ליחצו לשליחת שאלה לרב
חולון
בית הכנסת סודאי
רחוב רוטשילד 12
יום שלישי כ"ח אלול בשעה 21:00 מכירת ספרי הרב במקום במחירי הקרן

שיעורים הבאים בימי שלישי
טלפון
079-9271320, שמיעת שיעורים / פדיון נפש
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
שות מורשת נצבים וילך תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר חיי שרה קצד קלב עב נצבים וילך תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת נצבים וילך ה תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת נצבים וילך ד תשעזהפעלהפעלהפעל
שערי תשובה לרבינו יונה ה נצבים וילך תשעזהפעלהפעלהפעל
ראש השנה סח נצבים וילך תשעזהפעלהפעלהפעל
אלול הדיבור וביטוי השפתיים סג נצבים וילך תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת כי תבא תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר חיי שרה קצד קלב עב כי תבא תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תבא יב תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תבא יא תשעזהפעלהפעלהפעל
רבנו יוסף חיים כי תבא תשעזהפעלהפעלהפעל
שערי תשובה לרבינו יונה ד כי תבא תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת כי תצא תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר חיי שרה קצד קלא עב כי תצא תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תצא יז תשעזהפעלהפעלהפעל
חודש אלול והימים הנוראים סב כי תצא תשעזהפעלהפעלהפעל
מעלת הצדקה כי תצא תשעזהפעלהפעלהפעל
שערי תשובה לרבינו יונה ג כי תצא תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת משפטים תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת שופטים כא תשעזהפעלהפעלהפעל
עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים התשעההפעלהפעלהפעל
ראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
הכנות ראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
ההכנות לראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
ביאור תפילות ראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
ראש השנה נה ניצבים התשעדהפעלהפעלהפעל
היום הרת עולם ראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
עצות טובות ליום הדין ראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
המלכת ה יתברך בראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
הלכות תשובה אלול התשעדהפעלהפעלהפעל
סדר הסליחות אלול התשעדהפעלהפעלהפעל
סליחות חודש אלול שופטים התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת ניצבים וילך התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה קלב ב ניצבים וילך התשעדהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית נג דף לד ניצבים וילך התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת ניצבים וילך התשעדהפעלהפעלהפעל
ראש השנה לאילן ט יתרו התשעדהפעלהפעלהפעל
חובות הלבבות שער התשובה פרק ז עמוד קמזהפעלהפעלהפעל
עשרת ימי תשובה התשעדהפעלהפעלהפעל
הנהגות ותפילות ראש השנה התשעגהפעלהפעלהפעל
ראש השנה מח האזינו תשעגהפעלהפעלהפעל
הנהגות ומנהגי ערב ראש השנה התשעגהפעלהפעלהפעל
הנהגות ומנהגי ראש השנה התשעגהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קיג י ניצבים וילך תשעגהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית ו ניצבים וילך התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת ניצבים וילך התשעגהפעלהפעלהפעל
ביאורי תפילה והלכות ראש השנה מו נצבים וילך תשעגהפעלהפעלהפעל
חובות הלבבות שער התשובה פרק ז נצבים וילך תשעגהפעלהפעלהפעל
מנהגים לראש השנה מה ניצבים וילך תשעגהפעלהפעלהפעל
עצות לראש השנה מד ניצבים וילך תשעגהפעלהפעלהפעל
חובות הלבבות שער התשובה ה כי תבא תשעגהפעלהפעלהפעל
מעיקרי הסליחות וידוי ויג מידות כי תצא תשעגהפעלהפעלהפעל
פירוש הסליחות כי תצא התשעגהפעלהפעלהפעל
סליחות תיקון המעשים לג שופטים תשעגהפעלהפעלהפעל
חודש אלול הרחמים והסליחות לב שופטים תשעגהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן פד י וילך תשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר ט וילך תשעגהפעלהפעלהפעל
עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים ה וילך תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת וילך התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת ניצבים התשעבהפעלהפעלהפעל
חובות הלבבות שער התשובה פרק זהפעלהפעלהפעל
הלכות ראש השנה התשעבהפעלהפעלהפעל
ראש השנה מלכויות זכרונות ושופרות התשעבהפעלהפעלהפעל
תפילת רחמנא מהסליחות התשעבהפעלהפעלהפעל
תפילת אל מלך מהסליחות התשעבהפעלהפעלהפעל
ענייני והנהגות הסליחות באלול התשעבהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ניצבים וילך התשעאהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ראש השנה התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה סימן יח ניצבים וילך תשעאהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה גמרא חולין מז נצבים וילך תשעאהפעלהפעלהפעל
הלכות שחיטה סימן יח כד אלול ניצבים וילך תשעאהפעלהפעלהפעל
148559לכבוד הרב מוצפי שליט"א שעון יד, שהרצועה שלו רובה כסף, יש עליו פסים מזהב, האם יש ענין לא ללבוש אותו בראש השנה ויום כיפור, מכיוון שזהב מזכיר חטא העגל?
148335לכבוד הרב מוצפי שליט"א לשנה טובה ת"ושלחתי את התפילין לבדיקה והתחלףהצד של הרצועה בתפילין של יד מה שהיההסוף נעשה עכשיו הקשר של היוד ולהפךמה לעשות כי כרגע כבר הנחתי פעם אחת
148000כבוד הרב עטרת ראשינו שלום רב. בבית הכנסת באמריקה בו אני מתפלל זה 30 שנה, מתכננים להביא חזן לימים הנוראים פייטן נודע בישראל שהוא זמר ששר בכל מיני אירועים, מה עלי לעשות?
146452קריאת חירום לציבור הרחב. ישנם לפחות כרגע בשלבי הכנה והגהה ששה ספרים מעשה ידיו של עטרת ראשינו שליט״א אשר כתבם במסירות נפש עילאית גם בימי חליו. השם ישמרהו. הספרים ממתינים להגהות ועריכה והדפסה העולים ממון רב. כולנו עובדים ללא תמורה. כולל הרב שאינו מכניס לכיסו אפילו שקל אחד, אנא עם קדוש החלצו חושים ותתרמו עבורם, כי הם נחוצים לכל ישראל ועוסקים במועדים שונים במעגל השנה. וכן בענינים מרכזיים בחיינו. כל המעונין להנציח יקיריו. או להתנדב לרפואת קרוביו ומכריו מתבקש לפנות בדחיפות לטלפונים אלירן 0522751-941. או למנחם בטלפון 05480-33-817. תודה המערכת.
146565שלום לכה"ר בהיות וימי אלול בפתח ואחריהם עשרת ימי תשובה, מה נכון לנו יהודים פשוטים לעשות מהיום.
148664שלום לכבוד הרב, בעברי הייתי נשואה, נאמר לי ע"פ רב כי אני זקוקה לעבור תיקון כרת.אינני יודעת לאן אני צריכה לגשת ומה אני צריכה לעבור בעניין זה, תודה שני .
148663לכבוד הרב, סלטים בראש השנה שאנו רגילים לתבל בלימון ומלח כמו סלט ירקות וכדומה. האם צריך להימנע בגלל שזה ראש השנה ולא טוב חמוץ?
148662שלום לכבוד הרב אני רוצה לזכות ולתרום עבור הוצאות הספרים אך הנייד של אלירן דורש סיסמה ? כל טוב
148661לכבוד הרב שלום רב ביוה"כ הקרוב אשתי תיכנס לשבוע 38, במידה ותוך כדי הצום תקבל צירים או לא תחוש בטוב ח"ו, האם מותר לה לשתות/לאכול?
148660כבודו אני מתפלל בנץ בראה"ש, משפחה מתארחת אצלי והם מתפללים במנין מאוחר. מגיעים אחרי חצות היום הביתה. כיצד לנהוג לגבי סעודה? לאכול לפני עם בשר או אפשר חלבי ובשר עם המשפחה?
148659לכבוד הרב עשתה סקירת מערכות לעובר ואמרו לה שיש ח"ו בעיה בעובר כמו סימן של אוטיסט, מה צריך לעשות להינצל שח"ו לא היה כלום ועובר היה בעזרת השם בריא ושלם
148658שלום לכבוד הרב, אם סילק שולחנו בסעודה שלישית וכבר חשך היום, האם רשאי לטעום פירות וכדו'...?
148657שלום לכבוד הרב מצאנו באורז לא מבושל תולעים. האם מותר לנפות היטב ולהשתמש או שצריך לזרוק? ובהנחה שמותר לנפות,מי ש"נגעל" יכול בכל זאת לזרוק ולא עובר על בל תשחית?
148656לכבוד הרב שלום רב רציתי לשאול השנה ראש השנה זה 3 ימים יהיה אפשר להתקלח במים חמים ביו"ט?
148655לכבוד הרב, אדם שמכוון בק"ש למות על קידוש השם וכן היה מתפלל מרן יוסף קארו, לכאורה אם יקרה יצער את משפחתו והסובבים, מה הגדר בכל זה והלא היא קללה שבתורה והיו נשיכם..ובניכם..?
148654לכבוד הרב מוצפי שליט"א ס"י תקפג אומר שאין מתענים בר"ה וסע הבא כותב שמי שנהג ..כך וכך איך נהיה מנהג אם אסור להתענות ? האם עברו או לפני השו"ע שנה טובה ומתוקה כבוד הרב
148653שלום לכבוד הרב הגאון האם מותר ביום טוב להגביר את העוצמה של המעלות בתנור (כפתור לא דיגיטלי)? האם זה רק בגדר הוספת זרם שמותרת? תודה רבה על על השיעורים והתשובות
148652לכבוד הרב 1.האם ניתן לעשות תשליך ממקום בו רואים את הים אבל במרחק של מספר ק"מ ממנו? 2. אם אשתי יולדת בשבת\יו"ט. האם מותר לי לקחת פלא' כדי להתקשר להורים במוצ"ש שלא ידאגו?
148651לכבוד הרב שלום רב האם בלי נדר אפשר להעביר תרומה לפדיון נפש כפרות אחרי ראש השנה? רבי היקר והאהוב תודה על כל פעלך שהשם ישמור אותך בחיקו ויגן בעדך ויחזקך בכל פעלך למען עם ישראל
148650כבוד הרב דודי חולה דיאליזה ובר“ה יש לו טיפול האם מותר לי לקחת אותו ביום חמישי ולהחזירו, ניסיתי למצוא נהג גוי אבל הם לא מוכנים להסיע אפילו בתשלום
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל