שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


תאריך עברי

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 235760
הודעה נחוצה. בימי חול המועד לא יינתנו תשובות אלא בענינים דחופים.
תשובה
חג שמח לכל עם ישראל בארץ ובגולה.
שאלה - 235700
שישו ושמחו בשמחת התורה, בצאת הספר "מקרא בציון" לאורה, לכבוד גומרה של תורה ותחילתה, מזל טוב למרן שליט"א, שיזכה להרבות עוד הרבה חיילים כמותה, להגדיל תורה ולהאדירה.
תשובה
תודה לבוראי יוצרי ועושי זיכני ליום הגדול והנפלא הזה לראות בפרי עמלינו לשמחת הוצאת הספר הקדוש "מקרא בציון" על הלכות ומנהגי קריאת התורה, היום יום ערב חג הסכות, למעלה משנה תמימה עמלתי וטרחתי בימים ובלילות לחפש בספרי הפוסקים מקור לכל הלכה ומנהג, ובמקום שהיו דיעות שונות בפוסקים הזכרתי אותם, והשתדלתי בדעתי הדלה והשפלה לכתוב המסקנא להלכה ולמעשה, וגם כפי מה ששמעתי ממור אבי זיע"א, וממורי ורבותי ז"ל.

תודה מיוחדת לכל צוות העוזרים והמסייעים במלאכת העריכה, ההגהה הכנת המפתחות, מעשה רב, ההדפסה ועוד, כולם תלמידי חכמים מובהקים, נבונים ומבהיקים, ועל צבאם היקר והנפלא, נבון חכם ונעלה, סבא דמשפטים, חתני כבני הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחשל"א, חבר בית הדין בירושלים. אשר טרח ועמל ללא ליאות להוציא הספר לאורה, לשמח לב החכמים, והקוראים התורה, החזנים והגבאים, ולערוך לפניהם שלחן עם מנהגים נפלאים כיאה וכיאות לתורתינו הקדושה.

ביום בו הוחל במלאכת המשכן לקיים בנו "ושכנתי בתוכם". זכינו בצאת הספר הקדוש לאורה זו תורה לכבוד יום שמחת התורה. ויהי רצון שבקרוב נזכה לגילוי אורו של משיח אשר ימלוך בירושלים עיר קדשינו ויסיר האללים מתוכה, הפנימיים והחיצוניים, והשם יתברך יבוא לגאלינו גאלת עולם במהרה בימינו אמן.
כה דברי הצב"י בן ציון יצ"ו בכמוהר"ר סלמן מצפי זיע"א.
שאלה - 235420
ברכת הרב ליום הקדוש. עם פרוס היום הקדוש והנורא, יום אדיר בימי שנה, הנני לברך את משתתפי האתר הקדוש השה, ובראש את מרנן ורבנן מנהיגי הדור שליט"א, ראשי הישיבות, חכמי התורה, וכל בית ישראל כולו.
תשובה
ברכת הרב ליום הקדוש.
עם פרוס היום הקדוש והנורא, יום אדיר בימי שנה, הנני לברך את משתתפי האתר הקדוש השה, ובראש את מרנן ורבנן מנהיגי הדור שליט"א, ראשי הישיבות, חכמי התורה, וכל בית ישראל כולו.

עם ישראל הקדוש בניו של הקדוש ברוך הוא, ראשי הציבור, גבאי הצדקה לשם שמים, כל התורמים היקרים למוסדות הדת האמיתיים והטהורים, למחזיקי התורה, ובעיקר ללומדי התורה הקדושה, האברכים, הבחורים, הצעירים, תינוקות של בית רבן, אנשי העמל והמלאכה הנהנים מיגיע כפיהם, כל מגידי השיעורים, כל מתפללי בתי הכנסת די בכל אתר ואתר, כל המסייעים בעד לומדי התורה, מפיצי התורה, התורמים והעוסקים במקוואות הטהרה, כל המשתתפים בצער השכינה אם בימים ואם בלילות, אם בארץ ואם בחוץ לארץ, הלומדים תורה לשם שמים, האומרים תיקון חצות בחצות הלילה, גבאי בתי הכנסת, גבאי ומנהלי הישיבות, ומוסדות התורה, זקנים עם נערים, בחורים וגם בתולות, כולכם תהיו בכלל הברכות ובברכת חתימה טובה.
תזכו לשנים רבות נעימות וטובו, תאריכו ימים ושנים, בטוב ובנעימים, ברכה מיוחדת לכל חולי ישראל, לכל נשות ישראל המצפות לבנים זכרים זרע של קיימא,
ובמיוחד לרופאים המסורים העושים לילות כימים לרפואת החולים במסירות נפש עילאה, לצוותות האחים והאחיות די בכל אתר ואתר, הם ובני משפחותיהם, למתנדבים השונים מעם ישראל, כולכם כאחד תבואו על הברכה אתם וכל המסייעים בעדכם, בבני סמיכי, בחיי טבי, ובמזוני רוויחי, תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, ותהא השנה הזאת הבאה עלינו ועל כל ישראל לחיים טובים ולשלום, שנת גאולה וישועה, שנת גשמי ברכה, שנת פרנסה טובה, שנת רפואה שלימה, שנת חיים טובים, שנת קיבול תפלות, שנה שבה נזכה לראות בבנין בית מקדשינו, שנה שבה נראה בביאת משיחנו בן דוד ובן יוסף, שנת קיבוץ גלויותינו מארבע כנפות הארץ, שנה שבה נראה את תחית המתים בקרוב, יראו עיננו וישמח לבנו בגאולה הקרובה שתבוא בנחת ולא בצער, בחייכון וביומיכון ובחיי דכל ישראל, ונאמר אמן.
החותם לכבוד עם ישראל,
בן ציון בכמוהר"ר סלמן מצפי הי"ו יצ"ו.
שאלה - 234000
לכבוד הרב'
הרב יכול בבקשה לרשום כמה מילות חיזוק לבנות ונשות ישראל בצניעות לרגל הימים הנוראים? בתודה מראש בשם נשים רבות שזקוקות לחיזוקים בדור יתום זה.

תשובה
בנות ישראל יקרות וחביבות ברכת השם עליכן.
הנה הם מגיעים ימי ראש השנה בהן כף המאזניים ביד בורא עולם. ולפי האמור בתלמוד רובנו ורוב העולם נחשבים בינונים, לא רשעים גמורים, ולא צדיקים גמורים. ואם כך המשפט נמשך למשך עשרה ימים ונחתם בתפילת נעילה של יום הכיפורים. ימים הללו הם ימי זהירות מירבית מכל עון כלשהו. ואפילו קל שבקלים, נתפלל לאבינו שבשמיים שיצילנו מיצר הרע ומכל עוון ואשמה ופשע, והוא יענה לנו, כי אוהב אותנו וחפץ מאוד בתפילתינו, כי דרכו להיטיב עם בריותיו.

בנות ישראל יקרות, הסיבה שהפניה הזאת היא דווקא אליכן, הגם שהיא שייכת גם לנו הגברים, כי כולנו כאיש אחד אנחנו, היא משום שהמפתח לשמירת מצוות התורה מסור בידכן, וכך ראינו במעמד הר סיני, "כה תאמר לבית יעקב", אלו הנשים. ורק אחר כך אמר "ותגיד לבני ישראל" אלו האנשים. וזאת למדנו מבורא עולם. נמצא הבית, המשפחה, חינוך הבנים והבנות, הברכה בפרנסה, הדירה, הקדושה והטהרה הכל ביד האשה, כי היא מכונה במקומות רבים בדברי חז"ל בשם "הבית". ושמה בת.

זאת ועוד אחרת, דורנו זה המשופע בבילויים, תענוגים, אירועים, הופעות, כינוסים, וגם שיעורים. זלילות ושתיה, רדיפת כבוד ומותרות, ביגוד ואופנה, מוצרי מותרות, צעצועים וטלפונים, מחשבים ואתרים, בילוי וכילוי הזמן היקר בחיים עלי אדמות. כל זה עשו כדי לצוד את האשה, ואם היא בתמונה כולם נגררים אחריה. נמצא שבידכן בנות יקרות להפוך את הקערה על פיה, מהקצה אל הקצה, אתן יכולות להציל את הדור, ובפרט הדור הצעיר שרק עתה פוקח את עיניו, ורואה צבעים זוהרים סביבו, ומדמיין לעצמו ששם יש אושר, שם יש הנאה ומרגוע, ואינו יודע שכל זה דמיון ובנין קלפים, כי אחרי הנאה ריגעית אם בכלל, יש מפח נפש ואכזבה, וידוי וחרטה, יסורי מצפון וכאב, בכי ודמעה. ומי כמוכן נשים יקרות וטהורות היודעות אל נכון כי כך הן פני הדברים.

לכן, משימה קדושה ואחריות כבידה מוטלת על בת מישראל, אשה נשואה או פנויה, להזהיר, להתריע, להשמיע קול אזעקה, לצלצל ולהעיר את הישנים, אלו ההולכים וההולכות שבי אחרי פרסומות נבובות שאין בהן מאומה אלא מפח נפש, בבקשה תצילו את הדור, תצילו את עתיד עם ישראל, תצילו את ההשקעה העצומה שהשקיעו בנו אבותינו ואימותינו, אשר חיו רק בשבילנו ובעבור עתידינו, זכרו את משה רבנו "עבד נאמן נקרא" כמה טרח בשביל עם ישראל, ובמדרש הוא אומר קודם פטירתו "כשתכנסו לארץ תזכרו אותי שרצתי לפניכם כסוס". כך מתבטא משה רבינו ילוד אשה שזכה לעלות לשמים ולחזור לארץ ללמד תורה את ישראל, ומי היו שהצילוהו מהיאור? נשים!!! כן, הגדול מכולם מרים אחותו ניצבת מרחוק לראות מה יעלה בגורלו, והיא מביאה את האמא שלהם יוכבד הצדקת שתניק אותו ולא יינק מחלב גויה. כך לאורך הדורות כולם היתה לנו את שרה אמנו שגידלה את יצח שנעקד על גבי המזבחק, את רחל ולאה זלפה ובלהה שילדו ודידלו את שנים עשר שבטי י - ה עדות לישראל, והן שזירזו את יעקב אבינו לברוח מבית אביהן, ואומרות לו "הלא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו...". וכן מיכל הצילה את דוד מלך ישראל מידי אביה שאול, והבריחה אותו דרך החלון, יהושבע שמילטה את התינוק יואש צאצא אחרון משושלת דוד המלך, והחביאה אותו בבית קדש הקדשים מדי עתליה המרשעת שביקשה להרגו. את יעל שהרגה בפטיש את סיסרא המלך הגדול והמפורסם ששלט באכזריות בכל העולם, וממנו יצא רבי עקיבא בן יוסף בנם של גרים ובזכותה. את יהודית בת החשמונאים שהרגה את מלך יון בארמונו באישון לילה ונשאה את ראשו למחנה ישראל והצילה את עם ישראל מכשלון. את בתו של מתתיהו שצעקה אל חמשת אחיה הכהנים עד מתי יחללו היוונים את בנות ישראל, ובגללה פרץ המרד שהביא לנס החנוכה. את אסתר המלכה שהפילה את המן והצילה את עם ישראל מכליה.

כולן צדיקות היו, צנועות היו, טהורות היו, ופעלו בזמן הנכון ובמקום הנכון. אתן בנות ישראל אליכן נקרא היום ערב יום הדין והמשפט, הצילו אותנו ואת העם כולו מיצר הרע, שמרו על הצניעות מכל משמר, תחנכו את הבנים והבנות ללכת בדרכים ישרות. תזהירו אותן מפיתויים, מערבי שירה ו"פיוט" שסופם רע ומר, הצילו את מי שאפשר משמחות של הוללות ושכרות, המביאות לידי חטא, שמרו את המאכלים שיהיו נקיים מכל איסור, הצילו אותננו, את נשמותינו, את ילדינו ואת נכדינו, תזהירו אותן מהפיאות הפרוצות שמביאות שחיתות והפקרות, תצילו אותן מבגדי שחץ וקילקול, תצילו את כולנו מיום הדין.

בעוד שבוע כולנו מתייצבים למשפט, הכף מאזניים מאוזנות, חצי חובות, חצי זכיות, בידכן להטות את הכף לזכות. אבא שבשמים ישרה שכינתו במעשה ידכן, ותצליחו במשימתכן, זכרו, גורלינו בידכן, עתידינו בעולם הזה ובעולם הבא בידכן, הצילו, הצילו, הצילו. ותכתבו ותחתמו בספר חיים טובים עם כל ישראל. שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה, שנת קדושה וטהרה, שנה שבה יבנה בית המקדש במהרה, ומשיח צדקינו ישב על כסאו בירושלים הבנויה.
מתפלל להצלחתכן תמיד, יהיו לרצון אמרי פי דברי בן ציון מצפי.
בן הצדיק המקובל הגאון רבי סלמן מצפי זיע"א.

