שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


כ"ב/תשרי תש"פ

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 186964
לכבוד הרב שלום רב
מתי מסירת הפתקים היום בכתר או מחר שמחת תורה בכתר ?

תשובה
מחר יום שני הוא שמיני עצרת בכתר מוספים במילת "אחד" בשמע ישראל.
שאלה - 186408
לכבוד הרב שלום רב,
בספר הקדוש סוכת ציון ציין הרב טעם ל-”חתן מעונה” עפ”י הסוד. מה הטעם עפ”י הפשט? מה מעלתו?
שבת שלום וחג שמח.

תשובה
דע שיש סדר מופתי בעליות בשמחת תורה לספר תורה, מעלים כהן, לוי, שלישי רביעי, ועתה עולים מוסיפים וחוזרים על הקריאה מתחילה ועד פסוקי "מעונה". אותם אינו קורא אלא חתן מעונה הוא אחרון העולים שקודם לחתן תורה. ו"חתן מעונה" נקרא "סמוך".
חתן מעונה עולה שלשת הפסוקים מעונה... וישכון... אשריך ישראל... עד תדרוך.
עתה עולה חתן תורה וקורא כל הקריאה מתחילת הפרשה ועד סופה ומסיימה והוא הנקרא "משלים". ואחרים מיד עולה "חתן בראשית".
נמצאו שלשה חתנים מעונה, תורה, בראשית, בזה אחר זה.
שאלה - 185680
לחברים היקרים די בכל אתר ואתר, לעובדים המסורים אשר בדורש ציון, לצוות היקר של תלמידי חכמים גדולים העוסקים בעריכה, בהגה, בסידור ובעימוד, בהדפסה ובהוצאה לאור של הספרים הקדושים, לכל המשתתפים באתר, השואלים המשיבים, המייעצים, לכל אחינו היהודים אשר בגולה, ולכל עם ישראל.
תשובה
תבורכו בברכת שנה טובה ומבורכת, תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, יחדש הקדוש ברוך הוא עליכם ועלינו ועל כל ישראל, שנה טובה ומתוקה, שנת פדות, שנת גאולה וישועה.
יקבל השם יתברך את תפילותינו ברחמים וברצון, ויחוס על עם דל ואביון המוקפים אוייבים ושונאים מכל עבר ופינה. ויגאלינו גאולת עולמים.
ישמור אותנו מיצר הרע, ומכל עוון ומכשול, ידריכינו בדרך טובה וישרה, וינחנו בדרך האמת, יטע בלבנו ובלב בנינו יראתו ואהבתו תמיד.
יפקוד בבנים זכרים זרע של קיימא לכל בניו ובנותיו החשוכי בנים בלי צער וטורח, ימציא לכל הפנויים והפנויות מעמו ישראל זיווגים טובים והגונים, ויתן בלבם להחליט נכון ובזמן את שנכון ומתאים.
ישפיע על כולכם חכמה בינה ודעת טהורים ממרומים, לעבדו בלב שלם לשם שמים, ונגדל את בנינו ובני בנינו בדרך התורה והיראה.ללא שום תערובת חול בקודש.
יפתח השם יתברך לנו ולכם את אוצרו הטוב מהשמיים לתת פרנסה טובה בנחת ובשלווה, בכבוד ובהיתר, בלי בושה וכלימה, ויתן ברכה בכל אשר נעשה.
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. כתיבה וחתימה טובה.
זכרו עשרה ימים מליל ראש השנה שערי שמים פתוחים וי"ג מדות של רחמים מאירים, נתפלל לפניו בכוונת הלב. חזקו ואמצו.
יהיו לרצון אמרי פי דברי בן ציון מוצפי, המתפלל תמיד לשלומכם.
ירושלים עיר הקודש תובב"א. ערב ראש השנה תש"פ.
שאלה - 185388
מורנו ורבנו הדגול, אתמול היה כנס לבוגרי ישיבת פורת יוסף, והגאון מרן הרב משה צדקה שליט"א מחה בתקיפות על מעשה הרפורמים, ומאוד עודד אותנו. שיש עוד מי שצועק בפומבי על זה.
תשובה
ראש הרפורמים השקרן והרמאי אומר ומעליל על הגאון חכם שלום שליט"א, שהוא מסכים על כל מה שהוא עושה.
א, וכי חכם שלום התיר לפנות לערכאות?
ב, וכי חכם שלום התיר לפרסם תמונות דוגמניות חילוניות?
ג, וכי חכם שלום התיר לחלל קדושת בתי הכנסת?
ד, וכי חכם שלום התיר לערות תכניות טלביזיה מקולקלות?
ה, וכי חכם שלום התיר לפרסם תמונות של בנות ישראל באינטרנט?
ו, היש גדול בישראל שיתיר כל זה? רק שוטה רשע וגס רוח יטעון זאת.
אכן יתומים היינו ואין אב!!!
יש להקיא מתוכינו את כל המורדים בהשם יתברך ובתורתו.
שאלה - 183341
לכבוד הרב שלום
שלמא רבה למורנו נר"ו
הביאו היום אב תשע"ט, לאחד מגדולי ישראל ספר נחמת ציון ושמח הוא מאוד, אמר למביא - מהיכן ידעת לקלוע לטעמי.

תשובה
תודה לבוראינו.
שאלה - 186988
לכבוד הרב שלום רב
בבית הכנסת (מעריכים)מאריכים בהקפות האם להישאר איתם או עדיף ללמוד בזמן הזה ?

תשובה
מצווה רבה להשתתףעם כולם לרקוד ולשמוחבשמחת התורה.
שאלה - 186987
שלום הרב. חטאתי… 10 שנים ברצף יום אחרי יום. בזמן האחרון אני שומע המון שיעורים של הרב עובדיה יוסף זצ"ל וזה גרם לי לחזור בתשובה. מהי הדרך שדרכה אתקן מה שפגמתי?
תשובה
תלמד בספר יסוד ציון.
שאלה - 186986
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לעשות מים אחרונים בסוכה כמובן לא על השולחן? תודה רבה

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 186985
לכבוד הרב
פיתקא טבא
יש חשש שירד גשם הלילה או מחר האם אפשר להוריד את הסכך והתמונות מהסוכה כעת?

תשובה
לא מורידים, לא מאזינים לרדיו, לא מפחדים מגשם.
שאלה - 186984
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
טבלתי אחר עלות השחר גם עבור החג, זה תופס או לטבול שוב?

תשובה
לטבול עכשיו מיד.
שאלה - 186983
לכבוד הרב שליט"א
הבעל צריך לחבוט בבני המשפחה עם הערבות של הושענא רבה? מה אישה צריכה לעשות היום? האם לנענע את ארבעת המינים? (ספרדי. סוכה - האם נכון לכבד אותה יותר היום וכיצד

תשובה
חס ושלום. והיא תחבוט בו במחבת ולהיכן נגיע??? קוראת תהלים, ויושבים בסוכה היא גם היום דירתינו עד שהולכים לבית הכנסת.
שאלה - 186982
לכבוד הרב
חג שמח למה משה רבנו לא ברך את שבט שמעון תודה

תשובה
חג שמח.
שאלה - 186981
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בד"כ אני מצליח להישאר ללמוד כל הלילה הלילה למרות שנחתי לפני לא הצלחתי ללמוד כל הלילה היה לי נורא קשה אז הלכתי לנח כדי להיות ערני בתפילה האם נהגתי נכון

תשובה
חג שמח.
שאלה - 186980
לכבוד מרן שליט"א אנחנו הרבה בני משפחה ובעה"ב רוצה שהסעודות יהיו בסוכה מתי פוסלים את הסוכה ואיך פוסלים ובזכותו של מרן ישבנו כל בני המשפחה וקראנו ספר דברים מיד בצאת השבת
תשובה
אחרי השעה 5.00 תוריד מהסכך ותשאיר אויר פנוי בגודל מינימום 32 על 32 סנטימטר. ואז יכולים אתם לשבת בשטח שהיה סוכה ולסעוד את סעודות החג.
שאלה - 186979
רפוש ופתקא טבא לכבוד הרה״ג שליטא, מחר לאחר התפילה עורכים בסוכת בית הכנסת סעודה ״כיד המלך״. בעלי רוצה להיות שם, האם נכון וראוי לבקש ממנו שיבוא לסעודת החג בבית ולא ישאר?
תשובה
זה מנהג לא טוב, כי כך מקלקלים את שמחת החג בבתים, זו אחת הסיבות שהבנים והבנות מתפזרים והולכים כל אחד לדרכו ואינם שומעים בקול הורים ומורים. וצועקים ההורים מדוע הילד יצא מהדרך והבת אינה מקשיבה. הגיעה העת לבטל נוהג פסול זה.
שאלה - 186978
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קראתי את השמו"ת ב5:10 בבוקר עלות השחר לפי זמני הלוח ב5:35 האם לחזור על השמו"ת? תודה רבה לרב

תשובה
יצאת ידי חובתך.
שאלה - 186977
הרב. בני לומד בישיבה עיין בספר וכשבא להחזירו למקומו ראה שהמקום נעול. ולא יכל להשאיר מחוץ לבית המדרש מחשש שיעלם וכד..הביאו הביתה לשמרו ולהחזירו האם יכול ללמוד בו בבית?
תשובה
כן.
שאלה - 186976
לכבוד הרב, מה יש לאישה לומר ולעשות ביום הושענא רבה? תודה וחג שמח
תשובה
ספר תהלים.
שאלה - 186975
קנו בשבילי בגד בחול המועד ללא ידיעתי וללא שבקשתי כלל גם לא לפני החג וגם לא הייתי נזקקת לבגד זה...מה לעשות האם הוא מותר אחרי החג כשאצטרך או עדיף להעביר ולא להינות מכך?
תשובה
אחרי החג מותר.
שאלה - 186974
שלום לכבוד הרב
לילדה בת 10 יש מבחן בלשוןצריכה להשלים ספר ש.ב מותרלכתוב ולהתכונן איך שחוזרים המבחן .תודה לרב בריאות .

תשובה
חס וחלילה.
שאלה - 186973
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום ממש דחוף וחשוב מתי אפשר להסתפר ולהתגלח זה ממש משגע וחם לי עם זה
תשובה
בצאת החג.
שאלה - 186972
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לגרושה לענוד טבעת נישואים של אמא שלה שנפטרה?

תשובה
מותר.
שאלה - 186971
שלום לכבוד מו"ר
האם בשבת ויו"ט מותר לשפשף הדסים זו בזו עם הידיים על מנת שיצא מהם ריח כמו שצריך ויהיה ניתן לברך כראוי? (ועל הדרך וייתכן וחלק מהעלים יהרסו או יתלשו) חג שמח!

תשובה
לצורך הרחה מותר.
שאלה - 186970
לכבוד הרב שלום רב
האם זה בסדר לקחת ילדה קטנה בת 3 לקולנוע לסרט ילדים מצויר יחד עם בני דודים שלה?

תשובה
אוי ואבוי. בקולנועע ישנה חברה לא טובה ובעל השפעה שלילית ביותר.
שאלה - 186969
כבוד מורנו ורבנו
אני מנסה להעביר תרומה אליכם לתלמידי חכמים עניים במייל ולא קיבלתי תשובה שנמסר הכסף עוד לפני שבת
כמה צריך לתת?
נשמח שהרב יברך אותנו
תודה לרבנו שמאיר דרכנו

תשובה
חזקו ואמצו.
שאלה - 186968
לכבוד הרב מוצפי שליט"א לא הצלחתי להיום ערה כל הלילה. קראתי עד 22 ס.דברים ואחכ ס.תהילים שלם בסוכה נרדמתי וקמתי בנץ והתפללתי בבית..עשיתי טעות ? היה עדיף להשאר ערה?
תשובה
זכות גדולה בידך.
שאלה - 186967
לכבוד הרב מועדים לשימחה האם לאחר תפילת ערבית אנחנו האבלים נצא או נישאר להקפות??
תשובה
לא משתתפים בהקפות.
שאלה - 186966
לכבוד הרב, כשכבל מאריך מחובר לשעון שבת ומצד שני פלטה, האם ביו"ט כשהשעון כבוי מותר לנתק את הפלטה מהכבל? כשבעצם בחיבור בין הפלטה לכבל בוודאות אין ניצוץ כי לא מנתק מהשעון
תשובה
מותר.
שאלה - 186965
לכבוד הרב
בסיום כל סעודה שעושה המוציא על מה שנשאר כל דבר שאוכל מיד אחרי הסעודה מברך כרגיל לא פוטר כמו בסעודה?
תודה

תשובה
הכל מחדש יש לברך.
שאלה - 186963
לכבוד הרב: מחילה אך לא מוצאים במאגר. ומבקשים אם לא קשה לרב לכתוב שוב לתועלת הציבור שיהיה מובן. האם 5 עולים ועוד 3 חתנים ועוד מפטיר סה"כ 9 עולים ללא מוסיפים
ילמדנו רבנו תודה

תשובה
תשובה 186408 נמצאת בראש העמוד,
ואחזור שנית, חמשה עולים, חמשה מוסיפים, שלשה חתנים, מפטיר אחד.
שאלה - 186962
לכבוד הרב
חיי הנישואים שלי היו טובים ופתאום אשתי התהפכה וחושדת בי בעוון שלא עשיתי
ואנחנו מבקשים מפי רוח קודשו של הרב שיכריע בדבר כי תשובת הרב תכריע את האמת אנא הרב ..

תשובה
בלי נדר בצאת החג. השם ישמרכם.
שאלה - 186961
כב' הרב, אני בתשובה 9 שנים בת 25, מתלבטת לגבי שידוך שפגשתי, גר בארה"ב רוצים להתחתן אך עליי לחכות עד שנה עד שאקבל אישור כניסה לשם. עד אז הוא יגיע למפגשים בישראל. האם לחכות?
תשובה
לא לחכות שנה, זה אסור בהלכה.
שאלה - 186960
האם ניתן להעביר ס"ת מבית כנסת אחד למשנהו לשם הוצאתו להקפות, או שמא אין עניין
וזאת עקב כך שלא מתקיימות תפילות החג בבית הכנסת בו נמצא הספר.
הספר יוחזר למקומו למחרת היום.

תשובה
אם ישלכם שלשה ספריתורה,אין לטלטלו חינם.
שאלה - 186959
לכבוד הרב: האם ילדים מתחת לגיל מצוות ניתן להעלות אותם לתורה אחד אחד מכיון שהכינו את הקריאה. או לפרוס טלית על כולם.
תשובה
לפי רצון הציבור.
שאלה - 186958
לכבוד הרב: האם קטן עולה לתורה לכתחילה גם בחגים ובמועדים כמו בשבת. הבן שלי בן 9 לימדתי אותו עליית ולאשר אמר...האם יעלה עלייה רגילה או לעלות אותו מוסיף
תשובה
ילדים עולים מוסיפים.
שאלה - 186957
לכבוד הרב: כמה עולים צריכים לעלות בקריאת התורה בשמחת תורה. והאם 3 החתנים מעונה תורה ובראשית הם בנוסף. זאת אומרת 5 עולים ועוד 3 סה"כ 8 עולים. אם הרב יכול לעשות סדר בדברים
תשובה
עיין במאגר התשובות מלפני יום.
שאלה - 186956
שלום לכבוד הרב
האם מותר לקרוא את קריאת השמו"ת לפני התפילה (לפני הנץ) הן בהושענא רבה ובן ביום שישי רגיל? תודה רבה לרב

תשובה
בתנאי שהשחר עלה.
שאלה - 186955
לרב שליט"א מזל שהקשבתי וסיימתי את ספר דברים כבר ב9.20 בבית כנסת התחילו ב11 סיימו ב1 לגבי 2 מקרא 1 תרגום הבנתי מהרב שהם לא יעשו האם ללכת למניין אחר שעושים מספר או לעשות מחומש?
תשובה
כל אחד אומר באופן פרטי במשך היום שנים מקרא.
שאלה - 186954
כתרכיריים חשמליות שמתכנן אותו לפני החג בשעון שבת לבשל ביו"ט. האם מותר לשנות את עוצמת האש או שמא בגלל שמדובר בחשמלי אסור לשנות?
תשובה
הוא עושה תוספת של סלילים בוערים ואסור. רק כשהוא כבוי.
שאלה - 186953
שלום לכבוד הרב
בני ציון יגילו במלכם! תודה לרב על כל הזמן שמשקיע!
הולך לפי דברי הרב וספריו המחכימים. הרב כתב בסוכה שיש להתברך ביום זה. האם הרב יוכל לברך בשעת רצון זו? פתקא טבא

תשובה
בירכתי ליד הספר תורה את כל ישראל.
שאלה - 186952
בבית כנסת שלי בשמחת תורה שותים ערק וודקה וכל מני דברים משכרים בטענה שזה "עוזר להם" לשמוח ולרקוד לכבוד התורה והכל זה בבית כנסת אם זה מותר? להישאר שמה או לוותר על הקפות?
תשובה
תברח משם, אש בוערת והשכינה צועקת.
שאלה - 186951
לכבוד הרב
בבית כנסת מסוים נהגו היום בערב אחרי ערבית לעשות קידוש ולאכול דברים קטנים ואז לרקוד ולשמוח עד שעה 9 10 בלילה אם זה לפי הלכה ככה נהוג לעשות??

תשובה
לפי ההלכה מותר אם אוכלים 30 גרם מזונות.
שאלה - 186950
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חג שמח ופתקא טבא, איזה ערבות הם סגולה לזרע קודש בר קיימא? של הלולב? של החבטות? ואם כן צריך שעשו בהם את המצווה, או כל ערבה? ואיך עושים את הסגולה? תמצית?

תשובה
ערבות שהשתמשו לחבטה.
שאלה - 186949
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשמחת תורה האם אפשרי ורצוי להעלות את כל קהל המתפללים? כמו שעושים בהרבה מקומות ?
את הערבה טוב לשים מעל דלת הכניסה? הלולב לשמור מחוץ לנרתיק?
תודה לרב

תשובה
א, להעלות רק חמשה נוספים. ב, נכון, נכון.
שאלה - 186948
כבוד הרב
1.האם זה בסדר לאשה לאמר את האידרא רבה ואידרא זוטא?
2.קראנו ספר דברים עד 11:30 האם זה בסדר?
3.האם יש חיוב לקרוא עוד תהילים או שיכולה לישון?
האם כל היום מסוגל לתפילות

תשובה
אין חיוב לאשה.
שאלה - 186947
לכבוד הרב
שלום וחג שמח לרב העברתי תרומה לישיבת הרב עבור צדקה לעניים.

תשובה
תזכו למצוות, חתימה טובה.
שאלה - 186946
שלום לכבוד הרב
שלום כבוד הרב האם היום בלילה הושענא רבה בקריאת תהילים אפשר להגיד לעילוי נשמת.

תשובה
אין צורך בכך. כי אנחנו על כף המאזניים.
שאלה - 186945
כבוד הרב האם מועיל לסיים ביחד עם אישתי את התהלים או כל בנפרד. אנחנו קוראים בבית, צריך לקרוא את התפילות וקטעי הסליחות בסוף כל ספר?
תשובה
בהחלט כדאי.
שאלה - 186944
אני ואשתי נמצאים בבית הורי אימי לא נמצאת פה ורק אבי ואחותי הקטנה בת 11 נמצאים בבית והלכו לישון
האם אני יכול ללכת לבית הכנסת ולהשאיר את אשתי לישון כאן או שיש בעיה מבחינת ייחוד

תשובה
אפשר להקל. וטוב תעשה אשתך שתנעל אם אפשר את החדר בו היא לנה.
שאלה - 186943
לכבוד הרב מוצפי שליטא נוהגת להתפלל שחרית מה עליי לעשות בשבת אם רוצה לשתות קפה אחרי התפילה ? מטעמי בריאות לא יכולה מיץ ענבים ויין קשה לי
תשובה
תשמעי קידוש ממישהו.
שאלה - 186942
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אומרים תיקון לאה בהושענא רבה?

תשובה
נכון.
שאלה - 186941
שלום לכבוד הרב
מעוברת אכלנו בשר בצהרים מאוחר מאוד מהרגיל הקאתי מעט מהאוכל התבלבלתי בשעות ויצא שאכלתי חלב לאחר 5.45 5.30 ולא שש
פעם ראשונה מה עלי לעשות כדי לכפר מה על העובר?

תשובה
הפוסקים דקדקו בלשונו של רבנו הרמב״ם ז״ל שכתב ״כמו שש שעות״, ולכן אם בדיעבד אכלת אחר חמש שעות וחצי אין בידן שום עון.
שאלה - 186940
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קראתי ברוך השם ספר דברים (עד12) מקווה שעשיתי את זה בסדר.. לגבי ערבית שמיני עצרת אפשר לעשות בבית?

תשובה
אשה יכולה להתפלל בבית.
שאלה - 186939
לכבוד הרב, אישה לא חייבת אך מתפללת 3 תפילות, האם מוגבלת בזמני קריאת שמע בבוקר? לעתים קמה מאוחר או לא מספיקה ורוצה לקרוא לפני שמונה עשרה. האם יכולה?
תשובה
אשה אינה מוגבלת בשעות, אלא עליה לומר פעם אחת ביום ופעם בלילה בשעה פנויה.
שאלה - 186938
לכבוד הרב שלום רב
רוצה להכין בשר לחג הראש כולל אומר בשמו של הרב שבשר בהשגחתך לא מיועד לאברכים מבקשים אנשי הכולל לדעת אם הרב אמר דבר כזה ונחפש אחר ואם לא אמר ורק ראש הכולל חושש

תשובה
מעולם לא אמרתי, ואם היה חשש הייתי מפרסם אזהרה, חבל שביום הקדוש הזה מפרסמים לזות שפתיים בלי שום בסיס.
שאלה - 186937
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מאז שבעלי רכש חנות לפני כשנה אבא שלו מתנכל אלינו, עושה מניפולציות מאוד לא נעימות כדי שבעלי יביא לו דברים בחינם מהחנות. מה הרב מציע לעשות ?

תשובה
קדושת המועד.
שאלה - 186936
לכבוד הרב
תודה לרב שברכני שאצום את כיפור ללא שום קושי.
בהריון חודש 7, סגולה ללידה קלה - לשמור את האיתרוג איך שהוא או לעשות ממנו ריבה ולאוכלו בזמן צירים?
תודה וחתימה טובה!

תשובה
בהצלחה רבה, בהחלט כן.
שאלה - 186935
כדאי לחבוט לבד אחר תתקבל או עם הציבור בסוף התפילה?
תשובה
אל תפרוש מן הציבור.
שאלה - 186934
שלום לכבוד הרב
תודה לבורא עולם על חכמי ישראל האמיתיים.
תודה לכבוד הרב ולכל הצוות על הכל.
כמה טבילות צריך לטבול מחר בערב חג, לכבוד החג הקדוש.
תודה

תשובה
חמש טבילות. א, לשם טהרה. ב, לתיקון הכעס. ג, למיתוק הגבורות במימי החסד. ד, לפשוט בגדי החול. ה, לקבל תוספת יום טוב.
שאלה - 186933
לכבוד הרב
את ההושענות להקפיד שההדס וערבה לא יהיו מחוברים ללולה בחוט? ואם כן למה?

תשובה
חמש בדי ערבה קושרים בנפרד. הלולב ומיניו קשורים כמו בכל יום.
שאלה - 186932
לכבוד מרן שליט"א גמר חתימה טובה אני ואשתי קראנו ביחד ספר דברים האם היא תקרא גם את האדרא או תהילים? בתודה לרב וכן לעורך היקר
תשובה
יכולה בהחלט לקרוא כמה שתרצה.
שאלה - 186931
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סיימתי לקרא את ספר דברים בשעה22 האם אפשר להתחיל לקרא ספר תהילים?
תודה לכבוד הרב

תשובה
כן.
שאלה - 186930
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב האם מותר להוציא את השולחן מהסוכה לאחר הלימוד בליליה

תשובה
מחר לקראל ערב.
שאלה - 186929
לכבוד מורנו הרב שליט״א שלומו יסגא לעד. מהם האסונות הנוראים בלכתם באופן טראגי של בחורי חמד לקראת סיום חג הסכות. מי באש ומי במים, מי בסקילה ומי בחניקה. וכן אם ובתה ועוד לא עלינו?
תשובה
ידידי היקר, עון ביטול תורה הוא יותר מהכל. כי בתלמוד ירושלמי נאמר ״ויתר הקב״ה על עבודה זרה, על גילוי עריות, על שפיכות דמים, ולא ויתר על עון ביטול תורה. שנאמר ויאמר השם על עוזבם את תורתי. והמבין יבין.
בתקווה לבשורות טובות ישועות ונחמות בצ׳ערייך ירושלים.
שאלה - 186928
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
האם יש זמן מועדף לפירוק הסוכה ?
ומתי צריך לפרק אותה
והאם יש סדר בפירוקה ?

תשובה
קדושת המועד.
שאלה - 186927
לכבוד הרב
מחר אחרי שעת מנחה גדולה צריך עדיין לאכול ולישון בסוכה למי שזהיר בכך?

תשובה
כל היום עד השקיעה.
שאלה - 186926
לכבוד רבינו מוצפי שליט"א.
אני מסתובב נגד כיוון השעון וכל הקהל עם...
להמשיך כן?

תשובה
בלי פירסום הכל בצינעא.
שאלה - 186925
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם בכל ימי סוכות מוסיפים בברהמ"ז הרחמן יזכנו לישב בסוכת עורו של לויתן וכו' והרחמן יגיענו למועדים אחרים או רק בחג הראשון?

תשובה
כל ימי החג. ישפיע עלינו… יקים לנו…
שאלה - 186924
שלום לכבוד הרב.
האם אומרים חביט חביט ..פעם אחת או חמש פעמים ?

תשובה
חמש פעמים בכל חבטה תאמר פעם אחת. והם חמש ערבות אגודות בחמש חבטות.
שאלה - 186923
לכבוד הרב מוצפי.
האם יש עניין לקחת ערבות מורביות כ2 מטר לחביטת ערבה ?

תשובה
ערבות רגילות.
שאלה - 186922
לכבוד הרב שלום רב.
מה סדר הלימוד ללילה לגברים ?
ומתי לכתחי' לקרוא שניים מקרא ?

תשובה
עיין בספר קריאי מועד להושענא רבה. מחר ביום שנים מקרא. אל תחכה.
שאלה - 186921
לכבוד הרב שלום רב
בכתר מלכות לרי״ח ציין ששבעה כוכבי לכת וכנגדם מחסד עד מלכות ולא ביאר בפרטיות. האם הרב יכול לציין את סדרם בבקשת מחילה?

תשובה
קדושת המועד…………… מה קורה לך.
שאלה - 186920
לכבוד הרב שלום רב ופתקא טבא
מכיון והציבור מתחילים רק ב22:30 את התיקון האם אפשר לקרוא לבד ספר דברים ולהמשיך לאחר מכן את קטעי הזוהר ואז להיות איתם ביחד בתהילים? תודה לרב

תשובה
מיד ועכשיו.
שאלה - 186919
לכבוד הרב : בבית הכנסת שלנו כבר שנים ארוכות מנהג תימן לומר את הויעבור בהקפות ליל הושענה רבה וגם בדיל ויעבור. האם יש בעייה בדבר יש גם כמה ספרדים שהם חלק מהמניין האם יאמרו
תשובה
אין לאמרו כלל מכח אזהרת רבנו האריז״ל בשער הכוונות ועיין סוכה בציון.
שאלה - 186918
לכבוד הרב שליט"א מורי ורבי שלום רב, בפרשת ואתחנן אשר נקרא הלילה בספרדברים יש את עשרת הדברות, האם לקוראם בטעם העליון כמו בקריאת התורה, או בטעם התחתון בחומש?
תשובה
יש לקוראם פסוק פסוק בטעם התחתון כפי שקוראים שנים מקרא ואחד תרגום, ולא כפי שקוראים בספר תורה.
שאלה - 186917
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לי להדביק בדבק חם פופונים לחולצת ילדים כדי ליפות אותה שתתאים לשבת וחג

תשובה
כן בהחלט. מועדים לשמחה.
שאלה - 186916
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שתי חולצות לשבתות וחגים אחת חדשה יותר מהשניה.להשתמש בחדשה יותר לשבת חוה"מ או לשמחת תורה?המחזור של יוה"כ האיר את עינינו כל כך נהננו להתפלל איתו תודה

תשובה
כתב רבנו האריז״ל שבגדי יום טוב יהיו יותר חשובים משל שבת. ובפרט שכתבו המקובלים כי בשמחת תורה יש ללבוש בגדים יקרים וחשובים לכבוד סיום התורה ותחילתה.
שאלה - 186915
לכבוד הרב
מה על הנשים לעשות במוצש"ק האם לקרוא ספר דברים בסוכה? לגבי תהילים קבוצתי של נשים בליל הושענא רבא האם לקרוא מיוחד של הושענא או רגיל ספרונים מחולק? שבת שלום וחג שמח.

תשובה
יקראותהלים כמנהגם. ויש נוהגות לומר כל הספר. וטוב אםאפשר בתחילת הלילה ללמוד ספר דברים
שאלה - 186914
לכבוד הרב שלום
כשכ' בזוהר חצאי פסוקים כבפתח אליהו וברכת הקידוש בזוהר שקוראים קודם איך קוראים

תשובה
חצי פסוק שיש משמעות לתיבות מזכירים שם שמים.
שאלה - 186913
לכבוד הרב מעוז ומגדול גודר גדר ועומד בפרץ. אנו מזרע צדיקים, מה לעשות כדי להחזיר את הבן ששומר יום כיפור ותו לא, וזה גורם לנו צער גדול. בברכת מועדים לשמחה.
תשובה
להתפלל בפתיחת ההיכל עליו.
שאלה - 186912
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
הציפורניים שלי כבר התארכו וזה מאוד מצער א

תשובה
לבני הספרדים מותר.
שאלה - 186911
לרב הגאון!
(שואל בשם ראש הכולל) מותר ששחרית בהושענא רבה יהיה בזמן מניין פועלים? (כי הציבור עייף) הבעיה שבמצב כזה גם הנענועים של הלולב בהלל יהיו לפני הנץ. מה הפתרון? תודה!

תשובה
הגאון השדי חמד דן בשאלה זו משום מעשה שהיה.
שאלה - 186910
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום, כבוד הרב. יש לי שאלה. איך נוצר בן אדם שחור עור. יש על זה פירוש בתורה?

תשובה
קדושת המועד.
שאלה - 186909
שלום לכבוד הרב
ראיתי שבשבת חול המועד לא מכוונים לקבל נשמה יתרה ב"ברכו"
למה גרע מכל שבת אחרת?

תשובה
רק כוונות של מקובלים. אך שלנו אנשים פשוטים מכוונים לקבל תוספת.
שאלה - 186908
לכ הרב מוצפי שליט"א
מחילה אם שאלתי רוצה לוודא. ... בליל הושענא רבא בכל שנה אני לומד בסוכה ואז ער עד הבוקר בבהכנ'ס . השנה מה אני עושה
רק משנה תורה ? תפילה נץ ? ישן?
ישר כח

תשובה
אל תשמה מהרגלך תלמד כלסדר התיקון בביתך.
שאלה - 186907
שלום לכבוד הרב
שמרתי בא.קשר בנייד שלי כגנבת נוכלת את מי שהביאה לי צ׳ק ללא כיסוי.אדם שיש לו זיהוי שיחה-יראה את ההגדרה שרשמתי עליה
האם זה איסור או יכול להועיל שלא יכשלו עוד?

תשובה
מותר לציין מי שעסקה בנוכלות. כדי להזהיר אחרים.
שאלה - 186906
כבוד הרב מוצפי
כהח באות ג כתב שלא חייב לקום בנקודת חצות שאין פחד מחיצונים ורק שלא יבטל הרגלו יקום האם ה"ה בחול מועד ?2 במוצא"ש מיד בצאת הכוכבים לקרוא ק"ש אחר רבע שעה מהשקיעה?

תשובה
מוצ״ש הוא ליל הושענא רבה, עליו לקרוא חומש דברים בתחילת הלילה.
שאלה - 186905
לכבוד הרב שלום רב
אבל בתוך שנה על אביו שב30 שנה האחרונות היה חתן תורה בשמחת תורה.
האם יש מניעה בשנת האבל להיות נוכח בסעודה שמקיימים בבית הכנסת ולרקוד עם סםרי התורה?

תשובה
ירקוד מעט ומהסעודה יתחמק.
שאלה - 186904
לכבוד הרב שלום רב.מועדים לשמחההאם אוכל להשלים 2 מקרא 1 תרגום
בשישי או שבת.ורק ברשותך עוד שאלהאפשרי להסתפר או להתגלח לכבוד שבתברכות לכבוד הרב לצאת הסידור החדש

תשובה
אסור להתגלח ולהסתפר בחול המועד כלל. שנים מקרא של וזאת הברכה קוראים ביום הושענא רבה. אםיש לך חוב מפרשיות אחרות תשלים היום ומחר עד ליל שמחת תורה.
שאלה - 186903
לכבוד הרב שלום רב
א. מה נעשה בשבוע הבא בחוק לישראל
ב. עד איזה שעה ראוי לסיים את ספר דברים? אמרו לי שעת זריחת הלבנה, איזה שעה זה בשעון שלנו? איך מחשבים את זמן זריחת הלבנה?

תשובה
עיין באתר. חול המועד.
שאלה - 186902
שלום לכבוד הרב..מקווה בליל הושענה רבא מה הדין?הרי כל הלילה בביכ"נ
תודה רבה וחג שמח

תשובה
רק בחג השבועות הוא חובה.
שאלה - 186901
לרב הצדיק המאיר לנו העיניים שלום ברכה וחג שמח!
אנו מתפללים לדרום, כשמנענעים הלולב מדרום לצפון וכו' האם יש להסתובב לצד שמאלי כדי שיהיה נגד כיוון השעון או לימין שכל פניות..

תשובה
היפךכיווןהשעון.
שאלה - 186900
שלום לכבוד הרב
א. מה עושים עם הערבות וההדסים הישנים לאחר שהחלפתי אותם בחדשים ב. אשה ובעלה שנסעו מחוץ לעיר האם הבעל מברך הגומל ופוטר את אשתו? תודה רבה לרב מועדים לשמחה

תשובה
טובים לשמירה בבית.
שאלה - 186899
לכבוד הרב שלום רב
בגדי זיעה ולבנים מותר לכבס ? דווקא כשאין לי מה ללבוש?

תשובה
רק אם אין מה ללבוש.
שאלה - 186898
כבוד הרב
א לאכול אחרי חצות היום (שישי) ובראשון בש"ק הקרובים לחם/בשר?
ב כל יציאה מהסוכה מברך מחדש על שתיה?
ג להתחיל ס' דברים אחרי ערבית להפסיק הב' וס' 4 או לקרוא רצוף אחר ס'4?

תשובה
בשישי ובערב חג לא אוכלים בשר. אם הסוכה בחצר אין צריך לברך שנית, כשהסוכה מחוץ לחצרואתה יצאת לרחוב מברך שנית.
שאלה - 186897
שלום ומועדים לשמחה לרב. כאשר קורא אדם את שמע ישראל בקורבנות מפני שחושש שיעבור זמן ק"ש האם מכוין שם לקיים מצוות עשה דאורייתא. ואם כן מה מכוין כאשר מגיע בתפילה לשמע ישראל?
תשובה
כן, מכווין על תנאי. וכן ביוצר על תנאי. שאם דאורייתא הוא מהתורה.
שאלה - 186896
לכבוד הרב. מיד במוצ"ש לאחר הבדלה אצטרך להדיח כילים ורצפות ורק אחכ קריאת ספר דברים. לא אספיק עד 10 בלילה.ניתן להמשיך לאחר מכן. או מיד לאחר הבדלה קריאת ספר דברים?
תשובה
תגמרו העבודה בבית ואחרי כן תקראו ספר דברים.
שאלה - 186895
לכבוד הרב שליט"א שלום רב
נופלים עלים לרצפה מהערבה ומההדס בזמן התפילה. ויש הרבה כאלו ברצפה
האם צריך להקפיד ולהזהר לא לדרוך עליהם? ולטאטא את הרצפה?
חג שמח ומועדים לשמחה!!

תשובה
אין להקפיד בזה.
שאלה - 186894
הגרלה של מחיר למשתכן היא עד יום חמישי שבוע הבא, האם אפשר להירשם להרגלה כבר מעכשיו בחול המועד?(ההרשמה במחשב דרך האינטרנט) (חששתי שמא אשכח או לא יהיה לי פנאי להירשם אחר כך)
תשובה
אסור במועד.
שאלה - 186893
מועדים לשמחה. הבנתי שהיום לא קוראים שניים מקרא ואחד תרגום - מה לומדים היום בחוק לישראל? תודה רבה
תשובה
רק חק לישראל.
שאלה - 186892
לכבוד הרב שלום רב שליט"א

בזמן האחרון מרגיש ירידיה ברוחניות הכוללת ירידיה בלימוד(הייתי קם מוקדם תהילים הלכה משנה ועוד )מה אני עושה .מרגיש עצוב ובלא חשק בגלל הירידיה.

תשובה
כל יום תלמד ספר מוסר משך חצי שעה.
שאלה - 186891
לכבוד הרב שליט"א
באים אורחים לשבת
אישתינמדליקה בשמן זית .האם אפשרי לשים בסוכה חובה או לא? והאם את של האורחים משארים בבית כי אין מקום כל כך בסוכה .

תשובה
אין להניחם בסוכה רק במתקן מיוחד בטיחותי. האורחים ידליקו בחדרים במקום בטוח.
שאלה - 186890
לכבוד הרב שלום רב
א. כסא האושפיזין האם יש צד מסוים בו יש להניחו בכותל הסוכה,
ב. האם דוקא שרפרף קטן ולא כסא גדול ומכובד

תשובה
לא משנה מה שיהיה והיכן.
שאלה - 186889
לכבוד הרב שלום רב
מה הסדר היום ערב שבת קודש?
מבחינת קידוש, וקבלת האושפזין, שלום עליכם...מה הסדר הנכון?

תשובה
לשם יחוד של מצוות הסוכה, עולו אושפיזין, שלום עליכם וקידוש.
שאלה - 186888
לכבוד הרב
מהו סדר התפלה בשבת וגם הקידוש?

תשובה
א, תפילת ערבית אתה קדשת, יעלה ויבא. קידוש ליל שבת ככל השבתות. בברכת המזון רצה והחליצנו ויעלה ויבא.
ב, שחרית של שבת רגיל, יעלה ויבא, הלל בברכה,קריאת התורה שבת חול המועד, הפטרה והיה ביום בא גוג.
ג, מוסף של חג ולהזכיר שבת וחותם מקדש השבת וישראל והזמנים. קידוש שחרית של שבת.
ד, מנחה ככל השבתות יעלה ויבוא. סעודה שלישית.
שאלה - 186887
לכבוד הרב
היום שאין שניים מקרא אפשר ללכת למקווה אחר תפילת שחרית או רק אחר חצות ?

תשובה
מהשעה 10.30 בבוקר.
שאלה - 186886
לכבוד הרב היקר
לאישה מה היא צריכה לקרוא במוצאי שבת? אם אפשר להסביר מה לקרוא במוצאי שבת ובראשון בערב בבקשה ומה לעשות ובלי נדר אעשה
תודה רבה על הסבלנות שהרב יזכה בע"ה לבריאות

תשובה
תקרא חומש דברים. ותהיה חתימה טובה. בראשון בלילה תתפלל ערבית של ״שמיני חג עצרת הזה״. אחרי התפלה קוראים בתורה ושמחים הרבה עם שירים לשמחת תורה.
שאלה - 186885
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ליל הושענה רבה לאכול סעודה רביעית לפני קריאת ספר דברים או בסיומו?

תשובה
כדאי סעודה רביעית קצרה ואחריה קריאת חומש דברים.
שאלה - 186884
שלום לכבוד הרב
שלום הרב ברצוננו לעשות תיקון ליל הושענא רבה בתחילת הלילה ולסיים בסביבות אחת וילכו לישון ויקומו בנץ החמה. האם מותר לקרוא את התהילים עם הסליחות קודם חצות.

תשובה
תהלים אחרי חצות לילה.
שאלה - 186883
שלום לכבוד הרב
מועדים לשמחה אני שואל מה מברכים על לחם כורדי דק

תשובה
תאכלנו תוך הסעודה.
שאלה - 186882
שלום לכבוד הרב חג שמח!
לגבי השאלה על שתיית יין ביום טוב לגבר האם החובה גם בליל החג וגם ביום החג? והאם צריך רביעית יין בכל פעם?

תשובה
לא חובה כלל.
שאלה - 186881
לכבוד הרב שלום.
אישה שהפילה פעמיים (לפני 40 יום).
הפלה ראשונה לפני טיפולי פוריות ואחת לאחר טיפול שני.
מה עוד ניתן לעשות כדי שתתעבר בזרע בר קיימא?
תזכה למצוות.
חג שמח.

תשובה
יום שמיני עצרת אבא שבשמיים שומע התפלות.
שאלה - 186880
שלום לכבוד הרב
האם מותר לכבס ביום ראשון ערב חג שני
תודה ומועדים לשמחה

תשובה
אסור בהחלט, רק בגדי תינוקות בגדי זיעה מותר.
שאלה - 186879
לכבוד הרב
האם מותר לעזוב אישה וילדים ביום שבת וללכת למקום שיש סוכה על מנת לישון

תשובה
בהסכמת האשה.
שאלה - 186878
שלום לרב
משפחה נתנו לי פדיון כפרות שאעביר לצדקה היום כי לא הספיקו לתת לפני כיפור.
האמת היא שהחודש הזה נגמר הכסף בכרטיס אשראי ויש לי 5 ילדים .האם אני יכול לקחת את הכסף אליי ?

תשובה
רק מי שהוא עני.
שאלה - 186877
לכבוד הרב מוצפי שלום אדם היה חילוני...היום הוא בתהליך של התחזקות כמה שנים ושואל מה התיקון... מה לעשות תודה רבה מועדים לשמחה
תשובה
אליהו כהן
כתובת דואר אלקטרוני: ellikoen1976@gmail.com
הרפורמים התעוררו ערב יום החתימה. עת ה... הגיע. זו הודעה שניה של נבלות הפה, אלה תלמידך מושחת בזוי. עושה מעשה זמרי.
ראה מסכת כתובות דף ח עמוד ב
"פתח ואמר, וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו, דור שאבות מנאצים להקב"ה, כועס על בניהם ועל בנותיהם ומתים כשהם קטנים. ואיכא דאמרי בחור הוה, והכי קאמר ליה, על כן על בחוריו לא ישמח ה' ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. מאי ועוד ידו נטויה? אמר רב חנן בר רב: הכל יודעין, אלא כל המנבל פיו ומוציא דבר נבלה מפיו, אפילו נחתם לו גזר דינו של שבעים שנה לטובה נהפך עליו ל...
שאלה - 186876
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש ענין לטרוח ולנסוע מהצפון לכותל בחול המועד?

תשובה
מי שיש באפשרותו בקלות.
שאלה - 186875
לכבוד הרב האם מותר לתפור שני כפתורים של בגד שנפלו במהלך החג הראשון ואני רוצה ללובשו גם בשבת?
תשובה
אם אין בגד אחר, זו תפירה שאינה של אומן.
שאלה - 186874
לכבוד הרב
האם מותר לילד בן 4 להסתפר בחול המועד? (תספורת רגילה, לא חאלקה)
תודה

תשובה
הבעיה אצל הספר שעושה מלאכה.
שאלה - 186873
מועדים לשמחה הרב, מצאתי מחוץ לבית הכנסת שקית עם ספרים ומזוזות, הרב אמר לשים בגניזה,בשקית היה סידור קטן יפה "תפילת ישרים"(מנצור) וספר רזיאל המלאך,אותם אפשר לשמור?
תודה

תשובה
מותר.
שאלה - 186872
לרב היקר
הניחו מספר זוגות נעליים על שקית בה דברי מאכל סגורים האם יש בעיה באכילתם?
תודה רבה

תשובה
איך בזה בעיה.
שאלה - 186871
לכבוד הרב מוצפי שליטא.
מי שיש לו מקקים בסוכה ומצטער האם פטור מלישון בסוכה ?

תשובה
הם אינם מזיקים כלל.
שאלה - 186870
שלום לכבוד הרב
האם צריך לטבול במקווה אחרי תיקון הושענא רבה לפני התפילה

תשובה
אין בכך שום חובה.
שאלה - 186869
שלום לכבוד הרב,שכחתי להודיע למנהלת שאני אקח חופש בערב חג הושענא רבה האם מותר לי לעבוד בכול זאת ?
תשובה
מפני השלום מותר.
שאלה - 186868
לכבוד הרב מועדים לשמחה קנית פלאפון בחול המועד מותר או לדחות?
תשובה
אסור.
שאלה - 186867
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם עדיף לנענע לולב יחידי בסוכה או בבית הכנסת עם כולם?

תשובה
נענועים ראשונים כשהוא אחרי הנץ.
שאלה - 186866
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום מועדים לשמחה,
האם גם בסוכה יש להדליק נרות שבת בצד דרום?
תודה רבה.

תשובה
כן.
שאלה - 186865
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חג שמח. שאלתי היא האם מותר לקנות ענבים שגדלו על יד נוכרי לצורך הכנת יין

תשובה
מותר, ולא במועד.
שאלה - 186864
לכבוד הרב שליט״א
מה הסיבה שסמתובבים נגד כיוון השעון בכפרות וכן בקבלת שבת ונטילת לולב?
תודה רבה מועדים לשמחה

תשובה
קדושת המועד.
שאלה - 186863
לכבוד מורנו הרב מועדים לשמחה!האם ראוי לומר גם ההלל עם הנענועים בסוכת ביהכנ"ס ביחידות בזמן שהציבור אומרים בביהכנ"ס או עדיף יחדאיתם ולא בסוכהחג שמח ופתקא טבא לרב וב"ב!!
תשובה
אל תפרוש מהציבור,הלל אומרים בציבור.
שאלה - 186862
לכבוד הרב שלום רב,
האם מותר לשמור את שברי הכוס ששברנו בחתונה?
תודה רבה וחג שמח!

תשובה
קדושת המועד.
שאלה - 186861
שלום לכבוד הרב
האם מותר לגלח עם סכין את בשר הלחיים שלא במקום העצמות אלא בשר בלבד , המקום שבלחיצה עם האצבע ניתן להרגיש את השיניים ?

תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 186860
לכבוד הרב שלום רב: אדם שהולך לספארי או רואה בכל מקום אחר פיל או קוף האם מברך בשם ומלכות משנה הבריות. והאם כל 30 יום יש למי שרואה לברך ברכה זו או פעם בחיים
תשובה
אנא, עיין חזון עובדיה.
שאלה - 186859
שלום לכבוד הרב.
האם מותר לאישה ללכת בלי גרביים בבית ליד המשפחה הקרובה ?

תשובה
בנים אסור להם לברך מול רגליים מגולות ולא ללמוד תורה.
שאלה - 186858
לכבוד הרב שלום ומועדים לשמחה. מחר בעז"ה אני לא עובד האם אפשר להתפלל מחר לכתחילה במניין שמתחיל ב6 בבוקר ז"א שתפילת 18 תהיה בערך ב6 וחצי כ20 דקות לפני הנץ? תודה רבה לרב
תשובה
כשאין ברירה מותר.
שאלה - 186857
לכבוד הרב מועדים לשמחה
1 בסוכה על חוטי הלבוד מותר לתלות דברים?
2 לנשוף על האוכל שיתקרר/או על בע"ח שמציקים בסוכה בשבת מותר?

תשובה
א, מותר. ב, מותר.
שאלה - 186856
לכבוד הרב מועדים לשמחה האם מותר לגזוז צפורנים לכבוד שבת הצפורניים ביד גדלו ומפריע.
חג שמח

תשובה
לבני אשכנז אסור, כי הרמ"א ז"ל אסר. אך לבני ספרד מותר כשיטת מרן ז"ל.
שאלה - 186855
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מועדים לשמחה מורינו הרב
רציתי לדעת מה הפירוש חתן מעונה ומה מעלתו
כו"ט חג שמח

תשובה
עיין סכת ציון.
שאלה - 186854
לכבוד הרב שלום ומועדים לשמחה
האם מותר לכבס בגדים של חיל שהגיע באמצע חול המועד וחוזר ישר אחרי החג,נ.ב. יש לי גם המון כביסה משפחה גדולה בלי עין הרע.

תשובה
א, כיוון שהוא צורך בדחיפות מותר במכונה. ב, אסור כל תוספת של כביסה אחרת.
שאלה - 186853
שלום לכבוד הרב תינוק בן שבוע אוכל רק חלב שאוב כי האם פצועה מהנקה מה לעשות בשבת? ניתן לשאוב ממשאבה ידנית ולתת לתינוק את החלב?
תשובה
לשאוב מהיום ולהקפיא, ובשבת להפשיר ולתת.
שאלה - 186852
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מועדים לשמחההאם מותר לבצע פעולה רפואית באסרו חג?התור נקבע לפני 8 חודשים..

תשובה
מותר.
שאלה - 186851
מועדים לשמחה למורנו נר"ו
מה עדיף? להתפלל בציבור גדול ובסוכה?
או להשלים מנין לבית כנסת אחר (חסד? ולהיות מעשרה ראשונים?)
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. באהבה רבה למור.

תשובה
להשלים מנין.
שאלה - 186850
מועדים לשמחה
אחי מסורתי ורווק בגיל מתקדם, נתנו לי טל' ותמונה של מישהי. אמרו שהיא מסורתית ושומרת שבת אך בתמונה לא נראית כ"כ צנועה.האם מותר להעביר לו?
מחילה על ששאלתי במועד

תשובה
אנשים פרוצים ואסור. מנהגי גויים.
שאלה - 186849
לכבוד הרב
אני רוצה לקנות בשר קפוא לחג בהכשר ספציפי. האם מותר שהקצב יפרוס לי את הנתח במשור החשמלי שהוא חותך איתו בשר כשר רגיל? בתנאי שאשטוף אותו לפני הבישול.

תשובה
תקנה רק באריזה קטנה אטומה.
שאלה - 186848
שלום לכבוד הרב לאישה עדיף לקרוא בליל ה.רבא עד 22 ספר דברים או תהילים ? לא אוכל גם וגם עד חצות..
תזכה לשנים רבות נעימות וטובות.אוהבים ומתפללים על הרב הגאון.אוהבים מאוד

תשובה
חומש דברים הלילה.
שאלה - 186847
לכבוד הרב מועדים לשמחה
מאיזה שלב גר צדק ייחשב יהודי ומותר בכלל לשמוע ולבדוק עליו כהצעת שידוך??
והאם צריך שתהיה תעודה/אסמכתא על גיור וממי?
מה הנוהלים בעניין גר?
תודה.

תשובה
השאלה אם הוא שומר מצוות ומדקדקבהלכה.
שאלה - 186846
לכבוד הרב שלום רב
האם להסתובב סביב התיבה בהושענא זה חובה? היום הרמתי את ספר התורה והחזן אמר לי להישאר בתיבה ולא להרים את ארבעת המינים. מה היה עליי לעשות? והאם עבירה בידי?

תשובה
באמצע לעשות חלופין עם אחר שעשה הקפה.
שאלה - 186845
לכבוד רבנו האהוב שלנו היום בתפילה מיהרו קצת כך שלא יכולתי להגיד הלל עם הציבור והמשכתי כרגיל ולא הפסקתי גם בזמן של הס"ת כי רציתי להקיף עם הס"ת האם היה טוב להגיד ג"כ בקה"ת
תשובה
בשעת הקריאה יש להקשיב.
שאלה - 186844
מועדים שמחה רבינו. הרב יכול לכתוב מה הסדר הכי נכון לליל הושענא רבא? ראיתי שהרב אמר לסיים עד 22 את דברים. ואחכ מה לקרוא? להתחיל תהלים לבד? או שעדיף ביחד בציבור? תודה רבה!
תשובה
ברוך השם כל הסדר נדפס בקריאי מועד.
שאלה - 186843
לכבוד הרב שליט"א
מנהג מרוקו לא אומרים בית יעקב ושיר של יום בחו"המ מדוע כן יש אומרים והרי בביה"מק לא שרו את המזמורים האלוומה הנכון לעשות?חג שמח ומועדים לשמחה

תשובה
בכל המדינות נהגו לא לומר. אך כיוון שעל פי הקבלה יש לאמרם, לכן אומרים אותם.
שאלה - 186842
שלום לכבוד הרב
הבן שאל אותי מה זה חול המועד. לא ידעתי איך להגדיר לו את זה.האם כבוד מורנו יכול להסביר לי בכמה מילים בבקשה?

תשובה
ימי החול, אך הם קדושים מהמועד. שאין לעשות מלאכה, חוץ ממבעיר ומכבה וכן דברים האסורים בשבת היום מותרים.
שאלה - 186841
הרב. קשה לי מאוד ההשתוללות שלהנכדים במיוחד שביתי לא משתלטת עליהם ומוציאים אותי משלוותי. ביתי השניה אומרת שאולי בשמים זה יותר מתהילים. איך אפשר לדעת עד כמה זה חשוב?
תשובה
קדושת המועד.
שאלה - 186840
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מועדים לשמחה.
האם מותר לקשור ציצית שנקנתה לפני החג בחול המועד?

תשובה
כשיש לך טלית אחרת, לא.
שאלה - 186839
לכבוד הרב
מועדים לשמחה
כיסינו את כסאות הסוכה בכיסוי מפואר לכיסאות לנאות הסוכה שהתלכלך מאוד האם ניתן לכבס הכיסוים ?

תשובה
לא לכבס.
שאלה - 186838
לכבוד הרב מוצפי שליט"אעד איזה שעה צריך לקרוא את ספר דבריםבהושענא רבא? תודה
תשובה
עד חצות לילה והמהדרין עד השעה עשר בלילה.
שאלה - 186837
לכבוד הרב היקר מועדים לשמחה
האם מותר לאישה נשואה עם ילדים ב"ה לצאת לנופש מהדרין נשים בחשוון .. לנוח ולצבור כוחות .. מרגישה באפיסת כוחות

תשובה
תצא עם בעלה דווקא ולא בקבוצה.
שאלה - 186836
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לגהץ לכבוד שבת?

תשובה
כן.
שאלה - 186835
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מועדים לשמחה כיבסתי הרבה כביסה לפני החג ולא הספקתי לקפל האם אני יכולה עכשיו לסדר את הכביסה כי יש בלאגן
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 186834
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מחילה על ההפרעה בחול המועד
הלימוד של השיבעה בסוף שבעת ימים מהקבורה או מהיציאה מהשיבעה בחול המועד והאם הלימוד של החודש בסוף 30 יום או אחרת בגלל המועד

תשובה
מחשבים מהקבורה לימוד שבעה ושלשים.
שאלה - 186833
לכבוד הרב
מועדים לשמחההאם מותר לכבס מפות ומגבות ידיים בחול המועד? כשלא נותרו עוד מפות/מגבות נקיות

תשובה
כל סוג כביסה שמתלכלכת מותר לכבס. כשאין תחליף.
שאלה - 186832
לכבוד הרב שלום רב
יש לי מנוי משפחתי לגן חיות. בעלי הולך ללמוד בהכולל ואחותי באה איתי במקומו. האם היא יכולה להכנס איתי במנוי אן שזה גזל?

תשובה
מכיוון שהיא במקומו, מותר. כי היא גם בת משפחה ותעזור לילדים שם.
שאלה - 186831
לכבוד הרב שלום רב
מועדים לשמחה.. האם מותר ללכת לטיפול תטא הילנג בתת מודע .. עקב בעיית שלום בית

תשובה
קדושת חול המועד.
שאלה - 186830
ברכת הלולב אני מעדיף בסוכת בה
השאלה הסוכה של בית הכנסת יחסי נמוכה שרוצים לנענע צריך להתקופף שהלולב לא יתקע בסכך ולנענע למלע כמעט ולא שיך אם בכול אופן עדיף סוכה או בבית הכנסת

תשובה
קודם התפלה אנחנו מנענעים בסוכה שבבית.
שאלה - 186829
למה משה ואהרון קודמים ליוסף באושפיזין לספרדים בפשטות יוסף היה לפני?
באמת לאשכנזים יוסף קודם

תשובה
עיין סוכה בציון, כי בזוהר כתבם בסדר זה, לפי סדר הספירות חג"ת נהי"ם.
שאלה - 186828
שלום לכבוד מו"ר עט"ר שליטא
כשיורדים גשמים האם לומר את הנוסח עולו אושפזין כשאני לא נכנס לסוכה באותו ערב?

תשובה
בהחלט תאמר, וכשהגשמים ייפסקו תיכנס שם.
שאלה - 186827
שלום לכבוד הרב. יש לי שתי חולצות שמתאימות לחג. ומעדיפה להימנע מכיבוס. יכולה ללבוש של יום חול -במועד??האם מותר לכבס לבנים וגרביים?
תשובה
מותר בהחלט. כיבוס בגדי זיעה מותר וזה כולל אותם.
שאלה - 186826
אם יש בסוכה שמדברים ואחד רוצה לישון מי קודם אם מי שרוצה לישון יכול לחייב את מי שרוצה לדבר או לילמוד לצאת
או שאין הבדל ומי שרוצה לישון נקרא מצטער שהוא צריך לצאת

תשובה
כשאלה שעות שינה הלא ישן חייב לשתוק ולא להפריע.
שאלה - 186825
שלום לכבוד הרב
במשפחה של בעלי המון בעיותקשות .גירושים בין הזוגותחיים של חילונים בלי בורא עולם בקושידיבור קשהאיך מתיחסים למשפחה אני מפחדתעל הילדים שלי שאנחנו שם

תשובה
לא לבוא עם הילדים למקומות בו הם נמצאים.
שאלה - 186824
שלום לכבוד הרב
האם מה שכתוב בבראשית תמן שכל מי שכועס בשבת כאילו הבעיר אש האם זה ממש איסור דאורייתא או דרבנן?

תשובה
הוא לאמדבר על העונשים. אלא על גודל הפגם של הכועס שהוא מבעיר חלילה. והשם יכפר וירחם.
שאלה - 186823
לכבוד הרב,מה ניתן לעשות כדי לזרז את תהליך הזיווג? אציין שאני משתדלת מאד ואף לקחתי על עצמי לימוד הלכות לשון הרע
כיצד אוכל לפעול עוד בעניין ולקבל סייעתא דשמיא בעניין הזיוג?

תשובה
להתפשר בהצעות בענינים גשמיים.
שאלה - 186822
שלום לכבוד הרב
האם אשה חייבת לאכל כל יום בשר בקר בחול המועד ובמועד או אפשר גם עוף,?

תשובה
גם גברים אפשר עופות. אך ביום טוב צריך בשר ככתוב וזבחת ושמחת. ועיין סוכה בציון.
שאלה - 186821
לכ'
האם מותר להגיד לחילוני , שלא שומר שבת, שיימעט בחילולי שבת, אם הוא צופה טלוויזיה שעתיים תצפה שעה, אם מדליק 10 סיגריות, שידליק עם נר נשמה, האם זו שיטה טובה לקרוב רחוקים ?

תשובה
נראה שכן.
שאלה - 186820
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב.
האם מותר לכתוב לאשתי מכתב בחול המועד בכדי לשמחה?

תשובה
להרבות שלום בית מותר.
שאלה - 186819
שלום לכבוד הרב
מחילה מכבוד הרב הרב ענה באחת השאלות שבבואי כלה מסתובבים נגד כוון השעון לא ראיתי בשום מקום שצריך להסתובב בבואי כלה האם הרב יוכל להסביר גם בלולב מצפון לדרום

תשובה
מי שכן מסתובב.
שאלה - 186818
לכבוד הרב מוצפי
אם לא בניתי סוכה אלא מתארח מותר לומר עולו אושפיזין של הבאח או כיון שמובא בתפילה שם שבניתי סוכה אז לא לומר? האם אפשר לומר עולו הנל ביום אם לא אמרתי בלילה?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 186817
לכבוד הרב מועדים לשמחה. מגבות ידיים ובגדי הזעה שנגמרו וכיבסתי, האם מותר לתלות אותם על החבלים מחוץ לבית ?
תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 186816
לכבוד הרב מוצפי שליט"אמועדים לשמחה כבוד הרבבטעות נכנסתי לבית הכיסא עם שקית פתוחה שהיה בפנים ספרי קודש. מרגיש רע מאוד . איך מכפרים?
תשובה
אין בכך בעיה כי היו בשקית.
שאלה - 186815
לכבוד הרב שלום רב
לקראת כל ערב יש לי דפיקות לב מואצות / סוג של התקף חרדה הדבר משבש לי את כל השגרה אני חושבת שעתיד לקרות לי משהו.
כיצד אוכל להרגיע את הנפש שלי?

תשובה
להתייעץ עם רופא המשפחה.
שאלה - 186814
שלום הרב, חמתי עם גידול בעמוד שדרה, נותחה בעבר-שיקום קשה מאוד.
היום הפנו לניתוח דחוף 5 ילדים בבית פוחדת שלא תעמוד בזה נפשית. צריכים ישועה הרב,מה לעשות? שמה מזל טוב בת זויה

תשובה
רפואה שלימה.
שאלה - 186813
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אפשר לומר בהושענא רבא את ההושענות ואת ההקפות לפני התפילה , כך שנוכל להתפלל בנץ . אבל לא לסיים מאוחר, תזכה למצוות.
תשובה
יש בעיה עם נטילת לולב קודם הזמן בלי ברכה. ולפי הקבלה הם צריכים להתקיים אחרי נענועי ההלל.
אך אם הציבור לחוץ יש מקום לדון.
שאלה - 186812
שלום לכבוד הרב
קבוע בימים אלה של סוכות יש לי נסיונות של שמחה בעיקר עם בעלי הוא שקט מידי לא מדבר כמעטחג רוצים לשמוח הוא לא יוצר תקשורתמרגישה לא מוערכת מצידומה עליי לעשות?

תשובה
זכית בבעל טוב ושקט. כי נשים רבות מתלוננות שהבעלים מרימים עליהם קולם ומתפרצים. ברוך השם אצלך מצויין. תשמחי בחלקך.
שאלה - 186811
לכבוד הרב
הלילה ישנתי בסוכה, והרוחות היו ככ חזקות שהסכך התנתק ונפל עלי בלילה. אחכ עברתי לישון בחדר ואני לא יודע אם זה טוב כי אולי מיד אחכ מזג האויר נרגע. עשיתי טוב?

תשובה
מפני שלא קשרת אותו כהוגן.
שאלה - 186810
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לקרוא בעלון הרפורמי?

תשובה
מי מכניס לביתו חמץ בליל הסדר.
שאלה - 186809
לכבוד הרב
ילד בן ארבע שנים כבר כמה פעמים שמתעורר באמצע הלילה מאוד מבוהל בוכה הרבה שלא כדרכו מפחיד אותנו. מה עלינו לעשות תודה רבה ותיזכו לשנים רבות נעימות וטובות!

תשובה
תקרא לידו כשישן כל הקריאת שמע וכל הפסוקים שאחריו. ברכת כהנים, יושב בסתר, אנא בכח.
שאלה - 186808
לכבוד הרב שלום יצאו נגדי בגלל שיצאתי נגד הרפורמים ואומרים לי לא ליהיות קיצוני ואפשר להתיר ללחוץ יד לאישה כמו שהזמיר התיר בשם מרן איזה שטויות רק לאן הידרדרנו
תשובה
אתה מתחבר לרשעים במקום לצדיקים. גהינם מחכה להם.
שאלה - 186807
שלום לכבוד מו"ר
לגבי קריאת מקרא בחצי הראשון של הלילה בחול המועד, האם זה כמו ביום טוב ושבת או כמו ביום חול רגיל? תודה רבה ומועדים לשמחה

תשובה
עניתי לך כביום חול רגיל ואינך מעיין בתשובות.
שאלה - 186806
שלום לכבוד הרב
מכנס אחד לשבת שלובשו כל חוה"מ האם מותר להשרות קצת במים לנקותו לכבוד יום טוב האחרון
תודה לרב

תשובה
הוא לא מלוכלך ואין צורך לכבסו ואסור.
שאלה - 186805
לכבוד כבוד הרב,
בת דודי נפטרה לפני שבועיים והבת שלה התחילה בימים האחרונים לארוז את החפצים שלה, כדי לזרוק או לתרום.
האם זה מקובל/מותר מבחינה דתית/אתית?

תשובה
מותר.
שאלה - 186804
שלום לכבוד הרב
מקומות שאת שחרית של הושענא רבא מתפללים לפני הנץ (הגבאים קבעו ב5:00), איזה קטע בתפילה חייב להיות לאחר עלות השחר (5:38)?
תודה

תשובה
פרשת התמיד ואיזהו מקומן. ואל תתפלל עמהם.
שאלה - 186803
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב מועדים לשמחה
האם מותר לקנות בגדים בחול המועד?

תשובה
אסור, רק מי שאין לו בגדים.
שאלה - 186802
לכבוד הרב שלום רב
בנטילת לולב וכן בקבלת שבת ״בבואי כלה״ מסתובבים עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון?
תודה רבה ומועדים לשמחה

תשובה
לעולם מסתובבים נגד כיוון השעון.
שאלה - 186801
לכבוד הרב מועדים לשמחה,
יש בחור שהציעו לי לפני כחודשים אך ישנם עיכובים שונים כך שלא הצלחנו להפגש עדיין, האם לוותר על ההצעה ולעבור להצעה אחרת?
תודה רבה

תשובה
אם ישנה הצעה קונקרטית להיפגש.
שאלה - 186800
לכבוד הרב
האם מותר לתת לילד בן 6 שיצייר בחול המועד כשאין ככ הרבה אפשרויות אחרות..

תשובה
שעה בלבד, ואחרי כן לומדים אתו תורה ואם יידע בעל פה יקבל בונוס.
שאלה - 186799
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם בחג ביום טוב חובה מעיקר הדין לגבר לשתות יין?

תשובה
למי שאינו מזיקו ומעט. חובה ללמוד תורה כל יום בחול המועד וביום טוב.
שאלה - 186798
לכבוד הרב
בן אדם שישב באמצע קדיש, האם יעמוד שיב עד בעלמא או כיון שישב כבר לא צריך לעמוד?

תשובה
חייב לעמוד.
שאלה - 186797
שלום לרב
אם ירד גשם לפני סוכות .זה לא קללה מצד שני מי שבסוכה יש לו מצווה ענקית ובזמן שיורד גשם בסוכה למרות שירד לפני סוכות יוצאים מהסוכה איך זה מסתדר מה זה ברכה להפסיד מצווה?

תשובה
והיכן מצאת שטוב שיורד גשם בסכות? ואתה ממציא קושיות?
שאלה - 186796
לכבוד הרב שלום רב
אדם שנפטר בכז חשוןשנה שעברה
מתי יעשה הפסה לגבי הקדיש השנה?
מועדים לשמחה.

תשובה
יפסיק היום ויתחיל בערב שבת במנת במה מדליקין.
שאלה - 186795
ברית יצחק הלילה, מעוניין להכין כמה דברי תורה, האם מותר לכתוב עבור הנוחות והסדר? או להמנע? תודה.
תשובה
עיקר הלימוד הוא קריאת הזוהר בשלימותו, לטובת הילוד שיהיה צדיק. ואם ישאר זמן תכין דברי תורה.
שאלה - 186794
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לאשה להכנס לסוכה בגילוי ראש או בשרוולים מעל המרפק או מכנסיים (כמובן כשאין אף אחד בסוכה)

תשובה
חמור יותר הוא בגילוי הראש.
שאלה - 186793
לכבוד הרב מועדים לשמחה בשבוע שעבר בעלי אמר שיתרום יפזר לכמה עניים ונתנו רק לאחד . העברנו לחשבון הישיבה נשמח שיועבר לעניים בבקשה.
תשובה
כבר היום בלי נדר נחלק.
שאלה - 186792
מועדים לשמחה למו"ר היקר.ראיתי תשובתך. האם לאישה עדיף לומר תהילים בלילה ה.רבא וביום ס.דברים או שעדיף להתמקד באחד מהם.והאם צריך ברצף?תודה לרב על מסירות הנפש למעננו.
תשובה
ככל האפר ברציפות, ולהשתדל לקרוא בתחילה הלילה ולהשתדל לסיים רק אם אפשר קודם שעה 22.00. כי החתימה נעשית בשעה זו, ועדיין אפשר לשנות אחר כך, אלא שצריך טורח גדול לכך.
שאלה - 186791
לכבוד הרב, בשבת 1 החלונות בד בסוכה מודבקים עם סקווטש הדבקה אפשר לפתוח/לסגור?
2 ליד הסוכה יש צינור ביוב אפשר לשפוך לשם מי נטילה?
3 ח"ו במקרה של גשם שמיכות מותר להוציא?
תודה

תשובה
א, אם הוא עשוי כדי לפתוח ולסגור מותר. ב, בתנאי שלא יוצא ריח משם, ויש לו ידית המיועדת לפתיחה וסגירה. ג, מותר להכניס לביתו כלים ומצעיםאשר חס עליהםשלא יתקלקלו מהמטר.
חג שמח
שאלה - 186790
לכבוד הרב שלום רב, מועדים לשמחה,
האם לפי דעת האשכנזים שומרים בין עוף לחלב שש שעות?

תשובה
בארץ ישראל צריכים הכל להמתין שש שעות גם אחר אכילת עופות. ועיין בבית יוסף ובמאירי ועוד. וכן פסק השלחן ערוך.
שאלה - 186789
לכבוד הרב מועדים לשמחה
האם בליל הושענא רבא אישה תקרא ספר דברים או תהילים. וכן האם יכולה להתחיל ספר דברים בשבת קודש ולהמשיך בלילה ואח"כ ספר תהילים עד חצות בלי נדר. תודה

תשובה
א, תקרא בספר דברים.. ב, כל חשיבות קריאתו היא דוקא בלילה ולא ביום קודם לכן.
שאלה - 186788
אדם שקובע סעודה רביעית מיד אחרי ההבדלה. מברך לישב בסוכה אחרי ברכת ההבדלה ואז שותה את היין?
תשובה
לאותם הנוהגים כהרמב״ם ז״ל וסיעתו שמברכים על עצםהכניסה והטעימה מכל מאכל או שתיה, יכולים לברך לישב בסוכה, אך יזהרו לברך קודם פרי הגפן.
אך לנו הספרדים ההולכיםבעקבות מרן השלחן ערוך שסובר שדווקא על אכילת פת מברכים לישב בסוכה, אם חפץ לברך, עליו להכין קודם לכן את הסעודה והפת, וכך יוכל לברך בהבדלה לישב בסוכה ואחריה הגפן ועוד.
אבל אם חושב לאכול בעוד איזה זמן כלשהו יבדיל בלי ברכת לישב בסוכה.
שאלה - 186787
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מועדים לשמחה .הסוכה שלי התפרקה לגמרי מהרוחות מה עדיף להביא ברזלים חדשים או פשוט לחבר את הקודמים איכשהו עם חוטים וכנראה הסוכה תעמוד קצת עקום ?
תשובה
תחזק אותה כל מיני חיזוקים.
שאלה - 186786
לכבוד הרב
האם מברכים על מכתש רמון ברכת עושה מעשה בראשית?

תשובה
דוקא כשרואה מעל המכתש את הר ארדון יברך לכל הדיעות.
שאלה - 186785
שלום לכבוד הרב
מה הדין אדם שכח לומר יעלה ויבוא
ונזכר רק אחרי מוסף?

תשובה
דעת הרמ"ע מפאנו, הרב כנסת הגדולה, והרב מגן אברהם ז"ל שאינו חוזר שחרית, ואילו דעת הרשב"א, הגאון הפרי חדש, והגאון החיד"א ועוד שעעליו לחזור של שחרית, וכן הלכה שעליו לחזור.
שאלה - 186784
מועדים לשמחה הרב, מישהו הניח מחוץ לבית הכנסת שקית עם ספרים והיו שם גם מזוזות,אני לא יודע מי האיש ,מי הסופר, במידה ואחרי בדיקה המזוזות יהיו כשרות , ניתן יהיה להשתמש?
תודה

תשובה
כולם חייבים גניזה.
שאלה - 186783
לכבוד הרב
שואל בשם אלמנה ללא ילדים שקברה בעלה ערב חג הסוכות י"ד בתשרי וקמה שעתיים לפני כניסת החג האם תעלה לבית החיים מיד לאחר שמיני עצרת להנחת אבן ומתי יחול השלושים אם בכלל?

תשובה
א, היא אינה חייבת לעלות, אלא במוצאי החג יניחו אבן או לבינה בגובה 30 סנטימטר על הקבר בצר הראש ויתחיל מיד בבניית המציבה.
ב, ביום ראשון י"ב מרחשון בערב שהוא ליל שני י"ג בו מרחשון יעשו בביתם או בבית הכנסת אזכרה של 30 יום. וילמדו לעילוי נשמתו.
ג, ביום שני י"ג מרחשון במשך היום יעלו לקברו וילמדו שם תהלים ומשניות אותיות שמו ויקראו קדיש והשכבה.
שאלה - 186782
לכבוד הרב שליט"א שלום רב ומועדים לשמחה.
האם בשבת עושים הקפות?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 186781
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרופא ילדים אמר להחליף סוג של מטרנה(ללא לקטוז) ואין עליה מהדרין (אבקת חלב נוכרי)מותר לתת לתינוק ב

תשובה
מותר בהחלט לתינוקות.
שאלה - 186780
לכבוד הרב שלום רב
האם בחול המועד אפשר לשלוח את הילדים הקטנים למעונות שעובדים בחול המועד
או שיש בזה מסייע לעבירה ובפרט שיש שם עובדות דתיות ?מועדים לשמחה.

תשובה
ותר לשלוח שם הפעוטות.
שאלה - 186779
לכבוד הרב מוצפי שליטא.
הערב רב מביאים אלפי פרוצות (תיירים) לכותל המערבי כך שקשה מאד להגיע לשם ולא ליפול בשמירת עיניים בפרט עכשיו שהדוחק גדול האם מותר בכ"ז ללכת לשם ?

תשובה
תלך רק באמצע הלילה או בבוקר מוקדם.
שאלה - 186778
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סוכה שיש עליה סכך ישן מאד ותולעים נופלים ממנו האם כשר לשבת שם ?

תשובה
הסוכה כשירה אך צריכים זהירות פן יפלו על האוכל בעלי חיים
שאלה - 186777
שלום לכבוד הרב
אשתו של אבי הכניסה אותי למחלוקת.האם ערבים בחלום הם מלאכים? ע"פ הקבלה?

תשובה
היום חול המועד.
שאלה - 186776
לכבוד הרב שלום רב
מועדים לשמחה, ילדים בני שמונה והאשה טוענת שהיא מצטערת שהם ישנים בסוכה מדאגה לשלומם, והם גם לא שמחים לישון בסוכה בטענה שמפחדים, האם פטורים?

תשובה
בזכות זאת הם יהיו שמורים כל השנה כפי שכתבנו בס"ד.
שאלה - 186775
שלום לכבוד הרב
בוקר טוב כבוד הרב יש לי שיעור תורה קבוע בימי רביעי כנל היום וההורים של בעלי באים להתארח אצלינו בסוכה מה הרב מציע להשאר או ללכת לשיעור תורה?

תשובה
כדאי להישאר ולקבלם, מפני חשש מחלוקת ופגיעה בכבודם.
שאלה - 186774
לכבוד הרב שיחיה, האם יש מצווה או חובה לעלות לירושלים בחול המועד?
תשובה
מצווה רבה היא, זכר לעליה לרגל בירושלים בזמן המקדש. כי לדעת התשב"ץ ז"ל גם עתה בימי החורבן יש מצווה לעלות, כםי שכתב המדרש על המשל ליונה החוזרת לקנן באותו מקום.
שאלה - 186773
לכבוד הרב שליט"א. שמעתי בשם הרב שהפותח את ההיכל מזיז את הפרוכת לצד ימין (מערב) משום שכל פניותיו של אדם לא יהיו אלא לימין, אך זכור לי שקראתי תשובת הרב להזיז לצד שמאל (מזרח)
תשובה
רוב התושבים בארץ ההיכל בצד מזרח, והפותח מזיז את הפרוכת מדרום לצפון, היפך כיוון השעון, וזה נקרא משמאל ההיכל לימינו.
שאלה - 186772
כבוד הרב,
ב3 בלילה לערך עקב הרוחות הסוכה 'חישבה להישבר' ושמתי במהירות אזיקונים לחיזוק הסכך והקרשים לברזלי הסוכה. האם כעת הסוכה פסולה? ברוח מצויה לא נזקקה לכך כלל, תודה.

תשובה
טוב עשית והסוכה כשירה.
שאלה - 186771
לכבוד מו"ר הרב
האם מותר לבצור ענבים מגפן בגינה בחול המועד כדי לעשות מיץ ענבים לכבוד שבת ושמיני עצרת?

תשובה
רק כמות לחג בלבד, ולא לשכוח הפרשת תרומות ומעשרות.
שאלה - 186770
מועדים לשמחה.
אשתי בתוך יב"ח על אביה, וכבר הזמינה לסעודה את אחיה.אח"כ ראתה את תשובת הרב בעיניין.האם ניתן להקל בצרוף של סיום מסכת? מדובר על דיעבד.
תודה

תשובה
ידידי היקר, לא נוכל לזלזל בכבוד האב שנפטר, כי כאן הן היא המארחת, הן הוא האורח, אבלים על אביהם. זה לא נקרא דיעבד.
שאלה - 186769
לכב' הרב מוצפי שליטא, שלום.

בטעות הכניסו למשכורת הודעתי במידית, שלא יהיה גזל, ביקשתי שיהיה ע"ח הלוואה. כי קשה להחזיר ?מותר לי או שחייבת להחזיר הכל במקום?תודה.

תשובה
אין חשש כיוון שלא מרצונך ההפקדה.
שאלה - 186768
שלום לכבוד מורנו ורבינו מועדים לשמחה
מה עושים עם חוק לישראל בימים שבהם חל יום טוב? קוראים ביום טוב? מדלגים ומשלימים אח"כ? לא משלימים?
שנזכה לשבת בסוכה מעורו של הלויתן

תשובה
ביום טוב כמו בשבת אין משלימין, אלא שלמחרת יתחיל רקהמקרא של אתמול וימשיך בשל היום. כך כתב רבנו החיד״א זיע״א.
שאלה - 186767
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר בשבת לשים בכלי שלישי אבקת מרק עם שקדי מרק (או בלי שקדי מרק) כמו שמכינים תיה?

תשובה
יש מחמירים בכלי שלישי כיוון שהוא מקלי הבישול. ואגב האבקה לאטובה לבריאות.
שאלה - 186766
לכבוד הרב מוצפי שליט"א ,רציתי לדעת האם לקרוא הספרים שכתב אחד. שאם אדם בחר לעשות רע,זה מישום שככה ה רצה שיבחר
תשובה
חס ושלום לומר כן, הרי זו כפירה בשכר ועונש, בבחירה החופשית שהיא יסוד מיסודי האמונה. וכנראה שלא למד, ולא שימש גדולים. ולכן כתב כן.
שאלה - 186765
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
צריך לבחור בין קריאת ספר דברים מיד בצאת השבת בין תיקון ליל הושענא רבא מתחיל ב 1 בלילה מה יבחר בין שניהם,ומה עדיף על בית הכנסת לעשות?בין שתי האפשרויות

תשובה
מדוע הנך תלוי בשאר העם, אתה תתחיל לבדך את חומש דברים ואחריו כל הסדר.
שאלה - 186764
לכבוד מורנו הרב
מחילה רק לתועלת הכלל
ילמדנו רבינו בענין תיקון חצות במועד ואחריו עד ר"ח

תשובה
תיקון לאה בלבד.
שאלה - 186763
סוכה הפוכה מלאה מים עתה סימנו להתקינה ראוי כעת להחמיר ולאכול פת כדי לברך?לתועלת הציבור יאיר לנו הרב בלימוד ב'חמד אלקים'ברכות לה' ולמו"ר על הישועה לאשתי שיפור ניכר מאוד
תשובה
כדאי כי היא מצוות עשה מהתורה
שאלה - 186762
לכבוד הרב
לגבי השאלה אם לארח בן נשויי שחזר בשאלה, בשבתות וחגים..הרב ענה:
" בשום פנים ואופן אם מחלל שבת".
בבית שלנו לא מחלל שבת אך לא מתפלל.
אפשר לארח אותו בשבתות וחגים?
תודה

תשובה
אם שומר בביתכם אפשר, אך חוששני פן אחרים חלילה ילמדו ממנו.
שאלה - 186761
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרי עשינו סוכה להשם יתברך
ורוצים לקיים את מצוות הסוכה התחילו רוחות חזקות וגשם ...מדוע השם יתברך עושה זאת? הרי אנחנו רוצים לקיים את המצווה ?!

תשובה
הוא מבקש שנשוב בתשובה שלימה ומליאה כדי לזכות לישב בסוכה.
שאלה - 186760
שלום לכבוד הרב
אנחנו בשנת אבל על אבא שלנו האם מותר לנו האחים שבאבל להתארח בחול המועד בסוכה של אחד מאיתנו האחים (כולנו באבל על אבינו).
יישר כוח ותודה.

תשובה
לא השנה.
שאלה - 186759
מועדים לשמחה!
האם בתיקון לאה בחול המועד אפשר להוסיף את הפסוקים של רחל המופיעים בלשון חכמים בימים שאין אומרים תיקון רחל?

תשובה
יש אומרים אותו.
שאלה - 186758
לכבוד הרב
אני גבאי. האם מותר בשחרית חוה"מ להוציא את הס"ת לאחר שחרית ולעשות את ההקפות לפני קריאת התורה? כדי למנוע טורח ציבור מהמבוגרים. ואם כן על מה צריך להקפיד.

תשובה
אחר ההלל, כן.
שאלה - 186757
מחילה מכבודו שאני מטרידו , לגבי השאלה של הערוב
שכחתי לציין שאנחנו גרים בבניין שבו לכל הדיירים יש מעין חצר משותפת אחת שאינה מגודרת, כיצד ננהג? תודה

תשובה
צריכים לראות את השטח, והסימנים של החצר כדי לחוות דיעה.
שאלה - 186756
לכבוד הרב שלום רב
מועדים לשמחה נודה לרב אם יוכל להסביר לנו מה זה שאומרים בברכת המזון שניזכה לישב בסוכות עורו של לויתן בברכת אורך ימים ושנים בבריאות איתנה

תשובה
חול המועד היום, עיין סוכה בציון.
שאלה - 186755
לכבוד הרב שלום רב.
מועדים לשמחה. כשנולדתי הורי היו עולים חדשים. לא עלו לתורה וקראו בשמי. האם יש עניין היום כשאני בת 32?
תודה

תשובה
אין בזה צורך כלל.
שאלה - 186754
צאת החג של יום שני של גלויות בנויורק הרב אמר שאחרי 20 דקות אפשר להוציא
אחרי 20 דקות לא רואים כוכבים
כל בתי הכנסת בשכונה מוצאים חג בן 60 ל 72 דקות אחר השקיעה
ילמדנו רבנו אך לנהוג

תשובה
בניו יורק היציאה יותר מאוחרת מההפרש בירושלים.
שאלה - 186753
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היתושים בסוכה לא נותנים לי לישון. למחרת עייף, נרדם בתפילה ובלימוד, פחות לומד עם הילדים. האם זה מצטער הפטור? קשה לי להפסיד מצווה יקרה זו.
תודה

תשובה
למה להצטער כשיש היום מכשיר חשמלי ה"קולט" יתושים.
שאלה - 186752
שלום לכבוד רבינו שליט''א.
יום ראשון של חג ,שהחיינו בעמידה או בישיבה?
יאריך ימיו בטוב ובנעימים.
מועדים לשמחה.

תשובה
ככל הקידוש בלילה מעומד.
שאלה - 186751
לכבוד הרב
בשעת וויכוח ביני לבין חברתי חשבתי שהיא קללה אותי ומתוך כעס אמרתי לה שיהו לך שלושה ימים רעים באותו רגע אמרתי בטל ומבוטל ושיעבור עליי צריך לחשוש שאמרתי לה דבר כזה?

תשובה
כשביטלת אין חשש.
שאלה - 186750
מועדים לשמחה הרב

סוכה ג דפנות שיש קורת בטון יותר מ4 טפ' בניצב לדופן האמצעית. שמתי דופן קנים תחתיה כך שחילקתי ל2 סוכות צמודות. האם ברכה ועולו בזו פוטרת את השניה?
פתקא טבא

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 186749
לכבוד הרב היקר שליט"א מועדים לשמחה
שאלתי היא על השבת הקרבה
במקום שבו לא סומכים על הערוב כיצד נטלטל את האוכלים לסעודות שבת בסוכה? האם ישנו פתרון?

תשובה
חצר הבית מגודרת, ולכן נחשבת לגבי העירוב, ומותר הוא להכניס ולהוציא מהבית לחצר ומהחצר לבית.
שאלה - 186748
לכבוד הרב שלום רב
אני בשנת אבל על אבא שלי
האם מותר להתארח לארוחה בחול המועד אצל חברים?

תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 186747
שלום לכבוד הרב
בנוגע לאיבוד ההכרה. לא מדד חום היה לבד בבית הרגיש שמתעלף קם וראה שהקיא כתוצאה מהאיבוד הכרה ואז ישן עד צהריים של יום למחרת והיה חלש

תשובה
יברך הגומל.
שאלה - 186746
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מדי פעם רוחות לא מצויות חזקות, הסוכה קשורה אבל לא יודע עד כמה יכולה להחזיק ברוחות כאלה, האם בכ"ז לישון בה, מפחד שתתפרק עלי ועל בני ח"ו באמצע הלילה?

תשובה
כולנו בטוחים בחסדי אבות ראשונים שסוכותינו יעמדו יציבים.
שאלה - 186745
לכבוד מו"ר
האם בחול המועד ניתן לקרוא מקרא בלילה? והאם יש הבדל בין לפני/אחרי חצות?
תודה רבה מועדים לשמחה

תשובה
בהחלט לא, רק בלילי שבתות וימים טובים אין בעיה.
שאלה - 186744
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מי שביום טוב התחיל לסעוד כשעה לפני השקיעה האם מותר לו להמשיך לאכול גם אחר השקיעה או צאת הכוכבים?

תשובה
יפסיק מיד בשקיעה.
שאלה - 186743
שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת האם מותר במועד לסרוק ולשלוח מסמכים ליועץ חיצוני לצורך רכישת דירה? או שעדיף לחכות לאחר המועד? לוז צפוף..תודה רבה לרב ומועדים לשמחה

תשובה
לא להתעסק בזה בחול המועד.
שאלה - 186742
הרב מוצפי הצדיק, מועדים לשמחה. הפקדנו אמש לטובת האושפיזין. ה' יברך את הרב. משפחת אביבי
תשובה
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 186741
לכבוד הרב שלום רב
חג שמח
בעקבות וירוס כנראה התעלף איבד הכרה והתעורר ולאט לאט חוזר לעצמו בלי טיפול רפואי הוא לא הלך לרופא
האם צריך להגיד ברכת הגומל כי איבד הכרה

תשובה
אין איבחון רפואי, לא ידוע אם סבל מחום גבוה, אם שכב במיטה.
שאלה - 186740
שלום למו"ר
בבית הכנסת ביום שני בחג בבוקר הוציאו ספר תורה מההיכל עשו הקפה והחזירו אותו להיכל ואז עשו מכירות והוציאו אותו שוב.
האם נכון נהגו?
תודה רבה למו"ר עט"ר

תשובה
גם מנהג זה טוב.
שאלה - 186739
לכבוד הרב
בעלי שיחיה אומר שעפ ההלכה לא צריך לברך בקול. ולא חייב לענות אמן אחרי ברכה בקול. ברכות של אוכל למשל. ומה עם חינוך הילדים לברכות?

תשובה
מחילה צריך בהחלט. רק בבקשה לא להתווכח.
שאלה - 186738
במחילה הרב, אך זה דחוף, כעת ממש הורי הבחורה פשוט מרסקים אותה ומנסים להפחיד אותה על השידוך, היא נלחמת והם נאבקים, מה עוד אפשר? ללכת אליהם לשיחה בלי רשותה או לדבר איתם על הכל?
תשובה
תלך אליהם ותשכנעם.
שאלה - 186737
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מחילה על ההפרעה מורי ורבי
אבי התאבד היום עקב יסורים קשים בעוונותנו הרבים.אני מבולבל האם מותר ללמוד תורה כרגיל? מחילה על ההפרעה בחג

תשובה
אבילות בצינעה נוהג בחג, אך אבילות בפרהסיא לא נוהג. ולכן אתה הולך לבית הכנסת להתפלל ויושב על כסא, גם בבית. ולובש בגדי חג עד צאת החג, וכן הולך לשיעורי תורה כמנהגך.
אך בהיותך בבית תעסוק יותר בהלכות אבילות. בליל הושענא רבה לומד כל התיקון ככל ישראל. אך עניני צניעות בינך לבין עצמך וכן לימוד ביחידות תעסוק יותר בעניני אבילות.
במוצאי החג מיד נוהג שבעה כרגיל.
והשם יתברך ינחמכם מאבלכם. ונזכה כולנו לבשורות טובות.
שאלה - 186736
לכבוד הרב ברוך ה בהריון רביעי מפחדת מלידה רגילה האם מותר לעשות ניתוח הלידות הקודמות רגילות תודה רבה וחג שמח
תשובה
ללדת טבעי ולא לחשוש. השם יתברך יהא בעזרך.
שאלה - 186735
שאלתי לגבי בעלי חיים האם מותר להכניסם לתוך הסוכה. לדוגמא:
1.תוכים האם מותר לי לתלות אותם עם הכלוב בפינת הסכך?
2.האם מותר להכניס כלב קטן לתוך הסוכה כמו שמכניסים לתוך הבית?

תשובה
כלב אין להכניסו כי הוא כנגד הקלי' ששמה כך כמפורש בזוהר ובדברי המקובלים, והיא משרה רוח נגדית לטהרה. אך תוכי יש להקל משום נוי.
שאלה - 186734
לכבוד הרב. מי שיש לו שתי סכות, בגדולה שם נוהגים לסעוד, ובקטנה הוא שם ישן, ואמר עולו אושפיזין בגדולה, האם כשעולה לישן אומר גם בקטנה?
תשובה
אומר באחת קודם הסעודה, ובשנית כשהולך לישן יאמר גם שם עולו אושפיזין, ומור אבי ז"ל היה מהמחמירים בזה והיה מצווה עלי לומר בקטנה עולו אושפיזין, וליטול ידים ולבצוע על פת לחם לברך לישב בסכה עליה, לסעוד ולישן, כדי לצאת דעת הסוברים שיש לברך רק על הסעודה.
שאלה - 186733
לכבוד הרב שלום רב.
האם אורח שאינו חוזר לביתו אומר עם עם בע"ה עולו אושפיזין? וכן מה הדין באורח שחוזר בלילה לביתו ,האם יומאר בביתו או או מספיק לומר בבית המארח?

תשובה
דע ידידי, כי בכל לילה עיקר האמירה של בעל הבית. ואם חוזר לביתו לישן בסוכה אליו לומר קודם השינה.
שאלה - 186732
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר לאישה בשבת לשחק במשחקי קופסא עם הבנות??, תודה רבה לרב על כל התשובות הנפלאות.
תשובה
אם יש במשחק קניה ומכירה ואפילו פיקטיבית זה אסור.
שאלה - 186731
שלום לכבוד הרב
האם יש בעיה של חרדים בחטיפי מאנציז?

תשובה
מה מי מה? מה שידוע החטיפים מסוכנים מאוד לבריאות.
שאלה - 186730
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מועדים לשמחה הקב"ה יאריך ימיו של רבינו בבריאות איתנה האם מותר לאשה לעשות לק ג'ל שמצריך ללכת לאשה מומחית במועד?

תשובה
מומחה או מומחית במועד אסור.
שאלה - 186729
בקידוש שהמברך או השומע לא חשבו בפירוש לצאת או להוציא ידי חובה, האם בעמידה שם עבור הקידוש מוכח שהתכוונו לצאת (או להוציא) גם שלא חשבו על כך בפירוש ויצאו י"ח על כל פנים בדיעבד?
תשובה
מפורש בפוסקים שעצם הדבר שהמקדש הוא היחידי המקדש לכולם, הוא והם כן יוצאים ידי חובה מבלי שיחשבו במיוחד על כך.
שאלה - 186728
שלום לכבוד הרב
האם יש חובה לשים גרטל בתפילה משום היכון לקראת אלוקיך ישראל ?

תשובה
מפורש באחרוני רבני ספרד שאין חובה לספרדים כלל. רק האשכנזים נהגו בזה.
שאלה - 186727
לכבוד הרב האם במוצאש אפשר לקרוא את פרשת דברים עד שיצא [זמן] רבנו תם ולהבדיל ולהמשיךולברך על מגדים באמצע הלימוד. בשבת הקרובה בעה במנחה לקרוא וזאת הברכה ? תודה לרב מועדים לשמחה
תשובה
לא לכתחילה להפסיק באמצע הקריאה, אלא אחר ההבדלה.
שאלה - 186726
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היה ויכוח אתמול בסוכה האם אברהם אבינו ע״ה קיים בשמחה את ציווי השם לעקוד את יצחק אבינו ע״ה ?

תשובה
מפני קדושת המועד אעתיק לך הקטע מהתפילה אחרי פרשת העקידה, "אֶת הַבְּרִית וְאֶת הַחֶסֶד וְאֶת הַשְּׁבוּעָה שֶׁנִּשְׁבַּעְתָּ לְאַבְרָהָם אָבִינוּ בְּהַר הַמּוֹרִיָּה. וְאֶת הָעֲקֵדָה שֶׁעָקַד אֶת יִצְחָק בְּנוֹ עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ, וְכָבַשׁ רַחֲמָיו לַעֲשֹוֹת רְצוֹנְךָ בְּלֵבָב שָׁלֵם. כֵּן יִכְבְּשׁוּ רַחֲמֶיךָ אֶת כַּעֲסֶךָ. וְיִגֹּלּוּ רַחֲמֶיךָ עַל מִדּוֹתֶיךָ. וּבְטוּבְךָ הַגָּדוֹל יָשׁוּב חֲרוֹן אַפָּךְ. מֵעַמָּךְ וּמֵעִירָךְ וּמֵאַרְצָךְ וּמִנַּחֲלָתָךְ".
ובפיוט בראש השנה אומרים "עין במר בּוֹכָה וְלֵב שמח". ועיין מקורו בשופר בציון.
שאלה - 186725
שאלתי על ההורי ובעלי לא נוסחה טוב שאלתי ונשמע מהשאלה שהורי נגד התורה אך
הם אתיופים שומרי מצוות הרב אמר שה' לא אתם מפחדת מהאמירה הרב יכול לברך אותם.

תשובה
את לא תפחדי כלל, אך הם צריכים לחדול לבזות את חתנם הלומד תורה. כתבתי במועד מפני דאגתך כדי להרגיעך צדקת יהודיה.
שאלה - 186724
לכבוד הרב מוצפי שליט"א ומועדים לשמחה
ברכת התורה למה יש שינוי בנוסח : בהתחלה " ונתן לנו את התורה " ואחרי הקריא " אשר נתן לנו תורתו תורת אמת וכל'" בלי המילה "את" ?

תשובה
מחילה, חול המועד היום.
שאלה - 186723
עכשיו במקוה הטבלתי אישה שצאת הכוכבים 18.46 אני חושבת שהטבלתי אותה 3-4 דקות לפני הזמן מה לעשות? דחוףףף
תשובה
אין בעיה כלל.
שאלה - 186722
שלום לכבוד הרב
אם הסתכל רטוב כל הסוכה פסולה

תשובה
התכוונת הסכך, הסוכה כשירה.
שאלה - 186721
לכבוד הרב היו'
לצערינו לא הספקנו ערב החג לקשט כמעט כלל את הסוכה,האם אפשר לשים כעת קישוטים חדשים על מנת ליפות ולנאות את הסוכה?
תודה רבה ומועדים לשמחה.

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 186720
שלום לרב
עקב הגשמים יוצאים מהסוכה השאלה אם לימוד התורה ואכילה מחוץ לסוכה בשר ויין נחשב כשמחת ומצוות החג למרות שנראה כאילו רבו שפך קיטון של מים ומקווה שזה עושה נחת רוח בשמים

תשובה
לא מבטלים את שמחת החג מפני הגשם. והכל מתקבל לפניו יתברך שמו.
שאלה - 186719
לכבוד הרב
הסוכה היתפרקה כתוצאה ממזג אויר ,כיצד נברך אושפיזין הלילה יעקב אבינו ע״ה?

תשובה
תאמר ״הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת״ ותבנה אותה מחדש.
שאלה - 186718
לכבוד הרב אם אני מתחיל תפילת שמו"ע שלי עם הש"ץ והוא רץ בקריאתו ואני מכוון באבות ואני לא מגיע לנקדישך מה עלי לעשות
תשובה
תזדרז.
שאלה - 186717
לכבוד הרב שלום
אשתי בת 34, נשואים כמעט שנה. ילדה בת. היא עברה טראומה מהכאב של הלידה ואחריה,והחליטה שלא רוצה להביא יותר ילדים.האם חייבים להתגרש במצב כזה? האם יש בידה עוון?

תשובה
שאלות מסוג זה אין מקומם באתר. ובפרט בחול המועד.
שאלה - 186716
לכבוד הרב חג שמח פעמים שאבא שלי מזמין אותי אליו לשבת אני בצער כי אני שומע דברים לא טובים ומבזבז זמן בלשמוע שטויות מה אני עושה במצב כזה תודה הרב
תשובה
תלך אליו פחות פעמים.
שאלה - 186715
שלום לכבוד הרב.
האם ביום טוב מותר להקדים את שעת ההדלקה של השעון שבת לצורך מזגן וכדו' או שדינו כבשבת שאסור ?

תשובה
רק במצב של חום או קור כבדים, זה דומה לחולה ומותר.
שאלה - 186714
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כשאני נוטל לולב בסוכתי, איני יכול להחזיק תחתית הלולב כנגד החזה כי הוא מגיע לסכך, אלא מחזיק נמוך מהחזה ומנענע, זה טוב או שאברך בבית הכנסת בלי סוכה?

תשובה
כיוון שלולבך ארוך הוא, תניח ההדסים והערבות בשלישו התחתון, והם יהיו כנגד החזה.
שאלה - 186713
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סוכה מה 3 דפנות ש1 מהם 3 דלתות זכוכית אזזה האם כשרה או שיש בעיה ? מזיזים רק דלת 1 חג שמח

תשובה
כשירה בהחלט. והאחת לא להזיז היא הצמודה לדופן רגילה.
שאלה - 186712
לכבוד הרב היקר שלנו יש לי בבית קופת צדקה של קופה מסוימת ושמתי שם את הכסף של הכפרות ועוד סתם צדקה אני רוצה לתת לדודה שלי את הכסף היא גרושה ועניה עם ילדים ואין לה תומכים האם מותר?
תשובה
תתן לה הכל. כי היא ראויה לזה.
שאלה - 186711
שלום לכבוד הרב
האם מותר לישון מחוץ לסוכה כ'חום היום' ואין אפשרות לישון בעקבות החום הכבד מדין מצטער שפטור ?

תשובה
מי ישן ביום בחול המועד???
שאלה - 186710
לכבוד הרב
קראתי ביביע א'וגם שמעתי בשיעור מהרב יצחק שליטא שמותר גרמא בשבת כמו ביוט הרב לא פירט באיזה אופנים כלל.בשבת האחרונה היה צורך מיוחד והוספתי בשעון שבת שידלק בעוד חצ

תשובה
מותר לצורך המשכת מצב קיים.
שאלה - 186709
לכבוד כת"ר
דעת רבי מאיר גמרא סוכה רבא שכל הבא לנוי אינו חוצץ ככה גם ריטבא ריף ראש טור
איך מרן פוסק בכל זאת חוצץ ?
ואדם שכרך בשלא במינו לשם נוי במקום היד יצא לכתחילה או דיעבד ?

תשובה
למדנות אחרי החג בל״נ.
שאלה - 186708
לכבוד הרב
האם מותר לקרוא תהילים לחולה בשבת ובכיפור?

תשובה
ללמוד תהלים מותר.
שאלה - 186707
לכבוד הרב שלום רב
האם הדפנות עץ הנפוצות היום ומיוחדות לסוכה ראויות לקבל טומאה היות והנחתי את הסכך ישירות עליהם
חג שמח וכל טוב לרב

תשובה
הסוכה כשירה.
שאלה - 186706
כפית חלבית בת יומה (שמשמשת לנס קפה וכיוצ"ב) שעירבבו בה רוטב פרווה (שהיד סולדת בו) בסיר בשרי (לא נאמר לי אם היה בן יומו) עבור מאכל בשרי. מה דין הרוטב הסיר והכף.
תשובה
עיין שלחן ערוך סימן צ״ה, ג. דעת מרן ז״ל שהכל מותר מצד נ״ט בר נ״ט. ולאשכנזים האוכל יש להחמיר בו.
שאלה - 186705
לכבוד הרב שלום רב
אם שיורד גשם בסוכה מותר להכניס את כיסא אושפיזין
ואם מותר להוריד קישוטים יקרים

תשובה
הכסא מכניסים וכלי השמל מפני הסכנה.
שאלה - 186704
שלום לכבוד הרב. הבן שלנו,חילוני, יוצא עם גוייה! אנחנו בהלם!הוא רוצה להגיע איתה לחג וקשה לנו מאודעלול לנתק קשר בוודאות!
תשובה
הבעיה שלכם שהוא מנהיג אתכם ולא אתם. שילמד יהודי אינו בוגד באלקיו בעמו במשפחתו. האבות והאמהות הקדושים בוכים בשמים עליו ועל מעשיו. לא יקום ולא יהיה. ולא יכנס עם התועבה לביתכם. יהודים אנחנו.
שאלה - 186703
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לתלות קישוט בסוכה של חיות כגון נשר וכו

תשובה
עיין תשובה מאתמול.
שאלה - 186702
שלום לכבוד הרב
בשחרית של חול המועד עלו לתורה שלושה אנשים ו ורק עכשיו אני נזכר האם אני צריך לשמוע שוב קריאת התורה שיעלו ד׳ עולים

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 186701
לכבוד מרן שליט"א אני אברך ויש יהודי שתומך בי כל חודש בסכום כסף קניתי לו ספר במתנה האם מותר לי לכתוב לו הקדשה על הספר תודה רבה
תשובה
היום חול המועד. גם במחשב לא.
שאלה - 186700
שלום לכבוד הרב
האם מותר ביום טוב להקדים הדלקת מאוורר על ידי הזזת זיזי הטיימר לזמן מוקדם יותר מאשר כיוונתי מערב
יום טוב?תודה ומועדים לשמחה

תשובה
מותר כי זה גרמא ולצורך. וייזהר להתרחק חצישעה מרגע שמזיז.
שאלה - 186699
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם בבית אל היו עושים הקפות
בסוכה

תשובה
עיין מנהגי בית אל.
שאלה - 186698
מועדים לשמחה לכבוד הרב בן ציון מוצפי הי'ו,
האם אפשר לקחת את אמא שהיא מבוגרת לעיסוי רפואי בחול המועד?
תודה רבה לרב.

תשובה
כל טיפול רפואי מותר.
שאלה - 186697
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני עומדת בפני בעיה סבא שלי אדם דתי מאוד יש לו קוצב לב ואנחנו גרים בקומה שישית רוצים שיתארח אצלנו לחג והוא לא מוכן לעלות במעלית שבת,מה עושים בנידון?

תשובה
יש לכם סבא צדיק, והוא מאוד צודק.
שאלה - 186696
לכבוד הרב שלום רבאשה שרוצה לנענע ארבעת המינים, האם מותר לה? כמובן בלי ברכה. כי שמעתי שאומרים שאשה רק תגביה את הלולב והאתרוג ולא תנענע. האם זה נכון ומה המקור לזה?
תודה לרב

תשובה
מותר לה לנענע.
שאלה - 186695
לכב הרב
אדם שלח לי הודעה וטען שהעלבתי רב, אך הוא לא מוכן לומר לי מי הרב ולא מוכן להזדהות, ואין לי קצה חוט
לפי ההלכה חובה עליו לומר לי מי הרב, שאעשה תשובה?
כיצד עליי לנהוג?
תודה!

תשובה
הוא צריך לומר לך מי מה אימתי ואיך???
שאלה - 186694
מועדים לשמחה. אני גר קומה 3 אין מקום לסוכה מתחת לבניין. שאלתי האם מותר לי לאכול לחם מעל כזית בבית עם האישה והילדים מדין אנוס או מצטער. אציין שיש עוד הרבה כמוני שאין להם סוכה?
תשובה
תבנה סוכה קטנה בגג הבנין בחול המועד.
שאלה - 186693
שלום לכבוד הרב
אברך. 2 בנות 3 ו9 חודשים. רוצים ילד. אישה עם סחרחורות עקב ההריון השני,מצב בריאותי חלשה מאוד. מי פונים להתייעצות לגבי ילד שלישי?נשמח לברכה גם.נופר בת ברכה.

תשובה
נתייעץ אחרי החג בלי נדר.
שאלה - 186692
כבוד הרב
למשל בסעודת שבת אוכלים יותר ממנה אחת ולא ברצף, ואין אפשרות להביא כל האוכל לשולחן מראש בלי שיהיה קר. ונאלץ לאכול לבד בסוכה. אז יש אפשרות ליטול ולהביא מה שחסר באמצע?

תשובה
תשאיר שומר בסוכה, ותלך להביא המנה הנוספת.
שאלה - 186691
שלום לכבוד הרב שליט"א
מה אוכל לעשות תדיר ולדעת שאני משמח בצורה האיכותית ביותר את בורא עולם ? ואיך אוכל להרגיש את הסיפוק מכך כדי שלא אהפוך ל"מצוות אנשים מלומדה" ? תודה כבודו

תשובה
קח לך רשימת תרי״ג מצוות, וכל שבוע תקיים מבצע לשמירת אחד מהם.
שאלה - 186690
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מועדים לשמחה
הבן שלי בן 3וחצי לא גמול לחלוטין גם וגם. האם מותר לכבס מיד כשבורח או שמא עדיף להשרות במים וסבון ולכבס כמה ביחד? תודה לרב וסליחה על הטרחה

תשובה
להמעיט כמה שאפשר בכביסות.
שאלה - 186689
לכבוד הרב שליט"א מועדים לשמחה. האם מותר לפרום בחוה"מ חלק מבגד שמפריע ללבישה? (לצורך החג/המועד כמובן). תודה.
תשובה
כשאין בגד אחר.
שאלה - 186688
לכבוד מרן שליט"א מועדים לשמחה נשרף לי המנוע ברכב האם אפשר להזמין גרר לשלוח את הרכב לכפר ערבי שיתקנו אותו בחול המועד? תודה למרן שליט"א על הסבלנות ועל התשובות וכן לעורך היקר
תשובה
לא לכפר ערבי,זהירות מונעת גניבת הרכב.