נתניה
בית כנסת אגודת שלום
רח׳ הנביאים 10
יום שלישי כז׳ אייר 23/5/17 20:30 מכירת ספרי הרב במקום וכן ספרו החדש תורה בציון על ס. העומר וחג השבועות

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור

תפילת שמונה עשרה ברכת תקע בשופר גדול א
שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעלסיום תפלת שמונה עשרה
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת תקע בשופר גדול א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת תקע בשופר גדול ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת את צמח דוד א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת את צמח דוד ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת מודים אנחנו לך א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת מודים אנחנו לך ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת שים שלום א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת שים שלום ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת רצה נא א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת רצה נא ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת שמע א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת אתה חונן א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת אתה חונן ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת אתה חונן ג ותפילת השיבנו
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת ברכנו א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת ברכנו ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת השיבה שופטינו א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת השיבה שופטינו ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת למינים ולמלשינים א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת למינים ולמלשינים ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת למינים ולמלשינים ג
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת למינים ולמלשינים ד
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת סלח לנו א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת סלח לנו ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת רפאנו א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת רפאנו ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה שמע קולנו
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה תשכון בתוך ירושלים עירך א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה תשכון בתוך ירושלים עירך ב

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV