נתניה
בית כנסת אגודת שלום
רח׳ הנביאים 10
יום שלישי כז׳ אייר 23/5/17 20:30 מכירת ספרי הרב במקום וכן ספרו החדש תורה בציון על ס. העומר וחג השבועות

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור

יורה דעה סימן צח כי תשא תשעג
שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה קלט א פינחס התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה קלד ד בלק התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה קלד בהעלותך התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קלג א נשא התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קלב נח התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קלא כי תבא התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכט יד ראה התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה קלב ב ניצבים וילך התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכח ג ואתחנן התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכט ו עקב התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קל שופטים התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכז ג דברים התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה קכז ז מסעי התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכד כה פינחס התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכד בלק התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכד חקת התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכד קרח התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכד ח שלח לך התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכג בהעלותך התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכג נשא התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכג במדבר התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכג ט בחוקותי התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכג ה בהר התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכב יא אמור התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכב קדושים התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכב ד אחרי מות התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכב א טהרות התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכא ו תזריע התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קכ ג ויקהל התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קיט טז כי תשא התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה סימן קיט ז אדר תצוה התשעד

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV