ליחצו לשליחת שאלה לרב
טלפון
079-9271320
רכישת ספרים
שמיעת שיעורים / פדיון נפש

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
שות מורשת ראה תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר חיי שרה קצב קל עב ראה תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת ראה יד תשעזהפעלהפעלהפעל
פסק הלכה של מרן או מנהג ראה תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת ראה יג תשעזהפעלהפעלהפעל
שערי תשובה לרבנו יונה א ראה תשעזהפעלהפעלהפעל
תוכחות בתשעה באב עז ואתחנן תשעזהפעלהפעלהפעל
שוע שיח עקב תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת עקב תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר חיי שרה קצא קכט עא עקב תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב יט תשעזהפעלהפעלהפעל
תפילה ברכת רפאנו עקב תשעזהפעלהפעלהפעל
הפסיקה כדעת מרן הבית יוסף זל עקב תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב יח תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת עקב יז תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר חיי שרה קצ קכו עב ואתחנן תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת אתחנן תשעזהפעלהפעלהפעל
דברים האסורים בתשעה באב עו ואתחנן תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן יט תשעזהפעלהפעלהפעל
תפילת השיבנו אבינו לתורתך פינחס תשעזהפעלהפעלהפעל
שוע שיח דברים תשעזהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות הכנה לתפילה ראה התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קכט יד ראה התשעדהפעלהפעלהפעל
הנהגות חודש אלול ראה התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת ראה התשעדהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית מט דף לב ראה התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת ראה התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קיב ט ראה תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת ראה התשעגהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית ב ראה תשעגהפעלהפעלהפעל
רבינו משה בן נחמן הרמבן ראה התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת ראה ז תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת ראה ו תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ראה התשעאהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר ד ראה תשעבהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ראה התשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת ראה התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה גמרא חולין מה ראה תשעאהפעלהפעלהפעל
פרשת ראה התשעאהפעלהפעלהפעל
הנביא ישעיהו ראה תשעהפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשנטהפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשסהפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשסוהפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשסדהפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת ראההפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשסחהפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשסחהפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשנזהפעלהפעלהפעל
הפטרת ראה תשסטהפעלהפעלהפעל
זהר חדש עוד מפש יתרו יח ראה תשעהפעלהפעלהפעל
חודש אלול ראה תשעהפעלהפעלהפעל
הלכות מראה דם בביציםהפעלהפעלהפעל
משלי יב כו ראה תשסחהפעלהפעלהפעל
סימן רל רלא ראה תשסההפעלהפעלהפעל
שבת רסברסג לבוש נר ראה תשסוהפעלהפעלהפעל
אם אין יראה אין חכמה אבות ג כאהפעלהפעלהפעל
פרשת ראה תשסזהפעלהפעלהפעל
פרשת ראההפעלהפעלהפעל
פרשת ראה תשסטהפעלהפעלהפעל
פרשת השבוע ראההפעלהפעלהפעל
פרשת ראה התשעהפעלהפעלהפעל
לימוד תורה ויראההפעלהפעלהפעל
תיקוני זוהר ז ראה תשסזהפעלהפעלהפעל
תיקוני זוהר עשיראה קמז בהפעלהפעלהפעל
זהר חדש פ בראשית קנד ראה תשסטהפעלהפעלהפעל
ראה נא בענינו אהפעלהפעלהפעל
ראה נא בענינו בהפעלהפעלהפעל
146452קריאת חירום לציבור הרחב. ישנם לפחות כרגע בשלבי הכנה והגהה ששה ספרים מעשה ידיו של עטרת ראשינו שליט״א אשר כתבם במסירות נפש עילאית גם בימי חליו. השם ישמרהו. הספרים ממתינים להגהות ועריכה והדפסה העולים ממון רב. כולנו עובדים ללא תמורה. כולל הרב שאינו מכניס לכיסו אפילו שקל אחד, אנא עם קדוש החלצו חושים ותתרמו עבורם, כי הם נחוצים לכל ישראל ועוסקים במועדים שונים במעגל השנה. וכן בענינים מרכזיים בחיינו. כל המעונין להנציח יקיריו. או להתנדב לרפואת קרוביו ומכריו מתבקש לפנות בדחיפות לטלפונים אלירן 0522751-941. או למנחם בטלפון 05480-33-817. תודה המערכת.
146592רבנו שליט"א, נהנינו מאד מהתשובה על חומרת פריצת גדרות חז"ל. אם יאבה רבנו לבאר מעלת חינוך הבנים בתלמודי תורה, ועד כמה צריך להתאמץ בכך. בפרט עתה ערב תחילת שנה"ל.
146565שלום לכה"ר בהיות וימי אלול בפתח ואחריהם עשרת ימי תשובה, מה נכון לנו יהודים פשוטים לעשות מהיום.
142901לכבוד הרב בכל ערב שבת אני מאזינה לתוכנית של הרב ברשת מורשת. מזה שבועיים שאינימצליחה לשמוע את התוכנית, ומאד מצטערת על כך, ואיני היחידה שלא מצליחה, האם השידור עבר לתדר אחר ?
147162במלוה מלכה אני אומרת בברכת המזון רצה ומגדולכי זה נראה לי המשך של השבת סעודה רביעיתפתאום בעלי אמר לי שלא להגיד...מה נכון כבוד הרבאני דוקא רוצה להגיד כי זה ממשיך לי את השבת.
147161לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני רוצה לבקש מחילה מכבוד הרב התשובות של הרב היו קשות וחותכות כאשר קראתי אותם ואמרתי שאולי הרב לא מבין את הדור אני רוצה לבקש מחילה אם פגעתי בכבוד הרב
147160לעורך, שלום אישה- רציתי לדעת אם יהיה התרת נדרים.. במוסיוף בסיום השיעור ביום ראשון/שני בערב, כי לא מתאפשר עד ר"ה . תודה.
147159שלום כבוד הרב לתועלת הלומדים באתר הוספנו אפשרות לעשות חיפוש לפי תשובות ארוכות של כבוד הרב, ניתן למצוא את החיפוש בתפריט שאלות ותשובות בהלכה בצד ימיןצוות האתר
147158שלום לכבוד הרב בביהכנ"ס הציבור רוצה לעשות סליחות ברשב"י ולאחר מכן לעשות על האש. הרב אמר שזה לא מתאים לעשות סליחות שזה תשובה עם "על האש".מה כבוד הרב אומר?בברכהאברהם
147157שלום לכבוד הרב הגרוש שלי פגע בי המון ותמיד סלחתי ולא הקפדתי כי אני יתומה ופחדתי שיקרה לו משהו עכשיו פגע שוב ואני לא מסוגלת לסלוח וממש מקפידה (העם) האם מותר לא לסלוח? תודה רבה
147156שלום לכה"ר א.מותר בשבת להוציא מפתח מתוך צרור? (משום בורר) ב.חתכנו כרוב בשבת ואח"כ נראה שזה יותר מידי, מותר להשאיר ממנו לאחרי שבת? לכתחילה נחתך בשבת על דעת לאוכלו בסעודה
147155שלום לכבוד הרב אני אוהב את הרב מאד! נהנה ומחכים מהתשובות באתר! לא מצליח לעשות הכל כמו שצריך אבל בע"ה משתדל. תודה רבה וישר כח! מתפללים לשלומך ולאריכות ימים ושנים. א.כ.י.ר
147154שלום לכבוד הרב שליט"א, לצערי הייתי בשבת קודמת בחו"ל עם קבוצה דתית וחרדים מאורגנת, והמלון יוחד עבורינו, הגוי חימם את האוכל בשבת עבורנו, והאחראי טוען שהרב שלהם התיר ואני מעביר את כל הנתונים לרב.
147153לכבוד הרב: 1. מאיזה שעה עד איזה שעה אפשר לאכול פת שחרית? 2. האם אפשר לעשות פת שחרית על מיני מזונות?
147152לכבוד הרב מוצפי עטרת ראשנו אישתי בעלת משקל גבוהה ומפחדת מניתוח קיצור קיבה ואני מעוניין מה דעת הרב
147151לכבוד הרב מוצפי שליט"א היינו בטבריה בביהכנ"ס של קריית שמואל ובהוראת הרב אין ברכת כהנים כללהאם יש היתר כזהישר כח ותודה רבה לרב
147150לכתר איפה אומרים לדוד ה לפני ערבית או אחרי? הרב כתב בשופר בציון שהחזן מגיע בעלינו לשבח לאין עוד אחר יאמר מגדל עז... האם זה רק בכיפור או גם בחול ואם היחיד גם אומר? ואם אין סומך?
147149הרב שליט"א אני מומחה בתחום התוכנה. חשבתי על לפתח טלפון חכם שיהיה חסום ברמה גבוהה מאוד ללא וואטסאפ וללא משחקים וכד' רק דברים שיחסכו זמן כמו בנק, תשלומים וכד' האם שייך?
147148לכבוד הרב שלום רב האם מותר לאישה ללכת פעם בחודש קבוע למערת המכפלה ?זה כמו ללכת לבית הקברות ? ימים שפתוח כל הלילה. האם מותר לאישה להיות במערה בלילה כל הלילה ? כמו בהושענא רבה
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל