שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


כ"ג/כסלו תשע"ח

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 151919
מורנו הרב שליט״א. שלום רב.
סליחה אפשר מכבודו מי כתב להדליק נר חנוכה בטפח הסמוך לפתח?

תשובה
בתלמוד שבת כ"ב, א.
מדרש שכל טוב בשלח פרק ט"ז.
שאילתות דרב אחאי וישלח כ"ו.
רבנו חננאל שבת כ"ב, א.
הרי"ף שבת ט, ב. בעמודי הספר.
הרמב"ם חנוכה פרק ד, הלכה ז.
הרא"ש שבת פרק ב, סימן ה.
מרדכי שבת רמז רס"ו.
מחזור ויטרי סימן רל"ו.
סמ"ג עשה דרבנן ה.
סמ"ק מצוה ר"פ.
רבנו פרחיה מפרש הרי"ף שבת.
ספר המנהיג עמוד תק"ל.
ראבי"ה חלק ג, סימן תתמ"ג.
שבולי הלקט סימן קפ"ה.
רבי דוד אבודרהם חנוכה.
שו"ת מהרש"ל סימן פ"ה.
מטה משה סימן תתקע"ט.
השל"ה תמיד נר מצוה ד.
לבוש תרע"א, ז.
פרי חדש, שם.
ברכי יוסף להחיד"א שם.
טורי זהב תרע"ו, ו.
הגר"א מווילנא ז"ל תרע"ו, ה.
הגהות מהריק"ש.
חיי אדם חלק ב כלל קנ"ד, י"ג.
ערוך השלחן תרע"א, כ"ג.

שלחן ערוך תרע"א, ז.

רבנו האר"י ז"ל בשער הכוונות דק"ח ע"ג.
שאלה - 151503
לכבוד הרב שלום
אני מתענג בשעות אלו על הספר ״יסוד ציון״ בליל ישועה בן תודה לרב על המתנה הנפלאההשם יברכך בבריאות איתנה ורפואה שלימה

תשובה
זה היה חלק בתוך ספר חנוכה. והחברים הרבנים הגאונים שערכו את הספר בימים שאושפזתי. והייתי מחובר ששה שבועות למטה ולי״ג צינורות. לקחוהו מתוך ספר ״חנוכה בציון״ שהיה בכתב יד, ועשוהו כרך בפני עצמו והחודש כתבתי לו בס״ד הקדמה ויצא דבר נאה ומשובח.

ושמחתי שהציבור יקרא בענין השובבי״ם ת״ת. וידע כי מעבר למה שההמון חושבים שתיקון השובבי״ם עיקרו תעניות או ״תענית דיבור״ על פי 1-800 ומתקנים למעלה. לא כן הדבר, אלא על פי דקדוק וקיום מאות!!!!!! מצוות ומדות והנהגות לכפר על פגם הברית והמצויות תחת ידינו יום יום. והכל מפי סופרים וספרים קדושים.

זו ההזדמנות לברך אתכם צוות של ששה גדולי תורה שערכו הגיהו וסידרו כל הספר. ועל צבאם המשביר לכל הארץ חתני הגאון הדיין המצויין, חכם ונבון. איש האשכולות. זריז ומהיר. הרב עובדיה יוסף טולדאנו שליט״א יחשל״א. יבורך הוא ובני ביתו בכל מכל כל. ועמו יתברכו כל החברים שעסקו במלאכת העריכה וההגהה. ושכרם כפול מן השמיים.
שאלה - 150950
מגבית חירום.

בתודה על העבר בעיניין התרומות להוצאת ספרי רבינו
אנו פונים בבקשת עזרה נוספת לחברים היקרים
יש ספר נוסף שצריך עזרתכם להעלותו לדפוס
תבורכו מפי עליון לתרומות חירום 0548033817 מנחם

תשובה
תודה לכולכם.
שאלה - 148691
לכבוד הגאון שליטא
מאד קל ולא מסובך לתרום לאתר באשראי.יש חלון מצד ימין באתר שכתוב עליו תרומות לוחצים עליו ויש אפשרות דרך אשראי ממלאים את פרטי הכרטיס ולוחצים על כפתור שלח

תשובה
שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 142901
לכבוד הרב
בכל ערב שבת אני מאזינה לתוכנית של הרב ברשת מורשת.
מזה שבועיים שאינימצליחה לשמוע את התוכנית, ומאד מצטערת על כך, ואיני היחידה שלא מצליחה, האם השידור עבר לתדר אחר ?

תשובה
העורך. 100.7. 92.5. 90.5. תודה.
שאלה - 152122
שלום לכבוד הרב
א. שנה שעברה ניסיתי צמר גפן בתור פתילה וזה לא צלח- פתיל צף זה בסדר?
ב. האם יש עדיפות לקנות למשל פתיחת ההיכל בשבת מאשר ביום חול?

תשובה
הפתילות נעשות מצמר גפן מיוחד. אפשר פתיל צף.
שאלה - 152121
לכבוד הרב שלום. אבי ע"ה נפטר בכ"ד כסלו התשע"ז. א. אני לאחר ניתוח. האם יועיל לי לצום מחר ( כ"ד- יום הפטירה) עד חצות היום? ב. מתי מסתיימת שנת האבל?
תשובה
יועיל בהחלט.
שאלה - 152120
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כשמתארחים בשבת חנוכה ובמוצ"ש אמורים לחזור לישון בבית, האם מותר לקיים סעודה רביעית במקום שמתארחים או אסור משום קביעת סעודה לפני הדלקת נרות?

תשובה
בהחלט אסור לסעוד לפני ההדלקה.
שאלה - 152119
לכבוד הרב
שלום כבוד הרב הנכבד !
אני יתומה מהוריי ואין לי אחים או אחיות אני ילדה יחידה להוריי שאלתי היא אם מותר לי לומר עליהם קדיש יתום?
תודה כבודו !!!

תשובה
אין צורך שתאמרי. אני אומר בלי נדר.
שאלה - 152118
לכבוד הרב שליט”א אחרי הפרישות לא ראתה בעונה האם מותר וצריך לבדוק אחרי תודה כבוד הרב.
תשובה
כדאי לבדוק לפני.
שאלה - 152117
לכבוד הרב שלום וברכה,
פסוק לשם איתיהאם עדיףאם א-שכחך י-רושלם ת-שכח י-מיני(בו מופיע גם הר"ת של השם אואשירה לה' בחיי...

תשובה
מצויין.
שאלה - 152116
לכבוד מו"ר הגה"צ שליט"א שלום רב
אם אפשר לשמוע דעת תורה אודות השטרות החדשים עם דמויות של נשים. יש איזה מניעה, הגבלה, עדיפות? חן חן.

תשובה
לרגל ה״רעש התקשורתי״ סביב התטאותי על שטר 50ש״ח. איני מביע דעתי. בין כך המדינה ומוסדותיה אינם מחפשים יהדות. אפילו לא מתייחסים להלכה
שאלה - 152115
לכבוד הרב
קמח מלא מנופה בואקום כשרות בדץ ע"ח האם ניתן לסמוך חזקה שנקי?
סעודת ברית בקדושה, האם חובה להשאר לסעודה? גם לאישה? נאמר לנו שאליהו הנביא מקלל מי שלא משתתף אמת הדבר?

תשובה
א, יש נפה מיוחדת לקמח מלא. ב, כשיש מנין בלעדיך מותר לך ללכת לעסקך אין קללות. יחולו על ראש המחבלים.
שאלה - 152114
לכבוד הרב
בכינרת יש דג בשם דג הביינית האם הדג הזה כשר למאכל ?

תשובה
בעקרון הוא סוג כשר. כי יש לו קשקשים ואפילו גדולים במיוחד. ונזכר בתלמוד. אלא שיש לבדקו היטיב מן התולעים. כי הוא ניזון מהם.
שאלה - 152113
לכבוד הרב שלום רב
לוי רוצה ליטול ידיו של כהן לפני ברכת כהנים אולם מסרב ליטול את ידיו שלו תחילה. כיצד ינהג הכהן?

תשובה
אפשר.
שאלה - 152112
שלום לכ' הרה"ג
אדם שהתעורר באמצע הלילה ורוצה לקרוא דברי תורה כמו למשל לקרוא ולהקריא שאלות מהאתר שהם ממש בגדר לימוד תורה. יכול בלי ליטול ידיים? כיוון שמתכוון להמשיך לישון

תשובה
צריך נטילה וגם ברכת התורה.
שאלה - 152111
לכבוד הרב
אשה לא יכולה לעמוד בדרישות בנושא שלום בית....הוא דורש כל כמה ימים
מותר לדחותו?

תשובה
להשתדל לפי היכולת.
שאלה - 152110
שלום לכבוד הרבהאם זה נכון שאין צורך לעשות סקוץ של כלים
לבשר לבד וחלב לבד אפשר באותו אחד תודה לרב

תשובה
בהחלט לא נכון. מפרידים ביניהם. כי יש הרבה שומן ספוג בהם.
שאלה - 152109
כת"רסיפוק עילאי לראות ולקרוא איש אלוקים ששומר על הגחלת של בני אברהם יצחק ויעקב. שמעתי את הפיוט יה הצל יונה כפי שכתב מורנו בספרו והדמעות ירדו.בבקשה תמשיך לגלות לנו עוד.
תשובה
תודה לבורא עולם.
שאלה - 152108
לכבוד הרב שלום רב
אני גר בקומה שניה ויש מולי רק שכן אחד אם להדליק את חנוכיה פתח הדלת מבחוץ בתוך הבית ליד הפתח?

תשובה
כתבתי לך בתוך הבית ליד הדלת.
שאלה - 152107
אחי היקר נפטר בכ״ג בחשון עשו את הסעודה בערב ביום א׳ ומחר שני בבוקר עולים לבית עלמין ויוצאים מהשלושים?? נוהגים נכון ?
אני לקראת סוף המחזור אני יכולה ללכת לגילוי מצבה

תשובה
תלכי אחרי חנוכה.
שאלה - 152106
לכבוד הרב שלום רב, האם בלבישת טלית קטן מצמר אבל
פחות משיעור של 48 ס"מ ברוחב האם מקיימים מצוות עשה
מהתורה?

תשובה
לא בהחלט ואסור לברך עליו. רק לקטן משום חינוך.
שאלה - 152105
שלום רב,
כתוב בהלכה מדליקין נר חנוכה מנר חנוכה ודווקא להדליק זה מזה בלא אמצעי,אבל להדליק זה מזה ע"י נר של חול-אסור משום בזיון.
איך ניתן להדליק כוסיות שמן בלי נר שעווה?
תודה

תשובה
זה לא נאמר על כוסות שמן. אלא על נרות מוצקות קשיחות.
בכוסיות שמן זה שייך שאם נכבה אחד הנרות אסור יהיה לקחת נר והדליקו מאש אחת הנרות כדי להעביר לנר חנוכה אחר. משום שהנר המתווך הוא חול. ומותר ישירות מקודש לקודש אך לא מקודש לחול וממנו לקודש.
שאלה - 152104
שלום לכבוד הרב מו"ר, האם לסנדק כשר יש זכות להמשיך ולברך גם לאחר הברית? ועד מתי נמשך אור המצווה הזו שעוד הוא נחשב סנדק?
תשובה
יש מהפוסקים שכתבו מכיוון שהסנדק נמשל למזבח שעליו מקריבים וזורקים את הדם. ואחרי כן מנסכין יין. לכן הוא יברך וישתה היין.
שאלה - 152103
שלום לכבוד הרב,
אני בכיתה ח'. בכיתה התחלנו לומר כל יום 'נשמת כל חי' בין ברכות השחר לפסוקי דזמרה לזכות מורה רווקה. האם מותר לנו לומר ביום חול? ובמקום הזה בתוך התפילה? תודה!

תשובה
מותר.
שאלה - 152102
שלום לרב
אני אשת אברך ומאוד אוהבת טיפוח.רציתי לדעת האם יש בעיה למרוח לק שקוף בציפורני הידיים?הציפורניים רק נראות מבריקות אבל נראה שיש לק וזה לא מטבען והאם יש בעית חציצה?

תשובה
מנהג לא טוב ולא כשר ולא כדאי רוחנית לגדל צפרניים, יש תחומי טיפוח אחרים טובים ויעילים. וגם מועילים.
שאלה - 152101
שלום לכבוד הרב אבא שלי לא דתי 1. האם מותר לארח אותו בשבת, כאשר הוא צריך לנסוע בשבת כדי להגיע אלינו? 2. האם מותר לנו להזמין אותו בעצמנו לשבת או לחג בתקווה שזה יחזיר אותו בתשובה
תשובה
לא להזמינו אלא אם כן בא מאליו, מהנסיון אין חזרה בתשובה על ידי חילול שבת בפרהסיא.
שאלה - 152100
לכבוד הרב שלום רב, אנחנו ממשיכים את שיעורי התורה כרגיל אצלנו בבהמ"ד,כולל ערב.האם אפשר להדליק נרות עם ברכה בשביל פרסום הנס?(לא מתפללים שם מנחה וערבית)
תשובה
זה לא לכתחילה.
שאלה - 152099
שלום לכבוד הרב היקר,
המשנה של שבת הידועה :״המכבה את הנר מפני שהוא מתיירא מפני.. רוח רעה״א. על איזו רוח רעה מדוברמה לכיבוי נר ולרוח רעה ? מה הקשר בינהםתודה.

תשובה
המדובר לא עלינו בחולה נפש שאחזתו רוח רעה, וכתב הרמב"ם ז"ל כי האור מפריע לו מאוד, ובורח אל מקומות חשוכים, כי רוח רעה אחזתו לא עלינו. והוא חולה שיש בו סכנה.
שאלה - 152098
לכבוד הרב
חיללתי שבת בידיעה ראיתי ברחוב שטר של 200 ש"ח ואמרתי לביתי לשים בעגלה מרגישגואל נפש לא יודע מה לעשות מרגיש שחרב עולמי!כל כך רחוק מלחזור בתשובה מרגיש שכולי תחפושת

תשובה
תתן 20 ש"ח לצדקה ויתכפר לך. עוון המוקצה.
שאלה - 152097
לכבוד הרב שלום רב תודה קיבלתי תשובתך לגבי בעלי שעושה קידוש בבית הכנסתביקשת שיגיע אלייך .היכן הישיבה שלך והאם יש טלפון שיוכל לשוחח איתךאולי יתבייש לבוא...
תשובה
שיגיע לאחר השיעור במוסאיוף בימים ראשון שני וחמישי, או ברביעי בחולון.
שאלה - 152096
שלום לכבוד הרב
האם ניתן לאכול ירק של (גוש) קטיף מלכתחילה או שיש להחמיר ולא לאכול כלל ?

תשובה
אפשר בהחלט, לאחר שטיפה במים זורמים.
שאלה - 152095
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אנחנו מתפללים תפילת ערבית בעבודה בשעה 16:00 האם אפשר להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת עם הברכות בשעה 15:58 ?
חג חנוכה שמח

תשובה
זמן ההדלקה הוא בפלג המנחה שחל בימי החנוכה בשעה 15.50.
שאלה - 152094
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היזם תרם לנו ביה"כ בהתחלה אמרו שיהיה ספרדי כי הרוב ספרדים היגיעו כ 15 אשכנזים ודורשים שיהיה נוסח אשכנזי כי אין ביה"כ אשכנזי יש רק חב"ד האם הם צודקים?

תשובה
ההלכה קובעת שנוהגים על פי הרוב.
שאלה - 152093
שלום לכבוד הרבמיחם עולה 250 . בקניה מעל מאהה יעלה המיחם מאה. האם מותר לקבל את ההנחה שלקוח אחר קונה ואני לידו?
תשובה
רק ברשות המוכר.
שאלה - 152092
לכבוד הרב שלום רב
א. האם מותר לברך "הנותן ריח" על אתרוג הנמצא בשקית וואקום,אך מפיץ ריח?

ב.המתפלל בשבת במניין שעומדים אחר "ברוך שאמר",יעמוד עמם בכל זאת?
תודה רבה וכל טוב!

תשובה
אינו צריך לעמוד.
שאלה - 152091
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לגבי הדלקת נרות חנוכה כמה זמן נמשך צאת הכוכבים?

תשובה
עד 20 דקות מהשקיעה.
שאלה - 152090
שלום לכבוד הרב הייתי בסופר ומישהי שאיני מכירה ביקשה שאצרף לקניה שלי מוצר שבמבצע מסכום מסויים ובמקום לשלם לי על המוצר 25 שילמה לי 45-שאלתי מה עליי לעשות עם הכסף (20)הנותר?
תשובה
להבא לא לבצע עיסקאות מסוג זה.
שאלה - 152089
שלום לכבוד הרב ביתי לומדת בבאר שבע משכירה שם דירה מגיע לבית ההורים פעם בשלוש שבועות לשבת העם צריכה לברך על נרות חנוכה או יוצאת יד חובה בהדלקת ההורים יש עמה עוד שתי שותפות
תשובה
ספרדיה יוצאת ידי חובה בהדלקת ההורים. ובכל זאת אחת הבנות תדליק בדירה בברכה ותכווין על כולם.
שאלה - 152088
לכבוד הרב
נתבקשתי לשאול במצב שמישהו התארס וביטל את האירוסין וגרם צער ואיבוד כספים לכלה ומשפחתה,וכיום ניסה לבקש מחילה וליצור קשר ע"י מכתב וטלפונים ולא צלח מה עליו לעשות ?

תשובה
ישלח דרך תלמיד חכם הגון וניטראלי. את הסכום שעשה נזק ויפצה אותם.
שאלה - 152087
לכבוד הרב שלום רב
עם הרבה ס"ד והם הרבה השתדלות , זכיתי לקבל היום
את ספרו החשוב של כת"ר "יסוד בציון " ישר כח עצום
תודה רבה .לרב מזכה הרבים .

תשובה
תודה לך.
שאלה - 152086
שלום לכבוד הרב
האם עדיף להדליק נרות בזמן עם הילדים או לחכות לאשה שמגיעה מהעבודה בשש וחצי ולהדליק ביחד.

תשובה
כדאי לחכות לה.
שאלה - 152085
כבוד הרב. ש"ץ בשנת אבל בערבית, אמר עלינו לשבח ודילג על "ברכו את ה' המבורך" ולכן אחד המתפללים אמר ברכו והקהל ענו. לטענת הש"ץ האשכנזי בשנת אבל נוהגים לאמרו לאחר עלינו לשבח?
תשובה
יפה עשה זה שאמר.
שאלה - 152084
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,ב"ה,אתחתן ב כד'כסליו,אמא של השכנה נפטרה ב כב' כסליו, האם מותר לנחם, או עדיף לא?
תשובה
לפני החתונה כן.
שאלה - 152083
שלום לכבוד הרב, האם כשאני מארח את אחותי הנשואה גם כן יש צורך בשתי שולחנות והפרדה? יושבים בשולחן אני ואשתי אחותי ובעלה ועוד כמה תינוקות. תודה לכבוד הרב
תשובה
זו המשפחה המצומצמת ומותר באותו שלחן. אלא שגברים לא ישבו מול נשים בעיקר נשואות.
שאלה - 152082
לכבוד הרב שלום רב
קנינו תירס פלחים מהשוק , האם אפשר לאכול , ואם צריך בדיקה איך בודקיםתודה רבה לרב על התשובות והדברי תורה באתר ושלא באתר

תשובה
לא שייך "לבדוק". פלחי תירס מלאים בתולעים גם נסתרים.
שאלה - 152081
לכבוד הרב שלום רב
אדם שרוצה להדליק נר חנוכה במקום עבודה (הרוב נשים ואין עשרה)
לא מדליקים עליהם בביתם.
האם מותר להדליק בברכה לזכות אותן?

תשובה
מצווה להדליק שם בברכה.
שאלה - 152080
כבוד הרב
ראיתי השאלה על הבאבא, אני בוכה על זה, אני יודע במי מדובר, אם הרב מגלה עמוקות היה רואה את התספורת שלו, היה שורף אותו, אפרש דברי הרב, מגיע לו "פי מאה", פי ס"מ של הסט"א

תשובה
ואם מרן הרב עובדיה ז"ל היה רואהו היה עושהו אבק.
שאלה - 152079
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כל ערב ראש חודש מתענה
אמרתי שבוע שעבר שיום שני כ"ג הפעם אתענה.כל הזמן חשבתי על זה אתמול אבל משום מה היום במנחה שכחתי לקבל על עצמי.
מה אני אעשה?

תשובה
להתענות ביום שלישי.
שאלה - 152078
לכבוד הרב שלום רב . אחי נפטר כ"ג בחשון והתחלתי לשבת שבעה ביום
כ"ד בחשון. היום עושים סעודה לחודש. מתי עלי להתגלח תודה וברכה

תשובה
בעריכת הסעודה יש הרבה מכשולים ואיסורים הלכתיים. בואו נחזור למנהג המקורי. ללמוד כמה שעות זוהר ומשניות לעילוי נשמה עם כיבוד קל.

יום שלישי כ"ד בכסלו הוא יום השלשים, לך בתור אח מותר להתגלח בו, לבנים רק למחרת יום רביעי כ"ה בכסלו לאחר שחבר יגער בהם ויאמר להל להתגלח ולגזוז צפרניים.
שאלה - 152077
לכבוד הרב האם הרב יוכל להסביר את חשיבות קריאת שמע על המיטה? בעלי דתי שומר מצוות, אין טלוויזיה או אינטרנט אבל לקרוא שמע על המיטה, מסרב.. גם כשביקשתי בנועם.
תשובה
אינך אחראית עליו. את שלך עשית.
שאלה - 152076
לכבוד הרב שלום,
אף פעם לא ביטלתי מצוות שלוש סעודות בשבת
אבל השבת האחרונה, היו לי כאבי בטן ושלשולים, ולא קיימתי סעודה שנייה ושלישית. האם כדאי לצום יום אחד בכדי לכפר?

תשובה
אל תצום ואל תיחלש. תלמד הלכות שבת בדקדוק.
שאלה - 152075
שלום לכבוד הרב
יש איזה באבא נולד חדש שמובא בתקשורת ,והוא יעני מדבר עם מתים ורואה אותם ,וגובה סכום מאוד גבוהה לתיקון כמדומני 1500
ואמרתי לו שזה דימיוני ,האם ח'ו יכול להזיק

תשובה
מגיע לו סכום פי מאה.
שאלה - 152074
לכבוד הרב שלום
האם ההידור כדי לזכות בהבטחות של חז"ל רק אם מכין בעצמי את הפתילות או שאני שם פתיל צף?
האם נכון לומר לציבור כשהנרות דולקים מכבים טלויזיה טלפונים עיתונים וכו?

תשובה
ידידי היקר. אנחנו היהודים לא עושים מצוות בשביל שכר. אלא לענג את אבינו שבשמיים. העיקר שתהיה פתילה.

וכל ענין חנוכה הוא לעקור את ״תרבות יון״ שהיא לשכחם תורתך. ולכן כל אירועי הבידור למיניהם ומופעי הליצנות המארגנים עתידים ליתן את הדין. ולא יראו פני משיח צדקינו אשר בקרוב יבוא.
שאלה - 152073
לכבוד הרב האם הקהל צריך לעמוד בשני המזמורים שאחרי ברוך שאמר ביום שבת במזמור שיר ליום השבת ובמזמור ה' מלך תודה רבהיום ניפלא
תשובה
עיין בשיבת ציון ובארחות ציון כי מנהג הספרדים על פי הקבלה והכתוב בשער הכוונות לשבת מיד בסיום מלך מהולל בתשבחות. ומנהג מרוקו לעמוד ולא ידעתי מדוע. כי בזוהר הקדוש החמיר מאוד בקטעי התפלה לשבת. שאם לא כן כמעט התפילה אינה עולה כי היא בעלמא דנוקבא. עיין שם.
שאלה - 152072
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ב"ה עם 4 בנים ( הקטן כמעט בן שנתיים ) ואשתי לא מוכנה לשמוע כרגע עוד . האם יש היתר? מה ניתן לעשות ?

תשובה
בת נחמדה וטובה מי לא רוצה.
שאלה - 152071
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי ילד בן 9 והוא מאוד רוצה שתהיה לו חנוכיה ושהוא גם ידליק עם חנוכיה משלו האם מותר? אנחנו ספרדים
ה' יברך אותך כבוד הרב, תודה רבה לה' שיש לנו אותך

תשובה
בברכה אסור, ידלים בלי ברכה ויאמר הנרות הללו וישיר.
שאלה - 152070
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להשאיר חצי בצל בשקית במקרר אם אני לא צריכה את כולו לבישול? -האם זוג עם ילדים המתגורר בשכירות,הלוואות בבנק,ותשלומים שטופים, חייב במעשר?

תשובה
א, אם נשארה הקליפה מותר. ב, אם יש חובות פטורים.
שאלה - 152069
לכבוד הרב שלום רב
לאמא סרטן במעיים....
אמור לעבור בדיקת קולונסקופיה וגסטרו ביום ראשון המשמעות שלא שלא לאכול סעודות שבת וגם תפילות.
האם לקבוע לתאריך אחר באמצע שבוע?

תשובה
אל תתערב, כי עלולים לדחות לתקופה לא סבירה.
שאלה - 152068
שלום לכבוד הרב
אישה בהריון אכלה בשר...מתחשק לה אחרי נגיד שעתים שלוש משהו חלבי אם מותר לה לא להמתין 6 שעות?

תשובה
תוך שש שעות תשתה חלב סויה, ומוצרי פרווה.
שאלה - 152067
שלום לכבוד הרב,
בן ואמא שנמצאים בבית משעה חמש ומחכים לאבא שיחזור לערך בשעה שמונה מהעבודה, ורוצים לאכול סעודה עם פת יהיה להם אסור? הרי הם תלויים באבא שיחזור כדי להדליק.

תשובה
יכולים לאכול.
שאלה - 152066
לכבוד הרב שלום רב
במיקום החנוכיה בטפח של הכניסה - היא אמורה להיות מאונכת לדלת או מאוזנת?
תודה

תשובה
לפי מבנה הכותל בבית.
שאלה - 152065
לכבוד הרב שלום רב
עד איזה שעה בנות יכולות להגיד "שמע ישראל" בברכות השחר?

תשובה
שמע ישראל פעם אחת ביום ופעם אחת בלילה. ברכות השחר וברכת התורה צריכות כל שעות היום. בלילה לא.
שאלה - 152064
בעלי מעשן חשיש ואני מאוד שוברה דיברנו הוא מתבייש ללכת לגמילה וקשה לו להפסיק שהוא לא מעשן הוא עצבני וזה משפיע על הבית אולי עם הרב ידבר איתו הוא יפסיק
תשובה
שיחה אתי לא תתרום כלום, הוא זקוק לטיפול גמילה מקצועי.
שאלה - 152063
היום ה30 לאחי מה נכון לעשות במשך השנה האם מותר לעלות לבית העלמין במשך השנה כולה מה אני כאחותו יכולה לעשות לעילוי נשמתו ולגמול לו בטוב על מה שנתן לי במהלך חייו
תשובה
אחת לחודש, ובמשך השנה לקרוא תהלים ופרקי אבות.
שאלה - 152062
לכבוד הרב הי"ו
מחר אי"ה צריכה לבצע בדיקת הריון לאחר טיפולים, חוששת מאוד לקבל תשובה שלילית(בשל דימומים שהיו) ולהתחיל הכל מהתחלה. מה לעשות?(משתדלת לא להפריע לרב בשאלות)

תשובה
לקרוא תהלים.
שאלה - 152061
שלום לכבוד הרב
כאשר אומרים תדיר ושאינו תדיר בהדלקת נרות חנוכה כאשר ישנה אפשרות להדליק את הנרות בזמן שהרמב"ם אמר להלכה ולא התפללנו ערבית מה עדיף? תודה רבה לכבוד הרב

תשובה
עיין חזון עובדיה חנוכה.
שאלה - 152060
לכבוד מו"ר.
אנחנו נמצאים בגלות אדום עדיין בעוונותנו ואנחנו סובלים בגלות זו דווקא מבני ישמעאל, יש הסבר לכך כבוד הרב?

תשובה
זה בגלל עוונותינו, הם סך הכל המקל.
שאלה - 152059
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמי יוסף ואני רוצה לקנות את הספר יסוד בציון לרב שלי שטרם נפקד (כבר 15 שנה),, רציתי לכתוב לו הקדשה על הספר ובקשתי לשאול את כבודו מה אפשר לכתוב לו?

תשובה
תברכהו בבנים זכרים זרע של קיימא בקרוב.
שאלה - 152058
לכבוד רבנו האהוב שליטא, בעל חזות חרדית נהג הסעות, האם מותר לעבוד על רכב בו מותקנת טלוויזיה, אעפ שאיני רואה וקשור בזה, אבל ב"ה אוזניי עובדות ושומע הכל, וכן האם יש חילול ה'?
תשובה
תנתק אותה.
שאלה - 152057
לכבוד הרב שלום וברכה
קראתי כאן באתר שהמחבר של פיוט "ארץ הקדושה יקרה חמודה", הוא רבי אברהם סלאמה ובספר חרדים של רבי אלעזר אזכרי כתוב שריה"ל. האם זה פיוט אחר או שיש גרסה כזו?

תשובה
נכון כך כתב בספר חרדים פרק ב, וכן השל"ה ועוד, וכולם נשענים על הרב ספר חרדים, לעומתם יש משוררים וחוקרים הטוענים כי חיבר רבי אברהם סלאמה ז"ל ולא רי"ה. גם מסגנון הכתיבה נראה בעליל שאינו לרבי יהודה הלוי ז"ל, לכל מי שמתבונן בסגנון כתיבתו המיוחדת.
שאלה - 152056
לכבוד הרב שלום רב
משתכנים במלון בירושלים באחד מימי החנוכה. אין אפשרות להדליק בחדרים אולם בלובי יש הרבה חנוכיות לטובת דיירי המלון. לאור האמור כיצד ננהג.

תשובה
תלכו למלון אחרי החנוכה.
שאלה - 152055
בסד שבוע טוב לכבוד הרב וברכה על הספרים החדשים שיצאו שאלה אותי אלמנה שבנה לא רוצה לעשות לה הבדלה האים היא יכולה לעשות ולישתות מהיין כי שמעה שאסור לאשה לשתות מהיין של ההבדלה
תשובה
מותר לאשה לעשות הבדלה לעצמה.
שאלה - 152054
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מעוניינים לקנות ספרים של הרב ,גרים בקחובות איפה אפשר למצוא?

תשובה
0522-751-941.
שאלה - 152053
לכבוד הרב שלום רב
אני חוזר מהעבודה בין 18:19. האם אישתי צריכה לחכות לי להדלקת נרות או להדליק בצאת הכוכבים

תשובה
כן יש עדיפות שתחכה לך ותדליקו ביחד ויהיה פירסום הנס, אך אם חלק מהילדים ילכו לישן, יש לה להדליק בברכה לה לך ולהם ולכווין עליך.
שאלה - 152052
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שבוע טוב ומבורך,
מה יעשה אדם שבעברו הלבין אנשים ברבים והעליבם, חזר בתשובה ולא זוכר את האנשים שהלבין פניהם, ואיפה נמצאים היום, כיצד יכפר?
תודה.

תשובה
השם יתברך יזכה אותו ויזמין לו אותם במשך חייו ויפייס אותם וימחלו לו.
שאלה - 152051
לכבוד הרב
בשנים שעברו הדלקתי המנורה מול החלון(בתוך הבית).אם אני מדליק בשנה הזאת בצד הפתח יש לחשוש למראית עין מצד השכנים שלא יראו אותה בחלון? תודה רבה!

תשובה
לא עיניים ולא אזניים. תדליק הכי מהודר ליד הפתח.
שאלה - 152050
לכבודק הרב
הנוסע למספר ימים לחנוכה עם אשתו וילדיו ואחד מבניו הגדולים נשאר בבית .האם עליו למנות את בנו שנמצא בבית להדליק את החנוכיה או שעליו להדליק בעצמו עם אשתו ושאר ילדיו

תשובה
מצווה בו יותר מבשלוחו, והוא בהחלט ידליק היכן שיהיה בברכה, מכיעוון והוא עצמו וגם בני ביתו צריכים לראות הדלקת נר חנוכה.
במקביל הבן ידליק לעצמו בבית כדי לצאת ידי חובה, מכיוון והוא מתגורר בדירה.
שאלה - 152049
לכבוד הרב האם מותר לי לקנות לחברה שלי שהיא חילוניה מתנה מכונה שעושים איתה לק
ג'ל בציפורניים והיא לא דתיה אז היא תעשה גם לק בצבעים עזים .תודה

תשובה
תקני לה ספר תהלים מהודר.
שאלה - 152048
שלום לכבוד מו"ר
עד היום הייתי קורא את נוסח 'הנרות הללו' של ה49 תיבות. כעת ראיתי מה שכתב הרב בחנוכה בציון בעניין הנוסח של ה36 תיבות. האם אוכל מעתה לקרוא בנוסח של ה36 ללא התרה?

תשובה
בהחלט כן. כי הוא נכון ומדוייק.
שאלה - 152047
לכבוד הרב
שיבת ציון חלק ב שער יב אות נא בענין פרשת וישלח עד סוף חמישי במוצש"ק , על איזה זמן נאמר לאמרו? הרי במוצש"ק בחושך אין זה זמן למקרא האם הכוונה היא לאחר חצות לילה?

תשובה
לכבוד מוצאי שבת קודש, ולצורך גדול מותר.
שאלה - 152046
לכבוד הרב שלום רב
הרב אמר לי השבוע ללמוד כל ספרי מוסר
ברצוני לדעת איזה ספרים הרב ממליץ???

תשובה
ארחות צדיקים, פלא יועץ, שבט מוסר, ראשית חכמה.
שאלה - 152045
לכבוד הרב שלום רב
למה פני הכרובים בדמות תינוק

תשובה
כתב רבנו יעקב בעל הטורים ז"ל שמות כה, י"ח. "כרובים. כרביא (סוכה ה ב). כי נער ישראל ואוהבהו (הושע יא א).
שאלה - 152044
שלום לכבוד הרב
גר שהתגייר בצבא ואחרי תקופה עשה גיור לחומרה מתי היום הולדת שלו?

תשובה
מי חוגג יום הולדת? רק פרעה.
שאלה - 152043
לרב הגאון!
רווק שגר עם הוריו, יוצא ידי חובה בהדלקת אביו. אם כן מדוע הוא צריך להשתתף בפריטי ? (השתתפות של כמה שקלים בהדלקה)
והאם זה משנה אם הוא אשכנזי או ספרדי
תודה מראש.

תשובה
כיוון שאוכל ושותה שם אינו צריך לשלם עבור הנרות.
שאלה - 152042
לכבוד הרב שליט"א האם מותר בשבת למלא מים רותחים מהמיחם לכרית חימום מגומי,שבפנים יש טיפות של מים קרים מהשימוש הקודם.אי אפשר לייבש לגמרי אחרי שימוש.שבוע מבורך
תשובה
לנער היטב ולמלאת, כי אינו מתכווין לבשל את הטיפות שנשארו.
שאלה - 152041
שלום לכבוד הרב,
האם זה בסדר לשים בנטלה קצת מים חמים כדי שהמים לא יהיו כל כך קרים בנטילה? אני סובלת מקור באצבעות. הכוונה לימות החולתבורכו מן השמים.

תשובה
מותר.
שאלה - 152040
לכבוד הרב
בעלי נוהג לעשות קידוש בבוקר בבית הכנסת למרות שכעסתי על זה מאוד .הוא אוכל שם וכשיששבת חתן הוא חוזר לגמרי שבע והיכן חינוך ילדים?דיברתי איתו המון כלום לא עוזר ! עצוב

תשובה
תשלחי אותו אלי בבקשה.
שאלה - 152039
לכבוד הרב
הבת שלי מוריה סובלת מחרדות בגלל שאני לא הרגשתי טוב תקופה ארוכה עכשיו ברוך השם יש לי שיפור אבל היא לא יוצאת מיזה יש לציין שהילדה מטופלת בפרחי באך ונשימות מה לעשות?

תשובה
דחוף לרופא משפחה, לקבל תרופות יעילות נגד חרדות.
שאלה - 152038
שלום לכבוד הרב.בעלי מגיע לישון בבית רק בסופ״ש.האם מותר שבני בן ה4 ישן איתי בחדר ההורים?במיטות מחוברות? ( יש לבני חדר לבד,אך הוא חושש לישון לבד,ומגיע בלילה למיטתי)תודה.
תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 152037
שלום כה"ר מו"ר, אם זו לא חוצפה ואפשר לבקש מכבוד הרב בבקשה שיכתוב לנו מה ראוי לעשות הסנדק ביום המילה החל מזמן שקםאם זו טרחה לא כמובןתודה גדולה למורנו הרב.
תשובה
העורך, בבקשה לחפש במאגר שיעור מיוחד של הרב בענין.
שאלה - 152036
שבוע טוב הרב! בעזרת השם, בליל שלישי אדרש להראות את הדירה למכירה לאלמנה ובתה הרווקה; אהיה לבד, בניין נעול ואין זמן אחר. מה עדיף, לצרף את אמי או אחותי הגדולה כדי למנוע ייחוד?
תשובה
תזמין את מי שקל יותר בשבילה.
שאלה - 152035
לכבוד מורנו ורבנו שלומו יסגא לעד סלה.
כת"ר כתב לגבי אשה שמתפרסמת תמונתה ולאחר פטירתה נידונת בשמים, אם אפשר שוב את מקור הדבר במחילה.

תשובה
עיין בספר רב ברכות שנכתב בשנת תרע"ח, [לפני 150 שנה בדיוק], להגאון רבנו יוסף חיים ז"ל שכתב במערכת צ, ערך "צורת אדם". ומכיוון שאין הספר הנ"ל מצוי בידי כל אדם אעתיק לך לשונו. "והנה ודאי כי האשה הלוקחת צורתה על ידי "המאכינה" [המצלמה] ועושים ולקחים צורתה כל כמה ניירות ומחלקים אותם לכמה בני אדם, הנה הם מכשילים את הרבים, כי הצורה הזאת הולכת ממקום למקום, מעיר לעיר, וממדינה למדינה, ועיני הכל שולטים בהם, בין אותם שהם בני ברית, ובין אותם שאינם בני ברית, וגם כל טמא לנפש, והכל מסתכלים בה ובאים לידי הרהורים לא טובים, כי היצר מכשילן להביט ולחשוב בתוארה ויופיה.

וזאת הצורה תישאר קיימת לדורי דורות, כי האשה לקברות תובל והיא בתוך העפר, ועם כל זאת המכשלה הזאת תעשה פעולתה. ולכן ודאי ימנעו הנשים מזה המכשול לבלתי יקחו צורתם על ידי המאכינה, ואם היא לוקחת ונותנת לחבירתה, מי יודע ביד מי תיפול אחר כך צורתה. ובפרט לאותם הלוקחים על כמה ניירות ומחלקים אותם, ולפעמים האשה במערב ואיש בליעל יראנה במזרח, מחק שנה או יותר וחוטא במראיתו. ואין זה ראוי והגון לזרע אברהם יצחק ויעקב זכותם יגן עלינו אמן, אשר שם השם נקרא עליהן, וזהו דרכן של הגויים הפרוצים, אל לא כאלה חלק יעקב זרע ישראל [ירמיה י, ט"ז], ברוך אלהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, הוא יתברך יעזרנו על דבר כבוד שמו תמיד אמן כן יהי רצון". עד כאן דברי קדשו.
שאלה - 152034
שלום לכבוד מו"ר
אישה שהדליקה בברכה נרות שבת בביתה והלכה לסעודת ליל שבת במקום אחר וידעה שכאשר תחזור באותו לילה, שבוודאי הנרות יהיו כבר מכובים. האם בדיעבד זה בסדר? תודה רבה

תשובה
במצב כזה שתי ברירות לפניה. א, תתעכב קצת ליד הנרות סמוך לזמן השקיעה בשעה שהשמש נחלש אורה, והיא תיהנה מאור הנרות, ואחר דקותיים תצא. ב, שיהיו הנרות מספיק ארוכות שידלקו כשתחזור.
שאלה - 152033
לכבוד הרב שלום
האם מותר לאישה לחטט לבעלה בפלאפון שלו ולראות עם מי מדבר ובמה צופה ולראות את ההתכתבויות שלו?בעלי אומר שאסור והוא שם סיסמא לנייד שלו ואומר שאני חטטנית וקנאית

תשובה
מצד הגינות. ודרכי שלום בית ואמינות הדדית, זה לא טוב שמגיעים למצב שמחטטים בחפצים של השני. לעשות הכל יחד מתוך הבנה ואימון הדדי.
שאלה - 152032
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שבוע טוב. בעת שטיפת
כלים בשריים במים חמים (עד רותחים ?) שפכה בתי הקטנה חלבלכיור ונשפך על צלחת חרסינה ועל סכוםובצלחת שניה אולי נגע מגבה. מה לעשותתודה

תשובה
המים בברז אינם מגיעים לרתיחה. וקשה לשטוף במים רותחים. אך בכל זאת הם כן מגיעים לחום ״שהיד סולדת בו״ שהוא 45 מעלות צלסיוס.
ולכן יש את הכלים לשטפם שנית בסבון. והם מותרים.
שאלה - 152031
לכבוד הרב שלום רבאחותי רווקה עוד מעט בת 36לא עשו לה זבד הבתיכול לעזורמה עוד יכול לעזורתודה רבה כבוד הרב תזכה להגדלת התורה בישראל
תשובה
אנחנו הספרדים לא נהנגו לעשות לבת לא זבד ולא מסיבה. ורבות בנות נישאו והשיאו את בנותיהן.
שאלה - 152030
לכבוד הרב אנחנו נשואים 9 חודשים ועדיין לא נקלטנומה לעשות?
תשובה
לא להיבהל. זה קורה אצל הרבה זוגות. אל תילחצו מההורים.
שאלה - 152029
הרב, בשחרית בחורף לובש גופיה חולצה וסוודר. קשה להניח תפילין של יד במקום. לכן פושט הסוודר מתעטף בטלית. לאחר ההנחה אני מוריד הטלית ומתלבש ושם הטלית. העיר לי אדם שיש בעיה כך?
תשובה
הסדר הוא להתעטף בטלית ואחר כך להניח התפילין. ואם אירע מאיזה סיבה שהאדם הוצרך לפשוט הטלית ולהניח התפילין רשאי. כי בירך והתעטף תחילה בטלית.
שאלה - 152028
לכבוד הרב שלום רב
אנו מדליקים נרות חנוכה בשמן. מה ההלכה אומרת מבחינת ההידור האם צריך להיות 100 אחוז שמן זית או שניתן 90 אחוז שמן קנולה ו-10 אחוז שמן זיתשבוע טובוחג שמח

תשובה
ההלכה מתירה כל שמן שהוא ראוי להדלקה ודולק יפה. אך ״מצווה מן המובחר״. להדליק בשמן זית.
שאלה - 152027
לכבוד הרב שלום רב האם מותר ללכת לישון עם גרביים? ומה לגביי תינו שבליל נופל השמיכה וקר האם מותר להם לישון עם גרבים שמעתי שזה פוגע בר4יה האם נכון? תודה לרב
תשובה
מותר לישן עם גרביים. בתלמוד נזכר לא לישן עם נעליים.
שאלה - 152026
כבוד הרב
רופא צעיר (סטאז׳ר) שצריך לעבוד במיון וקיים נוהל בבית החולים שכול חולה שנכנס למיון צריך לעבור בדיקת דם מה יעשה בשבת ?

תשובה
זה חלק מהנוהל כשמתעסקים ברפואה. ויש לקחת זאת בחשבון מראש.
שאלה - 152025
שבוע טוב לרב
אני בשבוע 41 וסכרת הריונית. אין צירים והרופאים אומרים שעם סכרת זה מסוכן כבר בשלב הזה לחכות ולכן רוצים שאבוא היום או מחר לזירוז.
אני חוששת מזירוז מאד. מה לעשות?

תשובה
לא לפחד. ללכת בבטיחה בהשם יתברך שהכל יעבור בשלום והוא ישגיח עלייך.
שאלה - 152024
שלום לכבוד הרב.ביקשו ממנו להיות שליח ציבור קבוע בבית הכנסת
שכולם שם עמי הארץ.עברתי לגור אצל (חמתי) חמותי. ולצערי יש את המכשיר הטמא אצלהם.האם אני ראוי?
שה' יברך אותך בכול מכול כול.

תשובה
השאלה אם הם שומרי שבת. ומחנכים את בניהם חינוך של תורה.
שאלה - 152023
לכבוד הרב
אדם שרוצה לקבל נשמה יתרה בשבת במוסף ולא מספיק לקדושה. האם עדיף שיתחיל העמידה לפני כולם או שיתחיל עם כולם כך שכשיגיע למחיה המתים הציבור יגיע לקדושה ויגיד עמהם?

תשובה
הכי נכון שיתפלל בקצב רגיל ולא יאריך.
שאלה - 152022
לכבוד הרב מוצפי שבוע טוב.בתפילת מנחה של שבת בחזרת ש"ץ כל הקהל אומר יחד עם שליח ציבור בקול רם ובנגינה נעימה אתה אחד ושמך אחד... האם יש היתר הלכתי לכך או שזה שייך לשליח ציבור.
תשובה
ראוי ונכון שהשליח ציבור יחזור ויאמר בקול רם לבדו כל הסדר.
שאלה - 152021
כת"רוהחוט המשולש לא במהרה יתנתק. איזה עונג שבת אמיתי לעשות סדר עד השעות הקטנות של הלילה עם הספרים החדשים שלך.ה' יתמיד בריאותך ותזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה אמן.
תשובה
תודה לבורא עולם. תודה למתפללים לשלומי.
שאלה - 152020
לכבוד הרב שלום רב,
בעלי החילוני בשבת בבוקר , כעס על הילד שלפי דעתו הרעיש וזרק עליו סידור בכל הכח. הסידור עף על הריצפה ונקרע. איך אפשר לחיות עם בן אדם כזה ? מובן שהוא לא מתחרט..

תשובה
להתפלל שישוב בתשובה שלימה.
שאלה - 152019
לכבוד הרב שלום רב
למדנו שלב מלכים ביד השם יתברך וגם יש שר לכל אומה למעלה אז מה אפשר להבין מההחלטה להכיר בירושלים עלידי טראמפ הרי הוא "בובה " ביד הבורא וגם הוא תחת המלאך הממונה

תשובה
להתפלל יותר בכוונה על בנין בית המקדש וירושלים עיר קדשינו.
שאלה - 152018
לכבה"ר שליט"א
כתב לי הרב שהתשובה תמיד מכפר. אבל אני חולה ועני ויצה"ר דוחף ר"ל אחר שהייתי מוכרח ממש ללחום עם הורי ומשפחה. גם ביטול ת"ת גזל ועוד. אפשר תשובה?

תשובה
לחולה ועני יש יצר הרע חלש מאוד. תשובה ודאי מועילה.
שאלה - 152017
רציתי להעיר הערה קטנה לשמח הרב כי נאה לקרוא לספר החדש "יסוד ציון" שראיתי בספר ברכת חיים לרבינו יוסף חיים הפטרה וישלח שציון היא גמטריא יוסף וכנודע שיוסף הוא כנגד היסוד.
תשובה
כל אחד מהם הוא שש פעמים הוי״ה. ועם ״בן״ הוא שמונה הוי״ה.
שאלה - 152016
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לכבוד כת"ר ראיתי בכמה ספרים שאין חיוב ללבוש טלית קטן בלילה , ואילו יש כאלו שכן מחיבים ? תודהמאוד נהנתי לקרוא בספר "חנוכה בציון" תודה

תשובה
אמת. על פי ההלכה טלית נקראת ״כסות יום״. ככתוב וראיתם אותו ולילה לא זמן ראייה הוא. ולכן אין לברך על לבישת טלית בלילה. מכל מקום כתב רבנו האר״י ז״ל ללבוש בלילה ולא לברך משום שמירה. ולכן נוהגים לישן עם הטלית קטן בלילה.
שאלה - 152015
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ערב שבת שלום נהניתי כמו תמיד לשמוע אותך ברדיו מורשת
תיזכה לעוד שנים טובות ונעימות וניזכה לבנית בית המקדש ואתה תהיה בין בוניה
תודה שברכת את בני לחזרה

תשובה
תודה לכולכם.
שאלה - 152014
האם ראוי לשים בבית מחיצה מסדינים או סוג של מחיצה . כשמגיעים אלינו אורחים כמו חברים וידידים
בכדי שלא יראו את הנשים או שמספיק לשים את הנשים בחדר צדדי בבית?

תשובה
גברים בחדר אחד ונשים בחדר שני.
שאלה - 152013
שלום מו"ר, אנו מצפים מאד לזרע בר קיימא בע"ה וכעצת הרב שכתב על כך תיכננו לקנות יין ולתת לזוג שיש להם ברית.ובעלי נקב בשם של יין מסוים בלי לומר בל"נ .האם עליו לקנות דווקא אותו?
תשובה
כדאי בהחלט.
שאלה - 152012
לכבוד הרב אבי קונה רכ הסעות מפואר מתקין טלוויזיה יהיה תיירותי הבאר שאיני יכול לעבוד איתו, אמר הקבה נתן לי רעיון לקדם את המשפחה ואני מטרפד לקבה, הרב יכול לומר לי/לאבי משהו
תשובה
אמור לו שאם הוא משופע בממון. הוא חייב לעזור למשפחות עניות ולהחזיק בידי לומדי תורה.
שאלה - 152011
לכבוד הרב
הבת שלי מנישואים ראשונים לצערנו חיה עם חבר
בלא נישואין. האם אני יכול להזמין אותה עם החבר
שלה אליי הביתה להדלקת נרות חנוכה ולשבת ע"מ לקרב אותם.

תשובה
אל תזמין אותם. עד שתסכם אתם תאריך לחתונה. כי יהודים אנחנו עם קדוש. ולא יתכן שבביתך יתרחשו ענינים האסורים על פי התורה.
שאלה - 152010
לרב הגאון האם נכון לאדם (לחכות) לחקות את רבו ותלמידי חכמים בביתו בהתנהגות ובהנהגות גם אם אדם פשוט כי הילדים (מחכים) מחקים את ההוריהם ובתלמוד תורה התנהגותם לא הכי.. ואחרי המעשים נמשכים ..
תשובה
זה חוסר דרך ארץ. גובל בהלבנת פנים. ומרגיל לליצנות שמידה גרועה היא, ולזלזל בגדולים מהם, לא חינוכי.
שאלה - 152009
לכה"ר מו"ר, אנחנו מצפים כמה שנים לישועת ה' שיזכה אותנו בזרע בר קיימא .והציעו לנו שהאשה תמסור את התינוק בברית של משפחה לסנדק. האם לעשות ויש בכך עניין?
תשובה
לא שמענו כזאת ולא ראינו כתוב. תגישו עזרה ליולדת וכן תמיכה לכלה זקוקה.
שאלה - 152008
מחילה מכה"ר עונה בינונית ויום החודש חלו השבוע שניהם יחד. לצערנו שכחנו. וגם יש לנו ספק אם הראיה אז היתה בוקר או ערב
האם חוץ מעונת הפלגה צריך לפרוש יום נוסף?ואיזו עונה לפרוש?

תשובה
אין צורך ביום נוסף. אך טוב לבדוק לפני כל פעולה.
שאלה - 152007
שלום לכבוד הרב
האם מותר להביא לבית הכנסת סעודה שלישית לעצמי לפני שבת או שמא יש איסור. תודה בברכת שבת שלום

תשובה
תאכל בחדר צדדי או בעזרת נשים אם היא פנויה.
שאלה - 152006
לכבוד הרב היקר. קיבלתי מתנה מאמא שלי
לילדי ואשתי מסרבת בכל תוקף לקבל אותה ואף
דורשת שאחזיר בחזרה ובכל זאת איני רוצה כאן מריבה עם אשתי
מה כבוד הרב יכול להציע לי לעשות?

תשובה
להעלים למקום ניטראלי.
שאלה - 152005
לכבוד הרב שלום רב
אחי גר בחו"ל בשכירות מגוי עזב את הבית ולקח את המזוזות בעוד חודשיים יכנס לגור שם יהודי
הוא ידע שיכנס יהודי (לבנתים הבית ריק)האם עשה טוב? ואם לא מה לעשות?

תשובה
היה צריך לשאול לפני מעשה.
שאלה - 152004
כ.חצות הרב.... עומד להיסגר. הרב מאושפזביקשו שאני אקח על עצמי. מדובר ב50 אשח לחודש10 אברכים+ר.כולל. הקפדה גדולה על הזמניםכרגע יש לי, אבל לא יודע לגבי העתיד. לבצע?
תשובה
רק להקדוש ברוך הוא אין כולל. הכל של אריימי. שלויימי. סרוליק. ועוד.
לענין עצמו. אל תשא אחריות.
שאלה - 152003
לכבוד הרב
בענין עוגות/עוגיות מתערובות של קמח ושאר חומרים: מאיזו כמות של קמח ביחס לשאר המרכיבים יודעים האם לברך מזונות או שהכל?

תשובה
על פי המשנה במסכת חלה נקבעה ההלכה כי אם יש 20 אחוז קמח מחמשת מיני דגן ברכתו מזונות. אך לגבי על המחיה או ברכת המזון צריכים כמות של כזית 27 גרם בזמן של 7 דקות.
שאלה - 152002
לכבוד מורנו הצדיק העומד על המשמר בדור שליט"א,
שמעתי כי נתינת צדקה בפרהסיה ובפירסום יכולה לגרום דברים לא טובים, היש לכך מקום בדברי חז"ל?

תשובה
עיין מסכת בבא בתרא י, ב. "נענה רבן גמליאל ואמר, [משלי י"ד, ד] צדקה תרומם גוי אלו ישראל, דכתיב ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. וחסד לאומים חטאת, כל צדקה וחסד שהגויים עושין חטא הוא להן, שאין עושין אלא "להתיהר בו", וכל המתייהר נופל בגיהנם, שנאמר [משלי כ"א, ח] זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון, ואין עברה אלא גיהנם, שנאמר [צפניה א, ט] יום עברה היום ההוא. אמר רבן גמליאל עדיין אנו צריכין למודעי. רבי אלעזר המודעי אומר צדקה תרומם גוי אלו ישראל, דכתיב ומי כעמך ישראל גוי אחד, וחסד לאומים חטאת - כל צדקה וחסד שעכו"ם עושין חטא הוא להן, שאין עושין אלא לחרף אותנו בו, שנאמר [ירמיה מ, ג] ויבא ויעש השם כאשר דבר כי חטאתם להשם ולא שמעתם בקולו והיה לכם הדבר הזה.

וכתב מרן הבית יוסף יורה דעה סימן רמ"ז, "כתב סמ"ג (עשין קסב רז ע"ב) צריך הנותן שלא יתפאר בצדקה שנותן, ואם מתפאר לא דיו שאינו מקבל שכר על מה שנותן אלא "שמענישין אותו" דתניא בפרק קמא דב"ב (י:) נענה ואמר רבן גמליאל צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת (משלי יד לד) צדקה וחסד שאומות העולם עושים חטא הוא להם שאין עושים אלא להתיהר וכל המתיהר נופל בגיהנם".

ועיין בשו"ת רבי עזריאל הילדסהיימר ז"ל [חלק א, יורה דעה סימן רי"ט] שכתב "ראיתי באיזראעליט שמות המתנדבים ומתנותיהם הכל מפורש ומפורסם באר הטיב, והייתי מצטער על זה מאד, ואמרתי בלבי מאז הי' ישראל לגוי קדוש חקרו ודרשו איך להסתיר מתנותיהם מבלי שידע המקבל ממי קבל ועכשיו בעוונותינו הרבים, כל אחד מתפאר ומתייהר בשלו אם יראה את שמו ומתנתו מפורסם לכל באי עולם.

מדברי הסמ"ג הובא בב"י ריש הלכות צדקה [סי' רמ"ז] "כל המתפאר ומתיהר על צדקתו כמו אומות העולם נענש", אכן ע"י הפרסום אין מן הצורך כלל שמתפאר ומתייהר הנותן על זה ואם רוצה איש להתפאר ולהתייהר הרבה צריכים לגיהנם חלילה, ויכול להראות למיודעיו הצדקה קודם שלחו להגבאי ובאמת מי להשם להשם, ומי לעזאזל לעזאזל". רחמנא ליצלן.
שאלה - 152001
לכבוד הרב
אנחנו מעדה פרסית אבא שלי נוהג אפילו שהיינו באיראן בזימון של שבת מוסיף מילה "קדוש".שאכלנו משלו ובטובו הגדול הקדוש חיינו.האם יש מקור לזה או שצריכים לבטל את המנהג

תשובה
יש נוסחה כזאת ואין צריך לבטל אותה.
שאלה - 152000
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה עושים שרב הישוב או אבא נכנס לבית הכנסת באמצע קריאת התורה?
אציין שהרב התיישב בכסא הפנוי הראשון בכניסה לבית הכנסת. האם צריך לקום בכל זאת מפאת כבודו

תשובה
ברגע זנכנס קמים. כשהתיישב יושבים.
שאלה - 151999
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר לקחת כלי חרסינה. מאשה שלא הקפידה 100 אחוז על כשרות. והאם תעזור הטבלה או הגעלה בזמן שאנו לא יודעים איך וכיצד היא השתמשה בהם ?
תודה רבה

תשובה
לא מציע לקחת.
שאלה - 151998
לכבוד הרב הי'ו בספר ראשית חכמה מובא שפרנסה של אשה אין בה ברכה. למדתי כדי לפרנס בית של תורה והבעל ישב וילמד כל עוד יתאפשר. עכשיו אני בשידוכים.איך להתייחס לעניין פרנסת הבית?
תשובה
היום העולם הפוך, כך מובא בזהר הקדוש, כך כתב רבנו יוסף חיים ז"ל בספרו בן יהויגע, כי לאדם זה נתהפכו צינורות השפע. השם יצילנו.
כל הרבנים שהכרתי ולמדנו אצלם, לא הנשים פירנסו אלא הבעלים.
אלא שהיום אשה צריכה תעסוקה לצורך עצמה ומותר.
שאלה - 151997
לכבוד הרב
אבי נפטר בפתאומיות בגיל 58 לפני כחודש. אתמול דלת המקלחון (מזכוכית) התמוטטה על אימי ופצעה אותה קלות. הדלת התנפצה לרסיסים. לא מבינות מה קורה, מוטרדות. מהי עצתך?

תשובה
לשמור שבת כהוגן ולא לפחד.
שאלה - 151996
לכבוד הרב מוצפי יהודי מועמד למשרת ניהול בכירה ברשת מרכולים ארצית שמוכרת בין השאר בשר חזיר .הוא פיזית לא יתעסק במכירה ממש.האם לקבל את המשרה המוצעת או לדחותה .בברכת התורה
תשובה
חס ושלום. ירוויח לעצמו עולם הבא גדול.
שאלה - 151995
ברשות הרב, לשואל על הזמרים בפני הנשים, לפי דברי עט"ר ר' חיים פלאג'י במשא חיים דף ד אות י"ג הרי שזמר כזה נלכד ברשת החרם בכל רמ"ח אבריו וכבר כתבתי לרב שנה שעברה על הופעת זמר הידוע
תשובה
כל גדולי ישראל אסרו זאת בכל הארצות. ואלו מחבלי כרם ישראל.
שאלה - 151994
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לאדם לקבל תענית נדבה לצום ביום שישי ?

תשובה
רק בדיעבד ולא לכתחילה.
שאלה - 151993
למו"ר יבורך מפי עליון רפואה שלמה ואריכות ימים בבריאות .
לגבי פירות ספק מעושרים כמו שהרב הורה לומר הרי זו חלה על מוצרי מאפה .האם אפשר לומר על פירות וירקות

תשובה
בפירות וירקות יקח אחד חלקי מאה מכל מין ומין, ויקרא את הנוסח המודפס בכל סידור תפלה. ויהיה שש ושמח ויאריך ימים.
שאלה - 151992
שלום לכבוד הרב שליט"א שלום, בפרשת ויצא בפס' המדבר על ראובן אם ש"ץ עשה סוף פסוק במקום אתנח לפני " ויהיו בני יעקב שנים עשר" האם צריך להחזיר אותו? תודה רבה.
תשובה
להחזיר בעדינות, מפני שבגמרא [מסכת תענית כ"ז, ב] נפסק שכל פסוק שלא פסק אותו משה רבנו אין להפסיק שם.
שאלה - 151991
לכב' הרב, מחד כתוב במשנה ואלו שאין להם חלק לעוה"ב... אפיקורוס ובגמ' שאומר מאי אהני לנו רבנן. וכתוב כל העונה יהא שמיה... שהוא בן העוה"ב. האם גם האומר מאי אהני יהיה בן עוה"ב?
תשובה
מי שנכלל ברשימה של אין לו חלק, לא יעזור לו מאומה עד שישוב בתשובה.
שאלה - 151990
לכבוד הרב שלום רב
(בהמשך לשאלה על דירה בבנין בעל 2 כניסות )אם נדליק ליד דלת הבית מבחוץ,העובר ברחוב שיסתכל לתוך הבניין,יראה את הנרות.
כל חלונות בבית הן לחצר פרטית סגורה

תשובה
האשכנזים מדליקים בחלון. הספרדים מדליקים מבפנים בפתח הדירה מול המזוזה ונהנים מההדלקה.
שאלה - 151989
לכבוד הרב שלום רב
היום התפללתי שחרית בבית כנסת ולא אמרו תחנון אמרתי את התחנון ביחיד בסוף התפילה בגלל שהתחנון היום ארוך האם אפשר לאומרו בסוף התפילה?

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 151988
הי"ו
שיעור בסודאי הסביר כבודו המעלה לעלית שלישי או יתר העליות כדי שיתקייםצריך התחלה וסוף הקריאה? כמו שמופיע בספר או עצם העלייה מפני שלא תמיד הרב מקפיד התחלה וסוף לפי הסדר

תשובה
אין להקפיד כלל על ההפסקות שיש בחומש, כי אינם לפי ההלכה הצרופה, ויש שאינם יודעים ומקפידים עליהו כאילו היו מדאורייתא, והיכן שיפסיק לפי ההלכה זה טוב, והכוונה העולה השלישי.
ועיין שיבת ציון בפתיחה לוח ההפסקות הנכונות.
שאלה - 151987
לכבוד הרב
שיבת ציון ח"ב עמוד ל, בעניין מזמור רננו צדיקים, מופיע לכוין ב13 פסוקיו וכו' בעוד שיש בו כ"ב פס'וכן במקורות למטה בשם ספר דבר בעיתולמה התכוין בספר דבר בעיתו בזה?

תשובה
מפורש שם דברי הרב בן איש חי שהם כ"ב פסוקים, ויש בו י"ג הוויות, ולא י"ג פסוקים, ומה שהרב דבר בעתו כתב י"ג פסוקים, תבדוק ותמצא כי רק י"ג פסוקים מתוכם יש בהם שם הוי"ה.
שאלה - 151986
שלום כבוד הרב מהי הזכות שעלתה לאמותנו שמהן הושתת עם ישראל הרי הינן היו ילדות ?
תשובה
כי היה להם דעת של גברת בת 80
שאלה - 151985
לכבוד הרב שלום רב,
לבת שלי בת 13 יש בעיית התנהגות קשה והיא מסרבת לקחת את הכדורים שרשמה לה הרופאה.מרוב קושי וייאוש קיללתי אותה מאוד. האם כבוד הרב מוכן לבצע בבקשה התרה ?

תשובה
עשיתי הלילה התרה לכולם. ותיזהרו להבא לא לקלל חלילה.
שאלה - 151984
שלום לכבוד העורך שליט"א
האם כבודו יכול בבקשה לרשום לי פרטים מלאים של חשבון בנק של האתר 'דורש ציון' להעברה בנקאית של כסף מקופת צדקה בלי נדר? תודה רבה על זיכוי הרבים ושבת שלום

תשובה
איני בקי בכך, תפנה לטלפון בבית ים רחוב העמל רשום בגליון.
שאלה - 151983
שלום לכבוד הרב אני בחורה גרושה שיוצאת עם כוהן. ושמעתי שיש דבר כזה שאם היתחתנתי בלי רצון אז הנישא ואין לא תקפים, רציתי לדעת אם זה נכון ואם יש רב שיוקדש אותנו
תשובה
שקר וכזב, את אסורה על כהן ללא פשרות, וכל רגע זו עבירה מהתורה. והבנים שיוולדו נקראים פסולים עם כל ההשלכות מכך, והכהן אינו עולה לדוכן ונפסל מהכהונה.
שאלה - 151982
לכבוד הרב
האם מותר לפי ההלכה לאשה להשתמש בטבעת נוברינג למניעת הריון?!

תשובה
רק בהיתר אישי מרב פוסק מוסמך ובעל חכמה ונסיון, שישמע את נימוקי הבקשה.
שאלה - 151981
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני מעדות המזרח וכשיש לי שאלה הלכתית, האם עליי לנהוג כפי המשנה ברורה או לפי כף החיים?תזכו למצוות ושבת שלום

תשובה
לפי ילקוט יוסף, כי בהרבה מקומות אתה עלול להתבלבל כי הצדיק המקובל הרב כף החיים מביא ומצטט דיעות שונות זו מזו בענינים שונים וצריך תלמיד חכם המבין את דבריו לפסוק ההלכה.
שאלה - 151980
שלום לכבוד הרב זוג הורים שחיים כבר 60 שנה במחלוקת . האם אפשר לקנות להם קבר קומותיים או שלא ?
תשובה
אפשר, כי שם ינוחו וישלימו.
שאלה - 151979
לכבוד מורנו ורבנו
מדוע אומרים עשרת השבטים האבודים ולא שתים עשרה השבטים האבודים.

תשובה
כי שני שבטים יהודה ובנימין נמצאים היום עם חלק משבט לוי. וקבלה בידינו מרבותינו כי האשכנזים הם צאצאי בנימין, והספרדים משבט יהודה.
שאלה - 151978
לכבוד מורי רבי ועטרת ראשי שליט"א, כמנהגינו כפי רוב הפוסקים וחכמי הקבלה להדליק נר חנוכה בטפח הסמוך לפתח, האם מותר בליל שבת כשהגיעו ילדים לטלטל המגש ולהניח עליו לחמניה?
תשובה
חס ושלום לעשות כן, אלא בערב שבת קודם שידליק יניח החנוכיה, יניח אותה מראש במקום אחר גבוה בדירה שאין שם גישה לילדים, למנוע סכנתץ התלקחות, וכך ראיתי מדקדקים במצוות נוהגים.

ולגבי טילטול החנוכיה, אמנם יש איסור מוקצה כאן, אך חמור שבעתיים טילטולה בשעה שדולקת, כי מנענע את השמן בטילטולו, ונמצא מקרב את השמן אל הפתילה או מרחיק גם כן, ובזה עושה איסור דאורייתא. ודומה לזה
פסק מרן ז"ל בשולחן ערוך [הלכות שבת סימן רע"ז, א] "נר שמונח אחורי הדלת, אסור לפתוח הדלת, (רמב"ם פ"ה ומרדכי פ' כ"ב וב"י בשם סמ"ג] שמא יכבנו הרוח. אבל לנעול הדלת כנגדו, מותר (ת"ה סי' נ"ט) וה"ה בחלון שכנגד הנר שעל השלחן (מרדכי פכ"ב וב"י בשם תוספות וטור) ואם הוא קבוע בכותל שאחורי הדלת, אסור לפתוח הדלת ולנעלו כדרכו שמא תהא הדלת נוקשת עליו ותכבנו, אלא פותח ונועל בנחת. ואם הוא קבוע בדלת עצמו, שפתיחתו ונעילתו מקרב השמן לנר או מרחיקו ממנו, אסור לפתחו ולנעלו".

ועיין ילקוט יוסף קצוש"ע אורח חיים סימן רסה ב. נר שבירכו עליו והדליקוהו לכבוד שבת, אסור לטלטלו, ואפילו עדיין לא קדש היום ולא קיבל על עצמו שבת, מפני שהוקצה הנר למצותו. ואסור לגעת בכל נר שמן דולק בשבת, אף אם אינו מטלטל את הנר ממקומו, שאף שאין לאסור בזה משום טלטול מוקצה [שהרי אינו מטלטלו], מכל מקום יש לחוש שעל ידי הנגיעה יטה השמן ויבעיר, או שיבא לידי כיבוי. ולכן אם השלחן רעוע במקצת, אין להדליק עליו נרות שבת, או שאר נרות, באופן שיש לחוש שאם ינענע את השלחן יבוא לידי כיבוי והבערה. [ילקוט יוסף שבת כרך א' עמוד תריא. ש"ע סי' רעז].
שאלה - 151977
כבוד הרב מאיפה באו כל הדמיונות והשגעונות של בנות רווקות שיוצאות לשידוכים ומבקשות ללמוד עם הבעל ורוצות להידמות לגברים מאיפה שמענו שאישה לומדת
תשובה
מורדים בגדולי התורה.
שאלה - 151976
שלום לכבוד הרב שליטא.
האם זה נכון שאדם שנפטר בשבוע שבפרשת השבוע נפטר צדיק
עם אותו השם כמו שלו. שזה סימן טוב לנפטר ?
למשל אשה רבקה שנפטרה בפרשת וישלח שבו נפטרה רבקה אמנו

תשובה
יכול להיות שכן.
שאלה - 151975
שלום לכבוד הרב,
האם לכבוד הכרת טראמפ בי-ם כבירתנו, ראוי לקרוא לילד בשם דולנד, כשם שנהגו לקרוא בשם אלכסנדר, על שם המלך (ע"פ הגר"א או"ח קלט בשם יוסיפון ושואל ומשיב א ח"ג פ"ה)

תשובה
נסחפת, כי אתה צורך תקשורת, מתפעל מכל שטות, אמור לי וכי ירושלים נגאלה? וכי הר הבית בידינו? וכי שונאי ישראל נבלעו באדמה? ובית המקדש היכן הוא? וכי נשיא ארה"ב משיח הוא? אפילו לא כורש. אנחנו זקוקים להרבה ישועה, לבל יבלעונו שונאינו, זה מכסימום שברון לב לאדון קרע.
שאלה - 151974
לכבוד הרב שלום רב
לגשת לשידוך עם הבחור לא עונה החלטי האם יעזוב את הכולל כאשר יהיה דחוק בבית,ביתי מעוניינת בבחור שלומד?)

תשובה
לבדוק אם הוא מתמיד בלימודו.
שאלה - 151973
לכבוד הרב
השם יברכך הרב אחיי שואלים האם כדאי אחרי שנה להגיד קדיש והאם מותר ללכת לבית העלמין כמו בשנה הראשונה תבורך

תשובה
אחרי י"ב חודש מפסיקים הכל, ומתחילים ללכת לשיעורי תורה קבועים.
שאלה - 151972
הרב מוצפי שליט"א
תודה על ספרים מדהימים!
הם יש התר לזמרים להופיע לנשים לאחרונה יש הרבה מודעות וזה נראה שנפרץ פה גדרמה דעת הרבתודה רבה שתזכו לנחת מצוות ואריכות ימים ושנים

תשובה
זה לא חדש, כך היה עם המתייוונים.
שאלה - 151971
שלום לכבוד הרב
האם על פי ההלכה עד בחתונה חייב לראות 3 דברים:
1.כיסוי ההינומה 2.נתינת הטבעת 3. מסירת הכתובה
והאם יש עוד על המוטל על העד?תודה

תשובה
רק עיקר נתינת הטבעת וביצוע הקנין עם החתן, בהמשך ימצאו בספרים מנהגים נוספים.
שאלה - 151970
לכבוד הרב מפיצים בכל הרשתות שכדורי צנתרום מופקים מג'לטין חזיר איך נדע שזה נכון?
האם צריך להפסיק לקחת?

תשובה
שוב אתה צופה ברשתות? אמרתי לך. חבל על הנשמה. הנשמה שלהם שרופה. יש עם הכשר.
שאלה - 151969
שלום לכבוד ההרב
איש בעל חתימת זקן ארוך. טועים וחושבים שהוא רב
האם יש כאן גנבת דעת
והאם יכל לקצץ בזקנו או אסור

תשובה
היום כולם כבר יודעים שהזקן גדל בחינם, והוא לא מוכיח מאומה.
שאלה - 151968
שלום לכבוד הרב
השאלה שלי:למה כתוב בפרשת העקדה "אל תשלח ידך" ולא כתוב "את ידך"?תודה רבה כבוד הרב.שבת שלום.

תשובה
כי ממש ידו הקדושה היתה על צוואר בנו, ואם היה אומר את היה משתמע שדרך חפץ אחר הוא שלח.
שאלה - 151967
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש אמת בדבר שאסור ששני אנשים יטפלו באחד באותו הזמן (למשל אחד ישים לתינוק חולצה והשני מכנסיים) או שזו אמונה תפלה ודברי הבל?
ה' יברך אותך

תשובה
עיין אינצקלופדיה לבדותות בהוצאת פולין.
שאלה - 151966
לכבוד הרב שלום רב, ספר תורה שנקנה לעילוי נשמת אב, והתעוררה מחלוקת והבנים טענו כלפי האמא שהכסף צריך היה ללכת לירושה לבנים ומבקשים למכרו, האם מותר?
תשובה
לא ימצאו ברכה בכסף זה.
שאלה - 151965
לכבוד הרב, סליחה שמטרידה את הרב לאחרונה,השבוע עשיתי ניתוח בצוואר הרחם
ואת החלק שהוציאו שלחו לבדיקה. תשובה עד חודש. בבקשה שהרב יברך שהבדיקה תקינה ואיזה תהילים לקרוא

תשובה
תהלים מ"א וקי"ט.
שאלה - 151964
לכבוד הרב
ביה"כ ספרדי בשחרית לא אמרו תחנון כששאלתי למה אמרו שזה משהו מיוחד, אמרתי להם שלדעתי אחר אלף מחילות כן צריך לומר תחנון. האם הייתי צריך לשתוק?.
תודה

תשובה
בזוהר הקדוש כותב כי אמירת וידוי ונפילת אפים מיד בסיום חזרת השליח ציבור, סותמם פיות כל המקטרגים מעלינו, וחמור מאוד כשמדלגים עליהם בימים שלא נזכרו בהלכה.
שאלה - 151963
שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול האם יש איזה בעיה או טומאה אם לא מספרים ילד מעל גיל 3 דהיינו אם משאירים לו את השיער מעל גיל 3

תשובה
אנחנו הסתפרנו בגיל שנה. היום האופנה בן שלש. בשנה הבאה יסתפרו בגיל 7.
שאלה - 151962
מחילה שאלתי לגבי העובד סוציאלי הלא דתי ולא מזלזל. ואמר שאני מביא את זה בתור תירוץ להפסיק את הטיפול בגלל ההרס העצמי הוא צודק ולהמשיך ?
תשובה
אתה מחפש בכח להתחמק מטיפול, וזה נקרא הרס עצמי.
שאלה - 151961
לכבוד עטרת ראשינו שליט״א
חבר לעבודה שואל, האם מותר ללמוד תורה בשביל הידע הכללי מתוך סקרנות, אך לא בשביל לקיים, כי הוא לא מעונין.

תשובה
חס ושלום, ראהה בתלמוד [ברכות י"ז, א] "מרגלא בפומיה דרבא, תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים. שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו ובמי שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין, שנאמר ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם. לעושים לא נאמר אלא לעושיהם לעושים לשמה, ולא לעושים שלא לשמה. וכל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא".

וראה מה שכתב רבנו יוחנן לוריא ז"ל סב סבו של רבנו האר"י ז"ל והרש"ל ז"ל בספרו משיבת נפש [ויקרא כ"ו, ב] "ואת מצותי תשמרו. הוא הלימוד, ועשיתם אותם. הוא הפירוש תלמדו על מנת לקיים".
שאלה - 151960
שלום לכבוד הרב האם מותר לעבוד בתור כבאי אף על פי שהעבודה כוללת משמרות בשבת וחג?
תשובה
העדפה ברורה לסוג עבודה שאינה כרוכה בשבת.
שאלה - 151959
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני נוהגת לא לעשות מלאכה בראש חודש האם לשטוף את הריצפה ולעשות כילים זה נחשב מלאכה .והאם שטיפת סמרטוט הריצפה וסחיטתו הם בגדר מלאכה.תודה כבוד הרב ו
תשובה
ניגוב הריצפה המלולכלכת בסמרטוט וניקוי הסמרטוט אפשרית בהחלט.
שאלה - 151958
כת"ר מורנו הרב שליט"א,
הבן לומד בת"ת, לדאבוני הרבה מבני כיתתו התחילו ללמוד קורס באנגליתאחר הצהרייםהוא רוצה אך לא מתעקש ברוך השםהאם שייך ללמד אותו אנגלית?

תשובה
כואב מאוד, איזה תלמוד תורה זה? "אסכול" שמו, תרבות יון.
שאלה - 151957
לכבוד רבנו היקר .
האם יש משהוא חשוב לעשות ברית בעזרת השםדווקא בבית כנסת ולא באולם חמש שנים אתה מברך אותי ללידות קלות אפשר עוד ברכה הרב אני צריכה ללדת תודהעל כול העזרה ..

תשובה
בבית הכנסת מקום השכינה, שם באים נשמות הצדיקים כי הוא נקרא בית השם. בעשרים שנים האחרונות נפרץ המנהג והתחילו לקיים באולמות שעשועים, ברית בבית הכנסת, וסעודה בבית או באולם קטן בצהריים.
תלדי לשלום ולחיים טובים.
שאלה - 151956
שלום לכבוד הרב תלמיד ישיבה בתקופה לחוצה ששבועיים לא עשה חק לישראל האם ישלים ?
תשובה
פרשה שנים מקרא שייך להשלים, אך לימוד יומי של חק לישראל לא שייך בו השלמה.
שאלה - 151955
שלום הרב.יוצא שפעמים בתפילת הפלג בקיץ,אנו מתחילים מנחה שתכנס לפלג.האם עדיף מנחה ללא חזרה?
תשובה
לא מוותרים על חזרת הש"צ, כתבנו לפני שבוע שאפשר גם בתוך זמן זה להתפלל גם מנחה גם ערבית, כנזכר בבית יוסף.
שאלה - 151954
מו"ר ,
אני לא שומע חדשות וגולש רק באתר הקדוש הזה
ואין לי מושג מה קורה בעולם אני עובד ולומד בערב תורה.
האם נכון לעשות כן או שאדם חייב להיות מעורב עם הבריות ולשמוע
צערן של ישראל ?

תשובה
אשריך ואשרי חלקך, כמוך ירבו צדיקים בישראל, אני מכיר רבים וטובים הנוהגים כמוך, עליכם העולם עומד.
שאלה - 151953
בימים אלו יש כינוס חירום ראשי ישיבת פונוביז סלבודקה וחברון הרבנים אדלשטיין הירש לנדו וכהן לטכס עצה ותקנות על מה שמו"ר זועק תמיד ההיבדלות מהאופי החילוני להצלת עם ישראל
תשובה
ברוך השם, וחפץ השם בידם יצליח. כי הציבור הולך בחושך ממש. הרשעים בתוכינו נושאים ראש, והצדיקים מבוזים ומושפלים. והשאר רודפים זמר וליצנות. חוץ מבני התורה האמיתיים ואנשי העמל היראים את השם יתברך.
שאלה - 151952
לכ' רבי. אני בעל חנות והיה שבוע שהייתי קצר בכסף לקניית סחורה, הלכתי לחנות פריטת צ'קים (צ'יינג') ונתנו לי 5,000 מזומן בתמורה לצ'ק דחוי שלי בסך 5,100. עברתי על איסור כלשהו?
תשובה
לכתחילה לא היית צריך לעשות כן, אולם כיום רוב התחנות הללו של חלופת המטבעות יש להם שטר עיסקא מטעם בית דין מוסמך, ולכן יש מקום לסמוך.
בנוסף התייעצתי עם פוסקים חשובים וטענו כי סכום של 2 אחוז מהסכום הוא לא נקרא רבית אלא דמי הוצאות או עמלה, ובדיעבד יש להתיר.
שאלה - 151951
לכבוד הרב
שלום לכבוד הרב, שמעתי שיש סגולה לומר 7 פעמים אוריאל, שזה גורם להפוך אויב לאוהב, האם זה נכון על פי תורתנו הקדושה?

תשובה
הסגולה הטובה ביותר זה ללמוד תורה.
שאלה - 151950
לכבוד הרב שלום רב
שאלתי האם לרכוש מקצוע במוסד חרדי בלימודי ערב למשך 3 שנים. שאר הפרטים מצויים במכתב בהרחבה.

תשובה
העורך, הרב עסוק וטרוד בשיעורי תורה ובכתיבה מעל לראש, ואין לו פנאי לקרוא את המכתבים, ואתך הסליחה.
שאלה - 151949
בסדורים בנוסח הפר' חלה כתוב "הרי זו חלה" בחולם, לקרובי אמרתי שאולי צריך לומר "זו" כמו "עם זו יצרתי" ושכן נראה מספר השורשים לרד"ק, אמנם יש פעמים בתנ"ך "זו" בחולם, איך לומר?
תשובה
לא מצאתי הבדל ביניהם.
שאלה - 151948
לכבוד הרב
אני חוזר בתשובה,השבוע הייתה חתונה של דוד שלי ולא הלכתי בגלל שלא הייתה הפרדה,ההורים כועסים עליי וביקשו שלפחות אבוא איתם לשבת חתן,מה הרב חושב?

תשובה
אשריך, הרבה גזירות רעות ביטלת מעל כולנו, הרבה משטינים ומקטריגים שהיו נגד עם ישראל השלכת למצולות, השם יתברך יחזקך ויאמצך.

ערבוב בין המינים ופריצות ודברי לשון הרע לא מדברים אל מי שהוא ירא מהשם יתברך ולא מבשר ודם. ומי יודע מה עם כשרות המזון וחילולי שבת בבישולים ועוד.
שאלה - 151947
לרב היקר
בת 27 מנסה מכשירי שמיעה ללא תשלום לא בטוחה שזה הפתרון
הם לא יעצרו הדרדרות השמיעה וקשה לי איתם הם יקרים מאוד לא רוצה לקנות לשוא אולי יש פתרון אחרנא עצתךתודה וסליחה

תשובה
תתייעצי עם רופא השמיעה המכיר את בעייתך.
שאלה - 151946
לכבוד הרב, יש חטיף שנקרא 'נייצ'ר ואלי' עיקר הרכיבים שלו: פתיתי שיבולת שועל, סוכר, אורז תפוח (קמח אורז, סוכר, מלח), דבש, קמח שקדים, קמח בוטנים, קמח אגוזי פקאן. מה הברכה?
תשובה
לא מכיר ולא ראיתי ולא אתייחס לפריט ששאלת, אך אתן לך תמונה כללית הלכתית.
א, שיבולת שועל בתפזורת ברכתה "האדמה". ב, שיבולת שועל בדייסה סמיכה ברכתה "מזונות". ג, שיבולת שועל בדייסא דלילה ופירוריה נמסו ברכתה שהכל. ד, שיבולת שועל מעורבת בתפזורת, מעורבת עם פירורי פירות ומוצרים שונים ברכתה האדמה.
ה, שיבולת שועל מעורבת עם פירות שונים והפכו להיות גבישים, או מעין קוביות, ברכתה "מזונות". כיוון שהיא מחמשת מיני דגן וגם אם היא מיעוט, כך נפסק במשנה לגבי חלה.
שאלה - 151945
לכבוד כתר לקחתי על עצמי מקווה לימוד כמובן ולא לאכול בשר באמצע שבוע האם זה הנהגה טובה תודה על החיזוקים שהרב נותן לנו השם יארך ימיך בטוב ושנותך בנעימים אמן
תשובה
העיקר לא לגלוש באתרים. לא עיתונים. ולא בזבוזי זמן בשיחות טלפון וכיוצא.
שאלה - 151944
אשה חולת ריאות קשה שלצורך רפאותה נדרשת להשתלת ריאות אותן לוקחים מאדם בקומה/ מוות מוחי שחותם על כרטיס אדי. בלי השתלה רופאים לא נותנים סיכוי לחיות
מה עושים במצב כזה? מותר?

תשובה
לא חוקרים מי ומה ולא שואלים.
שאלה - 151943
לכבוד הרב
איך אני מגיע לטיהור המחשבה בלי שמחשבות יעלו באמצע הלימוד או בשאר משך היום
אני רוצה לעבוד את השם בשלמות.. השמח שהרב יביא כמה נקודות לעלות ולהתעלות לכבוד ה' יתברך

תשובה
ידידי. תלמד ספרי מוסר כל יום. ותוריד דמעות בתפילת העמידה.
שאלה - 151942
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני במילואים בחנוכה
אשתי תדליק בבית, אני רוצה להדליק בבסיס ולזכות את החיילים בהדלקת הנר
האם מותר לי לברך או לתת לאדם שאינו שומר ולא מדיליקים בביתו ?

תשובה
הגברת תברך בבית ותדליק. ואתה תברך בבסיס לכולם.
שאלה - 151941
לכבוד הרב
קראתי את השאלה על הבשר, וגם אני שמעתי את השמועות, אבל ראיתי רבנים שאמרו שלא בודקים את העופות אחד אחד האם באמת בזה יש בעיה?

תשובה
״רבנים שאמרו״. מי שלא נכח ולא ראה אסור לו לדבר ועובר משום לא תשא שמע שוא. מוציא שם רע. מספר לשון הרע. ומזיק ממונם של ישראל.
הידעת שהעופות הרגילות שלא בהשגחת הבד״צ אין פיקוח על כל אחד מהם. ואילו הבד״צ משלם עבור עוד 22 רבנים בעלי וותק של קרוב ל- 25 שנה במקצוע. והם מונים.
ראש צוות רב מוסמך ובקי הנמצא ואחראי על כל התהליך. 4 שוחטים ותיקים ואומנים. 4 בודקי סכינים. 4 בודקי ריאות מוסמכים. 4 בודקי צומת הגידין בקיאים. 4 בודקי צרירות דם. 2 בודקי ההשריה והמליחה. 2 משגיחים על האריזות והחותמות של הבד״ץ. בנוסף ישנם במקום בכל שחיטה 3 חברי הבד״צ המסתובבים בכל המפעל ומשגיחים ונותנים הוראות לייעול ושיפור.

רובם מגיעים בהסעות מיוחדות מערים שונות לשחיטה. ומוסרים נפשם על השחיטה. ואלה יושבים ושותים קפה ומפצחים פיסטוקים ומדברים באויר. תודה תודה ותודה.
שאלה - 151940
אני סיימתי מסכת בכיפור בערב ועד היום לא עשיתי סיום האם אני יכול עכשיו?
ותודה לרב על כל התרת הספקות שלנו שממש נותנים קו ודרך לחיים
יהיה רצון שהרב יאריך ימים על ממלאכתו

תשובה
לא טוב עשית שהשהית את הסיום. אין חובה בסעודה, מסיבה, או טקס. תסיים הלילה בינך לבין עצמך.
שאלה - 151939
לכבוד הרב
גרים בבית קרקע מה עדיף להדליק חנוכיה על אדן החלון בחוץ או בתוך הבית שנוכל להתבונן בהם כל הערב שהנרות דולקים.תודה

תשובה
עיין באתר.
שאלה - 151938
לרב היקר החברה שלי גרושה יש לה בן בן 17 והם רוצים לדעת מי צריך לקדש בשבת? ומי צריך להדליק את החנוכיה?היא או הבן שלה? תודה לרב היקר!
תשובה
מי שירצו ויסכימו שניהם כאחד טובים.
שאלה - 151937
שלום לכבוד הרב, חברה שואלת- סייעת בכיתה לילד בגיל יסודי, הסתבר לה שהוא גוי (האמא גויה). האם זה בסדר לעבוד בעבודה זו?
תשובה
מותר לה בהחלט.
שאלה - 151936
שלום לרב,
שמירת הברית
כשיצרו תוקפו ונכשל, כיצד יעשה להשקיט ולפרוק יצרו מעליו:

תשובה
ישא אשה העצל הבררן.
שאלה - 151935
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם יש בעיה בגביע של קידוש שיש בתוכו עד כוס פלסטיק והכוס פלסטיק לא עומדת בפני עצמה?
תשובה
הפלסטיק בטילה לגביע ומותר.
שאלה - 151934
לכבוד הרב שלום רב
חבר שלי לא אוכל עוף ובשר בגלל שמועות
שיש בעיות הסברתי לו שגדולי ישראל אומרים שאין בעיה וגם הרב אמר. הוא אמר שאם הרב
יאמר לו שמותר פה הוא יתחיל לאכול תודה

תשובה
שמועות שוא ללא בסיס. והוא מזיק לבריאותו בנזק מצטבר. זו עצת היצר. כי אין בעיות חס ושלום.
שאלה - 151933
לכבוד הרב היקר,
לגביי המשך השאלה מאתמול לגביי הפדיון שלא בזמן.

תשובה
העורך. אין שואלים שאילה אחת שתי פעמים. רק בליל הסדר.
שאלה - 151932
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מישהי מעבודה לפעמים ישנה בליידיעת מנהל הוכחתי אותה 3 פעמים צריכה להודיע למנהל? השם ישמרך לעולמי עד
תשובה
אני מבין שלא מונית ל״משטרת העבודה״.
שאלה - 151931
לכבוד הרב מוצפי שליט"א הכירו לבתי בחור רוסי עברה לגור איתו שונא את הדת לא מוכן לשים מזוזות לא מוכן לשמוע על חתונה "חטפו לי את הילדה" השתנתה. כבוד הרב יש מי שמנחה אותו לרעה
תשובה
הכל מתחיל באיזה חינוך טהור הילדים מתחנכים. ישמעו ההורים הצעירים וייזהרו מבעוד מועד.
שאלה - 151930
רבינו עטרת ראשינו, האם מותר לקנות מוצרים מוזלים מחנויות של גוים כשידוע שהם מוזילים את המחירים לפני אידיהם?
תשובה
מותר, זה לא מוזל, זה עדיין יקר. כי הם עדיין מרוויחים עליך, רק תבין כמה הם עושקים אותך במשך כל השנה.
שאלה - 151929
שלום לכבוד הרב רציתי לדעת אם השם אוריה הוא שם שטוב לשים או לא לילד , תודה רבה , בשורות טובות מארגנטינה.
תשובה
המדקדקים לא קוראים בו.
שאלה - 151928
לכבוד הרב שליט"א שלום רב, בדין עשיית ציצית, האם חייב להתחיל ציצית ולסיים באותו יום או אפשר לפרוס אפילו לכמה ימים? תודה רבה.
תשובה
אפשר כמה ימים.
שאלה - 151927
לכבוד מורנו ועט"ר הרב מוצפי שליט"א
בשבח והודיה לה' יתברך נולד לנו בן(פג) בכ"ד מרחשוון.איזה שם הרב ממליץ לקרואתודה רבה.

תשובה
סבלנות, הוא יבריא ובברית תקראו לו בשמו העיקרי.
שאלה - 151926
שלום לכבוד הרב
רוצים נתנו לי מיכתב פיטורין מעבודה לאחר 18 שנה בגיל 55.
מה הרב ממליץ לעשות. ?

תשובה
מזמור יושב בסתר תהלים צ"א שבע פעמים.
שאלה - 151925
לכבוד הרב
אני ממש מיואשת כמה שנים ללא ילדים וטיפולים קשים הפלות
יש לי היום בדיקת ביופסיה של גוש בחזה ואין לנו כסף לנסוע
מרגישה שהחיים קורסים עלי

תשובה
מתפללים עלייך, יהיה בסדר.
שאלה - 151924
לכבוד הרב שליט'א אני עוד מעט אזכה להיות בארץ ולראות מורנו האם אוכל לברך הברכה שחלק מחכמתו..אגם שאני רואה אותו דרך הוידאו להקשיב לשיעורים האם זה נחשב כראייה ממש לגבי זה
תשובה
לא עלי. איני ראוי לכך.
שאלה - 151923
לכבוד הרב
בני כמעט בן 13 דתי ציוני מתהלך עם פאות מאחורי האוזן לאחרונה מבקש
לגזור את הפאות בעלי היה קשור ל לא כ"ברסלבר" משם נבע הרצון זהו סממן חיצוני שאינו משקף מהות.

תשובה
לא להוריד.
שאלה - 151922
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר לקרוא שיר השירים ולכו נרננה בבית האבל בליל שבת . תודה.

תשובה
בהחלט אפשר.
שאלה - 151921
הרב, מצוקה מצוקה אנא עזרתך, מוציאים לי את הבן מהגן ביום א',בגלל שרוצים שבעלי יעזוב את הישוב חשמונאים בן שנולד לי אחרי 10 שנים, מה אני עושה הרב? זהו אין לי כח !!! לאן אני אלך?
תשובה
לקרוא פרקי תהלים. במקביל תפנו להרב שמעון בעדני שליט"א מבני ברק הוא בעל השפעה שם.
שאלה - 151920
לכבוד הרבכבוד הרב הבחורה שהתגיירה(דרך הצבא) התחתנה תחת חופה וקידושין והרבנות אישרה זאת, עכשיו מה הדין שלה גויה? מומרת?
תשובה
מה הקשר שלך לענין? ומה בקשת ממני? ביקשתיך לפנות לרב הראשי.
שאלה - 151918
לכבוד הרב שלום רב ובריאות אם אני נותן לגוי את האוטו שלי שיעביר לי טסט בדרך שלו האם אני עובר פה על מפני עיוור לא תיתן מכשול? תודה ואריכות ימים
תשובה
רק למקום אמין ומוסמך.
שאלה - 151917
לכה"ר
מאכל פרווה שבושל בסיר בשרי נקי שאינו בן יומו, האם ניתן להעבירו לכלי חלבי וליצוק עליו משהו חלבי חם ולאוכלו יחד ( הפרווה עם החלבי )?
תודה רבה לכה"ר.

תשובה
מותר.
שאלה - 151916
שלום לכבוד הרב
מורי רבי 10 שנים מתווך עצמאי והפרנסה קשה רב הזמן חושב לפעמים לעזוב המקצוע איך חושב שאולי אצליח בגדול מתי שהוא.חזקני בבקשה מצטער שאני מטריד על הבלי העולם

תשובה
תחפש תחום שאתה יכול שם.
שאלה - 151915
למנהל האתר: תרמנו כמצוות הרב לזיכוי הרבים באתר לעילוי נשמת שמעון בן דונה. אם אפשר לבקש מהרב לעילוי נשמתו. תבורך מן השמים.
תשובה
מתפללים. עליו.
שאלה - 151914
לכבוד הרב גרים בקומה ראשונה חלונות הבית אטומים במסדרון הקומה ישנו חלון הפונהלרחוב אך זה אינו ממש סמוך לדלת ,היכן להדליק
תשובה
פתח שיש מזוזה.
שאלה - 151913
מלמד את בניי בספר של ילדים על התלמוד וביתי בת ה9 לומדת איתנו , האם יש בעיה שכל המלמד את ביתו..?
2. אם כהן עולה ראשון האם מותר לוותר על לוי בכדי לעלות ישראל או אפילו ת"ח

תשובה
מצטרפת מותר. ב,, אסור, שמא יחשבו שלווי. הוא ויתנו לו מעשרות.
שאלה - 151912
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מדוע אין הפטרה בראש חודש באמצע השבוע, ושנופל ביום שבת אנו קוראים הפטרה של ראש חודש

תשובה
עיין מסכת מגילה ל״א. כי בחול לא הטריחו כלל.
שאלה - 151911
לכבוד הרב
כשאני קם לאחר חצות לומר תיקון חצות וחוזר לישון. אם נוטל ידיים בלי ברכה ומברך ברכות התורה זה בסדר ויש על מי לסמוך?
חושש שאם אברך על הנטילה בלילה בבוקר אברך שוב בטעות

תשובה
תיטול בברכה. ותרשום לפניך. סדר בחיים חשוב מאוד.
שאלה - 151910
לכבוד הרב שלום רב
האם יש מקור לזה שעלייה השלישי של זאת חנוכה הוא סגולה לפרנסה ואם כן היכן המקור?

תשובה
תהלים פרקים. כ״ג כ״ד.
שאלה - 151909
שלום לכבוד הרב
אדם שאשתו עזבה אותו וגרה כעת לבד, האם יש עניין שאחרי 7 שנים אינה יכולה לחזור לדירה שלה ? האם יש עצה ופתרון לזה?
תודה לרב ובשורות טובות

תשובה
יכולה לחזור. כתבנו באתר.
שאלה - 151908
אישה שהתגירה דרך הצבא (קורס) נתיב ולאחר זמן חזרה לסורה מחללת שבת הולכת בפריצות וכו' מה דינה דינם שכל אחו שעברו תהליך כזה? (אולי מראש לא הייתה כוונתם לשם שמים ועוד דרך הצבא)
תשובה
לא חזרה בכלל. כי מראש ללא שמרה. תפנה לרב הראשי.
שאלה - 151907
בס"ד
שלום עליך רבי
רכשתי מוצר באתר מספק גוי המחיר שהופיע היה 136שח והוא חייב אותי 276 שח בשרות לקוחות זיכו אותי כי הספק לא ענה להם עכשיו המוצר הגיע האם אני צריך להחזיר לו כסף?

תשובה
א ברור כמה זיכו. אתה משלם 136 נקודה.
שאלה - 151906
לכבוד הרב הגאון,
למען העוסקים במסגרות חינוך הילדים והן ההורים והן המורים,איזה ספר הרב יוכל להמליץ להצלחה בחינוך הילדים לקבלת הכוון וכלים בעבודת קודש

תשובה
לא מעודכן.
שאלה - 151905
לכבוד הרב שלום רב אני עוסקת בתחום הפרסום הציעו לי עבודה עם חברה ששמעתי עליה שהיא מרויחה על חשבון אנשים שצריכים עזרה בביטוח לאומי ולוקחת מהם עמלות גבוהות, האם לענות בסרוב?
תשובה
זה ענין מוסרי. תפעלו כהרגשתכם.
שאלה - 151904
לכבוד הרב שלום רב
רק רציתי ללמודבגמרא שהרב הביא משמע שעד ארבעים יום אפשר להתפלל שיהיה זכרסליחה על ההטרדה

תשובה
עיין אדרת אליהו שכתב שהכל נגזר מיד. וכך המציאוות מוכיחה. בבקשה להפסיק להתעסק בכך.
שאלה - 151903
שלום לכבוד הרב
לצערי עושים אזכרה שנה לסבא של אשתי באולם
אמרנו שלא נגיע חמתי נפגעה כנראה כי אשתי ירשה את הדירה שלו ומפחדת מה יגידו
האם צריך ללכת מפני השלום

תשובה
מדוע הייתם צריכים להודיע. זה מרגיז אותם.
שאלה - 151902
ישנם אתרים רבים שמוכרים ספרי קודש. חלקם מצהירים שאם תשלח להם קישור לאתר מתחרה עם אותו מוצר זול יותר, הם יוזילו מחיר או ישוו. האם אין כאן חשש גזל, אם נדמה זאת לחנות אמיתית?
תשובה
אין איסור גזל. כי יש תחרות פתוחה.
שאלה - 151901
לכבוד הרב שלום רב
אני אבלה על אבא שלי. החודש שלו נגמר לפני יומיים. האם מותר לי לגזור לעצמי את הציפורניים או שצריך שמישהי אחרת תגזור לי?

תשובה
תגזרי את ועכשיו. תנוחמו מן השמים.
שאלה - 151900
שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול מה הדין לעלות לקבר צדיק בראש חודש אשר הוא יום פטירתו .אבל קבור בבית עלמין רגיל?

תשובה
עולים יום קודם.
שאלה - 151899
יודע אני יודע שאין דעת הרב נחה עם אכילה בחוץ אבל שאין ברירה ויוצאים למסעדה חלבית מה עלי לבדוק ולשאול את המשגיח ועל מה להתמקד?
ב.אדם שלווה ממישהו 100 ש"ח והרויח מזה יש ריבית?

תשובה
א. חושש מאוד להשיב. ב, אין איסור רבית אלא כשמחזיר יותר ממה שקיבל.
שאלה - 151898
לכבוד הרב שלום
יצאתי מהבית לעבודה ונזכרתי שהשארתי בבית דבר מסוים שהייתי צריכה,שמעתי שאסור היה לי לחזור יש לי ממה לחשוש

תשובה
מותר לחזור.
שאלה - 151897
שלום לכבוד הרב היקר

מור אבי מתפלל פלג מנחה הולך לסבתא שלי (אלמנה) מדליק לה ולאחר מכן מגיע הביתה ומדליק לנו .. האם הוא עושה בסדר? מה יעשה ביום הראשון?

תשובה
טוב מאוד עושה. בלילה הראשונה מדליק ומברך שלשת הברכות בשני המקומות. ואם היא יודעת לברך שהחיינו שוטף ובקלות. היא תברך. ואם לא הוא יכול לברך לכתחילה.
שאלה - 151896
כבוד הרב
אחייני כבני,3.5,מתקשה בדיבור וברצף, אחותי קיבלה אבחנה מהרופאים על אוטיזם בתפקוד גבוה, ומאז דואגת ובצער ומרגישה שהאבחנה מחמירה ולא נכונה, מה לעשות

תשובה
לא לדאוג. יהיו חיים קלים ושמחים.
שאלה - 151895
שלום לכבוד הרב
מחילה על ההטרחה בשנית.
העברתי לרב שאלה בעניין לימודי מקצוע, אחרי השיעור בחיפה.
אני מבין שהרב עסוק פשוט אני אמור לשלם דמי הרשמה.

תשובה
ומה השאלה???
שאלה - 151894
שלום לכבוד הרב
א. האם גם בכוס יין של הברית יש למזוג 3 טיפות מים?ב. אני נותן בקידוש לבני בן ה8 להוסיף את הטיפות- זה בסדר?ג. היכן למקם כסא אליהו זכור לטוב ביחס לכסא הסנדק?

תשובה
א, מי שנוהג יפה עושה. ב, מועיל בהחלט. ג, על פי הרמ"ק ז"ל כסא אליהו הוא לימין הסנדק.
שאלה - 151893
לכבוד הרב שליט"א שלום, הרב התיר לחתוך בשבת פרי או ירק על ידי סכין בצורת גלים. מחילה, מדוע אין לחשוש מצד מש"כ בס' תק במשנ"ב ס"ק יז האוסר לעשות צורות באוכלין? תודה רבה.
תשובה
תודה, עיין חיי אדם חלק ב כלל ל"ו, ג.
שאלה - 151892
שלום לכבוד הרב
המוכר אם משלמים במזומן או אשראי תשלום אחד המוצר ב500 שח ואם משלמים בתשלומים המוצר ב550השאלה אם אני רוצה תשלומים אם זה ריבית

תשובה
כתבו הפוסקים שאינו רבית, מפני שהשוק עובד על מחיר בתשלומים כנהוג, ומי שמשלם מזומן מקבל הנחה ומחיר מוזל וכשר.
שאלה - 151891
שלום לכבוד הרב
עטרת ראשי בבקשה ממך אתה שרגיש לאלמנות ויתומים... תבורך ותיתברך בכל הברכות

תשובה
זה בסדר, עשיתי ככל אשר ציוויתיני.
שאלה - 151890
לכבוד הרב. אני ואשתי עתידים לעבור תהליך הפריה שבו..... לא הצלחנו בהפריות רגילות. לזרע של קיימא הריון ולידה קלה.
תשובה
השם יתברך יהא בעזרתכם ותצליחו.
שאלה - 151889
לכבוד הרב שלום רב אני מתלבטת האם לעזוב את עבודתי בגלל שזה עבודה מעורבת עם גברים והסביבה לא תמיד צנועה ,אני בחורה דתייה ברוך השם מה עליי לעשות? תודה רבה
תשובה
אם יש שם דברי ניבול תעזבי, ואם שקט תמשיכי והשם יתברך יהא בעזרך.
שאלה - 151888
לכבוד הרב
הרב אמר שלפי הפשט והקבלה מדליקין בצאת הכוכבים, בבית שלו בשקיעה?

תשובה
נולדתי בירושלים עיר הקבלה בדורינו, וראיתי עשרות מקובלים קדושים ומוסמכים, וכולם ישישים והיו מדליקים 20 דקות אחר השקיעה כפי שפסק השלחן ערוך, ובבקשה די לוויכוחים.
שאלה - 151887
לכבוד הרב שלום רב ביתי לומדת רפואה שנה 3 באוניברסיטת הנגב השנה יש 3 גופות מתוך 13 שהם ישראלים לא בטוח יהודים ולא ניתן לברר וחובה להשתתף בלימוד זה כיצד יש לנהוג
תשובה
כשחובה להשתתף אין ברירה. השם יצילנו.
שאלה - 151886
בהמשך לשאלה הקודמת האם לתית הלוואה לאדם כאשר הכסף היה מיועד לקניית דירה להשקעה והלווה ישלם את סכום שהייתי יכול לקבל בקניית הדירה. ואם יש דרך היתר להלוות לאדם בלי שאפסיד
תשובה
אל תיכנס לזה. כי יש בעיות הלכתיות מורכבות.
שאלה - 151885
הרב זוג שהשתדך עי שדכן הקשר לא צלח כעבור שנתיים חודש הקשר ללא השדכן והזוג נישא האם צריך לשלם דמי ש? הזוג לא הגדיר סכום האם ניתן להעביר כסף בעילום שם מחשש להקפדה ודרישה מופרזת
תשובה
אל תכניסו לראש שיש הקפדה מבשר ודם. יש הרבה שדכנים העושקים את בני הזוג. ו״שכחו״ שהאדם צריך לקיים מצוות בחינם.
שאלה - 151884
לכבוד הרב,איזה תפילה אפשר להתפלל על ילדי בן ה-9 כיתה ג' בתלמוד תורה ,אין לו חשק ללמוד רק לשחק כל היום ולהצחיק אחרים,והמלמד ואנחנו ההורים שבורי עצות. אני כל הזמן מתפללת
תשובה
תהלים. והוא צריך טיפול פסיכולוגי חרדי.
שאלה - 151883
לכבוד הרב,
כף בשרי (בת יומא או לא) שהכנסתי לתוך סיר בשרי עם מאכל פרווה או שאכלתי מאכל פרווה שבושל בסיר בשרי, מותר לאכול לאחר מכן מוצר חלבי או שצריך להמתין שש שעות?

תשובה
אם הכף והסיר היו נקיים מותר אחרי כן לאכול חלבי. ולספרדים זה לכתחילה. ואילו לאשכנזים זה בדיעבד.
שאלה - 151882
לכבוד הרב
1. אדם שגר בקומה שלישית ומעלה היכן ידליק את החנוכייה ליד הדלת או בחלון2. האם אדם שגר בקומה גבוהה ומדליק ליד הדלת האם נחשב לו פרסום הנס? הרי אין מי שיראה את החנוכיה

תשובה
מדליק בבית ופירסום הנס הוא לו ולבני ביתו. וכן מי שנמצא במקום שומם או בין הגויים אינו מדליק ?
שאלה - 151881
לכבוד הרב שלום רב האים יש נפה מיוחדת לקמח כוסמין זה לא עובר בנפה רגילה אוהבים את הרב אהבת נפש בריאות איתנה ואריכות ימים
תשובה
יש נפה מיוחדת לקמח מלא ונקראת 40 מש. ולבדוק אם יש תולעים לזרוק הקמח ולרכוש טרי.
שאלה - 151880
שלום לכבוד הרבאני בהריון ברוך ה',ויש לי חשק לאכול מאכל מסויים, אך המאכל הזה לא בכשרות מהודרת הוא בהכשר אבקת חלב נוכרי, יש היתר לטעום?
תשובה
אם יש עליו הכשר או אישור הרבנות לך כאשה הרה מותר.
שאלה - 151879
הרב
אני הוא שהרב דרש בשלומו, אם הרב יוכל לענות לי בענין המסובך, אשמח, ובינתים שאלה, לומד כעת במנחת יוסף אירגס ד"כ הוא מזכיר את החכם משה פיניירו, היה כזה שבתאי, זה אותו אחד?

תשובה
איני מעוניין להתעסק בזה.
שאלה - 151878
לכבוד הרב
שלום וברכה
יש לנו חצר לפני הבית והבית לא פונה לרשות הרבים והחצר כן פונה רצינו לדעת היכן להדליק את החנוכיה. ואם בתוך הבית רצינו לדעת הרי מרן כתב להדליק בחוץ?

תשובה
בתוך הבית.
שאלה - 151877
שלום לכבוד הרב
שמעתי רב שאמר שיש מתחת לרקיע הזה עוד רקיעים עם שדים מוזרים ומאז המחשבה הזאת מפריעה לי הרב האם בבקשה תוכל להסביר לי?

תשובה
לא רקיעים. אלא ארצות שונות הנזכרות בזוהר הקדוש והם שבע. זוהר השמטות בראשית רנ"ג, ב. "שבע ארצות אינון דא לעילא מן דא כמה דאינון שבעה רקיעין דא לעילא מן דא ואינון "ארץ, אדמה, ארקא, גיא, נשיה, ציה, תבל". תבל לעילא מכולהו דכתיב [תהלים ט, ט] והוא ישפוט תבל בצדק". ובספר יצירה [פרק ד, משנה ז] קורא אותם בשמות אחרים "שבעה רקיעים וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות, שבע ארצות אדמה תבל נשיה ציה חלד ארץ גיא". ושמותיהם מתחלפים ואין ביניהם סתירה.
שאלה - 151876
לכבוד הרב
אדם שרצה לאכול רק חצי כזית פת ונמלך לאכול
עוד חצי כזית. האם יברך ברכת המזון?

תשובה
העורך. הרב השיב לך אתמול וחבל שאינך מעיין בתשובות.
שאלה - 151875
לכבוד הרב שלום רב,
האם ניתן לדחות את מצוות פדיון הבן ביום אחד : ליום ה 32 וזאת משום שהסבא האחד
לא יכול להגיע ביום ה 31 עד השקיעה ?

תשובה
חס ושלום. סכנה לילד.
שאלה - 151874
לכבוד הרב מזכה הרבים!
במידה ויש ילדים קטנים בבית אזי עדיף להדליק במקום גבוה- למשל על השיש, ולאו בפתח הבית?
תודה רבה לכבודו, תגדיל תורה ותאדיר!

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 151873
בגמרא-עשה של מילה דוחה את לא תעשה של צרעת כלומר-מותר למול ולעבור על לא תעשה והשאלה- מה המציאות שלתינוק יהיה צרעת? שהרי צרעת זה על לשון הרע ולא שייך שתינוק דיבר לשון הרע?
תשובה
א, כי הוא נושא עוון הוריו. ב, כגון שהעכבה מילתו בגלל בעיה רפואית והגדיל.
שאלה - 151872
לכבוד מעלת מו"ר שליט"א.
אדם שיש מנין ערבית אחד בישוב. ואיחר והגיע בשעה שהתחילו עמידה. מה יעשה?

תשובה
מפורש בהלכה שיעמוד אתם עמידה בציבור. ומיד שיסיים העמידה יאמר כל סדר הברכות וקריאת שמע שהיא מדאורייתא.
שאלה - 151871
לכבוד הרב שלום רב רפואה שלמה לכת"ר.
עברנו דירה לפני שנה לבית שגרו בו גויים וגודלו בו כלבים.
עשינו חנוכת בית. ו מרגישים שיש בבית לחץ בילבול ושינויי מצבי רוח חזקים מה לעשות?

תשובה
לא לחץ ולא בילבול. כולם מותרים לכם.
שאלה - 151870
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הגמרא אומרת שהנושא אישה יבדוק באחיה. אם האחיות והאחים שלה יצאו בשאלה, בזמננו זמן בו הכפירה נמצאת בכל מקום. האם יש לחוש לזה?

תשובה
כתבו חכמי דורינו שבימינו אין לחשוש. כי בדרך כלל מנותקים מהם וגרים במקומות אחרים. והרחוב פרוץ ולכן קרה כך. גם בזמן התלמוד היה קשר הדוק אתם והיה חשש כפי שהגמרא אומרת שישפיעו עליהם לא לטובה. אך בימינו שאין קשר בדרך כלל יהיה מותר.
שאלה - 151869
שלום כבוד הרב
לפי מה שלמדנו,"אין מבטלים איסור לכתחילה" האם יהיה מותר לטחון כוסברה מהגינה[ללא השגחת תולעים]לסחוג?כי רצוני בטחינת הכוסברה.ולא בביטול התולעים.תודה

תשובה
ידידי היקר. אכילת תולע זה איסור דאורייתא. על כל תולע ותולע חמש לאווין. חמש פעמים בשר חזיר. ובריה אפילו באלף לא בטיל. וגם אם טוחנן. מי יאמר שכולם נטחנו.
שאלה - 151868
לכבוד הרב שליט"א מי שהגיע לבית הכנסת כדי להתפלל מנחה. והגיע זמן השקיעה ועדיין אין מנין מה יעשה?
תשובה
ימתין 5 דקות אחרי השקיעה. ויתחיל להתפלל יחיד ויסיים העמידה קודם שיעבור סוף זמן התפילה בתום 13 דקות וחצי מהשקיעה.
שאלה - 151867
שלום הרב
האם על קלמנטינה/ תפוז מהרכים הנותן ריח טוב בפירות?
ב.האם מותר לאדם שנמצא בסופר לקחת לימון ומשמש ולברך עליו ואח"כ להחזיר למקום? או שנגיד שזה גורע מהלימון ומקפדים

תשובה
א, מפורש במשנה שאם בא לאכלו אין לברך ברכת הריח. אך אם אינו אוכלו עתה יכול לברך על הריח.
ב, ידוע וברור שכל נגיעה בידים מקלקלת את הפרי. וזה מוכר מהאתרוגים ועוד. ולכן להחזיק פרי או ירק ביד ובפרט כשמשמש בו כדי שיתן ריח. הרי הוא מזיקו ואסור.
שאלה - 151866
לכבוד הרב שלום רב בבקשה תעודד אותי ברוך ה' אני מתחתנת מחר אחרי כל כך הרבה שנים של ציפייה ואני רק מרגישה כעס ולא בא לי לראות או לשמוע אף אחד.
תשובה
בסימן טוב ובמזל טוב יהא לנו ולכל ישראל. שבעה לילות לפני החופה השכינה והקדוש ברוך הוא יורדים מהמרום אצלך ושמחים. וכל פמלייא של מעלה שמחים אתך. גם אבות אבותייך וסבי הסבים עד יעקב אבינו שמחים ורוקדים עתה. עלייך לחשוב עליהם ולשמוח. ולא לאבד דבר נפלא זה בגלל שטויות.
שאלה - 151865
שלום לכבוד הרב.
מבחינת צניעות זה בסדר לאישה לשים לק כהה בציפורניים? (כחול כהה/בורדו).

תשובה
רק למתחזקות. ולאלה שהבעלים קצת בעיתיים.
שאלה - 151864
שלום לכבוד הרב
תודה לה שאני קם בבוקר אז אני הולך לכיור הקרוב ונוטל ידים אך לא מברך כי אני צריך שירותים במחילה האם שיוצא צריך שוב ליטול או מספיק לשתוף כמו שיוצאים משירותים

תשובה
תפנה לשירותים קודם נטילת ידים. כי אסור לברך כשנזקק לשירותים. ומותר להתפנות בלי נטילה.
שאלה - 151863
לכבוד מו"ר שלום רב,אישתי שבוע 25 להריון,מאושפזת עקב דימומים,כרגע במצב טוב ב"ההאם יש סגולה להמשך הריון תקין?
תשובה
בחנות טבעונות וצמחי מרפא יש הרבה תמציות טבעיות טובות לכך.
שאלה - 151862
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשבח והודיה לה' יתברך נולד לנו בן ואני רוצה לקרוא לו הדראל.ואם זה לא טוב אז מה הרב מציע?ואני רוצה שהרב יהיה סנדק בעזרת השם.

תשובה
זה לא שם אדם, אולי חברת משלוחים.
שאלה - 151861
לכב' הרב, בהמשך לשאלה לגבי אשתי שלא נפקדה. האם שאני אלמד תורה את הגיסים שלי הקטנים (3 במס') כל אחד לחוד דרך הטלפון. זה טוב? משפחה מרובה. עלו מטוניס ולהורים קשה לחנך לתורה
תשובה
מצווה רבה תיחשב לך.
שאלה - 151860
לכבוד הרב שלום רב
כיום מה ראוי לאישה נשואה ללבוש בשיעור ספורט ?זו קבוצת נשים בלבד,שגם המדריכה אישה,והמכון ספורט כולו מיועד לנשים בלבד ואין גברים בכלל.

תשובה
אל תצפו ממני לדעת איזה לבוש יש שם. אלא שצריכה להיות גופה מכוסה ולא חשוף וכן שערותיה.
שאלה - 151859
שלום כבוד הרב, שמי דניאל דלפין
הורי שנולדתי רצו לקרוא לי בשם שדומה לדלפין ,לכן אבי החליט ששמי יהיה דניאל והוסיף לי גם שם אמצעיתודה ויום טוב

תשובה
דניאלה. אסור שלאשה יהא שם של גבר.
שאלה - 151858
שלום לכבוד הרב
אם אנו נוסעים לשבת חנוכה להורים ומדילקים שם נרות ביציאת השבת . האם אנו צריכים מיד כשיוצאת שבת ליסוע לבית (נסיעה של 7-10 ד) ע"מ להדליק קודם בבית שלנו?

תשובה
ההדלקה תתבצע תמיד בדירה בה אתם לנים. ביום שישי אתם מתארחים ואוכלים וגם לנים בדירתם. אינכם צריכים להדליק. אלא הם בהדלקה מוציאים אתכם ידי חובה. והדלקה אחת לכולם.
במוצ״ש אתם חוזרים לביתכם ללון שם. כשתגיעו לשלום תדליקו בביתכם יחד מיד כשתגיעו.
שאלה - 151857
לכבוד הרב שלום פשוט לא קיבלנו תשובה אני ואישתי בדילמה ומרגשים לא נוח להתייעץ אם הרב..... מה הרב אומר האם כדי להתייעץ איתו או לו דעת הרב חשובה לנו מאוד תבורך
תשובה
העורך. הרב השיב לכם שאינו יודע את שיקולי הרב שהתיר לכם ואסור לו הלכתית לחוות דעתו. נא לגשת אישית לרב גדול מוכר ופוסק אפילו בטלפון ולקבל חוות דעת.
שאלה - 151856
לכבוד הרב
בעלי אוגר בארונות חפצים ישנים לפני עשרים שנה שאין בהם כל שימוש כמו וידאו ישן קלטות וידאו ודיסקים( שהם לא לשם שמיים) האם לפי ההלכה מותר לזרוק את החפצים הללו?

תשובה
מותר בצינעא כשהם מפריעים.
שאלה - 151855
לכה"ר
בעלי מתפלל בנץ לאחר תיקון חצות לומד בכל הזדמנות ובכולל ערב לאחר העבודה.אין לנו ילדים ויש לו בן מנישואים קודמים, חילוני גמור. מה יעשה?

תשובה
בעלך צדיק ומעשיו כשרים. יגנו עליו. יזכה לעוד בניםשומרי מצוות. גם יש רבים שזה מצבם וממנים מישהו נאמן וירא שמים שיאמר עליהם קדיש לאחר 120.
בנוסף לכך אדם שלא זכה לבנים ותרם להחזקת תורה לכל מיני מקומות כשרים. יש לו עולם הבא כמו לאדם שיש לו כמה וכמה בנים לומדים תורה.

כל מה שכתבתי בתשובות קודמות התייחסו להורה שאינו מתאמץ לשלוח את בנו ללמוד תורה.
שאלה - 151854
לרבנו הנכבד! אדם שפספס בשחרית/ערבית "ברכו" ראשון שלפני יוצר, האם יש להשלימו באופן יזום אחרי עלינו לשבח? ראיתי רבנים שעושים זאת אף בשני וחמישי למרות ברכו של קריאת התורה.
תשובה
נכון בהחלט כמפורש בדברי רבנו האר״י ז״ל ועיין בארחות ציון ובשיבת ציון.
שאלה - 151853
שלום לכבוד הרב
עד בחופה האם צריך לראות את נתינת הטבעת של החתן לכלה? או מספיק שעומד תחת החופה?
והאם יש עוד דבר שהעד צריך לעשות על פי ההלכה?

תשובה
העורך. הרב בעצמו השיב לך ואתה מטרידו לחינם.
שאלה - 151852
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום .
קנינו בית ובחצר יש עץ שסק. על הענפים יש המון דבורים שמקשים עלינו לצאת מהחצר החוצה. לא רוצים לעקור. האם מותר את הענפים לגזום?. רפואה שלימה.

תשובה
תזמינו עובד שאינו יהודי ויגזום.
שאלה - 151851
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האםאפשרי בשנה על אבא ללכת מידי פעם לקרוא ללמוד משניות ותהלים או בתאריך מסויים

תשובה
רק בערב ראש חודש. שהוא יום כ״ט או יום קודם. ולא להטרידו.
שאלה - 151850
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש עדיפות להשתמש בכסף שהשאיר הנפטר ועם הכסף הזה לעשות שיעורי תורה אחזקת אברכים וכ"ואו שעדיף מהכסף של בניובתוך השנה הראשונה לפטירתותודה רבה

תשובה
מהכסף שהניח בעצמו.
שאלה - 151849
שלום כבוד הרב ,
אדם חוזר בשעה שמונה בערב הבייתה בחנוכה
ועדיין לא התפלל ערבית יש לו מניין בשעה תשע
האם ידליק ואח"כ יתפלל במניין או שיתפלל יחיד ואח"כ ידליק ?

תשובה
ידליק מיד.
שאלה - 151848
לכבוד הרב שלום רב
לגבי הנחת הנרות חנוכה, אני דר בקומה שביעית ויש שכנים שיכולים לראות נגד החלון,להניח אותה נגד החלון או כנגד הפתח? תודה רבה

תשובה
תניח הנרות אצל הפתח מצד שני של המזוזה.
שאלה - 151847
לגבי האדם שקיבל שמן זית מנכרי ורוצה להדליק נר שבת וכו'. פעם שמעתי שיש עניין גדול שמצוות ייעשו מכספו הפרטי של האדם ולא מכספי אחרים (ולדעתי כל שכן שלא מגוי). הוא גם מפסיד שכר.
תשובה
צודק בהחלט, בספר הזוהר כתב כי מצווה שהאדם משלם עליה ואיה חינם המקטרגים אינם יכולים להתאחז בה.
שאלה - 151846
לכבוד הרב שלום בעלי נוהג להסתפר אצל קרוב משפחה שלו שהוא ספר גם לנשים.כשבעלי מגיע למספרה יושבות גם נשים שמחכות לתספורת. זה מאוד קשה לי.מה עלילעשות? תהיו בריאים ותודה רבה!
תשובה
תבקשי אותו שיפנה אלי.
שאלה - 151845
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אדם רצה לאכול חצי כזית פת ונמלך ואכל עוד חצי כזית
האם צריך לברך ברכת המזון?

תשובה
אכל בתוך זמן של 4 דקות חייב בברכת המזון.
שאלה - 151844
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רבנים גדוליםקיבלו חזינות של המשיח הרבה רבנים אני מבקש אם אפשרשתעשו כנס גדול למשיח אפילו אחוז אחד לא בשבליהכול לכבוד אבא שבשמים ימליך את משיח צדקנו

תשובה
המשיח מחכה שנתקן את מעשינו, נפסיק עם ליצנות ובזבוז זמן, חפלות ושטויות, שדרנים המובילים פלגנות, "רבנים" מתחזים המחלקים ציונים לאבותינו הקדושים ולגדולי האומה.
להתחיל ללמוד תורה ולהיצמד אל המקורות, ולא להמציא המצאות ודברים בחלל האוויר, להאמין רק בהשם יתברך. הוא לא מחכה לכנסים.
שאלה - 151843
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום וברכה.. האם עוף קפוא בשבת הוא מוקצה?
ואם כן מה יעשה אדם שיש לו מגירה בפריזר עם עופות וגלידות וכו? ישר כוח גדול

תשובה
לא מוקצה.
שאלה - 151842
האם הרב יכול להסביר מה כוונת המדרש בבראשית רבה:
לעולם אין ישראל נותן אצבעו בתוך פיו של עובד כוכבים תחלה אלא א"כ נתן עובד כוכבים אצבעו תחלה בתוך פיו של ישראל והתחתנו אותנו

תשובה
כוונת דברי רבי אלעזר שאנשי שכם אמרו ראשונים "והתחתנו אותנו", הם נתנו אצבע, ואחר כך בני יעקב השיבו להם.
ורצה לומר תיזהר מלהתחבר עם נכרי ולשמוע ממנו הצעה כי זה מוביל לכיוון לא טוב.
שאלה - 151841
לכבוד הרב שלום רב
עשיתי תיקון חצות בלי ליטול ידים רק מידי דמנקי משום שחשבתי על נטילת ידים מיד היה לי טענת יצר הרע של עצלות האם עשיתי נכון? תודה רבה

תשובה
להבא תרחץ ידיך.
שאלה - 151840
שלום לכב׳ הרב נשאלתי ע"י אישה בחודש תשיעי כמעט אם דימום שנוצר כתוצאה מבדיקה ידנית של רופא, ואחרי זה חלף, אוסרת?ואם יש כרגע פתיחה מה עושים? תודה רבה
תשובה
בדיקה ידנית היא בפרוזדור בלבד ואינה אוסרת.
שאלה - 151839
לכבוד הרב שלום רב
כה"ח סא' יט ביום שאין אומרים תחנון בתיקון לאה יש לומר המזמורים כלא"ה יוצא שצריך לדלג שפטני יענך בבוא אליו ובסידורים כתבו לדלג רק יענך כיצד יש לנהוג?

תשובה
מדלגים רק יענך. אשריך שאתה אומר תיקון חצות, ומנחם את השכינה הסובלת עמנו בגלות הקשה.
שאלה - 151838
לכבוד הרב שלום רב, האם מותר לדבר בין ברכות השחר?
תשובה
לא לכתחילה. כי יש קשר בין סדר הברכות.
שאלה - 151837
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט”א
האם גם אישה טוב שתגיד קריאת שמע לפי זמן רבינו תם
תודה כבוד הרב

תשובה
אנחנו לא מקפידים בכך.
שאלה - 151836
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם צריך לתת מעשר כספי מדמי הבראה שמקבלים מהעבודה פעם בשנה ומדמי חופשת מחלה שפדו לי ?
תשובה
ממשכורת כן, מכל מיני הטבות לא חייב.
שאלה - 151835
שלום לכבוד הרב
בקשר לשאלה מקודם של השמן זית.אישתי עובדת בחברת בניה והקבלן שמועסק שם נתן לעובדים במתנה שמן זית שהוא הכין.חלילה לנו להכנסו לביתנו.תודה לכבוד הרב

תשובה
לברכה והצלחה.
שאלה - 151834
לכבוד הרב
ארחות ציון ח"א עמוד קעג סעיף נה - בעניין שילוב אותיות הוי"ה ב"ה עם אותיות שמו. את מי יקדים?
(ראיתי בעמודים הקודמים שבשילוב נשמה יקדים את שמו האם גם כאן?)
תודה רבה

תשובה
כן, כך כתב מהר"ם פאפירש בשם רבנו האר"י ז"ל, ועיין בענין זה בארחות ציון.
שאלה - 151833
לכבוד הרב שלום רב הריון תאומים ב"ה לאחר טיפולים
גיל 39הרופאים ממליצים לעשות בדיקות שקיפות עורפיתוסקירת מערכותלהיות בטוחים שהעובריםבריאים ושלמים לעשות ? אנא ברכני!

תשובה
לא לדאוג ולא לפחד, השם יתברך נותן מתנות טובות ומוצלחות.
שאלה - 151832
כבוד הרב שלום
אנו לומדים בכולל סימן שכ"ח או"ח, ולדעת מרן לא מחללים בסכנת ע"י ישראל בסכנת איבר. ראינו בספר אור ההלכה שהיום יש בסכנת איבר סכנה לכל הגוף ומחללים שבת. כך עושים?

תשובה
לצערינו עם התפתחות החיידקים בימינו כשיש חשש לזיהום זו סכנת חיים. בנוסף לכם לפני מאה שנה היו האנשים בריאים וחזקים, ומחוסנים באופן טבעי, והיום השם ירחם על עמו ישראל.
שאלה - 151831
לכבוד הרב האם זה נכון שחובה למנחמים אבלים
לעמוד בזמן ההשכבה או שאין חובה לעמוד

תשובה
בכל השכבה מזכירים שם הנפטר או הנפטרת, ומשום כבוד הנשמה צריכים לעמוד בכל תאריך שהוא.
שאלה - 151830
שלום למור אדם שיש לו אזכרה בשבת מתי יעלה לבה"ק ביום שישי או ראשון ושכמ"ה
תשובה
הכלל הוא תמיד להקדים ולא לאחר את האזכרה. אם כי אין חובה לפקוד את בית העלמין.
שאלה - 151829
לכבוד הרב שלום רב
אישתי קיבלה מנכרי במתנה שמן זית ביתי שהוא עשה.שאלתי האם.מותר.להשתמש בזה להדלקת נר שבת או חנוכה?

תשובה
מותר. אך מה לנכרי בביתינו.
שאלה - 151828
לכבוד הרב שלום ברשותי פחיות של קוקה קולה ספרייט ופאנטה שמיוצרים ברמאללה הכל כתוב בערבית ובאנגלית האם מותר לשתות תודה רבה
תשובה
מותר.
שאלה - 151827
לרב
על הנחת היד בק"ש, פעם אמרתי בשיעור שאפשר להוכיח מבא"ח בעוי"ח שעדיף דווקא אצבעות מושכבות ועוד שכך רומז לסדר הויה כתקנו באצבעות, ויותר מקיים דלית לה עיינין, הרב מסכים?

תשובה
כך באמת נהגו כל תלמידיו. ומור אבי ז״ל בכללם.
שאלה - 151826
לכבוד הרב שלום רב

מה דינו של רופא/ מומחה שהרג אדם בשגוג כתוצאה מטיפול לקוי וכדו'מה?
תודה

תשובה
אין לנו כיום ערי מקלט. אדם מועד לעולם כמצבו של נהג שלא עלינו ביצע דבר דומה. בשורות ײַובות.
שאלה - 151825
שלום לכבוד הרב
אני גננת בגן ממלכתי ויש לי ילד שהוריו ממוצא רוסי,הוא מביא לארוחת בוקר נקניק בצבע מוזר.מה אני יכולה לעשות? קשה לי לראות את המראה!

תשובה
במדינה הזאת החוק שולט ולא ההלכה היהודית. לא לשכוח לנפנף במנגל ב....
שאלה - 151824
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבר עוד מעט 9 חודשים נשואים, ואשתי עדיין לא נפקדה. כמובן שאני מתפלל על זה. מה הרב מציע לעשות?

תשובה
תסייעו למשפחות ברכות ילדים בטיפולם ובחינוכם.
שאלה - 151823
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה קורה אם אדם שעבד את הבת זיווג שלו עם מי הוא התחתן אחשב ?

תשובה
תפילה עושה הכל.
שאלה - 151822
לכבוד הרב שליט"א
אימתי מתפללים על אדם בהזכרת שם אמו ומתי בהזכרת שם אביו?בברכת בריאות ושמחה

תשובה
עיין בשו״ת מבשרת ציון. כי תמיד מזכירים אותו בשם אמו.