טלפון
079-9271320
רכישת ספרים
שמיעת שיעורים / פדיון נפש

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
הספר האלף לך שלמההפעלהפעלהפעל
הילולת חכם סלמן מוצפי התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קח עמוד ב התשעזהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת ויחי התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קו עמוד א התשעזהפעלהפעלהפעל
הודעה חשובה בהפעלהפעלהפעל
פרשת וישלח יט התשעזהפעלהפעלהפעל
הודעה חשובההפעלהפעלהפעל
פרשת וישלח יח התשעזהפעלהפעלהפעל
ספר היכלות מלאכים ג התשעזהפעלהפעלהפעל
ספר היכלות מלאכים ב התשעזהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת ויצא התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קה עמוד א התשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת ויצא התשעזהפעלהפעלהפעל
תפילת העמידה ג התשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת ויצא יח התשעזהפעלהפעלהפעל
ספר היכלות מלאכים התשעזהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך צא התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קג עמוד ב התשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת תולדות כ התשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת תולדות יט התשעזהפעלהפעלהפעל
קברי צדיקים א שמות התשעדהפעלהפעלהפעל
קברי צדיקים ב שמות התשעדהפעלהפעלהפעל
קברי צדיקים ג שמות התשעדהפעלהפעלהפעל
קברי צדיקים ד שמות התשעדהפעלהפעלהפעל
קברי צדיקים ה שמות התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קיח ד שמות התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת שמות י התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן צב ח שמות תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה שמות התשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר כב שמות תשעגהפעלהפעלהפעל
הרמבם שמות תשעגהפעלהפעלהפעל
‪פרשת שמות התשעגהפעלהפעלהפעל
‪פרשת שמות ח תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת שמות ז תשעגהפעלהפעלהפעל
עליה לציון המקובל חכם סלמן מוצפי זצוקל שמות התשעגהפעלהפעלהפעל
השכינה הקדושה ה שמות תשעגהפעלהפעלהפעל
השכינה הקדושה ד שמות תשעגהפעלהפעלהפעל
השכינה הקדושה ג שמות תשעגהפעלהפעלהפעל
השכינה הקדושה ב שמות תשעגהפעלהפעלהפעל
השכינה הקדושה א שמות תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה שמות התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה ד שמות תשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות ריאה סימן לט שמות תשעאהפעלהפעלהפעל
ליל לימוד הילולת הרהג סלמן מוצפי הלכות בית הכנסת ד שמות תשעבהפעלהפעלהפעל
ליל לימוד הילולת הרהג סלמן מוצפי הלכות בית הכנסת ג שמות תשעבהפעלהפעלהפעל
ליל לימוד הילולת הרהג סלמן מוצפי הלכות בית הכנסת ב שמות תשעבהפעלהפעלהפעל
ליל לימוד הילולת הרהג סלמן מוצפי הלכות בית הכנסת א שמות תשעבהפעלהפעלהפעל
זהר חדש מדרש רות ד שמות תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת שמות התשעבהפעלהפעלהפעל
רבי יהושע בן קרחה שמות תשעבהפעלהפעלהפעל
הפטרת שמות תשסדהפעלהפעלהפעל
הפטרת שמות תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת שמות תשסוהפעלהפעלהפעל
הפטרת שמות תשסחהפעלהפעלהפעל
הפטרת שמות הרמבם תשסטהפעלהפעלהפעל
הפטרת שמות תשסגהפעלהפעלהפעל
שמעיה ואבטליון שמות תשעאהפעלהפעלהפעל
משלי טז שמות תשסטהפעלהפעלהפעל
שבת רמורמז שמות תשסוהפעלהפעלהפעל
שבת רעגרעד בציעת הפת שמות תשסזהפעלהפעלהפעל
שבת רפדרפה הפטרהשמות במדבר תשסזהפעלהפעלהפעל
שבת רפהרפו שמותמוסף נשא תשסזהפעלהפעלהפעל
אוח שבת שלה שמות תשעהפעלהפעלהפעל
פרשת שמות תשסזהפעלהפעלהפעל
פרשת שמות תשסטהפעלהפעלהפעל
פרשת שמות אהפעלהפעלהפעל
פרשת שמות בהפעלהפעלהפעל
פרשת שמות ג וימי השובביםהפעלהפעלהפעל
פרשת שמות ד השבבים תשעאהפעלהפעלהפעל
פרשת שמות התשעאהפעלהפעלהפעל
הרמבם שמות תשנחהפעלהפעלהפעל
137912שלום לכבוד הרב א.כמה שנים חי פרעה? ב.האם אחרי נט' ידים לפני השפשוף יש ענין להשאיר מעט מים על כפות הידיים? ג. ס"ת ישן כתב דהוי צבע חום בתענית לפני תפילה אמרתי להוציא אחר בסדר?
137891אור חדש האיר בציון בספריו החדשים של מורנו ורבנו, מזלא טבא וגדיא יאה, ממתינים בכליון עיניים לראותם במוצ"ש בעז"ה, יזכה מע"כ להמשיך בכתיבת הספרים הרבים להרבות גבולו בתלמידים.
136104קריאה קדושה. לחברי האתר הקדוש, ישנם לפחות שלשה ספרים בכתב יד של הרב מוכנים לדפוס ומתוקים מדבש ונופת צופים, ובגלל קשיי מימון מתעכבים. קריאתינו לכל מי שמעונין להנציח שמו ושם קרוביו על אחד הספרים להתקשר לטלפון מנחם 0548033817 עלות ספר שלם היא בסביבות 50 אלף ש״ח. ושמו יכתב בשער הספר בגליון מיוחד בשער. ולהשתדל לא להעמיס על חברי האתר הקדוש ועל מורינו ורבינו ברוכים תיהיו
137989היום אדם אמר דברי תורה ואמר שאחרי עוף מספיק לחכות 4 שעות ורק אחרי בשר יש חובה לחכות 6 שעות לא ידעתי מה לענות לו אם הרב יכול להתייחס לנושא ולומר מה ההלכה אומרת תודה
137988לכבוד הרב שלום רב, אני בלנית, קיבלתי הוראה מפורשת מהמועצה במוצ"ש לא לקבל בנות אחרי הזמן הרצוי כי אין ביטוח עליהן. בנות מגיעות אחרי הזמן למרות שפורסם. איך להתנהג כבוד הרב?
137987לכבוד הרב שלום רב ממתי מותר להניח תפילין הכי מוקדם
137986החיים והשלום לכה"ר, ה" ישלח לכם החלמה מהירה! א)האם יש מנהג כזה שאשה תשים את ידיה על ראשה של אשה אחרת בשביל לברכהּ? ב)ואם המדובר הוא על בניה/בנותיה?
137985שלום רב רבנו! מקווים לראותך מיידית,השם יברכך וישמרך אמן! הרב שליט"א,מהו סדר הנכון על ציוני הצדיקים?אפשרי לומר משניות/אותיות נשמה ?כבוד הרב יוכל לומר לנו עוד בעניין זה
137984לכבוד הגאון הרב מוצפי שליט"א יש לי הוראות קבע שברצוני לברר האם הן כשרות.. תודה לרב שמאיר את עינינו ובברכת רפו"ש אמן!!
137983שלום לכבוד הרב ישנו סוג קפה שמיוצר מפולים שעברו בכוונה דרך קיבה של חיה טמאה (סמור) ויוצא בדרך הטבעית ע"פ נספג בפולים חלבונים ממערכת העיכול בסוף נקלים כשר?
137982לכבוד הרב מוצפי שליט"א בתפילין של יד האות י' של קשר הרצועה מעט ארוכה ודומה ל ו'. האם צריך לגזור שיהייה דומה יותר לאות י'? תודה רבה ורפו"ש לכה"ר במהרה.
137981אם הייתי שליח ציבור בתפילת שחרית בנץ והוצרכתי לשוב להיות שליח ציבור יותר מאוחר ואין מי שיודע להתפלל איך עלי לפעול
137980לכבוד הרב רציתי לשאול את כבוד הרב אם יש בגינה ציבורית של העיריה עצי פרי שהם הפקר האם צריך לעשות מעשרות ? והאם עץ פרי של שכן שאומר שהוא הפקר צריך מעשרות תודה לכבוד הרב
137979שלום לכבוד הרב,תודה לרב על התשובות..ועל כל השיעורים המדהימים!-האם זה בסדר לעבוד במשק בית,בבית שאין תורה ומצוות? -האם ראוי לבת לנקות בית כנסת?
137978שלום לכבוד הרב קיבלתי דו"ח חניה על חניה במקום שיש עץ שמסתיר את התמרור, האם אוכל לערער לבית משפט ולטעון טענת שקר כגון שזה היה דחוף לצורך רפואה (זה היה ליד קופ"ח) או שזה שקר ?
137977כב' מורנו ורבנו המיוחד בדורו שמחה אמיתית לראותו בהילולת אביו הקדוש. מאחלת לכבודו להתחזק כארי וכלביא ולחזור ולהיות כמעין המתגבר כמו מאז ולתמיד עד בוא המשיח ועד בכלל, אמן
137976לכבוד הרב כשחזרנו בתשובה אנשים מהמשפחה ממש התנהגו אלינו לא יפה כאילו הפכנו למצורעים עד היום לא יכולים לסבול שאנחנו מתחזקים ואומרים לבן הגדול שחרדי זה לא טוב מוגזם וחונק
137975שלום לכבוד הרב רב הבית כנסת אמר היום בעניין צדקה שכל הפושט יד חייב על פי הלכה לתת לו מינימום פרוטה ולא להשיב אותו ריקם. מה דעת הרב והאם זה נכון גם לגבי אדם שלא מכירים
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל
פסחהפעלהפעל