ליחצו לשליחת שאלה לרב
שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
ברכת האילנות בימי ניסן ומעלתה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
שות מורשת ויקהל פיקודי אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת ויקהל פקודי פרשת החודש אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת ויקהל פיקודי פרשת החודש סודאי אדר תשפהפעלהפעלהפעל
ענייני חודש ניסן אדר תשפהפעלהפעלהפעל
מעלת הקטורת לעצירת מגפות ותפילה לישועה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תשא פרשת פרה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תשא פרשת פרה סודאי אדר תשפהפעלהפעלהפעל
קריאת המגילה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
ארבעת מצוות פורים אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פורים סגולת תענית אסתר אדר תשפהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת תצוה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת תצוה זכור אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת תצוה זכור פורים סודאי אדר תשפהפעלהפעלהפעל
הילולת משה רבנו עליו השלום אדר תשפהפעלהפעלהפעל
מעלת וקדושת ארץ ישראל אדר תשפהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת תרומה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
לשון הרע לא מדבר אלי שבט תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה סודאי אדר תשפהפעלהפעלהפעל
תפילת שחרית עסק התורה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת יתרו סודאי שבט תשפהפעלהפעלהפעל
ברכת האילנות צב התשעדהפעלהפעלהפעל
ברכת האילנות צא התשעדהפעלהפעלהפעל
טו בשבט ברכת האילנות לתקן חסרהפעלהפעלהפעל
טו בשבט ברכת האילנותהפעלהפעלהפעל
פסח הגדההפעלהפעלהפעל
פסח הגדה של פסח חד גדיא תשסוהפעלהפעלהפעל
פסח הגדה של פסח תשסוהפעלהפעלהפעל
פסח הגדה של פסח תשנההפעלהפעלהפעל
פסח קריאת הגדה של פסח א תשסההפעלהפעלהפעל
פסח קריאת הגדה של פסח ב תשסההפעלהפעלהפעל
סגולת אמירת פרוש ההגדה של רבי מאסטרופוליהפעלהפעלהפעל
מביאורי ההגדה אהפעלהפעלהפעל
מביאורי ההגדה בהפעלהפעלהפעל
פסח פירוש הגדה עפי הפרדסהפעלהפעלהפעל
הגדה של פסח ויקרא תשעהפעלהפעלהפעל
הגדה של פסח צו תשעהפעלהפעלהפעל
פטום הקטורת ואנא בכח תשסזהפעלהפעלהפעל
תפילה פיטום הקטורת ואנא בכח תשסזהפעלהפעלהפעל
פרשת הקטורת אהפעלהפעלהפעל
פרשת הקטורת בהפעלהפעלהפעל
פרשת הקטורת גהפעלהפעלהפעל
פרשת הקטורת דהפעלהפעלהפעל
פרשת הקטורת ו קרבנות ההפעלהפעלהפעל
פרשת הקטורת וברייתא דתנו רבנןהפעלהפעלהפעל
חשיבות תפילת המנחה והקטורתהפעלהפעלהפעל
חשיבות הקטורת בתפילההפעלהפעלהפעל
196294לכבוד מורנו ורבינו שליט"א היום בעז"ה תתקיים מכירת מצות של כבוד הרב בשעה 18:00 ברחוב שי עגנון 4 באשקלון לתאום 0536555992 יעקב
195777דו"ח שחיטת בקר בחו"ל מאת ראש הצוות והממונה הראשי על הכשרות. בס"ד יום א' כ"ו אדר תש"פ ירושלים תובב"א אל מעלת כבוד מורנו ורבנו הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי שליט"א נשיא אל'קים בתוכנו, "בד"ץ בני ציון" לשם ולתהילה עם חזרתי מחו"ל בימים טרופים אלו, אשמח ליידע את מעכת"ר כי ברוך השם ובסייעתא דשמיא זכינו בתקופת חורף תש"פ לקיים שחיטה מהודרת, מהדרין מן המהדרין חלק ב"י, בדרום אמריקה במדינת פרגוואי, בשני מפעלים בסאן אנטוניו, ובגווארני, מטעם חברת "בלדי", ובברזיל מטעם "מרכז הבשר", להלן מקצת הנהלים שהתבצעו בשטח מדי יום ביומו. ראשית, ישנו מפקח מטעם הבד"ץ שמפקח על כל הצוות בנוסף על רו"צ. 1. "תא השחיטה" א. בתא השחיטה ישנם 5 שוחטים ובודקי סכינים – שוחט נוסף יותר מהרגיל. ב. כל שוחט יש לו לפחות 3 סכינים בשחיטה. ג. בדיקת הסכין ביבש וברטוב. כל חמישה שחיטות – בודקים ביבש. ד. בין שחיטה לשחיטה בודקים בתלתא רותחא. ה. בדיקת וושט נעשית ע"י השוחטים בסבב ולא ע"י משגיח. ו. כל השוחטים נבחרו ע"י הבד"ץ בדקדקנות מרובה והם מומחים ויראי שמים ובני תורה. ז. מהירות הליין אינה עוברת 75 בהמות לשעה. ח. השוחטים שוחטים בנחת ובשלוה ע"י הפסקות ובממוצע כל שוחט 45 דקות ביום. 2, "בדיקת וושט" אם לא נשחטו כל הסימנים אלא רק רוב, מורידים זאת לכשר ולא לחלק. 3, "בדיקת כרס ובית הכוסות" יש בודק כרסים. מומחה גדול שבודק כל כרס וכרס שאין בה נקב וג"כ את בית הכוסות. 4, "בדיקת פנים" בודק פנים נבחר ע"י הבד"ץ, ירא שמים ובקי במלאכתו, שעשה מלאכתו נאמנה, רק חלק ב"י בלי רירים ובלי ריעותות כלל ועיקר ואליבא דכולי עלמא. כל סימון של הבודק פנים בפתק של הריאה יורד לכשר. 5, "בדיקת חוץ" הועמדו שני בודקי חוץ בני תורה יראי שמים ובקיאים במלאכתם, נעשתה בדיקת הריאה ע"י הגהה מבחוץ בדקדקנות מרובה ע"י נפיחה וראיה שאין בריאה שום סירכות ורירים וריעותות והם נבדקו מדי יום ביומו ע"י רו"צ. לבודק חוץ ולמשגיח ישנם טבלאות של כשר חלק וטרף, והם נבדקים ע"י מפקח הבד"ץ תוך כדי עבודה שאין טעויות, וגם כל הפתקים של הריאה נשמרים כדי לוודא שאין טעויות. 6, כללי - "הנהגות בבית" בעונה אחרונה הקפדנו על כך שרוב המשגיחים שעובדים הם משגיחים מארץ ישראל יראי שמים ויודעים מלאכתם בצורה מצויינת. ב"ה זכינו ואחרי חודש וחצי כל הצוות חזר לחופשה של שבועיים למנוחה. ראינו בכך סייעתא דשמיא אדירה על כל צעד ושעל. כל יום יש תפילות במנין ושיעורי תורה בשחיטה וטריפות, וגם מוסר במסילת ישרים. יש בית כנסת מסודר עם ספר תורה וספריה של ספרי קודש, וגם יש מקוה טהרה. 7, "מטבח": במטבח יש שני משגיחים צמודים שמקפידים על בישול ישראל כדעת השו"ע, כל המוצרים נבדקים ע"י רו"צ והשוחטים, שהם כשרים ואין בעיות של כשרות. 8, ישנם עוד דברים והנהגות שהנהגנו באריזה ובפירוק ובניקור ואכמ"ל. אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לבצע שחיטה מהודרת בהשגחת בד"ץ "בני ציון", ויהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידינו אמן. מאת הצב"י בן שושן שלום.
195774לציבור היקר ישנם עוד 400 הגדה של פסח לספר בציון שכתב מו"ר שליט"א שאנו רוצים לחלקם שילמדו בהם החפצים להרים תרומה כל אחד כפי יכלתו כדי שנגיע לכמות הזו יפנה לטל 0546798333
195635לקהל הקדוש הע"י עקב המצב נעשה כל מאמץ לדאוג לפונים המבקשים לרכוש ספרי רבנו שליט"א ולשולחם ע"י שליח עד לפתח ביתכם יצויין כי השנה יש סבסוד מיוחד על הגדה של פסח טל 0546798333
195400שלום לכבוד הרב שליט"א אולי יסכים כבודו לכתוב לנו סדר תיקון המגיפה מהרב אליהו האיתמרי ז"ל מחבר שבט מוסר ועוד ספרים.
196375לכבוד הרב בהמשך לשאלה משבוע שעבר. אני גבאי. בנו של החזן סרח ונולד לו ילד מחוץ לנישואין באם החזן יבקש לקיים את הברית באופן מצומצם בבית הכנסת או להשאיל כיסאות אליהו, להסכים?
196374שלום לכבוד הרב בהקשר לתשובה 196300 אי אפשר כלל להכשיר תנור לפסח גם לא לנקותו לחכות מעת לעת ואז להדליק על החום הכי גבוה במשך שעה.?
196373לכבוד הרב שלום רב בליל שבת החזן התחיל מעין שבע האם ימשיך לא בחצר ביהכנ"ס ולא בירושלים
196372כבוד הרב היקר בברכת האילנות - על מה יותר מהודר לברך? על שני עצים ממינים שונים (עצי הדר) עם מעט פרחים ועמוסים בפירות או שני עצים מאותו מין עם הרבה פרחים ללא פירות כלל?
196371לכבוד הרב מוצפי שלום רב יש לי שאלה .אמא של אחד החברים שלי נפטרה היום. האם מחר ההלויה האם מותר לה להחליף בגדים ולשבת איתם שבעה או לא מה הדין
196370לכבוד הרב בעקבות המצב אינני מתפלל במנין הרגיל. המנין שליד ביתי הינו של ע"מ עושה מעריב מיד בשקיעה סמוך למנחה. האם עדיף להתפלל איתם במנין. או להתפלל בזמן ביחידות
196369שלום לכבוד הרב עשיתי מכירת חמץ באתר של הרבנות וקיבלתי מספר סימוכין האם אפשר לסמוך על זה ? לא שאני חולק שלא נגיע לתקלה
196368לכבוד הרב שלום רב אמא שלי בלחץ שניהיה בליל הסדר בצמצום של ממש ממש. איך הרב מציעה שהרגיע אותה???
196367לכבוד הרב ערב טוב . שאלה ידוע ההלכה שאם ראה מלך גוי מברך שחלק מכבודו לבשר ודם אבל אם ראה רק את המלכה האם מברך ? ואם כן האם היא נמשכת אחר המלך ?
196366מורנו ורבנו. באיזה שמן למאכל עדיף להשתמש בפסח. ב. רבנו לגבי תענית בכורות אני יכול לעשות לעצמי סיום של המשניות וכמובן בהבנה גמורה תודה רבה הרב ובריאות תמידית אכי"ר.
196365לכבוד הרהג שלום רב עבר עכביש יחסית גדול בבית הילדים פחדו הרגתי אותו ע"פ שאסור מה לעשות?
196364לכבוד הרב שלום רב, בשבת קודש שמעתי מפי הרב שליט"א שצריכים לאכול נכון ולישן טוב בימים אלה בשם הפוסקים, אם אפשר הסבר קצת.
196363לכבוד הרב מוצפי שליט"א הרב אם אפשר בבקשה עצה להורדת חום ברוך ה אין שיעול או קוצר נשימה אך יש חום מה אוכל לעשות בנוסף למשקה שהרב אמר
196362לגבי החיסון שפורסם 1.עד כמה הוא בדוק ומנוסה?ניסו לחסן אדם ואחכ להתקרב לחולה קורונה ולבדוק שלא קורה כלום לאותו אחד ששתה מהתערובת? 2.מדוע לא מפרסמים כדי לחסן את העם?
196361לכבוד הרב שלום רב, רצינו להודות לרב ולכל הצוות היקר שעושים כימים כלילות בהתנדבות מלאה למעננו, ואני הקטן זכיתי יחד עם תושבי העיר יבנה לרכוש מצות מהודרות של הרב,תודה לכם.
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל