שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


ט"ז/אדר תשע"ט

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 172583
לשאלת רבים,
לבירורים אודות הספר החדש "פורים בציון" ויתר ספרי מורנו ורבנו שליט"א, ניתן לפנות אך ורק לדוא"ל:
mbzm50227@gmail.com‏

נא לא להפנות לרבנו שליט"א שאלות בענין

תשובה
תודה לכולכם.
שאלה - 172555
בסימן טוב ובמזל טוב יהא לנו ולכל ישראל.
משנכנס אדר מרבים בשמחה. עם צאת הספר החדש "פורים בציון" לעט"ר שליט"א. יהי רצון שיזכה להורות לנו הדרך עוד רבות בשנים, ולהוציא לאור עוד ספרים רבים.
חברי המכון.

תשובה
ברגשי תודה עמוקה לאבינו שבשמיים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, וזכיתי היום ערב ראש חודש אדר ראשון התשע"ט לברך על המוגמר ולראות במו עיני את הספר הזה אשר הושקעו בו כוחות רבים, ועברתי עד לידתו לעולם מצבים שונים במשך שנתיים תמימות, ומכל צרה הצילני ובספר חיים כתבני, מה אשיב להשם כל תגמולוהי עלי. מה אני מה חיי, אשר עשה עמדי חסדים רבים ועצומים כאלה.

כאן ההזדמנות לברך את כל חברי המכון תלמידי חכמים יקרים ונחמדים מזהב ומפז חביבים, יראי שמים מרבים, קדושים וטהורים, אשר השקיעו שעות רבות ויקרות להגיה, לערוך, לתקן, לעזק ולסקל ככל אשר היה לאל ידם, ולהכין את המפתחות, מהמסד ועד הטפחות, למען ירוץ הקורא בו, מתוך אהבה ומסירות אין קץ.

ועל צבאם ידידי אהובי חמדת לבי, חתני הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחי שמו לעד אמן, אשר הקדיש ומקדיש ימים ולילות ערבי שבתות ומועדים, להוציא דבר מתוקן, נאה ומסודר מתחת ידו, איישר חיליה לאורייתא, אשר עם כל לימודיו בתורה הקדושה, וישיבתו בבית הדין אשר בירושלים לדון בענינים עמוקים וחשובים, לא חסך כל מאמץ להוציא ספר זה וגם הקודמים אליו בהידור רב ובדייקנות מירבית, ועוד ידו נטויה.
אברכהו אותו ואת עמיתיו כי ירבה השם כוחם, וירחיב את גבולם בחכמה בתורה ביראה בתבונה ובכל מלאכה, ויזכו עוד לחבר חיבורים מחידושיהם כיד השם הטובה עליהם, מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא, בשלום בהשקט ובבטחה, בהרחבת הדעת מתוך שמחה והשקט.

עוד רגע אדבר ואברך את חתני הגאונים אשר היו לי לעזר רב, את בני היקרים הגאון רבי יחזקאל שליט"א העומד לימיני, ובפרט את מחמד לבי בני הרב הגדול רבי סלמן שליט"א, המוסר נפשו למען בריאותי באופנים שונים מדי שעה בשעה, ומלווני לכל מקום ומקום במסירות נפש. יברכם השם יתברך ותשרה השמחה באהליהם והברכה במעשה ידיהם.
הנני עבד השם עומד היום נכנע ונפעם לגודל חסדו יתברך, יזכני להוציא עוד ועוד ספרים למען תרבה הדעת, החכמה והיראה בישראל עם קדוש.
כה דברי בריה קלה העומד לפני בוראו כתולעת קטנה באדמה.
בן ציון הי"ו בכמוהר"ר סלמן מוצפי ז"ל וזיע"א.
שאלה - 170616
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אנא מורינו ורבינו, יכתוב לנו עצות והנהגות לימי השובבי"ם במקום התעניות, כפי שכת"ר מבקש. וכפי שכתב לנו בימים הנוראים. תודה.

תשובה
עזבתי את כל עיסוקי התורניים ביום הקדוש הזה יום פטירתו של מור אבי ז"ל וזיע"א. כדי לכתוב לבקשתכם כמה גרגירים חשובים לתיקון המעשים בימים אלה.
א, בראש הסולם הגדול, יזהר מעוון ביטול תורה, לא לבטל אפילו רגע מחייו בדיבורים מיותרים.

ב, קביעת עתים לתורה, כל יום וכל לילה שעה מינימום קבועה ללימוד תורה בחברותא או עם שיעור מפי רב, או לפחות לבדו.

ג, שמירת העיניים. לצאת לרחוב כמה שפחות, וכן לאירועים. ואם מוכרח ישמור את העיניים. לא יסתכל בעבודה זרה וסמליה, לא בפני אנשיה ראשיה ותמונותיהם. לא יביט בתמונות של אנשים העוברים על התורה.

ד, שמירת הפה. לא להוציא קללות, ניבול פה, שמות גנאי וזילזול, לשון הרע, רכילות, נדר, שבועה, לא לבייש אחרים, לא לבשר בשורות לא טובות, שקר, כזב.

ה, שמירת האזניים. לא ישמע שירי חול כולל שירים של שדרנים כי אינם בני תורה, רק שירים שחיברום גדולי ישראל. לא ישמע רכילות, לשון הרע, דברי גנאי, דברי כפירה וכדומה.

ו, קדושת בית הכנסת. יהיה מעשרה ראשונים, יקבע מקום מושבו ועמידה בתפלה, יקבל עליו לשתוק בבית הכנסת, שום דיבור רק תורה ותפילה, לא לאכול שם מאומה, לא לשתות, לא לשבת בדרך שחץ וגאוה, יתהלך בתוכו באימה וביראה, כשנכנס ילך אל מול ארון הקודש וישתחווה.

ז, אכילה. יזהר בנטילת ידים, יברך בכוונה, יבדוק היטב הכשרות, תולעים, אם זה גזל או אינו שלו, מעושר, מי בישל, מה עורב בהם, מהיכן הכלים, לא אוכלים בחוץ. לא יאכל בגסות, חתיכות גדולות, שבע ואוכל עוד.

ח, זהירות בברכות. יברר היטב מה מברכים על כל מוצר. יאמר הברכה בנחת ובדקדוק, לא לבלוע מילים או אותיות, יכווין בהזכרת השם לכווין היה הוה ויהיה אדון הכל, לא לשכוח ברכה אחרונה.

ט, פתיחת פה לא לטובה. לא יאמר "לא מרגיש טוב" אלא מרגיש לא טוב. לא יאמר לילד "אתה תפול", אלא תיזהר שלא תפול. לא "שכך יהיה לו", לא יספר דבר לא טוב בלשון נוכח, "אתה נפצעת" אתה... אלא הוא, לא תתאר לך שאתה הולך ומישהו יורה בך, אלא יאמר בו, עליו, הוא.

י, קיום מצוות. בזריזות, להזיע בעשייתה מכפר עוונותיו, בשמחה ובאהבת השם, יכבד חכמים והורים, יכבד אנשים אחרים, לעזור, לסייע, לתמוך בחלשים, משפחות חסרות ישע, עידוד אנשים במצוקה. לקום מפני זקן.

כל אלה ועוד יעשה ברצון ובאהבה לכפר עוונותיו וייטב לו. והשם יתברך ידריכנו בדרך התורה ודרך הישרה לעבדו וליראה אותו כל ימינו לעולם.
שאלה - 169566
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, מה קול הרעם סביב האירגון... הרי הוא מחזיר בתשובה? ויש להם תמיכה מרבנים חשובים?
תשובה
ידידי הצעיר עלום השם, אכתוב כאן חלק מהפרטים, והגם שאתה שייך לצד הרפורמי, אני כותב ליהודים היקרים הנאמנים להשם יתברך ולתורתו תורת אמת.
א, אין מי ששב מדרכו הרעה על ידם ויושב ועוסק בתורה, ונזהר בקלה כבחמורה.
ב, יש גם יש, מאות משפחות שנהרסו, התפוררו, התקלקלו יום אחר יום בשיטת ה"סלמי" והגיעו לעברי פי פחת ושחת.
ג, שאלתי את גדולי ישראל שהם מתהדרים בתמיכתם, ומעולם לא פנו אליהם בשאלה אם לקיים או לא פעילות שונה ומשונה של פריצת גדר היהדות ויראת השם במחנינו. כולם כאחד הגיבו "בתדהמה" לנוכח הקלקול הנורא של מעשיהם.
ואכתוב לך כמה מדרכיהם הנלוזות והרפורמיות המזעזעות.
ד, אחד מה"כוכבים" המשונים זמר החצר, מתהדר בהופעותיו הפומביות, שהוא "זכה" לשורר בפני אבי אבות הטומאה, ראש העבודה זרה אשר ברומא, והיא שהחריבה את בית השם ושרפה את היכלו.
ה, אחד מפעיליהם, גידל שערות בפנים, "ליצן החצר התורן", מופיע במשך שעתיים בערי השדה רחוק ממרכזי החרדים השפויים, ומשמיע דברי ליצנות נטו ללא שמץ יראת השם, באותה מסגרת מופיעה זמרת מתהוללת נודעת כדי לפתות לבות נשות ישראל התמימות ולהוציא מהם הוראות קבע וממון שלא כדין.
ו, ברוב חוצפתם לקחו בית הכנסת קדוש על שם הצדיק רבנו חומני עלוש זצוק"ל ושם עורכים את מופעיהם, ומחללים כל הקדוש לנו. [ודע, כי הרב הקדוש הנ"ל היה רבה של תוניסיה וכינוהו "סיני ועוקר הרים", ועלה לצפת ושם הנהיג את הציבור בחכמה ובתבונה, והגאון רבנו רחמים חי חויתה הכהן ז"ל כתב עליו שבחים נוראים].
ז, והנורא מכל, יש להם אתר היכריות מלווה בתמונות נוראות ומבהילות של גברים ונשים, שחץ ותועבה, וידענו כי גם נשים נשואות נכנסות אליו ומכירות כל מיני ארחי פרחי. לאתר אין פיקוח, ואין מעקב, לא תעודת גירושין, לא תעודת זהות, ולא שום מסמך. והרי אלה מחטיאי הרבים.
ח, ליצן אחד מהחבורה, מכריז בפומבי כי ה"יהדות הוא פלורליסטית נחמדה". והוא אינו מאמין בשכר ועונש.
ט, ברוב טפשותם מכריזים כי אני הצעיר קיבלתי "מידע שגוי". בעוד שאני מצטט את דבריהם המפורסמים ברבים, והם מפארים ומרוממים מקדישים ומעריצים כל דמות חילונית מעלה מעלה.
י, ירעשו אמות הסיפים ותרעש הארץ בטרם יקום השם יתברך לתבוע את עלבונה של תורה, על עריכת נופש באילת כשגם אנשים חרדים נרשמים במוצהר לבילוי ובידור, והם מפרסמים בעיתונם "לא לציבור הדתי". כי השקר נר לרגליהם.

עד מתי יתקלסו בנו ויחריבו כל הקדוש לישראל, הם עצמם חסרי תקנה כי אינם מעוניינים לשוב מדרכם הרעה, אך דברי מכוונים לציבור הישר בני ובנות ישראל הצדיקים הישרים והתמימים, הם קידשו על עמנו מלחמה, ובתים רבים נהרסו כתוצאה מפעילותם, די לראות כי בעיר ביתר עילית החרדית בשנה האחרונה חלה עליה של 61 אחוז בגירושין, ותופסת מקום ראשון בערי הארץ.
החותם בצער בדמעות ובכאב, בן ציון בכמוהר"ר סלמן מוצפי.
שאלה - 168622
הודעת המערכת.
הרב שליט"א יושב ועוסק בתורה ברוב שעות היממה, עסוק בכתיבת תשובות חמורות בהלכה.
האתר מיועד לשאלות אקטואליות בהלכה, שהינם דחופות ולמעשה בלבד.
לא יתקבלו שאלות בענינים אישיים, כגון עבודה, שלום בית, חינוך, מראה מקומות בנושאים שונים. אתכם הסליחה.

תשובה
תודה.
שאלה - 173463
הבן שלי בן 3 חודשים. בערך לפני חודש התחיל ממש לתת צעקות חזקות של בכי מתוך שינה. ממש מפחיד ומלחיץ. אני ואישתי עושים לידו קריאת שמע ומכוונים עליו.
תשובה
הוא זקוק לטיפול פסיכולוגי בדחיפות.
שאלה - 173462
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני גננת לפני חצי שנה כולם קיבלו 200 שח תוספת לי נאמר שיקחו ממני את הכסף בגלל שאני נחשבת כתלמדת ולא גננת מן המניין
לא אקבל חצי שנה הבאה 200 שח נוספים

תשובה
במקום צרה יותר קשה לא עלינו.
שאלה - 173461
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בן אדם שנולד באדר רגיל מתי יש לו יום הולדת בשנה מעוברת באדר א' / באדר ב'

תשובה
רק פרעה מבין בימי הולדת, או אובמה.
שאלה - 173460
לכבוד הרב
כבוד הרב אהובים אותך אהבת נפש לשמוע אותך זה לשמוע את קול ה'מדבר מתוך האש ממש. ה' יאריך ימים ושנותיך בנעימים שנזכה לגאולה שלימה והרב בראושנו

תשובה
זה לא ממני, זה מהשם יתברך ואני מודה לו בכל יום.
שאלה - 173459
לכבוד הרב
אבא שלי בן יחיד ויש לו אחות אחת שטוענת שמגיע חצי בירושה וגם האחיות שלי טענות שמגיע גם להם חלק מחצי ירושה .אנחנו שני בנים משפחה דתית מה דעת התורה במצב הזה

תשובה
תלכו לאב בית דין שישמע את שני הצדדים ויפסוק.
שאלה - 173458
לכבוד הרב
האם הרב מכיר ישיבה לבעלי תשובה רצינית וכמובן עם יחס אישי בירושלים (בחור בן 19).
תודה

תשובה
מצטער אינני עוסק בכך.
שאלה - 173457
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני הבחור משאלה.......

תשובה
הם לא השאירו פרטים ולא חזרו אלינו.
שאלה - 173456
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ישנם בדצ"ים, ובמיוחד בד"צ מאוד נפוץ שבבתי העסק המושגחים משתמשים במושג שנקרא "נאמן כשרות" - שמקבל שכר מבית העסק. מותר לאכול שם?

תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 173455
לכבוד הרב האם סופר סת"ם שהתחייב ללקוח לטבול כאשר נאנס מלטבול האם יכול לצאת ידי חובה ע"י תשע קבין. ואם כן האם יכול לעשות כן לכתחילה
תשובה
עליו לקיים התחייבותו. יום שלא תטבול תכתוב למי שלא הבטחת.
שאלה - 173454
לכבוד הרב
בעלי אברך כולל יום שלם,
האם אנו צריכים לתת מעשר כספים מכל הכנסותינו ?

תשובה
מהמילגה מהכולל אינו צריך להפריש.
שאלה - 173453
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רב כבוד הרב! כבוד הרב כל כמה זמן מומלץ ללכת לקבל ברכה מרב גדול בישראל? (השאלה על גבר)

תשובה
רק כשאתה פוגש אותו באקראי. או מדי מועד במועדו.
שאלה - 173452
שלום לכבוד הרב
אדם שניצל מתאונת דרכים איך עליו להודות לקב"ה?
תודה ובשורות טובות

תשובה
הוספת שעה ביממה ללימוד תורה.
שאלה - 173451
לכבוד הרב מוצפי!
מה עדיף ישיבה יחסית טובה עם פנימיה בבני ברק או ישיבה בתל אביב (באזור מגורי) לא הכי טובה בלי פנימיה.
ובכלל מה דעת הרב בישיבה אם פנימיה?

תשובה
יש העדפה לבני ברק.
שאלה - 173450
שלום לכבוד הרב
בעבודה שולח טכנאים לתקלות והם לא עושים את העבודה מתבטלים וגורמים נזקים שוחחתי עמם כמה פעמים ולא עזר פניתי למנהלת שלי שכעסה עליהם
מתי מותר לפנות למנהל הראשי

תשובה
כשיש תקלות חריגות.
שאלה - 173449
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מדוע דווקא פה בארץ הקודש נלחמים בתורה גם שם מעודד חילול שבת וגם ב… מחללים קברים מה יהיה? מה לעשות ?
תשובה
רבנו אברהם אזולאי ז״ל כתב בספרו חסד לאברהם כי היצר המפורסם בחו״ל יש לו שליחים רב סרן וסגן. אך בארץ ישראל הוא בעצמו נמצא ונלחם.
ואומר לך משהו אנחנו אשמים. כי מאותתים לנו בשמים שאת השבת אנחנו מבזבזים בלי תורה מספיק ולא נזהרים בקושתה ולכן זה קורה.
שאלה - 173448
שלום לכבוד הרב שליט"א
האם כאשר יש שמחה כגון ברית חתונה בר מתווה וכדומה, האם הורים שנפטרו נמצאים בשמחה בין אם זה בשנה הראשונה או לאחר שנה?

תשובה
בזוהר הקדוש כתב כי השם יתברך עוקר אותם מגן עדן ומצווה עליהם לבוא ולשמוח. ובתנאי שהצניעות וההפרדה נשמרים.
שאלה - 173447
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אחותי עלתה היום חבית העלמין האזכרה של אמא היא הרגישה צורך זה אמא אני הלכתי לאמא רחל

תשובה
תבורכו מן השמיים.
שאלה - 173446
שלום לכבוד הרב במס' מגילה יג: ישנו מן המצות. מהרש"א פי' שישנו מן המצות מלשון שינוי שמשנין מצותן אי נמי לשון שינה. מה הכוונה שהיו משנין מצותן? לא אמר ביטלו, אלא שינו. תודה
תשובה
לא מילאו את פרטי המצוה. כגון לא קבעו אותה במקומה. תפילין לא במקומם הראוי על פי ההלכה.
שאלה - 173445
לכבוד הרב שלום רב
כבר חצי שנה בעלי חולה עם כאבי ראש וסחרחורות ולא מוצאים ממה לא עובד מצב כלכלי קשה מאוד לא יודעת מה לעשות תכוון אותי בבקשב מיואשת

תשובה
מתפלל עבורו. ללכת לרופא כללי. או לנוירולוג.
שאלה - 173444
לכבוד הרב שלום רב. האם עדיף בשחרית להתפלל מניין פועלים או תפילת שחרית בנץ ביחיד
תשובה
מנין פועלים בציבור.
שאלה - 173443
שלום לכבוד הרב. מי שהילדים שלו לומדים בבית ספר דתי תורני לא חרדי.האם יכול להיות ש"צ ? האם יכול לעלות מפטיר ולקרוא הפטרה ?
תשובה
לא כדאי לפסול אנשים תמימים. אולם הדבר תתלוי מה תוכן הלימודים וה״מקצועות״ הנלמדים שם אם אין בהם כפירה חס ושלום.
שאלה - 173442
למדנו בכתה על גירוש ישמעאל ואחרי כן את פרשת העקידה שם כתוב
"ויקח את שני נעריו אתו" תלמידתי שאלה הכיצד אברהם לקח ישמעאל אם הוא גורש
אודה לכבוד הרב שיאיר את עינינו בסדר הדברים

תשובה
המדרש אומר שישמעאל שמע כי יצחק הולך להיעקד. ובא כדי לקחת את הירושה.
שאלה - 173441
לכבוד הרב שלום רב
אני בת 48 ללא זוגיות איך אפשר לדעת למה לא מוצאת את בחיר ליבי

תשובה
כנראה שהיו הצעות שנדחו מצידכם ואלה התוצאות.
שאלה - 173440
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש בעיה לפנות חדר שינה של זוג להורים? אמי אלמנה מתארחת אצלי בשבת האם יש בעיה שבעלי יפנה את החדר והיא תוכל לישון בחדר שינה שלנו?

תשובה
אם בעלך מסכים בהחלט.
שאלה - 173439
לרב היקר
שדכן מישיבה מסוימת ביקש שאשלח תמונה שהבחורים יראו והתעקש על כך ולא שלחתי כי אני שומעת לדבריך שאמרת לא לשלוח
תודה לך שהארת לי את הדרך
בזכותך אמצא בחור ירא שמים אמיתי

תשובה
רשע הוא והבחורים שוטים.
שאלה - 173438
שלום לרב
ברכת המזון לאלו שלא קוראים לבד לאחר הזימון ומתכונים לצאת ליד חובה של המברך לאחר אמירת "הרחמן" עונים אמן האם הרב רואה בעיה בכך ?חשש הפסק?
העניין להחזיק אותם קשובים

תשובה
בתנאי שאינם מחללים שבת אז מצטרפים לזימון. ויכולים להקשיב ולענות אמן על ברכותיך. הזן את הכל. על הארץ ועל המזון. בונה ירושלים. והצלה וכל טוב. וכן בהרחמן.
שאלה - 173437
שלום לכבוד הרב
האם הלילה אומרים וידוי בקריאת שמע שעל המיטה?
תודה

תשובה
מי שאומר יש לו על מה לסמוך כי פורים קטן אינו דומה לשבת קודש.
שאלה - 173436
לכבוד הרב
האם יכול להיות קשר בין זה כשהתחלתילהוציא פוני קצת עם כובעלבין כאבי ראש שפשוט לא עובריםלי חודש תודה לרב היקר .בריאות

תשובה
רק השם יתברך יודע.
שאלה - 173435
שלום לכבוד הרב
אם מישהו מבקש צדקה ברחוב לתת לו\לה? איך אדע שזה מגיע למקום טוב והגון .. תודה

תשובה
לא נותנים להם כי אינם זקוקים. ואסור לתת לאנשים כאלה כי זו עבירה.
שאלה - 173434
זוג התגרש. תמונות מהחתונה אצל הבעל. מה יעשה עם התמונות ??
תשובה
זו אינה שאלה הלכתית. אלא רגשית.
שאלה - 173433
לכבוד הרב שליט"א
בן שנולד בי"ב אדר א' מתי יחול הפדיון ב"ה?

תשובה
בבקשה לרשום יום בשבוע ושעת לידה מדוייקת.
שאלה - 173432
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אבא היה מקפיד בהזכרות בשבעה לא לאכול ולשתות מה שנקרא לא מערבבים אני הבנתי מהרב שאין מקור לזה האם אני חייב לנהוג כך תודה

תשובה
העורך, מדוע הנך מבטל את הרב מלימוד תורה בכל מיני הבלים.
שאלה - 173431
שלום לרב
בננו בן 4 ואינו מדברבברית שלו איני זוכר מה עשינו עם העורלה, יתכן שהמוהל קבראמרו לנו סגולה לבשל ציפור במרק ולתת לילד לאכול מהמרק, אם יש לכך מקורנשמח לעצה מהרב

תשובה
העורך, הרב ענה לכם בשובה לפני למעלה משבוע, 173060, וחבל שאינכם מקשיבים לקול התורה, ושומעים שוטים גמורים.
שאלה - 173430
לכבוד הרב
האם יש קטע בוידוי שמתאים לכוון בו על ביטול תורה? אם כן מהו?
תודה רבה.

תשובה
אשמנו.
שאלה - 173429
לכבוד הרב
בעלי מסוכסך עם אבא שלי כחודשיים ניסינו לפנות פעמיים, אמר שלא רוצה קשר עם בעלי. בטענה שנפגע ממנו מאוד כמה פעמיים... מה עוד אפשר לעשות לרכך את ליבו?
תודה לרב על הכל!

תשובה
תמתינו כמה חדשים. כי אמרו החכמים "הזמן הוא מרפא הכל".
שאלה - 173428
שלום לכבוד הרב
בן 24 לומד..... כבר בתקופת שידוכים אך הרב ממליץ לי בנוסף לעבור למקום אחר ע"מ להתקדם עוד בלימוד וחשבתי על הישיבה של הרב...האם זה רלוונטי?

תשובה
הגיע זמנך לשאת אשה.
שאלה - 173427
לכבוד הרב. מכרנו את הרכב ב 1.500שח. קיבלנו את הכסף במזומן האם צריך לעשר מהכסף?תודה רבה לרב על ההתייחסות.
תשובה
אם קודם שקניתם עישרתם את כספכם, אין צורך שנית.
שאלה - 173426
לכבוד הרב שליט״א
אני לומד בבית ספר חילוני רוצה לעבור לישיבה קדושה
ההורים דתיים לאומים חשוב להם לימודים לפני הכלוהם רוצים ישיבה תיכוניתאיך לשכנע אותם בקלותתודה וסליחה

תשובה
על פי התורה הקדושה אינך חייב להקשיב להם. שיחשבו שבנם נסע לקניה או לזימבבואה.
שאלה - 173425
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בשנת אבל על מות אימי זל, הוזמנתי לחתונה של חבר ואני לא מתכוון ללכתהאם מותר לי לתת לחבר מתנה ?

תשובה
ללכת אסור, לתת מתנה כן.
שאלה - 173424
שלום לכבוד הרב
בבקשה כבוד הרב נולד לי בן. אישתי רוצה אחד מהשמות נועם או אליה מקבלים מה שהרב יגיד. תודה

תשובה
היא מחליטה במקום כולם..... זה לא שאלה, זו קביעת עובדה. בסימן טוב.
שאלה - 173423
שלום לכבוד הרב
האם צריך מספק לקרוא בעיר אשדוד את המגילה גם בט"ו, כיון שיש בסמיכות לעיר עתיקות.

תשובה
לא נהגו בכך.
שאלה - 173422
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש לקרא בפורים קטן נשמת כל חי

תשובה
אנחנו קוראים בשבת וביום טוב וזהו מה שרבותינו תיקנו לנו, הלוואי שנקיים כל מה שאמרו. לא להוסיף ולא לגרוע.
שאלה - 173421
"יהי רצון" שמוסיפים בברכת "תקע בשופר". האם נכון להוסיפו דווקא לפני "וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ וכו'" או מיד לפני "בא"ה מקבץ נדחי עמו ישראל"?
כי יש שכתבו בדווקא כסברא א'

תשובה
לפני וקבצנו, כי לומר מעין הברכה בסמוך לחתימה.
שאלה - 173420
לכבוד הרב שלום רב
בפתח אליהו שלפני מנחה של ערב כיפור האם המדקדקים קוראים עד "עד כען" (בגלל שאין וידוי בחזרה) או קוראים פתח אליהו בשלמות?
תודה רבה

תשובה
עד כען מספיק.
שאלה - 173419
שלום לרב.לפני כ-9 שנים סבתי נפטרה והורישה לי את ביתה וחפציה שבבית. אני לא גרה שם אבל נכנסת לשם ומניחה חפצים שלי. האם אפשר להכנס ולגור שם בלי הלימוד והקריאה של חנוכת הבית?
תשובה
מאוד מומלץ לעשות לימוד.
שאלה - 173418
לכבוד הרב: נולד לנו בן אישתי מאוד רוצה את עצת הרב למרות שהרב לא עונה על שמות.
תשובה
תודה על ההבנה.
שאלה - 173417
מבלי לגרום צער לרבאיך אפשר לנחם את אחותי שחמשת ילדים עוברים היום לאומנה והאחים מופרדים זה מזההלב כואבמשפחה חרדית ככה נרמסת מי יודע לאיזה משפחה ילכו האם ימשיכו בדת
תשובה
להתפלל הרבה, גם אני מצטרף לתפלה.
שאלה - 173416
לכבוד הרב
מוכר רכב של הורי לחצו עלי לומר שמי שרוצה יקח לבדיקה אבל אני יודע על תקלות ואומר הכל זה נכון הוא חסידות
תודה לרב

תשובה
אם ישאלו אותך תאמר את כל האמת.
שאלה - 173415
לכבוד הרב שליט"א
מתפללים בביהכנס גדול,מי שלא סיים עמידה אינו יכול לכוון שומע כעונה מהחזן כי לא שומעו היטב(רחוק)
האם יכול לעשות תנאי עם חברו שסיים התפילה שיוציאו בקדושה?

תשובה
תעמוד קרוב לשליח ציבור, או שתזדרז בתפילה. אל תכביד ולא תפסיד.
שאלה - 173414
לכבוד הרב שלום רב
השם ישמרך.אמןשאריות לחם של ברכת המזון האם יש עניין בהלכה או לפי הסוד שאריות פחות מכזיתהאם צריך לברך שוב ולאכול או לתת לציפורים או להניח בצד הדרך

תשובה
"בצד הדרך" זה לבזותם ולהשליך לאשפה וקשה לעניות בר מינן.
כתבתי מתכון למיחזור הפירורים ועשיית מעדנים מהם, ולבדוק שאין עליהם כתמי בשר או דגים.
העורך, ראה תשובה 166650.
שאלה - 173413
לכבוד הרב המתוק! אשתי רוצה לפתוח מעון באזור שלנו.יכול לברך אותה
תשובה
ברכות למסור בטלפונים.
שאלה - 173412
לכבוד הרב שליט"א יעזור לי מאוד אם תענה לי. אמש שוחחתי עם בעלי על שנולד לנו ילד חולה
תשובה
אנחנו באנו לעולם לתקן, וצריכים לקבל הכל באהבה וברצון, מודים להשם יתברך על הכל. אני מכיר הרבה מאוד הורים סובלים ושותקים ושמחים.
שאלה - 173411
שלום לכבוד הרב
האם במקום העבודה בו אני סועד ומשתתף במחיר הסעודה
צריך לברך ברכת האורחכמו כן מה יהיה הדין לגבי מסעדות כשרות האם יהיה הדין שונה אם אני משלם או מישהו מזמין??

תשובה
אם מסבסדים את הארוחות תאמר ברכת האורח. לא יודע אם יש מסעדות כשרות ומה נעשה ומי נמצא מאחורי הפרגוד.
שאלה - 173410
שלום לכבוד הרב
שלום הרב האם אפשר אחרי ברכות השחר והתורה לעשות קידוש לטעום משהו ואז להמשיך בתפילה? לאשה!!!

תשובה
אפשר לשתות בלי קידוש, אך לעשות קידוש ולאכול רק למי שחולה.
שאלה - 173409
לכבוד הרב מיהו בר קפרא שאנו מזכירים ב"[פיתום[ "פיטום הקטורת " ולמה מקדימים את יום הכיפורים לערב יום הכיפורים באותו קטע? תודה לרב על הכל
תשובה
היה תנא גדול, תלמידו המובהק של רבנו הקדוש. היה מחזירן למכתשת, כי ביום הכיפורים אין לכתוש.
שאלה - 173408
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשבת האם מותר להוציא את הביצים מהחמין ולהניח בתוך קערת מים קרים כדי שיתקררו ויהיה אפשר לקולפם

תשובה
יותר נכון להוציאם ישר לכיור ולפתוח את הברז והמים זורמים עליה וקולפים אותם.
שאלה - 173407
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי חוב לאדם שנפטר ל"ע והשאיר אלמנה ויתומים קטנים למי להחזיר את החוביורנו מורינו ושכמ"התודה רבה

תשובה
תברר מי מנהל את כלכלת הילדים, ותתן המעות בידו או ביד האלמנה.
שאלה - 173406
הכרתי מישהו ומצא חן בעיני והתברר כנשוי והפסקתי .
אחרי חצי שנה נפגשנו והיה גרוש
והפסקתי קשר כי חששתי מגרושתו...
ובליבי הרגשה שמא טעיתי לגביו כי היה מציאת חן ואישיות נעימה.

תשובה
"אישיות נעימה" מי שנשוי ומשוטט.....
שאלה - 173405
לכבוד הרב אני גרוש טרי ושומר שבת אך ילדיי לא שומרים שבת.כשהם באים אלי לשבת הם רואים טלויזיה וזה מאוד מפריע לי.מה אני יכול לעשות בנידון?
תודה לרב תהיה בריא!

תשובה
כשמתגרשים לא עלךינו ולא אליכם, עושים זאת בבית דין, וכותבים תנאי מפורש לגבי חינוך הילדים החרדי, ולגבי מכשירים טמאים. רחמנא ליצלן.
ומה עושה המכשיר של השטן בביתך? יש שם גם רפורמי.
שאלה - 173404
לאחר ברכה ממך שלא נפקדנו שנתיים אתמול איתי אצל ר. נשים והיא אמרה שהיא רואה משהו לא ברור בבדיקה עשיתי ב.שתן יצא חיובי ב"ה
תשובה
ברוך הוא וברוך שמו והכל יעבור בשלום.
שאלה - 173403
לרב שליט"א בבית הכנסת יהיה קוסם בפורים מופיע מול היכל הקודש אומר לפני ההופעה שהכל אחיזת עיניים השאלה האם בכלל מותר בתוך בית הכנסת?
תשובה
אוי לנו על מעשים אלו שמחללים בתי הכנסת. והשכינה צועקת מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי. ילכו למקלט, למרתפים, לאולם בית הספר, למתנ"ס, לאולם, דווקא בבית השם להכעיסו חלילה. על זה חרב בית מקדשינו.
שאלה - 173402
שלום כבוד הרב ,
עברנו לא מזמן לעיר עמנואל ,
מחילה על השאלה אני אוהב את הרב אהבת נפש יש כאן קבוצה שנמשכת אחרי הרב

תשובה
תודה.
שאלה - 173401
לכבוד הרב מוצפי שליטא
כבוד הרב יש שמועות כי חיפשתי את זה כתוב ולא מצאתי שבימינו ספר תורה חדש לא צריך לקרוא בו שנה כי הוא עובר בדיקת מחשב האם זה נכון להלכה ? האם הטעם הוא להגיהו ?

תשובה
טפש אמר זאת, ואני סובל בגללו, גם בהגהת מחשב מוצאים טעויות רבות.
שאלה - 173400
לכבוד הרב
הרב, האם במקרה של אונס חד פעמי או משהו כזה שקורה, אפשר יהיה לומר את ק"ש וברכותיה לאחר תפילה העמידה של שחרית?

תשובה
חס ושלום, זה סדר התפילה, ויש להסמיך גאולה לתפלה.
שאלה - 173399
לכבוד הרב
בעניין אותו חסיד עם אייפון שאומר דברים מסולפים מהשיעורים שיוצרים ויכוחיםהאם להמשיך לקחת אותו או לחדולכי גורם לי גם בושות קצת.

תשובה
תזהיר אותו סופית. ותבקש ממנו לחדול מכך.
שאלה - 173398
לכבוד הרב שלום רב שליט"א
בדרך כלל יש סדר קבוע לפני שינה/לפני ת.שחרית(נץ)בזמן אחרון לא עומד בזמניים מכמה סיבות האם הקב"ה יודע את כוונתי ממש מאוכזב מעצמי ומתעצבן על כך .

תשובה
התנער והתעורר כי גבור אתה.
שאלה - 173397
לכבוד הרב שלום רב
האם יש איזה משמעות לנפטר שאומר את שם הבן שלו?

תשובה
מי מזכיר? מדוע? ובאיזה אופן?
שאלה - 173396
לכבוד הרב
הרב אמר לי להתענות ביום חמישי. אני מתפללת שחרית. האם אפשר להגיד בפה על קבלת התענית אני מקבלת גלולות ללחץ דם ולקצב הלב יש אפשרות לפדות את התענית

תשובה
במקום תענית תקראי ספר תהלים.
שאלה - 173395
לכבוד הרה"ג שליט"א
בעבודת הקודש לחיד"א הקדוש הוא כותב שאת הפסוקים בליל שישי קוראים (שתיים)שניים מקרא כל פסוק אני נמשך אחרי תורתו והנהגותיו וכך אני נוהג האם אני עושה נכון ?

תשובה
אשריך אשרי חלקך. ועיין שיבת ציון.
שאלה - 173394
למו"ר היקר כיום אנחנו גרים קרוב להורי אשתי ויש שמה בעיות של צניעות וחוצפה אני מעוניין לעבור לעיר חרדית ליד ים אשתי לא מעוניינת מה ניתן לעשות / להתפלל ע"מ שאשתי תתרצה לעבור?
תשובה
תסתדר אתה, כי אתה בחור בוגר.
שאלה - 173393
לכבוד הרב
אם אני בתפילה אמרו לי שאני חיב לתת צדקה שהעוסק במצוה פטור ממצוה מירי שהמצוה השניה תטריד אותי וכאן לא מטריד שאני רק נותן מה למעשה?

תשובה
"אמרו לי", כל עם הארץ נעשה גדול בתורה. אינך ילד ואתה יודע שהללו רמאים הם.
שאלה - 173392
נשוי ו4 ילדים אישה בחודש תשיעי, בקושי מצליח ללכת להתפלל ,לאמסתדרת לבד,אמא שלה עוזרת לה אך הילדים לא קלים, מה יהיה הרב ? אין לי אפשרות להביא עוזרת לכךפתאום אין חשק לפתוח ספר
תשובה
אם אתה רוצה אתה יודע להסתדר. כי אין דבר העומד בפני הרצון.
שאלה - 173391
לכבוד הרב
כאשר השן כואבת והולכים לרופא שיניים והרופא מחליט לעקור ל"ע האם זה רצון השם או לעצור את הטיפול ולברר עם הרב של המושב מה לעשות?

תשובה
רופא שיניים מקצועי יודע את אשר אומר.
שאלה - 173390
לכבוד הרב שלום רב
אם אני קראתי לבד את כל סדר חנוכת הבית ולא היה מנין,יצאתי ידי חובה שצריך לקרוא בעשרה.בריאות לרב עם כל עם ישראל!!!

תשובה
יצאת ידי חובה.
שאלה - 173389
לכבוד הרב דחוף! אדם ששבר כלי מסויים בחנות. ובעל החנות תובע את הלקוח ששבר בטעות לשלם את מלוא הכלי כמו המחיר שעמד למכירה. האם מחוייב לשלם לו את מלוא הסכוםאו רק את עלות הכלי?
תשובה
העורך הרב ענה לך, ולא ידעתי מה הדחיפות, הידעת שהרב היום עדיין לא טעם מאומה והוא יושב ולומד? תתחשב בבקשה.
שאלה - 173388
שלום לכבוד הרב
יש לי מבחן בהיסטוריה החומר בין היתר מדבר על רפורמים השואה וכו'.. האם מותר לי ללמוד זאת בשבת?

תשובה
על השואה בשבת זה לא נראה מותר.
שאלה - 173387
למדתי בספר שיבת ציון שבת שאין לקבוע שיעור תורה ברבים לאחר תפילת מנחה השאלה אצלנו בבית כנסת יש רק שיעור אחרי תפילת מנחה עם רב וציבור האם עדיף ללמוד לבד או להשתתף בשיעור?
תשובה
המדובר מהשקיעה והלאה שהיו קוראים מזמורים מפני האבל על משה רבנו עליו השלום. שיעור תורה לא מבטלים.
שאלה - 173386
שלום לכבוד הרב
כולנו נהנים חינם אין כסף מהפעילות של השו"ת. האם הרב יכול לספר קצת על מאחורי הקלעים של הפרוייקט האדיר הזה כדי לסבר לנו את האוזן?

תשובה
אין קלעים וגם לא מחיצה. כותב לכם בכל רגע פנוי.
שאלה - 173385
התקשרתי לקחו פרטים 3 פעמים ולא חוזרים
ב. אם אני תורם לעילוי נשמת אני צריך גם לומר להם שם או רק לומר בפי לעצמי

תשובה
ידידי בבקשה, ענינים טכניים לא בתחום שלי. סליחה.
שאלה - 173384
שלום לכבוד הרב מנסים להכנס להריון והתחלנו בטיפולי פוריות כעת ללא הצלחה בעבר בעת כעס אמרתי בליבי ולא זוכר אם אמרתי בפה שאם כך המצב איני רוצה עוד ילדים האם צריך התרת נדרים ?
תשובה
דבריך בטלים ומבוטלים, ולא נדרת נדר מצווה.
שאלה - 173383
שלום לכבוד הרב שליט"א .האם יש עניין ללכת עם כמה טליתות קטנים?
תשובה
מי אני שאחווה דיעה בנושא, חכמי הספרדים לא נהגו בכך מעולם.
שאלה - 173382
אשם שנולד ב ל אדר בשנה מעוברת ובר מצוה בשנה רגילה מתי שיחגוג ב ל שבט או ב א אדר? תודה רבה
תשובה
עיין פורים בציון, תודה רבה.
שאלה - 173381
לכבוד הרב
שוטה אחד אמר שאם אדם בפורים לא נישאר לו זמן גם לסעודה וגם למגילה כגון בצבא עדיף סעודה ובסעודה ישבח את השם על ניסים וניפלאות שעיקר ענין המגילה היא נפלאות השם האם נכון?

תשובה
שוטה גמור ומוחלט, כי קריאת המגילה חובה קדושה היא.
שאלה - 173380
לכבוד אהוב ליבי האם בהפרשת חלה מה שנוהג הדור הזה האם מותר לרבנית שעושה את זה לקחת כסף כמובן לקבוע את המחיר והאם יש מצווה ללכת למקום כזה יורנו הרב מה עושים
תשובה
עם מי יש לדבר, הכל נעשה ממון ורייטינג.
שאלה - 173379
לכבוד הרב
האם מותר לצלם את תלמידותיי כשהן מתפללות 18? (למען מצגת המסכמת תקופה)
האם מותר "לצחוק " על השם איזבל אשתו של אחאב שכידוע היתה גויה ורשעית או שלא ראוי לעשות כן?

תשובה
א, מותר. ב, הגמרא במסכת מגילה כ"ה, ב. אמר רב נחמן כל ליצנות אסורה, חוץ מליצנות של עבודה זרה. ואיזבל הרבתה מאוד עבודה זרה בישראל, וביקשה להרוג את אליהו הנביא זכור לטוב. וראינו הרבה מגדולי ישראל שהיו מתלוצצים על חשבונה.
שאלה - 173378
כבוד הרב,
חסיד... איתי בעבודה עם אייפון ומחובר להמון קבוצות חדשות ודברי תועבה. החלטתי לקחתו איתי לשיעורים אך הוא אחכ אומר בעבודה דברים מהשיעור מסולפים שיוצרים ויכוחים

תשובה
השם ירחם עלינו.
שאלה - 173377
לכבוד הרב
למחמירים שאסור לשבת על קרקע מרוצפת האם אפילו שיש יהיה אסור כיון שמחובר לארץ?

תשובה
אין צורך להחמיר בכך כלל במרוצפת. א, מפני שבארץ ישראל אין מקום לזה כי לא נתקללה. ב, קומה חלולה מתחתיה מותר. ג, רבים מהפוסקים התירו במרוצפת.
אמנם לפי התלמוד ירושלמי אין לשבת בלי דבר מפסיק משום רפואה, ועיין מבשרת ציון.
שאלה - 173376
לכבוד הרב נכנסתי לחנות כלי בית בטעות הפלתי כד גדול מזכוכית המחיר שלו למכירה 400 ש"ח. עלות הכד 200 ש"ח. המוכר טוען שעליי לשלם 400.אני טוען רק עלות 200 מבקש לדעת עם מי הצדק?
תשובה
תברר באגודה להגנת הצרכן, כי לי זכור שהלקוח פטור אם נתקל בכלי.
שאלה - 173375
לכבוד הרב שליט״א שלום רב
יש באזור ביתי שני מניינים בנץ אחד מתפללים יפה לאט אבל כמה דקות אחרי הנץ מסיבה לא ברורה
ובשני מתפללים בנץ לאט אבל מהר מדי בשבילי לא יכול לכוון בתפילה

תשובה
מה שטוב בשבילך עשה.
שאלה - 173374
לכבוד הרב שלום רב
אפינו עוגה ואחרי האפייה גילנו שאחד הרכיבים ממרח שוקולד מכיל אבקת חלב נוכרי יצא שתי תבניות עוגות האם לזרוק או שבדעביד מותר לאכול

תשובה
בדיעבד ניתן לאכול.
שאלה - 173373
נהג אוטובוס החליט להסיעני עד צמוד לבית במקום לעצור בתחנה.שאל היכן אני גרה ככה שהאריך את מסלולו, גזל?רק רציתי לומר שיום אחר עליתי לאותה חברת אוטובוסים ושילמתי יותר בטעות
תשובה
יבורך הנהג הזה, וירבו כמוהו נהגים אדיבים ונדיבים בישראל.
שאלה - 173372
שלום לכבוד הרב
סבתא נפטרה היום בערבהקבורה תהיה מחר בעז"ההאם לבת שלה מותר לגזור ציפורניים עוד לפני הקבורה?

תשובה
אסור בהחלט. בשורות טובות.
שאלה - 173371
שלום לכבוד הרב
כאשר אני רוצה להקנות כלי לגוי על מנת להפטר מן הטבילה, האם צריך להכיר את הגוי ולהודיעו באופן אישי או שאין צורך להכירו באופן אישי ואין צורך להודיעו?

תשובה
בהחלט לא, מספיק לומר לו שהוא לו במתנה. ותיזהר שיחזיר לך אותו.
שאלה - 173370
שלום לכבוד הרב
בראשית ברא גימטריה .כתר מלכותעשרת הדברים גימטריה. כתר תורהוהיה לאהרן ולבניו לחק עולם .כתר כהונההאם הכתר הרביעי מוזכר בתנך או שאפשר להעזר בספרי הנביאים.

תשובה
איני מבין בגימטריאות. כי הגאון החיד"א ז"ל כתב שיש בו חשש ביטול תורה.
שאלה - 173369
בעולם עורכים מבחנים מיוחדים ולפי התוצאות קובעים האם האדם מחונן או גאון. הגר"א והרמב"ם היו גאונים. כיום בעולם החרדי המון רבנים קרויים גאוןאיך בדיוק רב מקבל התואר גאון ?
תשובה
על פי הפוליטיקאים והכתבים.
שאלה - 173368
שלום לכבוד מו"ר
יש בבלוק שלנו שכנים גויים (סינים עובדים זרים). כשיוצא לראות אותם בחדר המדרגות האם מותר להגיד להם שלום? האם להקדים לומר ראשון? ומותר להשתמש במילה "שלום"?

תשובה
בוקר טוב או ערב טוב, וכיום נוהגים לומר "צהריים טובים".
שאלה - 173367
שלום לכבוד הרב
אתמול בשיעור מו"ר אמר שאין צורך להוסיף על הוידוי, כי הכל כלול בו. מדוע אם כן בסליחות וביום הכפורים מצינו וידויים עם הוספות שונות, לרבות זה של רב נסים גאון?

תשובה
על חטא מסודר לפי א - ב.
שאלה - 173366
לכבוד הרב שליט"א תרמוס המשמש פעמים לתה ופעמים לנס קפה, האם אני יכולה לשתות ממנו תה חם כשאני בשרית?
אורך ימים ושנים תודה לרב

תשובה
נא לציין "נס קפה עם חלב". אסור.
שאלה - 173365
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ערב טוב כבודו אני רוצה להתחזק בברכת אשר יצר ואני רוצה לדעת את מעלת הברכה ופירוש המילים .

תשובה
עיין ארחות ציון. תודה.
שאלה - 173364
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מדוע בברכת חונן הדעת אין אנו מבקשים על זיכרון?

תשובה
מבקשים בהחלט כי הוא כלול בתיבה "חכמה".
שאלה - 173363
לכבוד הרב שלום רב
האם ספרדים אומרים בפורים קטן את הוידוי שבקריאת שמע?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 173362
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מלמד בת"ת,האם מותר לו ללמוד תורה לעצמו בזמן שהתלמידים עסוקים בעבודות?

תשובה
כשהוא מפקח עליהם שם מותר.
שאלה - 173361
שלום מורנו ורבנו
שמעון שהלך לחתונה של ראובן והביא לו 200 ש"ח מתנה, האם ראובן חייב ללכת לחתונה של שמעון ולהביא לו מתנה? ואם לא הולך לחתונה, האם חייב לתת לו מתנה?

תשובה
אם יש באפשרותו צריך להביא לו מתנה כפי כוחו.
שאלה - 173360
שלום לכבוד הרב,נשמח השרב יגיד לנו דעתו לגבי קבורת מרדכי ואסתר יש אומרים בארץ יש אומרים באירן
תשובה
נראה יותר שהם מה שאומרים בהמדן שבפרס.
שאלה - 173359
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש בביתר עילית סופר בשם חסדי רפאל שמוכר בשר בכשרות של הרב שמיובא מארגנטינההאם אפשר לסמוך על זה?

תשובה
בהחלט אפשר, ותקפיד שיהיו החתיכות באריזות ניילון אטומום עם מדבקה ועליה חותמת וכן "הלוגרמה" דוגמת מטבע שקל ממוספרת.
שאלה - 173358
לכבוד הרב
מדוע שבר משה רבנו עליו השלום את הלוחות?

תשובה
חטא גדול חטאת בניסוח השאלה בהתרסה כאילו אתה מדבר עם אדם במדריגתך, ולא נזהרת בכבוד רבן של כל ישראל הוא משה רבנו עליו השלום, ואינך אשם בדבר, כי אותם "מרצים ממרים" שוטים רקים ופוחזים, מדברים על אבות האומה כאילו היו אנשי שוק, אוי לדור שכך עלתה בימיו. ואלה לא שימשו גדולים. ואני טרחתי וניסחת השאלה מחדש.
ועיין ידידי, במסכת אבות דרבי נתן פרק ב "רבי יהודה בן בתירא אומר לא שבר משה את הלחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה שנאמר פה אל פה אדבר בו (במדבר י"ב ח') פה אל פה אמרתי לו שבר את הלחות. וי"א לא שבר משה את הלחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה שנאמר וארא והנה חטאתם לה' אלקיכם (דברים ט' ט"ז) אינו אומר וארא אלא שראה שפרח כתב מעליהם. אחרים אומרים לא שבר משה את הלחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה שנאמר ויהיו שם כאשר צוני אינו אומר צוני אלא שנצטוה ושברן".
ובמסכת יבמות ס"ב, א] "שיבר את הלוחות מאי דרש? אמר ומה פסח שהוא אחד משש מאות ושלש עשרה מצות, אמרה תורה כל בן נכר לא יאכל בו, התורה כולה וישראל מומרים, על אחת כמה וכמה. והסכימה דעתו לדעת המקום, דכתיב אשר שברת, ואמר ריש לקיש, אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה: יישר כחך ששברת".
שאלה - 173357
עטר, בספר הנפלא פסח בציון המקובלים נמנעים מלברך אילנות בשבת מטעם בורר. והלוא שרי לברור אוכל מתוך פסולת לאלתר וכשהוא מברך הנשמה עולה ונתקנת בכח הברכה, א"כ חשיב בורר לאלתר
תשובה
אין הדברים כפשטן כפי שהסבירו לך.דע כי בברכת האילנות הבירור נעשה בעולמות העשיה. היצירה והבריאה.
אלא שביום שבת אנחנו בעולם האצילות ושם אין בירור של העולמות התחתונים. כי באצילות הכל קודש ולא יגורך רע כתיב. ואי אפשר לתקן מה שצריךואפשר בימי החול.
שאלה - 173356
לכבוד הרב שליט"א. קראתי פעם שבמדרש כתוב על מלך ישראל שספר תורה עמו וקרא בו כל ימי חייו, ימי חייו הימים, כל ימי חיי הלילות. והקשה שהרי אין לקרוא מקרא בלילה, ושכחתי התירוץ.
תשובה
מדרש שהזכרת מופיע בספרי [דברים פיסקא קס"א] "והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, מכאן אמרו המלך יוצא למלחמה והוא עמו, נכנס והוא עמו, יושב בדין והוא אצלו, מיסב והוא כנגדו, שנאמר והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. ימי חייו, הימים, כל ימי חייו הלילות".

והגאון הגדול רבנו יעקב חי זריהן ז"ל רבה של טבריה לפני כמאה שנה הקשה הרי לפי דברי רבנו האריז"ל אין לקרוא מקרא בלילה? ותירץ בשם רבנו דוד פארדו ז"ל בספרי דבי רב שתירץ כי כתוה "והיתה עמו" לשון נקיבה, "וקרא בו" לשון זכר, וידוע כי תורה שבכתב בחינת זכר, ושבעל פה לשון נקיבה, ולכן אמר והיתה עמו וקרא בו "כל" זה הלילות תורה שבעל פה. ו"קרא בו" הוא תורה שבכתב שזמנה ביום.
שאלה - 173355
שלום לכבוד הרבבגלל אונס הגעתי שהציבור כבר התחילו עמידה של מנחה, מה עדיף, להתחיל איתם ביחד או לומר קורבנות ו"אשרי" לפני (בהנחה שאסיים לפני סוף החזרה כיוון שהם מאריכים)
תשובה
תאמר כל הסדר קרבנות ואשרי בזריזות, ותעמוד ענידה עם התחלת החזרה מפי החזן יחד עמו ולומר סדר קדושה מלא.
שאלה - 173354
שלום לכבוד הרב מופי שליט"א
אני ספרדיה האם מותר לי לברך שהחיינו על מקראת מגילה תודה כבוד הרב

תשובה
במקרא מגילה נשים חייבות בדיוק כמו הגברים. ולענין ברכות אם היא בקיאה ולמדנית ויודעת הקריאה וקוראת במגילה כשירה, מברכת.
שאלה - 173353
לכבוד הרב
על ספק טבל (שנקנה בשוק), אם אני קונה לימון אחד/שניים, אני עושה עליו את כל סדר המעשר והמעשר עליו להיות מדויק במשקל או אפשר להעריך?
תודה

תשובה
אפשר בהערכה.
שאלה - 173352
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
איך אפשר לזכות להיות אשת חיל? אני רוצה להתחזק ולעשות את רצון השם ולהקים בית נאמן בישראל. תודה רבה לרב ואריכות ימים.

תשובה
ללמוד בספר ארחות צדיקים.
שאלה - 173351
שלום רב באיזה מס טלפון אפשר להשאיר שמות לברכה או שאלות מסוימות שלא מתאימות לאתר?
תשובה
הטלפון בצד ימין הגליון.
שאלה - 173350
לכבוד הרב שלום,
האם לקריאה בחנוכת בית חייב מניין או שמספיק שלושה גברים?
תודה רבה.

תשובה
אתה רוצה להצליח לחלוטין בלי בעיות? תקבץ עשרה אנשים יראי השם ואמור להם שיקראו את כל הלימוד על הסדר, בלי חלוקת דפים, ותן להם מתנה הגונה.
שאלה - 173349
לכבוד הרב
בעברי גנבתי מחברה משהו. אם שוויו בעבר 200 שח והיום 100 כמה עלי להחזיר? ואם היא מוחלת?
ואיך אבקש סליחה האם לספר ולפרט שלקחתי או לבקש סליחה ושאני חייבת לה את הכסף?

תשובה
אם תאמר לך שסולחת את פטורה. אינך חייבת לפרט את פרטי המקרה.
שאלה - 173348
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני עובד עם אדם ובמהלך ויכוח הוא אמר שהדתיים חיים על חשבונו. מחיתי בו הוא ניבל עלי את פיו. והחזרתי לו לא שתקתי ואיחל שהשם יתן לי מכה חלילה.צריך התרה?

תשובה
אמור לי ידידי, אם אדם עובר בשדה וחמור נוער עליו הוא צריך התרה???
שאלה - 173347
לכבוד הרב שליט"א, שלום לך. שמעתי משם הרב כי יום ראש חודש הוא יום מסוגל לתפילה, זה נכון?
תשובה
אמת הדבר, זיכנו השם יתברך לדבר קודם ראש חודש אדר ראשון השנה במעלת הראש חודש, והזכרנו דברי הזוהר הקדוש כי שער הרחמים הוא שער המזרח בהר הבית וכנגדו שער התפלות בשמיים סגור בכל ימי השבוע חוץ משבת וראש חודש כמאמר הפסוק שער החצר הפנימית וכו', וביום השבת יפתח וביום החודש יפתח. ורבנו האר"י ז"ל גילה בזה סודות נעלמים על מעלת ראש חודש שהעולמות העליונים פתוחים לקבלת התפלות.
וידוע הוא מה שאמרו בתלמוד בבא מציעא פ"ה, ב. על רבנו הקדוש הוא רבי יהודה הנשיא שמינה את רבי חייא ובניו להתפלל על ביאת המשיח. והיה זה ביום ראש חודש כפי שאליהו הנביא גילה לו.

וכתב רבנו המהרש"א ז"ל בחידושי אגדות שם, "כי זה היום אשר בו חידוש הלבנה הוא רמוז על התחדש מלכות ישראל לעתיד ויום מוכן להתפלל על דבר זה כמאמר נוסחו וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שגם הם עתידים להתחדש כמותה כו' והוא שאמר דאי תקפי היום בראש חודש ברחמי הוו מייתי ליה למשיח".
ועיין בזוהר הקדוש אחרי מות ע"ט. ופרשת נח ע"ה, א. ותראה נפלאות.
שאלה - 173346
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בעל שאלה 173245.

תשובה
לכבוד ש, בן המשפחה, הבחור התקשר, אנא, השאר מספר טלפון ונחזור אליך בעזרת השם. העורך.
שאלה - 173345
לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש אפשרות לקשר עם השאלה 173245 לבדוק התאמה עם קרובת משפחה ? תודה
תשובה
העורך, אם כי אינני עוסק בכך, נשמח אם א, ע, בעל השאלה ישאיר מספר טלפון.
שאלה - 173344
כבוד הרב איך יוצאים מהמחשבות של הממון איך לעשות כסף כמה כסף היה לי זה משגע אותי אני יודע שהקדוש ברוך אמר לנו מראש השנה ועד ראש השנה אבל השיגעות של הממון משגע אותנו
תשובה
כבר כמעט עשר פעמים שאני מתחנן אליך ללמוד כל יום רבע שעה ספרי מוסר, ואינך עונה לי.
שאלה - 173343
לכבוד הרב שליט"א
כאשר אדם מברך ותוך כדי הברכה לאחר שאמר כבר אלוקינו נזכר שאת הברכה הזו כבר בירך - האם יכול לשנות את הברכה למזונות ובכך להינצל מאיסור ברכה לבטלה?

תשובה
לא מועיל כלל, אלא אם התכווין מראש לברך מזונות והתבלבל.
שאלה - 173342
שלום לכבוד הרב,
רצינו להשקיע מעט בתחום נדל"ן בחברה שמשקיעה בחידוש בניינים(תמ"א)
מה דעת הרב? והאם אפשר את ברכת הרב להצלחה בבקשה?
אורך ימים בטוב ובנעימים. תודה!

תשובה
לא מכיר את היזמים, בטיחות ההשקעה, הסיכונים, הסיכויים, והתכניות.
שאלה - 173341
לכבוד הרב שלום
היתה לנו בעיה רפואית וב"ה הסתדר.כשהייתי מתפללת ע"כ הייתי אומרת שאגדיל שמו של ה' ע"י שאספר הנס כשהבעיה תפתר.שאלתי בעבר והרב אמר לא לפרסם.זהו נדר?מה אעשה?

תשובה
תספרי לקרובים ולמכרים.
שאלה - 173340
למו"ר היקר רציתי לשאול האם בעל אבא של אשתי וגיסי יכולים לעשות התרת נדרים לאשתי על נדר שנדרה לפני החתונה?
תשובה
נפסקה ההלכה, שלחן ערוך יורה דעה רל"ד, נ"ז. "אין הבעל מצטרף עם שנים להתיר נדרי אשתו בלשון התרה. אבל האב יכול להתיר נדרי בתו בלשון התרה כשאר חכם".
לסיכום, בעל לא מצטרף, אולם אבא וקרובים אחרים מצטרפים.
שאלה - 173339
שלום הרב,
שאלה קריטית חוזרת ל.....
יהודיה שלא חייה חיים עפ"י היהדות אימצה תינוקת מחול עברה גיור כיום גדולה לא חייה חיי יהדות מה הדין לגבי הילדה? האם יש חשש/איסור להשתדך ?

תשובה
העורך, הבהרנו כי אין לרב מספרי שאלות, ב, מי משתדך עם מי שאינו שומר מצוות ולא מקיים אורח יהודי......
שאלה - 173338
לכבוד הרב שליט"א שלום רב
האם מותר ללמוד (הסבה לתעודת הוראה) במכללת... מוסד לימודים דתי לאומי?
נשואה, חוזרת בתשובה כ-8 שנים. הרב שמואל כהן שליט"א הפנה אותי לכבוד הרב.

תשובה
גדולי ישראל אסרו את הלימוד במכללות, והם רואים מה שאנחנו לא רואים.
שאלה - 173337
לכבוד הרב שלום רב
מבקש מכבודו פסוק לשם: חגי.
תזכו לשנים רבות טובות ונעימות אכי"ר.

תשובה
תהלים [פרק י"ח, פסוק מ"ז] חַי־יְ֭קֹוָק וּבָר֣וּךְ צוּרִ֑י וְ֝יָר֗וּם אֱלוֹהֵ֥י יִשְׁעִֽי.
שאלה - 173336
עצוב לי, לגבי הריון לאחר שליה נעוצה: בבדיקת ר.נשים הבוקר: מעבר לסיכון שיליה וכריתת רחם צלקת הניתוח לא התרפאה טוב,בהריון יתכן שתפתח הצלקת,אם כן תינוק ימות וגם אני
עצתך

תשובה
להמתין בנתיים עד לריפוי מוחלט בעזרת השם. רפואה שלימה.
שאלה - 173335
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. מה הדין אם התעוררתי באמצע הלילה ורוצה לשתות ולחזור לישון? האם מותר? צריך ליטול ידיים? תודה רבה ותזכו למצוות
תשובה
משפשף ידיו במגבת או בסדין, מברך שהכל ושותה. לרוויה.
שאלה - 173334
לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי
מישהו שאל אותי לגבי אב שישב סנדק לבנו הראיתי לו את תשובת הרב לגבי זה. הוא שאל אותי מדוע זה לא מדרכי הענווה ?

תשובה
זה מגיע מכך שאנחנו לא יודעים מספיק להעריך את גדולת וקדושת גדולי ישראל, התורה שהם לומדים, המסירות שלהם ימים על ימים, ללא שינה, ללא מזון מתאים, ולהגן על עם ישראל, ללמדו תורה. ואשרי מי שזוכה שבנו הם יהיו הסנדקים שלו וישפיעו מרוחם עליו.
זה פשוט אוהב את עצמו ולא דואג לטובת בנו. סליחה על הדברים.
שאלה - 173333
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אלף מחילות שאני מטריח את הרב והעורך היקר, האם מותר למסור דין לשמיים על אדם שלא שומר תו"מ וכופר בה' יתברך?תודה רבה וסליחה.

תשובה
בהחלט לא טוב, לא משתלם, כי זה מעורר קיטרוג, וחלילה המתלונן יכול להיות חלילה....
שאלה - 173332
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עבדתי מספר שנים עם מנהלת חשבונות שפוטרה, היא הגישה תביעה . מבקשים ממני להעיד כנגד ולהמציא חומרים. אני מסרבת משום שלא רוצה לפגועהאם מותר לי לסרב ?

תשובה
לא להתנגד באופן חזיתי, אלא להתנהל בסחבת. אלא אם היא פגעה בעסק וגרמה לו נזק, את צריכה למסור את החומר.
שאלה - 173331
שלום לכבוד הרב
האם החוק להגנת בצרכן לגבי החזרת מוצרים לחנות שלא נעשו שימוש תוך 48 שעות יש תוקף הלכתי, האם מותר להחזיר מוצר יקר שנקנה ולקבל כסף, ע"י שימוש בחוק להגנת הצרכן?

תשובה
כוחו ההלכתי נובע מהכלל "הכל כמנהג המדינה", כי בעלי העסקים הקונה והמוכר מבצעים עיסקאות לפי כלל המסחר במדינה.
שאלה - 173330
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
טימי ציונה מיגאן בת מזל ניפטרה כמו הלילה טו לאדר א אשתו של יוחנן מיגאן עה היו יראי ד ואוהבי תורה אשרינו הילדים

תשובה
כן יהי רצון.
שאלה - 173329
שלום לכבוד הרב
אם קפץ החשמל בדירה שנמצאים רק 5בחור ישיבה לא חולים או קטנים האם יש דרך לומר לגוי להרים תמתג?ואם זה נעשה על ידי אמירה לאמרה לגוי האם מה שיש על הפלטה מותר בדיעבד?

תשובה
אין היתר אלא אם כן הגוי יעשה להנאת עצמו ממש, והיהודי יהי מותר לו ליהנות מכך, כי מדובר באנשים עצמאיים.
שאלה - 173328
שלום לכבוד הרבבשבתמותר לשים לחם ברוטב בסיר? מותר לברור בעין בשבת (בעת שאני בוחר חפץ/מאכל)?
תודה

תשובה
מדוע כבודו נכנס לכבוד תלמידי חכמים, ועורך משאל עם בענין, הרי יודע כבודו את מחלוקת הראשונים בזה אם יש בישול לאחר אפיה, שלרבים מהם אסור כי יש בישול, אולם דעת מרן הבית יוסף ז"ל אין בישול אחר אפיה.
ורב שלום בניך.
שאלה - 173327
לעט"ר הגאון
איך צריך לומר בקדושה נקדישך ונעריצך וכו..
וכן כתוב בתורתך או ככתוב בתורתך?
ומדוע במוסף שאינו שבת אומרים "ועמך" ולא כמו בשבת "עם עמך"
אוהבים את הרב מתחזקים ממך

תשובה
עיין יביע אומר, שיבת ציון ועוד ספרים. ומחילה מכבודו ילך נא וישמע את גדולי הפוסקים הספרדים כיצד הם קוראים. הרי יודע אתה את המנהג.
שאלה - 173326
לכבוד הרב מוצפי שליט"א כבוד הרב הבן שלנו שמו לתפילה אם כבוד הרב יוכל לברך אותו להצלחה .תבורך כבוד הרב
תשובה
המערכת, בבקשה שמות לתפלה אך ורק בטלפון, זה מטריד את הרב, תודה.
שאלה - 173325
לכבוד הרב א, למה הבית יוסף כתב שהלכה כרשבא בגלל שהוא רב מובהק (סימן סו) מה זה רב מובהק? 2 האם יש מקובלים שבפורים גם עושים תחנון? תודה וסליחה
תשובה
א, הכוונה רב גדול בישראל שהתקבל על כל קהלות ישראל. ב, חס ושלום לומר כן.
שאלה - 173324
לכת"ר, בצעירותי לחברתי היה חבר ואמרתי שודאי תתחתן איתו והיא אמרה שלא, בטיפשותי התערבנו ואף חתמנו בשמנו שמי שתצדק תשלם 1000 שח לשניה. לבסוף לא התחתנו.אני צריכה לשלם לה?
תשובה
אינך צריכה לשלם, כי זה נקרא אסמכתא ואינה תופסת.
שאלה - 173323
לכבוד הרב מוצפי שליט"אהצלחתי לשמור שבת צניעותכיסוי ראש הכול כמה שנים טובותהמידה של הלחץ ..הכעס .איך משנים יש רצון עז להירגע לחלוטיןהכול לחוץ קשה תן לי דרך
תשובה
מומלץ מאוד לקחת תכשירים להרגעה.
שאלה - 173322
שלום לכבוד מו"ר
כשטובלים במקווה וחלק מהגוף חופף על חלק אחר כגון שלוחץ את האף משני צידיו ע"י האצבעות וכך המים לא נוגעים במקום שהאצבעות מכסים. האם זה נחשב בעיה מבחינת חציצה?

תשובה
הגזמת מדאי. לא חוששים.
שאלה - 173321
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כיצד אפשר לשכנע את ההורים שיעבירו את אחים שלי למוסדות חרדיים זה כל כך חשוב.. הם נמצאים במוסדות דתיים כרגע, מה להגיד להם שישכנע אותם אשמח לעזרת הרב

תשובה
תקח אותם לרב גדול בעל השפעה והשקפה טובה.
שאלה - 173320
שלום לכבוד הרב האם מותר להגיד לשכנים להנמיך את המוזיקה בשבת במצב שהמפסק עגול ואין ניתוק זרם.שתמיד ממשיך הזרם אשמח לפירוט להחכים מהתשובה.
תשובה
בדרך כלל יש נורות מהבהבות המראות את עוצמת הקול. לכן תבקש מהם ביום חול. תודה על ההחכמה. כל מערכת שונה מחבירתה.
שאלה - 173319
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול לגבי שם שניקרא לבת שלנו שתיולד בעז"הם אשתי מאד רוצה לקרוא לה "ליבי" שאלתי מה דעת הרב לגבי השם ומשמעותו וגם מה הרב אומר על השם"הדר" ומה עדיף מתוכ

תשובה
כל השמות של הצדיקות מהמקרא נגמרו.....
שאלה - 173318
שלום לכבוד הרב,
טבילה בשישי. מקווה במקום לא מספיק מוסתר, אנשים עוברים בדרך, זמן תפילת ערבית. האם עדיף לדחות?

תשובה
אם יש מקום אחר שצריך קצת ללכת ברגל ללא חשש כדאי, ואם לא, לדחות.
שאלה - 173317
נ+בן ו2 בנות בקיסרי -לפני שנתיים שיליה אחורית נעוצה מומחה:ניתן לשקול הריון נוסף באופטימיות זהירה סיכונים 2/3 כריתת רחם, לידה מוקדמת ועוד
רוצה ילד/ה בבריאות חוששת
עצתך

תשובה
כדאי להתייעץ עם רופא מומחה ממרכז רפואי אחר.
שאלה - 173316
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לגבי פורים קטן האם היום היה צריך לומר תחנון במנחה. ומה לגבי מחר בתפילת שחרית?
מתי חוזרים לומר תחנון? תודה רבה

תשובה
לא אומרים תחנון לא היום במנחה, ובודאי לא מחר יום שלישי י"ד, ולמחרתו יום רביעי ט"ו באדר ראשון.
שאלה - 173315
לכבוד הרב שלום רב . במקוואות ישנם שסתומי פלסטיק שסותמים את צינור המים הנכנסים לבור המקווה. האם בשעת הטבילה צריך להסיר את השסתום כדי לחבר את המים? תודה רבה
תשובה
אין בכך צורך כלל.
שאלה - 173314
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אבי נפטר בפורים. האם האזכרה היא באדר א' או ב'?

תשובה
העיקר אדר שני.
שאלה - 173313
לכבוד הרב שלום רב
אמרו לי שיש עניין לעשות סעודה בפורים קטן האם זה נכון?
והאם יש עוד משהו מיוחד שצריך לעשות באותו היום? תודה רבה לכבוד הרב שליטא

תשובה
זו לא חובה, אלא יש שנהגו לעשות קצת שמחה בו.
שאלה - 173312
שלום לכבוד הרב
האם מותר להיות מנהל סופרמרקט בחו״ל שמוכר גם דברים אסורים לגויים,והוא שייך ליהודים חילונים ,
תודה

תשובה
אם רוב הלקוחות גויים יהיה מותר. ובתנאי שאין לך בנתיים תפקיד חלופי.
שאלה - 173311
לכבוד הרב מוצפי שלום
האם מותר לאישה ללבוש סוודר בצבע בורדו ?

תשובה
בורדו רגיל ולא עז מותר.
שאלה - 173310
הרב יקר
כשהנץ מוקדם יהיה אפשר לכתחילה להתפלל בבית הכנסת עד אחר העמידה וללא חזרה, לצאת להסעה לעבודה להשלים התפילה בהסעה.
או להתפלל הכל בבית כנסת בעבודה אבל קצת בלחץ?

תשובה
תמשיך התפלה בבית הכנסת ואל תפסיד קדושה, ברכת כהנים וקדישים. לחילופין תתפלל במנין מוקדם.
שאלה - 173309
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אנא ניםטרה בטו אדר א םורים קטן מחר בחילה האזכרה אני הבת רווקה מה לעשות רק תהילים 21 שנה ציונה בת.מזל.תנצבה

תשובה
לקרוא תהלים. ויקובל ברצון.
שאלה - 173308
לכבוד הרבענבים למאכל שעושרו ושינתי דעתי , לעשותם ייו , האם מתחייבים שוב במעשר ? בברכה ?
תשובה
עיין שו"ת אז נדברו חלק י"ד, סימן ה. שכתב אם קנה אותם למאכל, ונמלך ועשה יין אין צריך לעשר. ויש מי שמחמיר לעשר בלי ברכה.
שאלה - 173307
שלום לכבוד הרב. לפני שנים רבות הגעתי למריבה עם אחי. אמי שתחיה ניסתה להפריד ביננו ותוך כדי כך נישרטה מציפורניי, עד היום יש לה צלקת קטנה. איך אני מכפרת על זה?
תשובה
להתענות יום אחד בחמישי, ולקבל תענית ברביעי ביום.
שאלה - 173306
לכבוד הרב שלום רב, האם יש סגולה כזאת לטבול במקווה בחודש 9 להריון?
תשובה
לא ידוע לי, כך אומרים.
שאלה - 173305
לכבוד הרב שלום רב
האם בפורים קטן אומרים תיקון חצות?

תשובה
הלילה ליל י"ד ומחר ליל ט"ו אין לומר תיקון רחל, אלא תיקון לאה בלבד.
שאלה - 173304
לכבוד הרב
אני תמיד רואה שיש שתי זמנים של עלות אחד (120) 90 דקות לפני הנץ והשני 72 דקות לפני הנץעד איזה מהזמנים אפשר לומר תיקון חצות,תפילת הרש״ש וכו׳? תודה רבה לכבוד הרב.

תשובה
דעת מרן הבית יוסף ז״ל 72 דקות.
שאלה - 173303
לכבוד הרב
לפעמים כואב לי שמישהי מתלבשת לא בצניעות מה אפשר להגיד לה שיכנס ללבה?

תשובה
שהיא יהודיה.
שאלה - 173302
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אשה שעברה גיור ולא שמרה שבת אף פעם בחייה וממשיכה לחיות חיי עכו"ם כרגיל האם היא יהודיה ?

תשובה
אל תתחתן אתה.
שאלה - 173301
לכבוד הרב שלום רב
לפני חצי שנה בעת ויכוח עם בעלי שטען שהתרשלתי בכוונה מעשית רצונו,נשבעתי לו שזה לא נכון.אמרתי אני נשבעת.האם יש עיניין לעשות משהו בנידון או שזה בטל. ישר כח

תשובה
תקשיבי להתרת נדרים בזמן אמת. להתחרט על כך מאוד.
שאלה - 173300
שלום לכבוד הרב שליט"א
מה גובה גדר שצריכה להיות במרפסת בשביל לא לעבור על מצוות מעקה דאורייתא?

תשובה
לפחות 80 סנטימטר.
שאלה - 173299
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
להתפלל בנץ במיקלט בלי חלונות
או בבית כנסת עים חלונות בשעה 6.45.

תשובה
תפלה בנץ החמה חשובה מאוד.
שאלה - 173298
בשבת האחרונה אחותי ואנוכי התארחנו בבית ההורים בנה בגיל שנתיים העלה חום גבוהה ופירקס אחותי הזמינה אמבולנס ובקשה ממני להצטרף האם היה מותר לי או אסור
תשובה
לא לכתחילה, רק אם היה צורך גדול.
שאלה - 173297
שלום לכבוד הרב
אישה יהודיה לא נשואה לא מקפידה על שמירת מצוות אימצה ילדה תינוקת מחול התינוקת עברה גיור .כיום הילדה גדולה וחייה חיים חילוניים מה הדין לגביה?

תשובה
אותה זה לא מענין, ומה לנו ולה.
שאלה - 173296
לכבוד הרב,
כאשר נוטלת ידיים לפני טבילה צריכה קודם לנגב ידיים ואז לברך, או שניתן לברך עם ידיים רטובות?

תשובה
אין חובה בכך.
שאלה - 173295
לכב' מרן הרב מוצפי
המחופשים הציגו כביכול "הסכמה" לערבי ליצנות בנים/ות טלוויזיה בבתים אתר מפרסם תמונות של בנות ישראל רבנים/יות מעופפים לחול ושיט בים
ברוך המצילנו מידם

תשובה
אם החציפו פניהם נגד גדולי ישראל, זקנים וישישים בצעקות ובהתפרעות, וממשיכים במרדם נגד גדולי ישראל שאסרו כולם פה אחד את ערבי השירה והבידור הגורמים גועל, ומלאי ליצנות קלוקלת. אם שולחים בריונים להפחיד את גדולי ישראל. מה לך תמה על שמשקרים את גדולי הדור. ואין גדולי הדור יודעים את חוצפתם בהזמנת שחקניות ובדרניות וגם דוגמנים לקלקל את בנות ישראל הכשרות.
אין להם תקנה וכבר אמרו רבותינו ז"ל כל המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. יש דין ויש דיין ויפרע מהם.
שאלה - 173294
לכבוד הרב.1.בארון של ביתי יש בגדים לא צנועים.מותר לי לזרוק?2.כד שנשבר בחלקו העליון צריך לזרוק כי מוציא כוחות שליליים או מותר להשאיר בבית?תודה
3

תשובה
א, לא לזרוק כי יש סיכוי סביר שיקחו אותם וישתמשו בהם, לחילופין נכון או להאריך אותם, או לגוזרם ולהשתמש בהם לאין סוף יצירות שונות מבד.
ב, מותר להשתמש בו למה שתחפצו.
שאלה - 173293
לכבוד הרב. האם אני מחוייבת להעיר לבת משפחה על חצאית קצרה מידי ועל פאה (לרוב היא עם כיסוי ראש) לא בטוח שתקשיב לי ואפילו תתלונן על זה בפני משפחתה.
תשובה
יעיר לה אדם שקולו נשמע ומצייתים לדבריו.
שאלה - 173292
לכבוד הרב
ברצוני לברר מה הסכום של מחצית השקל השנה תזכו למצוות.

תשובה
עדיין מוקדם לחשב.
שאלה - 173291
לכבוד הרב
האם מותר לאישה לפרסם את שם ה' בעולם?
סליחה על השאלה, יש לי רעיון איך להגדיל את שם ה' בעולם, אבל זה בהכרח ע"י פרסום שמי (לעולם לא תמונה, ח"ו), האם זה חוסר צניעות?
תודה

תשובה
תלוי באיזה תוכן מדובר, מי מגיש, מי מופיע.
שאלה - 173290
שלום לכבוד הרב
אני קורא פתח אליהו וקורבנות,בבית. כי המניין בבית"הכ מתחיל מהודו. כי יש מניין פועלים לפני, האם נכון לעשות כן? תודה רבה לרב

תשובה
אשריך אשרי חלקך.
שאלה - 173289
לכבוד הרב אהובנו הי"ו עובד כסוהר בכלא ואמור להשאר למשמרת בשבת זכור ואין אפשרות להחליף ואין שם מניין מה לעשות?
תשובה
תארגן מנין שם ויקרא בקי בפרשת זכור.
שאלה - 173288
שלום לרב.
לגבי אדם שמזמין מגילת אסתרהאם עדיף 21 שורות או שמא 11האם לבקש שכל דף יתחיל ב "המלך" או אין צורך?תודה לרב.

תשובה
העיקר שיהיה כתוב בכתב נאה ומתוקן בכל ההלכות.
שאלה - 173287
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב האם לתינוק שנפטר לפני שמלאה לו שנה עושים אזכרה?

תשובה
אין צורך כלל.
שאלה - 173286
הרב מוצפי שליט"א
בעלי קידש אותי (לפני 3 שנים) עם טבעת מרובעת מבחוץ ועגולה מבפנים טבעת שאני לא אוהבת ולכן בקושי עונדת.
השאלה אם אני יכולה לשנות/לקנות חדשה/המשיך לא להשתמש

תשובה
יכולה בהחלט להחליפה, לא לענוד אותה, או לתת אותה למי שתחפצי.
שאלה - 173285
שלום לכבוד הרב
האם מותר לעלות לבית עלמין בי" ד וט"ו אדר א' תודה

תשובה
ימים שאין בהם תחנון נוהגים לא לעלות לבית עלמין.
שאלה - 173284
לכבוד הרב
יחיד שמתפלל בעזרה בזמן תפילה בביהכנ"ס אם נחשב כמתפלל בציבור? והאם מותר לעשות סעודות סיום בעזרת נשים (עם אוכל ושתיה ויין)ומה לגבי שתיה חריפהיורנו המורה ושכמ"ה

תשובה
א, הרי זה טועה כי פורש מהציבור. ב, אסור לשתות שם שתיה חריפה כי מתפללות שם ויש בו קדושה.
שאלה - 173283
לכבוד הרב
ברכה ושלום האם כדאי מלכתחילה לשמוע הצעה בחורה להורים גרושים ויותר גדולה בשנה הבחור בן20.5

תשובה
יכולה להיות הצעה מוצלחת.
שאלה - 173282
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
להודות לבורא העולם ולרב על מסירותו
שחיזק אותנו. בזמנו רשמתי לרב בעלי אובחן אפילפסיה הרב עודד אותנו המילים נתנו כח בל יתואר .בעלי מרגיש טוב מתפקד .

תשובה
חזקו ואמצו ובשורות טובות.
שאלה - 173281
שלום לכבוד הרב
האם גם ביג' אדר א' לא אומרים במנחה תחנון או רק ביד' ובט"ו

תשובה
אומרים בי״ג.
שאלה - 173280
לקהל הקדוש שיחי'
המהדורה הראשונה של הספר "פורים בציון" אזלה, אנו נערכים להדפסה חוזרת, אנא מכל המעוניין לרכוש את הספר, להזדרז, בכדי שנספיק להדפיס שוב לפני החג.
המערכת

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 173279
לכבוד הרב שלום, רווקה, גרה בדירה לבד כ-3 שנים. קראתי בהלכה כי על השוכר דירה להתקין מזוזות. כשהגעתי לדירה כבר היו מזוזות. האם בכל זאת יש צורך שאתקין מזוזות מכספי?
תשובה
יש מזוזות ואינך חייבת להתקין, מה שקראת הוא כשאין מזוזות.
שאלה - 173278
שלום לכבוד הרב
אדם שקורא את הקדיש בשיבוש קל כגון: די ברא את ה-ב' הוא קורא בקמץ או יתקדש אז ה-ק בצירי.. עונים אחריו אמן?

תשובה
כל שהמשמעות לא השתנתה עונים אמן.
שאלה - 173277
לא ביארתי כראוי אך התכוונתי לשאול
אם נאנס ולא התפלל ערבית בליל ר"ח, ולמחרתו נזכר רק לאחר שהתפלל שחרית ומוסף, האם יכול להתפלל עוד תפלה אפי' שהתפלל מוסף או שלא.
תודה רבה מאד

תשובה
העורך. הרב השיב לך מה שהתכוונתי.
שאלה - 173276
שלום לכבוד הרב
הרב מי שישן לפני חצות, קם לאחר חצות לתיקון חצות, לומד וחוזר לישון עד לבוקר.
מה לגבי נטילת ידים, מתי נוטל עם ברכה?

תשובה
כאשר קם לומר תיקון חצות.
שאלה - 173275
לכבוד מור השלום, נהג הסעות של נכים בגוף/בשכל, "תופר" מילים על מנגינה, לוקח את שם הילד או הילדה ושר, זה מאוד משמח אותם אחרי יום במוסד סגור, שמא ליצנותא ח"ו, יש מלווה בוגרת?!
תשובה
אשריו שהוא משמחם ומתייחס אליהם, כמוהו ירבו בישראל.
שאלה - 173274
אחד אמר אתמול בשיעור שאסור להביא בליל שבת פירות בגמר הסעודה וגם לאחר הסעודה מכיון שגורם לברכה שאינה צריכה אלא להביא רק לאחר ברכת המזון
עד היום נהגנו כך מה עושים

תשובה
כך נהגו זה מאות שנים, פירות העונה בתוך הסעודה כי זה כבוד שבת. לאחר ברכת המזון פירות אחרים, אגוזים ושקדים, בטנים וחומוס גרגירים נקיים מתולעים, ומברכים. וכך ראיתי כמה מגדולי ישראל נוהגים.
שאלה - 173273
לכבוד הרב, בביה"כ בליל שבת הש"ץ בקדיש מסלסל באות 'ה' של משיחה, ובריך הוא, הקהל עונה אמן לפני שסיים וגם מסלסל בואמרו אמן והקהל עונה אמן רק לאחר שסיים. מתי לענות אמן ואם בכלל?
תשובה
תעירו לו בכתב.
שאלה - 173272
לכבוד הרב שלום רב אני עובד בחברא קדישא, ורצוני לשאול אם הקפידא בתכריכי פשתן, שלא יהיה שום חוט אחר מעורב בו, הוא דוקא על התכריכים או שבכל הגוף לא יהיה חוט אחר לא של פשתן. תודה
תשובה
עיקר הקפידא היא על התכריכין עצמם שלא יהיו אפילו תפורים בחוט שאינו של פשתן.
שאלה - 173271
לכבוד הרב שלום וברכה.
הרב אתמול בכולל עלתה שאלה במה שהביא מרן בסימן ריז סעיף ב לענין בשמים של מתים חוץ ממכם.האם זה בושם מיוחד עבור המתים או בשמים רגילים שהניחו על המת?
תודה

תשובה
מפורש שם החילוק, א, מה שהניחו להעביר ריח לא טוב אין לברך, מה שהניחו לצורך החיים שיהנו מברכים.
שאלה - 173270
לכבוד הרב.העברתי לסעודת עניים עבור ילדיי הקטנים.בבקשה הרב התפלל נא עבורם שייפסקו הסדרי הראיה עם אמא של האבא שמרביצה להם ונעלה אותם באמבטיה בחושך.
תשובה
תזכו למצוות, והשם יתברך יושיעכם בקרוב.
שאלה - 173269
לרב שליט"א רוצה להודות לשם יתברך ששלח לנו את הרב בזכותך התחזקי בעניין כבוד בית הכנסת לא שותה ואוכל שם בשיעורים לפעמים יש כיבוד האם אני יכול להעיר על כך בדרך ארץ או ישמע כיהורה
תשובה
נכון לשתוק ולא להעיר כי לא יקשיבו.
שאלה - 173268
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
בעוונות הרבים בעת ויכוח עם אשתי נשבעתי ללא הזכרת שם שמיים שלא נקבל עזרה כספית משום אדם,ב"ה השם שולח פרנסהמה לעשות כעת שכמובן לא התכוונתי בלב שלם

תשובה
א, תתחרט לחלוטין בלבך. ב, תקבל עליך לא להשבע יותר בשום אופן, ואם תשבע תתן 1000 שקלים לצדקה. ג, לך לרב מוסמך ויכנס עמו עוד שני כשרים ותבקש בתחנונים התרה.
שאלה - 173267
הרב,נשאלתי בער"ש אשה נזכרה ששכחה להפריש חלה רק אחר צה"כ, וכבר אכלו חלק וגם חילקה למשפחות, מה תעשה? אם תפריש עוברת כמה איסורים דרבנן, ואם לא,מכשילה אחרים וגם תבטל סעודות ש
תשובה
להלכה מניחים ככר אחד במקום שמור ואומרים "זה יהיה מיוחד להפרשת חלה". ובמוצ"ש יפרישו ממנו.
שאלה - 173266
לכבוד הרב אדם שמניח רש״י ורבנו תם ביחד , וטעה בסדר ההנחה , מה הדין?
תשובה
כמו כל דבר בשגגה.
שאלה - 173265
לכבוד הרב
אני חייבת להיות נוכחת בהתרהאו ששלושה יכולים להתיר גם בלי הנוכחות שליתודה וסליחה על ההפרעהתבורך.

תשובה
העורך, הרב השיב תשובה עם כל הפרטים, תודה.
שאלה - 173264
לכבוד הרב שליט"א
יב' חודש לפט' אימי ע"ה חל ביום כב' אדר ב'. יום הפט' כב' ניסן. יום פט' סבתי ע"ה כח' אדר ב'. מתי יעלו לקבר?
בסעודת פורים נהגו להתאסף כל המשפחה, כיצד לנהוג?

תשובה
א, לא חייבים לעלות לקבר. ב, השנה לא יתכנסו, על אמא מתאבלים י"ב חודש.
שאלה - 173263
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בנוגע לילד. המאומץ.
הוא מתחזק מה עליו לעשות לאן לפנות?

תשובה
איני יודע מה הבעיה.
שאלה - 173262
שלום כבודו
חסר בית היה מתפלל אתנו ומחילה היה בו ריח לא טוב שהציבור לא יכל להתפלל רב המקום פנה ביחידות הציע לו עזרה בבגדים ולהשכיר לו חדר שיתקלח הוא נעלב ועזב לא רצינו לפגוע באיש

תשובה
זה טבעי שהוא נעלב, השם יתברך יפייסהו ויחזור אליכם בריא ושמח.
שאלה - 173261
אברך רגיל בשבתות לתפילה בנץ ויש קבוצה מקימים קהילת אברכים על טהרת הקודש ללא שום שינוי מרוח הישיבות בזמן מג"א ומבקשים להרתם האם זה דוחה נץ כשאי אפשר לעשותה ע"י אחרים?
תשובה
לא לוותר על תפילה בנץ החמה שמעלתה מרובה מאוד.
שאלה - 173260
לכבוד הרב
לאחרונה ״יצא״ לי להיתקל בשם... ולא הצלחתי להבין האם האדם הזה כשר או שהוא טמאאשמח שהרב יפקח את עיניתודה.

תשובה
בבקשה ממך אדוני הנכבד תתחיל ללמוד שלחן ערוך ואל תתעסק בעניני פילוסופים.
שאלה - 173259
שלום לכת"ר עט"ר
ב"ה אנו נשואים כבר 6 שנים, עוד לא זכינו לילדים וההתמודדות לא פשוטה. לאחרונה הקושי הפך ניכר על בעלי , משפיע עליו בלימוד ובמצב הרוח. אובדת עצות איך אוכל לחזקו

תשובה
הכל עובר, גם הישועה מגיעה אם במוקדם אם במאוחר, מתפללים עליכם ועל כולם, אין סיבה להתייאש חלילה, יש לנו אב רחמן למעלה הוא שומע את התפלות, הוא יגרש את המשטינים ויקבל תפילותיכם ברחמים וברצון.
שאלה - 173258
לכבוד הרב מוצפי
ידוע ההלכה שאדם שהתחיל להתפלל ונזכר שכבר התפלל מפסיק חוץ מערבית ביום חול ונזכר שכבר התפלל ממשיך עד סוף תפילת 18. שאלתי מה לגבי ערבית של שבת האם אותו דין?

תשובה
לכאורה נראה מכיוון שכל הטעם שבערבית רשאי להמשיך הוא מפני שהיא רשות במקור, ואפשר לכווין בה בשביל נדבה, ואם כן גם של שבת כך, אלא שתשובתה בצידה כיוון שאין תפילת נדבה בשבת, לא יכול להמשיך אותה.
שאלה - 173257
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ידוע שבברכת אלוקי נצר עונים כמו בברכות ק"ש. השאלה היא האם בין הפסוק יהיו לרצון לאלוקי נצר עונים כמו שעונים בבין הפרקים? ואז נענה גם "ימלוך" בקדושה?

תשובה
מי שלא עקר רגליו אינו מפסיק לומר ימלוך.
שאלה - 173256
לכבוד הרב שלום רב
שמעתי רב אמר בשם הזוהר הקדוש שעדיף לגבר לעולם לא להיכנס לבית העלמין גם אם רוצים להתפלל בקבר של צדיק בתוך בית העלמין עדיף לא להיכנס האם אמת הדבר?

תשובה
אמור לי ידידי בבקשה כל קשקוש ופטפוט אתה צריך להטריד את מעלת הרב שליט"א? תודה העורך.
שאלה - 173255
אם אדם הכין חביתה עם דג וגבינה. האם ספרדי יכול להשתמש במחבת לחביתה רגילה?
תשובה
נכון.
שאלה - 173254
לכבוד הרב שלום רב
הבן שלי נכנס לחוב קשה. האם אפשר לעזור לו בכספי מעשר

תשובה
מעשרות מיועדות לעניים.
שאלה - 173253
לכבוד הרב שלום רב .אחי מתחתן. ממשפחה מסרותית אני התחזקתי נשואה+1. עד מנה ראשונה יהיה הפרדה בריקודים . האם יש היתר לשבת בצד במידה ויהיה מעורב(בעלי לא מוכןלהשאר במעורב)
תשובה
מי שבז לתורה, לקדושה ולטהרה, אין אנחנו חייבים בכבודו, הרי כל הסעודה הזאת נועדה במקורה לעניים וחסרי בית ומזון חם, ולא למחפשי בידור.
שאלה - 173252
לכבוד הרב
אני גורס את זוהר הקדוש כבר שנה ו8 חודשים ותודה לאל אנ מסיים את זוהר על התורה והבנתי שיש זוהר חדש אם לעשות סעודה חגיגית בסיום הזוהר על התורה או בסיום זוהר חדש

תשובה
יש ספר תיקוני הזוהר, וגם זוהר חדש, אחרי כן סיום בעזרת השם יתברך.
שאלה - 173251
לכבוד הרב .יצא שישבתי לאכול בקניון בשולחן
שהיה ריק לפתע שני נערים בני 14 15 פחות או יותר אומרים לי שהם תכננו לשבת שם קמתי ועברתי שולחן אחר יש לציין שאני בגיל 36 האם נהגתי בסדר

תשובה
מחילה מכבודו, לא אוכלים בקניון.
שאלה - 173250
לכבוד הרב
שלום רב כמה זה כזית בגרם? וכמה צריך לאכול כדי שיהיה ברכת המזון דאורייתא?תודה לכבוד הרב.

תשובה
27 גרם זה כזית. להיות מהתורה זה לשבוע וגם שתית מים מעט. שנאמר "ואכלת ושבעת".
שאלה - 173249
שלום לכבוד הרב האם מותר לאישה ולילדים לשתות מיין ההבדלה? ראיתי בילקוט יוסף רצ"ו ט"ו כביכול שלא ישתו בשו"ע ומש"ב לא ראיתי טעם לדבר מלבד המג"א שאמר שנהגו הנשים לא לשתות
תשובה
אשה ובנות לא, ועיין בשיבת ציון. בנים מותר.
שאלה - 173248
לכבוד הרב
חמי וחמותי חילוניים גמורים ורוצים לקחת את בני לטיול בר מיצווה ל3 שבועות ובני שלומד בחילוני מחכה לזה בקוצר רוח,אני כמובן מתנגד אישתי לא.מה עלי לעשות?

תשובה
טעות חמורה לשלוח ילד "ללמוד" בבית ספר חילוני.
שאלה - 173247
בבית כנסת של חמי יש מנהג לאכול אחרי המוסף בשבת בבית הכנסת, עושים קידוש בעמידה ולא בדיוק יודעים מזה הלכות קידוש. אחכ מגיע הביתה ועושה קדוש למשפחה האם אני יוצא ידי חובה דרכו?
תשובה
מי שיש לו יראת השם לא אוכל בבית הכנסת. בעלך עושה בבית ואתם יוצאים ידי חובה.
שאלה - 173246
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום, הפסק ביום שני וביום שלישי בדקתי רק בבוקר, שאר השבוע בדקתי בעיקר בבוקר ועוד פעמיים בערב, האם זה בסדר?

תשובה
בסדר גמור בהחלט. לכתחילה יש להדר לבדוק פעם בבוקר ופעם בערב.
שאלה - 173245
לכבוד הרב
בן 24, בעל תשובהברוך השם בזכותך התחזקתי בעיניים, אי שמיעת מוזיקה ובעוד הרבה דברים. בשידוכים כל הבחורות חושבות שזה קיצוני, חלק רוצות פאות.מה לעשות? מיואש כבר

תשובה
חלילה להתייאש, בשמיים מכינים לך מתנה הגונה טובה ויקרה.
שאלה - 173244
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נתבקשתי משפחה חילונית שאימצה ילד ולא ברור אם גויר כהלכה שואל האם יהודי ומה דינו

תשובה
רק נביא יכול לענות לך, ומשחרב בית המקדש אין לנו נביאים.
שאלה - 173243
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אני חייבת להיות נוכחת כשבעלי ועוד 2 עושים לי התרת נדריםהאם ההתרה חייבת להיות בבית כנסת.אפשר בבקשה הסבר? תודה

תשובה
בעלך היה אמור להתיר לך בו ביום ששמע את הנדר שלך, מכיוון שעבר היום, את אישית צריכה לבקש משלשה מגיל 13 שומרי מצוות שיתירו לך. אפשר גם בביתך או בכל מקום שתחפצי.
שאלה - 173242
למו"ר עט"ר,
מחילה על השאלה אך חיפשתי ולא מצאתי וחשבתי אולי כת"ר יודע היכןקבור הרב הקדוש רבי אהרון ברכיה ממודנה זצוק"ל?
תזכו למצוות ותודה רבה

תשובה
נפטר כ"ה בתמוז שצ"ט, באיטליה. לפני 380 שנה.
שאלה - 173241
כת"רהאם אדם שחשקה נפשו לקרוא פיוטים של יו"כ אחרי תיקון חצות שזה מעורר אותו בתשובה יש עם זה בעיה?
תשובה
מעיקר התקנה היא לקרוא שתי קינות של תשעה באב, ואחרי כן תאמר אם תרצה פיוטים.
שאלה - 173240
לכבוד הרב
אצל הורי התארח מחלל שבת, כשבאתי השבת נאמר שהם ערבבו במיץ ענבים גם יין לא מבושל.האם יש ביטול ב60 ביין נסך?

תשובה
יין נסך של נוצרי נקרא עובד עבודה זרה אין לו ביטול כלל. כפי שכתב השלחן ערוך. אך יין שנגע בו ישמעאלי, עיין בן איש חי שנה שניה בלק י"ב, שפסק בטל בששים, וכן ההלכה לגבי מחלל שבת קודש שבטל.
שאלה - 173239
בשו"ת מבשרת ציון הרב כתב שלא שורה על ילד קטן רוח רעה, ונפק"מ למאכל הנתון מתחת לתינוק שישן. מהו א"כ העניין ליטול ידיים לתינוק? והלא לא שורה בו רוח רעה. כיצד נהגו רבותינו?
תשובה
מאימתי צריך אני להסביר מה שאחרים אומרים, תשאל את מי שאמר לך, זה לא אני.
שאלה - 173238
לכבוד הרב
שואלת בשם חברה: חוזרת בתשובה נשואה. בעבר עשיתי הפלה במזיד איך אפשר לכפר על זה?

תשובה
לעזור לנשים יולדות הצריכות דבר מה או שירות מסויים, גם בעיקר לעזור לאמא לילדים קטנים אשר קשה עליה הטיפול.
שאלה - 173237
שלום להרב הגאון בעלי אדם טוב ומיוחד דורש ברבים פעמיים בודדות קורה שהוא רואה סרטים שאין בהם פריצות אבל אני חוששת בגלל שהוא דורש ברבים האם להעיר לו?
אם כן מה לומר שלא יפגע?

תשובה
לא קיים סרט שאין בו איסור. בבקשה לא לקחת אחריות. צריך שאדם גדול יוכיח אותו.
שאלה - 173236
לכבוד הרב
מה הסיבה שאסור לכבות בנשיפה נרות?

תשובה
מקורו בספר ראשית חכמה עיין שם.
שאלה - 173235
לכבוד הרב שלום,
שמעתי שיש אומרים שבשנה מעוברת גם פרשות כי תשא ויקהל פקודים מצרפים לשובבים היש לזה מקור?

תשובה
עיין במטה משה [עמוד העבודה ארבע פרשיות, פורים, מגילה סימן אלף כג] שכתב "בעיבור רגילין לקבוע תענית לסימן שובבי"ם, פירוש ש'מות, ו'ארא, ב'א, ב'שלח, י'תרו, מ'שפטים, וי"א גם ת"ת, ת'רומה, ת'צוה. וממהר"י בצלאלש שמעתי גם כו"ף, פירוש כ'י תשא ו'יקהל פ'קודי. וכל יום ה' מתענין, וקורין פרשת השבוע שחרית ואומר שומר ישראל, ובמנחה ויחל ודרשו. ולכך מתענין לפי שהשנה ארוכה ויש יותר מחצי שנה בין בה"ב שמתענין אחר סוכות לבה"ב שמתענין אחר פסח".
שאלה - 173234
שלום לכבוד הרב
בימים שמוצאים ספר תורה ואין לוי בבית כנסת והכהן עולה במקום לוי האם הוא חייב להסתכל בספר תורה פעם שניה לפני שהוא מברך ברכת התורה ? ואם אפשר מקורות תודה הרבת

תשובה
יש מי שמיקל בכך. ולכתחילה יחזור ויביט.
שאלה - 173233
לכבוד הרב שבוע טוב
ילד מאומץ חייב בכבוד הוריו? לא אוכל לפרט יותר סליחה.

תשובה
עיין במהרי"ק שורש ל שכתבו הפוסקים שחייב בכבודו, אם כי יש חילוק בינו לבן בנו הביולוגי.
שאלה - 173232
לעיני הרב בלבד בעניין שאלת התפילין יום ראשון כתב בחזון עובדיה ח"ב מהלכות אבלות עמ' רעג שביום ראשון לא מניח כלל אוהב את הרב כנפשי ממש בברכת אריכות ימו"ש ואנכי פחות מעפר
תשובה
לא עיינת היטב, באשר ליום הפטירה שאינו יום הקבורה.
שאלה - 173231
לכבוד הרב

בהמשך לשאלה 173151 תרמתי לאתר הקדוש בזכותך הזה וגם בד בבד איתרתי את בית העסק והם מחלו לי .. ואין מאושר ממני
תודה תודה תודה לרב

תשובה
חזק ואמץ ויהי השם עמך.
שאלה - 173230
לכבוד הרב
אני אוהב מוזיקה וקשה לי בנפש שלא לשמוע שירים. בעיקר שומע מוזיקהערבית. טורקית. כורדית. גם פיוטיםבימי העומר לדוגמה ממש קשה ליהאם האיסור עד כדי כך חמור לעבודת ה

תשובה
חדל לך ממנהג פסול זה, כי גם בימי החול יש בהם "שירים" פסולים ואסורים. ובפרט ימי העומר שיש בשמים מתח השם ישמור ועיען בתורה בציון. ותיזהר מאוד לנפשך. והשם ישמרך.
שאלה - 173229
לכבוד הרב שלום רב שבוע טוב אנו עורכים אבות ובניםבבית הכנסת מגיעות גם בנות כמובן בלבוש צנוע עד איזהגיל יכולות הבנות להגיע (אם) עם האבא
תשובה
יש מתירים עד גיל 6, יותר מכך תעשו הפרדה.
שאלה - 173228
שלום לכבוד הרב,
א. מצאתי בתא של אחד ממתפללי ביה"כ קבלה מקופלת, השתמשתי בה כסימניה בספר שלמדתי בשבת. האם מותר.ב. האם מותר לכוון בשבת את מחוגי השעה של שעון מכני טעון ומתוח?

תשובה
א, אין להשתמש מכל מה שיש בתא של מתפלל. ולגבי שבת יש בזה כמה תנאים חששות בשימוש גם כשהוא שלך.
ב, יש שעונים שכאשר מכוונים אותם הם נעצרים, וכשמפעילים הם עובדים, וצריך ליזהר בכך שלא יהא מסוג זה.
שאלה - 173227
שלום לכבוד הרב
אדם שנאנס ולא התפלל ערבית בליל ר"ח, ולמחרתו נזכר רק לאחר שהתפלל שחרית ומוסף, האם הפסיד את ערבית או שמוסף אינה נחשבת
תודה רבה

תשובה
תפילת ערבית בליל ראש חודש גם אם בדיעבד לא הזכיר יעלה ויבא, יצא ידי חובתו.
שאלה - 173226
לכבוד הרב שלום רב
אני בכנס צבאי עושים אימון ב3 אולמות שונים ואפשר שיהיו גם נשים שם , החלטתי לא להכנס ויהי מה! עלול להסתבך בגלל זה אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי. האם אני נוהג נכון?

תשובה
כשיש נשים תעזוב.
שאלה - 173225
סבתא נפטרה לפני חודש וחצייש לציין שסבתא התגוררה אצלנו הרבה שניםואמא - בתהרוצה לעלות מידי פעם ביום שישי לקברהאם נכון למנוע ממנההבנו מהרב שלא טוב לאשה לעלותמה לומר לה
תשובה
פעם בחודש בלבד.
שאלה - 173224
פתחנו גמח להשאלת ספרים כמו מנוחת הנפשעל פי הלכה כמה פיקדון צריך לבקשלפי עלות הספרים שלוקחים / סכום סמליואם לכלכו או קרעו כמה כסף צריך לשלם על הנזקהאם ראוי להחתים קודם על כך
תשובה
לקחת ערבון מחיר מלא של הספרים.
שאלה - 173223
בבית-הכנסת באזורנו קיים אולם אירועים, אותו משכירים לכל דכפין, לרבות אירועים מעורבים ופעם גם לתנועה שחיללה בו שבת. ציבור לא חרד. האם ניתן לכתוב לגבאים מסר שאולי יעוררם?
תשובה
אלה רפורמים שרק הכסף מענין אותם.
שאלה - 173222
לכבוד הרב הגאון ,
פעם בחצי שנה נבדקת, בשל היסטוריה רפואית במשפחה, כעת מתחיל הלחץ וכאבים, מה כדאי להתפלל שהבדיקות יהיו תקינות.

תשובה
מזמור קי"ט בתהלים.
שאלה - 173221
לכבוד הרב מוצפי שליט"אאני נוהגת להוציא ברבנו תם. במוצש"ק האחרון הרתחתי קומקוםחשמליבטעות לפני צאת רבנו תם.
תשובה
ליזהר להבא.
שאלה - 173220
כבוד מו"ר
בנוסח כפרות לומר חליפתי תמורתי כפרתי בלא זאת משום הפסק מאידך בתפילה אנו אומרים כלם אהובים כלם ברורים וכו' עם הפסק המילה 'כלם'?
2) אפשר להדליק נר 1 עבור 2 נפטרים

תשובה
אין שום שייכות בין הענינים, שם אנחנו צריכים חיים בשם קדוש לכן לא מפסיקים. הנח זאת לחכמי הקבלה.
ב, אמרו רבותינו "נר לאחד נר למאה". וכך מפורש בפוסקים. ובימינו הסכימו שהדלקת מנורת חשמל מועילה יותר.
שאלה - 173219
לכבוד הרב
בחור יחסית צעיר עובר כמה שנים עניינים נפשיים , ושומר שבת בע'זה אפילו ש-ממש קשה לי לפעמים ,ויודע שזה רק נפשי ,וחושב שזה יעבור בכל זאת לא יודע עד מתי כי זה נמשך הרבה?

תשובה
בנתיים תטפל באופן אינסטנסיבי בתרופות שהרופא המוסמך נותן.
שאלה - 173218
לכבוד הרב
*מה מברכים על פשטידת לחם שעשוי מלחם ביצים שמן מלח ותבלינים
*שום שעבר עליו הלילה, מתי נקרא שעבר הלילה ואסור לאכול, ואם אני מבשלתבשעות עד עלות השחר מה נכון לעשות?

תשובה
נא לפרט מהו לחם, אם היה לחם אפוי עצמאי, וצורתו ניכרת ברכתו המוציא. שום המעורב עם מוצרים נוספים מותר. שום קלוף ללא תערובת ונשאר עד עלות השחר נאסר.
שאלה - 173217
שלום לכבוד הרב
שלום רב לגביי השאלה על המיחם בערב שבת בשאלה מס 173197 אם חיממו עד שעת השקיעה וכיבו עי קטן מותר להישתמש במים?

תשובה
העורך, הרב השיב לכם בדיוק נמרץ מה כן, לא לנסות לסחוט היתרים ולא להטרידו, הדברים ברורים.
שאלה - 173216
לכבוד הרב
שאומרים השתדלות בשידוכים מה הכונה ?אני מידע משפחה וחברים ואנשים שאני מכיר שעוסקים בזה שאני מעונין לשידוך
ומתפלל עם הצעה שאני מרגיש שזה לא רציני חייבים לנסות ?

תשובה
מתפללים הרבה, ומשתדלים לוותר.
שאלה - 173215
שלום לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי
נאמר לנו ע"י בחור שתלמיד חכם אמר לו שאסור לכוון הכוונות על טבילה במקווה אם טובלים רק במקווה חם מכיוון שנחשב כבית המרחץ האם נכון הדבר ?

תשובה
במקווה לא מכוונים שום כוונה.
שאלה - 173214
אשמח להכונתך, הוריי התגרשו ומוכרים את ביתם אבי מבקש שאימי תלווה לו 150,000 כדי שיוכל לקנות בית לעצמו,ואז הוא יחזיר לה במשך כמה זמן את ההלוואה והבית יהיה רשום על שני הילדים
תשובה
בבקשה שאלות מסוג זה, עסקים, עניני משפחה לא באתר.
שאלה - 173213
לכבוד הרב
האם שמברך הטוב והמטיב בתוך סעודה חייב לשתות רביעית?

תשובה
למעשה לא, כיוון שעיקר התקנה היא ברכה על שינוי טעם.
שאלה - 173212
לכבוד הרב שלום רב המתוק!מתחיל בע"ה ללמוד הל'מוקצה ילק"י איזה ספר מייעץ הרב ללמוד?הספר פורים בציון מוכרים בחנויות ב70 שח בק"ס.איפו והיך יכול למצו יותר זול.
תשובה
ילקוט יוסף מבאר בפרטות הלכות מוקצה, תלמד אותו כמה פעמים.
הספר פורים במיון הוא ללא רווחים כלל, מחירו 40 ש"ח, אל תשלמו יותר. בראש העמוד יש גם כתובת גם טלפון. במחיר עלות.
שאלה - 173211
לכבוד הרב
מה דעת הרב לגבי הקמת ספר תורה לעילוי נשמת נפטר, אם ישנה יכולת כספיתכדי או עדיף לעשות דברים אחרים?
תודה.

תשובה
אין כמו לימוד תורה המסייעת לעילוי נשמת הנפטר.
שאלה - 173210
שלום לכבוד הרב
בשבת לומדים ש"ע הרב אמר שמי ש... נמצא בנידוי ואסור להיות ש"צ
איך חוזרים בתשובה מדבר כזה.תודה רבה לכת"ר ולעורך

תשובה
תלמד כל יום בשעה קבועה ספרי מוסר, תתפלל בכוונה, תשתדל להוריד דמעות.
שאלה - 173209
שלם לכת"ר עט"ר, אברך שמסיים את לימודיו בכולל בשעה 16:00 , מה ראוי וכדאי שיעשה וילמד לאחר מכן? איך צריך לנצל את הזמן? מחילה מכבודו, אם הגזמתי וזו טרחה שהרב לא יטרח בגללנו.
תשובה
שלחן ערוך על הסדר עם מפרשים.
שאלה - 173208
שלום לכבודו מו"ר שליט"א אדם שבדר"כ בשבת יוצא לביה"כ וחוזר לביתו כשהטלית מכסה את ראשו, האם כשיורד גשם עדיין מותר לו לכסות בה את ראשו או שמא זה אסור או ביזוי מפאת שמגינה עליו?
תשובה
מותר בהחלט כי נקראת מלבוש.
שאלה - 173207
לכבוד הרב האם מפרישים מעשר כספים לאחר כל התשלומים הקבועים (חשמל ,מים וכו')?
תשובה
נא עיין בשו"ת מבשרת ציון חלק ג עמוד שפ"ו כי כלל ההוצאות השוטפות כולל תשלומים קבועים של צריכת מים חשמל גז וכדומה חייבים במעשר. אך הוצאות עסקיות ושכר דירה אינן חייבות במעשר.
שאלה - 173206
לכבוד הרב מוצפי שליט"אא.השנה, קריאת פרשת זכור יוצאת לאחר 13 חודשים מהקריאה בשנה שעברה.ב.שו"ע סימן קע סעיף ז. איך לקיים בסנדוויצ ופיתה?

תודה

תשובה
הגאון החתם סופר ז"ל העיר בזאת שיש לכווין בשנה קודמת בקריאת הפרשה כי תצא לצאת ידי חובה. ולמעשה גם אם לא כיוונת הכל בסדר.
ב, לכאורה היה נראה כי כוונת השלחן ערוך להכנסת פרוסה שלימה לפה בבת אחת, ואין מדובר חתיכה אחת אחר השניה. אולם מעיון במקור ההלכה בברייתא ובבית יוסף מובא כי גם אינו אוכלה בבת אחת, אלא חתיכה חתיכה. וכן פירשו שם הטורי זהב המגן אברהם ועוד.
ובהחלט הערתך נכונה וחשובה היא למאוד, וזכורני כשהיו בחורים אוכלים באופן כזה, העירו להם החכמים על כך. והמדקדקים היו פוסים בידיהם חתיכות קטנות ומכניסים לפיהם. והטוב הוא לחתוך בסכין חדה ובזהירות, פרוסות קטנות כמה שאפשר ולאכלם.
שאלה - 173205
שלום לכבוד הרב
בחור ישיבה שבועיים לפני חתונה מרגיש שאין קשר וחיבור. עד שאני לא מצפה לראות אותה כלל.והיא אמרה שאחרי כל לידה תיקח הפסקה שנתיים
מה לעשות?לפעמים חושב לבטל הכל

תשובה
אתה זקוק לשיחת עידוד דחופה מפי רב גדול וסמכותי.
שאלה - 173204
לכבוד הרב שליט"א
האם מותר לילדות לספר לאמא על מעשים של חברות בכיתה, יושב להן על הלב, זה לשה"ר?
וכן, האם נכון שהמדבר לשה"ר - המצוות שלו עוברות למדובר וההעברות עוברות אליו?

תשובה
לספר בלי הזכרת שמות.
שאלה - 173203
שלום לכבוד הרב
אבא שלי נפטר השבת בבוקרוהוא נקבר במוצאי שבתהאם מחר אנחנו האבלים מניחים תפילין?

תשובה
ויכוח מפורסם בין הפוסקים והביאם הגאון החיד"א ז"ל ועוד, כי הוא נקרא יום הקבורה [ראשון] שאינו יום הפטירה [שבת].
ולמעשה תניחו תפילין בלי ברכה.
שאלה - 173202
לכבוד הרה"ג שליט"א
בן 31 נשוי שנה,חולה בסוכרת נעורים מגיל 16 ב"ה,לעיתים לאחר שאני מזריק יוצאת לי טיפת דם וזה קורה בשבת לעיתים רחוקות האם אני עובר בחובל ?
שבוע טוב לכבוד הרב

תשובה
מותר להזריק בשבת. ותשתדל שלא להוציא דם אם אפשר.
שאלה - 173201
לכבוד הרב
בגרסת זוהר כשכתוב שם המלאך סנדלפ.. האם לומר רק את אותיותיו?תודה ובשורות טובות

תשובה
אומרים סמך נון המלאך.
שאלה - 173200
שלום לכבוד הרה"ג מחילה מכת"ר. אם לומדים הלכות ברכות אחרונות בשבת מותר להשתמש במשקל לצורך המחשה כמובא בסימן שו סעיף ז או שמדובר שם בצרכי מצוה דווקא. יישר כל גדול
תשובה
בדרך לימוד הדבר אסור בשבת.
שאלה - 173199
מוסרת שיעור לנשיםקורה שיש מי שמושפעת מהתקשורת ואומרת דברים לא יפים על החרדיםאני מיד מוחה על מנת לשמור על כב' התורה ולומדיה ולמען השקפה למשתתפותהיא נפגעתאני נוהגת נכון?
תשובה
למחות באופן מכובד.
שאלה - 173198
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
1.האם מותר בזמן תפילת שחרית לגבאי בית הכנסת להתקשר לאנשים שיבואו להשלים מניין?
2.האם מותר לשתות אלהוכול בסעודה שלישית אם לא יהיה קלות ראש? תודה

תשובה
א, אם בשבת ודאי אסור, ביום חול עד ברוך שאמר מותר. ב, בבית הכנסת אסור לשתות אלכוהול כלל.
שאלה - 173197
לכבוד
אשה שהדליקה נרות שבת ושכחה לחמם מים האם יהיה לה מותר להרתיח את המים לאחר הדלקת נרות שהיה בדיוק בכ.שבת ולהעביר למצב שבת ע"י קטן? ד.א האישה מקבלת על עצמה שבת בהדלקה

תשובה
עד 10 דקות קודם שקיעת החמה, מותר לומר למי שלא קיבל שבת לבצע פעולות שונות.
שאלה - 173196
לכבוד הרב
שלום רב, אחיינית שלי נפצעה קשה רצינו לעשות לה פדיון נפש. איך עושים ולמי ניתן לפנות?

תשובה
תרשום שמה ובלי נדר נעשה זאת.
שאלה - 173195
אני כל שנה מתענה ביום השנה של פטירתה של סבתא אבל למרות שאין שום.כי הבן שלה רחוק ויש לה בן יחיד. השאלה מתי מתענים ביום האזכרה או בערב האזכרה??
תשובה
אין צורך להתענות על סבתא, העיקר הוא שתעסוק אותו יום בתורה וגם בלילה שקודם לו.
שאלה - 173194
לכבוד הרב
לפני כשנה וחצי עשיתי טיפול המשך אצל קוסמטיקאית היא טוענת שאני חייבת לה כסף למרות שאני בטוחה שלא ויש אי הבנה בנינו עד היום מדברת עם אנשים שחייבת לה, מה לעשות?

תשובה
הדרך הנכונה היא להציג בפניה את הקבלות ששילמת.
שאלה - 173193
לכבוד הרב שלום רב
מה מברכים על פלפל שיפקה ועל עוגה מפצפוצי אורז?

תשובה
אינני מכיר את המרכיבים כלל.
שאלה - 173192
לכבוד הרב שלום רב
תודה לרב שענה לא להאמין בקללות ממשיכה בתפילה לזיווג תודה לד שאני חרדית.

תשובה
ברוכים אתם להשם.
שאלה - 173191
האם הפוסקים שרואים מהעיר העתיקה רק קצת מהעיר שלא מוקפת חומה האם נחשבת כמוקפת כול העיר או רק מקום שרואים?
תשובה
לא די בכך שרואים את העיר, אלא צריך שיהיו בתי מגורים תוך קילומטר אחד מהבית האחרון בעיר.
שאלה - 173190
לכבוד הרב שלום רב
שלום לרב האם כל פעם שרב לוקח ספר או הולך לשירותים לעמוד שוב ושוב שאני לומד?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 173189
לכבוד מו"ר.
אדם שמעונין ללכת לישון, לקום אחרי חצות כדי לומר תיקון חצות בלבד ולחזור לישון עד הבוקר- כיצד ינהג לענין ברכות השחר?

תשובה
ברכות השחר יברך בבוקר בסמוך לתפילת שחרית. אך כשמתעורר משנתו בחצות לילה לומר תיקון חצות, עליו לומר תחילה את ברכות התורה. ואם חזר לישן בלילה וקם בבוקר עליו לברך שוב ברכות התורה כיוון שישן בשעות הלילה.
שאלה - 173188
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בביהכנ"ס דרכי תורה ברחובות משתוקק ציבור גדול שהרב ימסור שיעור.כיצד ניתן לארגן דבר זה?

תשובה
העורך, בבקשה בקשות מסוג זה יש להפנות למדורים הקבועים בימין הגליון.
שאלה - 173187
לכבוד הרב
שבוע טוב הרב השכנים גויים יורדים לנו לחיים כבר 21 שנה ואין לנו אפשרות מבחינה כספית לעבור משם המשטרה עצרה אותנו בשבת בגללם מה עושים?

תשובה
תשכירו את דירתכם, ותשכרו במקום אחר.
שאלה - 173186
שלום לכבוד הרב
אני לובש טלית קטן מרשת היא יותר נוחה לי האם יש בעיה בטלית כזו ? או שחייב טלית כותנה או צמר בערב אחרי מקלחת האם חייבים לחזור וללבוש טלית קטן ?

תשובה
בהחלט בעיה הלכתית. מכיוון שאינה עשוייה אריג. ב, נהגו ישראל קדושים ללבוש טלית קטן בכל שעות היממה.
שאלה - 173185
שלום לכב. הרב שליטא . מה היתה הסיבה שתפילין של ר"ת כתובים עם הויות באמצע . מה כוונתו ר'ת בכך ?
תשובה
משום הויו"ת יהיו סמוכות, דהיינו "והיה" כי יביאך "והיה" אם שמע.
שאלה - 173184
לכבוד הרב
בתי מגיעה לגיל 3 ב"ה. על מה עלינו להקפיד איתה.מבחינת צניעות-חצאית עד איזה אורךשמלות?

תשובה
אורך רגיל לבנות גילה, ותגרוב גרביונים.
שאלה - 173183
לכבוד הרב ישיבת הסדר בן 21 נפגש עם בחורה כבר שנתיים מדברים על חתונה אבל אין להם הכנסות כלל, היא לומדת הוראה שנה שניה.
תשובה
יותר מכל מטריד מאוד שהם "יוצאים" זמן כל כל ממושך ללא נישואין והדבר אסור וגורם חמור ביותר.
שאלה - 173182
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חוץ מכבודכם, חדר שהיה בו כיור ששימש כבית הכסא ועכשיו מעוניינים להחזירו לשימוש רק ככיור לרחיצה - האם יש בו רוח רעה בחדר הזה והאם ניתן לשנות זאת?

תשובה
עיין שלחן ערוך סימן פ"ג ופ"ד. ובמפרשים שם, שיעקור האסלה, ויצבע את את הכתלים ומותר. כי בזה יהיה שינוי מעשה.
שאלה - 173181
לכבוד הרב
האם אפשר להתפלל תפילה פעמיים?
היום אחד המתפללים אמר לי שמותר להתפלל פעם נוספת מנחה עם המניין השני בתנאי שאני מחדש משהו בתפילההאם יש ממש בדבריותודה לכבוד הרב

תשובה
חלילה וחס, זה ברכות לבטלה בהחלט, ועוון חמור הוא.
שאלה - 173180
לכבוד הרב.גרושים.הילדים הקטנים הולכים לגרוש כל שבת שנייה.הסבתא נמצאת שם.בשבת נעלה ילד בן 3 באמבטיה.המשטרה והרווחה לא עושים כלום.חסרת אונים.מה לעשות
תשובה
בפעם הבאה שהדבר יישנה תתלונני מחדש.
שאלה - 173179
לכבוד הרב
למדתי מקצוע ושנים לא עובד כשכיר. צריך לחזור על החומר תקופה כדי לחפש עבודה (ובנוסף ללמוד אנגלית ).
מצד שני חושש לביטול תורה , ופגיעה בהתעלות ובקדושה. איך לנהוג?

תשובה
להתעסק במה ששייך לפרנסה לא נקרא ביטול תורה.
שאלה - 173178
שבוע טוב כבוד הרב! יש שיעור תורה בבית כנסת במשך שעה עם רב וכל אחד מהקהל שואל שאלה בדרך כלל בהלכה והרב אומר כן או לא ולא מרחיב ככה מתנהל כל השיעור זה בסדר או להחליף שיעור?
תשובה
גם זה טוב, ובמקביל תלך גם למקום אחר בשעה אחרת ללמוד יותר לסברא.
שאלה - 173177
שלום לרב , אני לא אוהב לשתות יין ולכן מקדש ומבדיל על תירוש האם כדאי להתאמץ ולשתות יין אדום יבש אעפ"כ?
האם יש בכך מעלה מיוחדת ביותר מאשר תירוש?

תשובה
תשתה מה שהנך אוהב ומתאים לך.
שאלה - 173176
שלום לכבוד הרב
האם בן שנפטר לו אביו ונמצא באמצע השנה יכול לשמוע שירים בפורים?

תשובה
נהגו להימנע מכך.
שאלה - 173175
שלום לכבוד הרב
אחי הגיע אלי בשבת ברכב לא הצעתימרצונואמא שלי אמרה לי לתת לו אוכל לקחתאליו הביתה. כמובן ברכב אמרתי שאסור
נהגתי נכון תודה לרב הנכבד

תשובה
מי שמורד באבינו שבשמיים הנותן לנו חיים, לא מסייעים לו למרוד.
שאלה - 173174
לרב מתעצלת ללכת למקוה בשביל סכינים או כפות, האם אפשר להשאיר דלי בחוץ שיתמלא מי גשם ולטבול בו?
תשובה
בשום פנים ואופן לא מועיל כי הם מים שאובים ןאסור, וצריכים להטבילם במקוה כשר.
שאלה - 173173
שלום לכבוד הרב עד כמה כיבוד אב ?כשאבא נוגע בילדות שלי צעקתי עליו לא מוכנה שיתקרב אליהם לא בריא בנפשו
תשובה
צריך להשגיח ולהרחיקם ממנו.
שאלה - 173172
שמעתי מאדם ירא שמים שלא נכון מה שעושות היום בנות חרדיות שיוצאות בקבוצה למסעדות לא רק מבחינת כשרות אלא שאמר שאין הבדל בין ללכת לארוע מעורב לבין מסעדה שיש בה גברים, זה נכון?
תשובה
הלואי והיו יודעות כמה קלקולים יש בכך, וכמה תקלות נגרמות מכך. השם ירחם.
שאלה - 173171
לכבוד הרב
חצי שנה שומר הברית ולא נכשל באינטרנט. מתפלל וקובע עיתים במשך 9 שנים. למה דווקא עכשיו אחרי שנים של כשלונות יש בעיות בפרנסה וגם השיער נושר והזקן מלבין? אשמח לחיזוק

תשובה
לקרוא הרבה ספרי מוסר.
שאלה - 173170
האם אישה גרושה שלא נשואה בשנית מדליקה נרות שבת בברכה
תשובה
בהחלט כן. ואם נמצאת עם משפחה נוספת בחדר אחר או במטבח.
שאלה - 173169
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אחרי סיום האחרוחה ולפני ברכת המזון בשבת, מותר לשים את הלחם בשקית שלא יתייבש, ולהשאיר חתיכה כלשהי בשביל ברכת המזון?
שבת שלום

תשובה
אפשר את הכל להכניס לנילון ולהניח על השלחן.
שאלה - 173168
כבוד הרב
הבת קנתה בית במחיר סביר יש דירה נוספת באותה קומה שניה גם הבת השניה רוצה לקנות שם בית בגלל המחיר אך יש לה חשש פגיעה בפרטיות שתגור על יד אחותה אני תומך בקניה מה הרב ממליץ

תשובה
אין תשובה חד משמעית, כי התשובה תלויה בגורמים רבים.
שאלה - 173167
לכ' הרב
לאשתי קשיי קשב וריכוז. בתחומים מסויימים לא מתפקדת - עד שאני כועס, וגם אז לרוב לא קורה כלום. היא פשוט לא יכולה. חז"ל מזהירים מאד שלא לכעוס, אך גם היום כעסתי. מה עושים?

תשובה
יש לזה תרופות גם טבעיות.
שאלה - 173166
לכבוד הרב שלום רב אני בת 58 וחצי ולא הולך לי בשידוכים שההורים היו בחיים קיללו אותו שלא אתחתן לעולם עשיתי להם צרות האם בכל זה אני רוקה??
תשובה
לא להאמין בקללות.
שאלה - 173165
לכבוד הרב שלום רב
כבודו בפניה נרגשת, הרופאה הובחנה אצל אמא את מחלת אלצהיימרהרופאים אומרים שאין תרופה ואני טוען שכן תפילה,תשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה.
מה לעשות?

תשובה
להתפלל.
שאלה - 173164
שלום כבוד הרב ,האם יש הנהגות מסוימות ל"פורים הקטן " ?
תשובה
עיין פורים בציון. אין תחנון, ושמחים בו מעט.