ליחצו לשליחת שאלה לרב
פדיון נפש
פרטים בבאנר בראש הדף


שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
שות מורשת האזינו תשעטהפעלהפעלהפעל
קדושת חג הסוכות מה האזינו תשעטהפעלהפעלהפעל
קדושת יום הכיפורים נג האזינו תשעטהפעלהפעלהפעל
קדושת יום הכיפורים נב האזינו תשעטהפעלהפעלהפעל
שות מורשת וילך תשעטהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רמ קסב עא וילך תשעטהפעלהפעלהפעל
יום הכיפורים נא וילך תשעחהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת וילך ערב רה תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת נצבים ו רה עה תשעחהפעלהפעלהפעל
שות מורשת נצבים תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רלט קסא עס נצבים תשעחהפעלהפעלהפעל
ראש השנה עג נצבים תשעחהפעלהפעלהפעל
שות מורשת כי תבא תשעחהפעלהפעלהפעל
ראש השנה עד נצבים תשעחהפעלהפעלהפעל
ליל ראש השנה עב נצבים תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תבא יג תשעחהפעלהפעלהפעל
ביאור הסליחות ה עח כי תבא תשעחהפעלהפעלהפעל
ביאור הסליחות ד עז כי תבא תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רלח קסא עא כי תבא תשעחהפעלהפעלהפעל
ראש השנה עא כי תבא תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תצא יט תשעחהפעלהפעלהפעל
חג הסוכות הקפות והושענות התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ערב חג הסוכות התשעדהפעלהפעלהפעל
מענייני חג הסוכות התשעדהפעלהפעלהפעל
הנהגות חג הסוכות התשעדהפעלהפעלהפעל
סוכות כט שמחת בית השואבה ושמחת תורה תשעגהפעלהפעלהפעל
שמחת בית השואבה סוכות התשעגהפעלהפעלהפעל
סוכות יד וזאת הברכה תשעבהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות חג הסוכות התשעבהפעלהפעלהפעל
הימים שבין כיפור לסוכות התשעבהפעלהפעלהפעל
הפטרת חוהמ סוכות תשסוהפעלהפעלהפעל
הפטרת שבת חוהמ סוכות תשסטהפעלהפעלהפעל
הפטרת סוכות שמחת תורההפעלהפעלהפעל
יום הכיפורים וימי סוכות תשסזהפעלהפעלהפעל
סוכות תשנההפעלהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעלהפעל
סוכות תשנזהפעלהפעלהפעל
סוכות הושענה רבה תשנזהפעלהפעלהפעל
סוכות ושמיני עצרת תשנחהפעלהפעלהפעל
סוכות תשנחהפעלהפעלהפעל
סוכות תשסהפעלהפעלהפעל
סוכות הושענה רבה תשסטהפעלהפעלהפעל
סוכות וארבעת המיניםהפעלהפעלהפעל
סוכות וארבעת המיניםהפעלהפעלהפעל
סוכות תשסאהפעלהפעלהפעל
סוכות תשסחהפעלהפעלהפעל
סוכות תשסזהפעלהפעלהפעל
הפטרת סוכות ימי סוכות ויום הכיפורים תשסזהפעלהפעלהפעל
חג הסוכות אהפעלהפעלהפעל
חג הסוכות בהפעלהפעלהפעל
חג הסוכות גהפעלהפעלהפעל
חג הסוכות ד חול המועדהפעלהפעלהפעל
סוכות והושענה רבה אהפעלהפעלהפעל
סוכות והושענה רבה בהפעלהפעלהפעל
סוכות והושענה רבה גהפעלהפעלהפעל
סוכות והושענה רבה דהפעלהפעלהפעל
סוכות והושענה רבה ההפעלהפעלהפעל
מצוות חג הסוכות התשעאהפעלהפעלהפעל
חג הסוכות והושענא רבה התשעאהפעלהפעלהפעל
רלד רלה תפלת מנחה ערבית סוכות תשסוהפעלהפעלהפעל
165977לציבור הצופים, המאזינים, וכל משתתפי השיעורים, וכל עם ישראל השם עליהם יחיו. ברכת מורנו ורבנו שליט"א ערב חג הסוכות תשע"ט. לאחי ורעי אהובי וחביבי, משתתפי האתר דורש ציון, לכל החיילים האלמונים והמסורים יומם ולילה המתנדבים העומדים על המשמר באתר קדוש זה, העורך, הטכנאים, האחראים, לכל משתתפי השיעורים בכל רחבי הארץ, לצופים והמשתתפים בכל רחבי העולם יהי השם עמכם סתרכם ומגינכם. היום, ערב חג הסכות, בו אנחנו יוצאים מבית של קבע לבית של טהרה וקדושה, לסוכה אשר בה שורה השכינה, ושבעה אושפיזין מגיעים אליה בשמחה ובאהבה. לברכנו ולהשפיע עלינו "אור שבעת הימים" לכל ימי חיינו בעולם הזה ובעולם הבא. זה היום עשה השם עליו אמר הפסוק וימינו תחבקני, ופירשו בזוהר הקדוש ורבנו האר"י ז"ל, כי בעשרת ימי תשובה הם ימי דין במדריגת "שמאלו תחת לראשי", אך הנה מגיעים ימי הסוכות בו כל בית ישראל יושבים בסוכה, ויש בה לפחות שלש דפנות, והשם יתברך מחבק בזרועו הימנית כביכול אותנו היושבים בה בשלשת פרקי זרועו ומגן עלינו ושומרינו. יום ראשון של סכות נקרא "יומם" על שם הכתוב יומם יצווה השם חסדו, כי הוא יום של כל הימים הם החסדים הנקראים יום, ובו נשפעים וניתנים כל המתנות, השפע, הברכה, ההצלחה, האורות, ההשגות, החכמות והתבונות לכולנו לכל ימי השנה. גם את ארבעת המינים אנחנו נוטלים בימי החג, כי הם רומזים להנהגת השם יתברך, כי הוא אישית משגיח על גידולם ולא נתנם כשאר הצמחים בידי מלאך, וציוונו לברך עליהם בשמחה, להורות כי אנחנו בניו לנצח. נקיים את מצוות החג באהבה ובחיבה, נשתדל לנצל כל רגע כדי לשבת בסוכה לקיים מצוות עשה מהתורה, והיא תגן עלינו כל ימי השנה. מברך את כולכם בחג שמח, מבורך, מלא שפע וברכה, ששון ושמחה, נשמור על עצמינו מפני שום חטא ועון, ונידבק בו ובתורתו ונזכה להרבה שנים של מועדים וחגים וזמנים לששון. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. שנה טובה ומבורכת ופיתקא טובה ביום הושענא רבה. מתפלל תמיד לשלומכם, בן ציון ב"ר סלמן מוצפי הי"ו.
165122לכבוד הרב שלום רב ברצוני להקיף את הלולב ברצועת סקוץ', ועליה להצמיד דף עם סדר ההושענות, כך שאוכל לאחוז בלולב ובאתרוג מבלי צורך לאחוז בסידור. האם מותרתודה
166040לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם יש עניין לקרוא את כל משניות מסכת סוכה בכל לילה של סוכות או רק איזו משנה או כמה משניות?
166039שלום לכבוד הרב תוסיף שנות חיים שמחים במועדים טובים תודה רבה על התשובות לגבי העלונים הציבעונים הפצנו בוצא"פ ביקשו ממני לשאול מה התיקון למי שהפיץ אותם יופץ בוצא"פ בלי נדר
166038לכבוד מורנו הרבהיום תרמתי באתר לסעודת עניים לימי החג. אני מקווה שלא מאוחר מידי והכסף יגיע בזמן לעניים. חג שמח למורנו ורבנו עט"ר
166037שלום לכבוד הרב חמי שעורך קידוש בסוכה לציבור הכללי בבית הכנסת כדי שלא יפספסו את המצווה יכול לעשות להם רק את הקידוש והסעודה ללא כל החלקים המקדימים? האם יוכל לברך גם לבני ביתו
166036לכבוד הרב שליט"א האם מותר לי להדליק נרות לחג ולנסוע לבית כנסת ברכבממש שיגעו אותנו עם התשובות.תודה לרב על הכל וחג שמח לכם ולכל משפחתכם כשם שאתה משמח אותנו כך השם ישמח אתכם
166035לכבוד הרב שלום רב, שעון מכני [פועל לא ע"י סוללה] אחרי שהפסיק לצלצל, האם מותר לטלטל אותו למקום אחר? תודה רבה וחג שמח לרב.
166034שלום לכבוד הרב 1.האם מותר להזמין משפחה לחג/שבת כשידוע שלא ישנו אצלנו ויבואו ויחזרו ברכב? 2.האם ישנה בעיה להרבות באוכל לאורחים מחללים שבת וחג לסעודות שבת וחג?
166033לכבוד הרב העברנו אני ואחותי לבנק של הישיבה צדקה לחג סוכות-אושפיזין לעניים.תודה רבה וחג שמח
166032לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש לי צמחי תבלין שבדרך כלל במרפסת הסוכה, מותר להשאיר אותם בסוכה?
166031לכבוד הרב שלום. ראיתי את תשובת הרב לגבי שמו"ת שזה ביום ראשון. אם כן ביום שישי הקרוב לא קורים שניים מקרא ואחד תרגום? תודה לרב היקר גם על הברכה לחג הקדוש ועל הכל בכלל.
166030עט"ר חג שמח לך ולכל בני משפחתך תודה על התשובה איך לקשור את ההדס והערבה מהתחתית עם הלולב כדי שאני (יוכל) אוכל לאחזם יחד בשעת הברכותעולו ולשם ייחוד מבחוץ או מבפנים?
166029לכבוד הרב שלום רב בחור ישיבה, המשפחה רוצה להעביר רק לי את הכסף כפרות שלהם מותר לי לקחת?(כל הכנסה יכולה לעזור לי לחתונה בעתיד בע"ה)
166028לכבוד הרב האם מותר לישון בסוכה אחרת שאינה הסוכה בה אני אוכל?
166027שלום לכבוד הרב מצאתי עבודה של בחירות שצריך לשאול אנשים אם הם מצביעים לראש העיר ואם לא אני משכנעת אותם ואני לא באמת מכירה אותו אני מרגישה שאני משקרת להם מה כבוד הרב מציע? תודה
166026לכבוד הרב, במהלך עשרת ימי תשובה גיליתי כל מיני מידות רעות שיש לי. מתלבטת האם עכשיו בימי החג להמשיך להתפלל ולשפר המעשים? או שעשוי לדכדך העיסוק בזה? חג שמח
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל