ליחצו לשליחת שאלה לרב
פדיון נפש
פרטים בבאנר בראש הדף


שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


י"ב/תשרי תשע"ט
     

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 165750
ברכה ותפלה מאת מורנו ורבנו שליט"א לקראת היום הקדוש הטהור והנורא.
לכל אהובי ורעי, חברי ומשתתפי דורש ציון, לרבותינו הקדושים והטהורים, מורי דרכינו ומאירי עיננו במחשכי הגלות הקשה הזאת, העומדים בפרץ וממשיכי דרך אבותינו מימי קדם, למשתתפי השיעורים בכל אתר ואתר, לאחינו שבגולה במזרח ובמערב, הנני העני העומד בפתח מברך בפה מלא אתכם ואת כל הנלווים אליכם בברכת שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה, שנת תורה ויראת השם טהורה. שנה שבה יתקבלו תפילותינו ותפילות כל ישראל ברחמים וברצון, לפני אבינו שבשמיים.
זה היום בו אנחנו לבדנו עומדים יחד עם אבינו שבשמיים והוא שומע ישירות מפינו את בקשותינו, זה יום בו לא מתערב זר, לא מלאך ולא שרף, לא שר ולא ממונה אלא אבינו אתנו לאורך כל היום. זה היום בו אבותינו הקדושים והטהורים שבכל הדורות עומדים בתפלה עלינו. זה היום בו רועה נאמן בית הוא משה רבנו עומד בתפלה עלינו, ובראותו אדם מאתנו מזיל דמעות בתפלה או בסליחות הוא בעצמו פותח את השער בפניו ומכניסו אותו ואת תפלתו.
חזקו ואמצו, העתירו בעד השכינה הקדושה הסובלת בגלות המרה אתנו ואינה עוזבת אותנו, בקשו שנשוב בתשובה שלימה והשם ישיב את שבותינו במהרה לציון ברחמים.

תשובה
ברשות תורתינו הקדושה, ברשות פמליא של מעלה וברשות פמליא של מטה.
שאלה - 165122
לכבוד הרב שלום רב
ברצוני להקיף את הלולב ברצועת סקוץ', ועליה להצמיד דף עם סדר ההושענות, כך שאוכל לאחוז בלולב ובאתרוג מבלי צורך לאחוז בסידור. האם מותרתודה

תשובה
יהודי יקר וחכם, מוהל אומן ומפורסם בעיר נתניה, רחש לבו דבר טוב והמציא מתקן מיוחד לאחזקת ונשיאת ארבעת המינים באופן מושלם ומתוקן עם כל הרעיונות הנצרכים, ואשריו ואשרי חלקו כי היקל מאוד על הציבור לעשות הכל כהלכה וגם לפי כל ההידורים, ובשנתיים האחרונות גם התקין רצועה מיוחדת להחזקת הסידור בשעת ההקפות. הנקרא "מחזיק ברכה", והוא מחזיק ספר ההושענות ללא הפרדה בין ארבעת המינים. והדבר מאוד מומלץ.
זכות שבעה רועים תעמוד לו ולזרעו לעד.
טרחתי היום בשבילך להשיג את הפרטים והרי הם לפניך.
שמו הרב אברהם סילם 0505318090.
שאלה - 165911
שלום לכבוד הרב ופתקא טבא
אני סובל 50 שנה מתופעה : כשאני מברך מול אנשים או עולה לתורה , מאד מפחד מהקהל , מתגםגם ובולע מילים ( אפילו כשאני קורה מתוך הסידור)
מה ניתן לעשות ?

תשובה
תאמר כל יום, למנצח בנגינות בצורת המנורה. וכן בכל פעם שאתה מופיע בפני אנשים תאמר אותו ותצליח.
שאלה - 165910
לכבוד הרב
אבי נפטר בליל יב וכל שנה באזכרה אנו עולים לבית העלמין במושב לפני מנחה ב יא בשל דודים ואחים שמגיעים מרחוק לאזכרה וגם למחרת בי״ב
האם יש צורך לעלות גם וגם? כיצד לנהוג?

תשובה
מספיק פעם אחת, ולא טוב להרבות בהליכה לשם.
שאלה - 165909
לכבוד הרב: לגבי תליית הקישוטים פירות והתאורה וכל הנוי בסוכה אם הרב יכול להסביר איך נכון ואיפה ומה הגובה שמותר לתלות בסוכה. אציין שזה תקלה ברוב הסוכות שלא תולים על פי ההלכה
תשובה
עיין ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת פרק מ - הלכה ג. "כשתולה את נויי הסוכה בסכך צריך שיהיו צמודים לסכך ותלויים בתוך ארבעה טפחים (שלשים ושנים סנטימטר) מהסכך, ולא יהיו מופלגים ויורדים מן הסכך שיעור ארבעה טפחים שאז יש חשש פן יפסלו את הסוכה. (סוכה י: ובפי' רש"י שם). אבל כשהם בתוך ארבעה טפחים, בטלים הם לגבי הסכך. לכן נכון להזהר שלא לתלות שום נוי בסכך של הסוכה אלא רק בפחות מארבעה טפחים".
שאלה - 165908
למו"ר היקר רק אם אני לא מטריח שמעתי היום שיעור של הרב שמביא בשם בה"ג שיהושע בנ- נון הוא 1 מ 48 נביאים כיצד זה מתיישב עם זה ששמואל חידש את הנבואה אחרי פטירת משה
תודה רבה ופתקא טבא

תשובה
הנביאים שיש לנו בספרי התנ"ך כולם מוסמכים היו לנביאים, ונקראו נביאים בשלשלת הקבלה שקיבלו דרך הנבואה ופרישותה איש מפי איש.
ומה שאמרו רבותינו ז"ל על יהושע בן נון שהיה נביא, זה לפרקים ולצורך, כפי שהפסוקים מוכיחים שהיה השם יתברך מתגלה אליו ומודיעו מה יש לעשות לטובת ישראל, כפי שהתגלה לאבות העולם, ולנח, ולעוד.
שמואל הנביא מיוחד היה בזה שחידש את שלשלת קבלת הנבואה הראשון בעולם, אחר של מאות שנים שלא היה נביא מנהיג קבוע לישראל, וממנו המשיכי השלשלת עד מלאכי אחרון הנביאים.
שאלה - 165907
לכבוד הרב
דוד שלי נחטף לפני כמה שנים ומאז חלה במחלות נפשיות ואתמול התאבד
איזה תיקון אפשר לעשות לו ?

תשובה
השכבה ומפטיר, כי חולה היה וספק אם ידונוהו בחומרת המשפט.
שאלה - 165906
כבוד הרב אני לקראת סיום תואר קשה הזינו לי ציון גובה מהציון שלי
הראש חוג פנה אלי במייל ושאל אם יש סיבה לכך
מה לענות לו אם בכלל? הציון הזה ממש עוזר לי
אשמח לדעת את עצת הרב
תודה רבה‎

תשובה
להתעלם ממנו.
שאלה - 165905
לכבוד הרב שלום רב. במוצאי שבת וחג בהבדלה אני מברך בורא פרי הגפן וכו' וברכה אחרונהעל הגפן. ובכוונתי לשתות מים לאחר מכן, האם לברך על המים? תודה
תשובה
מעיון בנושא נראה שדווקא בברכת בורא נפשות חוששים לסברת הרב מאורי אור שהביא הגאון ילקוט יוסף שאמרינן שעדיין דעתו להמשיך לשתות, אך בברכת מעין שלש שהוא דומה יותר לברכת המזון, נראה שהוא סילוק גמור והיסח הדעת, ואם מבקש לשתות עליו לברך שהכל.
שאלה - 165904
שלום לכבוד הרב אני רווקה והוצע בחור גרוש פעמיים. הבירורים מול הגרושות שלו לא העלו מחמאות בלשון המעטה אך מי שהציע את השידוך ועליו אני סומכת טוען שמדובר בנקמה. מה כדאי לעשות
תשובה
גם אני מסופק.
שאלה - 165903
לכה"ר מחילה אם השאלה מגוכחת, בתמים שואלת. חברה רצתה שאעשה לה עוגה ואמרתי לה שאני אביא חלק מהמצרכים, ובסוף אמרה מדעתה שהיא תביא הכל. האם אני צריכה בכל זאת להביא?
תודה מורנו

תשובה
בהחלט לא, כי זה לא נדר מצווה.
שאלה - 165902
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חג שמח לרב ובריאות איתנה
מה ההסבר לכך שהסמכות הדתית והרבנית
היתה הרבה יותר חזקה ותקיפה כאשר רוב העם היה בארצות הגולה
סליחה באם אני מקשה על הרב

תשובה
לא היתה חומריות שולטת, לא היו טיולים, הרצאות, בילויים, והיתה הכנעה.
שאלה - 165901
לכבוד הרב
אני באמת משתדל להתחזק אבל עניין שמירת העיניים מייאש אותי נורא הפריצות נמצאת בכל מקום אפילו במקומות ״חרדים״
אני מרגיש שכל מאמץ שאעשה לא יעזורכיצד אפשר להתמודד?

תשובה
אל תחשוב על זה והכל יסתדר.
שאלה - 165900
לכבוד הרב
באתר מכירות שמוכר, מוכר מתחרה העתיק מוצרים פופלריים מאוד ממני תוך העתקה ודמיון רב לתיאור שלי
ובמחיר נמוך ממני? האם יש כאן הטעייה שלו, האם מותר לגרום להסרה שלהם?

תשובה
תבדוק בבירור שהוא העתיק, ותפעל נגדו.
שאלה - 165899
לכבוד הרב שלום רב אני בעל עסק עצמאי שעובר ימים קשים איני רוצה לעבוד בחול המועד סוכות אך הדוחק מאלץ אותי מה עליי לעשות?
תשובה
לא עובדים ומרווחים פי כמה.
שאלה - 165898
לכבוד הרב
האם ספרדי חייב אתרוג תימני ? כמה ראוי לשלם על אתרוג האם לשלם עבור המהודרים שמציעים או כשר רגיל זה גם טוב איך נדע כמה להוציא? מה המחויבות שלנו טווחי המחירים גדולים

תשובה
תקח אתרוג כשר ואפילו זול, הם סוחטים את הציבור, וכולם שותקים.
הסוחר אמר לי שכל אתרוג עולה לו חמשה שקלים, וכל לולב 8 שקלים ונמכר ב 80. זו שחיתות. אפשר ששלש מאות איש יברכו על אותם ארבעת המינים והמחירים ירדו.
שאלה - 165897
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ברכת הגפן על מיץ ענבים פוטרת שאר המשקאות או רק הגפן על היין? תודה וחג שמח

תשובה
כל המשקאות.
שאלה - 165896
הרב פעם אמר שצריך לאכול סעודה שנייה של שבת לפני חצות היום (בשביל שלא יחשב תענית) רציתי לשאול אם אני אוכלת מזונות ורק אחרי חצות היום קובעת סעודה על לחם,זה בסדר?
תשובה
לא נכון לעשות כן, אלא יש לקיים סעודה על לחם.
שאלה - 165895
לכבוד הרב שלום רב
בראש השנה, עשינו חג ראשון אצל חמותי המטופלת ע"י גויה, והשארנו במקרר מאכלי בשר, בלילה חזרנו לביתנו ולמחרת שוב חזרנו לחג שני.
האם הבשר נקרא שהתעלם מן העין?

תשובה
כיוון שהתבשיל ניכר וידוע לכם והנכם מזהים אותו הדבר מותר.
שאלה - 165894
אחד שאל האם לעזוב את העבודה וללכת ללמוד בכולל והרב ענה לו שאסור להתפרנס מכספי נדבות ובתור אברך שאלתי היא וכי אנו עושים עבירה הר הר"ם שאוסר לא נפסק וכבר כל הראשונים חלקו עליו
תשובה
לא הבנת לא את השאלה ולא את התשובה, ומדוע הנך מתערב בענין לא לך.
שאלה - 165893
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש המון סיפורים על גדולי ישראל על מסירות הנפש שלהם בקניית ארבעת המינים. רציתי לגעת עד כמה צריך לקנות כי היום הדוק מאוד מבלבל..

תשובה
יש עוד סיפורים.
שאלה - 165892
לכבוד הרב
שלום רב כבוד הרב שנה טובה! כבוד הרב האם מי שתורם לטהרת הבית זה נחשב שהוא מזכה את הרבים?

תשובה
בודאי.
שאלה - 165891
לכבוד הרב שליט"א

יש ברנש בשם הטוען שאסור לאכול בשר ביצים וחלב.
האם דבריו נכונים או שמש שיבוש ואפיקורסות?
בברכת שנה טובה ומתוקה.

תשובה
לא ידעתי שאתה מטפל גם במשוגעים.
שאלה - 165890
שלום לכבוד הרב
אנחנו מתארחים בליל החג אצל משפחה, לבקשת אשתי.האם אוכל לומר את הנוסח שכולל את הזמנת האושפזין בלילה הראשון כשנשוב הביתה או לפני שנצא?
תודה.

תשובה
בלילה כשתשוב לביתך, אך גם שם היכן שמתארחים.
שאלה - 165889
לכבוד הרב
כב הרב כל כך דיבר במוסיוף על הסוכה מה עם האשה שלא חייבת? אם יושבת מקבלת שכר?

תשובה
בהבחלט כן, אך הצרה עם גברים שמזלזלים.
שאלה - 165888
זכינו להתפלל עם הרב ברהש ובכיפור, תודה על התפילה המרגשת ודברי החיזוק!
האם אישה שיושבת בסוכה זה "כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט"? גם רוצה לזכות לקדושת הסוכה ולמעלתה

תשובה
חס ושלום, אשה שומעת קול שופר, מתפללת, הולכת לבית הכנסת, שומעת קריאת זכור ועוד, וגם יושבת בסוכה ועושה סוכה לעצמה.
שאלה - 165887
לכבוד הרב שלום רב
באיזה שעה קוראים השנה בליל הושענא רבה את חומש דברים
תודה

תשובה
בתחילת הלילה קודם זריחת הלבנה.
שאלה - 165886
עשיתי למשפחתי פדיון כפרות, אספנו. שמעתי על משפחה שהאב לקח בעבר משכנתא לבית ולאחר מכן עוד הלוואה לעסק, חלה בפתאומיות, המצב קשה ועומדים לפני עיכול. האם להעביר להם?
תשובה
אם הם שומרי שבת.
שאלה - 165885
לכבוד הרב
איך עלי לנהוג בקידוש שאני שותה מהיין ואיך עלי לחלק לשאר המסובין גם מבחינה (עיגינית?) היגיינית.

תשובה
כשיש אנשים אחרים אחרי שתטעם. תעביר מכוסך לכוס אחר ותגיש להם. לבני המשפחה תגיש מכוסך. כי יש מעלה לטעום מאותו כוס שבירכת עליו.
שאלה - 165884
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מיהרתי היום לעבודה ולא הנחתי אחרי תפילת שחרית תפילין רבנו תם. שאלתי האם אפשר להניח אותם עד חצות יום או עד השקיעה

תשובה
כן. בלי ברכה.
שאלה - 165883
לכבוד הרב כאשר אני מסיים תפילת 18 והחזן והציבור עדיין לא סיימו האם אני יכול לקרוא הלכות במקום שאני עומד האם אני יכול לקרוא בשחרית קדש לי כל בכור שלא הספקתי לקרוא לפני התפילה
תשובה
כן. רק הנוהגים על פי הקבלה מחמירים ושותקים.
שאלה - 165882
לכבוד הרב מוצפי שליט"א וגמח"ט. שלחתי פכבר פעמיים אך משומה השאלה כנראה נפתה. תרמתי לחשבון הישיבה וגם לאתר לפ"נ ושלחתי השמות לאלירן. האם הרב קבל? תודה לכם!!
תשובה
אין כאן המקום לאשר קבלת תרומות. ברגע שנתקבל בבנק זה אושר.
שאלה - 165881
לכל החברים שלום
כרגע יש בעיה עם ההפקדות לישיבה דרך הקישור שנמצא באתר
נא לפנות למנחם 0548033817 בנושא התרומות
תבורכו

תשובה
תודה.
שאלה - 165880
לכבוד הרב: לגבי תשובת הרב על טיגון פלאפל וציפס של גוי הרב כתב שרוב הפוסקים אוסרים בישול מה לגבי הטיגון האם גם נאסר?
2. איך יודעים מה עולה על שולחן מלכים ומה לא בימינו

תשובה
טיגון נקרא בישול בהלכה.
שאלה - 165879
פיתקא טובה למורי ורבי ועטרת ראשי
קראנו את דברי הרב על סיום מסכת שבת וכולם התרגשו תודה לכת"ר על כל הדברים

תשובה
תודה לכם בכפליים.
שאלה - 165878
לכבוד הרב הרב בבית הכנסת אמר שמותר לאכול צ'יפס או פלאפל שטיגן אותם גוי כיון שהמאכלים האלה לא עולה על שולחן מלכים אני יודע שכבוד הרב אמר שאסור.
תשובה
רוב ככל הפוסקים אוסרים את הבישול. כי יש וכן עולה על שלחן מלכים.
שאלה - 165877
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סבתי נפטרה בערב כיפור וצריך ליצוק בטון על הקבר ביום ראשון הקרוב, השאלה האם אפשר לצקת כבר היום או מחר , מלחץ הזמן ,האם יש ענין להמתין דווקא עד יום ראשון

תשובה
להמתין.
שאלה - 165876
לכבוד הרב
כהן חילוני שהתחזק בשנים האחרונות ועדיין לא שומר שבת או מקיים את רוב המצוות, האם צריך לעלות לנשיאת כפיים בברכת הכוהנים ,או לצאת מביה"כנ ,ואם הוא כהן יחיד?.
תודה.

תשובה
לא צריך לצאת. אך אין לענות אמן אחר ברכותיו.
שאלה - 165875
לכבוד הרב שלום רב
תזכו לשנים טובות רבות ונעימות
מה שכתוב ישן בתחילת הלילה על צד שמאל ובחצי אפשר להתהפך על צד ימין מה הכוונה חצי ? חצות לילה ?ואם כן אחרי חצי. אפשר צד ימין?

תשובה
הקובע הוא זמן חצות.
שאלה - 165874
שלום כבוד הרב ,
צריכים לטפל בעניין מקום סיעודי לאמא שלנו .צריך לשלוח המון מסמכים למשרד הבריאות ,האם מותר להתעסק עם זה בחול המועד סוכות ?

תשובה
אין שום דחיפות לטיפול בחול המועד.
שאלה - 165873
לכבוד הרב, יצאנו מהדירה לחנייה למספר דקות והשארנו מנקה גויה למספר דקות לבדה. במקרר היו שני בקבוקי יין לא מבושלים. המנקה די חדשה וחוששת לגעת אפילו במים ללא רשות. דין היין?
תשובה
אין לחשוש.
שאלה - 165872
שלום לכבוד הרב
אנחנו מתפללים ערבית בפלג,
האם אפשר לקרא לאחר מכן את הפסוקים של חק לישראל של ליל שישי?
תודה רבה .

תשובה
רק בלילה.
שאלה - 165871
שלום לכבוד הרב,
שואלת עבור חברה שמבקשת לדעת מה ניתן לעשות, להתפלל, איזה פסוקים לקרוא בתהילים לשלום בית ונא ברכת הרב? תודה רבה.

תשובה
כתב הגאון החיד״א ז״ל לומר אותיות ש ל ו מ שמונה פסוקים כל אות מפרק קי״ט בתהלים.
שאלה - 165870
לכבוד הרב שליט'א

למדתי 2-3 מסכתות משניות בהבנה שהיו קלות יחסית מסדר מועד האם לקנות סט משניות
או סט נ'ך וללמוד על הסדר ?
למי מהן מעלה גדולה יותר

תזכו לשנים רבות נעימות וטובות

תשובה
גם וגם ובזריזות.
שאלה - 165869
לכבוד הרב שלום רב,
שעון מעורר [לא אלקטרוני] הפועל ע"י סוללה, האם בשבת/יו"ט מותר להפסיק את הצלצול ע"י לחיצה על כעין כפתור?

תשובה
לא. תעעטפנו במגבת או תכניסו לארון הבגדים לעומק.
שאלה - 165868
לכבוד הרב
אנחנו עוברים עם אבא שלנו צרות קשות בגלל מצבו הנפשי הקשה בנוסף למצבו הסיעודי.
אם בין האחים מדברים על המצב ודברים שאומר ועושה כדי להחליט מה לעשות, יש בכך לשון הרע?

תשובה
חס ושלום. מצווה להתייעץ מה לעשות ואיזה דרכי פעולה רפואיים לנקוט.
שאלה - 165867
לכבוד הרב
במה אפשר לכרוך את שלושת המינים חוץ מקוישלך

תשובה
בענף של לולב.
שאלה - 165866
שלום לכבוד הרבהאם הציבור גם כן צריך לומר (אם) עם הש"צ יהי שם השם מבורך ממזרח שמש וכו.נמצא בעושה שלום עונה לחזרת הש"צ אמן וברוך הוא וברוך שמו?
תשובה
בהחלט אומרים. ב, רק אמן עונה.
שאלה - 165865
שלום לכבוד הרב הצדיק. האם אישה יכולה לברך ברכת הלבנה.דבר שני כעשרים דקות לאחר השקיעה בצאת שבת החזן מבקש מבעלי להקפיץ אותו הביתה. האם כבר מותר לנסוע?
תשובה
אשה לא מברכת ברכת הלבנה. אסור להפעיל רכב אלא אם עברו 30 דקות לפחות מרגע ששקעה החמה.
שאלה - 165864
לכבוד הרב
אשתי נמצאת בתחילת הריון. ההורים שלה שואלים אותה אם היא בהריון. האם צריך להגיד את האמת,או אפשר לשקר.

תשובה
להשיב תשובות מעורפלות כגון בבדיקות. ולא חושבת.
שאלה - 165863
לכבוד הרב: אחי בנה סוכה בביתו מתברר לי לאחר ששאלתי אותו שהוא שם את הסכך ורק לאחר מכן דפנות. איך אני יכול לתקן במצב כזה את הסוכה שתיהיה כשרה. או בדיעבד זה בסדר
תשובה
קח מוט ברזל או קורת עץ, ותגביה ותנענע כל הסכך מחדש ותאמר קודם לכן לשם מצוות סוכה.
שאלה - 165862
לכבוד הרב שלום רב
אני קצת לא רגועה. לאחותי ביום כיפור היו צירים בשעה ארבע אחרי הצהריים היא התחילה לשתות מים ולא עזר הצעתי לה לשתות מיץ ענבים. חלפו הצירים. נהגתי נכון?

תשובה
זה בסדר, כדי שלא תהא לידה מוקדמת.
שאלה - 165861
בשמ"ת אני שמגדיל השמחה בכנ"ס ניסינו ליסד שיעור הגבאי התנגד וגם נפגעתי בגבאישתי חוששת מעין הרע ורוצה שאחליף בכ"נ אך אני חושש מהמדרש על נבות היזרעאלי
תשובה
אין עין הרע שולט בך כלל.
שאלה - 165860
שלום וגמר חתימה טובה לרב. ביוה"כ בכתר ראיתי באחד המחזורים לכוין את שם י בקובוץ וה בקמץ ולא את כל 24 השמות וכך עשיתי האם זה טוב או שצריך דווקא את 24 השמות?תודה רבה לרב
תשובה
עיין קדוש בציון.
שאלה - 165859
שלום לכבוד הרב
האם להזמין את האושפיזין פעמיים במקרה שיש שתי סוכות אחד לאוכל ואחת לשינה?

תשובה
נכון מאוד לעשות כן.
שאלה - 165858
ב"ה אנחנו בעלי תשובה כ 10 שנים וכל הזמן שומעים לגבי כשרויות של מוצרים (לא בשר) שאי אפשר לסמוך על כשרות זו או אחרת .אנחנו מבולבלים. איך נדע על איזו כשרויות אפשר לסמוך?
תודה

תשובה
לא אוכלים בחוץ.
שאלה - 165857
אלף סליחות מהרב. נתבקשתי שוב מגבאי בית הכנסת לשאול. מניין פועלים מצומצם האם הוא יכול רק להיות איתנו ויהיו רק 9 מתפללים והוא רק עונה אמן או שיצטרף אלינו למניין המוקדם?
תשובה
יצטרף עמכם, ויזכה במצוות גמילות חסדים שהיא מהתורה.
שאלה - 165856
שלום לכבוד הרב
ביום כיפור התפללה אמא לילדים קטנים שלא הפסיקו להפריע ולאכול ולשתותלקראת הסוף כבר לא יכולתי והערתי לה שלא צריכה להגיע לבית כנסת, נפגעה מכךמה היה עלי לעשות?

תשובה
אמרו חז"ל והביאם רבנו שלמה אלקבץ הלוי ז"ל בספרו אילת אהבים על שיר השירים ג, "אשרי המדבר על אוזן שומעת".
שאלה - 165855
לכבוד הרב שלום ופתקא טבא, האם צריך לברך על מצוות מעקה?
תודה, בברכת אורך ימים ושנים בטוב ובנעימים.

תשובה
יש נוהגים לברך בשעת ההתקנה.
שאלה - 165854
לכבוד הרב שלום רב מוצפי שליט"אני נוהגת לצום בימיי שני וחמישי האם בחודש שתשרי אני גם צריכה צוםתודה כבוד הרב
תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 165853
לכבוד הרב גמר חתימה טובה!
חוטי פשתן אע"פ שמקבלים טומאה כיוון דנשתנו מותר לקשור בהם לכת' ולא יטעו לסכך בהם. ואזיקונים יש בהם חשש שמא יסכך בהם? שאלה שנשאלה בבהמ"ד. תודה רבה.

תשובה
כי חוטי פשתן הם גידולי קרקע. ועוד שהם חדשים ולא השתמשו בהם. כשם שבלפונים פשוטי עץ מסככים בהם.
שאלה - 165852
כת"רב"ה זכינו להנהיג קהילה לפי ספריו של הרב. הציבור התרגש והתחזק.המון רחוקים מדרך ה' הזדעזעו מהתפילות ומדברי המוסר לפני נעילה כפי שלימדת אותי. תודה לה' שזכיתי להכירך.
תשובה
חזק וברוך. תקובל ברצון.
שאלה - 165851
לכבוד הרב מוצפי שליט"א: חלק מהציבור פנו אליי כגבאי וביקשו ממני שנתחיל לקרוא כל ערב שבת בר-יוחאי. אציין שהיינו קוראים רק ב-7 שבתות שבימי הספירה. הם אפשר לקרוא כל שבוע תודה
תשובה
אם זה לא טורח ציבור ואם אמרו שיר השירים.
שאלה - 165850
שלום לרב היקר לנו

מה נהוג לברך לאחר הצום איש את רעהו וגם בימים אלו מה נהוג לאחל?
2. האם מותר לאבא לדבר עם בנו בבית הכנסת, באמצע התפילה עם זה להעיר להדריך לבקר?

תשובה
א, שנה טובה. פתקא טובה. ב, בקצרה כן.
שאלה - 165849
שלום

להיכן ניתן להפקיד כסף עבור סעודות לעניים בחג הקדוש?
בנק לאומי 10 וכו.. זה בסדר?

תשובה
מצויין.
שאלה - 165848
לכבוד מו"ר
בספר הקדוש סוכות בציון רשום שמורנו ורבנו הרב סלמן מוצפי זצ"ל לא היה תולה בסוכה תמונות של רבנים שהם בחיים.
במחילה מהרב אם יוכל לזכות אותנו בהסבר לדבר.

תשובה
תבין לבד ואם לא היום בשנה הבאה.
שאלה - 165847
לכבוד מו"ר גמר חתימה טובה ורפו"ש
מי שיושן במיטתו בכל לילה משעה 22:00 בערך וקם בחצות לאמירת תיקון חצות. האם צריך לברך בכל לילה ברכות התורה ושוב בכל בוקר?

תשובה
בהחלט נכון.
שאלה - 165846
לכבוד הרב היקר שלום רב
אורך ימים ושנות חיים גמר חתימה טובה.
ראינו חילוקים שונים בנידון האתרוגעל פי הסוד (זוהר)האם עדיף אתרוג ירוק (לא ככרתי) או צהוב?

תשובה
לא מובא בסוד בענין צבע האתרוג.
שאלה - 165845
הרב, ברצוני לעזוב העבודה להכנס לכולל מלגה 2000 + מלוה בהסעות 2000 המשגיח בישיבה שלמדתי שבקשר תמידי איתו אמר שאם אשיג 5000 ש"ח בחודש להכנס. הראש כולל יבדוק. מבקש ברכה מהרב
תשובה
לא ידעתי מה מצווה היא זו לעזוב עבודה ולהתקיים מכספי נדבות. זה בדור שעבר לא היה. ואל תחשוב שלומדים בכולל יותר מאנשים עובדים. יש כוללים בודדים למצויינים מגיל 0 שמצליחים בלימודם.
שאלה - 165844
לכבוד הרב מזכה הרבים!
קנינו שוקיים עוף ויש בהם מעט דם, מה עושים עימם? מוציאים לפני הבישול? או שניתן לבשלם ולפני שאוכלים בודקים האם יש דם?
תודה רבה תזכה לאריכות ימים ושנים!

תשובה
זה בכלל לא דם אלא ״ציר״. והוא מותר. וטוב לשטוף העופות במים חמים לפני הבישול.
שאלה - 165843
לכבוד הרב שלום רב
לא ידעתי שאחרי ברכת שהחיינו מקבלים את הצום כעת יודעת ומרגישה רע עם זה ששתיתי. האם זה אומר שצום לא מתקבל? אני צריכה לעשות משהו כדי לכפר?

תשובה
מתקבל. להבא לא לברך שהחיינו בהדלקת נרות.
שאלה - 165842
שלום לכבוד הרב לגביי השאלה בלילה ביום כיפור.... מה לעשות הרב אני בלחץ ומפחד..סליחה כבוד הרבותודה רבה
תשובה
עשרה כמוך פנו ולא השבתי כי אין לדבר סוף, ובגמרא אמרו שאדרבא הוא סימן טוב לו. כי החיצונים לא יכולים לו ולכן מתגרים בו רחמנא ליצלן. היי רגוע ידידי.
שאלה - 165841
לעטר יזכה לשנים רבות נעימות וטובות.ראיתי לחכם אחד שכתב שאפשר להזמין האושפיזין ומקום מושבם יהיה השולחן וכן הביא מהרמק באור יקר האם זה נכון?
תשובה
חיפשתי ולא מצאתי זכר לכך, הרי בזוהר הקדוש אמור ק"ד כתב להכין מדור לאושפיזין, וכך נהגו כל ישראל זה מאות רבות בשנים להכין כסא קטן מיוחד לאושפיזין, וכשהמקום אינו רחב היו תולים אותו בסוכה ומציינים עליו כנודע,
ואדרבא בספר אור החמה כתב הרמ"ק לאתקנא פתורא, ומור אבי ז"ל היה מחמיר בזה מאוד ומניח מקום גבוה ומכובד עטוף במפה מפוארת, ועליו ספר תנ"ך וספרי לימוד לצורך המועד.
ומה שכתב לך זה כנראה הבין מדברי הזוהר והמפרשים שכתבו כי עיקר חלק האושפיזין הוא חלק העניים שמאכיל על שלחנו, ועשה היקש בדבר, אך פשט דברי הזוהר והרמ"ק ז"ל מפורשיםפ הם שיש להתקין מקום מיוחד גבוה ושונה לאושפיזין.
שאלה - 165840
שלום לכבוד הרב, האם מותר לבצע טיפול שיניים (טיפול שורש) בחול המועד (מכיוון שאין תורים לפני כן).
בברכה.

תשובה
רק במקרה חירום כשיש כאבים או חלילה דלקת.
שאלה - 165839
שלום לכבוד הרב מרגישה קרוב אך רחוק אני מתפללת כבעבר פעם זה הפריע וכעת זה נהיה מה בכך
יש בילדים ב"ה

תשובה
זה לא מה בכך, תפקיד קדוש ונפלא מוטל עליכם.
שאלה - 165838
שלום לכת"ר
לצערי היום וב"וידבר ה' אל משה" המשכתי 'דבר אל בני ישראל' במקום 'דבר אל אהרון ואל בניו' שמתי לב אחרי רוב הפס' והשלמתי עד 'אמת'
מצטערת על כך מאד.בבקשה מה אוכל לעשות

תשובה
לא קרה מאומה. חוזרים ואומרים דבר אל אהרן.
שאלה - 165837
שלום לכבוד הרב תמיד אחרי כיפור יש הרגשה טובה של נקיות וזכות שהקב"ה כיפר את עוונותינו, אך מצד שני מרגישים
הרגשת חוסר ... שה' עלה למעלה וכביכול רחוק מאיתנו האמנם??

תשובה
השם אתך ולא עזבך.
שאלה - 165836
לכבוד הרב לגביי החברותא מבאר שבע
תודה רבה רבה לעורך הייקר

תשובה
שלחנו לך רב שיטפל.
שאלה - 165835
לפני כניסת החג הדלקתי גפרור להדליק הנרות בירכתי על הנר +שהחיינו אך הגפרור כבה. מיד הבערתי גפרור חדש והדלקתי. האם יש סיבה לחשוש שבעת הברכה, ובפרט ברכת שהחיינו הגפרור כבה?
תשובה
אין לברך על הגפרור.
שאלה - 165834
לכבוד הרב מוצפי שליט"א תבושר במחילה וסליחה וכפרה טרם קיבלנו תשובה על מי שהפיץ עלונים ציבעונים
וחשב שזה זיכוי הרבים ובסוף התברר שזה החטאת הרבים איך יתקן זאת

תשובה
נכון. הרב טרוד בעניני היום הקדוש. ולמה ללחוץ אותו ולהפריע לו בערב זה.
שאלה - 165833
לכבוד כבוד הרב ,5 חודש סובלת מכאבי ראש חזקים שבאים בבחילות. עברתי בדיקת סי טי יצאה תקינה הכאבים לא חלפו הפעם בצורה שונה מרגישה שריפה בחלקים של הראש וכבידות ואני נמצאת בפחד
תשובה
ייתכן והסיבה היא מתח נפשי.
שאלה - 165832
לכבוד הרב מוצפי
קראתי בספרך סוכת ציון שצריך לתת כסף לענים למנה של אושפיזין רציתי לדעת אם אוכל להפקיד לישיבה הקדושה שלך תכסף וזה יחשב לי לצדקה של אושפיזין? וכמה צריך לתת?

תשובה
בהחלט כן. כפי נדבת לבך.
שאלה - 165831
גמר חתימה טובה לפני 6 שנים סבלתי מדלקת בכלי הדם וסקוליטיס עבר לבד בלי טיפול ועכשו נראה לי שחזר ממש נגיעות בעור כמו פריחה . מה אני יכולה לעשות. ממש בלחץ כי זה לא נעים הפריחה .
תשובה
לפנות לתזונאית קלינית מיד.
שאלה - 165830
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עשיתי סכך ועוד לא עשיתי את הנילון שמכסה את הסוכה כשר? מה עלי לעשות?

תשובה
מאימתי נילון המכסה את הסוכה מכשיר אותו.
שאלה - 165829
לכבוד הרב האם שהיתי אצל חבר בבינין ואכלתי מזונות עם שיעור או בלי,וירדתי למטה לרחוב לרכב להביא משהו וחזרתי האם עלי לברך שוב מזונות?האם זה נקרא מקצת חברים הינו שם כמה בחורים
תשובה
לא אכלת כזית עליך לחזור ולברך מזונות.
שאלה - 165828
לכבוד הרבדלקתי נרות ברכתי שהחיינו לא התכוונתי לקבל צום . ירדתי במעלית ושתיתי בדק' האחרונות לפני כניסה של צום. האם טעיתי? (גם כשמדליקה נרות שבת לא מכוונת שמכניסה שבת)
תשובה
לא מברכים שהחיינו אם לא מקבלים תענית.
שאלה - 165827
לכבוד הרב שלום רב
מעוניינת לקנות לבעלי כוס קידוש מכסף
האם מותר חריטה?
כגון: צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה?

תשובה
בלי פסוקים.
שאלה - 165826
אדם ניסה לקנות עליה / פתיחת היכל וכו בבית כנסת בסכום מסוים ובסוף קנה במחיר גבוה יותר ממה שחשב, האם יכול לשלם הכל מכספי מעשר או רק את הסכום שחשב לתת בהתחלה ואת ההפרש ישלם מכספו
תשובה
רק שליש הנוסף יכול ממעשרות כפי שפסק הרב בית דינו של שלמה. זיע״א.
שאלה - 165825
הרב
ב"ה בחסדיו הרבים של הקב"ה זכיתי לילד שעוד מעט חוגג שנתיים הייתה לי לי לידה קשה והריון לא פשוט אנחנו כבר תקופה ארוכה יחסית רוצים שוב פרי בטן ולא כ"כ הולך מה הרב מציע לעשות?

תשובה
להתפלל. זה יבוא.
שאלה - 165824
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
במנחה של יוהכפ פתח אחד המתפללים את ארון הקודש ונפל הספר על הרצפה
רצונינו לדעה מה רוצה רומז ה' לנו בזה וכמו כן מה דיננו לגבי תענית, מדובר בהיכל ישיבה

תשובה
יש להם רבנים גדולים משלהם שיפסקו.
שאלה - 165823
מה המקור למנהג ליטול ארבעת המינים דווקא בכותל?
האם זה רק ברחבת הכותל או בכל ירושלים העתיקה?
אם כבר נטלתי, יש עניין לעשות באותו יום בפעם השניה? אם כן, האם לברך?

תשובה
ברחבת הכותל וגם אם אותו יום כבר נטלת באיזה מקום אחר. טול בלי ברכה.
שאלה - 165822
בן זוגי רוצה לעשות את החתונה מהכסף שלו כי הרבה זמן שאנחנו מחכים להורים שלי ונגרם לנו צער גדול מנשוא ורוצים להתחתן ולחיות בקדושה אני מנסה לכבד אותם ולא לצער אבל זה מצער אותנו
תשובה
אל תמתינו להם.
שאלה - 165821
לכבוד הרב מוצפי שליט"א טוב לאישה לקרוא בספרי הרב שופר בציון יום כיפור מצאתי דברי מוסר והלב נשפך כמו נהר כמה צריכים להזהר ולהצטער. ולנשים יש אחריות גדולה בזכותן ניגאל
תשובה
חזקו ואמצו.
שאלה - 165820
לכבוד הרב מוצפי
לאחר ערבית המתפללים עשו ברכת הלבנה ללא הבדלה אני הלכתי לביתי עשיתי הבדלה אכלתי אחכ עשיתי את ברכת הלבנה האם נהגתי נכון?
ב.האם אפשר לברך מאורי האש על הנר ששבת

תשובה
א, טוב עשית. ב, בהחלט כך עושים.
שאלה - 165819
לכבוד הרב היקר!! בזכות שיעורי תורה של הרב,
כיפור עבר עלי בהצלחה גמורה, עשיתי את עצות הרב
, ומקווה ובוטח בה׳ שמחל לי ,
יהי רצון שתזכה לשנים רבות נעימות וטובות
חג שמח ומבורך

תשובה
חזק ואמץ.
שאלה - 165818
שלום לכבוד הרב
אם יש גיסה שגורמת רעה, סולחים לה כל הזמן והיא ממשיכה ושונאת
האם יש איזה חובה לסלוח אם אין פרטנר שמשתף פעולה בצד השני (וגם אם מראה סליחה, השנאה נשארת בעיניה)?

תשובה
תפסיקו לחשוב שלילי. והכל יסתדר.
שאלה - 165817
לכבוד הרב
ישר כח על השיעורים המחזקים
התעוררתי בנוסח הוידוי על חטא שישנם עבירות חמורות שלא נזכרות כחילול שבת וביטול תורה מאידך ישנם עבירות שנכפלו במספר סיגנונות מדוע

תשובה
נא עיין פירושם בקדוש בציון. שום פרט אינו כפול.
שאלה - 165816
שלום לרה"ג ,
מקווים שב"ה כה"ר מרגיש בטוב ושהיום הקדוש עבר על כת"ר בבריאות.
יה"ר שיזכה כת"ר לשנים רבות ונעימות מתוך בריאות ונחת. עמ"י זקוק לכה"ר איש האמת, בכדי להדבק בה'.

תשובה
אמן, ותודה על הברכות.
שאלה - 165815
תודות לרב.
הנני מתפלל בנוסח אשכנזי הנקרא ספרד.
ביוהך התרגשתי מאוד בסדר עבודה ובפיוט אזכרה אלקים ואהמיה בנעילה.
בגין דבריו הנוקבים. שכל גלות השכינה בחטאינו. ושהבכי עצמו מכפר.

תשובה
ישר כוחכם, והתפלות יעלו ויתקבלו ברצון.
שאלה - 165814
שלום לכבוד הרב הגאון שליט"א
שמעתי בביה"כ הבדלה מהעזרת נשים מבלי לראות. וכשהגעתי לבית ברכתי על הנר.
האם זה מספיק ויצאתי ידי חובה?

תשובה
טוב מאוד ונכון.
שאלה - 165813
לכבוד הרב שליט"א
יישר כח על ההתעלות הרוחנית שהרב השרה עלינו בתפילות יום כיפור.
השם ית' יתן כוחות ובריאות למורנו עד ביאת משיח.
תודה לחזנים הגאונים ולמארגנים.
שנה טובה.

תשובה
אמן ואמן. תודה לאבינו שבשמיים.
שאלה - 165812
כבוד הרב כתיבה וחתימה טובה, בצאת כיפור אימי הדליקה את הגז לפני שמיעת ההבשלה האם זה עבירה?
תשובה
אין קשר בין הענינים. הבדה מתירה לאכול. אמירת ״ברוך המבדיל בין קודש לחול״ מתירה עשיית מלאכה.
שאלה - 165811
כבוד הרב ביום כיפור התפללתי תפילת מנחה בלבד האם הייתי צריכה להתפלל תפילת נעילה ולא מנחה אני עם 2 ילדות קטנות?
תשובה
פטורה לחלוטין.
שאלה - 165810
לכבוד הרב,בלי נדר הורי מתארחים אצלנו בחג,מכיוון שהזמן מאוד דחוק והם צריכים את עזרתי בבניית הסוכה בביתם האם אפשר שנבנה את הסוכה כשישובו לביתם בחול המועד?
תשובה
בלי נדר. ולעבוד בחול המועד זה לא מסתדר יחד.
שאלה - 165809
לכבוד הרב: בתוך הסעודה לא אוכל עוגה וכך הנהגתי בביתי. אברך הגיע אליי כאורח ואמר לי לברך על פחות מכזית עוגה מזונות לפני המוציא ואז יהיה מותר לי לאכול בתוך הסעודה עוגה דעת הרב
תשובה
כבישים עוקפים לא בהלכה.
שאלה - 165808
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הנר ששבת כבה בצאת יום הכיפורים לא הייתה אפשרות למצאו נר לברך עליו בורא מאורי האש מה צריך ומה לתקן? תודה! גמר חתימה טובה

תשובה
אם אין נר כזה בשום מקום בשכונה, לא אצל שכנים או מכרים. לא מברכים.
שאלה - 165807
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. בעלי עשה את הכפרות לנו ולילדינו בשטרות של 20 מכיון שלא היו לנו מטבעות. האם מועיל? תודה רבה לרב
תשובה
הכל מועיל.
שאלה - 165806
לכבוד הרב בן ציון מוצפי הי"ו כתיבה וחתימה טובה לרב ולכל בני ביתו, תודה רבה לרב על ההנהגה, ההדרכה והעצות המופלאות והאמתיות מחילה מהרב על כל ההטרדה כל השנה, אוהבים את הרב.
תשובה
תודה לכם.
שאלה - 165805
לכבוד הרב מתעוררת לעיתים בעלות השחר מודה אני ונוטלת ומברכת, קוראת תהילים ועושה לפעמים מטלות, וחוזרת לישון עד שש וחצי בערך. האם צריכה שוב למר מודה אני ונטילת ידיים בברכה?
תשובה
לא נטילה שניה בברכה אלא בלי ברכה.
שאלה - 165804
שלום לכבוד הרב
אני בת 68 במשך סובלת
מבחילותביום כיפור לא יכולה לקחת תרופות למצוץ סוכריות מנטה ללא סוכר זה מצליח להרגיע את הבחילה

תשובה
רק בבחילה קשה.
שאלה - 165803
שלום לכבוד הרב
מרגישה צורך וחובה לבקש סליחתך על כל השנים ששיגעתי אותך. גם כשחלשה מאד התשובות שלך מצחיקות אותי עד דמעות...
גמר חתימה טובה .

תשובה
חיים טובים.
שאלה - 165802
לכבוד הרב
היכן עדיף להתפלל? בבית כנסת שכונתי, אברכים ובעלי בתים, מסיימים מוסף בסביבות 10:30, או בישיבה של בחורים צעירים המתפללים עם רבניהם ומאריכים מאד בתפילתם?

תשובה
היכן שלבך נוטה וחפץ.
שאלה - 165801
לרב היקר
אבא כמה שנים לא מדבר איתי כיון שעוד לא מצאתי זיווג מצער אותי כל יום גם בשבתות וחגים וגם היום
אחרי כיפור ממשיך בהתנהגותו ולא סולח
האם יכופר לי במצב כזה?
חתימה טובה

תשובה
תברכי אותו בשנה טובה.
שאלה - 165800
לכבוד הרב שלום אני בשבוע 10 מה הדין לגבי הצום היום לצום מלא או לשתות לשעורים. גמר חתימה טובה
תשובה
לשיעורין.
שאלה - 165799
לכבוד הרב שליט"א
אני מוכרח לקחת כדור הרגעה ביום כיפור בבוקר,
ולשתותו עם "תמצית" תה או כל דבר מר זה מייבש יותר. מותר עם מים. תודה רפ"ש וגמ"ח טובה, ושתזכה לומר את האמת בלי חשש.

תשובה
אם יש בעיה רפואית מותר עם 40cc מים.
שאלה - 165798
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. האם גם בתפילות העמידה ביוה"כ טוב לומר לאחר יהיו לרצון הראשון את למנצח בצורת המנורה וכן שיר למעלות אשא עיניי? תודה רבה לרב וחתימה טובה.
תשובה
נכון מאוד.
שאלה - 165797
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. קמתי הבוקר עם כאבים חזקים בגב בבטן ובשלפוחית והופנתי למיון שם עשו סי.טי ומצאו 2 אבנים קטנות. האם אני צם? תודה וחתימה טובה. אוהבים את הרב.
תשובה
עליך לשתות.
שאלה - 165796
לעטר האם כתר נוהג לחזור בחזרת הש"צ עם הש"צ על על חטא או רק שומעים
תשובה
שומעים ועונים פעם מחול ופעם סלח.
שאלה - 165795
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אצלנו יש 4 ספרים מוכרים את פתיחת ההיכל ומוכרים הוצאת כל ה4 ספרים ומוציאים את כולם בכל נדריי מה המובחר ומה עליי לקנות פתיחת ההיכל או הוצאת ספר ראשון

תשובה
מוציאים את כולם והספר הכי מהודר בקלף ובכתב הוא הראשון יוצא והוא כל נדרי.
שאלה - 165794
שלום לכבוד הרב
רציתי לומר תודה רבה על התשובות והרב מאיר את עינינו כל פעם מחדש
שהרב יזכה לשנים טובות ונעימות ובריאות איתנה!

תשובה
תודה.
שאלה - 165793
לכבוד הרב
יש לי זקן ארוך והוא קצת לא מסודר ואני פוחד לגוע בו ולקצר
האם יש עניין לגדל זקן לפי הקבלה מבלי לסדר? אני רואה הרבה רבנים שאין להם זקן ארוך ונראה שהם מקצרים ומסדרים.

תשובה
אשרי מי שאינו נוגע בזקנו.
שאלה - 165792
לכבוד הרב שלום רב
הולכים היום לבית העלמין??
תודה לרב היקר ..

תשובה
אין חובה.
שאלה - 165791
בבית הכנסת שאני מתפלל אף אחד לא מניח תפילין רבנו תם אני חושש להניח בסוף התפילה משום יוהרה וגם כדי לא לעכב את הגבאי שסוגר את הבית כנסת
להניח בבית לפני התפילה ואח"כ רשי בתפילה?

תשובה
תניח בבית אחרי!!!התפלה.
שאלה - 165790
לכבוד הרב שלום רב
שם כבוד הרב יש כדור שאני לוקח לעשרה ימים נגד כאבי לסת ואוזניים והוא מרדים אמרו לי לקחת אותו לפני השינה מה אני אמור לעשות

תשובה
תקח ללא מים.
שאלה - 165789
שלום לכבוד הרב
בפגישה מתקדמת בחור הציב לי תנאים לחתונה תנאים הם להרזות לעשות לייזר בעיניים ולטפל בשיניים?הוא הציב לי חודשיים בהם לעשות אתכלזה אחרתמתקדם מנתק קשר דעתהרב

תשובה
אם הוא יממן את כל העלויות נוציא לכבודו כלי זמר. ממש נסיך שנחת מהחלל.
שאלה - 165788
לכבוד הרב שלום רב
אני מבקש סליחה אם הטרדתי את כבוד הרב בשאלותיי.

תשובה
מחול לכם.
שאלה - 165787
לכבוד הרב
בשנה האחרונה אני כעסני מאד.

תשובה
תבכה בלילה וביום הכיפורים בוידוי. והשם יתברך ישמע את תפילותיך.
שאלה - 165786
מורנו ורבנו! מחר אתפלל בע"ה בבית עם 2 הקטנים שלי באיזה שעה בדיוק מתחילה תפילת נעילה ועד איזה שעה? תודה רבה לכבוד הרב על על המענה על השנה השם ישמור אותך ויאריך שנותייך!
תשובה
בשעה 6.15 בערב תתפללי. ותפילה זו תעלה את כל תפילות ישראל.
שאלה - 165785
מו"ר עשינו כפרות.גרים בישוב נסענו לבנק בעיר ב10 להפקיד לחשבון אמרו סניף אחר בעיר
אחרת ואין זמן נסגר ב 11.אנחנו בצער.נוכל להפקיד בחמישי? האם עוון בידיו שלא הספקנו?תודה.

תשובה
כיוונתי עליכם. הייו רגועים. כי זכין לו לאדם שלא בפניו. אחזתי בידים מטבעות הכסף וזיכיתי את כולם. בדמעות.
שאלה - 165784
לכבוד הרב
אני בשבוע 36 ובד"כ חלשה מאוד בצומות בלי קשר להריון. אני צריכה לצום עד זמן מסויים ולהתחיל בשיעורים או רק אם יש חולשה חריגה / צירים וכדו?

תשובה
תתעני. ותנוחי במיטה. והיה אם תחושי סחרחורת. התכווצויות. או חוסר יציבות. לשתות מיד.
שאלה - 165783
לכבוד הרב: האם יש לקרוא כל השנה בסוף תפילת שחרית אחר עלינו לשבח את המזמור לדוד ה' אורי וישעי או רק בזמן הזה?
תשובה
מנהג האשכנזים ולא הספרדים. בארצות המזרח נהגו לאמרו בין מנחה לערבית כל ימי השנה.
שאלה - 165782
לכבוד הרב שלום רב
על מה מברכים ברכת מיני בשמיםאם הרב יכול לתת כמה דוגמאותגמר חתימה טובה לכבוד הרב ותודה.

תשובה
הרשימה ארוכה ואני רץ לעשות פדיון נפש.
שאלה - 165781
לכבוד הרב שלום רב
אדם שתרם כפרות למוסד מוכר עם סעיף 46
האם מותר להגיש לצורך החזר מס או כיון שזה כפרות
אסור?גמר חתימה טובה למורנו היקר

תשובה
את ההחזר על הכפרות יתן לצדקה.
שאלה - 165780
לכבוד הרב,
כדאי לעשות גם תענית דיבור?
מותר בזמן תענית דיבור לברך אנשים? או להגיד דברי תורה?
אין מספיק מילים כדי להודות לרב על התשובות באתר והשיעורים. התחזקתי הרבה השנה

תשובה
כן וכן. ולא להאריך בדיבורים.
שאלה - 165779
כבוד הרב שליט״א. הלילה סוריה בטעות יירטה בטיל רוסי מטוס רוסי ויש להם אבידות בנפש, מה זה אומר?
תשובה
הדמעות שמות אלפי אנשים הורידו בסליחות פועלות. אין טעות. נתפלל בכל העוצמה והגאולה תבוא.
שאלה - 165778
לרב הגאון!
אשתי בטיפולי פוריות והחזירו לה עוברים ביום ראשון (שלשום).
א. מותר לה לצום? ב.איך היא תבלע כדורים? - 1 בבוקר 2 ערב ג. מותר נרות לתוך הרחם? - 2 בוקר 1 ערב
חתימה טובה

תשובה
תקח התרופות כפי ההוראות.
שאלה - 165777
שלום הרב אשתי בהריון חודש 5 עים סכרת הריון זה גבולי אחרי הרבה הפלות והפלה לפני הריון זה מוטפלת אצל רופא בסיכון אמרה לה לאכול בצום זה מסכן מה?
תשובה
לפי הוראות הרופא.
שאלה - 165776
לכבוד הרב: הייתי בבית העלמין היום בקבר של חמותי הגעתי הבית. ורציתי לחזור לבית העלמין לקבר סבא וסבתא האם מותר לחזור פעמיים ביום לאותו בית העלמין.אדם אמר לי שאסור דעת הרב
תשובה
רק לאותו קבר אסור, לאחרים מותר, אך מה לך בבית הקברות תשב ותלמד סדר העבודה.
שאלה - 165775
לכבוד הרב מו"ר עט"ר
מושתלת כליה כ-4 חודשים, שותה המון כדורים. רופא אומר שהיא מחוייבת בהמון שתיה ושהוא ממליץ לא לצום. כיצד תנהג?
חתימה טובה וסליחה מכבוד הרב

תשובה
צריכה לשתות הרבה.
שאלה - 165774
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר להעביר את כסף הכפרות אחרי יום כיפור?

תשובה
אפשר, כי כיוונתי על כולכם.
שאלה - 165773
לכבוד הרב שלום רווקה יש לי אפשרות להתפלל ביום כיפור הרב ב"ה האם לסוע או להשאר בבית?
תשובה
להתפלל ביום כפור במקום טוב ושומרי מצוות.
שאלה - 165772
שלום לכבוד הרב, האם יש מצווה יותר גדולה לעשות חסד עם אדם גדול בתורה, לצורך העניין בהלווית המת על רב גדול, אנשים נדחפים בכדי להחזיק את המת. או שזה מצוה נוספת של כבוד התורה?
תשובה
אין מצווה באלה הנדחפים, ואין זה כבוד הנפטר.
שאלה - 165771
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לכבוד הרב שלום ,האם בחורה רווקה חייבת ללכת לבית הכנסת ביום כיפור לכל התפילות
תודה לרב ,סליחה ומחילה עם פגענו ברב גמר חתימה טובה

תשובה
לא חייבת.
שאלה - 165770
לכבוד הרב מורנו
האם לאישה בת 59 שמאד קשה לה בצום מותר לקחת נרות רפואיים.
תודה למו"ר עט"ר

תשובה
תשאר בבית במצב מנוחה,
שאלה - 165769
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול אם אתה יכול בבקשה לתת דוגמאות של מאכלים כ 30-35 גרםתודה מראשגמר חתימה טובהוצום קל ומועיל לעם ישראל

תשובה
כל סוגי האוכל.
שאלה - 165768
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש סכרת (לא סכרת הריון) הרופא אמק לא לצום בשום אופן...איך לנהוג?

תשובה
אסור להתענות.
שאלה - 165767
לכבוד הרב: שכן שלי בנה סוכה ומתברר שהוא שם את הסכך ורק לבסוף את הדפנות. מה עליי לעשות ולעזור לו כדי שהסוכה תיהיה כשרה?
תשובה
תסביר לו שהדבר אינו כשר ותעזור לו.
שאלה - 165766
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,זו השנה השנייה לאחר פטירת אימי האהובה,האם חשוב שאעלה לקברה בערב יום הכיפורים?בעלי אומר שזהו מנהג וקברה של אימי בדרום ואני גרה בירושלים.

0

תשובה
לא לנסוע.
שאלה - 165765
כשאני רעבה יש לי כאבים בקיבה ולפעמים קושי לנשום ועובר רק עם אני שותה עוד לא הלכתי לבדוק מה זה מה אני עושה עם זה קורה בצום
כל שנה נהגתי להוריד תכשיטים והבנתי שלא צריך .צריך התרה

תשובה
לא לדאוג זה לא יתרחש וייעלם. לא מורידים תכשיטים ולא התרה על זה.
שאלה - 165764
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לבקש בקשות גשמיות בכיפור?
והאם מותר לשים טיפות עיניים?
תודה כתיבה וחתימה טובה

תשובה
א, הכל כלול ב"אבינו מלכנו", ב"תענו ותעתרו", ב"שים שלום, ובספר חיים".
שאלה - 165763
שלום לכבוד הרב
ביום שקוראים בתורה ואומרים בו תחנונים ואומרים אל ארך אפים כשפותחים את ההיכל עד איפה צריכים לומר עד יהי ה׳ אלוקינו עמנו לא כולל קטע זה או יש לומר קטע זה גם?

תשובה
בתפיחת ההיכל אומרים "יהי השם אלקינו עמנו".
שאלה - 165762
לכבוד הרב: אבא שלי זקוק דחוף להשתלת כלייה. האם אני כבן שלו מחובתי לתרום לו כלייה ולהצילו?
תשובה
אם יש התאמה, זו מצווה גדולה.
שאלה - 165761
שלום לכבוד הרב
כמה פעמים צריך לטבול במקוה בערב יום כיפור

תשובה
יש נוהגים 3, ויש 7, ויש 16 כמספר מקוה במספר קטן. ולהלכה די ב 1.
שאלה - 165760
לכב' הרב שלום
האם ביו"ט מותר לשים חפץ במקום בו נפסלה דופן אחת של הסוכה? או שזו מחיצה המתרת?
אפשר להגיד לגוי שיאמר לגוי שיתקן כבדין סכך שנפל כמובא בחזו"ע?
תודה וחתימה טובה

תשובה
תעשה כפי המובא בחזון עובדיה.
שאלה - 165759
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה שכתוב שתיקון חצות זה עדיף על סליחות האם זה אפילו בימים שאומרים רק תיקון לאה?, תודה רבה וסליחה שהטרחתי את רב או לא התהגתי בכבוד

תשובה
נכון מאוד.
שאלה - 165758
הייתי על סף התמכרות לאתרי חדשות וכדומה וב"ה השם זיכה אותי להכיר את האתר דורש בציון ומאז חיי השתנו לטובה ב"ה במקום לשמוע שירים שומע שיעורים של הרב ומאוד מתחזק תודה רבה רבה
תשובה
ברוך הוא וברוך שמו.
שאלה - 165757
לכבוד הרב שלום רב, נערה שמתלבשת בחצאית צמודה ובאורך של 2 ס"מ מתחת לברך, האם עדיף שתישאר בבית ולא תלך לבית הכנסת מחשש החטאת גברים ההסתגלות עליה? חתימה טוב.
תשובה
נכון מאוד.
שאלה - 165756
שלום לכבוד הרב מזכה הרבים! האם כפרות שנעשו בח' בתשרי מועילות? או שמא לחזור על זה בט' בתשרי?
תודה רבה גמר חתימה טובה אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך!

תשובה
מספיקות. אם כי יש נוהגים לחזור שנית בערב יום הקדוש.
שאלה - 165755
שלום לכה"ר מו"ר, האם יש צבע שעדיף להימנע מללובשו ביום כיפור? למשל בגד לבן עם עיטורים ויש מעט בורדו/ נעליים בורדו?
ב. לענוד זהב ראינו בשו"ת של כה"ר שמותר אך האם עדיף להימנע?

תשובה
מותר. ולא נכתב שאסור.
שאלה - 165754
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בני הגדול עם חם והתעקש ללכת היום לישיבה ללמד,החם לא יורד כנראה שצריך אנטביוטיקה מה9פפ הדין בכיפור?שיוכל לצום
תשובה
רפואה שלימה. היום ירבה בשתיה.
שאלה - 165753
שלום וחתימה טובה לרב ולעורך. א. ב"ה הפקדנו לבנק מסד צדקה לעניים לסוכות. ב. האם מותר מחר לבנות סוכה? ג. האם הרב יכול להביא לי עצה איך להצליח לקרוא ק"ש שעל המיטה כל לילה?
תשובה
א, מותר. ב, לא הולך למטה עד שאומר קריאת שמע.
שאלה - 165752
לכבוד הרב: בתחנון שאומרים בתפילה או בתחנון שאמרנו בסליחות האם מותר לשליח ציבור למשיך ולעמוד מתי שכולם יושבים לדוד אליך.... או שיש חיוב לשבת
תשובה
צריך לשבת כמנהג הציבור.
שאלה - 165751
שלום לכבוד הרב
החזן ביקש שהוא יגיד את מוסף והסומך יגיד את סדר העבודה האם מותר או האם החזן צריך לומר הכל?
גמר חתימה טובה לרב והרבה בריאות אשרינו שהרב מאיר לנו ההשקפה הנכונה

תשובה
אסור לעשות כן בשום פנים, כי עיקר עבודת השליח ציבור היום הוא קריאת "סדר העבודה. ועיין ילקוט יוסף סימן נ"ג, ל"ג.
שאלה - 165750
ברכה ותפלה מאת מורנו ורבנו שליט"א לקראת היום הקדוש הטהור והנורא.
לכל אהובי ורעי, חברי ומשתתפי דורש ציון, לרבותינו הקדושים והטהורים, מורי דרכינו ומאירי עיננו במחשכי הגלות הקשה הזאת, העומדים בפרץ וממשיכי דרך אבותינו מימי קדם, למשתתפי השיעורים בכל אתר ואתר, לאחינו שבגולה במזרח ובמערב, הנני העני העומד בפתח מברך בפה מלא אתכם ואת כל הנלווים אליכם בברכת שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה, שנת תורה ויראת השם טהורה. שנה שבה יתקבלו תפילותינו ותפילות כל ישראל ברחמים וברצון, לפני אבינו שבשמיים.
זה היום בו אנחנו לבדנו עומדים יחד עם אבינו שבשמיים והוא שומע ישירות מפינו את בקשותינו, זה יום בו לא מתערב זר, לא מלאך ולא שרף, לא שר ולא ממונה אלא אבינו אתנו לאורך כל היום. זה היום בו אבותינו הקדושים והטהורים שבכל הדורות עומדים בתפלה עלינו. זה היום בו רועה נאמן בית הוא משה רבנו עומד בתפלה עלינו, ובראותו אדם מאתנו מזיל דמעות בתפלה או בסליחות הוא בעצמו פותח את השער בפניו ומכניסו אותו ואת תפלתו.
חזקו ואמצו, העתירו בעד השכינה הקדושה הסובלת בגלות המרה אתנו ואינה עוזבת אותנו, בקשו שנשוב בתשובה שלימה והשם ישיב את שבותינו במהרה לציון ברחמים.

תשובה
ברשות תורתינו הקדושה, ברשות פמליא של מעלה וברשות פמליא של מטה.
שאלה - 165749
האם אפשרי לאסטניס בכיפור לגרגר מי פה שאינם לבליעה ולהוציא ללא מים? להקל על התחושה הקשה בקימה והאם יחשב להסרת הלכלוך כמו בעין לדוגמא? קשה עלינו שבעתיים מהצום. תודה וסליחה
תשובה
חס ושלום, זו כפרה מאין כמוה.
שאלה - 165748
הרב התיר לאכול לשיעורין עקב הריון בסיכון. היום בבדיקה אין דופק ואחרי כיפור נבצע הפלה. עד אז אם חלילה יש דימום או כאבים חזקים ללכת מיד למיון ניתן להישאר עם הפסיקה לשיעורין?
תשובה
בהחלט כן, ואם יהיה צורך לאכול ולשתות רגיל. הכותב בדמע.
שאלה - 165747
שלום לכבוד הרב
האם אפשר לקרוא תהילים בשכיבה מאחר ואני עם פריצת דיסק בגב וקשה לי הישיבה?
גמר חתימה טובה לרב היקר שאני ובני משפחתי מאוד אוהבים ומעריכים

תשובה
כן.
שאלה - 165746
שלום לכבוד הרב אני הקטן והשפל בתוך רבבות עמך ישראל השותים בצמא תורתך מאחל לך גמר חתימה טובה שהשם יאריך ימיך מתוך בריאות אתנה ורפואה שלמה שתמשיך ללמד תורה לישראל תודה על הכל
תשובה
תודה לכולכם.
שאלה - 165745
למו"ר ע"טר שליט"א
דחוף יהודי יקר משתדל לקיים שלח אלי הודעה שהוא באוניה גם בכיפור.
לבד ,צם ובידו סידור רגיל שאל איך להתפלל ואיזה תפילה ומתי.
ומה עם נעילה?סליחה מראש מכת"ר

תשובה
תשלח לו במייל את נוסח התפלות.
שאלה - 165744
לכבוד מורי ורבי..
אצלנו בתפילה הסומך לא אומר את התפילות שכתבת להגיד בקדוש בציון במוסף וכ'ו..אם אוכל לומר אותם אני בעצמי בלחש שחזן מגיע למקומות שהזכרת?

תשובה
אל תאמר משום הפסק.
שאלה - 165743
לכבוד הרב שלום רב
גילו אצל אמא שלי חיידק בקבה..והיא לוקחת אנדביוטיקה אם צריכה לקחת בכיפור? הרופא אמר שצריך לקחת רצוף אחרי אוכל מה הדין בכיפור?

תשובה
לפי הוראות הרופא.
שאלה - 165742
לכבוד הרב
השנה בנעילה האם להתחיל מ"זכור בניך" או "שבט יהודה בדוחק ובצער"?
תודה ושנה טובה ומבורכת למורנו הרב שליט"א

תשובה
שבט יהודה.
שאלה - 165741
לכבוד הרב
אם בתפילת ערבית של מוצאי כיפור צריך להוריד את הטלית? או אפשר להמשיך להיות מעוטף בה?

תשובה
בסיום הנעילה מיד להוריד אותה.
שאלה - 165740
לכבוד הרב שלום רב
מותר להזכיר את השם שהובא בנגיד ומצוה בעת בקשת אחד מג דברים בקדושת כתר בכיפור?
אין לי את ספרי הרב בשביל לדבל תשובה

תשובה
בהחלט לא. הכל במחשבה כולל הבקשות. ואסור להפסיק בשום דיבור בתוך הקדושה.
שאלה - 165739
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם כדאי לעשות את שהיה עושה הבן איש חי לרשום על דף את הנוסח שהיה כותב ימחקו כל שטרי "חובותנו וכו'" ולהשליך לים או נהר

תשובה
וכי הבן איש חי צריך הסכמה ממני לדבריו?
שאלה - 165738
שלום לכבוד הרב אשתי בחודש תשיעי ורציתי לשאול בקשר ל2 שמות שאשתי רוצה לקרוא לילדה בעז'ה שם אחד זה רני(רוני ושמחי בת ציון) והשם השני הוא ליבי(ובשרי ירננו לאל חי)
תשובה
סליחה השתעממתם.
שאלה - 165737
שלום לכבוד הרב
לגבי ארוחות בבמהלך ערב כיפור, האם מספיק 2 פרוסות לחם עם ממרח כלשהוא או שיש עניין לעשות ארוחה מלאה?
האם בכל אוכל כלשהוא שאוכל יש מעלה (גם בעוגיה ופירות למשל)?

תשובה
צריך לכתחילה לאכול לחם, גם בשר או עוף כי הוא יום טוב.
שאלה - 165736
לכבוד הרב שלוםרב
לפני שבועיים נכנסה שבת בשעה 19:10 גיליתי כי הבוילר דלוק.לקחתי את הילדה שלי בת שנתיים וחצי וביקשתי ממנה לכבות.מתחרטת על כך שלא הבאתי גוי של שבת ורוצה לכפר

תשובה
יום הכיפורים מכפר.
שאלה - 165735
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
האם אפשר לקרוא כתר מלכות בליל כיפור? שאם לא אספיק לקרוא לפני שחרית
גמר חתימה טובה לרב!

תשובה
כך אנחנו נוהגים בלי נדר.
שאלה - 165734
הרב שלום
אימי בת 79. ולפני שבועיים עברה בשבועיים 2 צינתורי לב לא עלייכם.
אמורה לעשות ניתוח להחלפת מסתם.
לא שומעת וחלשה מאוד ומתקשה מאוד בנשימה.
האם צריכה לצום?

תשובה
אסור לה לצום.
שאלה - 165733
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ב"ה אני מוכשרת מאוד.כך שכל מה שאעשה בחול המועד יהיה מלאכה(למיטב ידיעתי).מה אוכל לעשות כדי שלא אגיע לשיעמום?
תודה

תשובה
ללכת לכותל המערבי.
שאלה - 165732
לכבוד הרב הגאון מוצפי שליט"א,

ראיתי נוסח זה לאמירה לפני לימוד הגמרא:"הרני לומד וכו',לעשות נחת רוח לקב"ה, לעשות נחת רוח לצדיק פלוני", האם מותר לקרוא נוסח זה?

תשובה
לא לא ולא, נטו לכבודו יתברך, אל תשתפו עם אבא שבשמיים שום בריה.
שאלה - 165731
לכבוד הרב
אני יודעת שלא מלווים למי שלא מחזיר אך דחיתי את אח שלי הרבה פעמים אך קשה לומר לא כל פעם. המצב שלו לא טוב+2 קטנים "מבשרך לא תתעלם"?

תשובה
אסור לתת לו הלוואה כי לא פותרים הבעיה הכרונית. הוא זקוק לייעוץ מקצועי בניהול משק הבית. גם אם תתנו לו מיליון דולד אחרי שבוע הכל יתמוגג.
שאלה - 165730
לכבוד הרב השלום והברכה.
אני נוטלת כדורים להפרעות קצב בלב (פרפור פרוזדורים) פעמיים ביום וכן כדור להאטת הדופק ולחץ דם. איך עלי לבלוע את הכדורים? אחד מהם מר מאוד.

תשובה
עם 40 CC מים.
שאלה - 165729
לכבוד הרב
מתוכנן קיסרי 3 שבוע אחרי כיפור. שבוע 37 כרגע. בהתיעצות עם 2 רופאים אמרו להתחיל לצום כרגיל. כיצד עלי לנהוג בצום?

תשובה
תשמעי בקולם.
שאלה - 165728
לרב הגאון
גילו לי לוקמיה לפני כחצי שנה ביעקרון הרופאה אמרה שאפשר לצום.צמתי ט באב.העניין שאני עכשיו עם וירוס הקאות וחום .מה לעשות הרב לצום?

תשובה
הכל תלוי איך תרגישי בצום, העיקר לא לדאוג. בבקשה.
שאלה - 165727
לכב' הרב
1. האם אפשר להעביר פדיון כפרות לישיבה של הרב באמצעות המחשב? הרי צריך לסובב את הכסף מעל לראש?
2. מי שערך פדיון נפש בערב ר"ה, כדאי לערוך שוב לקראת יוה"כ?

תשובה
לא לדאוג אני מסובב עבורכם, יש נותנים פעמיים ואין חיוב בזה.
שאלה - 165726
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר לתרום פדיון כפרות דרך האתר לפני שאומרים את הנוסח בסידור?
תודה רבה!

תשובה
נכון.
שאלה - 165725
לכבוד הרב גמר חתימה טובה ד ישמרכם איזה שיעור עוצמתי במוסיוף אשרינו שזכינו לכבוד הרב בדורנו
תשובה
זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא בחסדיו ריחם עלינו, אני רק שופר.
שאלה - 165724
שלום לכב' הרב בחג יהיה קצת קשה להגיע לסוכה עם 4 קטנים יש לי אפשרות לבקש מאמא שלי שאולי תבוא הבעיה שבעלה גוי ומהכרת הטוב על הרבה שנים לא נעים להגיד שלא יבוא האם זו בעיה או שאפשר?
תשובה
לא להזמין אותה, כי גוי החי עם ישראלית לא יכנס שם. ואשה פטורה מסוכה, תכנסי איך שיתאפשר.
שאלה - 165723
שלום לכת"ר מו"ר, איך ניתן לעשות כפרות דרך כה"ר? (במידה ואת הכסף מעבירים בלי נדר בהעברה בנקאית)
תודה גדולה ומחילה מכבודו על שגרענו מזמנו במהלך השנה.
גמר חתימה טובה מורנו

תשובה
בעזרת השם יתברך הנני עושה הפדיון עבור כולכם במה שמונח אצלי ומכווין על כולכם וכל עם ישראל ללא יוצא מהכלל. שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 165722
לכבוד הרב מוצפי שליט"א רציתי לשאול איפה כתוב בגמרא שבנות ישראל היו מחטיאות את עם ישראל על ידי הבושם בנעליהן?
תשובה
ישעיה (פרק ג, טז) וַיֹּ֣אמֶר יְקֹוָ֗ק יַ֚עַן כִּ֤י גָֽבְהוּ֙ בְּנ֣וֹת צִיּ֔וֹן וַתֵּלַ֙כְנָה֙ נטוות נְטוּי֣וֹת גָּר֔וֹן וּֽמְשַׂקְּר֖וֹת עֵינָ֑יִם הָל֤וֹךְ וְטָפֹף֙ תֵּלַ֔כְנָה וּבְרַגְלֵיהֶ֖ם תְּעַכַּֽסְנָה:
ובילקוט שמעוני ישעיה רמז שצ"ז "דרש רבי שמלאי, בריה דרבי עולא שהיו כוחלות בכוחלא ורמזן. הלוך וטפוף תלכנה, שהיו הולכות בקומה זקופה. ותלכנה נטויות גרון, שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה. ומשקרות עינים, דהוו מליין כוחלא ורמזן. הלוך וטפוף תלכנה, שהיו מהלכות עקב בצד גודל. וברגליהם תעכסנה, א"ר יצחק שהיו מטילות מור ואפרסמון במנעליהם ומהלכות בשוקי ירושלים, וכיון שמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות בקרקע ומתיזות עליהם ומכניסין בהם יצר הרע כארס בעכס".
שאלה - 165721
שלום כבוד הרב
אני אשה נכה ויש לי עובדת זרה .בע"ה בלי נדר אצום בכיפור . האם לעובדת הזרה מותר לבשל לעצמה אוכל בכיפור תודה

תשובה
היא תעשה מה שהיא צריכה ללא התערבותינו.
שאלה - 165720
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה אני אמורה לעשות מחר ליל כיפור לגבי תפילות...כך נדרי...בבוקר וכו ונעילה...יהיה עפ הילדים המתוקים...

תשובה
תתפללו מה שביכותכם והשאר אתם פטורים. והשם יתברך ישמרכם.
שאלה - 165719
לכבוד הרב שלום רב. האם יש עניין לקדש כלה בטבעת מרובעת מבחוץ ועגולה מבפנים
תשובה
מעולם לא נהגו ישראל בכך אלא בעגולה ובזה יצליחו בשלום בית מוחלט.
שאלה - 165718
שלום לכבוד החכם
סליחות של נעילה וכן שמע ישראל שבסיום שיש שאומרים אותם לאחר צאת הכוכבים. עד מתי לומר?
כמו כן בענין הטלית בערבית של מוצאי היום הקדוש

תשובה
בדיעבד אפשר לא לכתחילה. הטלית לפשוט קודם ערבית.
שאלה - 165717
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לישון ביום הכיפורים בן מוסף למנחה?

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 165716
לכבוד הרב
לכבוד הרב מוצפי שליטא
האם מותר בשבת לשים שקית זבל בתוך הפח זבל האם זה עושה כלי
תודה רבה וגמר חתימה טובה

תשובה
לא כלי ולא מכסה. מותר.
שאלה - 165715
לרבנו הגאון.
גמר חתימה טובהרצינו לבקש מהרב מחילה וסליחה אם הטרחנו אתכם או שאלנו שאלות לא לענייןכל התשובה שלנו זה לזכות הרבאוהבים אתכםשנת בריאות וישועות בלי סוף תודה לרב

תשובה
היה מאוד טוב ונעים עם כולם. שאלות מחכימות ומענינות. שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 165714
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום האם מותר לעשות מלאכה בערב יום כיפור? אם כן עד מתי והאם רואה מזה סימן ברכה?

תשובה
מותר כל מה שצריך להכנת היום.
שאלה - 165713
לכבוד הרב
ביום ג' לפני שבוע עברתי ניתוח להסרת אבן מהכליה, האם אני צמה כיפור כרגיל?
תודה

תשובה
לפי הוראות הרופא. ולי נראה כי יש לשתות לשיעורין.
שאלה - 165712
לכבוד הרב שלום רב לויתי סכום אלף דולר לפני כעשרים שנה כרגע אני רוצה להחזיר השאלה האם אני מחזירה את האלף דולר למרות שהשער הדולר שונה
תשובה
בדיוק הסכום הנ״ל.
שאלה - 165711
לכבוד הרב שליט"א
האם יש הבדל בין הקונה כל נדרי לשאר המתפללים,הרי כולם מברכים שהחיינו וכולם מנשקים ומחבקים את ספר התורה?
האם צריך להתאמץ בקניית ספר של כל נדרי?
ברכה והצלחה

תשובה
טוב אמרת אדם מיוחד עם שאלות מיוחדות.
שאלה - 165710
לכבוד הרב
סליחה על שהטרחתי אותך ועל שהעצבתי אותך במשך השנים האחרונות. שתכתב ותחתם בספר החיים הטובים ושהקדוש ברוך הוא יאריך ימיך. אישה בהריון שבוע 14 האם יכולה לצום כרגיל

תשובה
לא ציערתם חלילה טובים כולכם הייתים ותהיו. תתענה רגיל רק בחלילה יש התכווצויות חוזרות לשתות מיד.
שאלה - 165709
לכבוד הרב
עשיתי אולטרסונד הכל היה נראה תקין אבל התחילו לי דימומים רופא אמר לא לדאוג ושזה טבעי אני חוששת נורא מה עושים לגביי הפחדים מאמינה שהקב"ה איתי אשמח לברכה
חתימה טובה

תשובה
לא להיות מתוחים זו בעיה חולפת. הכל יסתדר בעזרת השם.
שאלה - 165708
שלום לכבוד הרב
אם תרמתי פדיון נפש לפני ראש השנה, זה מספיק, או שצריך שוב פעם לפני כיפור? והאם פדיון נפש = כפרות?
גמר חתימה טובה

תשובה
מספיק בהחלט.
שאלה - 165707
שלום לכבוד הרב
במידה והתחילו סליחות של נעילה מאוחר ויסימו בצאת הכוכבים האם יהיה מותר לומר יג מידות או לא להשתתף?

תשובה
כיוון שעברו מהשקיעה 13 דקות וחצי אין לענות.
שאלה - 165706
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מורי ורבי היקר בתחילת תפילת השחר משפט שאומר שאני מקבל עלי לאהוב כול אחד מישראל אם אני לא במצב הזה עדיף לוותר ולא להגיד מרגיש שקר בלבבי
תשובה
תשתדל במשך היום כן לאהוב את עם ישראל, אפילו שלא כולם מוצאים חן בעיניך, כי לא כולם אותו הדבר, גם לכולם יש צרות או בעיות.
שאלה - 165705
לכבוד הרב
האם מותר לנשים לעלות לבית העלמין להדלקת נרות כפי המנהג לפני כיפור?

תשובה
לא מומלץ.
שאלה - 165704
לכבוד הרב
אנחנו בהריון בחודש 7
הרופאה אמרה שיש סיכון צואר רחם קצר ואמרה שהיא אומרת לכולם לא לצום
רופאות אחרות אמרו שהכל תקין
וגם צואר הרחם התארך
מה האישה צריכה לעשות ביו"כ?

תשובה
לשתות לשיעורין.
שאלה - 165703
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר לי בכיפור בתפילת שמו"ע לשבת כשיש לי כאבי רגליים וחולשה אני מניקה ב"ה ו4 חוד' אחר לידת תאומיים והאם מותר לי לקרא יג מידות כקורא בתורה
תשובה
כתבתי לכם להתפלל בישיבה ולא בעמידה.
שאלה - 165702
לכבוד הרב שלום רב
אני לוקח תרופות ללחץ דם, הרופא אמר שאני חייב לקחת אותם ביום כיפור, עם מים כיצד לנהוג, מים לשיעורים או רק בזמן לקיחת הכדורים?

תשובה
תקח אותם עם מים לשיעורין.
שאלה - 165701
לכבוד הרב שליט"א
האם זה נכון שכל מי ששותף בספר תהילים מחולק נחשב לו שקרה ספר תהילים שלם?

תשובה
הוא במדרגה יותר גבוהה מהקורא ביחידות, כי רבותינו אמרו בספרא בחוקותי פרשה א פרק ב, על פסוק [ויקרא כ"ו, ח] "וְרָדְפוּ֙ מִכֶּ֤ם חֲמִשָּׁה֙ מֵאָ֔ה וּמֵאָ֥ה מִכֶּ֖ם רְבָבָ֣ה יִרְדֹּ֑פוּ".
וכי כך הוא החשבון? והלא לא היה צריך לומר אלא מאה מכם שני אלפים ירדופו, אלא אין דומה המרובים העושים את התורה למעוטים העושים את התורה".
שאלה - 165700
לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי
מי יוציא את ספר כל נדרי מההיכל זה שקנה את הספר או מי שקנה את פתיחת ההיכל ?
כתיבה וחתימה טובה למורינו ורבינו ומחילה על כל מה שהטרחנו את הרב בשאלות

תשובה
כל שנה מעוררים ויכוחים מיותרים ומריבות חינם על כך. יש בכל מצווה סדר בעבודה, אחד זוכה בפתיחה והוא מוציא את הספר ומוסרו לבעל ההקמה, השני שזכה בהקמה נושא את ספר התורה בזרועותיו, ובעניננו הוא שזכה בספר כל נדרי. המצווה שלו כולה, וכל התיקון נעשה על ידו.
שאלה - 165699
לכבוד הרב הצדיק. אמרתי שאתרום לקופת.... אצלינו בעיר פתחו קופת העיר לעניים ונזקקים. האם אני יכולה לתת לקופת עירנו או כיוון שאמרתי ב"ב צריכה להעביר לב"ב. תודה
תשובה
כתבתי לכם כי איני מאמין לשום "קופה". תחפשו עניים צנועים ותתנו.
שאלה - 165698
הרב
בשידוך עם בחור שברור שלא אמצא כמוהו מבחינת תורה קיום מצות ועבודת השם באמת, אבל אני מחכה להרגיש משיכה ולהרגיש שזה זה, ראיתי מה הרב אומר על מקרים כאלה אבל איך אנצח את היצר?

תשובה
רק שיחה עם רבנית בעלת נסיון ומקצועית מוסמכת, תחליטי תשאירי טלפון חסוי ויתקשרו. העורך.
לחלופין להתקשר בשעה 9 בערב עד 11, לב שומע 02-5312-555.
שאלה - 165697
לכבוד הרב שלום פירסמנו היום את השאלות והתשובות בוצא"פ של העלונים הציבעוניים והפרסומות שיש בהם
תשובה
מחילה שכבודו שכח לציין שהם מפרסמים כאחרוני שחקני הבמה דוגמנים ודוגמניות בערב יום הכיפורים. ומכשילים את הרבים באיסור תורה של "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם". והדוגמנית שערה פרוע וצוארה חשוף וכדי בזיון ו...
זה לא יהודי, זה רפורמי.
שאלה - 165696
אני עובדת מחוץ לעיר בבקרים נוסעת באוטובוס לא מספיקה להתפלל בבית שחרית אני מתפללת באוטובוס האם מותר לי לומר באוטובוס בישיבה עמידה במידה ואני יודעת שלא אספיק לומר בעבודה?
תשובה
מותר לך לומר בישיבה ובכוונת הלב. אשריכם עם קדוש.
שאלה - 165695
קדוש בציון כתוב לגבי מנחה של יום הכיפורים לאחר המפטיר לא יומר קדיש בחזון עובדיה כתוב לומר קדיש לאחר המפטיר מה עושים
אותיות בדק חיה בתיוג האות י לא מתויג האם מהודר
חתימה טובה

תשובה
מרן ז"ל וזיע"א לא כתב שצריך לומר, אלא שלא יפסיק הקדיש בין הקריאה להפטרה, ועיין שם בעמוד ש"ס שכתב מעצמו וכן בשם המהרי"ל ושיורי כנה"ג ובית דינו של שלמה והשדי חמד שאין אומרים קדיש כלל, אלא סמוך לעמידה כמו בשבת.
שאלה - 165694
שלום לכבוד הרב האם אישה שטובלת לכבוד יום הכיפורים צריכה לנהוג בכל דיני החציצה כמו לטבילת נידה תודה כבוד הרב
תשובה
לא חייבת להקפיד, אך נבהיר כי אשה הנמצאת בימי האיסור או באמצע השבעה לא תטבול, וכן פנויות אסור להן. וייחתמו בספר חיים טובים.
שאלה - 165693
שלום לכבוד הרב. האם מותר בחל המועד להתעסק בתחזוקת רכב (טיפולים שונים והח' חלקים) בבית ולא במוסך. תודה.
תשובה
חס ושלום לעשות כן ולא להיות בכלל המבזה את המועדות.
שאלה - 165692
שלום לכבוד הרב
אני אחראי (לא רשמי) ביה"כ בעבודה. אדם רצה להניח קופת צדקה אמרתי לאחד ששלח אותו אלי שאני לא מאשר כלום אלא שיפנה להנהלה לקבל מהם אישור האם נהגתי נכון?
תודה רבה

תשובה
ישר כוחך.
שאלה - 165691
שלום לכבוד הרב
ראיתי תשובת כה"ר לגבי האתרוג תימני ללא פיטם ובמקום הפיטם יש חור.האם כל אתרוג כשר למהדרין במקרה כזה או רק הזן התימני?
האם לא חוששים שהיה פיטם ונפל?
תודה לכה"ר

תשובה
אם היה ונפל, הדבר ניכר.
שאלה - 165690
שלום לכבוד הרבעץ לימון שקצת ענפים מפריעים לכניסה של הסוכה האם מותר לי להוריד אותם (לא משיג גוי)
תשובה
רק גוי זה סכנה.
שאלה - 165689
שלום לכבוד הרב ראינו בספר... שהנכון שלא לברך על הטלית אפילו מבעוד יום רצינו לדעת מה הנכון לעשות תודה שהרב יזכה לחיים טובים ואין טוב אלא תורה
תשובה
מנהג כל ישראל להתעטף מבעוד יום בברכה.
שאלה - 165688
רבי אהובימבקש סליחתך על כל הטירחה.מודה לך על המענה לשאלות עם תשובות מחכימות שמזכות לא רק אותי אלא ציבור שלם.ה' יישלח לך רפואה שלימה ונחת. גמר חתימה טובה. העברנו פדיון.
תשובה
אמן ואמן, וכן למור.
שאלה - 165687
שלום לכבוד הרב על פי ההלכה אתרוג מרוקאי שידוע בוודאות שאינו מורכב הוא מהודר על פני התימני?
תשובה
ידידי, התימני הוא ארץ ישראל והוא מוחזק זה קרוב לאלף שנים יותר מכולם.
שאלה - 165686
.........היום לחדרה לסליחות עם זמרים חילוניים
את דין הזמרים הפסולים אנו יודעים מה הדין של

תשובה
מתפלא על כבודו, שהנך משווה זה לזה. ואין כת"ר מבחין בין תכלת לקלא אילן. הרי אמרו רבותינו במסכת שבת דף קיט עמוד ב אמר רבי יצחק לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושוו קטן וגדול, שנאמר [ישעיה כ"ד, ב] והיה כעם ככהן וכתיב בתריה הבוק תבוק הארץ.
ועדיין צריך הבהרה מה שאני יצאתי מגדרי על ששמעתיו מבזה את קדש הקדשים רבי עקיבא בן יוסף (ועדיין לא ביקש מחילה) הנהרג ביום הכיפורים והציל את עם ישראל בעולם הזה ובעולם הבא. בעולם הזה הרביץ תורה ועשה שלא תשתכח מאתנו, ובעולם הבא כפי שכתב רבנו האר"י ז"ל בשער הכוונות כי באותו דור גברו העוונות וחלילה היתה צריכה להיות כליה, והוא וחביריו הצילו את ישראל בהריגתם, וכל יום מכפרים עלינו.
שאלה - 165685
בשבת בשחרית התבלבלתי והתחלתי תפילת 18 של יום חול נזכרתי באמצע בברכת אתה חונן סיימתי את הברכה חונן הדעת הסתפקתי האם להתחיל ה' שפתי או ישר לומר ישמח משה
כיון ש 3 ראשונות אמרתי

תשובה
יפה שאלת, חוזר לישמח משה. רק מי שסיים העמידה חוזר לראש.
שאלה - 165684
לכבוד הרב. ב"ה בהריון שבוע15 אחרי הפלה בשבוע זהה. סובלת לפעמים מהתכווציות בבטן ומעט הפרשות דמיות. מה עלי לעשות בכיפור? חתימה טובה לרב ובב'ב ולעורך.
תשובה
יש לשתות לשיעורין כנ״ל.
שאלה - 165683
לכבוד הרב שליט"א
1. האם אשה מעוברת שמקפידה רבינו תם צריכה גם בפתיחת הצום ?
2. האם מותר בחוה"מ לכבס חולצת נשים הקרובה לגוף ונקראת "חולצת בסיס" ?
גמר חתימה טובה ותודה רבה לרב

תשובה
א, השנה לא תחמיר כלל. ובהתחלת הצום היא כמו כולם בשעה 18.15. ב, רק כשהיא החולצה היחידה.
שאלה - 165682
שלום לכבוד הרב
חברה גרושה מעוניינת לדעת האם מותר לה לארח את הגרוש רק לארוחות שבת וחג?[הגרוש במצב כלכלי קשה..אשמח לתגובה--גמר חתימה טובה

תשובה
הרב השיב לכם אתמול.
שאלה - 165681
לכ מור
לגבי אישתי שמטופלת בכדורים עקב חרדות הרב אמר לקחת באופן סדיר ולשתות שיעור האם לקחת במפסקת או בלילה בשעה הקבועה?
ולהיות קרוב אליה הכוונה להתפלל בבית כנסת סמוך לבית?

תשובה
לשתות החל משעתיים מכניסת הצום. ותבקר אותה כל כמה שעות. ושיהיה אדם בוגר אתה.
שאלה - 165680
שלום לכבוד הרב, עץ גבוהה יותר מעשרים אמה שיש לו ענפים רחבים האם אפשר לבנות תחתיו סוכה עם סכך כשר
תשובה
התכוונת עץ גבוה. ולמה לך ליכנס לספק דאורייתא במצוות סוכה לשבעת ימים. ועוד וכי כל הענפים בגובה זה. ואין ענף אחד למטה המאהיל על הסכך?
שאלה - 165679
לכבוד הרב שלום רב.
אני בהריון שבוע 35 עם מוגלובין 8.9 האם חייבת לצום ?

תשובה
תשתי לשיעורין. 40 cc כל 10 דקות.
שאלה - 165678
לכבוד הרב שלום רב
האם לחזן בביה"כ ביום כיפור מותר לקחת קלי צום לפני התענית?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 165677
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר לקרוא שניים מקרא עם תרגום יונתן בן עוזיאל.
או צריך תרגום אונקלוס בדווקא?

תשובה
אונקלוס דוקא כי הוא ניתן בסיני.
שאלה - 165676
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני מאוד שמח כי מתחיל להניח תפילין ר"ת!
רציתי לדעת מתי להחליף ומה להתפלל איתם והאם יש עוד משהו שצריך לדעת

תשובה
הנכון ביותר בסיום התפלה לחלוץ את התפילין דרש"י ז"ל בסיום התפלה, ומיד להניח תפילין דרבנו תם ז"ל בלי ברכה. ולקרוא אתם פרשות שמע ישראל כולם. ואם אפשר ללמוד שתי הלכות כשהם עליך.
שאלה - 165675
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב הסביר שכל דקת צום או דקת ישיבה בסוכה וכן בלימוד תורה, מקיימים 300 מצוות ואנשים שואלים אותי מה ההסבר לזה ומדוע אם הרב יכול בבקשה להסביר
גמר חתימה טובה ורפואה שלמה

תשובה
החשבון פשוט, כשאתה אומר "אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה". אם נספור את ההגיות וההברות שכל אחד מהם הוא מצות לימוד תורה בפני עצמה.
אש - רי- יוש - בי בי- ת - ך עוד י ה ל לו ך ס לה. הרי לך 15 הברות שהם ט"ו מצוות. תמנה את כל הפרק במשך דקה הבקצב רגיל ותמצא לפחות 300.
שאלה - 165674
לרבינו ועט"ר תודה רבה לרב על הכל. סליחה ומחילה אם חלילה דיברנו שלא בכבוד או שלא אמרנו לרב תודה. גמר חתימה טובה לרב. ויהי רצון שהקב"ה ישמור לנו את הרב בריא ושלם ונקבל פני משיח
תשובה
מחול לכם.
שאלה - 165673
לכבוד הרב
רופא תורן מיום שלישי בבוקר עד רביעי בבוקר 28 שעות עבודה האם חייב לצום?

תשובה
לצום כן, אלא שישתה לשיעורין 40 CC כל 10 דקות. ואם יצטרך לאכול 30 גרם כל 10 דקות.
שאלה - 165672
אתמול נסעתי אחורה והרגשתי קצת שנתתי מכה לרכב אחורי ,ירדתי וראיתי שיש לו מכה אך אני כמעט בטוח שלא מימני, אני חושש שאם אתקשר לבעל הרכב ואגיד לועל כך הוא ישקר ויגיד שזה ממני
תשובה
אפשר לדעת אם המכה טריה או ותיקה.
שאלה - 165671
שלום לכבוד הרב
אחותי הזמינה אותנו לחג הסוכות זה שנה ראשונה שעושה סוכה.
אנו עושים סוכה במשך 20 שנה אצל חמותי.
איך אומרים לה שלא נגיע ושלא תיפגע.

תשובה
מקיימים תורנות בין חג ראשון, לבין שבת קודש.
שאלה - 165670
שלום לכבוד הרב
אני אחרי טיפול פוריות. לאחר החזרת עובר, ממתינה לבדיקת הריון שאמורה לבצע אחרי החג בע"ה. האם עלי לצום ביום כיפור כרגיל?
תודה רבה וגמר חתימה טובה

תשובה
על פי הוראת הרופא.
שאלה - 165669
לכבוד הרב
כל שנה אני נשאר בבית הכנסת אחרי תפילת נעילה ויושב ולומד תורה עד זמן רבינו תם ואפילו אחרי זמן רבינו תם עד שמכבים תאורות יש בזה חס וחלילה איסור שאני לא שובר תצום?

תשובה
לא לענות נפש יותר ממה שצריך.
שאלה - 165668
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, ילמדנו רבנו מה צריך לבדוק באתרוג, הלכתי לשוק המחירים שונים וכולם נראים אותו דבר. יצאתי מבולבל
תשובה
אתה צריך להתלוות לאדם מומחה שיבחר לך.
שאלה - 165667
לכבוד הרב שלום רב,בעלי מתעצבן עליי שאני מתערבת לו בחינוך,דוגמא שבת בבוקר בני בן ה4 שיקר שנטל ידיו הענישו רגע לפני שיוצא לתפילה שכל השבת הוא ישאר בחדרו.חייבת הייתי להתערב
תשובה
מתפלל עליו ועל בנו.
שאלה - 165666
לכבוד הרב מוצפי שליט"א גמר חתימה טובה. אדם שרגיל ליטול תרופות ללחץ דם,וכן תרופות פסיכיטריאות על בסיס יומי, ורטלין זה מרגיע אותו לתפילה, האם מותר בכיפור ללא מים?
תשובה
בהחלט עליו לקחת. אם אפשר ללא מים.
שאלה - 165665
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אנחנו בשנת אבל על אבי ע" ה האם מותר בערב יום הכיפורים לעלות לקברו, תודה וגמר חתימה טובה לרב ולכל עם ישראל

תשובה
מותר לך.
שאלה - 165664
שלום לכת"ר מו"ר,
האם ביום כיפור אפשר לחדש בגד/מגבעת וכו, או שעדיף שלא? ואם כן מתי יברך שהחיינו?
ב.אברך שלובש חליפה במהלך השנה , בכיפור יחפש מכנס בהיר דוקא או ילבש כרגיל?

תשובה
אפשר לחדש ויברך כשילבשם. ביום הכיפורים להתלבש כמו בכל שבת וחג.
שאלה - 165663
לאור העבר הריון אחד הסתיים בניתוח חירום שבוע 27. ואחריו גם הריון רגיש עם האטות בדופק העובר בסופו - לידה בניתוח. נמצאת כרגע בהריון בסיכון גבוה מבקשת היתר לשיעורין או לא לצו
תשובה
צריכה בהחלט לאכול לשיעורין. והשם יתברך ישמרכם.
שאלה - 165662
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הנני עצמאי כ14 שנה עובד כמתווך והפרנסה לא פשוטה חושב על שינוי לפתיחת עסק חושש משינוי ומבקש דעת תורה.תודה וגמר חתימה טובה

תשובה
רעיון מצויין. רק יש לעשות צעדים זהירים. לבדוק טוב את השטח. הביקוש. ציבור הלקוחות. מתח הרווחים.
שאלה - 165661
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ניתן לעשות התרת נדרים לחזור לאכול חלב נוכרי?

תשובה
ברוך השם יש חלב ישראל בשפע ובמיגוון מוצרים.
שאלה - 165660
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר להזמין את הרב לקדש חתונה בתאריך 18.11.17 בעה

תשובה
לא מזהה תאריכים נוצריים, אימתי, מה, איפה. ובכללי איני נוהג להשתתף בחופות.
שאלה - 165659
שלום לרב האם בליל שלישי אחר השיעור של הרב אני שומע בקול מרן האם אני יוצא י"ח בהתרת נדרים או שצריך לעשות גם בבקר?בתפלה בקורבנות בבקר אומרים חרב בית מקדשנו הריש בפתח אי צירי ?
תשובה
יוצא ידי חובה. חרב בפתח.
שאלה - 165658
הרב.... שותה מדי יום שמן פשתן לאחרונה קניתי פשתן טחון מה ברכתוהאם צריך לנפות אותו לפני האכילה?
תשובה
תברך תחילה שהכל על מים ותפטור אותו, יש לנפותו בהחלט.
שאלה - 165657
שלום לכבוד הרב שליט"אזקוקה לישועה ומוכנה לקבל על עצמי משהו. אין לי למי לפנות אך לא יאוש. האם כבודו יוכל להציע לי במה להתחזק כדי שתהיה ישועה. בדרך הטבע נהיה יותר גרוע.
תודה

תשובה
ללבוש צנוע וליזהר בקדושת השבת. תצליחו.
שאלה - 165656
לכבוד הרב שלום רב
ב"ה אני בשבוע 38 להריון, הרופאה ממליצה רק לשתות ביום כיפור מחשש שתתפתח לידה ואגיע מיובשת ובלי כוחות.
מה עליי לעשות?
תזכו למצוות ושנה טובה!

תשובה
לשתות 40 CC כל 10 דקות.
שאלה - 165655
שלום לכבוד הרב ראשית תודה לרב מחזק אותי הרבה רציתי לשאול אישתי היית היום בברית והסבא אמר לה שדחו את הברית משבת ליום ראשון כדי שאנשים לא יחללו שבת ויבואו ברכב האם יש כזה דבר?
תשובה
יש רבנים שלפי הנסיבות מחליטים כך ויש אחרת.
שאלה - 165654
לכבוד הרב שלום רב
איזה זכות ד נתן לנו את כבודו בדור הזה פה מםיק מרגליות ד ישמרכם על השעור בעניין יום הכפורים

תשובה
תודה להשם יתברך שנתן לנו האפשרות.
שאלה - 165653
שלום לכבוד הרב
אני גר קומה 3 וברוך השם זכיתי לבנות מרפסת ובה אעשה את הסוכה בע"ה האם מותר לי לברך על המעקה? תודה רבה לכבוד הרב שליטא

תשובה
אם עדיין לא הותקן אפשר.
שאלה - 165652
כבוד הרב,
במחילה מכבוד הרב, בשאלה 165625 אודות תוספת רבע שעה
נכתב שתוספת זה בשעה 16:29 במקום 18:29.
התשובה ברורה מאוד רק שמא מישהו לא הבין... מחילה מכבוד הרב מבקש סליחה.

תשובה
העורך, תודה לך, הדבר תוקן.
שאלה - 165651
שלום לכבוד הרבהרב הציעו שידוך בחורה טובה עם נתונים טובים
באמצע לימודים מכללה/ אוניברסיטה בירושלים (אוטוטו מסיימת) .. איך להתייחס לדבר?

תשובה
אם אישיותה טובה, ומוכנה לרשום את הילדים בבתי ספר חרדים, זה העיקר.
שאלה - 165650
לכבוד הרב שלום רב שליט"אמה נוהגים ללמוד בערב יום הכיפורים?
תשובה
בספר כתר מלכות המצוי במחזור ליום הכיפורים, לרבי שלמה אבן גבירול, ולרבנו הרדב"ז ז"ל, ולרבנו אליהו מאני, ולרבנו יוסף חיים ז"ל. מופיע במחזור קודם תפלת שחרית.
שאלה - 165649
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אתרוג תימני שאין לו פיטם ובמקום הפיטם יש נקב שלא ניתן לדעת העומק האם הוא מהודר/כשר לברכה?

תשובה
מהודר וכשר, ועל כאלה אנחנו מברכים זה עשרות בשנים.
שאלה - 165648
תינוק בן שנה מאושפז עם חום גבוה כבר שבוע מקיא הרופאים אומרים שזה מחלת הנשיקה ודלקת אוזניים.
תשובה
בעזרת השם יתרפא במהרה ויהיה כשאר בני ישראל הבריאים.
שאלה - 165647
מו"ר ,
בקדוש בציון עמ'קעח מובאשנוהגים ללבוש קיטל, יש לחשוש לאיסור יוהרא במקום שלובשים רק בגדי לבן ולא קיטל ?,

תשובה
צודק בהחלט.
שאלה - 165646
לכבוד הרב שלום רב האם מותר בשבת לרסס שמן ריחני על שערות התינוקת כדי לסדר שערהשה' ישלח לרב רפואה שלימה ויחתם בספר חיים בריאות איתנה אורך ימים ושנות חיים
תודה מעומק הלב .

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 165645
שלום לכבוד הרב
חברה בהריון שני.בחודש רביעי,בעלה פוחד שהיא תצום ולא תרגיש טוב שואלת מה לעשות

תשובה
תצום ותרגיש הכי טוב שיכול להיות, זה יום קדוש וטהור.
שאלה - 165644
לעטר לשואל בענין הנשמות שבאות לבהכנ בגליון הס' קדוש בציון שלי מצויין לי שככ בשות שיח יצחק וייס סימן רצט ובשער יששכר להרב ממונקטש מאמר יום הקדוש אות יא עבדך יוסף חיים
תשובה
תזכה למצוות. ותחתם בספר חיים טובים.
שאלה - 165643
לכבוד הרב שלום האם בראש השנה או בשאר מועדים שמוציאים שני ספרים ויש ספר אחד בפועל המפטיר צריך לקרוא
חצי קדיש?

תשובה
נכון מאוד.
שאלה - 165642
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרי אתמול נאמרו סליחות עם... יחד עם...., הזמר אז מה למעשה פה יש להבין. הרבנים הגדולים מזמינים אותם...אז מה לא בסדר

תשובה
כמה שאתה חסר תורה...
שאלה - 165641
שלום לכבוד הרב
רציתי רק לדעת כמה היום זה כסף לכפרות

תשובה
חי שקלים.
שאלה - 165640
שלום לכבוד הרב
אין לי כוונה להפוך את האתר הקדוש הזה ללוח מודעות. אבל לאן שאותו ארגון צבעוני מתדרדר ממש בלתי נסבל. למה חוץ מכבודו אף אחד מגדולי ישראל לא מתערב?

תשובה
קמים בפרץ אין.
שאלה - 165639
לכבוד הרב: דחוף!!חבר שלי שואל הרב שלו רב מוכר מאוד מגיע לסליחות לא כשרות האם עליו ללכת והאם יכול להגיד לרבו אני לא מגיע כי אסור
תשובה
לא ילך ולא יאמר כלום.
שאלה - 165638
לכבוד הרב סליחות עם הזמר עופר לוי ומאור אדרי זמרים חילוניים מחר בחדרה האם הרב יכול לכתוב מילים ברורים לציבור מה החומרה
תשובה
נו המרצה הידוע המתלוצץ על תנאים קדושים. מה היית מצפה ממנו? אשר לשאלה ציטטתי בתשובה את חומר האיסור.
שאלה - 165637
למו"ר שליט"א עולם השקר ! השנה מזה שנים אין כנס נשים לא נוקיה ולא נעליים. דיברנו עם הרבנית שטוענת שאתה הרב שלה שהיא מחטיאה ומסייעת למחטיאים ושמצלמים אותה.התקפלו.אשרינו
תשובה
ברוך השם.
שאלה - 165636
כבוד הרב מחר בחיפה "שירת סליחות" עם זמר חילוני נורא שר״י, אדם שמופיע עם בנות ובעבר הודיע שלא צם בכיפור מפני שהוא גם מחלל שבת, מה עושים?
תשובה
דיברתי היום עם כמה ראשי ישיבות והזדעזעו מהדבר הנורא הזה. ואמר לי גדול הדור כי אחד ה״מרצים״ הוא לץ ידוע שבהרצאותיו התלוצץ על מאור עיננו הוא רבי עקיבא זיע״א שנהרג ביום הכיפורים לכפר על חטאינו.
שאלה - 165635
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הקב"ה יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים.
נר לצורך הבדלה.נר לנפטרים נר יום הכיפורים/שבת. מה קודם למה
גמר חתימה טובה. ימשיך להגדיל תורה ןלהאדירה.

תשובה
שום נר. רק אחד שילוק כל שעות יום הכיפורים לצור הבדלה. השאר איבוד ממון כי יש אור החשמל.
שאלה - 165634
לכבוד הרב שלום רב
אני בשבוע 30 אני יודעת שצריך לצום בכיפור אבל שמעתי... שחייבת לשתות בשביל העובר.
מה דעת הרב בנושא
תודה

תשובה
לא כל משוגע נעשה פוסק.
שאלה - 165633
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היום בחיפה שרים סליחות זה הכותרת הרב... וזמר ידוע חילוני, חיים ישראל "חרדי" מה הולך פה כבוד הרב האם יש היתר ללכת?

תשובה
העולם השתגע. אתה רדום. מה היה בשבוע שעבר ״חגיגות״. מה קורה בתחנות ה״חרדיות״ ליצנות. אין פחד ומורא מיום הכיפורים.
שאלה - 165632
לכבוד הרב שלום רב
חתן בתוך שנה לנישואיו מעוניין ללכת לבית העלמין לאזכרה של סבו. האם יש בכך בעיה?

תשובה
יש וילמד תורה כי מדוע יפגוש שם נשים.
שאלה - 165631
לכבוד הרב שליט"א
אני לא יודע מה לעשות .מצד אחד עוזר המון בבית(ביביסיטר.מנקה.כלים הכל כמעט) .
מכין עצמי ללמוד כמה שעות בלילה ותמיד נרדם...כמה ביטול תורה ועוד בימים האלה?

תשובה
כי מהיום הראשון התרגלת להיות ״משרת״. הגברת צריכה עזרה תשלם מיטב כספך לעוזרת ואתה טוס לשיעור.
שאלה - 165630
לכבוד הרב שלום אני רווקה בת 34 האם אני חייבת ללכת להתרת נדרים שנעשית ביום שלישי הקרוב לפני יום כיפור בבית כנסת זה מאוד מוקדם בבוקר והאם אבי יכול להוציא אותי ידי חובה תבורך
תשובה
אני הצעיר בישראל מכווין על כולכם.
שאלה - 165629
שלום לכבוד הרב אם כל הסוכה תחת סורגים של השכן מלמעלה.
תשובה
כשירה.
שאלה - 165628
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נאמר בגמרא בשבועות שאסור להתרפאות בדברי תורה וכן פסק הרמב"ם. האם נכון הוא לקרוא תהילים לרפואת שלמה או שזה נכלל באיסור?

תשובה
עיין מסכת שבועות ט"ו, ב. ומסכת שבת ל"ב, א. המפרשים והפוסקים עסקו באורך בנושא זה, והתוספות הקשו על שאמרו חש בראשו יעסוק בתרה, והא אסור להתרפאות בה? וכתב המהרש"א ז"ל, "דודאי אם האדם לומד משום רפואת הנפש שהיא התורה וממילא יתרפא גוף החולה ברפואת הנפש שרי, ולא אסרו להתרפאות בד"ת אלא בלוחש על המכה ולא נתכוון לרפואת הנפש כלל יעו"ש".
ועיין מבשרת ציון.
שאלה - 165627
נבקש מכבוד הרב שירשום מעלת לימוד התורה עבור חיזוק כולל ערב בקהילת "זיו התורה" חיפה
דברי הרב יופצו בקרב חברי הקהילה שאוהבים את הרב ומתגעגעים אליו
ולוואי שיעשו הדברים פרי.

תשובה
מי אני ומה חיי כי אבוא היום לכתוב לכם דברי חיזוק, הרי אתם בלימוד תורתכם מעמידים את העולם, תושבי הצפון וגם הדרום מתקיימים בניסים בזכותכם, אתם קהילה קדושה, שאמר לי מור אבי ז"ל קודם 50 שנה, כי יהודי אחד בחיפה העוסק בתורה שקול כנגד מיליון !!! יהודים בירושלים, כי ירושלים מבורכת בבני תורה ובשומרי מצוות, וכל מי שרוצה ללמוד תורה, הנה התורה בקצה הרחוב, מאות ישיבות ובתי מדרש כן ירבו יש בה.

אך עיר או ישוב הנמצאים בקצה הארץ כמה טורח יש למצוא שם תורה, ויש שם תורה היא משמחת את בורא העולם יותר ממיליון איש בירושלים, כמה אתם מגינים על הצפון ויושביו, כמה שמחה ורצון ושפע אתם מורידים על כל העולם כולו, איזה הגנה אתם מגינים על כולנו ביבשה באויר ובים. כולנו צריכים אתכם, את התורה שלכם. בבקשה ובתחנונים אל תדלגו על שום שיעור.
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. ותחתמו בספר חיים טובים לאלתר.
כתבתי לכם בשארית כוחותי היום, אך בלב שמח ומרוצה.
שאלה - 165626
לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי
ברוך השם מחר אנחנו עושים במקום העבודה סיום מסכת שבת והתחלנו ללמוד מסכת ביצה
באם אפשר מכבודו מילות חיזוק ללומדים נקרא בלי נדר בסיום

תשובה
שמעתי ויגל לבי ועלצו כליותי, היום הזה יום חג הוא לכלל עם ישראל, כי עמל ויגע וגם יזע, מסיימים את מסכת שבת היא אות ברית ביננו ובין אבינו שבשמיים. יום אחד קודם היום הקדוש והנורא, יום נאדר בימי שנה, אשריכם שנעשיתם סניגורים בעדינו ובעד כל ישראל ביום מחילת העוונות.
מה יקר יום זה, כמה שמחה יש לאבינו שבשמיים נותן התורה שאתם עוסקים בתורתו ללא תמורה, הוא ימלא משלות לבכם לטובה ויחתמכם בספר חיים טובים עם כל ישראל, ובמהרה יבא לציון גואל.
שאלה - 165625
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
בלוח השנה כתוב שכניסת יום הכיפורים ב:6:11,כמה זמן להוסיף בשביל תוספת יום הכיפורים?

תשובה
הלוח אינו פוסק הלכות ואינו רב ולא בר סמכא כלל. כמו שדרן ברדיו. השקיעה בערב היום הקדוש היא בשעה 18.44 תוספת רבע שעה זה שעה 18.29.
שאלה - 165624
לכבוד הרב שלום
לגבי המוזכר בספרו הקדוש בציון של הרב על עיניין אם היה לנו עיניים לראות בשעת הנעילה היינו רואים את הקרובים מתפללים עלינו , מה המקור לכך חיפשנו במל"ח ולא מצאנו

תשובה
ראיתי באחד מספריו. וכרגע איני פנוי מספיק כי טרוד אני בכמה שאלות הלכתיות דחופות ונחוצות.
שאלה - 165623
מזכרות משמחות כמו נשמת כל חי, סגולות שונות , פס' תהלים שמחלקים, האם ניתן לרכזם ולגונזם או חלילה נחשב כהוצאת הקדושה מהבית? מבקשת סליחה אם חלילה הטרחתי הרב במהלך השנה לשווא
תשובה
להניח במתקן גניזה.
שאלה - 165622
לכבוד הרב שלום רב
מקוצר דעתי אני לא מבין, אני אומנם עובד ולומד ויש לי חברים אברכים שמקבלים מליגה ונשותיהם עובדות וחיים בצניעות ובצמצום לא פאות ונופש, האם הם עוברים עברה ?

תשובה
לא הסברת איזה עבירה הכוונה.
שאלה - 165621
לרב
תודה על התשובה של הזמרים שאני הולכת לסבתא שלי היא טוענתשההורים שלי מגזימים. שאומרים לנולאכול רק בשר חלק ולא לאכול אצלהיסביר לי כבודו אמא שלי מראה ליעצבות מסוימת

תשובה
לא להתייחס, כי ההלכה מחייבת לאכול אך ורק חלק ללא פשרות.
שאלה - 165620
בס"ד
שלום עליך מורינו
יש לנו מיניין בימים נוראים שרובו אנשים שקובעים עיתים ברוך השם השנה שכרנו חזן ספרדי ירא שמיים ראינו שאישתו עם פאה נוכרית, האם יש בעיה איתו ?
חתימה טובה

תשובה
השם יתברך יחזיר את כולנו בתשובה.
שאלה - 165619
שלום לכבוד הרב מורנו הרב בן ציון מוצפי שליט"א - תרמנו לפדיון נפש באתר. גמר חתימה טובה
תשובה
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 165618
לכבוד הרב מוצפי שליט"א תודה לה' על כל הלימוד מהרב ושיאריך ימיו ושנותיו בטוב.בעלי אחרי התרת קללות קילל עצמו ח"ו בשעת כעס.מה עליו לעשות כרגע ? תודה רבה.
תשובה
ללמוד ספרי מוסר על הכעס, ולהשתדל לא להכעיסו.
שאלה - 165617
לכבוד הרב שלום רב, מדוע אין מזכירים את עשרת ימי תשובה בברכת המזון?
תשובה
את ראש השנה מזכירים, עשרת ימי תשובה אינם חגים, יום הכיפורים לא אוכלים.
שאלה - 165616
שלום לכבוד הרב אם עשינו פדיון לפני ראש השנה לפני כיפור צריך לעשות כפרות וכמה לכל אחד מבני המשפחה תודה וחתימה טובה
תשובה
אין צורך, ויש נוהגים לתת שוב קודם יום הכיפורים.
שאלה - 165615
לכבוד הרב מוצפי שליט"א ולעורך היקר
לקראת יוה"כ הבעל"ט רציתי לבקש מכם מחילה שהטרחתי, תודה רבה על מסירות הנפש אוהב אתכםמאחל לכם גמר חתימה טובה

תשובה
ברוך תהיה.
שאלה - 165614
שלום לכבוד הרב תיכתב בספר מחילה וסליחה וכפרה האם יש בעיה לשאת את התיק עם התפילין עם רצועה על הכתף או על הכידון של האופנים או שצריך להצמיד לגוף דוקא אם יש מקור לזה אשמח לקבל
תשובה
תצמיד ברצועות לגב.
שאלה - 165613
שלום לכבוד הרב כשמתפללים בבית אבל לא בשבעה האם מדלגין במה מדליקין וכן מעין שבע?
תשובה
נכון, חוץ מירושלים שבה לא יבוא ולא יהיה אין מדלגים.
שאלה - 165612
לכבוד הרב גמר חתימה טובה
חלשה מאד מאד למרות כל ההשתדלויות
אם חלילה ארגיש לא טוב בכיפור אפשר רק תפילת עמידה אחת לקרוא בשכיבה ואצא לידי חובה.
תודה

תשובה
להתפלל במצב שכיבה.