ליחצו לשליחת שאלה לרב
נהריה
בית הכנסת בית מאיר
רחוב גרנבאום 15
יום ג' כ"ד טבת 21/01/20 למניינם בשעה 20:30

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


כ"א/טבת תש"פ

     

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 191733
מרן שליט"א, השתתפנו אמש במעמד ההילולא, וראינו את התרגשות כבודו בהוצאת סידור הרש"ש, וחזר על עצמו גם במעמד המרטיט על הציון, נודה במחילה אם יסביר לנו על מה ההתרגשות הגדולה.
תשובה
מה אומר ומה אדבר, מי אני כי זכיתי לראות עין בעין את כתבי היד של מורי אבי עטרת ראשי, פאר מקדושים, חסיד קדוש וטהור, אשר כל ימיו היה מהלך בארץ וראשו מגיע השמימה, מדקדק במצוות באופן מבהיל, גדולי דורו כינוהו גאון בקבלה, והיה מכווין כוונות נוראות בתפילה, בברכות, בהנהגות, בקיום המצוות, ובכל צעד ושעל, הכל היה לכבוד השכינה הקדושה, להעלותה מעלה מעלה מבור הגלות, ועל עם ישראל שיזכו לתקן ולהשלים נשמותיהם בעולם הזה, והיה מעתיר בעדם כל ימיו.

בעלותו בפעם החמישית לארץ ישראל בשנת התרצ"ד הקדיש את כל זמנו וחייו ללמוד בעומק ובעיון את כל סדר הכוונות להרש"ש זיע"א, והיה בצער על כי בביקוריו הקודמים זכה ללמוד אצל מורנו הגאון רבי שאול דוויק הכהן ז"ל, ורבו הסתלק לעולמו ביום ד בטבת התרצ"ג. מיד כיתת רגליו אצל תלמידיו המובהקים, חכמי הקבלה בירושלים, וישב לפני המקובלים הרב אפריים הכהן, הרב סלמאן אליהו, והרב יעקב מונסה זכר צדיקים לברכה, אשר שתו מבארו ותורתו של הרב שאול דוויק ז"ל, והיה טורח חוקר ושואל בודק ומתחקה אחרי כל תג ותג, אות ואות, בעניני הכוונות בכל ענין וענין.
אמי עליה השלום סיפרה לי כי חמש שנים תמימות היו חייו כולם קודש ללימוד סידור הכוונות, והיה יושב בביתו ורושם כל תג ותג, וכשהיה מתקשה באיזה ענין, מיד היה קם ממקומו באמצע לימודו והולך ברגליו מרחק של כארבעים דקות הליכה עד לישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה אל רבי אפריים הכהן ז"ל ומציג בפניו את חקירתו. ואת המסקנא רשם בשולי הגליון של הסידור.

סיפר לי הגאון הרב יוסף שרבאני ז"ל כי שח לו הרב אפריים הכהן ז"ל שמור אבי היה חביב עליו ביותר, ואמר לו כי כל חכם מקובל שהיה שואל אותו שאלה בכוונות היה משיבו מיד על אתר, אולם כאשר חכם סלמאן היה שואלו היה מבקש ממנו המתנה יומיים בשביל עיון בספרים קודם שיתן לו תשובה. כדברים הללו בדיוק שמעתי מפי בנו יבדל לחיים טובים הגאון חכם שלום הכהן שליט"א.
את ההגהות על סידור הכוונות רשם לו בגליון בעיפרון באופן זמני, רק לאחר שחזר ושנה על הסוגיא עוד ועוד ושחלפו חדשים רבים ולא נשאר בלבו שום ספק, חזר וכתבם בעט ברזל בציפורן הטבולה בדיו בספר לזכרון.
כל ימיו טרח וחיפש עוד מקורות, כתבי יד של גדולי המכוונים, פעם מצא את העתקת כתב יד של המקובל הרב אליהו מאני ז"ל, והעתיקם כמוצא שלל רב, שוב היה בידו את סידור הרב סלמאן אליהו ז"ל, והעתיק ממנו חידושים, הערות והארות שנראו לו, גם העתקת כתב יד של הרב שאול קצין [הסבא] ז"ל הוא מעתיק את דבריו בסידור.
בקיצור מפעל חיים של ל"ו שנים רצופות כל יום וכל שעה, במסירות עצומה.
אמר לי פעם שהוא מונע מעצמו מים לשתות, כי הוא עסוק בלימודו, וכדי לשתות מים עליו לפתוח את סידור הכוונות ולכווין ברכת שהכל, ולאחר מכן בורא נפשות רבות, ואחר כן גם אשר יצר, ונמצא מופרע מלימודו.

שאלתני ידידי מה פשר ההתרגשות??? ובכן, מ"ה שנים הכתבים הללו היו מונחים כאבן שאין לה הופכין, והנה העיר השם יתברך היום הזה את לב כמה אנשים גיבורי חיל, ובראשם את לב חתני אהובי הגאון המפורסם הרב עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א, אשר עם כל עיסוקיו בתורה הקדושה, ומושבו בבית הדין בירושלים קרתא קדישא, שם לילות כימים והשקיע כל כוחו ואונו בגיוס תלמידי חכמים גדולים וצנועים, אנשי הסוד, מארי דרזין עילאין קדישין, אשר עבדו ימים ולילות לפענח, לכתוב, להעתיק, להגיה, ולהגיש מלאכה מושלמת ולהוציא הסידור על שלשת כרכיו לאור עולם. זהו יום גדול בשמים ובארץ. בו מתגלה דבר כזה אשר לא היה מעולמים, אחת לשלש דורות. ואין ספק שאבי ז"ל חוגג היום בשמים עם חביריו הצדיקים, אצל איתני עולם, הרשב"י, רבנו האר"י ז"ל, הרש"ש זיע"א וחכמי הקבלה זיע"א.
שאלה - 191277
לכבוד מרן שליט"א שלום
לשאלת רבים לגבי כל ספריו של מו"ר שליט"א ניתן להשיגם בכל הארץ בטל 0546798333 תודה
מו"ר יזכה לשנים רבות נעימות וטובות מתוך בריאות איתנה

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 189760
לשאלת רבים, לתרומות עבור ספרי הרב בכרטיס אשראי, ניתן לתרום כאן: https://www.matara.pro/nedarimplus/online/?mosad= 2000031
לעמותה סעיף 46 להחזרי מס.
תודה

תשובה
תזכו למצוות. וזכות הצדיק הגדול תעמוד לכם תמיד.
שאלה - 188888
לכבוד מורנו ורבנו, שמחנו מאוד לראות את הכרך הראשון של "שערי ציון", על פרקי אבות פרקים א - ב, מצפים לכרכים הבאים, מזל טוב לכם ולכל עם ישראל.
תשובה
תודה לאבינו שבשמיים על החסדים הגדולים שעשה עמנו. מה אני מה חיי, שעשה ועושה עמי טובות גדולות ועצומות, מה אשיב להשם כל תגמולוהי עלי, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא.
השיעורים שנמסרו בקהל רב במקומות שונים ברחבי ארצינו הקדושה זה קרוב לארבעים שנה, והשם יתברך נתן לי כח ואומץ להכינם ולחברם, ובפרט בימים שבין פסח לעצרת, מנהג ישראל קדושים לעסוק בלימוד מסכת אבות, שהיא השער ״שערי ציון״ ללימוד תורה, נקבצו ובאו תחת ידי תלמידי חכמים מובהקים, חכמים ונבונים, ועשו להם ציצים ופרחים, מקורות טהורים, עם ראשי פרקים, כולם אהובים, כולם ברורים, למען ירוץ הקורא בהם, ועיטרום בכותרות נאות, למען יפיה של תורה, להגיש אותה בכלי מפואר ונאה, ולא חסכו עמל רב בימים ובלילות, למען הביא את המלאכה לגמר טוב.
ועל כולם ועל צבאם, אהובי ורעי, יקירי וחביבי, חתני אהוב עלי כבני, איש חכם ונבון, יקר המידות, וכליל המעלות, איש תבונות, אהוב על הבריות, מגזע המעלה, בעל תורה יקר וגדולה, לישרים נאוה תהלה, הלא הוא הגאון הגדול הרב עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א, חבר בית הדין בירושלים רבתי.
את הכל עשה יפה בעט'ו, ע"ט סופר מהיר במלאכתו, קל וזריז למלאת מצוותו, לאשר קנהו מאתו, וניצח על המלאכה באסי'ף ובקצי'ר, בקטי'ף ובבצי'ר, ללקט בא'ומרים, פניני זהב חומרים חומרים, וערך ואיזן ותיקן וחיקר הספר במלוא יפיו והדרו, יחד עם חביריו גיבורי כח עושי דברו, והגיש לציבור הרחב ספר נאה ומפואר במלוא יפיו והדרו.
אברך אותו ואת צוות התלמידי חכמים על המלאכה המרובה והמורכבת, אשר עוד ידם נטויה, להוציא ספרים ערוכים במלאכה שהיתה מפוארת דיה, בתיכנון, בעריכה, בסידור ובניקוד, בהגהה, במראי מקומות, בדפוס ובכריכה.
ימלא השם יתברך כל משאלות לבכם לטובה ולברכה, ותזכו לגדל את בניכם ובני בניכם לתורה וליראה, מתוך נחת דקדושה, ותצליחו בכל מעשה ידכם בזה ובבא.
שאלה - 188377
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה לרב על כל מה עושה למען עם ישראל
ניתן להשיג את הספר החדש במוסאיוף בירושלים ובבית שמש בעזור ויקטורי בתאום טלפוני אחרי צהריים אצל דוד- 0508754326

תשובה
ברוכים אתם להשם תמיד.
שאלה - 191911
לכבוד הרב שלום רב
שבת שלום לרב האם מותר להישתמש בשבת בספריי שכשמנערים אותו ולוחצים יוצא קצפת מוכנה?

תשובה
ליצור צורות שונות בשבת אסור. רק להתיז מעט על העוגה בלי ציור.
שאלה - 191910
נהוג שבשנה מעוברת-שלאחר אזכרה של השנה בתום 12 חדשים-עושים אזכדה גם בתום 13 חדשים-שאלתי-האם חייבים ג לעלות לבית העלמין-תודה
תשובה
העורך, הרב השיב לך אתמול שאין חובה בזה כלל.
שאלה - 191909
לכבוד הרב שלום רב
אבי גר בחול ( בפנמה ) ומסיבות כאלה ואחרות אינו יכול לבוא ארצה. האם מותר לי לטוס לבקרו. הוא לא הגיע לארץ כבר 5 שנים
תודה לרב

תשובה
לזמן קצר לבקר את ההורים מתירים.
שאלה - 191908
לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי
ראיתי שתורמים לחתנים וכלות מוצרי חשמל יש לי מיקסר ומטחנת בשר למסירה.

תשובה
מטעמים מובנים, אם הם חדשים ולא היו בשימוש נשמח מאוד לקבלם.
שאלה - 191907
כבוד הרב, גיסי לעתיד מתחתן בעוד כחודש, ביקש לשאול, יש להם אפשרות להשכיר דירה למשך שנה כי הבעלים רוצה למכור כעבור שנה, שואל אם לקחת אותה או להמשיך לחפש דירה אחרת לטווח ארוך?
תשובה
כדאי דירת קבע, כי שמי השכירות נבזזים ואוזלים וחבל.
שאלה - 191906
לרב היקר
אחותי מתחתנת בקרוב הבחור ללא כיפה ולא מקפיד על מה שצריך והחתונה תהיה מעורבת ולכן איני שמחה בכך וגם בקושי מדברת איתה
האם אני צריכה להתנהג אחרת למרות זאת?
תודה!

תשובה
תאחלי לה חיים טובים, וחיים של תורה ויהדות.
שאלה - 191905
שלום לכבוד הרב אני בת 50 ואני לא רואה תקופה ארוכה כיצד עלי לנהוג כאשר מופיע פעם בכמה חודשים .פלגה. חודשי .למה אני צריכה לחשוש תודה לרב החשוב
תשובה
הפלגה, בינונית, חודש.
שאלה - 191904
לכבוד הרב שלום רב
מצטער על השאלה אבל אפשר לקרוא את תיקון היסוד מספר לשון חכמים ביום שישי ביום לאחר שקרה... תודה רבה וסליחה על הגזל זמן

תשובה
בהחלט כן, זה בדיוק לשם כך.
שאלה - 191903
לכבוד הרב שלום רב
התחתנתי לפני חדשיים ורציתי מאחרי החתונה לא לגעת בזקן. ואשתי לא מתנגדת אבל היא מעדיפה שאני מקצץ.
מה אני צריך לעשות?

תשובה
מה שהנך מרגיש שמתאים לך.
שאלה - 191902
לכבוד הרב שלום רב
בעניין שטיפת פניו ידיו ורגליו במי אזוב בימי שישי של השובבי"ם. שטיפת ידיו האם הכוונה לכפות ידיו או מעבר?
תודה רבה ושבת שלום

תשובה
עד פרק הזרוע, תזכה למצוות.
שאלה - 191901
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני עובד במתקן בטחוני.
המתקן מצריך שמירה 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים.
שאלתי היא, האם בשבת יש היתר לעבוד ולאבטח במתקן זה, אך ורק למטרות האבטחה.

תשובה
א, לכתחילה ראוי לעשות המלאכה על ידי מי שאינו יהודי, ב, בשעה שיש צורך וחשש שיכולים לבוא לידי סכנה, אפשר לבצע הפעולות הנדרשות.
שאלה - 191900
שלום לכבוד הרב
כשקונים צבעים שונים של תפוחים, גמבות וכו האם כדאי לעשר בלי ברכה כמובן מכל אחד או מספיק מצבע אחד?
תודה ושבת שלום !

תשובה
כל אחד הוא גידול אחר ושונה, ויש לעשר מכל סוג וצבע.
שאלה - 191899
לכבוד הרב

יש מותג שהסמל שלהם זה צללית [זה תפר] בצורת גבר ואישה שיושבים עם גב אחד לשני.
לא ממש ניתן לזהות זאת אך זה כוונת הסמל, האם מותר ללבוש בגד כזה שכבר נקנה?
תודה

תשובה
רק בתור בגד שינה. או פנימי שאינו נראה כלל.
שאלה - 191898
לכבוד הרב
למדתי בבית הספר מגמת חקלאות ויש לי ידע האם מותר "לי" לגזום את עצי הפרי בגינה שלי כדי שהעצים יצמחו יותר טוב ויניבו פירות ישנם ענפים בעץ שלא מניבים פירות ?

תשובה
רק הפעולות ההכרחיות לתועלת האילן מותר.
שאלה - 191897
לכבוד מו"ר.
לענין מעשר כספים בעצמאי:
א) האם להפחית את תשלומי המיסים השונים (מס הכנסה ב"ל) מהרווח לפני שמעשרים?
ב) כמה אחוז מהמעשר ניתן להפריש לחתונות הילדים?
תודה רבה

תשובה
א, אפשר בהחלט. ב, למי שעובד יכול לתת עד מחצית לצרכי נישואי ילדיו.
שאלה - 191896
אני לא מבינה שאם יש הלכה וחוקים למה יש בכל זאת ניגודים מסוימים בין העדות?
העניין בשר חלק שאשכנזים לא מחמירים והם יכולים לאכול לא חלק, אז איך מתירים?

תשובה
יש הלכה וממנה איש לא יסור ימין ושמאל, אלא שבגלות היינו בארצות שונות, ונוספו מנהגים שונים ופרשניות שונות. וכל ארץ קיבלו עליהם כללים שונים במקצת.
שאלה - 191895
לכבוד הרב שלום רב,

מה הזמן המינימלי שיש לזמר בשירי שבת בסעודות. וכמה זמן נוהגים בממוצע? האם יש לחשוש לביטול תורה באיזשהו שלב? תודה ושבת שלום.

תשובה
הכל תלוי באופי המסובים, בכל אופן לא להאריך יותר מהממוצע.
שאלה - 191894
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בשידוך מתקדם עם בחורה.
שני דברים המטרידים אותי:
היא מוכנה לכיסוי ראש אבל להשאיר ״2 אצבעות״
רוצה שאאסוף אותה ושהיא תשב קדימה.
מה דעת הרב?

תשובה
בת שגדלה בסמינר בית יעקב, לא מבקשת תנאים מסוג זה.
שאלה - 191893
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רב שאמר לי בעקבות גירושים שעברתי שעליי לישון על הרצפה 40 יום. וזה בגלל שבעלי היה בצער מהגירושים. להמתקת דינים שלא יהיה חס וחלילה... ???

תשובה
הוא זקוק לאישפוז.
שאלה - 191892
לכבוד הרב שלום וברכה
הרב היקר תהילות לאל עליון מאז ששוחחנו אתמול בערב הצלחנו לגייס כבר עבור החתנים והיד עוד נטויה.יברכני רבי שאצליח לגייס עוד הרבה בעבורם
שבת שלום

תשובה
תעשו ותצליחו, תזכו למצוות. כי אותם שהבטיחו להם הרים וגבעות, דשאים ונהרות, אפילו לא נתנו גבשושיות, ולא מי גבים ובורות. ונשארו החתנים ללא משענם ומשענה.
שאלה - 191891
לכבוד הרב היקר,
האם אחרי מקלחת חובה ליטול יגיים עם כלי, או מספיק במים?
שבת שלום ומבורך כבוד הרב

תשובה
רק בשני אופנים נוטלים בכלי ובשניהם הברכה על נטילת ידים, א, בשחרית כשקמים מהשינה, ב, כשבאים לאכול לחם.
שאלה - 191890
שלום לכבוד הרב אני אשה ממתי יכולה להתפלל שחרית, היום התפללתי עמידה בחמישה לשש
תשובה
בסדר גמור. תקובל ברצון.
שאלה - 191889
שלום עליכם.
לצערי אין ביכולתי להתענות בתקופה זו מחמת עבודתי, האם תענית שעות, כגון עד חצות, או מיעוט אכילה מועיל במשהו?

תשובה
עיין יסוד ציון.
שאלה - 191888
לכבוד הרב
הרב ענה בשו"ת על אריכות בתפילה כשהוא עשירי, מניין מצומצם אני משתדל למהר אבל מה אעשה כיום הציבור רצים מרגיש שמחכים לי אבל גם חשוב לי להתפלל כראוי מה עושים במצב כזה?

תשובה
א, תתפלל במקום אחר, ב, תתפלל כרגיל כמו כל הציבור יראי שמים, ולא תאריך יותר מהם.
שאלה - 191887
שלום לכבוד הרב שליט"א
בבית הכנסת פרצה שריפה. והתיבה נשרפה וא"א להשתמש בה. קנו חדשה והישנה לא יודעים מה לעשות?
תודה רבה

תשובה
אם ניתן לעשות מדפים לספרי קודש משיירי העץ זה נכון לעשותו, אך כשאין שום חלק מהתיבה שימושי, יפרקו אותה ויגנזו את החלקים באדמה במקום פנוי לגניזה.
שאלה - 191886
שלום לכבוד הרב אשה מסולקת דמים שסובלת מטחורים וראתה על הטישו דם. ובדקה אחר כך ויצא נקי בבדיקה. האם צריכה לחשוש ? תודה רבה
תשובה
אין בזה שום חשש. כיוון שיודעת שהיא פצועה.
שאלה - 191885
שלום לכבוד הרב מוצפי לגבי השאלה בשיעור מוסר של קירוב רחוקים לשיר או לפייט מדובר שהנשים בעזרה ולא שרות רק הרב והאנשים מאותו עניין של השיעור השיר או הפיוט לחזק אותם באמונה
תשובה
בסיום השיעור תשירו את ״בר יוחאי״ וכן ״ואמרתם כה לחי״.
שאלה - 191884
אזכרה של שנתיים לאבי ע"ה. לאחי הבכור חשוב שכולנו נגיע לבית העלמין ביום פקודתו ונקרא תהלים,בנוסף ללימוד בכולל אברכים. האם בסדר שאמי שתיחי' אני ואחותי נצטרף לבית העלמין?
תשובה
אינני יכול לומר לכן לא. אם כי הוא טועה, והיה נכון יותר שתלכו אחרי שהגברים יצאו. אך זה דבר מאוד רגשי ולא אוכל לומר דבר.
שאלה - 191883
לכבוד הרב ב"ה הראתי לאשתי את התשובה על נושא השחיטה והיא חוזרת בתשובה ומבקשת סליחה ששמעה לשון הרע על הרב ועל הנושא הנ"ל. כואב הלב ואני בצער מהלשון הרע שאנשים תמימים מקבלים!
תשובה
ברוכים אתם להשם.
שאלה - 191882
לכבוד הרב
בעניין פדיון נפש האם גם אדם בריא צריך לעשות מדי פעם? וכל כמה זמן צריך? ולאדם חולה מאוד כל כמה זמן חודש שבוע או כל יום? ומה סכום הפדיון כיום?

תשובה
רק בעשרת ימי תשובה.
שאלה - 191881
לכבוד הרב
רציתי לשאול כמה זמן אפשר להתפלל עמידה לפני הזמן הנקוב בלוחות של נץ החמה או שזה ממש כפי הכתוב.
תודה רבה בריאות לרב לאורך ימים טובים

תשובה
מסתמא שאינך מתפלל יחיד, מנין המתפלל בנץ החמה, יתפללו לפי זמן הנץ, מנין פועלים יתפללו לפי מנהגם.
שאלה - 191880
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. יש לנו מנין כל יום במנחה, ואחר המתפללים מאריך בתפילה והוא עשירי, והוא ממשיך בדרכו, אולי הרב יכתוב על ענין זה.

.

תשובה
לצערינו זו תופעה נפוצה לאחרונה, וחבל מאוד שאינם מקיימים מצוות עשה מהתורה ואהבת לרעך כמוך, ומאריכים בתפילה ואינם מתחשבים בזולת, זה גם קורה אצל סוג מסויים שאינם שומעים בקול החכמים ועושים מה שעולה על רוחם, מפני שלא קיבלו חינוך נכון בילדותם.
וחבל מאוד שהם מפסידים עניית אמנים, וקדושה במילואה, ברכת כהנים כהלכה, ולפעמים גם קריאת התורה וקדישים ועוד. גם אינו יודע שלא מקיים דברי חז"ל שאמרו אל ישנה אדם ממנהג המקום, אל יהא יושב בין העומדים ולא עומד בין היושבים, והמה חושבים שתפילתם היא יותר מכולם ובוודאי תתקבל, וחבל שאינם מקשיבים לדברי חז"ל. גם יש בזה חשש יוהרא, חשש אל ישנה אדם מפני המחלוקת, והשם יתברך יחון אותם חכמה בינה ודעת.
שאלה - 191879
לרב אהוב נפשנו,חידשתי את התרומה לטהרת המשפחה אנא ברכני שאזכה כבר לזרע קודש של קיימא,עייפה נפשי.
תשובה
יהי רצון שיתקיים בקרוב. זרע של קיימא.
שאלה - 191878
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
עד היכן צריכים הציבור לענות לאחר שאומרים יהא שמיה רבא עד בריך הוא או עד דאמירן בעלמא ?
כנראה לא הבנתי את החיד"א הקדוש
יאיר עינינו כבוד הרב

תשובה
עד "דאמירן בעלמא".
שאלה - 191877
לכבוד הרב,
ברוב עוונותי מאושפז מזה שלוש שבועות בביה"ח, ויתכן אך ממש לא בטוח, שאצטרך לעשות mri בשבת,
האם אפשר הדבר ? אציין כי בבדיקה איני עושה דבר בעצמי.

תשובה
זה לא בדחיפות ואין צורך לעשותו בשבת.
שאלה - 191876
לכבוד הרב
אימי אישה מאוד תמימה. לצערי, מדברת הרבה לשון הרע. אם אני לא מדברת איתה או לפחות שומעת היא לא מבינה ונפגעת. איננה יודעת קרוא וכתוב. מה לעשות
תודה ותזכה למצוות.

תשובה
לומר לה בעדינות, לטובתך ולבריאותך לא כדאי לדבר רכילות על אחרים.
שאלה - 191875
לכבוד הרב מוצפי שלום רב האם בשיעור מוסר של קירוב רחוקים אפשר לשלב פיוט או שיר בדבר שקשור לשיעור כדי לעודד את האנשים להתחזק באמונה או ביטחון בה" או שזה לא מתאים לעשות זאת
תשובה
יש שם גברים וגם נשים, ואיך יותר דבר זה?
שאלה - 191874
לכבוד הרב שלום רב
אני עובדת בבית העלמין,ופעם ראשונה שאמרתי לאשה בקול רם ,תזכי למצוות,במקום של הקברים,אחר כך הצטערתי כי זה לעג לרש,
מה עליי לעשות?
שבת שלום לכבוד הרב.

תשובה
כיוון שרק איחלתם למצווה מותר.
שאלה - 191873
לכבוד הרב שלום רב,שמעתי כמה פעמים שאומרים שאפשר לאחר בכוונה תחילה בפגישת שידוכים כדי לבחון את התגובה של המשודך והאם יכעס. האם זה מותר?
תשובה
שטות גמורה, וכי הייתם מסכימים שכך יעשו לבניכם או לבנותיכם. ואהבת לרעך כמוך. רק אנשים מנוערים מתורה ויראת שמים יעשו כן.
שאלה - 191872
חרדית גרושה שנה ו-8 נלחמתי על שלום בית ועלה בבריאות הנפשית שלי, נתתי לגרוש כמה הזדמנויות עדיין מנסה לחזור הוא לא בריא ויציב אז מסרבת ,אבל אנשים בחוץ אוהבים לרנן איך לפעול ?
תשובה
צריך שרב המכיר את שניכם יברר ויבדוק מה עושים.
שאלה - 191871
רכשתי ספר אורח צדיקים של הצדיק המקובל סלמן מוצפי יש שם תפילה למתייצב לפני שרים ומלכים, אולי זה מצחיק, אבל מותר לכוון על רישום הבת לסמינר כשעומדים בפני אנשי הנהלה של סמינר?
תשובה
כן בהחלט, כי זה רציני.
שאלה - 191870
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישתי תמיד מקפידה עך הפסק טהרה בזמן .האם מועיל ב17:09 דק...פשוט שכחה...מה עושים כבודו?

תשובה
כיוון שעדיין לא הגיע זמן צאת הכוכבים, זה נחשב, להבא ליזהר.
שאלה - 191869
לכבוד הרב שליט״א
בעל תשובה, יש אזכרה של המשפחה רוצים לעלות אחר חצות לבית העלמין. האם יש בעיה לי אישית לעלות אחר חצות? (המשפחה לא שומעת לי) והאם אפשר לטבול לפני או שצריך אחרי

תשובה
ביום השישי אחר חצות אל תעלה ולא תתווכח עמהם.
שאלה - 191868
לכבוד הרב שלום רב
-אמא ע''ה נפטרה בשנה מעוברת עשינו לה אזכרה ביום השנה כמו בשנה מעוברת ועכשיו אנו רוצים לעשות אזכרה לאחר 13 חודש האם אנו חייבים לעלות גם לבית העלמין?

תשובה
אין בזה חובה, אולם על הבנים ללמוד תורה באותו יום ובלילה שלפניו.
שאלה - 191867
שלום לכבוד הרב
א)הרב בתורה בציון כ בשם הרב חמווי ז"ל לגבי מלח של העומר שיזהר שלא יניחנו על הארץ והשולחן מה הכוונה זה מבטל כח השפעתו ויניח רק בכיס?
ב)צריך לפרק ולשטוף את הנפה?

תשובה
הכוונה בשעת הברכה והספירה, אולם אחר כן אפשר.
שאלה - 191866
לכבוד הרב היקר
בעזרת השם בלי נדר ברצוני לצום מחר{יום שישי} מעלות השחר עד חצות היום.
האם צריך לקבל במנחה?

תשובה
תענית חצי יום אינה נחשבת ואינה צריכה קבלה.
שאלה - 191865
לעורכים
שאלתי כמה שאלות חשובות אין לי את מי לשאול אני חוזרת בתשובה אין סביבי אנשים לשאול אשמח שתעבירו לרב את שאלותי תנסו לאתר לפי האי מייל שלי ואשמח שיענה לי

תשובה
לפני יומיים הרב בעצמו השיב לך. תשובה 191720 .
שאלה - 191864
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
אם אני נוסע מראש העין לקבר בניהו בן יהוידע נסיעה של 120 דקות
צריך לומר תפילת הדרך בשם ומלכות ? או שתמיד בלי שם ומלכות ?
יורנו הרב

תשובה
תפילת הדרך כשיש נסיעה כולל הלוך וחזור באותו יום הכוללת נסיעה של 72 דקות, לדוגמא ירושלים תל אביב, נאמרת בשם ומלכות.
שאלה - 191863
שלום לכבוד הרב שליטא!
האם הרב יוכל ללמדנו הלכה למעשה."כל מעשיה על פיו"
האם לא צריך גם להתחשב ברצונות האישה?
תודה ואורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים

תשובה
מאמר זה לא מוכר. צריך להתחשב באשה ולכבדה.
שאלה - 191862
לכבוד הרב
אדם שמקפיד מאוד שלא לדבר בביה"כ. מגיע לביה"כ לא קבוע, ושואלים אותו לגבי זמן תפילה, מותר לו לענות בקצרה ולענות [אם יודע]?
תודה

תשובה
מצווה לענות בקצרה.
שאלה - 191861
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום
אם יוצא מהבית לותיקין לפני זמן הנחה מ10 ראשונים , האם כשמגיע זמן הנחה לצאת למבואה ששם יש גם את המטבחון ושם יש עוד אנשים שמניחים ומרוויח 2 המעלות ?

תשובה
כך נכון לעשות. תהיה מעשרה ראשונים, וכשיגיע זמן הנחת תפילין תצא ותניח בברכה.
שאלה - 191860
לכבוד הרב שלום רב.
לצערי בחניון של הסינמה סיטי עקפה אותי מכונית ובגאווה נגשתי אל הנהגת וצעקתי עליה גדפתי חרפתי וביישתי אותה. אני מצטער על כך מאוד. מה לעשות? תודה

תשובה
כל פעם שהנך יוצא לכביש תאמר לעצמך בקול רם "להיות רגוע, אל תצעק, אל תצא מהכלים, תשמור על שקט נפשי, בכל מצב שתהיה".
שאלה - 191859
שלום לכבוד הרב
קראתי בספרך הקדוש יסוד ציון והבנתי שרק אדם לומד תורה יומם ולילה מקפיד קלה כבחמורה ירא שמים אמיתי יצום ויתענה ויעשה את התיקונים בימי השובבים אם הבנתי נכון?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 191858
אדם שטיגן כבד בקר במחבת במקום צליה, האם המאכלים שנעשו בה לאחר מכן מותרים? ומה דין המחבת?
תשובה
אם בושלו תוך 24 שעות המוצאים נאסרים. המחבת צריכה ליבון באש. אם עברו 24 שעות מטיגון הכבד הבשר מותר.
שאלה - 191857
לכבוד הרב שליט"א.
לא נעים לי להגיד ואני מתבייש אבל מעל חצי שנה שאני לא קם לשחרית במיניין מלבד שבת קודש. אני שם שעון ולא מצליח אני בצער גדול איך אפשר להתחיל מחדש ושיהיה לי כח?

תשובה
אתה ישן מאוחר בלילה וזה שורש כל הצרות והבעיות.
שאלה - 191856
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום וברכה!
משפחה אבילה שואלת במה עדיף יותר להנציח את הנפטרת ב ספר תורה או בהחזקת כולל ערב חדש בישוב חילוני !

תשובה
יותר מהכל להקים שיעורי תורה מדי יום שיימסרו על ידי רבנים מוסמכים.
שאלה - 191855
לכבוד הרב שלום רב
נהוג לברך הגומל לאחר ניתוח, מה נוהגים בניתוח קאטרט בהרדמה מקומית כאשר שעה אחר הניתוח חוזרים הביתה לשיגרה?

תשובה
הגומל מברכים אם שכב במיטה שלשה ימים.
שאלה - 191854
שלום לכבוד הרב
אם יש לי תנך מלא וספר חומש מה לשים למעלה מהשני?

תשובה
תנ"ך הוא ראשון במעלה.
שאלה - 191853
שלום לכבודו, זכינו בסיעתא דשמיא ל-4 בנות ו-2 בנים. עכשיו הריון נוסף ואני מותשת, בנוסף עובדת משרה מלאה. האם לאחר לידה זו, בעזרת השם יתברך שהכל יהיה תקין, מותר לשים התקן?
תשובה
כשיגיע הזמן נדבר. מה ולמה.
שאלה - 191852
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
אני יושב יחד עם כמה בחורים שמתחזקים אני עובד על זה קשה
לומדים הלכות בעיקר
הם מאוד רוצים שאלמד אותם את הקריאה בתורה וזה בשעות הערב
מה לעשות לבקשתם ?

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 191851
לכבוד הרב שלום רב
האם ניתן להגיד קדיש לפני ויברך דוד.

תשובה
נכון.
שאלה - 191850
לכבוד הרב שלום! בערב שבת קודש אחרי הדלקת נרות, אני זקוקה לקפה כדי להירגע מהלחץ... בדר"כ שותה עד אחרי זמן שקיעה. האם זה בסדר? אם לא עד מתי יכולה לשתות/לאכול?
תשובה
שותים קודם ההדלקה.
שאלה - 191849
לכבוד הרב
האם יש היתר כלשהו לשבת סביב שולחן אחד בני משפחה מצומצמת שכוללים גיסים גיסות אחיינים ואחייניות גדולים?
תודה לכה"ר

תשובה
עד גיל 9 מותר.
שאלה - 191848
לכבוד הרב ,נהנתי ההילולא של אביך, ולמדתי מתורתו הנבונה. לגופו:מה לעשות עם החברות תחבורה ציבורית נגרמים עוולות, מהם התביעות הייצוגיות-אסור,אפשר לפנות,לסמוטריץ.
תשובה
מותר לפנות.
שאלה - 191847
שלום לכבוד מורי הרב
בקשוני כנציג של הרב להעתיר עבור ילדה בביה"ס חרדי פה של"ע חולה במחלה וכרגע עוברת ניתוח מסובך בת שבע בת תמי ובמה יתחזקו התלמידות והצוות בזמן הניתוח ובכלל

תשובה
לקבל עליהם הלכות צניעות.
שאלה - 191846
קיבלתי בעבודתי הקודמת טלפון לא כשר ואין צורך להחזיר את זה לחברה . כיום הוא יושבת 4 שנים ללא שימוש אני רוצה לזרוק אותו ממזמן השאלה האם מותר לי למכור אותו או לשבור אותו ולזרו
תשובה
לשבור בהחלט.
שאלה - 191845
שלום לכבוד העורך שליט"א
תודה רבה מקרב לב על מה שכתבתם. החייתם את רוחי בתקופה זו של חיי, כמים לצמא. ומאד תודה על מסירות נפש התמידית שלכם וללא שכר. מקנא בכם שהנכם משמשים את הרב

תשובה
חזק וברוך.
שאלה - 191844
למו"ר שליט"א הרב של אבא שלי קישר ביני לבין משודך -עברנו גיל 30 הבחור שלח הודעה אם בא לי לשלוח לו תמונה בלי שדיברנו וביטלתי אותו ישר. כועסים עלי שאני לא משתדלת.הגברים השתגעו
תשובה
אני חותם על כל מילה.
שאלה - 191843
לכבוד הרב:דחוף בבקשה אני התחלתי לעבוד היום מוקדם והתפללתי היום בבוקר והנחתי תפילין מחוסר ידיעה בשעה 4:50 בבוקר. הבנתי שטעיתי וזה עדיין לילה. מה עליי לעשות
תשובה
תניח במשך היום תפילין בברכה ותאמר עמם קריאת שמע.
שאלה - 191842
שלום לכבוד הרב!
לגביי מעלת פדיון הבן מה המעלה של פדיון הבן?
ושל המשתתפים בה? האם כן נחשב להם כאילו עשו פ"ד תעניות? והאם הישתתפות מועילה לתיקון היסוד בימים אלו במקום תיקון?

תשובה
לא ידוע מה מקורו הקדום אם בכלל. והגאון השדי חמד ז"ל [כללים, מערכת סמך כלל ד"ן] כתב כי "ונראה שאין מקור לדבר הזה, רק הוא שיחה נאה בפי הבריות". וכתב שבירושלים בשנת תרנ"ט הזמינו אותו ולא הלך ואמרו לו מה שכתבת שיש בספרים ודחה הדברים.
שאלה - 191841
לכבוד הרב מורנו שליט"א, שמעתי מכבודו כמה פעמים כי כדי לזכור הלימוד ינשק הספר כשמסיים ללמוד, האם זה מדוייק?
תשובה
בהחלט כן, כן כתב תלמיד רבנו האר"י ז"ל הוא רבנו מאיר פאפירש ז"ל בספרו אור צדיקים [סימן כ"ב, אות י"ז] "מנהג נכון לנשק הספר [שלומד בו תורה] בפתיחה וחתימה, ובפרט בספר קבלה, וגם הוא סגולה לזכרון". וכן ראינו חכמי הדור שלפנינו נוהגים. גם ראינו כשהיו לומדים ומוצאים חידוש מיוחד בספר, היו מנשקים את דפי הספר היכן שהחידוש כתוב.
שאלה - 191840
לכבוד הרב היקר! עשיתי בדיקת הריון ויצא חיובי, יש כתמים על התחתונית לפעמים בצבע חום ולפעמים ורוד, האם זה אוסר?
תודה רבה

תשובה
אם היא לא לבנה מותר, אם היא עשויה מחומר סינטטי ולא אריג מותר.
שאלה - 191839
לכבוד עט"ר!
רבים שואלים האם מותר לרדת למצרים של היום? האם זה אותו איסור או שמא מחמת סיבה מסויימת זה יהיה מותר?

תשובה
אסור בהחלט כנזכר בתורה.
שאלה - 191838
לכבוד הרב שליט"א מרוב כל השמועות על ביאת משיח. ונבואות מפחידות. אני ממש כל היום בפחדים. במה הרב מציע להתחזק? תודה רבה
תשובה
צוחקים מכם אנשים משועמים ומפיצים שמועות שוא.
שאלה - 191837
הרב שלום
פעמים רבות בת"א בדרכים נמצאים מסוממים או סתם אנשים באותם צמתים ומבקשים צדקה
כשפונים באופן אישי מותר לומר שאין אע'פ שיש?
אני תורם באופן מסודר
יורנו הרב כיצד לנהוג

תשובה
לא להתייחס אליהם, ואסור לתת להם אפילו פרוטה.
שאלה - 191836
לכבוד הרב, שנים אני ואשתי אוכלים משחיטת הרב, אשתי פתאום רוצה לאכול רק חבורא או להפסיק בכלל לאכול בשר. מפחדים אותה שיש בעיות אני בצער מזה. לא שומעת לי!! מה לעשות הרב?
תשובה
לא להתייחס למוצים לעז ומוציאי שם רע, יכרת השם שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. אלה אינם מקבלים פני שכינה. ברוך השם אשר לא עזב חסדו ואמיתו עמנו ועמכם, והן נמצא אחראי על כל הכשרות הגאון הצדיק, פקח ועניו, ירא אלקים, איש חיל הרב בן שושן שליט״א והוא נמצא בחו״ל ומפקח מטעמי אישית על כל הליכי השחיטה, ויחד בחרנו את אנשי הצוות, אחד לאחד, כולם בקיאים חכמים ונבונים, וכל זה עולה בהון רב, וברוך השם עומד בתקיפות על כל הוראה ופעולה, וישנם שהדבר לצנינים בעיניהם. ושלוםעל ישראל.
שאלה - 191835
שלום לכבוד הרב נרו
השם יאריך ימיך בטוב ובנעימים
רציתי לשאול מה ההבדל בין ברכה לתפילה, מצאנו את הביטוי עמד והתפלל ולא עמד ובירך

תשובה
בתפילת העמידה צריך לעמוד, כשמברכים צריכים לשבת, חוץ מהקידוש בליל שבת קודש שצריכים לעמוד.
שאלה - 191834
לכבוד הרב שליט"א
בשבת אני עושה קידוש לעצמי עד שבעלי חוזר שותה רביעית מיץ ענבים וטועמת מזונות מה אני צריכה לברך ברכה אחרונה?
תבורך מפי עליון

תשובה
אם אכלתם מזונות 30 גרם יש לברך על המחיה ועל הגפן, ואם לא היה כזית, לברך על הגפן.
שאלה - 191833
שלום לכבוד הרב
מאיזו נקודה בתורה הקדושה מותר לבחור שם לתינוק? למשל: האם מותר לקרוא לבת בשם אמתלאי?

תשובה
תודה לך.
שאלה - 191832
לכבוד הרב, בחורה חרדית בעלת תשובה. מעבירה השתלמויות לצוותים חינוכיים. השנה יש גם גברים בהשתלמויות. האם מותר?
בברכת אורך ימים ושנים.

תשובה
רק במסגרת חרדית ובהפרדה מליאה.
שאלה - 191831
שלום הרב
מה הדין כיום בעניין מעשר כספים ? האם חובה לתת? כמה לתת ? למי מותר לתת (עניים, כוללים,בתי כנסת)? מהברוטו / מהנטו ?
בנוסף האם הרב יכול לומר מה דעת הבן איש חי בנידון ?

תשובה
כתבת לי פרטים רבים. עיין בספר מבשרת ציון. כל הרשימה.
שאלה - 191830
שלום לכבוד הרב אני כל שבת קם בנץ ויש לי ילד בן 9 האם אני חייב להעיר אותו איתי לתפילה כדי שלכ יצא שכרי בהפסדמ. ב. רציתי לדעת הרב איפא קונים את הסידור של כוונת הרשש שיצא עכשיו
תשובה
א, אם הילד ישן 8 שעות תמימות תעיר אותו עמך. ב, עיין בכתובות שבראש הגליון.
שאלה - 191829
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני אשה קרובה לגיל 60 ממש עצוב עדיין רווקה נאה לא חסר לי כלום האם לעשות סעודה להנצל מכרת?

תשובה
מדוע כרת חלילה? ומה מקום לסעודה להצלה? תקראי ספר תהלים.
שאלה - 191828
לכבוד הרב היו',
מעלת עשרה ראשונים. האם רק לעניין תפילת שחרית הראשונה בבית הכנסת (ולאו דווקא נץ). או לכל מניין ומניין וכן מנחה/מעריב/שיעורי תורה לאורך היום? תודה רבה.

תשובה
לכל תפילה וגם לשיעור תורה. עיין ארחות ציון.
שאלה - 191827
לכבוד הרב שלום וברכה,
הציעו לי בחור חוזר בתושבה בן 29, הוא בישיבה ידוע של חוזרים בתשובה כשנתיים
אני בת סמינר בת 24 שמגיעה מרקע בית דתי והתחרדתי
האם הרב ממליץ להתקדם עם ההצעה

תשובה
תתקדמו בהצלחה רבה.
שאלה - 191826
שלום לכבוד הרב
אבי בתוך השלושים על אחותו האם מותר לו להשתתף בארוחה במסעדה תודה רבה

תשובה
אסור לו.
שאלה - 191825
לכבוד הרב
קיבלתי תענית למחר מעלות השחר עד צאת הכוכבים במנחה
לפני זה אמרתי למישהו מחר אני בתענית
ואני מסופק אם אמרתי רק מחר שאני בתענית
או בתענית עד עלות השחר
מה עליי לעשות?

תשובה
הכל תלוי אך ורק במה שאמרת בשעת קבלת תענית בזמן מנחה.
שאלה - 191824
שלום לכבוד הרב שליט"אאיך חז"ל מגדירים את החזיר ואיפה זה מופיע?
תשובה
תחפש בפרשת שמיני בספר ויקרא, ובפרשת ראה בחומש דברים במפפרשים.
שאלה - 191823
לכבוד הרב שלום רב
יש כמה בחורים חילונים רוצים להתחזק וללמוד תורה , מה הדבר הראשון להתחיל ללמוד איתם

תשובה
יום אחד אגדות מסכת ברכות, ויום שני ספר מנורת המאור לרבנו יצחק אבוהב ז"ל. כל יום לסירוגין.
שאלה - 191822
שלום לכבוד הרב. בענין מה שכתוב על הפס' "והוא יושב פתח האהל כחם היום" שאאע"ה יושב על פתח גיהנם וכו'. מצינו שיש ג' פתחים לגהנם. באיזה פתח דיבר הכתוב?
תשובה
פתח זה אינו ענין מוחשי בפועל ממש, אלא בדרך משל אמרו פתח.
שאלה - 191821
לכבוד הרב
שלום רב איך מתגברים על תאוות אכילה ?

תשובה
צריכים ללמוד ספרי מוסר באופן קבוע, כי מי שמונע עצמו מללמוד בהם נעשה כבהמה השם יצילנו.
שאלה - 191820
שלום לכ' הרב מוצפי שליט"א
אני אישה חרדית ואני עובדת בבי"ס דתי לאומי
לאחרונה ממש מרגישה ירידה רוחנית
יש לי אפשרות לעזוב אך חוששת כי לא מוצאת עבודה אחרת
כיצד לחזק את רוחי שוב ?

תשובה
מאוד חשוב למצוא עבודה מסוג אחר. חזקו ואמצו.
שאלה - 191819
לכבוד הרב: לא עלינו אבל שהוא יושב שבעה. והוא תלמיד חכם האם מותר לו לדרוש בין מנחה וערבית בסוכת האבלים. או שיש איסור בדבר?
תשובה
לא ידעתי מה הנך מבקש, אם הוא תלמיד חכם, הוא יודע את ההלכה.
שאלה - 191818
שלום לרב
בעניין שידוכים
האם ראוי ונכון שהאב יפגש עם הבחור המוצע לשיחה קצרה לפני הפגישה הראשונה לראות אם הוא מתאים(כמובן לאחר הבירורים)
תודה לרב וכל טוב סלה

תשובה
כל משפחה ומנהגיה.
שאלה - 191817
שלום לכבוד הרב
מה פשר השינוי בין נחש לתנין בפרשות השבוע הקרובות, הרי שניהם מתכוונים לנחש, אז למה השינוי?

תשובה
עיין במדרש שכל טוב פרשת וארא פרק ז, סימן ט. "והשלך לפני פרעה יהי לתנין. בתחלה קראו נחש, ועכשיו קראו תנין, על שם פרעה שנקרא תנין. דכתיב ביה התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו (יחזקאל כט ג)".
אולם יש לדעת כי ישנו ויכוח בין המפרשים אם זו אותה חיה או שונה, ועיין בפירוש החכם אברהם אבן עזרא והרמב"ן ז"ל, וכן באברבנאל ועוד.
שאלה - 191816
לכבוד הרב מוצפי שליט"א והעורך היקר שלום רב
העברתי אתמול לטובת ישיבת בני ציון,
אשמח אם יש אפשרות לחלק בלי נדר לתלמידי חכמים הלומדים בלילה שתיה.
תודה רבה מקרב לב

תשובה
בלי נדר נעשה זאת.
שאלה - 191815
שלום לכבוד הרב
יש לי בבית קופת צדקה של ישיבה וכולל פה בעירנו. יש לי גיס נשוי לאחותי אברך באותו הכולל ויש להם ילד. האם אפשר לתת לו את הסכום שבקופה הנ"ל? תודה רבה לרב על כל הטרחה

תשובה
רק אם הוא עני.
שאלה - 191814
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
תודה רבה על התשובה לגבי היארצייט של מור אבי ז"ל
לגבי תענית ביום זה מתי אני צריך לעשות אם היארצייט יוצא בשבת קודש ?

תשובה
כתבתי לך ביום חמישי.
שאלה - 191813
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
זכינו להיות בהילולא, אבל לא עלינו לקבר בגלל הזמן אנו מברכים אותך ובני משפחתך לחיים טובים ושמחים

תשובה
תודה לכם על היענותכם.
שאלה - 191812
שלום וברכה הרב יש לי בעז"ה טסט מספר 2 ביום שני וביום ראשון ושני יש לי מחנה ויהיה בו הרצאות של רבנים ומצד שני אני מחכה מאוד לטסט משום שאני רוצה לסיים עם זה מאוד מה עליי לעשות תודה
תשובה
תלך למבחן תנועה, ותבקש מחברים שישמרו לך הקלטות מדברי הרבנים.
שאלה - 191811
יש לי אמא מבוגרת עם הרבה בעיות בבית שלה מתערבת לי הרבה בחיים ובחינוך הילדים וגם עם בעלי גרה קרוב אלי ורוצה כל הזמן לבוא אני לא עונה לה בגלל כיבוד הורים מה לעשות הרב זה קשה מאוד
תשובה
לא להתייחס לדבריה כלל.
שאלה - 191810
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מחלק סחורה בבני ברק גר ברמלה מה עושים עם כל החילונים פה שכל אחד שרואה אותי בז לדת ומסתכל עלי בשנאה ותועבה? לפעמים קללות ואני בעל תשובה מסוגל לריב מכות
תשובה
לא ידעתי מה לך נבהל? הרי יודע אתה מה שאמרו בתלמוד מי ששומע חרפתו ושותק מצליח, ולא עוד, אלא שמצילים אותו מכל מיני פגעים וצרות.
שאלה - 191809
שלום לכבוד הרב
אם אדם עשה תנאי שכל מה שמאותו סוג שיאכל יתפוס בברכה שבירך ראשונה כמו שהרב לימד אותנו מה יהיה הדין אם מברך על פרי ולפני שטעם נפל ונמאס האם יברך שוב או בשל התנאי לא

תשובה
מכיוון שעשה תנאי במפורש, אינו מברך על הפרי השני.
שאלה - 191808
כבוד הרב התימנים נוהגים אחרי סעודה שלישית בשבת עד תפילת ערבית מוצא"ש לקרא מתמנא קי"ט ושיר המעלות,האם זו טעות?זה בעקבות תשובה קודמת שהאר"י אמר לא לקרא תהילים בשעות אלה
תשובה
חלילה לומר על מנהג של קהילות ישראל טעות. ולמעשה זה מנהג מדינות רבות, מפני אבלו של משה רבנו עליו השלום, אשר נסתלק בשעה זו, ובתי מדרשות מתבטלים, ותיקנו להם שילמדו מזמורי תהלים.
אלא שרבנו האריז"ל ככתוב בספר שער הכוונות שלאחר שקיעת החמה היה נמנע מלומר מזמורים. אלא לימוד תורה שבעל פה.
שאלה - 191807
לכבוד הרב: האם מותר להניח את התפילין של יד עם הפלסטיק שנמצא עליו. יש שאמרו לי שזה מגן מהזיעה מה דעת הרב מה נכון יותר
תשובה
פלסטיק המשמש מכסה מעל קציצת התפילין מותר, ויש מחמירים.
שאלה - 191806
לכ הרב איש אמת
לחבר דירה בבית משותף בגליל רוב הדיירים ערבים .לא מצליח למכור ליהודים. זקוק לכסף מאוד: הפרנסה לא טובה ובנו חולה. הוא מתעקש שנים לא למכור לערבים מה דעת הרב

תשובה
יפנה לרב מוסמך וגדול, ישירות וישמע מפיו את כל הפרטים.
שאלה - 191805
לכבוד הרב: כשיוצאים מבית העלמין מלוויה או מאזכרה האם כשנוטלים ידיים יש צורך על פי ההלכה לנטול בכלי. או ששוטפים ידיים ללא כלי?
תשובה
נוהגים לרחוץ הידים מהברז.
שאלה - 191804
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
היארצייט של מור אבי ז"ל
יהיה ב-כ' בשבט יוצא בשבת קודש
איך לנהוג לגבי קדישים,ממתי להתחיל ומתי לעלות לקברו ?
אני ש"צ האם יש מעלה שאני יעלה במשך כל השבוע

תשובה
הרב פעלים דן בשאלה זו, והעיקר הוא אותו היום, ויש נוהגים להתחיל הקדיש מליל שבת שלפני כן, אין שום ענין להיות ש"צ, העיקר לומר הקדישים.
שאלה - 191803
שלום כבוד הרב היקרבת 30 בעלת תשובה. האם יוכל לברך אותי על זיווג הגון ושבעז״ה אהיה מוכנה וראויה.תודה רבה לרב שמלמד על נתינה אמיתית לעם ישראל!
תשובה
מתפללים תמיד עליכם ועל כולם.
שאלה - 191802
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נולדה לי בת אני רוצה לדעת איזה שם הכי טוב יש את נופר ויש את אלינוי

תשובה
מזל טוב שיהיה לכולכם.
שאלה - 191801
שלום לכבוד הרב
שבוע שעבר הייתה אזכרה שנה של דוד שלי לאמא שלי נפלה טבעת בבית העלמין דווקא ביום השנה של אח שלה האם זה אומר משהו?

תשובה
לא להאמין באמונות טפילות.
שאלה - 191800
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ילדה שהגיעה לגיל מצוות מברכת 'שהחיינו'?
מותר לה לברך? האם לאמא מותר לברך? תודה רבה לכבוד הרב

תשובה
רק על פרי חדש, או בגד חדש.
שאלה - 191799
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם גם אבלים שחוזרים מהקבורה צריכים ליטול ידיים?
תודה רבה

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 191798
שלום לכבוד מורנו הרב
הרב ראה את ברכותיי לספריו החדשים? נאמרו מכל הלב..
בברכת ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דר ודר

תשובה
עלה והצלח ויהי השם עמך.
שאלה - 191797
רוצה להתקדם בתיקון חצות ולנסוע ב"נ לכותל (מרחק נסיעה קצר מהבית שלי כרבע שעה) בהסכמת האישה. מה דעת רבנו?
תשובה
אם זה לא בא על חשבון ההשכמה בבוקר, ולא יפגשוך אנשים שונים שיאבדו הזמן.
שאלה - 191796
לכבוד הרב שלום רב שליח צבור שלא אומר קדיש בערבית לפני עלינו לשבח וכן במנחה אדם מהציבור שאין לו יורצייט יכול לומר כדי לא לבטל הקדיש בתודה לרב על השיעורים
תשובה
בהחלט כן. הוא עושה כן מחוסר ידיעה.
שאלה - 191795
לכבוד הרב
לגבי שאלת "בדברו" הרי לפי כללי הדקדוק צריך לומר ב' רפויה מדוע כאן אומרים ב' דגושה?
תודה לכבודו

תשובה
"כללי הדקדוק" אומרים בג"ד כפ"ת בראש תיבה היא דגושה.
שאלה - 191794
כב' הרב המכובד!
אבי ישב שבעה על אחותו, האם עליו להשמיד את הבגדים שלבש, מעיל, נעליים לבוש תחתון? בשורות טובות ושגמולך יינתן משמיים

תשובה
חס וחלילה, מי המציא דברים הללו. עוון גדול של בל תשחית. בשורות טובות.
שאלה - 191793
לכבוד הרב: איך נכון יותר לומר ישעיה ירמיה וכו' האם בלי האות ו
או נכון יותר לומר ישעיהו ירמיהו וכו' עם האות ו

תשובה
יש החוששים מהזכרת שמם המלא עם האות ו. בגלל מה שהיה עמם התרחשויות לא טובות, שהשם ירחם על עמו ישראל.
שאלה - 191792
לכבוד הרב שלום רב: אדם שמצא תפילין ללא שום זיהוי וללא שום סימן. מתברר שהם מהודרות
מה נכון לעשות איתם. הרי מכיון שיש להם בעלים. האם מותר לתת אותם לגמ"ח האם מותר לי להניח אותם?

תשובה
יש גם יש סימני זיהוי בהחלט, ולכן עליך להכריז באיזור המציאה.
שאלה - 191791
לכבוד הרב
חילוני שנאה קשה יש לו לאחר מקלל מדבר ל"ה בכל מקום ואלים כלפיו
שפוגש אותו מתנהג כביכול שהכל טוב. אם שמע שלא ברצונו מה היה רוצה לעשות לו ויודע שכך הדבר, נחשב מקבל ל"ה?

תשובה
לא להתייחס ולא להגיב.
שאלה - 191790
שלום לכבוד הרב
רב אמר לי לאחר והייתה לי ולבעלי בעיות בנישואים והתגרשנו וחזרנו תודה לאל הוא ביקש ממני לשכב לישון על הרצפה 40 יום האם שמעת על דבר כזה כדי להמתיק דינים או משהו?

תשובה
מימי לא שמעתי שגעון שכזה, שהוא ישכב על הרצפה 400 יום.
שאלה - 191789
לכבוד הרב היקר שליט"א
האם נכון לגבר לקרוא תהילים בשבת בזמן שבין השקיעה ועד זמן ערבית של מוצאי שבת

תשובה
מפורש בדברי רבנו האר"י ז"ל בשער הכוונות לא לומר תהלים באותה שעה, תלמד הלכות.
שאלה - 191788
שלום לכבוד הרב
האם יש בעיה להיתפלל עם נעליים שהיטרטבו מהגשם ולאחר שהיתיבשו יש בהם ריח?ומה לגביי ריחות רגילים של נעילת הנעליים האם מותר?

תשובה
מרטיבות אין בעיה, רק כשיש ריח לא טוב שרוב העולם סולד ממנו לחלוץ.
שאלה - 191787
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אדם לא יכול ללכת למיקווה יום שישי האם הוא יכול לשפוך עליו כמות של מיים וזה גם טוב הרב יכול להגיד לי כמה ליטר צריך לשפוך
תודה כבוד הרב

תשובה
מדוע אינו הולך. זה מאוד חשוב לענין התשובה אליו.
שאלה - 191786
לכבוד הרב
בשנת אבל על אב האם מותר להשתתף ב: 1.ארוע לבת מצווה לנכדה של אחת מאחיותי 2.אירוע של חתונה לבת של אחותי- האם מותר להשתתף בכל החתונה או רק בחופה או שאסור? 3.בשבת חתן?

תשובה
בשנת אבל על אחד ההורים. א, לא משתתפים בסעודות ולא אוכלים שם, ב, לא נכנסים היכן שיש מוסיקה.
שאלה - 191785
שלום לכבוד כת"ר
הסתפקתי אם לדעת הפוסקים צריך לפנות כלי ברזל בסוף האכילה גם שאוכל מזונות או פירות ורוצה לברך על המחיה או נפשות
האם הדין הוא רק לגבי ברכת המזון או כל אכילה תודה

תשובה
המדובר הוא בסכינים, ובמיני מזונות לא הקפידו.
שאלה - 191784
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מטבע שחיללתי איתו פירות נטע רבעי האם יש חובה להשליך דווקא לים האם אפשר האם עש אפשרות אחרת אולי אגם כי זה רחוק לי ?

תשובה
אין בזה צורך, תחלל אותו על שתי כפיות קטנות סוכר ותשפוך לאשפה, קודם לכן תאמר "זה תחת זה, זה תמורת זה, המטבע יצא לחולין והסוכר ייכנס במקומו".
שאלה - 191783
שלום לעט"ר. יום פטירת אבי ז"ל יוצא השנה בשבת. כל שנה ביום הפטירה אני לוקח יום חופש עושה תענית ולומד. כיצד לנהוג השנה בעניין זה?
תשובה
אם תוכל תתענה ביום חמישי יומיים קודם. ותקובל ברצון. תעלה בחמישי לציונו, ותעסוק בתורב בלילה ליל שישי.
שאלה - 191782
שלום לכבוד מו"ר
כמה מרגש היה לקרוא את דברי הרב על צאת לאור של סידור הרש"ש של מו"ר אביכם. זוכרני שלפני כ4 שנים הייתי קורא הספר עולמו של צדיק ודומע מגעגועים לתורה ולמו"ר אביכם

תשובה
העורך, הרב אמר לי כי אתה בעל נשמה טהורה ומבין עניני קדושה, כי היה אחד חסר דעת שזלזל בסידור זה וכתב דברי פלסתר. ולא ידע להבחין בין תכלת לבין קלא אילן. והרב בירך אותך מיד בסיום התפילה שחרית.
שאלה - 191781
לכבוד הרב שלום רב
האם ישנו ספר שמסביר מתי בתורה נאמר שם אדנות ומתי שם אלוקים
תודה

תשובה
זה אינו עסק שלנו, הנסתרות להשם …
שאלה - 191780
לכבוד הרב
בקשר לטבילת כלים, מדובר בנהר שכולו מי גשמים והם זוחלים, אלא שלפעמים מתאספים מים בצידו שאינם זורמים עם הנהר והם מחוברים לנהר. האם צריך שלא יהיה בהם שום תזוזה.

תשובה
לא התזוזה קובעת, אלא אם הוא זורם כל השנה כן מטבילים. ואם לא לא מטבילים.
שאלה - 191779
שלום לכבוד הרב א.לפני שאני לומד וישנם אנשים שנפטרו השנה הזאת האם טוב אני עושה שאני מזכיר אותם כל פעם לפני הלימוד ובמיוחד במשנה ב.איפא אפשר לקנות את הסידור החדש של הרב תודה
תשובה
תזכירם בסיום הלימוד.
שאלה - 191778
לכבוד הרב
לגבי אישה בחודש שביעי שרוצה ללכת לרשב"י הרב ענה שמותר. אבל שמענו מהרב שהעיד שכל המקום היה בית עלמין. מה לעשות?

תשובה
לגבי כהנים בהחלט אסור כי הוא בית עלמין שנחרש, אך לגבי נשים יש מקום לחלק מכיוון ואין במציאות קברים אין חשש ממלאכי חבלה, מה גם שזכות הרשב"י זיע"א מגינה.
שאלה - 191777
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א ידוע לרב על סגולה שאם נערה הולכת עם גוי ועושים מהבגדים...... ורבנים....
תשובה
השם יצילנו ממעשה כשפים. רבנים לא מתעסקים בזה.
שאלה - 191776
מה הסכנה כשנשים נמצאות בבית העלמין ?
ואייך להנצל מסכנה כשנמצאות בבית העלמין

תשובה
תניח זאת לחכמי הקבלה. אם אומרים לך שיש סכנה תיזהר.
שאלה - 191775
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
בבוקר בטעות שטפתי את הפה עם מים לא בלעתי וישר הוצאתי את המים מהפה האם התענית עלתה לי ?
מה הזמן הכי נכון לפני התפילה בנץ לטבול במקווה ?
תודה רבה לכת"ר

תשובה
המערכת, הרב אינו מתייחס לעניני תעניות.
שאלה - 191774
לכבוד הרב שליט"א, התחלתי קורס בעבודה בשירות לקוחות גבית חובות, אוירה חילונית שפה לא נקיה, ישנם לקוחות עצבניים מקללים, אך השעות נוחות האם להמשיך?
תשובה
האופי של מקצוע זה הוא מהגרועים ביותר. לחפש משהו נורמאלי.
שאלה - 191773
לכבוד הרב שלום רב
ראיתי בתשובות של הרב (שהוא נגד ההתבודדות) רבנו האריז"ל בטענה שיש בזה סכנה.... שילכו לפחות שניים ואז אין סכנה מה דעת הרב?

תשובה
בבקשה אינני מעוניין לעורר ויכוחים.
שאלה - 191772
כבוד מו"ר בישובנו מניין בנץ עמידה כ10 דק לפני הנץ, האם לחכות לחזרה ולהתפלל עם השצ או להתפלל עם כולם? מדלגים בשני חמישי על תוספת התחנון כי מאוחר האם אפשר להשלים לאחר התפילה?
תשובה
תתפלל עם כולם, ובשני וחמישי תמשיך אתה לבדך כל הסדר.
שאלה - 191771
שלום לכבוד הרב,
מאושפז מזה 3 שבועות בבלינסון עקב זיהום בדם עם כאבים חזקים בגפה שמאלית תחתונה ללא יכולת להלך כרגיל, והרופאים לא טרחו עדיין למצוא מקור הכאב
מה יהיה באחריתי ?

תשובה
מתפללים עליך בכל לב.
שאלה - 191770
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קמתי מאוחר ויכולתי להניח תפילין ולקרוא פרשה ראשונה של ק"ש בזמן אך לא הכל, או בלי תפילין את כל הפרשות לפני שיעבור הזמן, וכך עשיתי, האם נהגתי נכון?

תשובה
להבא אל תקום מאוחר.
שאלה - 191769
שלום לכבוד הרב
היכן אוכל למצוא מקורות מה קורה עם נשמות הגויים לאחר מיתתם.והאם גוי ששמר 7 מצוות בן נח ישנו לעולם הבא

תשובה
כתבו הזוהר הקדוש וגם הרמב"ם ז"ל כי חסידי אומות העולם באים הם לעולם הבא.
שאלה - 191768
לכבוד הרב
בקשר לשאלה של טבילת כלים
אני בארגנטינה במקום נופש כאלף ק"מ מהעיר הבירה! אין כאן ים ולא מקווה.
למדתי השו"ע ולא מצאתי על זה מפורש
בבקשה אם הרב יכול לפרט ולהרחיב תע"ב

תשובה
א, אתה צריך להכיר את המקום ששם יש זרימת מים קבועה כל ימי השנה ורק שם תוכל להטביל את הכלים, ב, בשאר המקומות ששם אין מים בסיום הקיץ לא להטביל שם. ג, אין צורך במקום שיש בו 40 סאה, כיוון שהוא נהר הנובע.
שאלה - 191767
שלום לכבוד הרב
אני אדם דתי ודי רציונאלי.בשנים 7 שנים האחרונות בערב טו בשבט ביתי בת ה3 נכוותה ביד ושנה שעברה גם אישתי .צירוף מקרים זה לא.ממש מפחד מהיום הזה.מה לעשות?

תשובה
תקרא פרקי תהלים שיר המעלות, והכל יסתדר.
שאלה - 191766
לכבוד הרב
לגביי החוזים בכוכבים האם יש לחשוש לדבריהם? לצערי אמא שלי לא יודעת שזה חמור לא שומעת לי ושאלה
קוראת בטארוט ואמרה דברים לא משמחים ומעודדים! על פי שולחן ערוך יש חשש?

תשובה
ומה אעשה לה שהיא מאמינה בהבלים ובשטויות???
שאלה - 191765
שלום לכבוד הרב מה הפירוש שמקרא בלילה מעורר מדת הדין רח"ל מה הפעולה הזאת עושה בשמים סך הכול הוא קורא בתורה או תהילים.והקב"ה ישלח לך הרב בריות איתנה וכול הברכות וגם לנו
תשובה
דברי קבלה לא מתדיינים בפומבי.
שאלה - 191764
לכבוד הרב שלום,בקשר ל 30% מעשר הרב המליץ לעזור לחתן לכלה עניים, אנו מוכנים לתרום מקרר, תנור וגז משולב ומכונת כביסה כמובן חדשים מהחנות, האם הרב מכיר חתן וכלה עניים?
תודה.

תשובה
אודה לכם מאוד אם תשאירו מספר טלפון לא לפירסום, כי יש לי כרגע שני חתנים נזקקים על הפרק, וייתכן שנחלק ביניהם את המוצרים, תודה.
שאלה - 191763
שלום לכבוד הרב
אנחנו הקטנים מברכים את הרב בברכת מזל טוב על הסידור החדש רוב כוח ובריאות איתנה והצלחה בכל מכל כל .תודה על כל מה שהרב עושה עבור עמ"י

תשובה
תודה לאבינו שבשמים על הכל.
שאלה - 191762
לכבוד הרב שלום רב
נולד לי בן לפני כשלושה שבועות
והיום היינו אצל הרופא בעקבות נפיחות במפשעה ואמרו לנו שיש לו בקע ואולי יצטרך ניתוחהרב יכול לברך ולייעץ לנו מה לעשות ?

תשובה
לא להיות מודאגים, דבר שכיח אצל תינוקות, יעבור הכל בשלום.
שאלה - 191761
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בסוף הספר אורח צדיקים יש סגולה לשמירה .איך משתמשים ?
מסתכלים על השמות ? לצלם ולשים בארנק ?

תשובה
הספר עצמו משמש מגן.
שאלה - 191760
שלום לכבוד מו"ר
אבא של עובדת אצלנו בעבודה נפטר, הייתי בהלוויה. האם אפשר לוותר ולא ללכת לשבעה? (רוב העובדים אצלנו כן ילכו לנחם). תודה רבה על התשובה

תשובה
אפשר ללכת עם הגברת.
שאלה - 191759
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר בשבת להפעיל תיבת נגינה של תינוק שהיא מופעלת לא על ידי על ידי קפיץ, ללא סוללות? תודה לרב היקר

תשובה
המבוגר אסור לו להפעיל, הקטן יכול.
שאלה - 191758
לכבוד הרב בחודש שלישי חלשה מאוד מקיאה המון לכן בעלי נמצא עכשיו בבית יותר ועוזר עם הילדים ובבית ולכן לא הולך לכולל אחר הצהרים מרגישה על המצפון הרב יברך אותי להרגיש יותר טוב
תשובה
לא לדאוג, הדבר זמני, בעזרת השם יתברך הכל יעבור בשלום.
שאלה - 191757
כבוד הרב,ח.בתשובה בת 39 טרם זכיתי לבית וצאצאים,בעצבות ולא מבינה מה מעכב, עושה השתדלות ועדיין אני לבד, מה השם רוצה ממני? מה התכלית שלשמה באתי לעולם .כותבת בכאב.
תשובה
להיות תמיד שמחים, כי בעזרת השם יתברך יבואו ימים יפים ומוצלחים.
שאלה - 191756
לכבוד הרב שלום רב
כבוד הרב הגאון הצדיק כרגע אני לא עובדת ואני מחפשת עבודה טובה וצנועה במה עליי להתחזק בכדי שאני ימצא עבודה טובה ושהשנה יהיו לי ולבעלי ילדים בעזרת השם

תשובה
מתפלל עליכם שהכל ילך למישרים ותצליחו.
שאלה - 191755
לכב' הרב שליט"א
ברשותי 3 מלחיות(בקבוק עם חורים), לחלבי, בשרי ופרווה.
אם הילדה שמה לי מלח על הפופקורן בטעות ממלחיה הבשרית, האם עליי להמתין 6 שעות?
השם ישמור על כבוד הרב אמן

תשובה
אין צורך בהמתנה.
שאלה - 191754
לכבוד מורנו הרב שליטא חיפשנו באתר ולא מצאנו תשובה לגבי השאלה כמה לחכות בשר לחלב לילדים שהם מעל גיל 9 ולפני בר מצווה 9.10.11 באיות איתנה לכבוד הרב
תשובה
עלינו לדעת, כי נושא חלב לאחר ארוחה בשרית, תלוי בסוג המזון. כי מעדנים, גלידות, וממתקים יש להמתין שש שעות. אך ארוחה ממש אפשר ארבע שעות, כשם שלדוגמא בגיל קטן יותר מותר לתת להם ארוחה חלבית לאחר שלש שעות, וקטנים יותר לאחר שעתיים.
אך מגיל תשע יש להמתין שש שעות.
שאלה - 191753
שלום לכבוד הרב, הפרעה דו קוטבית שמטופלת בכדור שמאזן לחלוטין, צריך לספר לבחורים את זה על המוצעת לפני שנפגשים או לאחר כמה פגישות? סיפרתי עד כה לאחר כמה פגישות והותשתי..
תשובה
רק בפגישה השלישית תספר.
שאלה - 191752
לכבוד הרב
מי שקשה לו לצום כל היום, יש מעלה מסויימת לצום חלק מהיום ? מועיל ?

תשובה
תלמד בספר יסוד ציון.
שאלה - 191751
לכב הרב
אני בחו"ל יש נהר כולו מי גשמים, זוחלים, יש מקומות שמתרחב ואין שם זחילה. האם אפשר לטבול שם כלים. (האם כל תזוזה מעקבת)
2. צריך שיהיה 40 סאה באותו מקום או כל הנהר מצטרף

תשובה
תטביל בים. או במקווה מסודר.
שאלה - 191750
לרב היקר
נהג אוטובוס לא חייב כרטיס הנסיעות בסך של כ16 שח
פניתי לחברה בכתב וביקשו מספר טלפון
חוששת שע"י המספר שלי הם יאתרו את הנהג לפי הכרטיס והנהג יפגע מכך
האם מותר לתת? תודה

תשובה
לא מוסרים פרטים של הנהג.
שאלה - 191749
לכבוד הרב שלום רב מה הרב אומר על ישיבה שאומרים גמוירא ואבויי ומה דעת הרב ואיך בוחרים ישיבה ברוך ה' הרבה ישיבות באים ורוצים אותי
תשובה
בבקשה לא ללעוג על בני תורה שבזכותם אנחנו חיים. כי מי שמתלוצץ עליהם נקרא אפיקורוס כנזכר במסכת סנהדרין.
שאלה - 191748
לכבוד הרב
מחילה מהרב פעם אחרונה לא הבנתי
הנאנס להתפלל ביחידות בשחרית של שמחת תורה עליו לחכות עד שהשצ בעירו יגיד תיקון הגשם אז למה בפסח זה לא הדין בתיקון הטל? אורך ימים לרב

תשובה
תלמד עם חבר תלמיד חכם ויסביר לך, כי לי נגמר הכח.
שאלה - 191747
לכבוד הרב היקר שלום.לפעמים אומרת עם הילד הקטן עלינו לשבח בשלמותו או בחלקו(לא בתוך התפילה) בשירה כדי ללמדו,האם זה מותר שלא בתוך התפילה ולא בשלמותו? ה' יברכך
תשובה
בהחלט מותר.
שאלה - 191746
אברך נזקק כותב לי מגילת אסתר. יכול לבקש ממנו לכתוב לי פיטום הקטורת גדול לתליה בבית ממוסגרת?
תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 191745
שלום לכבוד הרב
הרב מותר ללכת ל…… או שהוא באבא ?

תשובה
תתחיל ללמוד תורה. ואל תדרוש אצל מעונננים ומנחשים למיניהם אשר התורה אסרה עלינו לעשות כמעשיהם.
שאלה - 191744
לכבוד הרב שלום וברכה,
שתלנו לפני שנים עץ זית שגדל והצמיח שורשים עבים שהתפשט כבר מתחת לריצוף בגינה והמרצפות התרוממו ויצאו ממקומן וכעת זה מתקדם לכיון הבית.
מה כדאי לעשות?

תשובה
רק באמצעות גוי.
שאלה - 191743
לכבוד הרב היקר הי"ו.
אדם נפטר ביט בכסלו תש"פ.
מתי השלושים שלו בבקשה? מי שנוהג לעשות סעודה וכדו'מחר?
תודה רבה

תשובה
אינני מבין בסעודות.
שאלה - 191742
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני סוכרתי הרב בתקופת שידוכים כבר ואין הצעות במה הרב ממליץ להתחזק

תשובה
להתפלל והרבה.
שאלה - 191741
שלום לכבוד הרב האם מותר לשלם לעובדת שעובדת אצלי שבעלה אברך יותר סכום ממה שהיא צריכה לקבל(מינימום) ולכוון את המשכורת כמעשרות ?
תשובה
בהחלט מצווה רבה היא.
שאלה - 191740
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ספר תורה שהושאל לבית כנסת,
לגבי תיקוןמי משלם המשפחה או בית הכנסת החלוקההבנות חלק קטן, בנים חלק גדול, ובנים נהנים מספר התורה גדולה יותר.

תשובה
בהלכה מובא שאם ספר התורה נתרם לבית הכנסת, הנהלת המקום היא נושאת בכל ההוצאות. אך אם הופקד או הושאל שם, בני המשפחה נושאים בהוצאות. לגבי החלוקה צריכים להתחלק ביניהם.
שאלה - 191739
לכבוד מו"ר. האם אני יכול ללמוד את סדר חנוכת הבית לבד בהבנה ובמתון במקום להזמין אנשים שכל אחד יקרא קטע ובלי הבנה? האם צריך דווקא מניין? לא יעדי מינן זיויה ויקריה
תשובה
בהחלט כן, אפשר.
שאלה - 191738
לכת״ר, אימי עם בעיה בברך מתקשה ללכת הרבה ברגל ויוצא שבעלי/אני מסיעים אותה לא מעט ,קניות,עבודה וכו . כשמתעכבת ומחכים לה ברכב, מותר להעיר? לעיתים מותר להציע שתיקח מונית?
תשובה
לא להעיר, אפשר כשאתם מאוד עסוקים להציע מונית, אבל לומר זאת בחיבה באהבה רבה ובסבלנות, ובעיקר בשיא העדינות.
שאלה - 191736
לכבוד עט״ר, מי שלא הגיע לציונו של מו״ר המקובל הגאון רבנו סלמן זצוקל. מה יכול לעשות בביתו שזכות הרב הקדוש תעמוד לו ולאשתו המצפים לישועה. והאם להדליק נר בבית לכבודו? תודה
תשובה
ילמד באחד בספרים מדבריו ומהנהגותיו.
שאלה - 191735
שלום לכבוד הרב
בשחרית ומנחה לאחר העמידה אומרים ויעבור...רחום וחנון.. ואז מתישבים החזן עם הציבור מתי הכי נכון שיחזור לעמוד החזן? האם זה נתון לפי מנהג המקום?

תשובה
כל מקום לפי מנהגו, ואין בזה קפידא כלל.
שאלה - 191734
מו"ר
לומד עם ילד להורים חילונים האמא מתקרבת העבירו לת"ת קירוב הילד מאוד מתקשה בהבנה תורה נביא וגמרא חשש שיפרוש ח"ו, האמא מתחננת שנעזור. חוץ מללמוד איתו ייעץ לנו כב' בענין

תשובה
תתקשרו 0527622505 . הילד זקוק להרבה חום ואהבה, שיחות פתוחות, לרכוש את אמונו, ולתת לו הרגשה שהוא מסוגל ויכול ללמוד, וזה מאוד קל.
שאלה - 191733
מרן שליט"א, השתתפנו אמש במעמד ההילולא, וראינו את התרגשות כבודו בהוצאת סידור הרש"ש, וחזר על עצמו גם במעמד המרטיט על הציון, נודה במחילה אם יסביר לנו על מה ההתרגשות הגדולה.
תשובה
מה אומר ומה אדבר, מי אני כי זכיתי לראות עין בעין את כתבי היד של מורי אבי עטרת ראשי, פאר מקדושים, חסיד קדוש וטהור, אשר כל ימיו היה מהלך בארץ וראשו מגיע השמימה, מדקדק במצוות באופן מבהיל, גדולי דורו כינוהו גאון בקבלה, והיה מכווין כוונות נוראות בתפילה, בברכות, בהנהגות, בקיום המצוות, ובכל צעד ושעל, הכל היה לכבוד השכינה הקדושה, להעלותה מעלה מעלה מבור הגלות, ועל עם ישראל שיזכו לתקן ולהשלים נשמותיהם בעולם הזה, והיה מעתיר בעדם כל ימיו.

בעלותו בפעם החמישית לארץ ישראל בשנת התרצ"ד הקדיש את כל זמנו וחייו ללמוד בעומק ובעיון את כל סדר הכוונות להרש"ש זיע"א, והיה בצער על כי בביקוריו הקודמים זכה ללמוד אצל מורנו הגאון רבי שאול דוויק הכהן ז"ל, ורבו הסתלק לעולמו ביום ד בטבת התרצ"ג. מיד כיתת רגליו אצל תלמידיו המובהקים, חכמי הקבלה בירושלים, וישב לפני המקובלים הרב אפריים הכהן, הרב סלמאן אליהו, והרב יעקב מונסה זכר צדיקים לברכה, אשר שתו מבארו ותורתו של הרב שאול דוויק ז"ל, והיה טורח חוקר ושואל בודק ומתחקה אחרי כל תג ותג, אות ואות, בעניני הכוונות בכל ענין וענין.
אמי עליה השלום סיפרה לי כי חמש שנים תמימות היו חייו כולם קודש ללימוד סידור הכוונות, והיה יושב בביתו ורושם כל תג ותג, וכשהיה מתקשה באיזה ענין, מיד היה קם ממקומו באמצע לימודו והולך ברגליו מרחק של כארבעים דקות הליכה עד לישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה אל רבי אפריים הכהן ז"ל ומציג בפניו את חקירתו. ואת המסקנא רשם בשולי הגליון של הסידור.

סיפר לי הגאון הרב יוסף שרבאני ז"ל כי שח לו הרב אפריים הכהן ז"ל שמור אבי היה חביב עליו ביותר, ואמר לו כי כל חכם מקובל שהיה שואל אותו שאלה בכוונות היה משיבו מיד על אתר, אולם כאשר חכם סלמאן היה שואלו היה מבקש ממנו המתנה יומיים בשביל עיון בספרים קודם שיתן לו תשובה. כדברים הללו בדיוק שמעתי מפי בנו יבדל לחיים טובים הגאון חכם שלום הכהן שליט"א.
את ההגהות על סידור הכוונות רשם לו בגליון בעיפרון באופן זמני, רק לאחר שחזר ושנה על הסוגיא עוד ועוד ושחלפו חדשים רבים ולא נשאר בלבו שום ספק, חזר וכתבם בעט ברזל בציפורן הטבולה בדיו בספר לזכרון.
כל ימיו טרח וחיפש עוד מקורות, כתבי יד של גדולי המכוונים, פעם מצא את העתקת כתב יד של המקובל הרב אליהו מאני ז"ל, והעתיקם כמוצא שלל רב, שוב היה בידו את סידור הרב סלמאן אליהו ז"ל, והעתיק ממנו חידושים, הערות והארות שנראו לו, גם העתקת כתב יד של הרב שאול קצין [הסבא] ז"ל הוא מעתיק את דבריו בסידור.
בקיצור מפעל חיים של ל"ו שנים רצופות כל יום וכל שעה, במסירות עצומה.
אמר לי פעם שהוא מונע מעצמו מים לשתות, כי הוא עסוק בלימודו, וכדי לשתות מים עליו לפתוח את סידור הכוונות ולכווין ברכת שהכל, ולאחר מכן בורא נפשות רבות, ואחר כן גם אשר יצר, ונמצא מופרע מלימודו.

שאלתני ידידי מה פשר ההתרגשות??? ובכן, מ"ה שנים הכתבים הללו היו מונחים כאבן שאין לה הופכין, והנה העיר השם יתברך היום הזה את לב כמה אנשים גיבורי חיל, ובראשם את לב חתני אהובי הגאון המפורסם הרב עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א, אשר עם כל עיסוקיו בתורה הקדושה, ומושבו בבית הדין בירושלים קרתא קדישא, שם לילות כימים והשקיע כל כוחו ואונו בגיוס תלמידי חכמים גדולים וצנועים, אנשי הסוד, מארי דרזין עילאין קדישין, אשר עבדו ימים ולילות לפענח, לכתוב, להעתיק, להגיה, ולהגיש מלאכה מושלמת ולהוציא הסידור על שלשת כרכיו לאור עולם. זהו יום גדול בשמים ובארץ. בו מתגלה דבר כזה אשר לא היה מעולמים, אחת לשלש דורות. ואין ספק שאבי ז"ל חוגג היום בשמים עם חביריו הצדיקים, אצל איתני עולם, הרשב"י, רבנו האר"י ז"ל, הרש"ש זיע"א וחכמי הקבלה זיע"א.
שאלה - 191732
לעניין הכף החלבית שהשתמשו בבישול בשרי.בא"ח קרח שנה ב' סעיפים ב-ג. צריך פי 60 כנגד החלב בתבשיל שעורבב עם הכף מתכת? בכף של עץ זה פי 60 כנגד כל הכף?
תשובה
כוונת דבריו כנגד כל הכף, וכפי שכתב בפירוש בהמשך דבריו באות ד,
שאלה - 191731
לכבוד הרב שלום רב
הגענו מהצפון ללימוד לכבודו התנא האלוקי. למדנו יותר מהצניעות והפשטות של הרב בניו וחתניו, שישבו עם הציבור הפשוט בלי שולחנות כבוד. לידיעת הארגון הצבעוני

תשובה
תבורכו ותצליחו, ויהי רצון שזכותו תעמוד לכם תמיד וימליץ טוב בעדכם.
שאלה - 191730
לכבוד הרב הגאון שליט"א
האם יש עניין מיוחד לעלות היום לקברו של כת״ר מו״ר סלמן מי שגר בצפון? בלי נדר

תשובה
בהחלט כן. כי גדולים צדיקים בפטירתם יותר מבחייהם.
שאלה - 191729
שלום לכבוד הרב שמחנו שזכינו להגיע להילולה של מורי ורבינו חכם סלמן מוצפי ועל ההוצאה של הספרים החדשים יהי רצון שתזכו להגדיל תודה תמיד מתוך בריאות איתנה לרב תודה על הכל
תשובה
תבורכו מהשמיים בכפל כפליים.
שאלה - 191728
לכבוד הרב הייתי רוצה לדעת איך ניתן להפוך לאישה שמחה ומאמינה יותר .כל חוב כל עניין אני דואגת ואני בלחץ מה לעדות
תשובה
ללמוד ספרי מוסר במעלת השמחה.
שאלה - 191727
שלום לעט"ר כאשר יום הפטירה יוצא בשבת מתי יש לעלות לקבר יום חמשי או שישי בבוקר?
באמירת תהלים ומשניות ליד הקבר, יש ענין לומר אותיות שם הנפטר ולהוסיף אותיות בן ואותיות שם האם?

תשובה
נכון ביום חמישי או שישי מוקדם עד השעה 11.00 בבוקר. אומרים תהלים אותיות שמו וכן משניות, וקטע מאדרא רבה של ליל הושענא רבה.
שאלה - 191726
לכבוד הרב שלום רב
הצומות של השובב"ים למי הם נצרכים? הרבה מבולבלים שואלים לא יודעים מי צריך לצום?מי ראוי לצום? כל התיקונים ותפילות למי כל זה נועד?

תשובה
עיין ביסוד ציון ואל תתבלבל.
שאלה - 191725
לכבוד הרב
הסידור החדש שהוצאתם סידור הרש"ש הבנתי מכבודו שזה רק למקובלים וכ'ו...אם ככה יש טעם שאנשים פשוטי העם כמונע יקנו אותו?

תשובה
מכיוון שיש בו צילומי כתבי יד של אדם קדוש, שבמסירות נפש כתב אותם, יש בהם סגולה לשמירה ולהצלה.
שאלה - 191724
לכבוד הרב
מדפים שמאכסנים שם ספרי קודש וסידורים האם אפשר בעתיד לאחסן שם במקום בגדים/נעלים/חפצים?
תודה מראש

תשובה
יש מחמירים בזה מלהשתמש בשימוש בזיון כמו נעליים.
שאלה - 191723
לכבוד הרב
ברכת כוהנים אינה ברכת אבות,אבא שלי מעל גיל 70 שיחיה במידה ואני לא אבוא אליו בזמן ברכת כוהנים אזי הוא מגיע אלי לשים את ידיו על ראשי,מה דעת הרב לעשות?
בברכה והצלחה

תשובה
תשתדל לעשות רצונו.
שאלה - 191722
לגאון השלם יאריך ימים ושנים טובים.
ביום ראשון (כ"ט) יום פטירה של האבא.
האם להתענות היות שזה ערב ר"ח? ואם מקדימים לחמישי ואני מתענה שובבי"ם האם עולה לשניהם

תשובה
יום פטירת האב ז"ל הוא בראש סדר העדיפויות.
שאלה - 191721
שלום לכבוד הרב בהריון חודש 8 בלי נדר נוסעת עם בעלי מהצפון להתפלל בכותל האם לנסות בלי נדר להגיע גם למערת המכפלה ולקבר רחל (מעולם לא ביקרתי שם) תודה רבה לרב
תשובה
בהחלט מאוד מומלץ להיות שם, ולהרמב"ם ז"ל היה זה יום חג בהיותו שם בפעם הראשונה בחייו.
שאלה - 191720
שלום לכבוד הרב
1. מה הכוונה שהאותיות בבריאת העולם הגיעו לפני בורא עולם - האם הכוונה למלאכים הממונים על אותיות?מחילה על הבורות.
2. מי החליט לפצל את ספר התורה ל5 חומשים?

תשובה
בהחלט נכון המלאכים הממונים עליהם, ואין כאן בורות אלא חכמה. ב, משה רבנו עליו השלום בהוראת הבורא יתברך שמו.
שאלה - 191719
שלום לכבוד הרב
החליפו ללא ידעתנו את שעוני המים בבניין ממכני לדיגטלי. האם יש בעיה עם שעון זה בשבת בעת פתיחת מים וכו'? מה אפשר לעשות?

תשובה
ישנם עסקנים חשובים המטפלים בנושא. ואין ברשותי פרטים.
שאלה - 191718
כבוד הרב .איפה אפשר למצא את ההלכה שכל המדבר בבית כנסת וכל שכן בתפילה וכל שכן בחזרה "אין לו חלק באלוקי ישראל " להוכיח עובדה לאנשים
תשובה
עיין בזוהר הקדוש תרומה קל"א, ב] "ומאן דמשתעי בבי כנישתא במילין דחול ווי ליה דאחזי פרודא ווי ליה דגרע מהימנותא, ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל, דאחזי דהא לית (ליה) אלהא ולא אשתכח תמן, ולא דחיל מניה ואנהיג קלנא בתקונא עלאה דלעילא, דהא בשעתא דישראל מסדרי בבי כנישתא סדורא דשירין ותושבחן וסדורא דצלותא, כדין מתכנשי תלת משריין דמלאכי עלאי".
שאלה - 191717
לכבוד הרב
האם יש מקור לכך שחמש מאות וחמש עשרה תפילותיו של משה רבינו בפרשת ואתחנן אינן הלכו ריקם והן מגינות על עם ישראל בכל דור ודור מפני גזירות קשות?

תשובה
שום תפילה לא הולכת ריקם.
שאלה - 191716
לכבוד הרב
האם בברכת שהכול נהיה בדברו נכון לומר את ה-ב' רפויה מכיוון שמילת נהיה מתייחסת כחלק בלתי נפרד מהמילה בדברו?
תודה רבה

תשובה
לא רפויה אלא דגושה.
שאלה - 191715
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני סוכרתי ולא יכול תמיד לצום . האם בימי השובבים לימוד קבוע ב"נ מהספר הקדוש יסוד ציון יכול להוות תחליף לצום?

תשובה
בהחלט נכון.
שאלה - 191714
לכבוד הרב שלום רב מחילה מכבודו יש שליח ציבור שהחליט שהוא רב ועושה שעורים לנשים ללא מחיצה האם ראוי להיות שליח צבור .שהערתי לו אמר שגדולי הדור התירו לו בריאות והצלחה
תשובה
בוז יבוזו לו, כי אוי למי שפורץ גדר מגדרי הצניעות של עם ישראל, וסופו כאחד הרפורמים. ועובר על איסורי תורה.
שאלה - 191713
לכבוד הרב שלום רב
האם זה נכון לתת שם מאותה פרשת השבוע ואם כן מאיזו פרשה האם זו הקרובה ללידה או לנתינת השם.

תשובה
לא משנה, העיקר שם של צדיק.
שאלה - 191712
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כשאני מתחיל 18 ביחד עם השליח ציבור. חייב להתפלל איתו עד הסוף מילה במילה או שמספיק עד אתה קדוש?

תשובה
עד החתימה הא' הקדוש.
שאלה - 191711
הרב הגאון שליט"א בשיבת ציון שעדיף ללמוד תורה מחצות ואילך האם אני יכול ללמוד לפני חצות לפני שינה?גם לומד לפני ת.הנץ לפני עלות השחר?והאם חובה משקיעה ועד צאת כוכבים?
תשובה
כל הכתוב שם אינו חובה, אלא עיצה טובה והנהגה נכונה.
שאלה - 191710
לכבוד הרב שלום רב
האם צריך/יש עניין/ לעשות כל שנה אזכרה על ילד בו 7? או מכיון שמנוחתו עדן ונפטר ללא עוון אז אין צורך בזה? תודה רבה!

תשובה
מיותר לחלוטין.
שאלה - 191709
לכבוד הרב שלום רב
אצלנו מוצאים ספר תורה כשהוא סגור ראיתי מקומות שמוציאים פתוח כבר בהיכל? מה נכון?

תשובה
תניח אותם במנהגם, כי לכל מנהג יש שורש אמיתי.
שאלה - 191708
לכבוד הרב שליט"א
מודעה וגילוי דעת של רבנו הבא"ח אשה יכולה לומר?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 191707
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום הרב אני יודעת שספרדיה לא מברכת על העומר אני רק סופרת את העומר ואומרת "הרחמן הוא יבנה .. וזהו ואני לא ממשיכה לקרוא האם כספרדיה מותר תודה
תשובה
לספור בלי ברכה מותר.
שאלה - 191706
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
לידיעת הרה"ג
שהמון יהודים משוועים לסידור תפילה לימות השנה,אני לא מדבר בגוזמה לא היה סידור כ"כ מפורט עם הנהגות קדושות וטהורות כמו קול בציון

תשובה
לידיעכם, לקח לנו שלש שנים להכינו, זה לא דבר של מה בכך.
שאלה - 191705
לכבודו. שכנה לא משלמת ו. בית כי לא טיפל לה בנזילה בגג. ו. בית לא מוכן לעזור לה כל עוד לא משלמת. והיא טוענת שהם מתנערים מאחריות. היא מבקשת עזרה האם לעזור לה כשיכול להגביר סכסוך
תשובה
תתווך ביניהם, שהיא תפקיד הכסף ביד מי שסומכת עליו, וכשיתקנו ישלמו לועד.
שאלה - 191704
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
תודה לבורא העולמים שזיכה אותי להגיע מראש העין להילולת ציס"ע
סלמן מוצפי זיע"א
אלו היו שעות של עונג ויראת שמיים טהורה תודה לכת"ר
בזכותך אני מתעלה

תשובה
עלה ידידי, עלה עוד והצלח.
שאלה - 191703
לכבוד הרב מוצפי שלום המכתב מאליהו חלק ג עמוד 330 כותב בשם המקובלים שיש אנשים שהנשמה שלהם מתה שזה מיתת ההרגש ורק המוסר הוא יכול להחיות אותה ואם יחפש דרכים אחרות הרי הוא שוגה
תשובה
כתב רבנו האר"י ז"ל בספר לקוטי תורה - ספר ישעיה נ"ח.
"והענין כי צריך שתדע כשהאדם חוטא הוא מוריד נשמתו לגיהנם בעודו בחיים, כי בעת יצירתו ניתנה בגופו וכשחוטא יורד דרך מרגלותיו לגיהנם ונשקעת שם, וכפי גדר חטאיו במדרגת נשמת יורד לגיהנם לכן הרשע בחייו קרוי מת. וכאשר הרשיע מאוד גרם להשליך כל נשמתו לגיהנם, אמנם אנו רואין שהוא חי? אך הענין הוא כי הלא ב' נשמות יש לו כנ"ל והתחתונה בגופו והעליונה צלם בראשו בסוד מקיף וכפי הגדר שיורדת תחת מרגלותיו כפי הדרך ההוא יורדת ונכנסת בו הנשמה העליונה סוד צלם שעל ראשו וכאשר נגמרת נשמתו לרדת לגיהנם אז נגמר הצלם לכנוס בו ואם עוד יחטא גם הצלם יורד תחת מרגלותיו ויוצא תחת מרגלותיו לגיהנם וכאשר נגמרה לצאת עליה כתיב ונכרתה הנפש ההיא כי כל בחי' נשמתו נכרתת ויורדת למטה ולא נשאר לו למ עלה שורש אחיזה, אך הצדיקים אינם מניחים נשמתם שתרד למטה לגיהנם ועי"ז נשארה העליונה של מקיף שהוא סוד הצלם עומד עליו ושואבת לו חיים מלמעלה".
שאלה - 191702
שלום לכבוד הרב
חזק וברוך אלף אלפי פעמים לרב על השעור שבהילולה לאביך
גרמת לי לעונג רב תודה ענקית

תשובה
בזכות הקהל שהגיע זה היה, כי אישית לא היה בי כח כלל.
שאלה - 191701
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מהו המקור שבלוויה חוזרים מדרך אחרת?

תשובה
כך כתבו חכמי הקבלה.
שאלה - 191700
לכבוד הרב שלום
אנחנו ב"ה זכינו בבן ובבת כן ירבו אי"ה אמן
ואנחנו גרים בנתניהשאלתנו באיזה אזור מגורים ובאיזה דרכים כדאי לחנך אותם בדרך של תורה ויראת שמים במה להקפיד
תודה רבה

תשובה
כמה שאפשר בתלמוד תורה חרדי. בהצלחה.
שאלה - 191699
לכבוד הרב שלום!
רציתי לשאול לגביי אריכות ימים מופלגת אצל גויים! כיצד גוים זוכים לגילאים מופלגים? מה הזכות שלהם? ביפן הגיע אשה לגיל 117!איך היא זכתה ונשים צדקניות לא זכו?

תשובה
כי בגלגולים קודמים עשתה חסדים עם יהודים ובאה לקבל שכרה בעולם הזה.
שאלה - 191698
לכבוד הרב
האם מותר להיות שליח ציבור עם נעלי כרוכס בלי גרביים ?

תשובה
רק במקומות שנוהגים כך.
שאלה - 191697
לכבוד הרב
הסידור הרש"ש החדש שהוצאתם אם אפשר להתפלל בו ביום יום ?

תשובה
בשום אופן לא, זה מיועד רק למכוונים על פי הקבלה.
שאלה - 191696
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
השכרנו דירה שהיו בה מזוזות ,החלפנו לשלנו ועכשיו עוזבים את הדירה ,אפשר להחזיר את הקודמות ולקחת את שלנו ?
חייב חנוכת בית בכל פעם ששוכרים?
תודה וסליחה

תשובה
כן מותר בהחלט. תלמד בשלשה אם אפשר. ואם קשה למצוא תלמד לבדך.
שאלה - 191695
לכבוד הרב שלום רב
אמי שתחיה הכינה לחמניות גבינה עם חמאה של תנובה בהכשר רבנות האם מותר לאכול מהן?
השם יאריך ימיו בטוב ובנעימים

תשובה
כשהכינה מותר.
שאלה - 191694
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום כבוד הרב היתחתנתי עם אשה גרושה עם שני ילדים אחרי הילד השני עשתה הפלה מאז עשר שנים חזרה בתשובה הולכת עם כיסוי בצניעות איך היא יכולה לתקן את ההפלה ?

תשובה
תושיט עזרה לנשים בהריון או ליולדות.
שאלה - 191693
לכבוד הרב מוצפי שלום רב,האם כשישנים צריך בתחילה לישון דווקא על צד שמאל?
תשובה
חצי הלילה הראשון על צד שמאל, בחצי השני מותר על ימין.
שאלה - 191692
מילאתי מקום בבי"ס חלף זמן רב, מסרתי פרטי בנק וטרם שולם שכרי. מנסה לתפוס מזכירת בי"ס ללא הועיל. במשרד החינוך טוענים שלא קיבלו דיווח על שעות אלו.האם אוכל לערב את מנהלת בי"ס?
תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 191691
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לגבר לגעת בבת אחותו שהיא בת 3+

תשובה
נגיעה ללא כוונה מותר.
שאלה - 191690
שלום לכבוד הרב,אני אברך,בביתי נהוג להדליק שתי נרות לשבת בשבת האחרונה כבה נר אחד עם כניסת השבת . האם יש בזה סימן לענין מסוים?
תשובה
סימן שהנר היה מקולקל.
שאלה - 191689
לכבוד הרב אני יש לי בעיות במעיים ואסור לי אוכל רגיל לכן אני משרה אורז במים שבוע השאלה היא אם אני צריך לבדוק לפני אפילו שאני משרה
תשובה
צריכים לבדוק תמיד.
שאלה - 191688
שלום לכבוד הרב
תודה לבורא עולם על חכמי ישראל האמיתיים.
ברכות לרב ולמסייעים בעדו על הוצאה לאור של הספרים הקדושים.
יהי רצון שבזכות הלימוד בהם הגאולה במהרה תגיע.

תשובה
תודה לבורא העולמים.
שאלה - 191687
לכבוד הרב
מי שרוצה לקרוא ספר תהילים שלם עם שבעה כורתי ברית. כמו בהושענא רבה . אפשר לחלק את הספר לששה ימים ? או שצריך לקרוא את הכל ביום אחד

תשובה
אין חיוב ביום אחד.
שאלה - 191686
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחר צריכים לעשות לבן שלי חיסון נגד השפעת בכתה ב האם לעשות?

תשובה
מה? עדיין לא עשיתם? כתבתי לכם לעשות מיד, ותעצר המגיפה מעל עם ישראל. ואוייבינו ושונאינו יהיו כפרה בעדינו.
שאלה - 191685
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מאיזה גיל ילדים צריכים לשמור 6 שעות בין בשר לחלב? תודה רבה לכבוד הרב שליטא

תשובה
עיין באתר, תודה.
שאלה - 191684
לכבוד הרב
תשלום לאיש מקצוע סוכם שיהיה בהעברה אבל לא נאמר בחלקים וכו,משלם לו תשלום אחד בעת תחילת העבודה ותשלום נוסף בעת סיום העבודה מחשש להתחמקות [הכנת דו"ח] יש בעיה כאן?

תשובה
כך ראוי לנהוג.
שאלה - 191683
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב אני עבדתי במפעל 16 שנה והמעסיק לא שילם לי פנסיה חלק גדול מהשנים לא נסיעות לא הבראה לא ימי חופשה האם יש אפשרות לתבוע אותו לאחר שפיטר אותי

תשובה
בבית דין רבני.
שאלה - 191682
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לפני חודשיים אבי נפטר,ולפני פטירתו ממש השתדלתי להתחזק עסקתי במצוות וחסדים,האם זה בגלל לי?כך שמעתי בשיעור.מזלי רע?ושמי מזלו רע עדיף להתרחק ממנו

תשובה
ישראל מעל המזל. מסכת שבת קנב.
שאלה - 191681
כבוד הרב היקר
לאחר בדיקת c.t יש ממצא ובעיה צורך לעשות בדיקה בהקדם האפשרי. התאריך ביום ראשון (מאמצים התורים רחוקים)הקרוב אך יש הכנה שנופלת על שבת קדוש להימנע מאוכל אפשרי?

תשובה
לבצע כל ההוראות.
שאלה - 191680
לכבוד הרב שלום רב האם ידוע שמה של אישתו של יתרו תודה!
תשובה
המערכת, לאיזה סיבה הלכתית או תורנית השאלה כאן לרב?
שאלה - 191679
לרב היקר
מחר בעזרת ה' יש גילוי מצבה לסבא שנפטר והייתי ממש קשורה אליו והוא אליהאם מן הראוי שאלך? כי אני יודעת שלא טוב לנשים להיכנס לבית עלמין ואני מתלבטת.

תשובה
א, הספרדים אינם עורכים גילוי מציבה. ב, סיכמנו שנשים לטובתן לא תלכנה.
שאלה - 191678
שלום לכבוד הרב
לא נוהגת לאכול בחוץ כפיצוי לאמא ואחות הלכנו
במסעדה התמוטט מבוגר שישב שם ניסו להחיות והחזיר נשמתו
הפסקנו שילמנו והלכנו מבוהלות מה מרמזים לנו משמים

תשובה
והמבין יבין.
שאלה - 191677
לכבוד הרב שלום רב האם צריך להטביל כלים וצנצנות מזכוכית וכו' שמיועדים לאחסן בהם קטניות סוכר תבלינים וכדומה?
תשובה
צנצנות חדשות אשר קנית עליך להטבילם. אך אלה המשומשות המגיעות עם קפה ומיני מאכל מחו״ל אין צורך בטבילה.
שאלה - 191676
לכבוד הרב שלום וברכה רבה כבוד הרב קיבלתי היום שימוע מהעבודה אני לא יודע מה לעשות אני מרגיש ששמו לי רגליים במהלך עבודתי והשתדלתי לעבוד ממש בנאמנות מה הרב מציע לי לעשות?
תשובה
תקרא פרקי תהלים ותיוושע.
שאלה - 191675
לכבוד הרב
הפסקת חשמל בשבת (03:30). סיר חמין על הפלטה, לא יבש. מבושל. בעלי הרים את הפיוז, לצורך אנילציה (אסמטי). האם היה מותר לאכול מהחמין? האם מותר לשים אוכל יבש ולחמם?

תשובה
היה עליו להרים את המפסק באמצעות מוט או כל דבר אחר.
שאלה - 191674
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
קניתי טלית קטן מידה 7 כדי שאוכל לברך עליה לפני שבת קודש על מצות ציצית בכתפיים בכל צד 23 ס"מ כמובן לא כולל הנקב 46 סה"כ
האם אפשר לברך או לקנות גדולה יותר ?

תשובה
טלית קטן מנהגינו לקנות 48 אורך על 24 רוחב. ולברך עליו.
שאלה - 191673
שלום
ברכתי שהכול על בשר בעבודה בקומה-2
אח"כ ירדתי לקומה ראשונה להתפנות לצרכים למספר דקות-10
עליתי למטבח ושטפתי כלים וחזרתי לחדר שלי וברכתי שהכול שוב.
האם זו ברכה לבטלה?

תשובה
חילוקי דיעות בין האחרונים, וספק ברכות להקל ואין לברך מכאן ולהבא, כל שלא עזבת את שטח המפעל.
שאלה - 191672
שלום לכבוד הרב שאלני אחד המתפללים אין נישק יוסף הצדיק את יעקב אבינו לאחר פטירתו, הרי לימדתנו רבנו כי אסור לנשק את בנו שנפטר?
תשובה
הנה כתב בספר חסידים [צוואת רבי יהודה החסיד ז"ל אות ד] "לא ינשק אחד מבניו כשהוא מת". וכתב הרב מעבר יבוק [שפת אמת פרק מ"א], דדוקא לילדיהם אסורים, אבל בן לאביו שפיר דמי שכן מצינו שנשק יוסף ליעקב וכו' וכן הוא באור החיים שם. ובדבש לפי מהחיד"א [מערכת נו"ן אות כ"ד].
וכתב הרב עלי תמר שבת פרק ב, "ובבראשית רבתי לרבי משה הדרשן וישק לו מלמד שצריך אדם לנשק את מתו על פרישתו, ובהערות שם שכן כתב גם בספר צרור המור, ובפרשת חיי שרה בפסוק מעל פני מתו כתב, מכאן שחייב אדם לנשק מתו".
נמצא שיש חילוק גדול בין אב לבנו שאסור, לבין בן לאביו שמצווה, וזכורני ממור אבי ז"ל שבערב ראש השנה נפטרה זקנתי אמו עליה השלום, והוא נישק את מצחה קודם שהוציאוה לקבורה, זיע"א.
שאלה - 191671
לכבוד הרב
אדם שרוצה להתענות חצאי ימים לא צריך לקבל כלום יום לפני נכון? וכן האם עד חצות בדיוק או זמן מנחה?

תשובה
על תענית חצי יום אין קבלת תענית.
שאלה - 191670
לכבוד הרב שלום רב
כשחל צום י' בטבת ביום שישי.
א. האם במנחה עושים נשיאת כפיים?
ב. האם מוסיפים במנחה לאחר קדיש תתקבל את מזמור "תפילה לעני" לאחר מזמור "השם מלך גאות לבש"?
תודה

תשובה
א, בהחלט כן בפרט כשהיא סוכה כחצי שעה לשקיעה. ב, אומרים תפלה לעני לאחר אמירת השם מלך..
שאלה - 191669
לכבוד הרב שלום רב
בשבת אחרי שבעלי חוזר מתפילת שחרית .בעלי מקדש נוטלים מברכים המוציא ולאחר מכן שותים קפה ואוכלים עוגה.קשה לאכול מבושלבבוקר האם נחשב סעודה שניה.תודה הרב

תשובה
אוכלים משהו קל או חלבי.
שאלה - 191668
לכבוד הרב שלום רב
האם בהזמנה של החתונה שלי אכתוב שיש תפילת ערבית באולם ב7 וחצי ?
והאם יש בעיה לכתוב קול ששון וקול שמחה אם אחר כך אנשים יזרקו את ההזמנות ?

תשובה
תפילת ערבית לרשום, חלקי פסוקים לא.
שאלה - 191667
לכבוד הרב שלום רב
בברכת כהנים עליהם לפנות לדרום ולצפון
האם זה אומר קודם שמאל ואח"כ ימין והאם זה מעכב?
שכן חלק מן הכהנים מתחילים בימין וחלק בשמאל

תשובה
אינו מעכב כלל.
שאלה - 191666
לכבוד הרב
מתכננים נסיעה לנשות העיר באוטובוס בג' שבט ביום, לבבא סאלי. האם כדאי לתכנן להיכנס גם לקבר ז"ל שזה לא יום פטירתו?

תשובה
נשים סכנה ללכת שם.
שאלה - 191665
גורמת לי לצירים וחולשה יום ולילה . מחילה אך דעת הרב
תשובה
לגשת בדחיפות לרופאת נשים.
שאלה - 191664
לכבוד הרב
בהמשך לשאלה שהרב אמר אסור לפנות לערכאות. מה ניתן לעשות הרי אני מפסיד כסף שילמתי על משהו שלא קיבלתי 975 שח. הם לא דתיים ולא יבואו לדין תורה ולא מוכנים להחזיר כספי

תשובה
תחילת הכל תגיש תביעה לבית דין ולא תפסיד את כל עולם הבא.
שאלה - 191663
לכבוד הרב שלום,
הקשבתי לעצת הרב לעשות את הניתוח שנקבע לי ביום ראשון בחודש טבת.
כרגע אני סובלת כאבי תופת.
אשמח אם הרב יוכל בבקשה בע"ה להתפלל עלי בציון של אביו המקובל זצוק"ל

תשובה
הרב מתפלל עבור כולם.
שאלה - 191662
לכבוד הרב תענית שובבים שעושים כל הימים עם ב הפסקות כדי להגיע לפ״ד מה קורה עם יום שישי לא מצאתי עדיין תשובה ברורה לגבי זה אם עדיף לטעום לפני או לחכות אחר צאת הכוכבים
תשובה
המערכת. ידועה דעת הרב לגבי תעניות.
שאלה - 191661
לכבוד הרב לפי4חודשים בני עבר ניתוח כפתורים לאחר דלקות אוזניים חוזרות.השמיעה טובה אבל הדיבור לא.לאחר ביקורת ביקשו שנעשה בשנית ניתוח שקדים האם לבצע את הניתוח?
תשובה
לגשת עם המסמכים אל הרב בנימין פישר. ראש עמותת מתנדבים "מגן לחולה".
שאלה - 191660
שלום לכבוד הרב
מחילה על ניצול הבמה. פנינו לצוות האתר ולא נעננו. האם אפשר לפרסם את בתי האוכל בירושלים שבהשגחת הרב. מגיעים מהצפון וסומכים רק על הרב.

תשובה
לצערינו הסרנו את ההשגחה מכמה מקומות בירושלים מטעמים מובנים.
שאלה - 191659
לכבוד הרב
לקרוא קש שעל המיטה מיד אחרי ערבית האם אני יכול לנהוג כן כדי לא לשכוח לקרוא בזמן הראוי? האם אברך המפיל או לא? האם אצטרך לחזור שוב לפני חצות על קש עם המפיל? ברכה או ללא?

תשובה
סדר קריאת שמע שעל המיטה אומרים אך ורק א, כשהולך לישן. ב, כשמגיע זמן חצות לילה.
שאלה - 191658
לכבוד מורינו הרב שליט"א
האם מותר לשיר את אנא בכח ולחזור על כל מילה כמה פעמים?

תשובה
כואב מאוד שתפילה כל כך נשגבה וקדושה הפכה להיות ללהיט ופזמון, ועל כל זאת נאמרת בשיבושי לשון קשים ובולטים.
שאלה - 191657
שלום לכבוד הרב,
קיבלתי על עצמי לצום היום בבוקר במחשבה לכפרת עוון, אך אולי אני בהריון(מקווה) ומוקדם מדי מכדי לבדוק זאת. האם להמשיך לצום? תודה.

תשובה
כתבתי לכם לא להתענות.
שאלה - 191656
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחליה הרב אני פשוט בצער בהמשך לשאלה הילד בן 11שאמרתי לו נראה מה יצא ממך הוא ממש ילד טוב לא מגיע לו הוא משתדל מאד בתלמוד תורה

תשובה
תעודד אותו עוד, אך אל תעשה אותו אדון עליך.
שאלה - 191655
לכבוד הרב
אני מרגיש שאנחנו בגלות בארץ ישראל האם הרגשה זאת יש בה אמת? כל הזמן המדינה המתהדרת בשם ישראל נגד היהדות.

תשובה
לכן כל יום מתפללים על הגאולה.
שאלה - 191654
לכבוד הרב
שכחתי לקבל תענית במנחה וקיבלתי בפה בערב האם תופס?
כמו כן יש תפילה בסוף הספר מנחת יהודה , האם היא נכונה לכל התיקונים? אשתקד עשיתי בפרטות על כל עוון ע"פ לשון חכמים

תשובה
תלמד שלחן ערוך ותכפר על הכל.
שאלה - 191653
שלום לכבוד הרב
אדם שרואה שעושקים את המעסיק שלו האם מותר לו
לדווח עליהם בשמותם או שיש לשון הרע

תשובה
מצווה רבה להודיעו.
שאלה - 191652
לכבוד הרב שלום
האם ישנה מעלה בהדלקת נר לנפטר גם אם לא לומדים תורה לאורו או משתמשים בנר לעשיית מצוה ?

תשובה
לימוד הלכה אחת שווה כנגד 1000 נרות. אל תלמד מהגויים.
שאלה - 191651
לעט"ר
מה ניתן לעשות ביום הילולא /פטירה של הצדיק הקדוש מו"רא רבי סלמאן מוצפי כדי לעשות לו נחת רוח וכדי להועיל לנו ?
השם יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים מתוך בריאות איתנה

תשובה
ללמוד מדברי תורתו.
שאלה - 191650
לכבוד הרב שלום
חנות סיפקה לי מוצר פגום בשכירות ועדיין לא תוקן ותכף נגמר תקופת השכירות. הם לא מוכנים להחזיר את הכסף. האם מותר לתבוע בבית המשפט? הם לא דתיים לדין תורה לא יגיעו

תשובה
אסור לפנות לערכאות.
שאלה - 191649
ל רבי בן ציון היו
התבקשתי לשאול אישה נפטרה בשבת יד טבת ונקברה ט"ו טבת
מתי הם קמים מהשבעה ועולים לבית החיים ?
שהקב"ה יתן לרב בריאות וכוח לעמוד בכל המטלות וישוב הדעת
ללמוד תורה

תשובה
קמים ביום שבת בבוקר, ועולים ביום ראשון.
שאלה - 191648
שלום לכבוד הרב
האם לאדם מותר לרכוש חלקת קבר עוד בחיותו?

תשובה
חבל על הממון שהולך לחינם במקום לעניים.
שאלה - 191647
לכבוד הרב
שלום לרב העברתי מהמעשרות לטובת הישיבה אם הרב יוכל לחלק לעניים?תודה לכבוד הרב.

תשובה
בלי נדר הלילה יחולק.
שאלה - 191646
לכבוד הרב היקר! בעל אברך,החלטתי לעזוב את עבודתי כי גם קשה וגם המון קילקול רוחני,בבית טוב לי וגם יותר מתחזקת רוחנית. לבעל אין בעיה האם הצעד הזה יביא לנו הצלחה לדעתי זה רצון ה
תשובה
להימנע מקילקולים הוא דבר גדול ונפלא.
שאלה - 191645
שלום לכבוד הרב
אדם שקורא פרק שירה צריך לומר כל יום פרק עד יום שישי או צריך לקרוא את כל הפרקים כל יום כולל שבת?

תשובה
רק פעם בשבוע, כי בכל יום נראה כאילו ענין של הרגל ולא מתפעל. כנזכר בפוסקים לגבי האומר הלל בכל יום.
שאלה - 191644
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אשתי עובדת שם מחייבים אותם לעשות מנוי לעיתון, לי לא מתאים ובקשתי לבטל ולא רוצים, כעת מבקשים מס' אשראי חדש אפשר לא לתת (גזל?)

תשובה
תתחמק.
שאלה - 191643
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בנותי בגיל 10 7 ו3 ישנות בחדר קטן יש מיטה נפתחת ומיטה קטנה אך הם עוברות מעצמן וישנות יחד במיטה אחת. האם יש בעיה לתת להן לישון יחד?
תודה

תשובה
הניחו להן בכך, זה מרגיע אותן. השם ישמרם.
שאלה - 191642
לכבוד הרב שלום רב
שלחתי מיום חמישי שאלה ולא נענתי. אני יודע שהרב עמוס ועסוק.
רק רציתי לשאול זה הגיע? אני מתלבט אולי השאלה לא הגיע. על נושא קבלת תענית, ואירוח אצל הורים בשבת.

תשובה
העורך, כמה אתה יכול להאשים את הרב הצדיק העושה ימים ולילות עבורכם בלי שינה בלי מזון, מוותר על בריאותו הרופפת ומוסר נפשו עבורך ועבור כולם, אתה לא מחפש את התשובה ועוד מתלונן נגדו, זה כבר חוצה כל הקווים. תודה אל תאמר, אבל אל תמציא תלונות שוא.
שאלה - 191641
שלום לכבוד הרב
אמר לתת ס"ת לביה"כנ פלוני, ורוצה לשנות לביהכ"נ אחר?

תשובה
יש לו בהחלט בעיה לא קלה.
שאלה - 191640
לכבוד הרב שליט"א
תודה רבה לכבוד הרב
אם הבנתי נכון לגבי הקורס בגנטית לוותר עליו ולקחת אחר במקומו בהושא ניטרלי ( מחשבים למשל)
תודה וסליחה מכבודו היה חשוב לי לדעת דעת תורה

תשובה
נכון מאוד, בהצלחה רבה.
שאלה - 191639
לכבוד הרב שלום רב
מניין שכולם כהנים, איך יעלו שבעה לתורה ביום שבת ?

תשובה
עיין שלחן ערוך מפורש.
שאלה - 191638
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,אזכרת החודש של אחי היחיד מגיעה.לא עלינו הנשים ביום הקבורה ובשבוע.לצערי אני נידה, האם אוכל לעלות ולא להתקרב למצבה??
תשובה
נשים כדאי מאוד לא ללכת שם. אך לא לגרום וויכוחים מיותרים לאלה שאינן מבינות את הנזק שגורמות.
שאלה - 191637
לכבוד הרב
בשבת אמרתי הלכה ששמעתי שאסור למלא לוטו כי הכסף שמקבלים מורכב מעצב ובכיות של אנשים מכורים שנהרס להם הבית ועוד זה לא הולך לצדקה באמת. לא קיבלו את ההלכה.

תשובה
שלא יקבלו, כשיפסידו את כספם שלא יבואו בטענות...
שאלה - 191636
לכבוד הרב שלום רב
בסידורים בפרשת ציצית כתוב שבמילים וראיתם אותו וזכרתם מנשקים את הציצית ולא במילים ציצית כמו שכולם עושים כיצד לנהוג ?

תשובה
אפשר גם פה וגם שם.
שאלה - 191635
שלום וברכה הרב היה לי מבחן לפני שבועיים והרביתי בתפילות וקבלות ולא עברתי ואני מרגיש כ"כ רחוק מה'ומתבייש ממנו יש לי מבחן חוזר עוד שבוע מה עליי לעשות כדי להתקרב אליו ולעבור?
תשובה
כתבתי לכם, לא עושים תנאים עם בורא עולם, אנחנו נכנעים לפניו, ולא מהרהרים אחר מידותיו כלל. כי תחילת הכל אנחנו חייבים לקיים כל מצוותיו וחוקיו.
שאלה - 191634
שלום לכבוד הרב
תודה לרב שמחיה אותנו בשיעורים במוסיוף מה אני אשה יכולה לעשות לעילוי נשמת הרב סלמאן זצל???

תשובה
ללמוד מדבריו בספרים שהודפסו.
שאלה - 191633
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני (אישה) ספרדיה כל שנה נהגתי לספור את העומר בלי ברכה האם זה בסדר.ומה הכוונה שכתוב לפי הסוד אישה לא תיספור
תודה

תשובה
אשה אינה מברכת על הספירה.
שאלה - 191632
שלום כב הרב
האם נשים יכולות גם להגיע להילולא של הרב זצוק"ל ביום שני?
האם יש חשיבות מאיזה צד להדליק נרות שבת?
איך נדע מי עני אמיתי שאפשרי לתת לו שמן למאור לאישה שלא הדליקה בחג

תשובה
יכולות להגיע, כי עזרת נשים פתוחה. יש משפחות נזקקות.
שאלה - 191631
לכבוד הרב שלום רב,ארגון צדקה או עני המחזר על הפתחים המבקשים לחתום על הוראת קבע, האם להימנע או שלסמוך על יושרתם שזה אכן הולך לשם המטרה?
תשובה
העניים האמיתיים לא מדברים ולא מבקשים.
שאלה - 191630
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול לגביי תיקוני השובבים הנערכים בתקופה הקרובה האם זה מתקן הכל? או רק מקרא לא טהור? כמה תיקונים צריך לעשות? ומה הכי מועיל לתקן? ואצל הרב יש תיקון?

תשובה
לא תעניות ולא סיגופים. תקרא את הספר יסוד ציון ותצליח.
שאלה - 191629
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מותר ללמוד באונ' קורס שאחד מנושאיו הנדסה גנטית (תאורטי בלבד-לא אעסוק בזה) ?
אם לא אקח אותו אצטרך להשלים עוד 3 או 4 קורסים במקום 2 אני בסוף התואר
תודה !

תשובה
לא ולא, זו לא הדרך להצלחה.
שאלה - 191628
לכבוד הרב
לאחר שהיתי עם הע"ס הרב אמר לי שאני מתעסק בשאלות רפואיות ונפגשתי עם פסיכאטרית ולאחר שיחה של45 דק רשמה 2 כדורים ואני מפחד מלקחת אותם בגלל מה ששמעתי וגם מהאבחון שלה ?

תשובה
ידידי היקר, אני רוצה את טובתך, אם אתה מוכן לשמוע בקולי, אנא ממך, תיקח את התרופה, אתה כך תבריא ותחזור למסלול החיים התקין. חבל לבזבז את החיים לחינם, אתה יכול להצליח ולהיות גאון. יש לך כשרונות עצומים, אתה מבזבז את זמנך לחינם וסובל בחינם. תקח את התרופות עוד היום.
שאלה - 191627
שלום לכבוד הרב
האם מותר לפתוח בשבת פקק של בקבוק חדש? אם אפשר מקור. תודה.

תשובה
עיין שו"ת יחוה דעת חלק ב, סימן מ"ב.
שאלה - 191626
יברך השם את כבוד הרב על כל מה שעושה למען עם ישראל.
יאמר לנו הרב במה הנשים תתחזקנה בשובבי"ם?

תשובה
בשמירת הדיבור הפה והלשון, ובעיקר בשמירת הדיבור בבתי הכנסת כולל בעזרת הנשים.
שאלה - 191625
כב' בתפר שבת הפס' חשמל כללית בבית וגם בבתים נוספים ברחוב ויתכן קשישים ילדים. במוצאש ח חשמל טיפלה. אמרו בשישי רצו להגיע אך רק עם אשור רב מחשש לפגיעה. באלו תנאים מותר שיתקנו?
תשובה
על ידי גוי היה מותר. ובאיזורי ספר שיש סכנה מותר גם על ידי יהודים. והמה מתחמקים בכל פעם שקורה כך באיזורים חרדים, ואל תאמין לדבריהם.
שאלה - 191624
בא"ח הלכות תערובות. לגבי כף בת יומא חלבית שהשתמשו בה בתבשיל בשרי. הכלל זה הכמות שעירבבתי עם הכף בחלבי צריך פי 60 ממנו? כזית חלב פי 60 מכזית חלב בתבשיל הבשרי?
תשובה
מחילה, אני טרוד היום מאוד בכתיבת כמה פסקי הלכות מורכבות, על איזה מקום שאלת. נא לציין בדיוק.
שאלה - 191623
לכבוד מו"ר,בוידוי, אנא במלעיל/מלרע?
בקדיש - לעלא מן כל..לעלא במלעיל/מלרע. ב.האם בשחרית יש לכפול ג' פע' פסוק אותו יום ב"אנא בכוח" או מספיק פעם אחת?

תשובה
א - נא מלעיל. לע - לא, ב, לא כופלים. כי הכלל כל היכן שמרנא האר"י ז"ל לא דיבר לא ממציאים.
שאלה - 191622
לכבוד הרב מוצפי שליט"א כוונתי היתה אם ללמד את האנשים מאורחות צדיקים שערי תשובה שבט מוסר חובות הלבבות יום מספר מוסר ויום מספרים אחרים, אם השילוב לא יבלבל אותם
תשובה
בודאי יבלבל, וכתבתי לך וטרחתי מזמני ורמזתי לך בתשובה דברי חכמי הדור הקודם, ולא נתת לבך על כך.
המערכת, אין ברשות הרב מספרי השאלות. נא לא להטריחו בהם. תודה.
שאלה - 191621
שלום לכבוד הרב
יש באפשרותנו לעשות מעשר יותר מ-30%
חיתנו את הילדים,המעשר הולך לתלמידי חכמים נזקקים כמובן לאחר בירור, האם יהיה מותר לעשר 30%?
תודה לרב על ההכוונה והעזרה.

תשובה
תקימו בחשאי ובצינעא קרן לעזור לחתנים וכלות עניים.
שאלה - 191620
לכבוד הרב שלום רב
כבוד הרב, איך זה שבארץ הקודש פוערים את פיהם נגד הרב הראשי, ובכל מקום בעולם היו מחשיבים זאת כאנטישמיות?

תשובה
אין כאן אמת, אין כאן צדק, אין כאן מה שהמה מכנים "דמוקרטיה", אין כאן חופש הביטוי. אבל יש כאן שנאת הדת והתורה, השכחת שם השם יתברך בעולם, שנאת כל סממן יהודי, ברצותם מקרבים, ברצותם מרחיקים, כשטוב להם מהללים את המנהיגים, בתי המשפט, והאלילים למיניהם. כשלא מתאים להם מרחיקים, רודפים, משמיצים, ורומסים. ואוי למי שאינו חושב כמותם, ומי שיש לו איזה ריח יהדות. התרגלנו לכך זה 70 שנה.
שאלה - 191619
לכבוד הרב שלום רב,
רציתי להחליף בית של תפילין של יד ליותר מהודר, והרצועות של יד שלי כרגע ארוכות מידי. האם מותר לקצר את הרצועות של יד אם מחליפים בית? או שלא כדאי לגעת ברצועות?

תשובה
אם הרצועות נחוצות להחלפה, תחליפו גם אותם.
שאלה - 191618
שלום לכבוד הרב
אסון כבד ילד בן עשר נפטר מתאונה היום,מה יהיה?

תשובה
לא צורכים תקשורת, אנחנו בעיצומם של ימי השובבי"ם וזקוקים להרבה זכויות.
שאלה - 191617
שלום לכבוד הרב נפגשתי עם בחור חוזר בתשובה כ5 שנים חכם בעל מידות טובות בתחילת דרכו התורנית מחוייב לצבא לעוד 5 שנים כמהנדס חשמל מה כבוד הרב מציע? רוצה בכל מאודי ת"ח ובית של תורה
תשובה
אם הוא יכול לחיות חיי נישואין במסגרת השירות בצבא, נשמע מאוד אידיאלי.
שאלה - 191616
מדוע בתיקון הטל שאומרים לפני מוסף של פסח אם נאנס ומתפלל יחיד הוא לא צריך לחכות עד שהשצ יגיד את התיקון בבית הכנסת לעומת תיקון הגשם שכן יש לחכות (עם)אם נאנס ומתפלל יחיד תודה רבה מראש
תשובה
כי גשם צריך תפלות רבות וזכויות כדי להורידו, אך טל נמצא כל השנה.
שאלה - 191615
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
נשמתי צמאה לעשות תיקון שובבים במלואו לצערי לא קיבלתי תענית במנחה ואני כבר אחרי תפילת ערבית
מה לעשות כדי להתחיל מחר את התיקון ולהתענות ?

תשובה
אם זה יפריע לך ללימוד תורה, לא כדאי.
שאלה - 191614
שלום לכבוד הרב
רכשתי בסימנא טבא את ספרו הקדוש של מורנו הרב יסוד ציון ושאלתי בפי האם להתחיל התעניות במקביל ללימוד בספר או קודם ללמוד הספר בעיון ובשנה הבאה ירחם השם וניגאל.

תשובה
השנה תלמד את הכתוב בספר, ותתחיל לקיים את הכתוב ממקורותינו.
בשנים הבאות נדבר.
שאלה - 191613
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בניו יורק בגלל האנטישמות מתארגנים שומרים האם מותר בשבת להחזיק מכשיר קשר(צריך לבדוק שעובד)טלפון(לצלם אנשים)נייר לרשום מכוניות חשודות?תודה

תשובה
ברוך השם יש לכם שם רבנים חשובים, חכמים ונבונים, והם יודעים את ההלכה וכללי הפעולה. ובודאי שכל מה שקשור לחיי אדם, או ספק חיי אדם, צריכים לעשות הכל בשביל זה.
שאלה - 191612
לכבוד הרב מוצפי שליטא מזה שנים מדליקה נרות שבת במנורה מכסף טהור אם שמונה קנים האם נכון לנהוג כך ?
תשובה
מנהג לא מחליפים.
שאלה - 191611
שלום לכבוד הרב
אז כיצד תתנהגנה הנשים בימי השובבים השנה,יצומו ואם כן מתי?ואם לא מה לגביי מי שקיבלה צום למחר?

תשובה
בבקשה ממך, תקרא את הספר יסוד ציון ותסיים אותו, ואחר כך נדבר, כי יש דרך ארוכה מאוד לפני התעניות. תיקון המעשים קודם לכל.