ליחצו לשליחת שאלה לרב
כפר סבא
בית הכנסת אוהל רחל
רחוב הנביאים 7
יום ג' כ' אייר 28/05/24 למניינם בשעה 20:30

חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion


















ערוץ שיעורי וידאו דורש ציון
ספירת העומר מידת היסוד אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
אשת חיל עטרת בעלה נשים במאי זכיין בית הכנסת אוהל רחל מהעיר כפר סבא אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
גדולת רבי שמעון בר יוחאי ומעלת יום ל ג לעומר אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
פרשת בהר אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
רבי מאיר בעל הנס פרקי אבות פרק ד הוי ממעט בעסק-ועסוק בתורה סודאי אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ד אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
פסח שני רבי מאיר בעל הנס שיעור מעפולה עילית אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
ספירת העומר יום ל ג לעומר אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
ימי העומר ומדיני הספירה אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
פרשת אמור אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
עצמאות שכולו תורה שיעור מהעיר אשקלון אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
הלכות ספירת העומר אם שכח לספור התפלל ערבית מוקדם אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
מנהגי ימי ספירת העומר ניסן תשפדהפעלהפעלהפעל
הקדמה לפרקי אבות ימים שבין פסח לעצרת ניסן תשפדהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ג כל השוכח דבר אחד ממשנתו אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
פרשת קדושים אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
מנהגי ספירת העומר אייר סודאי תשפדהפעלהפעלהפעל
שיעור מעיר רמלה פרשת קדושים תשפדהפעלהפעלהפעל
ספירת העומר שיעור מהעיר קרית גת בית הכנסת תורת חכם ניסן תשפדהפעלהפעלהפעל
פרשת אחרי מות ניסן תשפדהפעלהפעלהפעל
מנהגי ודיני ספירת העומר סודאי ניסן תשפדהפעלהפעלהפעל
ספירת העומר יום ל ג לעומר אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
ימי העומר ומדיני הספירה אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
הלכות ספירת העומר אם שכח לספור התפלל ערבית מוקדם אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
מנהגי ימי ספירת העומר ניסן תשפדהפעלהפעלהפעל
הקדמה לפרקי אבות ימים שבין פסח לעצרת ניסן תשפדהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ג כל השוכח דבר אחד ממשנתו אייר תשפדהפעלהפעלהפעל
מנהגי ספירת העומר אייר סודאי תשפדהפעלהפעלהפעל
ספירת העומר שיעור מהעיר קרית גת בית הכנסת תורת חכם ניסן תשפדהפעלהפעלהפעל
מנהגי ודיני ספירת העומר סודאי ניסן תשפדהפעלהפעלהפעל
הסבר על פרקי התהילים שקוראים לרגל המצב והבטחון בהשם יתברך מוסאיוף חשון תשפדהפעלהפעלהפעל
הילולת רבי שמעון בר יוחאי (רשב י) ל ג לעומר אייר תשפגהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס אייר תשפגהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה סודאי אייר תשפגהפעלהפעלהפעל
בית הכנסת גאולת ישראל נס ציונה פרקי אבות עשה לך רב והסתלק מן הספק אייר תשפגהפעלהפעלהפעל
חשיבות אמירת לשם יחוד הארוך לפני ספירת העומר ואיזה מידה מתקנים בכל שבוע אייר תשפגהפעלהפעלהפעל
מעלת ימי העומר בית הכנסת ממזרח שמש בית שמש ניסן תשפגהפעלהפעלהפעל
הלכות ספירת העומר ניסן תשפגהפעלהפעלהפעל
שובבים תיקון המידות והמעשים אור עקיבא בית הכנסת קול יעקב שבט תשפגהפעלהפעלהפעל
פרשת במדבר שבוע שישי של ספירת העומר והכנה לחג השבועות תשפבהפעלהפעלהפעל
מידת וספירת היסוד שבוע שישי של ספירת העומר אייר תשפבהפעלהפעלהפעל
סודות הזוהר הקדוש ויום לג בעומר • הילולת רשבי זיעא אייר תשפבהפעלהפעלהפעל
שהחיינו נישואין ותספורת בעומר אייר תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת בחוקותי לג לעומר גדולת רבי שמעון בר יוחאי שיעור מתל מונד אייר תשפבהפעלהפעלהפעל
ימי העומר פרשת בהר שיעור מהעיר מודיעין אייר תשפבהפעלהפעלהפעל
הלכות ומנהגי ימי ספירת העומר לשם יחוד סודאי אייר תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת אמור מעלת ספירת העומר שיעור מהעיר רמלה אייר תשפבהפעלהפעלהפעל
הלכות ספירת העומר אייר תשפבהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ב כמה מלאכים ליוו את משה בעלותו למרום ראש חודש אייר תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת קדושים ימי ספירת העומר סודאי ניסן תשפבהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות החנות פתוחה והחנווני מקיף הילולת רבי מאיר בעל הנס אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
קדושת ימי ספירת העומר וחשיבות השלמת כל ימי הספירה כולל חזון עובדיה בן זכאי אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ג שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
ספירת העומר מדאורייתא או מדרבנן סודאי אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
קדושת ימי העומר והזהירות בהם ממחלוקת שיעור מהעיר בית שמש אייר תשעטהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ב איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
ספירת העומר במעשה בדיבור במחשבה בכוונה ורעותא דליבא סודאי ניסן תשפאהפעלהפעלהפעל
חשיבות לימוד פרקי אבות קרית גת ניסן תשפאהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק א משה קיבל תורה מסיני ניסן תשפאהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות אוהב את הבריות ומקרבן לתורה תמוז תשפהפעלהפעלהפעל
הילולת הרשבי לג בעומר אייר תשפהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימתהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ג עשרת הרוגי מלכות אייר תשפהפעלהפעלהפעל
חשיבות לימוד מסכת אבות בימי העומר ובכל השנה כולההפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ג דע מאין באת ולאן אתה הולךהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרקים ב-ג אייר תשפהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק א נתאי הארבלי אומר ניסן תשפהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק א ניסן תשפהפעלהפעלהפעל
קדושת ימי העומר כוונת ספירת העומר ניסן תשפהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק שישי קנייני התורה סיון תשעטהפעלהפעלהפעל
ספירת העומר שבוע שישי יסוד קריית שמואל אייר תשעטהפעלהפעלהפעל
שבוע שישי של העומר ושמואל הנביא אייר תשעטהפעלהפעלהפעל
280200תפלה וסגולה נפלאה מכתב יד המקובל חכם סלמן מצפי זיע"א.
265597שבוע טוב ומבורך לעטרת ראשנו אהוב ליבנו ולצוות האתר היקרים המשמשים בקודש נוכח קריאת מור כולנו בס'ד מבקשים להשיב תודה נבקש מהעורך לפרסם פרטי חשבון למטרת הדפסת הספרים תודה
226323שלום לכבוד הרב, המצב בדרום קשה, אנחנו בתוך הבתים ורקטות מתעופפות בכל מקום.
255050לכבוד גאון עוזנו ראיתי פרסמו על השגחה של מורנו ורבנו על בשר רציתי לשמוע על אופן ההשגחה כמו כן מה שכבודו אמר בסרטון על הרב בן סעדון זהו הרב יורם ? יישר כח ה' יאריך ימים על ממלכתו
251810לכל הקוראים והשואלים באתר של כבוד הרב מוצפי . האתר זקוק לעזרתכם הכספית כדיי שיוכל להמשיך ולעזור לכם . אנא עזרו גם אתם ותירמו לאתר. (פרטים בדף הבית)בברכה הנעזרים ברב
286880לכבוד הרב ברוך ה' יש לנו רק בנים. יש אדם שכל פעם שפוגש את בעלי אומר לו הנה אתה יש לך הרבה בנים ומציין את המספר. ובנוסף גם מספר למי שנמצא ליד.האם יש לחשוש וכיצד נכון להגיב?
286879לכבוד הרב בחורה שמרגישה משהו לבחור שהיא מכירה(לא נפגשו) היא ממש רוצה שיציעו את זה בשידוך, היא יודעת שההורים שלה לא יאהבו את זה נהייה כבר רגש, והיא לא מצליחה לשחרר מזה!!
286878לרב הגאון מה עושים שההורים והבחורה לא משדרים על ואתו גל בשידוכים? זה דבר שגורם למריבות, ההורים מחפשים משהו אחר ממה שאני מרגישה שדעתי לא חשובה, וחשוב להם הרבה יותר מה יגידו
286877לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אני יכולה להרטיח את הכרוב שלם כדי שהילדיםיפרדומראש הכרוב רק כך העלים יוצאים שלמים ואחר כך למהול את העלים בחומץ תודה
286876רבינו מי שסידר את הזקן בלד בעומר האם יש עניין לא להתגלח ולא להסתפר עד שבועות ? או שכיון שהפסיק אין טעם לחכות לשבועות ? ומה לגבי ילדים שלא הסתפרו כלל יש גם עניין לחכות לשבועות ?
286875לכבוד הרב שלום רב למה תיקנו להגיד את תפילת ר' נחוניא הקנא בסיפרת העומר יישר חילך לאורייתא
286874לכבוד הרב בחורה בת 20 עם סכרת גבולית פעם הסכרת הייתה יותר רצינית, היום ברוך ה' שומרת והסוכר מאוזן האם צריך לספר בשידוכים? או בכלל לא, גם לא לפני חתונה?
286873לרב הגאון האם יש בעיה בבד ג'ינס? אם הבגד צנוע מאוד, וזה רק הצבע, מה הבעיה? והאם יש בעיה בלעשות ציפורניים בצבעים עדינים? חשוב לי לומר שזה דבר שממש קשה לי לוותר עליו
286872כבוד הרב האם מותר להציע שידוך ששני הצדדים רוצים בו, אך ההורים של הבחורה לא ישמחו כ"כ? יש לציין שהבחור ילד טוב, לומד 4שעות ביום והולך בדרך התורה פשוט יותר פתוח מההורים שלה
286871כבוד הרב שליט"א בבקשה מעומקא דליבא אני מתקרב לגבורות ונכדי שם... קיבל הצעה לזןןג אישה בשם... חרדית ממשפחה טובה בבקשה שהרב יגזור שהשידוך יצא כבר עם 45 נשים
286870לכבוד הרב, האם צריך להכריז את השם לבת שנולדה דווקא בבית כנסת? ואם אפשר גם בבית, האם צריך בנוכחות אנשים דווקא או אפשר אפילו הבעל לבד? תודה.
286869לכבוד הרב שלום רב האם אפשר שהמכון היקר והנכבד הוצאת בני ציון ישקול להוציא לאור סדר לימוד מתוקן לאזכרה עם ביאורים על המשניות ועוד כמו שהמכון עשה בעבר בספריו דבר נצרך בימינו
286868שלום לכבוד הרב האם לשיר שירי קודש בפה מחזיר ניצוצות הקדושה?
286867שלום לכבוד הרב חוזרים בתשובה. בעלי מחק תמונות מהעבר. ראיתי תמונות שלא מחק במקום שלא נמצא בשימוש בד"כ. להגיד כדי שימחק? לדעתי יסכים, אולי יכעס שחיפשתי אבל לא אוהבת להסתיר
286866לכבוד הרב מוצפי שליט"א האישה לא רוצה בשום אופן להזמין את אמי מורתי לשבת לבית. היא אומרת אין מקום... אמא אלמנה ל''ע - אחי לא יכול תמיד להזמין מה לעשות לעבודתו יתברך ?
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל