שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
שולחן ערוך סימן קסח התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף צז עמוד א התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תבא ט התשעוהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך טיגון בשמן בשרי התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת כי תצא התשעוהפעלהפעלהפעל
מעלת שליח ציבור בסליחות וימים נוראים התשעוהפעלהפעלהפעל
מעלת אמירת סליחות בתחנונים התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף צו עמוד א התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תצא טז התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תצא טו התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תצא התשעוהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קסו התשעוהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קסה התשעוהפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קסח התשעוהפעלהפעלהפעל
ווהר לך לך דף צה עמוד א התשעוהפעלהפעלהפעל
סליחות הזמן המובחר לאמירת סליחות התשעוהפעלהפעלהפעל
אלול חודש הרחמים והסליחות התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת שופטים יח התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת שופטים יט התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת ראה התשעוהפעלהפעלהפעל
זוהר לך לך דף צד עמוד ב התשעוהפעלהפעלהפעל
ראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
הכנות ראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
ההכנות לראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
ביאור תפילות ראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
ראש השנה נה ניצבים התשעדהפעלהפעלהפעל
היום הרת עולם ראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
עצות טובות ליום הדין ראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
המלכת ה יתברך בראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
סדר הסליחות אלול התשעדהפעלהפעלהפעל
סליחות חודש אלול שופטים התשעדהפעלהפעלהפעל
ראש השנה לאילן ט יתרו התשעדהפעלהפעלהפעל
הנהגות ותפילות ראש השנה התשעגהפעלהפעלהפעל
ראש השנה מח האזינו תשעגהפעלהפעלהפעל
הנהגות ומנהגי ערב ראש השנה התשעגהפעלהפעלהפעל
הנהגות ומנהגי ראש השנה התשעגהפעלהפעלהפעל
ביאורי תפילה והלכות ראש השנה מו נצבים וילך תשעגהפעלהפעלהפעל
מנהגים לראש השנה מה ניצבים וילך תשעגהפעלהפעלהפעל
עצות לראש השנה מד ניצבים וילך תשעגהפעלהפעלהפעל
מעיקרי הסליחות וידוי ויג מידות כי תצא תשעגהפעלהפעלהפעל
פירוש הסליחות כי תצא התשעגהפעלהפעלהפעל
סליחות תיקון המעשים לג שופטים תשעגהפעלהפעלהפעל
חודש אלול הרחמים והסליחות לב שופטים תשעגהפעלהפעלהפעל
הלכות ראש השנה התשעבהפעלהפעלהפעל
ראש השנה מלכויות זכרונות ושופרות התשעבהפעלהפעלהפעל
תפילת רחמנא מהסליחות התשעבהפעלהפעלהפעל
תפילת אל מלך מהסליחות התשעבהפעלהפעלהפעל
ענייני והנהגות הסליחות באלול התשעבהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ראש השנה התשעבהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות ערב ראש השנה התשעבהפעלהפעלהפעל
מעלת התקיעות בראש השנה התשעאהפעלהפעלהפעל
הלכות תפילות ראש השנה התשעאהפעלהפעלהפעל
ראש השנה הפטרה ליום א סדר ברכות ותפילות האזינו תשסטהפעלהפעלהפעל
שלושים יום קודם ראש השנה שופטים תשעהפעלהפעלהפעל
יום הרחמים והסליחות תשנחהפעלהפעלהפעל
סליחות אהפעלהפעלהפעל
סליחות בהפעלהפעלהפעל
ראש השנה וההפטרה תשסזהפעלהפעלהפעל
ראש השנה תשנחהפעלהפעלהפעל
ראש השנה תשסזהפעלהפעלהפעל
הלכות ראש השנההפעלהפעלהפעל
אתם ניצבים בני מלכים יום ראש השנה תשסחהפעלהפעלהפעל
הלכות ראש השנה תשסחהפעלהפעלהפעל
הלכות ראש השנה תשסחהפעלהפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעלהפעל
ראש השנה תשסחהפעלהפעלהפעל
ראש השנה תשנוהפעלהפעלהפעל
ראש השנה יום הדין תשנחהפעלהפעלהפעל
התשובה בראש השנה תשסוהפעלהפעלהפעל
ראש השנה ג תשסוהפעלהפעלהפעל
ראש השנה תשסוהפעלהפעלהפעל
ראש השנה סימניםהפעלהפעלהפעל
134156אנחנו פונים לכל החברים באתר לעורר על הפצת ספרי הרב, בסייעתא דשמיא הודפסו עותקים חדשים וכל אחד יכול לזכות בזיכוי הרבים במחיר עלות ללא כל תוספות לברורים נא לפנות 0548033817
134772לכבוד הרב בעלי במצוקה רבה אנחנו ממש בחששות, החל עבודה חדשה ולא הולך לו, לא מצליח, נתנו לו פרויקט וממש לא מצליח לו חושש שזה יגרום למפלתו חו"ח. מה לעשות ואיך לגרום לס"ד? תודה
134771שלום.המון זמן בוער בתוכי שאני מבזבז את זמני בעבודהבחיי השגרה ולא מתעסק בתורה שזה מה שליבי חפץ.ברגע שנפלו לי תפילין של ראש ללא כיסוי חטפתי כאפה.מאיפה להתחיל ללמוד?מה?
134770לכבוד הרב מוצפי שליט"א מחילה, השאלה על חוב הלוואה שאבי המנוח הותיר. נודע לי היום מאימי שאחי ביקש להחזיר את החוב לאבי, אולם אבי סרב לקבל. ואמר שזה חשבון שלו איתי. מה לעשות?
134769לכבוד הרב מוצפי שליט"א בפרשת השבוע כי תבוא בפרק חמישי פס" יא כתוב שמשה חילק את השבטים חלק בהר גריזים וחלק בהר עיבל מה הסיבה שככה הוא חילק את השבטים והאם יש משמעות או הסבר לכך
134768לכבוד הרב מוצפי שליט"א היום ב״ ה אני (יעבור) אעבור בדיקת קולונוסקופיה בעקבות דימומים אבקש מהרב שיתפלל לרפואתי. ויעתיר עבורי ביקרא דאוריתא ובאהבה רבה
134767שלום לכבוד הרב בתפילת ראש השנה מתי הכהנים רשאים להוריד הטלית מראשיהם,וכן מתי רשאים לרדת מהדוכן? האם רק לאחר שמסיים הש"צ עושה שלום או לפני? תודה רבה.
134766כבוד הרב חילך לאורייתא. שואלת בשביל חברה מעוניינת לדעת מה דעת הרב לגבי השם לורן לבת? בברכת שנה טובה שתכתב בספר החיים הטובים והארוכים אמן.
134765לכבוד הרב מוצפי שליט"א השנה לראשונה בימי חיי הצלחתי להתכוון בסליחות וזה רק בזכות ספרו של הרב. האם הרב מכיר פירוש דומה לפירוש של הרב על הסליחות של האשכנזים?
134764לכבוד הרב מוצפי שליט"א בזמן התקיעות במוסף רה"ש אם היחיד לא הגיע לתקיעות האם אומר "היום הרת עולם" עם הקהל לאחר התקיעות או שממשיך על הסדר ואומר היום הרת עולם כשיגיע לכך לבד?
134763לכבוד הרב קושי בש.בית מחמותי ובעלי 9 שנ',שהתרחב כי התחזקתי.נמנעתי מגירושין (ילדים) כעת לא מסוגלת להמשיך. הצעתי מעבר זמני.
134762לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם לעזור לאח שחייב אלפי שקלים לכל מיני גורמים ומאויים, כמו כן אני לא יודעת אם הוא יפסיק לקחת הלוואות למרות שטוען שהוא כבר לא.
134761הרב היקר צריכה להיות פגישה לגביי מצב בתי בגן חובה וגם עם הפסיכולוגית,הגננת לא יודעת שאני גרושה וגם אני לא רוצה לדבר על זה,האם חובתי ליידע בשביל הפגישה שאם ישאלו איפה האבא
134760לכבוד הרב תינוק בן חודשיים יונק מה לגבי יום כיפור אם אני אתןן רק הנקה אני אהיה ( חייבת) לשתות ועם אני (יתן) אתן בקבוק ולא (יניק) אניק החלב יתמעט וזה רק מה שהוא אוכל מה אפשר לעשות?
134759הרב אני בחור רווק שמחפש שידוך במשך 10 שנים.כמעט 99% מהבחורות פוסלות אותי בגלל שיש לי מבטא ואני לא צברי.אני יודע שהכל מאת השם אבל אני גם רוצה לבנות בית.הדבר הזה מתסכל אותי.
134758שלום הרב 1-צריך להביא ראש של דג ודג בנפרד או שאפשר לברך על דג שלם? 2- לוביה יבשה לאחר השרייה במים יש נקודה שחורה או חומה,מה זה אומר?
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל
פסחהפעלהפעל