ליחצו לשליחת שאלה לרב
נתניה
בית מדרש יראנו ניסים החדש
רחוב איתמר בן אבי
יום ג' כ"ג תשרי 22/10/19 למניינם בשעה 20:30

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


כ"ג/תשרי תש"פ

     

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 185680
לחברים היקרים די בכל אתר ואתר, לעובדים המסורים אשר בדורש ציון, לצוות היקר של תלמידי חכמים גדולים העוסקים בעריכה, בהגה, בסידור ובעימוד, בהדפסה ובהוצאה לאור של הספרים הקדושים, לכל המשתתפים באתר, השואלים המשיבים, המייעצים, לכל אחינו היהודים אשר בגולה, ולכל עם ישראל.
תשובה
תבורכו בברכת שנה טובה ומבורכת, תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, יחדש הקדוש ברוך הוא עליכם ועלינו ועל כל ישראל, שנה טובה ומתוקה, שנת פדות, שנת גאולה וישועה.
יקבל השם יתברך את תפילותינו ברחמים וברצון, ויחוס על עם דל ואביון המוקפים אוייבים ושונאים מכל עבר ופינה. ויגאלינו גאולת עולמים.
ישמור אותנו מיצר הרע, ומכל עוון ומכשול, ידריכינו בדרך טובה וישרה, וינחנו בדרך האמת, יטע בלבנו ובלב בנינו יראתו ואהבתו תמיד.
יפקוד בבנים זכרים זרע של קיימא לכל בניו ובנותיו החשוכי בנים בלי צער וטורח, ימציא לכל הפנויים והפנויות מעמו ישראל זיווגים טובים והגונים, ויתן בלבם להחליט נכון ובזמן את שנכון ומתאים.
ישפיע על כולכם חכמה בינה ודעת טהורים ממרומים, לעבדו בלב שלם לשם שמים, ונגדל את בנינו ובני בנינו בדרך התורה והיראה.ללא שום תערובת חול בקודש.
יפתח השם יתברך לנו ולכם את אוצרו הטוב מהשמיים לתת פרנסה טובה בנחת ובשלווה, בכבוד ובהיתר, בלי בושה וכלימה, ויתן ברכה בכל אשר נעשה.
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. כתיבה וחתימה טובה.
זכרו עשרה ימים מליל ראש השנה שערי שמים פתוחים וי"ג מדות של רחמים מאירים, נתפלל לפניו בכוונת הלב. חזקו ואמצו.
יהיו לרצון אמרי פי דברי בן ציון מוצפי, המתפלל תמיד לשלומכם.
ירושלים עיר הקודש תובב"א. ערב ראש השנה תש"פ.
שאלה - 185388
מורנו ורבנו הדגול, אתמול היה כנס לבוגרי ישיבת פורת יוסף, והגאון מרן הרב משה צדקה שליט"א מחה בתקיפות על מעשה הרפורמים, ומאוד עודד אותנו. שיש עוד מי שצועק בפומבי על זה.
תשובה
ראש הרפורמים השקרן והרמאי אומר ומעליל על הגאון חכם שלום שליט"א, שהוא מסכים על כל מה שהוא עושה.
א, וכי חכם שלום התיר לפנות לערכאות?
ב, וכי חכם שלום התיר לפרסם תמונות דוגמניות חילוניות?
ג, וכי חכם שלום התיר לחלל קדושת בתי הכנסת?
ד, וכי חכם שלום התיר לערות תכניות טלביזיה מקולקלות?
ה, וכי חכם שלום התיר לפרסם תמונות של בנות ישראל באינטרנט?
ו, היש גדול בישראל שיתיר כל זה? רק שוטה רשע וגס רוח יטעון זאת.
אכן יתומים היינו ואין אב!!!
יש להקיא מתוכינו את כל המורדים בהשם יתברך ובתורתו.
שאלה - 183341
לכבוד הרב שלום
שלמא רבה למורנו נר"ו
הביאו היום אב תשע"ט, לאחד מגדולי ישראל ספר נחמת ציון ושמח הוא מאוד, אמר למביא - מהיכן ידעת לקלוע לטעמי.

תשובה
תודה לבוראינו.
שאלה - 181791
שלום וברכה, מו"ר. מדוע כב' כל כך צועק על עיוות דין ומשפט, ועל אלו הנקראים דיינים? הרי אנשים מרצונם פונים אליהם?
תשובה
ידידי דע, כי המשפט לאלהים הוא, ואין זה דבר בעלמא, ראה נא מה שכתב מורנו הרמב"ם בהלכות סנהדרין פרק כג, הלכה ח.
"לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו על צוארו, וגיהנם פתוחה לו מתחתיו, וידע את מי הוא דן, ולפני מי הוא דן, ומי עתיד להיפרע ממנו, אם נטה מקו האמת שנאמר אלהים נצב בעדת אל, ואומר ראו מה אתם עושים כי לא לאדם תשפטו כי להשם".
הלכה ט
"כל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתסתלק מישראל, וכל דיין שנוטל מזה ונותן לזה שלא כדין, הקדוש ברוך הוא גובה ממנו נפשות שנאמר וקבע את קובעיהם נפש, וכל דיין שדן דין אמת לאמתו אפילו שעה אחת כאילו תיקן את כל העולם כולו וגורם לשכינה שתשרה בישראל שנאמר אלהים נצב בעדת אל".

אמור לי עתה מותר לאשר פירסום תמונות נשים בלי בדיקה ועם בדיקה?
מותר לעבור על חרם הטלביזיה?
מותר להזמין שחקניות ודוגמניות ועוד מכספי צדקה?
מותר לערוך ערב ליצנות בבתי הכנסת לנשים?
מותר לרמות ולשקר על חכמי ישראל ולסבך אותם?
מותר לדון בענין שנדון כבר בבית דין של הגאון הרב שטרנבוך?
מותר להכתיר את עצמו בתואר "ראב"ד ירושלים" ללא סמכות?
מותר לעשות בוררות ללא הסכמת שני הצדדים?
מותר לפסוק לפי רצון בעלי אינטרסים?
מותר לחזק ידי רשעים מחטיאי הרבים ומרשיעי ברית?
מותר להתיר לפנות לערכאות, ואין לו חלק לעולם הבא והרי הוא כופר בכל התורה כולה?

הידעת כמה אנשים שפנו לערכאות ומתו בחצי ימיהם השם יצילנו?
שאלה - 181477
אשריכם ישראל המבקשים להיות שותפים לדבר מצוה, ב"ה ישנם כמה צדיקים שנענו לקריאת קודש להשתתף בהוצאת ספרי הרב, זכות התורה הגדולה שנלמדת ע"י אלפים בספרים אלו, תעמוד להם.
תשובה
כן ירבה וכן יפרוץ, ויתברכו כולם בכל הברכות הכתובות בספר התורה, ומור אבי ז"ל יעמוד עליכם בתפלה בשמי מרומים, כי בחייו כאן היה מעתיר בעד כולם, וגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.
שאלה - 187045
לכבוד הרב הגדול אוהבים אותך מאוד !! רציתי לשאול את דעת הרב לגבי הוראת קבע לעלון לשבת שבו יש רק דברי תורה קדושה ובכך לזכות את הרבים (גם הרב עונה על שאלות בתוכו)תודה רבה
תשובה
עלון שבו רק דברי תורה, ואין בו תערובות אחרות, ושומרים את קדושתם ולא משליכים אותם, מצווה לתמוך בו.
שאלה - 187044
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר להתפלל מנחה בעבודה שספק יש מחללים שבת במניין . וכן החזן עם חולצה קצרה . ?

תשובה
מועיל בהחלט, עיין במנוע החיפוש.
שאלה - 187043
הבעתי בפני משפחת בעלי -הוריו,אחיו את כאבי על דרך חייה של אחותי, על חילול שבת, על חיים חסרי קדושה ודרך תורה.אח"כ חשתי חרטה, שמא זה לשה"ר שלא לתועלת.
כיצד אכפר במידה וטעיתי?

תשובה
לא לשון הרע, אלא דברים לצורך בהחלט.
שאלה - 187042
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,הלכתי לפגישה. חבר שאל אותי לאן אני הולך, אמרתי לחתונה, כיוון שלא רציתי שידע מכל מיני סיבות (עין הרע ועוד). האם זה נחשב שקר (אפילו ממידת חסידות)?
תשובה
לא הבנתיח מה זה ענינו לאן אתה הולך? מי שיש בו יראת השם מתעסק בלימוד תורה ולא בפטפוטי הבל כזקינה גויה.
שאלה - 187041
שלום לכבוד הרב
כתבו בספרים הקדושים שאם יכתבו למנצח בצורת המנורה על ארון הקודש יגן על הקהל מדברים רעים ילמדנו הרב איך לעשות זאת בדיוק ושכמ"ה.

תשובה
אין דרכי להתעסק בענינים אלו.
שאלה - 187040
לכבוד הרב שלום רב
באם זה בסדר שאני ניפגש עם "נערי רחוב" במטרה להחזירם למוטב או שיש לחשוש להשפעה?
אשמח לקבל את בירכת הרב להצלחה בהצלת הנערים. תודה רבה!!

תשובה
זה יכול בהחלט להיות מתאים לתלמיד חכם הבקיא בתורה ומופלג ביראת שמים, כבן 40 שנה, חזק ואיתן, נטול השפעות חיצוניות.
שאלה - 187039
כבוד הרב, מנהג החלאקה, נולד ביג שבט. מתי מותר להתחיל ללכת לרבנים שיגזרו ויברכו את בני? אפשר להתחיל חודש לפני? רוצה לעשות מצגת של כל הרבנים עם הבן.
תודה על הכל.

תשובה
אנחנו הספרדים, מעולם לא נהגנו בכך כלל, והרבנים לא הפכו להיות ספרים.
שאלה - 187038
מחילה מכת"ר
קראתי פה שאלה לענין ההשגחה של הרב.הרב לא צריך את ההמלצה שלי אך לאלו שאינם יודעים שיצפו בשיעורים בהם הרב מדבר מנהמת לבו על הכשרות.ועוד,לרב אין שני סוגי יהודים.

תשובה
אמת, נכון הדבר.
שאלה - 187037
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
ידוע שלא טוב להרבות באכילת זיתיםכי גורם לשיכחההאם זה תקף גם שעושים זיתים ברוטב בתור תבשיל אני אישית אוהב את זה לעונג שבת
דעת הרה"ג תכריע כמובן

תשובה
להרבות משמעותו לאכול הרבה, וימים רבים, אך לאכול בשבת אין בזה חשש כלל.
שאלה - 187036
שלום לכבוד הרב, שאלתי אם לפי שלחן ערוך קטן עולה למנין שבעה בשבת, האם גם עולה במנחה של שבת וכן בשני ובחמישי.
תשובה
בהחלט לא, תקנת חכמים היא כי קטן יכול לעלות אחד מתוך שבעה עולים בשחרים של שבת, אך במנחה של שבת, וכן בשני וחמישי צריך שלשה גדולים, ולא יהיה קטן אחד מהם. ועיין בדברי הרב כנסת הגדולה שכתב כן בשם הרדב"ז ז"ל, ערוך השלחן סימן קל"ה, לדוד אמת סימן ה, אות ב. וספר חיים סימן ט, אות ג. לרבנו חיים פלאג'י ז"ל.
שאלה - 187035
לכבוד הרב מוצפי שליט"א התפרסם שנפטר לבית עולמו הרב ניסים קרליץ
תשובה
היה גדול בתורה, פוסק הלכה מפורסם, בן אחותו של הגאון החזון איש ז"ל, הנהיג ציבור שלם למעלה מיובל שנים במרץ ובמסירות.
שאלה - 187034
אני כהן. לסבתי ע"ה יש קבר ישן משנת תש"מ אין לי אפשרות לדעת מה מצבו. איך ניתן לבצע חידוש מצבה כשאני לא יכול להיכנס לבית החיים? האם לפנות לחברה קדישא ו/או לקבלן ולסמוך עליהם??
תשובה
אסור להחליף את המציבה, זו לא דירה עם שיפוצים.
שאלה - 187033
חג שמח לכבוד הרב. אני כל כך שמחה בשחיטת הבשר בהכשר של הרב שאפשר להשיג בהרבה מקומות הלוואי ותהיה אפשרות לקנות גם עופות ובשר טחון בחנויות
תשובה
כן יהי רצון.
שאלה - 187032
לכבוד מרן שליט"א
האם מותר להתענות יחיד בימים אלו תודה רבה ולעורך היקר אין לי גישה לאתר אם אפשר טלפון של מי שמפיץ את הספרים של מרן שליט"א בבני ברק תודה רבה על הכל

תשובה
בטלפון 0548033817 . לא מתענים היום.
שאלה - 187031
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
1. האם הרב יכול לפרט מה העיניין של איסרו חג? ואיך להתיחס אליו?
2. וכן יש איזה עניין לא לעבוד או לעשות משהו ביום זה?

תשובה
הוא היום שלאחר החג, ואין אומרים בו תחנון ולא מתענים בו.
שאלה - 187030
בהקפות ביום הושענא רבה האם ההיכל צריך להיות פתוח במשך כל ההקפות?
תשובה
לא משנה בזה.
שאלה - 187029
לכבוד הרב
הפקדנו לישיבה אם אפשר ללמוד לעלוי נשמת בנוטה בת חמשנה היום כ'ג תשרי יום השנה
תודה רבה

תשובה
בעזרת השם יתברך התחלנו בלימוד תורה לעי"נ.
שאלה - 187028
לכבוד הרב שלום עליכם
האם תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטראינו תלמיד חכם - האם זה כפשוטותודה לכבוד הרב

תשובה
הכוונה כשהדברים נוגעים לכבודה ולשמירה של התורה.
שאלה - 187027
לכבוד הרב
שלום רב אדם שיש לו חובות והחיבויות שנילחו בשעות צורך דחוק ובכז"נותן ומפריש לצדות ולעניים האם זה נחשב למצוה ?

תשובה
אסור לו לתת מעשרות כשיש לו חובות.
שאלה - 187026
לכבוד הרב שלום רב
מי שמתבייש לרקוד כבר מגיל קטן ולא מצליח להתגבר אפילו למחוא כפים לא מצליח אבל עשה הקפות הועיל במשהו? וכיוון מאוד ביהי רצון

תשובה
נוכחותו שם ושמחתו עמהם היא זכות גדולה.
שאלה - 187025
לכבוד הרב
שלום עליכם בריאות איתנה ב"ה, רציתי לשאול את הרב האם יש מניעה לגדל תוכים על לסוגיהם בבית מגורים. לאחר ששמעתי מחמי ששמע מרב פלוני שגידולם קשה למזל ולמס מרעהו חסד חו

תשובה
תוכים אין בעיה.
שאלה - 187024
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש המון מצח וכעס בבית עם הילדים
ולפעמיים עם האישה.איך מרגיעים את המצב?

תשובה
שיעור בספר מוסר פעמיים בשבוע כל בני המשפחה.
שאלה - 187023
לכבוד הרב האהוב!
מלבד הארגון של הרפורמי, יש ארגון לחזרה בתשובה נוסף שמחטיא את הרבים בלשון הרע ומחלוקות וכו', מדבר על רבנים וצריך להזהיר את הציבור מפניו כמו מהרפורמים.

תשובה
אדרבה תפרסם שמו למען הזהיר את הרבים.
שאלה - 187022
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.אמש ,שמחת תורה , ילד פחות מגיל בר מצוה הוציא ספר תורה מההיכל והוליכו לתיבה .האם מותר .
תשובה
בדיעבד.
שאלה - 187021
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לאנשים שקונים הכשרים מהודרים,קיבלנו יין יבש בהכשר k,האם ניתן להשתמש? תודה רבה.

תשובה
תלוי איזה חברה המייצרת.
שאלה - 187020
שלום לכבוד הרב
האם מותר לקנות תפילין חדשות ולשמור את הישנות
בארון לשעת הצורך ?

תשובה
ומדוע לעשות כן אם הישנות כשירות הם?
שאלה - 187019
שלום לכבוד הרב
אישה שנפטרה ביום ט"ו אדר א'תשע"טמתי עולים לקבר ועושים אזכרה.תודה רבה ויישר כח לרבמתפללת שהרב ימשיך להאיר את דרכנו

תשובה
ביום י"ד בשבט.
שאלה - 187018
לכבוד הרב
חמותי עשתה חוב גדול על שמה של אשתי ללא הסכמתה מאחר שזה על שמה של אשתי היא מאלצת אותנו לשלם 500 שקלים כל חודש מצבנו קשה אני לא מדבר איתה האם אני נוהג נכון.
האם זה גזל ?

תשובה
הרעיה לא הסכימה, כנראה כן חתמה, אך אתה אינך חייב אם לא חתמת ולא הסכמת, לפי חקי התורה הקדושה.
שאלה - 187017
כל שנה קוראת ספר דברים עד עשר וספר תהילים ותפילה בנץ בסוכה
השנה יצא שנסעתי לכותל עם חברה וזה שיבש הכל
סיימתי ספר דברים ב02:00 ושחרית לא עשיתי בנץ אלא ב7:10
פספסתי הכל זה מצער

תשובה
תקובל ברצון. בלילה כזאת לא הולכים עם חבירות לשוםמקום.
שאלה - 187016
שלום לכב' הרב, בת 25 אחרי לידה 5, הרופאה אומרת שחייבת כרגע הפסקה כדי שהגוף יתחזק ויוכל לספק לעובר את מה שהוא צריך. לכמה זמן ניתן לקבל היתר? (יש ב"ה גם בנים וגם בנות). תודה!
תשובה
לפחות לשנה אחת.
שאלה - 187015
לכבוד הרב
כולם שכם אחד חתמו לי שאקח תדירה ההורים ניםטרו ופתאום אח אחד עיניים צרות שונא אותי האם זה קפידא וחכן אני לא נשואה??

תשובה
העורך, הרב מתפלל בעדכם.
שאלה - 187014
לכבוד הרב שליט"א.האם יש עניין לכתוב במודעת אבל על נפטר, שהוא התייסר בייסורים קשים?
תשובה
יש בזה משום הקלת ענשו.
שאלה - 187013
לכבוד הרב שליט"א, סבא נפטר לפני כמעט 3 שנים, עבר תאונת דרכים שנה לפני שנפטר(רכב נכנס בו) האם אפשר להמשיך את התביעה נגד חב' הביטוח או לוותר?
תודה לכבוד הרב בריאות איתנה

תשובה
בהחלט אפשר.
שאלה - 187012
לכבוד מרן שליט"א רציתי בעז"ה להתחזק בלחבר יום ולילה בתורה ותפילה א האם זה בזמן עמוד השחר והשקיעה או בנץ וצאה"כ ב כמה זמן ללמוד בערך שודאי חיברתי יום ולילה תודה למרן ולעורך
תשובה
בעלות השחר, ובשקיעת החמה, בכל זמן חצי שעה.
שאלה - 187011
לכבוד הרב.כשקין חטא, ה'שם לו אות משמו שהחיות לא יהרגוהו. אז איך תובל קין חשב שהוא חיה ולמך ירה בו?
תשובה
כי הגיע זמנו.
שאלה - 187010
לכבוד הרב
חמותי עשתה חוב גדול על שמה של אשתי מאחר שזה על שמה של אשתי היא מאלצת אותנו לשלם 500 שקלים כל חודש והמצב שלי מאוד קשה ולכן אני לא מדבר איתה האם אני נוהג נכון.
האם זה גזל ?

תשובה
לא ברור האם זה היה בהסכמת רעייתך.
שאלה - 187009
לכבוד הרב,הרב בדרשות דיבר על ספק בספרי התורה ומי אלו שכתבו. מי אחראי לבדוק ספרי תורה ואיך ניתן לברר על כשרות הסופר אם דעותיו ומנהגיו כשרים? ולמי מותר לברר דבר זה?
תשובה
לצערינו הרב נושא זה פרוץ מאוד בימינו, כמו הרבה נושאים חשובים אשר ימי חיינו תלויים בהם.
שאלה - 187008
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חוט פשתן שנקרא בחנויות לחמרי בנין "חוט שפגט" הוא טוב
לאגידה וכריכה של 4 המינים?

תשובה
אינני מכירו.
שאלה - 187007
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,לא נוהג לתת ג' פרוטות בשבת ב"ויברך דוד". האם זה חובה? האם אני יכול להשלים? והאם אני צריך לכוון כל שבת שאני יתן ביום ראשון או אפשר לעשות תנאי לתמיד?
תשובה
בשבת לא נהגו בכך.
שאלה - 187006
שלום לכבוד הרב מחילה
בשני וחמישי לאבלים עדיף להתפלל בבית או ללכת לתפילה בבית כנסת עם ספר תורה?

תשובה
אינם יוצאים מביתם.
שאלה - 187005
לכבוד הרב
האם מותר לנשים לרקוד עם ספר תורה בעזרת נשים? (עם כל כללי הצניעות)

תשובה
זון פירצה חמורה בחומת הצניעות, ותקלה חמורה בכבוד הספר תורה.
שאלה - 187004
כבוד הרב אני בצער גדול. כל השנה לא פספסתי שנים מקרא שום פרשה, ודווקא זאת הברכה פספסתי, פעם ראשונה. זה עושה אותי עצוב.כי השתדלתי כל החג קלה כחמורה בכל המצוות יש תקנה?
תשובה
תתקן מחר ביום שלישי.
שאלה - 187003
לכבוד הרב
שלום מה זה טכסיס תלמיד חכם שאמרנו היום בהקפות

תשובה
הנהגות מיוחדות המצופות מהתנהגות תלמיד חכם. והם פזורים ברחבי התלמוד והפוסקים.
שאלה - 187002
לכבוד הרב יום השנה של אבי ז"ל הוא ביום שמחת תורה
מותר לעלות לקבר באסרו חג?אמי שתחיה חשוב לה שנבוא איתה לקבר- אנו שתי אחיותהאם מותר לנו לעלות איתה האם זה מועיל לנשמה של אבי?

תשובה
אין ללכת ביום אסרו חג.
שאלה - 187001
לכבוד מרן אהוב הבריות.
איש שחזר בתשובה, שלפני שחזר בתשובה היה בקשר עם מישהי ופגע בה ונפרדו וכיום היא נשואה. האם אפשר לבקש מחילה ביודעין שהיא נפגעה?

תשובה
אין זה מקובל.
שאלה - 187000
לכבוד הרב
בס' ארחות ציון הרב כותב שיש מעלה גדולה ללמוד קודם השינה. האם כוונת הרב לקודם השינה ממש או שדי בלימוד תורה בערב?
תודה.

תשובה
גם זה וגם זה, ומעלה היא לישן מתוך דברי תורה.
שאלה - 186999
לכבוד הרב
היום החזרתי ספר כבד לשידה (על גלגלים ויציבה) שבצידה יש טלפון אלחוטי נטען.
שהנחתי אותו היתה תזוזה קלה של הטלפון בתוך המתקן שלו ונשמע רעש הטענה. מה לעשות?

תשובה
לא התכוונת, גם לא נגעת ישירות במכשיר, להבא לכין הכל מראש קודם השבת.
שאלה - 186998
שלום לכבוד הרב
האם יש ספרי קיצור שולחן ערוך שהרב יכול בבקשה להמליץ לא כולל ילקוט יוסף, (ספרדי)

תשובה
אינני מכיר.
שאלה - 186997
לכבוד הרב: מחר יום שלישי יום איסרו חג. האם מותר להסתפר. או לחכות עוד יום אחד
תשובה
מותר להסתפר ולהתגלח.
שאלה - 186996
לכבוד הרב שלום רב!
מי שלא עלה לכותל בסוכות האם יש תשלומין?

תשובה
כל יום וכל שעה מתאימים ללכת לכותל המערבי אשר משם לא זזה שכינה לעולם. והשם יתברך מצוי וקרוב שם לכולם.
שאלה - 186995
לכבוד הרב
בזכות הרב התנתקתי מהרפורמים, אם כבודו יוכל לברך אותנו בזש"ק (20 ש' ללא) תודה לרב

תשובה
יהי רצון מלפניו יתברך שמו שיפקדכם בקרוב בבנים זכרים זרע של קיימא בנחת ולא בצער.
שאלה - 186994
לכבוד הרב: אדם שרוצה לקבוע סעודה על פת הבאה בכסנין ואוכל מעל 230 גרם האם צריך לברך על הנטילת ידיים? תודה
תשובה
בהחלט כן, הכל כאוכל לחם.
שאלה - 186993
לכבוד הרב שלום. אני אישה. התפללתי כל תפילות ליל החג ותפילות החג רק בבית וכן אמרתי הרבה תהילים .האם היה עלי חיוב ללכת לבית הכנסת לנשק ספר תורה? משום כבוד התורה . תודה לרב
תשובה
אשרייך ואשרי חלקך, תקובל ברצון.
שאלה - 186992
שלום לכבוד הרב
ד ישמור אותך הרב קראצי ספר דברים לפי שאמרת אני אשה בהושענר רבא בלילה אם מסרו הפתקים היום אז מה עניין להתפלל על זיווג???

תשובה
נגזר באופן כללי. אך תמיד אפשר לשנות לטובה ולברכה.
שאלה - 186991
לרב היקר
אבא עשה הבדלה היום במוצאי החג ובירך גם על נר "בורא מאורי האש"
האם יצאתי ידי חובת הבדלה או שצריכה לעשות שוב?
תודה

תשובה
יצאת ידי חובה.
שאלה - 186990
לכבוד הרב מוצפי: כמה פסוקים מינימום חייב לקרוא בהפטרה. האם יש חובה כמו בספר תורה לקרוא מינימום 10 פסוקים. אם כן יש לי שאלה על ההפטרה של שמחת תורה
היו בה רק 9 פסוקים. דעת הרב

תשובה
מה שחכמינו תיקנו לנו.
שאלה - 186989
לכבוד רבינו שליט"א.
אצלנו בבית הכנסת נוהגים לאכול. הרב וגם הציבור.
אני קיבלתי עלי לא לאכול האם נוהג נכון?

תשובה
אשריך ואשרי חלקך.
שאלה - 186988
לכבוד הרב שלום רב
בבית הכנסת (מעריכים)מאריכים בהקפות האם להישאר איתם או עדיף ללמוד בזמן הזה ?

תשובה
מצווה רבה להשתתףעם כולם לרקוד ולשמוחבשמחת התורה.
שאלה - 186987
שלום הרב. חטאתי… 10 שנים ברצף יום אחרי יום. בזמן האחרון אני שומע המון שיעורים של הרב עובדיה יוסף זצ"ל וזה גרם לי לחזור בתשובה. מהי הדרך שדרכה אתקן מה שפגמתי?
תשובה
תלמד בספר יסוד ציון.
שאלה - 186986
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לעשות מים אחרונים בסוכה כמובן לא על השולחן? תודה רבה

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 186985
לכבוד הרב
פיתקא טבא
יש חשש שירד גשם הלילה או מחר האם אפשר להוריד את הסכך והתמונות מהסוכה כעת?

תשובה
לא מורידים, לא מאזינים לרדיו, לא מפחדים מגשם.
שאלה - 186984
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
טבלתי אחר עלות השחר גם עבור החג, זה תופס או לטבול שוב?

תשובה
לטבול עכשיו מיד.
שאלה - 186983
לכבוד הרב שליט"א
הבעל צריך לחבוט בבני המשפחה עם הערבות של הושענא רבה? מה אישה צריכה לעשות היום? האם לנענע את ארבעת המינים? (ספרדי. סוכה - האם נכון לכבד אותה יותר היום וכיצד

תשובה
חס ושלום. והיא תחבוט בו במחבת ולהיכן נגיע??? קוראת תהלים, ויושבים בסוכה היא גם היום דירתינו עד שהולכים לבית הכנסת.
שאלה - 186982
לכבוד הרב
חג שמח למה משה רבנו לא ברך את שבט שמעון תודה

תשובה
חג שמח.
שאלה - 186981
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בד"כ אני מצליח להישאר ללמוד כל הלילה הלילה למרות שנחתי לפני לא הצלחתי ללמוד כל הלילה היה לי נורא קשה אז הלכתי לנח כדי להיות ערני בתפילה האם נהגתי נכון

תשובה
חג שמח.
שאלה - 186980
לכבוד מרן שליט"א אנחנו הרבה בני משפחה ובעה"ב רוצה שהסעודות יהיו בסוכה מתי פוסלים את הסוכה ואיך פוסלים ובזכותו של מרן ישבנו כל בני המשפחה וקראנו ספר דברים מיד בצאת השבת
תשובה
אחרי השעה 5.00 תוריד מהסכך ותשאיר אויר פנוי בגודל מינימום 32 על 32 סנטימטר. ואז יכולים אתם לשבת בשטח שהיה סוכה ולסעוד את סעודות החג.
שאלה - 186979
רפוש ופתקא טבא לכבוד הרה״ג שליטא, מחר לאחר התפילה עורכים בסוכת בית הכנסת סעודה ״כיד המלך״. בעלי רוצה להיות שם, האם נכון וראוי לבקש ממנו שיבוא לסעודת החג בבית ולא ישאר?
תשובה
זה מנהג לא טוב, כי כך מקלקלים את שמחת החג בבתים, זו אחת הסיבות שהבנים והבנות מתפזרים והולכים כל אחד לדרכו ואינם שומעים בקול הורים ומורים. וצועקים ההורים מדוע הילד יצא מהדרך והבת אינה מקשיבה. הגיעה העת לבטל נוהג פסול זה.
שאלה - 186978
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קראתי את השמו"ת ב5:10 בבוקר עלות השחר לפי זמני הלוח ב5:35 האם לחזור על השמו"ת? תודה רבה לרב

תשובה
יצאת ידי חובתך.
שאלה - 186977
הרב. בני לומד בישיבה עיין בספר וכשבא להחזירו למקומו ראה שהמקום נעול. ולא יכל להשאיר מחוץ לבית המדרש מחשש שיעלם וכד..הביאו הביתה לשמרו ולהחזירו האם יכול ללמוד בו בבית?
תשובה
כן.
שאלה - 186976
לכבוד הרב, מה יש לאישה לומר ולעשות ביום הושענא רבה? תודה וחג שמח
תשובה
ספר תהלים.
שאלה - 186975
קנו בשבילי בגד בחול המועד ללא ידיעתי וללא שבקשתי כלל גם לא לפני החג וגם לא הייתי נזקקת לבגד זה...מה לעשות האם הוא מותר אחרי החג כשאצטרך או עדיף להעביר ולא להינות מכך?
תשובה
אחרי החג מותר.
שאלה - 186974
שלום לכבוד הרב
לילדה בת 10 יש מבחן בלשוןצריכה להשלים ספר ש.ב מותרלכתוב ולהתכונן איך שחוזרים המבחן .תודה לרב בריאות .

תשובה
חס וחלילה.
שאלה - 186973
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום ממש דחוף וחשוב מתי אפשר להסתפר ולהתגלח זה ממש משגע וחם לי עם זה
תשובה
בצאת החג.
שאלה - 186972
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לגרושה לענוד טבעת נישואים של אמא שלה שנפטרה?

תשובה
מותר.
שאלה - 186971
שלום לכבוד מו"ר
האם בשבת ויו"ט מותר לשפשף הדסים זו בזו עם הידיים על מנת שיצא מהם ריח כמו שצריך ויהיה ניתן לברך כראוי? (ועל הדרך וייתכן וחלק מהעלים יהרסו או יתלשו) חג שמח!

תשובה
לצורך הרחה מותר.
שאלה - 186970
לכבוד הרב שלום רב
האם זה בסדר לקחת ילדה קטנה בת 3 לקולנוע לסרט ילדים מצויר יחד עם בני דודים שלה?

תשובה
אוי ואבוי. בקולנועע ישנה חברה לא טובה ובעל השפעה שלילית ביותר.
שאלה - 186969
כבוד מורנו ורבנו
אני מנסה להעביר תרומה אליכם לתלמידי חכמים עניים במייל ולא קיבלתי תשובה שנמסר הכסף עוד לפני שבת
כמה צריך לתת?
נשמח שהרב יברך אותנו
תודה לרבנו שמאיר דרכנו

תשובה
חזקו ואמצו.
שאלה - 186968
לכבוד הרב מוצפי שליט"א לא הצלחתי להיום ערה כל הלילה. קראתי עד 22 ס.דברים ואחכ ס.תהילים שלם בסוכה נרדמתי וקמתי בנץ והתפללתי בבית..עשיתי טעות ? היה עדיף להשאר ערה?
תשובה
זכות גדולה בידך.
שאלה - 186967
לכבוד הרב מועדים לשימחה האם לאחר תפילת ערבית אנחנו האבלים נצא או נישאר להקפות??
תשובה
לא משתתפים בהקפות.
שאלה - 186966
לכבוד הרב, כשכבל מאריך מחובר לשעון שבת ומצד שני פלטה, האם ביו"ט כשהשעון כבוי מותר לנתק את הפלטה מהכבל? כשבעצם בחיבור בין הפלטה לכבל בוודאות אין ניצוץ כי לא מנתק מהשעון
תשובה
מותר.
שאלה - 186965
לכבוד הרב
בסיום כל סעודה שעושה המוציא על מה שנשאר כל דבר שאוכל מיד אחרי הסעודה מברך כרגיל לא פוטר כמו בסעודה?
תודה

תשובה
הכל מחדש יש לברך.
שאלה - 186964
לכבוד הרב שלום רב
מתי מסירת הפתקים היום בכתר או מחר שמחת תורה בכתר ?

תשובה
מחר יום שני הוא שמיני עצרת בכתר מוספים במילת "אחד" בשמע ישראל.
שאלה - 186963
לכבוד הרב: מחילה אך לא מוצאים במאגר. ומבקשים אם לא קשה לרב לכתוב שוב לתועלת הציבור שיהיה מובן. האם 5 עולים ועוד 3 חתנים ועוד מפטיר סה"כ 9 עולים ללא מוסיפים
ילמדנו רבנו תודה

תשובה
תשובה 186408 נמצאת בראש העמוד,
ואחזור שנית, חמשה עולים, חמשה מוסיפים, שלשה חתנים, מפטיר אחד.
שאלה - 186962
לכבוד הרב
חיי הנישואים שלי היו טובים ופתאום אשתי התהפכה וחושדת בי בעוון שלא עשיתי
ואנחנו מבקשים מפי רוח קודשו של הרב שיכריע בדבר כי תשובת הרב תכריע את האמת אנא הרב ..

תשובה
בלי נדר בצאת החג. השם ישמרכם.
שאלה - 186961
כב' הרב, אני בתשובה 9 שנים בת 25, מתלבטת לגבי שידוך שפגשתי, גר בארה"ב רוצים להתחתן אך עליי לחכות עד שנה עד שאקבל אישור כניסה לשם. עד אז הוא יגיע למפגשים בישראל. האם לחכות?
תשובה
לא לחכות שנה, זה אסור בהלכה.
שאלה - 186960
האם ניתן להעביר ס"ת מבית כנסת אחד למשנהו לשם הוצאתו להקפות, או שמא אין עניין
וזאת עקב כך שלא מתקיימות תפילות החג בבית הכנסת בו נמצא הספר.
הספר יוחזר למקומו למחרת היום.

תשובה
אם ישלכם שלשה ספריתורה,אין לטלטלו חינם.
שאלה - 186959
לכבוד הרב: האם ילדים מתחת לגיל מצוות ניתן להעלות אותם לתורה אחד אחד מכיון שהכינו את הקריאה. או לפרוס טלית על כולם.
תשובה
לפי רצון הציבור.
שאלה - 186958
לכבוד הרב: האם קטן עולה לתורה לכתחילה גם בחגים ובמועדים כמו בשבת. הבן שלי בן 9 לימדתי אותו עליית ולאשר אמר...האם יעלה עלייה רגילה או לעלות אותו מוסיף
תשובה
ילדים עולים מוסיפים.
שאלה - 186957
לכבוד הרב: כמה עולים צריכים לעלות בקריאת התורה בשמחת תורה. והאם 3 החתנים מעונה תורה ובראשית הם בנוסף. זאת אומרת 5 עולים ועוד 3 סה"כ 8 עולים. אם הרב יכול לעשות סדר בדברים
תשובה
עיין במאגר התשובות מלפני יום.
שאלה - 186956
שלום לכבוד הרב
האם מותר לקרוא את קריאת השמו"ת לפני התפילה (לפני הנץ) הן בהושענא רבה ובן ביום שישי רגיל? תודה רבה לרב

תשובה
בתנאי שהשחר עלה.
שאלה - 186955
לרב שליט"א מזל שהקשבתי וסיימתי את ספר דברים כבר ב9.20 בבית כנסת התחילו ב11 סיימו ב1 לגבי 2 מקרא 1 תרגום הבנתי מהרב שהם לא יעשו האם ללכת למניין אחר שעושים מספר או לעשות מחומש?
תשובה
כל אחד אומר באופן פרטי במשך היום שנים מקרא.
שאלה - 186954
כתרכיריים חשמליות שמתכנן אותו לפני החג בשעון שבת לבשל ביו"ט. האם מותר לשנות את עוצמת האש או שמא בגלל שמדובר בחשמלי אסור לשנות?
תשובה
הוא עושה תוספת של סלילים בוערים ואסור. רק כשהוא כבוי.
שאלה - 186953
שלום לכבוד הרב
בני ציון יגילו במלכם! תודה לרב על כל הזמן שמשקיע!
הולך לפי דברי הרב וספריו המחכימים. הרב כתב בסוכה שיש להתברך ביום זה. האם הרב יוכל לברך בשעת רצון זו? פתקא טבא

תשובה
בירכתי ליד הספר תורה את כל ישראל.
שאלה - 186952
בבית כנסת שלי בשמחת תורה שותים ערק וודקה וכל מני דברים משכרים בטענה שזה "עוזר להם" לשמוח ולרקוד לכבוד התורה והכל זה בבית כנסת אם זה מותר? להישאר שמה או לוותר על הקפות?
תשובה
תברח משם, אש בוערת והשכינה צועקת.
שאלה - 186951
לכבוד הרב
בבית כנסת מסוים נהגו היום בערב אחרי ערבית לעשות קידוש ולאכול דברים קטנים ואז לרקוד ולשמוח עד שעה 9 10 בלילה אם זה לפי הלכה ככה נהוג לעשות??

תשובה
לפי ההלכה מותר אם אוכלים 30 גרם מזונות.
שאלה - 186950
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חג שמח ופתקא טבא, איזה ערבות הם סגולה לזרע קודש בר קיימא? של הלולב? של החבטות? ואם כן צריך שעשו בהם את המצווה, או כל ערבה? ואיך עושים את הסגולה? תמצית?

תשובה
ערבות שהשתמשו לחבטה.
שאלה - 186949
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשמחת תורה האם אפשרי ורצוי להעלות את כל קהל המתפללים? כמו שעושים בהרבה מקומות ?
את הערבה טוב לשים מעל דלת הכניסה? הלולב לשמור מחוץ לנרתיק?
תודה לרב

תשובה
א, להעלות רק חמשה נוספים. ב, נכון, נכון.
שאלה - 186948
כבוד הרב
1.האם זה בסדר לאשה לאמר את האידרא רבה ואידרא זוטא?
2.קראנו ספר דברים עד 11:30 האם זה בסדר?
3.האם יש חיוב לקרוא עוד תהילים או שיכולה לישון?
האם כל היום מסוגל לתפילות

תשובה
אין חיוב לאשה.
שאלה - 186947
לכבוד הרב
שלום וחג שמח לרב העברתי תרומה לישיבת הרב עבור צדקה לעניים.

תשובה
תזכו למצוות, חתימה טובה.
שאלה - 186946
שלום לכבוד הרב
שלום כבוד הרב האם היום בלילה הושענא רבה בקריאת תהילים אפשר להגיד לעילוי נשמת.

תשובה
אין צורך בכך. כי אנחנו על כף המאזניים.
שאלה - 186945
כבוד הרב האם מועיל לסיים ביחד עם אישתי את התהלים או כל בנפרד. אנחנו קוראים בבית, צריך לקרוא את התפילות וקטעי הסליחות בסוף כל ספר?
תשובה
בהחלט כדאי.
שאלה - 186944
אני ואשתי נמצאים בבית הורי אימי לא נמצאת פה ורק אבי ואחותי הקטנה בת 11 נמצאים בבית והלכו לישון
האם אני יכול ללכת לבית הכנסת ולהשאיר את אשתי לישון כאן או שיש בעיה מבחינת ייחוד

תשובה
אפשר להקל. וטוב תעשה אשתך שתנעל אם אפשר את החדר בו היא לנה.
שאלה - 186943
לכבוד הרב מוצפי שליטא נוהגת להתפלל שחרית מה עליי לעשות בשבת אם רוצה לשתות קפה אחרי התפילה ? מטעמי בריאות לא יכולה מיץ ענבים ויין קשה לי
תשובה
תשמעי קידוש ממישהו.
שאלה - 186942
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אומרים תיקון לאה בהושענא רבה?

תשובה
נכון.
שאלה - 186941
שלום לכבוד הרב
מעוברת אכלנו בשר בצהרים מאוחר מאוד מהרגיל הקאתי מעט מהאוכל התבלבלתי בשעות ויצא שאכלתי חלב לאחר 5.45 5.30 ולא שש
פעם ראשונה מה עלי לעשות כדי לכפר מה על העובר?

תשובה
הפוסקים דקדקו בלשונו של רבנו הרמב״ם ז״ל שכתב ״כמו שש שעות״, ולכן אם בדיעבד אכלת אחר חמש שעות וחצי אין בידן שום עון.
שאלה - 186940
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קראתי ברוך השם ספר דברים (עד12) מקווה שעשיתי את זה בסדר.. לגבי ערבית שמיני עצרת אפשר לעשות בבית?

תשובה
אשה יכולה להתפלל בבית.
שאלה - 186939
לכבוד הרב, אישה לא חייבת אך מתפללת 3 תפילות, האם מוגבלת בזמני קריאת שמע בבוקר? לעתים קמה מאוחר או לא מספיקה ורוצה לקרוא לפני שמונה עשרה. האם יכולה?
תשובה
אשה אינה מוגבלת בשעות, אלא עליה לומר פעם אחת ביום ופעם בלילה בשעה פנויה.
שאלה - 186938
לכבוד הרב שלום רב
רוצה להכין בשר לחג הראש כולל אומר בשמו של הרב שבשר בהשגחתך לא מיועד לאברכים מבקשים אנשי הכולל לדעת אם הרב אמר דבר כזה ונחפש אחר ואם לא אמר ורק ראש הכולל חושש

תשובה
מעולם לא אמרתי, ואם היה חשש הייתי מפרסם אזהרה, חבל שביום הקדוש הזה מפרסמים לזות שפתיים בלי שום בסיס.
שאלה - 186937
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מאז שבעלי רכש חנות לפני כשנה אבא שלו מתנכל אלינו, עושה מניפולציות מאוד לא נעימות כדי שבעלי יביא לו דברים בחינם מהחנות. מה הרב מציע לעשות ?

תשובה
קדושת המועד.
שאלה - 186936
לכבוד הרב
תודה לרב שברכני שאצום את כיפור ללא שום קושי.
בהריון חודש 7, סגולה ללידה קלה - לשמור את האיתרוג איך שהוא או לעשות ממנו ריבה ולאוכלו בזמן צירים?
תודה וחתימה טובה!

תשובה
בהצלחה רבה, בהחלט כן.
שאלה - 186935
כדאי לחבוט לבד אחר תתקבל או עם הציבור בסוף התפילה?
תשובה
אל תפרוש מן הציבור.
שאלה - 186934
שלום לכבוד הרב
תודה לבורא עולם על חכמי ישראל האמיתיים.
תודה לכבוד הרב ולכל הצוות על הכל.
כמה טבילות צריך לטבול מחר בערב חג, לכבוד החג הקדוש.
תודה

תשובה
חמש טבילות. א, לשם טהרה. ב, לתיקון הכעס. ג, למיתוק הגבורות במימי החסד. ד, לפשוט בגדי החול. ה, לקבל תוספת יום טוב.
שאלה - 186933
לכבוד הרב
את ההושענות להקפיד שההדס וערבה לא יהיו מחוברים ללולה בחוט? ואם כן למה?

תשובה
חמש בדי ערבה קושרים בנפרד. הלולב ומיניו קשורים כמו בכל יום.
שאלה - 186932
לכבוד מרן שליט"א גמר חתימה טובה אני ואשתי קראנו ביחד ספר דברים האם היא תקרא גם את האדרא או תהילים? בתודה לרב וכן לעורך היקר
תשובה
יכולה בהחלט לקרוא כמה שתרצה.
שאלה - 186931
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סיימתי לקרא את ספר דברים בשעה22 האם אפשר להתחיל לקרא ספר תהילים?
תודה לכבוד הרב

תשובה
כן.
שאלה - 186930
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב האם מותר להוציא את השולחן מהסוכה לאחר הלימוד בליליה

תשובה
מחר לקראל ערב.
שאלה - 186929
לכבוד מורנו הרב שליט״א שלומו יסגא לעד. מהם האסונות הנוראים בלכתם באופן טראגי של בחורי חמד לקראת סיום חג הסכות. מי באש ומי במים, מי בסקילה ומי בחניקה. וכן אם ובתה ועוד לא עלינו?
תשובה
ידידי היקר, עון ביטול תורה הוא יותר מהכל. כי בתלמוד ירושלמי נאמר ״ויתר הקב״ה על עבודה זרה, על גילוי עריות, על שפיכות דמים, ולא ויתר על עון ביטול תורה. שנאמר ויאמר השם על עוזבם את תורתי. והמבין יבין.
בתקווה לבשורות טובות ישועות ונחמות בצ׳ערייך ירושלים.
שאלה - 186928
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
האם יש זמן מועדף לפירוק הסוכה ?
ומתי צריך לפרק אותה
והאם יש סדר בפירוקה ?

תשובה
קדושת המועד.
שאלה - 186927
לכבוד הרב
מחר אחרי שעת מנחה גדולה צריך עדיין לאכול ולישון בסוכה למי שזהיר בכך?

תשובה
כל היום עד השקיעה.
שאלה - 186926
לכבוד רבינו מוצפי שליט"א.
אני מסתובב נגד כיוון השעון וכל הקהל עם...
להמשיך כן?

תשובה
בלי פירסום הכל בצינעא.
שאלה - 186925
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם בכל ימי סוכות מוסיפים בברהמ"ז הרחמן יזכנו לישב בסוכת עורו של לויתן וכו' והרחמן יגיענו למועדים אחרים או רק בחג הראשון?

תשובה
כל ימי החג. ישפיע עלינו… יקים לנו…
שאלה - 186924
שלום לכבוד הרב.
האם אומרים חביט חביט ..פעם אחת או חמש פעמים ?

תשובה
חמש פעמים בכל חבטה תאמר פעם אחת. והם חמש ערבות אגודות בחמש חבטות.
שאלה - 186923
לכבוד הרב מוצפי.
האם יש עניין לקחת ערבות מורביות כ2 מטר לחביטת ערבה ?

תשובה
ערבות רגילות.
שאלה - 186922
לכבוד הרב שלום רב.
מה סדר הלימוד ללילה לגברים ?
ומתי לכתחי' לקרוא שניים מקרא ?

תשובה
עיין בספר קריאי מועד להושענא רבה. מחר ביום שנים מקרא. אל תחכה.
שאלה - 186921
לכבוד הרב שלום רב
בכתר מלכות לרי״ח ציין ששבעה כוכבי לכת וכנגדם מחסד עד מלכות ולא ביאר בפרטיות. האם הרב יכול לציין את סדרם בבקשת מחילה?

תשובה
קדושת המועד…………… מה קורה לך.
שאלה - 186920
לכבוד הרב שלום רב ופתקא טבא
מכיון והציבור מתחילים רק ב22:30 את התיקון האם אפשר לקרוא לבד ספר דברים ולהמשיך לאחר מכן את קטעי הזוהר ואז להיות איתם ביחד בתהילים? תודה לרב

תשובה
מיד ועכשיו.
שאלה - 186919
לכבוד הרב : בבית הכנסת שלנו כבר שנים ארוכות מנהג תימן לומר את הויעבור בהקפות ליל הושענה רבה וגם בדיל ויעבור. האם יש בעייה בדבר יש גם כמה ספרדים שהם חלק מהמניין האם יאמרו
תשובה
אין לאמרו כלל מכח אזהרת רבנו האריז״ל בשער הכוונות ועיין סוכה בציון.
שאלה - 186918
לכבוד הרב שליט"א מורי ורבי שלום רב, בפרשת ואתחנן אשר נקרא הלילה בספרדברים יש את עשרת הדברות, האם לקוראם בטעם העליון כמו בקריאת התורה, או בטעם התחתון בחומש?
תשובה
יש לקוראם פסוק פסוק בטעם התחתון כפי שקוראים שנים מקרא ואחד תרגום, ולא כפי שקוראים בספר תורה.
שאלה - 186917
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לי להדביק בדבק חם פופונים לחולצת ילדים כדי ליפות אותה שתתאים לשבת וחג

תשובה
כן בהחלט. מועדים לשמחה.
שאלה - 186916
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שתי חולצות לשבתות וחגים אחת חדשה יותר מהשניה.להשתמש בחדשה יותר לשבת חוה"מ או לשמחת תורה?המחזור של יוה"כ האיר את עינינו כל כך נהננו להתפלל איתו תודה

תשובה
כתב רבנו האריז״ל שבגדי יום טוב יהיו יותר חשובים משל שבת. ובפרט שכתבו המקובלים כי בשמחת תורה יש ללבוש בגדים יקרים וחשובים לכבוד סיום התורה ותחילתה.
שאלה - 186915
לכבוד הרב
מה על הנשים לעשות במוצש"ק האם לקרוא ספר דברים בסוכה? לגבי תהילים קבוצתי של נשים בליל הושענא רבא האם לקרוא מיוחד של הושענא או רגיל ספרונים מחולק? שבת שלום וחג שמח.

תשובה
יקראותהלים כמנהגם. ויש נוהגות לומר כל הספר. וטוב אםאפשר בתחילת הלילה ללמוד ספר דברים
שאלה - 186914
לכבוד הרב שלום
כשכ' בזוהר חצאי פסוקים כבפתח אליהו וברכת הקידוש בזוהר שקוראים קודם איך קוראים

תשובה
חצי פסוק שיש משמעות לתיבות מזכירים שם שמים.
שאלה - 186913
לכבוד הרב מעוז ומגדול גודר גדר ועומד בפרץ. אנו מזרע צדיקים, מה לעשות כדי להחזיר את הבן ששומר יום כיפור ותו לא, וזה גורם לנו צער גדול. בברכת מועדים לשמחה.
תשובה
להתפלל בפתיחת ההיכל עליו.
שאלה - 186912
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
הציפורניים שלי כבר התארכו וזה מאוד מצער א

תשובה
לבני הספרדים מותר.
שאלה - 186911
לרב הגאון!
(שואל בשם ראש הכולל) מותר ששחרית בהושענא רבה יהיה בזמן מניין פועלים? (כי הציבור עייף) הבעיה שבמצב כזה גם הנענועים של הלולב בהלל יהיו לפני הנץ. מה הפתרון? תודה!

תשובה
הגאון השדי חמד דן בשאלה זו משום מעשה שהיה.
שאלה - 186910
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום, כבוד הרב. יש לי שאלה. איך נוצר בן אדם שחור עור. יש על זה פירוש בתורה?

תשובה
קדושת המועד.
שאלה - 186909
שלום לכבוד הרב
ראיתי שבשבת חול המועד לא מכוונים לקבל נשמה יתרה ב"ברכו"
למה גרע מכל שבת אחרת?

תשובה
רק כוונות של מקובלים. אך שלנו אנשים פשוטים מכוונים לקבל תוספת.
שאלה - 186908
לכ הרב מוצפי שליט"א
מחילה אם שאלתי רוצה לוודא. ... בליל הושענא רבא בכל שנה אני לומד בסוכה ואז ער עד הבוקר בבהכנ'ס . השנה מה אני עושה
רק משנה תורה ? תפילה נץ ? ישן?
ישר כח

תשובה
אל תשמה מהרגלך תלמד כלסדר התיקון בביתך.
שאלה - 186907
שלום לכבוד הרב
שמרתי בא.קשר בנייד שלי כגנבת נוכלת את מי שהביאה לי צ׳ק ללא כיסוי.אדם שיש לו זיהוי שיחה-יראה את ההגדרה שרשמתי עליה
האם זה איסור או יכול להועיל שלא יכשלו עוד?

תשובה
מותר לציין מי שעסקה בנוכלות. כדי להזהיר אחרים.
שאלה - 186906
כבוד הרב מוצפי
כהח באות ג כתב שלא חייב לקום בנקודת חצות שאין פחד מחיצונים ורק שלא יבטל הרגלו יקום האם ה"ה בחול מועד ?2 במוצא"ש מיד בצאת הכוכבים לקרוא ק"ש אחר רבע שעה מהשקיעה?

תשובה
מוצ״ש הוא ליל הושענא רבה, עליו לקרוא חומש דברים בתחילת הלילה.
שאלה - 186905
לכבוד הרב שלום רב
אבל בתוך שנה על אביו שב30 שנה האחרונות היה חתן תורה בשמחת תורה.
האם יש מניעה בשנת האבל להיות נוכח בסעודה שמקיימים בבית הכנסת ולרקוד עם סםרי התורה?

תשובה
ירקוד מעט ומהסעודה יתחמק.
שאלה - 186904
לכבוד הרב שלום רב.מועדים לשמחההאם אוכל להשלים 2 מקרא 1 תרגום
בשישי או שבת.ורק ברשותך עוד שאלהאפשרי להסתפר או להתגלח לכבוד שבתברכות לכבוד הרב לצאת הסידור החדש

תשובה
אסור להתגלח ולהסתפר בחול המועד כלל. שנים מקרא של וזאת הברכה קוראים ביום הושענא רבה. אםיש לך חוב מפרשיות אחרות תשלים היום ומחר עד ליל שמחת תורה.
שאלה - 186903
לכבוד הרב שלום רב
א. מה נעשה בשבוע הבא בחוק לישראל
ב. עד איזה שעה ראוי לסיים את ספר דברים? אמרו לי שעת זריחת הלבנה, איזה שעה זה בשעון שלנו? איך מחשבים את זמן זריחת הלבנה?

תשובה
עיין באתר. חול המועד.
שאלה - 186902
שלום לכבוד הרב..מקווה בליל הושענה רבא מה הדין?הרי כל הלילה בביכ"נ
תודה רבה וחג שמח

תשובה
רק בחג השבועות הוא חובה.
שאלה - 186901
לרב הצדיק המאיר לנו העיניים שלום ברכה וחג שמח!
אנו מתפללים לדרום, כשמנענעים הלולב מדרום לצפון וכו' האם יש להסתובב לצד שמאלי כדי שיהיה נגד כיוון השעון או לימין שכל פניות..

תשובה
היפךכיווןהשעון.
שאלה - 186900
שלום לכבוד הרב
א. מה עושים עם הערבות וההדסים הישנים לאחר שהחלפתי אותם בחדשים ב. אשה ובעלה שנסעו מחוץ לעיר האם הבעל מברך הגומל ופוטר את אשתו? תודה רבה לרב מועדים לשמחה

תשובה
טובים לשמירה בבית.
שאלה - 186899
לכבוד הרב שלום רב
בגדי זיעה ולבנים מותר לכבס ? דווקא כשאין לי מה ללבוש?

תשובה
רק אם אין מה ללבוש.
שאלה - 186898
כבוד הרב
א לאכול אחרי חצות היום (שישי) ובראשון בש"ק הקרובים לחם/בשר?
ב כל יציאה מהסוכה מברך מחדש על שתיה?
ג להתחיל ס' דברים אחרי ערבית להפסיק הב' וס' 4 או לקרוא רצוף אחר ס'4?

תשובה
בשישי ובערב חג לא אוכלים בשר. אם הסוכה בחצר אין צריך לברך שנית, כשהסוכה מחוץ לחצרואתה יצאת לרחוב מברך שנית.
שאלה - 186897
שלום ומועדים לשמחה לרב. כאשר קורא אדם את שמע ישראל בקורבנות מפני שחושש שיעבור זמן ק"ש האם מכוין שם לקיים מצוות עשה דאורייתא. ואם כן מה מכוין כאשר מגיע בתפילה לשמע ישראל?
תשובה
כן, מכווין על תנאי. וכן ביוצר על תנאי. שאם דאורייתא הוא מהתורה.
שאלה - 186896
לכבוד הרב. מיד במוצ"ש לאחר הבדלה אצטרך להדיח כילים ורצפות ורק אחכ קריאת ספר דברים. לא אספיק עד 10 בלילה.ניתן להמשיך לאחר מכן. או מיד לאחר הבדלה קריאת ספר דברים?
תשובה
תגמרו העבודה בבית ואחרי כן תקראו ספר דברים.
שאלה - 186895
לכבוד הרב שליט"א שלום רב
נופלים עלים לרצפה מהערבה ומההדס בזמן התפילה. ויש הרבה כאלו ברצפה
האם צריך להקפיד ולהזהר לא לדרוך עליהם? ולטאטא את הרצפה?
חג שמח ומועדים לשמחה!!

תשובה
אין להקפיד בזה.
שאלה - 186894
הגרלה של מחיר למשתכן היא עד יום חמישי שבוע הבא, האם אפשר להירשם להרגלה כבר מעכשיו בחול המועד?(ההרשמה במחשב דרך האינטרנט) (חששתי שמא אשכח או לא יהיה לי פנאי להירשם אחר כך)
תשובה
אסור במועד.
שאלה - 186893
מועדים לשמחה. הבנתי שהיום לא קוראים שניים מקרא ואחד תרגום - מה לומדים היום בחוק לישראל? תודה רבה
תשובה
רק חק לישראל.
שאלה - 186892
לכבוד הרב שלום רב שליט"א

בזמן האחרון מרגיש ירידיה ברוחניות הכוללת ירידיה בלימוד(הייתי קם מוקדם תהילים הלכה משנה ועוד )מה אני עושה .מרגיש עצוב ובלא חשק בגלל הירידיה.

תשובה
כל יום תלמד ספר מוסר משך חצי שעה.
שאלה - 186891
לכבוד הרב שליט"א
באים אורחים לשבת
אישתינמדליקה בשמן זית .האם אפשרי לשים בסוכה חובה או לא? והאם את של האורחים משארים בבית כי אין מקום כל כך בסוכה .

תשובה
אין להניחם בסוכה רק במתקן מיוחד בטיחותי. האורחים ידליקו בחדרים במקום בטוח.
שאלה - 186890
לכבוד הרב שלום רב
א. כסא האושפיזין האם יש צד מסוים בו יש להניחו בכותל הסוכה,
ב. האם דוקא שרפרף קטן ולא כסא גדול ומכובד

תשובה
לא משנה מה שיהיה והיכן.
שאלה - 186889
לכבוד הרב שלום רב
מה הסדר היום ערב שבת קודש?
מבחינת קידוש, וקבלת האושפזין, שלום עליכם...מה הסדר הנכון?

תשובה
לשם יחוד של מצוות הסוכה, עולו אושפיזין, שלום עליכם וקידוש.
שאלה - 186888
לכבוד הרב
מהו סדר התפלה בשבת וגם הקידוש?

תשובה
א, תפילת ערבית אתה קדשת, יעלה ויבא. קידוש ליל שבת ככל השבתות. בברכת המזון רצה והחליצנו ויעלה ויבא.
ב, שחרית של שבת רגיל, יעלה ויבא, הלל בברכה,קריאת התורה שבת חול המועד, הפטרה והיה ביום בא גוג.
ג, מוסף של חג ולהזכיר שבת וחותם מקדש השבת וישראל והזמנים. קידוש שחרית של שבת.
ד, מנחה ככל השבתות יעלה ויבוא. סעודה שלישית.
שאלה - 186887
לכבוד הרב
היום שאין שניים מקרא אפשר ללכת למקווה אחר תפילת שחרית או רק אחר חצות ?

תשובה
מהשעה 10.30 בבוקר.
שאלה - 186886
לכבוד הרב היקר
לאישה מה היא צריכה לקרוא במוצאי שבת? אם אפשר להסביר מה לקרוא במוצאי שבת ובראשון בערב בבקשה ומה לעשות ובלי נדר אעשה
תודה רבה על הסבלנות שהרב יזכה בע"ה לבריאות

תשובה
תקרא חומש דברים. ותהיה חתימה טובה. בראשון בלילה תתפלל ערבית של ״שמיני חג עצרת הזה״. אחרי התפלה קוראים בתורה ושמחים הרבה עם שירים לשמחת תורה.
שאלה - 186885
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ליל הושענה רבה לאכול סעודה רביעית לפני קריאת ספר דברים או בסיומו?

תשובה
כדאי סעודה רביעית קצרה ואחריה קריאת חומש דברים.
שאלה - 186884
שלום לכבוד הרב
שלום הרב ברצוננו לעשות תיקון ליל הושענא רבה בתחילת הלילה ולסיים בסביבות אחת וילכו לישון ויקומו בנץ החמה. האם מותר לקרוא את התהילים עם הסליחות קודם חצות.

תשובה
תהלים אחרי חצות לילה.
שאלה - 186883
שלום לכבוד הרב
מועדים לשמחה אני שואל מה מברכים על לחם כורדי דק

תשובה
תאכלנו תוך הסעודה.
שאלה - 186882
שלום לכבוד הרב חג שמח!
לגבי השאלה על שתיית יין ביום טוב לגבר האם החובה גם בליל החג וגם ביום החג? והאם צריך רביעית יין בכל פעם?

תשובה
לא חובה כלל.
שאלה - 186881
לכבוד הרב שלום.
אישה שהפילה פעמיים (לפני 40 יום).
הפלה ראשונה לפני טיפולי פוריות ואחת לאחר טיפול שני.
מה עוד ניתן לעשות כדי שתתעבר בזרע בר קיימא?
תזכה למצוות.
חג שמח.

תשובה
יום שמיני עצרת אבא שבשמיים שומע התפלות.
שאלה - 186880
שלום לכבוד הרב
האם מותר לכבס ביום ראשון ערב חג שני
תודה ומועדים לשמחה

תשובה
אסור בהחלט, רק בגדי תינוקות בגדי זיעה מותר.
שאלה - 186879
לכבוד הרב
האם מותר לעזוב אישה וילדים ביום שבת וללכת למקום שיש סוכה על מנת לישון

תשובה
בהסכמת האשה.
שאלה - 186878
שלום לרב
משפחה נתנו לי פדיון כפרות שאעביר לצדקה היום כי לא הספיקו לתת לפני כיפור.
האמת היא שהחודש הזה נגמר הכסף בכרטיס אשראי ויש לי 5 ילדים .האם אני יכול לקחת את הכסף אליי ?

תשובה
רק מי שהוא עני.
שאלה - 186877
לכבוד הרב מוצפי שלום אדם היה חילוני...היום הוא בתהליך של התחזקות כמה שנים ושואל מה התיקון... מה לעשות תודה רבה מועדים לשמחה
תשובה
אליהו כהן
כתובת דואר אלקטרוני: ellikoen1976@gmail.com
הרפורמים התעוררו ערב יום החתימה. עת ה... הגיע. זו הודעה שניה של נבלות הפה, אלה תלמידך מושחת בזוי. עושה מעשה זמרי.
ראה מסכת כתובות דף ח עמוד ב
"פתח ואמר, וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו, דור שאבות מנאצים להקב"ה, כועס על בניהם ועל בנותיהם ומתים כשהם קטנים. ואיכא דאמרי בחור הוה, והכי קאמר ליה, על כן על בחוריו לא ישמח ה' ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. מאי ועוד ידו נטויה? אמר רב חנן בר רב: הכל יודעין, אלא כל המנבל פיו ומוציא דבר נבלה מפיו, אפילו נחתם לו גזר דינו של שבעים שנה לטובה נהפך עליו ל...
שאלה - 186876
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש ענין לטרוח ולנסוע מהצפון לכותל בחול המועד?

תשובה
מי שיש באפשרותו בקלות.
שאלה - 186875
לכבוד הרב האם מותר לתפור שני כפתורים של בגד שנפלו במהלך החג הראשון ואני רוצה ללובשו גם בשבת?
תשובה
אם אין בגד אחר, זו תפירה שאינה של אומן.
שאלה - 186874
לכבוד הרב
האם מותר לילד בן 4 להסתפר בחול המועד? (תספורת רגילה, לא חאלקה)
תודה

תשובה
הבעיה אצל הספר שעושה מלאכה.
שאלה - 186873
מועדים לשמחה הרב, מצאתי מחוץ לבית הכנסת שקית עם ספרים ומזוזות, הרב אמר לשים בגניזה,בשקית היה סידור קטן יפה "תפילת ישרים"(מנצור) וספר רזיאל המלאך,אותם אפשר לשמור?
תודה

תשובה
מותר.
שאלה - 186872
לרב היקר
הניחו מספר זוגות נעליים על שקית בה דברי מאכל סגורים האם יש בעיה באכילתם?
תודה רבה

תשובה
איך בזה בעיה.
שאלה - 186871
לכבוד הרב מוצפי שליטא.
מי שיש לו מקקים בסוכה ומצטער האם פטור מלישון בסוכה ?

תשובה
הם אינם מזיקים כלל.
שאלה - 186870
שלום לכבוד הרב
האם צריך לטבול במקווה אחרי תיקון הושענא רבה לפני התפילה

תשובה
אין בכך שום חובה.
שאלה - 186869
שלום לכבוד הרב,שכחתי להודיע למנהלת שאני אקח חופש בערב חג הושענא רבה האם מותר לי לעבוד בכול זאת ?
תשובה
מפני השלום מותר.
שאלה - 186868
לכבוד הרב מועדים לשמחה קנית פלאפון בחול המועד מותר או לדחות?
תשובה
אסור.
שאלה - 186867
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם עדיף לנענע לולב יחידי בסוכה או בבית הכנסת עם כולם?

תשובה
נענועים ראשונים כשהוא אחרי הנץ.
שאלה - 186866
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום מועדים לשמחה,
האם גם בסוכה יש להדליק נרות שבת בצד דרום?
תודה רבה.

תשובה
כן.
שאלה - 186865
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חג שמח. שאלתי היא האם מותר לקנות ענבים שגדלו על יד נוכרי לצורך הכנת יין

תשובה
מותר, ולא במועד.
שאלה - 186864
לכבוד הרב שליט״א
מה הסיבה שסמתובבים נגד כיוון השעון בכפרות וכן בקבלת שבת ונטילת לולב?
תודה רבה מועדים לשמחה

תשובה
קדושת המועד.
שאלה - 186863
לכבוד מורנו הרב מועדים לשמחה!האם ראוי לומר גם ההלל עם הנענועים בסוכת ביהכנ"ס ביחידות בזמן שהציבור אומרים בביהכנ"ס או עדיף יחדאיתם ולא בסוכהחג שמח ופתקא טבא לרב וב"ב!!
תשובה
אל תפרוש מהציבור,הלל אומרים בציבור.
שאלה - 186862
לכבוד הרב שלום רב,
האם מותר לשמור את שברי הכוס ששברנו בחתונה?
תודה רבה וחג שמח!

תשובה
קדושת המועד.
שאלה - 186861
שלום לכבוד הרב
האם מותר לגלח עם סכין את בשר הלחיים שלא במקום העצמות אלא בשר בלבד , המקום שבלחיצה עם האצבע ניתן להרגיש את השיניים ?

תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 186860
לכבוד הרב שלום רב: אדם שהולך לספארי או רואה בכל מקום אחר פיל או קוף האם מברך בשם ומלכות משנה הבריות. והאם כל 30 יום יש למי שרואה לברך ברכה זו או פעם בחיים
תשובה
אנא, עיין חזון עובדיה.
שאלה - 186859
שלום לכבוד הרב.
האם מותר לאישה ללכת בלי גרביים בבית ליד המשפחה הקרובה ?

תשובה
בנים אסור להם לברך מול רגליים מגולות ולא ללמוד תורה.
שאלה - 186858
לכבוד הרב שלום ומועדים לשמחה. מחר בעז"ה אני לא עובד האם אפשר להתפלל מחר לכתחילה במניין שמתחיל ב6 בבוקר ז"א שתפילת 18 תהיה בערך ב6 וחצי כ20 דקות לפני הנץ? תודה רבה לרב
תשובה
כשאין ברירה מותר.
שאלה - 186857
לכבוד הרב מועדים לשמחה
1 בסוכה על חוטי הלבוד מותר לתלות דברים?
2 לנשוף על האוכל שיתקרר/או על בע"ח שמציקים בסוכה בשבת מותר?

תשובה
א, מותר. ב, מותר.
שאלה - 186856
לכבוד הרב מועדים לשמחה האם מותר לגזוז צפורנים לכבוד שבת הצפורניים ביד גדלו ומפריע.
חג שמח

תשובה
לבני אשכנז אסור, כי הרמ"א ז"ל אסר. אך לבני ספרד מותר כשיטת מרן ז"ל.
שאלה - 186855
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מועדים לשמחה מורינו הרב
רציתי לדעת מה הפירוש חתן מעונה ומה מעלתו
כו"ט חג שמח

תשובה
עיין סכת ציון.
שאלה - 186854
לכבוד הרב שלום ומועדים לשמחה
האם מותר לכבס בגדים של חיל שהגיע באמצע חול המועד וחוזר ישר אחרי החג,נ.ב. יש לי גם המון כביסה משפחה גדולה בלי עין הרע.

תשובה
א, כיוון שהוא צורך בדחיפות מותר במכונה. ב, אסור כל תוספת של כביסה אחרת.
שאלה - 186853
שלום לכבוד הרב תינוק בן שבוע אוכל רק חלב שאוב כי האם פצועה מהנקה מה לעשות בשבת? ניתן לשאוב ממשאבה ידנית ולתת לתינוק את החלב?
תשובה
לשאוב מהיום ולהקפיא, ובשבת להפשיר ולתת.
שאלה - 186852
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מועדים לשמחההאם מותר לבצע פעולה רפואית באסרו חג?התור נקבע לפני 8 חודשים..

תשובה
מותר.
שאלה - 186851
מועדים לשמחה למורנו נר"ו
מה עדיף? להתפלל בציבור גדול ובסוכה?
או להשלים מנין לבית כנסת אחר (חסד? ולהיות מעשרה ראשונים?)
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. באהבה רבה למור.

תשובה
להשלים מנין.
שאלה - 186850
מועדים לשמחה
אחי מסורתי ורווק בגיל מתקדם, נתנו לי טל' ותמונה של מישהי. אמרו שהיא מסורתית ושומרת שבת אך בתמונה לא נראית כ"כ צנועה.האם מותר להעביר לו?
מחילה על ששאלתי במועד

תשובה
אנשים פרוצים ואסור. מנהגי גויים.
שאלה - 186849
לכבוד הרב
אני רוצה לקנות בשר קפוא לחג בהכשר ספציפי. האם מותר שהקצב יפרוס לי את הנתח במשור החשמלי שהוא חותך איתו בשר כשר רגיל? בתנאי שאשטוף אותו לפני הבישול.

תשובה
תקנה רק באריזה קטנה אטומה.
שאלה - 186848
שלום לכבוד הרב לאישה עדיף לקרוא בליל ה.רבא עד 22 ספר דברים או תהילים ? לא אוכל גם וגם עד חצות..
תזכה לשנים רבות נעימות וטובות.אוהבים ומתפללים על הרב הגאון.אוהבים מאוד

תשובה
חומש דברים הלילה.
שאלה - 186847
לכבוד הרב מועדים לשמחה
מאיזה שלב גר צדק ייחשב יהודי ומותר בכלל לשמוע ולבדוק עליו כהצעת שידוך??
והאם צריך שתהיה תעודה/אסמכתא על גיור וממי?
מה הנוהלים בעניין גר?
תודה.

תשובה
השאלה אם הוא שומר מצוות ומדקדקבהלכה.
שאלה - 186846
לכבוד הרב שלום רב
האם להסתובב סביב התיבה בהושענא זה חובה? היום הרמתי את ספר התורה והחזן אמר לי להישאר בתיבה ולא להרים את ארבעת המינים. מה היה עליי לעשות? והאם עבירה בידי?

תשובה
באמצע לעשות חלופין עם אחר שעשה הקפה.
שאלה - 186845
לכבוד רבנו האהוב שלנו היום בתפילה מיהרו קצת כך שלא יכולתי להגיד הלל עם הציבור והמשכתי כרגיל ולא הפסקתי גם בזמן של הס"ת כי רציתי להקיף עם הס"ת האם היה טוב להגיד ג"כ בקה"ת
תשובה
בשעת הקריאה יש להקשיב.
שאלה - 186844
מועדים שמחה רבינו. הרב יכול לכתוב מה הסדר הכי נכון לליל הושענא רבא? ראיתי שהרב אמר לסיים עד 22 את דברים. ואחכ מה לקרוא? להתחיל תהלים לבד? או שעדיף ביחד בציבור? תודה רבה!
תשובה
ברוך השם כל הסדר נדפס בקריאי מועד.
שאלה - 186843
לכבוד הרב שליט"א
מנהג מרוקו לא אומרים בית יעקב ושיר של יום בחו"המ מדוע כן יש אומרים והרי בביה"מק לא שרו את המזמורים האלוומה הנכון לעשות?חג שמח ומועדים לשמחה

תשובה
בכל המדינות נהגו לא לומר. אך כיוון שעל פי הקבלה יש לאמרם, לכן אומרים אותם.
שאלה - 186842
שלום לכבוד הרב
הבן שאל אותי מה זה חול המועד. לא ידעתי איך להגדיר לו את זה.האם כבוד מורנו יכול להסביר לי בכמה מילים בבקשה?

תשובה
ימי החול, אך הם קדושים מהמועד. שאין לעשות מלאכה, חוץ ממבעיר ומכבה וכן דברים האסורים בשבת היום מותרים.
שאלה - 186841
הרב. קשה לי מאוד ההשתוללות שלהנכדים במיוחד שביתי לא משתלטת עליהם ומוציאים אותי משלוותי. ביתי השניה אומרת שאולי בשמים זה יותר מתהילים. איך אפשר לדעת עד כמה זה חשוב?
תשובה
קדושת המועד.
שאלה - 186840
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מועדים לשמחה.
האם מותר לקשור ציצית שנקנתה לפני החג בחול המועד?

תשובה
כשיש לך טלית אחרת, לא.
שאלה - 186839
לכבוד הרב
מועדים לשמחה
כיסינו את כסאות הסוכה בכיסוי מפואר לכיסאות לנאות הסוכה שהתלכלך מאוד האם ניתן לכבס הכיסוים ?

תשובה
לא לכבס.
שאלה - 186838
לכבוד הרב מוצפי שליט"אעד איזה שעה צריך לקרוא את ספר דבריםבהושענא רבא? תודה
תשובה
עד חצות לילה והמהדרין עד השעה עשר בלילה.
שאלה - 186837
לכבוד הרב היקר מועדים לשמחה
האם מותר לאישה נשואה עם ילדים ב"ה לצאת לנופש מהדרין נשים בחשוון .. לנוח ולצבור כוחות .. מרגישה באפיסת כוחות

תשובה
תצא עם בעלה דווקא ולא בקבוצה.
שאלה - 186836
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לגהץ לכבוד שבת?

תשובה
כן.
שאלה - 186835
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מועדים לשמחה כיבסתי הרבה כביסה לפני החג ולא הספקתי לקפל האם אני יכולה עכשיו לסדר את הכביסה כי יש בלאגן
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 186834
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מחילה על ההפרעה בחול המועד
הלימוד של השיבעה בסוף שבעת ימים מהקבורה או מהיציאה מהשיבעה בחול המועד והאם הלימוד של החודש בסוף 30 יום או אחרת בגלל המועד

תשובה
מחשבים מהקבורה לימוד שבעה ושלשים.
שאלה - 186833
לכבוד הרב
מועדים לשמחההאם מותר לכבס מפות ומגבות ידיים בחול המועד? כשלא נותרו עוד מפות/מגבות נקיות

תשובה
כל סוג כביסה שמתלכלכת מותר לכבס. כשאין תחליף.
שאלה - 186832
לכבוד הרב שלום רב
יש לי מנוי משפחתי לגן חיות. בעלי הולך ללמוד בהכולל ואחותי באה איתי במקומו. האם היא יכולה להכנס איתי במנוי אן שזה גזל?

תשובה
מכיוון שהיא במקומו, מותר. כי היא גם בת משפחה ותעזור לילדים שם.
שאלה - 186831
לכבוד הרב שלום רב
מועדים לשמחה.. האם מותר ללכת לטיפול תטא הילנג בתת מודע .. עקב בעיית שלום בית

תשובה
קדושת חול המועד.
שאלה - 186830
ברכת הלולב אני מעדיף בסוכת בה
השאלה הסוכה של בית הכנסת יחסי נמוכה שרוצים לנענע צריך להתקופף שהלולב לא יתקע בסכך ולנענע למלע כמעט ולא שיך אם בכול אופן עדיף סוכה או בבית הכנסת

תשובה
קודם התפלה אנחנו מנענעים בסוכה שבבית.
שאלה - 186829
למה משה ואהרון קודמים ליוסף באושפיזין לספרדים בפשטות יוסף היה לפני?
באמת לאשכנזים יוסף קודם

תשובה
עיין סוכה בציון, כי בזוהר כתבם בסדר זה, לפי סדר הספירות חג"ת נהי"ם.
שאלה - 186828
שלום לכבוד מו"ר עט"ר שליטא
כשיורדים גשמים האם לומר את הנוסח עולו אושפזין כשאני לא נכנס לסוכה באותו ערב?

תשובה
בהחלט תאמר, וכשהגשמים ייפסקו תיכנס שם.
שאלה - 186827
שלום לכבוד הרב. יש לי שתי חולצות שמתאימות לחג. ומעדיפה להימנע מכיבוס. יכולה ללבוש של יום חול -במועד??האם מותר לכבס לבנים וגרביים?
תשובה
מותר בהחלט. כיבוס בגדי זיעה מותר וזה כולל אותם.
שאלה - 186826
אם יש בסוכה שמדברים ואחד רוצה לישון מי קודם אם מי שרוצה לישון יכול לחייב את מי שרוצה לדבר או לילמוד לצאת
או שאין הבדל ומי שרוצה לישון נקרא מצטער שהוא צריך לצאת

תשובה
כשאלה שעות שינה הלא ישן חייב לשתוק ולא להפריע.
שאלה - 186825
שלום לכבוד הרב
במשפחה של בעלי המון בעיותקשות .גירושים בין הזוגותחיים של חילונים בלי בורא עולם בקושידיבור קשהאיך מתיחסים למשפחה אני מפחדתעל הילדים שלי שאנחנו שם

תשובה
לא לבוא עם הילדים למקומות בו הם נמצאים.
שאלה - 186824
שלום לכבוד הרב
האם מה שכתוב בבראשית תמן שכל מי שכועס בשבת כאילו הבעיר אש האם זה ממש איסור דאורייתא או דרבנן?

תשובה
הוא לאמדבר על העונשים. אלא על גודל הפגם של הכועס שהוא מבעיר חלילה. והשם יכפר וירחם.
שאלה - 186823
לכבוד הרב,מה ניתן לעשות כדי לזרז את תהליך הזיווג? אציין שאני משתדלת מאד ואף לקחתי על עצמי לימוד הלכות לשון הרע
כיצד אוכל לפעול עוד בעניין ולקבל סייעתא דשמיא בעניין הזיוג?

תשובה
להתפשר בהצעות בענינים גשמיים.
שאלה - 186822
שלום לכבוד הרב
האם אשה חייבת לאכל כל יום בשר בקר בחול המועד ובמועד או אפשר גם עוף,?

תשובה
גם גברים אפשר עופות. אך ביום טוב צריך בשר ככתוב וזבחת ושמחת. ועיין סוכה בציון.
שאלה - 186821
לכ'
האם מותר להגיד לחילוני , שלא שומר שבת, שיימעט בחילולי שבת, אם הוא צופה טלוויזיה שעתיים תצפה שעה, אם מדליק 10 סיגריות, שידליק עם נר נשמה, האם זו שיטה טובה לקרוב רחוקים ?

תשובה
נראה שכן.
שאלה - 186820
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב.
האם מותר לכתוב לאשתי מכתב בחול המועד בכדי לשמחה?

תשובה
להרבות שלום בית מותר.
שאלה - 186819
שלום לכבוד הרב
מחילה מכבוד הרב הרב ענה באחת השאלות שבבואי כלה מסתובבים נגד כוון השעון לא ראיתי בשום מקום שצריך להסתובב בבואי כלה האם הרב יוכל להסביר גם בלולב מצפון לדרום

תשובה
מי שכן מסתובב.
שאלה - 186818
לכבוד הרב מוצפי
אם לא בניתי סוכה אלא מתארח מותר לומר עולו אושפיזין של הבאח או כיון שמובא בתפילה שם שבניתי סוכה אז לא לומר? האם אפשר לומר עולו הנל ביום אם לא אמרתי בלילה?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 186817
לכבוד הרב מועדים לשמחה. מגבות ידיים ובגדי הזעה שנגמרו וכיבסתי, האם מותר לתלות אותם על החבלים מחוץ לבית ?
תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 186816
לכבוד הרב מוצפי שליט"אמועדים לשמחה כבוד הרבבטעות נכנסתי לבית הכיסא עם שקית פתוחה שהיה בפנים ספרי קודש. מרגיש רע מאוד . איך מכפרים?
תשובה
אין בכך בעיה כי היו בשקית.
שאלה - 186815
לכבוד הרב שלום רב
לקראת כל ערב יש לי דפיקות לב מואצות / סוג של התקף חרדה הדבר משבש לי את כל השגרה אני חושבת שעתיד לקרות לי משהו.
כיצד אוכל להרגיע את הנפש שלי?

תשובה
להתייעץ עם רופא המשפחה.
שאלה - 186814
שלום הרב, חמתי עם גידול בעמוד שדרה, נותחה בעבר-שיקום קשה מאוד.
היום הפנו לניתוח דחוף 5 ילדים בבית פוחדת שלא תעמוד בזה נפשית. צריכים ישועה הרב,מה לעשות? שמה מזל טוב בת זויה

תשובה
רפואה שלימה.
שאלה - 186813
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אפשר לומר בהושענא רבא את ההושענות ואת ההקפות לפני התפילה , כך שנוכל להתפלל בנץ . אבל לא לסיים מאוחר, תזכה למצוות.
תשובה
יש בעיה עם נטילת לולב קודם הזמן בלי ברכה. ולפי הקבלה הם צריכים להתקיים אחרי נענועי ההלל.
אך אם הציבור לחוץ יש מקום לדון.
שאלה - 186812
שלום לכבוד הרב
קבוע בימים אלה של סוכות יש לי נסיונות של שמחה בעיקר עם בעלי הוא שקט מידי לא מדבר כמעטחג רוצים לשמוח הוא לא יוצר תקשורתמרגישה לא מוערכת מצידומה עליי לעשות?

תשובה
זכית בבעל טוב ושקט. כי נשים רבות מתלוננות שהבעלים מרימים עליהם קולם ומתפרצים. ברוך השם אצלך מצויין. תשמחי בחלקך.
שאלה - 186811
לכבוד הרב
הלילה ישנתי בסוכה, והרוחות היו ככ חזקות שהסכך התנתק ונפל עלי בלילה. אחכ עברתי לישון בחדר ואני לא יודע אם זה טוב כי אולי מיד אחכ מזג האויר נרגע. עשיתי טוב?

תשובה
מפני שלא קשרת אותו כהוגן.
שאלה - 186810
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לקרוא בעלון הרפורמי?

תשובה
מי מכניס לביתו חמץ בליל הסדר.
שאלה - 186809
לכבוד הרב
ילד בן ארבע שנים כבר כמה פעמים שמתעורר באמצע הלילה מאוד מבוהל בוכה הרבה שלא כדרכו מפחיד אותנו. מה עלינו לעשות תודה רבה ותיזכו לשנים רבות נעימות וטובות!

תשובה
תקרא לידו כשישן כל הקריאת שמע וכל הפסוקים שאחריו. ברכת כהנים, יושב בסתר, אנא בכח.
שאלה - 186808
לכבוד הרב שלום יצאו נגדי בגלל שיצאתי נגד הרפורמים ואומרים לי לא ליהיות קיצוני ואפשר להתיר ללחוץ יד לאישה כמו שהזמיר התיר בשם מרן איזה שטויות רק לאן הידרדרנו
תשובה
אתה מתחבר לרשעים במקום לצדיקים. גהינם מחכה להם.
שאלה - 186807
שלום לכבוד מו"ר
לגבי קריאת מקרא בחצי הראשון של הלילה בחול המועד, האם זה כמו ביום טוב ושבת או כמו ביום חול רגיל? תודה רבה ומועדים לשמחה

תשובה
עניתי לך כביום חול רגיל ואינך מעיין בתשובות.
שאלה - 186806
שלום לכבוד הרב
מכנס אחד לשבת שלובשו כל חוה"מ האם מותר להשרות קצת במים לנקותו לכבוד יום טוב האחרון
תודה לרב

תשובה
הוא לא מלוכלך ואין צורך לכבסו ואסור.
שאלה - 186805
לכבוד כבוד הרב,
בת דודי נפטרה לפני שבועיים והבת שלה התחילה בימים האחרונים לארוז את החפצים שלה, כדי לזרוק או לתרום.
האם זה מקובל/מותר מבחינה דתית/אתית?

תשובה
מותר.
שאלה - 186804
שלום לכבוד הרב
מקומות שאת שחרית של הושענא רבא מתפללים לפני הנץ (הגבאים קבעו ב5:00), איזה קטע בתפילה חייב להיות לאחר עלות השחר (5:38)?
תודה

תשובה
פרשת התמיד ואיזהו מקומן. ואל תתפלל עמהם.
שאלה - 186803
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב מועדים לשמחה
האם מותר לקנות בגדים בחול המועד?

תשובה
אסור, רק מי שאין לו בגדים.
שאלה - 186802
לכבוד הרב שלום רב
בנטילת לולב וכן בקבלת שבת ״בבואי כלה״ מסתובבים עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון?
תודה רבה ומועדים לשמחה

תשובה
לעולם מסתובבים נגד כיוון השעון.
שאלה - 186801
לכבוד הרב מועדים לשמחה,
יש בחור שהציעו לי לפני כחודשים אך ישנם עיכובים שונים כך שלא הצלחנו להפגש עדיין, האם לוותר על ההצעה ולעבור להצעה אחרת?
תודה רבה

תשובה
אם ישנה הצעה קונקרטית להיפגש.
שאלה - 186800
לכבוד הרב
האם מותר לתת לילד בן 6 שיצייר בחול המועד כשאין ככ הרבה אפשרויות אחרות..

תשובה
שעה בלבד, ואחרי כן לומדים אתו תורה ואם יידע בעל פה יקבל בונוס.
שאלה - 186799
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם בחג ביום טוב חובה מעיקר הדין לגבר לשתות יין?

תשובה
למי שאינו מזיקו ומעט. חובה ללמוד תורה כל יום בחול המועד וביום טוב.
שאלה - 186798
לכבוד הרב
בן אדם שישב באמצע קדיש, האם יעמוד שיב עד בעלמא או כיון שישב כבר לא צריך לעמוד?

תשובה
חייב לעמוד.
שאלה - 186797
שלום לרב
אם ירד גשם לפני סוכות .זה לא קללה מצד שני מי שבסוכה יש לו מצווה ענקית ובזמן שיורד גשם בסוכה למרות שירד לפני סוכות יוצאים מהסוכה איך זה מסתדר מה זה ברכה להפסיד מצווה?

תשובה
והיכן מצאת שטוב שיורד גשם בסכות? ואתה ממציא קושיות?
שאלה - 186796
לכבוד הרב שלום רב
אדם שנפטר בכז חשוןשנה שעברה
מתי יעשה הפסה לגבי הקדיש השנה?
מועדים לשמחה.

תשובה
יפסיק היום ויתחיל בערב שבת במנת במה מדליקין.
שאלה - 186795
ברית יצחק הלילה, מעוניין להכין כמה דברי תורה, האם מותר לכתוב עבור הנוחות והסדר? או להמנע? תודה.
תשובה
עיקר הלימוד הוא קריאת הזוהר בשלימותו, לטובת הילוד שיהיה צדיק. ואם ישאר זמן תכין דברי תורה.
שאלה - 186794
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לאשה להכנס לסוכה בגילוי ראש או בשרוולים מעל המרפק או מכנסיים (כמובן כשאין אף אחד בסוכה)

תשובה
חמור יותר הוא בגילוי הראש.
שאלה - 186793
לכבוד הרב מועדים לשמחה בשבוע שעבר בעלי אמר שיתרום יפזר לכמה עניים ונתנו רק לאחד . העברנו לחשבון הישיבה נשמח שיועבר לעניים בבקשה.
תשובה
כבר היום בלי נדר נחלק.
שאלה - 186792
מועדים לשמחה למו"ר היקר.ראיתי תשובתך. האם לאישה עדיף לומר תהילים בלילה ה.רבא וביום ס.דברים או שעדיף להתמקד באחד מהם.והאם צריך ברצף?תודה לרב על מסירות הנפש למעננו.
תשובה
ככל האפר ברציפות, ולהשתדל לקרוא בתחילה הלילה ולהשתדל לסיים רק אם אפשר קודם שעה 22.00. כי החתימה נעשית בשעה זו, ועדיין אפשר לשנות אחר כך, אלא שצריך טורח גדול לכך.
שאלה - 186791
לכבוד הרב, בשבת 1 החלונות בד בסוכה מודבקים עם סקווטש הדבקה אפשר לפתוח/לסגור?
2 ליד הסוכה יש צינור ביוב אפשר לשפוך לשם מי נטילה?
3 ח"ו במקרה של גשם שמיכות מותר להוציא?
תודה

תשובה
א, אם הוא עשוי כדי לפתוח ולסגור מותר. ב, בתנאי שלא יוצא ריח משם, ויש לו ידית המיועדת לפתיחה וסגירה. ג, מותר להכניס לביתו כלים ומצעיםאשר חס עליהםשלא יתקלקלו מהמטר.
חג שמח
שאלה - 186790
לכבוד הרב שלום רב, מועדים לשמחה,
האם לפי דעת האשכנזים שומרים בין עוף לחלב שש שעות?

תשובה
בארץ ישראל צריכים הכל להמתין שש שעות גם אחר אכילת עופות. ועיין בבית יוסף ובמאירי ועוד. וכן פסק השלחן ערוך.
שאלה - 186789
לכבוד הרב מועדים לשמחה
האם בליל הושענא רבא אישה תקרא ספר דברים או תהילים. וכן האם יכולה להתחיל ספר דברים בשבת קודש ולהמשיך בלילה ואח"כ ספר תהילים עד חצות בלי נדר. תודה

תשובה
א, תקרא בספר דברים.. ב, כל חשיבות קריאתו היא דוקא בלילה ולא ביום קודם לכן.
שאלה - 186788
אדם שקובע סעודה רביעית מיד אחרי ההבדלה. מברך לישב בסוכה אחרי ברכת ההבדלה ואז שותה את היין?
תשובה
לאותם הנוהגים כהרמב״ם ז״ל וסיעתו שמברכים על עצםהכניסה והטעימה מכל מאכל או שתיה, יכולים לברך לישב בסוכה, אך יזהרו לברך קודם פרי הגפן.
אך לנו הספרדים ההולכיםבעקבות מרן השלחן ערוך שסובר שדווקא על אכילת פת מברכים לישב בסוכה, אם חפץ לברך, עליו להכין קודם לכן את הסעודה והפת, וכך יוכל לברך בהבדלה לישב בסוכה ואחריה הגפן ועוד.
אבל אם חושב לאכול בעוד איזה זמן כלשהו יבדיל בלי ברכת לישב בסוכה.
שאלה - 186787
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מועדים לשמחה .הסוכה שלי התפרקה לגמרי מהרוחות מה עדיף להביא ברזלים חדשים או פשוט לחבר את הקודמים איכשהו עם חוטים וכנראה הסוכה תעמוד קצת עקום ?
תשובה
תחזק אותה כל מיני חיזוקים.
שאלה - 186786
לכבוד הרב
האם מברכים על מכתש רמון ברכת עושה מעשה בראשית?

תשובה
דוקא כשרואה מעל המכתש את הר ארדון יברך לכל הדיעות.
שאלה - 186785
שלום לכבוד הרב
מה הדין אדם שכח לומר יעלה ויבוא
ונזכר רק אחרי מוסף?

תשובה
דעת הרמ"ע מפאנו, הרב כנסת הגדולה, והרב מגן אברהם ז"ל שאינו חוזר שחרית, ואילו דעת הרשב"א, הגאון הפרי חדש, והגאון החיד"א ועוד שעעליו לחזור של שחרית, וכן הלכה שעליו לחזור.
שאלה - 186784
מועדים לשמחה הרב, מישהו הניח מחוץ לבית הכנסת שקית עם ספרים והיו שם גם מזוזות,אני לא יודע מי האיש ,מי הסופר, במידה ואחרי בדיקה המזוזות יהיו כשרות , ניתן יהיה להשתמש?
תודה

תשובה
כולם חייבים גניזה.
שאלה - 186783
לכבוד הרב
שואל בשם אלמנה ללא ילדים שקברה בעלה ערב חג הסוכות י"ד בתשרי וקמה שעתיים לפני כניסת החג האם תעלה לבית החיים מיד לאחר שמיני עצרת להנחת אבן ומתי יחול השלושים אם בכלל?

תשובה
א, היא אינה חייבת לעלות, אלא במוצאי החג יניחו אבן או לבינה בגובה 30 סנטימטר על הקבר בצר הראש ויתחיל מיד בבניית המציבה.
ב, ביום ראשון י"ב מרחשון בערב שהוא ליל שני י"ג בו מרחשון יעשו בביתם או בבית הכנסת אזכרה של 30 יום. וילמדו לעילוי נשמתו.
ג, ביום שני י"ג מרחשון במשך היום יעלו לקברו וילמדו שם תהלים ומשניות אותיות שמו ויקראו קדיש והשכבה.
שאלה - 186782
לכבוד הרב שליט"א שלום רב ומועדים לשמחה.
האם בשבת עושים הקפות?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 186781
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרופא ילדים אמר להחליף סוג של מטרנה(ללא לקטוז) ואין עליה מהדרין (אבקת חלב נוכרי)מותר לתת לתינוק ב

תשובה
מותר בהחלט לתינוקות.
שאלה - 186780
לכבוד הרב שלום רב
האם בחול המועד אפשר לשלוח את הילדים הקטנים למעונות שעובדים בחול המועד
או שיש בזה מסייע לעבירה ובפרט שיש שם עובדות דתיות ?מועדים לשמחה.

תשובה
ותר לשלוח שם הפעוטות.
שאלה - 186779
לכבוד הרב מוצפי שליטא.
הערב רב מביאים אלפי פרוצות (תיירים) לכותל המערבי כך שקשה מאד להגיע לשם ולא ליפול בשמירת עיניים בפרט עכשיו שהדוחק גדול האם מותר בכ"ז ללכת לשם ?

תשובה
תלך רק באמצע הלילה או בבוקר מוקדם.
שאלה - 186778
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סוכה שיש עליה סכך ישן מאד ותולעים נופלים ממנו האם כשר לשבת שם ?

תשובה
הסוכה כשירה אך צריכים זהירות פן יפלו על האוכל בעלי חיים
שאלה - 186777
שלום לכבוד הרב
אשתו של אבי הכניסה אותי למחלוקת.האם ערבים בחלום הם מלאכים? ע"פ הקבלה?

תשובה
היום חול המועד.
שאלה - 186776
לכבוד הרב שלום רב
מועדים לשמחה, ילדים בני שמונה והאשה טוענת שהיא מצטערת שהם ישנים בסוכה מדאגה לשלומם, והם גם לא שמחים לישון בסוכה בטענה שמפחדים, האם פטורים?

תשובה
בזכות זאת הם יהיו שמורים כל השנה כפי שכתבנו בס"ד.
שאלה - 186775
שלום לכבוד הרב
בוקר טוב כבוד הרב יש לי שיעור תורה קבוע בימי רביעי כנל היום וההורים של בעלי באים להתארח אצלינו בסוכה מה הרב מציע להשאר או ללכת לשיעור תורה?

תשובה
כדאי להישאר ולקבלם, מפני חשש מחלוקת ופגיעה בכבודם.
שאלה - 186774
לכבוד הרב שיחיה, האם יש מצווה או חובה לעלות לירושלים בחול המועד?
תשובה
מצווה רבה היא, זכר לעליה לרגל בירושלים בזמן המקדש. כי לדעת התשב"ץ ז"ל גם עתה בימי החורבן יש מצווה לעלות, כםי שכתב המדרש על המשל ליונה החוזרת לקנן באותו מקום.
שאלה - 186773
לכבוד הרב שליט"א. שמעתי בשם הרב שהפותח את ההיכל מזיז את הפרוכת לצד ימין (מערב) משום שכל פניותיו של אדם לא יהיו אלא לימין, אך זכור לי שקראתי תשובת הרב להזיז לצד שמאל (מזרח)
תשובה
רוב התושבים בארץ ההיכל בצד מזרח, והפותח מזיז את הפרוכת מדרום לצפון, היפך כיוון השעון, וזה נקרא משמאל ההיכל לימינו.
שאלה - 186772
כבוד הרב,
ב3 בלילה לערך עקב הרוחות הסוכה 'חישבה להישבר' ושמתי במהירות אזיקונים לחיזוק הסכך והקרשים לברזלי הסוכה. האם כעת הסוכה פסולה? ברוח מצויה לא נזקקה לכך כלל, תודה.

תשובה
טוב עשית והסוכה כשירה.
שאלה - 186771
לכבוד מו"ר הרב
האם מותר לבצור ענבים מגפן בגינה בחול המועד כדי לעשות מיץ ענבים לכבוד שבת ושמיני עצרת?

תשובה
רק כמות לחג בלבד, ולא לשכוח הפרשת תרומות ומעשרות.
שאלה - 186770
מועדים לשמחה.
אשתי בתוך יב"ח על אביה, וכבר הזמינה לסעודה את אחיה.אח"כ ראתה את תשובת הרב בעיניין.האם ניתן להקל בצרוף של סיום מסכת? מדובר על דיעבד.
תודה

תשובה
ידידי היקר, לא נוכל לזלזל בכבוד האב שנפטר, כי כאן הן היא המארחת, הן הוא האורח, אבלים על אביהם. זה לא נקרא דיעבד.
שאלה - 186769
לכב' הרב מוצפי שליטא, שלום.

בטעות הכניסו למשכורת הודעתי במידית, שלא יהיה גזל, ביקשתי שיהיה ע"ח הלוואה. כי קשה להחזיר ?מותר לי או שחייבת להחזיר הכל במקום?תודה.

תשובה
אין חשש כיוון שלא מרצונך ההפקדה.
שאלה - 186768
שלום לכבוד מורנו ורבינו מועדים לשמחה
מה עושים עם חוק לישראל בימים שבהם חל יום טוב? קוראים ביום טוב? מדלגים ומשלימים אח"כ? לא משלימים?
שנזכה לשבת בסוכה מעורו של הלויתן

תשובה
ביום טוב כמו בשבת אין משלימין, אלא שלמחרת יתחיל רקהמקרא של אתמול וימשיך בשל היום. כך כתב רבנו החיד״א זיע״א.
שאלה - 186767
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר בשבת לשים בכלי שלישי אבקת מרק עם שקדי מרק (או בלי שקדי מרק) כמו שמכינים תיה?

תשובה
יש מחמירים בכלי שלישי כיוון שהוא מקלי הבישול. ואגב האבקה לאטובה לבריאות.
שאלה - 186766
לכבוד הרב מוצפי שליט"א ,רציתי לדעת האם לקרוא הספרים שכתב אחד. שאם אדם בחר לעשות רע,זה מישום שככה ה רצה שיבחר
תשובה
חס ושלום לומר כן, הרי זו כפירה בשכר ועונש, בבחירה החופשית שהיא יסוד מיסודי האמונה. וכנראה שלא למד, ולא שימש גדולים. ולכן כתב כן.
שאלה - 186765
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
צריך לבחור בין קריאת ספר דברים מיד בצאת השבת בין תיקון ליל הושענא רבא מתחיל ב 1 בלילה מה יבחר בין שניהם,ומה עדיף על בית הכנסת לעשות?בין שתי האפשרויות

תשובה
מדוע הנך תלוי בשאר העם, אתה תתחיל לבדך את חומש דברים ואחריו כל הסדר.
שאלה - 186764
לכבוד מורנו הרב
מחילה רק לתועלת הכלל
ילמדנו רבינו בענין תיקון חצות במועד ואחריו עד ר"ח

תשובה
תיקון לאה בלבד.
שאלה - 186763
סוכה הפוכה מלאה מים עתה סימנו להתקינה ראוי כעת להחמיר ולאכול פת כדי לברך?לתועלת הציבור יאיר לנו הרב בלימוד ב'חמד אלקים'ברכות לה' ולמו"ר על הישועה לאשתי שיפור ניכר מאוד
תשובה
כדאי כי היא מצוות עשה מהתורה
שאלה - 186762
לכבוד הרב
לגבי השאלה אם לארח בן נשויי שחזר בשאלה, בשבתות וחגים..הרב ענה:
" בשום פנים ואופן אם מחלל שבת".
בבית שלנו לא מחלל שבת אך לא מתפלל.
אפשר לארח אותו בשבתות וחגים?
תודה

תשובה
אם שומר בביתכם אפשר, אך חוששני פן אחרים חלילה ילמדו ממנו.
שאלה - 186761
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרי עשינו סוכה להשם יתברך
ורוצים לקיים את מצוות הסוכה התחילו רוחות חזקות וגשם ...מדוע השם יתברך עושה זאת? הרי אנחנו רוצים לקיים את המצווה ?!

תשובה
הוא מבקש שנשוב בתשובה שלימה ומליאה כדי לזכות לישב בסוכה.
שאלה - 186760
שלום לכבוד הרב
אנחנו בשנת אבל על אבא שלנו האם מותר לנו האחים שבאבל להתארח בחול המועד בסוכה של אחד מאיתנו האחים (כולנו באבל על אבינו).
יישר כוח ותודה.

תשובה
לא השנה.
שאלה - 186759
מועדים לשמחה!
האם בתיקון לאה בחול המועד אפשר להוסיף את הפסוקים של רחל המופיעים בלשון חכמים בימים שאין אומרים תיקון רחל?

תשובה
יש אומרים אותו.
שאלה - 186758
לכבוד הרב
אני גבאי. האם מותר בשחרית חוה"מ להוציא את הס"ת לאחר שחרית ולעשות את ההקפות לפני קריאת התורה? כדי למנוע טורח ציבור מהמבוגרים. ואם כן על מה צריך להקפיד.

תשובה
אחר ההלל, כן.
שאלה - 186757
מחילה מכבודו שאני מטרידו , לגבי השאלה של הערוב
שכחתי לציין שאנחנו גרים בבניין שבו לכל הדיירים יש מעין חצר משותפת אחת שאינה מגודרת, כיצד ננהג? תודה

תשובה
צריכים לראות את השטח, והסימנים של החצר כדי לחוות דיעה.
שאלה - 186756
לכבוד הרב שלום רב
מועדים לשמחה נודה לרב אם יוכל להסביר לנו מה זה שאומרים בברכת המזון שניזכה לישב בסוכות עורו של לויתן בברכת אורך ימים ושנים בבריאות איתנה

תשובה
חול המועד היום, עיין סוכה בציון.
שאלה - 186755
לכבוד הרב שלום רב.
מועדים לשמחה. כשנולדתי הורי היו עולים חדשים. לא עלו לתורה וקראו בשמי. האם יש עניין היום כשאני בת 32?
תודה

תשובה
אין בזה צורך כלל.
שאלה - 186754
צאת החג של יום שני של גלויות בנויורק הרב אמר שאחרי 20 דקות אפשר להוציא
אחרי 20 דקות לא רואים כוכבים
כל בתי הכנסת בשכונה מוצאים חג בן 60 ל 72 דקות אחר השקיעה
ילמדנו רבנו אך לנהוג

תשובה
בניו יורק היציאה יותר מאוחרת מההפרש בירושלים.
שאלה - 186753
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היתושים בסוכה לא נותנים לי לישון. למחרת עייף, נרדם בתפילה ובלימוד, פחות לומד עם הילדים. האם זה מצטער הפטור? קשה לי להפסיד מצווה יקרה זו.
תודה

תשובה
למה להצטער כשיש היום מכשיר חשמלי ה"קולט" יתושים.
שאלה - 186752
שלום לכבוד רבינו שליט''א.
יום ראשון של חג ,שהחיינו בעמידה או בישיבה?
יאריך ימיו בטוב ובנעימים.
מועדים לשמחה.

תשובה
ככל הקידוש בלילה מעומד.
שאלה - 186751
לכבוד הרב
בשעת וויכוח ביני לבין חברתי חשבתי שהיא קללה אותי ומתוך כעס אמרתי לה שיהו לך שלושה ימים רעים באותו רגע אמרתי בטל ומבוטל ושיעבור עליי צריך לחשוש שאמרתי לה דבר כזה?

תשובה
כשביטלת אין חשש.
שאלה - 186750
מועדים לשמחה הרב

סוכה ג דפנות שיש קורת בטון יותר מ4 טפ' בניצב לדופן האמצעית. שמתי דופן קנים תחתיה כך שחילקתי ל2 סוכות צמודות. האם ברכה ועולו בזו פוטרת את השניה?
פתקא טבא

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 186749
לכבוד הרב היקר שליט"א מועדים לשמחה
שאלתי היא על השבת הקרבה
במקום שבו לא סומכים על הערוב כיצד נטלטל את האוכלים לסעודות שבת בסוכה? האם ישנו פתרון?

תשובה
חצר הבית מגודרת, ולכן נחשבת לגבי העירוב, ומותר הוא להכניס ולהוציא מהבית לחצר ומהחצר לבית.
שאלה - 186748
לכבוד הרב שלום רב
אני בשנת אבל על אבא שלי
האם מותר להתארח לארוחה בחול המועד אצל חברים?

תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 186747
שלום לכבוד הרב
בנוגע לאיבוד ההכרה. לא מדד חום היה לבד בבית הרגיש שמתעלף קם וראה שהקיא כתוצאה מהאיבוד הכרה ואז ישן עד צהריים של יום למחרת והיה חלש

תשובה
יברך הגומל.
שאלה - 186746
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מדי פעם רוחות לא מצויות חזקות, הסוכה קשורה אבל לא יודע עד כמה יכולה להחזיק ברוחות כאלה, האם בכ"ז לישון בה, מפחד שתתפרק עלי ועל בני ח"ו באמצע הלילה?

תשובה
כולנו בטוחים בחסדי אבות ראשונים שסוכותינו יעמדו יציבים.