ליחצו לשליחת שאלה לרב
שיעורים הבאים בימי שלישי 
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion


ערוץ שיעורי וידאו דורש ציון
הלכות שמירת הנפש חלק ד שבט תשפאהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת וארא שבט תשפאהפעלהפעלהפעל
שובבים איך זוכים למחילת עוונות ולחיי עולם הבא שבט תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת וארא שבט תשפאהפעלהפעלהפעל
כבוד הספרים והנהגות בלימוד טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
פידיון תעניות וסיגופים בימי השובבים טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת שמות טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת שמות טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
ימי השובבים ובעלי חיים טהורים וטמאים סודאי טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת ויחי טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
דיני העולים לספר תורה והלכות הקשורות לקריאה טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
הנהגות לימי השובבים טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
הילולת המקובל חכם סלמן מוצפי זצוקל חלק א טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
הילולת המקובל חכם סלמן מוצפי זצוקל חלק ב טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת ויחי יום פטירת הרב סלמן מוצפי זצוקל טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
הלכות סדר העולים לספר תורה היכן מותר להתחיל בקריאה סודאי טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
דיני הוידוי ונפילת אפיים טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
מילה בסלע שתיקה בתרי שבח השתיקה טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת ויגש טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
זהר ויחי טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת ויגש טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
ימי השובבים ובעלי חיים טהורים וטמאים סודאי טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
הנהגות לימי השובבים טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת בא תשפהפעלהפעלהפעל
שבוע אחרון של השובבים שבט תשפהפעלהפעלהפעל
שובבים מעלת הזהירות בברכות שבט תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת בשלח שובבים שבוע רביעי שבט תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת בא סודאי תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת שמות שובבים סודאי טבת תשפהפעלהפעלהפעל
שבוע אחרון שובבים מעלת הדיבור לבשר בשורות טובות אדר א תשעטהפעלהפעלהפעל
מעלת ערב ראש חודש שובבים אדר א תשעטהפעלהפעלהפעל
פרשת משפטים שבוע שישי שובבים סודאי שבט תשעטהפעלהפעלהפעל
ימי השובבים כפרת עוונות שבט תשעטהפעלהפעלהפעל
פרשת בא שבט תשעטהפעלהפעלהפעל
שמירת וקודשת העיניים שובבים שבט תשעטהפעלהפעלהפעל
סגולות לימי השובבים טבת תשעטהפעלהפעלהפעל
ימי השובבים טבת תשעטהפעלהפעלהפעל
שבוע שישי של השובבים משפטים תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת בא כא תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת בא כ תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת בא יט תשעחהפעלהפעלהפעל
שובבים כז וארא תשעחהפעלהפעלהפעל
שובבים כו וארא תשעחהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת בא התשעזהפעלהפעלהפעל
תיקון ימי השובבים תת התשעוהפעלהפעלהפעל
תיקון ימי השובבים דקדוק בשמירת שבת התשעוהפעלהפעלהפעל
תיקון ימי השובבים גמילות חסדים התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת בא התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת בא יח התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת בא יז התשעוהפעלהפעלהפעל
תיקון ימי השובבים לדבוק בתלמידי חכמים התשעוהפעלהפעלהפעל
תיקון ימי השובבים התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת בא התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת בא טו התשעההפעלהפעלהפעל
הנהגות לכפרת עוונות בימי השובבים התשעההפעלהפעלהפעל
ימי השובבים המשך הנהגות התשעההפעלהפעלהפעל
ימי השובבים שמירת הברית התשעההפעלהפעלהפעל
תיקון ימי השובבים שמירת העינים ושמירת הלשון התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת בא התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת בא התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת בא יג התשעדהפעלהפעלהפעל
תיקון ימי השובבים התשעדהפעלהפעלהפעל
תיקון ימי השובבים תיקון הברית התשעגהפעלהפעלהפעל
תיקון ימי השובבים הילולת הרשש הקדוש זיעא התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת בא התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת בא יא תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת בא י תשעגהפעלהפעלהפעל
תיקון ימי השובבים גמילות חסדים התשעגהפעלהפעלהפעל
תיקון ימי השובבים שמירת שבת התשעגהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות ימי השובבים התשעגהפעלהפעלהפעל
מעלת קיום המצוות ימי השובבים התשעבהפעלהפעלהפעל
הנהגות ועצות לימי השובבים גמילות חסדים התשעבהפעלהפעלהפעל
216818יומא טבא לרבנן בהפיע ספרו של חדב"נ הגאון המופלא בנש"ק הגאון ר' עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א ס' משפט השכירות מלא מזן אל זן כל הרואה אומר ברקאי יזכה עוד להפיץ תורתו ותורת מו"ר
210500לכבוד העורך המסור. אנא אם אפשר לפרסם את פרטי החשבון של האתר על מנת להעביר תרומה בלי נדר.
209861לכבוד מורנו הרב שליט"א, עתה חזרתי מהמרכז הרפואי זיו בצפת, וחשכו עיני לראות עשרות רבות של חולי קורונה נאנקים וכואבים, ביניהם קרובי משפחה צעירים, מה עושים?
192802לכבוד הרב שלום וברכה, מורי הרב, אנחנו בהונג קונג לרגל עסקים, הרב מכיר אותי, שרויים בפחד, מה נלמד להינצל מהמגיפה? בבקשה.
205100ה"בית דין" שפסק לטובת הרפורמים האם דבריו בטלים?
218458כבוד הרב היום בבית מדרש לא יודע מה קרה לא הבנתי כלום מימה שלמדנוא הלכותלא גמרא..כלוםפילו שהבנתי אתמול הסוגיההצטערתי ביותר כל היום בצואפילו בכיתי יש סיבה למה זה קרה?
218457לכבוד הרב בקטנותי הרבה לא הבנתי , כתוב "מי שאינו מלמד את בנו אומנות מלמדו לסטות" ומצד שני כתוב "איני מלמד את בני אלא תורה" איך זה מסתדר ומה זה אומר לגבי העבודה ?
218456שלום לכבוד הרב מה לעשות שאני נמצא אצל חמותי והיא לפעמים שרה לתינוק להרדים אותו וכו'.. אשתי מתביישת לומר לה אפילו בעקיפין
218455שלום לרב האם יש הבדל בין מה שכתוב בתחילת בראשית "רוח אלקים" לבין רוח יקוק שאומרים בהשכבה?
218454לכבוד הרב חמי נפטר ונקבר בטו אדר תשפ בבוקר. הרב יוכל להדריך אותנו מתי לעלות לקבר ולעשות אזכרה בתום ה-11 חודשים והשנה. מחילה שאנו מטריחים את הרב.
218453לכבוד הרב שלום רב, בנוגע לנושא קריאת מקרא בלילה: במידה ולומדים גמרא וקוראים את הפסוקים הרלוונטיים ללימוד, גם אז ישנה בעיה??? למשל קריאת פרשת קרבן חטאת במסכת זבחים תודה !
218452לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה דעת הרב (אפילו שלא מכירני) אם יש באפשרותי לקנות תפילין קטנות רשי ורבנו תם ולהניח מסופר מומחה הן בכתיבה הן בהלכות והן ביראת שמיים האם כבודו ממליץ?
218451הבן בן 14 כרגע בבית.בעלי מקפיד עליו שמסיים את התפילה מהר. כועס עליו אם לא בירך ברכת המזון. זה בן שלומד יפה אבל לא "מתלהב" מתפילות .הבן מרגיש יש עליו ביקורת. האם יש עצה לרב?
218450לכבוד הרב שלום רב לגבי אישה שיש לה מגילת אסתר כשרה ויודעת לקראו אותה ,האם היא יכולה לקראו אותה בבית או חייבת ללכת לבית הכנסת?היא חוששת הקורונה...
218449לכבוד הרב האם ללכת להתחסון כבוד הרב
218448לכבוד הרב רוצים לעשות צלעות בתנור לקידוש בעזרת השם.האם אפשר להפעיל טיימר ולהכניס את הצלעות לבישול אחרי שנכנסת שבת(להכניס שזה לא מבושל)או להכין לפני שבת ולחמם בפלטה?
218447לכבוד הרב מוצפי שליט"א יישר כח על מסירות הנפש לעם ישראלבנושא חיסון נגד נגיף הקורונהיש דעות לכאן ולכאןמה דעת הרבקיבלתי על עצמי "ועשית כל אשר יורוך.." תודה לרב בריאות
218446לכבוד הרב הגאון שליט"א אין בי רצון לחיות
218445לכבוד הרב שלום רב שמעתי שבילקוט שמעוני כתוב שמשה רבינו ניפטר... האם זה נכון?
218444לכבוד הרב שלום רב ב''ה יש לנו נוער וצעירים במדרשה שמסיימים מסכת וכשעושים סעודה גדולה זה מדביק גם את האחרים ורואים לאחמ''כ עליה בלימוד הגמרא האם כדאי הפרסום והאירוע?
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל