ליחצו לשליחת שאלה לרב
לוד
בית הכנסת שער בת רבים
רחוב רמז 14
יום ג' י"א אדר 23/02/21 למניינם בשעה 20:30

שיעורים הבאים בימי שלישי 
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


ט"ו/אדר תשפ"א

           

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 220722
תודה רבה הרב על התורה שאתה מלמד אותנו.
כמה זה שיעור מתנות לאביונים, וכן משלוח מנות?ומהו הסדר הנכון לבני המרכז הארץ ביום פורים?

תשובה
א, מתנות לאביונים,
מעיקר ההלכה יוצא ידי חובה בחצי שקל לכל עני, אך הפוסקים כתבו טוב לתת שיעור שיקנה פה בכמות של 162 גרם פת. ולכן יתן לשני עניים לכל עני שני שקלים.
ב, משלוח מנות.
רווק נותן לאיש אחד, נשוי נותן לשתי משפחות, כל מנה שיש בה שיעור שהמקבל ישבע ממנה. ולכן יוצא ידי חובה בשתי מיני אריזות של מיני מתיקה אישיות.
ג, הסדר הנכון.
א, מקרא מגילה בלילה, מקרא מגילה ביום, ב, מתנות לאביונים בסמוך למגילה כשמסיים. ג, משלוח מנות. ד, סעודת פורים.
שאלה - 220590
כב' מרן שליט"א
האם נתינת "זכר למחצית השקל" לאתר הקדוש "דורש ציון" ולהוצאת ספרי הרב נחשבת נתינה מהודרת?

תשובה
חשובה ביותר ומהודרת מאוד, וטוב לכווין בנתינה על גזל שאין אנחנו יודעים ממי ולאן להשיב, על אבידה שמצאנו ולא איתרנו את בעליה, על גזל מגגולים קודמים, על כספי חובות שלקחנו מנפטרים ולא הספקנו להחזיר. ועל כל סוג ממון של אחרים שנשאר בידינו.

כל זה מועיל כי האתר מספק תורה. חסד וחכמה חינם לכל היהודים בעולם.
שאלה - 220335
שלום לכבוד הרב. מחילה על ההפרעה, האם יש עדכון על מחיר ״זכר למחצית השקל״?
תשובה
בשעה האחרונה עודכנתי כי למחמירים המחיר הוא 26.50 ללא מע״מ, 30.55כולל מע״מ.
יש להדגיש כי מצד ההלכה יוצאים ידי חובה בנתינת חצי שקל ישראלי. נשים וילדים פטורים.

נכון להיום יום שני ג באדר תשפ״א.
שאלה - 216818
יומא טבא לרבנן בהפיע ספרו של חדב"נ הגאון המופלא בנש"ק הגאון ר' עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א ס' משפט השכירות מלא מזן אל זן כל הרואה אומר ברקאי יזכה עוד להפיץ תורתו ותורת מו"ר
תשובה
זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו.
מה יקר ומה נעים היום הזה, בו יצאו לאור שני כרכים נאים ומהודרים, חכמה מפוארה בכלי מפואר ומהודר, של הספר "משפט השכירות". להאי גברא רבה, תנא ירושלמאה, איש חמודות, לו נאה להודות, סבא דמשפטים, ארון התורה מעצי שטים, מצופה זהב מופז, ואין תמורתה כל כלי פז, הלא הוא חתני אהובי כבני, ליש ולביא, חכם עדיף מנביא, איש כלבבי, כמוהר"ר עובדיה יוסך טולדאנו שליט"א יחשל"א.
מגזע היחס ואנשי המעלה, לעילא לעילא, מגזע ישישים, בנם של קדושים, אראלים ותרשישים, הן מצד אבותיו, ואבות אבותיו, והן מצד סביו וסבתותיו, נכדו חביבו של מרן נר ישראל ותפארתו, כל עמנו עוסקים בתורתו, הוא המשביר לארץ ולדרים, כי מבארו ישקו העדרים, מורנו ורבנו, עטרת ראשינו, הגאון כמוהר"ר עובדיה יוסף זצ"ל וזלה"ה.

את הכל עשה יפה בעט'ו, ע"ט סופר מהיר, מעשה ידי אומן, קנקן שהכל בו, משפטי השכירות, לבתים ולחצרות, לנכסים ולשכירות, אמרות טהורות, וכבר התפרסם המחבר נר"ו בספריו הרבים, המאירים ומבהיקים, והמה זיו מפיקים, "משפט הקנין", "משפט העדים", "משפט המכירה", ועוד ספרים רבים, הן הנדפסים הן בכתובים, ובוודאי שזכותו של מור אבי הצדיק החסיד והעניו, אשר טרח כל ימיו להעמיד צאצאים עוסקים בתורה, ובעלי יראה, עמדה לי לזכות בגאון עצום זה לחתן אשר זוכה לשבת מדי יום על מדין, ומנהל ההליכים בחכמה ובתבונה, בדעת בכל מלאכה.
אברכהו כי יפוצו מעיינותיו חוצה. וספר זה המכיל בתוכו פרטים רבים בעניני שכירות המצויים כיום לרוב, יתן חכמה ודעת לכל חפץ תורה צדק ומשפט, על פי התורה הקדושה. ויזכה הוא ובני ביתו לרוב שלווה ונחת, חיים טובים ומתוקנים, בטוב ובנעימים, ויזכה להוציא לאור עוד ועוד ספרים בעניני המשפטים הטהורים והזכים מתורתינו הקדושה הרחבה והארוכה, המורה לנו הדרך הישרה.
שאלה - 210500
לכבוד העורך המסור.
אנא אם אפשר לפרסם את פרטי החשבון של האתר על מנת להעביר תרומה בלי נדר.

תשובה
ניתן להפקיד לבנק מסד סניף 515 מספר חשבון 76996 סמל הבנק 46
שם העמותה: דורש ציון (עמותה רשומה) 580481489
שאלה - 221190
שלום לכבוד הרב
יש אדם במצוקה כלכלית גדולה מתבייש לבקש שיתנו לו ולספר את מצבו הרע אז הוא אומר שהוא אוסף כסף לאחרים אבל בעצם זה לעצמו אם נוהג כהוגן?

תשובה
צודק בהחלט.
שאלה - 221189
לכבוד הרב בעלי שואל הוא עשה בדיקה סרולוגית ויש לו 2300 נוגדנים האם זה מסוכן לעשות חיסון או לחכות
תשובה
ישמע חוות דעת הרופא שהפנה אותו לבדיקה.
שאלה - 221188
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, אם אני שבע מענבים האם לברך ברכת המזון? שנאמר יאכלו ענבים וישבעו, ונאמר ואכלת ושבעת וברכת.
תשובה
על זה נאמר ולענווים יתן חן. ודו"ק.
שאלה - 221187
לכבוד הרב היקר שליט"א
דרשו רבותינו במגילת אסתר שכל מקום שכתוב המלך הכוונה היא לקב"ה
ורציתי לשאול את הרב מה פירוש 'והמלך והמן ישבו לשתות' ?

תודה הרב ויה"ר שה' יברכך באור החג

תשובה
כל זה נדרש על פי הסוד בלבד. ודווקא במקום שכתוב "המלך" בסתם ולבדו.
שאלה - 221186
לכבוד הרב
אני ואבי בתוך שנת אבל על אמותינו ואני בתוך ה 30 ואבי על אשתו
יש עניין היום ומחר חוץ מראשון להעביר משלוח מנות לצאת ידי חובת כל הפסוקים!
מותר לי ולאבי להעביר אחד לשני?

תשובה
תשלח לאדם אחד בלבד. וכן ינהג אביך הי"ו. ואפשר לשלוח זה לזה.
שאלה - 221185
לכבוד הרב
אם נעשו עיסות בצק נפרדות ללחם שכל אחת הכילה פחות מכמות החיוב להפרשה. אם לא חוברו אחרי אפייה ונעשתה רק הפרשה ללא ברכה על כל עיסה, האם יש כאן בעיה?
תודה ש.שלום ופ.שמח

תשובה
הרוצה לקיים מצווה מן המובחר, כשהעיסות שוות יחבר אום יחד הן בעודם עיסה, או לאחר שנאפו יניחם בכלי אחד, או שיכסה אותם בכיסוי אחד, ובזה יש כמות קמח של 1660 גרם, ויפריש בברכה.
שאלה - 221184
לכבוד הרב שלום רב פורים שמח שבת שלום בריאות איתנה למו"ר ולכל ב"ב
ונזכה לראות פני משיח ובינין בהמ"ק

תשובה
אמן ואמן עם כל ישראל.
שאלה - 221183
שלום עליכם לרבינו היקר
האם בעת נתינת מתנות לאביונים אפשר לומר סכום זה עבור השתתפות עימך בחשבון מסויים כגון תשלום החשמל כדי
שהלה לא יפגע בזה

תשובה
התקנה של המצווה עיקרה שיהיה לו ממון בריווח לשמוח בפורים ולקנות צרכי סעודה.
שאלה - 221182
פורים שמח לכבוד מורנו ורבינו, נשאלתי מאישה שילדה הלילה ומתלבטת אם לקרוא לילד רעשן,נפץ,מגילה,מסיכה או אולי פור??
תודה לרב ולמערכת על הכל

תשובה
תקרא אותו "מנמר", שהוא ראשי תיבות שלהם ותצא ידי חובה.
שאלה - 221181
לכבוד רבנו שליט"א קניתי מכנסיים חדשים רציתי לשאול אם צריך לברך שהחיינו ואם כבודו יכול לעשות סדר על מה צריך לברך ועל מה לא תודה ופורים שמח!
תשובה
בהחלט כן, זה הכלל, כל בגד חיצון ושמח בו מברך עליו שהחיינו.
שאלה - 221180
לכבוד הרב
האם יש מקור להוסיף עוד מאכל שלא רגילים לאכול בשבת לבני דמוקפים?
חיפשתי לכך מקור ולא מצאתי
פורים שמח.

תשובה
כן כתבו רבנו לוי בן חביב רבה של ירושלים קודם ת"ק שנה, וגם הגאונים הפרי חדש והברכי יוסף, ועיין חזון עובדיה פורים עמוד רכ.
שאלה - 221179
לרב היקר
יודעת שהשנה שיוצא פורים ביום שישי,אוכלים סעודה מוקדם אך לצערי לא יתאפשר לי בגלל המצב בבית. רק בשעות הצהריים אצליח לקיים
האם זה בסדר? פורים שמח ותודה!
האם זה בסדר?

תשובה
העיקר שתסיים מוקדם הסעודה, ואל תמלא כרסך במאכלים וביין.
שאלה - 221178
שלום לכבוד הרב, כמה פעמים שמעתי מכבודו על כמה מגדולי הדורות הקדמונים שעיקר תורתם הים מפי הרב משה קורדבירו זיע״א אינני זוכר מיהם?
תשובה
הם עצמם כתבו בספריהם כי רוב תורתם הם מפיו.
רבנו אברהם אזולאי ז״ל. חסד לאברהם.
רבנו הרב מנחם עזריה מפאנו ז״ל. שו״ת הרמ״ע.
רבנו הרב אליהו די וידאש ז״ל הראשית חכמה.
רבנו השל״ה ז״ל.
הרב אהרן ברכיה דימודינא ז״ל המעבר יבק.
פעמים תמצא משמו אצל רבנו מהרח״ו ורבנו אברהם גלאנטי זיע״א.
שאלה - 221177
לרה"ג עט"ר,
התרנגול שואל האם לתת למתחזים ברמזור מתנות לאפרוחים ורעייתו התרנגולת שואלת האם השם ויזתא טוב לביצה שרק שנולדה או שמא להמתין לזמן הפקיעה ולקרוא לה ארתשסתחתא?

תשובה
לא ראיתי תרנגול ברמזור, גם לא בהונדורס. ולא קוראים שם עד שתיבק הביצה כליל, כן תיבקע ביצת שונאי ישראל ותישרף במהרה.
שאלה - 221176
שלום רב לכבוד הרב ופורים
נוהג להוציא כרבינו תם,יש לי משמרת בזמן צאת ר"ת. האם באופן חד פעמי אוכל להוציא כרבע שעה לפני ?
פורים שמח ושבת שלום

תשובה
בהחלט כן, ללא התרה כי זה חד פעמי.
שאלה - 221175
לכבוד מורנו ורבנו לצערנו הרב יצאנו חיובים אני והילדים מרגישים טוב ברוך ה' ראינו ושמענו את כבודו בקריאת המגילה וזה עשה לנו שמחת החג עם כמה שזה מגביל ממש הרגשנו אור גדול
תשובה
רפואה שלימה ובשורות טובות.
שאלה - 221174
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, סבתי עדיין לא שומרת תורה ומצוות. נתנה לי במתנה כסף לפורים. האם אפשר לתת בשמה אך מבלי שתדע מתנות לאביונים וזכר למחצית השקל?
פורים שמח וגאולה שלמה.

תשובה
זה שלך, ואתה רשאי לעשות בו מה שתחליט.
שאלה - 221173
לכבוד הרב שלום רב
פורים שמח לכבוד הרב העברתי לחשבון של הישיבה מתנות לאביונים מ 2 אנשים ל 4 אביונים כתוב שהעברה תתבצעה בעוד יומים האם יצאנו ידי חובה ?

תשובה
כבר נתתי על חשבונכם ממה שיגיע.
שאלה - 221172
שלום לכבוד הרב
שמתי מתנות לאביונים בלילה כי ידעתי שבבוקר יראו והם מכירים אותי. מן הסתם יראו את זה בבוקר זה בסדר? שכחתי להגיד על הניסים בעמידה האם צריך לחזור על כל התפילה?

תשובה
לא חוזר על הנסים מי ששכח.
שאלה - 221171
שלום לכבוד הרב, מה המקור לביטוי היה הוה ויהיה? (רס"ג?)
פורים שמח לרב וכל משפחתו!

תשובה
בדברי הקבלה של הקדמונים.
שאלה - 221170
תודה רבה לכבוד הרב על מסירות הנפש והתורה שמשקה אותנו במהלך השנה למען עם ישראל יהי רצון שנזכה לביאת גואל צדק במהרה בעינא פקיחא, בריאות איתנה לרב שליטא ולבני משפחתו , ישר כח.
תשובה
תודה להשם יתברך ותודה לכם.
שאלה - 221169
לכבוד הרב
גם אדם שקרא מגילה מחומש ולא השתתף בציבור בקריאת מגילה
האם מברך על עצם היום שהחיינו

תשובה
לא, כי הברכה נתקנה על קריאת המגילה.
שאלה - 221168
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בריאות ואושר לרב, אני יודע שזה קצת מוקדם, אבל אצל מי ניתן לרכוש מצות עבודת יד בכשרות של הרב השנה?
פורים שמח

תשובה
יהיו פירסומים כבל שנה. כבר עתה יש אצל הרב נתן שרעבי פרטים באתר, לכל תושבי המרכז.
שאלה - 221167
שלום לכבוד הרב

העברתי לישיבה את הכסף שנאסף מבית הכנסת שער השמים בי-ם. אם אפשר מכת"ר להעביר לנזקקים היום. תזכו למצוות.
שבת שלום ופורים שמח

תשובה
עתה העברנו את כל התרומות, ויש עוד נזקקים.
שאלה - 221166
לכבוד הרב
העברנו הלילה.ליל שישי לחשבון הישיבה מתנות לאביונים.תזכו למצוות.נשמח שהרב יברך את נסים בן ג'מילה רפו"ש ולאה לירון בת מלכה הריון ולידה קלה

תשובה
מבורכים כולם מאת השם יתברך.
שאלה - 221165
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רציתי להודות לכבוד הרב על מסירות נפש לשיעורים
אוהבים את הרב מאוד
בריאות איתנה ושהרב יזכה ליראות עין בעין פני משיח צידקנו אמן פורים שמח!!

תשובה
הכל בחסדי השם עלינו.
שאלה - 221164
לכבוד הרב שלום רב
אני עתוב שהורי, אבא ואמא ואחי , לא עושים מתנות לאיובנים ומחצית השקל וכו,
הלוי בזכות הרב שיתן להם דעת

תשובה
אמור להם מי שמקיים המצוות הללו גורם שאבא שבשמיים נותן לכל העולם ברכות והצלחות מאוצר מתנת חינם ושולח ברכה לעולם, ובידם הדבר.
שאלה - 221163
לכבוד מרן הרב מוצפי!
אחרי המגילה כולנו אומרים ארור המן וארורה זרש וושתי
ארור אחשוורוש לא אומרים הרב אמר פעם שאסור לקלל מלך!
אז למה אנחנו אומרים ארורה ושתי?
היא הייתה מלכה!

תשובה
היכן מצאת שמקללים את ושתי? בסידורים שלנו לא מופיע.
שאלה - 221162
לכבוד הרב מוצפי
האם יום שישי של פורים יש את העניין של " כל הפושט יד נותנים לו"? לעניין צדקה לענייםאם לתת לכולם גם לאלה שהרב מזהיר מהם כל השנה!יש עניין באמת לתת לכולם?

תשובה
לא התכוונו למתחזים ולרמאים, בפרט כשיש בימינו עניים מרודים.
שאלה - 221161
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אם כבוד הרב יכול לברך אותי בעז"ה
תשובה
המערכת. הרב מברך את כולכם ואין צורך לפרט.
שאלה - 221160
אכלתי קודם לקראת הסוף ראיתי לבן והייתי על סף עילפון ד הציל אותי נישענתי הקיר ואחכ באתי שמעתי תרב קורא מגילה שימח את ליבי פורים שמח לרב!!
תשובה
רפואה שלימה ובשורות טובות.
שאלה - 221159
לכבוד מו"ר שליט"א פורים שמח

מי שקרא את הפס' אל תדמי בנפשך בחיריק תחת ה-ת' במקום בשווא האם יצא?
בברכת בריאות איתנה ונהורא מעליא

תשובה
יצא.
שאלה - 221158
שלום רב לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א.
מה המינימום שצריך לשתות יין בסעודת פורים כדאי לצאת ידי חובה משתה?
פורים שמח לכל עם ישראל.

תשובה
רביעית שהיא 87 גרם. ומי שאינו יכול - פטור.
שאלה - 221157
לכבוד הרב,
אני חושב שרק מחר בבוקר אוכל להעביר כסף למתנות לאביונים לאתר הקדוש ולישיבה, זה בסדר??

תשובה
אנחנו מחלקים יותר ממה שגבינו על חשבון השולחים אחר כך.
שאלה - 221156
לכבוד הרב שלום רב
ידוע שפורים הוא זמן מסוגל לתפילות ובקשות, מתי הזמן הנכון לבקש השנה(בגלל שהשנה זה יצא בשבת)? תודה רבה וששמחת פורים תלוה את כב' הרב כל השנה בע"ה

תשובה
בשעת הסעודה בירושלים ביום אחד בשבת. בשאר הערים בהשישי.
שאלה - 221155
שלום לכבוד הרב,
א- האם יש מצווה לאכול ביום ראשון בבוקר דגים?
ב- האם כבר מחר אפשר להדליק נרות לאסתר ומרדכי?
חזק ואמץ ובריאות מלאה עד 120 ועד בכלל.
תודה רבה.

תשובה
א, לא נהגו בזה. ב, נוהגים להדליק בסעודת פורים.
שאלה - 221154
שלום לכבוד הרב
הרב כתב בפורים בציון לא להשתכר לגמרי כמו שכתוב בשעהכ. ושכן נהגו הרבה מהחכמים בדור הקודם כי לא ידוע האם זה מהארי. האם הייתה מסורת בירושלים שהקטע הזה לא מהארי?

תשובה
נכון מאוד, ולכן לא מצינו שום חכם בתורה שהשתכר בפורים.
שאלה - 221153
שלום לכבוד הרב
אישתי ואני היינו בויכוח היום ואמרה שהיא לא רוצה לשמוע מגילה ואין לה חשק.
כרגע דיברנו וביקשנו סליחה אחד מהשני אך עדיין לא שמעה ורוצה לשמוע אך איפה יש ?
טבריה

תשובה
אולי תארגנו מנין של דייגים מהכינרת. ולעשירי תיקחו דג מושט פרסי.
שאלה - 221152
לכבוד הרב: האם הלכתית מותר מחר ליל שבת לעשות קידוש ולשתות יין בלבד בלי סעודה, ובמקום סעודת ליל שבת, לעשות בשבת 3 סעודות?
תשובה
אוי ואבוי, מה קרה? אתה יודע מה זה שבת קודש? והסעודה של הלילה מצילה מחבלי משיח, מכל מה שאנחנו עוברים בימים אלה? מי יכול לבטל סעודות שבת, בגלל שלמדתם מהאירופים את מעשה הקונדס שלהם?
יהודים טובים וישרים אוכלים בשעה עשר בבוקר, פרוסת לחם עם 50 גרם בשר וחצי כוס יין יבש, ישנים חצי שעה, קמים והולכים למקוה מתקלחים וטובלים, לובשים בגדי שבת וקוראים שיר השירים, והולכים לבית הכנסת להתפלל מעשרה ראשונים. זה דרך כל החכמים.
שאלה - 221151
לכבוד הרב: לגבי יום ראשון מה ההלכה אומרת לגבי תחנון בערי הפרזים, מכיוון שבירושלים לא אומרים תחנון, האם בערי הפרזות גם לא יאמרו?
תשובה
רק בירושלים לא אומרים, בשאר הערים אומרים.
שאלה - 221150
חג שמח למו"ר.ש.שעבר העברתי ז.למחצית השקל 26 שח לראש עבור בני משפחתי.הבנתי עכשיו שהנכון זה 31 שח.תרמתי עכשיו מתנות לאביונים באתר והוספתי.האם יצאתי י"ח ? יברך השם !
תשובה
אשרי יולדתך, בשמיים שמחים בכל מה שאתם עושים. תקרבו את הגאולה, אשריכם בני אברהם יצחק ויעקב הקדושים.
שאלה - 221149
כבוד הרב
במקרה והתחילו 18 ומגיע באיחור, האם להצטרף מיד או להמתין כדי להצטרך לקדושה יחד איתם בחזרה (רק שלא ברור לי אם מותר להגיד את הקדושה שמתחיל לחש למעשה)?
תודה ופורים שמח

תשובה
א, אם הם נמצאים בתחילת העמידה תתחיל ותזדרז. ואם באמצע, תמתין וכשהשליח ציבור מתחיל אתה יחד עמו ואומר קדושה מלא.
ב, מי שבאמצע העמידה ושמע קדושה שותק ושומע בלד.
ג, לעולם תהיה מהמקדימים ולא מהמאחרים.
שאלה - 221148
לכבוד הרב שלום רב
משלוח מנות של לחם בית וגבינות וביצה זה יוצא ידי חובה

תשובה
בהחלט כן, ישר כוחכם, שישו ושמחו בפורים.
שאלה - 221147
לכבוד הרב שלום רב , מי שטובל גם ביום שישי לפני שחרית , יש עדיין חשיבות גדולה שיטבול שוב לאחר שמו"ת
תשובה
טבילת הבוקר שייכת לתפילת שחרית, טבילת הצהריים שייכת לכבוד שבת קודש.
שאלה - 221146
לכבוד הרב מוצפי שליט"א פורים שמח למורנו ורבנו האהוב שתזכה לקבל פני משיח בזכות פורים הזה בזכות מרדכי ואסתר זכותם תגן עליך אמן
תשובה
אמן ואמן, וכן לכולכם.
שאלה - 221145
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בן 26 ולא מצליח למצוא כלה לחתונה
מדוע הזיווג מתעקב?

תשובה
תמצא מה שיש ובחורה מתאימה מתוך ההצעות.
שאלה - 221144
פורים שמח לרבנו, אדם שהתענה כחצי יום והיה בעבודה, אך הרגיש שהוא צריך לשתות קצת ולקחת כדור. השאלה היא, האם אדם ששתה בצום ולא אכל, צריך להשלים התענית אסתר? תבורך רבנו
תשובה
היה אמור להכין את גופו לתועלת התענית. ולא טוב עשה, אך אינו צריך לחזור ולהתענות.
שאלה - 221143
שלום לכבוד הרב
מה יעשה מתפלל במניין שהתחיל שמונה עשרה ונזכר בברכה הראשונה שיש הוצאת ספר תורה.
תודה

תשובה
ימשיך בתפילה.
שאלה - 221142
לכבוד הרב שלום רב פורים שמח.
הבנות שלי בירושלים לא שמעו כמה מילים מקריאת המגילה. מישהו סגר שם לרגע את הדלת. מה עליהם לעשות ?

תודה רבה ופורים שמח

תשובה
בפעם הבאה ישלימו בעצמם מתוך החומש. או שעתה יכולות להשלים את אותו הפסוק.
שאלה - 221141
לכ' מורנו ורבנו עטרת ראשנו זכות מרדכי ואסתר תגן בעדכם תזכו לראות בבניין י-ם במהרה אוהבים את הרב בכל לבנו
תשובה
וכן למור.
שאלה - 221140
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לתת מתנות לאביונים בתלושי קניה לחנות מזון שנמצאת בעיר זה לכתחילה?

תשובה
נכון לתת מזומנים.
שאלה - 221139
מורנו ורבנו שליט"א
הערב בבית הכנסת שלנו הובטח שכל מי שיבוא וילמד אבות ובנים, יקבל את ההגדה של פסח "לספר בציון", ואכן בית הכנסת התמלא בלימוד תורה, התרגשות אדירה לראות בליל

תשובה
ברוכים תהיו הלומדים והמארגנים.
שאלה - 221138
שלום לכבוד הרב חג שמח האם מגילה שיש רק בסופה מקל מחובר האם היא כשרה תודה.
תשובה
מהודרת לחלוטין.
שאלה - 221137
שלום לכבוד הרב
מחוסנת2 מנות מעל חודש הייתי בבית הכנסת בקריאת מגילה הרבה נשים ללא מסכה והמקום מחומם וסגור מה עלי לעשות מחר למקום אחר קשה לי מדרגות

תשובה
מקווה שמחר לא יהיה עמוס.
שאלה - 221136
לכבוד הרב
לא ידעתי אם צריך לעדכן,
בכל אופן הועבר כעת עבור מתנות לאביונים.
תודה רבה.

תשובה
תודהלךכם.
שאלה - 221135
לכבוד הרב שלום רב
הלילה בקריאת המגילה, בעל הקורא לא בירך שהחיינו.
בתור אישה מה עליי לעשות?
אם מחר אשמע במניין אשכנזי ויברכו שהחיינו אז אצא ידי חובה?

תשובה
היתה יכולה לברך בעצמה, מחר יברכו והיא תצא ידי חובה.
שאלה - 221134
מו"ר
אישתי חזרה כעת בצער מקריאת המגילה לנשים, ביהכנ"ס היה עמוס הרבה מעל המותר,לא התרכזה במגילה מחשש הקורונה. מקפידה מאוד.
שואלת האם ללכת מחר לקריאה? אין קריאה בשטח פתוח

תשובה
תשמע בחוץ.
שאלה - 221133
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בהגיע ליל פורים מאחלים לרב היקר לנו מאד ולב"ב הרבה בריאות, אושר ושמחה. הקב"ה ישמור לנו עליך,שתמשיך להאיר דרכנו בחושך ולשמש לנו כאב אוהב
תודה על הכל

תשובה
תפרחו ותשגשגו. תעלו ותצליחו.
שאלה - 221132
לכבוד הרב מוצפי היקר ולכל העוסקים בקודש,תודה על כל פועלכם ,חג פורים שמח!! שנזכה כל עם ישראל לגאולת משיח צדקנו!!
תשובה
תודה לאבינו שבשמיים על הכל.
שאלה - 221131
לכבוד הרב,מברכת את הרב שיזכה לחיים טובים וארוכים עם כל בני ביתו. פניתי לשרה השדכנית, אם הרב יכול בבקשה לברך אותי שיהיה טוב גם לבעל החדש גם לילדים וגם לי תודה רבה.
תשובה
תעלו ותצליחו בכל.
שאלה - 221130
לכבוד הרב שלום רב
האם הלילה ליל פורים אפשר לקרא תהילים?ומה נוהגים ללמוד בלילה זה
פורים שמח לכל עם ישראל

תשובה
לא אומרים תהלים, לומדים מגילת אסתר עם פירוש רש״י ומדרש רבה אסתר ועוד פירושים.
שאלה - 221129
לכבוד הרב
בקריאת המגילה שמעתי את כל המילים וכיוונתי לצאת ידי חובה כדין שומע כעונה
אך קרה שהמחשבה ברחה לי אבל בכל זאת שמעתי את המילים וכיוונתי לצאת ידי חובה.
האם יצאתי?

תשובה
יצאת ידי חובתך.
שאלה - 221128
לכבוד הרב
יש לנו שכן,חילוני,עושה מה שרוצה,שהתקין רמקולים בחוץ(של אירועים) והוא כבר תקופה שלא מפסיק להרעיש ומתעלם כאשר מבקשים ממנו להוריד תעוצמה
מה אפשר לעשות כבוד הרב

תשובה
להתעלם ממנו.
שאלה - 221127
לכבוד הרב שלום רב
בחור בן 36 ,האם מותר לו לסדר את הזקן ולגזור אותו, שיראה נחמד ומסודר,למטרת שידוכים,
פורים שמח ,ושבת שלום.
תודה רבה .

תשובה
אין איסור בזה.
שאלה - 221126
לכבוד הרב שלום רב
אם מתפללים ערבית בפלג האם יש בעיה בקריאת המגילה
תודה לכבוד הרב

תשובה
קריאה רק בשעה 17.50.
שאלה - 221125
לכבוד הרב שלום רב
נשים יכולות לשתות ולאכול בצאת הצום לפני שהן שומעות קריאת מגילה?

תשובה
כמו האנשים. אוכל מוצק עד 54 גרם. שתיה ללא הגבלה.
שאלה - 221124
לכבוד הרב מאחלים לרב חג שמח, שה' ימלא כל משאלות ליבו ונזכה יחד לראות פני משיח צידקנו
תשובה
תבורכו בכפל כפליים.
שאלה - 221123
לכבוד הרב מוצפי שליט"א העברתי סכום זכר למחצית השקל לחשבון תזכו למצוות תודה.
תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 221122
לכבוד הרב שלום רב
ביתי בבידוד היום עשתה בדיקה ותקבל תשובה, מה תעשה לגבי קריאת מגילה, אין בעל קורא שיקרא לה, האם יוצאת יד"ח כשקוראת לבד, ואם כן איך צריכה לקרוא?
תודה לכב' הרב

תשובה
תשמע מפי אדם בקי במגילה כשירה.
שאלה - 221121
לכבוד הרב שלום רב.
האם בשנה של אבלות על אמא שלי מותר לשלוח מנות בפורים ולקבל מנות?

תשובה
אתה צריך לשלוח, ונוהגים לא לקבל משלוח.
שאלה - 221120
לכבוד הרב: יותר נוח לי שאני קורא את המגילה כל יריעה לקפלה תוך כדי קריאה האם מותר הדבר או חייב להשאיר את כולה פתוחה ?
תשובה
על פי הקבלה לא מגלגלים אלא פותחים.
שאלה - 221119
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני חרדי,האם אפשר להקל באכילת אבקת חלב נכרי שיש גם אישור של הרבנות הראשית לישראל?

תשובה
תבוא אלי ואתן לך שוקולד משובח חלב ישראל.
שאלה - 221118
לכבוד הרב שלום,
בקריאת המגילה בע"ה מחר בבוקר האם יש עניין להיות עטור בתפילין ר"ת?
כיום אני מניח ר"ת רק בסוף התפילה לאחר עלינו לשבח.
תודה לרב וחג שמח!

תשובה
איזה מהם שנוח לך.
שאלה - 221117
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היום אני בר מצווה, ויכול להוציא אחרים ידי חובת מצוות. סבתא שלי מאוד מבוגרת ואינה יכולה לבוא לשמוע מגילה האם אפשר לקרוא לה מתוך חומש איני בקי
תודה רבה

תשובה
לא מועיל חומש, צריך מגילת קלף כשירה.
שאלה - 221116
שלום לכבוד הרב האם ניתן למסור לחברו כסף לפני פורים ולומר לו שירכוש בזה מצרכים וזה ייעבור לרשותו ביום הפורים עבור משלוח מנות
תשובה
כסף זה לא משלוח מנות.
שאלה - 221115
לכבוד הרב העברתי זכר מחצית ומתנות לחשבון הישיבה
תשובה
תבורך בכל הברכות שבתורה.
שאלה - 221114
לכבוד הרב מוצפי
האם לאבל מותר לחתוך את השערות של השפם שיורדים לו על הפה והשפתיים?
כי ידוע " שהבן איש חי זצוק"ל" אמר שזה לא טוב שירד על הפה והשפתיים השערות!
מה הדין לאבל בתוך 30

תשובה
לא מוריד.
שאלה - 221113
לכבוד הרב שלום רב
האם אומרים תחנון במנחה היום? תודה רבה לרב על הכול

תשובה
בהחלט לא, כי ערב פורים היום.
שאלה - 221112
לכבוד הרב שלום רב
ואם צריך ללכת היום להלויה גם לא אטבול? או שאם לא נכנס לתוך ד' אמות זה בסדר?
ואם די מקלחת בבית?

תשובה
אם צריך תלך. תעשה מקלחת.
שאלה - 221111
לכבוד עט"ר
האם נכון הדבר שמשה רבינו נולד ...

תשובה
מי הוא זה ואיזה הוא האיש שידבר או יעריך את אדון הנביאים, האיש היחיד בעולם שעלה למרום וניצח את המלאכים, והביא לנו את התורה, אין לו קבר, כי גופו הזדכך למעלה רמה ונישאה, היחיד שדיבר עם השם יתברך פנים אל פנים, וכל האוצרות והסודות של השם יתברך בידו הופקדו, וכמה הזוהר הקדוש הפליג בשבחו הנורא.
תבקש היום ממנו מחילה על מה ששמעת ומה שכתבת.
שאלה - 221110
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם יש מניעה
לומר משניות לעילוי נשמת נפטרים מהמשפחה והחברים לעבודה שנפטרו

תשובה
אין שום מניעה.
שאלה - 221109
שלום לכבוד הרב
העברנו כעת מתנות לאביונים עבור חמשה אביונים ונבקש מרבנו שיזכיר שמואל בן מירב נחמה לזווג הגון ומוצלח בקרוב

תשובה
בעזרת השם.
שאלה - 221108
לכבוד הרב אדם אחר התפילה שלומד עם תפילין (רשי או ר' תם )האם מותר לו לשתות מים או קפה תה שהם עליו ?
בריאות איתנה לכבוד הרב

תשובה
מותר לו.
שאלה - 221107
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אני יכול לשלוח משלוח מנות לאמא שלי או לאישתי? או שהחובה זה גבר לגבר?

תשובה
לאמך כן, לאשתך לא, תן לה כל טוב אבל זה לא משלוח מנות.
שאלה - 221106
שלום לכבוד הרב חג פורים שמח וקדוש אמן,בעלי רוצה שנתארח מחר בבוקר לסעודת פורים אצל משפחתו חלקם לא מחוסנים אני לא רוצה והוא נפגע אם לא נלך הם מתערבים לנו לפעמים מה עצת הרב?
תשובה
זה גובל ברציחה ממש. ואת התוצאות רואים אחר כך השם ישמור.
שאלה - 221105
שלום הרב
אני וכל משפחתי היינו חולי קורונה לפני שלוש שבועות האם אנחנו חייבים לצום?

תשובה
המרגישים טוב יצומו.
שאלה - 221104
לכבוד הרב
שלום. אשה שסובלת בצום מסינוסים אבל יכולה לעשות צרכי הבית עם כאבים.
האם מותר לה לקחת כדור עם כוס חלב לשיעורים.
תודה.

תשובה
לקחת כדור בלי חלב.
שאלה - 221103
לכבוד הרב מוצפי שליט"א

העברנו באהבה רבה מתנות לאביונים.נבקש מכת"ר להיות שליח שלנו ביום השישי ולהעביר לנזקקים לכך.
פורים שמח ובריאות לרב היקר שלנו!

תשובה
תזכו לחיים טובים.
שאלה - 221102
שלום כבוד הרב
אם אדם יכול להגיע לשמיעת המגילה עדיין בצום ,
בלי לשתות לפני ,האם יש בזה תועלת ?

תשובה
אין שמזדמן לו.
שאלה - 221101
לכבוד הרב שליט"א אתמול החלקתי ויש כאבים מדי פעם בצד שמאל..
לדעת הרופא צריך לקחת משכחי כאבים אופטלגין נוזלי האם אפשר לקחת בצום?והאם אפשר עם קצת מים..
תודה רבה לרב שליטא

תשובה
הכאבים יחלפו.
שאלה - 221100
לכבוד הרב שליט"א
חודש שביעי הבחנה בעובר שהמסתמים בלב לא נסגרים כמו שצריך ויש דליפה יכול להיות שיעבור או שלא, תרמתי לישיבה שרה מרים בת אורנה התחזקתי באשר יצר מהכתוב מה עוד?

תשובה
להשתדל מאוד ללמוד תורה בכל רגע פנוי.
שאלה - 221099
לכבוד הרב
אדם אשר שוהה בבידוד ואין מי שיקרא לו מגילה (לא מוצא אחד כזה )
אך יש לו מגילה כשרה אך הוא לא בקי בקריאתה
מה עדיף שיקרא מתוך החומש עם ניקוד או המגילה?

תשובה
יביא בקי ויקרא לו, כדאי להתאמץ ולמצוא, וימצא ברכה רבה במעשה ידיו.
שאלה - 221098
אני מורה מועסקת באופן לא מסודר כל השנים. שנה שעברה הגיע מנהל והוא מאוד מעריך את עבודתי ב"ה. אבל אני לא מתקדמת ומקבלת שכר מסודר. מתלבטת אם להשאר שם או לחפש מקום אחר לשנה הבאה?
תשובה
רק אם יש הצעה טובה.
שאלה - 221097
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, מחילה, האם מותר לעשות היום בתענית הפרשת חלה?
תודה פורים שמח

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 221096
לכבוד הרה"ג
גרים בבני ברק. אשתי חוששת ללכת לקריאת מגילה עקב הצפיפות הרבה. ישנו מניין בחוץ אך הוא רחוק ולא ידוע כמה יהיו. האם ניתן להקל לשמוע דרך הטלפון או ללכת ולשמור מרחק?

תשובה
תלך למקום פתוח.
שאלה - 221095
לכבוד הרב, נולד לי בן בשעה טובהורציתי לשאול מה לקרוא לילד וחשבתי לגבי השם אלרואי או נועם או איתמר, על מה הרב חושב? תודה
תשובה
שמות של אבותינו הקדושים זה לא מעניין??? עד מתי תלכו בעקבות החילוניות???
שאלה - 221094
לכבוד הרב שליטא שלום ופורים שמח, ראיתי לרב שכתב להתחיל סעודה בפרזים עד 10 , שאלתי היא עד מתי צריך לגמור את כל הסעודה, האם עד חצות או שאפשר לאחמ'כ, תודה גדולה למר ובריאות
תשובה
לא משנה אימתי תסיים, העיקר שתתפללו מנחה בזמן.
שאלה - 221093
לכבוד מו"ר שליט"א
האם כדאי וראוי ללכת למקוה ערב פורים בעידן הקורונה מפסח אולי פעמיים הייתי לצערי. ומאוד חשקה נפשי וחושש. המקום מחוטה וגדול מאוד
תודה אורך ימים ושנות חיים

תשובה
יש מקום לחשוש בגלל התגברות המגיפה לא עלינו.
שאלה - 221092
לכבוד הרב
אני במקום סגור שאלתי את הרופאים אם אפשר לשמוע מגילה בבית כנסת אמרו לא יוצאים מהמחלקה .. אין מי שיקרא מגילה מקלף כשר אף אחד לא נכנס לכאן
מה אני יעשה? יש חומש

תשובה
אתה תקרא בחומש,
שאלה - 221091
לכבוד הרב שלום רב
בתור בנאדם שלא השתתף בצומות של הציבור
עכשיו תענית אסתר ואני צם מה מיוחד בצום הזה ואם זה סגולה או מועיל למשהו

תשובה
א, מכפר על כל עוונותיו.ב, תפילתו ובקשותיוהיום נשמעות. ג, נשמות מרדכי ואסתר מתפללות עבורו בשמים ופותחים השערים לתםילותיו.
שאלה - 221090
שלום לכבוד הרב
מה עושה אישה בבידוד(בעלה חולה במלונית) עם חמישה ילדים ובינהם תינוק בן חודש עם קריאת מגילה?

תשובה
למצוא מתנדב מבית הכנסת אשר יקרא להם את המכילה.
שאלה - 221089
שלום לכבוד הרב ישנה משפחה שרוצנ שאתן להם כסף לצרכי פורים כי כבר היום כי ממש אין להם כלום. יש אפשרות לעשות שזה ייחשב למתנות לאביונים בפורים עצמו ?
תשובה
חלק היום והכל מחר ביום הפורים.
שאלה - 221088
ב"ה לכבוד הרה"ג שליט"א, כיצד ניתן לומר נוסח זכר למחצית השקל כפי שמופיע בפורים בציון כשהמחיר הוא 30.55 כיצד יש להפריש 55 אגורות? תודה רבה כבוד הרב פורים שמח
תשובה
לומר הנוסח ולתת יותר.
שאלה - 221087
לכבוד הרב שלום רב
חברה שלי יושבת שבעה על אביה והיא ביקשה לשאול את הרב האם זה נכון שצריך להוריד או לכסות תמונות של הנפטר במשך השבעה
תודה רבה ובשורות טובות

תשובה
נכון בהחלט, מכסים את התמונות ואת המראות בבית.
שאלה - 221086
לכבוד הרב שלום רב
שתיתי מים לרוויה (+כדור) בשעה 5:53 בבוקר. אחר כך ראיתי שהצום מתחיל כבר ב5:00. האם אני צריכה לצום?
תודה רבה.

תשובה
בהחלט כן. צריך לצום.
שאלה - 221085
אנוכי הקטן מבקש להודות למורנו הרב על ההכוונה וההשקפה הנכונה, המנהגים הטהורים והתפילות שמורנו הרב מעתיר עלינו. יה"ר שהרב ינהיגנו עד ביאת משיח צדקנו מתוך בריאות איתנה!
תשובה
חזקו ואמצו ויהי השם עמכם.
שאלה - 221084
לכבוד מורנו הרב מוצפי שליט"א
כשמפריש המעות זכר למחצית השקל ואומר התפילה המודפסת בפורים בציון צריך לפרוט הכסף ל-27 מטבעות בדווקא כדי להפריש לפי הסדר הכתוב שם או איך יעשה?

תשובה
יאמר הנוסח ושולח בשטר אחד או דרך הבנק.
שאלה - 221083
לכבוד הרב היקר.
נמצא לויתן ענק בחוף בדרום .
האם יש קשר לגאולה של עמ"י.
תודה רבה וחג פורים שמח.

תשובה
לא לויתן הוא זה אלא דג רקק.
שאלה - 221082
שלום לכבוד מורנו ורבנו שאלה .שעושים העברה דרך הבנק לזכר מחצית השקל מתנות לאביונים ועוד צריך להודיע פה באתר שם .סכום. איך לחלק. ? או שפשוט מעבירים מכוונים ועולה לנו ?
תשובה
בהחלט לא, כי אנחנו לוקחים הכל כולל זכר למחצית השקל ומחלקים למעלה מ - 36 תלמידי חכמים מושלמים ועניים.
שאלה - 221081
לכה"ר
המניין היחיד בחוץ אצלנו הוא אשכנזי ועקב העומס בבתי הכנסת בליל פורים אני חושש.
האם יכול לשמוע מגילה במניין אשכנזי ואם לא אבין מילה כלשהי אקרא אותה במגילה שאינה כשרה?

תשובה
תשתדל ככל האפשר לשמוע קריאה מספרדי.
שאלה - 221080
לכבוד הרב אני מתחת לגיל בר מצווה עד מתי מותר לי לצום?
תשובה
עד השעה 11 בבוקר.
שאלה - 221079
שלום לכבוד הרב
האם קציצת בשר נחשבת לכזית לסעודת פורי ם אני אשה?

תשובה
אם מכילה 27 גרם נטו בשר טחון.
שאלה - 221078
לכבוד הרב שלום רב
העברנו
מתנות לאביונים
התחייבות אישית שלנו לחלוקה לנזקקים

תשובה
תזכו למצוות רבות והגונות. אשריכם שאתם שותפים לתלמידי חכמים העוסקים בתורה ביום ובלילה.
שאלה - 221077
שלום לכבוד הרב היקר,האם היום עוד אפשר לתת זכר למחצית השקל ,כמו כן מה הסכום לאנשים שאין להם אפשרות באותו רגע לתתונשאר להם מעט כסף לאוכל.תודה רבה בשורות טובות
תשובה
חצי שקל בלבד.
שאלה - 221076
מחילה מכבוד הרב,
יש עניין לאכול דגים במהלך פורים?(ליל/יום).

תשובה
יש הנוהגים בזה.
שאלה - 221075
למו"ר
לכב' מרדכי מירא דכיא
מי זְהֵר שלא מפיקים משושנים/ורדים, אלא מניצני פריחת פרחי ההדרים(בד"כ מפרחי תפוזי חושחש) ובעלת ריח הדרים, מה ברכת הריח?
יוצא לכתחילה בהבדלה?

תשובה
אם הנך בטוח שהוא מופק מאילנות תברך עצי בשמים.
שאלה - 221074
שלום לכבוד הרב
תורם לבית הכנסת אצלנו פרוכת לע"נ אמא . כיוון שהדלתות החיצוניות מעץ עם ציורים הגבאי לא מסכים שיהיה מבחוץ רק מבפנים. אם הרב יכול לכתוב לליבו ואראה לו בעזרת השם

תשובה
לא מקבלים ולא שומעים, יש באתר תשובה בנידון.
שאלה - 221073
לכבוד רבנו שליט"א אברך שבא לנחם אבלים ונתנו לו אוכל ושתיה שיקח לבית האם יש בזה חשש?
תשובה
אין שום חשש.
שאלה - 221072
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם במתנות לאביונים בפורים יש מעלה כמו בצדקה שהנותן והמקבל לא יכירו אחד את השני? או שכמו במשלוח מנות דווקא צריך שהמקבל ידע מי הנותן?
רפואה שלמה לרב

תשובה
שייך במתנות לאביונים שלא יידע.
שאלה - 221071
שלום לכבוד הרב אני תושב ירושלים.ברצוני לשבות שבת מחוץ לעיר לצאת בשישי לחזור במוצש האם יש בזה בעיה הלכתית מבחינת הלכות פורים?
תשובה
אסור לך, כי אתה מבטל על הנסים, קריאת ויבא עמלק. ונכנס למחלוקת לגבי סעודת פורים ומשלוח מנות.
שאלה - 221070
לכבוד הרב יש לי בהלכה האם מותר לפרסם בפומבי ברשתות החברתיות את האדם שמסרב לתת גט לאישה שלו לעשות עליו שיימינג לפרסם אותו ובכך לנסות לעזור לה להשיג את הגט בזה שאתה מפרסם אותו
תשובה
רק זה נשאר לך??? אודה ולא אבוש כי מימי לא ראיתי ולא ידעתי מהו ״רשתות חברתיות״ כי איני קשור לכל זה ואין המכשירים הטמאים לזה. אך בבקשה מכבודו, אמור לי וקללות, נאצות, חירופים וגידופים, שקרים, הוצאת שם רע, שקר ומרמה, הלבנת פנים ברבים, אונאת דברים החמורה יותר מהונאת ממון, לשון הרע החמור כנגד הכל. ועוד איסורי תורה שיש לאלפים!!!!! כל יום בפומבי. ומי יודע מדוע הגאולה מתעכבת?
שאלה - 221069
מחילה לא היתי ברור...אני בן כרך ורק לגבי שבת צריך ללכת לאשדד להיות חזן ולקרוא בתורה וכווחוזר אחרי שבת לירושליםאני מתחייב בירושלים ללא בעיה ושעת הדחק כדיעבד דמי
תשובה
אתה מסתבך, כי אתה עוקר את חובתך לשמיעת התורה ויבא עמלק, ואמירת על הנסים. ועוד נכנס לספק לגבי משלוח מנות וסעודת פורים. כי בעלות השחר של שבת אינך מצוי בירושלים.
שאלה - 221068
לכבוד מרן הרב מוצפי
האם הקדיש שהבן אומר על אביו או אמו בפרט בתוך יב' חודש באמת מסוגל להצילם מדינה של גיהנום
גם עם לא שמרו תורה ומצוות?

ב. קדיש על תהילים ומשניות מציל מהמזיקים

תשובה
כך כתב בזוהר הקדוש במדרש הנעלם על מגילת רות.
שאלה - 221067
לכבוד הרב מוצפי הצדיק
מה הכי מועיל לעשות לעילוי נשמת הנפטר/ת?
אם זה בן אבל על אביו או אמו יש דברים מסוגלים יותר לגבר ויש לאשה?
חוץ מקדיש משניות תהילים תורה?
מה יועיל לנפטרת?

תשובה
אותו הדבר.
שאלה - 221066
לכבוד הרב שלום רב
העברתי הערב זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים לחשבון ישיבת בני ציון שיוצאי חלצי יזכו ליראת שמים ילכו בדרך השם ויהיו צדיקים
תודה לכבוד הרב

תשובה
תזכו לחיים טובים וארוכים.
שאלה - 221065
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מאיזה שעה מתחיל הצום?
האם יש עניין לא לאכול בבוקר לפני תחילת הצום? והאם יש הבדל בין אכילה לשתייה?
תודה רבה, פורים שמח.

תשובה
בשעה 5.00 בדיוק. רק לפי הקבלה אין לאכול אחר השינה. להלכה אם דעתו לאכול קודם עלות השחר ביום תענית מותר.
שאלה - 221064
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תברך אותי בבקשה היום אני בר מצווה
בריאות איתנה לרב

תשובה
תזכה לקיים כל מצווה ומצווה מרמ״ח מצוות עשה. וישמור אותך השם יתברך שלא תעבור על שום עבירה משס״ה לא תעשה. ותזכה גם לקיים כל מצוות דרבנן ומדברי קבלה ומדברי סופרים.
שאלה - 221063
לכבוד הרב שלום רב
האם כשמתפללים בתוך אוהל אבלים לדוגמא אלה שנצאים מחוץ לאוהל מצטרפים למניין?

תשובה
צריך שיהיו עשרה ביחד.
שאלה - 221062
לכבוד הרב שלום רב
מתפללים מנחה בעבודה חלר לא שומר תו"מ ובתוך שנה על הוריהם .
מחר האם להתפלל איתם ואחרי זה כל אחד ישמע ס'ת ליד ביתו או להתפלל בבית הכנסת אחרי זה ושם לא יהיה מנין

תשובה
להתפלל בעבודה.
שאלה - 221061
לכבוד הרב מוצפי
ידוע שאסור לגדל ציפורניים כי זה נותן לסטרא אחרא ולחיצוניים כח ושליטה על האדם
מצד שני לאבל אסור לגזור ציפורניים!
אז מסכן הסטרא אחרא תפוס באבל יותר? איך ינצל

תשובה
משום צער אבל.השם יצילנו.
שאלה - 221060
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
העברנו לחשבון הישיבה מתנות לאביונים משני אנשים, כל אחד לשני אביונים שונים
בשביל לחלק ביום פורים.
תודה רבה.

תשובה
תזכו לחיים טובים ומאושרים.
שאלה - 221059
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בהרבה מגילות אשכנזיות אין עמוד בסוף האם זה מעכב את הברכה לספרדים?

תשובה
הספרדים לוקחים מקל בגודל המגילה ומחברים אותו לסופה.
שאלה - 221058
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בחור ישיבה מחלים קורונה לפני חודש וחצי, ולפני כמה ימים התקרר קצת.. האם צריך לצום תענית אסתר?
תודה רבה!

תשובה
יצום ללא חשש.
שאלה - 221057
שלום לכבוד הרב היקר
מי שפוסע בעושה שלום אחרי תפילת לחש
ושומע קדיש איך ינהג?

תשובה
אדם חכם כששומע שעומדים לומר קדיש ממתין עונה ואחר כך פוסע.
שאלה - 221056
לרב היקר
לקוח קנה בסך 1700 ש'ח בערך
בטעות לא העברנו פריט בסך 30 ש'ח
התקשרתי וביקשתי שישלם והוא כעס ואולי נפגע כיוון שקנה בסכום גבוה ולא מוותרים האם טעיתי? חוששת שיוציא שם רע

תשובה
לא לחשוש, התכוונת להצילו מגזל.
שאלה - 221055
כבוד הרב פורים שמח,
האם יש קשר למילות ההבדלה "ליהודים היתה אורה וכו'" ליימות הפורים?
תודה רבה לרב.

תשובה
שניהם סימן ברכה. עיין פורים בציון ענין עץ הדעת.
שאלה - 221054
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עברתי הפלה ולידה לפני חודשיים בחודש תחילת חמישי אני אמורה מחר לצום ? וכמה זמן אני פטורה תודה רבה רבה

תשובה
אם יכולה לצום תתענה.
שאלה - 221053
לכבוד הרב היקר! אני 5 חודשים אחרי לידה ורוצה לצום מחר, זה בסדר או עדיף שלא?
תודה, פורים שמח!

תשובה
אם את מניקה לא תתעני.
שאלה - 221052
לכבוד הרב
אנו שעושים פורים בשישי אך העברנו את "זכר" וכן מתנות לאביונים לחלוקה דרכם(ירושלמים)האם מועיל לנו?
תודה רבה ופורים שמח

תשובה
א, השנה במתנות לאביונים גם ירושלים ביום יד. ב, מסרתי עתה ביד תלמיד חכם נאמן סכום עבור תושבי חוץ ירושלים.
שאלה - 221051
לכבוד הרב שלום רב
אדם שהוא חולה במחלה הקראון האם צריך לצום בתכנית אסתר , תודה וסליחה

תשובה
אם מרגיש לא טוב יאכל.
שאלה - 221050
לכבוד הרב: האם המנהג לקרוא פעמיים במגילה את המילים בפניהם\לפניהם, להרוג\ולהרוג
תשובה
אין זה חובה.
שאלה - 221049
שלום לכבוד הרב,
מתגוררת באשדוד.
עשיתי היום בדיקת הפסק טהרה בשעה 17:30 שיצאה נקייה.
האם נחשב לי תקין מבחינת הזמנים?

תודה לכבוד הרב וחג פורים שמח

תשובה
כשר בהחלט.
שאלה - 221048
לגבי מה שהרב ענה לי שאני בןכרך שרוצה ללכת יוםשישי לפרזים לשבת מבוך הלכתי אני קורא להם בתורה ואומר ד"ת וכו כמובן בחינם ואין מי שיעשה במקומי אין פיתרון להתחייב בירושלים???
תשובה
אם אתה נשאר בירושלים בשבת תעשה כמו ירושלים.
שאלה - 221047
לכבוד הרב שליטא בסד בלי נדר א.האם גם נשים צריכות לקום בעלות השחר בתענית אסתר וביום פורים? ב.מה צריכות לקרוא נשים בפורים נוסף ל תהילים יקובל ברצון אמן
תשובה
נשים ינוחו ויתחזקו.
שאלה - 221046
שלום לכבוד הרב שליט"א, ברצוני לשאול את כבודו, מחר החיסון השני שלי שזה יום תענית ,זה יהיה בסדר להתחסן מחר? או להזמין תור לשבוע הבא? דעתו של כבודו חשובה לי.תבורכו מפי עליון.
תשובה
אם אתה חושש תדחה ביום יומיים.
שאלה - 221045
לכבוד הרב שלום רב. הרב, אם אני מכינה קילו קמח ורוצה להכין לחמניות שברכתן מזונות. כמה סוכר עליי לשים בבצק?תודה הרב ה'יברכך בבריאות איתנה ושמחה
תשובה
אם יש מתיקות בבצק בחיך זה מזונות.
שאלה - 221044
לכבוד הרב שלום רב
9 ילדים הקטן בן שנה וחצי לא מניקה
אנמית חלשה רוב הימים לא עובדת מחר
יכולה לצום?

תשובה
איך שתרגישי מחר.
שאלה - 221043
לכבוד הרב
אני נמצא בבידוד ולא יכול לצאת מהבית בכלל
איך אני יוצא ידי חובה בקריאת המגילה?
תודה לכבוד הרב

תשובה
זמין בקי עם מגילה כשירה ויקרא לך.
שאלה - 221042
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
העברתי לישיבה, עבור מתנות לאביונים ומבקשת שהרב יהיה שליח לחלוקה.
תבורכו ופורים שמח!!

תשובה
בעזרת השם יתברך.
שאלה - 221041
מחליה כבוד הרב ברצוני להעביר באמצעותכם בל"ן סך 240 שח עבור 12 אביונים לששה אנשים
האם יש לחשוש שהכל יגיע למקבל אחד
ואיך באמת אתם מחלקים שיגיע ל12 איש

תשובה
מחלקים הכל ל - 36 אנשים לפחות.
שאלה - 221040
לכבוד מרן הרב מוצפי שליט"א!
שנים שאני שומע שאומרים שיש עניין גדול מאוד לחבר מגילה של הלילה עם של היום!
בלימוד תורה ומובטח לו שהוא בן העולם הבא!
האם זה נכון?
וכדאי להישאר ער ?

תשובה
תלך לישן כדי שיהיה לך כך לקיים המצוות ביום ולהתכונן לשבת קודש.
שאלה - 221039
לכבוד הרב מוצפי
קראתי בתשובות שהרב אמר שספק מי שידע לפרש את הזוהר!
מה דעת הרב על הזוהר עם פירוש

תשובה
הוא העתיק את המפרשים ואינו משכיר אותם.
שאלה - 221038
לכבוד הרב
אדם הקורא לבני ביתו אחרי שאוכל בצאת הצום האם אסור להם לאכול עד שישמעו קריאה ממנו או שמא יאכלו עמו והוא כשומר המזכיר להם הקריאה.
יישר כח לרבנו הגדול.

תשובה
שותים ללא הגבלה, אכילה עד 54 גרם.
שאלה - 221037
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי מגילה אשכנזית, האם אפשר לצאת בה יד"ח ולהוציא את הרבים יד"ח על ידה?

תשובה
אפשר.
שאלה - 221036
אדם שהחלים מקורנה לפני כחודש האם צם כרגיל? אציין שב"ה מרגיש טוב. תודה
תשובה
מתענה כרגיל.
שאלה - 221035
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה יעשה אדם שבכל צום הוא מגיע לידי חולי ממש,כאבי ראש חזקים ואי יכולת לתפקד ובבית יש ב"ה קטנטנים והאשה חייבת את עזרתו...
תודה מראש!

תשובה
יעזור בשמחה רבה.
שאלה - 221034
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יוצא לי לבכות בתפילות שבת ולא עוצר בעצמי. היכול רבינו לומר לי למה? שהקבה יישמרך ויחייך ויאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים.והמון נחת מהילדים אמן

תשובה
נפשך הומיה ומתחברת לבוראה, תחיה חיים טובים.
שאלה - 221033
לכבוד הרב
חיה המון בדמיון. מעיינת ביד 2 בדירות לקניה, רכבים, עגלת תינוק, דירות להשכרה. זה בעתי הלכתית/בקבלה? זה דברים שעולים על הפרק במציאות אבל אני מתקדמת איתם בדמיון

תשובה
יברכך השם וישמרך
שאלה - 221032
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
במחילה מכבודו, העברנו היום בערב תרומה לחשבון הישיבה למתנות עניים.
פורים שמח.

תשובה
תבורכו מהשמיים.
שאלה - 221031
לכבוד הרב שלום רב האם מותר לההסתפר בתענית אסתר?
תשובה
כתבתי לכם היום שמותר.
שאלה - 221030
לכבוד הרב,שאלתי לגבי סימון על עוגיה ע"י עיפרון בכדי לצייר אחר כך עם קרם.ודאי ביום חול! שאלתי האם אין בעיה לאכול תעוגיה,העיפרון שסומן עליה לא מהווה בעית כשרות?
תשובה
אין בו טעם כלל. ומותר.
שאלה - 221029
שלום לכבוד הרב
אישתי ואני מאתמול אחרי חיסון שני ברוך ה'
איך נוהגים לגבי הצום?

תשובה
הלילה לשתות נוזלים ומר מתענים.
שאלה - 221028
לכבוד הרב
אדם שיש לו חולי ויסורים בכל גופו בריאות לקויה גם בנפשו וחבשוהו בבית האסורים ולא יכול לצאת וגם אין רופא .. מה יעשה
מתפלל לומד קצת תורה הכל רק סובל מאוד
יש סגולה?

תשובה
יצעק אל השם ויושיעהו.
שאלה - 221027
כתוב שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו
מגיפת האינטרנט הלבוש הלא צנוע הפאות ששורפות עיני בחורי ישראל יותר מ10 אלף הרוגים בשנה למה מרחמים על הגוף ולא על הנשמה ולא יוצאים כולם נגד

תשובה
לא שומעים. אין את מי להוכיח.
שאלה - 221026
חידשו ההו"ק לטהרת הבית אתמול והעבירו שמות לרב נחשב למ"ה? האם מחר ניתן להעביר סכום לישיבה למחצית השקל ומתנות לאביונים ולומר את הלשם ייחוד שמופיע בפורים בציון?
תשובה
בהחלט כן, וביום השישי בל"נ נחלק.
שאלה - 221025
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אמי שתחי' נמצאת ברמת סיכון גבוהה
היא ואחותי שגרה בביתה נשמרות מאד מאד שלא להידבק ולאור רמת הסיכוןנחוששות להיפגש עם אנשים
מה דינם לגבי שמיעת מגילה?

תשובה
תזמינו את החזן שיבוא לביתה ויקרא להן.
שאלה - 221024
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עקב המצב כיום,נער שהגיע למצוות ביום ג' השבוע,ואמור ב"נ לקרוא בתורה בשבת,האם זה בסדר לקרוא בתורה במניין בחצר עם ספר תורה,במידה ולא מתאפשר אחרת?

תשובה
זה לא כבוד הספר תורה שנוציאו לחצר, תתפללו בבית הכנסת.
שאלה - 221023
לכבוד הרב שלום רב
תשלומין המנחה או בערבית אם אני ממש מרגיש לחץ נפשי במשך היום וטרוד מאוד מותר להשלים יח' של שחרית המנחה וכן של מנחה בערבית
זה לא מזיד אני מרחף בייסורים כל היום

תשובה
לפחות תפילת העמידה תאמר, ואם אינך יכול מעומד, תאמר כשאתה יושב.
שאלה - 221022
למערכת
ברצוני להעביר לישיבה למחצית השקל ומתנות לאביונים
איך אפשר להעביר הכי מהר?
מה הפרטים?
זה סכום אחד,איך תדעו כמה למחצית
וכמה למתנות כדי לתת בו ביום?
תודה תזכו למצוות

תשובה
בנק לאומי סניף גאולה רחוב שטראוס חשבון 911- 54600368 . ישיבת בני ציון.
הכל מחולק בו ביום ביום השישי בעזרת השם יתברך.
שאלה - 221021
לכבוד הרב שלום רב
אני תודה לד' מחוסנת וגם בעלי בתהליך. חמי וחמותי גם נהיה שם בפורים א"יה. העניין שהנכדים; בחורים ובחורות לא מחוסנים יגיעו לשם חוששת. מה לעשות?

תשובה
אסור לכם ללכת כי זו סכנה. המגיפה משתוללת. ולצערינו יש צעירים, נערים, וילדים מאושפזים במצב קשה השם יצילנו.
שאלה - 221020
לכבוד הרב שלום רב, תושבי חו״ל אומרים ״צידקתך״ במנחה של שבת?
תשובה
אומרים.
שאלה - 221019
לכבוד הרב מוצפי הי"ו היום עשיתי בדיקת אולטראסונד ולצערי הודיעו לי שהעובר לא יתפתח ללא דופק קבעו לי תור לגרידה מחר ברבע לשש זה נפגש עם המגילה מה עלי לעשות הרב קשה לי זו פעם 3
תשובה
מתפלל עבורכם משישי רפואה שלימה. ובקרוב בנים זכרים זרע של קיימא.
שאלה - 221018
שלום לרבנו היקר, מתי כדי להעביר זכר למחצית השקל (יום תענית אסתר) ומתנות לאביונים (אחרי קריאת המגילה) לאתר הקדוש ולקרוא את הלשם יחוד? כבר עכשיו, או עדיף לחכות לזמן שלהם?
תשובה
לומר עכשיו ולשלוח.
שאלה - 221017
לכבוד הרב שליט"א,
ב"ה העברנו לאתר למתנות לאביונים וגם זכר למחצית השקל ועוד עבור מעשרות ההעברות ע"ש
תבורכו משמים

תשובה
תבורכו בכל הברכות שבתורה. הרב מברך אתכם אישית מדי לילה.
שאלה - 221016
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
פטירת אימי בי"ג באדר, האם יש עניין לומר למכריה שיכוונו בצום לעילוי נשמתה?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 221015
לכבוד מורינו הרב שליט"א
בנשמת כל חי איך נכון יותר לומר וחולאים רעים ורבים דיליתנו או וחוליים?? תודה רבה יגדיל תורה ויאדיר

תשובה
ומחולאים.
שאלה - 221014
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
באיזו שעה סיום הצום מחר בירושלים?בכל לוח שנה כותבים משהו אחר...ומה אפשר לאכול,לאישה, לפני קריאת המגילה?

תשובה
בשעה 5.55. בערב.
שאלה - 221013
שלום לכבוד הרב היקר

אחריי שברכתי ברכת המפיל מותר לי ללמוד ולקרוא דברי תורה עד שארדם?

תשובה
מותר.
שאלה - 221012
לכבוד הרב שלום רב
מבקש את פרטי החשבון שלכם להעביר לכם זכר למחצית השקל.
שתמשיכו להרבות תורה בישראל תודה לרב על כול הספרים בציון לומדים בכול חג עוד ועוד חג שמח

תשובה
בנק לאומי סניף גאולה רחוב שטראוס חשבון 911- 54600368 . ישיבת בני ציון.
שאלה - 221011
לכבוד הרה"ג נמצא בבידוד האם יכול לשמוע מגילה בשיחת טלפון רגיל ולא אינטרנט בשידור חי בבית כנסת ואני בביתי ששומע גם אברך את הברכות ואקרא במגילה כשרה יחד עם קורא המגילה
תשובה
תבקש מאדם הבקי שיבוא אליך עם מגילה כשירה ויקרא.
שאלה - 221010
לכבוד הרב האם שייך חיבוט הקבר גם לאחר כמה שנים מהפטירה?
תשובה
אין מי שיודע מה סדר הדין בשמיים, ידוע שהם שבע דינים שונים, אך כמה נמשכים אין מי שיודע, וכל אדם לגופו ומעשיו. השם יצילנו.
שאלה - 221009
אין צורך לפרסם את השאלה
לכבוד העורך ברצונינו להכיר טובה למי אשר סייע והביא את הרב לברית של בנינו ביום שישי ל שבט היכן ניתן לפגוש אותו או במקביל לקבל פרטי חשבון בנק שלו

תשובה
בטלפון 022751941 .
שאלה - 221008
לכבוד הרב הגאון.
שיחידי יניח תפילין לבדו במנחה אין בזה משום גאוה?
מה דעת הרב יניח תפילין רשי ורבינו תם יחדיו או בנפרד?

תשובה
אסור משום יוהרא ועליו נאמר ולא עם הארץ חסיד.
שאלה - 221007
שלום לכבוד הרב
מחילה על הטרחה האם צריך לחלק את המעות / מעטפות / תשלום באשראי כשתורמים זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים או שאפשר לתת הכל בשטר/מעטפה אחת?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 221006
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
זכיתי לתרום לאתר הקדוש מצפת על ידי גיל
וכן מתנות לאביונים ומחצית השקל האם יוצא ידי חובה בו ביום? נמשיך לתרום עוד דרכו בלי נדר מחכים למצות תודה רבה

תשובה
בהחלט כן, כי נחלק ביום השישי.
שאלה - 221005
לכבוד הרב שלנו היקר. האם ביום שישי מותר יהיה להסתפר אני גר בחיפה? ומה עם גזיזת הצפרניים?
תשובה
אמנם כתב הרב דבר משה אמאריליו שלא להסתפר בפורים, וכן דעת הרב פרי האדמה. אך ההלכה שמותר שכן פסק הרב בית דוד, ועיקרי הד"ט, והחקרי לב, וערך השלחן למהר"י טייב זיע"א וחזון עובדיה שמותר.
שאלה - 221004
לכבוד הרב שלום רב
קבוצת בנות במלונית קורונה בירושלים שבוע. אלה שצריכות לחזור לפרזות ביום שישי האם חייבות במגילה?ואלה שישנות גם מוצ"ש עד ראשון מה חייבות

תשובה
כל העולם כולל ירושלים קוראים צאת המגילה בחמישי בלילה ובשישי בבוקר.באשר לסעודת פורים, יקיימו אותה שאר הערים בשישי, הירושלמים בראשון.
שאלה - 221003
לכבוד מורנו הרב שליט"א, כב' אמר בשיעור אמש כי מה שעלה הגורל להמן באדר כי הדגים בולעים אחד את חבירו, ולא הבנתי סליחה מכבודו.
תשובה
בעזרת השם יתברך אעתיק לך דברי המדרש. אסתר רבה פרשה ז. אות י"א.
"בא לו מזל דגים שהוא משמש בחדש אדר ולא נמצא לו זכות, ושמח מיד ואמר, אדר אין לו זכות ומזלו אין לו זכות, ולא עוד אלא שבאדר מת משה רבן, והוא לא ידע שבאחד באדר מת משה ובאחד באדר נולד משה, ואמר כשם שהדגים בולעין כך אני בולע אותן, אמר לו הקדוש ברוך הוא רשע, דגים פעמים נבלעין ופעמים בולעין ועכשיו אותו האיש נבלע מן הבולעין, אמר רבי חנן הדא הוא דכתיב ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, אמר רבי תנחומא מלכים ב' י"ד ולא דבר ה' למחות את ישראל, אלא כך דבר (שמות י"ז) כי מחה אמחה את זכר עמלק".
שאלה - 221002
לכבוד כב'הרב
האם צריך לקבוע מזוזה בכניסה למחסן שאין שם דלת כניסה אלא תלוי וילון הצללה
בתודה מראש וחג פורים שמח

תשובה
אם יש משקוף והנפח במקום הוא 2 מטר מרובע צריך.
שאלה - 221001
לכבוד הרב שליט"א
העברתי סכום זכר למחצית השקל בטעות לחשבון של בני ציון בבנק לאומי. יוצא י"ח בזה לכתחילה, כלומר זה גם הולך ליעוד הנכון של מעות אלו?
תודה לרב, שיהיה פורים שמח!

תשובה
בהחלט למקום הנכון גם כן. תבורך משמיים בכפליים.
שאלה - 221000
שלום לכבוד הרב, יש לנו סט של הזוהר הקדוש וקבלנו עכשיו מתנה סט של הזוהר הקדוש עם תרגום לעברית, האם מותר להוציא מהבית את הסט הראשון לבית הכנסת למשל? תודה רבה ובריאות מלאה תמיד
תשובה
אני מאוד מסופק את ההדפסות גם אלה שאצלכם וגם אלה שקיבלתם כשרים לקריאה.
ב, מי יכול לתרגם את סודות הזוהר הקדוש ולא ירעד.....
שאלה - 220999
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רק אם יש לרב זמן אם לא אפשר אחרי פורים.
ערב פסח בשבת. פרטי דיני בדיקת וביעור חמץ . אופן ביצוע הסעודות בשבת זמנים, לחם או מצה.זמני התפילות. מכין משבת.

תשובה
מדוע צריך להילחץ? יש לנו פורים לפנינו.
שאלה - 220998
לכבוד הרב שלום רב,
כהן שעולה לברכת כהנים בתענית ציבור, האם צריך לברך על עטיפת הציצית? והאם צריך לעשות עטיפה?
תודה רבה

תשובה
אם הטלית שלו או שנתנו לו ב"מתנה על מנת להחזיר" יברך.
שאלה - 220997
מנהלים חרדיים דורשים שאעבוד יום אחד ערב פעמיים בחודש שישי מאוד קשה לי 7 ילד קטנים הבעל אחרי ת. עבודה זמן מומשך וגם אני במצב בריאותי לא טוב מה הרב אומר אולי יפטרו אם לא הסכים
תשובה
תנסה לעבוד אולי תוכל והשם יתברך יהא בעזרך.
שאלה - 220996
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חוץ מההשתדלות לא להתבלט מועיל כל יום לכיון על הילדים והאישה ולומר פסוק "אנא כהיתנא מזרע דיוסף.." ולא ישלוט עין הרע חס ושלום?
איך הסדר הפסוק המדויק?

תשובה
בתלמוד מסכת ברכות כ עמוד א
"אנא מזרעא דיוסף קא אתינא, דלא שלטא ביה עינא בישא, דכתיב: בן פורת יוסף בן פורת עלי עין".
שאלה - 220995
מתנצלת על טרחה שאלתי אתמול לגבי אמי שהיא נוטלת כדורי לב וכו -וכבוד הרב כתב איך שהיא תרגיש רציתי רק להבין האם היא פטורה מצום או שהיא יכולה להחמיר ולהתענות? תודה ושוב מתנצלת
תשובה
אם תרגיש צמא או רעב, תאכל.
שאלה - 220994
במחילה ממורנו זה שהעיר לי שליחו של היצר הרע? .או מי שבא בחלום שליחו
של היצר הרע ? תודה אורך ימים ושנים תודה לרב על כל פועלו אין ספור של בני המלך הקדוש מקיימים תורתו בזכותך הרב

תשובה
זה שהפחיד אותך.
שאלה - 220993
שלום לכבוד הרב
המנהג אצלנו בביכנ"ס שרק אדם אחד אומר קדיש יתום .(נוסח אשכנז)ראיתי שיש אדם שגם אומר קדיש בשקט . האם מותר לו להגיד ככה קדיש בלי שאף אחד שומע אותו.

תשובה
זה לא מועיל ועיין בשו״ת רב פעלים שפסק אם אין אחד השומע אותו אינו קדיש.
שאלה - 220992
לכבוד הרב
אחרי 10 חודשים המקום הראשון שרוצה לקחת כשכיר בלי הרבה ניסיון. רוב המערכות שמפתחים הם למשק שלפי ההלכה מוסכם, אך הם מפתחים גם משחקים כמו כדורגל. מה לעשות?
תודה

תשובה
תנסה להשתלב שם בנחת ונתייעץ אחר כך.
שאלה - 220991
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סכין בשרית שאבדה לי, נמצאה בסכו"ם החלבי שיש בו, בדיוק אותה סכין באותו צבע.חשבנו שהיא חלבית והשתמשנו בה כסכין חלבית בטעות.מה דין כל הסכו"ם החלבי?

תשובה
אסור בשום אופן להניח אותה צורה ואותו סוג של כלים וסכו״ם גם חלבי וגם בשרי. את הכל לנקות היטב ולהגעיל ברתחים. ולקנות שתי צורות שונות חדשים.
שאלה - 220990
שלום לכבוד הרב
למה להתחסן?לפי מה שכתבה פיישרעצמה כ ה סכנה יש בחיסון
כמה כבר נפגעו,,,,
ובכלל איך לסמוך על משרד הבריאו.....

תשובה
תביט ותתבונן ידידי כמה עבירות מהתורה עברת בכתיבה אחת.
א. כתבת דברי שקר גמורים שאין להם יסוד, ולא היו במציאות.
ב, הוצאת שם רע על הרופאים ועל אנשי משרד הבריאות העושים לילות כימים להצלת נפשות.
ג, מרדת בגדולי ישראל ועברת על מה שכתוב בתורה "ועשית ככל אשר יורוך.
ד, עברת על לאו מהתורה של "לא תסור מן הדבר אשר יורוך.
ה, עברת על הוצאת שם רע על אנשים צדיקים ותמימים.
ו, עברת על מצוות "ואהבת לרעך כמוך.
ז, עברת על עוון "הוצאת שם רע".
ח, עברת על "ולא ימס לבב אחיו כלבבו".
ט, עברת על הכתוב "לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס".
י, עברת על איסור "לשון הרע". השקול כנגד כל עבירות שבתורה.
שאלה - 220989
שלום לכבוד הרב,
בעלת תשובה. האם יש בתורתנו עצה לאישה שעולות לה ל"ע מחשבות זרות ורוצה לטהר המחשבה תודה לרב

תשובה
א, רבנו הקדוש רבי משה קורדבירו זצ"ל כתב שקיבל מפי אליהו זכור לטוב לומר שבע פעמים "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה".
ב, חכמי הקבלה כתבו לומר שבע פעמים פסוק תהלים פרק קיט, פסוק קי"ג.
סֵעֲפִים שָׂנֵאתִי וְתוֹרָתְךָ אָהָבְתִּי.
שאלה - 220988
שלום לכבוד הרב
אשתי בהריון ב"ה, ועדיין לא הוכר העובר (רק חודש), האם צריכה לצום תענית אסתר?
פורים שמח וכל הישועות לרבינו ולכל עם ישראל!

תשובה
אם מרגישה לא טוב, תאכל.
שאלה - 220987
שלום לכבוד הרב
אחי עורך דין,גזל ממני כספים בעורמה,כדי להראות טוב בעיני האחים הוא עוזר להם בכספים,כולם יודעים מה עשה לי שותקים,האם כדאי לנתק קשר אתם?

תשובה
ואם תנתק, יחזור הממון??? רק תרוויח שונאים.
שאלה - 220986
לכבוד הרב שלום וברכה רבה
אדם שהיה חולה קורונה בשבועיים האחרונים, כולל חום, ובמחילה מהכבוד, יש עדיין שיעולים ונזלת. האם יצום בתענית אסתר?
תודה רבה

תשובה
לא.
שאלה - 220985
לכבוד הרב שלום רב
האם בשם דניאל הצרה הוא באות י או באות א?

תשובה
באות יו״ד, ואין מטאים את האל״ף אלא אומרים ד - ני - יל.
שאלה - 220984
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם כל מי שהולך בעצת רב מצליח ויש בזה ברכה?

תשובה
במסכת אבות דרבי נתן פרק לד
"רבי דוסא הבבלי אומר הלמד מן התינוקות []הכוונה צעירים] כענבים הקהות וכיין מגתו. והלמד מן הזקנים כענבים בשולות וכיין ישן".
ובשמות רבה פרשה ג.
"אימתי ישראל עומדים כשיש להם זקנים למה כשהיה בית המקדש קיים היו שואלים בזקנים שנאמר (דברים לב) שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, שכל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל".
ובמדרש תנחומא פרשת שמות כ"ו, כתב הרי זה משובח.
שאלה - 220983
שלום לכבוד הרב
אבי שיחיה בעל בית פותח כולל מלגה יפה.הביא ראש כולל שמביא איתו 10 אברכים אמרתי לאבי מה חסר ספרדים משלנו? מעולים ענותנים? גער בי האם נכון נהגתי?

תשובה
חבל שלא דואגים לבני המזרח ולמסורת אבותינו, ולהלכות המסורות לנו מדורי דורות.
שאלה - 220982
שלום לכבוד הרב
האם אבא יכול לתת לבנו(בחור ישיבה
הסמוך על שולחנו האב) מתנה לאביון
תודה לרב

תשובה
האבא חוסך מכספו, לכן יתן לאיש לא מבניו אברך אב לילדים.
שאלה - 220981
למו"ר
כשאות מנוקדת בסגול יחד עם שווא,כגון:האות הא בתהמי בלכה דודי או יהמו נא רחמיך בברכת משען ומבטח לצדיקים, האם מבטאים את ההא כשווא נח תה-מי או כסגול ת-ה-מי?

תשובה
בסגול ת - ה - מי.
שאלה - 220980
לכבוד הרב מוצפי
מה הרב אומר על זה שהממשלה החליטה שמי שלא מחוסן לא יכול להיכנס לבית כנסת בפרט בפורים וישאר בחוץ!נכנסים רק מחוסנים.
חולה קורונה או מבודד אני מביןזה לא מוגזם?

תשובה
אין לי אחריות על החלטותיה. אך יש עליך אחריות שלך חיים או..... להתחסן. מי שנמנע יתכן מאוד שהוא שופך דמים. היום ליווינו למנוחות ידיד נעורים מישיבת פורת יוסף אשר התענה זה 3 חודשים בבתי הרפואה.
שאלה - 220979
שלום לכבוד הרב
תודה רבה לרב על השיעור היום בלוד.
הכרזת שם לבת שנולדה ביום ראשון בבית הכנסת, אפשר מחר בלי ספר תורה או לחכות ליום חמישי בתענית או שבת פרשת תצווה ?
בריאות לרב

תשובה
כדאי ליד הספר תורה ביום חמישי. בעזרת השם.
שאלה - 220978
לכבוד הרב שלום
בחור(ספרדי)בישיבה אשכנזית האם יוצא ידי חובה במגילת אסתר בקריאה של אשכנזים
תודה ולילה טוב

תשובה
אם יש קורא ספרדי מדקדק ילך לשמוע אותו.
שאלה - 220977
שלום לכבוד הרב
הועבר מתנות לאביונים וזכר מחצית השקל לחשבון הבנק של האתר.
שיהיה פורים שמח ומבורך בכל מכל כל .
ותודה על הכל

תשובה
תחיו חיים טובים ומאושרים.
שאלה - 220976
ערב טוב לכבוד הרב שליט"א.
מדוע יש קברים בעיקר בארצות ערב שצבועים בכחול , וגם בצפת ראיתי שזה קיים מה עניין בדבר ?

תשובה
כי נשאר להם כמויות של צבע כחול.
שאלה - 220975
לכבוד הרב מוצפי היקר
אני רוצה בבקשה לבדוק מזוזות אצל סופר סת"ם ירא שמיים וצדיק בירושלים
הרב מכיר מישהו.מה דעת הרב...שהוא רואה מזוזות?

תשובה
עיניים להם ולא יראו.
בקשר לסופר תלמיד חכם לפנות לאלירן בטלפון 0522751941 . יש בידו כל הפרטים. תודה.
שאלה - 220974
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, דברי הימים ב ד פסוק ו "כיורים" ובפסוק י"ד "כיורות", מדוע?
תשובה
עיין מנחת שי שם. ובמפרשים.
שאלה - 220973
שלום לכבוד הרב
רצינו לדעת איזה ספרי הלכה לקנות לבנות סביב מעגל השנה-

תשובה
ילקוט יוסף קיצור שלחן ערוך.
שאלה - 220972
לכבוד מורי ורבי היקר!!!
לצערנו נדבקנו בנגיף ממש יום לפני החיסון.בעז"ה מסייםנאת ימי הבידוד ביום שישי, ב"ה מרגיש טוב האם יכול לצום ביום חמישי תענית אסתר?
תודה

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 220971
לכבוד הרב שלום , אני ברוך ה' עשיתי 2 חיסונים , יש לי חבר שניסינו לשכנעו אך חושש , יודע שהטריחו את הרב בנושא מתנצל שמוסיף אך לתועלת כותב , אם יראה מה הרב יענה מאמין שיקשיב ויישם
תשובה
כל כך הרבה תשובות הרב כתב ותראה לו אותם. העורך.
שאלה - 220970
שלום לכבוד הרב
העברתי לחשבון הישיבה זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים.
האם יכול לתת מתנות לאביונים לאחי שהפסיד המון כספים וחי עם משפחתו בצמצום.תודה לכבוד הרב

תשובה
אם אין לו ממה להתפרנס.
שאלה - 220969
לכבוד הרהג
הרב הורה לתת מתנות לאביונים בהעברה בנקאית
מתי צריך לבצע את ההעברה?
מכיוון שהאביון יראה את הכסף בחשבון רק למחרת. בנוסף האם זה לא תלוי במתי הכסף עובר בפועל?

תשובה
תתן עכשיו, וביום השישי תמצא עני ותתן לו 30 שקלים.
שאלה - 220968
לרה"ג
האם אנחנו כבית כנסת יכולים לאסוף זכר למחצית השקל ולהשתמש בו לצרכי בית הכנסת ? למרות שאין בו כולל או אברכים אלא רק שיעורי תורה לפרקים
תודה רבה

תשובה
אם חסר כסף בקופה.
שאלה - 220967
לכבוד הרב שלום: סיימתי השנה עם החברותא את הגמרא הרביעית בעצת הרב ברכות לאחר מכן תענית לאחר מכן ראש השנה ומגילה עכשיו בפורים סיום, מה המסכת הבאה ואם הרב יכול לברך אותי תודה
תשובה
מסכת מועד קטן.
שאלה - 220966
שלום לכ"ת
שיעקב אבינו בא ליוסף רש"י כותב(בראשית מו' כט') בסוף שיעקב קרא קריאת שמע רציתי לדעת מה הפרוש האם הוא אמר שמע ישראל או ואהבת (לא מצאתי במפרשים) יישר כוח,אורך ימים!

תשובה
הוא ייחד שם שמיים.
שאלה - 220965
אמי לוקחת כדורים שקשורים ללב וסכרת וכולסטרול בתעניות ציבור מאוד מתעקשת לצום באמצע צום יש לה כאבי ראש חזקים היא ה70. מה לעשות האם היא תצום או לא? ואם לא מה להגיד להרגיע אותה
תשובה
איך שתרגיש.
שאלה - 220964
שלום לכבוד הרב
בהקשר לשאלה של האם ניתן להביא מזונות לקטן שכבוד הרב ענה שאין הבדל בין לחם למזונות לגבי פירורים
האם אפשרי להביא לו תמרים שיצא יד"ח סעודת שנייה ?

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 220963
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בעזרת ה מחר אני ואשתי הולכים להתחסן רוצים את ברכת הרב
קצת פוחד
תודה ויישר כח לרב על הכל

תשובה
אימתי תפסיקו לפחד????
שאלה - 220962
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אנו 2-3 משפחות חרדיות- מחוסנים ומקפידים. מעוניינים לקיים סעודת פורים (לא משתכרים) בחצר מגודרת הפונה לרשות הרבים.האם יש לחשוש לחילול ה'?

תשובה
אם מתנהגים נכון ובאיפוק מותר.
שאלה - 220961
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לתלמיד חוזר בתשובה נולדה בת מעוניין לקרא לה אדר ע"ש החודש
האים יש בעיה עם שם זה ב-א' או עדיף הדר ב-ה'
תודה

תשובה
מחפשים פטנטים.
שאלה - 220960
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אשתי קיבלה משלוח מנות ממקום עבודתה בעיריה השוקולדים עם חלב נוכרים האם אפשר לאכול מהם או להעבירם הלאה
תודה רבה לכבוד הרב

תשובה
אם יש הכשר הרבנות כאן מותר.
שאלה - 220959
לכבוד הרב שלום רב ידוע שלפי תורת הקבלה לא טוב לתת צדקה בלילה ועכשיו בזמן זה שכל התומכי תורה של כל הישיבות עוברים בלילות בבתים ומבקשים תרומה לישיבה מה לעשות? תודה רבה לרב
תשובה
אתה יכול להפריש סכום ביום ולייעד אותו לצדקה, ובלילה רק תמסור אותו.
שאלה - 220958
לכבוד הרב
לגבי צדקה, מצד אחד כתוב לא ייתן יותר מחומש (משהו כזה) ומצד שני אני רוצה לתת כי זה מה שבעצם נשאר לאדם אחרי 120. אבא מבקש שאחסוך לעתיד ולא אפזר יותר מידי. מה עושים?!

תשובה
לעתיד השם יתברך עוזר, כי לא עזב ולא יעזוב. לדירה רק צריך לחסוך.
שאלה - 220957
שלום וברכה כבוד הרב,
מינו אותי לשליחה להעביר זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים. האם ראוי/נכון לשים במעטפה גם רשימת תורמים עם הבקשות שלהם, האחד בריאות השני זיווג וכ"ו

תשובה
לא מ!נה.
שאלה - 220956
לכבוד הרב שלום רב
ב"ה מכרנו דירה וכעת מחפשים לקנות. כבר מס' דירות שהתחיל משא ומתן ונתקע עיצה מה לעשות כדי שנצליח להשיג את הדירה הטובה ביותר מכל הבחינות ונצליח בעז"ה בקניה.

תשובה
תתפשרו ותצליחו.
שאלה - 220955
שלום לכבוד הרב
יש חדר שמפריד קיר בינו לבית כנסת . לומדים שם . האם בבוקר שאני מניח תפילין שם ונכנס לבית כנסת נחשב לי המעלה שנכנס לבית כנסת עם טלית ותפילין?

תשובה
מועיל, הכלל הוא כל שאתה מניח היכן שלא מתפללים שם שחרית, נחשב לך כנכנס עם טלית ותפילין לבית הכנסת.
שאלה - 220954
לכבוד הרב שליט"א
אם מכרתי אצל הרב את החמץ ביב' ניסן ושמתי על הארון מדבקה 'מכור לגוי' וביד' ניסן רוצה לשים שם מוצרים לא חמץ אך לא כשרים לפסח. אפשר?

תשובה
אפשר בהחלט.
שאלה - 220953
לכבוד פני החמה נא לצנזר השאלה הולך אחרי דעת הרב בעבודת השם ובזכותו מתעלה בעבודת השם וכן לומד ב…מישהו העיר לי ומאז אני מפחד כבודו ירגיע אותי
תשובה
זה היה שליחו של יצר הרע בעצמו.
שאלה - 220952
לכבוד הרב שלום רב
האם מועיל להעביר מכתב לקברות צדיקים כאשר אותו אדם עם המכתב נמצא בסכנה וצריך עזרה ומשתדל לעשות מצוות שיעזרו לו לצאת מהמצב
האם הצדיקים יכולים לשמוע ולעזור

תשובה
תלך בעצמך לקבר צדיק ותתחנן שם בעצמך מכל הלב.
שאלה - 220951
לכבוד הרב
יש לי בעיות בחינוך,במיוחד הגדול מתחצף. אני אובדת עצות בעלי רוצה עוד ילדים. הנושא מלחיץ אותי מאוד ואני מרגישה חוסר הצלחה בשליחות שלי ועירעור בכל הקשור לעצמאות.

תשובה
א, היכן הוא לומד? ב, מקטנות צריך להרגילו להכנעה ולא לוותר.
שאלה - 220950
שלום לכבוד הרב שליט"א
האישה עשתה הפסק טהרה, מצאה כתם קטן בגוון חום-אדום בהיר
מה דינו?

תשובה
להראות לחכם הבקי או שתעשה מחר מחדש.
שאלה - 220949
לכבוד הרב החשוב שליט"א
רצינו לשאול האם מותר להביא לשכנים שלא שומרים תו"צ משלוח מנות (חלבי) ולקחת בחשבון שהם לא יברכו ולא ישמרו בשר וחלב
תודה ופורים שמח לכל עם ישראל

תשובה
כדאי להימנע, או לתת כלים שאין מברכים עליהם.
שאלה - 220948
שלום לכבוד הרב שליט"א

הרב הצדיק
האם אני יכול לעשות קניה לאברך עם ילדים שהגיע לשום דבר במקרר וזה יחשב לי מתנות לאביונים /משלוח מנות ..לעשות בעילום שם או עם שם??

תשובה
מתנות צריך ממון דווקא, משלוח מנות אפשר מצרכים, והגם שצריל שידע מי השולח, תשלח לחבר אחר שאתה מזדהה בפניו ותצא ידי חובתך.
שאלה - 220947
שלום לכבוד הרב
אני אבל על אימי ע"ה. האם יש עניין מייחד בלימוד ושינון מידי יום של פרק גד במסכת כלים ושל פרז ז במסכת מקוואות ? או שמעלת לימוד פרקים אלה כמו כל לימוד פרקי משנה ?

תשובה
כל יום פרק אחר, ותחזור על הסבב מחדש.
שאלה - 220946
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב , לגבי החיסון קורונה, מתחסנת שבוע הבא בעזה וקצת חוששת רוצה ברכה מממך שיעבור הכל בשלום ובבריאות ו
שנזכה עם ישראל לישועות.

תשובה
החיסון בוודאי יביא ברכה.
שאלה - 220945
שלום לכבוד הרב אישה לא מסכימה לבעלה להתחסן ,או בעל לא מסכים לאישתו להתחסן ,איך לנהוג ,ומה לעשות מפני שלום בית ? תבורך במילי דמיטב ובריאות מעליא
תשובה
היא מעוניינת שימות חס ושלום???
שאלה - 220944
שלום לכבוד הרב . עיסוקי עו"ד, האם אני רשאי לערוך הסכם מכר קרקע וכל הפעולות בין יהודי לגוי? במקרה דנא, מדובר 1.6% ממגרש, כך שהתועלת לגוי רק במכירת כל המגרש ע"י כל השותפים .?
תשובה
אל תתעסק בזה.
שאלה - 220943
לכבוד הרב,
סטודנט שנה רביעית נשאר שנה, כרגע במחשבות שאולי זה לא מתאים לי, כל סמסטר נכשל לפחות בקורס אחד וצריך לקחת שוב. האם לא לוותר ולהמשיך להשקיע או לפרוש ולחפש כיון אחר?

תשובה
תחפש מגמה אחרת.
שאלה - 220942
לכבוד הרב
השנה שערב פסח חל להיות בשבת האם מותר להביא לקטן שמבין בסיפור יציאת מצרים מזונות ולא לחם כדי שלא יפורר בכל הבית ?
(אם הרב יוכל להביא מקור נשמח כי זה לקונטרס הלכות)

תשובה
לא ברור מה ההבדל בפירורים בין לחם לבין מזונות.
שאלה - 220941
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. א. העברתי לאתר עבור מתנות לאביונים.
ב. איזה ספר כדאי לתת לאישה לקרוא לחיזוק ונחמה? (בשנת אבל על אביה ע"ה שנפטר מקורונה ויש לה רגשי אשמה)

תשובה
א, תזכה למצוות. ב, תן לה ספר מנורת המאור.
שאלה - 220940
לכבוד הרב
דודה שלי ראתה קופסאת זכוכית סגורה לנרות ובתוכה פמוטים מובנים לחנוכיה ועליה רשום הנרות הללו קודש מבקשת לדעת האם יש מניעה להדליק נרות שבת בתוך זה אהבה מאוד העיצוב

תשובה
אפשר בהחלט.
שאלה - 220939
שלום לכבוד הרב
האם כשרואים חיה קטנה סובלת/גוססת/מדממת(דרכו עליה וכדו),כגון חיפושית עכבר וכו,האם מותר להרוג אותה כדי שלא תסבול עוד? ורחמיו על כל מעשיו

תשובה
אסור להרוג שום בעל חיים בידים.
שאלה - 220938
לכבוד הרב שלום רב הפקדתי לחשבון הישיבה כסף מתנות לאביונים ולתלמידי חכמים עניים לחלוקה תודה !ובשורות טובות.
תשובה
תזכו לחיים טובים.
שאלה - 220937
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שם ילד על שם סבא שנפטר צעיר

תשובה
לא לקרוא בכלל.
שאלה - 220936
לשואלים לגבי הספר היקר לנשים "חכמת נשים" של אשת מרן עט"ר
וגם את "חוקי הנשים" (של בעל הבן איש חי) שתורגם ע"י כמו"ר שליט"א
אצלנו בראש העין או במשלוחים
0556727464
נתן שרעבי

תשובה
ברוכים אתם להשם, ותשמחו ביוצאי חלציכם בבריאות תמיד.
שאלה - 220935
שלום לכבוד הרב
ילד בישיבה קטנה מלמד ילד דף גמרא הכנה לבחינה לישיבה קטנה
האם מותר לקבל שכר?

תשובה
אם מציעים יקבל.
שאלה - 220934
לכבוד הרב
כבד שכבר צלוי האם אפשר לחממו במחבת? תנור? מיקרוגל?
תודה רבה לכבוד הרב

תשובה
מותר.
שאלה - 220933
לכבוד הרב שלום רב
רבנו, הבן חייל קרבי באימון קשה, מתחסן חיסון ביום בחמישי בע"ה. יצום?

תשובה
אין בכלל בעיה לצום ביום החיסון.
שאלה - 220932
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בעלי נכנס אתמול לבידוד.עשה בדיקה אתמול יצא שלילי. היום יום הטבילה. מותר ללכת או דחות

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 220931
שלום לכבוד הרב
פעם אחת שמעתי שאדם לא יכול בשנה אחת להיות פעמיים סנדק , שבמקרה שצריך להיות פעמיים ,צריך לחפש עוד פעם להיות סנדק.
אמת? תודה

תשובה
כתבו הפוסקים שיכול בהחלט האיש לשבת סנדק כמה פעמים ללא חשש.
שאלה - 220930
שלום לכבוד הרב מוצפי הרב יצחק רצאבי אמר בשיעורו במוצ"ש להשמע לגדולי הדור לגבי החיסון של הקורונה ולהתחסן ורב שאומר לא להתחסן אם הוא לא מגדולי הדור הוא מורד בגדולי הדור
תשובה
ברוך הוא להשם.
שאלה - 220929
שלום לכבוד הרב, יש לי חבר שהתאלמן לפני כשנתיים ועתה החליט לחפש זיווג, אחד המכירים רצה לשדך לו אשה רווקה וכששאל את אחד הרבנים, אמר לו שישנה בעיה על פי הסוד, האם זה נכון?
תשובה
לאלמן אין שום בעיה.
שאלה - 220928
לכבוד הרב שלום רב,אני ממש דואג לבריאותה של אשתי,היא עצבנית מנותקת ממשפחתה,כועסת גם עליי,רוצה להתגרש וגם בהריון.לדעתי היא בדכאון.מה עושים ? אתה מכיר אותנו
תשובה
הכל תלוי רק בך, בבקשה ממך להפסיק להטריד את הרב בענינים ילדותיים.
שאלה - 220927
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, בע"ה יתברך בלי נדר, אנחנו מעוניינים לארגן 10 אנשים לתיקון של הרב אליהו האיתמרי זצוק"ל. אשמח לדעת היכן ניתן למצוא את הנוסח, וכיצד הכי נכון לעשותו.
תשובה
על איזה מהם אתה מתכווין???
שאלה - 220926
שלום לכבוד הרב ..... לא להתחסן האם הוא ......
תשובה
המערכת, קודם שננקוט נגדך בכל האמצעים הננו מזהירים אותך לחדוןל ממעשיך הנפשעים והנלוזים.
שאלה - 220925
שלום עליכם לכבוד רבינו היקר בזוהר הקדוש כשמביא את סוד הניקוד ביחס לספירות מזכיר את כולן מלבד ניקוד הקובוץ שמוזכר רק באופן 3 נקודות מדוע לא מוזכר בשמו
קובוץ כפי המוכר לנו.

תשובה
כי הוא נקרא כך בתקופה יותר מאוחרת.
שאלה - 220924
שלום לכבוד הרב שליט"א,
בערב שבת אנו נוהגים לאכול עדשים. האם השנה שחל פורים בשישי יהיה מותר לאכול עדשים או עדיף להימנע?
בריאות איתנה וברכה.

תשובה
בהחלט לא עדשים, כי הוא יום שמחה ומשתה.
שאלה - 220923
שלום לכבוד הרב שליט"א
אני בתוך שנה על מרת אמי ע"ה
יום השנה יוצא בעזרת השם כ"ז באייר שזה בשבת .האם עולים עושים סעודה ודברי תורה לפני או אחרי?והאם נכון שה12 יותר משמעותי מה11 ?

תשובה
אין שום מקור למנהג יום ה - 11 חודש.
אין לעשות סעודות אלא לימוד תורה.
שאלה - 220922
לכבוד הרב שלום, מה דעת הרב לגבי התרמות של בחורי ישיבה בפורים? צר לי לראותם דופקים בדלתות ומשוטטים בכבישים..
האם לתרום?
תודה לרב

תשובה
לכולנו צר לראות זאת.
שאלה - 220921
לכבוד הרב שלום רב אני בשנת אבל על אבי ואני מעוניין לקנות חולצות לבנות לשבת וליום יום האם זה מותר? פורים שמח ובריאות ואורך ימים
תשובה
כדאי לוותר.
שאלה - 220920
שלום הרב,בעבר למדתי מספרי.... היום כבר לא האם לגנוז את הספרים או לתת למי שלומד ממנו או להשאיר בבית?
בריאות לרב

תשובה
לגנוז הכל.
שאלה - 220919
מורי ורבי אני עובד במעט למחיה ומפרנס לעצמי תודה לבורא עולם ביום שישי אני מנקה בית האם לוותר על הניקיון או שאפשר קצת לעבוד
תשובה
לא לעבוד ביום השישי. הברכה תבוא לך מהשמיים.
שאלה - 220918
לכבוד מורנו ורבנו לצורך דקדוק בעניין המצוה אפשר לתת ודאי סכום מכובד מתנות לאביונים . ובנוסף לתת 287 פרוטות כפשוטו ממש . ואפילו לפרוט לו מיד אחרי כן את לכסף שלם ? יש עניין ?
תשובה
אמרתי בשיעור שאפשר לעגל כלפי מעלה.
שאלה - 220917
לכבוד הרב שלום רב
אני גבאי. משפחה אבלה ביקשה ממני להשאיל ספר תורה לשבעה. סירבתי לאור מה שהרב עורר בתקופת הקורונה. האם נכון לנהוג כך?

תשובה
נכון מאוד, כשנפטרו אחיותי לא הבאתי ספר תורה לבית.
שאלה - 220916
שלום לכבוד הרב היקר והחשוב
אני סובלת מנפילות סוכר ואםאני יצום בתענית אסתר משמע
שאצטרך להיות מרותקת למיטה עד סוף הצום שכך אני נוהגת בכיפורובט'באב

תשובה
להתייעץ עם הרופא.
שאלה - 220915
שלום לכבוד הרב
שעה לפני כניסת שבת הייתה הפסקת חשמל והודיעו שיחזור רק בשעה שבע.חממנו מים בסירים ושמנו במיחם על פעולת
שבת.האם המיחם צריך הגעלה לפסח?הסירים היו בני יומם.

תשובה
לא בושל בסירים חמץ.
שאלה - 220914
הבת הכינה אמש בערב עוגיות מחלבונים ונותרו החלמונים. בשעה 12:05 בלילה הבחנתי בכך ומייד הכנתי עוגה מהנותר בכדי לא להשחית
האם העוגה מותרת מבחינת שעבר חצות הלילה על הביצים?

תשובה
מצויין, הכל בסדר כי לא עלה השחר.
שאלה - 220913
לכבוד הרב שלום רב
אשתי עם ברזך נמוך מאוד בערך 9 .לוקחת כל 4 ימים עירוי ברזל דרך הוריד והיא חלשה מאוד וסובלת גם מפיברומיאלגיה .
האם צריכה לצום?
בריאות איתנה

תשובה
להתייעץ עם הרופא.
שאלה - 220912
לכבוד הרב
השנה שערב פסח חל במוצש האם מותר להביא לקטן שמבין בסיפור יציאת מצרים מזונות ולא לחם כדי שלא יפורר בכל הבית ?
(אם הרב יוכל להביא מקור נשמח כי זה לקונטרס הלכות)

תשובה
מה התכוונת ערב פסח במוצ"ש????? זו שפה חילונית ולא הלכתית.
שאלה - 220911
לכבוד הרב שלום רב,
האם כלים חדשים מחומר אקרילי צריכים טבילה.תודה רבה לכבוד הרב- רק רציתי לחזק את ידי הרב שהלכת להתחסן רק בזכותך

תשובה
אינם צריכים טבילה.
שאלה - 220910
שלום לכבוד הרב
פתחנו ב"ה קבוצת ווצאפ, שולחים שם מתורתו של הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל, (הלכה משו"ת בנין אב,וכדומה ) זה בסדר? מה דעת הרב? תודה
אם משהו רוצה להצטרף 0509373631

תשובה
תבורכו משמיים.
שאלה - 220909
שלום לכבוד הרב
האם אישתי שהיא שנה וחצי אחרי לידה האם היא צריכה לצום או לא? היא כמובן לא מניקה.

תשובה
צריכה לצום.
שאלה - 220908
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עברתי כעת זכר למחצית השקל לישיבה עבור בני משפחתי שאזכה לילדים יראי שמיים ועובדי ד.תודה לכבוד הרב

תשובה
אמן ואמן.
שאלה - 220907
לכבוד הרב
יורד ברוחניות לא תורה לא תפילה לא תפילין מה אפשר לעשות כדי להתחזק מאוד רוצה וכל פעם מרגיש חסימה

תשובה
לא חסימה ולא סגר, צריך מסגרת רצינית. חבל על החיים היקרים המתבזבזים.
שאלה - 220906
לכבוד הרב שלום רב
בן עיר יכול השנה לקרוא מגילה בירושלים

תשובה
נבנס לספיקות.
שאלה - 220905
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב באחד השיעורים הביא לי מטבע
האם מותר לענוד את זה בשבת או שיש בזה מוקצה תודה רבה לכבוד הרב

תשובה
אם אתה מדביק אותו או מחברו לצמיד, שרשרת וכדומה, מותר.
שאלה - 220904
לכבוד הרב שלום
א.בחורה שעברה מ.... משכן בביתה כשהיתה ילדה ולא דיוחה למשטרה. האם אחרי כמעט 20 שנה צריך להתלונן עליו ולעורר הכל מחדש?
ב.האם בשידוך עליה לספר לבחור?

תשובה
לבחור לא כדאי לספר ולא להיחשף, לגבי תלונה זה נושא כבד משקל, כי זה מצריך חקירות, השפלות ועוד. והכל תלוי בחומרת המעשים.
שאלה - 220903
לכבוד הרב אישה חרדית נשואה עובדת במשרד 5 שנים צריכה להגיש קפה למנכל ולגברים בפגישות רבות משתתפים מרגישה לא נעים.האם להמשיך או לחפש עבודה או להשקיע בעסק החדש שפתחתי תודה
תשובה
למצוא עבודה אחרת.
שאלה - 220902
לאחר ת.עבודה הגיעו לסכום נמוך ממה שאנו הינו אמורים לקבל אבל העו"ד אמר שבגלל שהוא לומד תורה ולא קיבל פרנסה גבוה בגלל זה הסכום לסיים עם התביעה או להמשיך ואולי זה עוד שנתיים
תשובה
מצטער. אינני מכיר את הכללים.
שאלה - 220901
לכבוד הרב היקר אחי מאוכזב שאיני הולכת לבית החיים באזכרה של אבי ואימי ז"ל אני גם לא מדליקה נר נשמה בביתי, מה מומלץ לקרוא בבית לעילוי נישמתם? מותר אותיות נשמה? תודה
תשובה
פרקי משניות כגון פרקי אבות. פרקי תהלים.
שאלה - 220900
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
צמחי בושם לשים בצנצנת מים על שולחן השבת?

תשובה
זה נשמע מצויין. אגב, מה עם השלחן ערוך???
שאלה - 220899
שלום לכבוד הרב
לצערי הרב לפני שבוע עברתי הפלה בשבוע 6 , המוגלובין ירד ל8 בשל איבוד דם,מאוד חלשה, האם חייבת לצום תענית אסתר?

תשובה
פטורה מהתענית.
שאלה - 220898
שלום לכבוד הרב
מעונין לתת היום ומחר לפני פורים מתנות לאביונים לבחורי ישיבה ולאברכי כולל שיוצאים לבתיהם מחוץ לעיר ולא יפגוש אותם רק לאחר פורים האם זה מועיל?

תשובה
זה לא זה, אתה רשאי לתת להם היום מתנות כאוות נפשך, אך מצוות מתנות לאביונים רק באותו יום עם עניים אחרים.
שאלה - 220897
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שואל שוב כי לא כ"כ בטוח שהבנתי. האם מפרישים תרו"מ על לחם אפילו אם הוא בהשגחת הבד"ץ, סגור באריזה, ונקנה בסופר?

תשובה
כתבנו לך מפרישים פירור קטן "חלה". ולא תרומות ומעשרות.
שאלה - 220896
למו"ר
שיעור נערים מתחזקים מותר לי לתת לכ"א במתנה גמורה 4 שח למתנות אביו' ועוד 1 שח זכר למח' כדי שיתרמו? אחרת לא יקיימו המצווה.יתנו לי חזרה כשליח ואני אעביר להגונים בלנ"ד.

תשובה
בהחלט כן, תן להם במתנה גמורה, והם יחזרו ויתרמו. תזכה למצוות ותעשה חיל.
שאלה - 220895
לכבוד הרב
האם בערי הפרזות אומרים תחנון ביום ט'ז אדר?

תשובה
אומרים בהחלט.
שאלה - 220894
שלום לכבוד הרב, אם אפשר לעשות טבילת ידים בבריכת שחייה כדי לאכול פת? תודה
תשובה
כמה חששות רציניות ובעלות משקל יש במים אלה.
א, מים זוחלין, מצד שהם המצב זרימה תמידית דרך הפילטרים, ואינם כשרים לטבילה.
ב, מים שנעשו בהם מלאכה. מכיוון שטבל בהם אדם אחד פסלן. ולכן נכון לקחת מים מברז סמוך.
שאלה - 220893
שלום לרב שליטא יום שישי אני נוסע לפרזים וחוזר מוצאישבת האם עדיף שלא?ב.כיצד אנהג לגבי אמירת על הניסיםבשבת אוהבים את הרב תודה על היחס החם כלפי כולם
תשובה
אתה מכניס עצמך למבוך הלכתי, ולכן לא לצאת בשבת מירושלים.
שאלה - 220892
שלום לכבוד הרב
לגבי הכבד אנחנו קונים בשחיטה פרטית לא בסופר ובאותו יום אני מכניסה למקפיא, האם אפשר אחר חודש לצלות אותו בסיר חשמלי, ואח"כ לבשל בסיר.

תשובה
שחיטה פרטית ומקפיאים לכתחילה את הכבד. נשמע מעניין.
שאלה - 220891
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם השנה פרוז יכול להוציא יד"ח בקריאת המגילה בן כרך, וכן להפך?
יישר כח

תשובה
נושא מרתק לשיעור בכולל.