ליחצו לשליחת שאלה לרב
טלפון
079-9271320
רכישת ספרים
שמיעת שיעורים / פדיון נפש

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
פרשת חקת כ תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת חקת יט תשעחהפעלהפעלהפעל
ימי בין המיצרים יד חקת תשעחהפעלהפעלהפעל
מעלת חודש תמוז חקת תשעחהפעלהפעלהפעל
שות מורשת קרח תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכז קנד עא קרח תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח יט תשעחהפעלהפעלהפעל
שות מורשת שלח לך תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכו קנג עב שלח לך תשעחהפעלהפעלהפעל
קביעת עתים לתורה שלח לך תשעחהפעלהפעלהפעל
שות מורשת בהעלותך תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכה קנג עא בהעלותך תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת בהעלותך כב תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכד קנב עב נשא תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת בהעלותך כא תשעחהפעלהפעלהפעל
שלוש פסיעות בסיום תפילה בהעלותך תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת בהעלותך כ תשעחהפעלהפעלהפעל
מעלת אנא בכח בהעלותך תשעחהפעלהפעלהפעל
תפילה תקון חצות בהעלותך תשעחהפעלהפעלהפעל
שות מורשת נשא תשעחהפעלהפעלהפעל
איסור כניסה להר הבית נשא תשעחהפעלהפעלהפעל
צום יז בתמוז התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת חקת התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קכד חקת התשעדהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית מב דף כס עמוד א חקת התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת חקת יג התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת חקת יב התשעדהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכות השחר א חקת התשעדהפעלהפעלהפעל
צום יז בתמוז התשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה חקת התשעגהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קי חקת תשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר מה חקת תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת חקת התשעגהפעלהפעלהפעל
רבי אברהם אבן עזרא חקת התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת חקת י תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת חקת ט תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה חקת התשעאהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה חקת התשעבהפעלהפעלהפעל
ימי בין המיצרים ט פינחס תשעבהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות ימי בין המיצרים התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן עה א חקת תשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן עה א חקת תשעבהפעלהפעלהפעל
זוהר חדש מדרש רות כה חקת תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת חקת התשעבהפעלהפעלהפעל
רבה גדול האמוראים חקת תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת חקת ז התשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת חקת ו התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות מליחה סימן עב-עג חקת תשעאהפעלהפעלהפעל
שבעה עשר בתמוז תשנוהפעלהפעלהפעל
יז בתמוז תשנטהפעלהפעלהפעל
ענייני החורבן ובין המיצרים התשעהפעלהפעלהפעל
ענייני בין המיצרים התשעאהפעלהפעלהפעל
הלכות ימי בין המיצריםהפעלהפעלהפעל
הפטרת בחקתי תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת בהר בחקתי רופא חולי עמו תשסזהפעלהפעלהפעל
הפטרת חקת תשסאהפעלהפעלהפעל
הפטרת חקת תשסבהפעלהפעלהפעל
הפטרת חקת תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת חקת תשסוהפעלהפעלהפעל
הפטרת חקת תשסזהפעלהפעלהפעל
הפטרת חקת תשסחהפעלהפעלהפעל
הפטרת חקת תשסטהפעלהפעלהפעל
הפטרת יז בתמוז תשסטהפעלהפעלהפעל
זהר חדש עוד מפרשת יתרו יא חקת תשעהפעלהפעלהפעל
זהר חדש פש חקת א ויחי תשעאהפעלהפעלהפעל
זהר חדש פש חקת בהפעלהפעלהפעל
זהר חדש פש חקת גהפעלהפעלהפעל
זהר חדש פש חקת דהפעלהפעלהפעל
זהר חדש פש חקת ההפעלהפעלהפעל
זהר חדש פש חקת ו תרומה תשעאהפעלהפעלהפעל
זהר חדש פש חקת זהפעלהפעלהפעל
ימי בין המיצרים תשסחהפעלהפעלהפעל
160943לכבוד הרב מוצפי שליט"א. מורנו, רבנו, אהובנו, הלילה לא עצמנו עיין לא בחוף אשקלון. לא אחיותי עם תינוקות באשכול. בכל הישובים כולם. אזעקות. כריזות. נוהלי חירום. נשינו. טפינו עוללינו. תעשו. תצעקו.
160932נותרו ימים אחרונים למבצע המיוחד ולסבסוד ספרי מורנו ורבנו שליט"א, לבקשת רבים ניתן לרכוש במשלוח עד הבית. לפרטים: מכון בני ציון mbzm50227@gmaiL.com
160000לכבוד הרב היקר והנעלה, איש תבונה. שמענו בהתרגשות מרובה את דברי קדשו על ענין אמירת תיקון חצות. ורבים מבקשים ושואלים אם אפשר את הדברים בכתובים, על מנת לפרסמם ברבים. נא ונא לכבוד השכינה.
153867כבוד מרן שליט"א, נבקש להודיע לציבור קהל קדשינו, כי ב"ה ובס"ד קיבלנו אישור סעיף 46 לקבל החזרי מס בתרומה לאתר ולספרי מורנו ורבנו שליט"א, זאת מלבד זכות עצומה לזיכוי הרבים.
161058לכבוד הרב מוצפי א.האם אפשר לומר את הקורבנות בבית לפני התפילה? ב.כשמגיעים באיחור לתפילה ומדלגים על חלק מהמזמורים של פסוקי דזימרה ומגיעים לישתבח על מה חוזרים לאחר התפילה
161057לכבוד הרב מוצפי שליט"א דעת גדולים הייתה להתיר לכהנים להכנס למערת המכפלה. בכמה הזדמנויות ראיתי שהרב אסר זאת, אך לא ראיתי הסבר. האם באחד מספריו יש התייחסות?
161056לכבוד הרב מוצפי שליט"אהאם מותר לאשה לתרום דם כשההתרמה מתבצעת על ידי גבר?
161055שלום לכבוד הרב בהמשך לשאלה היום מהרדיו. האם מותר לחלק בשבת פלאיירים הכוללים פירוט ומחירים לגבי התרמה לטובת שיפוץ בית כנסת? והאם מותר לדבר על זה בשבת ולהסביר למתפללים.
161054לכבוד הרב שלום רב סימן נב המתאחר לבוא וכו כתוב שיגיד מזמורים אשרי , הללו את השם והללויה' . שאלתי היא אם הכוונה היא שאחרי הללויה יגיד ישתבח או מהללויה ימשיך כסדר ויברך דוד וכו
161053שלום הרב, היום יש אפשרות להדפיס תמונה שאפשר לאכול אותה ( מסוכר וצבעי מאכל וכיוצא בזה), ולשים אותה על עוגת יום הולדת, ולאחר מכן חותכים אותה עם העוגה ואוכלים. האם זה מותר?
161052שלום לכבוד הרב על פי חוק לישראל היום, הבנתי שמי שלא טובל בערב שבת ובבוקר שבת במקוה, אינו מקבל נשמה יתירה. הבנתי נכון? ילמדנו רבנו סוגיה זו.
161051אנא רבנו! כעת בני המשפחה נאספים בבית הרפואה, ואפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים. יוסף בן איטו לרפואה שלמה אב ל-3 ילדים, חולה במחלה. המצב קשה מאוד.
161050שלום לכבוד הרב אני רוצה בשבת קודש לסיים בלי נדר ספר תהילים וללמוד פרשת שבוע עם פירוש לעילוי נשמת דודי יש לו שם בעברית ושם בפרסית האם מועיל להזכיר רק את השם בעברית? תודה
161049לכבוד הרב שלום רב האם אברך שלומד בכולל וחותם הבטחת הכנסה, מקבל סיוע בשכר דירה וזה אומר שבהמשך יכולים לתת לו בבית מעמיגור. האם זה מותר לקבל את הבית או שזה גזל?
161048שלום לכבוד הרב בצורת המנורה כתוב שמות הקודש ואחד מהשמות הלל מה ראשי תיבות הלל שבת שלום
161047שלום לכבוד הרב הי"ו האם כשקונים תבלין טחון בהשגחה בד"ץ יש צורך לסנן ולברור את התבלין לפני שימוש כשאוחסן במקום שמור, או מספיקה בדיקה בראיה
161046לכבוד הרב שלום רב במידה וברכתי על דבר מאכל "שהכל" "עץ" וכד' ונגעתי בנעלים או נכנסתי לשרותים להביא משהו, וברצוני להמשיך לאכול האם יש חיוב לרחוץ את הידיים כדי להמשיך לאכול?
161045לכבוד הרב שלום רב רציתי לבשר לרב שבדיקות הסקירה שעשיתי יצאו תקינות השבת לאל. תודה על עצת הרב ותודה לד על כל מה שהוא עושה ועוזר. שבת שלום
161044שלום לכבוד הרב. רציתי לשמח את הרב שאישרו לביהכ הזמנתי מה שהרב אמר (חזון עובדיה וכו )והוספתי יסוד ציון וחופת ציון תודה על הכל
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל