ליחצו לשליחת שאלה לרב
מודיעין
בית כנסת ובחרת בחיים
רחוב מיכה הנביא 1
יום ג' י"ח אדר 02/03/21 למניינם בשעה 20:30

שיעורים הבאים בימי שלישי 
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion


ערוץ שיעורי וידאו דורש ציון
שות מורשת פרשת תצוה אדר תשפאהפעלהפעלהפעל
קריאת המגילה פורים אדר תשפאהפעלהפעלהפעל
הכוונה בברכת תחיית המתים אדר תשפאהפעלהפעלהפעל
תענית אסתר פורים סודאי אדר תשפאהפעלהפעלהפעל
פרפראות ורמזים על ימי הפורים בעיר לוד תצוה אדר תשפאהפעלהפעלהפעל
דיני פורים משולש אדר תשפאהפעלהפעלהפעל
פורים בהלכה ובאגדה סיפור המגילה אדר תשפאהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת תרומה אדר תשפאהפעלהפעלהפעל
שבח וגדולת משה רבנו עה רעיא מהימנא פרשת תרומה אדר תשפאהפעלהפעלהפעל
משה רבנו ומעלת לימוד תורה רמת גן אדר תשפאהפעלהפעלהפעל
ביאור וכוונות תפילת העמידה אדר תשפאהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת משפטים אדר תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת משפטים ראש חודש אדר תשפאהפעלהפעלהפעל
ימי השובבים עצות לתיקונים שבט תשפאהפעלהפעלהפעל
מצוות סגוליות לכפרת עוונות שבט תשפאהפעלהפעלהפעל
מצוות הצדקה והסכם יששכר וזבולון שבוע שישי של שובבים שבט תשפאהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת יתרו שבט תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת יתרו שבט תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת יתרו סודאי שבט תשפאהפעלהפעלהפעל
סגולות ודברים המועלים לימי השובבים שבט תשפאהפעלהפעלהפעל
טבילה מטומאות ותיקון המעשים שובבים שבט תשפאהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת תרומה אדר תשפאהפעלהפעלהפעל
שבח וגדולת משה רבנו עה רעיא מהימנא פרשת תרומה אדר תשפאהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת תרומה אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה סודאי אדר תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה אדר א תשעטהפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה סודאי נפש רוח נשמה עולם הבא והיכלות גן עדן אדר א תשעטהפעלהפעלהפעל
שות מורשת תרומה תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר תולדות ריב קמה עא תרומה תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה כד תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה כג תשעחהפעלהפעלהפעל
זכר למחצית השקל מד תרומה תשעחהפעלהפעלהפעל
התנהלות יום יומית תרומה תשעחהפעלהפעלהפעל
מעלת חודש אדר מג תרומה תשעחהפעלהפעלהפעל
וירא קע דקיז עא תרומה תשעזהפעלהפעלהפעל
שוע צא תרומה תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא קסט קטו עא תרומה תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת תרומה תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה כא התשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה כב התשעזהפעלהפעלהפעל
מזל ג תרומה תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה כ התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה יט התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת תרומה התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה יח התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה יז התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה טז התשעההפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת תרומה התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קיט ח תרומה התשעדהפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית כב תרומה התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה טו התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה יד התשעדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה תרומה התשעגהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן צז תרומה תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה התשעגהפעלהפעלהפעל
פורים כח תרומה תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה יג תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה תרומה התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה סימן סה תרומה תשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות טריפות סימן נו-נז תרומהתשעאהפעלהפעלהפעל
זוהר חדש מדרש רות י תרומה התשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה התשעבהפעלהפעלהפעל
רבי לוי בר סיסי תרומה תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת תרומה י התשעבהפעלהפעלהפעל
אמונה ובטחון תרומה תשנחהפעלהפעלהפעל
הפטרת תרומה תשסההפעלהפעלהפעל
הפטרת תרומה תשסוהפעלהפעלהפעל
הפטרת תרומה תשסזהפעלהפעלהפעל
הפטרת תרומה תשסחהפעלהפעלהפעל
הפטרת תרומה תשסטהפעלהפעלהפעל
הפטרת תרומה תשסדהפעלהפעלהפעל
הפטרת תרומההפעלהפעלהפעל
221199יום רביעי בשבת-קודש לסדר "ואתה תצוה את בני ישראל" י"ב אדר התשפ"א אל מעלת כבוד רבנו ומורנו הגאון הגדול רבי בן- ציון מוצפי שליט"א נשיא אלוקים בתוכנו, בד"ץ בני-ציון לשם ולתהילה עם חזרתי בימים טרופים אלו מארץ ניכר אל ארץ חמדה ורחבה, בעת שנגיף הקורונה משתולל בכל ארצות תבל, זכינו בסיעתא דשמיא לקיים שחיטה מהודרת, למהדרין מן המהדרין, חלק בית יוסף, ביבשת דרום אמריקה, במדינת אורוגוואי, במפעל סאן-חסינטו, מטעם חברת "מאסטרפוד". בשורות הבאות אספר לכבוד מורנו ורבנו שליט"א, על הנעשה בשחיטה מדי יום ביומו. להלן מקצת הנהלים שהתבצעו בשטח המפעל, בכל יום ויום, תמידין כסידרן: • מפקח צמוד מטעם הבד"ץ, הרב ירמיהו חנינה שליט"א, פיקח על כל צוות השוחטים והבודקים, יחד עם ראש הצוות. תא השחיטה: א. בתא השחיטה, ישנם חמישה שוחטים ובודקי סכינים – שוחט נוסף יותר מהרגיל. ב. בדיקת הסכינים, ביבש וברטוב. ולאחר חמש שחיטות – בודקים ביבש. ג. בין שחיטה לשחיטה בודקים את הסכין בתלתא רוחתא. ד. ברשות כל שוחט מצויות שלוש סכינים לכל הפחות, חדים וחלקים כדת וכדין, כשהן נבדקות בכל ערב על-ידי ראש הצוות. ה. בדיקת הוושט נעשית על-ידי השוחטים בסבב, ולא על-ידי משגיח. ו. כל השוחטים נבחרו על-ידי הבד"ץ בדקדקנות מרובה, והינם מומחים ויראי השם ובני תורה מובהקים. ז. כלל השוחטים, עושים את מעשה השחיטה בנחת ובשלוה, על-ידי הפסקות. כל שוחט מבַצֵע בממוצע שחיטות במשך ארבעים וחמש דקות בכל יום. ח. מהירות "ליין השחיטה" [פס הייצור] מתבצעת כפי דרישת הבד"ץ, בין שבעים וחמש לשמונים בהמות בשעה. בדיקת וושט: אם לא נשחטו כל הסימנים, אלא רק רובם, מורידים את רמת הכשרות ל"כשר", בלי הידור "חלק". ולפעמים מכריזים על הבהמה כנבילה. בדיקת כרסים: בין כלל הבודקים, ישנו "בודק כרס", מומחה גדול, וירא שמים ובן תורה, שבודק כל כרס, שאין בו נקב מבחוץ ומבפנים. בנוסף, הוא בודק את "בית הכוסות". בדיקת חוץ: בשנה זו, בתקופת חורף תשפ"א, היו שני בודקי חוץ מעולים ומומחים, ותיקים בבדיקת חוץ, יראי שמים מרבים, ובני תורה ואוהבי תורה. בדיקת הריאה נעשית על-ידי הגהה מבחוץ בדקדקנות מרובה, על-ידי נפיחה וראיה שאין בריאה שום סירכות ורירים וריעותות. כמו כן, הבדיקה נעשית בנחת ובשלווה ולא במהירות. והם נבדקו על ידי יום יום וראיתי שהם מקפידים הקפדה יתירה, ברוך השם. ל"בודק חוץ" ולמשגיחים, ישנן טבלאות בהן יש חלוקה ל: "חלק", "כשר", ו"טרף", והם נבדקים על-ידי המפקח תוך כדי עבודה, לוודא שאין טעויות. כמו כן, כל פתקי הריאה נשמרים, כדי לוודא שלא תיפול חלילה טעות. מחלקת "חלקי פנים": מחלקה זו היתה תחת פיקוח צמוד, על-ידי המפקח וראש הצוות, מידי יום ביומו, שההכשרה והמליחה והשטיפה של חלקי הפנים נעשית כדת וכדין, ללא שום שאלות וספקות. כמו כן, זיהוי חלקי הפנים והאריזה, הצבנו בעמדה הזאת משגיחים יראי שמים, צדיקים ובני תורה, שהכשרות נר לרגליהם, ויודעים את הלכות מליחה וכו' על בוריים. כמובן שגם במחלקה זו היתה הפרדה מלאה בין הבשר ה"חלק" לבשר ה"כשר". הדיו והשקיות, היו עם כשרות לכל השנה, ואין בהם חשש איסור, ולא חשש חמץ או קטניות. קיבלנו עליהם חותמות כשרות על-ידי גופי כשרות. זיהוי והכשרת הבשר: מדי לילה, עבדו שני משגיחים שהיו מזהים את הבשר על-ידי הרשימות שנתנו להם, ועל-פי הבדיקות הבאות: 1. מספר. 2. חותמות. 3. היום. כל רבע ורבע נבדק, ואם היו בו צריריות דם, מנקים אותו. גם בית השחיטה נבדק, לפני ההכשרה של הבשר. הכשרה על-ידי מתקן אוטומטי חשמלי: א. הבשר הניתן במים: נבדק האם כל החתיכה מצויה בתוך המים, ושהוא שוהה לכל הפחות חצי שעה במים. וגם טמפרטורת המים אינה פחות משבע מעלות צלזיוס. ב. מליחת הבשר: כל הבשר נמלח מכל צדדיו וקיפוליו, ותוך כדי עבודה בודקים תמיד שהמלח יבש ועושה את פעולתו. אם המלח לח או רטוב, לא משתמשים בו. ג. שהיית המלח: המלח שוהה לכל הפחות שעה אחת, ואחר-כך עובר ניפוץ ושטיפה וטבילה בשלוש אמבטיות, והמים מתחלפים בכל פעם שנראה שאינם נקיים. כל זה נעשה על-ידי משגיחים יראי שמים שאנו מכירים אותם מזה כמה שנים שהם עובדים עבור הבד"ץ. ד. העבודות הללו נבדקו הן על-ידי והן על-ידי המפקח של הבד"ץ, בהשגחה צמודה ומהודקת. הנהגות כלליות בבית: - בעונה זו זכינו שעבדו אצלינו משגיחים מארץ ישראל וגם מארגנטינה, אנשים טובים יראי השם ובני תורה, ויודעים לעשות מלאכתם נאמנה, בצורה מצויינת. כולם כאחד ענו על דרישות הבד"ץ. - דבר חשוב שהצלחנו לעשות בעונה זו, למרות הנגיף המשתולל, הוא להחליף את אנשי הצוות באמצע העונה, וזה דבר חשוב מאין כמוהו, לרענן ולהתחדש, שלא תהיה שחיקה ברמת הכשרות, הידור זה התאפשר אודות לחברת "מאסטרפוד" שהביאה את השוחטים במיוחד במטוס פרטי מארגנטינה למדינת אורוגוואי. וזה הודות לאיש יקר, הלא הוא ר' דוד ברדוביץ, שעזר לנו בענין זה. - בכל יום מתקיימות בסיעתא דשמיא תפילות שחרית מנחה וערבית במניין בבית-הכנסת, כולל קריאה בספר-תורה כשר ומהודר. - שיעורי תורה קבועים נמסרים מדי יום ביומו, בהלכה, באמונה ובמוסר. בין השאר נמסרו שיעורים בהלכות שחיטה, בספר מסילת ישרים ובספר חובות הלבבות. את בית-הכנסת מעטרת ספריית קודש מפוארת, ומצויים בה ספרים חשובים מאוד לקובעי עיתים לתורה. - גם מקווה טהרה מהודר מצוי במפעל. כשרות המטבח: במטבח המצוי במקום, מצויים בכל עת משגיחים המקפידים על בישול ישראל כדעת השולחן ערוך. כמובן שכל המטבח עבר הכשר והגעלה של הכלים והתנורים. כל המוצרים נבדקים על-ידי ראש הצוות והשוחטים שהם כשרים ואין בעיות של כשרות. ישנם עוד הרבה דברים שהנהגנו בצוות, ואין כאן המקום להאריך. אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לבצע שחיטה מהודרת בהשגחת בד"ץ "בני ציון", וברוך ה' שזיכינו את כלל עם ישראל באכילה מהודרת ביותר. תפילתי היא: יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שלא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם, אמן ואמן. מאת הצב"י בן-שושן שלום
210500לכבוד העורך המסור. אנא אם אפשר לפרסם את פרטי החשבון של האתר על מנת להעביר תרומה בלי נדר.
209861לכבוד מורנו הרב שליט"א, עתה חזרתי מהמרכז הרפואי זיו בצפת, וחשכו עיני לראות עשרות רבות של חולי קורונה נאנקים וכואבים, ביניהם קרובי משפחה צעירים, מה עושים?
192802לכבוד הרב שלום וברכה, מורי הרב, אנחנו בהונג קונג לרגל עסקים, הרב מכיר אותי, שרויים בפחד, מה נלמד להינצל מהמגיפה? בבקשה.
205100ה"בית דין" שפסק לטובת הרפורמים האם דבריו בטלים?
221338שלום לכ הרב, א- האם עשו שונא לישראל פג וצריך לכבד גויים ולאהוב כדי שלא יטבחו בנו,ואלו שכן חושבים כך קורא להם פטפטניים ומטיפים. ב- לכבד ולאהוב אותם?מזעזע.
221337לכבוד הרב מוצפי שליט"א למדתי בכולל ערב מס שנים ויש לי שם הוראת קבע בקורונה הם לא נשמרו כלל רק עכשיו הם מתחסנים האם להמשיך להם את הראת קבע שנגמרת החדש או להעביר למקום אחר?
221336לכבוד הרב שלום רב ,חברה שלי היא גרה צדק.מותר להזמין אותה ואת ההורים שלה,שהם גוים, בליל הסדר ,או עדיף שלא?
221335שלום לכבודו תבנית שעשו עליה בשר בתנור לפני שבוע. היום אמא שלי הניחה תפוח אדמה פרווה והכינה לנו באותו תנור ותבנית. אכלתי מתפוחי אדמה הללו , האם אני בשרי וצריך לשמור 6 שעות ?
221334לכבוד הרב מוצפי שליט"א שמענו שעדיף לא להתחיל דברים חדשים בימי שני ורביעי מה לגבי לקיחת חיסון ראשון בימים שני ורביעי?
221333שלום לכבוד הרב, אחותי מתחתנת בעז"ה ביום רביעי היא שומרת שבת והחתן לא. רק בחלק מהימים עושים לה שבע ברכות, האם מותר לעשות לה אצלי בבית באחד מהימים? תודה רבה.
221332לכבוד הרב שלום רב רצית לדעת בבקשה אם זה שם טוב הראל אברהם,אם אפשר שהרב יענה מהר שלא יגיע הברית.
221331לכבוד הרב מוצפי שליט"א.האם השחור שבדג טונה זה תולעים?
221330לכבוד הרב האם יש בעיה להיכנס עם הטלית קטן לבית הכסא? תודה לרב
221329לכבוד הרב מוצפי שליט"א קיבלתי טלית קטן מכותנה מה הברכות על זה
221328שלום לכבוד הרב מוצפי האם גבאי או רב יכולים להחליט החלטה שמי שלא התחסן לקורונה לא יכנס לבית המדרש או בית הכנסת למרות ששומר על כללי משרד הבריאות
221327לרב היקר קיבלתי שוברים כזיכוי על עוגה שהיתה עם עובש ועכשיו חושבת שאולי היתה בעיה במקרר,או שאולי גרמתי לכך בטעות מבלי לדעת האם מותר להשתמש בשוברים מהספק הזה? תודה
221326רבינו מאור עינינו שלום, אם אפשר בבקשה להתפלל
221325לכבוד הרב מוצפי שליט"א, בני ביום שבת נעשה בר מצוה, האם עלי לברך ברכת שפטרני מעונשו של זה?
221324לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר לספרדים להשתמש בחג בחשגז הרגיל כפי שנמכר בחנויות? תודה.
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל