ליחצו לשליחת שאלה לרב
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion


ערוץ שיעורי וידאו דורש ציון
פרשת בלק תמוז תשפדהפעלהפעלהפעל
ברכת הטוב והמטיב בית הכנסת סודאי תמוז תשפדהפעלהפעלהפעל
חביב אדם שנברא בצלם קיום מצוות בשלמות בית הכנסת חזון יחזקאל בני ברק תמוז תשפדהפעלהפעלהפעל
ברכת הטוב והמטיב תמוז תשפדהפעלהפעלהפעל
רבי עקיבא ע ה-חביב אדם שנברא בצלם פרקי אבות פרק ג תמוז תשפדהפעלהפעלהפעל
פרשת חוקת תמוז תשפדהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכת היין בית הכנסת סודאי תמוז תשפדהפעלהפעלהפעל
הרב יחזקאל מוצפי פרשת חקת פרה אדומה שיעור מבית הכנסת שערי ציון מהעיר רחובות תמוז תשפדהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכת היין תמוז תשפדהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכת המזון סיון תשפדהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכה אחרונה סיון תשפדהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ג תמוז תשפדהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח סיון תשפדהפעלהפעלהפעל
פרשת קרח שיעור מבית הכנסת קול רינה מעיר ביתר סיון תשפדהפעלהפעלהפעל
המבזה דברי חכמים סיון תשפדהפעלהפעלהפעל
פרשת שלח לך סיון תשפדהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכות ימלא פי תהילתך בית הכנסת סודאי סיון תשפדהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכות ימלא פי תהילתך סיון תשפדהפעלהפעלהפעל
שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבם סיון תשפדהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכות החלק הגלוי והנסתר של הברכה בית הכנסת סודאי סיון תשפדהפעלהפעלהפעל
מעלת לימוד התורה והמקדימים ומחשיכים לבית הכנסת שיעור מזכרון יעקב סיון תשפדהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות מורשת עם פרשת בלק תשפגהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק תמוז תשפגהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק שיעור בית הכנסת תפארת ניסים נתניה תמוז תשפגהפעלהפעלהפעל
הרב בן ציון מוצפי פרשת בלק תמוז תשפבהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות עם הרב הגאון בן ציון מוצפי פרשת בלק תמוז תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק מהי רוח הקודש סודאי תמוז תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק מושב בני עיש תמוז תשפאהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת בלק תמוז תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק תמוז תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק דיני ברכת הריח סודאי תמוז תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק הוד השרון תמוז תשפהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת בלק תמוז תשעטהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק תמוז תשעטהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק תמוז תשעטהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק טז תשעחהפעלהפעלהפעל
שות מורשת בלק תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכט קנד עב בלק תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק כד תשעחהפעלהפעלהפעל
דיני ומנהגי ימי בין המיצרים טו בלק תשעחהפעלהפעלהפעל
יז בתמוז ט בלק תשעחהפעלהפעלהפעל
שוע שיח בלק תשעזהפעלהפעלהפעל
שות מורשת בלק תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר חיי שרה קפו קכז עב בלק תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק כב תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק כא תשעזהפעלהפעלהפעל
מלבושי כבוד בלק תשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק כ התשעוהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת בלק התשעההפעלהפעלהפעל
יורה דעה קלד ד בלק התשעההפעלהפעלהפעל
סדר התפילה בשחרית בלק התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת בלק יח התשעההפעלהפעלהפעל
זוהר בראשית פט דף נו עמוד א בלק התשעההפעלהפעלהפעל
פרשת בלק יז התשעההפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קכד בלק התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק טז התשעדהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק טו התשעדהפעלהפעלהפעל
תפילה ותחנונים ובכי בציון החכם סלמאן מוצפי בלק התשעדהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכות השחר ב בלק התשעדהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן קי ה בלק תשעגהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזוהר מו בלק תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק יג תשעגהפעלהפעלהפעל
חובות הלבבות בלק תשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק יב תשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה בלק התשעאהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה בלק התשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטה סימן עו ג בלק תשעבהפעלהפעלהפעל
יורה דעה סימן עו ג בלק תשעבהפעלהפעלהפעל
זהר חדש מדרש איכה א בלק תשעבהפעלהפעלהפעל
פרשת בלק התשעבהפעלהפעלהפעל
280200תפלה וסגולה נפלאה מכתב יד המקובל חכם סלמן מצפי זיע"א.
265597שבוע טוב ומבורך לעטרת ראשנו אהוב ליבנו ולצוות האתר היקרים המשמשים בקודש נוכח קריאת מור כולנו בס'ד מבקשים להשיב תודה נבקש מהעורך לפרסם פרטי חשבון למטרת הדפסת הספרים תודה
226323שלום לכבוד הרב, המצב בדרום קשה, אנחנו בתוך הבתים ורקטות מתעופפות בכל מקום.
255050לכבוד גאון עוזנו ראיתי פרסמו על השגחה של מורנו ורבנו על בשר רציתי לשמוע על אופן ההשגחה כמו כן מה שכבודו אמר בסרטון על הרב בן סעדון זהו הרב יורם ? יישר כח ה' יאריך ימים על ממלכתו
251810לכל הקוראים והשואלים באתר של כבוד הרב מוצפי . האתר זקוק לעזרתכם הכספית כדיי שיוכל להמשיך ולעזור לכם . אנא עזרו גם אתם ותירמו לאתר. (פרטים בדף הבית)בברכה הנעזרים ברב
288957לכבוד הרב שלום רב למדתי בעבר שהזוהק כותב כשבאים האבות הקדושים בשעה שאומרים מחיה המתים ואומרים שמי שמזכה את הרבים הוא מחיה המתים האמיתי.. היכן זה מוזכר בבקשה?
288956שלום לרב שליט"א בשנת אבל על אימנו אחת האחיות מבקשת לקבוע שיעור בהלכות הנוגעות לשנה על ההורים אני מעביר שיעורים והיות ואני היחיד חרדי ויש בעיות בין האחים אם בכ"ז לתת שיעור?
288955בקהילות הבבלים נוהגים לומר כל הקדישים ביחד עם החזן, למעט קדיש תתקבל.ניסיתי לבטל המנהג, אך יש אנשים שלא מוכנים לקבל, ולדעתם הם הולכים במנהג אבותיהם. מה דעת כבוד הרב?
288954שלום לכבוד הרב, לגבי שילוח הקן: 1. גר בבניין, אם הפקרתי בפני 3 את אדן החלון לפני שהיונה בנתה קן, מועיל? 2. האם חייב להגביה את שתיהן או מספיק 1? 3. האם אפשר להגביה עם ככפות?
288953כבוד הרב, מה יותר נכון על פי הקבלה, פסוק שהשם מופיע בו, או אות ראשונה ואחרונה של השם? שמי יובל ונוהג להגיד "ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל תפש כנור ועוגב". הרב ממליץ פסוק אחר?
288952שלום לכב הרב מצד ההלכה או חסידות? גרושה הלכתי ללוויה של חמי. האם יש צורך/הידור גם ללכת לנחם. הרבה צרות עין כלפיי ונוכחותי לא רצויה בקרב גיסותיי, חוץ מהבעל לשעבר. תודה.
288951היינו במלון ליד הבריכה היו בגדי ים של בנות שנשכחו כבר מאתמול וכשאספתי הבגדים שלנו לקחתי גם את אלה שהיו זרוקים שם כשהגעתי הביתה התחרטתי ואין לי דרך להגיע למלון זה. מה לעשות?
288950לכבוד הרב האם בבית הכנסת יש איסור לשבת רגל על רגל שלא בשעת התפילה כי כך נוח בשביל הריכוז והמנוחה אגב ראיתי תמונה של חכם סלמן יושב בכותל שמתחת שמלתו ניכר שיושב רגל על רגל
288949לכבוד הרב שלום רב שבת שלום לכבוד הרב שליטא תודה רבה על כל השיעורים והספרים אני לא הספקתי לשמוע את התשובה ברשת מורשת בעניין ברכת הלחוח
288948לכבוד הרב מוצפי שליט"א לאחרונה (נתקלנו)מצאנו מס פעמים בפסטה עם נקודות שחורות (בתוך הפסטה עצמה) רצינו לשאול האם יש בעיית כשרות? האם מדובר בגוקים? והאם יש חובה הלכתית לברור פסטה?
288947לכבוד הרב התחלתי טיפול נפשי ובעז"ה אני אצא מהבלבולים האלה מטפל חרדי אם הוא אמר לעשות דברים שלכאורה נגד ההלכה, כדי לצאת מזה. זה מותר? נגיד אמר להתנהג רגיל גם אם יש מזה עבירות
288946לכבוד הרב מוצפי שליט"א הנחתי שום קלוף כול הלילה, ועל זה הנחתי כוסברא וזה לא היה מעורבב ביחד אלא רק מןנח מעליו, האם השום מותר תודה
288945לכבוד הרב היקר שבת שלום! רציתי לדבר מה להגיד לאורחים שמגיעים עם סמרטפון ויש ילדים קטנים בבית,זה בסדר להגיד להם שאם משתמשים,לא ליד הילדים? תודה רבה
288944לכבוד הרב שלום רב יש לי דלקת גרון והתחלתי לקבל אנטיביוטיקה ל 10 ימים מה עושה בצום י"ז בתמוז?
288943לכבוד הרב שלום רב, קנינו במיה טרייה לפני כשלושה חודשים והקפאנו במקרר. האם עכשיו כשנבשל אותה במרק, ברכת שהחיינו עדיין בתוקף? תודה
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל