שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


ז'/אלול תשע"ח

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 163666
לכבוד הרב שלום רב
זכיתי השבת ראש חודש להתפלל עם הרב שליט"א, וראיתי מקרוב את אהבתו לבני הצאן הצעירים בני הישיבות הקדושות. כשהרב מיוזמתו עשה להם מישבירך בסיום העליה מפטיר, אפשר כמה מילים?

תשובה
אינני ראוי ולא הגון לתאר את מעלת בני התורה היקרים ההוגים בה יומם ולילה ומגינים על כולנו בתורתם, אך כיוון והענין נוגע מאוד ללבי ולציפור נפשי, גם ראוי שנחזיק להם טובה על מסירותם בלימוד התורה, ובפרט בחודש יקר זה בו כולנו מחפשים סניגורים לא אמנע עצמי מלהיענות לבקשתך.

איגרת שלומים לבני הישיבות די בכל אתר ואתר.

בני הישיבות היקרים, תלמידי התלמודי תורה הנפלאים, ובכללם בנות ישראל המסולאות בפז ההולכות ללמוד תורה בבתי הספר החרדים די בכל אתר ואתר.
מה נכבד היום הזה ראש חודש אלול בו אתם הולכים לחבוש את ספסלי בתי המדרש, ובפרט אתם המתחילים בשנה ראשונה את מסגרת הלימודים אם בישיבות הצעירות, אם בישיבות הגדולות. היום הזה הוא יום חג לכל עם ישראל, הוא אינו שייך דווקא לכם ולהוריכם אלא לכלל ישראל ולכלל העולם. מי יכול לתאר את מסירות הנפש שלכם בדור יתום זה לקבלת עול תורה עליכם, אתם הנושאים במשא עם ישראל, אתם מבטיחים את קיומינו הגשמי והפיסי, אתם מקיימים את העולם כולו. אך יותר מכל אתם מבטיחים את עתידה הרוחני של האומה כולה.

היום הזה אתם מקבלים את התורה הקדושה מהר סיני, וממשיכים את שושלת הדורות ממשה רבנו ועד עתה, דעו אהובי חביבי, עיני כולנו נשואות אליכם, כולנו מתפללים להצלחתכם, כי הצלחתכם היא הצלחתינו. עתידכם הוא עתיד כולנו. בלכתיכם ללמוד תורה כל בחור במשמרתו ובמקומו, הנכם שליחים של כולנו איש ואשה, קטן וגדול, עולל ויונק, זקן ובחור, כי בתורתכם אתם מקיימים אותנו כולנו. אחריות עצומה מוטלת על כתפיכם, שליחות הרת גורל היא מתפקידכם, חיילים על משמרת שלום ישראל, הצלחתם, בריאותם, כלכלתם, קיומם, חייהם ועתידם, בגלל תורתכם כולנו ניכתב בספר חיים טובים, ונצליח בכל מעשה ידינו, כי כל ישראל ערבים זה לזה, חיינו מסורים בידכם. אנא מכם, אל תיראו ואל תערצו במשמרתיכם, אנא אל תתרשלו ואל תיחלשו במשימותיכם, כי העולם כולו מוטל בכף מאזניים בכל רגע ובכל שעה, למדתם עמוד גמרא, פירשתם דברי רש"י או דיבור תוספות אחד, אמרתם חידוש תורה, כתבתם איזה סיכום סוגיא, הכרעתם את העולם כולו לכף זכות. הזהרו לא להתרשל, לא להישבר, פן חלילה כולנו ניכשל. זכרו מה שאמרו רבותינו בתלמוד [מכות י, א] "אמר רבי יהושע בן לוי, מאי דכתיב [תהלים קכ"ב, י"ז] עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלם? מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלם שהיו עוסקים בתורה".

ובתלמוד ירושלמי [סנהדרין פרק י, הלכה א] "אם אין גדיים אין תיישים, אם אין תיישים אין צאן, אם אין צאן אין רועה, אם אין רועה אין עולם, כך היה אחז סבור בדעתו לומר אם אין קטנים אין גדולים, אם אין גדולים אין חכמים, אם אין חכמים אין נביאים, אם אין נביאים אין רוח הקודש, אם אין רוח הקודש אין בתי כנסיות ובתי מדרשות, כביכול אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל". ואל יאמר לך איזה קל דעת, וכי מה אתה בחור צעיר יכול לומר או להוסיף, יש גדולים בישראל, יש זקני תלמידי חכמים, יש מחברי חיבורים, וכי מה אני יכול להועיל או לתת?
זכור מה שכתב בירושלמי שם, מאמר מבהיל ומדהים ביופיו ובעומקו, "אמר הקדוש ברוך הוא אם שמעת דבר מפי קטן ישראל והנייך, לא יהא בעיניך כשומעו מפי קטן אלא כשומעו מפי גדול, ולא כשומעו מפי גדול אלא כשמעו מפי חכם, ולא כשמעו מפי חכם אלא כשמעו מפי נביא, ולא כשמעו מפי נביא אלא כשמעו מפי רועה, ואין רועה אלא משה כמה דתימר [ישעיה ס"ג, י"א] וַיִּזְכֹּ֥ר יְמֵֽי־עוֹלָ֖ם מֹשֶׁ֣ה עַמּ֑וֹ אַיֵּ֣ה׀ הַֽמַּעֲלֵ֣ם מִיָּ֗ם אֵ֚ת רֹעֵ֣י צֹאנ֔וֹ אַיֵּ֛ה הַשָּׂ֥ם בְּקִרְבּ֖וֹ אֶת־ר֥וּחַ קָדְשֽׁוֹ". לא כשמעו מפי רועה אלא כשמעו מפי הגבורה. ניתנו מרועה אחד, ואין אחד אלא הקדוש ברוך הוא כמה דתימר [דברים ו ד] שמע ישראל השם אלהינו השם אחד".

עוד משפט אחד קטן אדבר באזניך ידידי הצעיר, אהובי וחביבי, אבקש ממך אנא, גם בעתות משבר, וישנם במהלך הימים כמה כאלה מדומים וגם חולפים, כשהרב אינו מאיר פניו, המשגיח אינו מתייחס, חבר מתלחש עליך, מישהו מקניט אותך, או אמרת איזה רעיון או חידוש בלימוד ולא התייחסו לך כפי שחשבת או ציפית, ובצדק התאכזבת, אל תיבהל ואל תתפעל, זה קרה וזה קורה וזה יכול לקרות, כולנו עברנו כזאת, הכרתי רבים מגדולי הדור שלפנינו שחוו כל זאת ויותר מכך, וכזאת על בשרם ועל נפשם, והמשיכו להחזיק בתורה בכל כוחם. והמשיכו ללמוד, הם הרוויחו וכל עם ישראל הרוויח. אל תתן לחולשה של רגע להרוס חלילה את עתידתך, היה חזק, התנהג כצוק איתן, דע, רבבות מלאכים שולח אבינו שבשמים לשמור אותך, לעודד, לחזק, לאמץ את רוחך. גם כשיש בעיות בבית, במשפחה, בכלכלה, במובנים הכלליים, הכל חולף, הכרתי בימי חיי בחורים רבים ועצומים שהיו איתנים ואדישים לקורא מסביבם והצליחו, כל משבריך וגליך עלי עברו.

זכור ידידי הצעיר את הגאון רבנו חיים חזקיהו מדיני ז"ל, הלא הוא המחבר ספרי "שדי חמד", איש אשר רוח אלקים בו, אשר הקיף את כל התורה כולו בקרבו, ומכל העולם פנו אליו בשאלות הלכה ובפתרון סוגיות עמוקות בש"ס ובפוסקים, יתום מאב היה, למד בירושלים לפני כ - 150 שנה, ויש שקינאו בו והעלילו עליו עלילה נוראה ושפלה בהיותו בחור בן ט"ז שנה, והכל האמינו חלילה עליו את השמועה הנוראה. והוא שתק, ונשא את כאבו בדומיה, והמשיך ללמוד בתוספת עוצמה וכח, ולאחר שנים בא מפיץ העלילה לירושלים וביקש לפני קהל ועדה את סליחתו ומחילתו, ולפתע נודע לעין כל כי כל ה"מעשה" לא היה ולא נברא, והכל העריכוהו וידעו את גדולתו כי לא רק שלא נשבר כיתום וילד בודד, אלא אדרבה התחזק יותר, ואמר באחד הפעמים כי התמדתו היא שעמדה לו להחזיק בתורתו.

ושוב אקרא לכם בחורים אמיצים, ילדים רכים, בנים יקרים, לכו לאהלי התורה בששון ובשמחה, בשירה וריקודים, זכיתם לכתרה של תורה, זכיתם להיות בניו המיוחדים אל אבא שבשמיים, הוא ישמרכם, הוא יעזרכם, הוא עומד ויעמוד לימינכם תמיד, כל ישראל עיניהם נשואות אליכם, המלאכים בשמים מצפים למוצא פיכם, אבותינו הקדושים מקשיבים לקול תורתכם, כל הצדיקים בגן עדן מחרישים ומאזינים לדברי תורתכם, עמדו איתנים על המשמר על התורה ולימודה, התמידו בה, חזרו עליה, היא פתי מחכימה, לא מרימים ידים, לא מתייאשים, מחזיקים מעמד, הנה הישועה באה.
מוצאי שבת קודש ראה, א' באלול התשע"ח, ראש חודש לישראל אדיר ומבורך. אוהב אתכם ומחבק כל אחד מכם, בן ציון הי"ו.
שאלה - 163400
שלום כבוד הרב היש עוד עצות ליום הדין? הציבור צמא לכך. גם הדפסנו אלפי עותקים והפצנו ברבים, והכל חטפו ושמחו.
תשובה
עצות לחודש אלול

א, שלשה דברים קורעים גזר דין של אדם. צדקה, תפלה, ותענית. והם "צום, קול, ממון". כולם באותה גימטריא 136. שלשתם 407, גימטריא זאת. ב"זאת יבוא אהרן אל הקודש. וזאת התורה, וזאת אשר דיבר אליהם אביהם, בזאת אני בוטח. התענית במקום קרבן ומכפרת, כי מקריב חלב ודם, וישנם רמזים לסודות עצומים, ונחשב לו כאילו מסר נפשו על קידוש השם.

ב, תפלה. המתפלל מהלב ובעיקר בלילה ובוכה, הכוכבים והמזלות בוכים אתו [סנהדרין ק"א, ב]. וכתב המהרש"א כי מתמלאים עליו ברחמים. וארחות חיים כתב תפלתו נשמעת. ורבנו בחיי כתב כי התפלה קרבן והדמעות נסכים. ובספר חסידים [סימן ל"ז] כתב אפילו אינו ראוי יענוהו בגלל דמעותיו. גם המתפלל בכוונת הלב דומה לכהן גדול בבית המקדש. גם כתב הזוהר כי הנשמה נקראת אברהם והגוף שרה, ובחודש אלול הנשמה מתפללת ובוכה על הגוף, ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ובעל רגש מרגיש את בכיתה. ובמדרש תנחומא [כי תבא] כתב הבוכה כאילו הקריב כל הקרבנות שבעולם. והשלמי ציבור כתב שיענו לו כי הוא מבקש ישירות ממי שבידו הכל. ואמרו רבותינו כי מלאך יש ושמו ירחמיאל, וכשרואה מי שבוכה בתפלתו קורא לשש מאות הממונים תחתיו הנקראים "אופנים" ויש להם פתח מיוחד אשר דרכו מעלים תפלתו ומתקבלת.

ויתפלל על בניו ובנותיו שילכו בדרך השם התורה והיראה. ויזכור מה שכתב בתנא דבי אליהו רבה פרשה יח "מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר, והיו לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקיבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומתחנן ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יצא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער, מה היה עושה, בכל יום ויום היה מכניסן לבית פנימי, וישב ומשמרן בבית החיצון, ומתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יהא אחד מהן בא לידי עבירה ולידי דבר מכוער, אמרו, לא יצאת אותה שנה ולא שניה ולא שלישית, עד שבא עזרא והעלה את ישראל מבבל, והעלה אותו כהן עמהם, לא נכנס אתו כהן לבית עולמו, עד שראה כהנים גדולים ופירחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו". וכתב הרב מאורי אור כי ימי החודש אלול כולם עת רצון ורחמים. והבולם פיו משיחה בטילה יינצל ממחשבות זרות בתפלה [הרב יסוד ושורש העבודה].

ג, ממון, צדקה. יתן לעני אמיתי ולא מתחזה, לעני ירא שמים, כי זה מעיד שהשם יתברך המפרנס ולא תיכנון המשפחה. מדלג על סעודה כמקריב קרבן כי ממעט חלבו ודמו, וכמקריב קרבן, תמיד מתפלל להשם יתברך שיתן לו פרנסה. ואין ביכולתו לעשות עון.
יתפלל האדם תמיד שימציא לו השם יתברך עניים הגונים ונצרכים, וגם בנותנו מסים לרשויות יתפלל קודם לכן שכסף זה ילך למקומות קדושים וטובים. יזהר מאוד לפרוע חובותיו לאחרים, ועוד יותר צריך זהירות לשלם לפועל, לטכנאי, לנהג, לכל נותן שירות את שכרו בו ביום. ובזה מתברך בשמים. יזהר לבל יתערב פרוטה אחת גזל בממונו כי בזה יפסיד הכל חלילה. גם יפרע כל נדריו ונדבותיו לצרכי מצוה שאמר בפיו לתת לצדקה.

ד, תשובה. רצויה בכל עת, אך באלול מתקבלת עשרת מונים כי בהם התרצה השם יתברך למשה רבנו בהתפללו בהר עלינו וקיבל לוחות שניות. וביקש בעד כל הדורות וגם בעד דורינו. ויזהר מאוד גם מעבירות קלות שנכשל בהם כי נקרא "מומר" לדבר אחד, ויצייר במחשבתו תמיד כי גדול הדור עומד עליו ורואהו ויחיל ויירתע מאוד. יתנהג בשפלות ובענווה, וינהגו עמו מדה כנגד מדה,

ה, ירבה בלימוד. תהלים, משניות, נביאים וכתובים, ספר תיקוני הזוהר. גם המליצו לקרוא נעשרת הדברות בחודש זה, כי בהם כת"ר אותיות, ועל ידי כן יינצל מכרת. אך יותר מכולם הוא הער בחצות ואומר תקון חצות. כי אנחנו החרבנו בית המקדש, וכל דור שלא בנה בית המקדש בימיו הוא החריבו. וזוכה שנשמתו מקבלת פני השם יתברך שיורד בחצות ורואה אותנו ושומע קולנו.

ו, ברכת התורה. יברך בשמחה רבה. וכתב הטורי זהב שיכווין בה כי היא עריבה כנגד הכל, יותר מכל ברכה על דבר יקר חשוב ומשמח, ויכווין בה מאוד, כשאומר "ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך" ויזכה שיהיו בניו יודעי התורה ולומדיה לשמה, ובמקום שני כשאומר בברכת אהבת עולם "לא נבוש ולא נכלם" יכווין שלא יצא מצאצאיו שום צאצא שיביישהו בעולם ההוא, ובשלישי יכווין לאחר ובא לציון גואל "לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה". ויהיו צאצאיו כשרים וצדיקים. ויתפלל גם בעד ילדי ישראל כולם.

ז, מלחמה. בחודש זה היצר נלחם בכל כוחו בראותו כי נחרב כל עמלו, להיום ער ומקשיב לכל דבר במעשיו להגיב מיד, כי הוא מחפש פתח קטן לכבוש את האדם. ודרשו בזוהר הקדוש "כי" תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה"א בידך, כי גימטריא שלשים, אלו שלשים יום של אלול עם היום שלפניו, בהם ננצח אותו, ויחוס על נשמתו יפת תואר הצנועה והמצטערת על מעשיו וישוב מהם. ועל ידי תורה, צדקה, תהלים ועוד יכניע וישמיד המזיקים כולם חיילותיו של היצר. ובספר חובות הלבבות שער ה, ה. כתב בחסיד שקיבל החיילים בשובם מנצחון המלחמה ואמר שבתם מהמלחמה הקטנה התעתדו למלחמה הגדולה, מלחמת היצר וחייליו. וזכור מה שכתב הרמ"ק ז"ל כי היצר את חייליו הזוטרים שולח לחו"ל להחטיאם, אך בארץ ישראל הוא בעצמו נלחם.

ח, נקיון אישי והיגיינה. תמיד יהיו בגדיו נקיים ובעיקר הפנימיים וכך תתקבל תפלתו בהיותו קרוב לרוחניות. וכן ישגיח כי בני מעיו יהיו נקיים כי כך יתקרב גופו לשמים וישאב קדושה. ישמור על בגדיו שיהיו שלמים ובלתי מזוהמים או קרועים, שלא יתן מקום לסט"א לגעת בו ולעכב תפלתו חלילה, ישמור על ידיו לבלתי יגעו במקומות של מלמולי זיעה. גם הספרים והמחזורים יהיו מכורכים ונקיים. ומור אבי ז"ל היה עוטפם בעטיפה מכובדת ושומר עליהם ונושאם בזרועותיו בכבוד.
שאלה - 163190
לכבוד הרב מוצפי, שמענו מכת"ר בשלשת השיעורים האחרונים עצות נפלאות לחודש אלול, אפשר אם לא קשה תזכורת קצרה?
תשובה
עצות ליום הדין.
כולנו קיבלנו הזמנה לדין ביום ראש השנה בעוד כחודש. מה עושים? איך יוצאים פטורים? בעיות כלכליות, משפחתיות, זרע של קיימא, חינוך הילדים, זיווג, מציאת עבודה, בעיות בטחוניות, מלחמה חלילה, תאונות דרכים חלילה, בעיות בריאות פתאומיות חלילה. בואו נשב יחד ונחפש עצות.

א, יעשה חשבון נפש חצי שעה ביממה לבדוק, סדר התפלות, הכוונה בהם, שתיקה בבית הכנסת, זהירות בברכות לבטלה, ענית אמנים, חינוך הילדים במוסדות תורה, צניעות האשה והבנות,
ב, לא להוציא מפיו מילת גנאי, לא קללה, לא לשון הרע, לא שקר, לא דיבורים בבית הכנסת, לא דברי חול בשבת.
ג, לא יסתכל בפני רשע, מחלל שבת, פרוץ בעריות, גזלן וכדומה. כולל תמונות ודיוקנאות על השטרות, להתרחק מאייפונים, עיתונים כולל "חרדים".
ד, לא להאזין ל"תכניות רדיו", יש שם ליצנות, שריפת זמן, החלשת האמונה, יש גם תכניות עם כפירה, שירה קלוקלת, זמרים רשעים, שבשביל רייטינג שורפים נשמות קדושות של עם ישראל, שדרנים ליצנים, קשקשנים, בדיחות זולות, השוק במיטבו.
ה, שמירת זמני התפלה, קריאת שמע בזמן שחרית וערבית, מנחה חצי שעה קודם השקיעה, להתפלל במקום קבוע כמה שאפשר, לעצום עיניים בעמידה, לכווין בתפלה.
ו, לכבד את השבת, בגדים מיוחדים, אוכל מיוחד רק לשבת, מפות יפות, לחם משובח, שמחה בלב ומאור פנים, תפלות וסעודות בזמן, וללמוד הלכות שבת.
ז, ביטול תורה, העבירה החמורה ביותר, שיחות בטילות, בסלולרי, בקרן הרחוב, בחצר בית הכנסת, בטלה בבית, הקדוש ברוך הוא מצטער ובגמרא אמרו בוכה.
ח, בדיקת מזוזות, תפילין, כשרות הספר תורה לקריאה.
ט, בדיקת המעקה, מרפסות, מדרגות. סורגים בחלונות, סולם רעוע, חפצים מסוכנים, חומרים כימיים בבית ללא בטיחות.
י, רכב לא תקין, נסיעה בזהירות, אביזרי בטיחות יעילים, ציות לכללי התנועה, לאותת כשפונים, כשעוצרים, חניה כפולה גזל, רכב מעשן, מנוע רועש, חסימת מעבר, חניה על מדרכה וגרימת סכנה לילדים, זקנים ונכים.
יא, השלכת פסולת ברחוב, בחצר, גרימת זיהום. החלקה ותקלה לעוברים ושבים, עובר על שמירת קדושת ארץ ישראל, ובירושלים עיר הקודש העוון כפול.
יב, כשרות המזון. בשר חלק, עוף מהודר, מזון מעושר, הרבה יותר חמור ממעשר כספים, כי חייב לא עלינו מיתה בידי שמים, להפריש פירור חלה מכל
מין מאפה, כי לצערינו יש זילזול נורא בנושא. שלא יהיה חשש גזל במאכלו, זהירות מתולעים בפירות ובירקות.


ועשה טוב.
א, לסיים נביאים וכתובים, תרי"ג מצוות, תיקוני הזוהר עד יום הכיפורים, תהלים, לומר סליחות עם דמעות ותחנונים.
ב, כתב הרב יסוד ושורש העבודה. ללמוד תרי"ג מצוות. ייחשב כאילו קיימם, וגם יזכיר לעצמו מה לתקן.
ג, לימוד מוסר. כל יום חצי שעה, ראשית חכמה, שערי תשובה, שבט מוסר, אפילו הוא גדול בישראל.
ד, להתפלל על עם ישראל. להוריד דמעות על העניים, החולים, עקרות, בנים ובנות רווקים, על הנוער הנושר, על חילול השבת, על חילול הכותל המערבי
נפש האומה, על מופעי תועבה בחוצות ערי ארץ הקודש ובעיר ירושלים בעיקר, על הפריצות ברחובות, על בעיות גזל מרמה, מחלוקות ושנאת חינם, על הקנאה וחוסר דרך ארץ.
ה, תיקון חצות. כל חצות לילה ולפחות יתחיל בליל שני וחמישי, ויבכה על בית השם שנשרף, על ירושלים החריבה והבזויה בבתי עבודה זרה, על הריגת עשרה הרוגי מלכות במיתות משונות, על טבח ביהודים בכל הדורות, על חינוך הילדים, על שלום בית, פקידת עקרות, על צאצאיו שילכו בדרך השם יתברך.

ה, הלומד תורה בלילה. הופך מידת הדין לרחמים. מכניע את השטן, מכניע אומות העולם והמחבלים, זוכה שיזכור לימודו, נקרא בן קרוב להשם יתברך, חוט של חסד עליו כל היום, זוכה לבנים תלמידי חכמים, מלאכים מיוחדים שומרים עליו,"זוכה שהוא שולט על כל הגזירות" [זוהר הקדוש אחרי מות].
ו, הגורמים למחילת עוונותינו. שומע דרשה מפי החכם, עונה יהא שמיה רבא מברך בכוונה, שירת הים בכוונה, מקבל היסורים באהבה, נזהר בקריאת פרשת "את קרבני לחמי" שחרית ומנחה. לומד תורה לשמה לא לעילוי נשמת או לרפואת, אומר תיקון חצות, אומר בשחרית "אדון עולם", ירוץ לבית הכנסת ולשיעור תורה.

מאחל לכולנו לקיים כל זה, נכתב ונחתם בספר חיים טובים, שנה טובה ומבורכת, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. מתפלל תמיד לשלומכם, בן ציון.
שאלה - 164019
לכבוד הרב
אח שלי נשוי לאשה שעברה גיור אך לא דתיה, אמא שלה גיירה אותה שהיתה קטנה האם היא נחשבת ליהודיה? האם מותר לאכול מהמאכלים שלה?

תשובה
אם אינה שומרת שבת אסור לאכול ממאכליה.
שאלה - 164018
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחלקים ספרים של עם דברי קודש בפנים. מה עושים ? שורפים? גונזים? לא רוצים את הספר בביתינו.

תשובה
להשמיד.
שאלה - 164017
לכבוד הרב
יש בעיה עם כך, כי האחראי על המלגה מטעם הלימודים יש לו היכרות קרובה עם הגוף בו הייתי צריך להשלים את השעות. פנייה למקום בו הוסיפו שעות שלא השלמתי יכול לתקן?
שבת שלום

תשובה
בהחלט כן. בהצלחה.
שאלה - 164016
אכן כעת לאחר חיפוש רב מצאתי בספר פדה את אברהם למהר"א פאלאג'י מערכת מ' אות כו שהביא מעשה זה יישר כח
תשובה
תזכה למצוות.
שאלה - 164015
לכבוד הרב שלום רב
למה אסור לרקוד בשבת

תשובה
עיין מסכת ביצה פרק ה משנה ב. ובמפרשים. תודה.
שאלה - 164014
לכבוד הרב שלום רב
סבתא שלי נפטרה ממזמן ואני רוצה להדליק נר ולהתפלל
מותר לי סתם ככה מתי שבאלי להדליק לה נר?

תשובה
לא מדליקים נרות. זה מנהג אנשי הרחוב. אנחנו יהודים לומדים תורה. פרק תהלים. משנה. נותנים צדקה. ככתוב ״כי נר מצוה ותורה אור״. באלה היא תשמח ותגיל שבעתיים.
שאלה - 164013
לכבוד הרב
אישה ראתה פעם ראשונה אחרי לידה 4-5 דקות אחרי השקיעה האם זה שייך ליום או ללילה? (לפני הלידה היתה רואה בעיקר ביום)

תשובה
קיימא לן שלענין קביעת זמני וסתות, הקובע הוא ביום נץ החמה. בלילה שקיעת החמה, ולכן חוששת ללילה ולא ליום.
פתחי תשובה סימן קפ"ד. י. בשם חוות דעת.
שאלה - 164012
שלום לכבוד הרב
מה לעשות בת"ת ספרדי שלא אומרים סליחות כל השבוע רק בשני וחמישי הבן שואל האם להתעקש עם המפקח שיגידו כל השבוע

תשובה
להשתדל בהחלט.
שאלה - 164011
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני נשואה 3 וחצי שנים פלוס 2 בנות אנחנו לפני גירושים לצערי הרב , מה אתה ממליץ לעשות בבקשה תברך אותנותודה רבה ובשבת שלום

תשובה
כואב מאוד ומצער, השם יתברך ישכין שלום בכל בית בישראל.
שאלה - 164010
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
על שעוות דבורים טבעית דונג האם מותר לברך מיני בשמים??

תשובה
לא, כי רוב העולם אינו משתמש בו לריח.
שאלה - 164009
שלום לכבוד הרב
מה נכון לעשות עם שיניים שנופלים לילדים קטנים על פי ההלכה?

תשובה
קוברים באדמה, ויש משליכים לאסלה כי משם מגיע לאדמה.
שאלה - 164008
לכבוד הרב
אבקש מכבוד הרב להתפלל לרפואה שלמה ל יוסף אברהם בן טובה שנפגע בת"ד. וטיפל בנוער נושר וזכה להחזיר למוטב. ברוך השם יש שיפור ניכר זקוק לרחמי שמים.
כתיבה וחתימה טובה.

תשובה
בבקשה שמות לברכה בטלפונים.
שאלה - 164007
לכבוד הרב
אדם קנה עליית מפטיר התברר שיש בר מצווה בבית הכנסת שלמד מפטיר ורוצה לעלות מפטיר גם. הקונה הסכים לוותר לבר המצווה על העלייה. האם הקונה צריך לשלם עליה למרות שלא עלה?

תשובה
אינו צריך לשלם כי לא עלה.
שאלה - 164006
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש אדם שאוסף צדקה בתוך שטח בית העלמין בכניסה האם מותר הדבר או אסור משום לועג לרש

תשובה
הוא לא נזקק הוא מתחזה וזה לא נחשב צדקה.
שאלה - 164005
ידוע שאסור לברך וליהנות על בשמים ליד הקברים בבית העלמין שעולים לאזכרה וכו' שאלתי הרבה פעמים יש אנשים שעומדים עם נענע או כל דבר אחר ומזכים אחרים להריח בתוך בית העלמין מותר?
תשובה
יעמדו ביציאה.
שאלה - 164004
חמי נפטר, בניו הרווקים שומרי תו"מ, גרים עם האם. לבכור דירה אך מתקשה לעזוב את אמו. הבנים לעתים משתווים ולעתים פחות, דבר הגורם לאמם לעמוד תמיד על המשמר. אבקש עצה וברכה מהרב
תשובה
הרווקים חייבים מדין תורה לעשות הכללללל כדי להתחתן.
שאלה - 164003
הבנות בחינוך בית יעקב,טובות וצנועות. אין עדיין בנים. לעתים כששבות מבחוץ הבת(9) מחליפה בבית לחולצה קצרה. לא רוצה להקשות מידי לכן איני מעירה רק משמשת דוגמא טובה האם בסדר?
תשובה
זו התחלת פירצה בחומת הצניעות.
שאלה - 164002
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אצל מי אפשר לשמוע את הסליחות במנגינה כמו שפעם? ולא בשירה 2 למה מתחילים אשרי לפני סליחות? תודה רבה

תשובה
במקומות עתיקים. ב, עיין תרחם ציון.
שאלה - 164001
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
כשהולכים להתארח בליל שבת ויוצאים כחצי שעה לפני זמן הדלה"נ, האם מדליקים נרות בבית, אליו חוזרים לאחר הסעודה?

תשובה
אם הנרות ישארו דולקות עד שתחזרו לבית.
שאלה - 164000
לכבוד הרב
אני יתומה מאמא ובת יחידה בלי אחים בכלל אני מתגרשת לפני החג ושכנעתי את אבא שלי לטוס בחג לאומן עם חברים הרבה הזמינו לחג ואני לא רוצה
מותר להיות בחג לבד מבחינת ההלכה?

תשובה
תשכנעי את אביך שישאר בראש השנה עם כולם. זה לא נכון לפרק משפחה בראש השנה.
שאלה - 163999
לגבי תשובת הרב על החזן שבירך בהבדלה עשבי על ההדס הרב כתב שיש בסוף ההבדלה עצי. שאלתי הרי מי שבירך עשבי על עצי לא יצא ידי חובה אז עשה ברכה לבטלה באמצע הבדלה וזה הפסק האם יברך גפן?
תשובה
העורך. קבל בבקשה מה שהרב ענה לך. הבין אותך מצויין.
שאלה - 163998
שלום לכבוד הרב,
ראיתי כמה אנשי מעשה ת"ח שכשהם מברכים על הציצית הם מחזיקים אותו ביד אחד ואז מתעטפים. האם יש מקור לדבר?
תודה רבה ושבת שלום.

תשובה
כן כתב הרב בן איש חי לברך עליה בידו האחת הימנית.
שאלה - 163997
לכבוד הרב שלום!אני עבדתי בחברה מסוימת וכעת לאחר 3.5 שנים אני עוזב את העבודה ופתחתי עסק בתחום זהה יש לי הרבה לקוחות שמכירים אותי מהעבודה הקודמת ורוצים את שירותי.מה לעשות?
תשובה
מה ההסכם עם החברה אומר? ומה הכללים לגבי תקופת צינון?
שאלה - 163996
לכבוד הרב שליט"א שלום
שמעתי מהרב שיש תיקון על כיבוד אב ואם. אבי נפטר לפני 3 חודשים לא תמיד הסתדרנו ואינני יודע אם לא כשלתי בכך האם צריך לומר את התיקון ומהו היכן למצוא אותו.תו

תשובה
תתוודה ביום הכיפורים וטוב לך.
שאלה - 163995
לכבוד הרב
1.מי שהוריו בחיים יכול לומר קדיש על ישראל שלפני הודו?
2.האם צריך לטול ידים בכלי מי שהלך להתפנות באמצע סעודה ?
3.מתי יש לעמוד באמירת סליחות?
תודה לרב ורפואה שלמה

תשובה
א, כן. ב, יש מחמירים. ג, בויעבור, השם מלך, וידוי מצד ההלכה.
ונוהגים גם אנשי אמונה, תמהנו, אל תעש, אשמנו,
שאלה - 163994
שלום לכבוד הרב
האם בימיני לפי דעת מרן השוע מברכים ברכת מציב גבול אלמנה? ומה הדין לברך על בתי כנסת לפי שיטת הריף? האם נוהגים לברך?

תשובה
בשניהם לא נהגו לברך בשם ומלכות, ועיין ברכי יוסף.
שאלה - 163993
כבוד הרב, בהמשך לנידון שינוי הפסוק, לא תמיד שומעים לי בטענה שאני רק בחור שלא מבין הכתוב, כעת ב"ה שמעו לתשובת הרב, היו ששאלו איך לברך את הבנות? כי היו רגילים לומר יברכך בנקבה
תשובה
מברכים בלשון זכר ככתוב בתורה. ומוסיפים "ישימך [מ-סגול] אלקים [באות ה] כשרה רבקה רחל ולאה".
שאלה - 163992
שלום לרב בעלת תשובה ובחור ישיבה רוצים להנשא,הורי הכלה מתנגדים,לא רוצים חתן בן תורה,ולא אהבו את אופיו העדין,כל נסיונות הריצוי לא צלחו,האם עוזבים שידוךעל התנגדות הורים
תשובה
הם לא מחליטים. נקודה.
שאלה - 163991
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קיבלתי על עצמי ללבוש פתיל תכלת לפני כמה שנים, כרגע אנו נמצאים במקום שאין שלובשים תכלת, האם להפסיק ללבוש משום יוהרה או להמשיך משום אין מורידין בקודש

תשובה
גדולי ישראל לא הניחו ולא מניחים פתיל תכלת. תפסיק היום. ואין שייך מורידין בקודש.
שאלה - 163990
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קנינו יין אצלינו לפני שנה בטעות שהוא היה היתר מכירה.לא השתמשנו.השנה הוצאנו אותו וםג תוקפו והתקלקל .מה אפשר לעשות איתו

תשובה
יין לא מתקלקל, מזוייף מתקלקל. תשמרוהו במחסן.
שאלה - 163989
לכבוד הרב שלום רב
בעלי היקר מזמין כל שבת אדם עיוור ובנו לסעודת שבת,לאחרונה אני מבקשת מבעלי שלא יזמין אותו כל שבת,כי לפעמים אני רוצה ללכת לבית הורי ,
ובעלי לא מבין את צרכי,

תשובה
תסתדרו ביניכם.
שאלה - 163988
שלום לכבוד הרב,
אדם שהלך לשירותים לפני סעודה, האם יכול לעשות ישר נטילת ידיים, לברך המוציא ואז לברך אשר יצר?
תודה רבה.

תשובה
אפשר.
שאלה - 163987
שלום לכבוד הרב
מה ההבדל בין בתי שוקיים למכנסיים?

תשובה
בזמן התלמוד היו עוטפים את הרגלים במין גרביים ונקראו "בתי שוקיים", יש שהיו עשויים מעור, ויש מבד רגיל. והם היו מכסים כף הרגל והשוק הוא החלק התחתון עד הברכים,
שאלה - 163986
לכבוד הרב,סגרתי וורט עם בחור ירא שמיים ופתאום יש לי חששות פחדים וחשבתי לבטל הכל יש לי סוג של פחד לא מוגדר מה הרב אומר לעשות?
תודה כבוד הרב

תשובה
השם יתברך אוהב אותך ושלח לך מתנה יקרה, ואת מסרבת? מהרה חושי והצילי את עצמך ואמרי לאבא שבשמים תודה.
שאלה - 163985
כבוד הרב
קיבלתי מלגה מלימודים לפני שנים תוך התניה לתרום שעות בקהילה היה סוף שנה ביקשתי להוסיף שעות שחסר כדי שאשלים אח"כ עקב פציעה בסמוך לא השלמתי וקיבלתי מלגה איך לתקן?

תשובה
תודיע לאחראים.
שאלה - 163984
לכבוד מו"ר שליט"א
חשמלאי ביצע עבודה בדירתי, וכשרציתי לשלם אמר שיבוא לגבות בפעם אחרת. עברו מאז 5 חודשים, ובכל התקופה הזכרתי לו פעמיים, ועדיין לא בא. מה עלי לעשות? תודה רבה

תשובה
תלך אליו ותשלם לו ותקיים מצווה מהתורה בפורעך את החוב.
שאלה - 163983
אכן כן מובא כן בספר ישכר וזבולון דף סו ע"א בדפו"ח שעלתה נשמתו מהרה כי לא היה מזיקים ,אשרינו שזכינו שרבינו שוכן בתוכינו אורך ימים ושנות חיים בבריאות איתנה
תשובה
אך מקורו בדברי רבנו גאון ישראל רבי חיים פלאג'י ז"ל, והמעתיקים השמיטוהו ולא טוב עשו.
שאלה - 163982
חבר שלי מהעבודה נסע לאילת ברכב וחזר הוא חילוני ביקש ממני שאברך בשבילו הגומל בבית הכנסת. הוא לא מוכן לבוא האם אני יכול לברך בשבת הגומל ולהוציא אותו ידי חובה למרות שהוא בביתו
תשובה
לא ולא, איזה חברים.......
שאלה - 163981
לכבוד הרב: נוהגים לעשות הבדלה בבית הכנסת ובהבדלה שבוע שעבר החזן בירך בטעות על ההדס עשבי. מה הדין האם האם היה צריך לחזור על ברכת הגפן?והאם יצא ידי חובה בשמים
תשובה
בסיום כל הברכות ואחרי שיטעם מהיין יברך עצי.
שאלה - 163980
שלום לכבוד הרב, אני לא מוצאת תשובה לשאלה אם הרב מאשר לי מניעה לעוד כמה חודשים. חשוב לי מאוד שהרב יענה כדי שחס ושלום לא אשאר בלי דעת תורה בעניין זה. תודה רבה.
תשובה
רק אם יש לך גם בן. הרב ענה לך, סליחה. שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 163979
הראיתי לאברכים בכולל את הפסק של הגדולים נגד ערבי שירה, אמרו שלא מאמינים והחתימות מזויפות, הראיתי תשובות הרב בעניין כאן ואמרו שהרב דיבר על זמרים חילונים, הטמטום חוגג...
תשובה
ה"אברכים" האלה מזוייפים, אוי לדור שכך עלתה בימיו. בטוחני שלא ראו ספר מוסר זה זמן רב, ואומללים התומכים במקומות כאלה.
שאלה - 163978
לכבוד הרב:
1. מי שבירך על עצי בשמים עשבי האם יצא?
2. מי שבירך על עשבי בשמים עצי האם יצא?

תשובה
לא יצא כי זה לא עשב וזה אינו עץ.
שאלה - 163977
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם יש דין קדימה בברכת הבשמים? עצי,עשבי,מיני,הנותן ריח טוב בפירות או שאפשר לברך ולהקדים איזה שרוצה?
תשובה
עיין תשובה 141216.
שאלה - 163976
לכבוד הרב שלום רב
במקום העבודה הבוס אינו שומו תו"מ, מחלל בפרהסיה, גס רוח ושטוף זימה. כעת מלאו לו 70. האם עלי לעמוד לכבודו? האם בכל כניסה שלו לחדרי או שמא מספיקה פעם אחת ביום?

תשובה
מעיקר ההלכה אין חיוב לקום מפניו. עיין ראשונים קידושין ל"ב. ושלחן ערוך רמ"ד, ב.
שאלה - 163975
לעט"ר שמעתי מכת"ר לפני שנים בבורכוב שהרש"ש היה עושה עליית נשמה ופעם אחת עשה וחזר מהר בגלל ר' דוד מג'אר אשמח אם הרב יציין לי מקורו.
תשובה
מחילה, המעשה היה כשנפטר המקובל רבי דוד שיררו ז"ל מגדולי רבני שאלוניקי, ובזמנו ראיתי המעשה שכתבו רבנו חיים פלאג'י ז"ל כנראה בכף החיים או במועד לכל חי ועתה לא מצאתיהו, ותוכל למצאו בספר יששכר וזבולון בשבחי הרש"ש זיע"א.
שאלה - 163974
שלום לכבוד הרב
אני גר בארצות הברית ואני מבקש לקנות את הקמיעים של מר אביו של הרב. האםאפשר לשלוח אלי? תודה רבה על הכל

תשובה
לא ידוע לי.
שאלה - 163973
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם חייבים לשים מגן לתפילין של יד?
ומה טוב ? להתעורר שעתיים לפני סליחות , ללמוד ותהלים ואחר כך נץאו ללמוד עד חצות .תיקון ואחר לישון ולהתעורר לנץ?

תשובה
א, אין בכך חובה. ב, מעלת הסליחות היא בעלות השחר לאין ערוך.
שאלה - 163972
לכבוד הרב
שלום רב! אני קובע בערב שיעור בהלכה בבית כנסת אחרי השיעור יש שיעור בגמרא במשך 40 דקות ואני לא מבין שום דבר בשיעור בגמרא השאלה יש טעם להישאר בשיעור גמרא אני מקבל שכר?

תשובה
תשב ותקבל שכר, ומסתמא הנך מבין אפילו 5 אחוז מהנאמר.
שאלה - 163971
שלום לרב. נשואה לאלמן חרדי .ילדיו בני 9.אני מקפידה שלא יכנסו לחדר שינה בכל זמן.בעלי לא כל כך.מה ניתן לעשות??
תשובה
תסתדרו ביניכם.
שאלה - 163970
לכבוד הרב שלום רב. בקשר לגויה שהתחתנה עם יהודי . עשתה גיור רפורמי . המצווה שהיא עושה זה הדלקת נרות כל יום שישי (ללא ברכה) נחשב גיור.? אם לא איזו מצווה שתקח על עצמה. תודה
תשובה
מדוע אני צריך לקחת אחריות על "גיור" רפורמי, זו גויה גמורה. מה לי ולה.
שאלה - 163969
לכבוד הרב מוצפי שליט"א רציתי לשאול איפה יתקיימו התפילות בכיפורים עם הרב בתקוה שעד אז יבוא משיח צדקנו אנחנו מגיעיםמהמרכז ורוצים לשכור דירה ,אנו כמעט 20 שנה מתפללים עם הרב
תשובה
מקווה כבשנה שעברה.
שאלה - 163968
לכבוד הרב שלום רב האם מותר לאישה לצבוע שיער יום לפני הטבילה? תודה רבה
תשובה
צביעת שיער מותרת, וכתב הרשב"א ז"ל מטעם שאין בו ממש, וכיום יש בו ממש, אלא שבצירוף טעמו השני מכיוון והיא מקפידה על הצבע.
שאלה - 163967
לכבוד הרב שלום רב אני צאצאו של הרד"ק רבנו דוד קמחי זצוק"ל ותאריך ההילולה שלו יוצא בכ"ט באלול מה עוד עלי לעשות חוץ מלהדליק נרות לכבודו וכו מה המצווה הכי ראויה שעלי לעד
שות ?

תשובה
לא נרות ולא פנסים, תלמד את פירושיו בעל פה.
שאלה - 163966
לכבוד הרב: יש רב ביוטיוב באינטרנט הוא עושה עליות נשמה עם קמיע חותם שלמה לתלמידיו ומעלה אותם לגן עדן וגהינום בסרטונים שלו. רוצים לדעת מה דעת הרב בנושא
תשובה
אינני פרשן לענינים אלה.
שאלה - 163965
לכבוד הרב:
1. מה השעה הכי מוקדמת שאפשר לומר שריאת שמע שעל המיטה האם אפשר לומר לפני חצות לילה?
2. מי שאומר אחרי חצות לילה האם מברך בשם ומלכות?

תשובה
בכל מצב יש לומר קריאת שמע שעל המיטה קודם חצות לילה, מכיוון שהנשמה עולה בחצות הלילה לחתום על אירועי היממה האחרונה. אחר חצות בלי שם ומלכות.
שאלה - 163964
לכבוד הרב אבי נרצח מקטיושה האם מותר לי ללבוש שרשרת שלו על צווארי של הדיסקית שלו בצבא?
תשובה
לא מומלץ.
שאלה - 163963
לכבוד הרב האם חם שמים על כבודו כבודו מחול. אם החם לא מעוניין שחתנו יקרא לו אבא אפשרי?
תשובה
תעשה את רצונו.
שאלה - 163962
לעט''ר
בהמשך לתשובתו של הרב בענין הגלידה שהרב .... באמצע הסעודה רציתי להוסיף ביבי''א במהדורה החדשה בסוף התשובה בהערה 10
הרב הכריע סב''ל וכן בילקוט יוסף סי' רעב

תשובה
מחילה סילפו את דברי ולא כתבתי לברך. נא לעיין היטב במקור. אנא קצת הבנת הנקרא.
שאלה - 163961
לכבוד מורנו ורבנו בן ציון הי"ו
אימא מרותקת למיטתה והמטפלת גויה ברגע שאימא מבקשת
שיגישו לה קופות צדקה הגויה הרבה פעמים גם שמה מכספה יש לה
חיבה למנהגנו האם מותר להנות מכספה ?

תשובה
אם גוי נותן צדקה מקבלים ממנו מפני דרכי שלום.
שאלה - 163960
על מי מברכים שחלק מחכמתויש המון גדולים, אבל אני לא יודע מה ההגדרה בדיוק על מי כן ומי לאהאם על הרבנים האלה צריך לברך? ומה ההגדרה?
תשובה
צריך תלמיד חכם ענק בעל ידע מקיף בכל התורה.
שאלה - 163959
כבוד הרב היקר, אם יורשה לומר לשואל בנידון שינוי הפסוק מזכר לנקבה שיראה השואל ביוסף אומץ סימן ע אות ב דאיסורא קעבדי וכל שכן עפ"י הסוד וכן בזכור לאברהם אלקלעי ח"ג או"ח ס"ח.
תשובה
תזכה למצוות, יגדיל תורה ויאדיר. ופשוט הוא שאסור והוא חשב שהשלחן ערוך מתיר לו לשנות כמו הנביאים.
שאלה - 163958
לכבוד הרב שלום רב
האם זה בסדר שאקנה ספרי תהילים ואשימם בספרית הכותל וארשום בהתחלה שזה לעילוי נשמת דודי שנפטר ובקושי יש מי שיגיד עליו קדיש?
תודה רבה

תשובה
יש בתי כנסת שחסרים להם חומשים, מחזורים לחגים, זה מצווה גדולה.
שאלה - 163957
לכבוד הרב
לקחנו את השלייה של הילדה אחרי הלידה האם צריך לקבור במקום מסויים או אפשר בכול מקום שאפשר לחפור בוא
תודה לכבודו

תשובה
לקבור אותה.
שאלה - 163956
לכבוד הרב שלום רב
מי שאין לו אפשרות להגיע לבית הכנסת וגם לא להיות ער בחצות לילה, רק יכול לקום מוקדם באשמורת , מה כדאי , שיאמר תיקון חצות באשמורת או סליחות (הכל ביחיד)?

תשובה
תיקון חצות קודם לכל ואשריהם עם ישראל קדושים וטהורים.
שאלה - 163955
לכבוד הרב שלום רב
שאלה: האם מותר לברך בהבדלה שני ברכת בשמים על כמה סוגי בשמים כגון עשבי ועצי, או דהוי הפסק.

תשובה
ודאי הפסק. ולכתחילה יקח הדס כפי שכתב הרשב"י בזוהר הקדוש.
שאלה - 163954
לכב' הרב
שמענו שיעור מהרב שדיבר על קטגור אחד שהופך לסנגור מציל את האדם.
מחפשים את השיעור כדי לשמוע ולא מוצאים.
האם הרב יכול לכוון אותנו היכן נמצא המקור ואם מופיע בספרי הרב.

תשובה
מקורו בדברי עטרת ראשינו המקובל הרב שמעון לביא ז"ל בספרו כתם פז וירא קי"ט, א.
שאלה - 163953
לכבוד הרב שלום
רצינו להתחדש בפינת אוכל חדשה לחג, האם יש בעיה לקנות פינת אוכל שיש לה רק 2 רגלים, איקס מימין ורגל איקס משמאל?

תשובה
יש מעלה בשבת ויום טוב לאכול על שלחן בן ארבע רגלים כנזכר בדברי רבנו האר"י ז"ל.
שאלה - 163952
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחילה על ההטרדה , שאלתי את הרב לגבי אמירת סליחות שחלק מהאנשים יושבים ושניים עומדים , לא הבנתי מתשובת הרב האם היושבים טועים או העומדים , סליחה ותודה

תשובה
בחודש אלול לא מחפשים טועים.
שאלה - 163951
שלום לכבוד הרב סליחה על הטירחה רצית להבין למה ספרדים שרים את הסליחות לכאורה תמוה וכי כך מבקשים סליחה
האם יש לכך מקור תודה רבה

תשובה
השירה התחילה בארבעים השנים האחרונות. קודם לכן היינו אומרים אותם במנגינה יותר נוגה ועצובה קצת.
שאלה - 163950
שלום כבוד הרב אני בן 27 ויש לי גמח הלוואה לאנשים באמת שצריכים עזרה ללא ריבית חס ושלום רציתי לדעת מה השכר של המצווה הזאת...
תשובה
אין עושים מצוות לשם שכר, אלא לשם שמים.
שאלה - 163949
לכבוד הרב שלום רב
תבורך הרב לא יודעת מה לעשות אני צריכה לפנות את הבית ולעשות ממונוגרפיה שבוע הבא איך אני יעבור את החגים ברכני בבקשה

תשובה
בהצלחה.
שאלה - 163948
שלום לכבוד הרב
בסימן טוב נולד לנו בן ואנו מתלבטים לגבי השמות הבאים ונשמח שהרב יאמר לנו מה עדיףאביאל הלל נווה נריה נהוראי אליה שילה עליי בניה עידו אליאב ליאבתודה רבה וישר כח

תשובה
העורך, הרב הודיע פעמים רבות שאינו מגיב בנושא.
שאלה - 163947
לרב שלום חברה שלי באה מדבעת מרדכי דרך צומת פת לבקעה שאהוא אליה לסעודה שלישית אני לבד האם מותר לה?? מרחק של שעתיים ואני מתלווה אליה לשעה
תשובה
מותר.
שאלה - 163946
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רוצים לקנות לבן של חבר ז"ל שנכנס למצוות מתנה הרב אמר שיסוד ציון עוד מוקדם,מה בנוגע לילקוט מעם לועז, האם כדאי?.
תודה רבה על הכל

תשובה
תקח לו סליחות תרחם ציון, שופר בציון, קדוש בציון.
שאלה - 163945
שלום לכבוד הרב או"ח סימן קט"ז (שמותר בהחלט לא) לשנות פסוקים מיחיד לרבים ולהיפך האם יהיה מותר מלשון זכר לנקבה כגון "יברכך ה וישמרך וכו" בלשון נקבה
תשובה
חלילה וחס אסור לשנות פסוק כלל, ומה שכתב השלחן ערוך מדובר על אנשי כנסת הגדולה שהיו בתוכם נביאים ששינו בנבואה ולא אנחנו. ועיין ברמ"א ז"ל שם.
שאלה - 163944
לכב' הרב, לאחר החתונה הצלם טען שנשאר חוב של 750 שח. אבי נשבע בגן עדן ששולם הכל. לאחר מעשה לא זכר אם שילם לאחר 3/4 שנה שילמתי מכספי. אבי עם גידול ממאיר להתקשר לבקש מהצלם שימחל?
תשובה
אם שילמת אין צורך במחילה, זה לא קשור אליו.
שאלה - 163943
שלום לכבוד הרב
בנוגע לשאלה עם הילדים יש כבר תהלים ביום שבת העיניין הוא בתפילת ערבית של ליל שבת שאנשים באים עם ילדיהם. האם יש לכך השפעה על התפילה אחרי הסילוק של האבא והילדים?

תשובה
ידעתי שלא תקבל ולא תקח יוזמה, חבל.
שאלה - 163942
לכבוד הרב
בימים ב',ה' בשחרית בסליחות מאוד ממהרים וגם ויעבור אומרים במרוצה, אני אומר בקצב שלי ואת י"ג מידות בטעמי המקרא, האם לשנות והגיד עם הציבור ויעבור כמו שהרב אמר ?

תשובה
הסברנו וביארנו כי את הסליחות הקטעים העיקריים תאמר בכוונה, י"ג מדות תאמר עמהם. ואינך חייב לסיים אתם את "ונקה". העיקר שהתחלת אתם יחד.
שאלה - 163941
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אישה יכולה לצאת בברכת הגומל שעושה גבר( לא בעלה) אצלנו נהוג שאחד אומר ומוציא את כולם.תודה לרב על מסירות הנפש. מתפללים עליכם שנזכה למשיח בקרוב.
תשובה
אם מכווין על כולם, מועיל.
שאלה - 163940
לכבוד הרב שלום רב האם מותר להשכיר את הבית לגוי?
תשובה
צריך שאילת רב מוסמך עם כל הפרטים.
שאלה - 163939
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אומר וידוי באחד בלילה קודם ת. חצות, ושוב לפנות בוקר בסליחות, ושוב בתפילה. זה בסדר?

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 163938
לכבוד הרב שלום רב

ארוסתו של בני קוראת לי לעיתים בשמי הפרטי.
הסבתי תשומת לב בני, ע"מ שישוחח איתה בעדינות.
היש מקום להפנות תשומת ליבה כשפונה כך, הנושא חוזר על עצמו לעיתים.

תשובה
תאמרי לה בעדינות.
שאלה - 163937
שלום לכבוד הרב היקר; מכירה את דעת הרב לגבי חופשה בבית מלון; הגרוש שלי ובנותיי מפצירים בי לבוא לאילת בשבוע הבא ואני מסרבת; האם אני נוהגת נכון או להצטרף
תשובה
הגרוש מבקש מלון??? נשמע מפחיד, נגד ההלכה.
שאלה - 163936
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב. כשאני הולך לסליחות שמתחילים ב24:30 א.האם אני צריך לקרוא קריאת שמע לפני הסליחות?ב. מה לגבי תיקון חצות האם ניתן לומר אותו אחרי הסליחות?
תשובה
אם לא קראת הלילה , תקרא עתה קודם חצות. את תיקון חצות לא תספיק לומר קודם הסליחות כי הציבור ממהר ואינו ממתין, ולכן תאמר הסליחות עמהם, ובסיומם מיד תאמר תיקון חצות. תזכה למצוות.
שאלה - 163935
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ברכת הלבנה במוצאי שבת זו שופטים באיזה שעה מברכים למהדרין?

תשובה
כיוון שאנחנו נוהגים להמתין שבעה ימים מהמולד מעת לעת. כפי שכתב מרן הבית יוסף ז"ל בשם הקבלה. את הברכה עצמה נאמר בשעה 8.34 בערב. המזמור מתחילית קודןם לכן בנחת, וכשיגיע הזמן אומרים ברוך אתה...

ויש מקילין לומר גם חצי שעה קודם לכן, כי אין מסלול ומחזור הלכנה תלוי בשקיעה שלנו, אלא חשבונה 12 שעות רגילות יום וכן לילה. נמצא שזמן המולד הוא יותר מוקדם ואפשר להקדים כשצריכים.
שאלה - 163934
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם הקדיש על ישראל שלפני הודו הוא לחיבור עולמות או מי שאבל או יש לו אזכרה צריך לומר אותו?

תשובה
נתקן לצורך תיקון העולמות. ומחבר העשיה עם היצירה ומסלק כל המפריעים למעלה.
שאלה - 163933
לכבוד הרב
האם בשידור חי מהאינטרנט מותר לאשה לומר ולהצטרף בסליחות ובקדיש ולומר אמן ולהצטרף ל יג מידותולומר שם ה" מלאתודה, תזכו למצוות

תשובה
מרן הרב עובדיה ז״ל דעתו שמותר.
שאלה - 163932
לכבוד הרב האם כשמכסים הראש עם הטלית בשחרית, יש לכסות גם את התפילין של ראש?
תשובה
לא נהגנו בכך.
שאלה - 163931
כב' הרב - בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו - גוי בין אם בן נח ובין אם לא, אשר יודע על כך ומפנה בקשה לבורא להיות נידון לטובה, האם יישמע, האם דינו יכול להשתנות?תודה
תשובה
אם יאמין בבורא ויעשה מעשים טובים וישמור שבע מצוות בני נח.
שאלה - 163930
לכבוד הרב, סליחה על הטירדה ותודה רבה על הכול!
האם יש לכבודו עצה שיסרור השלום בבתי הדבר מציק לנפשי מאוד
יהי רצון שיסרור בביתכם השלום ותרוו נחת מכל יוצאי חלציכים בביאת המשיח

תשובה
ללמוד וותרנות.
שאלה - 163929
לכה"ר מורנו הגאון שליט"א, האם אשה יכולה לומר סליחות דרך המדיה בשידור חי, בחדר כשבעלה ישן ? (הוא צריך לקום מוקדם)
תשובה
כן בהחלט. כמוך ירבו בישראל. אשה צדקת.
שאלה - 163928
לכבוד הרב שלום רב
עזבתי עבודה מכניסה מאד לטובת שדכנות,עובדת יום ולילה, מי ביקש ממך לעזוב????
בהוראת רבי,הרי זו פרנסה ואם לא אגבה תשלום לא אוכל להחזיק בית של בן תורה+6 .
מדוע כבור הרב מתנגד לכך?

תשובה
אין עם מי לדבר בדור של...... מי היה פעם לוקח כסף עבור מצוות????????
מאימתי אשה מפרנסת????? זה נוגד את התורה. הכתובה נפסלה כי כולה שקר.
בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא.
איזה עולם הבא מפסיד מי שלוקח שכר עבור מצווה.......
שאלה - 163927
שלום .
כול לילה עולה לישון עצובה ובוכה הגדולשלנו נפל מהדת " (סמים קלים איך אני יכולה לעזור לילד שלא רוצה לעזור
לעצמולנסות בכוח לקחת אותו למקום שמטפליםעובדת עצות

תשובה
רק להתפלל.
שאלה - 163926
לכבוד הרבה זה מלאךמה הוא שונה מאדםיש לו תאור הם נמצאים רק בעולם הבא תודה לרב בריאות ..
תשובה
רק מלאך יכול לדעת.
שאלה - 163925
לכבוד הרב שליט"א האם מותר לקבל מצרך מסויים שקנו ביום חול אבל המשלוח בשבת ומגיע אליי במוצ"ש ??
תשובה
מבחינה עקרונית לא משתמשים בו ומחזירים לשולח.
שאלה - 163924
כבוד הרב
שאלו אותי איך יש רבנים ממש גדולים שחתמו לפני כמה שנים נגד זמרים פסולים ובתקופה האחרונה נמצאים איתם בכל מיני כנסים, הם אומרים שלומדים ממעשה רב שלהם שמותר, מה לומר?

תשובה
אסור זה אסור. התורה לא תשתנה בשום זמן.
וכנראה שאינם יודעים מכך. כי רבנים לא נמצאים עם זמרים. ואינם יודעים מי שר במעורב ומי לא.
שאלה - 163923
לרב הגאון!
אשתי סבלה מאוד בילדותה מבני משפחתה ולאחר הנישואים ניתקה מהם את הקשר. כעת משפחתה מעלילים עליי בציבור שזה באשמתי.מה עליי לעשות ? (אשתי מסרבת בתוקף להשלים איתם)

תשובה
אל תתייחס ואל תגיב. סוף האמת לצאת לאור.
שאלה - 163922
שלום לכבוד הרב
ביתי דיקלה מבקשת פסוק לשמה לתפילת י"ח.תודה רבה

תשובה
דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה.
שאלה - 163921
לכבוד עטרת ראשנו, בילקו”י כתוב שמי שלא אמר ברוך שאמר לא יאמר ישתבח שהוי ברכה אחת ולכן גם ישתבח לא פותח ברוך
ולא הבנתי א”כ איך מותר לענות ביניהם אמן דברכות (ואמן דתיתקבל)
תודה

תשובה
אין קשר בין הדברים. עונים משום דבר שבקדושה. ולא מדברים חלילה.
שאלה - 163920
לכבוד הרב
האם מותר לומר י"ג מדות בסליחות וכו׳ ללא ס"ת/היכל ?

תשובה
כל בי עשרה שכינתא שריא ואומרים י״ג מדות בנחת ובכוונה.
שאלה - 163919
נא לא לפרסם באתר פניתי לפי טלפון שפירסתם.41 אברכים כמות מאוד גדולה של בשר לחג. האם יש הבדל ממה שיצא מכם למה שהם מוכרים שלכם? בבקשה חיזרו אלי שלא תצא תקלה תחת ידי
תשובה
אדוני הנכבד. אני עסוק בלימוד התורה הקדושה ובנתינת שיעורים והחודש אלול ואיני מתעסק בזה כלל. ואיני יודע על מה אתה מדבר ומדוע פנית אלי.
נא להתקשר אל טלפון 0522-751-941.
שאלה - 163918
לכבוד הרב
לפני מס חודשים חניתי את רכבי והרגשתי ששפשפתי רכב שמאחורי
על רכבי לא ניתן להבחין בשפשוףהתקשרתי לבעל הרכב בכדי שיבדוק אתרכבוהוא לא חזר אלי מאזהאם עלי להתקשר שוב?

תשובה
תנסה שוב לדבר עמו.
שאלה - 163917
שלום לכבוד הרה"ג מוצפי,
אדם שהיה בנסיעה לפני עלות השחר והגיע עלות השחר והמשיך בנסיעה, ויחדיו עברו 72 דקות. האם הנסיעות מצטרפות כדי לברך הגומל?
תודה רבה.

תשובה
מצטרפת הנסיעה.
שאלה - 163916
לכה"ר
סימנים לרה"שא.האם רוביא היא פול המצרי בימינוב.למי שאין ראש איל יכול לשים ראש דג (לספרדים)ג.לצורך ה"יהי רצון" האם חובה לראות/לאכול?כולל לומר תזכור לנו עקדתו

תשובה
פול המצרי הנזכר במשנה הוא שעועית. ראש דג מועיל לכל העדות. אין לא ראש כבש וטוב שכך מטעמי כשרות לא יאמר אילו של יצחק. ויש הוקחים לשון כבש.
שאלה - 163915
שלום לכבוד הרב
כשנוסעים במטוס מתי אפשר להתחיל לומר תפילת הדרך?

תשובה
אסור לצאת לחוץ לארץ. כנראה התכוונת משם לכאן. דקה אחרי ההמראה.
שאלה - 163914
לכבוד הרב
לפעמים מבקשים ממך (בייחוד חברות/גופים ממשלתיים) דבר לעשות שאתה יודע מראש שזה טרטור ויודע מה התשובה שלהם תהיה
האם מותר להגיד שכבר בדקתי זאת כדי לחסוך את הטרטור?

תשובה
למד לשונך לדבר אמת.
שאלה - 163913
למו"ר האם זה נכון שכת"ר אמר שמותר להגיד תהילים אחר חצות לילה במנוע חיפוש ראיתי שכתר היקל לנשים וילדים אבל לא מצאתי על מבוגרים בריא אולם לעד לעולם
תשובה
נכון מאוד. לאחר חצות עיין מבשרת ציון בשם החיד״א והרב פעלים ז״ל.
שאלה - 163912
לכבוד הרב שלום
בני נ"י נולד בד' חשוון וזה היה במוצ"ש פר' נח. השנה ב"ה הוא יעשה את הבר מצווה ד' חשוון יוצא ביום שבת פרשת נח האם יקרא פר' נח או פר' לך לך?

תשובה
קורא אך ורק את העליה שלו בלבד. כי יש הרבה בעיות הלכתיות. קורא בתורה אמור להיות איש מקצוע ובקי בהלכה ומומחה לדבר.
שאלה - 163911
לכבוד הרב היקר
עלתה שאלה לגבי המשולחים המגיעים מארץ ישראל ומסתובבים בבתי כנסיות בזמן התפילות ואוספים צדקה
האם לתת?
האם נחשב לצדקה?

תשובה
כתבנו שאסור לתת באמצע התפלה.
שאלה - 163910
לכבוד הרב שלום רב
באמירת סליחות , בחלק מהקטעים ישנם אנשים שיושבים 8/9 מתוך 10/12 , יש שניים שנשארים עומדים האם זה בסדר? תודה רבה ושפע ברכות לרב!!!

תשובה
הם עושים זאת מחוסר ידיעה וחוסר הדרכה נכונה. הנח להם אפילו שלא נכון עושים.
שאלה - 163909
לכבוד עט"ר
עקב מצב כלכלי קשה, הציעו לי לעבוד בנוסף בחלוקת עיתונים לא דתיים, זה הכנסה של עוד 3000 ש' האם מותר?
תודה לה' שנתן לנו את הרב שליט"א

תשובה
לא ולא. תעבוד במאפיה. תעבוד בלילה. עבודה פיסית. במרפאות. בסופרים. לא במחטיאי הרבים.
שאלה - 163908
שלום לכבוד הרב "הרני אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי" מה עם אלה שנלחמים בדת שיהיה חילול שבת וכודומה ?
וכן ב"הרני מוחל וסולח וכו" האם גם על אנשים כאלה ומה עם קנאת השם?

תשובה
בבקשה ממך איש יקר ועלום, שאלות מסוג זה לא ניתן לפרסם את התשובות.
שאלה - 163907
לכבוד הרב שלום רב
זה זמן רב המנהל הבכיר מעוניין לסגור את תחום הפעילות שאני עוסקת, יש לי הזדמנות לסיים עבודה עם פיצויים בחודש וחצי הקרובים, לא בטוח שאמצא עבודה בטווח זה .

תשובה
איני מתמצא בכללי עבודה וזכויות העובדים.
שאלה - 163906
לכבוד הרב
מתפלל בבית כנסת שבו הרב מספר פעמים צועק על ילדים ומלבין את פני אביהם ואפילו גרש אותם מול כולם בערב שבת בטענה שלא לבוא עם ילדים שזה מפריע. האם להמשיך להתפלל שם?

תשובה
צריכים לפעול באופן חיובי. בעיקר באלול.מישהו יקח יוזמה ויאסוף את הילדים לקריאת תהלים או ו שיר השירים ויקבלו מתנות והפתעות.
שאלה - 163905
לכבוד הרב מוצפ"י שליט"א איך לנהוג אם בבית לאט לאט כל הילדים יוצאים מן הדרך(בנות)מתפללים תמיד.. הבית מתפרק הקטנים לומדים מהן.בסמינאים ומחללות שבת
תשובה
לבכות ולבכות, גם אני בוכה.
שאלה - 163904
לכבוד הרב שלום רב,הבן עולה ל-ג,יעבור לבי"ס אחר, קשב וריכוז ואימפולסיב
בשנה שעברה התחלתי לעבוד כסייעת בחינוך המיוחד והשנה מגדיליםשעות 8עד4 לא כולל זמן נסיעה האם לעבוד?

תשובה
אם יש מי שיהיה אתו בשעות הפנאי.
שאלה - 163903
שלום לכבוד הרב
אישתי קצת לא מרגישה טוב כאבים בבטן זה מספר שנים הולך ובא.
אומרת ללכת להתפלל ולהתברך אצל רב צדיק ואני אומר לה שצריך להתחזק בתפילות ומעשים טובים.
מה דעת הרב?

תשובה
קח אותה לקבר צדיק עתיק יומין להתפלל.
שאלה - 163902
לעט"ר מה היה מנהגו של ר' אבהו בענין תפילין שימושא רבה האם הניח?האם בירך ? בבא"ח כתב שבאלול יניח מה יש לנהוג עבדך אוהבך בלב ונפש
תשובה
הניח בסתר ובהצנע בחדרו הנפרד.
שאלה - 163901
לרב ש.
יש לי אח 1 אמא שלי אלמנה כאובה ובודדהאני צריכה לארח את אחי לחג הקדושוהוא מחלל לצערי אין לי סכוי להגידלא אני מבינה הכול הרב מה אני יעשהיום הדין הפגיעה תהיה קשה במקרה שלי

תשובה
למען האמא האלמנה תבליגי ותקבלי.
שאלה - 163900
לכבוד הרב שליט"א שלום רב
ילדים רבו בגינה עם מכות, התווכחתי עם אמא של אחד הילדים ותכ"ד פגעתי בה והעלבתי אותה. ביקשתי אח"כ מחילה מבעלה והוא מחל. האם צריך לבקש גם ממנה? תודה רב

תשובה
תקני לה פרח.
שאלה - 163899
לכבוד הרב תודה רבה על התשובה קיבלתי על עצמי ללכת לשעור כמו שהרב אמר ואני כבר מרגיש שינוי מבחינת המחשבה ואהבת השם.יש לי פועלים ערבים או גוייםיש בעיה לאכול איתם באותו שולחן?
תשובה
תבורך מן השמים, תאכל בנפרד אך אפשר על אותו שלחן.
שאלה - 163898
לגבי האמירה שלא יעשה משהו. הרב השיב תלוי אם דבר מצווה או לא. אם אמר שלא יבוא לעשות אזכרה של קרוב משפחה רחוק בבית העלמין, או לא יאמר קדיש על מישהו, או לא ילמד יותר לעילוי נשמתו?
תשובה
אינו נדר כלל.
שאלה - 163897
לכבוד הרב החשוב. חברה החליטה שרוצה להתחזק בקשה ממני עצות לחזור בתשובה כי חודש אלול אך עדיין לא מוכנה כיסוי-ר. במה הכי כדאי להתחיל לחזקה? עצה מכבוד הרב
תשובה
קריאת שמע שחרית וערבית, ותפילת עמידה אחת ליום.
שאלה - 163896
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם בשעת כעס אדם אמר אני לא אלך יותר למקום פלוני או יותר לא אעשה דבר פלוני. אבל לא אמר "נשבע" האם שייך בזה שבועה והתרת נדרים?

תשובה
תלוי אם זה דבר מצוה או לא.
שאלה - 163895
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, במחילה מהרב, איך המנהג לומר הקשט שנים עשר או קשט שנים עסר? ולגבי יהי חסדך לפני אשרי - האם אני ינהג לומר כך, או שלא צריך?
תשובה
אנא, עיין במנוע החיפוש. תודה.
שאלה - 163894
לכבוד הרב שליט"א שלום רב, אדם שהולך לישון מעט בתחילת הלילה בכוונה לקום בעוד לילה, ולאחמ"כ חוזר לישון עד הבוקר. האם יקרא ק"ש על המטה ב"פ עם ברכת המפיל ואם לא, אז מתי? תודה רבה
תשובה
קריאת שמע בפעם הראשונה מספיקה.
שאלה - 163893
לרב,את בני (בן 4) וחבריו מורידים רחוק מהמכינה ללא מלווה קרוב לכביש ועליהם להגיע לבד. האם לבקש מילד בוגר מהתת שיקח אותו כל יום? או להתעקש מול ההנהלה לטובת שאר הילדים?
תשובה
העורך, מאוד מבקש סליחה הרב כאן בחודש אלול לטפל בשאלות הלכתיות.
שאלה - 163892
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, ראינו בספר הנפלא תרחם ציון שלא מופיעים בזכרי על משכבי, תחינה של יום, ואם אשמנו כתולע האדים. האם יש סיבה? צריך לדלגם?
תשובה
לא שצריך, אלא שבירושלים יש שהיו מדלגים. וכל אחד כפי מנהגו.
שאלה - 163891
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם צריך לקבוע המזוזות בברכה כאשר שולחים אותם לבדיקה? תודה רבה לרב
תשובה
אם היתה הפסקה של חצי יום באמצע ויצאת החוצה בנתיים מברך כשקובע.
שאלה - 163890
שלום לכבוד הרב בני בישיבה קטנה בסגנון סלבודקה מעט תלמידים שיטת לימוד שונה רובם משתיכים לשיטת גרינמן חינוך והיחס נדיר ונפלא אך מאוד קשה לו שאין אף אחד בסגנון שלו מרגיש בודד
תשובה
מספיק לקטר, רק יומיים ותלונות. מתרגלים. הוא יהיה רבי עקיבא אם לא תפריעי לו.
שאלה - 163889
שלום לכבוד הרב
לבעלי קשה מאוד לקום לסליחות ולי זה מאוד מפריע האם ללחוצ עליו לקום או לעזוב אותו ומתי שיקום יקום
הוא אומר שעדיף שיתפלל ולי זה ממש מפריע
תודה

תשובה
הוא זקוק לכוחות רוחניים ולהתחבר לתורה הרבה.
שאלה - 163888
לכבוד הרב שלום רב
האם השם אריאל לבן הוא מומלץ?
מדובר במשפחה חרדית (אברך) שרוצה לדעת האם כדאי לקרוא לבן בשם אריאל

תשובה
לאברך נגמרו השמות של הצדיקים.....
שאלה - 163887
לכבוד הרב
1.רב בית הכנסת שואל מדוע חשוב וצריך לומר פיוט אליך ה נשאתי עיני ?
2.האם יש לומר בסוף הסליחות פיוט חון תחון?
3ץהרב עובדיה זצ"ל ציין מה זמן המינימלי לאמירת סליחות?

תשובה
עיין תרחם ציון. חון תחון לא נהגנו ויש נוהגים. מרן ז"ל אמר פחות מ - 55 דקות זה לא סליחות.
שאלה - 163886
לכה"ר הגאון מו"ר שליט"א, לעניין איסור שחיטה "אותו ואת בנו" באותו היום. רצינו לשאול האם היום כשהשחיטה בכמות מסחרית ולא כבעבר, האם מצליחים לשמור על ההלכה הזו? ואם כן, כיצד
תשובה
בהחלט כן, כי לכל ראש בקר או צאן יש תעודה עם מספר מזהה, משק, גיל, ו"קורות חיים". ושאלה של בכור שהיא מדאורייתא חמורה ביותר ומקפידים עליה, מה אחרים עושים אינני יודע.
שאלה - 163885
לכבוד הרב,
אימי חילקה סכום כסף גדול בין ילדיה עקב מכירת דירה ביקשה להשתמש בכסף עבורנו ולא לתת ממנו צדקה או מעשרות, ברצוני לתת מעשר מזה או צדקה כי יש אפשרות ב"ה, האם לשמוע לה?

תשובה
אל תעבור על דבריה, הן מצד כיבוד אם, הן מכך שעל דעת כן נתנה לך, תייחד את הכסף ותשמרהו לנישואי בניך. בעזרת השם יתברך.
שאלה - 163884
לכבוד הרב מו"ר הרב מוצפי שליט"א מהו המשממעות של דרשו השם בהמצאו. האם על אלול?
תשובה
פסוק הוא בישעיה [נה, ו] דִּרְשׁ֥וּ יְקֹוָ֖ק בְּהִמָּצְא֑וֹ קְרָאֻ֖הוּ בִּֽהְיוֹת֥וֹ קָרֽוֹב ודרשו רבותינו ז"ל בגמרא [ראש השנה [י"ח, א] "אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים".
שאלה - 163883
לכבוד הרב שלום רב
גננת בגן שואלת האם מותר להשתמש בקמח חיטה רגיל, להכנת בצק משחק לילדי הגן. האם אין בכך משום "בל תשחית"?
תודה

תשובה
כתבנו כמה פעמים למצוא תחליפים.
שאלה - 163882
שלום לכבוד הרב הלכתי לחתונה ( של בן אחי) מעורבת עם ילדיי ואני מצטערת על כך , אך אפשר לעשות תשובה?
תשובה
זה טוב שאת מצטערת, ותספרי לילדים כמה זה חמור, כמה זה נורא ביום הדין השם ישמור.
שאלה - 163881
לכבוד הרב היקר שליט"א, הסתפקנו היום בלימודינו, מדוע מצינו שחז"ל תיקנו תשלומין לתפלה למי שהיה אנוס, ולא מצינו תשלומין לקריאת שמע של ערבית לומר ביום שתי פעמים?
תשובה
חקירה זו חקר הגאון החיד"א ז"ל בברכי יוסף תרפ"ז, א. "כד הוינא טליא שאלני הרב כמהר"ם מזרחי זלה"ה הא דקי"ל (מגילה ד א) שחייב לקרות המגילה בלילה ולשנותה ביום, אם שכח לקרות המגילה בלילה, אי נמי נאנס באונס שהיה פטור מן הדין לקרותה בלילה, אם נזכר ביום, אי נמי ביום שנסתלק האונס, אם יקרא פעמיים ביום לתשלומי לילה, בברכה כדין תפילה. וזו תשובתי שהשבתי להרב הנז' בו בפרק. הנה מי שהיה אנוס ופטור בלילה, נראה דאף דיש למגילה תשלומין, מכל מקום זה שהיה אנוס בלילה ופטור, לא נתנה פריע'ה, וליתיה בתשלומין.

והביא ראיה מדברי הרא"ש ז"ל בתשובה [כלל כ"ז, א] "מעשה שאירע אבל לאדוני אבי שמת לו ילד בשבת שמונה ימים קודם ראש השנה. למוצאי שבת לא התפלל כדין אונן שפטור מן התפלה ומכל המצות ואין לו לברך לא המוציא ולא ברכת המזון ואפילו אם אחרים מברכין אינו עונה אחריהם אמן כדאיתא בירושלמי ואפילו אם הוא רוצה להחמיר על עצמו ולברך אינו רשאי. וגם לא הבדיל וכן יום ראשון בבוקר לא התפלל תפלת הבוקר, ולאחר שקברו המת התפלל תפלת הבקר כיון שעדיין לא עבר זמנה וכן הבדיל כיון שעדיין הוא זמן הבדלה למי שלא הבדיל בלילה. אבל תפלת הערב לא התפלל כיון שעבר זמנה, ולא דמי לשכח ולא התפלל ערבית שמתפלל שחרית שתים כיון שמן הדין נפטר בלילה מלהתפלל".

וכן מדברי הרב פרישה יורה דעה שמ"א, ג. שהמתעסק בצרכי ציבור בזמן תפלה והיה פטור ועבר הזמן אין לו תשלומין, כי לא היה חייב באותה שעה, וכן כאן שעיקר החיוב הוא בלילה שהוא זמנה.
וכתב עוד טעם הן משום דדווקא תפלה דרחמי היא תיקנו לה תשלומין, אבל קריאת שמע וקריאת המגילה בלילה שמצוות הם אין להם תשלומין. וכפי שפסק מרן ז"ל בבית יוסף סימן ק"ח. וכן הוא בדברי הרב הלבוש והפרי חדש ושו"ת הלק"ט חלק א סימן רפ"ו, שקריאת שמע הכתוב פסק לה זמן קבוע "ובשכבך ובקומך", וכן במגילה דרשו מפסוק אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי, אך תפילה רחמי נינהו. וכתב שמצא כן בדברי רבנו יעקב מולכו ז"ל, ומה שראינו גבי מי שעלה השחר ונזכר שלא קרא קריאת שמע דערבית שפסק מרן [רל"ה, ד] אם היה אנוס יקרא אחת של לילה קודם הנץ, ושל יום ימתין מלאומרה אחר הנץ, הוא משום שעדיין זמן "ובשכבך" הוא דאיכא אינשי דעדיין ניימי בהאי שעתא.
שאלה - 163880
לכבוד הרב האם בהתרת נדרים/קללות אפשר לכוון על אבא ואמא שלא אומרים כמו שמכוונים על האשה?
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 163879
לכבוד הרב שלום רב
מה הכוונה למי שלקות היוםמה מברכים על מי שלקות ללא הירקות עצמןוהאם מים עם נענע נחשב מי שלקות ומה ברכתןתודה רבה על הכל.

תשובה
מי שלקות הו כינוי למרק ירקות שברכתו האדמה כיוון שממשות הירקות בו. אך מי נענע שהוא דומה לתבלין, תה, קפה, שדרך העולם לשתותם מכל סיבה שהיא המנהג לברך עליהם שהכל. כי הם מים בטעם מסויים.
שאלה - 163878
לכבוד הרב
לאחי יש עסק ומגיע לו מטעם העיריה יועץ עסקי שילווה אותו במחיר מוזל אך רק ל8 מפגשים, התבקשתי שאלך ואבקש כביכול בשבילי כדי שהוא ימשיך להפגש לעוד 8 מפגשים
האם מותר לי?

תשובה
זה כספי ציבור ויש איסור גזל.
שאלה - 163877
לכבוד הרב שלום
יש תופעה באירועים שמצטלמים ומקבלים את התמונה במגנט. חברה הצטלמה עם חברה נוספת וראתה שהיא שמה את תמונתה על המקרר בניגוד לרצונה מותר לקחת את התמונה בלי רשות?

תשובה
אם יש גברים באותה דירה רשאית לסלקה. אך מראש כשמצטלמים עליה להזהיר אותה.
שאלה - 163876
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הלילה,נסעתי במהירות גבוהה(המותרת בכביש מהיר),באה מימיני במהירות מכונית משטרה ללא סירנה ואורות וכמעט נכנסה ברכבי.האם עלי לומר הגומל?

תשובה
אם נסעת זמן של 72 דקות כולל חזור מברך הגומל על הנסיעה ופוטר את הניידת.....
שאלה - 163875
לכבוד הרב
אני בת 24 אני בהיריון 3 חודשים אני בחוץ לארץ אני במצב של שמירת היריון עם כדורים ולא יכולה לטוס לארץ. רוצה לחזור עוד שבוע כי קשה לי.מפחדת מהפלה בטיסה בבקשה תעזור לי

תשובה
להתייעץ עם הרופאים.
שאלה - 163874
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני רוצה להתחיל ללמוד גמרא אך לא יודע ארצית וזה מקשה עליי מאוד.
האם אני יוכל לקנות ספר מילון עברית ארמית.
האם הלימוד בו יחשב לי לימוד תורה.
תודה רבה

תשובה
תקנה ותלמד. ושוב אבקשך ואת כולם לא לומדים לבד. אלא צריכים חברותא.
שאלה - 163873
האם מותר שבחופה קטן מתחת לגיל 13 יעלה לחופה עם קופסת הטבעת ויגישה לרב שיראה אותה לכלה?
תשובה
מנהג גויים הוא זה. הטבעת צריכה להיות אצל החתן דווקא ולא יתננה לשום אדם אחר. זה חופה ולא הצגת תינוקות.
שאלה - 163872
לכבוד הרב מוצפי
רציתי לבקש מחילה אם אני שולחתהרבה שאלות. פשוט לא יכולה בלי עצותהרב תודה תודה כמה טוב לחזור בתשובהשעוזרים ככה ממש ביטחוןבריאות ואריכותימים לרב ולעורך

תשובה
יברככם השם ויצליחכם.
שאלה - 163871
שלום לכבוד הרב המכתב מאליהו חלק ג" עמוד 330 331 כותב שאם אדם לא לומד מוסר עד שמשיב אל ליבו ממש גם אם החזיר אנשים בתשובה יש לו רק את הזמן שלמד איתם בלבד ולא השכר שהחזירם בתשובה
תשובה
ובכן?
שאלה - 163870
שלום עליכם הרב, מצאתי בגן ציבורי אופניים לא חדשות של ילדים גיל 3 "בימבה" בשווי בערך 100 שח,לקחתי אותם ושמתי שלט עברו 3 ימים, היום ראיתי שהורידו את השלט,לשים חדש,מה לעשות?
תשובה
להבא לא לקחת שום חפץ אלא להשאירו שיבואו בעליו ויקחוהו.
שאלה - 163869
שלום לכבוד הרב
ספרדיה, בטבילה הראשונה לפני חתונה הלכתי למקווה אשכנזי וכשהגעתי לטבילה עצמה פחדתי והבלנית אמרה לי שמותר לי לברך חד פעמי במים ואז ישר לטבול
עברתי על איסור?

תשובה
מה שהיה היה.
שאלה - 163868
שלום לכבוד הרב אדם עשה עימי חסד עצום והייתי רוצה לשלם לו אך אותו עושה החסד מסרב לקבל ממני שכר. אם אתן לו בכח האם גרמתי לו לאיזשהו הפסד שכר בעולם הבא?
תשובה
אין צורך לתת לו.
שאלה - 163867
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב אינני יודע אם הבנתי נכון;האם לפי הרמב"ם בשורש שני לספר המצוות יש מצוות מדאורייתא שאינם בכלל התרי"ג?

תשובה
נכתבו בתורה אך לשיטתו אינם ממספר התרי"ג.
שאלה - 163866
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מדוע נוהגיםלקרות תיקוני הזוהר באלול
תשובה
כי הקריאה בו מצחצחת ומבריקה את הנשמה.
שאלה - 163865
מבקשים לשאול את הרב שליט"א אם אדם רוצה שיזכירו את אביו לעילוי נשמתו בשיעור שקיים כבר האם זה מועיל או שצריך להוסיף בלימוד? ועוד האם יש נפקא מינה אם אותו אדם תורם לשיעור או לא?
תשובה
לאחר תום השנה לא מזכירים אותו כלל.
שאלה - 163864
לכבוד הרב שלום רב
פתחתי כולל ערב לאברכים ע"מ שילמדו עם בע"ב. אני גם לומד שם בעצמי אבל לא אברך. הראש כולל אמר לי לקחת שכר על ניהול הכולל וכו' אך איני שלם עם זה. דעת הרב בעיניין?

תשובה
מותר לך לקחת ותייחד הכסף להוצאות הילדים.
שאלה - 163863
שלום הרב שליט"א
אני רווק בגיל מבוגר. פגשתי שידוך חוזרת בתשובה כ-5 שנים שמצהירה בתקיפות והחלטיות שאינה רוצה לכסות את הראש. האם מותר להמשיך את השידוך מתוך תקווה שזה ישתנה?

תשובה
היא לא חזרה בתשובה כלל, ומה יהיה על חינוך הילדים, כשרות, טהרה, ועוד מיליון פרטים.
שאלה - 163862
לכבוד הרב
לעניין סליחות. האם ניתן לומר שהווידוי הוא שיא/עיקר הסליחות? (ברור שהכל חשוב והכל רומז לסודות עצומים) נפק"מ לעצור כמה שניות קודם אמירתו ולעורר ע"כ את הקהל
תודה

תשובה
בהחלט יש לעורר את הקהל לפני אמירת הוידוי שיכוונו בו היטב.
שאלה - 163861
לכבוד הרב שלום רב,
האם שפיכה תשעה קבין חייבת להיעשות ע"י כלי כמו ע"י דלי או שגם מועיל ע"י עמידה מתחת לזרם מים כגון באמבטיה? תודה רבה.

תשובה
עמידה מתחת הברז, כי אם ישפוך על עצמו לא יועיל כי ידו האוחזת אינה נשטפת בבת אחת.
שאלה - 163860
כבוד הרב, קודם אבא שלי ביקש ממני משהו, נזכרתי במה שהרב כתב קודם בתשובה לרוץ למצוות ולרצות לקיימן מהר וברוך השם רצתי לעשות דברו, רציתי פשוט לומר לרב תודה על זה! אוהב אותך!
תשובה
תזכה למצוות.
שאלה - 163859
לכבוד הרב. כיצד לנהוג בענייני אזכרה בילד של"ע נפטר בגיל 6. יום השלושים יהיה ביום רביעי יא אלול מתי לעלות לבית העלמין ומתי לעשות הלימוד והאם לומר הקדישים והשכבות כל השנה?
תשובה
אין צורך לעלות לציון, ולאחר שלשים אין קדיש ואין אזכרה.
שאלה - 163858
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בתי בת ה 4.5 זרקה שרפרף על אישתי כיצד להעניש על מנת להרתיע/לחנך?

תשובה
לחזור כל יום לפחות עשרה פעמים בבית לכולם, אסור לזרוק על אמא חפצים.
שאלה - 163857
שלום למורנו ורבנו עטרת ראשנו,אדם שנפטר במוצ"ש ונקבר בראשון הזה.מתי קם מהשבעה ועולה לקבר.יהי רצון שהקב"ה יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים ונזכה יחד עם כבודו לגאולה.
תשובה
בשבת בבוקר לאחר תפילת שחרית מסיים האבל ועולה לתורה, במוצאי שבת קודש מתקלח ומחליף בגדיו, ביום ראשון עולים לציון.
שאלה - 163856
לכבוד הרב שלום רב
רבי ומורי האם בחודש אלול אומרים תחנון?
תודה רבה לך על כל העזרה

תשובה
יותר ויותר.
שאלה - 163855
לכבוד הרב
שמי... ואני (ובעלי) מנסים להיכנס להריון
אך לאחר בדיקות נאמר לי שהימי ביוץ שלי הם בימים הנקים.. האם יש אפשרות לרב להתיר לי לעשות פרו ורבו במהלך הימים הנקיים תודה

תשובה
חס ושלום. יש שיטות רפואיות לקצר את ימי הווסת.
שאלה - 163854
לכבוד הרב מוצפי
באלול יועיל פת שחרית ולוותר על ארוחת צהריים? במקום תעניות כיוון שאני עובד במפעל וקשה עליי התענית אע"פ שראיתי את המעלה והמעשים הנוראים שנהג אביך זצוק"ל

תשובה
כל מה שתעשה טוב. אך בעיקר לא להוצים מהפה דברים אסורים. וללמוד לשתוק.
שאלה - 163853
שלום לכבוד הרב. האם גם בערב ראש השנה יש לומר "לישועתך קיויתי השם" 30 פעם כמו בערב ראש חודש? תודה לרב על פועלו למעננו!
תשובה
יש רשימת פסוקים במחזור לפני קידוש.
שאלה - 163852
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום. הכינו בטעות בטוסטר החלבי טוסט עם נקניק וכיסה את הטוסט בנייר אפיה. מה הדין של הטוסטר?
תשובה
הטוסטר נאסר ויש להחליף המגשים. או לוותר עליו.
שאלה - 163851
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה הדין של חבית מנירוסטה של יין שנהיה נסך בגלל שגוי נגע בו?

תשובה
אם היה נוצרי נאסר הכל. אם היה פתוח. אם מוסלמי לא נאסר רק מה שיצא החוצה מהיין.
שאלה - 163850
לכבוד הרב שלום רב
איך מכשירים רוזמרין ולואיזה שגדלים בגינה ללא שום ריסוס?

תשובה
שורים במי חומץ למשך דקה. שוטפים במים זורמים ובודקים באור חזק.
שאלה - 163849
שלום לכבוד הרב אחותי מתחתנת בעה. לגבי סעודת עניים האם גם ההורים וגם הכלה צריכים לעשות. וגם האם צריך עניים ממש או אפשר לעשות סעודה בכולל ליד הבית. תודה הרב
תשובה
אחד עורך עבור כולם. עיקר המצוה לאותם שאין ארוחה מסודרת באותו יום.
שאלה - 163848
שלום לכבוד הרב,
אדם מבוגר מקפיד כל יום לבוא ראשון לביהכנ"ס ולפתוח אותו וללמוד, ואני מעוניין בתקופה הזאת לקום מוקדם וללמוד בביהכ"ס, אבל חושש שהאדם יפגע. האם יש בעיה בדבר?

תשובה
תלך למקום אחר ראשון.
שאלה - 163847
שלום לכבוד הרב
ק"ש שעל המיטה בנוסח האריז"ל, האם צריך לקרוא את הכוונות שבה (בהנחה שזה בסדר לקרוא אותה לאדם פשוט)? אם כן, האם חייב להיות אחרי מקווה כדי לקרוא?
תודה רבה

תשובה
לא לקרוא כוונות כלל.
שאלה - 163846
שלום לכבוד הרב, הרב נתן היתר מניעה עד אוגוסט.אני בת 37 עם 2 בנות בגיל 2.7 ו 1.2 קשה לי התינוקת מתעוררת כמה פעמים בלילה ובעלי טס כל חודש ואני לבד. בבקשה מניעה לעוד כמה חודשים.
תשובה
ועדיין אין בן? ומדוע בעלך טס כל חודש.
שאלה - 163845
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הלכנו לפקוד קבר בהר הזיתים עם בקבוק מים ביד. האם מים אלו מותרים בשתיה שם או ביציאה משם?

תשובה
מותרים בהחלט כי לא היו בכלי גלוי.
שאלה - 163844
שלום
רציתי להתייעץ תלמוד תורה לדניאל שלנו
אין הסעות אני מאחר לעבודה זה בסדר אמסור נפש בשבילו גם מחזיר השם יעזור לילקחת עוד ילדים איתי שיש להם בעיה רוצים
לשלם לי מה לעשות?

תשובה
כן כן. לקחת תשלום ולזכות אחרים. גם לך תהיה מוטיבציה להמשיך.
שאלה - 163843
לכבוד הרב
מחילה מכבוד הרב, שוב בנוגע לקבלה על עצמי ללבוש חצאיות בלי נדר - אני חוששת מהתגובות של הסביבה, ואפילו מהתגובה של בעלי, וזה עוצר אותי. אפשר לקבל עצה ואולי גם ברכה?

תשובה
בדבר אשר הוא חפץ השם יתברך. יש סיוע בלתי צפוי מלמעלה. ויהיה לך.
שאלה - 163842
לכבוד הרב שלום רב
המעם לועז מנה 17 תנאים לקיום מצוה בשלמות.
האם כבוד הרב יכול לעזור לי להבין מה ההבדל ואם אפשר דוגמאות.
בין התנאים:
א.לחזר ב.לרדוף ג.לצפות אחר המצוות?

תשובה
א, לחזר פירושו לחפש ולבדוק היכן. ב, לרדוף כשמצאת אל תתמהמה ואל תאמר רחוק או קשה אלא רוץ מהר פן תאחר. ג, לצפות הוא להמתין ולהתגעגע. מתי יהיה בוקר ואתעטף בציצית ואניח תפילין. מתי יגיע שבת ואשמרהו ואכבדהו. מתי הורי יבקשו ממני דבר ואעשה להם.
שאלה - 163841
לכב' הרב שלום, האם לפני אשרי במנחה המנהג לומר יהי חסדך? לא ראיתי שמופיע בסידור?
* כשאני שומע הקלטה של שו"ת מורשת, אני נדהם לשמוע את צורת הדיבור של הרב - לימוד תורה בפני עצמו

תשובה
מנהג מקומות מסויימים לאמרו.
שאלה - 163840
לכבוד הרב שלום רב אם לא קשה על הרב להסביר לנו את היג מידות מעלתם מה צריך לכוין שאומרם וגם אל מלך מעלתם
תשובה
אנא ממעלת כבודו יעיין נא בספר תרחם ציון ביאור הסליחות.
שאלה - 163839
שלום לכבוד הרב
לא לפרסום מחילה מכבוד הרב הגאון כתוב בעצות לחודש אלול בזאת גימטריה 407 וגם 136 שלוש פעמים אולי אני לא הבנתי אבל זה לא מסתדר
מחילה מכבוד הרב
כתיבה וחתימה טובה

תשובה
חשבון פשוט "זאת" גימטריא 408.
שאלה - 163838
לאחרונה התחלתי ללמוד גם בימי חול (בשבת יותר קל כי יש קצת הסחות) אבל ממש קשה להושיב את עצמי ולהתמיד
יותר קשה מלהבין את הגמראם הרב יוכל לתת עצה איך להתמיד ולברך בהצלחה בלימוד

תשובה
לא לומדים לבד, אלא עם חברותא.
שאלה - 163837
אדם אומר סליחות ב 5 בבוקר.
בנו בכיתה ז', בת"ת בקשו שיתפללו שחרית בביכ"נ (חלקם בני יג').
מה עדיף, להתפלל בנץ ולשבת עם הילד בתפילה, ללמוד.
או ללמוד לפני התפ' ולהתפלל עם הילד?

תשובה
העיקר ללמוד עם הילד.
שאלה - 163836
לכבוד הרב
בחודש וחצי האחרונים עשיתי 4 תאונות קלות עם הרכב, חלקן באשמתי וחלקן לא. מדוע לדעת הרב זה קורה ואיך אפשר למנוע? תודה רבה

תשובה
תקבע עתים לתורה מדי יום וסע בזהירות ובמתינות.
שאלה - 163835
לכבוד הרב שלום רב
לפני פחות משנה החזרנו פריטים למוכרת ולא קבלנו תשלום כי לא היה לה כסף מדויק עכשיו לא זכור לנו ולה האם באנו שוב לקבל תשלום שני הצדדים חושבים שלא אך לא בטוחים

תשובה
רק אם בטוחים מקבלים.
שאלה - 163834
לכבוד הרב שליט"א
אחותי קרויה על שם סבתי שתחיה. נולדה לי בת בשעה טובה. האם ניתן לקרוא את שם הבת גם על שם סבתי שתחיה, אע"פ שאחותי קרויה כבר באותו השם? תודה רבה!

תשובה
בהחלט כן, וזה לטובת אחותך וסגולה לאריכות ימים.
שאלה - 163833
ישתבח הבורא ויתעלה ,תבורך מפי עליון כבוד הרב החכם זרע ישראל אבינו.
יהי רצון שתזכה לשנים רבות וטובות . תאריך ימיך בטוב ושנותך בנעימים.
חזק ואמץ . "מי יתנך כאח לי .."

תשובה
תודה.
שאלה - 163832
לכבוד הרב שלום רב האם הספרדים נוהגים לא לומר אשרי לפני מנחה אלא רק בעשרה(רמא רלד') כשאין יתום שיאמר קדיש במנחה לפני עלינו לשבח האם יוותרו על קדיש זה
תודה רבה לרב

תשובה
לכן תיקנו הספרדים לומר פסוקי "תכון תפילתי... שאותם אומרים בעשרה. מה שאין כן בני אשכנז שאין להם זאת, אומרים אשרי בעשרה. במנחה יש לומר הקדיש וכן בערבית, רק בשחרית אינו חובה כמפורש בשער הכוונות. והיום עושים הפוך.
שאלה - 163831
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בע"ב מתפלל פועלים, הילדים מעירים אותנו המון בלילה אני מנצל הזמן לומר ת.חצות וללמוד תורה הבעיה שזה גורם לאי ריכוז בתפילה. האם לקצר ת.חצות/בלימוד?

תשובה
תאמר תיקון חצות ותחזור לישן.
שאלה - 163830
לכבוד הרב
א. האם מותר לשתף קשיים בעבודה עם אישתי אשר לא מכירה את האנשים או שזה לשון הרע?
ב. הגישה שלי לקשיים בעבודה זה שזה טפל לעבודת ה' ולימוד התורה, האם נכון או שצריך לעזוב?

תשובה
אל תרבה שיחה עם האשה.
שאלה - 163829
אבי נפטר כשבוע לאחר חתונתי. אני רוצה לקבל על עצמי לבישת חצאיות בלי נדר, אך האבל מסתיים רק בחשוון. האם מותר לי לקנות חצאיות בשנת אבל? ואם כן, לתת למישהי אחרת ללבוש אותן קודם?
תשובה
מותר לך לקנות חדשה וללובשה. כפי שכתב בשו״ת רב פעלים.
שאלה - 163828
שלום לכבוד הרב היקר הי"ו
האם כשקמים באשמורת ואומרים תיקון חצות לפני הסליחות צריך לומר גם את הווידוי או לסמוך על מה שאומרים אחר כך הסליחות
אריכות ימים ושנים ובריאות איתנה.

תשובה
אם זה סמוך לסליחות אין אנחנו אומרים.
שאלה - 163827
לעט"ר כתב בהלכה ברורה ושאלתי את פי אאמו"ר מרן הראש"ל ז"ל בזה ואמר לי שכן נכון להורות לברך על גלידה בתוך הסעודה ושכן הוא נוהג בעצמו וכן ראיתי שנהג כן במה פעמים ,עבדך יוסף חיים
תשובה
ידעתי ידידי מה שכתב רבי דוד הי״ו והעלמתי מטמים מובנים ואנכי שאלתי את פיו ז״ל והשיבני כזאת.
שאלה - 163826
הרב מה שתגיד נעשה
הכניסו לי לראש הרבה זמן שאני חייבאישתי והילדים (7) מראים לי עצבות לעשות לבד את.החג בלעדי
כעיקרון אם היא בסוף תסכים אני יכול
לנסות ?

תשובה
זה מפני שאינך לומד תורה. והנך מתחבר לבטלנים. סליחה על ההערה.
שאלה - 163825
שלום לכבוד האם יש ענין להתפלל בביתה במוצאי שבתות או בזמנים אחרים במהלהחודש/השנה או כל מיני הנהגות. לעשות משמרה בביתה כל שבת. היא נפטרה בבית חולים.
תזכו למצוות

תשובה
בהחלט לא. מתפללים בבית הכנסת.
שאלה - 163824
לכבוד הרב שליט"א
הבנים הוציאו מזוזות מדירה של אמם שהייתה בעלת דירה שנפטרה, ומכרו את הדירה, וכעת רוצים לקבוע אותם בכניסה לבניין אחר. האם מותר?
תודה רבה!

תשובה
איסור עשו בהוציאם את המזוזות ויחזירו אותם למקומם.
שאלה - 163823
אפיתי פשטידות קטנות בתבניות מקרטון העמידות בחום. בזמן האפיה היה ריח הדומה לכימיקלים הנפלטים בחום. אם אזרוק אעבור על בת תשחית או שמא ראוי יותר לזרוק ולשמור על הבריאות?
תשובה
להתייעץ עם מומחה לרפואה.
שאלה - 163822
לכבוד הרב שליט"א. חברה בתוך ה 30 על אחותה.היא מחתנת בת כמה ימים לאחר ה 30. רוצה לתפור שמלה. האם מותר לה להתחיל בקניית בד ותפירה כי לא תספיק להתארגן. תודה לרב החשוב
תשובה
אסור בהחלט. תשכיר שמלה או תקנה מוכנה בתום השלשים.
שאלה - 163821
לכבוד הרב
אבי אשכנזי ביקש ממני ללמד אותו להניח תפילין העברתי לו את התפילין שלי מכיוון שהם תפילין אשכנז ורכשתי לי תפילין ספרדי האם אני צריך ללמד אותו לפי מנהגי אשכנז או ספרד

תשובה
לפי מנהגי אשכנז. תזכה למצוות.
שאלה - 163820
לכבוד הרב, אחר מהמנהיגים הברטיים הצבועים משווה אותנו לנאצים, סבי סיפר לי אמש כי הבריטים היו שותפים לרצח אלפי יהודים בשלטונם כאן בארץ. הידוע משהו על כך לרב?
תשובה
אמנם אנחנו כאן בתשובות הלכתיות, אך גם זו הלכה שאין לסמוך או להתייחד עם גוי ועיין בשלחן ערוך, אמת דיבר סבך. ואציין כמה עובדות ששמעתי מפי אבא עליו השלום.
א, לך נא לבית העלמין בסנהדריה ותמצא שם מבנה אפלולי ומוסתר בו קבורים 58 חללים, אזרחים תמימים אשר נרצחו רובם בשנתם בפיצוץ אדיר שהתרחש ברחוב בן יהודה והרסו שלשה בנינים ביום י"ב באדר ראשון תש"ח, בשעה 6.30 בבוקר. על ידי ששה חיילים בריטים ש"ערקו" מהצבא.
הפיצוץ גרם הרס רב ונזקים חמורות עד לשכונות המרוחקות גאולה ומאה שערים.
ב, האניה אקסודוס ועליה 4.554 מעפילים יצאה מצרפת לאחר שאספה עקורים יהודים פליטי שואה מגרמניה, נגחו בה שתי משחתות בריטיות והרגו ופצעו כמה מהנוסעים האומללים, וגורשו חזרה לצרפת ביום ב באלול תש"ז.
ג, האניה "סטרומה" נשאה עליה 768 ניצולי שואה מרומניה הארורה, בשנת תש"א, הבריטים עצרו אותה בטורקיה, בתוך האניה פרצו מחלות מידבקות. בלחץ הבריטים סולקה האניה ללב ים שם התפוצצה ביום 24.2.42. למנינם. וטבעה וכל נוסעיה ירדו למצולות השם יקום דמם, ורק שני ניצולים נותרו ממנה.
ד, אונית לילי, יצאה מטורקיה בשנת תש"ג, הופצצה מהאויר ו-11 טבעו.
ה, מפקורה. יצאה מרומניה בשנת תש"ד בעיצומה של מלחמת השמד הגרמני ועליה 300 נפשות והופגזה ונוסעיה ירדו למצולות.
ו, סלבדור, יצאה מבולגריה ביום 3,12,40.. נספו בה 238 נפשות
ז, פנצ'ו. יצאה מאירופה ב 18,5,40. עליה 500 נפשות, כל הנמלים גירשוה ולא הסכימו האכזרים למכור להם מים ומזון.
ח, רפיח, יצאה מיוון 26,11,46. עליה 800 נפשות הופגזה וחלק מהם ניצלו.
זו רשימה חלקית לחובת הבריטים ושותפיהם.

זכור השם לבני אדום את דם בניך השפוך אשר ירדו למצולות על ידי גויים אכזרים אשר נעלו את הארץ בפני בניך הפליטים.
שאלה - 163819
לכב' הרב שליט"א
בברכת מודים היכן צריך לכרוע. האם כורע וזוקף כפי 3 הברכות בברוך אתה ה' ? או שכורע במילת מודים
אני רואה חלק שעושים כך וחלק שעושים כך
שנה וחתימה טובה רפואה שלימה

תשובה
באמירת ״מודים אנחנו לך״ כורעים ראש וגוף. ובאמירת שאתה הוא ה״א זוקפים.
שאלה - 163818
לכבוד הרב
יוצא לי לומר תיקון חצות לפני סליחות.האם צריך לומר את הווידוי גם בסליחות? ומה לגבי שני וחמישי שאז יוצא שבתוך שלש שעות אמרתי 3 פעמים ווידוי האם זה תקין?

תשובה
אל תאמר וידוי קודם הסליחות. בכל מה שבמסגרת הסליחות והתפלה אומרים הוידוי כפי המתוקן בסידורים.
שאלה - 163817
שלום לכבוד הרב. כל השנה מניחים תפילין מחוץ לבית הכנסת ואז נכנסים. האם עכשיו יש עניין לאחר הסליחות לצאת מבית הכנסת להניח תפילין בחוץ ושוב לחזור? תודה רבה לכבוד הרב
תשובה
נכון בהחלט. וכך נהגו גדולי ישראל וחכמי הקבלה בדור שלפנינו.
שאלה - 163816
לכבוד הרב מוצפי
אני מתחזק שנתיים. קיבלתי על עצמי בלי נדר שהחתונה שלי תהיה בהפרדה מלאה( כולל ישיבה) למרות
התגובות של כל הסביבה הקרובה
הרב יכול לברך אותי שאעבור את זה בשלום?

תשובה
חזק ואמץ אל תערוץ ואל תחת, קיים הפסוק ויגבה לבו בדרכי השם, המקיים חופה בצניעות וכהלכה מצליח ומאריך ימים עם כלתו ורואה צאצאים בריאים ושלמים.
ומה שכתב בלי נדר, דע, שכולנו מושבעים מהר סיני להתנהג בקדושה בטהרה ובהפרדה בין אנשים לבין נשים. וכך עמדנו כולנו בהר סיני.
שאלה - 163815
שלום הרב
מה שהרב פסק על הגלידה משמנת שמברכים שהכל באמצע סעודה האם זו גם דעת מרן זצ''ל שכתב ביביע אומר חלק ה' סימן יח' בהוספות שאין לברך על גלידה בסעודה ולא חילק בסוגי הגלידות

תשובה
לא כתב שם דברים ברורים ומוחלטים כפי שכתב כבודו.
עיין בשו"ת שבט הלוי חלק א סימן ר"ה בהערות. ובשו"ת אבן ישראל חלק ט סימן ב, ובספר גינת ורדים , ובמעשה נסים להגר"י כדורי ז"ל. וכן שעתי מפי הגאון רבי בן ציון אבא שאול ז"ל. ועיין בילקוט יוסף שהסתפק בכך וכתב להניחו לאחר הסעודה.
שאלה - 163814
שלום כבוד הרב שליט''א עבד השם.
למה כבוד הרב פסק שלא לכתחילה ציצת קטן גופיה מ 100% צמר?
שנזכה שמורינו הרב יבוא לאשדוד לחזק אותנו לקראת יום הדין אוהבים את הרב אהבה רבה
זכינו

תשובה
א, כי ציצית אינה גופיה, וגופיה אינה ציצית. ב, כי כך פסקו גדולי ישראל זה רק בשעת הדחק, והם עצמם לא לובשים זאת.
שאלה - 163813
היינו בסליחות 9 אנשים קראנו אשרי ובן אדם אחרי זה יש תחצי קדיש הבאנו 10 מבחוץ שלא שמע כלום מהסליחות צריך להגיד דבר תורה או פסוק לפני החצי הקדיש או שאפשר להגיד בלי דבר תורה?
תשובה
חצי קדיש קודם הסליחות אינו חובה כלל.
שאלה - 163812
שלום לרב
כמה קשיים יכולים להיות לאדם אחד.עד שהגעתי למקום עבודה שחלמתי עליו, כ"כ הרבה קשיים כמבוגרת להתחיל הכל מחדש ומהתחלההדמעות עומדות בעיניים כל היוםשבורה ומיואשת

תשובה
לקחת הכל בקלות.
שאלה - 163811
שלום לרב,
לגבי המאמר "תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם" מה עושים בחודש אלול שבחצות הציבור בבית הכנסת מתחיל לומר סליחות, האם זה בסדר לדחות את אמירת תיקון חצות לאחר הסליחות?

תשובה
אם היה אפשר לתקן זאת היה טוב מאוד לכל עם ישראל.
שאלה - 163810
לעט"ר שליט"א כ"ב דיבר על תעניות אפשר לעשות גם תענית הראב"ד לכאורה ,ומה הדין בשבת לגבי תענית הראבד ?
תשובה
העיקר שיעסקו בתורה ובהלכה.
שאלה - 163809
עובד כ 22 שנה מסור ומשקיע. נפצעתי בתאונת אופנים בספורט. פצוע ביד וברגל אושפזתי ניתוח וקרע ברגל. בעבודה לא מתחשבים ורוצים לפטר. הילדים קטנים זקוקים לפרנסה
תשובה
רפואה שלימה וישועה קרובה. תשתדל.
שאלה - 163808
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מדליקה בל"נ 7 נרות לכבוד שבת האם יש בעיה להכין מנורה בצורה הזו הדלקת נרות שבת גם אם בצורת עיגול?תודה רבה

תשובה
אין בכך שום בעיה, ובחינם היצרנים יעשו פוסקים וגם בפמוטי כסף, גם העשויות בעיגול אינם עושים 7 וטועים הם. כי אין איסור אלא מזהב ובגודל המקורי של המנורה שבבית המקדש.
שאלה - 163807
שלום לכבוד הרב
האם יש מעלה או סגולות לארח בבית תלמיד חכם מובהק וכמובן האירוח כולל ארוחות וכל מה שנגרר מאירוח
תודה לרב לומדים ומייסמים מהלימוד

תשובה
אם הוא צדיק, תם וישר וירא אלקים, ויש בו כל המעלות הטובות. מרביץ תורה ברבים.
שאלה - 163806
לכבוד הרב
מסטיק לגמילה מעישון שקונים בבית מרקחת שאין עליו חותמת כשרות ניתן
להישתמש בו

תשובה
עד כמה שידוע לי במסטיק ללא כשרות יש חששות כבדים של דברי איסור המרכיבים בו.
שאלה - 163805
לכבוד הרב שלום רב ברצוני להגיע ולומר סליחות עם מורנו ורבנו האם אפשר לקבל פרטים היכן ומתי ??? תודה רבה מראש לרב ראיות איתנה עם ביאת משיח צידקנו אמן
תשובה
העורך. הרב אינו חזן בסליחות. כי זה מצריך הרבה כוחות.
שאלה - 163804
שלום לכבוד הרב שליט"א לגבי השאלה אם לומר סליחות עם תפילין הרב אמר שאין איסור, ורצינו לשאול האם עדיף להימנע או אדרבה יש מעלה, ובפרט לצאת מהבית עטור בתפילין. תודה רבה
תשובה
אני עדיין מסופק בדבר משום חשש יוהרא. כי רוב הציבור אינו עם טלית ותפילין והוא כן.
שאלה - 163803
לכבוד הרב שליט"א
לעניין הוידוי יוצא בבוקר שאומר וידוי בתיקון חצות אחרי זה בסליחות ואחרי זה בתפילה לא תמיד יש חצי שעה הבדל במיוחד בין בתיקון חצות לסליחות מה עושים?

תשובה
בתיקון חצות אל תאמר.
שאלה - 163802
שלום לכבוד הרב
אנחנו חוזרים בתשובה חמתי עברה לבית חדש שברגע שיוצאים מבית אור נדלק בחדר מדרגות היא טוענת שאי אפשר לבטל את זה מה עלי לעשות? אם זה מותר לעבור או אסור?

תשובה
הרב ענה לך. חמותי ולא חמתי.
שאלה - 163801
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בזבזנית מאוד, ואני מרגישה עם זה לא טוב.
מה הרב מציע לעשות?

תשובה
ללכת ליועצת כלכלית בדחיפות.
שאלה - 163800
לכבוד הרב האם יש בעיה שאני ספרדי ואתפלל חזן אצל אשכנזים?
תשובה
בהחלט כן, כי המקום שייך והתייסד על יד אשכנזים ואין לשנות מנהג המקום, גם אין להתפלל יום אחד נוסח ספרדי ויום שני אשכנזי.
לעומת זאת אין לך לשנות מנהגך ולהתפלל בנוסח אשכנזי משום אל תטוש תורת אמך.
שאלה - 163799
למו"ר אני חולה.. ואין כאן המקום לפרט. אין למו"ר מושג כמה אתה מחיה אותי בשיעורים שאתה מוסר לפעמים אני שוכב על המיטה בלי יכולת לזוז אבל לא מוותר לשמוע את שיעוריך
תודה מקרב לב

תשובה
חזק והתחזק ויהי השם עמך תמיד.
שאלה - 163798
לכבוד הרב האם אכילת זיתים בימינו באמת גורמים לשכחה?
תשובה
בודאי, כי כתב הרמב"ם ז"ל בי"ג עיקרי אמונה כי זאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תשתנה בשום זמן מהזמנים.
שאלה - 163797
לכבוד הרב היקר שלנן!
נסעתי(אשה) באוטובוס מרושלים לרחובות וראיתי 2 בני ישיבה עומדים מפאת חוסר מקום.
האם היה ראוי לפנות את מקומי למענם משום כבוד התורה?
תודה רבה

תשובה
בהחלט לא. כי הם יותר חזקים ממך.
שאלה - 163796
שלום לכבוד הרב ביקשו לשאול את הרב האם מותר לשטוף כרוב של גוש קטיף ונקי מליכלוכים כשהוא קצוץ על ידי מסננת בשבת
תשובה
אסור בהחלט במסננת.
שאלה - 163795
עט״ר
גר באמריקה,
א)מה עדיף להתפלל בבית כנסת מרוקאי שפעמים מעלים חזן מחלל שבת סליחות ותפילה אחרי הנץ
ב)או סליחות ולהתפלל במניין של פרסים בנץ שקוראים מהר ואני בקושי מספיק ?

תשובה
אסור להתפלל אצל חזן מחלל שבת ויש בזה סכנה לציבור. ואפשר לקרוא בעצמך את הסליחות, וכשיגיעו לפיסקא "אנשי אמונה" תאמר אותו לאט בכוונה ובדמעה, וכשיגיעו הציבור לי"ג מדות תפסיק ותענה עמהם ותחזור להיכן שהדעת. וכך תעשה בשאר הפיקות גם הוידוי תאמר אות בבכי ובכוונה ויעלה לך כנגד כל הסליחות.
שאלה - 163794
לכבוד הרב האם מותר לדבר לצורך כמו לחלק קטעים וכדו" בין הפרקים של הסליחות?2האם מותר לחלק את סדר העבודה בכיפור ל2 חזנים??תודה רבה
תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 163793
כבוד הרב שלום רב! מחילה בקשר לשאלה על תפילה בארץ ישראל בבקשה תסביר לי האם שאני מתפלל על אדמת ארץ ישראל זה תפילה יותר טובה מאשר אני יתפלל על קברי צדיקים גדולי עולם בחוץ לארץ?
תשובה
מדוע אינך מאמין בדברי חכמים ומאזין לדברי......תלמד הרבה תורה ותבין.
שאלה - 163792
שלום לכבוד הרב
"ובילע המוות לנצח"מה הכוונה? לגוף הגשמי? או לנשמה? האם האדם אמור לחיות חיי נצח?הוא לא ימות?

תשובה
נכון. על זה מתפללים.
שאלה - 163791
לכבוד הרב הצדיק והחשוב. האם גם לגבי דירה נאמר "שמה יקדימינו אחר". כי יש דירה חדשה ועדיין לא מכרנו את הדירה שלנו. אם מהשמים שייכת לנו אף אחד לא יקנה אותה ? תודה
תשובה
בכל דבר יכול להיות.
שאלה - 163790
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מדוע בבקשת 'אלהינו שבשמים' שבסליחות, בכל אות פותחים שוב ב'אלהינו שבשמים' ולא די לומר פעם אחת, ולאחר הפתיחה את כל הבקשות?

תשובה
על פי הקבלה.
שאלה - 163789
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
השהחזן או האבל אומרים קדיש האם עלי למעוד או לשבת בעניית אמן?
תודה רבה.

תשובה
הספרדים יושבים. אבל קודם שמתחיל הקדיש.
שאלה - 163788
חתימה טובה לרב ולכל הצוות היקר נשאלה שאלה לגבי אדם שקבע ליסוע לטיול בחול מזמן ויצא שהוא אבל בתוך שבע והטיסה בסוף היום השבעי האם מותר לו לצאת לטיול בחול
תשובה
חס ושלום עבירה חמורה היא ומסוכנת.
שאלה - 163787
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם היתכונתי לצום וקיבלתי מבעוד יום בבוקר אמרתי קשה לי אז קראתי את הפרק כדי שאני (יוכל) אוכל לאכול והיתחרטתי ולא אכלתי השלמתי את הצום נחשב לי צום?

תשובה
נחשב בהחלט.
שאלה - 163786
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם עדיף לומר סליחות עם בעלי בתים בלילה או לומר בשעת הצהריים 14:50 עם מנין אברכים. וכך גם אין עייפות בלימוד תודה וישר על על כל זיכוי הרבים.
תשובה
מדוע קשה לנו להתנדב מעט שינה בימים גורליים אלה למען השכינה ולמענינו.
מדוע אנחנו מזלזלים בבעלי בתים שברובם יש להם יראת שמים לא פחות מאברכים ואולי.......
שאלה - 163785
שלום לכבוד הרב אני ספרדי אם אני עולה חזן בבית כנסת של אשכנזים בנוסח ספרד איך עליי לנהוג
תשובה
אל תעלה כי אתה מסתבך הלכתית.
שאלה - 163784
לכבוד הרב
בית קטן,בחדר האמבטיה(אמבטיה ואסלה) יש לנו ארון בנוי בתוך קיר עם הרבה מדפים.
האם מותר/אפשר לאחסן שם כלי אוכל(שלא בשימוש באופן יום יומי כגון של פסח וכדומה)?

תשובה
כלים מותר.
שאלה - 163783
לכבוד הרב
הרם צריך לברך על מסטיק ברכה ראשונה?תודה

תשובה
כשיש בו טעם בוודאי. כי אסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה.
שאלה - 163782
לכבוד הרב
כתוב בשולחן ערוך בהלכות יום טוב בסימן
תקכט סעיף ב שחייב אדם לשמוח בחג עם אישתו וילדיו אס האם אדם יכולא להיותבביתו בראש השנההאם ראש השנה זה יום טוב תודה לרב היקר

תשובה
בודאי. וכמה מרן הרב עובדיה היה זועק על כך באין שומע.
שאלה - 163781
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשעה טובה ב"ה נולדה לנו לבת ביום שישי האחרון, רצינו לקבל ברכה עבורה ועבור השם עבורה ' לוטם '

תשובה
אולי אוסם. בושם. גוואטמאלה.
שאלה - 163780
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשרי לאישה להיכנס לבית עלמין לציון של צדיק הקבור בחלקה עם אנשים אחרים?

תשובה
מותר בהחלט. רק לא להתערב בין גברים.
שאלה - 163779
לעט"ר
שמעתי השיעור היום דרך האתר
.נהנו והחכמנו מהשיעור הנפלא.מודים לבורא עולם שזכינו לשמוע מפי קדשך דברים קדושים ותורת אמת דעת קדמונים.תודה לבורא עולם.תודה לרב הגאון ב אלול עח.

תשובה
תודה לבורא עולם. תודה לכולכם.
שאלה - 163778
לכבוד הרב שאלה לגבי בניית סוכה- בעלי לאחר ניתוח אינו מתהלך כמעט ורק עם קביים. אין לנו משפחה בכלל והילדים קטנים. האם הוא פטור מבניית סוכה?תודה לכבוד הרב על תשובתו
תשובה
תבקשו מכמה חברים שיבואו לעזור בהקמת סוכה. עוד חודש וחצי יש והוא יבריא.
שאלה - 163777
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הבן שלי שהיית סנדק שלו יצא לישיבה קטנה באשדוד תורה אור וישן שם בפנימייה, אנא כמה מילים לחיזוק , קשה לנו שהילד רחוק מאיתנו
תודה . רפואה שלמה לרב

תשובה
רבי שמעון בר יוחאי התחבא במערה ללא אוכל, ללא בגדים, ללא מיטה, ללא סדין וכרית. עם בנו רבי אלעזר שלש עשרה שנה!!!.
רבי עקיבא בן יוסף בן גרים, הלך ללמוד תורה בשדות עם 24 אלף תלמידים למשך 24 שנים!!!!, אנחנו יש לנו מנזגן, מיטה, מזון ושתיה, ואפילו טלפון לדבר עם הבית, ולא יכולים לסבול?
הבן שלה יהיה רבי עקיבא.
שאלה - 163776
לכבוד הרב היקר שליט"א!
אני רוצה ללמוד לימוד קבוע בספר מוסר שמתאים לאישה כדי להתחזק ביראת ה׳. על איזה ספר כבוד הרב ממליץ?
תודה ותבורך מפי עליון!

תשובה
ארחות צדיקים או מנורת המאור.
שאלה - 163775
לכבוד הרב
האם יש מניעה משני אחים להינשא לשני אחיות?
מציעים שידוך שיש לה אחות מבוגרת ממנה שיש לה בעיה נפשית, האם יש מקום לחשוש לפגיעה של המבוגרת ולדחות את ההצעה?

תשובה
יש חוששים ויש שאינם חוששים, ותשאלו גדול בתורה ומה שיורה לכם תעשו.
שאלה - 163774
שלום לכבוד הרב
אנו מבקשים שיפתחו כיתה קטנה בת"ת , הממומנים מערימים קשייםברכתך ועצתך מה כדאי להתפלל כדי שנצליח, אנו על סף יאוש. עזרתך,תודה.

תשובה
תחפשו מקום חלופי בתלמוד תורה אחר.
שאלה - 163773
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בני נכנס לישיבה קטנה לא קל השינוי והסגנון הלך ללא חברים הרבה שעות לומדים אני דואגת ,כיצד לעודדו?,יש דוד שמדבר נגד עולם התורה
תשובה
מי שמדבר נגד התורה תברחו ממנו כי יורש גהינם בפרט בחודש נורא זה. עם סבלנות הילד יתאקלם, אלה געגועים ידועים בתחילה, אנא מכם לא להפסיד הפסד של עולם הבא בגלל רגשות חולפות.
שאלה - 163772
לכבוד הרב
קיבלתי 3 פעמים מוצרים בגזל מחברה מחו"ל ניסיתי בעקשנות כמה פעמים לשלם להם את הכספים ומסרבים ואומרים לי כך כמחווה מאיתנו במתנה איך אפשר לתקן שלא יישאר שמץ של עברה?

תשובה
וויתרו לך ודי בזה.
שאלה - 163771
לכבוד הרב שלום רב, אנו אומרים סליחות בשעה שבע ויוצאים מהבית מעוטרים בתפילין. אמרו בשם רב אחד שאין להניח תפילין בסליחות, האם זה נכון, תודה רבה.
תשובה
אין בכך איסור.
שאלה - 163770
לכבוד הרב שלום רב אמרו לי שהנועם אלימלך אמר שלא לכולם יש זכות בתשובה ויש כאלה שיחזרו ויפלו. אני מרגישה שאני מאלה.איך יודעים אם השם רוצה בכלל בתשובה שלי אני מנסה ונופלת
תשובה
אמרו לך שקר והאמנת.
שאלה - 163769
בספר תבורך מנשים בנושא הצניעות הופתעתי לגלות שיש צורך לכסות את כול הצוואר וזו אינה מידת חסידות,(מובא מקורות).
כיצד יש לנהוג הרב?

תשובה
זו חומרא.
שאלה - 163768
לכבוד הרב נתבקשתי להיות בעל תוקע בר"ה במניין מצומצם של אנשים פשוטים.רצוני להתפלל במניין ישיבתי.מה עליי לעשות?
תשובה
תמצא להם מחליף.
שאלה - 163767
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עד לאן עושה אדם ליווי לאורח אם האורח הגיע ברכב
תודה לכבוד הרב

תשובה
ארבע אמות שהם 2 מטר.
שאלה - 163766
שלום,
אני מתפללת שחרית עד קריאת שמע ("ויאמר") ברכבת(איני יכולה לעשות עמידה ברכבת,מתנדנדת וגם צפוףאני מתפללת מנחה הכלהאם אני נוהגת נכוןתיזכו למצוות אריכות ימים.

תשובה
תתפללי את כל התפלה בישיבה.
שאלה - 163765
שלום לכבוד הרב שלום. לפעמים אני שוכח לכוון להוציא לידי חובה בקידוש והבדלה. האם מועיל לעשות תנאי
תשובה
לא צריך לכווין במיוחד. כי כתבו הפוסקים שעצם הדבר שאתה אוחז בכוס ומקדש או מבדיל בקול רם וכולם סביבך מאזינים הם יוצאים ידי חובה.
שאלה - 163764
לכבוד הרב שלום רב
אני נשואה וחיפשתי את הכתובה שלי אצל אמא שלי מצאתי את הכתובה שהיא גזורה באמצע וכתוב עליה מבוטל מה זה אומר? ומה צריך לעשות?
תודה רבה

תשובה
מישהו בטעות עשה כן. תגשי לרבנות המקומית ויחליפו לך אותה.
שאלה - 163763
לכה"ר
אומרים סליחות שגולשות לזמן התחלת התפילה.האם להמשיך הפיוטים שאחרי "לדוד אליך" ולהפסיד חלק מהקורבנות או לאחר "לדוד אליך" להניח תפילין ולהתחיל קורבנות?

תשובה
להניח תפילין ולהתחיל קרבנות.
שאלה - 163762
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום כבוד הרב
רציתי לשאול מה עדיף תפיל במניין בשעה מוקדמת בלי ריכוז בכלל ולפעמים,להירדם שם
או תפילה בבית בשעה יותר מאוחרת ששם אני יתפלל בריכוז

תשובה
ידידי היקר, לעולם אל תתפלל ביחיד, רק בציבור משום הכתוב הן אל כביר לא ימאס.
שאלה - 163761
לכבוד הרב
בשנים קדמוניות מורנו הרב שליט"א לימדנו שלפני אמירת הסליחות טוב שהחזן יאמר מס' פס' כמדומני 2 פס' ראשונים של שיר השירים ג' פעמים, ופס' ונח מצא חן. האם אלו הפסוקים?

תשובה
אמת ויציב, הזכרתני.
שִׁ֥יר הַשִּׁירִ֖ים אֲשֶׁ֥ר לִשְׁלֹמֹֽה:
יִשָּׁקֵ֙נִי֙ מִנְּשִׁיק֣וֹת פִּ֔יהוּ כִּֽי־טוֹבִ֥ים דֹּדֶ֖יךָ מִיָּֽיִן: לְרֵ֙יחַ֙ שְׁמָנֶ֣יךָ טוֹבִ֔ים שֶׁ֖מֶן תּוּרַ֣ק שְׁמֶ֑ךָ עַל־כֵּ֖ן עֲלָמ֥וֹת אֲהֵבֽוּךָ:
בראשית פרק ו
וְנֹ֕חַ מָ֥צָא חֵ֖ן בְּעֵינֵ֥י יְקֹוָֽק.
שאלה - 163760
לכבוד הרב
כבודו אמר שאפשר לכתחילה לעשות תכנית חסכון לילדים מכספי מעשר. אנו מעשרים לתלמידי חכמים, בעלי שואל אם נעשר לילדינו גם יתקיים בנו הברכה? והאם רצוי חלק לת"ח?

תשובה
בהחלט כן, מחציתו לילדים ומחציתו לבני תורה אמיתיים ונזקקים. ואין מצוה גדולה כאדם שדואג לפרנסת ונישואי ילדיו.
שאלה - 163759
בחלק מהסידורים לאחר שם ה' מופיע "אדון הכל היה הווה ויהיה" ומתחת לזה יש שילוב יאקדונק"י. האם זה נכון לכתחילה או עדיף לשים את השילוב מעל (או מצד) אדון הכל וכו' מצד קדושתו
תודה

תשובה
הערתך צודקת בהחלט.
שאלה - 163758
לכבוד הרב
א כשאומרים ק"ש ת"ח וסליחות ברצף, לומר רק הוידוי של ק"ש או גם בסליחות?
ב במקרה שהש"צ לא אומר י"ג מידות בטעמים יש מה לחשוש לדברי החס"ל בסימן י"ח לאמרם עם טלית? תודה

תשובה
א, לא לקצץ מאומה בנוסח הסליחות כלל. תקרא בקצב שלך ותצטרף מדי פעם באמירת י״ג מדות.
ב, הספרדים לא נהגו שהשליח ציבור מתעטף בטלית.
שאלה - 163757
שלום לכבוד הרב
בדיוק לזה התכוונתי הרב,שבמקום לימוד עושים חפלה לצערי.
יורנו הרב,עשינו תיקון חצות ואז סליחות אך במרוצה..האם עדיף לעשות יחיד עם דמעות או במניין ומהר?

תשובה
תשתתף עמהם לפחות בי״ג מדות יש בהם מעלה. ואתה תקרא בקצב שלך.
שאלה - 163756
שלום לכבוד הרב
האם מותר בשמחה משפחתית להצטלם תמונה משפחתית משותפת אנשים ונשים,לרבות גיסים וגיסות?
תודה לכה"ר

תשובה
לנשים מותר להחזיקם ולהביט בהם. לגברים אסור.
שאלה - 163755
לכבוד הרב
אמרתי על עצמי רשע ואפיקורוס הרב אמר לעשות התרה בפני 3 ולקנוס עצמי. עשיתי התרה ותרמתי לאתר הקדוש.בנוסף קיבלתי עלי בלי נדר ללמוד כל יום שבט מוסר.
תודה רבה על הכל

תשובה
תודה לך.
שאלה - 163754
שלום לכבוד הרב. א.האם כשהולכים לבית העלמין לבקר את הנפטר נוהגים לשים אבן על המצבה? ב.והאם צריך להורידה כשהולכים? תודה רבה לרב על הכל!!!
תשובה
יש נוהגים להשאיר ויש נוהגים לסלק. כל אחד וטעמו. ועיין מבשרת ציון.
שאלה - 163753
לכבוד הרב שלום רבמבקש לדעת האם אישה שיש לה מחזור חודשי של שישה או שבעה ימים סופרת פחות משבעה נקיים ? ואיך זה עומד ביחס לתהליך ביוץ אצל אישה מבחינת פוריותתודה מראש מקרב הלב
תשובה
חס ושלום. כלל זה יהיה בידך כי התורה ציוותה על האשה לספור שבעה ימים נקיים ובסיומם המוחלט היא אמורה להטהר.
שאלה - 163752
רוצה לשמח אותך. שמעתי בעצתך הגעתי לסליחות מוכן מספריך ב"ה אני בעיצומו של הספר ש" בצ בעיון. העברנו את העצות היקרות שלך למגיד שיעור בשכונה שימסור כל ערב. אוהבים אותך.
תשובה
חזק ואמץ.
שאלה - 163751
שלום לכבוד הרב
גר בניו יורק בתי הכנסת הספרדים מסביבי לא מוותרים על קפה בסליחות גם הרבנים מתירים זה ממש בנפשי וכמה שמסביר לא עוזר האם עדיף לומר ביחיד ובמיתון לפני עלות השחר ?

תשובה
תאמר אתם יחד ואל תתייחס. כי אמריקה זו אמריקה.
שאלה - 163750
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
איך מתקנים מי... חוץ משלבי התשובה שכבר עשה

תשובה
עיין יסוד ציון.
שאלה - 163749
לכבוד הרב שלום רב שלום אבי התחתן עם גויה נורא כואב לי עליו אני מפחדת עליו אם אני מסבירה לו שזה חטא ומצער את ה' אני עוברת על כיבוד הורים?מה אני יעשה? תודה!
תשובה
להתפלל עבורו.
שאלה - 163748
הרב מוצפי שליט"א
בזכות הרב לא גרשנו יונים שבאו לקנן בחלון ביתינו כדי שנזכה במצווה. חשבתי לא לזכות בביצים אבל לא זוכרת אם הפקרתי בנוסח המקובל. בינתיים יש ביצה. האם לשלח?

תשובה
מועיל. אלא שבפעם הבאה יש לומר בפה ״אינני מעונין לזכות בביצים״.
שאלה - 163747
אני מבקש את ברכת הרב ולדעת אם קיבלתי החלטה נכונה מעולם לא עשיתי תיקון חצות וכל שנה מקפיד ללכת לסליחות בשעה 24:30. השנה קיבלתי על עצמי לעשות תיקון חצות במקום סליחות דעת הרב?
תשובה
תלך לסליחות ובחזרתך אמור גם תיקון חצות. ומצוה גוררת מצווה.
שאלה - 163746
לכבוד הרב לפני כמה שנים בשבת בעלייה לתורה בשמחה משפחתית אמרתי "חי שקלים" לאיזה ראש כולל. אין דרך לאתר אותו מה לעשות.
תודה לרב

תשובה
תתרום לכולל אחר.
שאלה - 163745
שלום לכבוד הרב אני בתשובה בשנים האחרונות אבל בתקופה האחרונה אני מרגיש בירידה ובאות לי כל מיני מחשבות נגד רצון הבורא? מה הרב ממליץ לי ללמוד ואם אפשר ברכה תודה רבה
תשובה
אתה צריך ללכת לשיעור תורה קבוע מדי ערב באיזור מגוריך, כי ללא תורה לא קיים "בעל תשובה".
שאלה - 163744
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יכול להיות שקשר ידידותי עם בחור מעכב זיווג?
האם יש דבר כזה בכלל עיכוב של זיווג או שהכל בידי שמיים? וזה יבוא בזמנו?
תודה

תשובה
יהודים אנחנו, ולא מקיימים "קשר" מחוץ לנישואיו.
שאלה - 163743
שלום לכבוד הרב
קונים תפילין האם חשוב שהכול עבודת יד והאם חשוב שפרודות לגמרי או מספיק רוב

תשובה
יש פרטים שאינם נחוצים, תתייעץ עם הרב אלדד שליט"א המומחה לכך. באחד הטלפונים באתר.
שאלה - 163742
לכבוד הרב-לפני כ-18 שנה הייתי בלידה מרוב צער קיללתי את עמיתיי לעבודה לאחר השפלה לפני כחודש פנתה אליי עמיתתי לעבודה ואמרה לי שאני צריכה לעבור תיקון מה לעשות??
תשובה
ביום חמישי השבוע נקיים התרת קללות בעזרת השם.
שאלה - 163741
לכבוד הרב שלום אני זוכה מידי ערב להפיץ את השאלות והתשובות בוצאפ למעל 1500 אנשים וברוך ה" אנשים מיתחזקים מאוד תודה רבה ובריאות
איתנה

תשובה
תזכה למצוות. ויבורכו כל המשתתפים באלפי ברכות לעד.
שאלה - 163740
לכבוד הרב שלום רב
ברוך ה שהבדילנו מן התועים.הייתי בברית יצחק כעת מצטמק ורע לי מה מדבר שם.מודה לאל שאתה מורה לנו את הדרך האמיתית.תודה תודה תודה!!!!

תשובה
לא ידעתי למה ולמי כוונת דבריך, אם בברית יצחק, נטו לימוד תורה, כי הוא אירוע רוחני לטובת נפשו של היילוד שיעלה ויצליח, לא חגיגה, לא הרצאה, לא דרשה, ובודאי לא חאפלה.
שאלה - 163739
לכבוד הרב
גיורת שלא שומרת מצוות היה ברית לילד שלה האם אפשרי לעשות פדיון הבןהאם הילד יהודיתודה

תשובה
זו שאלה אישית שלה, רב מוסמך ישמע את הפרטים ויפסוק.
שאלה - 163738
לכבוד כבוד הרב,
עוברת עלינו תקופה של רצף של דברים קשים (אישתי נכשלה במבחן , לשכה, אישתי נפלה עם הילד, פוטרתי, הילד נחנק, ועוד דבים )
מה צריך לעשות?

תשובה
לא להיכנס למצבים שליליים ופסימים.
שאלה - 163737
לכבוד מו"ר מוצפי שליט"א
האם מברכים היום שחלק מחכמתו?
והאם מברכים הנותן ריח טוב פירות ?

תשובה
הברכות הללו אינן בטילות לעולם.
שאלה - 163736
לכבוד הרב שליט"א בשבת היה ויכוח על עניין מעשרות. המון רבנים אומרים לתת לאחים נזקקים או בני משפחה כי הם קודמין. לדעתי הדבר שגוי כי אם כך איפה החסד? ומעשר זה לעניים לא לכל נזקק
תשובה
נכון יותר לחלק אותו שליש לבני המשפחה הנזקקים, שליש לאברכים נזקקים מבחוץ. שליש לצדקה שוטפת לכל מיני אירועים מעת לעת.
שאלה - 163735
לכבוד הרב אם קראו את ההפטרה ספרדים ראש חודש השמים כסאי במקום עניה סוערה אם יצאו ידי חובה
תשובה
יצאו ידי חובה.
שאלה - 163734
שלום לכבוד הרב
האם יש מושג שאומרים לרב מה השמות ויודע להגיד האם הזיווג מתאים?
האם גם בדורנו קיים ויש לסמוך על זה?

תשובה
רב לא מתעסק בזה כלל, עיין בשו"ת מבשרת ציון תשובה נרחבת.
שאלה - 163733
רציתי לקבל מהרב המלצה לספר מוסר טוב לעקירת מידת הכעס ללימוד יומי.
חודש טוב ובשורות טובות לכל עם ישראל

תשובה
בכל ספרי המוסר ישנו פרק מיוחד העוסק בנושא הכעס.
שאלה - 163732
לכבוד הרב.
אני אוהבת את הבא“ח ויש לי הלכות הבא“ח.
האם הספרים מקבציאל וידי חיים גם מתאימים לנשים כלומר שהם מסודרים וברורים כמו הבא“ח הלכות או שהם יותר מסובכים?
תודה

תשובה
תנסו.
שאלה - 163731
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב. האם אבל לאחר 30 ימי אבלות כאשר מתגלח ומסתפר צריך להוריד את כל הזקן שגדל לו באבלות או שיכול לגלח על מספר 2 וכדומה כדי שישאר לו קצת זקן? תודה לרב
תשובה
יכול להשאיר ככל אשר יחפוץ.
שאלה - 163730
לכת"ר שליט"א, אברך שרוצה להיות בסליחות אך יודע שכשישן מאוחר(סליחות בחצות) או קם מוקדם לסליחות לפני הנץ זה גורם לו עייפות וחושש שיפריע לו בלימוד במהלך היום. מו"ר מה כדאי?
תשובה
שעת שינה אחת ביום פותרת את הבעיה.
שאלה - 163729
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, ראינו דירה לקניה, דע עקא שהחצר מלאה בגפנים בלי מקום להכניס פירור, הכל עמוס בעלי גפן ענקיים.. (ענבים יש מעט מעט.. קטנים וכמושים..) מה עושים..?
תשובה
לא להתעסק בכך.
שאלה - 163728
שלום לכבוד הרב, התחזקתי בצניעות עברתי לכיסויי ראש חלקים.
האם יש איסור להעביר את הכיסויים הצבעוניים,מנומרים לאחרות?

תשובה
כמה שפחות רועשים טוב יותר.
שאלה - 163727
לכבוד הרב, כבר תקופה שאני עושה שנים מקרא ואחד תרגום (אונקלוס בלבד) כל הפרשה בבת אחת ביום שישי, הדבר קשה עלי כי מדובר בקריאה ארוכה. הרב יכול בבקשה לחזק אותי שאמשיך כך בע"ה?
תשובה
תתחיל ביום חמישי. כולם מספיקים ברוך השם.
שאלה - 163726
לכבוד הרב
ב"ב שלומד שעתיים כל יום ומתפלל ב6. עדיף שימעט מלימודו בערב וישן כדי לקום לסליחות או שימשיך ויגיד כל חמישי בציבור ולפני מנחה ביחידות?

תשובה
ימעיט בלימודו. כפי שכתבו בפירוש הרבנים כנסת הגדולה. ברכי יוסף. רוח חיים ועוד.
שאלה - 163725
שלום לכבוד הרב
הרב אתה חושב שאני צריכה להתחזק במשהו
יש לי ילדים קטנים כול הזמן יש לי דלקת במקום אחר הרבה אנטיביוטיקה בזמן האחרוןבבקשה תברך שיהיה לי כח לטפל בילדים
ענבל ..

תשובה
הם מדביקים האחד את השני. ואניביוטיקה למשך ימים אינה רצויה כלל. להתייעץ עם רופא בכיר.
שאלה - 163724
שלום הרב חוזר בתשובה,ברוך השם יוצא מהצבא רוצה להכנס לישיבה
מתכנן לקנות לחיילים(יש גם לא דתיים) ספר על לשון הרע.
אשמח שהרב יכתוב כמה מילים על חשיבות הדבר

תשובה
בהקדמת הספר ישנם שבחים וענינים במעלת הדבר.
שאלה - 163723
לכבוד הרב שלום רב
(חמתי) חמותי עברה לבית חדש עכשיו שאיך שפותחים תדלת כניסה נדלקת אורות בחדר המדרגות מה עשה שאני מתארח אצלה בשבת? היא טוענת שאי אפשר לנטרל את זה..

תשובה
היא טוענת. אבל זה חילול שבת קודש. תזמין טכנאי שינטרל אצלה את האוטומט.
שאלה - 163722
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש מקור למנהג שבו מעלים לספר שני בשבת ר"ח שני עולים ?
כך ראיתי נהגו בבית כנסת וו העלו אותי מפטיר מ"ובראשי חדשיכם"
ברכתי לבטלה ?
תודה !

תשובה
לא נהגו שמפטיר יעלו שנים.
שאלה - 163721
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום לכבוד הרב,השנה הילד שלנו עלה לכיתה ה בתלמוד תורה בחדרה והתחילו ללמוד הכיתה זו אנגלית האם תקין? מה לעשות? האם להעביר את הילד?

תשובה
תתייעץ עם גדולי הדור. הבקיאים בפרטים.
שאלה - 163720
לכבוד הרב
אבא שלי סובל ממחלת נפש קורה שמנבל את פיו בצורה קשה עם אנשים שונים בטלפון, ולא פעם אני נאלץ לקחת ממנו את הטלפון ולנתק, האם מותר? ואיך אני שומר על מ.כיבוד אב חרף מצבו?

תשובה
אין לו שום עון כי אינו צלול בדעתו. ואתה רשאי כדי למנוע בזיונות ממנו ומהשומעים לנתק לו את השיחה.