שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


הצג את שיעורי הרב במדיה פלייר חיצוני
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ט באב התשעההפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קלט ג דברים התשעההפעלהפעלהפעל
החורבן וביאת המשיח התשעההפעלהפעלהפעל
הלכות תשעה באב התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת דברים יג התשעההפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית צב דף נז עמוד ב דברים התשעההפעלהפעלהפעל
הארי הקדוש ר יצחק לוריא בן שלמה דברים התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת דברים יב התשעההפעלהפעלהפעל
שבת חזון דברים התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
שולחן ערוך סימן קלט מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
פיטום הקטורת מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית דף נו עמוד ב מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
רבי משה קורדובירו הרמק מטות מסעי התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת פינחס התשעההפעלהפעלהפעל
יורה דעה קלט א פינחס התשעההפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית צ דף נו עמוד א פינחס התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת פינחס יט התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת בלק התשעההפעלהפעלהפעל
יורה דעה קלד ד בלק התשעההפעלהפעלהפעל
סדר התפילה בשחרית בלק התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת בלק יח התשעההפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית פט דף נו עמוד א בלק התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת בלק יז התשעההפעלהפעלהפעל
הספד יב חודש ר תמיר בן מלכה ג התשעההפעלהפעלהפעל
הספד יב חודש ר תמיר בן מלכה ב התשעההפעלהפעלהפעל
הספד יב חודש ר תמיר בן מלכה א התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת חוקת התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת חוקת יד התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ואתחנן התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קכח ג ואתחנן התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן יד התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן יג התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קיא ואתחנן התשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ואתחנן התשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר נ ואתחנן התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן התשעגהפעלהפעלהפעל
הרב יצחק אלפסי הריף ואתחנן תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן יא תשעגהפעלהפעלהפעל
ליל תשעה באב סד ואתחנן תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה ואתחנן התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה סימן פא ג ואתחנן תשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה סימן פא ג ואתחנן תשעבהפעלהפעלהפעל
תיקונים להרשבי ב ואתחנן תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן ט תשעבהפעלהפעלהפעל
רב יוסף בר חייא ואתחנן תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן ח תפילה תשעבהפעלהפעלהפעל
נחמו נחמו עמי התשעבהפעלהפעלהפעל
דברים המקרבים את הגאולה התשעבהפעלהפעלהפעל
חבלי משיח והגאולה התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה גמרא חולין יט ואתחנן תשעאהפעלהפעלהפעל
פרשת ואתחנן התשעאהפעלהפעלהפעל
הגאולה וימות משיחהפעלהפעלהפעל
נחמו נחמו יאמר ד אלוקיכם תשנחהפעלהפעלהפעל
נחמו נחמו עמי תשנזהפעלהפעלהפעל
על הפחד ועל הגאולההפעלהפעלהפעל
ט באב ואתחנן תשסטהפעלהפעלהפעל
ערב ט אב חורבן המקדש ואתחנן תשעהפעלהפעלהפעל
ט אב חורבן המקדש א ואתחנן תשעהפעלהפעלהפעל
ט אב חורבן המקדש ב ואתחנן תשעהפעלהפעלהפעל
130239בשורה משמחת ניתן לרכוש את ספרי הרב בטלפון 0548033817 רפואה שלימה ובריאות מעליא
131746שלום לכבוד הרב אני יכולה לקרוא בתהלים את הפרק של שבת בכל יום או אני צריכה להקפיד בכל יום ביום ששיך לאותו יום ? בשנה הראשונה של הנפטר קריאת תהלים בשבילו מה עושה לו ? תודה לרב
131745שלום לכבוד הרב בעבודה יש מנקה רוסייה שכל פעם שרואה אותי מקללת. במיוחד כשאני נוטל ידיים במטבח (יוצא לי הרבה). זה עושה הרגשה רעה היום ירקתי כשקיללה. מה הדרך הנכונה?
131744לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה ההבדל בין ללמוד תורה ללעסוק בתורה? מה הכונה עוסק בתורה?
131743לכבוד הרב שלום, בית 2 קומות איך לנהוג בנטילת ידים בבוקר כשקמים בקומה 2? השרותים והכיור באותו המקום, עד עכשיו נוטלים בפנים ומברכים בחוץ, האם להמשיך? תודה
131742לא ניתן תמיד לשאול את הרב שאלה בגלל העומס באתר, אך לעיתים ישנם שאלות חשובות ואין למי לפנות, האם הרב יוכל בבקשה לרשום מספרי פלאפון של רבנים פוסקים מהישיבה שניתן לטלפן אליהם
131741לכבוד הרב שלום רב, הרב כתב שסכום הכתובה ראוי להיות 52 אלף דולר כמנין בן. השאלה היא האם הסכום צריך להיות נקוב בכתובה בדולרים,האם זה אפשרי? תודה לכה"ר.
131740שלום לכבוד הרב האם מותר לקנות מים בבקבוקים בחו"ל
131739הרב כתב רק כשיש סיבה מוצדקת" לטבילה מוקדמת בשישי בסיום מפטיר שמו"ת ואני בעיקר לא טובל מבושה ומוקדם בשישי קל יותר ואחרת כנראה לא אטבול האם זו סיבה מוצדקת ומועיל לנשמה יתרה?
131738לכבוד הרב היקר אבא ניפטר לפני חודש כשאני הולכת לקבר שלו מדברת מספרת כמה קשה לי הפרדה האם או שומע אותיבאופן כללי תמיד הנפטר שומע שהולכים אליו לקבר ? תודה רבה לרב
131737לכבוד הרב הגאון פירות שביעית שהכינו מהם מרקחת (לא ידעו שאסור)- מה דין המרקחת בדיעבד- האם מותרת או אסורה? רפואה שלמה ובריאות איתנה. ה' ימלא כל משאלות לבכם לטובה לעבודתו.
131736לכבוד הרב בסליחות לנעילה, "כל כלי יוצר עליך לא יצלח" (לאחר קדיש תתקבל) האם אומרים פעם אחת או שלוש? תודה רבה
131735לכבוד הרב נשואה+2 גרים לבדנו(ללא חמותי) בדירה בבעלות חמותי בעבר גרה שם אחותה הגרושה.10 ש ללא שלום בית עקב הסתה וקנאה מאמו(אלמנה)ברצוני שנצא משם לדירה אחרת בבקשה דעת הרב
131734שלום לכבוד הרב לקראת חתונה ואיני יודע מה הסכום שצריך להיות הכתובה,אצל החילונים הסכומים אינם ברורים ולבטח לא מציאותיים, מה הנכון לעשות? תודה.
131733שלום לכבוד הרב אני קורא קריאת שמע שעל המיטה ולפעמים אני קם בבהלה או צועק מתוך חלום מה ניתן לעשות
131732לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום וברכה רבה הרב לא הסברתי את עצמי בשאלה שישבו עם תפילין וציצית על הרצפה, השאלה אם זה לא זלזול בציצית ותפילין חלילה שנדע איך להתנהג יהי"ר רק בשמחות
תשעה באבהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
פסחהפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל