תרומות באשראי להחזקת האתר דורש ציון

תרומה מאובטחת באשראי - 18 ש"ח
תרומה מאובטחת באשראי - 36 ש"ח
תרומה מאובטחת באשראי - 52 ש"ח
תרומה מאובטחת באשראי - 72 ש"ח
תרומה מאובטחת באשראי - 101 ש"ח
תרומה מאובטחת באשראי - 202 ש"ח