אלות התשפ"א.
שאלה - 233399
בהורמנא דמרן שליט"א, הננו בקריאת חיבה לקהל הקדוש, הנהנים עצה תושיה ודבר ה' ממו"ר, לבוא לעזרתנו, להיות שותפים במפעליו הכבירים של מו"ר שליט"א בחתימה על הו"ק חודשית. המערכת.
תשובה
הנני לקרוא בזה לאחינו בית ישראל הנדיבים בעם לעזור בתמיכה הגונה לאתר הקדוש "דורש ציון" הפועל פעולות רחבות ויקרות בכל העולם כולו, הן בהתנדבות של כל החברים הפעילים בניהול השאלות והתשובות המחכימות ומאירות עיניים, הן בהוצאת הספרים הקדושים תמידים כסדרם ומוספים כהלכתן.
ועל כל אלה עריכת הסידורים השונים בהידור רב, סידור הכוונות להרש"ש זיע"א, עם הגהותיו והארותיו של מור אבי זיע"א שהיו גנוזות זה מ"ה שנים מפטירתו, וזכו והוציאוהו לאור בהידור, סידורי "קול ציון" לראש השנה, ליום הכיפורים, לשבת קודש, לסליחות, באותיות מאירות עיניים, בפירושים נפלאים דבר דבור על אופניו, והמה נענים לכל בקשותי ודרישותי ברצון באהבה ובחיבה.
גם הספרים השונים שיצאו לאחרונה לאור, ועוד יש בכתובים, ואם יתן השם יתברך כח ועזר ויכולת נוכל עוד לכתוב בישוב דעת ובהרחבה בחכמה ובתבונה. הנני חוזר ומבקש מכל אחד ואחד אחי ואחיותי היקרים לעזור ביד נדיבה להביא דבר השם יתברך לכל העולם היהודי, ובזה תהיו מבורכים בברכות שמים עדי עד ותכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, ותזכו לכל מילי דמיטב בזה ובבא.
אוהבכם ומוקירכם
בן ציון בכמוהר"ר סלמן מוצפי הי"ו.
שאלה - 235883
מורי ורבי מועדים לשמחה שואל למען חבר האם מותר לבטל חתונה שניקבעה לחודש כסלו השידוך המוזכר לא התנהל על פי כללי ההלכה לצערנו ודי בזה אוהב את הרב
תשובה
אסור לבטל.
שאלה - 235882
לכב הרב שליטא בסד בלי נדר עליה לרגל לירושלים כרוך בכ6 שעות הלוך חזור באוטובוסים מה דעת כב הרב ואם לא כדאי האם צריך התרת נדרים (מדובר באישה) מועדים לשמחה
תשובה
התרה.
שאלה - 235881
שלום לכ"ה
מה הדין לגבי ירקות שגדלים בחממה מקורה בנילון או ברשת בשנת השמיטה?
ראיתי בספר מסוים שכתב שמותר לגדל בגלל שזה לא נקרה שדה.
אולי לא הבנתי נכון? ומה הכוונה מקורה?

תשובה
235760 .
שאלה - 235880
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לקנות בחול המועד בגדים לתינוק שהם במבצע? האם זה בגדר דבר האבד?
תודה.

תשובה
235760
שאלה - 235879
כבוד הרב
האם מותר לקנות ספרי קודש בחול המועד?
האם מותר לגזוז ציפורניים בחול המועד לקראת שבת קודש?

תשובה
א. ספרים מותר. ב, צפרניים פסק מרן ז״ל שמותר וכן נוהגים הספרדים, אך בני אשכנז לא גוזזים כדעת הרמ״א ז״ל.
שאלה - 235878
לכבוד הרב שלום רב
מועדים לשמחה
בשבת הקרובה אין לי אפשרות לסוכה,אני גר בקומה ראשונה וקשה לי לרדת במדרגות,אני אחרי ניתוח בברך.
מה עלי לעשות?

תשובה
תעשה שבתבדירת קרקע עם סוכה.
שאלה - 235877
לעט"ר
מועדים לשמחה
אני בבידוד מה עדיף תפילת יחיד בנץ או להצטרף למניין טלפוני ב7 וחצי
תודה ויישר כח

תשובה
בנץ החמה.
שאלה - 235876
שלום לכבוד הרב
ראיתי שהפלא יועץ מביא כמה פעמים שרבותינו דרשו מהפסוק "לא תרפני עד בלעי רקי" שעתיד אדם ליתן את הדין אפילו על זמן של כדי בליעת הרק, מה המקור של דרשה זו?
תודה.

תשובה
עיין שופר בציון מוסר הרש״ש לתקיעת שופר.
שאלה - 235875
שלום לעט"ר. אפ אני יושב כל היום בסוכה ובירכתי בבוקר בארוחה לישב בסוכה, ובאתי לאכול בצהריים אני מברך שנית?
תשובה
הכלל ההלכתי הוא שברכת לישב בסוכה תקיפה עד הסעודה הבאה בפת, ולכן כאשר הנך בא לאכול סעודה הבאה עליך לברך מחדש לישב בסוכה, וטוב תעשה אם תצא לרשות הרבים לדקה קודם הסעודה בצהריים.
שאלה - 235874
מועדים לשמחה לכת''ר
חתן בראשית שהוא הקורא בתורה האם יאמר בסימנא טבא לפני הקריאה או שמישהו אחר יאמר מחשש הפסק?

תשובה
קודם שיאמר ברכו יאמר בסימנא טבא.
שאלה - 235873
לכבוד הרב שלום רב
סובלת ממחסור חמור של ויטמין בי 12 וכרגע עם שפעת צינון ושיעול יבש בגרון.
עלי לעשות בצום?

תשובה
ום למה????
שאלה - 235872
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון!
במחילה הרב אני צריך את התשובה של הרב לגביי המכנסיים זה דחוף לי! לחול המועד ואני לא יודע מה לעשות הלכתית!?

תשובה
אמך המנוחה תשמח בחג בשמים אם תמשיך עם מכנסיך הנוכחיות בחג.
שאלה - 235871
לכב' הרב
אימי נפטרה בח' בתשרי השנה לפני כיפור.
ישבנו רק יום וחצי, מתי עולים שוב לבית העלמין אחרי סוכות ומתי ה-30?
האם מותר לבנותיה לעלות יחד עם הנכדים? והאם צריך לשים אבן?

תשובה
ח בחשון עולים. היוםלהניחאבן מעם הראש.
שאלה - 235870
לכבוד מורי ורבי שליט"א האם יש חילוק בין שתיית קפה בבית מדרש לבין בית כנסת לאנשים שלומדים בבית המדרש? או שאין חילוק ובשתיהם אסור מועדים לשמחה
תשובה
איזה חילוק.
שאלה - 235869
לכבוד מורנו בחסדי השם נוכל לפאר את ביתנו בעוד ספר של הרב שמחה גדולה, אנו זוכים ללמוד בחברותא כל השנה בספריך ומעשירים ידיעות .לאחר ימים נוראים קשה להתפלל בסידורים אחרים
תשובה
235760
שאלה - 235868
לכבוד הרב
אבא מבוגר,אחרי ניתוח במוסד שיקומי, מטופל טוב אך כולם סביבו..., מותר לפעול בחול המועד להעביר אותו למוסד יהודי?

תשובה
מותר.
שאלה - 235867
שלום לכבוד הרב!
האם בוסם אישה איסיר הנאה או יש דין ערוה, נ״ם ריח בוסם בבה״כ אם מותר להיתפלל או ק״ש וכ״ו.
תודה רבה. חג סמח

תשובה
235760
שאלה - 235866
לכבוד הרב שלום
אני בשנת אבל על אבי והצעתי נישואים לחברה שלי(בקשתו האחרונה של אבי)
הבקשה האחרונה של אבי היה שנתחתן
האם מותר בשנת אבל לתכנן את החתונה שתהיה לאחר שנת האבל

תשובה
החתונה תהיה תוך זמן קצר ביותר.
שאלה - 235865
לכבוד הרב שליטא העברתי לחשבון דורש ציון עבור סעודה לאושפיזין לשבעה ימים זה מספיק מועדים לשמחה
תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 235864
כבוד הרב, שבוע לאחר טבילה. מאתמול על מגן ובניגוב כתמים שהתחילו והיום נעשו... אמורה להגיע רק עוד כ8-10 ימים. כיצד לנהוג מבחינת הרחקות וטהרה?
תשובה
לשמור מרחק בנתיים.
שאלה - 235863
באסרו חג הילדים חוזרים לסמינר ולישיבה מחוץ לעיר
אני צריכה לכבס להם והמכונה נהרסה
האם מותר לקנות מכונה ולכבס להם?

תשובה
לקנות מותר לכבס אסור.
שאלה - 235862
לכבוד הרב שלום רב
הברז של השירותים עובד ללא הפסקה, ניסתי לתקן לבד ללא הצלחה. כנראה נזילה.
מותר להביא אינסטלטור היום?

תשובה
מותר.
שאלה - 235861
שלום לכבוד הרב
מותר לקנות מתנות לאחרים בחול המועד ( אם בגדים אם כלים) רב הסיכויים שלא ישמשו במועד בהם?

תשובה
לא.
שאלה - 235860
שלום לכבוד הרב
אם הורים אוסרים על הילד ללכת לבית הכנסת האם הוא צריך לשמוע להם או ללכת לבית הכנסת

תשובה
ילך.
שאלה - 235859
לכבוד הרב חג שמח
סיום מסכת בתוך סעודת הערב בסוכה עם שמחת החג האם מותר?

תשובה
מותר.
שאלה - 235858
לכבוד הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטא שלום רב
הבנתי שמותר לדבר לשון הרע על רשע האם מותר לפי ההלכה להלבין פני רשע ברבים?

תשובה
235760
שאלה - 235857
לכבוד הרב מועדים לשמחה!
לפי הכתוב במחזורים בכל ההישתחוויות
שבתפילה לא מכופפים ברכיים האם הבנתי נכון והאם גם בעלנו לשבח תודה

תשובה
נכון.
שאלה - 235856
שלום לכבוד הרב
מועדים לשמחה כבוד הרב האם מותר לכוון עכשיו בחול המועד שמות של מלאכים כמו ראשי תיבות כמו פותח את ידך?

תשובה
כן.
שאלה - 235855
שלום לכבוד הרב
האם יש איזה שעת רצון בעצם ימי הסוכות ובאמירת ההושענות.
בקיצור האם זה זמן מיוחד לתפילה?
תודה

תשובה
236760
שאלה - 235854
לכבוד הרב
ראיתי מראות אסורים.
כיצד אוכל לתקן?

תשובה
235760
שאלה - 235853
יומים לפני ראש השנה נתתי רכב לגוי לתיקון אמרתי לו תחזיר מתי שאתה רוצה עובד בחגים בשבתות על דעת עצמו עכשיו מבקש שאני יביא לו חלק שנחוץ לו האם אני רשאי להשיג עבורו חלק
תשובה
לא.
שאלה - 235852
מועדים לשמחה, לביתי יש תגבור בחשבון, האם יכולה ללכת ולכתוב את התרגילים או לדחות לאחר החג? חשוב להתקדמותה בלימודים. תודה לרב ושיזכה לעלות לרגל לבית המקדש במהרה בימינו.
תשובה
לדחות.
שאלה - 235851
לכבוד הרב שלום רב
מועדים לשמחה הבן חייל לוחם לא היה בבית מראש השנה ויגיע בחול המועד האם מותר לכבס את הבגדים שלו?יכול להיות שיחזור רק לאחר החג

תשובה
רק כשאין לו מה ללבוש.
שאלה - 235850
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, היום בלילה ההזכרה של בשנה, מחר אחרי התפילה , נגמרת לגמרי השנה, נפקא מינה לחדש בגדים, הליכה לשמחת בית השואבה בצהריים- מחר, או רק בצאת הכוכבים נגמרת
תשובה
בצאת הכוכבים.
שאלה - 235849
לכבוד הרב שלום רב
יש אצלנו מנהג להכפיל באלוהינו שבשמים אבד כל וגו' וכן דרוש דמינו וגו'.
האם המנהג הנכון? והאם ידוע המקור שלו?

תשובה
235760
שאלה - 235848
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, יש לנו באמצע הסוכה מן שער גדול מאבן שהעובי שלו מעל ארבע טפחים ומעליו יש מוטות מעץ עם סכך. האם השער פוסל את הסכך?
תשובה
235761 .
שאלה - 235847
שלום לכבוד הרב עוסק בחשמל מותר יהיה להביא את העובד הישמעלי למחר להכין צנרת לפני יציקה
תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 235846
שלום לכבוד הרב שליט"א
עובד במחלקת קורונה,הלב דואב למראה החולים. מה אפשר לקרוא לרפואתם בזמן הפנוי שם?
האם צריך להתפלל גם על החולים הגויים?

תשובה
על כולם פרקי שיר המעלות.
שאלה - 235845
לכבוד הרב שלום רב
שלישית אפילו טפח, מכשיר את כל הסוכה כולה או רק עד לגודל של הטפח?

תשובה
235760
שאלה - 235844
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
למרות שזה לא שאלה דחופה אבל היא קשורה לחול המועד
האם מותר ללכת מבית הכנסת מהר אל הסוכה ? או שמה עדיין יש את הדין של ניראה עליו כמשאוי

תשובה
235760
שאלה - 235843
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לנו מרא דאתרא שהוא עומד לברך בתורה כולם עומדים לו חוץ מאחד האם רשאי האחד הזה לעלות ש"צ ולהוציא ידי חובה

תשובה
235760
שאלה - 235842
שלום לכבוד הרב. חתימה טובה.חלמתי בשנתי בסוכה מה עליי לעשות?
תודה לכבוד הרב

תשובה
לא כלום.
שאלה - 235841
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מועדים לשמחה.
בעקבות דיון שהתפתח במשפחה.
האם נכון לקנות 3 סטים של ארבעת המינים בכשרות רגילה או סט אחד בכשרות מהודרת כך שכל בני המשפחה יזכו בהידור?

תשובה
235760
שאלה - 235840
לכבוד הרב שלום רב
מחכה לתשובה דחופה!להוסיף את השם שיר.רווקה כבר 17ש.וזקוקה לשמחה ושיר.קוראים לי רבקה בת סימה. מרגישה שזה עושה לי טוב.איך לעשות זאת?ואשמח לברכה וישועה!

תשובה
235760
שאלה - 235839
שלום לכבוד הרב

יש אתרוג מזן קלבריה והוא מאוד מהודר ושמעתי היום שיש כאלה שאומרים שאולי הוא ספק מורכב ואין לי לברך עליו האם הרב מכיר את הזן הזה?

תשובה
יש לנו חוסר במידע מוסמך על מסורם אילנות הללו, כי בחלקם הגדול היו מורכבים, ולכן ללא בדיקה מדעים עמוקה לאורך ולרוחב, וללא פיקוח קפדני לא נשתמש בו.
שאלה - 235838
כבוד הרב הצדיק בזכות ברכתך קיבלתי יום לגט ל 5/10 ב"ה.האם יש הלכה שאוסרת באותו יום ללכת לבית או לבית של משפחה?בבקשה ברכה מהרב שאצליח בהמשך חיי וביום הגט בקלות תודה לרב הקדוש
תשובה
מותר היכן שתרצי.
שאלה - 235837
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מועדים לשמחה האם מותר לשתול פרחים ועצים בעדניה
תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 235836
חג שמח לרב שאלתי האם נער שסיים טיפול כימותרפי לאחר תק של שנה וחצי הכולל אישפוזים יכול לברך הגומל בשם ומלכות
תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 235835
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לאחר הוצאה של ספר תורה להושענות.
האם צריך להחזירו להיכל או ניתן להשאירו בתיבה ולקרוא שם בריך שמיה?
תודה רבה!

תשובה
ניתן להשאירו.
שאלה - 235834
לכבוד הרב.בדיקות בשבעה נקיים-האם הבדיקה בבוקר צריכה להעשות מיד כשקמים? והבדיקה השניה חייבת להיות ממש לפני שקיעה?כלומר האם ניתן להקדים אותה במידה וחוששת שאשכח?
תשובה
אפשר בבוקר לאחר, ובערב להקדים, ולא לשכוח.
שאלה - 235833
שלום לכבוד הרב
נפלו לי מספר עלים מהדס ובעליו קצת התיבשו ונקטם האם להחליף מועדים לשמחה

תשובה
אם רוב העלים נמצאים כשר.
שאלה - 235832
מועדים לשמחה!
ספרדי שמתפלל במנין אשכנזי
כיצד ינהג לגבי כיווני הנענועים ומקום הנענועים ?

תשובה
כספרדי.
שאלה - 235831
שלום לכבוד הרב
מי שקם סמוך לנץ האם עדיף להתפלל בנץ ואחרי זה יטבול טבילת עזרא או טבילה קודמת ?

תשובה
נך קודם.
שאלה - 235830
לכבוד הרב שלום
בברית בני כיום בן שנתיים וחצי
קראנו לו יאסו והחלפנו לו תשם אחרי
האם הייתי צריכה להחליף בבית כנסת תשם החדש

תשובה
זה בסדר.
שאלה - 235829
לכבוד הרב שלום רב ומועדים לשמחה!
האם מותר בחוה"מ לקחת מכשיר לתיקון קל (לא פיזי/מכני אלא סריקה ממוחשבת) כדי לשמוע שיעורי תורה ושירים לכבוד החג?

תשובה
לצורך תורה מותר.
שאלה - 235828
לכבוד הרב
פרגולה שנבנתה לשם סוכה שנה שעברה.
האם מועיל להוסיף עליה סכך בלבד על הנסרים הקיימים להכשירה (חידוש בסכך) והאם מותר לעשות כן בחוהמ

תשובה
כן.
שאלה - 235827
לכבוד הרב
הבת ב"ה מתחילה ללמוד בפנימיה ויש לה מחסור גדול בבגדים,לא יכולנו לקנות לה בזמן האחרון עקב מצוקה כספית..
האם אפשרי כרגע בחול המועד לקנות לה מעט כדי שיהיה לה להתחלה

תשובה
אחרי החג.
שאלה - 235826
שלום לכבוד הרב
בשבוע 38 ו5 ימים,הריון חמישי ב"ה. אשמח לברכתך לעובר בריא, בסקירה נאמר שיש נק' בלב שמגדילה הסיכוי לתסמונת דאון

תשובה
ליחדה מוצלחת, ילד בריא וצדיק.
שאלה - 235825
שלום לכבודו,
התחתנתי לפני שנה בגיל מאוחר התברר שהולכתי שולל בעלי חוזר מאוחר מזלזל בוגד בי
לפני חודש עזבתי הבית הלב בוכה הוא לא ביקש שאשאר
יש לו מישהי רצינית וזה ריסק אותי

תשובה
תשובה 235760 .
שאלה - 235824
לכבוד הרב
מזה שנתיים שאחי אינו מגיע לבית הוריו ודורש מעט מאוד לשלומיהם בשל יחסים לא טובים של המשפחה עם אשתו (לטענתה)
מבחינת אחי אם יימשך קשר הנ״ל יגרום לגירושיו.
מה לעשות?

תשובה
235760 תשובה.
שאלה - 235823
לכבוד הרב שלום רב
האם עדיף להתפלל בבית כנסת או בסוכה ?

תשובה
עם כל הקהל.
שאלה - 235822
לכבוד הרב,
חמי בולע את המילים בקידוש ובברכות, ולפעמים גם בעלי.
(חמי ממש בולע שם ה' או חלקים חשובים בברכה).
האם אני יוצאת ידי חובה או שצריכה לברך שוב בנפרד?
תודה רבה.

תשובה
כתב הרב רב פעלים לברך אתו בלחש.
שאלה - 235821
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם כאשר אני מברך בבוקר בסוכה על הלולב אני מברך שוב בבית כנסת?
תשובה
חס ושלום, רק פעם ביום.
שאלה - 235820
לכבוד הרב שלום רב ומועדים לשמחה!, האם אפשר שאב יברך על ההפטרה (בשבת שלפני יום האזכרה של אמו) ובנו יקרא אותה?
תשובה
רק בדיעבד.
שאלה - 235819
לכבוד הרב שלום רב
כבר חודש שאני מנסה לרכוש רכב.
האם מותר לי להמשיך לחפש ואף לקנות במועד? ( ישמש אותי גם במועד)

תשובה
אסור.
שאלה - 235818
שלום לכבוד הרב
בסוכה המון שמש רוצים להוסיף כפות תמרים, מותר כעת?
וכן יש ערבי שמכרם וכעת נראה שנטש הסחורה שעומדת בצידי כביש בלי איש. מותר לקחת משם?

תשובה
א, מותר להוסיף. ב, אסור בלי רשות הבעלים.
שאלה - 235817
שלום לכבוד הרב מועדים לשמחה הילדים שלי
חיובים לנגיף.יכולים לכבס את כל הבגדים והמצעים שלהם

תשובה
מותר.
שאלה - 235816
לכבוד מרן הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א
האם יש חיוב לאכול כל יום בשר 🍖 בימי חול המועד?
או רק ביום טוב ראשון ,בשבת ובשמיני עצרת?
הכוונה גם לבשר עוף 🍗 או רק לבשר בקר בהמה וכו'?

תשובה
בשר או עופות מדי יום.
שאלה - 235815
לכבוד הרב בן ציון מוצפי!
עליתי היום בחג לתורה והייתי צריך לגלול מעט את הספר תורה לקורא, ונגעתי בעץ ובמטפחת ובטעות נגעתי עם היד! בקלף לא בכוונה!
האם חס ושלום איבדתי תמצווה?

תשובה
תיזהר להבא בשעת הקריאה לא לגעת בקלף כלל.
שאלה - 235814
שלום לכבוד הרב
האם מותר לאישה רווקה לצבוע שיער שיבה באבלות על אב?
כרגע בתוך ה30

תשובה
מותר.
שאלה - 235813
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
אני בשנת אבל על מרת אמי ז"ל!
ואין לי מכנסיים מכובסים לחול המועד שחכתי להכין
יש לי מכנס חדש שנקנה לפניי שנים!
מותר לי ללבוש אותו בחול המועד?

תשובה
$$$$$$$$$$$$$$$$$
שאלה - 235812
לכבוד הרב הגאון מוצפי!
מותר לאבל בשנת אבל לשמוע מוזיקה בימי חול המועד!
בפרט שהוא עם נטייה לעצבות ודיכאון!
והוא גם ככה מתקשה להיות בשמחה והוא ממש שבור יש צד להתיר לו בגלל זה?

תשובה
ללמוד תהלים.
שאלה - 235811
לכבוד הרב שלום ומועדים לשמחה,
נוהג ללמוד דף היומי ולסכם, האם אפשר גם בחול המועד?

תשובה
כן.
שאלה - 235810
שלום לכבוד הרב
אני יכול ללכת לבית כנסת בלי רשות הורים או שזה איסור כיבוד אב ואם או שאני יכול ללכת גם בלי אישור?

תשובה
מותר.
שאלה - 235809
מועדים לשמחה כבוד הרב
הוזמנתי לחתונה ביום שישי הקרוב חוה״מ סוכות. הבנתי שאסור להתחתן בחוה״מ אז האם מותר לי ללכת?
תודה

תשובה
אסור.
שאלה - 235808
לכבוד הרה"ג שליט"א יום שישי ברדיו הרב נתן עצה לברך על לולב עם הציבור וליטול שוב לולב בסוכה השאלה ליטול עם ברכה או לא ואם מותר לברך פעמיים?
תשובה
בלי ברכה.
שאלה - 235807
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היום התפללתי מנחה בביכ שהתחילו את תפילת מנחה בשעה 18.30 האם זה בסדר התפללתי איתם מחוסר ברירה
מועדים לשמחה

תשובה
#################
שאלה - 235806
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לקנות או להזמין בגדים בחול המועד?

תשובה
אסור.
שאלה - 235805
לכבוד הרב מועדים לשמחה
בהושענות מקיפים התיבה כל יום על פי מספר היום לדוג מחר פעמיים וכו או כל יום רק אחד ובהושע"ר 7

תשובה
תתפלל בבית הכנסת.
שאלה - 235804
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר בחול המועד לשטוף את הרכב במכונות שטיפה החיצוניות שיש בתחנת דלק
אנחנו נוסעים להורים ויש בדרך תחנת דלק שיש לה מכונה כזו ואין לנו ליד הבית

תשובה
אסור.
שאלה - 235803
שלום עליכם ומועדים לשמחה
יש לי מחר תור לחיסון 3 ובעלי מבקש לדחות לאחר החג מפני שחושש מתופעות לוואי בשמחת החג. וביקש לשאול את דעת הרב תודה רבה!

תשובה
אין תופעות לואי. אסור לדחות פיקוח נפש.
שאלה - 235802
שלום לכבוד הרב מועדים לשמחה.
ילדה בת 11.5 שצריכה ללבוש בגד שהתלכלך לצורך החג. האם אפשר לכבס לה במכונה שאני מפעילה לקטנים או שיש שעדיף לקנות בגד חדש למועד?

תשובה
מותר.
שאלה - 235801
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רציתי לדעת האם המדרש "אלפא ביתא דבן סירא" (בו בין היתר מופיע הסבר על "חוה ראשונה") מיוחס למקורות יהודיים או שאין לסמוך על דבריו? תודה לרב!

תשובה
תשובה 235760
שאלה - 235800
יש לי שאלה שמאוד מטרידה אותי הרי ידוע שאסור לגוי להיכנס לסוכה אז היאך הרשע יגעל וכל הרשעים נכנסים לסוכתם??? אוהבים מאוד את הרב
תשובה
תשובה 235760
שאלה - 235799
לכבוד הרב שלום רב
כשאני רוצה לנח מעט בצהריים לאגור כוחות בשבת אין אפשרות כלל לישון בסוכה מהשמש הקופחת . האם לנסות לא לישון כלל או שלכתחילה מותר להכנס לבית

תשובה
תתכסה בסדין בסוכה.
שאלה - 235798
לכבוד הרב שלום רב האם הרב יוכל לכתוב לנו איך הוא סדר הלימוד של הרב להקיף את כל התורה בידיעה טובה כולל חזרות ולימוד דברים חדשים כמו שהרב היום בקי בכל מכמני התורה תודה לרב על הכל
תשובה
תשובה 235760
שאלה - 235797
שלום לכבוד הרב,רש״י בגמ׳ סנהדרין קיא א׳ אומר 2 מ ס׳ ריבוא לפי החשבון 180 מיליארד. איך מצרים אכילה את כל הכמות הזו של יהודים? בתודה מראש וחג שמח.
תשובה
תשובה 235760 .
שאלה - 235796
לכבוד הרב
משתדלת לקרוא כל יום מ'ב מסעות, פיטום הקטורת, בנוסף לתפילה, פסוקים לאחר התפילה: ויאמר אם שמוע, 10 זכירות, 13 עיקרים.... אפשר להגיד גם בחוה"מ?
ברכת חג שמח, גאולה

תשובה
מותר.
שאלה - 235795
שלום לכבוד הרב
סבא ע"ה נפטר בעצם יוהכ"פ וסבל שנים רבות ממחלות קשות וייסורים נוראים ונפטר מקורונה מונשם ומורדם
האם ניתן לכתוב על המצבה נזדכך בייסורים, צריך לקבוע למחר
תוד

תשובה
עיין 235775 . בחול המועד אסור לכתוב מאומה.
שאלה - 235794
אחותי נשואה ירדה מהדת ונמצאת כרגע בהליכי גירושים
היא מאמינה באלוקים ולפעמים היא מדברת איתי על התפיסה שלה לעולם
לא יודעת איך לענות לה כי אני לא רוצה להרחיק אותה מהדת יותר

תשובה
להמעיט בדיבורים.
שאלה - 235793
לכבוד הרב שלום רב
אני בשנת אבל על אימי, האם אני יכולה להשתתף בשעורי התעמלות במים עם מוזיקה?
והאם מותר לי לשמוע שירים מדי פעם כי יש לי נטיה לעצבות?

תשובה
רק מינימום.
שאלה - 235792
לכבוד הרב שלום רב
מועדים לשמחה, האם אפשר ללמוד בספר נגיד ומצוה (אברך 24)?

תשובה
כן.
שאלה - 235791
לכבוד הרב חג שמח,
אני רוצה להעביר סכום שיגיע לאברך עני הזקוק לימות החג, ואיני מכיר באופן אישי. איך אפשר לעשות זאת?

תשובה
0522751941 .
שאלה - 235790
לכבוד הרב שלום רב
מה עושים עם טלית ותפילין של נפטר?
תודה

תשובה
קדושת המועד.
שאלה - 235789
לכבוד הרב שלום רב
האם יש בעיה לקפל טלית של משהו אחר?

תשובה
נכון.
שאלה - 235788
לכבוד הרב: תימני שנוהג כמנהג אבותיו ומברך לישב בסוכה על מאכל עראי האם לענות אמן על ברכתו
תשובה
כן, זו סברת הרמב״ם ז״ל וזיע״א.
שאלה - 235787
לכבוד הרב: האם יש עניין כלשהוא לקרוא את ספר דברים בשבת קודש, יש הרבה אנשים שמקבלים עליהם את זה ורציתי לדעת אם זה טוב גם לעשות? תודה
תשובה
ספר תהלים.
שאלה - 235786
שלום לכבוד הרב
לאחר 3 חיסונים ב"ה. חליתי לפני ר"ה והחלמתי ישתבח שמו. מרגיש מעט חולשה ועייפות. האם מותר לקבוע בדיקות דם לחול המועד? תודה רבה לרב על הכול מועדים לשמחה וחג שמח

תשובה
מותר.
שאלה - 235785
לכבוד הרב שלום רב
שנה טובה לכבוד הרב תודה רבה על הסידור של כיפור הרגשתי משהו אחר השנה. היה לנו ברית בבית כנסת בכיפור האם זה מעלה מיוחדת? תודה וסליחה מהרב.

תשובה
תודה.
שאלה - 235784
מועדים לשמחה לכבוד הרב
אני רוצה להודות לכבודו על כל ההכוונה במשך השנה
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות

אני נאלץ לעבוד פיזית במפעל ללא סוכה
בקצה העיר
מה אעשה? אוכל בלי לחם?

תשובה
בלי לחם.
שאלה - 235783
לכבוד הרב ממתי מתחילים ההקפות , מההתחלה למענך וגו' או משאומרים הושענא?
תשובה
מאמירת ״אנא א -ל.
שאלה - 235782
לכבוד הרב שליט"א
האם יש להיזהר לאכול גם סעודת יו"ט קודם חצות היום כמו בשבת? בישיבה שלי ואצל אורחים לא נוהגים כך.

תשובה
חובה גמורה לאכול כזית קודם חצות כמפורש בפוסקים.
שאלה - 235781
לכבוד הרב
האם מותר להוסיף קישוטים לסוכה בחג הסוכות?

תשובה
מותר.
שאלה - 235780
עט"ר
מועדים לשמחשב וזמנים לששון.
האם בהקפות שמחת תורה מקיפים היפך כיוון השעון? או עם כיוון השעון?
תודה רבה לרב.
חג שמח

תשובה
כי ההקפות יהיו היפך כיוון השעון.
שאלה - 235779
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, חולה קורונה שגר בבנין דירות, ויש למטה בחצר המשותפת של הבניין סוכה של המשפחה האם מותר ללכת לסוכה ב- 11 בלילה שאין אף אחד.
תשובה
מותר.
שאלה - 235778
האם בסוכות ובשמחת תורה צריך לכוון ב'אתה בחרתנו' כמו בר"ה ויוה"כ?
מה המנהג היותר נכון בחוה"מ לאחר אמירת ה' מלך, להגיד רק למנצח בנגינות או רק למנצח מזמור לדוד או גם וגם?

תשובה
א,נכון. ב, כמו ביום חול.
שאלה - 235777
שלום לכבוד הרב
שהרב אומר העיקר שתירגע הכוונה העיקר שאצליח ללמוד תורה או שהרב מתכוון למשהו אחר? מחילה שאני לא מצליח לרדת אפילו לתחילת דעתך

תשובה
קדושת המועד.
שאלה - 235776
שלום לכבוד הרב
קנינו סוכה מברזל ובדים יש מסגרת של ברזל והבד מחובר עם סקוטש
ומסביב ל3 דפנות יש 4 בדי לבוד כמו גערטל שמחוברים מסביב לדפנות. האם הסוכה כשרה?

תשובה
א, הבדים יהיו מתוחים ולא נדים ברוח. כ, תניח קורות עץ שיבדילו בין הכך לברזל.
שאלה - 235775
לכבוד הרב שלום רב
סבא נפטר בעצם יוהכ"פ ב1 בצהריים לאחר ייסורים קשים שנמשכו שנים ונקבר ביום ו אחר חצות יום, ואבא שואל אם מותר לכתוב על הקבר שנזדכך בייסורים?
חג שמח לרב ולעמ"י

תשובה
מותר.
שאלה - 235774
לכבוד הרב, חג שמח.
הדלקת נר לאושפזין,
אם שכחתי להדליק ונזכרתי אחרי שהחג נכנס בשעה מאוחרת 9 וחצי, אפשר היה להעביר אש מנר נשמה ולהדליק נר לאושפזין?
תודה ובריאות איתנה לרב.

תשובה
לא.
שאלה - 235773
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום חג סוכות שמח,מה טוב לאישה ללמוד במהלך חג הסוכות?בעלי רוצה לקנות לי בגד מתנה לחג ואני בשנת אבל האם מותר ? תודה רבה
תשובה
לא בשנת אבל, לומדים תנ״ך בענין האושפיזין של אותו יום.
שאלה - 235772
ברכות חמות לרגל הוצאת הספר החדש של הרב שיחי'.
הרב ימשיך להגדיל תורה ולהאדירה.
חג שמח לרב ולמשפחתו, השם יאריך ימיך ושנותיך בטוב, אמן.

תשובה
תבורכן מן השמים, חג שמח.
שאלה - 235771
לכבוד הרב
לגבי שאלה 235718 האם פטור גם מלאכול כי אין סוכה בישבילו והוא יכול לסכן אחרים...

תשובה
צריך לאכול בסוכה כשיצאו הנמצאים בה.
שאלה - 235770
שלום הרב
בגלל גזירת החורבן אסור לשמוע שירים עם כלי נגינה. אך האם ניתן לשמוע שירים לכבוד שבת ביום שישי? כמובן זמרים שלא מרקידים מעורב. ואם אפשר גם מקור מהפוסקים.

תשובה
אין הבדל בין יום רגיל לבין יום השישי.
שאלה - 235769
לרב
סיכמתי עם הוריי בינתיים שאישאר בתיכונית ואלמד עם אברך כל יום וסוף כיתה יא עוד שנה וחצי אלמד בישיבה גבוה (הציע רב מקורב) אני רציתי לקיים והגית בו, מפני השלום זה בסדר?

תשובה
העקר שתירגע.
שאלה - 235768
בשבת/יו"ט כשעמוד הברזל של הסוכה יוצא כגון שילדים משחקים ונתקעים בו,האם מותר לחבר חזרה עם היד
תשובה
לא בידים אלא ברגל.
שאלה - 235767
שלום לכבוד הרב, ביום כיפור בכל התפילות התרגשתי מאוד אך בתפילת נעילה הרגשתי שאני לא מצליחה לבכות ולהתרגש-האם זה סימן לא טוב?
תשובה
סימן טוב לכל השנה.
שאלה - 235766
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם אני מבין בדיעבד שגבנו לי את המפתח לבית מותר להחליף צילנדר בחול המועד על ידי בעל מקצוע ?

תשובה
מותר.
שאלה - 235765
לכבוד הרב שליטא פיתקא טבא. קישוטים ושרשראות הנמצאות בסוכה ובכניסה לסוכה. וכשנכנסים ועוברים בסוכה נוגעים בהם עם הראש וכדומה. זה מותר ?
תודה רבה וחג שמח

תשובה
אין בכך שום בעיה.
שאלה - 235764
שלום לכבוד הרב וחג שמחבע"ה לקראת ברית לבןאנו רוצים מאוד לתת את הסנדקות לרב גדול.אחד האבות שהיה סנדק השנה טוען שיש עניין להיות סנדק 5 פעמים והוא רוצה גם הפעםיש מקור לדבריו?
תשובה
דברים בטלים ומבוטלים וחשובים כחרס הנשבר. תזמין גדול בתורה וביראה.
שאלה - 235763
לכבוד הרב שלום רב
אגדתי למישהו 4 המינים וערבה גבוהה מההדס האם זה פסול או כשר בדיעבד??

תשובה
כשר, וכדאי לשנות הדבר.
שאלה - 235762
לכבוד הרב שליט"א.
מזל טוב כבוד הרב על הוצאת הספר החדש מקרא בציון,שנזכה לדלות וללמוד מהרב שליט"א עוד הרבה תורה ומלאה הארץ דעה את השם,
אריכות ימים ושנים לרב וחג שמח!

תשובה
תודה לאבינו שבשמיים. תודה לכל המברכים.
שאלה - 235761
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, יש לנו באמצע הסוכה מן שער גדול מאבן שהעובי שלו מעל ארבע טפחים ומעליו יש מוטות מעץ עם סכך. האם השער פוסל את הסכך?
תשובה
כשיש מעבר לשער שיעור סוכה זה בסדר.
שאלה - 235760
הודעה נחוצה. בימי חול המועד לא יינתנו תשובות אלא בענינים דחופים.
תשובה
חג שמח לכל עם ישראל בארץ ובגולה.
שאלה - 235759
לכבוד מרן שליט"א
אנחנו מתארחים אצל ההורים ויוצאים לפני הפלג וחוזרים בלילה מתי ואיפה תדליק האשה נרות
תודה למרן שליט"א

תשובה
ביום טוב אפשר להדליק נרות קודם הקידוש בהעברה מאש לאש. היא תדליק היכן שיורו לה בעלי הבית.
שאלה - 235758
שלום לכבוד הרב
ב"ה בונים סוכה יפה אבל מהבוקר עד 15-16
חום אדיר עלינו ואפילו עם מאוורר קשה לנו
האם מותר איכשהוא לשים שמשיה או בד להאהיל על הסוכה או מזווית מסויימת
תודה רבה לך

תשובה
רק אם השמשיה פתוחה לרוחב טפח שהוא 8 ס"מ.
שאלה - 235757
לכבוד הרב, לגבי כסף ששמים צדקה כל יום לי נדר לעילוי נשמת, האם להמשיך אחרי שנגמרת השנה הראשונה או שזה מזיק לנפטר?
תשובה
לעצור מהיום.
שאלה - 235756
לכבוד הרב
גר בגבעת משואה ויש לי במרפסת
בסוכה שממיות, עכבישים, צרצרים ועוד שלל יצורים ב"ה.
אני מאוד רוצה לישון בסוכה אבל לא רוצה
אותם על הראש .יש עצה ?
תזכו לשנים ר,נ, וטובות

תשובה
אני מכיר מי שלובש גרב רחבה המכה את ראשו ופניו. חג שמח.
שאלה - 235755
שלום לכבוד הרב האם בחג עצמו מותר לתת מתנה או לפני החג לתת לאשה ???
תשובה
מותר.
שאלה - 235754
לכבוד הרב שלום רב
קנינו אננס שהמוכר יהודי לא נראה כשומר תורה ומצוות אמר שזה שנה שישית האם אפשר לסמוך על דבריו בדיעבד שכבר קנינו

תשובה
אננס היום אין בעיה כי גדל בשישית.
שאלה - 235753
לכבוד הרב שליט"א! בשל ההכנות המרובות לחג לא הספקתי ללכת עם בעלי כדי שיקנה לי תכשיט לחג. האם אפשר יהיה בחול המועד?
תשובה
אם לצורך החג מותר.
שאלה - 235752
לכבוד מורנו ורבינו הגאון הרב בן ציון מוצפי ולעורך היקר, גם אני מצטרף בכל לשון של בקשה לא לפרסם שום דבר שפוגעים בגאון שזה כבודה של תורה בברכת חג סוכות שמח
תשובה
תבורכו מן השמיים.
שאלה - 235751
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לכבס בחול המועד בגדי עבודה בלבד.תודה וחג שמח

תשובה
רק אם צריך אותם בחול המועד.
שאלה - 235750
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בתי התינוקת שתחיה שוחררה ב״ה מבית החולים לאחר שבועיים של אישפוז. האם עליי לברך עליה הגומל ??
תודה.

תשובה
אסור, הרב השיב לך אמש.
שאלה - 235749
לכבוד רבנו שליט"א חיפשתי ירקות חסה כוסברה ועוד ונגמר הלכתי לשוק מחנה יהודה וקניתי היתר מכירה ולא נהגתי האם זה בסדר ואין לחשוש ומה הדין לכתחילה?
תשובה
רק תיזהר מתולעים, תשרה במי חומץ ושטוף במים זורמים.
שאלה - 235748
שלום לכבוד מו״ר ועט״ר שליט״א ויחשל״א אחדש״ט השנה אתרוג תימני אצלנו באר״הב מאוד יקר רגיל 200 דולר ומהודר 300 האם אפשר לקנות אתרוג מרוקאי מהודר אא ב40 דולר תודה רבה על הכל
תשובה
תקנה מרוקאי.
שאלה - 235747
לכבוד מרן הרב מוצפי!
אדם שמאיזה סיבה התפלל מאוחר יותר וסוף זמן ברכות ק.שמע נכון לערב חג סוכות זה 10:28 ללוח אור החיים יש שנתנו 10:31 אם התחיל בהיתר מותר להמשיך לברך ב 10:35?

תשובה
בדיעבד אתה שואל ערב החג???
שאלה - 235746
הרב,
הקמנו סוכה בבלוק בחוץ. צמוד לדירת גן . מסתבר כי הדיירים בדירת הגן חולים בקורונה. יש צד לחשוש ??

תשובה
אל תחששו.
שאלה - 235745
חג שמח לכבוד הרב הגאון. האם קריאת תהילים לרפואת חולה עולה לשמיים ומתקבלת רק אם המתפלל הוא שומר מצוות או שגם תפילה של חילוני/ מסורתי יכולה לעזור באותה המידה?
תשובה
אין מי שיודע מי ומה, מה גם שיש מקטרגים, ולעומתם יש סניגורים.
שאלה - 235744
שלום כבוד הרב ,
אזכרה שלושים שיוצאת בחול המועד סוכות ,בע"ה יערכו שיעור בסוכה .אח שגר רחוק ,האם מחוייב להגיע לאזכרה ?

תשובה
כל הקרובים ילמדו תורה באותו היום ואפשר כל אחד במקומו.
שאלה - 235743
שלום הרב
מה שכתב הרב שאם אדם פגם במהלך ימים אלו, שיתענה תענית יחיד ויתכפר לו. מתי מותר לצום את תענית היחיד? האם מותר להתענות תענית יחיד בחול המועד?
תודה רבה הרב מחיה אותנו!

תשובה
איחרת את המועד, אסור בחול המועד.
שאלה - 235742
שלום לכבוד הרב
יש משפחה ברוכת ילדים חרדית שאני בלי נדר נותנת להם צדקה. נתתי בראש השנה ועכשיו נתתי זה מספיק?

תשובה
אפשר לבקש ממכרות וידידות לתוספת.
שאלה - 235741
לכבוד הרב שלום רב
יש עץ ערבה בבית הכנסת האם מותר להשקותו בשנת שמיטה בכדי שלא ימות תודה רבה

תשובה
מותר.
שאלה - 235740
ב"ה
לכבוד הרה"ג שליט"א, האם מותר לאשה שיש לה מכה כחולה בצוואר לכסותה ע"י איפור בחג משום צניעות?

תשובה
לא במשחה.
שאלה - 235739
לכבוד הרב
בהמשך לשאלה על האשה כמובן שמנסים לקרב אותה אבל האם מותר לה במצב הנוכחי ללכת לטבול במקווה?

תשובה
כתבתי לכם שאין בזה בעיה.
שאלה - 235738
שלום לכבוד הרב
כמה כסף צריך ליתן עבור כל יום מימי הסוכות חלק האושפיזין?

תשובה
איש כמתנת ידו.
שאלה - 235737
לכבוד הרב מוצפי שליט"א:חג שמח!תזכו לשנים רבות טובות הנעימות!פתקא טבא!ותודה רבה על כל התשובות ש
הרב נותן לנו ועל זמן שמקשיב לנו.המון תודה.!!!

תשובה
תזכו ותחיו ותאריכו ימים ושנים.
שאלה - 235736
לכבוד הרב
תודה לרב על השיעורים אשרינו בזכיה הזאת ברב מכתת את רגליו מעיר לעיר נהנים מדבר קודשו מועדים לשמחה!

תשובה
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 235735
לרב שלום
בקדיש אני עונה עד דאמירן בעלמא כמנהגנו הספרדים, יוצא שכמעט באופן קבוע אני לא עונה אמן שהחזן מגיע לשמא דקודשא בריך הוא,לענות עד יתברך?

תשובה
זה בסדר, החזן לא בסדר כי עליו להאט יותר.
שאלה - 235734
שלום לכבוד הרב
אני לוקחת גלולות ומרגע שנגמרת החפיסה אני מקבלת רק אחרי 3 ימים ביום שלישי
מתי אני אמורה לפרוש מבעלי ?

תשובה
כל 30 יום. 30 יום מקלת האחרון.
שאלה - 235733
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מי נקרא תלמיד חכם?
בחור שלמד בישיבה וכיום כיוון שמטופל לבדו ב6 ילדים ללא אשה ומספיק מתי שיכול ללמוד תורה מפאת מצבו(צר לו על כך) עדיין נקרא תלמיד חכם?

תשובה
סיים לימודיו בישיבה ולומד תורה שעתיים כל יום.
שאלה - 235732
שלום לרבנו הצדיק
בעבר נהגנו לברך הקדוש חג ראשון לישב הסוכה ולשבת ואז לעמוד ולברך שהחיינו.
האם כך צריך לעשות או עדיף לברך שהחיינו בישיבה או לא לשבת עד סוף הקדוש
יורנו רבנו

תשובה
לא יושבים עד סיום הקידוש.
שאלה - 235731
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יורנו רבנו רוח אפינו, האם כדי להשלים מאה ברכות יועץ לומר הפסוק ברוך אתה למדנו חוקים כברכה או שמא אין זה כלל ברכה
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות

תשובה
עיין הנוסח תשובה 215053 .
שאלה - 235730
שלום רבנו הגדול, רציתי אני הצעיר לומר לך תודה רבה על הכל תבורך מפי עליון בכל מכל כל, ושיהיה לך ולבני משפחתך חג שמח בשורות טובות שתזכו לשנים רבות טובות ונעימות!
תשובה
תודה לך על הכל, וכן לך ולמשפחתך ולכל אשר לך.
שאלה - 235729
לכבוד הרב. אשכנזי רווק שרוצה להתעטף בטלית גדול ולברך עליה כמו הספרדים. רשאי?
תשובה
רשאי בהחלט, כי זה רק מנהג בעלמא.
שאלה - 235728
לרב הגאון שליט"א
האם עישון בסוכה נכלל בעושה כל צורכו בסוכה?
או שזה בזיון לקדושה?

תשובה
זה קלות ראש ומפריע לסביבה.
שאלה - 235727
לכבוד הרב שלום רב
בבקשה הרב תברך אותנו אבדה,נעלמה,נשכחה לא יודעים בדיוק.קופסת תכשיטים יקרה וחשובה לנו.
התחייבתי בלנ"ד סכום למשפחות נזקקות .חג שמח ותודה רבה

תשובה
השם יתברך ישיב לך אבידתך.
שאלה - 235726
לכבוד הרב שלום רב
אבא נפטר כב אלול
מתי להלות ל30?

תשובה
ביום כ"ג בתשרי.
שאלה - 235725
שלום לכבוד הרב
נקבר אתמול בצהריים,היום ערב חג,באיזה שעה להוציא מאבלות והאם רק לומר "לא יבוא עוד שמשך..."רגיל כמו ששלמו ימי שבעצה?

תשובה
בשעה 15.30 אומרים לו הפסוקים והוא קם.
שאלה - 235724
מור אבי נפטר ב כב אלול
מתי הכי טוב להעלות לציון(לחודש)?
אגב לפעמים המייל שלי מקולקל.

תשובה
תעלו ביום כ"ג בתשרי.
שאלה - 235723
לכבוד הרב שלום רבהאם מותר להוציא עשבים שוטים שמפרועים לפרחים בעציץ על גבי קרקע מרוצפת תחת כיפת השמיים
תשובה
לגבי שמיטה מותר לעוקרם, אלא שתיזהר לא להפוך את האדמה.
שאלה - 235722
שלום לכבוד הרב
לא ידענו שצריך ביום השבעה כשקמים,להניח לבנה או סלע זמני ליד ררש הנפטר.האם יש טעם להניח כעת ומותר בחול המועד?

תשובה
תניח היום מיד.
שאלה - 235721
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,תרמתי עכשיו דרך האתר הזה לעניים בני תורה לחג הסוכות ולשמחת תורה,השם יברך את הרב בכל הברכות הכתובות בתורהחג שמח
תשובה
עלה והצלח.
שאלה - 235720
מו"ר

חילך לאורייתא. שמחתי לשמוע על עוד ספר שיצא יהי רצון שנזכה לעוד ספרים וסידורים מרבנו. חג שמח ומבורך לרב ולכל בני ביתו

תשובה
אמן ואמן.
שאלה - 235719
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר להכניס גוי בתהליך גיור (אמיתי) מתקדם לסוכה?
או שזה בכלל מה שכתב הבא"ח ואין עימו אל נכר, שלא להכניס גוי לסוכה

תשובה
הוא עדיין גוי כי לא התגייר.
שאלה - 235718
לכבוד עט"ר הרב שליט"א חולה קורנה מחוסן כרגע סובל מחולשה וחוסר טעם וריח האם פטור מלישון בסוכה מחשש שמא יחמיר מצבו ? תזכו לשנים רבות
תשובה
אם בפועל מרגיש לא טוב פטור.
שאלה - 235717
אני לא יכול להניח על הראש את התפילין של ראש כמה ימים בודדים בגלל בעייה רפואית בהוראת רופא, מה עליי לעשות במקרה שכזה האם לברך רק על היד? האם להניח את הראש לשנייה ולהוריד?
תשובה
תניח אותו לפחות בקריאת שמע.
שאלה - 235716
לכבוד הרב שלום רב, העברתי אתמול בערב צדקה לאושפיזין.
( לחשבון הישיבה). מקווה שיתקבל ברצון. חג שמח !

תשובה
תזכה למצוות.
שאלה - 235715
לפעמים בחול המועד אני שומעת חידושי תורה הקשורים למועד כגון סוכות ורוצה לכתבם כדי לא לשכוח וכדי לאומרם בשולחן החג או השבת או לאומרו לבעלי כיון שהוא דורש לרבים האם אפשר?
תשובה
שמעת חידוש וחושש שתשכח מותר לכתבו.
שאלה - 235714
שלום לכבוד הרב
האם שבוע הבא קוראים בחוק לישראל בראשית?
(הרי קוראים וזאת הברכה באמצע השבוע)

תשובה
כתבתי לכם קוראים וזאת הברכה.
שאלה - 235713
שלום לכבוד הרב
באחד מהשיעורים של הרב וכן באחת מהתשובות הרב אמר שעמרם אבי משה נכנס חי לגן עדן אם אפשר בבקשה את המקור המפורט לכך. תודה רבה

תשובה
עירבבת כמה נושאים, הוא מת בעטיו של נחש. כי לא חטא מימיו. כמובא במסכת בבא בתרא.
שאלה - 235712
שלום כבוד הרב.
באחת מן השאלות הרב כתב שבני קרח נכנסו לגן עדן בחייהם והרב גם אמר שזה רש"י על הפסוק ובני קרח לא מתו, וחיפשתי ולא מצאתי, בבקשה אם אפשר מקור לכך
תודה.

תשובה
תמשיך לחפש. עשית את הרב מזכירך האישי למקורות? העורך.
שאלה - 235711
שלום לכבוד הרב
מחילה, לא התחסנתי חיסון שלישי ילדיי לא התחסנו כי הינם קטנים. תודה רבה.

תשובה
על מה תודה כשכל הרבנים הורו להתחסן בשלישית, והנך רואה שהמגיפה משתוללת המלוא עוזה וכמה נהרגים, והחולים לא עלינו מצבם קשה ביותר וכשמחלימים סובלים מתופעות קשות וכואבות.
שאלה - 235710
לכבוד הרב שליט"א.מחר א'יה יש ברית בי-ם .אחותי שרוצה לזכות בסגולה עם היין גרה באילת,אפשר לתת יין בשמה ? קניתי ייין ואמרתי שאני נותנת לה מתנה גמורה וזה שלה .האם מועיל כת"ר.
תשובה
גם אם לא יועיל לא יזיק.
שאלה - 235709
שלום לכבוד הרב
האם לספרדי יש (קולה) קולא לקנות ולברך על אתרוגי "חזון איש"? או שחייב אתרוג תימני?
תודה לרב תזכו לשנים רבות נעימות וטובות
חג שמח ופתקא טבא לרב בכלל עם ישראל

תשובה
אין הבדל בין העידות לגבי אתרוג שהוא חשש מורכב.
שאלה - 235708
לכבוד הרב שלום רב ושנה טובה אני ו3ילדיי חלינו בקורונה והבן שלי שואל האם כשאין לו טעם וריח הוא צריך לברך ברכות הנהנין ?. תודה
תשובה
כתבתי כמה פעמים לברך ברכות הנהנין, רק ברכת הריח אין לברך. ומדוע לא התחסנתם שלש פעמים???
שאלה - 235707
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א ולמערכת האתר!
אנה למען לא יהיה פגיעה בכבוד התורה אל תפרסמו את דברי החוצפה של העז פנים הזה!
ואתה הזהר לך ולנפשך! בגחלתן של תלמידי חכמים!

תשובה
ברוכים אתם להשם.
שאלה - 235706
לרב שליטא
הלכתי לאירוע מסויים חשבתי יהיה צנוע (בטיפשותי)
בסוף היתה פריצות איומההשתדלתי כמה שפחות לפגום בעיני אך נפגם הרבה גם בלי להתכוון אפיכיצד אתקלהוסיף יותר תורה

תשובה
היה עליך לברוח מיד כבורח מפני התבעירה.
שאלה - 235705
לכבוד הרב
מה דין מזלג בשרי ומחבת חלבי, נקיים ואינן בן יומו, שהשתמשו בהם בטעות להכנת מאכל פרווה?

תשובה
אם הכינו מאכל חם או רותח, יגעילו הכלים. אם היה קר ישטפו ויזהרו להבא.
שאלה - 235704
לכבוד הרה"ג מוצפי שליט"א עקב צפיפות בזמן הבלנית הציעה להגיע לטבילה לפני השקיעה ולשמור הרחקה עד צאת הכוכבים יש אפשרות כזו?
תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 235703
לרב מוצפי שליט"א
א) אני לומד תענית עם חבר עכשיו בחופש אז כל אחד לבד. סיכמנו להגיע עד החזרה ללי' לדף טו. אני ב-ו. ולא לומדד ירד החשק
הולך טוב
ב) הרב ממליץ לי ללמוד "קו הישר"?

תשובה
תעמוד בהבטחתך.
שאלה - 235702
לכבוד הרב שליט"א, האם כשאנו מתארחים בחג מותר קודם מוצאי החג לסדר את חפצינו במזוודה? פשוט יש המון לקות וכו' פלוס נסיעה חזרה?
תשובה
מדי יום תארזו מה שאינו בשימוש. ביום החג לא.
שאלה - 235701
לכבוד עט"ר שלום רב
יש סוכה בביהכנ"ס, ראוי לנענע בסוכה וגם את ההלל לומר שם? ביחיד שכן רוב הציבור נשארים בביהכנ"ס. כך אני עושה כבר כמה שנים ואני מאוד שמח בזה!
חג שמח ופתקא טבא

תשובה
רק על פי הקבלה. למעשה את הברכה עם הנענועים תקיים בסוכה. ואת ההלל תעשה יחד עם כל הקהל בבית הכנסת.
שאלה - 235700
שישו ושמחו בשמחת התורה, בצאת הספר "מקרא בציון" לאורה, לכבוד גומרה של תורה ותחילתה, מזל טוב למרן שליט"א, שיזכה להרבות עוד הרבה חיילים כמותה, להגדיל תורה ולהאדירה.
תשובה
תודה לבוראי יוצרי ועושי זיכני ליום הגדול והנפלא הזה לראות בפרי עמלינו לשמחת הוצאת הספר הקדוש "מקרא בציון" על הלכות ומנהגי קריאת התורה, היום יום ערב חג הסכות, למעלה משנה תמימה עמלתי וטרחתי בימים ובלילות לחפש בספרי הפוסקים מקור לכל הלכה ומנהג, ובמקום שהיו דיעות שונות בפוסקים הזכרתי אותם, והשתדלתי בדעתי הדלה והשפלה לכתוב המסקנא להלכה ולמעשה, וגם כפי מה ששמעתי ממור אבי זיע"א, וממורי ורבותי ז"ל.

תודה מיוחדת לכל צוות העוזרים והמסייעים במלאכת העריכה, ההגהה הכנת המפתחות, מעשה רב, ההדפסה ועוד, כולם תלמידי חכמים מובהקים, נבונים ומבהיקים, ועל צבאם היקר והנפלא, נבון חכם ונעלה, סבא דמשפטים, חתני כבני הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחשל"א, חבר בית הדין בירושלים. אשר טרח ועמל ללא ליאות להוציא הספר לאורה, לשמח לב החכמים, והקוראים התורה, החזנים והגבאים, ולערוך לפניהם שלחן עם מנהגים נפלאים כיאה וכיאות לתורתינו הקדושה.

ביום בו הוחל במלאכת המשכן לקיים בנו "ושכנתי בתוכם". זכינו בצאת הספר הקדוש לאורה זו תורה לכבוד יום שמחת התורה. ויהי רצון שבקרוב נזכה לגילוי אורו של משיח אשר ימלוך בירושלים עיר קדשינו ויסיר האללים מתוכה, הפנימיים והחיצוניים, והשם יתברך יבוא לגאלינו גאלת עולם במהרה בימינו אמן.
כה דברי הצב"י בן ציון יצ"ו בכמוהר"ר סלמן מצפי זיע"א.
שאלה - 235699
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמעתי מת"ח מסוים שע"פ הסוד יש להיזהר שלא יגע ראש הלולב בסכך הסוכה, אמת? לא זכור לי שהרב כתב כך בסוכת ציון

תשובה
לא היה ולא נברא בכל ספרי האריז"ל.
שאלה - 235698
שלום לכבוד הרב, מה האורך שצריך להיות ללולב עם קורא מקצה לקצה כדי שיהיה כשר?
תשובה
40 סנטימטר.
שאלה - 235697
בהחלטת כמה רופאים התחלתי טיפול תרופתי הורמונלי.מאז חשה עייפות ועוד תופעות. ע"ג התרופה רשימת תופ' לוואי מפחידה ומאיימת
אני חשה מצוקה- רוצה לטפל אך חוששת מההשפעה על הגוף

תשובה
להתייעץ עם הרופא.
שאלה - 235696
לכבוד הרב שלום רב
האם ניתן לעשות לנפטר תיקון חייבי כריתות בחול המועד?

תשובה
לימוד תורה הוא התיקון הכי נפלא.
שאלה - 235695
לכבוד הרב מוצפי שלום
בעלי נאלץ להיות בבידוד כמעט עד סוף החג כואב לי מאוד האם השם לא רוצה לחבק אותנו האם ככ כועס עלינו שנמנע מאיתנו שמחת החג מפחיד להתחיל כך את השנה

תשובה
לא להוציא מילים לא טובות. זה במקום גזירה קשה. תודה להשם יתברך.
שאלה - 235694
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם בשבת ויו"ט מותר ללכת עם נייר שיש בו דברי תורה או דבר שאינו שטר הדיוט בכיס החליפה ואין לחשוש לטלטול? עיר עם עירוב
תודה

תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 235693
לכבוד הרב בחצר מגורים משותף בננו סוכה אין מקום אחר לסוכה יש המון חתולים בחצר אני מאוד חושש לא אצליח להירדם בשנה שעברה נסתי וחתול טיפס על הסוכה
אני מאוד נחלץ אני אובססבי מאוד

תשובה
שכרך כפול ומכופל מכל אדם אחר.
שאלה - 235692
רבש"ע מאיפה יש עזות לאנשים לכתוב בצורה כזו?
רק שלשום היה כיפור.רוצים תתחסנו - לא רוצים אל תתחסנו - אל תשגעו אחרים ואל תכתבו פה,מחילה מכבוד העורך.

תשובה
אין להם נשמה יהודית כנזכר בזוהר הקדוש.
שאלה - 235691
לכבוד הרב שלום רב
עם קןבעים עם מוהל ...האם מותר להחליף למוהל אחר?

תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 235690
ה׳ ירחם ויציל!!! ערב חג, ערב רב מבזים את כבוד הרב, אין רפואה למכתם, רק ע״י שה׳ יאבד אותם מהעולם המשיח יבוא! שהתורה הקדושה תנקום את נקמתה אחת ולתמיד, חג שמח לרב היקר♥️
תשובה
צריכים גם למחות על כבוד השם יתברך, שיש עבריינים המחללים אותו.
שאלה - 235689
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי בבית מרפסת סוכה פתוחה והקרקע מרוצפת שיש בתוכה עציץ צמח אלוורה. האם יש בעיה להשים סכך או להוריד את הסכך לאחר סוכות?

תשובה
מפורש בהלכה לגבי הסוכה שמותר.
שאלה - 235688
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בעלי כבר סיים לבנות את הסוכה במרפסת ב"ה היכן שאני תולה כביסה ויש הרבה כביסות עכשיו לפני החג
האם מותר שיהיה המתקן כביסה בסוכה עד החג?

תשובה
מותר היום.
שאלה - 235687
לכבוד העורך המסור. אנא אל תתן במה לליצנים חצופים שמטרתם פגיעה בגדול הדור מאור ענינו. קשה מאד ומזעזע לראות את הדברים בבקשה אל תפרסמו בזיונות הרעשים שאנו מוחים בהם בתוקף.
תשובה
זה בסדר.
שאלה - 235686
מוחים בתוקף על ביזוי כה"ר חכם התורה גדול ישראל מו"ר! מדוע מעלים את דבריו של החצוף ההוא? מחילה גדולה מכבוד תורתו מורנו שקראנו והיינו עדים לכך.כותב השורות למענך שוב בתשובה
תשובה
כולנו מצטרפים למחאה. המערכת.
שאלה - 235685
לכבוד הרב
תתפללו על יהודי חרדי ממה שהיה בדומא אכזריות יחידי לא התפלל במנין ביום כיםור ועכשו מבקש סוכה אחרת יצום לבכות יהודים בודה וחרפה

תשובה
מתפללים על כל היהודים בכל מקום שנמצאים בעולם שישובו בתשובה שלימה ויתרפאו ויצליחו.
שאלה - 235684
שלום לכבוד הרב, אם אני אוכל מלפפון כבוש בלי נטילת ידים והוא רטוב, יש לו כמין שיער יוצא ממנו בסופו ואני בידי מוציאו, האם התחייבתי בנטילת ידים?
תשובה
בהחלט לא כי עיקר החיוב הוא על אכילתו ולא על הכנתו. ומכיוון שהוא נעוץ במזלג מותר.
שאלה - 235683
לכבוד הרב
אישה (כנראה לא דתייה) פירסמה סלון, שולחן ומזנון למסירה. בתחילה אמרה שאפשר אחרי כיפור, כשהתקשרתי אמרה רק ביום שעוברת דירה וזה יוצא בחול המועד, מותר לקחת בחוה"מ

תשובה
רק אם המחיר הוא שליש מהשוק.
שאלה - 235682
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לנו בשכונה אירגון שמחלק לאברכים כל שבוע שוברי קניה לסופר.מתרומות של הציבור,האם אפשר להעביר מכספי פדיון כפרות.תודה לרב.

תשובה
תתן אישית לאברך חשוב נזקק ולומד ואינו מתבטל.
שאלה - 235681
לכבוד הרב שלום רב
1) יש צורה של התעמלות הנקראת שכיבות שמיכה, האם צריך לשים דבר מפסיק בין הפנים לרצפה?

תשובה
כדאי בהחלט.
שאלה - 235680
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סוכה ממש קטנה במרפסת מקורה. אין מקום לכסא אושפיזין. האם עדיף לתלות כסא בובות קטן או להניח כסא גדול יותר ליד הסוכה בחלק הפסול ?

תשובה
כתבתי לך לתלות כסא, עיין סוכה בציון ובבקשה לא להטריד את הרב בערב החג. העורך.
שאלה - 235679
שלום לכבוד הרב היקר שלום
שמעתי על מעלת הסוכה והאושפיזין שאלתי האם האושפיזין באים לבקר גם בסוכה שבכלא?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 235678
שלום לכבוד הרב
כשכורכים חי כריכות את הלולב האם יש איזו שיטה לבצע את הכריכות או שאפשר לקשור בחי מקומות קשירה רגילה ראיתי שאנשים מבצעים את הקשר בשיטה מסוימת
תודה לכבוד הרב

תשובה
תשאל אותם על השיטה.
שאלה - 235677
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לקשור ציצית ולהאזין לדברי תורה בלי שום דיבור
יישר כח פיתקא טבא וחג שמח

תשובה
מותר.
שאלה - 235676
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בתי התינוקת שתחיה שוחררה ב״ה מבית החולים לאחר שבועיים של אישפוז. האם עליי לברך עליה הגומל ??
תודה.

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 235674
לכבוד הרב,האם מותר לקרוא תהילים בחוה"מ לאחר חצות לילה??
תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 235673
לכבוד הרב שלום רב
מדוע בעשרת ימי תשובה ביקשנו "כתבנו.." ורק בנעילה שיננו ל"חתמנו"? הרי הכתיבה הייתה בראש השנה א"כ היה צריך לכא' בכל העשרה ימים הללו לבקש חתמנו.
תודה רבה

תשובה
לבינונים לא היתה כתיבה בראש השנה.
שאלה - 235672
כבוד הרב
אני בת 20 חוסכת ללימודים רוצה ללמוד חשבונאותהדרך ללימודי חשבונאות ארוכה לפחות חמש שניםהאם עדיף להסתפק בלימוד מקצוע בזמן קצר יותר כגון הנדסאיתדעתו של הרב חשובה

תשובה
ללמוד מה שמהיר יותר ויש לו ביקוש.
שאלה - 235671
לכבוד מרן שליט"א
האם בברית בחול המועד הציבור רוצה לומר יג מידות עכב המצב האם מותר לומר בחול המועד?

תשובה
המצב הרפואי והבטחוני חמור ויש לומר בהחלט.
שאלה - 235670
לכבוד הרב שנה טובה האם הקיטל של הרב סלמאן מוצפי זצ"ל שהיה לובש בימים מיוחדים שכבוד הרב שיבדלח"א כתב בספריו היה הקיטל של אשכנזים או שהיה לו מן קיטל בסגנון ספרדי ?
תשובה
אמי עליה השלום היתה תופרת עבורו חלוק לבן.
שאלה - 235669
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מותר לארח ולהתארח בסוכות בין ביום טוב ובין בחול המועד סוכות?
כי כל רגע זה מצוות עשה ואם נוסע נסיעות האם זה מותר ואין בכך חס ושלום ביטול מצוות עשה כל רגע

תשובה
מותר, אך המדקדקים אינם יוצאים מסוכתם אפילו רגע, אלא לצורך תפילה.
שאלה - 235668
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, מותר להחליף קרח במאוורר קירור ביום טוב?
הוא עובד בכל מקרה, וההחלפה ידנית.

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 235667
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר שהסכך לא ישב ישר,אלא בצורת משולש של גג?
תודה

תשובה
אין להרחיק הסכך מהדפנות לכתחילה.
שאלה - 235666
שלום רבנו הגדול, יש מישהו בעבודה שצריך קצת לחשוב עלי יותר מחשבות של שלום, הוא גם כנראה אמר עלי דברים טובים, ומישהו בעבודה אמר לי להתנהג ישר משהו כזה, לשאול למה הוא אמר ככה?
תשובה
לא לשאול.
שאלה - 235665
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם נוהגים לקרוא במוצאי שבת פתח אליהו?

תשובה
יש נוהגים.
שאלה - 235664
לכבוד הרב
אני מבקש מחילה מכבוד הרב שביזיתי אותך בלי כוונה במחשבה שחשבתי עליך אני מאוד אוהב ומכבד אותך ואני מבקש סליחה ממך רבינו. אוהב אותך

תשובה
השם ירחם עליך.
שאלה - 235663
לכבוד הרב
האם מותר להתפלל בשנת שמיטה וחול המועד
בסידורי התפילה עבודת הקודש / שים שלום
המביאים כוונות

תודה רבה !

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 235662
לכבוד הרב שלום רב
אזכרה של אבי ז"ל יום ראשון כ תשרי.
הלימוד במוצאי שבת או חמישי בלילה?
תודה רבה.

תשובה
הכי חשוב במוצאי שבת.
שאלה - 235661
לכבוד הרב הגאון שליט"א........
האם לקבוע תור לחיסון השלישי.......……?

תשובה
שוב חזרת יקח אותך האופל הלילה הזה. אתה בחרם נידוי ושמתא. רשע ועז פנים אין לך כפרה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מפי בית דין של מטה ומפי בית דין של מעלה.
שאלה - 235660
לרב. בחזרת הש"ץ בתפילות יום כיפור, האם צריך לומר איתו יחד את קטעי הוידוי (על חטא, אשמנו, עלינו לשבח, סדר העבודה, וכו')והאם מותר לשבת בקטעים כגון: (על חטא, רחמנא, וכו')?
תשובה
בעלינו לשבח יש לעמוד וןלומר כולם יחד. וכן בוידוי, בעל חטא עומדים, ומי שחלש ישב.
שאלה - 235659
מחילה מכבוד הרב, חשוב לי
אח של אבא לא דתי והם בשבעה והם מוזמנים אצלנו לסוכות, י......, יש עצה כלשהי בשבילי?? תודה

תשובה
תלמד בספר יסוד ציון.
שאלה - 235658
שלום לכבוד הרב
מותר לקנות פרחים בשנת השמיטה ?
ומה עם התר מכירה בפירות וירקות ?

תשובה
עיין לעיל.
שאלה - 235657
לכבוד הרב שלום החתן שלנו נפטר. שנה ראשונה בחול המועד סוכות בישיבה בה למד בסוכה עם הרב של הישיבה. רוצים לעשות סעודה כי זה סוכות גם בשבילו טוב שאנחנו עושים סעודה או עדיף מגע אש
תשובה
לא לעשות סעודה.
שאלה - 235656
שלום לכבוד הרב סליחה אם מפריע לגבי ערבית האם ארבעה שמתכנסים יוכלו להגיד גם ברכו?
תשובה
ברכו גם יחיד יכול לומר כשיש עשרה. ולכתחילה תתפלל במנין בבקשה.
שאלה - 235655
הזמנתי אתרוגים בכשרות.....קיבלתי אתרוגים בכשרות של הרב קליין. בחנות טוענים שהם אותם אתרוגים ורק שמו לי בטעות קופסה של כשרות אחרת. האם זה יכול להיות ?
תשובה
מנין לך מי יותר מהודר?
שאלה - 235654
לכבוד הרב
אם אדם פגם בארבעת הימים האלה, מה צריך לעשות? והאם איבד את כמה מה שעשה עד כיפור?

תשובה
יעשה תענית יחיד ויתכפר לו.
שאלה - 235653
לכבוד הרב לסבתא שלי גרה אצל דוד שלי ויש לה פיליפינית היא רוצה בחג לבוא לאמא שלי האם הפיליפינית מטומאה את הסוכה
תשובה
אין לחשוש.
שאלה - 235652
לכבוד הרב מוצפי!
יש את הפסוק: תְּמוֹתֵ֣ת רָשָׁ֣ע רָעָ֑ה.
אומרים שאין הקב"ה מביא לאדם ניסיון שלא יוכל לעמוד בו!.
אז אם הרשע יתמוטט מהרעה אז איך מביאים עליו את הניסיון הזה?

תשובה
מי אמר לך? הבא סימוכין לדבריך!
שאלה - 235651
לכבוד הרב. האם מותר לאשה שלא שומרת נדה (ידוע שזה מאוד חמור) ללכת לטבול במקווה למרות שהיא לא שומרת?
תשובה
מצווה לקרב אותה.
שאלה - 235650
לכבוד הרב
שליטא
האם מותר בשבעת ימי החג לרסס ריסוס כנגד חרקים וכו על הסכך ממש שלא חלילה יפלו על המאכלים וגם ירחיק אותם תודה חג שמח בריאות איתנה ושהרב יזכה לאכול מן הזבחים אמן

תשובה
בימי חול המועד מותר.
שאלה - 235649
הרב שלנו הי"ד נדרס לפני מספר שניםעי בן עוולה.האלמנה בערב ר"ה שפכה ליבה בכאב לאחת מהנשים שהיא מתביישת ואין לה לעשות חג.
האם מותר לומר זאת למישהי לתועלת לסייע לה?

תשובה
מצווה רבה היא.
שאלה - 235648
לכבוד הרב
היה שריפה בבנין, וכיבו אותה, אך המכבי אש רצו לבוא, וילד הרים את השפורפרת של הטלפון ואישה אמרה בקול לא לבוא הכל בסדר, האם נהגה כשורה, ומה היה צריך לעשות לכתחילה

תשובה
לכתחילה או בדיעבד?
שאלה - 235647
שבוע טוב ומבורך הרב קיבלנו תלושים לקניה בסופר
צריכים להפריש מעשרות?
ותיזכו לשנים רבות נעימות וטובות ותודה על הזמן שמשקיעה לעם ישראל על הכל

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 235646
שלום לכבוד הרב מוצפי שליטא היקר אני ואישתי הזמננו תור לחיסון 3 ביום רביעי,אחותי אומרת לחכות עם החיסון כי לא אישרו את זה fda משהו כזה,מה עצת הרב היקר? עטרת ראשנו
תשובה
7500 הרוגים לא מדבר אליכם? 5.000 חולים ליום זה לא מזעזע???
כל רגע שאדם אינו מתחסן כאילו שופך דמים.
שאלה - 235645
לכבוד הרב היקר ,
מה שקונים את העליות בבית הכנסת בשבת וחג האם זה מכספי מעשרות? או לא נחשב מעשרות?

תשובה
מחוך לכספי מעשרות.
שאלה - 235644
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א!
יש בחולצות מקופטרות בצווארון פלסטיקים לבנים שמעמידים את הצווארון!
שאני מכבס את החולצות אני מסיר אותם האם בשבת מותר לי להחזיר אותם?

תשובה
בשבת אל תעשה זאת אלא קודם כניסתו.
שאלה - 235643
שנים אני נוהגת להזמין לסוכתי בליל הושענא נשים
לקריאת תהילים ושיעור תורה . השנה ברצוני להמשיך מנהג זה באופן מצומצם יותר עד
10 נשים שהתחסנו עם מסיכה וסוכה פתוחה, מה דעת הרב

תשובה
בסוכה גדולה ומרווחת, כן.
שאלה - 235642
לכבוד הרב
שלום מה עושים השבוע עם חק לישראל?
תודה רבה

תשובה
וזאת הברכה.
שאלה - 235641
לכבוד הרב
שמיטה: האם כבר כעת יש קדושת שביעית בבננות? מה עושים עם הקליפות.
האם מותר כעת לכסח דשא?

תשובה
עדיין מוקדם. לכסח דשא יש להימנע.
שאלה - 235640
לכבוד הרב
לצערי בעיה זו לא פוסחת על אף ציבור
אסור ללבוש בגדים המבליטים את הגוף
לא ניתן כבר להסתובב בחוץ
תנא רבי נחמיה אומר דור שבן דוד בא העזות תרבה.. ונהפכה כל המלכות למינות

תשובה
לתקן עולם במלכות ש'....
שאלה - 235639
לרב שליט"א
אבי
הצריך אותי ללכת עמו לשוק!פריצות עצו'
לקנות איתו ארבעת המינים הוא לא מבין את הבעיה. רח"ל
איים שאם לא אבוא יכעס מאד

תשובה
שמענו ושמעו כולם.
שאלה - 235638
ברשותכם
לשואל היכן בביתר עילית 4 מינים ב170₪- מחוץ לבי"כ באר אברהם ברח' בבא סאלי פינת נדבורנא עד הרגע האחרון. וליד הרב יפתח לוי יושב בבית הוראה חניכי הישיבות ובודק הכשרות

תשובה
תבורכו מן השמים.
שאלה - 235637
לכבוד הרב שלום
רציתי בבקשה לשאול האם זה מנהג לעשות חאלקה לילד בגיל 3 או שחייב לעשות זאת? עדיף לקחת לרב שיעשה לו ויברך אותו, או שאנחנו ההורים נעשה את זה?
תודה רבה כבוד הרב

תשובה
לא הלכה ולא מנהג. משהו שהומצא אצל הספרדים במשך ה - 30 שנים האחרונות. וזו הזדמנות שיקבלו ברכה.
שאלה - 235636
להרה"ג שליט"א,

שמיטה. חתול רחוב הפיל אדנית שהיתה על מדף ותכולתה התפזרה על רצפת החצר. מה לעשות עם האדנית ועם התכולה (השתיל והאדמה)?
תודה רבה לרב וחג שמח

תשובה
להחזירם למקומם מיד.
שאלה - 235635
לעט"ר יישר כח... מחילה שלא עניתי. אשרי התומכים כאן למקום שמו"ר עצמו דואג לאברכים לשמחם אורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים.
תשובה
תזכו לחיים טובים.
שאלה - 235634
לכבוד הרב, יש לי צמח שדב, ויש תולעת שבאה ואוכלת לו את העלים.. בגלל השמיטה לא התערבתי, אבל יומיים שלוש אחרי ראיתי שהיא אכלה את כל העלים שלו לגמרי, מותר לסלק אותה בפעם הבאה?
תשובה
טעות בידך, לא היית צריך להניח לה לכרסם את העלים.
שאלה - 235633
לכבוד הרב שלום רב נולד לנו בשעה טובה בן בכור ב א תשרי ראש השנה באחת וחצי בצהריים מתי הפדיון תודה
תשובה
ביום רביעי כ"ט בתשרי בלילה משעה 19.00 והלאה.
שאלה - 235632
לכבוד הרב שלום רב יש לי במרפסת (פתוחה) עציץ של נענע. איך אני משתמש בנענע בשמיטה. (משתמש בנענע רק לתה עם מסננת צפופה). תודה רבה
תשובה
הוא צמח רב שנתי ומותרת לקיטתו והשימוש בו. אלא שמתולעים יש להשתמש בנייר סופג מיוחד דוגמת טישיו שבוודאי לא יחדרו התולעים דרכו.
שאלה - 235631
לכבוד הרב סוכה שרשויות החוק אסרו לשבת בא מחמת סכנה כגון מרפסת שיכולה לקרוס האם יוצאים בא ידי חובה
תשובה
כל רגע שהיא קיימת עובר עבירה של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". 300 עבירות בדקה.
שאלה - 235630
לכבוד הרב שלום רב
מי שקונה ארבעת המינים מהודרים בכמה גרושים אחרי חצות ערב חג האם דרגתו שווה לקונה שבוע לפני במחיר יקר ?

תשובה
מדוכ לא?????
שאלה - 235629
לרב שליט"א
אבי ["הרפורמי" שקנה ספר של חוקר נוצרי, חסר ירש]
הצריך אותי ללכת עמו לשוק!פריצות עצו'
לקנות איתו ארבעת המינים הוא לא מבין את הבעיה. רח"ל
איים שאם לא אבוא יכעס מאד

תשובה
תודה לך.
שאלה - 235628
לכבוד הרב מוצפי

מחילה

מריבות וקללות קשות בין כל בני המשפחה עוד החל מיום שני של ראש השנה
אני בחששות מהחתימה למרות שהתפללנו וצמנו וכל ההשקעה..

הרב תחזק אותנו ותתיר לנו בבקשה

תשובה
צריכים להחליט להפסיק כל המריבות.
שאלה - 235627
לרב שליט"א
אבי ["הרפורמי" שקנה ספר של חוקר נוצרי, חסר ירש]
הצריך אותי ללכת עמו לשוק!פריצות עצו'
לקנות איתו ארבעת המינים הוא לא מבין את הבעיה. רח"ל
איים שאם לא אבוא יכעס מאד

תשובה
אימתי תפסיק להטריד את הרב בשאלות חוזרות ונשנות?
שאלה - 235626
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר לקנות אדמת שתילה לעציצים שמוכרים רגיל בשקית, בחנות שלא שומרת שמיטה?

תשובה
אסור, כי אין מה לעשות באדמה זו.
שאלה - 235625
לרב היקר
האם אפשר להעביר לחשבון הישיבה עבור 7 האושפיזין וכבוד הרב יעביר למי שצריך?
מה הסכום שצריך לתת? והאם אני צריכה לומר אחרי שהעברתי שידעו שזה עבור זה?
תודה רבה וחג שמח!

תשובה
אפשר.
שאלה - 235624
לכבוד הרב הגאון מוצפי שליט"א
ולשואל מהאתר שאמר שיש בביתר עילית 4 המינים בזול 170₪ יש לי אח שגר שם והוא מתקשה למצוא השואל יוכל בבקשה לכתוב לי איפה זה נמצא או לתת לנו מס' פלאפון

תשובה
כנראה באיזור המרכז.
שאלה - 235623
הרב
אשה נהגה שנים רבות להתפלל בסוכה השנה רק בחג הראשון לא יכולה מפאת אירוח גרה בקומות אתתפלל בבית בע"ה האם צריכה לעשות התרת נדרים

תשובה
אין בכך מצווה ואין צורך בהתרה.
שאלה - 235622
לכבוד הרב שלום רב
השבת קראתי פעמיים את הפרשה ואונק' עד עליית שני לא כולל ושכחתי לסייםם

תשובה
תסיים מיד עכשיו.
שאלה - 235621
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשבת האחרונה ילדתי ברוך השם בן, בסוף לקחו אותי דחוף לניתוח קיסרי.היום הברית. רציתי לכתוב לך תודה על כל הדרך, הברכות כשהייתי רווקה ועד לברכה לתינוק

תשובה
בסימן טוב לכולם. שמחתי מאוד.
שאלה - 235620
חג שמח לכבוד הרב הגאון. האם יש הלכות לאורח בסוכה? מותר להיות עם מכנס קצר? האם צריך להביא משהו בכל ביקור? האם חובה לשים כיפה?
תשובה
סוכה קדושתה חמורה יותר מבית הכנסת, כי היא מדאורייתא. וההתנהגות וההלבשה בהתאם.
שאלה - 235619
אדם שנפטר בתאריך כ'אלול ונקבר ב כ"א אלול מתי עושים את האזכרה של ה 30 יום
כי זה יוצא על חול המועד שאלתי את השאלה הזאת והרב ענה לימוד תורה ב כ אלול
אבל שאלתי על אזכרת יום 30 מתי תחול

תשובה
אזכרה זה לימוד תורה ולא דבר אחר.
שאלה - 235618
שלום לכבוד הרב
אומרים שאדם לא חוטא ב4 הימים הקדושים הללו, אבל עובדה שאנשים נופלים למרות התעסוקה במצוות. ומי שחטא ב4 ימים הללו מה יעשה? איבד את כל מה שעשה בכיפור?

תשובה
מעולם לא נאמר זאת, אלא הגמרא אמרה "ראשון לחשבון עוונות". ופירשו המפרשים לא שהותר חס ושלום לעשות עוונות בימים שבנתיים, אלא שהאדם טרוד בימים הללו בהכנות לחג ואין בכוחו לעשות עוונות.
שאלה - 235617
לכבוד הרב שלום רב
יש אצלי בדירה כ 14 עציצים שצריכים מילוי באדמה.
כבר יוצאים השורשים מחסרון.
האם אפשרי לכסות אותם באדמה קנויה ?

תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 235616
לכבוד הרב שלום רב
קראתי בתורה והעלו את בני לתורה האם יש לחשוש כמו אב אחרי בנו וכו
ואם כן האם לעשות שוב התרה בפני שלושה
תודה לרב

תשובה
אין בזה שום חשש.
שאלה - 235615
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר להתפלל תפילת ערבית שיש רק שלושה אנשים שלא התפללו? ומה הדין אם התחילו תתפילה בשלושה אנשים? תודה ובריאות איתנהה

תשובה
תפילת ערבית במדריגה ראשונה הוא בהתכנסות עשרה יחד. פחות מהם הוא כשיש ארבעה מתפללים, זה לא נקרא תפילה בציבור, אך יכולים לומר השליח ציבור כמובן קדיש תתקבל.
כשיש ארבעה אפשר לומר קדיש תתקבל. ויש מקילים בשלשה. וכל זה כשיש עשרה עונים על הקדיש גם אם לא כולם מתפללים עמם.
שאלה - 235614
שלום לכבוד הרב
עברתי תאונה המוסך הזמין חלקים ואמר שיגיע כנראה בחול המועד. האם מותר לתקן בחול המועד?

תשובה
אסור, תשתמש ברכב חלופי.
שאלה - 235613
לכבוד הרב שלום רב
הרב אני אם אני מה לעשות שאני מרגישה תלושה מן המציאות שאין לי זיווג ואני לא רוצה להדרדר רוחנית אני מתחזקת באמונה ומשתדלת מה ניתן לעשות במצב כזה? תודה רבה.

תשובה
קוה אל השם חזק.
שאלה - 235612
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול את כבוד הרב שתי שאלות ברשותו:
האדם שבירך בטעות על עצי בשמים במקום לברך עצי בשמים בירך בורא פרי העץ האם בדיעבד יצא, ואם לא, האם עליו לברך שוב.

תשובה
לא יצא כי זה לא פרי.
שאלה - 235611
לכבוד הרב שלום רב.
קניתי ספר כל נדרי ראשון
אמרו לי שלפי פרי עץ חיים ושער הכוונות העניין זה מי שהוציא את הספר מההיכל .
אצלנו מי שקנה את פתיחת ההיכל הוא זה שהוציא והעביר לקונים

תשובה
אי אפשר בקלות לבטל את נשיאת הספר תורה חיבוקו הליכתו לתיבה והחזרתו להיכל.
שאלה - 235610
לכבוד הרב שלום,
י"ג תשרי יום פטירת אבי, אביגדור בן עליזה, הפקדתי לדורש ציון לטובת נשמתו.
אשמח מאוד אם ישנה אפשרות להזכיר את שמו..
כל הברכות שבתורה לרב ולמערכת!
חג שמח!

תשובה
מזכירים את שמו בכל הלימודים היום והלילה.
שאלה - 235609
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שילטא , שלום רב .
האם ביום שבת צריך לדלג על רבי חנניה בן עקשיא בקריאת הקורבנות לפני עלינו לשבח ?

תשובה
נכון לדלג. גם בכל יום.
שאלה - 235608
לכבוד הרב שלום
העברתי לחן הישיבה במחילה מכבוד הרב.אודה לרב אם יואיל
לחלק לת"ח עניים לכבוד חג סוכואורך ימים ושנות חיים יוסיפו לרב בבריאות איתנה

תשובה
מאמש החילוני לחלק.
שאלה - 235607
לכבוד הרב חתימה טובה ושנה מבורכת .
האם מותר לשטוף את רצפת הבית עם מים וסחבה בראש השנה?

תשובה
עוון חמור הוא. רק במגב גומי וללא ספוג.
שאלה - 235606
אולי יועיל לציבור, בביתר עילית נמכרים סטים של כל ה 4 מינים ב 170 ₪ הכי יקר. מתחיל ב 50 ₪. כשרים לחלוטין. אם יועיל לאי מי מהאזור. בד"כ כך המחירים ברוב האזורים החרדיים, קנו אצלם
תשובה
ברוכים תהיו.
שאלה - 235605
לכבוד הגאון מו"ר שליט"א שלום רב!
בערבית מוצ"ש אחרי שמו"ע הוצרך החזן לנקביו ושם אחר תחתיו שיגמור התפילה (כולל תתקבל), והלך לו.
האם מותר? ומה להגיב פעם הבאה? מקום ששומעים

תשובה
אסור לעשות כן. א, היה אסור לו להתפלל כשהוא נצרך... ב, אסור לחלק את החזנות בין שני אנשים.
שאלה - 235604
שלום לכבוד הרב

לחמא סאג'.יוצא יבש וכוססים אותו . ומצד שני כשמרטיבים זה כמו לאפה . האם ברכתו המוציא ? הבצק הוא עם שמרים עם מים בלבד .

תשובה
אסור לעשות כן כי נכנס למחלוקת. אלא או לעשותו דק מאוד ויברך מזונות. או יותר עבה ויברך המוציא.
שאלה - 235603
לכבוד הרב
אני מפרסם זמני תפילה מידי שבוע לזיכוי הרבים. אחד מהמקומות מקיים שחרית ב 10.15 שזה אחרי זמן תפילה האם לפרסם עדיין?

תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 235602
לכבוד הרב שלום רב .בתום השכירות הדיירים הפקידו בחשבון שוב סכום.הודעתי להם שיש טעות.הם טענו שככה הם שילמו לחודש אחורה.אמרתי שייבדקו.לא חזרו מאז.
של מי הכסף?

תשובה
תמתין לתשובתם. תחזור ותודיע להם.
שאלה - 235601
למו"ר שליטא
מברכת על מאכלים בסוכה שבחצר אח"כ יוצאת ונכנסת מהסוכה לבית ולהפך כדי להגיש מאכלים ולהביא דבר מה וכד' עוברת תחת כיפת השמיים האם צריכה לברך שוב? אני אישה

תשובה
אם המקום שבו אתם עוברים נמצא ברשותך, אינך מברכת.
שאלה - 235600
לכבוד הרב שליטא
ילד בן 13 עקב אחר בני בן ה 10 בדרכו הבית מביהכ בערב שבת ונגע בו במקום שהצניעות יפה לו האם מותר לי לצום ערב סוכת לשמירה על ילדי אני ממש בחרדות מהעניין אני האמא

תשובה
לא לצום, תקראי ספר תהלים, ותאמרי לבנך לא ללכת עם הילד כי הוא מסוכן.
שאלה - 235599
אני משתדל בעניית אמן יהא שמיה רבא לכוון את כל הכוונות המופיעות בסוף הסידור.
שלא יתחלל שמו ומחיית עמלק וששמו יהיה שלם ושיתקדש שמו בכל העולמות ועוד כוונות בהמשך. האם זה טוב?

תשובה
בזריזות.
שאלה - 235598
שבוע טוב הרב המתוק
כשהיתי בחור עברתי על לאו בסוכה לא ידעתי כלום על האיסור החמור ה'ישמור יש משהו מיוחד לתקן זה. אחרי זה הלכתי לישראל למדתי בישיב התחתנתי אבל יש
עגמ נפש

תשובה
השנה תלמד משניות סוכה כל לילה בסוכה.
שאלה - 235597
לכבוד הרב שלום רב, האם שדרת הלולב זה הצד עם הקורא או הצד החלק?
תשובה
הצד החלק בו רואים את העמוד ממנו יוצאים העלים.
שאלה - 235596
אדם שנפטר בתאריך כ'אלול ונקבר ב כ"א אלול מתי עושים את האזכרה של ה 30 יום
כי זה יוצא על חול המועד

תשובה
לימוד תורה בלבד ביום כ באלול.
שאלה - 235595
לרב הגאון!
שמעתי מאברך שכדי לקבל את אור התורה שאני לומד זה רק אם

תשובה
איש מטורף ומבולבל, תתרחק ממנו הוא בתוך הטומאה.השם יצילנו.
שאלה - 235594
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בני בן 12.5 צריך היום לעשות חיסון שני לקורונה ושמעתי בעבודה שהfba האמריקאי לא מאשר זאת ואומר לא לעשות ,לפני 3 שבועות קיבל חיסון ראשון מה לעשות? תודה

תשובה
אנחנו לא קשורים לאמריקנים, המגיפה משתוללת באופן חסר תקדים, יתחסן מיד.
שאלה - 235593
לכבוד הרב קיבלתי יין עם כשרות רבנות ואישור הרבנות הראשית האם זה תקין? תודה רבה לרב וחג שמח
תשובה
אינני מכיר.
שאלה - 235592
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אדם שמוכרח לעבוד בחוהמ.
יש לו אפשרות לעבוד דרך המחשב מהבית
האם מותר לעבוד עם המחשב מתוך הסוכה - לא משהו בזוי.כדי להרויח מצות עשה.
יורנו מורנו

תשובה
אפשר.
שאלה - 235591
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מתאים עדיף ללכת לבית הקברות השנה היא חלה בחול המועד סוכות תודה

תשובה
רק אחרי החגים.
שאלה - 235590
שלום לכבוד הרב
האם המשפט עטרת ראשנו ראש משפחתנו מתאים לכתוב על מציבה של אבינו,או שזה מתאים רק לאישים חשובים ורבנים?

תשובה
אפשר.
שאלה - 235589
שלום לכבוד הרב שליט"א,

כשעושים סעודה על פת: אני ואשתי, ההורים שלי, חמי וחמותי, ותלמיד חכם (השאר לא תלמידי חכמים) למי אני צריך לתת חתיכה מהלחם קודם? תודה רבה וחג שמח.

תשובה
הוריך, הורי אשתך, אשתך, הת"ח וכל המסובים.
שאלה - 235588
לכבוד הרה"ג מוצפי שליט"א יוצא בליל החג איך לנהוג במקרה כזה.
תשובה
אם אין אורחים כמו שחל בלילך שבת.
שאלה - 235587
שלום לכבוד הרב
בהמשך לשאלתי לגבי מצבה,האם מותר להזמין מצבה כעת והקבלן יכין אותה במהלך ימי חול המועד?
תודה

תשובה
בשום אופן לא.
שאלה - 235586
כבודו.
בטעות לקחתי מטען של פלאפון ממנהל לשעבר שקיבלתי משכורת אחרונה אמרתי לו שאני רוצה לשלם על המטען והוא ויתר לימים מצאתי את המטען אפשר להגיד שיש יאוש והמטען שלי?

תשובה
אם תרצה תחזיר לו.
שאלה - 235585
לכבוד מורינו הרב אנחנו מוחים בכל תוקף על המלעיזים והרשעים שמעיזים לכתוב לכת"ר בצורה כזו .ה' ירחם עלינו שכך ראינו! הלב מתמלא בצער ,מחכים בכל רגע לגאולה שלימה ברחמים אמן
תשובה
המסכן אין לו חלק לעולם הבא. והאלקים יבקש את הנרדף.
שאלה - 235584
יש תשובה 572 של אדם שאין רפואה למכתו חבל שמעלים דברים כאלו של אנשים המשוטטים במקומות הטינופת ומבזים קדושי עליון.אנחנו עם הרב באש ובמים גם כי ירבו לנבוח איננו שומעים להם.
תשובה
הודלפה בטעות, תודה על תשומת הלב.
שאלה - 235583
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מתחננת שהרב יגיד לי מה לעשות כיצד לכפר אני רועדת לא מצליחה להרגע
איך לתקן?

תשובה
אין עליכם אשמה כלל.