עמוד הבית
עמוד הבית
עמוד הבית
שמור כדף הבית
שאלות ותשובות בהלכה
שאלות ותשובות בהלכה
רדיו
רדיו
ערוצי שידור
ערוצי שידור
ראה טבלה בדף הבית
ספריית שיעורים
ספריית שיעורים
הצדיק הרב סלמן מוצפי זצ"ל
הצדיק הרב סלמן מוצפי זצ"ל
לוח שיעורים
לוח שיעורים
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
תרומות
תרומות
ספרי הרב
ספרי הרב
שליחת שאלה לרב
שליחת שאלה לרב
כשרות בד"צ בני ציון
כשרות בד"צ בני ציון
גלריה
גלריה
הזמנת הרב לשיעור
הזמנת הרב לשיעור
הזמנת הרב לברית
הזמנת הרב לברית
שידוכים
שידוכים
צור קשר
צור קשר
שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
פרשת דברים ט התשעדהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות תשעת הימים ותשעה באב התשעדהפעלהפעלהפעל
רבם של ישראל רשי רבינו שלמה יצחקי זצוקל התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת מסעי התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה קכז ז מסעי התשעדהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית מו דף ל עמוד ב מסעי התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת מסעי ח התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת מסעי ז התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת מסעי ו התשעדהפעלהפעלהפעל
הרמק ר משה קורדובירו התשעדהפעלהפעלהפעל
ימות המשיח והגאולה התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת מטותהפעלהפעלהפעל
ר תמיר בן מלכה זלהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית מה דף כט עמוד ב מטות התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת מטות ה התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת מטות ד התשעדהפעלהפעלהפעל
הספד יום השבעה ר תמיר בן מלכה זל מטות התשעדהפעלהפעלהפעל
צום יז בתמוז התשעדהפעלהפעלהפעל
ליל הילולת האור החיים הקדוש זצוקל התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת פינחס התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קכד כה פינחס התשעדהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית מד דף כח עמוד ב פינחס התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת פינחס יז התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת פנחס טז התשעדהפעלהפעלהפעל
מצוות פדיון פטר חמור התשעדהפעלהפעלהפעל
כה בסיוון ועשרת הרוגי מלכות התשעדהפעלהפעלהפעל
איסור והיתר הלכות שמירת הנפש נשא התשעדהפעלהפעלהפעל
הספר תרחם ציון של כב מורינו ורבינוהפעלהפעלהפעל
הספר קדוש בציון של כב מורינו ורבינוהפעלהפעלהפעל
ארגון טהרת הביתהפעלהפעלהפעל
הספר שופר בציון של כב מורינו ורבינוהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכות דברים הבאים מחמת הסעודה התשעדהפעלהפעלהפעל
דרשה לילדים בהיכל יעקב דברים תשעגהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קיא ב דברים התשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה דברים התשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר מט הילולת הארי זל דברים התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת דברים התשעגהפעלהפעלהפעל
תפילה לרפואת מרן עובדיה יוסף דברים תשעגהפעלהפעלהפעל
תשעה באב סג דברים תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת דברים ז תשעגהפעלהפעלהפעל
תשעה באב ד דברים התשעגהפעלהפעלהפעל
בית המקדש הרוחני דברים התשעגהפעלהפעלהפעל
איסור יין נסך שמירת היין הדברים המועילים התשעגהפעלהפעלהפעל
דברים הצריכים זהירות יתירה התשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה דברים התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה סימן פ ג דברים תשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה ח אב דברים תשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה דברים תשעבהפעלהפעלהפעל
זהר חדש מדרש איכה ד דברים תשעבהפעלהפעלהפעל
תיקונים להרשבי א דברים תשעבהפעלהפעלהפעל
זהר חדש מדרש איכה ד דברים תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת דברים התשעבהפעלהפעלהפעל
תשעה באב נו דברים תשעבהפעלהפעלהפעל
חודש אב נה דברים תשעבהפעלהפעלהפעל
דברים המקרבים את הגאולה התשעבהפעלהפעלהפעל
שבעה דברים נבראו קודם בריאת העולם התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה גמרא חולין יט דברים תשעאהפעלהפעלהפעל
הלכות דברים האסורים משום חוקות הגויים התשעבהפעלהפעלהפעל
איסור הונאת דברים התשעבהפעלהפעלהפעל
דברים הנוהגים בט באב וימי החורבןהפעלהפעלהפעל
הפטרת דברים תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת דברים תשסוהפעלהפעלהפעל
122369לכבוד הרב מוצפי שליט"א היום היינו בסופר וברוך השם מצאנו דגים יבוא מסין בהשגחה של הרב, האם נתן לסמוך על זה, כי שמענו ידיעות סותרות.
122257לכבוד הרב שלום רב רציתי לשאול איזה קינה נכון לומר בחצות הלילה אחר תיקון חצות?
122118לכבוד הרב איך אפשר באמת להרגיש ולהצטער מעומק הלב בימים אלו שאנחנו נכנסים,איך אפשר באמת להבין ולהרגיש מה זה ׳ צער השכינה׳,איך מורידים דמעות מהלב על חורבן בית המקדש?
96507לגאון שליט"א היקר אנא כבוד הרב זה בנוגע לטילים בדרום, אנו גרים בבאר שבע יש חשש שהמתקפה תבוא לאזורנו מה כבודו ממליץ להתפלל לשמירה והגנה על כל אזור הדרום כולו ועל כל עם ישראל?
122393הרב שלום ברשותי חתימת מלווה על דף שמתחייב להחזיר 1000 ש"ח כל חודש אם על סמך פתק זה להחתים עדים כעת נראה שאינו מתכוון להחזיר ההלוואה בגלל השמיטה.
122392שלום לכבוד הרב אפשר לאכול חרדל דיז'ון בהשגחת בד"ץ... חו״ל (מכיל חומץ מכוהל)
122391לכבוד הרב בחורה רווקה, מחפשת עבודה צנועה אך אין תצאות, קשה לשבת בבית. האם יש בעיה לעבוד במכירות קווי אנטרנט וטלפון?
122390לכבוד הרב מוצפי, האם ראוי לאישה רווקה ללכת לבית הכנסת בליל שבת לערבית וביום שבת לשיעור תורה ולאחריו ערבית. באה בצניעות. יוצאת ונכנסת לפני הגברים כדי שלא יהיה חוסר צניעות
122389שנה הבאה בעזרת ה' הולכת ללמוד בסמינר למורות
122388שלום לכבוד הרב דברי תורה שנאמרים בבית כנסת לפני ערבית של שבת כעשר דקות האים צריך לבטל בגלל המצב הגבאי מבטל אבל המיתפללים רוצים כי זה נותן להם טעם לשבת
122387לכבוד הרב מוצפי, האם ראוי שאישה רווקה תגיד תיקון חצות? מאוד רוצה להשתתף בצער החורבן. ואם ראוי אז מה ההבדל בין תיקון רחל לתיקון לאה ומתי אומרים כל אחד מהם תודה רבה.
122386לכבוד הרב מוצפי, כתוב שיעקב אבינו היה איש תם יושב אהלים ולמד בבית מדרשם של שם ועבר, אבל עדין לא ניתנה תורה מה הם למדו שם?
122385שלום לרה"ג, במוצש"ק הקרוב האם ניתן לשתות את היין בהבדלה או עדיף לתת לקטן לאחר הברכה? שנמצאת אורחת מבוגרת בבית בליל שבת האם עדיף לשיר שירי שבת או לוותר? תודה לרב הגאון.
122384לכבוד הרב מוצפי זכיתי לראות את תשובת הרב המעמיקה לגבי איסור לשיר פסוקי תנך מתי כן/לא/למצווה וכשאני קורא תהילים עם קצב ניגוני קבוע לכל הפסוקים זה אסור?
122383לכבוד הרב שלום רב שואלת בעבורי דודתי אשר עיסוקה המשני הינו תופרת של שמלות כלה וערב ושאלתה האם מותר בתשעת הימים לגזור בדים בעבור השמלות?
122382לכבוד הרב שליט"א! א. מדוע דוקא יפתח הגלעדי נענה שלא כהוגן ואילו אליעזר ושאול נענו כהוגן? ב.האם יש מקור לכך שפעם היו פירוש גמרא על המסכתות שכיום יש רק משנה ללא גמרא? תודה!!!
122381רב גדול כתב לי בתשובה כת"י על ניקוד הוי"ה שבחכמה שהאות ה' הראשונה בחטף פתח. במשנת חסידים כתב: היוד שבא הואו קבוץ "והנקבות פתח" כיצד לנקד את האות ה' הראשונה? תודה ומחילה
122380לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה עושים עם נעלים של נפטר? נשואה אני אבלה על אח שלי ואני כל חודש עושה ציפורנים האם מותר בתוך החודש לסדר אצל מישהי ואם מותר גם בבין המצרים ?
122379לכבוד הרב מוצפי שליט"א מבקש אדם כל צרכו ב״שומע תפילה״. האם צריך לחתך בשפתיו ממש את הבקשה? או שמבקש בלב?
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
פסחהפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל