ליחצו לשליחת שאלה לרב
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


כ"ז/כסלו תשפ"ב

              

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 240527
דורש ציון ==== מוסדות בני ציון=====
רבני הישיבה הקדושה. הרבנים, המנהלים וכל העוסקים במלאכת הקודש, ציבור המשתתפים בשיעורים, כולנו כאיש אחד היום הזה נר שני של חנוכה לובשים בגדי חג, שמחים ומאושרים, ובברכה מאשרים, את מעלת ידידינו ואהובינו, איש יקר ונעים, אהוב וריע, ידיד נפשינו, מסור ואהוב על כולנו, יד ימינו של מורינו ורבנו, אהוב נפשינו, אשר זה קרוב לשני עשורים דבוק בלבו ובנפשו כל שעות היום והלילה עם מורינו הרב, הוא המוציא והמביא, המאיר לארץ ולדרים, בכל עת ובכל שעה בכפרים ובערים, לא זז מרבנו בכל אתר ואתר, בגאיות ובהרים, בבקעות ובגבעות, בימים ובלילות, איש על העדה,
בעל מסירות נפש נפלאה, הוא אבי התעודה, בארץ בנימין וביהודה, מעלת רבי אלירן יצחקי השם ישמרהו ויחייהו, יברכהו ויעזרהו. ורעיתו היקרה תבורך מנשים אמן.
לרגל יום שמחת בנו החתן היקר רז. היקר מפז, אשר נכנס היום לחופה בשעת ברכה והצלחה, ישועה והרווחה, בבני הזוג ימצאו מנוחה, ויתמלאו טנא של ברכות, בורא עולם בקנין, ישלים זה הבנין, ויהיה הבית הזה, כנבואת אבי חוזה, וישמע בבנין זה, קול ששון וקול שמחה. מתוך נחת דקדושה, אצל אבן הראשה, מצא אשה, וימצאו חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם.

המברכים מעמקי לבנו, ומתפללים בכל נפשינו, להצלחתכם ולישועתכם, תמיד.

הרב שליט״א, צוות הרבנים בבני ציון, צוות היושבים על מדין בדורש ציון, צוות המתנדבים והעוזרים, וכל משפחת בני ציון.

תשובה
כולנו מברכים ומשתתפים בשמחה הגדולה והיקרה לזוג היקר והנעים.
שאלה - 235700
שישו ושמחו בשמחת התורה, בצאת הספר "מקרא בציון" לאורה, לכבוד גומרה של תורה ותחילתה, מזל טוב למרן שליט"א, שיזכה להרבות עוד הרבה חיילים כמותה, להגדיל תורה ולהאדירה.
תשובה
תודה לבוראי יוצרי ועושי זיכני ליום הגדול והנפלא הזה לראות בפרי עמלינו לשמחת הוצאת הספר הקדוש "מקרא בציון" על הלכות ומנהגי קריאת התורה, היום יום ערב חג הסכות, למעלה משנה תמימה עמלתי וטרחתי בימים ובלילות לחפש בספרי הפוסקים מקור לכל הלכה ומנהג, ובמקום שהיו דיעות שונות בפוסקים הזכרתי אותם, והשתדלתי בדעתי הדלה והשפלה לכתוב המסקנא להלכה ולמעשה, וגם כפי מה ששמעתי ממור אבי זיע"א, וממורי ורבותי ז"ל.

תודה מיוחדת לכל צוות העוזרים והמסייעים במלאכת העריכה, ההגהה הכנת המפתחות, מעשה רב, ההדפסה ועוד, כולם תלמידי חכמים מובהקים, נבונים ומבהיקים, ועל צבאם היקר והנפלא, נבון חכם ונעלה, סבא דמשפטים, חתני כבני הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחשל"א, חבר בית הדין בירושלים. אשר טרח ועמל ללא ליאות להוציא הספר לאורה, לשמח לב החכמים, והקוראים התורה, החזנים והגבאים, ולערוך לפניהם שלחן עם מנהגים נפלאים כיאה וכיאות לתורתינו הקדושה.

ביום בו הוחל במלאכת המשכן לקיים בנו "ושכנתי בתוכם". זכינו בצאת הספר הקדוש לאורה זו תורה לכבוד יום שמחת התורה. ויהי רצון שבקרוב נזכה לגילוי אורו של משיח אשר ימלוך בירושלים עיר קדשינו ויסיר האללים מתוכה, הפנימיים והחיצוניים, והשם יתברך יבוא לגאלינו גאלת עולם במהרה בימינו אמן.
כה דברי הצב"י בן ציון יצ"ו בכמוהר"ר סלמן מצפי זיע"א.
שאלה - 233399
בהורמנא דמרן שליט"א, הננו בקריאת חיבה לקהל הקדוש, הנהנים עצה תושיה ודבר ה' ממו"ר, לבוא לעזרתנו, להיות שותפים במפעליו הכבירים של מו"ר שליט"א בחתימה על הו"ק חודשית. המערכת.
תשובה
הנני לקרוא בזה לאחינו בית ישראל הנדיבים בעם לעזור בתמיכה הגונה לאתר הקדוש "דורש ציון" הפועל פעולות רחבות ויקרות בכל העולם כולו, הן בהתנדבות של כל החברים הפעילים בניהול השאלות והתשובות המחכימות ומאירות עיניים, הן בהוצאת הספרים הקדושים תמידים כסדרם ומוספים כהלכתן.
ועל כל אלה עריכת הסידורים השונים בהידור רב, סידור הכוונות להרש"ש זיע"א, עם הגהותיו והארותיו של מור אבי זיע"א שהיו גנוזות זה מ"ה שנים מפטירתו, וזכו והוציאוהו לאור בהידור, סידורי "קול ציון" לראש השנה, ליום הכיפורים, לשבת קודש, לסליחות, באותיות מאירות עיניים, בפירושים נפלאים דבר דבור על אופניו, והמה נענים לכל בקשותי ודרישותי ברצון באהבה ובחיבה.
גם הספרים השונים שיצאו לאחרונה לאור, ועוד יש בכתובים, ואם יתן השם יתברך כח ועזר ויכולת נוכל עוד לכתוב בישוב דעת ובהרחבה בחכמה ובתבונה. הנני חוזר ומבקש מכל אחד ואחד אחי ואחיותי היקרים לעזור ביד נדיבה להביא דבר השם יתברך לכל העולם היהודי, ובזה תהיו מבורכים בברכות שמים עדי עד ותכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, ותזכו לכל מילי דמיטב בזה ובבא.
אוהבכם ומוקירכם
בן ציון בכמוהר"ר סלמן מוצפי הי"ו.
שאלה - 228330
לכבוד הרב אנו שמחים לבשר על החזרת שיווק ישיר בני ציון שחיטה בהשגחת מורנו הגאון רבי בן ציון מוצפי לפעילות אשר תשווק את מוצרי הבשר והעופות לבית הלקוח ניתן לפנות בטלפון 0522156691
תשובה
חזקו ואמצו, מומלץ בכל פה,
שאלה - 227655
למו"ר שליט"א
בשבח והודיה לבורא יתברך יצא לאור אחרי כ"כ הרבה שנים של ציפיה סידור לשבת קודש של כבוד מו"ר שליט"א
אזור אשדוד
אושר 0533156996
אור 0503636716

תשובה
ישר כח לכם, ישר כח לכל העובדים והעורכים המסורים, תודה מיוחדת להאי גברא רבה וירירא, פה מפיק מרגליות, דורש כתרי אותיות, בנם של קדושים, אראלים ותרשישים, מגזע ישישים, נכדו של מרן פאר הדור והדרו, נודע בשערים שמו, הגאון הגדול, סבא דמשפטים, ארי במסתרים, חבר בית הדין בירושלים רבתי אשר מצודתו פרוסה בכל רחבי הארץ, מרביץ תורה לעדרים, המאיר לארץ ולדרים, חתני ידידי כמוהרר"ר עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחשל"א, הוא וצוות י"ב הרבנים הגדולים על עמלם יומם ולילה ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה.

על פעלם הרב בכל הספרים שיצאו לאור בסייעתא דשמיא, ובעזרתם המסורה, ובפרט בסידור זה והשקיעו בו עמל רב ויזע יקרב, בכל אות ואות, בהלכות, במנהגים, בדברי הקבלה, דבר דבור על אופניו, דור דור ומנהגיו, באהבה ובחיבה, במסירות עילאית, ואין זה מובן מאליו.
ישלם השם יתברך פעלם, וימצאו שכר טוב מהשמיים בפעלם, ויזכו לרוות רוב נחת מבניהם ומבנותיהם, ויגדלו מעלה מעלה, בתורה וביראה, בבריאות, בנחת ובשלווה עם כל הנלווים אליהם אמן.
כה דברי הצב"י בן ציון מוצפי ס"ט.
שאלה - 240634
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני אברך והחברותא שלי טוען שמטעים את גדולי ישראל בעניין החיסונים ולא מביאים לפניהם את כל המידע.הוא עומד במרדו האם מותר לי להמשיך ללמוד עם אדם כזה?
תשובה
שוטה מוחלט ופתי יאמין לכל דבר. מסוכן להיות בקרבתו.
שאלה - 240633
לכבוד הרב שלום.האם לוף דינו כמו בצל?
אני קוצצת ושמה במקפיא.זה בסדר או לשים עליו מלח או שמן??

תשובה
אינו כמו בצל.
שאלה - 240632
לכבוד הרב שלום רב
כרגע בתקופת שידוכים
אינני רוצה לקיים אירוע חתונה אלא ברבנות ,אינני אוהב ריקודים וצומת לב ואני ביישן, גם משפחתי חילונים ולא ישמחו בהפרדה. אפשר ברבנות?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 240631
שלום לכבוד הרב, אני אוכל אורז עם שניצל עוף, ולקחתי שנים שלשה זיתים כדי לבלוע את השניצל בקלות. אבל אני אוהב אותם, אני צריך לברך על הזית? תודה.
תשובה
הזיתים נאכלים בגלל השניצל, ולכן הם טפלים להם ואין מברכים עליהם. אלא מכיוון שאתה מחבב אכילת זיתים, נכון יותר שקודם שתתחיל באכילת השניצל, תעשה חושבים, ותברך על הזית בתחילה העץ, וכך תוכל להמשיך אם ביחד או בנפרד.
שאלה - 240630
לכבוד הרב כשאני מחשב מעשר איזה הורדות עלי להוריד לפני המעשר, אם למשל יש לי משכנתא ל-10 שנים איך אני מחשב?
תשובה
משכנת ותשלומי המסים.
שאלה - 240629
לכבוד הרב שליט"א , א' תודה גדולה לרב שעזר לי המון בתשובותיו,ב' ברוך ה' הכרתי שידוך ,היא נותנת מעשרות הבנתי, מותר לי לומר כשאהיה אברך בע"ה שתשמור את זה לנו מכיוון שאברך?
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 240628
לכבוד הרב שלום רב
ממתי נולד מנהג כזה שאברכים עושים לביתם בת מצוה, ומוזמנים כל המשפחה כולל גברים. האם זה תקין?

תשובה
בושה וחרפה, ממש רפורמים. אחר כך בוכים ומייללים מדוע בת זו לא הולכת בדרך התורה.
שאלה - 240627
לכבוד הרב עט"ר שלום רב, 1. מרת אימי ז"ל נפטרה ח' בכסלו, באיזה תאריך צריך לקיים את האזכרה של יום ה - 30 ? 2. מתי הבנים יכולים להסתפר ולגזוז ציפורנים?
ה' ישמור את הרב היקר.

תשובה
הקובע הוא יום הקבורה ולא הפטירה.
שאלה - 240626
לעורך שלום, אנחנו מהצפון, רוצים להגיע להילולא של חכם סלמן זיע"א ב"ה ב"נ. אפשר לדעת פרטים כלליים?
תשובה
בעזרת השם יתברך יהיו פרטים בזמן המתאים.
שאלה - 240625
להרב מוצפי
בעניין הקמיע מה שכתבתי לרב השבוע יצא לי לדבר עם אותו הרב ומסתבר שיש צד 3 שמשתמש בו לעשות כסף!
הרב לא לוקח 1200₪ הרבה פחות ישנה עוד שאלה עם מותר לכתוב קמיע?

תשובה
לא הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו.
שאלה - 240624
שלום לכבודו גאון הדור, חילקו מקופת העיר לכל אחד מהאברכים בקבוק שמן זית למאכל. הדביקו עליו "להצלחת התורמים". אברך שב"ה יש לו אפשרות עדיף שירכוש בעצמו שמן זית? תודה למורנו
תשובה
נכון בהחלט. כי קיום מצווה בשכר היא שלימה.
שאלה - 240623
לכת"ר מו"ר הגאון, פורים שמח לכבודו. האם יש בעיה בכך שיולדת תבקר יולדת אחרת בביתה או בכלל? האם נכון שעדיף להימנע מכך? תודה לכה"ר ה' יאריך ימיו בטוב ובנעימים ויוסיף כוחו.
תשובה
עיין בתשובה מאתמול, מקורו במנהגי האיסלמיסטים, קטאר אבו דאבי וגוואטמאלה.
שאלה - 240622
לכבוד הרב שליט"א
אנו רוצים לשפץ את הגינה, לחפור באדמה, להזיז אדמה ובכלל לעבוד בגינה , אומנם כמובן לא לשתול או לטפל בצמחים בשנה הזו.האם מותר?

תשובה
בשנת השמיטה כל סוג עבודת קרקע אסורה לחלוטין כמו ביום שבת קודש.
שאלה - 240621
לכבוד הרב שלום וברכה
יש להורי ז"ל אזכרה באותו חודש שבט לאימא ב-ה' לאבא ב-ב' האם אפשר לאחד את האזכרה ובאיזה תאריך לקיים
תודה כבודו

תשובה
ב שבט לשניהם.
שאלה - 240620
לכבוד הרב שלום רב,
אני בשנת אבל על אימי ע"ה, גיסתי אחות בעלי הזמינה אותנו לשבת שנעשה יחד, אני סירבתי מכיון שבשנת אבל אני לא מתארחת אצל אחרים. נהגתי נכון?
תודה לכבוד הרב.

תשובה
אשרייך, שומרת על ההלכות והמנהגים בתמים. תבורכי.
שאלה - 240619
לכבוד הרב שלום העברתי עכשיו לחשבון הישיבה לאברכים
תשובה
תזכו למצוות. ותתברכו בכל הברכות.
שאלה - 240618
לשואל משאלה 240605 ,
עי' בארחות ציון בח"ב בעמ' שמג שצריך להגיד היום יום אחד בשבת קודש כמו שנהגת ומקורו מהזוה"ק שמי שמזכיר את השבת צריך לקדשה שנא' זכור את יום השבת לקדשו ע"ש.

תשובה
תבורך מן השמיים.
שאלה - 240617
מו"ר נר"ו
פורים שמח לכם ולב"ב!
האם המלצת הרב על ה' אלדד שטרית לתפילין לבני ב"ה בתוקף?

תשובה
הולך ועולה עוד ועוד.
שאלה - 240616
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב אפשר בשביל להדליק את החנוכיה בזמנה שהבן ידליק ואני דרך הטלפון ישמע את הברכות כי הוא היה לבד בבית ואני נמצה בעבודה מגיע מאוחר תודה למורנו

תשובה
לא מועיל, צריך שמישהו יהיה אתו, חבר או בן משפחה.
שאלה - 240615
לכבוד כבוד מורנו ורבנו שליט"א
לשאלת רבים,האם אפשר לחסן את הילדים מגיל 5 עד 12?
מעט חשש יש להורים,ומבקשים דעת תורה מפי הרב

תשובה
כלך יום אני כותב לכם לחסן לחסן ולחסן. המגיפה החדשה מסוכנת פי שבע מהקודמת. תעצרו אותה!!!
שאלה - 240614
שלום לכבוד הרב
האם הרב יוכל להגיד לי מה החומרה של אכילת חלב אחרי בשר קשה מאוד לילדה לשמור רוצה לזעזע אותה

תשובה
כמו האוכל בשר חזיר ממש.
שאלה - 240613
לכבוד הרב שלום רב
כבוד הרב, מה עושים עם תינוקת בת 4 חודשים שבקושי ישנה. לא לילה ולא יום. ההורים מותשים.
תודה כבוד הרב

תשובה
תבדקו סוג המזון שמקבלת. ויתכן כאבי בטן או וכאבי שיניים.
שאלה - 240612
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ההורים הזמינו לשבת כולל לינה אצלם. גרים במרחק 5 דקות נסיעה. האם לכתחילה ניתן להדליק אצלנו נרות חנוכה ושבת, ואז לסוע אליהם, ואם כן מאיזו שעה.

תשובה
לא מועיל שתדליקו בביתכם כשאינכם לנים שם.
שאלה - 240611
לכבוד הרב
ביום שישי הקרוב בעזרת השם באיזה שעה הכי מהודר להדליק את נרות החנוכה? תודה רבה לרב על הכול

תשובה
בשעה 4.10 נרות חנוכה. 4.15 נרות שבת קודש.
שאלה - 240610
למורנו הנערץ
שנים בעבודת ד שמירת זמנים במורשת ר סלמן וכב ובהנחיתו הצמודה
לעיתים חלישות מתפלל לסימן או חיבוק מהבורא שילמד שאנו בנתיב הנכון ויפיח בנו מרץ להמשיך
איך להתגבר

תשובה
תמשיך בעבודתך הקדושה ובלימוד התורה, ואדרבה, זה שאתה חושב שלא מחבקים אותך בשמיים, הכל הוא להגדיל את שכרך.
שאלה - 240609
שלום לכבוד הרב,
מה בין הבדלה לקידוש לעניין שתית מים שמעיקר הדין מותר לפני הבדלה ( ודאי שראוי לחשוש מצד אסכרה ורבינו האר"י וכמו שכותב גאון עוזנו רי"ח זיע"א)?

תשובה
אנא ממך, למאי נפקא מינה בשניהם אסור, ואין פורצים גדר בפרט בעיני ההמון.
שאלה - 240608
למורנו היקר
בטעות רכשתי היום יום ג חלב תנובה בהכשר רבנותושתיתי מעטראשית כיצד לכפרשנית האם לזרוק או לתת למי שלא מקפידתודה לכבאורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך בטוב ובנעימים

תשובה
אל תתעצב אל לבך, זה כשר בהחלט, והרבנים שם מכשירים על פםי ההלכה.
שאלה - 240607
לכבוד הרב,
כיום כולם כהני חזקה ואולי וכולי האי אם 50% מהם באמת כהנים.מדוע לא אומרים סב"ל בברכה שמברכים הכהנים לפי ברכת כהנים והאם לאחר 120 שנה יהיו ברכותיהם ברכות לבטלה?

תשובה
אין לפסול מסורת שלהם של כוהנים על חשש או ספק.
שאלה - 240606
לכבוד הרב שלום רב
כבור הרב רצתי לשאול בנוגע לקטן שלא הגיע למצוות .האם יכול לקרוא את כל הפרשה השבוע בשבת,
ואם יכול לקרוא את כל הפרשה בתפילת מנחה בשבת.

תשובה
בהחלט לא, כיוון שהוא קטן. ועל הכל המנהג המקולקל שנער בר מצוה קורא את כל הפרשה, וזו בעיה חמורה, כי בהחלט זה מצוי בכל שורה ושורה שהוא קורא בעל פה ושלא מן הכתב. והרי קיימא לן שאם קרא אות אחת בעל פה לא צאו ידי חובת הקריאה וצריכים לחזור הכל.
שאלה - 240605
לכבוד הרב: כל יום אני אומר בשיר של יום היום יום....בשבת קודש, העירו לי שיש לומר רק בשבת ללא המילה קודש, אם מי הצדק ואיך נכון לומר?
תשובה
מה איכפת להם ומה כואב להם שאם נאמר "שבת קודש"?????
שאלה - 240604
לכבוד הרב
האם ישנה בעיה בקניית תפילין משומשות ?
רפואה שלימה לרב

תשובה
העיקר אם הם כשרות ומהודרות.
שאלה - 240603
לכבוד הרב שלום רב
ראש הכולל מוסר שיעור בהלכה,לא מוכן לקבל שיש פוסקים אחרי המשנה ברורה, או הרב אלישיב, כולנו בכולל הולכים כמו הרב עובדיה, האם להתווכח איתו בהלכה?

תשובה
תשמרו על שתי3ה. עד שתעברו למקום אחר.
שאלה - 240602
לכבוד הרב
נקרע לי רצועה התפילין של יד בזמן שהנחתי,משכתי חזק אולי,צריך לצום אחרי החג או לתת צדקה? תודה רבה לרב

תשובה
לתת צדקה. אין אומרים חנוכה שמח.
שאלה - 240601
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר ללכת לקבר רבי מאיר בעל הנס בחנוכה?

תשובה
בהחלט כן, מכיוון שאינו בשטח בית עלמין.
שאלה - 240600
שלום לכבוד הרב שליט''א, זוג שבהיותם נשואים,עשו הפלה,אחרי שנים נולד בן ב''ה(היום בן יותר מ 20), התביישו לספר על ההפלה ועשו לו פדיון הבן.בבקשה מה התיקון להורים ולבן ?
תשובה
אינם צריכים מאומה כיוון שהענין עבר. כך פסק הרב יביע אומר ז״ל .
שאלה - 240599
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר למעוברת לשתות ולאכול אחרי ברכות השחר ואח"כ להמשיך להתפלל שחרית? קשה לי לא לשתות ולאכול כשאני מתעוררת..
תודה רבה וחנוכה שמח לכב' הרב שליטא

תשובה
מותר לך בהחלט.
שאלה - 240598
לכבוד הרב שלום בעירנו מתקיימת הצגה מטעם העיריה כל משתתפי "אבות ובנים" מוזמנים ויש הגרלות לילדים. האם נכון לקחת את הילד בן 5? מצפה לזה. תודה לכבודו
תשובה
בשעת הדחק מותר.
שאלה - 240597
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אסור לאכול דגים ובשר יחד לכן עושים מים אמצעים!
גם חלב ודגים אסור
אם אכלתי גבינה צהובה ואני רוצה אחר כך טונה אני צריך גם לעשות מים אמצעים כמו דגים ובשר?

תשובה
לאכול פרי או ירק בינתיים.
שאלה - 240596
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שחותמים בסוף שו"ת ראשי תיבות ס"ט, מה פירושם?

תשובה
תלמד שלחן ערוך ותדע לבד.
שאלה - 240595
בחנוכה בציון הביא את הפרי חדש שסברת התוספות היא שאדם שעובר לא יידע אם הנרות כמספר האנשים או תוספת מהד' מן המהד'.אם האנשים הסמוכים על שולחנו קבועה מדוע שלא ידע?
חנוכה שמח

תשובה
העובר ברחוב.
שאלה - 240594
לכבוד הרב
מישהו התווכח איתי וטוען שחנוכה לא נתקן על פך השמן אלא על הנצחונות והתשועות והביא ראיות מהרבה מקומות גם שלא מוזכר הנס בעל הניסים

תשובה
כופר כופר כופר. אסור לדבר אתו. אתה שומע אותו ומחזקו.
שאלה - 240593
שלום לכבוד הרב
אורחות חיים יד. שלא יספר.. ולא בעוד ששץ חוזר ומתפלל התפילה.. אלא אם כן בדברי תורה או בדבר מצווה או לתת שלופ ולהחזיר שלום.
מותר לומר דברי תורה בחזרה הרב?

תשובה
הכוונה בשאלה דחופה בהלכה.
שאלה - 240592
לכבוד הרב,
תודה רבה על השיעור בבת ים התחזקנו מאוד ובמיוחד מההקדשה בספר
האם יש הידור בשמן זית מא"י לנר חנוכה ?

תשובה
ברוכים תהיום שמחתי שם מאוד להתרשם איך אתם דבוקים בתורה הקדושה.
יש מעלה בשמן זית מהארץ הקדושה.
שאלה - 240591
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בתפילות של ימי החנוכה בפרט בחצי שעה על יד הנרות יש כח לפעול לשנות ולבטל גזר דין לא טוב אם חס וחלילה נכתב על מישהו מאיתנו?
צריך לבכות על יד הנרות לישועה?

תשובה
לא בוכים אלא מתפללים.
שאלה - 240590
כבוד הרב
דבר מסובסד שעולה הרבה, הביא מקדמה וחתם וקיבל הטבה יקרה שחשב שטובה, הסתבר לאחר מכן שאפשר להשיג אפילו פי 2 בהטבה כי הרווח שלהם גדול מאוד, מותר לבקש עכשיו יותר?\
תודה

תשובה
מה שהיה היה.
שאלה - 240589
שלום רב
כל אשה יש לה מצבי רוח- ך אפשר להתגבר על זה

תשובה
לכל בעיה יש פתרון.
שאלה - 240588
שלום לכבוד הרב
אני בת +20 אומרים לי הרבה שאני נראת קטנה וצעירה יותר, חשבתי אולי זה מה שמעכב את הזיווג ובגלל זה אין הצעות והכל יבש .

תשובה
אין לזה קשר, תחפשי מישהו טוב וכשר.
שאלה - 240587
לכבוד הרב שלום רב
סליחה מכבודו אך אפשר לדעת שבאמת יש לי תקווה מאת השם ואתחתן עם בחור כלבבי ואני לא סתם משלה את עצמי

תשובה
לא לחפור, להאמין שזה יבוא, ויבוא.
שאלה - 240586
לכבוד הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א
מאיזה שעה בירושלים מחשבים את זמן צאת הכוכבים?
משעה 16:53?
או משעה 17:00 20 דק' אחרי השקיעה!
אך הדלקתי היום ב 17:30 נחשב לי בחצי שעה בזמן

תשובה
מדליקים בשעה 4.55.
שאלה - 240585
שלום לכבוד הרב
ילד ששיחקתי איתו אמר בצחוק שהוא נשבע בי, שכך וכך למשל שיהיה גול והיה גול
צריך לחשוש למשהו הרב?

תשובה
לא קרה כלום. דבריו בטלים מצד ההלכה.
שאלה - 240584
לכבוד הרב
חזו"ע זוג המארח אצל ההורים בשבת כשיחזרו לביתם במוצ"ש ידליקו בברכה מה הדין כשהיה בדעתם של הזוג בשעת ההדלקה של ההורים לנסוע לביתם ואח"כ התחרטו להישאר האם יברכו

תשובה
אסור להם להתחרט.
שאלה - 240583
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום וברכה.
מתפללים בשעה 16 מנחה.16:25 מדליקים נר חנוכה.דברי תורה.16:35 ערבית.
אמרו לנו להדליק בשקיעה.מה ההלכה?
תודה רבה.

תשובה
טוב מאוד אתם עושים, כך יספיקו הציבור להדליק בביתם בזמן.
שאלה - 240582
לכבוד הרב שלום רב
הרבה מתגרשים האם זה נכון שרובם לא שומרים תורה ולמה זה קורה.

תשובה
לא יודעים לוות4 ולא לתת רק לקבל. זה חינוך מגיל 0.
שאלה - 240581
שלום רב
למדתי חינוך מיוחד אני מתחילה לחשוב שאני אוטיסטית כי קשה לי חברתית והם גם מפחידים אותי וכואב לי ואולי זה בגלל שלמדתי אז משהו במוח השתנה אצלי האם לעבור למקצוע אחר

תשובה
בבקשה לא לדמיין, את בריאה לחלוטין, זה טבעי בתחילת העבודה, זו מלאכת קודש. אשרייך שנבחרת לכך.
שאלה - 240580
כת"ר

או"ח ס.רעא ס.ד. לפי הב"ה אדם שמתפלל מנחה מוקדם ומחכה לערבית רוצה לקדש ולקבוע סעודה על היין ולהתפלל ערבית בזמן שיגיע יכול? ועוד שבס.א בב"ה אומר לקדש בערב לפני החשיכה.

תשובה
כשהתפלל ערבית מוקדם יכול לקדש.
שאלה - 240579
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אנחנו כמה טחים בתשובה אחותנו יפת המלות ת והמראה מתפשרת המון ולא עלה בידה בת 40 עוד מעט מה נוכל לכשות בעבורה.בחורה לתפארת.בעלת חסד.עדינה
תשובה
יכולה למצוא בחור הדור בן גילה.
שאלה - 240578
שלום לכבוד הרב מצאתי ארנק ללא שם או כל זהויות אחר יש האזור הזה הרבה ערבים וכן יהודים מה עלי לעשות
תשובה
שמא יהודי איבד ארנ3 וניתן להחזירו לפי סימנים.
שאלה - 240577
לכבוד הרב בן ציון מוצפי!
שקרוב משפחה או חבר טוב!מתנתק או מתרחק פתאום ואם בכלל לא בקשר איתך זה אומר שזה דינים על האדם?
וזה צער שנגזר עליו?
ואם כן מה אפשר לעשות?
כדאי פדיון נפש?

תשובה
תפסיק עם הקינות.
שאלה - 240576
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מיועד להפצה ברבים
ילמדנו רבנו מדוע אין להשתמש במושג חנוכה שמח/חג שמח, ובמה כן נהגו רבותינו הספרדים לברך האחד את השני בחנוכה?

תשובה
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
חנוכה נתקן להלל ולהודאה. כנזכר בתלמוד שבת כג. פורים לשמחה ככתוב במגילה.
שאלה - 240575
לכבוד הרב מוצפי!
הדלקתי את החנוכיה אפילו החלפתי לפתילות יותר טובות! ולצערי זה מתכבה לי והיום,נר החיוב התכבה לי פחות מחצי שעה!האם יצאתי (לידי) ידי חובה?
הדלקתי את זה שוב אחר כך?

תשובה
בסדר.
שאלה - 240574
שלום לכבוד הרב

נוות ביתי היקרה ילדה בניסן בניתוח קיסרי , רופאת נשים המליצה לאשתי להמתין שנה לפחות עד לפעם הבאה
בבית 3 בנות ובן , האם כבוד הרב ממליץ להקשיב לרופאה?

תשובה
בהחלט כן. בדרך שהיא תנקוט.
שאלה - 240573
לכבוד הרב הגאון מוצפי
בעקבות החוצפה נגד גדול הדור הרב יצחק יוסף שליט"א שיצאו נגדו ורוצים להדיחו!
כי הוא לא הסכים לשמוע לשטויות שלהם אוספים חתימות להצלחתו זה מצווה לחתום?

תשובה
מצווה להצטרך למחאה הגדולה שתגיע לכל רחבי תבל.
שאלה - 240572
כבוד הרב
נשאלתי שאלה: האם לקרוא 7 פעמים מזמור צא ולהביט חצי שעה באור נרות החנוכה (סגולה ידועה) מהווה ביטול תורה. האמנם? אם כן, האם יש חילוק לבעלי בתים?

תשובה
נכון, בן תורה ויהי נעם 7 יושב בסר 1.
שאלה - 240571
לכבוד הרב אנחנו בני תורה רוצים לדעת אם לסמוך לכתחילה על היתר מכירה
תשובה
כשאין ירקות או פירות חיוניים.
שאלה - 240570
לכבוד הרב שלום רב אני משגיח בישיבה ובחורים עשו בלגן האם מותר להסתכל במצלמה במוצאי שבת על מה שנעשה בשבת
תשובה
רק כשיש נזק משמעותי.
שאלה - 240569
שלום לכבוד הרב
באחת התשובות כבוד הרב ענה שמור אביו זצ״ל היה מתפללל כל חייו תפילת ערבית בפלג המנחה.
האם היה מתפלל כך גם תפילת ערבית של מוצאי שבת קודש?
תודה רבה לרב, חנוכה שמח.

תשובה
לא ולא, במ7צאי שבת לאחר 25 דקות מהשקיעה.
פורים שמח, חנוכה שמח זה של הרדיו החילוני.
שאלה - 240568
לכבוד הרב
אני עובד בסופר מרקט. לפעמים נשאר עודף שקל או כמה אגורות לאחד הלקוחות ואומר לי לשים בצדקה. האם אפשר להשאיר בקופה ולהשלים על לקוח אחר שחסר לו שקל או כמה אגורות? תודה

תשובה
כן, כי זו צדקה חשובה.
שאלה - 240567
לכבוד הרב
אם כהן לא שומר שבת ומתפלל לפעמים במנין יכול לגשת לברכת כהנים ?
והאם הוא יכול להבדיל לאישה ששומרת שבת?

תשובה
הוא לא שואל לא אותך ולא אותי.
שאלה - 240566
תודה לכבוד הרב על השקעתו בעניית תשובות לכלל ישראל.
האם לאפשר לילדי שכמעט בן 13 להקשיב לקו טלפון בו מספרים על חדשות-בעיקר חדשות הקורונה? הוא מאוד מתעניין באקטואליה.תודה

תשובה
רק פעם בשבוע, כי יכול להתרגל ולגלוש לענינים אחרים.
שאלה - 240565
לכבוד הרבשליט"א האם צריך לעשר ממכירת רכב ישן? שנקנה במקומו רכב אחר תודה וחנוכה שמח לכל עם ישראל
תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 240564
לכבוד הרב מוצפי שליט"א היקר. סליחה על השאלה.הפסק 9 דקות לפני השקיעה בסדר?
תשובה
מצויין.
שאלה - 240563
אמא ל4 עם תעודה במחשבים, בלימודים של תואר שנתיים, נשאר 3 שנים. עובדת בתחום כ10 שנים, הלימודים קשים יחד עם עבודה וילדים, שוקלת להפסיק אך חבל על הזמן והכסף שהושקע, מה לעשות?
תשובה
תעבוד לפרנסתה. והוא ישלח לה ברכה רווחה והצלחה.
שאלה - 240562
לכבוד הרב
חנוכיה שעומדת בלובי בנין עם 25 קומות וישנם כמה דירות שבביתם אין נר דלוק של חנוכה. מותר להדליק עם ברכה כשאין עשרה במעמד ההדלקה ורק בהמשך יהיו עשרה שיורדים ועולים?

תשובה
עוון חמור לברך עליה. ברכה לבטלה. אני מחכה ליום בו תתחיל ללמוד שלחן ערוך.
שאלה - 240561
להרב מוצפי!
מפרסמים עכשיו שיש מקובל ירושלמי..... שיכתוב קמיע מיוחד לעושר גדול והצלחה! וזה עולה 1200₪ ויעשה רק 8 כאלה מה הרב אומר?

תשובה
אני מוכן לקנות לו כדי שהוא יתעשר ויעזוב את הציבור המסכן בשקט.
די לנו בגזירות צר האוצר.
שאלה - 240560
שלום לכבוד הרב שליט"א
1. האם בשיר של יום צריך לסיים שהלווים היו אומרים על הדוכן
2. האם לומר את מזמור שיר חנוכת הבית לפני השיענו או אחרי
חנוכה שמח

תשובה
א, לא אומרים השיר… כי שיר של היום היה מזמור שיר חנכת הבית.
ב, נכון יותר קודם הושיענו, כדי שאומרי הקדיש לא יתבלבלו, וישכחו ויתחילו קדיש.
ג, פורים שמח. בחנוכה לא תיקנו שמחה, רק המתייוונים ברדיו אומרים.
שאלה - 240559
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
במחילה הרב לא הבנתי למה הרב התכוון שזה הרבה שכל וצריך ללמוד תורה?

תשובה
באיזה שעה התעוררת הבוקר? סליחה בצהריים?
שאלה - 240558
לכבוד הרב
מחילה מכבודו רק רציתי להזהיר את הקהל הקדוש מאכילה לא זהירה של סופגניות. היום נחנקה אישה ל"ע ומצבה אנוש, השם ירחם. זהירות יתירה לילדים קטנים וקשישים. חנוכה שמח

תשובה
יפה אמרת, סכנת חיים ממש. מה גם שאין שום מצווה לא בסעודות המשפחתיות, ולא באכילת מינני טיגונים למיניהם שכולם מזיקים בכמה וכמה אופנים.
א, גורמים להשמנה ועליה במשקל שהיא הגורם הראשון לכל מיני מחלות לא עלינו.
ב, אכילת מאכלים מטוגנים ובפרט בסופגניה המטוגנת בשמן עמוק, גורמת לסתימת עורקים ונזקים חמורים לאיברים.
ג, מזון מטוגן גורם ראשון למחלות לב, לעליה בלחץ הדם, להסתיידות עורקים.
ד, מזון מטוגן גורם נזקים לאיברי העיכול, לקיבה, למיעיים, לכבד ולכליות.
ה, אכילת בצק לא אפוי מטמטמת את המוח, כמבואר בסכת הוריות י״ג. גורמת לאי הבנה בלימוד התורה, לשכחה, לעצלות בעבודת השם יתברך, למכשולים בעבירות, ולעכירות המוח.
שאלה - 240557
לכבוד הרהג
כבודו אני לומד בבית כנסת אני יכול לצאת ידי חובה הדלקת חנוכיה בבית כנסת לכתחילה ושיוציאו אותי ידי חובה בבית אני רוצה להשאר לילמוד בבית כנסת

תשובה
האמת אומר לך, מצווה בו יותר מבשלוחו, ותשתדל ללכת בזמן לביתך להיות כולכם חיים יחד בפירסומי ניסא.
שאלה - 240556
לכבוד הרב שלום אתמול היתה חתונה של אחותי ובסוף האירוע הגיעו משפחה עם כלה מהאולם הסמוך (ר לא מעורב חלילה) על מנת לשמח גם את אחותי האם יש בעיה ששני כלות יהיו ביחד באותה שמחה
תשובה
אין ממה לחשוש, כל הפטפוטי מילים מקורו מהאיסלמים בדובאי, בסינגפור ובגוואטמאלה.
שאלה - 240555
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א, לרגל גילוי האומיקרון היש לחסן את הילדים? או לחכות עד שימצאו תרופות או חיסון אחר?
תשובה
לא להמתין כלל. כי הוא מסוכן, ומי שמחוסן גם אם חלילה יחלה יעבור בצורה קלה מאוד.גם רוב הסיכויים שהחיסון יעיל, לכן יש למהר ולחסן היום.
שאלה - 240554
לכבוד הרב
אני בעל חנות ירקות ופירות.
קיבלתי תותים מחלקאי יהודי עם אישור היתר מכירה על השטח. האם בקבלת הסחורה אני צריך להפריש תו״מ?

תשובה
מכיוון שיהודים אספו את היבול מהקרקע, חייב במעשרות.
שאלה - 240553
שלום לרב
מה היה מור אביך אומר בעניין תעניות פרטיות לאדם
מועיל? גורע? כדאי? תודה רבה

תשובה
עיין מבשרת ציון.
שאלה - 240552
שלום הרב
ליפני כחודש עשיתי עגיל בתנוך האוזן אם הברגה וניסיתי להסירו אך ללא הצלחה לדברי זאת שעשתה העגיל קבוע ומוברג ולא מצליחה כי האזור כואב האם אוכל עם זה / מה לעשות?

תשובה
אם הוא זז כשהוא סגור זה בסדר. ואם אינו זז, לנקות מסביבו באלכוהול רפואי או בסבון ומותר אתון.
שאלה - 240551
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישה שאביה נפטר ביום כיפור השנה תשפ"ב, ובעלה נפטר השבוע, שאלה אם היא צריכה לעשות משהו
תודה רבה

תשובה
כפרה במטבע סביב הראש כמו בערב יום הכיפורים, לקחת מטבע ותאמר "זה חליפתי, תמורתי, כפרתי, זה המטבע ילך לצדקה ואני אכנס לחיים טובים ולשלום".
ואם אחר עושה הבשבילה יאמר "חליפתך, תמורתך, כפרתך...."
שאלה - 240550
הרב אני בחור מבוגר יחסית היו קצת עליות וירידות בקשר גם כי אני מפחד להתחתן יש מציאת חן ממש שאלתי... בקשר לשידוך אמר שאיננה הזיווג שלי האם נחשב לדעת תורה וחייב לקיים?
תשובה
רבותינו עשו שידוכים בלי שאלות. מצאה חן בעיניך? מתאימה? קח אותה. קח אחריות. בטח באחד ואל תפחד.
שאלה - 240549
האם יש עניין דווקא בחצי שעה הראשונה של ההדלקה להתפלל יותר מאשר אחרי החצי שעה?
כי בעלי אחרי ההדלקה שר שירים של אמונה והתחזקות במשך שעה ארוכה ורק אחכ מתפללים

תשובה
את יכולה לבקש בלחש ובקצרה בחצי שעה מיד בהדלקה.
שאלה - 240548
שלום לכבוד הרב וחג חנוכה שמח!

אתמול הדלקתי חנוכייה ושמתי הרבה שמן והחנוכייה נכבתה ..
נשאר עוד שמן בקנים מאתמול מותר להוסיף עליהם שמן ולהדליק . או שראוי שמן חדש?

תשובה
אפשר באותו השמן שהקצתה למצווה להדליק גם בלי תוספת.
שאלה - 240547
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.
ישר כח הרב על מלחמתך נגד הרפורמים, והמתפרצים בחומת הדת, כשרואים שהחכמים היו נביאים, אסרו מופעים, נלחמו בגיוס בנות לצבא, יצאו נגד ערבי שירה, ונגד הופעות לנשים. ועתה רואים את התוצאות המקולקלות.

תשובה
אני רק המשכתי מה שהתחילו רבותינו מהדור שעבר, והרשעים פורצי הגדר, הרפורמים החצופים, המשיכו לקלקל את הצעירים, הנוער, הילדים, הנשים, ועמי הארץ, ודרדרו את הדור למטה כיוונים בזמנם.

הנה צפים מדי שעתיים עוד פרטים על ההתדרדרות הנוראה של פריצת איסור יחוד עם פנויות ועם אשת איש, בפרשיות נוראות ומסמרות שיער, שעדיין לא התפרסמו, הנה מתגלות עוד ועוד ענינים נוראיים של קילקול בנות לצבא, שמפקדים מחייבים את בנות ישראל להיות שפחות למחבלים בתוככי הכלא.

ועל הכל הנה פרצו בחורי "ישיבה" באולם הידוע ורקדו בתערובת נוראה כיוונים בשעתם, עם בנות סמינר, והכל בגלל "ערב שירה" שהוא "ערב סיטרא אחרא". את כל זה פרץ אותו רפורמי יווני רשע, אשר החציף פניו ורימה את אחד מהצדיקים שבדורינו, וקיבל "הסכמה" למעשיו המושחתים.
שאלה - 240546
שלום לכבוד הרב
אדם שמסופק בחנוכה מהו מספר היום.
האם יכול להדליק למשל ז' נרות ולומר אם היום ז' יהיו ז' למצוה, ואם לאו רק ו' מתוכם יהיו למצוה, או כיון שאין היכר לנרות, זו בעיה?

תשובה
מהצהריים יעיין בלוח וידע כמה נרות הלילה.
שאלה - 240545
לכבוד הרה"ג שליט"א פרעה זה לא שם פרטי למה כתוב בתורה המלך פרעה הרי אלו שני שמות תואר?
תשובה
תתחיל ללמוד שלחן ערוך, הפסקנו לענות לשאלותיך, רק בשלחן ערוך.
שאלה - 240544
שלום לכבוד הרב
אני מתחיל דיאטת קיטו.
אסור לאכול לחם מלבד לחם פשתן או מקמח שקדים אך אין שום מרכיב מחמשת מיני דגן.מה עושים לגבי סעודות שבת? חריגה מכללי הדיאטה עלולה להזיק.

תשובה
אל תקשקשו, סעודות שבת לא מזיקה, לאכול 30 גרם לחם שיפון או כוסמין בכל סעודה לא מזיק.
שאלה - 240543
לכבוד הרב שלום רב
מחילה אם לט שייך... קראץי כאן על הסכולה להריון של הבן איש חי וחיפשתי במנוע חיפוש ןלא מצאי.בבקשה ממש ! אשמח לדעת מהי ושאפקד בקרוב בע"ה

תשובה
הבעל יקנה בקבוק יין ויתן לאשתו במתנה גמורה, והיא תתן בידו או ביד קרובה את היין לקדש עליו בברית מילה.
שאלה - 240542
שלום לכבוד הרב
אתמול הייתה פירצה חמורה של שירים מעורבים .וריקודים של בחורי ישיבה מול בנות סמינר בארצנו הקדושה כמה שכבוד הרב צועק וזועק מקירות ליבו ואין שומע .

תשובה
התעוררו מאוחר, ומה עושים בשבת הקרובה??????
שאלה - 240541
דודה בת 50 שנפטרה ללא בעל וילדים ולא אמרו קדיש בשנה הראשונה.
כבודו הורה להתחיל לומר קדיש למשך 12 חודשיםהתחלנו ע"י אברך בכ"ח טבת תשפ"אצריכים להפסיק לשבוע מתישהו?תודה רבה

תשובה
אין צורך בהפסקה.
שאלה - 240540
שלום לכבוד הרב
אנחנו בעלי תשובה שמתרחקים מכל אירוע מעורב
בשבועות האחרונים ערבי שירה חרדיים במעורב, בנות שרות מול הזמר ואתמול אירוע מעורב לגמרי
תודה אבה לרב שמדריך אותנו

תשובה
המושחתים שהשחיתו ופרצו גדר יתנו את הדין על ההתדרדרות.
שאלה - 240539
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם אני רואה שאם אני מדלג על על הניסים אני מספיק להגיד קדושה אם החזן ואם לא לא מספיק להגיד קדושה לדלג או לא?

תשובה
אסור לך לדלג מאומה, ואל תתערב בתקנת חכמים חלילה. תתחיל מוקדם יותר העמידה ותזדרז.
שאלה - 240538
לכבוד הרב: האם בשבת הקרובה בסיום הפטרת רני ושמחי, יש או נכון לקרוא פסוק ראשון ואחרון של הפטרת ראש חודש וגם של מחר חודש, או שאין צורך וחובה?
תשובה
כתבנו זאת באתר.
שאלה - 240537
לכבוד הרב מוצפי שליט"א העניין שהחשמונאים הוסיפו את הפסוק הראשון מובא ברב פעלים חלק ג או"ח ה בסוף התשובה
תשובה
עיין בשו"ת רב פעלים חלק ג אורח חיים סימן ה
"אמנם כשחידש דוד הע"ה מזמור ברוה"ק, הגם כי נתנבא בו על עניינם הסתכל עוד ברוה"ק שדברים אלו שייכים גם לישראל בגלות יון שיעשה להם הקדוש ברוך הוא נס ויהיו ניצולים מיד היונים ויחנכו בהמ"ק והמזבח מחדש, ואז שייך להם השיר הזה לאומרו על הדוכן בימי החנוכה, ולכן אמר בתחלתו פסוק זה של מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, מפני ששייך המזמור הזה גם לענין זה של חנוך הבית בזמן היונים. או אפשר לומר, לעולם דוד הע"ה לא אמר פסוק זה של חנוכת הבית, אלא גם הוא התחיל מן ארוממך".

עיין היטב שלא כתב כן בוודאות. והטעם שבכל המדרשים איתא שדוד המלך אמרו. ועיין מכילתא רבי ישמעאל בשלח, ובמדבר רבה י"ב, ט, ועוד.
שאלה - 240536
לכבוד הרב שלום רב
יש בחור צעיר בן 25 דתי מארצות הברית לפני 3 שנים נכנס לסוג של דיכאון ולא יוצא מהחדר ולא מתקשר עם אף אחד, האימא חוששת אולי עין הרע , מה עושים?

תשובה
זקוק לטיפול רפואי. ובעיקר פעילות גופנית.
שאלה - 240535
שלום לכבוד הרב
אשתי מכינה את נרות החנוכה ואני מברך ומדליק.אשתי מבקשת שאשאיר לה נר אחד שהיא תדליק, האם זה בסדר או שאני צריך להדליק את הכל

תשובה
הנר האחרון יכולה להדליק.
שאלה - 240534
שלום לכבוד הרב האם נכון שיש להמנע מלומר לעילוי נשמת פלוני ואח״כ לברך על מאכל וכדומה תודה רבה חנוכה שמח
תשובה
זה לא שייך באכילה כלל, רק בלימוד תורה או נתינת צדקה.
שאלה - 240533
אני בתפקידי מטפל בבחורים מתקשים ואני נצרך לדבר עם ההורים וכשאני מדבר עם האמא בישביל לתת לי רקע לקושי היא מספרת על הבית ויוצא שהיא משתפת בחיים הפרטיים שלה האם יש בזה איסור?
תשובה
תרשום לך קודם השיחה רשימת שאלות נקודתיות. ותתמקד אתה מראש במסגרת הנושאים העיקריים.
שאלה - 240532
לכבוד הרב,
אם קשה לי לדבר מול אנשים ואני רוצה לארגן שיעור לעילוי ביום החודש כדי להגיד "רבי חנינא" וקדיש, אם אני משמיע שיעור של הרב דרך הטלפון לכל האנשים מותר לאחר מכן להגיד?

תשובה
קדיש יש לומר אך ורק בנוכחות עשרה אנשים במקום אחד.
שאלה - 240531
שלום כבוד הרב
אחרי שנשים רבות עשו את הסגולה של הבן איש חי עם היין, גם אני עשיתי ונפקדתי וגם אחותי.
אז רציתי לשתף אחרות שיעשו את הסגולה ובע"ה יפקדו וכמובן תפילות להשם יתברך

תשובה
חזקו ואמצו.
שאלה - 240530
לכבוד הרב שלום רב, האם יש איסור לחתוך מרצועות התפילין (כאשר כבר לבשום לקיום המצוה) כשהם ארוכות יותר מדאי?
תשובה
זה בהחלט בעיה.
שאלה - 240529
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
למה כשיוצא בימי שני חמישי חג או ראש חודש לא קוראים גם את קריאת התורה של הפרשה?
בחנוכה יוצא בשבת קוראים גם את קורבן היום וגם ראש חודש וקריאת התורה של שבת

תשובה
כי עיקר התקנה היא שלא ישארו שלשה ימים ללא תורה,ויש קריאה של המאורע, ובשבת מפני החיוב של הקריאה, פרשת השבוע, ראש חודש, חנוכה.
שאלה - 240528
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אתמול טעיתי בברכת המזון ושחכתי לומר על הניסים
כתוב בסידור עבודת השם ש ניתן לומר ברחמן ולומר לפניי והוא יחיינו ויזכנו וכו' האם אפשר לומר את כל הנוסח?

תשובה
אומר בימי מתתיה… עד סופו.
שאלה - 240527
דורש ציון ==== מוסדות בני ציון=====
רבני הישיבה הקדושה. הרבנים, המנהלים וכל העוסקים במלאכת הקודש, ציבור המשתתפים בשיעורים, כולנו כאיש אחד היום הזה נר שני של חנוכה לובשים בגדי חג, שמחים ומאושרים, ובברכה מאשרים, את מעלת ידידינו ואהובינו, איש יקר ונעים, אהוב וריע, ידיד נפשינו, מסור ואהוב על כולנו, יד ימינו של מורינו ורבנו, אהוב נפשינו, אשר זה קרוב לשני עשורים דבוק בלבו ובנפשו כל שעות היום והלילה עם מורינו הרב, הוא המוציא והמביא, המאיר לארץ ולדרים, בכל עת ובכל שעה בכפרים ובערים, לא זז מרבנו בכל אתר ואתר, בגאיות ובהרים, בבקעות ובגבעות, בימים ובלילות, איש על העדה,
בעל מסירות נפש נפלאה, הוא אבי התעודה, בארץ בנימין וביהודה, מעלת רבי אלירן יצחקי השם ישמרהו ויחייהו, יברכהו ויעזרהו. ורעיתו היקרה תבורך מנשים אמן.
לרגל יום שמחת בנו החתן היקר רז. היקר מפז, אשר נכנס היום לחופה בשעת ברכה והצלחה, ישועה והרווחה, בבני הזוג ימצאו מנוחה, ויתמלאו טנא של ברכות, בורא עולם בקנין, ישלים זה הבנין, ויהיה הבית הזה, כנבואת אבי חוזה, וישמע בבנין זה, קול ששון וקול שמחה. מתוך נחת דקדושה, אצל אבן הראשה, מצא אשה, וימצאו חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם.

המברכים מעמקי לבנו, ומתפללים בכל נפשינו, להצלחתכם ולישועתכם, תמיד.

הרב שליט״א, צוות הרבנים בבני ציון, צוות היושבים על מדין בדורש ציון, צוות המתנדבים והעוזרים, וכל משפחת בני ציון.

תשובה
כולנו מברכים ומשתתפים בשמחה הגדולה והיקרה לזוג היקר והנעים.
שאלה - 240526
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
צילמו את הרב בביתו מדליק חנוכיה והרב הדליק על יד הפתח קרוב למזוזה המעלה של החוט המשולש לא במהרה ינתק הרב האם זה עדיף מאשר פרסום הנס להדליק בחלון לרבים

תשובה
ספרדים לא הדליקו בחלון.
שאלה - 240525
לרב
מדוע אים חשש בתרגום ובפתח אליהו לומר מילים כמו יהבית יהיבת וכדו' זה ממש קרוב לשם השם בהגייה, אם כאלה מותר אז למה בבוקר אומרים אביי מסדר או מפסיקיםמחילה על עניותי בתורה

תשובה
ברוך תהיה.
שאלה - 240524
לכבוד הרב מוצפי
מה שאומרים שבחנוכה מה שלא הצלחנו לפעול ישועות בראש השנה עשרת ימי תשובה כיפור סוכות ושמחת תורה,

תשובה
מי אמר זאת? בזוהר כתוב שהכל נגמר בשמיני עצרת.
שאלה - 240523
שלום לכבוד הרב
אני מתפללת , מבקשת ועושה כל סגולה אפשרית במשך כמה שנים ועדין לא נושעת.
אם עד היום לא קיבלתי למה שאקבל ? אני לא יודעת מה לעשות שהשם יושיע אותי אולי המזל שלי חסום.

תשובה
אסור להתייאש, הנה, כולנו מבקשים את הגאולה ולא מתייאשים וממשיכים לקוות. לא עומדים עם סטופר ביד.
שאלה - 240522
לכבוד הרב שלום רב
מי שהתפלל ערבית סמוך לחצות לילה, ונשאר 5 דקות האם יאמר ק"ש שעל המיטה

תשובה
עבירה בידו, כתבתי לך והנך חוזר וחוזר.
שאלה - 240521
לכבוד עט"ר.
האשה בת 43. ב"ה 2 בנים ו-2 בנות. משך השנים הפלות ולידה שקטה. לא רוצה עוד ילדים. שאלה פוסק חשוב ואמר שלא צריכה להביא עוד במצבה. יורנו הרב עד היכן עלי להשתדל אם בכלל

תשובה
אלו שאלות שיש לדבר בהם בארבע עיניים.
שאלה - 240520
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מי שהתפלל ערבית בסמוך לחצות לילה, ונשאר 5 דקות לחצות האם יאמר שנית ק"ש.

תשובה
אסור להתפלל מאוחר. זו עבירה ככתוב במשנה במסכת ברכות.
שאלה - 240519
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב ענה בתשובות שלא עלינו אדם רגיל לא יכול להיכנס לגן עדן בשנה הראשונה לפטירתו!בגלל עומק הדיןמה הכוונה אדם רגיללא שומר תורה ומצוותומי שהיה חרדי

תשובה
כולם, רק יחדי סגולה זוכים.
שאלה - 240518
שלום לכבוד הרב האם יכול להיות שחכמים הוסיפו פסוקים לספר תהילים? איך הבן איש חי כותב שהחשמונאים הוסיפו את הפסוק הראשון של מזמור שיר חנוכת הבית לדוד?
תשובה
הפרק כולו כולל הפשוק הראשון נכתב על ידי דוד מלך ישראל.
ולא ידעתי היכן מצאת שהרב בן איש חי אמר אחרת.
שאלה - 240517
לכבוד הרב
מדוע הברייתות לא נכנסו בסדר המשניות שסידר ר"י הנשיא? אשמח טם הרב יוכל לכתוב גם מקורות תודה ומחילה

תשובה
הם היו שמועות בעל פה בלבד, ורק בתקופת התלמוד שוחזרו והובאו בתלמוד על ידי רבינא ורב אשי זיע״א.
שאלה - 240516
שלום לכבוד הרב בהריון אתמול אכלתי עוף ואחרי 3 שעות התבלבלתי ואכלתי שמנת מה הדין? בהריון.
תשובה
בלי נדר נתפלל עבורך בחצות הלילה.
שאלה - 240515
לכבוד הגאון בן ציון מוצפי שליט"א
לפי מה שהרב כתב בתשובות עדיף לא יכול סופגניות?
שיש בעיה עם אכילת בצק בלתי אפוי,כי הוא מטמטם את המוח כנזכר בתלמוד:
שעשרה דברים קשים ללימוד!

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 240514
לכבוד הרב
ביקשו שאעביר שיעור לנשים בחנוכה.באיזה כוון הרב ממליץ?תודה וחנוכה שמח.

תשובה
לאשה מותר לדבר בנושא של 3דושת עם ישראל.
שאלה - 240513
לכבוד הרב האם יש רבנים שיכולים להגיד ולהכריע האם זה הזיווג? לא רב "מקובל" שאומר לפי השמות, אלא רב שבאים ומספרים לו השידוך, האם יש רב שיכול להגיד ולהחליט האם זה הזיווג או לא?
תשובה
בהחלט לא, כי אין לנו היום נביאים.
שאלה - 240512
לכבוד הרב שלום בבית לא שומרים תורה ואין גבר הבת שומרת מי צריך להדליק את הנרות האמא או הבת ?
תשובה
מי שיסכימו ביניהם.
שאלה - 240511
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
שיש הרבה שיער על הראש זה דינים?ושערות הזקן הן רחמים?

תשובה
זה הרבה שכל וצריך ללמוד תורה.
שאלה - 240510
לכבוד כל מי שנמצא באתר.
לגבי שידוכים מרן שליט"א אומר לפנות לגב' שרה השדכנית.לחפש במנוע החיפושכל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשלאשרי הדור שמרן שרוי בתוכו שדואג לנובתודה

תשובה
אשריכם עם קדוש.
שאלה - 240509
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כשאומרים על הנרות אלא לראותם בלבדזה רק לחצי שעה מההדלקה?לצערי הפתילות שלי נכבות!אחרי כחצי שעהנשאר המון שמן אני מחליף פתילה ומדליק שוב זה בסדר?

תשובה
תניח מחצית הכמות שמן והכל בסדר, די בחצי שעה.
שאלה - 240508
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני נוהגת לצום צום נשובבים האם יש עניין שאישה תצום את צום השובבים

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 240507
לכבוד הרב
בהפטרת וישב כתוב: כה אמר ה' על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. על אלו שלשה וארבעה התכוון הנביא?

תשובה
הוא מזכיר אותם שם.
שאלה - 240506
שבורא עולם מלך מלכי המלכים ישתבח שמו לעד יאיר לרב את הדרך בה הוא מוליך את העם בדור הקשה הזה העם אוהב את הרב מורנו ורבנו
תשובה
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 240505
לכבוד הרב
מתי מזכירים את שם האב או את שם האם בברכות לרפואה, עליה לתורה או חלילה פטירה.
תבורכו משמיים ובשורות טובות

תשובה
תמיד בשם האם כמפורש בזוהר הקדוש.
שאלה - 240504
לכבוד הרב מוצפי, לבחורה מהעדה האתיופית. מס' הטלפון של אמנם לא עוסקת בתחום, אך אפשר לשמוע את הפרטים על הבחור ולנסות להשיג אותו כמובן ללא תמורה.
תשובה
ברוכים תהיו.
שאלה - 240503
שלום לכבוד הרב
אני מאוד רוצה שבעלי יעבוד בעבודה רק עם גברים.אימתי הישועה תגיע ואיך אפשר לזרז אותה.אני מתפללת הרבה על כך,גם בפני נרות חנוכה.

תשובה
השם -תברך יעשה שהכל במהרה יבוא.
שאלה - 240502
לכבוד הרב , זה פשוט לא מובן , רק החודש זרקתי את העלונים של ארגון הרפורמי מבית-כנסת אחרי שפרסמו סופ"ש רק לנשים בבית-מלון , רבנים מבלים סופ"ש עם נשים וחלקם נשואות בבית מלון!!
תשובה
והם אומרים שיש להם הסכמה ממפקד הכלא בגהינם.
שאלה - 240501
לכבוד הרב מוצפי היקר מכל,אמרת לי שאשתי מכפרת לי על מחלות שונות ומשונות.בכל זאת מתי היחסים יחזרו לשפיות,כמה זמן זה יכול לקחת.ואיך לשנות.שהשם ישמרך
תשובה
כשתתחיל לתקן את מעשיך ותהיה אדם חדש, תלמד תורה בכל רגע פנוי גם בבית ותפסיק לדבר עם חברים.
שאלה - 240500
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם כל העבירות באתר הכרויות 7 ברכות שבו גברים צופים בתמונות של נשים ופונים לנשים ונפגשים איתם ולהפך רשומות על יו"ר ארגון הידברות
תשובה
אשריו ואשרי חלקו אניות מש5 גדולות של עבירות וחטאים נוראים 24 שעות ביממה הוא נושא על גבו.
שאלה - 240499
לכבוד הרב שלום רב אברך נשוי בן 31 האם יכול ללמוד קבלה
תשובה
אם סיים כל השלחן ערוך.
שאלה - 240498
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב,הרב למה אשתי מתנהגת אליי בתוקפנות והשפלה.אני לא עומד בזה אני לא יודע כבר מה לעשות תדברו איתה אתה מכיר אותנו.אני לא עומד בזה
תשובה
אדוני הנכבד, היא מכפרת לך עוונות במקום מחלות קשות ומשונות.
שאלה - 240497
לכבוד הרב שלום רב,שמי… בת 33 נמצאת בקשר רציני עם בחור בשם… שהיה מאורס בעבר, האם להמשיך בקשר ולהינשא? מה אומר הרב, תודה
תשובה
קשר בלי נישואין אסור מהתורה, לעשות חתונה בזריזות.
שאלה - 240496
התחיבתי לסעודת מצוה לאימי שתזכה לרפואה שלמה כאשר המצב יתקדם עשיתי סעודת הודיה (בלי משפחה)כאשר המצב השתפר מעט,האם עלי לעשות סעודת מצוה משפחתית?
תשובה
בהחלט לא. מיותר לחלוטין.
שאלה - 240495
לכבוד הרב שלום רב, לבחורה מהעדה האתיופית אשמח שתשאירו לי טלפון של השדכנית או איש קשר ואני מוכן לשלם חלק לשדכנית או אפילו לדבר איתה ולהוריד אותה מעט
תשובה
השדכנית ראויה לנזיפה, בעלת תאוות ממון.
שאלה - 240494
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,שלום רב,הנכדה שלי בת שלוש וחצי,כשכל תשומת הלב אליה ,היא בוכה ,אך אפשר לתת לה ביטחון? תודה לרב
תשובה
לא חשבתי אחרת. כי הים מלכה וכולכם עבדים שלה, ואין מי שמעיז לומר לה את המילה לאאאאאאא.
שאלה - 240493
לכבוד הרב הגאון מוצפי
במחילה הרב עכשיו הבנתי למה הרב אמר מחלוקת!בגלל איך ששלחתי את השאלה מחילה הרב צודק.

תשובה
תודה לך שהבנת אותי.
שאלה - 240492
שלום לכבוד הרב
הורים פרודים עקב סכסוכים רבים והילד בן 15 מסרב לראות ולהיפגש עם אימו. האם הבן מחויב ממצוות כיבוד אב ואם להמשיך ולכבד את אימו ולשמור על קשר תקין עימה?

תשובה
לעולם ועד חייב בכבוד שניהם. ולא חייב לראותם אלא אם צריכים לו.
שאלה - 240491
שלום לכבוד הרב
כמה מילימטר מינימום צריכות להיות פאות הראש?
תודה רבה

תשובה
5 מילימטר.
שאלה - 240490
שלום לכבוד הרב למה אומרים שעדיף חנוכיה של כסף כאשר בבית המקדש הייתה זהב טהור?
תשובה
אם אתה עשיר תגנה מזהב.
שאלה - 240489
חג שמח מורנו ורבנו !
קורא את התפילה שמופיעה בשפתי צדיקים נגד גזרות העברה על הדת - ופשוט מרגיש שרבנו סלמן ראה את העתיד ברוח קודשו !
טוב למי שיכול לנעוץ את התפילה בתחילת העמוד

תשובה
ברוכים אתם להשם.
שאלה - 240488
לכבוד הרב, לבחור הרווק שיצא לשידוך 4 פעמים ואין כימיה לטענתו. ב"ה! נשוי 11 שנים באושר ועושר, הכל עניין של עבודת המידות, ויתור, כבוד והערכה כלפי אישתך והנישואים מאושרים.
תשובה
אמת ויציב ונכון.
שאלה - 240487
לכבוד הרב שלום רב בורא עולם יתמיד את בריאותך אמן מה עדיף להיות מעשרה ראשונים או לבוא מעוטף טו'ת מהבית יישר חילך לאורייתא
תשובה
עשרות פעמים כתבתי כאן וגם בספרים ללכת עם טלית ותפילין קודם לכל כפי שכתב בשער הכוונות.
שאלה - 240486
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לקשט את החלון שעליו אנו מדליקים את החנוכיה בנורות צבעוניות כמו של סוכות? האם צריך לחשוש שזה מזכיר מנהג גויים?

תשובה
זה לא מתאים, אם משום שהאור של החנוכיה צריך להיות ממוקד. ואם משום שזה קרוב לאידי הגויים.
שאלה - 240485
שלום לכבוד הרב שדכנית שאני מכירה הציעה לי בחור טוב מהעדה האתיופי (אני גם מהעדה )
והבעיה שהשדכנית לוקחת מכול צד 1500 ואני יתומה מאבא אין לי מאיפה להביא לה

תשובה
היא אכזרית סחטנית ועוברת על מצוות התורה.
שאלה - 240484
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני גר בירושלים אחי גר בביתר עילית ורוצה שאבוא אליו להדליק אצלו חנוכיה בזמן והוא אומר שיקנה לי את החנוכיה וככה אצא ידי חובה?
וגם אוציא את כל בני ביתו?

תשובה
בהחלט לא, כי אתה צריך להדליק רק בביתך.
שאלה - 240483
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. בזמן התפילה כשהחזן אומר קדושת ובא לציון ואני נמצא בקטע אחר בתפילה או קורא תהילים, האם אני מחוייב לענות קדוש קדוש קדוש וברוך כבוד ה' ממקומו? תודה.
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 240482
ברשות כבודו
בעניין התור בבית מרקחת, נהפוכו הכיפה לגאווה דתית, וככזה זכות היתה בידך להכיר להם אורך רוח ונחת, להסביר בפנים יפות שהמתנת בחוץ, לחייך למבקרים, והיה לקידוש ה'

תשובה
חזק וברוך.
שאלה - 240481
לעט"ר מישהו ביקש ממני לשאול את כת"ר אשה שעובדת בציפורנים והיא מחילקה אותם ונופל אבק ציפורנים האם מעוברת אסור לה לעבור על זה? הדור שלנו מסכן כב'ימחל על השאלה
תשובה
יטאטאו את הרצפה כי פעמי יש פירורים בעין, כך אמרו לי יודעי דבר ובעלות נסיון.
שאלה - 240480
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א
האם לאחר שבירכתי בביתי על נר חנוכה
מותר לי לברך כשליח בהדלקה במקום העבודה כ-15 איש ללא תפילה
(או אפילו במצב שאשתי הדליקה בשמי בבית)

תשובה
בברכה רק אם מתפללים ערבית במקום.
שאלה - 240479
שלום לכבוד הרב
האם מותר לאחר הדלקת נרות החנוכה להתפלל את תפילת השל"ה על הילדים וכן התפילות להצלחה ולפרנסה שהובאו בסליחות קול ציון? תודה רבה לרב על הכול

תשובה
אין בזה איסור.
שאלה - 240478
לכבוד הרב
האם באירוע נפרד יש ענין להביא צלמת לנשים וצלם לגברים?

תשובה
בהחלט כן, מכיוון שהנשים בימינו רוקדות.
שאלה - 240477
1. בבית עם תינוקות, מותר להזיז את החנוכיה למקום גבוה יותר לאחר חצי שעה מההדלקה כדי שלא ינסו לגעת ולהזיז אותה?
2. מי שאין סביבו תפילת ערבית בפלג - ספרדי, מה הסדר הנכון עבורו?

תשובה
א, אפשר בהחלט. ב, יתפלל מנחה מוקדם בצהריים, ובמנין של מנחה יתפלל ערבית באופן שאת העמידה יתפלל על מנחה, ובשעת הדחק התירו הפוסקים לעשות כן, בפרט כאשר התפילות זיהות. כי מהיום אנחנו אומרים במנחה על הנסים וכן בערבית.
שאלה - 240476
לכבוד הרב שליט"א,
שמעתי שהכנת הבית היא כנגד הנפש , שמו"ת כנגד רוח, טבילה כנגד נשמה. רציתי לשאול אם כך האם היה מותר להפוך את הסדר או לא תודה רבה חג שמח

תשובה
עיין מקורו בן איש חי לך לך א, ט. בשם רבנו האר"י ז"ל, ואין קפידא על הסדר.
שאלה - 240475
כל יהודי הוא באמת יהודי או מותר לחשוב שיש לו נשמה או נפש של גוי? לדוגמה, כמה אנשים מהממשלה שלנו...
תשובה
מה זה עסק שלנו??? כל אחד מאיתנו עליו לתקן את עצמו ואת מידותיו ולעסוק בתורה הקדושה.
שאלה - 240474
לכבוד הרב
יצאתי לשידוך 4 פעמים, בחורה באמת מידות טובות,מוכנה לשים כיסוי ראש והכל לפי ההלכה,אבל אין בינינו כימיה, היא לא צוחקת, השיחה לא זורמת, לא נוצר חיבור.
מה לעשות

תשובה
בבקשה, תתחיל להיות רציני, זו בת ישראל איכותית צנועה וחשובה, כשתנשאו במזל טוב היא תהיה שמיחה סימפטית ומאושרת.
שאלה - 240473
לכבוד מו"ר למדנו בכולל הלכות חנוכה עלתה שאלה האם אדם בחנוכה אמר את הלל בדילוג בלי לברך ושסיים נזכר שהיה אמור לגמור את ההל בברכה מה דינו ?
חיפשנו במזון עובדיה ולא מצאנו תודה

תשובה
לא יצא ידי חובתו, וצריך לברך ולקרוא הלל שלם.
שאלה - 240472
לכבוד מורנו הגאון שליט"א, קראנו היום באור החיים על פרשת בהעלותך, ורצינו להבין כוונת דבריו בנחמת אהרן הכהן בסידור הנרות במנורה.
תשובה
מפני כבודו של הצדיק אור החיים זיע"א אנסה לבאר דבריו, והוא כי הוקשה לו מה נחמה מצא אהרן הכהן זיע"א בהדלקת המנורה, כשראה את הנשיאים מקריבים והוא לא. ומדוע לא נחה דעתו בקרבנות שהקריב?
והשיב לפי מה שכתבו במסכת מדות פרק ב, "כיצד עושה מסלקן ומניחן באוהל ומקנחן בספוג ונותן בהם שמן". וביאר כי הנרות לא היו קבועים במנורה, והיה אהרן בכל יום מוריד אותם ומקנחם, וחוזר ובונה אותם במנורה ומדליקה, נמצא שהיה חונך את המנורה כל יום ויום. ואילו הנשיאים חנכו את המשכן רק פעם אחת.
שאלה - 240471
שלום לכת"ר מו"ר, מה אפשר לעשות בכדי לשמור על תינוק/ת שמי שרואה מתלהב ומתפלא מיופיו וכו'. האם יש עצה טובה לשמירה בע"ה? תודה לכבודו ה' יוסיף למורנו כוח להגדיל תורה ולהאדירה
תשובה
להציג אותו פחות ברבים. ולומר פסוק "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין".
שאלה - 240470
לגבי לשוה"ע
האם מותר לי להאמין לחברה שסיפרה לי על אדם חרדי (שנפטר) שתקף אותה מינית בגיל 5? הבנתי שיש מכתב מב"ד שהוא הודה.
לא קיבלתי, מישהי אמרה שאין לי אמון באנשים. מה נכון?

תשובה
בעוונותינו הרבים, יש עדויות רבות של כמה וכמה שנחשבו ל"צדיקים ועושי נפלאות" שהיו מאחזי עיניים, ופרוצים בממון ובעריות רחמנא ליצלן. ולא לחינם לימדונו רבותינו [עיין כתובות י"ג, ב.] אין אפוטרופוס לעריות.
שאלה - 240469
לכבוד מרן שליט"א. היום בבית הכנסת היתה החנוכיה דולקת. יש לזה מקור בהלכה להדליק ביום בבית הכנסת?
תשובה
בהדגשה שהמדובר רק בבית הכנסת בזמן תפילת שחרית בלי ברכה. עיין בספר חנוכה בציון, והוא על פי שיטת הרמב"ם זיע"א הלכות תמידין פרק ג הלכה ו, שבבית המקדש היו מדליקים המנורה גם ביום.
אמנם הרשב"א ועוד מהפוסקים סוברים שביום לא הדליקו.
שאלה - 240468
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, מחילה מהרב ויכוח בכולל אם קדושת בית הכנסת מהתורה או מדרבנן?
תשובה
זכיתם לדעת גדולים, כי מצינו בזה אריכות דברים בפוסקים, ואכתוב בקציר'ת האומ'ר.
א, דעת הרא"ם זיע"א בספר יראים סימן שכ"ד, שהין מן התורה. שכן כתב "את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו" לא ממקדשי אתה ירא אלא ממי שהזהיר על המקדש פירוש מן הבורא ברוך הוא, ומצינו בית הכנסת ובית המדרש שנקראו מקדש דתניא בתורת כהנים והשמותי את מקדשכם לרבות בתי כנסיות ובתי מדרשות". וכן נראה מדברי התוספות מגילה כ"ח, ב.
ב, לדעת הר"ן ז"ל מסכת מגילה בסופה נראה שהיא מתקנת חכמים. ועיין בשו"ת מהרש"ם ז"ל חלק א סימן י, ועוד מפרשים שהאריכון בזה.
שאלה - 240467
כבוד הרב היקר
אם דודה מבקשת תמונה של הילד והיא לא
שומרת שבת מותר לשלוח לה?
ואם שלחתי והיא שמה את זה בתמונת רקע הפלאפון ומשתמשת בו בשבת מה עלי לעשות?
כתבתי מראש שלא תראה בשבת.

תשובה
להבא לא לשלוח לה כי אם היא מלגלגת על התורה הקדושה, בוודאי גם עליכם.
שאלה - 240466
לכבוד מורנו הרב הצדיק שליט"א, על מה היתה הגזירה של שיעבוד היוונים? וכמה זמן הם שלטו?
תשובה
מקורו בספר שמות יב, מב. לֵיל שִׁמֻּרִים הוּא לַיקֹוָק לְהוֹצִיאָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם הוּא הַלַּיְלָה הַזֶּה לַיקֹוָק שִׁמֻּרִים לְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְדֹרֹתָם.
שכל טוב פרשת בא פרק יב
"לדרתם, לישועת שני דורות. דורו של חשמונאים, ודור גלותינו, כי לישועת ישראל מיד היונים ניתן מנין לחדשים, כי מיום שמלכו היוונים עד שנצחו החשמונאים ותפסו מלכות שלימה, היו אלפיים ושלש מאות חדשים, דהיינו מאה ושמונים ושש שנים, כי שש שנים מלך אלכסנדרוס מוקדון קודם שנצח את ירושלים במלחמה, ומשתפסו עד שנצחום החשמונאים היו מאה ושמנים שנה, ולישועת גלותינו ניתן מנין זה לשנים, אלא שאיני יודע התחלתו מאימתי. אלא נראה לי בגמגום כי גזירה זו נגזרה עלינו בימי השופטים אשר שפטו את ישראל אחרי יהושע ואחרי הזקנים אשר האריכו ימים אחריו, שנאמר ויעבדו העם את ה' כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע (שופטים ב' ז'), כי אחרי מותם התחילו בית ישראל לעבוד בגלות /בגלוי/ ובפרהסיא את הבעלים ואת העשתרות ואת כל אלהי נכר הארץ ויעזבו את ה' ולא עבדוהו, אז חלה עליהם קללת הקדוש ברוך הוא ע"י משה עבדו, וגזר עליהם גלות ושעבוד מאותו זמן, אבל איני יודע דעת עליון להבין בכמה שנים ליצירת עולם נגזרה הגזרה, אלא ודאי מיום שעזבו את ה' ולא עבדוהו נגזרה עליהם גזירה ומה שיקרא אותם באחרית הימים דהיינו אלפיים ושלש מאות שנה, אח"כ ונצדק קודש, (דניאל ה יד) ונראין הדברים כי מאותו הזמן התחילו הגוים לשעבד את ישראל, וכי הקים ה' שופטי צדק והיה ה' עם השופט ומושיע את ישראל כל ימי השופט ובמות השופט יוסיפו לעשות הרע בעיני ה', והקב"ה מגרה הגוים בהם, וכן אתה מוצא במלכי יהודה ובמלכי ישראל ובמלכי בית חשמונאים עד אשר מאס הקדוש ברוך הוא בהם מרוב הכעסותם וניאצותם והגביר עליהם את אדום והחריבו בית שני ואנו בניהם נמקים בגולה תחת אדום וישמעאל ויתר הגוים אשר בכללם ומחכים לישועתו, וראי' לדברי שכך אמר משה רבינו כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחיתון, וסרתם מן הדרך אשר צוויתי אתכם וקראת אתכם הרעה באחרית הימים כי תעשו את הרע בעיני ה' וגו' (דברים לא כט), כלומר מיד כשאתם עובדים ע"ז בפרהסיא נקראת ונגזרת עליכם הרעה שתהא אחרית הימים, ובא גבריאל והודיע לדניאל כמה שנים היתה הגזרה, ולא אמר לו התחלתם כדי שלא יבעטו ישראל ביסורין, וזה שאמר הנביא אם יתמהמה חכה לו (חבקוק ב' ג'), וכתיב הלא הוא כמוס עמדי (דברים ל"ב ל"ד), וכתיב ופתאום יבוא אל היכלו (מלאכי ג' א') וכן מה שנאמר לדניאל אשרי המחכה ויגיע לקץ ימים אלף שלש מאות שלשים וחמשים (דניאל יב יב), אין אנו יודעים התחלתם מאימתי, כי סתומים וכתובים בחידות ורבים משוטטים והדעת רבים ולא ישיגו ויום הנקם בלבו של הקדוש ברוך הוא הוא ברחמיו יחיש גאולתו ויזכיני עם עבדיו לראות כבודו עין בעין בשוב כבודו לציון אמן".
שאלה - 240465
הודעת המערכת.
לא להפנות שאלות בעניינים של אינפורמציה, חלומות, סגולות, שמות וכדומה.
שאלות מעין אלה לא יפורסמו כלל.

תשובה
תודה.
שאלה - 240464
לכבוד הרב מוצפי שליט"א חנוכה שמח!!
כבוד הרב רציתי לדעת מה הפירוש של טימאו השמנים?
עצם נגיעת הגוי טימא את השמן?

תשובה
כתבו המפרשים על פי המובא במסכת חולין קכג, א. "תנו רבנן, ליגיון העובר ממקום למקום ונכנס לבית הבית טמא, שאין לך כל ליגיון וליגיון שאין לו כמה קרקפלין, ואל תתמה שהרי קרקפלו של ר' ישמעאל מונח בראש מלכים".
ותירוץ שני כתבו כי גזרו על הגויים שיהיו טמאים כזבים.
שאלה - 240463
לכבוד הרב שלום רב
האם יש העדפה לחנוכייה שהיא עגולה משולשת מרובעת או ישרה? וכן האם יש עניין בחנוכייה מכסף אמיתי. תודה רבה

תשובה
יש בעדפה על הנרות שיעמדו בקו ישר. וחנוכיה מכסף יש בה מעלה.
שאלה - 240462
לכבוד מו"ר נר"ו. האם נדליק בתוך הבית מבפנים מול המזוזה הגם שלא תהיה אפשרות לפתוח את הדלת באותו זמן שהחנוכיה דולקת או שנזיז את החנוכיה מעט באופן שהדלת תוכל להיפתח?
תשובה
מאות בשנים הדליקו בצמוד לקיר ממול המזוזה, והדלת נפתחת לרווחה.
שאלה - 240461
שלום לכבוד הרב,
אדם שהתייסר בחייו והתמרק האם בשנה הראשונה לפטירתו זמן העונש בשמיים מתקצר?
תודה לכבוד הרב.

תשובה
מנין לנו לדעת עומק המשפט למעלה???
שאלה - 240460
שלום
בעוד חודש הילדה מתחתנת
כול המשפחה שלו הרב שלהם אומר מי שעשה חיסון יחכה יראה מה יקרה לו הילדה עוברת סיפור. הקשבנו לך כמובן עצתך הרב

תשובה
אתם מאמינים לטיפשים ולעמי הארץ. למסע שקרים ובדותות. ואינכם מבחינים בין.... אינכם רואים שמדי יום מתים הרוגים מהקורונה? והחיסון הציל ומציל נפשות? וכמה נשים שחוסנו יולדות וולדות בריאים.
שאלה - 240459
שלום לכבוד הרב האם מותר לדבר אחרי תפילת עמידה
והיתבלבלתי בהלל אמרתי ה זכרנו יברך במקום לא לנו ה לא לנו מה עושים ואם צריך לחזור?

תשובה
תחזור על כל ההלל לפי סדר בלי לברך.
שאלה - 240458
לכבוד הרב מוצפי הרב כתב לא לקרוא תהילים ליד החנוכיה בלילה כשמדליקים האם אישה יכולה לקרוא ולתת צדקה בלילה תודה
תשובה
אשה קוראת תהלים בלילה, צדקה לא.
שאלה - 240457
קיבלתי הודעה שתורי מגיע ובאתי מבחוץ, לכן חשבו שעקפתי ואחד אף אמר לי דתי שקרן. בסוף הרוקח נחלץ להגנתי. רוצה להוריד את הכיפה. חילול השם לא שווה כנגד שכרה. למה שיזהו שאני דתי?
תשובה
כך, ברגע אחד אתה משנה את אמונתך בבוראך???
שאלה - 240456
לכבוד עט"ר
לפני שנה חמי נפטרבעלי היחיד שומר מצוותכל השאר משקרים מסכסכים וגנבו כסףהאח דורש לחתום על מסמך למכירת הרכב של חמי בעלי סרב אז כתב לו שיגיד עליו קדיש ויעשה קריעה

תשובה
ואתם מפחדים מדבריו??? מי הוא??? מלאך חבלה???
שאלה - 240455
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בעוונותי הרבים עשיתי קעקועים, האם יש תיקון לכך? או משהו שעלי לעשות בשביל לכפר על זה?
תודה רבה לרב וחנוכה שמח

תשובה
על ידי חרטה ותשובה, השם יתברך מכפר הכל.
שאלה - 240454
לכבוד הרב
שלום רב, לצערי היום חולקו סופגניות שחשבשתי שהן בכשרות בד"ץ כי יש להם סניפים כאלו ולצערי גיליתי לאחר שאכלתי שהן לא בכשרות בדץ איך אוכל לתקן עוון זה? לתשובתך אודה.

תשובה
בבית הכנסת אסור לאכול.
שאלה - 240453
שלום לכבוד הרב
כף בשרית שלא השתמשו בה כמה ימים ונקייה הוכנסה לתוך סיר עם תבשיל חלבי, הבנתי שהתשביל מותר אך האם צריך להגעיל את הסיר?

תשובה
הכף צריכה הגעלה משני צדדיה.
שאלה - 240452
שלום לכבוד הרב
אמש חשתי שלא בטוב. נרדמתי בשעה 21.00 והתעוררתי בשעה 04.00. הצטערתי שלא קראתי ק"ש שעל המיטה, אז קראתי רק פרשה ראשונה וחזרתי לישון. האם היה בזה תועלת כלשהי?

תשובה
כן.
שאלה - 240451
לכבוד הרב
אפשר לקחת חתיכה בגד ולעשות מזה פתילה לחנוכיה כדי שהבן יחזור בתשובה?

תשובה
לא מתעסק בזה ולא מאמין שעוזר.
שאלה - 240450
שלום כבוד הרב
מה מברכים על שמן אתרי טהור ,שמורכב מורד וחוחובה ?

תשובה
מיני בשמים.
שאלה - 240449
לכבוד הרב מוצפי שליט''א
תשובת הרב 'לשם יחוד צמוד'
מחילה מכבודו אבל מקטנותי לא הבנתי האם אפשר לדבר או שמפסיק היחוד?
תודה רבה

תשובה
כתבתי לך, אסור לדבר לאחר לשם יחוד.
שאלה - 240448
אני בסוף חופשת לידה, בת ראשונה, מטפלת לוקחת 2500 שח ואני מרויחה בערך 4500,אני עובדת במשמרות,
האם אני צריכה לעזוב את העבודה שלי להחתים חצי שנה אבטלה ולחפש אחר כך משהו אחר?

תשובה
אם תמצאי אחר, ומה שנוח טמתאים.
שאלה - 240447
לכבוד הרב: ילדתי בת 14 לומדת באולפנה רק בנות, יוצאות לסוג של סמינר ל-3 ימים בעלי לא מוכן שתצא בגלל שלא מסכים שהילדה תישן מחוץ לבית, אני והילדה מאד רוצים שהיא תצא?
תשובה
זו הבעיה החמורה באולפנה לבנות. השם ירחם עלינו.
שאלה - 240446
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כשכותבים בראש ספר "לפ"ק", מהו הראשי תיבות הללו
והאם יש עינין לכתוב באופן שמזכירים פסוקים כדרכו של החיד"א ומרן זצ"ל
אורך ימים לרב! חג שמח!!

תשובה
״לפרט קטן״ . תשפ״ הוא פרט קטן. התשפ״ב הוא לפ״ג, לפרט גדול. עם האלפים או בלעדיהם.
שאלה - 240445
לכבוד עט"ר חס"וש איני מתלונן.
מה שהרב אומר קדוש קדוש קדוש .רשום שכך כתוב בסידור הרש"ש אז לעניותי חשבתי שאולי כך הוא סובר כי בדרך כלל מביאים מזה ראייה לסברתו מחילה על הטעות

תשובה
הוא לא כתב זאת והדברים לא מתחת קולמוסו יצאו, כי יד זרים שלטו בסידור. ומהיום תדע שאם בספריו לא ציין זאת, העורכים כתבו ולא הרב.
היה עליך לנסח את דבריך"כתוב בסידור", ולא הרש"ש כתב.
שאלה - 240444
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שאני מדליקה תנרות אני מממש מתרגשת עד כדי בכי אני רווקה גרה לבד הרב כתב שמתגלים יג מידות של ד

תשובה
העיקר שתפילותייך יתקבלו.
שאלה - 240443
לכבוד הרב הגאון מוצפי!
הרב שלחתי פעמים על איזה ספר הלכות טהרה הרב ממליץ?
לצערי לא ענו!
הרב זה בשביל מתחזקים שלצערנו אין להם יד ורגל בזה ואם אפשר להמליץ על ספר קל שלפחות ילמדו

תשובה
אינני נכנס למחלוקות.
שאלה - 240442
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א
הרב קרה דבר מזעזע!
אלמונים חיללו וצבעו בצבע שחור את קברו של גדול הדור הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל!
ושהיום היה יום ההילולה שלו!

תשובה
אם את הכותל המערבי חיללו הנשים והרפורמים, ואת קברי כ"ד אלץ תלמידי רבי עקיבא החריבו נוסללו כביש ובנו בשקר קבר וכתבו עליו רבי משה חיים לוצאטו שיע"א, וחלא היה ולא נברא, וכל גדולי טבריה לא שמעו על כך.
והללו מצאו גל אבנים לסימן לקברו של רבי עקיבא והחליטו שהוא קבורקת הרמח"ל, וגדולי חכמי טברים הרה הגאו רבי משה קלירעס ז"ל לא הזכירו כלל בטבור הארץ. והרב הגדול רפאל אוחנה המכונה "המלאך רפאל" בספרו טובת מראה לא הזכירו, ושום גדול זה 60 שנה שאלתי את פי גדולי הרבנים ואמרו שמעולם לא היה קבור שם.

וקודם 56 שנה חפרו העיריה המקומית סביב להציב עמודים לאוהל על ציון רבי עקיבא, והגאון רבי יצחק זאב סלובייצ'יק הרב מבריסק גדול הדור שלח אנשים להחריב העמודים, עי נתגלו עצמות כדומן על פני האדמה, והם עצמו תלמידיו של רבי עקיבא, ובאו כל חברי מועצת הרבנות הראשים הבראשות הראשל"צ הגאון הרב יצחק נסים ועמו רבנו ניעקב עדס, ורבנו עובדיה הדאיה, והרב רפאל עבו שיע"א, עם גדולי רבני אשכנ, ואסרו על שיפוץ המקום והשיבו הכל למקומו.

ולאחר פטירתם חדשים מקרוב באו והחריהו וחפרו ושפכו סוללה ועשו כביש על הקברים שם ובנו להם חומות בלי לשאול שום גדול בישראל. אויה לנו שכך עלתה בימינו.
שאלה - 240441
לכבוד מו"ר חג שמח
אומרים תפילת הרש"ש אחרי תיקון חצות בחנוכה?

תשובה
טוב לאמרו.
שאלה - 240440
לרב שלום
ציבור מתפללים שמתפלל באולם ספורט במשך 15 שנה בשבתות וימים טובים בקביעות עם ספר תורה, ובשאר ימות השבוע זה משמש את הבית ספר לספורט, האם נוהגים נכון שאומרים מעין שבע

תשובה
תפילה באולם ספורט, מקום מדור החיצונים. כואב מאוד.
שאלה - 240439
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
שהרב אמר שזה מעורר קטגוריא על האדם!

תשובה
אסור לענות לך מכיוון שאינך מקבל מרות.
שאלה - 240438
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בת 50 האם צריכה לחשוש כל פעם מחדש אחרי תקופה של הפסקה ארוכה בווסת כיצד לנהוג תודה לרב
תשובה
שלשה: הפלגה מספר הימים מהפעם הקודמת. שלשים יום, מהתאריך האחרון. תאריך היום בחודש.
שאלה - 240437
לכבוד הרב היקר שליט"א, האם מותר לקנות סופגניות מחנויות ומאפיות, כי גויים עובדים שם?
תשובה
מחוך לבעיה הבריאותית של אכילת בצק מטוגן וכל הנלווה אליו, כשגוי מטגן או אופה את הסופגניה אין לאוכלם.
גם יש בעיה עם אכילת בצק בלתי אפוי, כי הוא מטמטם את המוח כנזכר בתלמוד. וזה הי טעמם של בני עדות המזרח שהלחם שלנו היה אפוי בפיתה או אשתנור הנאפה כהוגן.
כנזכר במסכת הוריות יג, ב.
"עשרה דברים קשים ללימוד: העובר תחת האפסר [הגמל] וכל שכן תחת גמל [עצמו], והאוכל פת שלא בשל כל צרכו".
שאלה - 240436
לכבוד הרב שלום רב מאיזה גיל חל חיוב ליטול בבוקר את ידיהם של הפעוטות?
וכן מאיזה גיל חייב להקפיד עם ילדים בנטילה לאחר עשיית צרכים?

תשובה
תחילת הכל אין חובה כזאת, רק הנהגה טובה.
מבן שלש שנים יש ליטול ידיהם, ויציאה משירותים רחיצה במי הברז, וגם מבוגרים לא צריכים נטילה.
שאלה - 240435
לכבוד הרב
האם מותר לומר ק"ש, תהילים או אשר יצר בלי כיסוי ראש?איני שמה בלילה כ.ראש בשל קושי רב של בעלי (כמובן בהוראת רב)כמובן לכתחילה משתדלת לסיים הכל עם הכיסויתודה רבה!

תשובה
שאלה - 240423
לכבוד הרב
האם מותר לומר ק"ש, תהילים או אשר יצר בלי כיסוי ראש?
איני שמה בלילה כ.ראש בשל קושי רב של בעלי (כמובן בהוראת רב).
כמובן לכתחילה משתדלת לסיים הכל עם הכיסוי.
תודה רבה!
תשובה
חס ושלום לברך, להזכיר שם שמים, ללמוד, לקרוא תהלים, בגילוי ראש. וזה מאוד מאוד חמור.
שאלה - 240434
מורנו נר"ו
בני אברך נ"י מגיע מחר מביתו (מרחק 3 שעות) למסיבת חנוכה משפחתית.
בשעת הדל"נ, אצלנו ורוצה לשוב לביתו בשעת לילה מאוחרת. האם יוצא בהדלקתי? או שמא רק בשובו לביתו?

תשובה
מדוע אתם יוצאים מהבית בשעת הדלקת הנרות ומפסידים מצוה גדולה כזאת של פעם בשנה, ובה בשעה מאירים י"ג מדות של רחמים. בכל העולמות???
הוא ידליק בביתו כשיגיע, ואינו יוצא ידי חובתו בהדלקה שלכם, כי אינו מתגורר אצלכם.
שאלה - 240433
לכבוד הרב מוצפי שליט"א!
האם ניתן לשנות גזירה אחרי שכבר נגזרה על האדם!

תשובה
הכל ניתן לשנות. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה.
שאלה - 240432
לרב
כאשר אני הולך לישון כ5-10 דקות לפני חצות לילה, האם לומר המפיל בשו"מ הרב אמר לי ששמע ממרן הגר"ע יוסף זצוק"ל לומר בשו"מ אך לאחר מכן ראיתי שהרב אמר למישהו באתר לא לברך בשו"מ

תשובה
אתה מצטט אותי לא נכון, לא היה מדובר בעשר דקות. לא מברכים.
שאלה - 240431
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
מותר לקרוא את פרשת העקידה גם בלילה?
אני יודע שכבודו לא מתעסק עם סגולות אך זו סגולה לפתיחת מזל ולצערי אני מרגיש חסום!
הלכתית מותר לקרוא בלילה?

תשובה
זה חלילה מעורר נגד הקורא קטיגוריא חס ושלום, תיזהר.
שאלה - 240430
לכבוד הרב טיגנתי במחבת בשר וניקיתי אותו היטב עברו 20 שעות ואני רוצה לטגן בו ציפס
וחצילים. האם צריך להמתין 24 שעות ולטגן ציפס כדי שאוכל לאכול אתו חלבי ?
תודה

תשובה
מותר.
שאלה - 240429
הרב האם זה אסור לחלוטין להוריד את הציצית בטרם חלצתי את התפילין במיקרים של בעיה רפואית תודה לאל רק בכדי ללמוד
תשובה
רפואה שלימה.
שאלה - 240428
לרב היקר
הדלקתי חנוכיה ללא ברכה(אני לבד בבית) שמתי כוסית שונה ונמוכה לנר ראשון משאר הכוסיות (השמש גבוה מכולם) נזכרתי לאחר ההדלקה בטעות שעשיתי
האם יצאתי ידי חובה בדיעבד?

תשובה
זה בסדר.
שאלה - 240427
לכבוד הרב שלום רב
האם יש עניין וזה טוב לשמור כסף שמצאתי על הרצפה או שאפשר להשתמש בו?

תשובה
תלמד שלחן ערוך, משועמם.
שאלה - 240426
לשכנים יש כמה תרנגולים ובאים כל יום ומשאירים את צואתם על הדשא הסנטטי ובסמוך לדלת הבית שלנו.
מה מותר לי לעשות כדי למנוע את ההיזק הזה ?
מדובר בצואה גדולה בכמה מקומות כל יום.

תשובה
תתלוננו במועצה המקומית כי הם עוברים על החוק.
שאלה - 240425
איך צריך להתיחס למה שכתוב בספ....ר זה כפירה?
תשובה
תאמר לי, אינך חושש מהעונש חס ושלום??? להיכן אתה מכניס את ראשך??? מה לך ולזה??? במה שמוטל עליך לימוד השלחן ערות תתעסק.
שאלה - 240424
לרה"ג
לאחר הדלקת נרות חנוכה בצאת הכוכבים
האם אפשר לקרוא פרק קיט תהילים ?
לתת צדקה ?
כמובן בחצי שעה של ההדלקה והשאלה מצד זה שזה לכאורה זמן דין אך מאידך אור חנוכה
תודה חנוכה שמח

תשובה
בהחלט לא, ובבקשה אל תמציאו לנו מנהגים שאין להם שחר. דור הפוך ראיתי.
שאלה - 240423
לכבוד הרב
האם מותר לומר ק"ש, תהילים או אשר יצר בלי כיסוי ראש?
איני שמה בלילה כ.ראש בשל קושי רב של בעלי (כמובן בהוראת רב).
כמובן לכתחילה משתדלת לסיים הכל עם הכיסוי.
תודה רבה!

תשובה
חס ושלום לברך, להזכיר שם שמים, ללמוד, לקרוא תהלים, בגילוי ראש. וזה מאוד מאוד חמור.
שאלה - 240422
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רווק אחרי צבא מתגורר עם אמי ואחותי.עבדתי היום עד מאוחר ולכן לא בירכתי שהחיינו היום,אמי הדליקה בבית.האם אני יכול לברך שהחיינו בהדלקה מחר?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 240421
לכבוד עט"ר אם יורשה לי לשאול את מורנו איך הבא"ח ומורנו אביך זצ"ל לא נהגו ככתוב בסידור הרש"ש בעניין חנוכה בציון עמוד רמח אך ורק אם אפשר עוד קצת לימוד על הספקות כי הרי זה הרש"ש
תשובה
מחילה מכבודכם, מגדל הפורח באוויר, אינכם מדייקים ומקפידים לעיין היטב ולומר דברים ברורים כשמש, מורנו הרש"ש זיע"א לא כתב בזה מאומה. ואתה מתלונן על חינם על מצוקי ארץ.
שאלה - 240420
סגרתי ורט עם בחורה חסרת ביטחון ועם קושי בקבלת החלטות. התקשר אלי רב אחד אמר לי שיש הרבה בנות שמתחרטות אחרי החתונה ומתגרשות והוא דואג לי ואמר לי להיפגש איתו לדבר על זה להיפגש?
תשובה
אם היא ניראת לך אישית כבעלת בטחון עצמי, ויודעת להחליט, אל תחשוש.
שאלה - 240419
הרב לימד אותנו להפריש חלה מכל דבר מאפה פירור קטן.קניתי חלות לשבת, לחם פרוס,פיתות,קרקר ושמתי הכל בשקית אחת,האם פירור אחד פוטר כל השקית או שצריך מכל מין ומין?
תשובה
מכל סוג מאפה, תבורכו.
שאלה - 240418
מאז שאמא נפטרה אבא הולך בלי חתונה עם אישה שמורששת אותו ויש לו נכדים אברכים מאוד מתבישים אנו כילדים יכולים להגיד לו שיחליט בנינו לבינה תודה
תשובה
תתייעצו עם עורך דין חרדי.
שאלה - 240417
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום ,כלתי בשבוע 32 להריונה והיום הודיעו לה שהתינוק במצג עכוז ,מה לעשות ?
תודה רבה וישר כח .

תשובה
הכל יסתדר.
שאלה - 240416
לכבוד הרב שלום רב,

אשתי הלכה לברית עד שעה מאוחרת בלילה. א. בנתיים כשאני מחכה לה, האם מותר לי לסעוד, לעשות מלאכה, וכו' ב. האם מותר לאשתי לסעוד סעודת מצווה בברית לפני ההדלקה?

תשובה
חבל שהלכה אצל עמי ארצות ובורים שרק זלילה מענין אותם.
שאלה - 240415
לכבוד הרב שלוםוחנוכה שמח האם מותר להגיד בלילה מזמור לתודה
תשובה
בדרך הודאה כן.
שאלה - 240414
לכבוד הרב מוצפי שליט"א ידוע שאדם הראשון נתן משנותיו 70 שנה לדוד המלך ע"ה.ראיתי בשם האלשיך הקדוש ששלושת האבות נתנו לדוד את שנותיו.איך אפשר להבין? יישר כח לרב שליט"א.
תשובה
הם דברי הזוהר הקדוש, ובנשמות הכל אחד.
שאלה - 240413
שלום כבוד הרב, אני עובדת במשרה המחייבת מס שעות מסוים.לפעמים בסוף החודש ישנן פחות שעות מהדרוש (העבודה נעשית בשלמותה) וחשב השכר מבקש להוסיף את השעות החסרות. האם נחשב גזל?
תשובה
מותר כי אלו הכללים.
שאלה - 240412
ברשות הרב
חבר שנפטר השאיר לי הוראות לגבי המצבה, לפני הפטירה בנו הסכים לבקשה, היום הבן מתעקש שהקבורה תיהיה בקבר זוגי ועם אביו תקבר בזמנה אימו, גרושתו של חברי. מה עלי לעשות?

תשובה
לא לשנות רצון הנפטר.
שאלה - 240411
לכבוד הרב שלום רב
חנוכה שמח
האם בימי חנוכה אומרים גם תיקון לאה?

תשובה
אומרים, תזכו למצוות.
שאלה - 240410
לכבוד הרב שלום רב
יש בגמרא תפילה כזו: 'הנני רוצה ללמוד כדי שיביאנו התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם יחוד קבה ושכינתיה' האם מותר להפסיק בדיבור
תודה

תשובה
לשם יחוד צמוד.
שאלה - 240409
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אין חובה להתפלל ערבית לפניי הדלקת נרות חנוכה?
כי תדיר ושאינו תדיר תדיר!
וקריאת שמע של ערבית זה יום יום השאלה האם לקרוא לפחות ק. שמע לפניי ההדלקה?

תשובה
עיין בתשובות.
שאלה - 240408
לכבוד מו"ר חג שמח
קראו לי למנחה במקום מסוים, לא ידעתי מתי הם מתחילים לכן כבר בדרך לשם התחלתי קורבנות (גם לשם ייחוד) ושהגעתי ראיתי שנשאר זמן ואמרתי פתח אליהו
עשיתי בסדר?

תשובה
תתפלל מוקדם במקום קבוע.
שאלה - 240407
לכבוד הרהג שליטא
הדלקנו ב"ה נר חנוכה בדיעבד ראינו שאין הפרש 2 ס''מ בין כוס לכוס שבחנוכיה החנוכיה כשרה?

תשובה
זה בסדר.
שאלה - 240406
לכבוד הרב,
שמעתי את הרב בשע' שאומר שנה ראשונה לפטירה דנים את האדם כל יום בשנה על כל מה שעשה באותו תא' מאז שנולד
האם יש מצב שאדם מסיים עונשו ונכנס לגן עדן לפני תום השנה?
תודה לרב

תשובה
אדם רגיל לא.
שאלה - 240405
שלום לכבוד הרב
האם כשיש ילדים קטנים בבית אפשר להדליק מעל 10 טפחים כדי למנוע "תקלות"? האם מפסידים משהו מההידור?

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 240404
לכבוד הרב
יש לנו בחנוכה ערב נשים ונערות חיזוק בבית הכנסת מידי שנה .לא קשור לארגון
הערב מאוד מחזק יראת שמים עם הדלקת נרות סיפור נס .
האם מותר ללכת בעזרת גברים . עזרת נשים קטנה.

תשובה
תקיימו במתנ״ס.
שאלה - 240403
לכבוד הרב שליט"א
א.האם מותר בחנוכה לפי הקבלה לומר תהילים בלילה לפני חצות ליד הנרות?
ב. בחור ישיבה ספרדי צריך להשתתף בפרוטה להדלקת הנרות עם חבר או לסמוך על אביו?
תודה!

תשובה
א, אסור. ב, אינו צריך.
שאלה - 240402
לכבוד הרב
אנחנו גרים ביחידת דיור במרתף.
האם עדיף להדליק בתוך הבית במטבח או מחוץ לדלת מול המזוזה? בשני המקרים זה לא יפנה לרשות הרבים

תשובה
בתוך הבית.
שאלה - 240401
לכבוד הרב
שמחים לשמח ששכחנו להשתתף בהוראת קבע של הרב.
בנוסף העברנו סכום של 1000 לנושא שהיינו זקוקים לישועה ונושענו נבקש מהרב לתת לזקוקים לכסף לזכות הרשש

תשובה
תזכו למצוות וכמוכם ירבו בישראל.
שאלה - 240400
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר ללמוד מקרא בלילות של חנוכה?

תשובה
לא, ככל שאר לילות החול.
שאלה - 240399
האם כוונות פשוטות כמו שיש בספריו ובסידוריו של הרב
מותר לכל אדם לכון? האם חייב להיות טהור מקרי? טהור במחשבה?
מה דעת מור אביך בענין?והאם הרב כתב בנושא זה בספריו?
תודה

תשובה
בהחלט כן. וכפי שתב רבנו הבן איש חי זיע"א.
שאלה - 240398
שלחתי בהודעה היום את שמי לפדיון נפש, בגלל שהכל חסום לי בחיים כבר שנים. מתי פדיון הנפש יתבצע? האם אתה נוהג לעשות זאת הצורה המסורתית עם הברכה על המטבעות ותפילה אישית לפי השם?
תשובה
אסור לומר הכל חסום, חס ושלום.
שאלה - 240397
העברנו סך בלנ"ד נעביר כל חודש למטרת קדיש למי שאין מי שיגיד עליהם.חנוכה שמח לרב האהוב שלנו ושנזכה ביחד עם הרב לגאולה הקרובה בקרוב.
תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 240396
לכבוד הרב שלום רב
באחד מהתוכניות ברדיו יום שישי, כבודו אמר אם אני לא טועה שבשבת לא צריך להגביע את הלחמים בזמן ברכה על המוציא. האם זה נכון ומה המקור בבקשה. תודה .

תשובה
כן מגביהים.
שאלה - 240395
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש עניין ללכת עים בגדי שבת בזמן הדלקת נרות חנוכה וגם בכל ימי החנוכה תודה לכבוד הרב חג חנוכה שמח

תשובה
בגדי שבת מיוחדים לשבת קודש.
שאלה - 240394
שלום לכבוד הרב

שאלה הלכתית.מה מועיל כיסוי לחנוכיה אם בשעת ההדלקה היא יכולה להתכבות מהרוח הרי שעת ההדלקה קובעת גם למי שמדליק בבית? ואם לא תעמוד ברוח לא יוצא ידי חובה!

תשובה
לכן אני לא מניח החנוכיה בחוץ.
שאלה - 240393
הרב שלום. ילמדנו רבנו אם מר''ה עד ר''ה קצוב לאדם כמה כסף יהיה לו האם צריך בכל זאת לקנות מוצרים מאנשי שלומנו? מה יועיל הקניה שלי? הרי כבר נקבע לו כמה כסף הוא ייקבל?
תשובה
גם כשנגזר, חובת ההשתדלות יכולה להעשיר ולהצליח.
שאלה - 240392
האם יש בישיבה אברכים שאומרים קדיש על אנשים שאין מי שיגיד עליהם? חשבנו להעביר סכום חודשי למטרה זו לנשמות שאין מי שיגיד עליהם.
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 240391
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הבנתי שיש ענין שאישה תסדר את נרות החנוכהבשביל בנים צדיקיםהאם זה נכון?בעלי רוצה הוא לסדר את הנרות האם להניח לו?

תשובה
אני לא הבנתי כך.
שאלה - 240390
לכבוד הרב שלום רב האם מותר להכין מנה חמה בשבת:פירה,ספגטי.והאם זה נכון שעל שום וחציל ובצל לא מבושלים מברכים שהכל נהיה בדברו.
תשובה
יש חלקים שלא ראויים לאכילה ובשבת אתה גורם להם להתבשל.
שאלה - 240389
שלום רב
הרב לא מתעסק בסגולות סליחה מכבודו למה יש כן מקובלים שמתעסקים בסגולות זה המצאה וזהו זה או שיש בזה כן אמת

תשובה
מה זה עסק שלי?
שאלה - 240388
שלום רב
אך בעל מגיע להרביץ לאשתו אך אפשר לזהות אלימות אצל בן אדם לפני חתונה

תשובה
אם יש בו תורה מידות ודרך ארץ.
שאלה - 240387
שלום רב
אין הצעות בשידוכים שוקלת להרים ידיים ולהשלים עם מצבי.

תשובה
החיים כל כך יפים שפשוט חבל להרוס אותם לפי מצבי רוח.
שאלה - 240386
לכבוד הרב
מארגנים חתונה והאבא של הכלה יותר מידי מתערב ומשתלט בדרכים של תחבולה כדי להשיג את מבוקשו הוא מושך לכיוון מודרני יותר והחתן יותר בן תורה. מה לעשות?

תשובה
לא מתחשבים בו ובדעתו.
שאלה - 240385
לכבוד הרב שלום רב
אימי מקללת אותי בתמנית וצועקת ועושה לי צער אני מגיבה לפעמים בכעס
מה לעשות איתה אין לי ברכה

תשובה
אל תתחככי בה ואל תתקשרי אליה.
שאלה - 240384
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרבה שמעתי שאומרים למי אתה מחכה למשיח וגם אני פלטתי זאת האם יש בכך זלזול באמונה במשיח אך לתקן

תשובה
הגאון רבנו יוסף חיים זיע"א כתב שאסור לומר כן כי מרחיק את הגאולה חלילה.
שאלה - 240383
נפגשתי עם בחור שהלך לרב שנחשב מקובל עם קהילה סיפר לרב עלינו ואמר לו את השמות אמר שאינני הזיווג שלו אני וגם הבחור בצער רב שאלה האם חייבים ללכת עפ מה שהרב אמר וזה נחשב לדעת תורה?
תשובה
הבחור שלך חסר דעת הוא.
שאלה - 240382
לכבוד הרב בן ציון שלום רב
היום יש תופעה של רכבים פרטיים שמסיעים נוסעים בשכר.
יש לציין שאין ביטוח לרכב שמסיע נוסעים בשכר רק למוניות
האם מותר לנסוע ברכב כזה,״דרייבר״?

תשובה
פשע גמור הוא והפקרת חיים של אנשים.
שאלה - 240381
לכבוד מו"ר נר"ו.
בכניסה לבית יש פרוזדור צר באורך מטר, ולא ניתן להדליק שם אלא רק בסופו. האם נדליק בסוף הפרוזדור ועדיין ייקרא "סמוך לפתח"? או להדליק בחלון?

תשובה
בתוך הבית מבפנים מול המזוזה.
שאלה - 240380
שלום לכבוד הרב
מוזמנים להדלקת נ"ח למשפחה. יוצאים מהבית בצהריים וחוזרים בחצות. האם יוצאים (לדי) ידי חובה אצל המשפחה או שחוזרים בחצות לילה להדליק בבית?

תשובה
אני לא מבין את הנוהל המשונה הזה, כל החגיגות לכבוד הדלקת הנרות. תדליקו בזמן בבית, ואחר כך תתאספו כולכם.
שאלה - 240379
שלום לכבוד הרב
אני ובעלי התחסנו שלוש פעמים , ילדינו בגלאים 5 עד 11 האם לחסן אותם בחיסון ילדים נגד קורונה?

תשובה
בהחלט מיד. נרדמתם?
שאלה - 240378
לכבוד הרב,
גבר אשר היה נשוי אזרחי עם אשה לא יהודיה והביא ילדים. אחרי שנים התגרש והתחתן שוב עם יהודיה. האם יש פסול בזה שילדיו היו תחת החופה? תודה

תשובה
ה"ילדים" הללו אינם בניו, כי הם גויים גמורים.
שאלה - 240377
1. האם חובה להדליק דווקא לצד דלת הכניסה לבית, או כל דלת שהיא?
2. אין מקום ליד דלת הכניסה. ניתן להדליק כך שהחנוכייה אינה לצד הדלת אלא ממול המזוזה, וכך המדליק נמצא בין השתיים?

תשובה
אם יש מקום כלשהו ממול המזוזה תדליק שם, ואם אין, כל מקום שנראה לבני המשפחה תדליק שם.
שאלה - 240376
לכבוד מורנו הרב שליט"א, האם היום אומרים את נבואת חגי הנביא? והיכן אמצא אותה? מחילה.
תשובה
חגי פרק ב
(כ) וַיְהִי דְבַר יְקֹוָק שֵׁנִית אֶל חַגַּי בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה לַחֹדֶשׁ לֵאמֹר:
(כא) אֱמֹר אֶל זְרֻבָּבֶל פַּחַת יְהוּדָה לֵאמֹר אֲנִי מַרְעִישׁ אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ:
(כב) וְהָפַכְתִּי כִּסֵּא מַמְלָכוֹת וְהִשְׁמַדְתִּי חֹזֶק מַמְלְכוֹת הַגּוֹיִם וְהָפַכְתִּי מֶרְכָּבָה וְרֹכְבֶיהָ וְיָרְדוּ סוּסִים וְרֹכְבֵיהֶם אִישׁ בְּחֶרֶב אָחִיו:
(כג) בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם יְקֹוָק צְבָאוֹת אֶקָּחֲךָ זְרֻבָּבֶל בֶּן שְׁאַלְתִּיאֵל עַבְדִּי נְאֻם יְקֹוָק וְשַׂמְתִּיךָ כַּחוֹתָם כִּי בְךָ בָחַרְתִּי נְאֻם יְקֹוָק צְבָאוֹת:
שאלה - 240375
בעז"ה בקרוב תיוולד בת, ב"ה בחרנו שם מהתנ"ך. בעלי אינו דתי, אמש ביקש אם אסכים להוסיף שם שני (לא דתי) ע"ש סבתו, וישתדל לקרוא בשניהם. אומר שרוצה לשמח אביו. האם כדאי להסכים?
תשובה
השם ישמור ויציל.
שאלה - 240374
לכבוד הרב אם אפשר דוגמא לברכה שאינה צריכה? מחילה ותודה.
תשובה
עיין בן איש חי פינחס י"ח שכתב גבי מי שאכל לדוגמא הקרקר ואורז, ובסיום מברך תחילה נפשות ואחריה על המחיה, שאסור לעשות כן.
ובילקוט יוסף ח"ג עמוד צ"ו כתב מי שיצא מהשירותים ורוצה ליטול ידיו לאכילת פת, אסור לו לרחוץ ידיו ולברך אשר יצר, ואחר כך לגעת במקומות המכוסים וליטול שנית ולברך על נטילת ידים, משום ברכה שאינה צריכה.
ועיין בשו"ת יחוה דעת חלק ו סימן כ"ו.
שאלה - 240373
לכבוד הרב שלום.עוסקת השידוכים לאחרונה רוצים לראות תמונה כי נפגשים המון ולא נראה להם. האם לאפשר להם לפני פגישה? אני לא בעד עדיף שיסעו ויפגשו. אומרים שיש הסכמה מרב מסויים
תשובה
הם לא יראי שמים, מחפשים נשים לא צנועות, ואסור לנו לתת יד לחטאים ולרשעים. ומי שמסייע בעדם לא יינקה מדינה של גהינם.
שאלה - 240372
לכבוד הרה"ג שליט"א מהי ברכה שאינה לצורך והאם מתקיים בה ברכה לבטלה?
תשובה
עיין בתלמוד ברכות א
"ואמר רב ואיתימא ריש לקיש, ואמרי לה רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו, כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא".
שאלה - 240371
לכבוד הרב אני בחור בן 21 חצי לומד וחצי עובד... ברצוני להתחתן בקרוב ועל כן אני עובד כדי להשלים את חובותיי... הייתי רוצה לדעת אם אני צריך לתת מעשרות ואם כן אז למי לתת. תודה.
תשובה
אתה פטור, כי עליך לחסוך לחתונה.
שאלה - 240370
לכ' אור ענינו ולכל צוות האתר הקדוש
אתם המנורה שלנו האורים ותומים של הדור שהשם יתברך יתן לכם מטל השמיים ותזכו להאיר את העולם מתורת רבנו המנורה הטהורה נזכה לבניין ירושלים

תשובה
תודה תודה ותודה לבורא העולם וגם לכם.
שאלה - 240369
כבוד קודש אנו סועדים אצל חמותי בליל שישי ושבים הביתה לאחר הסעודה,האם אני צריכה להדליק נרות שבת ללא ברכה או להדליק אצלה ללא ברכה?תודה רבה לרב על השות בימי שישי שמעלים טוב
תשובה
"ליל שישי"??? אצל הגויים, ליהודים ליל שבת. במקום שאתם לנים את מדליקה בברכה.
שאלה - 240368
לכבוד הרב
שלום רב יש פעמים שאני דואג ולא יודע על מה.מה עליי לעשות כדי שלא יחזור.

תשובה
תקבל טיפול.
שאלה - 240367
לכבוד הרב שלום רב,
האם נהגו החסידים ואנשי מעשה לקיים עצת החסד לאברהם בעניין הסימנים שנתן יעקב לרחל טרם? אם כן, איך זה מסתדר לגבי טומאת הרגלים וכו'? תודה

תשובה
לא כאן המקום לדון בכך.
שאלה - 240366
חברים הגיע אלינו מחו"ל לארץ,סיפרה חברתי שהם משתייכים לקהילה במקום מגוריהם ומבצעים
תשובה
טומאה רצוצה, מגעיל, דוחה ומזעזע. הם לא בכלל ישראל.
שאלה - 240365
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ש"ץ בשחרחת אינו אומר את המילה כהנים ואחד מנציבור אומר כהניםהשץ מקרה את הכהנים.כשנשאל לכך אמר יש הרבה מנהגים ביהדות כך אני נוהג
האם יכול לשמש ש"ץ ?

תשובה
השאלה אם בקי בהלכה ואם הוא מאמין.
שאלה - 240364
שלום, אברך +4 מתגורר בשכונה ליד חמותו וגיסתו שהם עם איפון וטלויזיה בביתם, לעבור דירה? יש השפעה רעה על הילדים
תשובה
לעבור במהירות הבזק.
שאלה - 240363
לכבוד הרב שלום רב,
האם הרב יכול להמליץ על סופר סת"ם ירא שמיים בעיר ירושלים, אני רוצה לבדוק את המזוזות בבית.
תודה

תשובה
לא מתעסק בכך, תודה.
שאלה - 240362
שלום כבוד הרב מחילה
השם של אישתי הוא מחול, רב אמר לי שצריך להוסיף או להחליף שם
והיא לא רוצה להחליף את השם , אולי רק להוסיף
מה הרב ממליץ ?
תודה רבה כבוד הרב

תשובה
תודה.
שאלה - 240361
לכבוד הרב
שליטא אני גר ביחידת דיור צמוד לבית של אימי אבל כניסות נפרדות ואני לא סמוך על שולחנה אוכל יושן וכו בבית שלי ולא אצלה וגם משלם לה האם אני צריך להדליק ביחידה שלי בברכה?

תשובה
אתה צריך להדליק לעצמך.
שאלה - 240360
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר לכבד אדם סגי נהור בהדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת כאשר הוא מבקש זאת...?

תשובה
מעיקר ההלכה יש מחלוקת בין הגאון מהרש"ל שכתב כי הוא חייב בהדלקת נרות חנוכה, לבין הגאון היעב"ץ שכתב שהוא פטור.
ויש לחלק בין נרות ההבדלה שצריך ליהנות ולא מברך, לבין נרות חנוכה שהם משום פירסומי ניסא שיש חובה על כולם כולל סומא.
להלכה פסקו הרב בן איש חי וישב ט"ו, שלא יברך. ומרן היביע אומר בתשובה כתב שמדליק כשהוא לבדו בבית, אך לכתחילה יתן לאדם אחר להדליק ולברך, וטוב להסביר לו שיש חשש בברכות. ואם הוא מאוד מבקש ויש חשש שייפגע אפשר להקל לתת לו לברך. ולסמוך על דעת מהרש"ל זיע"א.
שאלה - 240359
לכבוד הרב
כשאומרים מזמור "יושב בסתר" לאחר הדלקת נרות חנוכה. האם כופלים פסוק "אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי" כמו במוצאי שבת?
תודה רבה

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 240358
שלום לכבוד הרב
לאחרונה ראיתי שחלק מנבואות חגי הנביא נאמרו בעשרים וארבע לחודש התשיעי, דהיינו כ"ד כסליו הוא ערב חנוכה. האם יש טעם לדבר או קשר בין הדברים? הרי שפעל בבית שני

תשובה
עיין בן איש חי.
שאלה - 240357
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,אני ואשתי התווכחנו אתמול ומתוך כעס משכתי לה בשעיר בחוזקה,ואני בוכה על זה אין סוף,כי זה לא אני ואין לי מושג איך זה קרה,איך אתקן?
תשובה
תן 100 שקל לצדקה.
שאלה - 240356
לרב אהוב נפשינו, הוזמנו למשפחת אשתי להדלקת נרות, מעוניינים להדליק בביתנו ואז ללכת אליהם, הוזמנו לחמש וחצי,יאמר לנו רבינו כמה זמן יש לשהות לאחר ההדלקה לפני שנצא?
תשובה
בבית תדליקו ב שעה 5 ותלכו אליהם בשש.
שאלה - 240355
לכבוד הרב
כל שני וחמישי עושים חיסונים מבלבלים תמוח תיכף מגיע זן אחר אף אחד לא יכול על ד רק משיח

תשובה
צריכים זהירות מהמגיפה.
שאלה - 240354
לכבוד הרב
בבית קרקע עם חלון לרחוב היכן מדליק נר חנוכה בחלון או בפתח החצר עם הרחוב?

תשובה
לא מדליקים ברחוב.
שאלה - 240353
שלום לכבוד הרב האם אישה שעובדת בתוך הבית בצניעות מפרנסת אברך ותינוקות של בית רבנן וזה לא קל לה רוצה לעזוב ואומרת שה" איתן ממקום אחר האם זה ביטחון בה" או לברוח מהישתדלות תודה
תשובה
תחפש עבודה אחרת.
שאלה - 240352
לכבוד הרב שליט''א
כשהולכים לבית העלמין ביארצייט האם עדיף לקרא מסכת מקוואות אע''פ שלא מבינים כ''כ או עדיף ללמוד משניות שמבינים יותר
יורינו מורינו ושכמ''ה

תשובה
כדאי ללמוד בבית תחילה עם פירוש ולהבין ולנשנן, ואחר כך בבית עלמין.
שאלה - 240351
לכבוד הרב שלום רב האם כדאי ללמוד בספר של הגאון רבי יואל מסאטמאר .ספר ויואל משה ?
תשובה
תלמד שלחן ערוך.
שאלה - 240350
שלום לכבוד הרב
בשעה טובה נולדה לנו בת ורצינו לדעת האם אפשר לקרוא לה ב2 שמות למרות כשהיא תגדל נקרא לה בשם 1 ולא תמיד ב2 השמות?
תודה רבה

תשובה
תודה לכם. הספרדים מעולם לא קראו שתי שמות.
שאלה - 240349
לכבוד הרב שלום רב,
ראיתי תשובת הרב לשואל על מפגש משפחתי שהיא מארגנת בשנת אבל. אצלנו מצב דומה עם אמא שלי, אך חושש שלא תקבל את הדברים. להראות לה תשובת הרב או מוטב יהיו שוגגים?

תשובה
אנחנו מתדרדרים במהירות ועוזבים חלילה את התורה, ההלכה, המנהגים, והדרך הנכונה. הכל בא ממירוץ עם הבילוי והחגיגות ותחרות מי יודע ליהנות יותר, ומי מארגן ערב מיוחד לכל המשפחה, ולא מיראת שמים.
סליחה אם אומר רדיפת כבוד והנאות טפשיות.
שאלה - 240348
שלום כבודו,
אשכן מרעיש עם מוסיקה בשבת מאוחר בלילה, האם מותר להעיר לו או לשתוק?לכולל אברכים שיחולק בין כולם(בעיר מגוריי) או לאברך שאני מכיר שגר מחוץ לעיר?

תשובה
א, אל תעיר לו. ב, רק אברך עני אמיתי בן עירך.
שאלה - 240347
שלום לכבוד הרב שותפות שגרות בדירה אחת איך ינהגו בהדלקת נרות. כל אחת תדליק או מספיק חנוכיה אחת בבית?
תשובה
שאלה - 240330
שלום לכבוד הרב בנות שותפות שגרות בחד בדירה, איך ינהגו לגבי הדלקת נרות? האם כל אחת צריכה להדליק או מספיק חנוכיה אחת בבית?
תשובה
אחת מדליקה בשביל כולן.
שאלה - 240346
לכבוד הרב
לי ולאשתי ישנו ויכוח כל שבת בעניין עונג שבת אני רוצה 2 בקבוקי מיץ לכל השבת והיא רוצה רק 1 בטענה שזה לא בריא וזה לא נקרא עונג שבת
אשמח לדעת מה נכון לעשות
תודה רבה

תשובה
תשתה מים ולא "מיצים" מתועשים.
שאלה - 240345
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אמור להיכנס לבית חדש ועדין המזוזות שהזמנתי מסופר סתם לא מוכנות...מה לעשות?

תשובה
תשאיל מזוזות לבינתיים. היית צריך לתאם השגת מזוזות תוך כדי הרכישה של הבית.
שאלה - 240344
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. הרב כותב להדליק בפנים, אפשר סיכום קצר דעת הפוסקים שיש להניח הנרות בטפח הסמוך לפתח?
תשובה
מקורו בתלמוד שבת כ"ב, א.
מדרש שכל טוב בשלח פרק ט"ז.
שאילתות דרב אחאי וישלח כ"ו.
רבנו חננאל שבת כ"ב, א.
הרי"ף שבת ט, ב. בעמודי הספר.
הרמב"ם חנוכה פרק ד, הלכה ז.
הרא"ש שבת פרק ב, סימן ה.
מרדכי שבת רמז רס"ו.
מחזור ויטרי סימן רל"ו.
סמ"ג עשה דרבנן ה.
סמ"ק מצוה ר"פ.
רבנו פרחיה מפרש הרי"ף שבת.
ספר המנהיג עמוד תק"ל.
ראבי"ה חלק ג, סימן תתמ"ג.
שבולי הלקט סימן קפ"ה.
רבי דוד אבודרהם חנוכה.
שו"ת מהרש"ל סימן פ"ה.
מטה משה סימן תתקע"ט.
השל"ה תמיד נר מצוה ד.
לבוש תרע"א, ז.
פרי חדש, שם.
ברכי יוסף להחיד"א שם.
טורי זהב תרע"ו, ו.
הגר"א מווילנא ז"ל תרע"ו, ה.
הגהות מהריק"ש.
חיי אדם חלק ב כלל קנ"ד, י"ג.
ערוך השלחן תרע"א, כ"ג.

שלחן ערוך תרע"א, ז.

רבנו האר"י ז"ל בשער הכוונות דק"ח ע"ג.
שאלה - 240343
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מי שבגלל עבודתו מתפלל כל יום במניין פועלים מתחילים 04:55 מסיימים 05:55 האם כדאי לומר את ההלל מאוחר יותר לאחר התפילה?
כי למעשה זמנו של ההלל מנץ החמה?

תשובה
אסור לדחות את אמירת ההלל.
שאלה - 240342
שלום לכבוד שליטא הי"ו
מה הסוד לשמירת העיניים?

תשובה
עיין יסוד ציון, תודה.
שאלה - 240341
לרב היקר
האם אני יכולה וזה בסדר שאשמע הדלקת נרות אצל דודי או בעבודה? הורי לא יהיו בבית 3 ימים ואהיה לבד בבית
שאלתי את אמא איפה החנוכיה של הבית טוענת שלא יודעת אין עם מי לדבר

תשובה
בכל מצב להדליק בבית צריך. אם יש אדם נוסף מברכים, אדם בודד מדליק בלי ברכה.
שאלה - 240340
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני נוהגת בשל כל השנה להתפלל ערבית בזמן רבינו תם איך אני אנהג בחנוכה האם יכולה להתפלל ערבית בזמן רבינו תם אחרי הדלקת נרות חנוכה
תודה כבוד הרב

תשובה
לא מדברים על תפילת ערבית, להדליק נרות חנוכה לא יאוחר מהשעה 17.00.
שאלה - 240339
לכבוד הרב היקר,לעורך ולכל אחינו היהודים.בבקשה בזמן הדלקת נרות חנוכה תתפללו על לומדי התורה ועל כל עם ישראל הדבק בהשם,שתיפל ממשלת זדון וכל שונאי ישראל .בואו נתחזק בבקשה.
תשובה
חזקו ואמצו והעיקר ללמוד תורה.
שאלה - 240338
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב,אני גר בדירה בקומה 6 עם שני כניסות לבית,אחת מהמעלית ואחת מהמדרגות,ויש גם מרפסת ,אבל אין דיירים מולה,איפה להדליק את החנוכה?
תשובה
בתוך הבית.
שאלה - 240337
לכבוד הרב שלום רב
מצאתי כסף על הרצפה האם סגולה לשמור אותו או אפשר להשתמש בו?

תשובה
לא מתעסק בסגולות.
שאלה - 240336
שלום לכבוד הרב
האם מותר להעלות לתורה או להגבהת הספר בשבת איש ביטחון עם טלפון בכיס?

תשובה
אין תשובה גורפת הענינים אלו.
שאלה - 240335
לכבוד הרב שלום בתוך הבית אם אני עם הפנים מול הדלת היכן להניח את החנוכיה שמאל או ימין
תשובה
מימין שהוא בצד הנגדי למזוזה ואתה במרכז עם טלית קטן עליך.