ליחצו לשליחת שאלה לרב
חיפה
בית הכנסת עטרת יצחק
רחוב מולדת 10 קריית שמואל
יום ג' כ"ג אייר 28/05/19 למניינם בשעה 20:30

שיעורים הבאים בימי שלישי
טלפון
079-9271320, שמיעת שיעורים / פדיון נפש
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


כ"א/אייר תשע"ט

     

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 177600
יום חג הוא לנו בצאת ספרו החדש של מרן שליט"א "נחמת ציון", בענייני חודשים תמוז - אב, עם ביאור הקינות. ימשיך מורנו ורבנו להנהיגנו ולכתוב עוד חיבורים רבים מועילים בכל מקצועות התורה הקדושה.
תשובה
חסדי השם יתברך אזכיר היום הזה כעל כל אשר גמלנו הגומל לחייבים טובות, כי זכינו היום לראות בעיננו את הספר הנכבד "נחמת ציון" יוצא לאור העולם, לאחר טרחות מרובות והשקעה עצומה של צוות הרבנים הנכבדים והיקרים העוסקים במלאכה.
כאן המקום להודות ולברך לאבינו שבשמיים על שזיכני לכך כדי להרבות תורה וידע בקרב בני ישראל על מהות הימים במעגל השנה דבר אשר שנים רבות היה בדעתי לעשותו. זה המקום לברך את הרבנים שטרחו במלאכה ועזרו על ידי בזריזות ובמסירות עילאית, ובהתלהבות מדהימה אשר כמוה לא ראיתי מימי. ימלא השם יתברך כל משאלות לבם לטובה ולברכה, ויראו נחת מרובה מכל יוצאי חלציהם לעד ולעולם.
בראש המערכת הנפלאה עומד חתני היקר כבני, איש חיל ורב פעלים אשר ידיו רב לו בכל שטחי התורה הקדושה, הלא הוא האי גברא רבה ויקירא, חובר חבר'ים מחוכם, בנם של קדושים, אראלים ותרשישים, מגזע ישישים, סבא דמשפטים, איש תבונה בעל עצה עמוקה, הגאון הגדול כמוהר"ר עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחי שמו לעד. היושב על מדין בבית הדין בירושלים, והוא עצמו כותב חיבורים נפלאים בנושאי חושן משפט ועוד. ועל כל אלה מוסר נפש ממש להוצאת הספרים לאור, בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. ועומד לימיני תמיד בזריזות ובחריצות נפלאים. הוא אשר טרח וטורח בכל המלאכה מתחילתה ועד סופה. ישלם השם פעלו ותהי משכורתו שלימה לעד. וירווה נחת מבניו ובנותיו בכל מכל כל.

ספר זה הונחו יסודותיו לפני כשנתיים ימים בימים אשר בהם הייתי בשלבי ההחלמה הארוכה לאחר הטיפול הכירורגי המורכב שעברתי בבית החזה ואבינו שבשמיים מכל צרה הצילני ושבתי אל משמרתי הן בשיעורים הן בכתיבת הספרים, ולולי השם שהיה לנו אזי לא הייתי ניצב היום לפניכם. ובשלבי החלמתי הייתי כותב וטורח בספרים הקדושים למצוא שורש וביאור כל ענין, ובהיותי עוסק בעניני החורבן והגלות היו עיני זולגות דמעות מאליהן והותש כוחי, עד שהרופאים ציווני לנוח מעמלי, ולכן עברתי לכתוב את ספר פורים בציון כדי לשמח את לבבי. ושוב הגיעו ימי תמוז אב וחזרתי לעסוק בענינים אלו ועזרני השם יתברך להגיע עד הלום.
הנני מודה כי לא כל המלאכה הושלמה, ומה שהלב חושק הזמן עושק, ואקווה כי לא נצטרך לכל זה שיהיו להלכה בלבד, והימים הללו יהפכו לנו ולכל ישראל לששון ולשמחה, ונזכה לראות בקרוב בנחמת ציון וירושלים, וישוב האדון אל ביתו והיכלו כבתחילה, ותחזינה עיננו בשובו לציון ברחמים רבים וגדולים.
שאלה - 175467
לכבוד הרב מוצפי שליט"א הרבנים המתחזים הם חרדים, כיצד התירו ללכת לערכאות?
תשובה
דע ידידי כי הכל יכול להיות כשאין יראת השם אמיתית, וכשמערבים שיקולים זרים.
הללו אין להם סדרי דין, לא כללי משפט, לא צדק, ובודאי לא שמירת הלכות דיינים.
כל הדיינים המוסמכים נקעה נפשם מהתנהלותם זה עשרות שנים, וכבר נודע בשערים הטית משפט והפרת כל כללי דיון אמיתי ניטראלי והלכתי. הכל נעשה למצוא חן בעיני בעלי השררה.
נושא הרפורמים עלה במלוא הקיפו בבית הדין הגדול והותיק שבירושלים עליו סמכו גדולי עולם ורבותינו הספרדים מדור דור, בא זה המכנה עצמו "הראבד" ובפיתויים והלשון חלקה הכניס עצמו לענין לא לו לאחר שהיה פסק דין, ומרד ברבותיו וברבנו הגדול הרב משה צדקה שליט"א, ונכנס באופן מגמתי לנושא.

עיוות משפט, היטה דין, הרס צדק, החריב את הדור, המיט שואה רוחנית על בני הספרדים התמימים, העלים עיניו מהקמת טלביזיה שבה יש עשרות איסורי דאורייתא חמורים, שתק מול חילול מועדי ישראל, בלם פיו נוכח הפיכת ימי החנוכה לימי בידור יוונים ורומאים, עצם עיניו מבזיון התורה וחילול בתי כנסת תוך הפיכתם למקום יללות תנין ובנות יענה באירגון אלפיים נשים מול ליצן בזוי במשך שעתיים שהפך את בית הכנסת הקדוש בצפת למקום בידור.

הרבנים בכללותם השתוממו והזדעזעו בראותם את ההתדרדרות הנוראה המתחוללת מתחת לאפם, והם שרויים בהלם מוחלט.
על כל אלה העיז בחוצפתו הרבה ל"התיר" בסתר פניה לערכאות, כשלא מענין אותו חילול השם, איבוד חלקם בעולם הבא, כפירה פומבית בתורה הקדושה, חרס בתי ישראל, חטאי נשים נשואות, מכשולים של איסורי עריות, ועוד מרעין בישין, ואותם בריונים הגדילו חוצפתם נגד שומרי התורה, מאיימים, מפעילים לחצים, כשכל הדרכים כשרים בעיניהם.

בשמים לא ישתקו על כך, משה רבנו לא ינוח שם ולא ישתוק, רבותינו הספרדים שמסרו נפשם על חינוך הדור לא ינוחו ולא ישקוטו.

די לקלקל את בנות ישראל, די להפלות בין בנות הרבנים, לבין בנות פשוטי העם, די להשתוללות הבריונים, די לעושק האלמנות והיתומים ושימוש בכספם לחיי תענוגים. ביד הציבור לעצור את ההשתוללות.
שאלה - 174041
לכבוד הרב שלום רב היה לי בעבר הוראת קבע לאירגון הידרדרות וביטלתי אותו והתקשרה אשה שנחדש את ההוראת קבע ואמרתי לה שאני תורם רק למקום שעוסקים בחזרה בתשובה בלבד
תשובה
ישר כוחך, כי כבר גדולי ישראל הורו לא להתחבר עמהם. וזה לשון הבד"ץ שליט"א.
"מן החובה והמצווה להתרחק מאירגון זה וכל אשר לו, לא לתמוך בהם, ולא להפיץ את גליונותיהם, וכן לא לקחת חלק בכינוסיהם, ובכל פעילות אחרת שהם מארגנים, כדי לא להיות בין מחזקי ידיהם של עוברי עבירה ולא לסייע להם".
שאלה - 176600
הודעה ואזהרה מאת גדולי ישראל.
על פירצת הסרטים.
היות ורבה המכשלה מאוד אשר אנשים חרדים צופים רחמנא ליצלן בסרטים, רגילים, מצויירים, טבע, הופעות ועוד.
רובם לקוחים ממקורות מזוהמים ומלאים כיעור שבכיעור, ובעלי מסרים רעים ומושחתים, מהטמאים שבאומות.
אסור על פי דין תורה לצפות בהם.
לידיעת הרפורמים וחברי הליצנים, והרב הראשי שלהם, החתומים אינם "רדיקלים קיצוניים". כפי הליצנות שבפיו.

תשובה
חתומים.
הרב שטיינמן, הרב וואזנר, מרן הרב עובדיה, הרב לפקוביץ, הרב מערלוי, הרב אוירבך, הרב לנדא, הרב שיינברג, זכר צדיקים לברכה.
ויבדלו לחיים טובים האדמורים ויזניץ, בעלז, סלונים, סדיגורא, אלכסנדר, נאדל.
והגאונים הרב שמעון בעדני, הרב שלמה בן שמעון, הרב שלמה עמאר, הרב שלמה מחפוד, הרב ראובן עבודי, הרב קרליץ, הרב עזריאל אוירבך, הרב קופשיץ, הרב אונגר, הרב גנס, מהרב שפירא, הרב נוסנבוים, הרב זילברשטיין, הרב שפרן, הרב שטרן, ועוד קרוב למאה גדולי הרבנים.
ושומע להם ישכון בטח, ויישמר מהשמיים שלא תקרה לו שום תקלה, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 175470
לקהל קודש שליבם פתוח למען מפעלות מורנו ורבנו שליט"א.
ברוך השם על שלחן המערכת מספר ספרים בהכנה, אשר עם ישראל שמח ומצפה לצאתם. אך אין הקומץ משביע. המעוניין לקחת על עצמו ספר שלם, יפנה לmbzm50227@gmail.com

תשובה
תזכו למצוות ותזכו אחרים בזה. ועל זה נאמר עושה צדקה בכל עת.
שאלה - 178408
ידוע שצריכים בשעת החופה הציבור לעמוד, כפי שהרב הביא בספרו חופת ציון, אך רציתי לדעת מדוע בשבע ברכות שבסעודה ובשבעת הימים לא נוהגים לעמוד?
תשובה
עיין למהריק"ש ז"ל בערך לחם אבן העזר סימן ס"א, שכתב כי בסעודה לא נהגו לעמוד כדי לא להטריח את המסובים. וראה עוד בספר פרי האדמה חלק א, הלכות ברכות פ"ב.
שאלה - 178407
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שאלתי את הרב על שכר ועונש על הנשמה וכו' ורציתי לשאול שוב.בספרי המוסר כן מעוררים מפני פחד העונש של הנשמה.האם לנשמה יש בחירה של להדריך לטוב?
תודה

תשובה
בודאי שיש לנשמה נתינת דין וחשבון על מעשה האדם בעולם הזה, ויש לנו מקור בתלמוד על ענין החיגר והסומא סנהדרין צ"א, עמוד ב. והנשמה היא כוחו העיקרי של האדם והיא מקיימת אותו בעולם הזה ויש לה בהחלט בחירה.
שאלה - 178406
שבוע טוב לכבוד הרב
הבת שלי היתה בקריאת תהלים בשבת וקיבלה שקית ממתקים.
לקחתי לה משם סוכריה מבלי להגיד לה. האם זה גזל או צריך להגיד לה ?

תשובה
אין דרכה של בת להקפיד על אמה שלא תקח ממנה ממתק.
שאלה - 178405
לכבוד הרב
אני ואישתי וחמש ילדים מרגישים ממש נטל על ההורים,המשכורת שלנו נמוכות וכל הוצאות הבית שכירות חשמל מים וכו ההורים משלמים. ממש קשה כך. אנו מרגישים נורא מכך.מתבייש

תשובה
אתה צריך לאזור חיל, להיות נמרץ, פעיל, מפרנס, יוזם.
שאלה - 178404
שלום כבוד הרב
ב"מ דף לב. במשנה: מצאה ברפת וכו. כל הפרק בדיני השבת אבדה, ואז באמצע עוברת המשנה לדיני פריקה וטעינה, האם יש או צריך להיות קשר? לא מצאתי מי שמתייחס לכך.

תשובה
כיוון שהנושא ענין בעלי חיים ושמירתם, כתב בעניני צער בעלי חיים.
שאלה - 178403
שלום לכבוד מו"ר.
עשה הבדלה על היין ובירך ברכה אחרונה של מעין שלוש. ולאחר מכן בא לשתות מים. האם במקרה זה מברך 'שהכל' או שהברכה האחרונה לא מהווה היסח דעת? תודה רבה ושבוע טוב

תשובה
לכאורה היה נראה שהדבר תלוי מה היה בדעתו כשבירך ברכה אחרונה, שאם חשב בדעתו כי יצטרך לשתות עוד, ובירך כדי שלא ישכח ברכה אחרונה אינו מברך על שתיה.
אלא שרבים מהפוסקים כתבו שבברכת מעין שלש אין אומרים כלל זה, כי היא דומה לברכת המזון שהיא היסח דעת גמור, ואם בא לשתות או לאכול אחר כך עליו לברך מחדש.
שאלה - 178402
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מאיזה גיל להקפיד על גרביון לילדות בבית? רפואה שלמה ותודה רבה
תשובה
בבית מגיל שש.
שאלה - 178401
למורנו הרב
שאלתי בכאב נשלחת אודות... ורציתי לשאול מדוע אחר כל זאת רבני הספרדים ממשיכים לצטט ממנו

תשובה
א, כי אין ענין לגרום איבה וריחוק. ב, כל מי שהוא בשר ודם עלול לטעות וצריך לדעת להעביר. ג, אדם גדול בתורה וביראת שמים לא נרחיק את ספריו, בפרט שהיה בדורות שלפנינו.
שאלה - 178400
לכבוד הרב שלום רב
אחותי קבעה לי תור בשבת לרופאה שקשה להשיג אצלה תורים האם מותר לי ללכת לתור הזה? נקבע כבר ליום שלישי הקרוב בע"ה

תשובה
יש רופאים אחרים בישראל.
שאלה - 178399
למו"רבעלי כל כך רוצה להיות באוהלה של תורה יש לוממש רצון חזק לעסוק כל היום בתורה הקדושה ותמיד אחר העבודה יושב ולומד בביתושואל אם אוכל לקחת את עול הפרנסה ואני רוצה אך חוששת
תשובה
צריך רב המכיר אותו ואת כישוריו כדי להחליט.
שאלה - 178398
לכבוד הרב סבתא מבוגרת וחרדתית תלותית בבני הבית שגרים אצלה
מהמרים לצערי וכשהולכים מהבית היא בוכה ובצער גדול להסכים שישחקו אצלה בבית? כי זה מה שהיא רוצה או שתהיה בצער עדיף

תשובה
לא להתערב בדבר.
שאלה - 178397
לכבוד הרב
לגבי השאלה של פינוי אשפה - מה הכוונה להוציא לחצר? אני רוצה לזרוק את השקית מבלי לקחת את הפח, זה בלוק ואין חצר פרטית, השאלה אם מותר לזרוק לפח האשפה המרכזי שליד הבלוק?

תשובה
רק אם יש עירוב במקום מגוריך מותר.
שאלה - 178396
שלום לכבוד הרב הרמ"ק בספר תומר דבורה
פרק ב" סעיף ג" כותב ירגיל עצמו להכניס אהבת ב"א בליבו ואפילו הרשעים וכ"ו יאהב אותם בליבו וכ"ו מה הכוונה לאהוב את הרשעים

תשובה
הכוונה פשוטה מכיוון והם חלק מעם ישראל והם בנים להשם יתברך. אנחנו צריכים להתפלל על כך שישובו בתשובה בחייהם בעולם הזה, מתוך דאגה לשלומם הרוחני והפיסי. וכן אם שמענו על מקרה לא טוב או נזק שקרה אתם יש להצטער על כך. כי השם יתברך אינו חפץ ברעתם כי אם בשובם מדרכם.
שאלה - 178395
שבוע טוב הרב מוצפי.אנו נוהגים לספור את העומר אחרי ברכו ולפני אמירת עלינו לשבח .שאלתי האם צריך להגיד קדיש אחרי עלינו לשבח יהא שלמא כי אמרנו למנצח בנגינות
תשובה
כתבתי לכם שאין מקום לקדיש זה.
שאלה - 178394
לכבוד מורנו ורבנו היקר השם ישמור אותו ובני ביתו בבריאות אינה ואריכות ימים ושנים אמן.
מנין מצומצם בנץ עשירי הגיע בזמירות איך לנהוג בענין הקדיש שלא אמרנו ?

תשובה
עד קודם ויברך דוד אפשר לומר.
שאלה - 178393
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מישהו נתן לי עיתון חילוני וביקש שאמסור לאימי .מה עלי לעשות?
תשובה
מקומו באשפה, וקורה שאדם "שוכח" להעביר משהו.
שאלה - 178392
לכבוד הרב שלום רב
סבא נפטר לפני בערך 40 שנה נקבר במרוקו המשפחה רוצה להעלות את עצמותיו משם מה דעת הרב תודה

תשובה
לא להפריע את מנוחתו. ואין צורך בהוצאות מיותרות. בקרוב תחית המתים.
שאלה - 178391
לכבוד הרב
בדרך כלל בזמן של סעודה שלישיתאני נימצאת בחוץ עם הילדים .האם ניתן לקחת לחם וסידורלאכול היכן שאני נמצאת.. או אצל
הסבתא?תודה לרב

תשובה
אם בישוב שלכם יש עירוב על ידי הרבנות המקומית מותר.
שאלה - 178390
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שבוע טוב ומבורך. מכשיר העושה מים מן האויר. (אינו מייצר. כי אם מפריד המים מן האוויר, כמו שעושה המזגן ) האם מותר בשבת להשתמש ממים אלו שיוצרו בשבתתודה
תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 178389
לפני כחודש נולד בן במשפ' אשתי עם מום מורכב,לכן רק יום שני יוכלו לעשות לו ברית בע"ה
קריאת הזוהר מחר בלילה יחלקו. בקשו שאגיע להשלים מניין,האם להשתתף למרות שמחלקים? תודה

תשובה
תשתתף ואפילו שהם חוטאים כלפי התינוק.
שאלה - 178388
לכבוד הרב שלום רבבעולם הזה אנחנו חיים כמשפחההורים ילדים אחים וכו..מה קורה בעולם הבא תודה רבה בריאות ..
תשובה
בוודאי שיש השפעה לבנים והבנות על מצב הוריהם בעולם העליון, ולכן קוראים קדיש, לומדים תורה, ומתפללים לעילוי נשמתם, ומה קורה שם אחר כך לא ידוע לנו.
שאלה - 178387
האם עכשו ניתן לשמוע מוסיקה?
לנשים מותר להסתפר אחרי ל״ג בעומר או שצריכות לחכות עד שבועות?
פעם שמעתי את הרב מסביר כי תספורת זה מושך דנים או שאני טועה ולא הבנתי נכון

תשובה
לנשים מותר להסתפר בכל ימי העומר.
שאלה - 178386
לכבוד הרב.
יש לי רצון עז ללימוד מסודר בתנך גמרא מדרשים מוסר הלכות ...כנגד זה יש הרבה מניעות וקושי רב מה הדרך הנכונה ללחום עם הקושי ?
ללמוד בחלקים במהלך היום?
אולי דרך אחרת??

תשובה
במשנה במסכת אבות "עשה לך רב וקנה לך חבר". אתה צריך שיעור תורה מסודר מדי יום מפי רב צדיק וחכם, וגם חבר טוב שילמד אתך כל יום.
שאלה - 178385
שלום לכבוד הרב האם מותר למרוח לק בציפורנייים בצבעים עדינים?תודה רבה.
תשובה
נשים חרדיות נמנעות מכך.
שאלה - 178384
לכבוד הרב שלום רב שמי שלמה נולדתי בתשסד יט טבת ,ברצוני לדעת מה זה אומר עלי
תשובה
ברוך תהיה ותתחיל ללמוד תורה באופן קבוע כל יום. בעיקר הלכות.
שאלה - 178383
שלום לכבוד הרב מוצפי בדורינו התרבו ליצנים במסווה של חזרה בתשובה הכל זה אחיזת עינים להראות שאלו שחוזרים בתשובה דרכם חוזרים בתשובה באמת אבל אחרי בדיקה רואים שהכל חיצוניות
תשובה
מורנו הגאון רבנו עזרא עטיה זצ״ל ראש הישיבה אשר יגע בתורה הרבה והעמיד תלמידים רבים. במך 40 שנים תמימות עמד בראש הישיבה.
היום י״ט באייר יסוד שבהוד. לפני מ״ט שנים הסתלק לבית עולמו. הוא היה אומר בדור הבא יהיו רבנים כמו סומסום. ושאלנו הרבה כמו סומסום או קטנים כמו סומסום. והשיב באנחה ״גם וגם״.
כשאותם האמורים להנהיגינו ולעמוד בפרץ בורחים מהמערכה ונותנים לסומסום להחליט. כך נראה הדור חוץ מכבוד התלמידי חכמים האמיתיים.
שאלה - 178382
שלום לכבוד הרב כשאני משלבת את שמי עם י.ה.האם רק במחשבה או אפשר לכתוב. כי כתבתי את שמי בסידור ובין אות לאות כתבתי. י.ה. האם זה בסדר או חלילה אסור ואיך לתקן.תודה
תשובה
הסבר קצר, רושמים על כריכת הסידור מבפנים, למי ששמו יצחק, יי, צה, חו, קה. וכן מרים, מי, רה, יו, מה.
שאלה - 178381
למו"ר שליטא תמיד חוששת שמא אני בוראת אורז לא טוב. התחלתי לשים אורז להשרייה בסיר מים עם כפית מלח להעלות את הערך הסגולי של המים.נכון הדבר? שבת שלום ותודה לרב על הכל.
תשובה
לקנות אורז משובח, מחנויות פעילות, שהתחלופה שם מתחדשת.
שאלה - 178380
שלום לכבוד הרב
יש לנו תוכים והנקבה לא מפסיקה להטיל ביצים וזה מאוד מפריע לרבות לכלוך ועוד האם מותר להוציא את בית ההטלה/לגרום לה שלא להטיל עוד כמדומה שזה הדרך שאומרים מומחים

תשובה
לא מכיר התנהלות התוכים, מבחינה הלכתית מותר לסלק את בית ההטלה.
שאלה - 178379
לכבוד הרב
הרב האם תענית עד חצות היום מועילהכמה כח יש בהוהאם צריך לקבל מראשאיך עושיםתודה רבה ושבת שלום לרב שליט"א

תשובה
העיקר לשוב בתשובה והכל עובד.
שאלה - 178378
לכבוד הרב שליט"א
מור אבי נפטר ומור חמיהאם הנשמות שלהם נפגשות למעלהמה הם עושות שם בכל הנשמות??

תשובה
מה לנו בנסתרות.
שאלה - 178377
לרב היקר!
ביהי רצון שלאחר התהילים שמזכירים את החולים האם אני נכון לומר גם את השם שלי?אני זקוקה לרפואה כבר המון זמן
תודה ושבת שלום

תשובה
אפשר.
שאלה - 178376
שלום לכבוד הרב
הייתי בזוגיות עם בחור והוא נפרד ממני לאחרונה . האם הוא הזיווג שלי ?
האם אזכה בקרוב לחתונה ? פרי בטן ?
מה לעשות כדי לקרב הזיווג ?

תשובה
אנא, להתחזק בצניעות, בקדושה ובטהרה ובשמירת שבת.
שאלה - 178375
לכבוד הרב
האם מותר לי לאכל בשר של אשכנזים בדץ אני ספרדיה והם מותר לי לאכל קישקה של הבדץ??

תשובה
אינני מכיר.
שאלה - 178374
כבוד הרב, אני לאחר הפלה טבעית. האם נכון הדבר שקינמון מסייע בניקוי הרחם? האם יש המלצה לצמחים שעושים כן?
תשובה
יתכן בהחלט, וידוע על כל סוגי האגוזים שמאוד מועילים לחיזוק הרחם.
שאלה - 178373
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אחיין שלי נשוי 8 שנים ללא ילדים לפני שנים הרב … זצ"ל אמר להוסיף שם והשם ניתן אולם עד היום לא נקרא בשם הנוסף האם יש קשר ומה ניתן לעשות?

תשובה
העורך. הנך יודע שהרב אינו מתעסק בעניני שמות.
שאלה - 178372
חשש שמשהו יקרה לאמאמתפללת שהשם ישמור ויחיה אותה ואת קרוביאבי נפטר לפני כ3 שנים ואחי הגדול לפני כשנה וחציכשהיתי קטנה אמי אמרהשמספיק לה עד גיל 62 כמו אמא שלהאפשר התרת קללות
תשובה
לא יקרה מאומה. התרת קללות היום בלי נדר.
שאלה - 178371
שלום לכבוד הרב כבוד הרב כתב בספרו על מעלת הטבילה בשבת לפני תפילת שחרית האם יש גם מעלה אם זה לאחר התפילה או שזה כמו טבילה רגילה
תשובה
מעלה גדולה קודם שחרית. ולפחות קודם מוסף.
שאלה - 178370
לכבוד הרב
יש לי נזילה מהמזגן. אני שם כלי תחתיו יש מקום לכלי אחד
האם מותר לי בשבת לרוקן את הכלי הזה (מצד שהמים מוקצה שלא היו בעולם? מצד שני דעתי על כך ובחום הזה ממש קשה ללא מיזוג)

תשובה
תניח דלי גדול או שתחבר הצינור לחלק ארוך יותר מחוץ לדירה.
שאלה - 178369
שלום לכבוד הרב
הייתי מאושפז בימים שלישי עד הייתי במצב שלא יכולתי להתפלל ספרתי את העומר ללא ברכה במצב שכיבה האם היום אני ממשיך לספור עם ברכה
תודה רבה

תשובה
תמשיך לספור בברכה. רפואה שלימה.
שאלה - 178368
לכבוד הרב שלום רב,
אנחנו חיים בבית כבר שנים ללא שלום. אבחון שעשינו במסגרת ציבורית , הפסיכיאטר אמר שבעלי הוא גורם מקלקל בתוך הבית. נתתי לו הזדמנויות רבות. ללא שינוי מצידו

תשובה
כל צד צריך לתרום את חלקו בהחזקת הבית והמשפחה.
שאלה - 178367
לכבוד הרב, חנות מכולת שיש לה אישור מכירת חמץ כדין. מה לגבי עוגיות חדשות שהגיעו לשם לאחרונה ללא תווית שנאפה לאחר פסח. האם מותרות? כמה זמן להמתין לאחר פסח עד שניתן לקנותן??
תשובה
אין צורך בנאפה לאחר הפסח.
שאלה - 178366
אתמול בשעות הלילה המאוחרות שוחחנו עם הגר"א ירחי וסיפר לנו נוראות על טלויזיה "החרדית" והבהיר שגם הגר"מ צדקה מעודכן בכל הדברים תחזקנה ידי הרבנים ומקוים שם מ. יטופל
תשובה
אמת הדבר שכל הרבנים מעודכנים. ואשרינו שיש לנו רבנים קדושים וגם תקיפים אשר אינם מתחשבים בלחצים פוליטיים וכדומה. יבוא יום והאמת תתגלה. כסה פניהם קלון.
שאלה - 178365
לכבוד הרב שלום רב קראתי באידרא רבא שזקן זה דבר חשוב אני מאד רוצה לגדל אבל אישתי לא מסכימה אני מתפלל להשם יתברך תודה לקדש הקודשים
תשובה
עוד יגיע היום שהיא תסכים. סבלנות.
שאלה - 178364
לכבוד הרב
ציצית שם ישר על הגוף אחרי מקלחת חייב לנטול ידיים לפני שמברך (יוצא שחייב לשים גופייה על ממנת להוריד מיד אחרי בשביל לשים ציצית) והאם מותר לברך עליה שאין עליי חולצה?

תשובה
אם ידך נגעה בגופך תרחץ אותה במים ותברך ״על מצוות ציצית״. וכאשר חם מאוד ומזיע. יכול ללובשה על גופו ממש.
שאלה - 178363
לכבוד הרב
היו מציקים לי פעם בלימודים. התחלתי ללמוד מקצוע אחר אני לא רוצה שיציקו לי במקום החדש ולא יעשו עין הרע.
בינתיים טוב לי שם

תשובה
השם יתברך יתן לכם הצלחה רבה.
שאלה - 178362
כבוד הרב, סליחה על השאילות
א. למה הנשמה בשמים נענשת הרי היא משכה רק לטוב והגוף הוא שמשך לרע?
ב. למה אני בתור גוף צריך להתחשב בנשמה שהיא זאת שתסבול ולמה זה צריך להיות אכפת לי?

תשובה
מנין לך מסקנות נמהרות ופזיזות. כולם נענשים וכנזכר במקורות.
ואשר שאלת על הנשמה היא ממונה מטעם הבורא להשגיח ולהדריך את האדם בדרך הישרה. כשאינה עושה זאת משלמת השם יצילנו.
שאלה - 178361
לכבוד רבינו הגאון, תודה על היחס
האם מקומות קברי הצדיקים מוסמכים או שהכל השערות?
איך אפשר לדעת מה נכון ואיזה קבר מוסמך?
שבת שלום ויישר כח

תשובה
מערת המכפלה מוסמכת. וכן קבר רחל אמנו. וקבר הרשב״י זיע״א.
שאלה - 178360
שלום מו"ר
מחילה מכבודו ששוב שואלת
עברתי השתלה בחזה הרופא אמר שאי אפשר לטבול בגלל הלחץ של המיים
שמא יכנסו מיים דרך הפצע ויזדהם
לכן הציע ליטבול עם פלסטרים אטומים למיים מותר ?

תשובה
אם ההמתנה ארוכה. ניתן להקל ולטבול.
שאלה - 178359
לכה"ר
אתמול שאלתי את כה"ר לגבי קניין ללא פסיקת דמים אם להלכה הוא קניין,הרב ענה באיזה עניין?
זה לא מקרה ספציפי פשוט לומד עבודה זרה דף ע"ב ומתקשה להבין מה ההלכה למעשה בעניין.

תשובה
שלחן ערוך חושן משפט סימן ר, ז. ובספר משפט הקנין חלק א עמוד מ״ב. ותרווה צמאונך.
שאלה - 178358
כבוד הרב
אחרי מה ששמענו בשיעור אתמול איפה יש בית כנסת שבשבת אין בו אנשים שהרב הזכיר?
ולפני הרב אתמול הרב שמואלי והרב ירחי תקפו את הידברות במוסיוף ודיברו על אלו שחזרו בהם

תשובה
לא חזרו אלא איימו עליהם בריונים ורשעים. ועוד רבים חתמו וחוששים לא לפרסם. כי היום יש שתיקה בכל דבר. גם בעניני דת ומדינה ובית המשפח מחליט מה שרוצה ומפחדים למחות ששששששששששש שקט לא להפריע את מנוחת הרדומים. וני שמוכיח הרי זה רדיקלי קיצוני עפרא לפומייהו.
שאלה - 178357
לכבוד הרב שלום רב שלום אחרי מסע של עבודות מצאתי מקום עם חדר אוכל כשר שעות נוחות ו2 מניינים של מנחה ויהודים טובים , קיבלתי חולצה חדשה של העבודה אפשר לברך שהחיינו ?ה' ישמרך הרב
תשובה
אם היא ניתנה לך במתנה אישית. תברך עליה.
שאלה - 178356
יגעל כהן מגיע שוב לחדרה "לכבוד רשב"י" לערב נשים עם אמניות ורבניות טמאות, גם קם בעיר באבא חדש שאומר בפה מלא "התיקון שלי לעזור לבנות ישראל", הרבנים כאן משתפים פעולה. עד מתי?
תשובה
רשב״י אור עיננו הלוחם הגדול נגד הערב רב ונגד מחריבי הדת ינקום מהם.
שאלה - 178355
כבוד הרב
חתונה בהפרדה מלאה,צלם לגברים צלמת לנשים.
לאחר החופה והקידושין החתן והכלה מצטלמים מס' תמונות ביחד ע"י הצלם, האם יש בזה בעיה הלכתית? ישנה עדיפות שהצלמת תעשה זאת?

תשובה
לצילום בני הזוג מותר שהצלם יצלם אם הוא יותר מומחה.
שאלה - 178354
לכבוד הרה"ג שליט"א
הנפש שלי נמשכת אחרי מרן החיד"א
וראיתי שבמורה באצבע הוא כותב להגיד בליל שישי את ה26 פסוקים שניים מקרא ולא אחד כמו ששמעתי מכמה רבנים
אני עד היום אומר 2 מקרא

תשובה
יפה אמרת ועיין בשיבת ציון ליל שישי.
שאלה - 178353
שלום לכבוד הרבלקח לנו להגיע לרב 3 שעות נסיעהפעם ראשונה לראותך..תודה להשם ממש מתרגשים.תודה על כול מה שאתה עושה בשבילעם ישראל קדוש בריאות ואריכות ימים לרב .הנכבד
תשובה
תודה תודה ותודה לכולכם. מאחל כל טוב.
שאלה - 178352
לכבוד הרב
אני הולך עם הרב לכן סליחה אם אני מטריד רק רצוני להיות בחינת עשה לך רב , אני עם הע"ס בעניני החיים עם כך מה תפקידו של רב בעיקר לגבי הענין הרוחני ? כי ניראה שהוא תופס את הכל

תשובה
כשיש שאלה הלכתית יש לפנות לרב.
שאלה - 178351
לכבוד הרב שלום רב
לא עלינו כשמזדמן להיות נוכח מול ניפטר מדוע עושים שמע ישראל... ומה הסיבה לכך?

תשובה
אומרים רק בשעת הפטירה לא עלינו.
שאלה - 178350
לכבוד הרב שלום רב . קם למשמרת לילה ב 11 בלילה, מה הסדר שעלי לעשות עם ברכות השחר והנטילה, ואם עליי לברך על הנטילה ?? תודה רבה כבוד הרב מחילה על ההטרחה
תשובה
אם ישנת בלילה לחצי שעה. כשאתה קם מברך על נטילת ידים. ואם נשאר ער עד הבוקר כל ברכות השחר. ואם חוזר לישן רק ברכת התורה תברך. וברכות השחר סמוך לתפילה.
שאלה - 178349
מי שנאלץ ליסוע למשל לצורך טיפול רפואי ל"ע, לאיזור שיש מחלוקת כיצד לחשב את יום השבת כמו באזור יפן וכו', האם מספק ימנע ממלאכות גם בימי ראשון שלכאורה זה ספק דאורייתא? יישר כח
תשובה
יפן הודו סין מחשבים שבת לפנינו.
שאלה - 178348
לכבוד הרב
נכנסתי לויכוח עם אדם שאינו שומא תורה ומצוות, על כך שאת בר כוכבא הוסיפו החילונים לל" בעומר, האם יש קשר או שזאת באמת המצאה חילונית?

תשובה
ומה הקשר??? כלל הוא עם חילוני לא מתווכחים.
שאלה - 178347
שלום לכבוד הרב
אחי הגדול (34) לשעבר ת.ישיבה שזנח את הדרך מכל כל.. יוצא עם גויה,מצהיר שיתחתן עימה(או רק יביא ילד)איך נתפלל ומה נעשה שיעזוב השטויות, שישוב ולא יצער את כולם

תשובה
לבכות יום ולילה להשם יתברך, חתונה בגויה אינה תופסת, הצרה צרורה שהוא מתגורר ומתרועע אתה. וזו העבירה הנוראה.
שאלה - 178346
משתדלת קלה כבחמורה אך לבעלי אינטרנט בבית בפלאפון יש טלויזיה ילד גדול חילוני הבת גם עם פלאפון לא כשר.חולמת שהקטן ילמד בתת בנתיים בחינוך עצמאי בן 9 הלב נקרע מתפללת מה נכון
תשובה
צריכים להרבות בתפילה.
שאלה - 178345
מורי ורבי שאלת תם האם צריך להגיד י וק וו קי או י... כמו שכתוב לפני ברכות מסוימות כמו בספירת העומר ואם לא יקשה על מורי ורבי הסבר קטן על ההבדל שבת מבורכת מורי ורבי
תשובה
כתבנו גם באתר גם בספרים שיש לומר אות יוד ואות הא, באות ואו ואות הא, וכשיש התיבה אות באמצע אינו נקרא הוגה את השם באותיותיו.
אתה צריך ללמוד אצל רב גדול בתורה.
שאלה - 178344
שלום לכבוד הרב
אשפה שרוצים לפנות בשבת מחמת מיאוס ריח, מה קורה לגבי שני מקרים : א. שאין עירוב בעיר ב. שמוטל העירוב בספק, מותר לזרוק בשבת?
תודה

תשובה
מוציאים אל החצר.
שאלה - 178343
לכבוד הרב שלום, בעבודה מנהל מנסה לחייב אותנו לעבוד 24 שעות בחודש יותר מהמשרה,הוכחתי לו שע"פ חוק הוא טועה, מאז נלחם בי בכל דרך, האם מותר לי לפנות לערכאות? דעת תורה לא תשכנעו
תשובה
הדבר קשה מאוד.
שאלה - 178342
לכבוד הרב שלום רב
אני בן 11 האם מותר לנסוע על סקייטבורד בשבת

תשובה
גם ביום חול אסור משום שפיכות דמים.
שאלה - 178341
שיבת ציון ח"ב עמוד קכו בהערות בשם מור אביו זצ"ל שאין לומר בשבת "כי מציון תצא תורה, פתחו לי, זה השער". מה לגבי פס' "בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך"?
תודה

תשובה
כתוב שם שאומרים אותו. כי הם שמונה פסוקים כנגד שבעה עולים והמפטיר השמיני.
שאלה - 178340
לכבוד הרב שלום רב
למה בימי ספירת העומר אומרים תיקון לאה בלבד?

תשובה
על פי הקבלה.
שאלה - 178339
במניין תלמידי ר"ע ביבמות 12 אלף זוגות שמתו.אך יש עוד מניינים שונים-בכתובות-ששב לאחר 24 שנות לימוד עם 12 אלף תלמידים,ובנדרים אותו סיפור,אך 24 אלף זוגות.מה ההסבר?
תשובה
לא היו 24 אלף זוגות, אלא בודדים.
שאלה - 178338
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני אחרי חודש מפטירתה של אימי וסטודנטית בעקבות שידוכים וכו ולחץ נפשי מהחגים לימודים הכול קרסתי מבחינה נפשית . מותר לקחת הפסקה מנושא שידוכים ?

תשובה
קחי פסק זמן להתאושש.
שאלה - 178337
שלום לכבוד הרב
נפגשתי עם בחור 5 פגישות
חודש לוקח לו לקבל החלטה. אני מבולבלת מצד אחד הוא חיכה שעה וחצי מדדתי מידת הסבלנות שלו מצד שני הוא התעצבן שאני מייחסת גישה חיובית לחיים

תשובה
לתת לו ארכה של חודש מהיום.
שאלה - 178336
לכבוד הרב שלום רב
בעל תשובה, ונשאלתי על ידי הצד החילוני במשפחה כיצד לעשות זבד הבת לקרובת משפחה בת לאם חד הורית. האם אפשר לומר את הנוסח בבית?

תשובה
בת לאם חד הורית...... נשמע מאוד רציני.
שאלה - 178335
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום וברכהבאחד משיעורי הרב ברדיו מורשת ביום שישי שמעתי שהרב נמנה על אוסרים בעניין לימוד נהיגה לנשים?

תשובה
שמועה טובה שמעת, אך לא את כל התשובה שמעת, מתי כן מותר.
שאלה - 178334
לכבוד הרב שלום רב!
בסעודות שבת אני מברך המוציא לחם ומכוון להוציא (לידי) ידי חובה את המסובים השאלה שלי איזה גודל של פת אני צריך לבצוע לי ואיזה גודל לשאר המסובים?

תשובה
כל אחד כזית שהיא שליש לחמניה או פרוסה דקה של חלה.
שאלה - 178333
לכבוד הרב
חוזר בתשובה בעבר נקבעה לי נכות נפשית עם קצבת נכות
היום אין לי צורך בכדורים אבל הכסף ממשיך להגיע. ניסיתי להחזיר לא הסכימו אני לא רוצה את הכסף
האם להעביר אותו להורים

תשובה
תשלח מכתב למנהל שיחדלו לשלוח הכסף.
שאלה - 178332
ב"ה
שלום כבוד הרב,
האם ידועים פרטים אודות אביאל - אביו של שאול המלך עליו השלום?
תודה לרב ושתזכה לבריאות טובה, אריכות ימים ושנים!

תשובה
אביו של שאול היה שמו קיש.
שאלה - 178331
לכבוד הרב
שיבת ציון ח"ב עמוד קכא: עפ"י הזוה"ק נוהגים לומר בסיום חזרת הש"ץ פס' אל ישוב דך נכלם וגו' מגדל עז שם ה' וגו'. האם רק בשבת? (כי במקורות אין איזכור לשבת דווקא)
תודה רבה

תשובה
נהגו בשבת.
שאלה - 178330
לכבוד הרב שליט"א
תרמנו לארגון טהרת הבית לשיפוץ מקווה בינוב, לע"נ הורי דוד ופרח שמש ז"ל. המקווה נפתח.

תשובה
אשריכם עם קדוש, כמה זכות גדולה נפלה בחלקכם, כמה טהרה הרביתם בישראל, כמה נחת רוח עשיתם לאבינו שבשמים ובארץ. כמה צער וטירחה חסכתם לתושבי המקום, כמה עגמת נפש חסכתם בעיקר בלילות שבת ויום טוב שלא נושעים ברכב ואין יוצאים חוץ לתחום. הוריכם בשמיים מברכים אתכם, והשם יתברך שמח ומתפאר בהם וגם בכם.
שאלה - 178329
שלום לרב שליט"א.אבי עם דמנציה מתקדמת.עשו דיקור מותני להוצאת מים מעמוד שדרה.הרופאה אומרת שצריך שוב לעשות, אך רופאים אחרים אומרים שאין מה לעשות למצבו.מה נכון? תודה
תשובה
תניחו לו ושלא יענוהו לחינם.
שאלה - 178328
אין גבולות לרפורמים, זמרים "חרדים" שרים "לכבוד" רשב"י עם "רבנים" במירון. כעת התגלה שאחד מזמרי הסליחות ותכניות הידברות יופיע במצעד התועבה, אבל ארוש וחביריו ימשיכו...
תשובה
אשרי חלקם, אשרי יולדתם.
שאלה - 178327
לכבוד הרב
אתמול המשטרה היכתה ילד חרדי הסובל מאוטיזים
כשהרוע שולט בעולם?
תודה

תשובה
איפה החוק? שהם מתהללים בו, היכן הדמוקרטיה? זכויות האזרח ושאר ירקות וקשקושים.
שאלה - 178326
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
קטנתי מכבוד הרב. אך בהמון הלכות כתוב לשמור מנהג אבות. ובמס' סנהד' תהיה האמת נעדרת וכו' וגם כיום ישנם מספיק מחלוקות. תמוהה שאין ספרים מגיאורגיה.

תשובה
קטונתי מלהבין שאלתך.
שאלה - 178325
לכבוד הרב שלום רב.שאלה בשם הבת שלי. מדוע קברי הצדיקים קבורים ללא נשותיהם....אורך ימים ושנות חיים יוסיםו לך לעבודתו יתברך.
תשובה
כי רק במערת המכפלה נטמנו זוגות. ואל תביא ראיה ממה שנוהגים כיום.
שאלה - 178324
לכבוד הרב הגאון שליט"אהאם יכול להיות שצדיק יבטיח תיקון על עבירות חמורות או שיוציא מגיהנום אותם שיתנו צדקה בקברו?
תשובה
רק הקדוש ברוך הוא יכול להבטיח.
שאלה - 178323
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, האם בליל שבת המנהג לשיר את הפיוט בר יוחאי? שואל מכיוון שכך מופיע בסידור לפני ברכת המזון, ויש שעושים מכירה לילדים לומר הפיוט בין קבלת שבת לערבית.
תשובה
מנהג ישיבת בית אל בירושלים היה לשיר כולם את השיר בר יוחאי קודם תפילת ערבית בליל שבת בימי הספירה.
שאלה - 178322
שלום לכבוד הרב
מה מברכים על שקדיה , זה ממרח מ100% שקדים טחונים (דומה לטחינה גולמית)?

תשובה
מי שמברך עליו בורא פרי העץ יש לו על מי לסמוך.
שאלה - 178321
שלום לכת"ר! א. האם מקף משנה הגיית מתג במלעיל? למשל "אשר ב|חר-בנו" לעומת "ונ|תן לנו" ללא מקף? ב. למדתנו שאין לכרוע ב"ברכו" וכך מונהג. אברך טוען שרק האומר "ברכו" יכרע, אמת?
תשובה
א, צריך עיון, כי בדרך כלל יש מסורת בזה.
ב, עיין בילקוט יוסף סימן מ"ז, הערה ח.
שאלה - 178320
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בת 26 ועדין רווקה , מה אני יכולה לעשות על מנת להיוושע.

תשובה
לכי נא אל הכותל המערבי ביום שנוח לך. תשבי ותקראי כל ספר התהלים, ואחר כך תבקשי מהקדוש ברוך הוא שנמצא שם שישלח זיווג טוב וכשר בקרוב.
שאלה - 178319
כבוד מו"ר נר"ו
א. בהלולא רבה הביא המעשה דאמר רשב"י לאליהו נראתה קשת בימיו לית הוא כדאי למחמי סבר אפאי. אחה"מ כי רבה איך מובן הענין
ב. כיהודה ועוד שם בתיקו"ז הנוסח לעלם לעלמי

תשובה
הדבריפ ברורים ופשוטים וטוב מצידך ששאלת, דע, כי בגן עדן המדורים שם מחולקים לפי מדריגות, וכשנכנס מי שאינו ראוי למקום שאינו בחלקו, מעלימים משאר הנשמות סודות עתיקים, ואורות גבוהים בגללו, וזה הטעם בשלחן ערוך שאין לקבור צדיק גמור ליד צדיק שאינו גמור, כי מעלימים ממנו סודות, וכפי שכתב הרב מעבר יבק בשם הזוהר הקדוש.
ובסיום הענין אמרו חז"ל שרבי יהושע שינה בדבריו מפני הענווה שלא החזיק טובה לעצמו.
שאלה - 178318
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לבעל לקחת את אשתו ברכב לפני שבת אחרי שהאישה הדליקה נרות?

תשובה
בתנאי שקודם שהדליקה נרות אמרה בפיה "אינני מקבלת שבת בהדלקה".
שאלה - 178317
לרבי בן ציון הי"ו
מודה לקב"ה שזכינו אתמול התעלות רוחנית בשיעור שחגגנו ההילולה לרשב"י בקדושה בטהרה שמחת עילאית עד מאוחר בזכות הרב למרות
הקשיים הבריאותיים ואחרים לא מובן מאליו

תשובה
וידעת כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל. רק הוא נתן כוחות, בזכות הרשב"י עליו השלום.
שאלה - 178316
לכבוד הרב
מה הזמן האחרון שיכול לנוח/ לישון (בערב?) שבועות ? והאם נמנום של שניות נחשב שהפסיד ונרדם ?
ושאלה אחרת ברשותך האם מותר לי ללמוד תורה על מזרן או כרית ברצפה, השם יברך אותך

תשובה
כוונתך ליל שבועות, תתרגל לדבר בלשון הקודש ולא לשון הרחוב. לא ינמנם אפילו דקה.
מי שעייף מאוד ותשוש מותר ללמוד בשכיבה.
שאלה - 178315
לכבוד הרב מוצפי שליט"אעד איזה גיל ע"פ ההלכה מותר לבנות לרכב על אופניים?
תשובה
מגיל ההתפתחות.
שאלה - 178314
שלום לכבוד מורנו ורבנו, ברצוני לקנות ספר מתנה לאדם מסורתי
שאלתי האם עדיף ספר הלכות בסיסיות או ספר פרשת שבוע ומוסר עם סיפורי מעשיות על רבותינו,
תודה רבה, ה׳ יאריך ימכם בטוב

תשובה
תקנה לו ספר שיענין אותו. יתכן שספר ביהדות ומוסר יעורר את נפשו.
שאלה - 178313
לכבוד הרב שלום רב, לימדנו הרב שרשב"י לא ביטל סעודות שבת קודש. המקור זה בזוהר הקדוש? או במקום אחר? ומה היה בי"ג השנים במערה?
תשובה
כל המפרשים עמדו על כך, והתירוץ הפשטי הוא שבמערה היה פטור משום שהרומאים הארורים חיפשוהו וביקשו להרגו.
ומה שאמר לא ביטלתי הוא על השבתות הרגילות בעירו. ויש מיני פירושים שונים.
שאלה - 178312
לכבוד הרב
כל שכונת קרית שמואל (אברכים, בעלי בתים, וכל עמך ישראל) מתרגשת ומתכוננת לקראת בואו של כבוד הרב לכנס חיזוק ביום שלישי, כג אייר, בשעה 20:30 בבית הכנסת של הרב בלחסאן

תשובה
ואנוכי לא ידעתי.....
שאלה - 178311
לכבוד הרב שלום רב
ישועות ברכנו את הרב במירון מיגאן קיבלנו הרבה םירגון על הדיסק של אבא יוחנן עה

תשובה
ברוכים אתם להשם וברוכים כל חברי האתר.
שאלה - 178310
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר להתפלל על קבר של צדיק בעירי היום
ויחשב לי כאילו התפללתי על קבר רבי שמעון בר יוחאי?
(פעם שמעתי על התקשרות הצדיקים)

תשובה
לא הולכים לבתי קברות. גברים יושבים היום ועוסקים בתורה, נשים לומדות בספר תהלים.
שאלה - 178309
לכבוד הרב שלום רב
הרב יכול להסביר בבקשה כיצד עושים/ מבקשים בדרך הנכונה ע"פ דברי הרב השד"ה שאם אדם לומד בספרו של חכם שנפטר יוכל בסיום הלימוד לבקש ממנו, תודה רבה

תשובה
מדובר בשיעור תורה בציבור לכבוד צדיק, או לומדים בספריו בעיון,ונשמתו מגיעה שם, בסיום הלימוד תאמרו מבקשים מנשמתו הטהורה להתפלל עלינו.
שאלה - 178308
לכבוד הרב שלום רב יש לנו בנות בלבד ללא בנים האם נכון הוא שסגולה לזכרים הוא לתרום לסעודת ברית מילה?
תשובה
תאכיל עניים ללא מתווכים.
שאלה - 178307
לכבוד הרב שלום רב בעוונותיי נפלו לי תפילין של רבינו תם ויש לי צער מזה הבעיה שאני משרת במקום מדברי וקשה לי לצום שם וזה גם פוגם באיכות וכמות התפוקות בעבודה האם אפשר לצום בשישי?
תשובה
קח יום חופש מהעבודה ותתענה בראשון. תתעורר.
שאלה - 178306
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום,לגבי עדה מסוימת היה לי כמה פגישות בחיים עם עדה מסויימת והבנתי שזה לא זה , רובם מעדיפים מסורתים ולא חרדים. מה בעצם הבעיה שאני רוצה עדה כמו שלי?
תשובה
די עם עדתיות, זה נגמר, ואתה מעכב מצווה יקרה זו והחיים עפים.
שאלה - 178305
לכבוד הרב שלום רב עברנו לדירה חדשה עשינו חנוכת בית עם אברכים ושנה אנחנו עוברים דברים לא קלים חבירה אמרה הבית לא טוב האם יש מדבריה מין האמת תודה לרב
תשובה
הבעל יקבע עתים לתורה כל יום בשיעור בבית הכנסת.
שאלה - 178304
כת"ר

אני ואישתי העברנו כסף לישיבה עבור עזרה לאברך לזכות ר' שמעון בר יוחאי זיע"א.עשינו מה שהרב אמר לימוד בבית מקווים שזה התקבל בשמים אוהבים אותך.

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 178303
לכבוד הרב
מישהו בעבודה שרבתי אותו כמה פעמים שלא בצדק, ומתוקף התפקיד אפילו מעט רימיתי אותו (ללא נזק כספי לו אלא לחברה שהוא מייצג). שמעתי שהוא נהרג בתאונה רח"ל. כיצד לכפר?

תשובה
תלך ללוויה ותבקש מחילה ממנו בלחש ליד מיטתו.
שאלה - 178302
שלום לכבוד הרב הכוונה לתפילת שחרית. הכלל לדעת מתי הכי מוקדם אפשר להתפלל ? נץ 7:45 שקעה 17:55 צה״כ 18:35 מחילה שלא כתבתי נכון.
תשובה
כלל זה יהא בידך שעה אחת קודם זמן הנץ הוא זמן קריאת שמע ותפילת העמידה, בימי החורף הקצרים זה 50 דקות קודם.
ולכן מתחילים התפילה מוקדם יותר ועוצרים בסיום ישתבח, בשעה קודם הנץ מתעטפים בציצית בברכה וכן מניחים תפילין, מתחילים קדיש ברכו ואומרים ברכת יוצר וממשיכים התפילה.
שאלה - 178301
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מי כתב את ספר הכלבו ?
תודה.

תשובה
כנראה שהוא בעצמו המחבר של הספר ארחות חיים כירוב דבריו נמצאים שם וזהים אליהם.
היה רבי אהרן בן יעקב הכהן מנרבונה שבפרובנס. ונקרא רבי אהרן הכהן מלוניל ז"ל, גורש מצרפת האנטישמית קודם 713 שנה, [שנת ס"ו] ונפטר בשנת צ. 1330 למניני הגויים ימח שמם.
שאלה - 178300
שלום לכבוד הרב אים כתוב באדרא זוטא עילו והיתכנסו להילולת דרבי שמעון זאת אומרת שזה יכול להיות בכל מקום או רק במירון? תודה לרב הגאון בוצינא קדישא
תשובה
הוצאת את הדברים מהקשרם. עיין במקור. הזוהר כותב שכאשר הסתלק אור עיננו רבי שמעון, הכריזו ברקיע לכל הנשמות ולכל המלאכים, להתכנס לשמוע תורה מפי נשמת רבי שמעון. חזק וברוך.
שאלה - 178299
לכבוד הרב לגבי חי רוטל
וכך מביא רבי עובדיה מברטנורה אודות סגולה זו: “הרבה חולים נתרפאו והרבה עקרות נפקדו, מנדר ונדבה שנתנו למקום ההוא”תבורך כבוד הרב

תשובה
לא דרך מתווכים ופירסומות, ולא חי רוטל, הגזמת הגזמת הגזמת.
שאלה - 178298
לכבוד הרב שלום בקדיש ולעלמי עלמיה אומרים עם ו או בלי ו כמו כן בישתבח מעולם ועד עולם עם ו או בלי תודה לרב
תשובה
העורך, אמש הרב בחזרתו מהשיעור לכבוד רבי שמעון הקדוש, לפני ששתה מים ישב וכתב לך, וכבודו אפילו לא הסתכל באתר.
שאלה - 178297
לכבוד הרב
מדןע מדליקים מדורות?
והאם לרבי מאיר בעל הנס עושים גם הילולה ,הכוונה תאריך התסלכותו מן העולם?

תשובה
אנחנו לא הדלקנו, לא מדליקים, ולא חושבים להדליק מדורות.
שאלה - 178296
ב"ה חזרתי בתשובה אך אבי נגד זה. השלכתי לפח אשפה ללא ידיעת אבי כמות של עלונים של ארגון הדרדרות.
הרב יוכל לברך אותי בזכות רבי שמעון בר יוחאי זצוק"ל שאזכה לזיווג הגון בקרוב

תשובה
בזכות ההתרחקות מקבוצה המחבלת בקדושת עם ישראל, השם יתברך ימציא לךבן זוג הגון, בזכות רבי שמעון, אשר לחם כל ימיו נגד הפורצים בכרם ישראל ונגד המגינים עליהם.
שאלה - 178295
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בלג בעומר אומרים תיקון חצות? מי שלא קרא הילולא רבה בלילה יקרא ביום?

תשובה
בכל ימי ספירת העומר אומרים תיקון לאה בלבד ולא תיקון רחל. ב, תקרא היום בודאי.
שאלה - 178294
לכבוד הרב שלום רב
נאם מותר לצום בלג בעומר או לעשות תענית שעות

תשובה
אסור בהחלט כנזכר בספר שער הכוונות לרבנו האר"י ז"ל.
שאלה - 178293
לעט"ר ספר חמדת ימים - פסח - פרק ג
אמרו שנתבשר[האלשיך] לפני מיתתו הוא ז"ל לדרוש שבעה ימים בחצר גינת ביתן המלך מלכו של עולם. מה הביאור יורנו ושכמ"ה

תשובה
זה המקום הגבוה ביותר שם למעלה.
שאלה - 178292
לכב הרב
פגישה 1 הרבה מעלות חיוביות ועדינות *אבל* מצד 1 שומר נגיעה ומצד 2 לא שומר מרחק פיזי ומגזים בתיאורים ומילות אהבה כלפיי...
לא רוצה לחנך בעל
השאלה לנסות פגישה 2 או מיותר

תשובה
תבררי היטב אם לומד תורה, אם יש יראת השם בלבו, מה ה"היסטוריה" שלו בנושא המדובר. אשה יכולה לדעת הכל מהאיש עצמו.
שאלה - 178291
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום האם בקדיש ולעלמי עלייה עם ו כמו כן בישתבח מעולם ועד האם ועד עם ו תודה לרב האהוב על באר שבע

תשובה
בספר שער הכוונות דרושי הקדיש דרוש א כתב
"וצריך לכווין בזה הקדיש כי יש בו שני פעמים כ"ח, ושני פעמים מ"ב, והכ"ח ומ"ב הראשונים הם של אותיות, כי כ"ח אותיות הם מן "יהא שמיה רבא מברך לעלם לעלמי עלמיא" עד מלת עלמיא שהם שבע תיבות ובהם כ"ח אותיות".
נמצא שצריך לומר "לעלמי". וכן הוא בסידור הרש"ש זיע"א.
שאלה - 178290
כבוד הרב הקדוש המחייה את נפשינו.
בעצתך לא אסע למירון, אשאר בבית ואלמד אי"ה כל הלילה בהילולא רבה ומה שאפשר.
כבודו רשם לשואל: בספרי מעשיות,האם זה באמת או שכבודו צחק?

תשובה
אשריך ואשרי חלקך, תעסוק בתורה ברציפות ובנחת. השבתי לו נאת האמת, כי בפוסקים יש דיון רחב בנושא, אלא שהוא שמע דברים אחרים ומשונים ומחקתי אותם שלא ייכשלו בהם אחרים, וכנראה שהאומר קרא ספרי מעשיות שיש בענין.
שאלה - 178289
הרב שליט"א מחילה, מחדדת השאלה. אמא בודדה לא טוב נפשית, מספרת מה שאחותי עושה, מרגישה לא טוב, נעלבת ונפגעת אם אני אומרת לא לדבר הרע. אני לא יכולה לא להאמין כי מכירה את אחותי.
תשובה
את רשאית להקשיב לה, אך אל תכניסי הדברים לליבך ותשתדלי לנחם אותה ולהרגיעה.
שאלה - 178288
לרב היקר
כעצתך קראתי ספר תהילים בכותל, ההצעות שהגיעו אחרי לא התאימו מסיבה רוחנית או אחד שרואה תמונות או משהו אחר שחשוב לי ובגללו לא התאים
מה עוד אפשר לעשות? זה מצער
תודה לך

תשובה
להמשיך ולקרוא, לא מרימים ידים.
שאלה - 178287
לכבוד הרב שלום רב
התחלתי ללמוד תפירה.

תשובה
בזכות שבחרת מלאכה נקיה וצנועה, יעזרך השם יתברך ותמצאי חן וחסד בעיני כל רואייך וימציא לך פרנסה טובה.
שאלה - 178286
לכבוד הרב שלום. קיבלתי על עצמי תענית במנחה . כפי שמודפס בסידורים . אך בבוקר למחרת שכחתי לצערי מהכל . מה עלי לעשות . תזכו למצוות
תשובה
תעשה התרה למפרע, ותקבל תענית בשבוע הבא במקום היום.
שאלה - 178285
שלום לכבוד הרב
מה דינה לפי התורה שאשה שותה אלכוהול?

תשובה
אסור לנו לדון, צריכים לעזור ולהציל כי יש בעיה.
שאלה - 178284
לכבוד הרב מוצפי שלום הבן יהוידע ברכות סא: מביא שר"ע נאסר בחודש אלול עד יוה"כ ובכל יום היו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל ובכל פעם היה מקבל עליו עול מלכות שמים ולא ידע מתי ימות
תשובה
תודה לך, אמת שכך כתב ושכחתיו. אלא שהמפרשים פירשו בדרך אחרת, והוא שבאשמורת יום הכיפורים שאל אותם אימתי זמן קריאת שמע קודם שהגיע הזמן כדי להתכונן, ואמרו לו עד כאן? והשיבם כל ימי. ושבעים פנים לתורה.
שאלה - 178283
לכבוד הרב.
מנסה להרגיל עצמי להידמות לשם יתברך במידותיי למחול ליסלוח לוותר לאחר לא להתעצבן מכלום שמחשבתי תיהיה תמיד ברצון שמיים בכל עניין אנשים מנצלים זאת בהרבה מובנים.

תשובה
למחול ולסלוח לאנשים כמוך, אך לא לנצלנים ולרשעים.
שאלה - 178282
לכבוד הרב הגאון שליט"אללמוד ולעבוד בפיתוח אפליקציות למכשירים לא כשרים כגון אייפון וגלאקסי ודומיהם - מותר או אסור?
תשובה
המכשירים הללו נאסרו על ידי גדולי ישראל, חוץ מצרכי רפואה והצלת נפשות.
שאלה - 178281
הרב, ההידרדרות גם בבית יעקב, אצל אחיותי פרסמו כעת שיש ערב אמהות עם יצחק פ, אמי הראתה לאמהות בכיתה את דברי גדולי הדור עליהם, לא כולם שומעים... אבל ראשם יאמר שזה לחילונים
תשובה
לא הכל יודעים את המציאות הקשה, והרבנים האחראים מתעלמים ושותקים.
שאלה - 178280
שלום לכבוד הרב
יש אזכרה לאבא ז"ל בשבת עצמה.
האם לעלות לבית העלמין ביום חמישי לג' לעומר, או עדיף ביום שישי.
איזה זכות עצומה ללמוד מכבודו תורה קדושה.
תודה

תשובה
נכון יותר ביום השישי.
שאלה - 178279
שלום לכבוד הרב
שמענו בשם המקובלים .סגולה לזרוק למדורה בלג לעומר בגד וובזכות רבי שמעון בר יוחאי זיע"א .האם הדברים נכונים?

תשובה
לא נזכר בקבלה. יש בספרי המעשיות על זה.
שאלה - 178278
לכבוד הרב שלום רב
ברצוני לדעת מה ההלכה בקשר לבחזקת בשרי , האם יש צורך לחכות 6 שעות ?

תשובה
כן, כי הכלים. התבניות. המכשירים כולם בשריים בלתי מנוקים. והם מכשילים את הרבים.
שאלה - 178277
לכבוד רבינו שליט"א
רציתי לדעת האם מותר לאשתי להניק את בנינו בצורה צנועה עם כיסוי כאשר יש קרובי משפחה בבית, או בגינה או באוטובוס?

תשובה
לא בגינה ולא באוטובוס בבית או במקום נסתר וצנוע.
שאלה - 178276
לכבוד הרב מוצפי שליט"א עוד לא בירכתי על ספירת העומר ואמרתי בטעות ״היום ל״ג בעומר״, מה אני עושה? הפסדתי?
תשובה
לא הפסדת. כי צריך לספור גם ימים גם שבועות. ולכן תברך מיד עכשיו ותספור כהלכה.
שאלה - 178275
שלום לכבוד הרב השאלה אני מחלק עלונים של הרפורמים ושמעתי שכבוד הרב אמר להפסיק להפיץ הפסקתי היום סיימתי את האחרונים . מותר לחלק ? וברכה למציאת זיווגי אני בן 42 בחג שבועות בעה
תשובה
בית הדין צדק הגדול שבירושלים פסק שעבירה היא לקרוא בעלונים שלהם ואתה שואל שאלות עדיין??? תתעורר!!! גדולי הדור רבותינו הגאונים הרב משה צדקה. הרב יעקב תופיק אביעזרי. הרב יעקב חיים סופר פסקו לא להתקרב אליהם. ואתה ממשיך להפיץ??? תיזהר מדין שמים!!!
שאלה - 178274
אני בעבודה עם 2 גויותמזה שניםהענין שלאחרונה אחת מהןמבקשת ממני להגיע אליה עם הילדים ואני ממציאה תירוצים כל הזמן כדי לא לפגוע בהמה לעשות? מרגישה שאני ממש פוגעת בהמה לעשות
תשובה
מה קרה לך??? יהודי!!! מתחבר לגויות???לא לפגוע בהם??? השכינה בוכה.
שאלה - 178273
לכבוד הרב היקר!נישואים שניים חשבתי על חתונה צנועה בבית הכנסת ביום או אולם בלילה האם הרב יכול לעזור לי בעצה בקשר לזה? תודה, השם ישמור אותך!
תשובה
בבית הכנסת אסור משום צניעות. באולם שמחות שמתחת לבית הכנסת כן.
שאלה - 178272
לכבוד הרב שלום רב.
במקרה שלא התאפשר להתפלל מנחה מוקדם חד-פעמי ומנחה הבאה בשעה 19:15 על זמן השיעור הקבוע,האם להתפלל יחיד כדי להספיק בזמן לשיעור או להתפלל במניין? תודה.

תשובה
אסור להתפלל יחיד.
שאלה - 178270
שלום לכבוד הרב בבית ספר… בו אני עובדת כולן עם פיאות מסתלסלות, מלמדות הנהגות ויראת שמיים את התלמידות, ייתכן ויש בכך ברכה? האם להן מותר ללכת כך ?
תשובה
זה חוסר ביראת שמים פיאות וגם מסולסלות. שרה אמנו לא הלכה כך.
שאלה - 178269
שלום לכבוד הרב
זכינו לראות את כבודו היום באשקלון, השתדלתי לראות את זיו פניך הטהורים, ולקבל יראת שמים.
האם עדיף להכין שני כסאות מפוארים בברית המילה, לאליהו הנביא ולסנדק.

תשובה
כון כך צריך לנהוג וזה היה מנהג בני עדות המזרח בכל מקומות מושבותיהם וכן בארצינו בקדושה.
שאלה - 178268
צריך להגיע לעירנו אחד מגדולי הדור למסור שיעור תורה.
באותן שעות אנחנו בכולל של בעלי בתים שלומדים שם גמרא וטור וכ' על הסוגיות.
האם באותו יום רשאים לבטל על מנת לשמוע את הת''ח

תשובה
אם זה לימוד קבוע ואינכם מבטלים גם לא לאירועים שונים,לא לבטל לימוד סוגיות הלכתיות.
שאלה - 178267
למו"ר שליט"א יש לנו תוכי בכלוב בבית. וגם אקווריום של דגים. בליה אני מכסה אותם בבד שחור כדי שיירגעו ישנו. אברך אמר לי שאסור ב!בת משום אוהל. מה ההלכה?
תשובה
מחילה מכבוד האברך שלא עיין היטב בהלכה. כי כלל בידינו אין אסור משום אוהל בשבת אלא כאשר מטרתי לשבת או להשתמש באוויר שמתחת לאוהל. אך שאין לי ענין בכך הוא מותר.
הכיסוי של הכלוב והאקרווריום מותר משתי סיבות. האחת שאינני חפץ באוויר שתחתיו אלא מטרתי לכסותם מהתאורה המפריעה. והשנית גדולה מזו הכלוב יש לו אוהל והוא הרשת המקיפה אותו. והאקווריום זכוכית מסובבת אותו ולא שייך בזה אוהל ומותר.
שאלה - 178266
שלום לכבוד הרב. יש אצלינו בקריה תהלוכה לכבוד רש"בי לנשים גברים בנים ובנות כולם צועדים ואמרו שסגולה להשתתף בתהלוכה. אכן? יש עניין.
תשובה
השם ישמור ויציל. זה בשביל כסף כסף וכסף. רבי שמעון אינו שמח בכך.
שאלה - 178265
אח של בעלי בגד באשתו עם אישה נשואה שניהם חיים יחד ועכשיו קיבלו גט עדין חיים יחד
האם מותר לבעלי ולי להפגש עם האישה הזו או לקבל אותה למשפחתנו? האישה ידועה בבגידה חוזרת בבעלה.

תשובה
לאישה הזאת יש לה כינוי נורא בתורה ובמשנה ובתלמוד, ובכל מקום שתלך מחנות של מלאכי חבלה וכוחות טומאה הולכים אתה ומוכנים להזיק למי שיפגשו השם יצילנו מהם. סכנה עצומה.
שאלה - 178264
לכבוד הרב שלום רב
לקראת לג בעומר רצינו במחילה להבין מהו ספרא דצניעותא כלומר על מה נכתב תודה

תשובה
בתוך ספר הזוהר, בפרשת תרומה הוא מופיע, ומיוחס ליעקב אבינו, ופירושו "ספר ההעלמה וההסתרה". ובו סודות עמוקים על דרך הבריאה, ומרכבה העליונה למעלה והשתלשלות העומות.
ספר זה הי נסתר ומצוי אצל כמה יחידים במשך הדורות. ובא עטרת ראשינו רבי שמעון בר יוחאי וגילה אותו. פירושים רבים ועמוקים נכתבו עליו במשך הדורות על ידי גדולי ישראל דוגמת הרמ"ק, רבנו האר"י, רבנו אברהם אזולאי זיע"א, הגאון מווילנא זיע"א ועוד רבים וגדולים. והם הוסיפו עומק על עומק הנכתב, ואין לנו מי שיבאר לנו.
תודה לך על השאלה הנכבדה.
שאלה - 178263
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מוכר בחנות עם מוצרים של חברה שפשטה עכשו רגל ויש למוכר עוד צקים שהחברה עדיין לא פרעה ולמוכר יש מוצרים שאין לו מה לעשות איתם כי אין ביטוח אחכ מותר לבטל?

תשובה
הוא תלוי בכללים הבנקאיים.
שאלה - 178262
לכבוד הרב
אם אוכל מזונות על דעת זה שמיד אחרי רוצה לאכול לחם.
מברך קודם על המחייה?
תודה

תשובה
כתבתי לך אתמול כי נכנס למחלוקת הפוסקים.
שאלה - 178261
שלום לכבוד מו"ר, בענין המוצר שמתומחר פחות משוויו, השאלה היא שהקונה רואה מחיר כזה וכשבא לשלם המוכר א"ל זה לא המחיר, והחוק מחייב למכור במחיר הנמוך,מה דין תורה בענין
תשובה
על דעת דינא דמלכותא, כי אלה כללי המסחר.
שאלה - 178260
אמא שלי יש לה כאבי רגל חולת אוסטרופוזיס
עשתה הכל מבחינה רפואית אך אין שינוי כלל,
האם יש משהו כסגולה ? או שהרב יכול להמליץ לנו ?

תשובה
לפנות לרופא הומיאופת מוסמך.
שאלה - 178259
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לדעת איך אישה עושה תיקון על חילול שבת ונידה? תודה.

תשובה
תקרא ספר תהלים שלם ביום שתבחר.
שאלה - 178258
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
יש לי אדנית של צמחים ואני רוצה לשלב בה צמח רוזמרין.
אין כוונה לאכול או לשתות מהרוזמרין רק להריח. האם יש בעיית כלאיים?
מודים לרב על התשובות המחכימות

תשובה
לזרוע או לשתול באופן שבענפים יהיו נפרדים אלו מאלו ולא יתערבו.
שאלה - 178257
שלום כבוד הרב אישה שצריכה ישועות בענייני רפואה ,מה יכולה להתפלל בל"ג בעומר ?
תשובה
לקרוא תהלים בכוונת הלב.
שאלה - 178256
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחר יתקיים ברית לבנינו במשך ההריון חשבנו על השם שמעון. עכשיו האישה מתלבטת אולי לקרוא לילד ישראל. מה הרב חושב .

תשובה
ברוכים תהיו.
שאלה - 178255
שלום לכבוד הרב
מברשת שיניים מיועדת רק לשבת האם מותר לשטוף אחרי צחצוח?וכן צלחות של חמין האם מותר רק להעביר תחת הברז שירד הליכלוך בלי לשפשף ?

תשובה
הדרך הטובה והיעילה היא להניחם בכיו ולשטו עג גבם את הידים במי סבון והם יישטפו מאליהם.
שאלה - 178254
לכבוד הרב בעלי דוחק בי ליסוע למירון אני בהיריון וקשה לי מאוד אומר שאני לא עושה רצונו ואני עקשנית אני יודעת שהחום והנסיעה תגרום לי סבל.
תשובה
במצבך הפיזי אסור לך לנסוע.
שאלה - 178253
לכבוד הרב
תודה על התשובה כבוד האב אשתדל ללא ללכת בלי נדר.
רב המקום הקפיד על ישיבה נפרדת אבל ללא מחיצות.

תשובה
זה לא רב.
שאלה - 178252
לכבוד הרב הגאון שליט"א שלום רב. נקלעתי לחובות ופניתי לעורך דין לתהליך פשיטת רגל ומחיקת חובות צריך לפגוש שופט של בתי המשפט שלהם. האם מותר למחוק? ולפנות להערכאות? תודה רבה
תשובה
פטור אותי מלהיכנס לנושא זה.
שאלה - 178251
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום האם ניתן להתחיל את תיקון ליל שבועות יום לפני על מנת להספיק הכל כלומר לחלק את הלימוד?
תשובה
את פסוקי התנך יש ללמוד באותה לילה.
שאלה - 178250
לכבוד הרב
בחור שקידש בחורה כדת משה וישראל, וידעו שניהם שהטבעת היא מכסף, אחרי החתונה התברר שזה זהב לבן, יש בעיה בקידושין? תודה.

תשובה
אין שום בעיה. כי זה עולה יותר ממה שחשבה.
שאלה - 178249
שלום לכבוד הרב
ממתי אפשר ללמוד קבלה
(אני אברך)

תשובה
כשתדע את השלחן ערוך כולו בעל פה.
שאלה - 178248
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמעתי שיש סרטים בסמינרים ו"בעלי מסר". האם נכון הדבר להעביר מסר לבת סמינר יקרה ע"י סרט.לא יותר נכון להביע בהצגה שהבנות יעשו או ילמדו מספרים?

תשובה
הדור התקלקל. מי ישמע אותך. לכל עוון יש הכשר.
שאלה - 178247
לכבוד הרב שלום רב
האם יש היתר ללכת למקום שיש ישיבה נפרד אבל ללא מחיצות?

תשובה
עוון גדול של ״ולא תתורו… ואחרי עיניכם״. גם ריקודים מעורבים או ריקודי נשים בסתר ובגלוי.
שאלה - 178246
לכבוד הרב
בבית כנסת שאני מיתפללמחלקים דפים מבאים רב שאומרהוא יהיה המשיחאני חושב שהעולם השתגע פשוטבמה מאכלים את המח של אנשיםשוק ..דעתך לזה הרב

תשובה
כבר היה שבתאי צבי ימח שמו.
שאלה - 178245
לכבוד הרב
נהגתי בכביש. ומונית כמעט נכנס בי וקילל אותי איים שיצא עלי. צילמתי את מספר רכב, האם לעדכן את חברת המוניות,או שיש בכך בעיה הלכתית שאני אגרום לו לפיטורים מהעבודה.

תשובה
תתלונן. כי בפעם הבאה הוא יוציא אקדח.
שאלה - 178244
למו"ר ועט"ר שליט"א
מוצר המתומחר [בטעות אנוש] במחיר הנמוך משוויו האמיתי והחוק מחייב למכרו במחיר הנקוב, האם מדין תורה גם הדין כן, מדין דינא דמלכותא דינא או מנהג המדינה?

תשובה
יש לתקן את המחיר.
שאלה - 178243
לכבוד הרב הקדוש הרב מוצפי הילדים בתלמוד תורה אך אני לא חרדית בכלל איך אדע מה לעשות איתם? האם להעביר לדתי לאומי?
תשובה
לא להעביר. זה שיא התענוג שהילדים חוזרים כל יום עם מטען רוחני. ובשבת איזה סיכום מוצלח.
שאלה - 178242
לכבוד הרב שלום רב
התרגשנו עד דמעות לראות ולשמוע מכת"ר בקריית מלאכי. התחזקנו רוחנית. שהקב"ה יתן לכת"ר כוח ובריאות להמשיך להרביץ תורה ברבים ויאריך ימיו בטוב ובנעימים!

תשובה
תודה לאלקינו. תודה לאדוננו. תודה למלכינו. תודה למושעינו.
שאלה - 178241
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שני רכבים פגעו בתאונה באותו חלק ברכב אחר האם מותר לתבוע את שני חברות הביטוח בגין ירידת ערך הרכב ?

תשובה
לא יודע מה החוק.
שאלה - 178240
כבוד מו"ר שלום רב. האם אפשר לי לקרוא בכל יום אותיות שמי ושם אמי מתהילים קי"ט, ללא קשר לחולי ל"ע וכו', אלא להצלחה בעניינים שונים, יראת שמיים, התחזקות בתורה, זש"ק וכדומה?
תשובה
תקראי והשם במרחם יסדר הכל כי הוא אבינו.
שאלה - 178239
לכבוד הרב שלום רב
האם להלכה קניין ללא פסיקת דמים הוא קניין גמור או לאו?
תודה לכה"ר

תשובה
מי. מה. אימתי? מה היה שם?
שאלה - 178238
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שכני במצב קשה כלכלי האחים שלו מלאים כסף האם אפשר לפנות אנונימית אליהם לעזור לו?

תשובה
מצווה גדולה לפעול בשבילו.
שאלה - 178237
לכבוד הרב שלום, האם מותר לשים לק בציפורניים בצבעים עדינים?תודה רבה.
תשובה
לא מבין בכך.
שאלה - 178236
לכבוד הרב שלום רב
1. האם מותר לבקש מצדיקים או צדיקות שנפטרו להתפלל עלינו?
2. האם מותר לבקש נס? ואם כן - האם זה מוריד מהזכויות של האדם?
תודה רבה ותזכה למצוות.

תשובה
אסור בהחלט. אלא מבקש מהשם יתברך שירחם עלינו בזכותם.
שאלה - 178235
הבנתי מהאתר שאין מקור להדלקת מדורות בלג בעומר שגורמות לצער לחולים וביטול תורה. אבל אחרים אומרים בשמך שמותר אם לומדים שם תורה. אודה לרה אם יוכל להבהיר. לעשות מדורה או לא?
תשובה
לא אחרים אלא שקרנים. מה קרה לך אם בקולי אמרתי אתה שומע לאחרים? זה רציני?
שאלה - 178234
לכבוד הרב שלום רב דחוף זה פעם ראשונה הרב שלי אומר לי "אני ינסה" שאני מבקש ממנו מחילה על שלא אוכל להסיע אותו היום!כבודו מכיר אותו מרמלה הוא שיא הצדיקות והענווה. מה שונה הפעם?
תשובה
אינך חייב בזה כלל.
שאלה - 178233
לכבוד הרב שלום
אני עובד במתנס עושים אצלנו אירועים. וביה'ס
משאירים אחריהם עלוני תורה שלהם לפעמים זה דף או 2 ולפעמים עשרות. אפשר לזרוק לפח כמו ספר שלא למדו בו אין לו קדושה?

תשובה
שקית בתוך שקית מותר.
שאלה - 178232
לרבינו שליטא
תודה לרבינו על המאמץ שהרב עשה על מנת להגיע אלינו אמש לקרית מלאכי ביהכ שערי שמים יישר כח גדול זכות התורה תגן על רבינו אורך ימים ושנות חיים להגדיל תורה ולהאדירה.

תשובה
תודה לאבינו שבשמיים.
שאלה - 178231
במסגרת תפקידי, אחראית על פרסומים שונים שמופיעים על מסך במשרד.
ביקשו ממני לפרסם הרצאה של אדם עם דעות שונות ומשונות והמבין יבין.
אם לא אפרסם, זה עלול לעלות לי בוועדת משמעת.

תשובה
האחריות אינה עלייך כלל אלא על המעביד.
שאלה - 178230
הרב אהובנו
מזעזע עד דמעות לקרוא שהרפורמים גרמו לחרדיות לחשוב שמותר לטוס, לתשומת הלב, היוצא לחו"ל מפקיד נשמתו ביד שרי האומות ב"מ.
ועל מ, נראה מה ניתן לעשות לגביו

תשובה
השומר עמו ישראל מכל פגעים רעים ישמרם ויצילם ויציל את חכמי ישראל מפניהם. כשם שהצילנו מיד פרעה. עגלון. סיסרא. סנחריב. נבוכדנצר. המן. אנטיוכוס. טיטוס. וכל הרשעים שבכל דור ודור. במהרה בימינו ונאמר אמן.
שאלה - 178229
לכבוד מו"ר שליט"א, אברך ירא שמים בעל תשובה כ-5 שנים, שואל האם חייב לעשות התיקונים המופיעים באר"י הקדוש? תודה
תשובה
יעסוק בתורה יומם ולילה.
שאלה - 178228
לכבוד הרב
האם נכון הדבר שהבא"ח אומר שיש ענין בלג בעומר עם רבי יהןדה בר אלעי

תשובה
נכון. הוא כתב במיוחד על רבי עקיבא. שהוא העמידם.
שאלה - 178227
לכבוד הרב שאלה בחינוך. ביתי בת 4 קבילה צמיד מתנה. ואחותו בת 2 רוצה את הצמיד. להכריע שישאל את הצמיד או לכבד את ההחלטה שלא רוצה לישאל.
מודה מאוד מהלב.

תשובה
חינוך מתחיל מגיל 0. ואיסור לא תחמוד יש כאן.
שאלה - 178226
לכבוד הרב נץ החמה ב 7:45 שקיעה ב 17:55 באיזה שעה הכי מוקדם אפשר להתפלל ? תודה
תשובה
על איזה תפלה דיברת? שחרית? מנחה? ערבית? מנחה גדולה? מנחה קטנה? ערבית בפלג המנחה? צאת הכוכבים? עלות השחר? בבקשה…………
שאלה - 178225
לרבנו, הסיפור על תלמיד רבנו האר"י שאמר נחם ביום לג לעומר.
אם כל השנה הוא היה אומר נחם, הרי גם שנים לפני כן בלג לעומר הוא היה אומר, למה לא הפריע לרשב"י מה שהוא אמר בשנים קודמות?

תשובה
מפני שהפעם זה היה ליד קברו והיה לו ליזהר בכבודו.
שאלה - 178224
לכבוד הרב שלום רב
מה אפשר ללמוד בבית בהילולת רשבי?
והאם אפשר לקרוא משפתי צדיקים את הכתוב שם לעניין הרשבי.כי אני לא נוסע? מה הכי טוב למוד בלימוד לילה לג.

תשובה
בהחלט כן, בנוסף ספר הילולא רבה יש במאגרים השונים.
שאלה - 178223
לא לפרסם רק לעיני הרב:
חיים טובים למורנו נר"ו
הנני קשור עם הרבי מסאדיגורה שליט"א שמחבב מאוד חיבוריו וגם במקהלות דרש בשבחם ועתה זקוק לרפואה "ישראל משה בן צפורה פייגא"

תשובה
רפואה שלימה.
שאלה - 178222
לכבוד הרב מוצפי שליט"אאני אחרי ניתוח עם פלסטריםהם אמורים לרדת עוד שבועהאם אפשר לשים ניילון ניצמדוליטבול תודה
תשובה
ניילון נצמד לא מועיל. לשאול את הרופא אם מותר להרטיב. או להמתין עד שיוסר.
שאלה - 178221
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני אשה הרב כתב לי ללמוד בספר הילולה רבא בהילולת רשבי מה זה??

תשובה
מצוי בכל מקום.
שאלה - 178220
מדוע הרבנים לא יוצאים בגלוי נגד המנבל פיו כל שיעור ומלא ילדים ובחורים שומעים אותו מה יש לפחד מהנבל הזה הוא גם רפורמי.
תשובה
אדרבה. היה אתה לאיש במקום שאין איש. כי אנחנו בדור יתום.
שאלה - 178219
לכבוד הרה"ג שליט"א
בק"ש על המיטה אני מכוון את מה שכתב הרי"ח הטוב בבן איש חי פקודי אות יג ש"ר האם אני צריך לעשות את הכוונות הפשוטות בנוסף כמו בקריאת שמע של שחרית וערבית ?

תשובה
זו לא חובה אלא מצווה ואיך שתרצה.
שאלה - 178218
לכבוד הרב שלום רב
יש לי פגישה ראשונה בשידוך כמה ימים אחרי ל״ג בעומר האם ראוי להחמיר לא להתספר ולהתגלח או בשביל שידוך עדיף להתספר ?

תשובה
תסתפר. זה צורך מצווה.
שאלה - 178217
לרב היקר
החלפתי ללקוחה פריטים בשווי 100 ש"ח שיש איסור מפורש להחליף כי חששתי מתגובתה אם לא אחליף
כעת אסור למכור אותם,האם מותר מבחינה הלכתית שאשלם עליהם ואזרוק?
תודה

תשובה
תשלמי, תכבסי ותתני לנזקקת.
שאלה - 178216
לכבוד הרב שלום!
יש לי שם לועזי שפירושו לעברית "אחותי את", האם יש להחליף או להוסיף לשם בעברית? וא"כ האם השם רבקה תואם? כמו שאמר יצחק ע""ה "אחותי היא" על רבקה?

תשובה
תודה אדוני הנכבד.
שאלה - 178215
לכבוד הרב שלום רב
אנו בחורות חרדיות בגלאי 30 שבכול קיץ אנו יוצאות לנופש בחו"ל, אנו רוצות לטוס לתאילנד, שמענו שזו מדינה שמלאה בע"ז, האם זה יכול לפגוע ברוחניות?
תודה רבה

תשובה
יש בעיה חמורה ביותר ובפרט לנערות. והשם ישמרכן מכל דבר רע לעולם.
שאלה - 178214
האם מועיל להכשיר סיר גדול שאי אפשר להגעילו בסיר אחר, לנקותו, להמתין 24 שעות, להרתיחו ובמקום אבן מלובנת לשפוך לתוכו מים רותחים מסיר אחר באופן שיגלשו המים על צידיו.יישר כח
תשובה
תנקה אותו היטב היטב באופן ששום כתם או טיפת שומן לא תישאר עליו, תמלא אותו מים ותביא להרתחה, כשהמים יפעפעו בתוכו, תן להם לגלוש מכל סביביו תכבה את האש והוא כשר לשימוש.
שאלה - 178213
שלום לכבוד הרב
למי שתמיד נוסע בל"ג בעומר לרשב"י מתי יש יותר מעלה להגיע להתפלל בלילה או ביום ?

תשובה
העורך, אתה יודע את דעתו של הרב שליט"א.
שאלה - 178212
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בקשר לשאלה - זה לא לאתר. האם זה בסדר לברר עם בית ההוראה בני ציון בטלפון במקום לכתוב כאן?או שאשאיר פרטים

תשובה
לפנות לבית ההוראה.
שאלה - 178211
לכבוד הרב שלום רב, אשה שהולכת עם פאה בשבת, רק בבית. זה דבר ראוי או לא?
תשובה
תתברכי מפי הקדוש ברוך הוא ומפי פמלייא של מעלה ופמלייא של מטה, בזכות שלא תשאי פיאה על ראשך.
שאלה - 178210
לכבוד הרב
היה כבוד ועונג לשמוע את הרב בקרית מלאכי ולהתברך ממנו תודה רבה בריאות איתנה והרבה כוח להמשיך.

תשובה
תודה לכולם על הכל.
שאלה - 178209
שלום.
לאחרונה פגשתי מותגי בשר קפוא שאיני מכיר - "טעים טעים" ו "מעדני המנגל". לאריזות יש חותמת כשרות של בדץ בני ציון ירושלים ומדבקה כסופה. האם אכן אתם נותני הכשרות למוצר?

תשובה
כל מה שארוז וחתום בחותמת הבד"ץ הוא כשר למהדרין.
שאלה - 178208
שלום רב לאוהבי תורתך!יודע מי היה רב יוסף חיים שרים?הכרתה אותו,שמעתה עליו?א"כ יכול לספר משהוא עליו ממש יודה לך מאוד
תשובה
נא עיין באינצקלופדיה. תודה.
שאלה - 178207
לכבוד הרב שלום רב
אני עובד בערך 4 ימים בשבוע משמרת ערב ולכן אשתי נמצאת עם הילדה לבד וזה קשה לה האם עלי לחפש עבודה אחרת שהיא רק בבקרים או להסביר לה שכרגע אין ברירה אחרת

תשובה
תאמר לה שהנך מחפש עבודה חלופית.
שאלה - 178206
שלום לכבוד הרב
בשבח הודיה לבורא עולם נקלטנו להריון טבעי אחרי שנתיים עיכוב חודש חמישי מפחדת לספר בעבודה אל מצד שני חייבת

תשובה
מדוע חייבת לספר?
שאלה - 178205
שלום לכבוד הרב
בקשר לשאלה על קו ההלכה הספרדי- מי שענה לי אז ענה את התשובה ללא חשש, אפשר להשליך מכך שבקי בנושאתודה על המענה המהיר, שהשם ישמרך, אתה עוזר לי המון,מודה לך מאד.

תשובה
איני יודע מה השאלה ומה התשובה.
שאלה - 178204
כבוד עט"ר בלימוד צורת האותיות נגלה לעיני רבות מצורות אותיות חכמי ספרד שפשוט נעלמו.. וצר לי.. וכי אנו לא בעלי מסורת?! וכי רבותינו מהרי אבוהב ומהרי פיג'ו אינם מספיקים??
תשובה
צודק בהחלט.
שאלה - 178203
לכב' הרב,בעל"ת עם רשיון מהעבר, קיבלה ב"ה לא ליסוע יותר, אך צריכה לצאת עם תינוק להביא ילדיה מביהס ולהמתין לאוטובוס בחום הכבד,הרבה יותר זמן, האיסור גורף
או שבהכרחי מותר?

תשובה
תעשה התרת נדרים בפני שלשה אנשים כשרים.
שאלה - 178202
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אני יכולה ללכת בצניעות לציון של רשב"י להתפלל על זיווגי? בת 24 האם עדיף ללכת ביום חמשי בבוקר? תודה רבה
תשובה
ללכת בעוד שבוע ולהתפלל מכל הלב. ברביעי בלילה תתפללי בבית והוא ישמע צעקתיך.
שאלה - 178201
לכבוד הרב שלום רב
מה הדרך היותר נכונה להתפלל ולבקש מהקב"ה, כגון
ב: "אנא בורא תשלח או שלח.... רפואה שלמה לפלוני וגו'"
תודה רבה לרב!

תשובה
זה אותו הדבר. כי השליח הוא המלאך הממונה על הרפואה.
שאלה - 178200
שלום לכבוד הרב
שמעתי מי פי הרב מדרש שבדבר על לויתן שרצה להחזיק את השועל והוא אמר ששכח את לבו וברח.והרב אמר שהשועל זה דומה לנו שאנחנו שוכחים את לבנו בתפילה.
מה המקור של מדרש.

תשובה
מדרש תהלים על פסוק ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו, ולבם לא נכון עמו
שאלה - 178199
גרושה
עוד חודש ב"ה הבן מתחתןסכמתי עם האבא והתחייבנו מינימלי..מול הצד השניקיימתי את שלי ונתתי לבן מהפנסיה שליוהוא טוען אין לו לתתלפני שחתם התרתי בו שיבין על מה חותם

תשובה
ללחוץ אותו. שיקיים הבטחתו.
שאלה - 178198
לכבוד הרב
שני אחים חולי נפשי מרבים לריב ולגרום לסיכסוכים במשפחה, כרגע לא מדברים ויש שקט. לפעמים צד אחד או אחר מנסה להשלים, מותר להשפיע על האבא ולהסביר שזה (לצערנו) לטובה?

תשובה
להתפלל ולהתפלל.
שאלה - 178197
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אים נקלעתי לבית הכנסת ושמה החזן אמר ברשות מורי ורבותי עניתי שמים האים אני יכול לברך

תשובה
כיוון שלא התכוונת לצאת ידי חובה. רשאי אתה לספור בברכה.
שאלה - 178196
יש לנו במרפסת שירות קרטון ובו יש יונה עם 2 גוזלים
לא הפקרנו את המקום ונוצר שם לכלוך
מותר לזרוק את הקרטון עם 2 הגוזלים או להניח אותו ברחוב
רוב הזמן היונה בתוך הקרטון מותר להעיף

תשובה
אסור. משום צער בעלי חיים.
שאלה - 178195
לכבוד הרב שלום רב שליט"א
לא יצא לי ללכת לרשב"י הקדוש .
האם זה בסדר שאני יקרא בבית את הזוהר ותהלים ומשניות נשמה לזכותו?

תשובה
לא לזכותו אלא לזכות נשמתך.
שאלה - 178194
לכבוד הרב
ברכות השחר המנהג לברך לבד או בבית הכנסת לפני עשרה תודה לרב גאון עוזנו

תשובה
לבדו. כי מפריע את יתר המתפללים. הלומדים. ואלו שבאמצע הנחת תפילין.
שאלה - 178193
לכבוד הרב
ד ישמורך מה אשה אומרת בהילולת רשב"י??

תשובה
ספר הילולא רבה.
שאלה - 178192
לכבוד הרב
בריכה ביתית לילדים שיושבת על דשא סינטטי
האם מותר לילדים קטנים להיכנס בשבת ?
הייתי בשיעןר תורה שהרבנית אמרה שנשים שגורסות זוהר זה מטהר תנשמה העם זה מותר?

תשובה
אסור מכמה סיבות. אסור לנשים ללמוד גמרא. זוהר פוסקים ומפרשים על התלמוד.
מותר ללמוד תנך עם פירושים מוסמכים. פרקי אבות. הלכות משלחן ערוך. בן איש חי. ילקוט יוסף.
שאלה - 178191
לכבוד הרב שלום רב. האם אפשר ללמוד זוהר בלילה . לאו דוקא בלג בעומר . כל השנה
תשובה
בהחלט כן. כי היא בכלל תורה שבעל פה.
שאלה - 178190
שלום וברכה לכבוד הרב
האם מותר ללכת לציון יהודה בר אלעאי בלילה?

תשובה
רק בקבוצה. ולא עם נשים.
שאלה - 178189
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רצינו לשאול לגבי שימוש חכמים מה הנקודה שבא צריך הכי להשקיע בשימוש חכמים ?
ומה אפשר לעשות לדעת שאדם ידע שהוא תחת רבו ולא סוטה מהדרך

תשובה
לראות כיצד נוהג. מתפלל. לומד תורה. משיב לשואליו. תשובותיו בענינים שונים במשך שנים. תקופות. חגים ומועדים.
שאלה - 178188
שלום לכבוד הרבזכינו לאחר תפילה להזמין את כול ספריי הרב במלואםתודהלך השם יתן לך בריאותואריכות ימים .. יום חמישי פעם ראשונה נגיע לירושליםמתרגשים בעזרת השםתודה .תודה
תשובה
תבורכו מן השמיים.
שאלה - 178187
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר לספר ביום חמישי לג לעומר ילד בן 4 וחצי? הספר שמספרו לא עובד בימי שישי והוא לא הסתפר כל ימי העומר עד עתה.תודה רבה לרב על טרחתו הרבה וזמנו היקר למעננו

תשובה
ילד מותר.
שאלה - 178186
לכבוד הרב,
שאלתי שאלה קריטית מאוד בטלפון בקו ההלכה הספרדי לפני שקראתי על זה שהידברות שהמליצו עליהם ארגון פסול. האם לקבל התשובה שנתנו בקו ההלכה?כי אסור לשאול 2רבנים

תשובה
השאלה היא אם המשיב התורן שמשיב לך מצוי ומכיר את הנושא לעומק.
שאלה - 178185
שלום לכבוד הרב
האם הרב מכיר מנהג של לא לראות את הכלה מהחינה עד החתונה (כשבוע)? האם יש מקור למנהג זה?

תשובה
כל הסיבה משום שמא יתקלקל הסדר אצלה. אלא תשאר טהורה.
שאלה - 178184
לכבוד הרב
אני עובד בחברה גדולה
התחיל הקיץ והבחורות מגילת בפריצות
אני משתדל כמה שאני יכול אבל לצערי אי אפשר להימנע ב100 כי גם הן לפעמים פונות אליי בענייני עבודה.
אפשר עצה?

תשובה
תשפיל מבטך מהן.
שאלה - 178183
כבוד הרב
בהמשך לתשובת מורנו הרב שלא מכוונים קבלת נר"ן ביוהכ"פ שחל בשבת. האם עדיין לכוין ב"נשמת כל חי" ר"ת ג"פ הוי"ה, וכן "כל חי" גימ' *אקי"ה הוי"ה אקי"ה* או שאין צורך?
תודה

תשובה
אין בכך מניעה או איסור.
שאלה - 178182
חתולה המליטה בחצרנו 6 גורים ואח"כ לא חזרה והגורים יללו מרעב. היה יום ו' ומהעירייה לא באו לאספם .אשתי האכילה וטיפלה רחמיו על כל מעשיו לאחר ימים מתו. מה גדר החובה של צער בע"ח?
תשובה
הכל בגדר האפשר, ניתן לפנות לאירגונים של צער בעלי חיים.
שאלה - 178181
לכבוד הרב
האם מותר לקחת מים מסיר שע"ג הפלאטה ולמזוג למיחם? לפי הדעות שמצטמק ורע לו, ואין דיני מיחזי כמבשל מתי שיש לנו את כל דיני החזרה..

תשובה
מרן השלחן ערוך כתב שיש למחות ביד מי שעושה כן.
שאלה - 178180
לכבוד הרב
בל"ג בעומר בבית אני כאשה ספרדיה רוצה לקרוא לכבוד רבי שמעון בר יוחאימה אפשרי לקרוא?
תודה

תשובה
ספר הילולא רבה.
שאלה - 178179
האם מותר לשלם על אירוע בעיר מסוימת בהנחת תושב על חשבון תושב אחר שלא מעונין ואני לא תושב העיר? או לקנות מוצר בהנחה על חשבון עובד שלא רוצה? הוא קונה ומביא לי
תשובה
מכיוון שהרשות המקומית מקציבה סך מסויים עבור אחוז מסויים מכלל התושבים, מתוך הערכה שלא כולם ישתתפו, הרי יש כאן חשש גזל גמור.
שאלה - 178178
כבודו כתב בשו"ת ח"ג, עמוד קיח, שההולך לתאטראות יש בהם משום ובחוקותיהם ל"ת ולכאורה לפי המהריק אין אסור כיון שיש טעם וע׳ בע"ז יח: שלא מוזכר אסור זה בתאטראות אלא רק משום לצנות
תשובה
מחילה מכבודו, מהיכן לקחת זאת? הרי כתב שני טעמים האחד חק בלי טעם. והשני משום איסור ופריצות. ואין לך פריצות נוראה מזו.
שאלה - 178177
לכבוד עטרת ראשינו שליט"א. מי היה הארנ"ח שהרב מזכירו מדי פעם?
תשובה
הוא רבנו אליהו בן חיים ז"ל אשר נולד לפני למעלה מ - 400 שנה באנדריפולי שביוון, לימים עבר לקושטא היא אינסטמבול, ונעשה שם ראש הרבנים, ופוסק מפורסם אשר אליו פנו גדולי עולם בשאלות בהלכה. בימינו נמצאים תשובותיו המקוריות בהלכה. והופיעו בדפוס.
שאלה - 178176
שלום לכבוד הרב
מה הכוונה ב10 זכירות במעשה מרים הנביאה? תודה

תשובה
עיין בפרשת בהעלותך בסופה. צדקת היתה ואיך אדבר אודותיה, פחד!
שאלה - 178175
הרב היקר .
בבקשה כמה מילות עידוד לבעליהוא עוזב מקום הלימוד שלו בגלל דיבורים מיותרים. אמרתי לו מאת השם תמצא מקום יותר טובהוא לקח זאת קשה תעזור ליתודה מערכים אותך

תשובה
יעזור לך השם יתברך, אל תדאג ואל תחשוש, כוונתך לשם שמים, לקיים מה שאמרו חז"ל התרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. ראיתי בשנות חיי רבים וטובים אשר סבלו ונדדו בגלל אחרים, וסופם שהצליחו ועלו מעלה מעלה. אתה תצליח, השם יתברך יהא בעזרך, תתרומם ותתנשא בתורה ובעבודת השם.
והעיקר שבניך ילכו בדרך התורה והיראה.
שאלה - 178174
לכבוד הרב שאלה בחינוך הבנות בעלי מבקש שאני ישים לבת חולצות ארוכות לא עד המרפק כמו שהובא בספר חוקי הנשים ואני מתנגדת לכך מה עלי לעשות,ובנוסף מחפשים בית הרבה זמן ולא מוצאים
תשובה
הבת תתלבש כמו כל חברותיה בכיתה.
שאלה - 178173
שלום לכבוד הרב האם מותר להחמיא לגויה שעובדת איתי על שביצעה עבודתה לשביעות רצוני?
או שיש בזה איסור?

תשובה
מותר באופן מדוד ולא להגזים.
שאלה - 178172
לכבוד הרב
תינוק בן 1.8 כבר שנה בוכה כל לילה כלום לא מרגיע אותו לרופאים אין ממש תשובות אנחנו מתמוטטים מעייפות איזו סגולה יש לכך? ביום הכל בסדר האם מותר טיפול בודד במוח 1?
תודה

תשובה
בחנויות טבע ובבתי מרקחת יש תמצית צמחים להרגעה.
שאלה - 178171
שלום לכבוד הרב
האם מותר לאמא לעלות בתוך שנה ראשונה לקבר של סבתא(אמה)
פעמיים בטו וכט לחודש?
זה מאוד עוזר לאמא (רוצה לעלות כל שבוע אבל אמרנו לה להמינע) והאם אפשר להצטרף אליה?

תשובה
מותר פעם בחודש ואפשר לך להצטרף אליה.
שאלה - 178170
לכבוד הרב ! לומדים בשולחן שבת הלכות שבת ל"ט מלאכות על הסדר מפסקי מרן הרב עובדיה זצוק"ל ויבדלחט"א הרשל"צ . ראיתי שיש צורך לדבר על הלכות מוקצה,האם ניתן לדלג ואח"כ לחזור ?
תשובה
חשוב מאוד לשנן הלימוד ובפרט בהלכות המצויות בכל רגע.
שאלה - 178169
לכבוד הרב
נמצא בחודש האחרון לאבלות על אמא ע"ה
האם נכון שהחודש האבלות האחרון חשוב מאוד לנפטר?
במה יש להשתדל במיוחד?

תשובה
תורה תורה ותורה בכל רגע.
שאלה - 178168
לכבוד הרב שלום רב
שמעתי בשיעןר של הרב שאם לומדים תורה של צדיק בנגלה או בנסתר, הרי זה כאילו הוא נוכח במקום וניתן לבקש ממנו בקשות (שיבקש לפני ד'). האם מדובר רק ביארצייט הצדיק?

תשובה
כך אמר ראש המקובלים בירושלים עיר קדשינו, הגאון הרב שאול חיים הכהן דוויק ז"ל שבכל מקום ובכל פעם שלומדים דברי תורתו וחידושיו הוא נמצא לידינו כנזכר בתלמוד ירושלמי מסכת שקלים ש"בעל השמועה" עומד לפניך. ואפשר לבקש ממנו שיתפלל עלינו כאילו הוא בחיים, ובלבד שיעשה כן באימה וביראה.
שאלה - 178167
לכבוד הרב שליט"א, האם מותר לי לקרוא למנקה הזקנה שבעבודה בשם סבתא?
נ.ב - האם הרב יכול לפרסם את תוכן האיומים של הביריונים, מה הם מאיימים על הרבנים, וממה הרבנים מפחדים מהם?

תשובה
א, מותר בהחלט. ב, עוד יבוא היום ונפרסם את המתרחש באמת, כי יש רבנים חשובים ומפורסמים וגם גדולים בתורה, שחתמו וביקשו להסתיר חתימתם, ודיברו עליהם דברים קשים ונוראים. והללו נלחמיפ בכל כוחם ובכל דרך כדי להתחזק בדרכם המקולקלת, והתחברו עם כוחות הרשע וכו' כדי לקלקל את עם ישראל.
שאלה - 178166
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לגבי שידוכין אין זו דרך ארץ שבנות יעבירו תמונות לשדכניות וכו.. מה דעת הרב לגבי הבחורים שדורשים מהם להעביר תמונות ? וככה הן מחליטות עם הוא מתאים או לא

תשובה
לא הבנתי? אין חס ושלום תורה? הכל מותר? מי מתיר להסתכל על תמונות בנות? מי שהוא יהודי ואומר "ולא תתורו" כמה פעמים ביום יביט על תמונות בנות?
מה השתנה דוד זה מדורינו? לא התחתנו? לא נפגשו? אלה פורצי גדר מושחתים, עתידים ליפול בגהינם.
זה שיש בחורים שאין יראת השם בלבם הם צריכים זעזוע נורא, לכו וראו כמה חולים נאנקים בחוליים, כמה נהרגים כל יום, כל זה לא מזיז לכם.
שאלה - 178165
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, האם מותר לקרוא לבת בשם צילה, ואם כן, מה משמעות השם? תודה מראש
תשובה
תודה.
שאלה - 178164
לכבוד הרב.
נכנסנו מעט לחובות שלויתי כסף ממש ללחם וחלב. מאוד רוצה לסיים עם החובות. מה אקבל (אתפלל )על עצמי כדי שנסתדר. ואקבל על עצמי לא ללוות שוב בלי נדר.

תשובה
לנהל נכון את ההוצאות הנצרכות.
שאלה - 178163
לכבוד הרב מוצפי שליט"א חבר התאבד בשבת האחרונה,מה ניתן לעשות לעילוי נשמתו?
תשובה
ללמוד תורה כל יום, לבקש עליו רחמים מדי יום כגון השכבה, תהלים, משניות.
שאלה - 178162
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, בתי לומדת רפואה והיא כרגע במחקר ושואלת אם מותר להרוג עכברים לצורכי מחקר או שנחשב צער בעלי חיים?
תשובה
כתבו הפוסקים כל דבר שיש בו תועלת להצלת חיים מותר, וישתדל להמעיט בצערם.
שאלה - 178161
לכבוד הרב שלום וברכה ברצוני אני הקטן להודות לכבוד הרב על כל פעלו ולברך את הרב שיזכה הלאה להגדיל תורה בבריאות גופא ונהורא מעליא בטוב ובנעימים.
תשובה
ברוך אתה להשם. ויישר כוחך בדרך הטובה והישרה.
שאלה - 178160
שלום לכבוד הרב,
יש "רב" ש"מחזיר-בתשובה". ברצותו להסביר לשומעיו עד כמה ה' אוהב, הוא משתמש במשפט: "..... מת עליך" או ".... ימות עליך". מה דינו של "רב" שכזה?

תשובה
זקוק לאישפוז בכפיה מיידית. שוטה גמור המשתמש בשפת יושבי קרנות והשוכבים בין העטלפים.
שאלה - 178159
לכבוד הרב,
נפגשתי עם תלמיד מישיבה טובה, אמרו עליו דברים טובים מאוד, אבל השיחות היו קצת קטועות ומבחינת הסגנון והאורח חיים אנחנו שונים.. נכון זה שטות להוריד הצעה על זה?

תשובה
ועדיין לא נסית שנית?
שאלה - 178158
לכבוד הרב
האם מותר לשמוע ולהפיץ שיעור של הרב...? הוא נחשב בתוך אותם "רבנים" מאותו ארגון שהרב מזהיר אותנו מפניהם? אני שומע בכל מיני מקומות ורוצה לדעת אם יש בעיה להקשיב

תשובה
אם הנך רוצה להצליח בעבודת השם יתברך, אל תבזבז את זמנך בשמיעת קלטות, אלא תעסוק בתורה כמו בן תורה רציני. ואל תחפש עקיפות.
שאלה - 178157
לרב היקר
יש לי 2 בליטות תחת הלשון שלא צריך להיות בדרך כלל ואני חוששת ודואגת מאוד
האם יש משהו שאפשר לעשות מבחינה רוחנית שיכול לעזור?
עצותיך תמיד עוזרות לי,תודה וסליחה

תשובה
אם אין כאבים, לא לדאוג כלל.
שאלה - 178156
שלום לכבוד הרב יש לי תליון שכתוב עליו שם קדוש (שין דלת יוד) מאמי לשמירה, האם מותר לי להכנס אתו לשירותים?
תשובה
בשלחן ערוך יורה דעה סימן רפ"ב, ו. פסק "הקמיעין, אם היו מכוסים עור מותר ליכנס בהם לבית הכסא, ואם לאו, אסור".
ולכן יש לעטוף את התליון בחתיכת עור או ניילון אטום.
ובאופן כללי יש בעיה עם הליכה בשמות הקודש במקומות כמו במקלחת וכדומה, או כשמתלבשים וחשופים. כפי שכתב הרמב"ם ז"ל בהלכות יסודי התורה פרק ו, הלכה ו.
שאלה - 178155
א. מה מקור המדרש שהרב הביא ביום ה' שהקב"ה רואה בבוקר את הילדים שהולכים ללמוד וכו'
ב. אברך שצריך פרנסה מה עדיף ללמד תשב"ר/ עבודה אחרת (כגון חנוני) קטנה ששאר היום פנוי ללימוד

תשובה
כן ראיתי באוצר מדרשים. ב, יעסוק בלימוד תשב"ר, כי נכלל בלימוד תורה.
שאלה - 178154
שלום לכבוד הרב , רציתי לשאול איפה קבוק יותם בן עוזיהו מלך יהודה
תשובה
ידידי, לך לקברי אבותינו ואימותינו הקדושים אשר בחברון ותתפלל שם, כי שם פתח גן עדן ומכל הקברי צדיקים שם עולות התפילות ודרכם.
שאלה - 178153
לעט"ר יש שמועות שהגאון הגדול ר' יעקב חיים סופר שליט"א לא חתם נגד הרפורמים.
הלילה דיברתי איתו פה אל פה ואמר שחתם כיון שמו"ר ההגר"מ צדקה הוא האורים ותומים של הדור.

תשובה
ידוע ומפורסם שהרפורמים משקרים בזדון. ודע ידידי, שיש עוד למעלה מעשרים רבנים ספרדים מפורסמים בירושלים שחתמו, וביקשו והתחננו שלא לפרסם חתימתם כי חוששים שיבולע להם מהשטן הגדול והנורא.
קרוב היום שהכל יתפוצץ להם בפנים ויתגלה קלון הרפורמים לעין כל.
שאלה - 178152
לכבוד הרה"ג שליט"א
מתי מתקיים השיעור בחולון של כבוד הרב ? באיזה שעה ביום רביעי ?
האם יהיו הספרים של הרב בשיעור ?

תשובה
מודיעין 144. שלום.
שאלה - 178151
מודה לה׳ יתברך מעומק ליבי ששתל לנו בדור הזה את כבוד הרב שליט״א, כמו מים קרים לנפש עייפה,
תודה לכבודו על ההשתלות מעל ומעבר!!!
שה׳ יאריך ימכם בטוב ובנעימים עד ביאת הגואל

תשובה
תודה, ומתפלל שאעשה את רצון השם יתברך ואזכה לשרתו כל הימים ולשמח את בניו הם עם ישראל הטהור.
שאלה - 178150
לכבוד הרב
רווקה מעל 30אימי מתעקשת שאשלח תמונה לשדכנית שלא מעבירה הלאה רק בין השדכניות אמרתי שאיני מסכימה ונורא כעסה ורבה איתי אומרת שאני לא עושה השתדלות מספיק כדי להתחתן

תשובה
מי נתן למשיסה יעקב, ובנות ישראל לבוזזים? כמעט כגויים היינו לאומות דמינו? זה בגדר גילוי עריות, כי ידוע לי על כמה בעלים של "שדכניות" ובני משפחותיהם המציצים בתמונות ובאים לידי עבירת "ולא תתורו", ואוי להן לשדכניות שסופן גהינם.
שאלה - 178149
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש תפילה מיוחדת כשעולים לציון של רשבי שאפשר לומר אותה ביום לג בעומר ?
תודה לכבוד הרב

תשובה
מדוע לא תקח ספר הילולא רבה ותלמד אותו כולו בבית הכנסת בשכונתך ורשב"י ישמח ויגיל.
שאלה - 178148
שלום לכבוד הרב
קניתי שמן זית שנחשב איכותי של [אליעד]. אך בדיעבד הסתבר שרק השגחת מועצה דתית רמת הגולן ולא בד"צ, נוהג רק בד"צ בד"כ. כדאי למסור לאחר מתנה ולא לצרוך?
תודה

תשובה
הוא כשר בהחלט.
שאלה - 178147
לכבוד הרב שלום רב
אני כותב מארגנטינה. פה נוהגים להדליק נרות לעילוי נשמת הצדיקים בלג לעומר באולם האם יש חשש כי שמעתי שלא מדליקים נרות כי אם בבית הכנסת ולא בבית. אולי אולם כן

תשובה
המנהג מקורו בישיבת בית אל כנזכר בספר תורה בציון, פרק ל"ג לעומר. ובכל כינוס לכבוד הרשב"י עליו השלום נוהגים להדליק.
שאלה - 178146
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. אם אכלתי פרי בשיעור כזית, ומיד אני נוטל ידים לסעודה, האם לברך בורא נפשות קודם? או ברכת המזון פוטרת?
תשובה
עיין בבית יוסף סימן קע"ז הביא דברי הרא"ש להלכה שאין לברך בורא נפשות כי ברכת המזון פוטרתו. אך הרשב"א סובר שיש לברך, וכן כתב רבנו האר"י ז"ל. ולמעשה כתבו האחרונים כי ספק ברכות להקל ואין לברך נפשות קודם הסעודה.
שאלה - 178145
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר לדעת מהיכן המנהג שאין אומרים תחנון בפסח שני?

תשובה
המקור הזכור לי הוא הגאון הפרי חדש ז"ל, אך ידוע כי המגן גיבורים, ועוד כתבו לומר.
וכעת מצאתי בפרי מגדים משבצות זהב סימן קל"א, ט"ו. "מה שכתב הפרי חדש סעיף ז' פסח שני י"ד באייר אין בו נפילת אפים, וכן כתב שיירי כנסת [ה]גדולה [הגב"י אות יב], אין מנהגינו כן. ואי דהקריבו פסח שני, יחידים הוי".
וכן כתבו מהריק"ש והשל"ה ובהגהות מהר"א אזולאי ז"ל על הלבוש ובית דוד שלא לומר. וראה הלכה ברורה עמוד מ"ט.
שאלה - 178144
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מצפים לראות את הרב ביום שלישי הקרוב בקרית מלאכי
בביהכ "שערי שמיים". הציבור מוזמן
(רחוב בן גוריון מול המתנס)

תשובה
בעזרת השם וישועתו, ברוך הנותן לנו חיים טובים.
שאלה - 178143
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
להורי קבר זוגי. לצד אבי טמונים גבר ואישה זרים,אחד מעל השני.לצד אמי טמון גבר זר. ללא כל מחיצות. האם מותר? מה ניתן לעשות?

תשובה
כשיש מרחק 48 סנטימטר מותר.
שאלה - 178142
לכבוד הרב שלום רב אני מגדלת תוכים בבית בסלון והאור דולק עד שעה מאוחרת האם יש צער בעלי חיים שיש אור והם אמורים לישון בלילה ובגלל האור הם לא ישנים תודה
תשובה
נכון, יש לכסות הכלוב בשמיכה.
שאלה - 178141
לכבוד הרב הגאון תודה לשם שזכינו להכיר את הרב.
האם בקלאווה או שבקייא שהם מצופים במי סוכר או דבש יש להם דין של טיבולו במשקה?

תשובה
שבקייא אינני מכיר מהו, אך בקלאווה הכל תלוי כמה זה לח או רטוב, אם הוא יש בו טופח על מנת להטפיח, כלומר תיגע באצבעך והיא תירטב, ותניח את האצבע על צלחת יבישב והיא תירטב, צריך נטילת ידים בלי ברכה.
שאלה - 178140
לכבוד העורך הנכבד
ברצוני להגיע לשיעורי הרב בלי נדראוכל לדעת היכן הרב נימצא במהלך
השבוע .תודה רבה ובריאות .

תשובה
בשלישי קרית מלאכי, ברביעי בחולון, בחמישי בירושלים במוסאיוף בעזרת השם יתברך.
שאלה - 178139
לכבוד הרב שלום רב בזמן האחרון ירידה מרגיש..לשון הרע רכילות. אין שליטה
תשובה
כי צריכים ללמוד ספרי מוסר.
שאלה - 178138
שלום לכבוד הרב בבי"כ בשבת לפני קריאת ס"ת עושים מכירות וגם מוכרים את זכות הלימוד תורה של כל השיעורים שמתקיימים בבי"כ האם זה דבר נכון?
תשובה
רק בשמיים יודעים אם אפשר למכור לימוד תורה. עיין בשו"ת מבשרת ציון.
שאלה - 178137
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחילה מכבודו. הערב עשיתי בדיקה בזמן ואח"כ את בדיקת המוך נזכרתי ב19:40 האם זה בסדר?

תשובה
בסדר גמור.
שאלה - 178136
לכבוד הרב שלום. בחזקתי שולחן יקר ערך רגשית וכספית שקבלתי בירושה מסבתי. רגלי השולחן הן בדמות אשה עם פלג גוף עליון. האם מותר לי להשאירו?
תשובה
להדביק עליו איזה טפט.
שאלה - 178135
לכבוד העורך היקר שלום רב
כבר פעמיים שאלתי לגבי עניין זריקת נייר טואלט

תשובה
בבקשה קצת רגישות.
שאלה - 178134
לכבוד הרב הגאון ש"ליטא
האם עדיף שפסי הטלית יהיו לבנים ולא שחורים?

תשובה
כל הטלית לבנה כפי שכתב רבנו בחיי ז"ל וכך נהגו הספרדים זה אלפי שנים. דוגמת הטלית של הקדוש ברוך הוא כנזכר בבראשית רבה פרשה ג
"רבי שמעון בן יהוצדק שאל לרבי שמואל בר נחמן א"ל מפני ששמעתי עליך שאתה בעל אגדה מהיכן נבראת האורה, א"ל מלמד שנתעטף בה הקדוש ברוך הוא כשלמה והבהיק זיו הדרו מסוף העולם ועד סופו, אמרה ליה בלחישה, א"ל מקרא מלא הוא (תהלים קד) עוטה אור כשלמה, ואת אמרת לי בלחישה? אתמהא, א"ל כשם ששמעתיה בלחישה כך אמרתיה לך בלחישה, א"ר ברכיה אלולי שדרשה רבי יצחק ברבים לא היה אפשר לאומרה".
שאלה - 178133
לכבוד הרב שלום וכט"ס
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא.
איזה פרקי תהלים לקרוא לשלום בית של אחותי?

תשובה
כתב הגאון החיד"א ז"ל יקרא אותיות ש-ל-ו-ם מפרק קי"ט.
שאלה - 178132
לכבוד הרב שלום רב,
סלט ירקות שנחתך על קרש עץ בשרי,
האם ניתן לאכול עם הסלט גבינה?

תשובה
אם המשטח היה נקי, מותר.
שאלה - 178131
בורא עולם ישלח לרב שפע בריאות ואריכות ימים.יישר כח גדול תודה רבה לרב על כל ההשקעה העצומה בנו-הצמאים לדבריך
דברי ה' חיים. אנו אסירי תודה לרב

תשובה
תודה רבה.
שאלה - 178130
לכבוד הרב
מאיזה גיל טוב להתחיל לקחת הילד לבית הכנסת תודה רבה

תשובה
כל ילד ויכולתו, אין גיל קבוע.
שאלה - 178129
הרה"ג שליט"א
בתפ' מעין שבע. איך אוכל לומר "לפניו נעבוד ביראה ופחד". הרי את התפילה אני בקושי מבין ומה לי ולעבודה ביראה? האם זה לא בבחינת בפיהם כבדוני.השם יתן לרב נחת ובריאות

תשובה
כן, משתדלים בכך, ואחר כך מגיעים.
שאלה - 178128
שלום לכבוד הרב,
האם כל פעם שאני רוחצת ידיים אחרי טיפול בילד, החלפת טיטול וכו׳ אני צריכה להוריד את הטבעות מפני חציצה?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 178127
הרב שבראש הארגון הרפורמי שמדברים עליו מדבר יפה דברי תורה ערבים מאוד. מאמריו והסבריו המאירים. חייבת הסבר איך קורה שמי שמשיב מרחיק.
תשובה
כן לפקודתך המפקד !!! נראה מכל ההסברים שקיבלת שאינך נמצא עדיין במחנה שומרי המצוות אלא בצד הפולקלור וההצגה התיארטלית. בהיסטוריה שלנו יש דוגמאות כאלה לרוב, והתנ"ך מלא דוגמאות כאלה. מי שמבין יודע ומכיר. הנה הוא מציג את בנות ישראל בתמונות זוועתיות למכירה לכל זב ומצורע, מפעיל טלביזיה טמיאה שכל גדולי ישראל קודם 40 שנה החרימו אותה והוא עבר על החרם.
גם תבע בערכאות של גויים את פעילי המחנה הטהור, וכפר בתורת משה רבינו עליו השלום.
שאלה - 178126
שלום לכבוד הרב אני הקטן רוצה ללמוד חס ושלום לא להזלזל בכבודה
שמענו בדרך אגב מתלמיד חכם באחד השיחות על שלום בית זרק מילה על הצדקת

תשובה
האיש הזה אין בו שמץ של תבונה, איך מוציא שם רע ומפרסם דברים קשים כאלה, וזה מוכיח מא אישיותו כמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק ואיש לפי מהללו, נושא שאדם מדבר עליו בזה הוא נגוע.
שאלה - 178125
כת"ר

בשורה!! חמותי היה לה מס' הו"ק לרפורמים. הסברתי להם מה שמעוללים לתורת ישראל.ביקשתי מגיסתי שתאשר את הדברים בדבר האיומים וב"ה ביטלו את ההו"ק

תשובה
זה טיפה בים, התקציבים זורמים כים, והעניים נותנים מלחמם לרכישת ג'יפים מפוארים.
שאלה - 178124
לכבוד הרב הקדוש והאהוב באדם
יש לי ברית ביום רביעי הקרוב . יש אפשרות שהרב יהיה סנדק? שעה גמישה מבחינתי ... מהנץ עד שקיעה . העיקר שהרב יהיה סנדק ...

תשובה
העורך, תתקשר לטלפון 0522751941 .
שאלה - 178123
לכבוד הרב
ילמדנו רבנו לגבי רחיצה בחמים ביום טוב האם זה מותר זה דבר השווה היום לכל נפש והאם ביום שני של גלויות יהיה מותר ואם יוכל הרב להסביר מזה נאה השווה לכל נפש.

תשובה
רק אם המים הוחמו קודם כניסת החג, ולא ביום החג.
שאלה - 178122
לכבוד הרב שלום רב.
האם יש לי מבחן באוניברסיטה בסטטיסטיקה ביום ראשון. וביום חמישי מבחן בפסיכולוגיה. האם אפשר לבטל שבת אחת על מנת לאפשר לנו ללמוד? בברכה

תשובה
מותר לחלל רק שבת "אחת"???
שאלה - 178121
לכבוד הרב
תןדה רבה, אני עמדתי להתפטר ברגע שראיתי מרצה לבושה לא צנוע בקורס.
משתדל לא להסתכל אלא רק להסתכל על הלוח (בעלמה) בעלמא, ומסתובב אחורה למחשבים.
תודה רבה על הכול.

תשובה
עלמה פירוש נערה, עלמא משמעותו בסתם.
שאלה - 178120
לעט"ר נהנתי לשמוע את השיעור של אתמול על אבות.איפה רבינו האר"י כתב שיש לכל אחד יום של ימות בו כב' הזכיר זאת בשיעור [תודה על ההקדשה החמה].
תשובה
עיין שער הגלגולים הקדמה ל"ח ועוד.
שאלה - 178119
שלום רב. אשה שקראו לה לימור לפני החתונה ( וכך נכתב בכתובה ), ולפני 10 שנים החליפה את שמה לטליה, וכיום כולם מכירים אותה בשם טליה בלבד. האם צריכה לשנות את שמה בכתובתה?
תשובה
בשבוע הבא שם שלישי, ובשנה החדשה רביעי וכן הלאה.
שאלה - 178118
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש רב שבעבר היה עבריין היום חזר בתשובה והוא עורך "תיקונים" לעונות כמו שכתב הבן איש חי בספר לשון חכמים בתנאי שיתרמו לו ולאברכים שאיתו אם זה מועיל?

תשובה
ידידי, פקח עיניך, הוא לא העבריין היחיד... יש מקום בגהינם לכולם.
שאלה - 178117
לכבוד הרב,
שכנתי התימניה התאלמנה מבעלה האשכנזי, נאמר לה שאסור לה להתקלח 30 יום, האם נכון הדבר?

תשובה
מותר לה מיד בסיום השבעה.
שאלה - 178116
לכבוד הרב שלום רב
אתמול אמרתי תחנון בקש על המיטה לפני חצות.
האם נהגתי נכון?

תשובה
יפה עשית.
שאלה - 178115
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,האם מותר לנשים בחוף מופרד להיכנס לים כאשר יש שם מציל?
תשובה
בשום מקום לא כתוב שלמציל, ולמוכר ארטיק, ולפועל עירייה ופקח מותר לראות נשים רוחצות השם יצילנו.
שאלה - 178114
לכבוד הרב
האם מי שקשה לו ביום שבועות לטבול יכול לטבול במקום בערב שבועות? ומה טעם שיותר טובלים בשבועות עצמו מאשר בערב יו"ט כמו שעושים בכול שבת ויום טוב?
תודה וישר כוח גדול

תשובה
בבקשה עיין באתר. או לחילופין בספר תורה בציון.
שאלה - 178113
לכבוד הרב מוצפי שליט"א , האם יהיה מותר ללבוש בטקס של בוגרי האוניברסיטה את הכובע המרובע שמקובל ללבוש או שיש לאסור מפני חוקות הגוים? תודה רבה .יורנו המורה לצדקה ושכמ"ה.
תשובה
על פי תשובתו המפורסמת של המהרי"ק ז"ל, כיוון שהגויים עושים זאת למטרת כבוד וממון מותר כי זה לא שייך לעבודה זרה.
שאלה - 178112
לכבוד מורנו הרב שליט"א, מחילה לפני כשבוע פגשני איש "הראבד" של הרפורמים ושאל מדוע כבודו לא פנה אליהם, ויסבירו לו את הלחצים וה"שיקולים" הזרים של החלטתו?
תשובה
ידידי, הכל שם מכור מראש, לא אתמול נולדתי, מכיר את המערכת זה 40 שנה. זו בובה מנייר הנמשכת בחוטים על ידי גורמים חיצוניים כמנהגם...
א, מדוע לא כתב שום נימוק הלכתי על החלטתו השרירותית? ולא שמע לנכון את הצדדים?
ב, מי ביקש ממנו להיכנס לנושא זה, לא הלכתי, לא חוקי, הצד התורני לא חתם לו על דיון, הכל עיוות דין, עיוות היהדות, וגם פירצה בחומת הדת לדורות עולם.
ג, איך מותר לו לדון בנושא כאשר ישנה החלטה של בית דין הזקן והוותיק בירושלים ששמעו את כל הטענות ודחו מיידית את דברי הבריונים וגירשו אותם בחרפה ובוז. ומדוע הוא לא פנה אליהם בבקשה?
ד, מדוע סתר את בית הדין הזקן והוותיק ממנו נגד ההלכה "אין בית דין יכול לבטל בית דין חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין? ועשה מהתורה פלסתר.
ה, מדוע החלטותיו חד צדדית ופועל "מטעם", ונגועה באינטרסים שונים ונגיעות אישיות, וחיזק ידי הפושעים והבריונים שקמו להשחית כרם ישראל?
ו, מדוע התיר להם לפרסם תמונות פריצות של בנות אברהם יצחק ויעקב, ונמצאות בידי כל זב ומצורע, היש לזה היתר כלשהו? ואיך התרת להרים יד בתורת משה רבנו ולפנות לערכאות של גויים???
ז, האם מותר לפרסם תמונות של בנות מבתים "מסורתיים" ולהפיצם לכל שואל, וכי יש הבדל בהלכה בין דם לדם? והאם נניח בנות גויות מותר להסתכל בתמונותיהם? הלזה ייקרא בוררות הלכתית?
ח, מדוע הוא בראותו הוכחות חותכות של פרסומי תועבה, לא פנה ל"קודקודים" כלשונם העילגת, והזהירם ממכשול זה?
ט, ואין מלאו לבו לצאת נגד גדולי הרבנים הספרדים הגאונים הרב משה צדקה, הרב יעקב תופיק אביעזרי, הרב שלמה זעפראני שליט"א אשר קטנם עבה ממתנינו. איך מרדת בהם? ולחלקת עליהם בריש גלי? האם לא היה צריך לבקש רשותם? האיננו צריכים למחות על כך? ואנשי חסותו מהלכים אימים על כל הרבנים בירושלים ומחוצה לה?

י, ועוד מילה לבנתיים, אין קרא מי שקרא ומכנים את אותן בנות אברהם יצחק ויעקב "אשפה", המוצעות בריש גלי לכל זב ומצורע? וממנים את הרפורמים לאפוטרופסים עליהן? העל זה ישתוק להם השם יתברך?
הרי בהחלטתו עשה את בנות ישראל הפקר!!!. לבנותיו או נכדותיו היית מתיר??? אתה הבנת את זה מר .... מדוע בני אשכנז קוראים לנו "פרענקים"???
אין כאן צדק, אין כאן יהדות, אין כאן תורה. אלא הכל פוליטיקה.
תמשיכו כדרככם לאיים!!! גם האירנים והקוראנים מאיימים!!!
שאלה - 178111
לכבוד הרב שלום רב אומרים שלא להסתכל בלבנה, כי היא נפגמה. האם באמצע החודש יהיה מותר?
תשובה
כמה טעמים נאמרו במניעת ההסתכלות, ועתה אין לי הפנאי לפרטם, ועיין במנוע החיפוש.
רק זאת אכתוב לך יהודי יקר. כי הגאון החיד"א ז"ל כתב בספרו ברכי יוסף אורח חיים סימן תכו, ה.
"הרב שיירי כנסת הגדולה כתב משם ספר חרדים (פרק מה) דאסור להסתכל בלבנה כי אם בשעת ברכה. ואני ראיתי בספר שושן סודות כ"י לרבינו משה בן יעקבי שכתב וז"ל, מצאתי לאחד מחכמי הקבלה וז"ל, שמעתי אומרים על מורי דודי רבינו מאיר הלוי שהיה מזהיר שלא להסתכל בלבנה, ואשריו ואשרי חלקו שזכה לתורה תמימה וכו' ודברי פי חכם חן ושפתיו ברור מללו, עכ"ל. ועיין בשל"ה".
שאלה - 178110
(חמתי)חמותי קנתה וילה עמ שאני ובעלי נגור בה והיא תגור ביח' למטה. זה יזיק לחינוך ילד, צריך לקצר לא יכולה לפרט. במידה ולא תבוא ליחידה תמשך לגור עם בן זוגה באסור. מותר למנוע ממנה לבוא?
תשובה
לשמור מכל משמר על חינוך הילדים ולא לוותר בשום מחיר.
שאלה - 178109
לכבוד הרב שלום רב
האם אבן השתיה היא מקום קדש הקודשים? והיא ידועה לנו היום?

תשובה
אבהיר לך ראשית כל ידידי, כי בימינו הכניסה להר הבית אסורה עלינו מכל וכל, ועוון חמור הוא להכנס שם, כי כולנו טמאי מתים ואסורים ליכנס שם.
לגבי המיקום המדוייק של מקום אבן השתיה שהיא קודש הקודשים, אין לנו דברים ברורים, כי לפי מדידות שונות שנעשו הדבר מוטל בספק, וזה אומר בכה וזה אומר בכה, ואין אתנו היודע בבירור עד מה.
אך לדעת שו"ת הרדב"ז ז"ל בחלק ב סימן תרמ"א, וסימן תרצ"א, וכתב שם "ומכל מקום אין ספק כי האבן הזאת אשר תחת הכיפה היא אבן השתיה אשר עליה היה הארון בבית קדש הקדשים לצד מערב".
והשם יתברך יחזירנו במהרה לציון ברנה ולירושלים בשמחת עולם.
שאלה - 178108
לכבוד הרב איך אפשר לנצל את היום הגדול של לג בעומר לתפילה ותחנונים לישועה בפרנסה ושלום בית לאישה כמובן
תשובה
לומדים תורה, תשיגו את הספר הילולא רבה.