אופקים
בית כנסת שערי רחמים
רח׳ שבזי
יא׳ חשון 4/11/14 20.40 מכירת ספרי הרב בסיום השיעור במחירי הקרן לזיכוי הרבים

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
פרשת לך לך טו התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת לך לך יד התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת לך לך יג התשעההפעלהפעלהפעל
עוון הגזל לך לך התשעההפעלהפעלהפעל
הלכות שביעית א התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת נח התשעההפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קלב נח התשעההפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית דף לה עמוד ב נח התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת נח התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת נח יג התשעההפעלהפעלהפעל
ברכות השחר התשעההפעלהפעלהפעל
מצוות חסד בין אדם לחבירו התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת בראשית התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה הושענא רבה התשעההפעלהפעלהפעל
מצוות השמחה בחג סוכות התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה שבת חוהמ סוכות התשעההפעלהפעלהפעל
חג סוכות לז חכם צבי עזרא התשעההפעלהפעלהפעל
מצוות ישיבה בסוכה התשעההפעלהפעלהפעל
מעלת ימי חג הסוכות התשעההפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית דף לד ערב כיפור התשעההפעלהפעלהפעל
עניינים והנהגות יום הכיפורים התשעההפעלהפעלהפעל
יום הכיפורים התשעההפעלהפעלהפעל
מענייני יום הכיפורים לז התשעההפעלהפעלהפעל
וידוי בתפילת יום הכיפורים התשעההפעלהפעלהפעל
עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים התשעההפעלהפעלהפעל
ראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
הכנות ראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
ההכנות לראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
ביאור תפילות ראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
ראש השנה נה ניצבים התשעדהפעלהפעלהפעל
היום הרת עולם ראש השנה התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת לך לך התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קיד ג לך לך התשעדהפעלהפעלהפעל
הספד מרן רבינו עובדיה יוסף זצוקל לך לך התשעדהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית ח לך לך התשעדהפעלהפעלהפעל
האמונה בה יתברך לך לך התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן פו י לך לך תשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר יב לך לך תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת לך לך התשעגהפעלהפעלהפעל
רחל אמנו ט לך לך תשעגהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה גמרא חולין מט לך לך תשעבהפעלהפעלהפעל
הלכות שחיטה סימן יח ז חשון לך לך תשעבהפעלהפעלהפעל
הלכות שחיטה סימן יח ז חשון לך לך תשעבהפעלהפעלהפעל
הלכות שחיטה קג לך לך תשעבהפעלהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השירים כג לך לך תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת לך לך התשעבהפעלהפעלהפעל
רבי חנינא בן דוסא לך לך תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת לך לך תשעבהפעלהפעלהפעל
הפטרת לך לך תשסהפעלהפעלהפעל
הפטרת לך לך תשסאהפעלהפעלהפעל
הפטרת לך לך תשסדהפעלהפעלהפעל
הפטרת לך לך תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת לך לך ורחל אמנו תשסזהפעלהפעלהפעל
הפטרת לך לך אברהם אבינו אבי האומההפעלהפעלהפעל
הפטרת לך לך תשסטהפעלהפעלהפעל
הפטרת לך לך ו התשעהפעלהפעלהפעל
זהר חדש כי תשא ד לך לך תשעאהפעלהפעלהפעל
יראת שמים לך לך תשסזהפעלהפעלהפעל
משלי יד לך לך תשסטהפעלהפעלהפעל
רלז ק ש ערבית לך לך תשסוהפעלהפעלהפעל
שבת רסזרסח תפלה ערב שבת לך לך תשסזהפעלהפעלהפעל
אוח שבת שלבשלג לך לך תשעהפעלהפעלהפעל
124639מחילה מעטרת ראשינו שליט״א, ראיתי הפסקות נכונות בפרשת נח, אפשר לפרשה הבאה לך לך? תודה.
124790לכבוד הרב מה עלי לעשות החזיר אותי בתשובה ואתה מורי ורבי ולכן אני שואל אותך ומצפה מאד לעצתך כל הדיבורים שמדברים מחלישים אותי בתורה איך עלי להתגבר
124789הרב היקר אני ממש סובלת נמאס לי לגור בבית של סבתא עם דוד שהוא חולה נפש פשוט אין לי יכולת כלכלית לעמוד בשכירות אנא איזה תפילה אפשר להתפלל להיוושע מהסבל הזה עם 2 קטנות שבת שלום
124788לכבוד הרב שלום רב אמא נפטרה יב' טבת תשע"ד מה עושים ב-11 חודש 12 חודש ו-13 חודש. מתי עושים סעודה ומנהג הספרדים להניח בגד על המצבה כמנהג הסבתות? המותר לבקר בעוד קבר באותו זמן
124787אני בן 14 בישיבה תיכונית מקבל כל שבוע עבודה גדולה בחשבון האם עדיף יום-יומיים ללמוד פחות תורה ולסיים אותה ואז ללמוד יותר בשאר הימים או לחלק בשווה בין כל הימים?
124786לרב הגאון יש לנו חבר לעבודה שהוא חילוני לגמרי והוא אוכל סנדביץ' של נקניק עם נס קפה וחלב לא נעים לנו להעיר לו על כך היות והוא חבר שלנו לעבודה והוא לא יקבל זאת. כיצד עלינו לנהוג?
124785שלום לרב בנוגע לעצת הרב קריאת תהילים עבור הילד החולה, לא ידעו הגיד לנו מהו יום עם שבעה כורתי ברית, אם הרב יוכל לעזור איזה זמן כגון ליל הושענה רבה יש לנו בקרוב שאפשר לומר תהלים
124784לכבוד הרב אם בשמחת תורה מכרו עליה לתורה(גם העולה וכו') למי שרוצה לעלות תמורת 100 ש"ח ואדם עלה ולא ידע מזה, האם חייב לבית הכנסת את הכסף ?
124783לרב שלום רב: אם יש שבת חתן בבית הכנסת או חתן בר מצווה או חתן שהתחתן או ברית האם מותר לעשות אשכבה למישהו מהציבור או שאין לערב עצב בשמחה?
124782לכבוד הרב: היה בברית בבית הכנסת ויש סנדק מחלל שבת בפרהסייה רב הבית כנסת וכמה אברכים הלכו לבקש ממנו ברכה אני לא הלכתי ושאלו אותי למה ומי שסנדק יש לבקש ממנו ברכה מה דעת הרב
124781שלום לכבוד הרב מה הניסיון הגדול של הדור או מה הסיבה העיקרית לצרות של עם ישראל ובכלל בעולם. פריצות, לשון הרע, ביזיון התורה ולומדיה, רדיפת ממון ותענוגים או דבר אחר? שבת שלום
124780שלום לכבוד הרב ב״ה אני חוזר בתשובה ורציתי לשאול איך אפשר לדעת לפי איזה פוסק עלי לנהוג? האם מבחינת שמים כל יהודי צריך למצוא פוסק מסוים וללכת על פיו תמיד?
124779לרה"ג, א. האם יש עניין להחמיר ולקנות יבול נוכרי באומדן או שזה מיותר?ב. עץ תפוז בחצר, היות ויש חשש בהדרים, האם לעשר והאם לשמור קליפות וגרעינים בשקיות? שבת שלום ומבורך!
124778לכבוד הרב שלום רב אמא שלי מרגיזה אותי כל פעם מחדש ואני משתגע מזה,היא כל הזמן עושה השוואות מה הצד של אישתי נותן לעומתה והיא נותנת ממקום שאין לה נימעס לי והיא לא מבינה מה לעשות?
124777שלום בן אדם שלא מבין בדבר מסוים הלך והתייעץ עם חנות שמוכרת את הדברים וחנות הלכה ומכרה לבן אדם דברים שיכשילו אותו ובן אדם שרצה להחזיר את דברים לחנות בסוף לא הסכימו מה הדין?
124776שלום וברכה לכבוד הרב שליט"א בני בן 13 לפני ישיבה קטנה מתקשה בגמרא עקב בעיית רכוז הוא מאוד רוצה להצליח קשה לו מאוד אנו לא רוצים לתת לו כדורים רטלין איך לעזור לו? תודה לכבוד הרב
סוכותהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
פסחהפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל