ליחצו לשליחת שאלה לרב
טלפון
079-9271320
רכישת ספרים
שמיעת שיעורים / פדיון נפש

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


י"ט/אדר ב תשע"ט

     

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 174356
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קו הלכה ספרדי לגבי הרפורמים אין לנו דעה…………

תשובה
זה ברור כשמש בצהריים מעל כל ספק שרק מטומטם או עיוור או חסר יראת השם, מופקר ומתהולל, או מחטיא הרבים יכול להתעלם מ״הפעילות״ המרושעת, החולנית, והחילונית, של
א, הפיכת הלילות המקודשים של חול המועד. לילות החנוכה, ימי החופשים, לערבי בידור, ערבי ליצנות, צחוק וקלות ראש.
ב, פתיחת טלוויזיה ״בהכשר״ על כל גווניה המכוערים. דבר שנאסר על ידי כל גדולי הדור שעבר.
ג, פתיחת אתר הכירויות ללא ביקורת, ללא מחסומים, ללא סינון מקצועי, עם פירסום תמונות נשים, בנות תמימות, בפוזות מזוויעות ונוראיות, והולכתם שולל. האם בכלל יש מי מהרבנים אשר קם ואמר שמתיר לבתו להתפרסם שם??? ואם לא התיר? מדוע שאר בנות ישראל כן יפרסמו? אמור לי ידידי היש הבדל בין דם לדם? האם התורה מתירה זאת?
ד, האדרת אנשי הרחוב, בעלי כישורי ספורט, פעלולים, תעלולים, בעלי שרירים, ושאר מרעין בישין המטמאים את בנות ישראל. ובזה הם ״מקרבים״ את הרחוקים כביכול לדת. הלא חכמינו לימדונו ״אין דבר טהור יוצא מן הטמא״.
ה, פירסומים זולים ומהגרועים ביותר של דוגמנים, דוגמניות, והבטחת הופעת ארבע נשים שחקניות בלילות הקדושים של המועדים וימי החנוכה בהם גברו החשמונאים על היוונים ב״היכלי״ הספורט. הטוטו. השמוטו. האיצטדיונים של הפרעונים והרומאים המשוקצים.
הכל בשביל כסף כסף וכסף. ומוכרים את בני ובנות ישראל בעד רכישת ג׳יפים מפוארים. רכבי פרעה, לוס ואגס, שיקגו ופאריס לתפארת מדינת הרפורמים.

בנות ישראל אינן הפקר. יש לנו אבא בשמיים שהוא יריב את ריבם. תתעוררו טרם יהא מאוחר.

ועוד משפט אחד, בימי הגאונים מרן הרב עובדיה הרב יהודה צדקה והרב בן ציון אבא שאול ז״ל וזיע״א זה לא היה יכול להתרחש.
שאלה - 174041
לכבוד הרב שלום רב היה לי בעבר הוראת קבע לאירגון הידרדרות וביטלתי אותו והתקשרה אשה שנחדש את ההוראת קבע ואמרתי לה שאני תורם רק למקום שעוסקים בחזרה בתשובה בלבד
תשובה
ישר כוחך, כי כבר גדולי ישראל הורו לא להתחבר עמהם. וזה לשון הבד"ץ שליט"א.
"מן החובה והמצווה להתרחק מאירגון זה וכל אשר לו, לא לתמוך בהם, ולא להפיץ את גליונותיהם, וכן לא לקחת חלק בכינוסיהם, ובכל פעילות אחרת שהם מארגנים, כדי לא להיות בין מחזקי ידיהם של עוברי עבירה ולא לסייע להם".
שאלה - 172583
לשאלת רבים,
לבירורים אודות הספר החדש "פורים בציון" ויתר ספרי מורנו ורבנו שליט"א, ניתן לפנות אך ורק לדוא"ל:
mbzm50227@gmail.com‏

נא לא להפנות לרבנו שליט"א שאלות בענין

תשובה
תודה לכולכם.
שאלה - 172555
בסימן טוב ובמזל טוב יהא לנו ולכל ישראל.
משנכנס אדר מרבים בשמחה. עם צאת הספר החדש "פורים בציון" לעט"ר שליט"א. יהי רצון שיזכה להורות לנו הדרך עוד רבות בשנים, ולהוציא לאור עוד ספרים רבים.
חברי המכון.

תשובה
ברגשי תודה עמוקה לאבינו שבשמיים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, וזכיתי היום ערב ראש חודש אדר ראשון התשע"ט לברך על המוגמר ולראות במו עיני את הספר הזה אשר הושקעו בו כוחות רבים, ועברתי עד לידתו לעולם מצבים שונים במשך שנתיים תמימות, ומכל צרה הצילני ובספר חיים כתבני, מה אשיב להשם כל תגמולוהי עלי. מה אני מה חיי, אשר עשה עמדי חסדים רבים ועצומים כאלה.

כאן ההזדמנות לברך את כל חברי המכון תלמידי חכמים יקרים ונחמדים מזהב ומפז חביבים, יראי שמים מרבים, קדושים וטהורים, אשר השקיעו שעות רבות ויקרות להגיה, לערוך, לתקן, לעזק ולסקל ככל אשר היה לאל ידם, ולהכין את המפתחות, מהמסד ועד הטפחות, למען ירוץ הקורא בו, מתוך אהבה ומסירות אין קץ.

ועל צבאם ידידי אהובי חמדת לבי, חתני הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחי שמו לעד אמן, אשר הקדיש ומקדיש ימים ולילות ערבי שבתות ומועדים, להוציא דבר מתוקן, נאה ומסודר מתחת ידו, איישר חיליה לאורייתא, אשר עם כל לימודיו בתורה הקדושה, וישיבתו בבית הדין אשר בירושלים לדון בענינים עמוקים וחשובים, לא חסך כל מאמץ להוציא ספר זה וגם הקודמים אליו בהידור רב ובדייקנות מירבית, ועוד ידו נטויה.
אברכהו אותו ואת עמיתיו כי ירבה השם כוחם, וירחיב את גבולם בחכמה בתורה ביראה בתבונה ובכל מלאכה, ויזכו עוד לחבר חיבורים מחידושיהם כיד השם הטובה עליהם, מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא, בשלום בהשקט ובבטחה, בהרחבת הדעת מתוך שמחה והשקט.

עוד רגע אדבר ואברך את חתני הגאונים אשר היו לי לעזר רב, את בני היקרים הגאון רבי יחזקאל שליט"א העומד לימיני, ובפרט את מחמד לבי בני הרב הגדול רבי סלמן שליט"א, המוסר נפשו למען בריאותי באופנים שונים מדי שעה בשעה, ומלווני לכל מקום ומקום במסירות נפש. יברכם השם יתברך ותשרה השמחה באהליהם והברכה במעשה ידיהם.
הנני עבד השם עומד היום נכנע ונפעם לגודל חסדו יתברך, יזכני להוציא עוד ועוד ספרים למען תרבה הדעת, החכמה והיראה בישראל עם קדוש.
כה דברי בריה קלה העומד לפני בוראו כתולעת קטנה באדמה.
בן ציון הי"ו בכמוהר"ר סלמן מוצפי ז"ל וזיע"א.
שאלה - 169566
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, מה קול הרעם סביב האירגון... הרי הוא מחזיר בתשובה? ויש להם תמיכה מרבנים חשובים?
תשובה
ידידי הצעיר עלום השם, אכתוב כאן חלק מהפרטים, והגם שאתה שייך לצד הרפורמי, אני כותב ליהודים היקרים הנאמנים להשם יתברך ולתורתו תורת אמת.
א, אין מי ששב מדרכו הרעה על ידם ויושב ועוסק בתורה, ונזהר בקלה כבחמורה.
ב, יש גם יש, מאות משפחות שנהרסו, התפוררו, התקלקלו יום אחר יום בשיטת ה"סלמי" והגיעו לעברי פי פחת ושחת.
ג, שאלתי את גדולי ישראל שהם מתהדרים בתמיכתם, ומעולם לא פנו אליהם בשאלה אם לקיים או לא פעילות שונה ומשונה של פריצת גדר היהדות ויראת השם במחנינו. כולם כאחד הגיבו "בתדהמה" לנוכח הקלקול הנורא של מעשיהם.
ואכתוב לך כמה מדרכיהם הנלוזות והרפורמיות המזעזעות.
ד, אחד מה"כוכבים" המשונים זמר החצר, מתהדר בהופעותיו הפומביות, שהוא "זכה" לשורר בפני אבי אבות הטומאה, ראש העבודה זרה אשר ברומא, והיא שהחריבה את בית השם ושרפה את היכלו.
ה, אחד מפעיליהם, גידל שערות בפנים, "ליצן החצר התורן", מופיע במשך שעתיים בערי השדה רחוק ממרכזי החרדים השפויים, ומשמיע דברי ליצנות נטו ללא שמץ יראת השם, באותה מסגרת מופיעה זמרת מתהוללת נודעת כדי לפתות לבות נשות ישראל התמימות ולהוציא מהם הוראות קבע וממון שלא כדין.
ו, ברוב חוצפתם לקחו בית הכנסת קדוש על שם הצדיק רבנו חומני עלוש זצוק"ל ושם עורכים את מופעיהם, ומחללים כל הקדוש לנו. [ודע, כי הרב הקדוש הנ"ל היה רבה של תוניסיה וכינוהו "סיני ועוקר הרים", ועלה לצפת ושם הנהיג את הציבור בחכמה ובתבונה, והגאון רבנו רחמים חי חויתה הכהן ז"ל כתב עליו שבחים נוראים].
ז, והנורא מכל, יש להם אתר היכריות מלווה בתמונות נוראות ומבהילות של גברים ונשים, שחץ ותועבה, וידענו כי גם נשים נשואות נכנסות אליו ומכירות כל מיני ארחי פרחי. לאתר אין פיקוח, ואין מעקב, לא תעודת גירושין, לא תעודת זהות, ולא שום מסמך. והרי אלה מחטיאי הרבים.
ח, ליצן אחד מהחבורה, מכריז בפומבי כי ה"יהדות הוא פלורליסטית נחמדה". והוא אינו מאמין בשכר ועונש.
ט, ברוב טפשותם מכריזים כי אני הצעיר קיבלתי "מידע שגוי". בעוד שאני מצטט את דבריהם המפורסמים ברבים, והם מפארים ומרוממים מקדישים ומעריצים כל דמות חילונית מעלה מעלה.
י, ירעשו אמות הסיפים ותרעש הארץ בטרם יקום השם יתברך לתבוע את עלבונה של תורה, על עריכת נופש באילת כשגם אנשים חרדים נרשמים במוצהר לבילוי ובידור, והם מפרסמים בעיתונם "לא לציבור הדתי". כי השקר נר לרגליהם.

עד מתי יתקלסו בנו ויחריבו כל הקדוש לישראל, הם עצמם חסרי תקנה כי אינם מעוניינים לשוב מדרכם הרעה, אך דברי מכוונים לציבור הישר בני ובנות ישראל הצדיקים הישרים והתמימים, הם קידשו על עמנו מלחמה, ובתים רבים נהרסו כתוצאה מפעילותם, די לראות כי בעיר ביתר עילית החרדית בשנה האחרונה חלה עליה של 61 אחוז בגירושין, ותופסת מקום ראשון בערי הארץ.
החותם בצער בדמעות ובכאב, בן ציון בכמוהר"ר סלמן מוצפי.
שאלה - 175093
שלום לכבוד הרב
אם מנקים תנור אשר לא הקפודו בו על בשר וחלב(אצל אחי בבית)
נעשה ניקיון יסודי והפעלה בחום גבוה למשך שעה
האם אז ניתן לחמם בתבניות חד פעמיות ולאכול?

תשובה
באופן עקרוני לא, כי יאמרו שאין בכך כלום, ואתה אכלת שם.
שאלה - 175092
לכבוד הרב שליט"א הכואב את כאבם של ישראל שלום רב, דורש אמת לכל עמו, היכן לכוון בתפילת שמונה עשרה על הארגון הסורר של הערב רב העורב המזמר שיפלו? האם בלמינים ולמלשינים? והיכן?
תשובה
בפתיחת ההיכל, ועיקר התפלה תהיה להציל את עם ישראל, הבנים והבנות התמימים מצפרניהם.
שאלה - 175091
לכבוד הרב שלום רב נתבקשתי לשאול ע"י זוג נשואים 15 שנה אין ילדים עושים טיפולים הבעל מתחזק תפילות ושבת,שואלים מה עוד אפשר לעשות לזכות לילדים?!
תשובה
לא להתייאש, להמשיך בטיפולים עד בא הזמן.
שאלה - 175090
לכבוד הרב: רב אמר היום שאסור למכור במכירת חמץ ואסור להשאיר בבית
דבר שהוא חמץ גמור אלה רק דבר שמעורב בו חמץ. רצינו לדעת את דעת הרב בנושא

תשובה
הוא אמר, וכל בתי הדין זה 300 שנה מוכרים ואמרו למכור, והגאונים מרן הרב עובדיה, מרן הרב אלישיב, מרן הרב וואזנר, הרב פראנק, וכל גדולי ישראל זכרונם לברכה היו מוכרים.
ובא מישהו והוא כנגד כולם. תאמר לו שהרב שלו ז"ל בעצמו מכר את החמץ.
שאלה - 175089
לכבוד הרב
אדם שניצל אדם חולה והחתים אותו על מסמך שיכול להכניס אותו לחובות.
מותר לו לפנות א.לעו"ד שיכתוב מכתב שכולל ב. בקשת הוצאות שכר טרחה ואולי ג. יאיים בהליך נגדו?

תשובה
לעורך דין מותר לו לפנות.
שאלה - 175088
לכבוד הרב: רציתי לדעת עד היכן ההלכה מקפידה בבל תשחית לגבי פסח. אם נשאר חצי חבילה פסטה או חצי קופסת תבלינים וכו' האם למכור במכירת חמץ ולהשאיר במחסם או שיש היתר לזרוק? תודה
תשובה
כולנו מוכרים את החמץ בגלל א, ישנם מוצרים ניטראלים שהם בתערובת חמץ, ב, ישנם בחשש חמץ. ג, חשבונות בנק שהכסף מושקע על ידי הבנקים במוצרי חמץ. ד, המדינה מחזיקה מחסנים לשעת חירום עם מוצרי חמץ, וכונו נקראים הבעלים שלהם.
שאלה - 175087
לכבוד הרב: האם הקמח בזמנינו הוא חמץ גמור. הבנתי שלא בכל מקום מרטיבים את החיטים ולכן הוא לא חמץ גמור?
תשובה
ספק חמץ ולא ודאי, כי הדבר תלוי אם יש חיטה שנבקעה.
שאלה - 175086
הרב אתמול בשיעור אמר שראוי לטבול לפני כניסה לבית קברות מחשש מהמזיקים שם.
אני מכיר שאם אדם הולך לקברי צדיקים בתוך בית קברות רגיל אין טעם כי יש בזה משום "שומר מצווה", זה נכון?

תשובה
מי שנכנס לבית עלמין מוכרח לרחוץ ידיו בצאתו משם.
שאלה - 175085
לכבוד הרב שליט"א,
ידוע שאדם צריך לפשפש במעשיו במיוחד כשהוא רואה שיש לו איזה צער. במה לבדוק אם יש לי טיפטוף מהגג שנכנס לבית לאחר שעשיתי זפת?

תשובה
לבדוק היטב את הממון שיש בידינו אם הוא "נקי".
שאלה - 175084
לכבוד הרב שלום רב
נשארו לי מצות שמורות רכות מפסח שעבר במקפיא אפשר להשתמש בהן השנה?

תשובה
אם נקיות הם לחלוטין ללא מגע עם חמץ ולא חשש חמץ. ועטופות בכמה עטיפות.
שאלה - 175083
לכבוד הרב שלום רב
אנו ניזונים מרסיסי מידע כאן באתר. האם הארגון הסורר תובע את הרב בערכאות?נשמח אם הרב ירחיב את היריעה...

תשובה
תרשה לי לא להרחיב את הפרטים כיום, רק דע כי אנחנו בדור יתום, ולא איכפת למי שבידם הדבר מעתיד בנינו ובנותינו.
כי ישב בית הדין הוותיק ביותר בירושלים ואסר עליהם כל פעילות, והם מורדים וסוררים הלכו להם אל שלשה "בוררים" ללא צדק וללא שום סמכות, חד צדדיים ללא הרשאה, ולא על פי ההלכה, ולא התייחסו כלל לפשעים שהוצגו בפניהם, ולפסק בית הדין הגדול, ולטענת המורדים התירו להם לפנות לערכאות.
אין עיוות משפט חמור מזה. ואין משפט שקר גדול מכך. והדברים ידועים.

רבנו יהודה צדקה ז"ל שמסר נפשו על חינוך בני ישראל ינקום מהם.
שאלה - 175082
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה הברכה לכדורי שוקולד שעשויים מפרורי מצה לא מבושלים עם עיסת קקאותודה לכבוד הרב

תשובה
ברכת מזונות.
שאלה - 175081
א. מה עונים לבעלי תשובה צעירים לגבי הופעות זמר וליצנות?
ב. האם להמשיך ולמחות בבני תורה הלוקחים את הצ(פ)בעונים?

תשובה
א, יש מורדים בתורה ובבתי הדין המובהקים המסורים מדור דור. ב, זה לא תפקידינו למחות נגד אנשים פרטיים, רק להשמיע קול זעקה נגד המשחיתים והמהרסים.
שאלה - 175080
לכבוד הרב מוצפי שלום .
האם סופר סת"ם יכול לעסוק במקצוע משני כזמר/פייטן ויופיע בפני קהל מעורב ועוד לשיר על אותה במה עם זמרת. מה דינם של תפילין מזוזות וספרי תורה שהוא כתב

תשובה
סופר סת"ם צריך להיות ירא אלקים גדול ועוסק בתורה ונזהר במצוות בקלה כבחמורה, ואם אינו כזה, יש ספק גדול בכשרות הסת"ם שהוא כותב.
שאלה - 175079
שלום לכבוד הרב שליט״א
הנני בעל תשובה כמעט שלוש שנים רציתי לדעת מה ההנהגות הנכונות ביותר עבורי אם ברצוני להיות אברך מן השורה ולהשתלב בעולם החרדי.
תודה רבה תבורך מפי עליון.

תשובה
אתה צריך הדרכה אישית צמודה הן של אברך חכם ונבון שילמד אתך מדי יום, והן של רב גדול שתתייעץ עמו.
שאלה - 175078
לכבוד הרב שלום כפי שכבוד הרב אמר לי לא ללכת לסמינר... מבחינה רוחנית, אז המליצו לי את סמינר... רמה גבוה מבחינה רוחנית ולימודית מה כבוד הרב ממליץ תודה רבה.
תשובה
לפי הנתינים שבידי הוא טוב בדרגה יותר מהקודם. אברך אותך בהצלחה רבה, והשם יתברך ישמור עלייך תמיד יחד עם כל בנות ישראל.
שאלה - 175077
לכבוד הרב שלום רב
מצאתי על הרצפה לפני הכניסה לבניין כרטיס עליו מצד אחד תפילת הדרך ומהצד השני איור
האם עלי לפרסם עליו השבת אבידה?
תודה רבה

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 175076
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לדעת אם צריך לברך הגומל על אדם שנכנס לשחות בים

תשובה
עיין חזון עובדיה, ברכות.
שאלה - 175075
שלום לכבוד הרב! האם ניתן להכשיר תבנית פיירקס של ימות השנה לפסח? תודה רבה ,בריאות איתנה לרב!
תשובה
השאלה אם היא חלקה ואין בה חריצים כלל.
שאלה - 175074
לכבוד מורנו ורבנו הנלחם מלחמת שם שמים, כיצד ייתכן שהרפורמים קיבלו "היתר" ללכת לערכאות?
תשובה
קויים בנו הפסוקים בנבואת הנביא הגדול ישעיה ב פרק ג, פסוקים א, כִּי֩ הִנֵּ֨ה הָאָד֜וֹן יְקֹוָ֣ק צְבָא֗וֹת מֵסִ֤יר מִירוּשָׁלִַ֙ם֙ וּמִ֣יהוּדָ֔ה מַשְׁעֵ֖ן וּמַשְׁעֵנָ֑ה כֹּ֚ל מִשְׁעַן־לֶ֔חֶם וְכֹ֖ל מִשְׁעַן־מָֽיִם. ב, גִּבּ֖וֹר וְאִ֣ישׁ מִלְחָמָ֑ה שׁוֹפֵ֥ט וְנָבִ֖יא וְקֹסֵ֥ם וְזָקֵֽן. ג, שַׂר־חֲמִשִּׁ֖ים וּנְשׂ֣וּא פָנִ֑ים וְיוֹעֵ֛ץ וַחֲכַ֥ם חֲרָשִׁ֖ים וּנְב֥וֹן לָֽחַשׁ. ד, וְנָתַתִּ֥י נְעָרִ֖ים שָׂרֵיהֶ֑ם וְתַעֲלוּלִ֖ים יִמְשְׁלוּ־בָֽם. ה, וְנִגַּ֣שׂ הָעָ֔ם אִ֥ישׁ בְּאִ֖ישׁ וְאִ֣ישׁ בְּרֵעֵ֑הוּ יִרְהֲב֗וּ הַנַּ֙עַר֙ בַּזָּקֵ֔ן וְהַנִּקְלֶ֖ה בַּנִּכְבָּֽד.
שאלה - 175073
שלום לכבוד הרב אני יודע שהליצן שמעון פרץ מארגון הרפורמי הידוע הופיע בצפת לפני נשים בבית הכנסת על שם הרב חומאני עלוש זצ"ל , הוא מדבר ממש בדיחות לא צנועות , הוא יותר גרוע מכולם.
תשובה
התפרעו בבית הדין בירושלים, ובראותם כי כלתה אליהם הרעה, הם עוד מעיזים לתבוע את המוחים לבתי משפט חילוניים ומרימים יד בתורת משה, לא יינקו מדינה של גהינם. הם ועוזריהם.
שאלה - 175072
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב האם יש בעיה בכבוד שבת בפיצוח גרעינים והאם מותר לקרוא בעיתונים בשבת כמו... וכו למינהן שיש לציבור החרדי?

תשובה
אין בזיון שבת קודש וחילול כבודה כמו זה. גרעינים ניתן לפצח מעט תוך כדי לימוד תורה.
שאלה - 175071
לכבוד הרב שלום רב, רציתי לדעת איך מכשירים מיקסר לפסח?
כל האביזרים שלו מנירוסטה.
הגוף מפלסטיק
תודה רבה לרב

תשובה
מתחילת כל יש לנקות חלק חלק כהוגן ביסודיות. החלק הבסיסי ינוקה בכל החריצים, החלקים מנירוסטה יוכשרו בהגעלה במים רותחים.
שאלה - 175070
שלום לכבוד הרב. האם ספרדי יכול לקנות לכתחילה שחיטת בקר של שחיטה אשכנזית? תודה.
תשובה
שאלות מסוג זה אינן נשאלות בפומבי.
שאלה - 175069
הרב
בבראשית רבה מ"ט וכן הביאו כמה ספרים שהמזכיר צדיק ואינו מברכו או רשע ואינו מקללו עובר עבירה, בצדיק ניחא כשאנחנו מברכים, אך ברשע איך נקיים? ומה גדר רשע לזה,

תשובה
הכוונה כשמזכיר שם רשע, ובפרט מחטיא הרבים אומר "שם רשעים ירקב".
שאלה - 175068
לפעמים יוצא להתפלל בעבודה מנחה כשהחזן כבר התחיל קדיש וישר עמידה, אני מתחיל איתם. השאלה איך לנהוג אחרי התפילה? קורבנות, אשרי,תחנון, ואז עלינו לשבח. או יש סדר אחר תודה רבה
תשובה
מהיום והלאה תאמר כל הסדר שעה קודם לכן.
שאלה - 175067
לכבוד הרב שלום רב,רציתי בבקשה לדעת האם יש ענין לפי הקבלה שנשים נשואות תהיינהללא שיער כלל?(כפי שנוהגים בהרבה חסידויות)
תשובה
על פי הקבלה אשה לא גוזזת שיער ראשה.
שאלה - 175066
לכבוד הרב שלום רב
בברכת הבנים בליל שבת האם לשים שתי ידיים או אחת ימנית. והאם אפשר להוסיף עוד ברכות אישיות אחרי הישימך אלוקים

תשובה
יד אחת מספיקה. ויברך אותו בלימוד תורה ויראת שמים.
שאלה - 175065
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם זה נכון שבשריפת חמץ שורפים את הלולב האגוד מחג סוכות?

תשובה
נכון בהחלט, עיין פסח בציון.
שאלה - 175064
שלום לכבוד הרב
איך במצב הבטחוני הזה נרגעים ומחזקים את עצמנו באמונה בבורא עולם?

תשובה
קוראים פרקי תהלים. ולא מאזינים לתקשורת.
שאלה - 175063
כה"ר מו"ר הי"ו כתב בספרו פסח בציון שלא לקבל במתנה דברים הקשורים במצוות כגון מצות. אך האם מי שעובד בהכנת מצות ומקבל מצות כשכר האם מותר לקבלן ולאוכלן כמצות מצוות בליל הסדר?
תשובה
יקנה בכל זאת שלש מצות לליל הסדר מכספו.
שאלה - 175062
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חזק ואמץ! במלחמת הקודש נגד ארגון הידרדרות שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, ממך ילמדו וכן יעשו אחרים שהרי כל מי שלא חס על כבוד קונו...מפחיד

תשובה
יש עדיין מתחזים צבועים המחניפים לרשעים, ולא איכפת להם מקילקול בנות ישראל. "אשרי" חלקם ליצנים.
שאלה - 175061
שלום לכבוד הרב
האם מותר לעבור בתוך 4 אמות שערבי מתפלל בו?

תשובה
אין בכך בעיה.
שאלה - 175060
כבוד הרב היקר
מרן החבי"ף בכף החיים סימן טו"ב אות ח"י הביא מהחיד"א לומר ה' צבאות וכו' ג פעמים, בכל הסידורים זה רשום פעם אחת, מנהג גדולי הדור שהרב הכיר לומר ג פעמים? תודה רבה

תשובה
כן היה מנהגו של מור אבי ז"ל, ורק כשהזמן היה נחוץ היה אומרם פעם אחת. אך היו שגורים על פיו תמיד.
ואומר לכבודו דבר שהרגילני בהיותי ילד בן חמש שנים, "בכל פעם שתיכנס לבית הכנסת, ואפילו לצורך מצווה, כגון לקחת גמרא, או סידור או ענין הנצרך לשמירתו או לנקיונו, תאמר שלשה פסוקים אלו". זיע"א.
שאלה - 175059
לכבוד הרב שלום רב
שבוע 39 לחדר לידה בתה"ש לנסיון ללידה רגילה עם בלון בהנחית הרופא לזרז לידה. לידה קודמת ניתוח חירוםהאם לנסות בלון או ניתוח

תשובה
עדיפות ראשונה לבלון כמובן, מתפללים.
שאלה - 175058
שלום לכבוד הרב כת"ר כתב ליזהר בתפילת מנחה של ערב שבת, שהיא הראשונה בעולם שהתפלל אדם הראשון. האם בתפלת מנחה בכל יום?
תשובה
אמת שכך כתבנו בס"ד בשיבת ציון, אך המעיין ישר יחזו פנימו שכל תפלת מנחה של כל יום במשמע, כמוכח בזוהר הקדוש בכמה מקומות ומהם בזוהר ויחי ר"ל, א.
וכן הוא מפורש בליקוטי רבנו האר"י ז"ל על פסוק תכון תפלתי קטרת לפניך. ועיין לגאון עוזנו החיד"א ז"ל בספרו מדבר קדמות מערכת ת, אות ד.
שאלה - 175057
לכבוד מו"ר שליט"א, אנא מכבודו, לעמוד על המשמר להציל נפשות תועות מישראל מידי הרפורמים אשר השחיתו כל חלקה טובה בישראל, ופנו לערכאות של גויים, זה האירגון שרוצה "להשיב בתשובה" ולקלקל התמימים.
תשובה
מובטחים אנחנו מפי אדון הנביאים רועה ישראל, משה רבנו רעיא מהימנא עליו השלום. "כי לא תשכח מפי זרעו". ואותם בריונים המאיימים על הרבנים רשיעי ישראל, המבלים במלונות פאר, וסוחטים את העניים ונוסעים בג'יפים כתינוק בצעצועים, ומצחקקים עם נשים, ויש המתחזים ל"רבנים" המחניפים לרשעים. ומחפים על מעשיהם, כולם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלופו.
שאלה - 175056
ראיתי אחד ששותה קפה באמצע ברכות ק"ש ובחזרת הש"ץ וכשאמרתי לו שאסור, אמר לי שלא כתוב כך בשום ספר. גם אם אגיד לו שכך אמר הרב הוא לא יקשיב אך אם אראה לו בספר אני חושב שישמע.
תשובה
הוא שייך לרפורמים המתירים הכל.
שאלה - 175055
לכבוד הרב שלום רב יש איזה אחד המשתרר על הציבור, ו"התיר" ללכת לערכאות של גויים לתבוע את המוחים נגד אירגון התדרדרות. רבנו לאן הגענו?
תשובה
כנראה ליצנות של פורים.
שאלה - 175054
לכבוד הרב שליט"א תאונה עם העוון הידוע הכניס אותי לעצב קצת נמצא בנופש עם האישה והילדים התפללתי בנץ טבלתי במה לכפר על כך איזה לימוד הספר יסוד ציון בביתי יעזור הרב.
תשובה
יופי לך, מה אתה דואג, נופש נעים.
שאלה - 175053
לכבוד הרב שלום רב
מקבלת טיפול רפואי. הרופאה אומרת שלא יעזור בגלל המטפחת שיוצרת חיכוך וממליצה על כובע. מרגישה לא טוב עם כובע. האם אוכל כובע עם קצת שיער (פאה) בעורף?

תשובה
כובע זה יותר קל ממטפחת, ומה הפיאה עושה שם?
שאלה - 175052
שלום לכבוד הרב האם אישה צריכה במניין
את ברכת האילנות? ואם מחוץ לעיר יש מטע שנראה ששייך לאנשים צריכה לבקש רשות לברך שם?תודה רבה

תשובה
בין איש בין אשה יכולים לברך ביחיד, ואין צריך שום רשות מבעל המקום, ויכול לעמוד מרחוק ומחוץ לפרדס או למקום האילן ולברך עליו.
שאלה - 175051
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבה שבתות רצוף הוצאתי לפי רבינו תם( לא קיבלתי את זה עליי). אני יכול לעשות התרה לזה בפני שלושה?

תשובה
תעשה התרה, וכתבתי לך כמה פעמים כל מנהג חומרא או חסידות שאתה בא לנהוג, קודם שתתחיל תאמר בפיך "אני נוהג כן בלי נדר ובלי מנהג, ואימתי שארצה אבטל אותו, ולא יהיה בי שום עון".
שאלה - 175050
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. אמרו לנו לעשות התרת קללות לחולה בפני שלשה אנשים, היש בזה אמת?
תשובה
כבר ידוע ומפורסם הוא שכך נהגו לעשות וכן כתב הרב מעבר יבק ז"ל הביאו בהגהות רבנו אברהם אזולאי ז"ל על הלבוש ז"ל [יורה דעה סימן של"ח, ד] "אחר שהתוודה החולה יעשה לו התרת קללות להתיר ולהרחיק ממנו כל קשר בוגדים שנתאחזו בו ובנפשו, כגון קללת עצמו או קללת אחרים שהם מכבידים עליו החולי, ובסילוק הקללה ממילא יחולו הברכות על ראשו".
וכן כתב הגאון מורנו רבי יוסף חיים ז"ל בספרו לשון חכמים חלק ב.
שאלה - 175049
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בעלי בשנת אבל האם מותר לו להשתתף בשבת חתן?

תשובה
המנהג הוא שלא הולכים לשום אירוע כל השנה.
שאלה - 175048
כבוד הרב
כבוד הרב לא התיר לי לשלוח במקומי אבי שולח שליחים שונים שישלחו לו הימורים ומחלק להם כסף רב בנוסף בתמורה לשליחות
ואם ח"ו נדבר יהיו צרות מצב זה עדיף על פני זה שאני אשלח?

תשובה
אחד הלך לרב ושאל אם מותר לו לאכול בשר חמור? והרב אמר אסור. הוא שאל אולי בשר גמל מותר?
שאלה - 175047
לכבוד הרב שלום רב בשלושים של אבאאנו קוראים משניות בקברבאותו היום אזכרה של אחותו שנפטרה שנים לפניהאם אפשר לקרוא עליה משניות משהו אחרהאם כבודו של אבא נפגע כשנקרא משהו נוסף
תשובה
מצווה גדולה לקרוא גם בשבילה. וכולם יהיו שמחים.
שאלה - 175046
שלום לכבוד הרב,
תודה על כל ההשקעה והמסירות לעם ישראלירבה ה' חילך ופועלך בטוב ובנעימיםהאם מותר בשבת לזרוק לצלחת חד פעמית קליפות גרעינים ופיצוחים על מנת לזרוק עם הצלחת ?

תשובה
יניחו גרעין אחד בצלחת.
שאלה - 175045
לכבוד הרב, חילוני ביקש לעשות לו התרת נדרים מול שלשה. מתוך השלשה אחד אמר שהוא מומחה. החילוני נדר שלא לעשן סיגריות ובסוף ספר שנדר לא לעשן בכללי (סמים). האם היה צריך להתיר לו?
תשובה
וכי יש התרה המועילה למחלל שבת?
שאלה - 175044
כבוד הרב
תרמתי עכשיו לאתר סכום כסף לצדקהאבקש ברכה מהרב ללידה קלה וטבעיתאני שבוע 39 והעובר התהפך למצג רוחבי אחרי שכבר היה במצג ראשאם עד מחר לא יתהפך חזרה- מיועדת לניתוח.

תשובה
לא לפחד מאיומים, אפשר להמתין עוד כמה ימים והוא יחזור למקומו הטבעי.
שאלה - 175043
שכן ירא שמיים נתן לבעלי עור של נחש ואמר שרב צדיק אמר שזה מגן מפני הפלות ושאני ישים על הבטן כשאכנס להריון, אני בהריון שבוע 14 ב"ה, שמה בתוך חגורה על בטני את העור נחש, מה דעת הרב
תשובה
לא ראינו ולא שמענו שהנקראים "רבנים" מתעסקים בעורות של נחשים השם יצילנו.
שאלה - 175042
חמותי נפטרה ונקברה בי"ד אדר ב', מתי ואיך לציין את יום השלושים הנופל בערב פסח
תשובה
בלילה שלפני י"ג לומדים תורה.
שאלה - 175041
שלום לכבוד הרב
רבים הרבנים שבדבריהם מציינים שהמשיח בפתח ושהגאולה קרבה מדוע הם אומרים כך על מה הם סומכים דבריהם?

תשובה
תשאל את מי שאמר, מה אני אשם???
שאלה - 175040
הביאו הרב חיד"א בשם זקנו במדבר קדמות מערכת נ וכתב הוא אשר רמז דוד "אין שלום בעצמי מפני חטאתי" אוהבים את הרב אחרי שאני רואה את הרב אני יכול ללמוד חצי שנה בשמחה. אורך ימים ושנים
תשובה
דברי הגאון החיד"א ידועים ומפורסמים, ובפרט בספרו זה מביא חידושים רבים בשם זקינו. זיע"א.
שאלה - 175039
לכבוד הרב
הכניסו ס"ת לבית הכנסת ותרמו מטפחחות על אחת יש כיתוב באותיות אנגליות ועל השניה ציורים של אוניות
האם מותר לכסות איתם את הכתב כאשר העולה מברך או שחייבים להחליפם ?

תשובה
א, אם אין דמויות מותר, ב, השאלה מה כתוב באנגלית? אם שמות הנצחה מותר.
שאלה - 175038
לכבוד הרב
שלום הרב מוצפי - האם מותר ללכת לקבר יתרו הנמצא בגליל בכפר הדרוזי, כי ראיתי שיש רבים שהולכים לשםתודה רבה.

תשובה
לא כולם יודעים מה שהם עושים.
שאלה - 175037
כבוד הרב
רבנים שבסתר מדברים דברים מסויימים כמו נגד הרפורמים אבל בחוץ פוחדים מול כולם, לפעמים אנשים תולים עצמם שאם רב פלוני ידבר אז ישמעו לו, מותר להקליט בסתר דברי רב כזה?

תשובה
זה מתרחש כל יום וכל שעה.
והבריונים מקבלים מכך עידוד ומגבירים איומים הנבלים, וכך הדור מתדרדר. ואחריתם מי ישורנו.
ולכן יש להקיא את הסחטנים הנוסעים בג'יפים מפוארים על חשבון העניים. את המפלים בין דם לדם, את הליצנים, הריקים הפוחזים, וגם את האלימים.
שאלה - 175036
שלום לכבוד הרב. גיסתי רווקה עם דיכאונות והתקפי חרדה קשים. כמה שנים לוקחת תרופות שונות שלא עוזרות. מה הרב מציע לעשות?
תשובה
החלפת הרופא והתרופות.
שאלה - 175035
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יהשם יברך את כבודו יאריך ימים ושנים אמן ואמן
מבקש מהרב במחילה שיחזק את ציבור הרווקים המתחזקים והחוזרים בתשובה איך להתמודד עם קשיי הקדושה.

תשובה
השם יתברך יהא עמם יחזקם ויאמצם, וכדאי לוותר כדי לקיים רצון בוראינו.
שאלה - 175034
שלום לכבוד הרב
אשה שהולכת לקבר... עד איפה יכולה לרדת. כי הרב אומר שאשה לא תיכנס לבית עלמין. אז היא תתפלל מהכביש למעלה או יכולה לרדת את המדרגות או חצי המדרגות.

תשובה
מה קרב לנו? שכחנו את מערת המכפלה? שם השער לכל התפלות? ומה עם הכותל המערבי שלא זזה משם שכינה? הגזמתם.
שאלה - 175033
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אגוזי מלך צריכים הכשר
תשובה
השלמים בקליפתם אינם צריכים הכשר. אך הקלופים צריכים מחשש שמצופים בחומרים משמרים בלתי מזוהים ובעיקר לפסח.
שאלה - 175032
שלום לכבוד הרב
מחילה- הכתב חצי קולמוס , מתי הונהג , על ידי מי , באיזה ארצות ,ולשם מה
בימינו האם נלמד?

תשובה
אמרתי לך פעמים רבות וביקשתיך ידידי ללמוד שלחן ערוך. כי אני נהנה לקרוא את שאלותיך המחכימות בהלכה.
שאלה - 175031
שלום לכבוד רבינו עט"ר.
ילמדינו רבינו מי אומר קדיש לאחר קריאת התורה.בריאות איתנה.

תשובה
הוא שייך במקור לקורא בתורה. ונהגו לתתו במתנה לעולה.
שאלה - 175030
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר ללכת ל… אני לא מכיר וסומך רק עליך. האשה רוצה ללכת היום עם חברה שלה. שהשם ישלח לך בריאות והצלחה ושפע בדרך האמת שלך
תשובה
מכשף שוטה.
שאלה - 175029
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם צריך לשים סדין לבן בשבעת נקיים?

תשובה
העיקר להקפיד שיהיה נקי.
שאלה - 175028
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שמעתי רב בשיעור שאומר בשם החיד"א שהאשה זה המראה של הבעל איך שהבעל מתנהג עם ה" כך אשתו מתנהגת עימו אם כן מה לדוגמא זה מתפרסם בשיעורים כל פעם
תשובה
אלה הם דברי רבנו אברהם אזולאי ז"ל סב סב אביו של החיד"א ז"ל והרי לך לשונו בספר חסד לאברהם מעין ד נהר מ"ח] "וידוע כי כל מידותיו יתברך מדה כנגד מדה וכפי המדה שמתנהג עם הקדוש ברוך הוא, אשתו מתנהגת עמו, וזהו שאמרו רבותינו ז"ל זכה עזר, לא זכה כנגדו, שמורדת בו כמו שהוא מורד בקונו, וזה הסוד לא שייך אלא דוקא לצדיקים. ולזה כל בן תורה שאין אשתו נשמעת לו אין ראוי להתרעם עליה כי הוא דאפסיד אנפשיה. אמנם הרשעים דרך טבע הוא שנשמעות להם שמתייראות מהם".
שאלה - 175027
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בפורים כששולחים כלי זכוכית הטעון טבילה, האם השולח צריך להטביל או המקבל ?
2. במקרה והשולח לא צריך להטביל האם מותר לו למלאות את הכלי באוכל ולתת למקבל ?

תשובה
המקבל יותר שייך בו הטבלת הכלי אם הוא חפץ להשתמש בו שנית, אבל השולח אינו חייב בכך כי אין מטרתו בקניה להשתמש בכלי אלא לתתו לאחר.
שאלה - 175026
שלום לכבוד הרב
נפל לי לרצפה חומש רש"י כפשוטו . נתתי צדקה
האם מכפר?

תשובה
זה בסדר.
שאלה - 175025
שלום לכבוד הרב אחרי לידה ורוצה היתר למניעה לשנה. תינוק בן שנתיים ותינוקת בת חודש וחצי.
תשובה
אפשר, רפואה שלימה.
שאלה - 175024
שלום לכבוד הרב
לגבי השאלה גם אני הזמנתי מוצר וכו ... מה שעשיתי יצרתי קשר עם המוכר שאני יבצע הזמנה חדשה הוא יקבל תשלום ופיזית לא ישלח את המוצר ככה המוכר לא הפסיד

תשובה
ישר כוח.
שאלה - 175023
לכבוד הרב
שלוםהאם גבאי בית כנסת יכול לתרום כסף שמתפללים בירכו לקניית מצוות לטובת כולל אברכים?

תשובה
אפשר בהחלט. לאחר תשלום אחזקה שוטפת של בית הכנסת.
שאלה - 175022
לכב מור
אישתי עם חרדות 8 חודשים בערך מטופלת בתרופות ועוד
בקשה לשאול מה ניתן לעשות רוחנית לשיפור המצב? או לדבריה מה צריכה לתקןמנסה להבין מה הסיבה הרוחנית שהחרדות התגברו.

תשובה
זה קורה וגם עובר מהר.
שאלה - 175021
לכבוד הרב שלום רציתי לשאול אם אחרי קריאת המפיל אני יכול לשמוע שיעור או לקרוא ספר
תשובה
רק בדיעבד כשהשינה מתמהמהת.
שאלה - 175020
עט"ר,

לוי הניח בתא של גד בבית הכנסת מתנות לאביונים שימסור אותם בפורים ואמר לו. גד שכח מהכסף שבתא. עתה כשהכסף בידו שואל מה לעשות ??

תשובה
יתן אותם היום לאביון.
שאלה - 175019
שלום לכבוד הרב
האם יש עניין לגבר לעלות לכותל בשלושת הרגלים? האם צריך להקפיד בזה?

תשובה
דעת הגאון התשב״ץ ז״ל. שיש חיוב בימינו לכך. והגאון השדי חמד הביא דבריו להלכה.
שאלה - 175018
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בחור שסובל מכאבים בגוף וירידה במשקל קנה אנשור משקה להשלמה תזונתית כי אין לו תאבון וזה מכיל אבקת חלב נוכרי באישור הרבנותהאם מןתר?

תשובה
יש מוצרים רבים וחשובים ובריאים יותר לבעיה שלו.
שאלה - 175017
מחילה כבוד הרב, אך ללמוד אני צריך, ניסינו ומבחינת המפלגות החרדיות אין כל פסול בהופעות ושאר מרעין בישין, ואם נצביע בגלל תמיכה בתורה מה נעשה ברגע שהחילונים "יתמכו" בתורה?
תשובה
מערב ערבים בחכמה. התרעתי על החריגים שהולכים להצביע לחילוניים. כי זו חובתי לכתוב על כך.
שאלה - 175016
לכבוד הרב
תימנים נהגו לסמוך קודם "אשרי יושבי ביתך" (בין "יהי כבוד" לאשרי) מס' פסוקים, אך כתוב שזה פוגם בעולמות העליונים האם הקבלה חזקה יותר מהמסורת?

תשובה
אינך שואל אלא אתה מבקש ממני בדווקא אישור למנהגך.
שאלה - 175015
שלום לכבוד הרב
לפני 14 שנה התנתקנו מהצנרת של הבניין. לשכנים יש סתימה והם מבקשים שנשתתך בעלות התיקון למרות שאיננו משתמשין בצנרת כלל. מה ההלכה?

תשובה
תבדוק בתקנות בתים משותפים. כי זו אינה שאלה הלכתית אלא משפטית. כי כל דייר מקבל עליו את מנהג המדינה.
שאלה - 175014
לרב היקר
שכחתי לפני כשבוע חומש רשי כפשוטו מחוץ לשירותים בסופר
היום חיפשתי היכן ששכחתי ולא מצאתי
חיפשתי בביה"כ בסופר שם ראיתי את אותו החומש
אין לי סימנים שזה שלי
מה הדין?

תשובה
כפי הנראה הוא החומש שלך.
שאלה - 175013
לכבוד הרב
אחד שמכר החמץ לחילונים שהם יהיהא להם חמץ בביתם בפסח עבר על איזה יסור ומה תיקונו

תשובה
אני ממתין לשאלה יותר מוזרה.
שאלה - 175012
לכבוד הרב
האם מותר ללכת לקברי צדיקים בחודש ניסן?

תשובה
לא לבית עלמין מותר.
שאלה - 175011
כבוד הרב הגאון,ראיתי שאלה לגבי אשה שטבלה ובעלה לא בעיר וצריכה לשים סכין האם אשה שטבלה ובעלה נמצא בבית והתעכב גם צריכה להניח סכין?
תשובה
כדאי וטוב.
שאלה - 175010
שלום לכבוד הרב
האם אפשר לקרוא את הקריאה של חנוכת בית ביום או חייב אחרי שקיעה?
תודה רבה

תשובה
בהחלט טוב ביום.
שאלה - 175009
שלום לכבוד הרב
מה דעת הרב בנוגע למגן תפילין גמיש ליד, שלא ישחקו הפינות של התפילין.
כתוב באריזה אין צורך להסיר בשעת הברכה
לסמוך על זה?

תשובה
אפשר בהחלט.
שאלה - 175008
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמחתי לראות את אחינו בבית שאן לומדים בספרי הרב בשקיקה לצד ספרי חכם עובדיה. טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח ידך.בכל הארץ יצא קוום

תשובה
ישר כחכם.
שאלה - 175007
לכבוד הרב! האם מותר לגבר נשוי שחוזר עייף מהעבודה ללמוד גמרא או דברי תורה בשוכבו במיטתו,שעון בגבו על ראש המיטה,או סתם שוכב פרדקן מהעייפות,שיהיה לו נוח והספר בידיו? תודה
תשובה
מותר. מה שאסרו זה שלא יישן כך.
שאלה - 175006
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישה שהתפללה בטעות תפילת ערבית לפני השקיעה האם יצא ידי חובת התפילה?

תשובה
יצאה ידי חובתה. אלא שבשעה18,20 נכון להיום תאמר קריאת שמע של לילה.
שאלה - 175005
כבוד הרב צודק, ומה נעשה שאיננו יכולים להצביע גם לחרדים בגלל המצב היום? אם נצביע להם מה יקרה? כספים הולכים להופעות זמרים פסולים, הולכים לרפורמים, האיך נצביע? שוא"ת עדיף
תשובה
תיגש לרבנים ותאמר להם. אך יש תקציבים לתלמודי תורה, ישיבות, וכוללים.
שאלה - 175004
שלום לכבוד מרן הרב הגאון שליט''א
האם מותר לומר קדיש אחרי שאמרו כבר קדיש ואין בזה משום מרבה בקדישים?(למשל לומר קדיש אחרי שיעור ובסיום ערבית?)
תודה לכבוד הרה''ג שליט''א

תשובה
אסור בהחלט. עיין באתר.
שאלה - 175003
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ספרדי צריך לחשוש מלקדש על יין ומיץ ענבים... כי הרוב מים ?הבנתי שיש דיעות לכאן ולכאן?
תודה לרב

תשובה
קח לך בקבוק ותיגש למעבדה ותברר, או תשאל את מי שנמצא שם ותדע, עוון ביטול תורה כנגד הכל, "צדדים לכאן ולכאן" כל אחד מביע דעתו בכל תחום מבלי לחקור לעומק. כאילו היה פרופסור על, ומקבל אחריות של ברכה לבטלה.

לאשכנזים מועיל 16. 666666 אחוז יין. לספרדים צריך 51 אחוז יין טהור בלי התוספות.
שאלה - 175002
לכבוד הרב1. ממתי אפשר להעביר קמחא דפסחא לחשבון הישיבה?
2. אנטריקוט בכשרות בד"ץ בני ציון כשר לפסח כל השנה?
3. האם אפשר כבר לרכוש מצות לכבוד החגתודה רבה על הכל!

תשובה
העורך, תודה רבה, אינפורמציה לא באתר, הודעות יפורסמו בהתאם.
שאלה - 175001
לכבוד הרב
בענין רבניות שבודקת ע"י עופרת האם אפשר לסמוך על מה שהם אומרות והאם זה אמיתי

תשובה
כל הארץ ״רבניות״ ומכשפות.
שאלה - 174999
לכבוד הרבהאם יש בעיה הלכתית לכתוב בעופרת על המצבה? ושנית- האם חייב עד השלושים לסיים את המצבה?
תשובה
אין בזה כל בעיה הלכתית. ואין חייבים לסיים את המציבה בשלשים. מה שכ צריכים להקפיד הוא שביום השביעי כשקמים מהשבעה להניח אבן או לבינה בגובה 30 סנטימטרים מגובה פני הקרקע, בכיוון ראש המציבה.
שאלה - 174998
לכבוד הרב שלום רב
לגבי הטוענים שמצאו פתיל תכלת הנקרא מורקס האם יש איסור ללובשו או שזה מותר ואף חובה

תשובה
הרבנים המוכרים אינם שמים פתיל תכלת, וכך היה בכל הדורות. ואסור לנו לעשות מעשה נגד מנהגם.
שאלה - 174997
לכבוד הרב שלום רב האם יש בעיה עם מוצרי שוקולד שכשרותם רבנות חלב ישראל האם חייב בדץ כאשר יש בחנות רק רבנות?
תשובה
השאלה אם יש חששות במרכיבים הנוספים.
שאלה - 174996
גיסתי ביקשה שארכוש לה מוצר מחו"ל.
ע"פ אתר הרכישה אם המוצר לא מגיע ב60 יום מקבלים כסף חזרה. כך היה והכסף חזר אלי ולאחר מכן המוצר הגיע לגיסתי. האם עלי לתת לה אותו או שזכיתי בו.

תשובה
אינני בקי בתקנות של זכויות הצרכן. תפעל לפיהם.
שאלה - 174995
לרבי ומורי שליט"א
אני עובד בבית הרפואה, כרגע במחסן שכר כ4000 ש"ח וטוב כאן, האם לבדוק עוד אופציה כאן בבית הרפואה, ואולי לעבוד גם לילות?
תבורך מפי עליון

תשובה
אם זה מספק אותך כלכלית תמשיך כאן.
שאלה - 174994
לכבוד הרב שליטא
דלת כניסה לעסק הגובה של המשקופים גבוה מאוד כ 5 מטר לערך היכן לקבוע את המזוזה בתחילת שליש העליון או בגובה שאנשים מגיעים ? תודה רבה ואריכות ימים ושנים

תשובה
לדעת הירושלמי בגובה בני אדם, וכן כתבו התוספות, אך התלמוד בבלי סובר בשליש עליון, וכן פסקו הטורי זהב והשפתי כהן פסקו בשליש עליון, וכן פסק מרן ז"ל בהליכות עולם חלק ח עמוד רמ"ח להניחה בשליש העליון, כי עיר המצווה היא זאת, ולא נקבעה כדי שיניח ידו עליה.
וכן ראיתי שעשה מעשה הגאון רבי נסים כד'ורי חזן ז"ל ראש רבני בבל.
שאלה - 174993
לכבוד הרב
הבנתי שאם פלוני נענש בגיהנום בגלל אלמוני, פלוני לא יוכל להיכנס (למחציתו)למחיצתו בגן עדן. מה אשם פלוני אם סלח לו ואלמוני עשה לו דברים קשים שבכל זאת מחייבים עונש על כך?
תודה

תשובה
מדובר במחטיא אותו, לא מדובר במה שכתבת שהרגיז או ציער אותו
שאלה - 174992
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אגוזי מלך סגורים מגיל הכשר
תשובה
נוסח השאלה אינו ברור.
שאלה - 174991
אישה רוצה למכור חמץ למשפחה שלה שאינם שומרים תורה ומצוות(והם לא יודעים).האם זה אפשרי מהטעם שזכין לאדם שלא בפניו?
תשובה
אם הם צורכים חמץ בחג, זה לא יועיל מאומה.
שאלה - 174990
לכבוד הרב
הרב אצלנו שנותן שיעוריםכול הזמן חוזר ואומר...
תודה .

תשובה
לא לשמוע מי ששונא יהודים.
שאלה - 174989
לכבוד הרב שלום רב
האם ניתן באישור המנהל הישיר להוציא ימי מחלה לטובת חופש
כאשר ימי החופש אזלו

תשובה
אם מותר לו על פי הבעלים.
שאלה - 174988
לכבוד הרב שלום רב
התגרשתי לפני 10 חודשים. אני רוצה לדעת אם לחכות עם זוגיות כי יש סיכוי שאחזור לגרוש שלי או להמשיך הלאה ולבנות זוגיות חדשה?

תשובה
אינני יודע מה בדיוק הניגודים ביניכם, וכיצד אייעץ.....
שאלה - 174987
לכבוד הרב שלום רב, כמה פרות אדומות נעשו עד ימינו?
תשובה
עיין משנה פרה פרק ג, משנה ה. תשע פרות עד החורבן.
ראשונה עשה משה רבנו עליו השלום. שניה עזרא הסופר. שלישית ורביעית עשה שמעון הצדיק, חמישית ושישית עשה יוחנן כהן גדול, שביעית אליהו עיני, שמינית חנמאל הכהן, תשיעית רבי ישמעאל בן פאבי. עשירית יעשה בקרוב מלך המשיח.
ועיין בהרמב"ם ז"ל הלכות פרה פרק ג בסופו. ובפירוש רבנו בחיי ז"ל פרשת חקת פסוק ב.
שאלה - 174986
שלום לכבוד הרב אישה שמטופלת בילדים מה הכי חשוב להתפלל
תשובה
ברכות השחר וקריאת שמע לפני הצהריים. ועמידה כשאפשר.
שאלה - 174985
לוםש אני כהן, נאלצתי לעבור ליד גדר חיה של בית עלמין מהצד החיצוני, בין השיחים הבחנתי שיש קבר קרוב לגדר . האם הגדר חוצצת או שיש להתרחק מעל 4 אמות מהגדר?? בהנחה שלא ניתן לעבור צד
תשובה
הגדר חוצצת, להבא כהן לא עובר שם.
שאלה - 174984
שלום לכבוד הרב
יש רב שהציע לי לעבור מבית הכנסת שאני מתפלל הוא אמר שזה מקום לא טוב הוא לא יודע לאיפו הוא גר בירושלים אני גר בפלורידה אני לא יודע מה לעשות תודה לכבוד הרב

תשובה
אם אינך מוצא מקום חלופי אל תעזוב, במשך הזמן תתעניין ותמצא.
שאלה - 174983
בטיפולי פוריות, היה לרופאים ספק האם כדאי לבצע טיפול בגלל תגובת הגוף לכדורים,והוחלט שכן יהיה טיפול בע"ה.
תשובה
השם יעזור שהכל יצליח.
שאלה - 174982
שלום לרב. אם הגעתי באמצע ערבית באונס (אין עוד מניין). האם לקרוא ק"ש וברכותיה אך הק"ש עצמה לא בכוונה כדי להגיע לעמידה עם החזן, או לקרוא ק"ש וברכותיה אחר התפילה וק"ש בכוונה?
תשובה
תמתין שיגיעו לעמידה ותעמוד עמהם, ומיד בסיום תתחיל ברכות וקריאת שמע, ותיזהר לא לעשות כן עוד, אלא חד פעמי.
שאלה - 174981
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר להטביל את הכלים במקווה כבר עכשיו

תשובה
רק כלים חדשים צריכים טבילה.
שאלה - 174980
יש שלפעמים בימי שבת אני "תופס" את אחותי מתעסקת בטלפון ואני מתאפק שלא לכעוס וכו'. האחות לא תקשיב כמה שידברו איתההאם צריך להודיע להוריי בשת שעלולים לכעוס ממש ?
תשובה
אם ההורים יכולים להשפיע, תודיע להם היום ולא בשבת.
שאלה - 174979
לכבוד הרב
התתלתי להעתיק עצים בגינה כדי לבנות י״ח דיור ,
ואז סיפרה לי אחות של כלתי שביקרה רבנית בי-ם שכלל לא נישאלה/ מכירה אותי לעצור את העבודה כי לא יצליח לסיים ,
מה הרב אומר ?

תשובה
העורך, הרב טרח והשיב לכם בתשובה 174777 . חבל שאינכם עוקבים אחרי התשובות.
שאלה - 174978
לכבוד הרב שלום רב
אישה שהגיעה ליל טבילתה ובעלה בחו״ל ראיתי שאם טבלה יש חשש סכנה וצריך להשים סכין ומלח האם שינה עם התינוק מועילה לאותה סכנה. מה המקור לזה?

תשובה
לכתחילה לא תטבול עד שיחזור, ואם טבלה תניח סכין עטופה היטב מתחת למזרן.
שאלה - 174977
האם כסף שנתתי כערבות לבית משפט והיא נמצאת בקופה של בתי המשפט וצוברת שם ריבית על הסכום האם בסופו של יום שנוכל להוציא תכסף בחזרה האם מותר לי להשתמש בריבית שנוסף לעשר אלף?
תשובה
לשיטת הראבי"ה והחתם סופר ז"ל מכיוון ולא היתה פה הלוואה, אל עיכוב בתשלום זה אינו נקרא רבית.
שאלה - 174976
לרב היקר,לפני שבועיים הפלתי שבוע 12. דימום הפסיק עשיתי בדיקה ביום ובערב מוצא״ש יצא נקי.לגביי מוך דחוק. המקום רגיש כואב ויש מצב לדימום. האם לעשות או פטורה? לטבול מצוא״ש?
תשובה
אפשר להקל במצב של כאב.
שאלה - 174975
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם כוס של אליהו הנביא צריכה טבילה? 2 האם אסור להגיד אלוקים כיון שהאריזל אסר להחליף באות ה את האות ק? תודה רבה

תשובה
א, צריך. ב, אומרים "השם".
שאלה - 174974
לכבוד הרב בשנה שעברה נכשלנו בקריאת פרשת פרה, השנה רוצים להיות בטוחים אימתי קוראים פרה, וכן החודש אם שניהם או זה אחר זה?
תשובה
השבת הבאה עלינו לטובה היא פרשת שמיני, ונקראת שבת פרה. מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים שבעה עולים לפחות בפרשת שמיני, ואומר קדיש. בשני קוראים בפרשת חקת מתחילתה עד והנפש הנוגעת תטמא עד הערב. וההפטרה בן אדם בית ישראל..... עד אני השם דיברתי ועשיתי.

שבת שאחריה יחול ביום ראש חודש, מוציאים שלשה ספרי תורה, בראשון קוראים פרשת תזריע שבעה עולים וקדיש, בשני וביום השבת.... ובראשי חדשיכם... קדיש, בשלישי החודש הזה לכם עד תאכלו מצות. ההפטרה כה אמר השם אלקים. עד בבקר בבקר עולת תמיד.
שאלה - 174973
כבוד הרב
אני לא מצליח להשתלט על עצמי בכעס תמיד אני רב עם אשתי ומאבד עשתונות.מוסר לא עוזר לי נראה לי.מה לעשות אני מיואשגם בשעת כעס אני מרגיש שזה לא טובאבל זה בלתי נשלט

תשובה
קנס 500 שקל לצדקה, רק כך זה מעורר.
שאלה - 174972
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום
הרב כתב י"ב חודש הוא העיקר. י"ב יוצא כ"ט ניסן בשבת. העורך אמר שמקדימים ליום חמישי. האם עולים בניסן להר או לדחות לב' או ג' אייר?
תודה כבוד הרב.

תשובה
דוחים ליום ב באייר.
שאלה - 174971
לכבוד הרב
האם מותר ליטול ידיים של הבוקר בכיור המטבח שמצויים בתוכו כלים שטרם הודחו?במקרה שאין אפשרות אחרת.
לתמוך בבן שומר תו"מצ ומחנך ילדיו לתורה ומצוות או גם בבנים שלא?

תשובה
לכתחילה יזיז הכלים משם, בדיעבד כשאי אפשר יטול, ואחר כך ישטפם שלשה פעמים.
יעזור למי שמגדל בניו לתורה. כי זו זכות עצומה.
שאלה - 174970
לכבוד הרב שלום רב,

כתבתי את שם ה' המשולב א-י-ד-ה-נ-ו-י-ה בעיפרון בכתב יד בסידור עם קצת רווח ותיקנתי בלי לשים לב (ע"י מחיקה). האם זה בסדר שכתבתי? האם נחשב שמחקתי שם ה'? תודה

תשובה
להבא אל תכתוב שמות משולבים בשום מקום, על הסידור זה ענין אחר.
שאלה - 174969
שלום לכבוד הרב
ישנם מקרים שיש אבלים שאינם שומרים תורה ומצוות
שעולים שליחי ציבור. ואומרים קדישים לאחר דרשה בבית האבלים
האם קדיש כזה מועיל לנפט'בכבוד רב

תשובה
השם ירחם, השם ירחם, תברח ממקום כזה.
שאלה - 174968
אבא שלי נפטר ביום שישי א' בראש חודש אדר ב' ב-12:00
ונקבר במוצ"ש שבת פקודי ב' חודש אדר ב בשעה 23:00 שאלתי ה-30
מתי עושים אזכרה ומתי עולים לבית העלמין ומתי מותרים בתספורת תודה

תשובה
עולים בכ"ח או בכ"ט, אזכרה בראשון בערב ב בניסן, שהוא ליל ג בחודש יום השלשים. מתגלחים ומסתפרים ביום ה - 31 הוא יום שלישי ד בחודש.
שאלה - 174967
לכבוד הרב
האם לפי באח צריך לכסות את שני התפילין בטלית או רק של רשי? ( כמובן שיש לו ראש גדול באפשרותו להניח 2 ביחד)

תשובה
מפשט הדברים מכסים את של רבנו תם - שמור תם, ומגלים של רש"י - וראה ישר.
שאלה - 174966
שבוע טוב כבוד הרב מוצפי
מהם התנאים ההילכתיים שצריך לבדוק ולדרוש מסופר סת"ם לפני חתימה איתו על כתיבת ספר תורה.
אם כבוד הרב יוכל לפרט מה התכונות הנדרשות מסופר סת"ם ירא שמיים

תשובה
תקצר היריעה מלהכיל את הדרישות ההלכתיות. תקח ספר הלכות ותלמד.
שאלה - 174965
לכבוד הרב
1. האם צריך לעשר מכספי דמי פורים?
2. לא מזמן נודע לי שיש לשלם על טבילת מצוה בליל שבת. מה לגבי כל הפעמים שלא שילמתי? (לא אוכל לדעת כמה פעמים חלה טבילה בליל שבת)

תשובה
א, מתנות לאביונים אין צורך לעשר. ב, תשלמו בתשלומין כפי היכולת בלבד.
שאלה - 174964
לכבוד הרב עבר חצות הלילה ולא אמרתי קריאת שעל המיטה. ואני הולך לישן עכשיו האם עלי לקרוא קריאת שמע גם שהזמן עבר?
תשובה
בהחלט כן. כי עדיין לילה ויש לקרוא משום שמירה.
שאלה - 174963
לכבוד הרב מוצפי שליט"א: אדם שלא בבית כל הפסח האם מחוייב לבדוק את הבית בבדיקת חמץ
תשובה
בהלכה מובא שחייב לבדוק את הדירה, מחשש שבאמצע החג הוא מי מקרוביו יגיע לדירה.
שאלה - 174962
לכבוד הרב
מה לענות לבחורה בשידוך שרוצה להוציא מכיסוי הראש 3 אצבעות שיער ואומרים לה הסביבה

תשובה
מי לא יפחד מדברי הזוהר הקדוש [פרשת נשא דף קכ"ה עמוד ב].
"א"ר חזקיה תונבא ליתי על ההוא בר נש דשבק לאנתתיה דתתחזי משערה דרישה לבר ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא, ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר לאתתקנא ביה גרים מסכנותא לביתא וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא וגרים מלה אחרא דשריא בביתא מאן גרים דא ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר, ומה בביתא האי כ"ש בשוקא".
ואני מפחד לתרגם כל הדברים, רק אזכיר כי דיבר קשות על גבר שמתיר לאשתו לגלות משערות ראשה החוצה, והיא גורמת עניות בבית, ובניה לא יהיו מוצלחים, השם יצילנו.
שאלה - 174961
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נוהג לעשות בשבת ,מקלחת עם מים קרים לגמרי,
השאלה להתנגב אחר כך? כן או לא
תודה

תשובה
רוחץ חצי גופו ומנגבו, ואחר כך חצי השני ומנגבו.
שאלה - 174960
בשנת תרמ"ח כתב בספרו "מסע מרון" שבקבר יתרו
תשובה
דברים לא בדוקים כלל, מה שידוע שלא יתרו קבור שם. ולא אוכל להרחיב בזה.
שאלה - 174959
לכבוד הרב
שמענו פוסק שאמר

תשובה
העורך, בבקשה לא לפרסם כאן שמועות שונות, ללא שם הרב שפסק וללא נימוקים הלכתיים.
שאלה - 174958
שלום לכבוד הרב
האם קינואה כשרה לפסח?

תשובה
לא הייתי שם, ומעמדה כמו כל סוגי הקטניות.
שאלה - 174957
לכבוד הרב שבוע טוב ומבורך. נעליים שהם נקיות בחלקם העליון כמו שמצוי בימנו (לא חדשות) האם כשנוגע בהם צריך לרחוץ את ידיו משום נקיות או משום טומאה?
תשובה
כשאין לו מים, רק בדיעבד יקנח ידיו במגבת.
שאלה - 174956
שלום ליכבוד הרב שבוע טוב!!
רצינו לדעת אם סירופ לשיעול הנקרא"גרינטוס" כשר ואפשר להשתמש בו??

תשובה
לבקש כשר באישור הרבנות הראשית.
שאלה - 174955
שבוע טוב לרב המיוחד,
בבוקר שותה מים פושרים עם לימון האם יש לברך על מים האלה?
הבנתי שהבשר והעופות של הרב כשרים כל השנה לפסח, האם שהתמשנו בחלק מהבשר, אפשר יהיה להשתמש גם לפסח?

תשובה
כיוון שבבוקר צמאים וגם במים יש טעם לימון בוודאי שיש לברך.
הבשר כשר לפסח בכל השנה.
שאלה - 174954
שלום לכבוד הרב
הייתה הוראת קבע בישיבה של הילד כשהיה רווק הילד היום אברך האם אפשר להעביר את הכסף הזה לילד

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 174953
לכבוד הרב
שמי מתחיל באות ד' ומסתיים באת ז' או באות ס' (דניז, דניס, דוניז). אני לא מוצאת בתורתנו פסוק מתאים.

תשובה
אותיות זסשר"ץ מתחלפות, ואפשר בפסוק [ויקרא פרק כ"ג, פסוק כ"ד.
דַּבֵּ֛ר אֶל־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר בַּחֹ֨דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֜י בְּאֶחָ֣ד לַחֹ֗דֶשׁ יִהְיֶ֤ה לָכֶם֙ שַׁבָּת֔וֹן זִכְר֥וֹן תְּרוּעָ֖ה מִקְרָא־קֹֽדֶשׁ.
שאלה - 174952
לכבוד הרב
שלום הרב יש ביהכס" שמתפללים במוצאש ערבית 20לפני יציאת שבת ואחכ הבדלה ומסימים הכל 5דק אחרי שיוצאת שבת יכול להיות דבר כזה לסיים ככ מהר?

תשובה
הם לא יקשיבו לך. ומדוע לך להתערב.
שאלה - 174951
לכבוד הרב: אבלים מסיימים השבוע 30. אין מי שיגער בנו האם יכולים להסתפר רגיל. והאם זה נכון שחייב שאדם ישלם עלינו כך נאמר לנו מבקשים הדרכת הרב בנושא
תשובה
ביום ה -31 תפנו לרב ואמרו לו שאין מי שגער בכם. ואין צורך שאדם אחר ישלם.
שאלה - 174950
כבוד הרב מוצפי שליט"א
אני רווק בן 33 כשיש הצעות לשידוכין מבקשים ממני תמונה אני חושב שזה לא מכובד וגם חוסר "בצניעות" וגם לא ניתן לשפוט אומרים לי שככה זה מקובל מה כבוד הרב אומר

תשובה
הבהרנו פעמים רבות שאין זה דרך היהדות השומרת מצוות להעתיק מנהגי הגויים בכל נושא שהוא.
שאלה - 174949
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם משחת שיניים לילדים בטעמים צריכה כשרות לפסח? תודה רבה לרב

תשובה
צריך לכתחילה.
שאלה - 174948
שלום לכבוד הרב
האם ירקות קפואים (ללא חשש טבל), שימורים (לח"ט) וירקות רגילים שבאים ארוז (כתוב הופרשו מעשרות כדין), יש לעשר את כל אלו בכל זאת מספק?
שבוע טוב

תשובה
בכל זאת יש לעשר בלי ברכה. על צד ש״שוכחים״.
שאלה - 174947
שלום וברכה. האם בבית דין של מעלה, בפטירת האדם מהעולם, למעשה הלכה כמו הרמב"ם בהלכות תשובה? זאת אומרת שבאמת לא מזכירים לו דבר וחצי דבר ביום הדין, אם עשה תשובה שלימה כראוי?
תשובה
רק אם שב באמת בתשובה שלימה ומוחלטת. ובקשר לעונש עיין בשו״ת מבשרת ציון.
שאלה - 174946
שלום לכבוד הרב. יש לי חברה בשנת אבל על אביה.היא רוווקה מבוגרת ולבד והזמנתי אותה אלי לשבתות והיא טוענת שאסור לה.האם ישנה בעיה? או לתת לה אפילו מזרן משלה? כואב לי שהיא לבד.
תשובה
מותר לה בהחלט.
שאלה - 174945
שלום לכבוד הרב
אני גבאי. רוצה לעצב מעטפות עבור "קמחא דפסחא" ולהוסיף "אם אתה משמח את שלי...."
האם זה מצריך את המעטפות בגניזה?

תשובה
אסור מראש. כי זה דברי תורה.
שאלה - 174944
שלום לכבוד הרב שליט"א
בשבת הילדים לכלכו את האסלה, ניקיתי עם חומר בשם 00, האם זה מותר?
זה חומר שמנקה חזק וגם וכן צובע את המים בצבע כחול
תודה רבה לכבוד הרב

תשובה
מותר. מכיוון שאינו מתקיים.
שאלה - 174943
לכבוד הרב שליטא שבוע מבורך. האם ששומעים שיעור ברדיו או בלווין בשידור חי והרב מברך על השתייה וכדומה האם ששומעים שם השם בבית עונים ברוך הוא ברוך שמו?
תשובה
כל מה ששומעים דרך האינטרנט שהוא לא בזמן אמת לא עונים.
שאלה - 174942
שלום לכבוד הרב:

אני בת 62 הורי התגרשו כשהייתי תנוקת ולא הכרתי את אבא שלי ואף אימי היתה מאוד מאוכזבת מהיחס אליו כלפיה וגם לא נתן מזונות
מה אני עושה? האם צריכה ליצור קשר או לא?

תשובה
תפעלי לפי נטיית לבבך.
שאלה - 174941
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רוצה לעקור נטיעה קטנה של עץ ולשתול במקום אחר האם גם בזה יש להביא גוי לעקירה.

תשובה
בין גדולה בין קטנה צריך גוי.
שאלה - 174940
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר את שאריות הלחם שנשארים לפעמים לפזר בפינת מדרכה לציפורים?יש בזה בעיה של ביזיון הלחם?

תשובה
על גדר או מקום גבוה מותר. ברצפה לא.
שאלה - 174939
אימי בת 83 התאלמנה לפני כשנתיים. לפני כחודשיים הודיעה שהיא בקשר עם אלמן בן 85 מהמועדון לקשישים. לאחותי ולי קשה מאוד עם זה, אפילו מכעיס וכואב. אנו רוצים לדעת איך לנהוג ?
תשובה
ומה בידכן לעשות ?
שאלה - 174938
שלום לכבוד הרב עקב הבילבול ששורה בדור שלנו שקוראים היום לצחוק שמחה וזה נפוץ בשיעוריקירוב שאלתי היא איזה ספרים אדם ילמד כדי שיגיע לשמחה אמיתית ולא מדומה כמו בדורינו
תשובה
פירושים על מגילת אסתר של הקדמונים. וכן תרגום שני על אסתר.
שאלה - 174937
לכבוד הרב
תודה לכת"ר שנלחם ברפורמים. אני מכיר אישית כמה שחזרו בתשובה רק בזכות כת"ר והיום יר"ש בלי אינטרנט ובלי המכשיר הטמא בבית,טלפון כשר, בן פורת יוסף!
תודה לכת"ר על הכל

תשובה
זה לא בזכותי אלא בזכות גדולי הדורות שהנני מזכירם.
שאלה - 174936
לכבוד הרב פורים שמח. ליקבי כרמל יש יין אדום לא מבושל 5% אלכוהול אבל הוא מבעבע (עם גזים). האם זה מהודר לפסח כמו יין אדום יבש לא מבושל? או שזה נחשב כמו תירוש? קשה לי עם היין.
תשובה
כל יין שברכתו הגפן מועיל לענין ארבע כוסות.
שאלה - 174935
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להדליק מידי יום נר למילוי נשמתו של הסבא לאחר השנה?

תשובה
לאחר תום שנה אין מדליקין אלא ביום הפטירה. ובבית הכנסת.
שאלה - 174934
לכבוד הרב
בענין מחיית עמלק ,עדיין יש לא מעט מהם יש"ו
מדוע לא מזכירים זאת כל השנה?

תשובה
ידידי היקר עיין בסידורים יש מצות עשר זכירות והוא אחד מהם.
שאלה - 174933
שלום לכבוד הרב: הכנו בישיבה מצות עבודת יד ממים שלנו. ושמנו מעט מלח האם זה בסדר
או שיש איסור?

תשובה
לא להכניס מלח בשום אופן.
שאלה - 174932
יישר כח לרב שליט"א, דודתו של מו"ר אבי שליט"א נפטרה בלא זרע בנים אחריה ומו"ר אבי שיחיה אמר בשעת הקבורה שהוא מוחל על כבודו ושאנו בניו נאמר עליה קדיש השאלה האם טוב שנאמר?
תשובה
אחד מכם יאמר עליה.
שאלה - 174931
שלום לכבוד הרב
חמי נפטר לפני שבוע. לפני שנתיים אמר בפורום משפחתי שאינו מוחל וסולח לבעלי כי לא קרא לבני בשמו. בלוויה בעלי ביקש סליחה ומחילה האם זה מועיל או שיש לחשוש?

תשובה
מחול מחול ומחול.
שאלה - 174930
לכב' הרב מוצפי שליט"א
אני נותן לתת לציפורים שאריות לחם, איזה אוכל כשר ניתן לתת לציפורים או יונים בפסח? אני לא סומך על המוכרים בחנות שיאמרו לי מה כשר או אינו מכיל דגן
שבת שלום

תשובה
אורז ופירורי מצה. וכן עדשים.
שאלה - 174929
שלום וברכה. כשאני לומד, מניח שדכן (מהדק סיכות) על הספר כדי שלא יזוזו הדפים. האם גם בשבת מותר לי לעשות כך?
תשובה
כיוון שמוכן ועשוי הוא להדקו ולהסירו. מותר בהחלט.
שאלה - 174928
לכבוד הרב מוצפי שליט"אברצוני לשאול אם רצוני בישועההאם תפילה בכותללקרוא כל ספר תהילים יכולה להשפיע לישועהוהאם יש חשיבות למספר הימים אודה לתשובהחג פורים שמח
תשובה
השם יתברך שומע תפלת בניו ובנותיו בכל יום ובכל שעה. ובפרט בכותל המערבי מקום שלא זזה ממנו שכינה מעולם.
שאלה - 174927
כבוד הרב, בעקבות ברכת הרב לבחורה אני מוצא את עצמי בוכה ובוכה בלי הפסקה, הרבה נופלות בגלל הרפורמים, זה כואב, אנחנו נמשיך להילחם, תודה לך שאתה נלחם נגדם, השם ישמע לדמעותינו
תשובה
עלייך להיות מאושרת שלא נהגת חלילה במנהגי הגויים המפרסמים תמונותיהן לכל עובר ושב. לליצנים ריקים ופוחזים. בזכות זאת השם יתברך ימציא לך בקרוב חתן הגון ירא אלקים. חסיד ועניו ולא הולל הגולש במקומות אסורים.
שאלה - 174926
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני נוהג לפי מה שהרב לימד אותי ולא אוכל בשר בערב שישי נשאר לנו המון בשר מפורים
האם מותר לאוכלו בשישי או שעדיף להימנע???

תשובה
מיד להקפיא.
שאלה - 174925
לכבוד הרב שלום רב
אישי מתפלל בבית כנסת,בו יש מס' אנשים המפטפטים בקריאת התורה,האם אני יכולה ללכת לבית כנסת אחר?

תשובה
מצווה ללכת לבית הכנסת אחר שאין שם דיבורי חול. כי יש סכנה להתפלל שם.
ולהתרחק מהרפורמים הבריונים המאיימים על רבנים ומפחידים אותם בשיטות של העולם התחתון.
שאלה - 174924
שלום לכבוד מו"ר
עיר שסמוכה לעיר שספק הייתה מוקפת חומה מזמן יהושע ועל כן נוהגים בה במצוות פורים מדין ספק, האם זה כולל אמירת "ועל הניסים" בתפילות וברה"מ? תודה רבה על הסבלנות

תשובה
בהלכה לא מחמירים בעיר הסמוכה לעיר שהיא ספק. ועיין פורים בציון בסופו.
שאלה - 174923
שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול איך קוראים ללבלב אצל חז"ל?
תודה

תשובה
יש השערות שונות בשמו המקורי התורני, אך יש הטוענים שהוא "יותרת הכבד". ועיין בספר יראים השלם סימן מ"ז, והראבי"ה ז"ל במסכת חולין, והמלבי"ם ז"ל ויקרא ג, קע"ב.
שאלה - 174922
פורים שמח כבוד הרב! בשוגג הוכנס סכו"ם חלבי שכבר עבר ניקיון מדיח והופעל בשנית במדיח עם כלים בשריים. מה דין אותו סכו"ם חלבי?
תשובה
כיוון שחומר הניקוי נכנס בתחילה קודם חימום המים, נפגם הכל. והכלים מותרים.
שאלה - 174921
כבוד הרב
אותה בחורה שכתבנו לרב שלמרות שסביבתה לא נגד הרפורמים וכו' היא בחרה בדרך האמת, באו חברות וניסו לשכנע אותה ללכת למסיבת פורים, התגברה למרות הקושי, הרב יוכל לברכה?

תשובה
אשרייך אשרי חלקך, מה נעים גורלך. שאת הולכת בדרכי התמימים והישרים, ואינך מחפשת בילויים וחגיגות אסורות של כסילים, עלי והצליחי, ויהי השם עמך בת של אברהם יצחק ויעקב היקרה, תעמדי מול כל הרוחות הזרות הסוערות בתקופתינו, ותלכי בדרך אמותינו הקדושות.
ראי, כי אסתר המלכה אמרו עליה רבותינו שמלכה על 127 מדינות, בזכות ששמרה עצמה לא להתגעל במאכליהם, ולא להגרר אחר לבושיהם ולא שפתם ותרבותם. כמוך ירבו בנות כשרות בישראל, ובזכותך יבוא לנו הגואל.
שאלה - 174920
לכבוד הרב שלום רב, רב ביהכנ"ס הפציר שאין לעשות את שיעור ההלכה... רק מספרי הגר"ע יוסף זצ"ל... התרחקתי משם מאז אבל לא מחיתי, איך לתקן?
תשובה
אל תדבר כי לא יעזור הוא דיבר מקנאה רחמנא ליצלן, והדור אינו יודע איזה תלמיד חכם מתהלך בתוכינו, אשר ידיו רב לו בכל חלקי ההלכה לארכה ולרחבה, ומאיר עיננו בתורה הקדושה, וראה כי מן השמיים מסייעים בעדו שאין בדורינו מי שנתפשטו ספריו בכל העולם כמותו, וכתב עשרות רבות של כרכים בכל שטחי ההלכות ועוד ידו נטויה. אשרי דורינו שזכה לאיש כזה.
שאלה - 174919
בתחילת השבוע הייתי בבית האבל והגישו פרי חדש היו שם תלמידי חכמים שהתעורר ויכוח ביניהם האם מותר לאבל לאכול ולברך שהחיינו ב-7 ימי האבל. מספק הוא לא בירך מבקשים לדעת את ההלכה.
תשובה
עיין בשו"ת יביע אומר חלק ט יורה דעה סימן מ, ובילקוט יוסף אבילות עמוד תשס"ד. ומגן אברהם תקנ"א. ולמסקנא מעיקר ההלכה מותר לו לברך שהחיינו, אך אם יניח לאחר סיום השבעה יותר נכון, ועליו תבוא ברכת טוב.
שאלה - 174918
כבוד הרב שלום רב פורים שמח! בן מזכה אבא וסבא השאלה שבן מזכה אותם זה רק כאשר הוא לומד תורה או שהוא מזכה אותם בכל מצווה שהוא עושה למשל ברכת המזון שהוא מניח תפילין שהוא שם ציצית?
תשובה
בכל הענינים הן במצוות הן להיפך חס ושלום, כל השושלת עד יוצאי מצרים בדורו של משה רבנו וכנזכר בספרי שופטים פיסקא ר"י, אות ח.
שאלה - 174917
פורים שמח לכבוד הרב,לבני משפחתו ולמוקפים,תודה על הספר החדש,מחזקים את הרב ומתפללים לקדוש ברוך הוא שיתן לו כח ותעצומות לשמירת היהדות האמיתית נגד מהרסי הדת,אתה יקר לנו.
תשובה
חזקו ואמצו, ויהי השם יתברך עמכם תמיד. ונזכה יכולנו לשמור על הגחלת של הטהרה והקדושה, ועל מנהגי וחוקי התורה ללא שינוי ותמורה. כי "קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא". כנזכר בזוהר הקדוש. וכל הנוגע באחד מישראל ומטהו מדרך הישרה נוגע בתורה הקדושה ובכבוד שמים השם יצילנו.
וראה מקורו בזוהר הקדוש אחרי ע"ג, וישלח ס, אמור צ"ג. וכן הוא בפי המקובלים במקומות רבים.
שאלה - 174916
מה אני יכול להגיד חוץ מתודה להקבה שזיכה אותי לשמוע מפי הרב הערב קריאת מגילה כהלכתה תזכה ותחיה מורנו ורבנו וגם ידייך ברכו אותי הרב האם אפשר לענות אמן בכלל מהשידורים במחשב
תשובה
תזכו ונזכה לשנים רבות נעימות וטובות. לא עונים אמן דרך המחשב.
שאלה - 174915
לכבוד הרב:
תפילת ערבית בליל שבת נוהגים להתפלל ערבית ולקרוא קריאת שמע בשקיעה. רב הבית כנסת... אמר לציבור שבליל שבת יש דין מיוחד ושונה מיום חול ולא צריך לחזור על קריאת שמע

תשובה
קשקשן, אין ביטל מצות עשה מהתורה של "ובשכבך". זה רב של פורים.
שאלה - 174914
שלום לכבוד מו"ר
בעיר שאינה מוקפת חומה, האם יש לומר "ועל הניסים" בתפילות וברהמ"ז גם ביום ט"ו אפילו שלא מקיימים בעיר את מצוות פורים אלא רק ביום י"ד? תודה ופורים שמח לכבוד הרב

תשובה
יצאת ידי חובת "שנים מקרא" לשנה שלימה. פורים שמח.
שאלה - 174913
שלום לכבוד הרב רציתי לאחל לרב פורים שמח ותודה רבה על הכל .טוב שיש לנו אותך בדור הזה שלא מפחד להוכיח ולהראות את דרך האמת הלא פחדנית ולא ביישנית .אוהב את הרב אהבת נפש
תשובה
השם יתברך יתן כח לעמוד על המשמר.
שאלה - 174912
שלום לכבוד מו"ר
בעיר שאינה מוקפת חומה, האם יש לומר "ועל הניסים" בתפילות וברהמ"ז גם ביום ט"ו אפילו שלא מקיימים בעיר את מצוות פורים אלא רק ביום י"ד? תודה ופורים שמח לכבוד הרב

תשובה
אין אומרים משום חשש הפסק.
שאלה - 174911
שלום לכבוד הרב אני שאלתי בקשר לגן ילדים וברצוני להבהיר כל התמונות מכוסות בוילון יפה מראה של ביכ"נ אבל הם טוענים בגלל שער הציון שאומר שאף אם יש מנין קבוע בבית ילך לביה"ס
תשובה
אין שום בעיה בהלכה כשקבעתם מקום לתפלה בציבור, העיקר לא בבית פרטי.
שאלה - 174910
לכבוד מורנו הרב שליט"א
אני גר בטבריה וכעת איני בטבריה עד הלילה, האם כשאגיע אתחייב במצוות היום מספק כמו שהעלה כב' בפורים בציון כלומר הנפק"מ דוקא בעלות השחר?

תשובה
קובע עלות השחר, ותקרא בלא ברכה.
שאלה - 174909
לכבוד הרב
מחר אחרי חצות היום מותר לאכול פת/בשר?
חג שמח

תשובה
רק לבני המוקפים העושים פורים בט"ו.
שאלה - 174908
לכבוד הרב: לכתחילה כמה שורות צריכה ליהיות מגילת אסתר שתיהיה הכי מהודרת . יש לי מגילה 19 שורות האם יש הידור בכך?
תשובה
זה לא משנה, יש דיעות שונות, וכולם כשירות.
שאלה - 174907
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
בזכות הרב השנה לא דאגתי לגבי מתנות לאביונים כי עשיתי העברה מראש ב"ה, כן גם זכר למחצית השקל. ועשיתי סעודה לפני חצות בעצת הרב. תודה רבה לכבוד הרב!

תשובה
תזכו למצוות, ואני מאוד שמח שהצלחנו לחלק לחוגגים היום י"ד את המגיע להם. ומתכוננים לט"ו בירושלים.
שאלה - 174906
לכבוד הרב שלום רב. מה הפירוש כל הפושט יד נותנים לו? האם גם כאשר אני יודע שהמבקש ישתמש בזה לדברים לא טובים או דווקא אם נראה תלמיד חכם ושומר מצוות? תודה רבה לרב
תשובה
לרמאים ומתחזים לא, לאנשים שאינם מברכים לא.
שאלה - 174905
שלום לכבוד הרב
בהרבה מקומות מוזכר כי בפורים סגולה מיוחדת לתפילות, התוכל להסביר למה דווקא בפורים מכל החגים?

תשובה
הרבה מקומות... לא ידעתי.
שאלה - 174904
לכבוד הרב שליט"א,
ישנם מפרסמים שיש מועדים שיותר מסוגלים ואין בקשה שלא תתקבל בשעה ויום כזה וכזה.האם נכון הדבר? או שתפילה ובקשה ביום רגיל מעומקא דליבא מסוגלת באותה המידה?

תשובה
מצד אחד יש הרבה צרות לאנשים, והם לחוצים, ומאידך גיסא הגבאים רוצים להגדיל את הון הקופה. זה כל הענין.
שאלה - 174903
לכבוד הרב: אבל שליח ציבור האם כאשר כבר עלה האם יאמר כל הנוסח כולל תחנון כולל ובא לציון. או ידלג. מה יותר חשוב כבוד הציבור או אבלותו
תשובה
דבריך אינם מפורשים מהו "אבל", אם תוך שבעה מנהג הספרדים שהוא אינו חזן כלל. גם לפי הקבלה זה לא טוב לציבור.
שאלה - 174902
לכבוד הרב שלום רב
סופר מ.... כתב מגילת אסתר חדשה בכתב ארי ז"ל 21 שורות אני ספרדי האם כדי לקנות ממנו

תשובה
לא לספרדים.
שאלה - 174901
ברכות לרב!
הלכתי אתמול בערב,כעצת הרב ,לשמוע מגילה בבי"כ אחר שיש בו תלמיד חכם וגם שם ראיתי שהוא מתיר לאכול לפני קריאת המגילה למי שקשה.כמעט כולם כולל הרב אכלו.

תשובה
הדור שלנו נחלש, וחושבים קצת על אוכל. להלכה מותר עד 54 גרם.
שאלה - 174900
שלום רב
אמר עד חצי המלכות ולא בנין בית המקדש אבל עדין לא ידע שהיא יהודיה?

תשובה
כך בשמים שמו בפיו, ורוח הקודש אומרת בית המקדש.
שאלה - 174899
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש בעיה להתפלל בפורים בגן ילדים שכל שבת משמש אותנו לתפילה ולימוד. ובחול זה גן ילדים פשוט אברכים טוענים שיש בעיה

תשובה
השאלה אם יש סיבה חיצונית להתנגדותם. כי עקרונית אין בעיה, וייתכן שיש ציורים או תמונות המפריעות וניתן לכסותן.
שאלה - 174898
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מתנות לאביונים האם זה דוקא לעני שישתמש בזה בו ביום( ואם כן איך אפשר לדעת) והאם אשתי חיבת בזה גם כן. והאם מחצית השקל יש ענין לתת עבור עובר בחודש תשיעי

תשובה
לתת לו היום, ויש לו ממון בשפע וישמח בו ויקנה בפורים עוד. תתן 10 שקלים לשני עניים וזה גם עבור הגברת.
שאלה - 174897
לכבוד הרב,
אני חוזר בתשובה ואחי רוצה להביא את חברתו לסעודת פורים, האם מותר לשבת איתם ועם ההורים בשלחן [ח"ו להיכשל בראיה או משהו]ן?
תודה רבה.

תשובה
קשה מאוד הדבר שלוקחים חג קדוש שההצלה בו היתה אחרי ששבו בתשובה מחטאים שונים.
אין בנות ישראל הפקר.
שאלה - 174896
לכבוד הרב פורים שמח. מחילה מכת"ר בשאלה אתמול לא הסברתי כראוי. האם אני יכול לקנות לאשתי שנמצאת בתוך יב' חודש על אביה תכשיט או בגדים לחג הפסח הקרוב? תודה רבה לרב
תשובה
הסברת מצויין וקיבלת תשובה.
שאלה - 174895
לכבוד הרב שלום רב
לקראת הפורים הקדוש והטהור רציתי להודות לרב על כל התשובות הקדושות שנתן לי והעצות בריאות ונורא מעליא ועל השיעורים הרב

תשובה
את כולכם בירכתי בחצות הלילה עם שירה.
שאלה - 174894
העברתי לרב בשיעור היום סכום עבור מתנות לאביונים.
מחר כשמקיים את מצוות יום פורים לפי סדרם ומגיע למתנות לאביונים האם יש צורך לומר משהו / האם ניתן להגיד לשם ייחוד?
פורים שמח

תשובה
תאמר הכל כנהוג.
שאלה - 174893
שלום למו"ר שליט"אפורים שמח! ושאורם של מרדכי ואסתר יאירו בנשמותינו ונזכה כולנו לאורו של משיח במהרה!
תשובה
אמן.
שאלה - 174892
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
פורים שמח!עד מתי אפשר וטוב לתת משלוח מנותתודה מראש

תשובה
לכתחילה קודם הסעודה לפחות לשנים, עד שקיעת החמה אפשר לתת נוספים.
שאלה - 174891
פורים שמח הרב , 1-חבר שנתן לי הלוואה ואני רוצה לתת לו משלוח מנות צנוע , מותר? 2- אני רוצה לעשות סעודת פורים במקום אחד בלי יין ולהמשיך אותה רק עם יין בבית, מותר?
תשובה
א, אם לא היית בשנים קודמות שולח לו, אסור לך לשלוח השנה בגלל ההלוואה זה נראה. ב, עיקר מצות סעודה שיאכל בה בשר מעט וישתה מעט יין, ואין מצווה להפריז בשתיה.
שאלה - 174890
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום
איך אפשר להעביר לכם מתנות לאביונים ומחצית השקל?

תשובה
באתר דורש ציון, הכתובת בראש העמוד. העורך.
שאלה - 174889
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשולחן ערוך בסימן תרצ סעיף יד הסתם הוא אין מדקדקין בטעויותיה, אז למה כל הפוסקים פסקו כיש אומריםהרי יש לנו את הכלל הלכה כסתםפורים שמח לרב

תשובה
א, לא כל הפוסקים. ב, מה שאמרו הוא לכתחילה כשבידו לתקן, והשלחן ערוך כתב בדיעבד.
שאלה - 174888
לכבוד הרב שליט"א, איך מרדכי נתן שהמן יספר אותו, הרי הלכה שאסור להסתפר אצל גוי?
תשובה
מחילה מכבודו, לא עיינת בשלחן ערוך יורה דעה סימן קנ"ו, א. שפסק "אין מסתפרים מהגוי אלא במקום שמצויים בני אדם, או אם אותו הגוי מדמה שאותו יהודי הוא אדם חשוב". ומרדכי הלך עם משרתי המלך, והיה משרי הממלכה. ויש עוד טעמים בדבר ועתה אין לי פנאי.
שאלה - 174887
לכבוד הרב שלום, האם ניתן לסמוך בענייני כשרות על דבריו של… תודה רבה.
תשובה
ליצן קטן הוא. בעל אינטרסים. מדבר לטובת מי שמשלם לו.
שאלה - 174886
שלום לרב
היום הרכב שלי לא הניע. לא התעסקתי בעניין כדי לקרוא להתפלל מנחה בזמןהאם מחר אוכל להתעסק טלפונית בתיקונו (הזמנת גרר/ הזמנת מכונאי) אחרי קריאת המגילה ולפני הסעודה

תשובה
בהחלט כן. כי יש בו צורך.
שאלה - 174885
לכבוד הרב , אחותי הביאה לנו "משלוח מנות"מיני עוגיות חלקם חלביות, אני לא בטוח לגבי כשרות התנור שלהם , אם ניפו קמח וכדומה , מה לעשות עם העוגיותפורים שמח לכל אחד מבני ישראל
תשובה
אני חושש מהחלבי יותר מהכל. פן יאכלוהו בשגגה לאחר ארוחה בשרית. גם הבעיה אם נאפו בתנור בשרי.
שאלה - 174884
גבאי בבית הכנסת שיש לימוד ביום פורים שעה לאברכים נזקקים
אם מותר לתת ממתנות לאביונים רק למי שיבוא לילמוד בשעה הזו זה היה סימן שבאמת נזקק וכמובן שמצרף רק אברכים נזקקים

תשובה
נפלא מאוד. תזכו למצוות. תעקוב בסופר מה קורה בקניות.
שאלה - 174883
שלום לכבוד הרב
האם יוצאים ידי חובת משלוח מנות באמצעות רטבים/ממרחים/ריבות/שמנים שונים?האם יש מעלה לשלב משקה ודבר מאכלזוג נשוי - האם די שישלח משלוח מנות יחידפורים שמח

תשובה
רק דברי מאכל. זוג ישלחו לשתי אנשים.
שאלה - 174882
מחר אני מוזמן למשפחה לסעודת פורים אני כבר מעל 3 שנים אוכל בשר ועוף רק …הם אוכלים …מה עליי לעשות מחר האם מותר לי לומר שאני לא אוכל כשרות כזו וכזו?האם יוהרא
תשובה
יש בעיה לעשות בפומבי חומרא. כמה טוב שאדם סועד בביתו
שאלה - 174881
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, מתי עדיף לברך שהחיינו על פרי חדש שקניתי. מחר בסעודת פורים או לשמור לשבת? פורים שמח לכבוד הרב ולכל העוסקים במלאכה
תשובה
בסעודה ראשונה של שבת קודש. אשריכם ישראל עם קדוש.
שאלה - 174880
לכבוד הרב שלום רב ופורים שמח.השנה ראש חודש ניסן שיבוא עלינו לטובה יוצא בשבת האם אפשר לומר ברכת האילנות ביום שישי או עדיף לחכות ליום ראשון? תודה ובריאות איתנה יישר כוח
תשובה
בניסן דווקא ולא באדר.
שאלה - 174879
לכבוד הרב שלום רב רק רציתי ליידע את הרב שארגון הרפורמי הופיע עם רקדנים בדינר בצרפת לנשים בלבד בדצמבר 2018 , הרקדנים רקדו והנשים מחאו כפיים ,והרב הרפורמי דאג להתרים מהם כסף.
תשובה
ודיע בבקשה לגדולי הרבנים הספרדים שנפגשים עמהם. כי בקצב הזה לא ישאר לנו יהודי שומר מצוות חס ושלום.
שאלה - 174878
כבוד הרב בתשובה שעניתה שכל יהודי שעושה מעשה טוב מוריד את השפע לעולם אז זה לא מה שאומרים אנשים שצדיק מוריד את השפע נכון? (הכוונה שרק הצדיק מוריד את השפע והוא משפיע עלינו)
תשובה
מדוע רק??? כל יהודי שעושה מצווה לשם שמיים ומכל הלב יש בכוחו לתקן את כל העולם.
שאלה - 174877
שלום לרב פורים שמח.אני אישה האם יכולה לקרא תהילים הלילה לפני חצות תודה
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 174876
שלום לכבוד הרב
אדם שמגיע לירושלים ביום חמישי האם מתחייב באיזושהיא מצווה?

תשובה
אם דעתו מראש להשאר בירושלים ביום השישי בשחרית. חייב בכל המצוות.
שאלה - 174875
לכבוד הרב שליטא. בבית יש בת . בהריון נוסף ונאמר לי שבת נוספת . שה' ימחל לי אבל אני בצער כי רציתי מאוד בן…
תשובה
יש בת אחת ששווה כנגד שבעה בנים.
שאלה - 174874
לכבוד הרב: איזה מגילה עדיפה שכתוב המלך בראש כל עמוד או שאין עניין לזה?
תשובה
רבים מהפוסקים כתבו שאין צורך להקפיד בכך.
שאלה - 174873
לכבוד הרב שלום רב
קראתי בספרך פורים לציון שיש עניין לעשות את סעודה קודם חצות היום...אם אני יכול לאכוח תבשיל 1 של בשר ופת לחם קודם חצות ואז המשך סעודה הגדולה לעשות בצהרים?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 174872
שלום לכבוד הרב האם מחר יש קריאת מגילה עם הרב בערב במוסיוף? אודה לרב על תשובתו
תשובה
בעזרת השם וישועתו.
שאלה - 174871
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יברכך השם וישמרך!
תלמידים רוצים לשלוח משלוח מנות לרבם . האם חייבים לרשום את השמות של כולם? או אפשר לכתוב מתלמידך ולהכליל את כולם?

תשובה
לכתוב מתלמידך.
שאלה - 174870
לכבוד הרב שלום רב שליט"א
העברנו מתנות לאביונים כרגע .האם זה יגיע ליעדןכמו כן חבר שאל עם יעשה העברה בערב האם זה בסדר?

תשובה
כבר הלוויתי סכום גדול בעבור כולם.
שאלה - 174869
שלום לכבוד הרב
האם יוצאים ידי חובה במשלוח לפני החג? בתור חוזרת בתשובה יש לי כאב עצום על מה שנאמר על הרפורמים. האם זה גם לגבי כולם שם?
תודה פורים שמח

תשובה
כולנו כואבים, הקדוש ברוך הוא בצער גדול, השכינה בוכה, כי מחללים את קדושת בנות ישראל, בפירסום תמונותיהם לכל זב ומצורע, שמורדים בבית הדין שבירושלים, שמאיימים על רבנים צדיקים ורודפים אותם, מתנהגים עם תלמידי חכמים כאחרוני הבריונים, שסוחטים את העניים ומנצלים את הפרוטות המועטות שלהם ונוסעים ברכבים מפוארים.
הכל בניגוד להלכה היהודית. אלה הרפורמים האורגינלים.
שאלה - 174868
כשיש ברית אצל אברך האם להעדיף מוקדם מאד למרות שלא יהיו כמעט משפחה חוץ מהקרובה ביותר וגם לא יהיה מתנות....,והאם אפשר ארוחה חלבית אם עושים בבוקר? תודה רבה!
תשובה
זריזים מקדימים למצוות עדיף מברוב עם הדרת מלך.
שאלה - 174867
לכבוד הרב
תרמנו תרומה זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים דרך האתר לישיבה
מאחלים לכת"ר לעורך ולכל העוסקים במלאכה הקדושה פורים שמח! אריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים

תשובה
תזכו למצוות. ואין צורך לכתוב באתר כי מוסרים לי את הרשימה.
שאלה - 174866
לכבוד הרב שלום רב
באיזו דרך אפשר להביא למשלוח מנות עוגיות בצנצנת זכוכית חדשה שלא הטבלתי?
אם אשים את העוגיות בשקית ואציין שהצנצנת לא טבולה זה מספיק?

תשובה
מספיק בהחלט. כי המזון שבתוכה אינו נאסר.
שאלה - 174865
שלום לכבוד הרב
ראש כולל/ישיבה , בייש ומבייש את אבי ללא הפסקה ברבים !
שאלתי האם מותר לי לבטל את ההו"ק לכולל שלו ולהעביר לאחי האברך , ואין כאן איסור של לא תיקום וכו' ! פורים שמח

תשובה
מותר לך.
שאלה - 174864
לכבוד הרב פורים שמח קריאת מגילה לנשים ב9 האם במצב כזה רצוי רק לשתות ולא לאכול לפני?
תשובה
יש עדיפות לשתיה. אך כל כך מאוחר יש לאכול משהו עד 54 גרם.
שאלה - 174863
לכבוד הרב: קניתי מגילת אסתר כולה קלף אבל בצדדים אין מוטות עץ שמחוברים לקלף. יש רק קלף מגולגל. האם כשירה?
תשובה
לך למוכר שיתקין לך מקל עץ.
שאלה - 174862
לכבוד הרב שלום רב
איך עליי ליטול גלולה שנלקחת קבוע במהלך הצום? אני עם שני ילדים קטנים בבית ולא חשה בטוב,באיזה תנאי ניתן להפסיק את התענית? תודה כבוד הרב

תשובה
השאלה אם אינה סובלת דיחוי, ואם יש בכך צורך נחוץ ביותר לקחת. ולא צריכים להפסיק את התענית בנטילת תרופה.
שאלה - 174861
לכבוד הרב
אבא סובל מבעיית נפש קיצונית ונכה רוצה שאשלח לוטו וחישגד (ההרגלה לא בשבת) ואם לא גורם לבעיות קשות עד כדי סכנת חיים (גם שנמצא איתו וגם שלא). יש היתר כלשהו לספרדי?

תשובה
תתחמק ממנו.
שאלה - 174860
לכבוד הרב
ראש חודש ניסן הבעל"ט חל ביום שבת האם מי שצם יקדים הצום ליום חמישיפורים שמח:)

תשובה
כך נכתב בהלכה.
שאלה - 174859
שלום לכבוד הרב וצום קל.
הרב יש לי מבחן מאוד גדול באזרחות ויש לי רק 3 ימים ללמוד אליו והוא קשה וגם מתכונת באנגלית שיש לי גם 3 ימים ללמוד האם אפשר ללמוד בשבת? אני מפחדת לא להצליח.

תשובה
מי ששומר על קדושת השבת מצליח.
שאלה - 174858
לכבוד הרב
1. נתנו לנו חתיכה מהתכריך של אמא ז"ל, מה לעשות עם זה
2. כשאבא/אמא נפטר/ה, האם הבת צריכה ביום השנה לעלות לקבר?
יש הבדל בשנה ראשונה? בשלושים צריכה לעלות?

תשובה
א, אין בכך כלום. ב, נשים אינן צריכות לעלות לקברי נפטרים.
שאלה - 174857
לכבוד הרב
האם הרב בעד טיפול לחרדותהרופא טוען שאין סיבה ליסבולכמו כול דבר אחר הדורש טיפולתודה לרב

תשובה
בהחלט אמר אמת.
שאלה - 174856
כתבו לי "לא לאיים...לא להפלות..." אין בנות ישראל הפקר"??
תשובה
צודק בהחלט, הנושא בטיפול.
שאלה - 174855
שלום לכבוד הרב: הרב כתב שיש איסור יוהרא ואיסור לא תתגודדו להניח תפילין במנחה ביום חול רגיל. שאלתי האם יש את אותו איסור במנחה של יום תענית?
תשובה
בהחלט כן. ויש ליזהר בזה.
שאלה - 174854
לכבוד הרב
סובל מכאבי ראש היום תענית אסתר, האם לקחת אקמול ללא מים זה חלק ללא פקפוק ונחשב כאילו צמתי לחלוטין ?
תודה

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 174853
שלום לכבוד הרב שליט"א,
אצלנו במשפחה נהוג שכאשר מכינים בצק ללחם בבית מסוים אסור להעבירו לבית אחר ולהכין/לאפות אותו שם. האם זה נכון?

תשובה
דמיון מוחלט.
שאלה - 174852
שלום לכבוד הרב
בית הכנסת שלנו נוהגים להניח תפילין היום במנחה ולהישאר איתם עד סיום המגילה. האם אין בעייה להישאר עם תפילין אחרי השקיעה?

תשובה
כיוון ששקעה החמה צריכים לחולצם.
שאלה - 174851
לכבוד הרב: מחילה מראש אך תורה היא וללמוד... הרב רצאבי כותב שמנהג התימנים להניח תפילין במנחה בימי תענית מה יעשה ספרדי שמגיע למניין כזה?
תשובה
אני מכיר הרבה תימנים גזעיים שלא מניחים במנחה.
שאלה - 174850
לכבוד הרב
חודש ניסן הבעל"ט נופל ביום שבת האם מי שצם יקדים הצום ליום חמישיפורים שמח:)

תשובה
בהחלט ביום חמישי.
שאלה - 174849
שלום כבוד הרב אישה שצמה היום ,האם עדיף לא לאכול לפני הקריאה וללכת לקריאת מגילה מיד אחרי הצום ,או לאכול פירות לפני קריאת מגילה שקטה ב-21:00 ?
תשובה
בהחלט עדיף מיד ותקח בקבוק שתיה ולפני המגילה תשתה מעט.
שאלה - 174848
לכבוד הרב
העברתי היום לחשבון הישיבה זכר למחצית השקל ו-50 שקלים מתנות לאביונים וממנה אותך להיות בעזרת ה' השליח
תודה רבה ופורים שמח 🙂

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 174847
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עכשיו ראיתי כתוב אצלי בשם הרב שמי שיוכל לתת מתנות לאביונים כמנין 'פזר פרוטה' (כ-30 שח) הוא מעולה שבמעולים מה ענינו וכמה הוא השנה

תשובה
30 שקלים כנזכר בפורים בציון.
שאלה - 174846
קנינו מוצרים למשלוח מנות, בטעות אמרנו בפה זה ל"פלוני" הת"ח. האם המשלוחים הפכו להיות שייכים לו מדין נדר וצריך לקנות משלוח אחר? קראתי שצריך להיזהר בזה רק אחרי שזה קרה.
תשובה
אין בזה כל חשש.
שאלה - 174845
שלום לכבוד הרב. האם מותר לקנות לאשה שהיא בתוך 12 חודש אבל על אביה תכשיט לכבוד חג הפסח הקרוב? תודה רבה לרב
תשובה
מתנות אסורות למשך יב חודש.
שאלה - 174844
לכבוד עטרת ראשנו קצרה היריעה מלהודות לך על כל מה שאתה עושה בשבילנו אנחנו אוהבים אתכם תזכה לשנים טובות אתה וכל הצוות היקר זכות מרדכי ואסתר תעמוד לכם א אילת
תשובה
תבורכו מן השמיים.
שאלה - 174843
לכבוד הרב
אם אסתר הייתה אשתו של מרדכי איך הוא שלח אותה לאחשורוש כמו שרש"י כותב שעכשיו אני

תשובה
חבל שכתבת גליון אישום מפורט על גדולי האומה קודם ששאלת. והוצרכתי למחקו.
בזוהר הקדוש כי תצא כתב שחלילה שאסתר עצמה הלכה. אלא שלחה שידה!!! במקומה.
שאלה - 174842
שלום לכבוד הרבהאם יש בעיה הלכתית להתגורר בבית שיש בו כלב נחייהתודה רבה על הכל.
תשובה
אין כל בעיה.
שאלה - 174841
לכבוד הרב שליט"א
מחר (פורים דפרזות) קמים מהשבעה, האם הבת של הנפטרת יכולה כבר הערב לקרוא תהילים?

תשובה
רק מחר כשקמים.
שאלה - 174840
לכבוד הרב שלום רב , ביתי בת 14.5 לוקחת בערב 2 כדורים פסיכיאטריים , שואלת אם היא חייבת להמשיך את הצום. היא אומרת שקשה מאוד הצום. מה לעשות ? תודה
תשובה
מותר לה לאכול.
שאלה - 174839
לכבוד הרב שליט"א האם אפשר להתפלל מנחה גדולה היום וליתן אז מעות זכר למחצית השקל?
תשובה
בהחלט כן. רק חבל להפסיד ברכת כהנים. כי רק סמוך לשקיעה אפשר.
שאלה - 174838
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
העברנו בהעברה בנקאית זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים.
ממנים את הרב לתת כטוב בעיניךתודה וישר כח לכל התומכים והמסייעים

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 174837
לכבוד הרב מוצפי:
מה ההלכה אומרת לגבי הנחת תפילין במנחה ביום תענית?

תשובה
עיין בסמוך.
שאלה - 174836
לכבוד הרב שלום רב
א.מחצית השקל כמה זה בכסף טהור ב.האם צריך סכום זה לכל אחד מבני הבית ג.באם לא אז אם בשנים קודמות נתתי עבור כל אחד האם זה נכלל בגדר נדר וצריך להמשיך כך לכל השנים

תשובה
שוויו 20 שקלים, ועיין פורים בציון. בעיקרון מועיל שראש המשפחה יתן עבור כולם וכן מנהג ירושלים, מי שיש ביכולתו נותן עבור כל אחד מבני הבית אך יאמר שעושה כן בלי נדר. לא אמר ורוצה להפסיק יעשה התרה בפני שלשה.
שאלה - 174835
לכבוד הרב שלום רב
מה ההלכה אומרת לגבי הנחת תפילין לא במנחה ביום תענית האם יש איסור לא תתגודעם חלק מניחים וחלק לא כאשר יש מנהג כן להניח בבית הכנסת?

תשובה
איסור יוהרא חמור מאוד וחייב עליו נידוי בר מינן, ולכן לא מניחים.
שאלה - 174834
לכבוד הרב: אני גבאי בית הכנסת מקבלים עלונים של ארגון הידרדרות. האם אני יכול לזרוק אותם ישירות לפח. ולא לחלקם למתפללים
תשובה
מה התעוררת עתה? כתבנו לפניך פסק דין מבית הדין של ירושלים המורה לא להפיץ את העלונים, ולא לקרוא בהם. וזאת לאחר שחקר ודרש, והבריונים השתוללו בגסות רוח ובאיומים. פושעים גמורים.
שאלה - 174833
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב אם אספתי סכום כסף של צדקה ומעשרות שנתתי כל יום ואני רוצה להעביר אותו לניזקקים האם אני יכולה לעשות העברה בנקאית במקום הכסף שאצלי ולקחת את (העודפים)?

תשובה
אספתי לדוגמא 184 שקלים, אני מעביר 200 דרך הבנק, ומותר לי להשתמש במה שאצלי.
שאלה - 174832
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר לעשן בצום סיגריה אלקטרונית בטעמים (כמו נרגילה) והאם צריך לנוזל הכשר בגלל הטעם שבו?
תשובה
אשרי מי שנמנע מכך לחלוטין.
שאלה - 174831
שלום לכבוד הרב
האם ילד צריך להביא מתנות לאביונים ? ומאיזה גיל?

תשובה
מבן 13 ומעלה לפי יכולתו.
שאלה - 174830
לכבוד הרב אם יש לאדם מחלות נפש חרדות דמיונות האם למוד התורה יכול להוציא אותם ממנו לגמרי? ואם כן מה ללמוד גמרא,הלכה וכו וגם איך צריך ללמוד כדי שזה ירפא את האדם במהרה?תודה רבה
תשובה
התורה מצווה עליו לגשת לרופא מומחה וליטול תרופות.
שאלה - 174829
לכבוד הרב שליט"א העברתי כסף מתנות לאביונים ממנה אותך שליח לתת ביום י"ד ל2 אביונים כשרים.
היום הזמן דחוק האם במידה ואטבול בשעה 13:00 בערך זה יחשב לי כמו לפני מנחה ?

תשובה
א, תזכה למצוות. ב, מצויין.
שאלה - 174828
שלום לכבוד הרב האם ספרדיה יכולה לברך ברכת שהחיינו על המגילה
תודה כבוד הרב

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 174827
לכבוד הרב שלום רב אם אפשר בבקשה לכתוב לנו איך ההנהגה בפורים לגבי התחפושות והסעודה מתי זמנה והילדים ובכלל על הסור מרע ועשה טוב בפורים כדי שלא נכשל ח"ו עקב הרחוב הפרוץ
תשובה
מעולם לא נהגנו להתחפש, מנהג זה הועתק מאירופה. סעודה קודם חצות היום כדי שהאור העצום המתגלה בקריאת המגילה יישאר כל היום כולו.
שאלה - 174826
לכבוד הרב
תבורך המון בריאות אני גרה במרכז האם מותר לי יום שישי ללכת למירון זה שושן פורים תודה

תשובה
ביום שישי אין לצאת לדרכים לכתחילה.
שאלה - 174825
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישה שיש לה מכשיר שמיעה קוכליארי (שבלול) בשתי האוזניים כיצד תנהג בקריאת המגילה ? יודעת לקרוא אבל אינה בקיאה בדיקדוקי המגילה וכ'ו.

תשובה
תשמע מהחזן.
שאלה - 174824
לכבוד הרב
אם אני מקנה את הכסף לעניים אעפ שאני לא נותן בפועל לעני לפי הסדר שהרב כתב על פי הסוד מגילה משלוח מתנות סעודה האם מועיל?

תשובה
מועיל, ואפשר לשלוח עכשיו ויתנו בו ביום.
שאלה - 174823
לכבוד הרב: האם יש עניין למי שיכול לקרוא את המגילה דווקא בצום. או שאפשר לאכול דברים קלים לכתחילה
תשובה
חסידים ואנשי מעשה לא היו טועמים כלום רק אחרי קריאת המגילה.
שאלה - 174822
לכבוד הרב
מרבים להתדפק על דלתינו אנשים המבקשים צדקה, וכן ניגשים אלינו ברחוב / ביציאתנו מהסופר. אני לא נותן, ואף מבקש מאשתי לא לפתוח להם את הדלת ולהתעלם מהם. האם נוהג נכון?

תשובה
לצערינו בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא, ומינים ממינים שונים מתחפשים לקבצנים, ואין לתת להם.
שאלה - 174821
לכבוד הרב: אתמול בבוקר נפטר אבינו קברנו אותו בשעה 22:00 בלילה. שאלתי פורים בפתח האם ממשיכים לשבת שבעה האם קמים. אם הרב יכול לכתוב לנו את הלכות דיני האבלות שעלינו לנהוג
תשובה
כל ההלכות נוהגות, חוץ מישיבה על הקרקע מכניסת פורים עד יציאתו, כמו בשבת.
שאלה - 174820
"שהכסף יותר יוסף בסך הכל כפי שויו" (פורים בציון דף קסו טו)מה הכונה? מה שכתב הרב שיש ענין ל15 אוכלים בסעודה עם אני עושה 15 מני סלט תופס? והאם חייב לאכול אותם או רק שיהיו על שלחן
תשובה
מתכווין לשאר השנים כשערך המתכת מתייקר יוסיף בהתאם.
סלט וזיתים וקינוחים ופירות נחשבים ואין חייב לאכול הכל.
שאלה - 174819
היום תפילת מנחה בשעה חמש אחר כך הלכות, ערבית ומגילה, הבנתי שיש ללבוש בגדי שבת בערבית. האם אני יכול ללבוש בגדי שבת כבר שאני יוצא מהבית לתפילת מנחה כיון שהבית כנסת לא ליד הבית
תשובה
בגדי שבת קודם תפילת מנחה, אשריכם עם סגולה.
שאלה - 174818
לכבוד הרב
אם אסתר הייתה אשתו של מרדכי היהודי??...

תשובה
כך נזכר בתלמוד, מסכת מגילה י״ג, ב.
שאלה - 174817
לכבוד הרב שלום האם מותר לאכול קודם המגילה במקום שיש שומר שוודאי יזכיר שיקרא כגון שהאוכל בעל קורא או שמתפלל במנין יותר מאוחר כמו לענין ק"ש שאם יש שומר מותר לאכול תודה על הכל
תשובה
לא מועיל שומר. כמו שאסור לאכול כשהגיע זמן קריאת שמע של שחרית. וערבית.
שאלה - 174816
לכבוד הרב שלום רב
מחר בערב בלי נדר אני הולכת לקרוא מגילה מאוחר ז"א אחרי שמונה בערב הווי אומר שלא אוכל לאכול יותר מכביצה עד אחרי שאחזור מהקריאה? תודה

תשובה
הבנת נכון. ואם הנך רעב תלך לבית הכנסת שם קוראים מיד בזמן.
שאלה - 174815
לכבוד הרב אני אבל על אבא ורציתי לדעת אם צלילים אלקטרונים וכול מיני משנה צלילים נחשבים כשיר או ככלי נגינה
תשובה
כל ניגון המשמח אסור.
שאלה - 174814
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ברצוני לקיים עצת הרב, לסעוד סעודת פורים מוקדם בבוקר, ולישון על מנת לקיים עד דלא ידע. המשפחה סועדת בצהריים. האם אפשר לצאת י"ח בבוקר בארוחה צנועה?

תשובה
בהחלט כן, אך תאכל חתיכת בשר לצאת ידי חובה.
שאלה - 174813
לכבוד הרה"ג שליט"א
כולם נהיו מקובלים כל אחד מדבר על טבילות במקווה כוונות,ייחודים,שמות קדושים,מה זה ??בבקשה תאיר עיניי לתמידכמה לטבול בימי חול וכמה בערב שבת ?

תשובה
ישראל קדושים ורוצים להתקרב לאבינו שבשמים, מנהג טוב לטבול כל יום במקווה 16 טבילות שהם כמנים מקוה וכמנין כעס במספר קטן. ויש נוהגים להוסיף עוד 7 כנגד שם אנא בכח.
בערב שבת קודש מוסיפים עוד 5 טבילות כפי שכתה הרב בן איש ז"ל. לא מכוונים כלום, וכל זה להידור, ומספיק טבילה אחת.
שאלה - 174812
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
העברתי כסף לזכר למחצית השקל ומתנות לאבינים עבורי ועבור ילדי

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 174811
שלום לכבוד הרב למה אין עלון של הרב לכבוד שבת? כמו כן משפחה חילונית שלי במקום לקרוא ישראל היום וידעות בשבת קודש מבקשים ממני הדרדרות אני אישית לא קורא לתת להם?
תשובה
אמור לי ידידי מדוע צריך עלון??? אנחנו עם הספר, יש כל כך הרבה מפרשים ומדרשים על פרשת השבוע בלי די, קח לך ספר דורש ציון ותהנה.
שאלה - 174810
שלום לכבוד הרב העברתי עכשיו זכר למחצית השקל עבור משפחתי לחשבון ישיבת בני ציון. יתעדכן רק מחר אחרי 12 בלילה בבנק אצלכם. האם יחשב לנו למחר לפני מנחה?
תשובה
בלי נדר מחר אני נותן עבור כולכם. במנחה של התענית.
שאלה - 174809
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני סובל מהפרעת קשב וריכוז אם אני צם קשה לי מאד ללמוד מה גם שאני קורא את המגילה. מה עלי לעשות?

תשובה
תהיה רגוע, תשב במנוחה ותקרא מדרש רבה אסתר ותהנה מהעולם אשר השם יתברך ברא.
שאלה - 174808
משפחה חרדית מעל 10 נפשות כ"י. מצב כלכלי דחוק מאוד. האם מותר כששואלים אותי אם אני מכירה משפחה שאפשר להביא להם מתנות לאביונים. לענות בחיוב ולהשתמש בזה לצורכי הפורים שלנו?
תשובה
בהחלט כן נכון.
שאלה - 174807
לכבוד הרב מה זה זרעונים ? גרעינים, קטניות ?
הרב חידא כותב ״לבסומי ולא להשתכר״ והלא רשי בגמ׳ מפרש שזה להשתכר אפשר לתת זכר למחצית השקל לעניים ?

תשובה
זרעונים שם כולל לכל סוגי הקטניות והגרעינים. ב, אין בכך בעיה, כי כל אחד מפרש אחרת, והוא עוד ברשונים, וכך גם סובר הרמב"ם ז"ל, גם אפשר להסביר את דברי רש"י ז"ל להשתכר היינו שיושפע קצת מהשתיה.
ג, ניתן לתת זכר למחצית השקל לכל מטרת צדקה טהורה ואמיתית.
שאלה - 174806
לכבוד הרב שלום רב
בנותי בגילאי 12.13 בקשו שאעיר אותן לפני עלות השחר לשתות משהו חם האם זה נחשב תנאי?

תשובה
אפשר בהחלט, כי התכוונת להתעורר בשביל לטעום.
שאלה - 174805
לעורך הנכבדמציע לשלוח את התרנגול לכל מי שטורד את שלוותו של רבנו מאור עינינו. נראה אותם מולופורים שמח לרב ולכל הצוות
תשובה
מעלת התרנגול כבודו במקומו מונח. העורך.
שאלה - 174804
הרב, מה עם התרנגול? שמענו שחזר מהשליחות והתגייס נגד הרפורמים, המליץ לזעוק להשם בתלת שעי קמייתא וכו'.
גם שאל מדוע הלך זרזי'ר אצל עורב? ותירץ כי זבח וצל-מונע, דהיינו גי'פ

תשובה
חמש םירופ.
שאלה - 174803
לרב היקר
לא הספקתי להעביר אליכם מתנות לאביונים ומחצית השקל עדיין
אם מחר בבוקר יום התענית אעשה העברה בנקאית זה בסדר או מאוחר מדי?
תודה רבה!

תשובה
אני אישית מלווה עבורכם את הסכום ואתננו מחר ביום התענית בלי נדר.
שאלה - 174802
שלום לכבוד הרב
נשואים עוד מעט 3 שנים האשה בקושי אוכלת תמיד חלשה לא מתפקדת בבית. מהחודש הראשון בעיות בשלום בית כמה תפילות רבנים אנשי מקצוע כלום לא עוזר אין ברכה בכלום עצת הרב

תשובה
לא נורא, הכל עובר בחיים. חזק ואמץ.
שאלה - 174801
לכבוד מו''ר
העברתי מעות למתנות לאביונים,אני ממנה את כבוד מורנו הרב לחלק את המתנות לאביונים ביום יד באדר תודה רבה, אורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים ופורים שמח לכבוד הרב,

תשובה
ישר כוחך, קיבלתי מסירת המודעה.
שאלה - 174800
לכבוד הרב שלום
ישלי בבית קופת צדקה של ישיבה קדושה האם אני יכול לשים שם 20 שח של מחצית השקל עכשיו אך את כל הכסף של הקופת צדקה אני יביא להם רק עוד מספר חדשים ? תודה לכבוד הרב על הכול

תשובה
תן אותו כבר היום. מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה.
שאלה - 174799
לכבוד הרב
אבי נפטר ב-ל׳ אדר ב׳ התשע״ט השנה. שאלתי היא: מתי ואיך עלינו לנהוג באזכרת ה-30 כמוכן מתי עושים את גילוי המצבה. איך עלינו לנהוג בעניין עליה לבית העלמין במהלך השנה.

תשובה
האשכנזים נוהגים לעשות "גילוי מציבה". אך הספרדים מתחילים בבנייתה ביום השביעי ומסיימים תוך ימים אחדים.
שאלה - 174798
לכבוד הרב
האם מותר לתת זכר למחצית השקל ביום פורים עצמו [יום חמישי] לבית הכנסת ?

תשובה
לכתחילה מחר יום רביעי י"ג באדר קודם תפלת מנחה שבתענית, גם צריכים לתתו קודם קריאת המגילה ויש טעם על פי הסוד.
שאלה - 174797
לכבוד הרב מוצפי
אמר באחד השיעורים האחרונים לבטל הוראות קבע לארגון הידברות וקורא לארגון הזה הידרדרות היום אני רואה כי גם הרב כותב כך באתר. האם לבטל ללא חשש?

תשובה
בריונים מאיימים על רבנים. פושעים סוחטים עניים ונוסעים בג׳יפים. אין להבדיל בין דם לדם.
שאלה - 174796
לכבוד הרב: אני נוהג כמנהג הסבא ואבא שלי לברך על כל ארבעת הכוסות בליל הסדר
האם יש בעייה הלכתית כאשר אני הולך כמנהג אבותיי

תשובה
חשש ברכה לבטלה.
שאלה - 174795
לכבוד הרב: אנו עדת תימן לא נהגנו לתת זכר למחצית השקל. האם בכל זאת יש לתת בימינו
תשובה
לדעת הרמב״ם ז״ל יש לתת שיעור שווי 9גרם כסף שהוא נכון להיום 20 שקלים.
שאלה - 174794
לכבוד הרב: מי שלא התנה האם שקם ילפני עלות השחר יכול לאכול ולשתות. והאם יש חיוב להתנות?
תשובה
כשהולך הלילה לישן עליו לעשות תנאי שאימתי שירצה יאכל וישתה קודם עלות השחר.
שאלה - 174793
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אשה שחלמה על שיניים במקום התענות היא יכולה לפדות בכסף?ומה צריך לעשות?תודה
תשובה
ללכת לרופא שיניים לבדיקה עונתית.