ליחצו לשליחת שאלה לרב
באר שבע
בית הכנסת חסד לאברהם
רחוב בר ניסן 2 נווה זאב
יום ג' ב' אלול 10/08/21 למניינם בשעה 20:30

שיעורים הבאים בימי שלישי 
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


כ"ז/אב תשפ"א

              

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 163190
לכבוד הרב מוצפי, שמענו מכת"ר בשלשת השיעורים האחרונים עצות נפלאות לחודש אלול, אפשר אם לא קשה תזכורת קצרה?
תשובה
עצות ליום הדין.
כולנו קיבלנו הזמנה לדין ביום ראש השנה בעוד כחודש. מה עושים? איך יוצאים פטורים? בעיות כלכליות, משפחתיות, זרע של קיימא, חינוך הילדים, זיווג, מציאת עבודה, בעיות בטחוניות, מלחמה חלילה, תאונות דרכים חלילה, בעיות בריאות פתאומיות חלילה. בואו נשב יחד ונחפש עצות.

א, יעשה חשבון נפש חצי שעה ביממה לבדוק, סדר התפלות, הכוונה בהם, שתיקה בבית הכנסת, זהירות בברכות לבטלה, ענית אמנים, חינוך הילדים במוסדות תורה, צניעות האשה והבנות,
ב, לא להוציא מפיו מילת גנאי, לא קללה, לא לשון הרע, לא שקר, לא דיבורים בבית הכנסת, לא דברי חול בשבת.
ג, לא יסתכל בפני רשע, מחלל שבת, פרוץ בעריות, גזלן וכדומה. כולל תמונות ודיוקנאות על השטרות, להתרחק מאייפונים, עיתונים כולל "חרדים".
ד, לא להאזין ל"תכניות רדיו", יש שם ליצנות, שריפת זמן, החלשת האמונה, יש גם תכניות עם כפירה, שירה קלוקלת, זמרים רשעים, שבשביל רייטינג שורפים נשמות קדושות של עם ישראל, שדרנים ליצנים, קשקשנים, בדיחות זולות, השוק במיטבו.
ה, שמירת זמני התפלה, קריאת שמע בזמן שחרית וערבית, מנחה חצי שעה קודם השקיעה, להתפלל במקום קבוע כמה שאפשר, לעצום עיניים בעמידה, לכווין בתפלה.
ו, לכבד את השבת, בגדים מיוחדים, אוכל מיוחד רק לשבת, מפות יפות, לחם משובח, שמחה בלב ומאור פנים, תפלות וסעודות בזמן, וללמוד הלכות שבת.
ז, ביטול תורה, העבירה החמורה ביותר, שיחות בטילות, בסלולרי, בקרן הרחוב, בחצר בית הכנסת, בטלה בבית, הקדוש ברוך הוא מצטער ובגמרא אמרו בוכה.
ח, בדיקת מזוזות, תפילין, כשרות הספר תורה לקריאה.
ט, בדיקת המעקה, מרפסות, מדרגות. סורגים בחלונות, סולם רעוע, חפצים מסוכנים, חומרים כימיים בבית ללא בטיחות.
י, רכב לא תקין, נסיעה בזהירות, אביזרי בטיחות יעילים, ציות לכללי התנועה, לאותת כשפונים, כשעוצרים, חניה כפולה גזל, רכב מעשן, מנוע רועש, חסימת מעבר, חניה על מדרכה וגרימת סכנה לילדים, זקנים ונכים.
יא, השלכת פסולת ברחוב, בחצר, גרימת זיהום. החלקה ותקלה לעוברים ושבים, עובר על שמירת קדושת ארץ ישראל, ובירושלים עיר הקודש העוון כפול.
יב, כשרות המזון. בשר חלק, עוף מהודר, מזון מעושר, הרבה יותר חמור ממעשר כספים, כי חייב לא עלינו מיתה בידי שמים, להפריש פירור חלה מכל
מין מאפה, כי לצערינו יש זילזול נורא בנושא. שלא יהיה חשש גזל במאכלו, זהירות מתולעים בפירות ובירקות.


ועשה טוב.
א, לסיים נביאים וכתובים, תרי"ג מצוות, תיקוני הזוהר עד יום הכיפורים, תהלים, לומר סליחות עם דמעות ותחנונים.
ב, כתב הרב יסוד ושורש העבודה. ללמוד תרי"ג מצוות. ייחשב כאילו קיימם, וגם יזכיר לעצמו מה לתקן.
ג, לימוד מוסר. כל יום חצי שעה, ראשית חכמה, שערי תשובה, שבט מוסר, אפילו הוא גדול בישראל.
ד, להתפלל על עם ישראל. להוריד דמעות על העניים, החולים, עקרות, בנים ובנות רווקים, על הנוער הנושר, על חילול השבת, על חילול הכותל המערבי
נפש האומה, על מופעי תועבה בחוצות ערי ארץ הקודש ובעיר ירושלים בעיקר, על הפריצות ברחובות, על בעיות גזל מרמה, מחלוקות ושנאת חינם, על הקנאה וחוסר דרך ארץ.
ה, תיקון חצות. כל חצות לילה ולפחות יתחיל בליל שני וחמישי, ויבכה על בית השם שנשרף, על ירושלים החריבה והבזויה בבתי עבודה זרה, על הריגת עשרה הרוגי מלכות במיתות משונות, על טבח ביהודים בכל הדורות, על חינוך הילדים, על שלום בית, פקידת עקרות, על צאצאיו שילכו בדרך השם יתברך.

ה, הלומד תורה בלילה. הופך מידת הדין לרחמים. מכניע את השטן, מכניע אומות העולם והמחבלים, זוכה שיזכור לימודו, נקרא בן קרוב להשם יתברך, חוט של חסד עליו כל היום, זוכה לבנים תלמידי חכמים, מלאכים מיוחדים שומרים עליו,"זוכה שהוא שולט על כל הגזירות" [זוהר הקדוש אחרי מות].
ו, הגורמים למחילת עוונותינו. שומע דרשה מפי החכם, עונה יהא שמיה רבא מברך בכוונה, שירת הים בכוונה, מקבל היסורים באהבה, נזהר בקריאת פרשת "את קרבני לחמי" שחרית ומנחה. לומד תורה לשמה לא לעילוי נשמת או לרפואת, אומר תיקון חצות, אומר בשחרית "אדון עולם", ירוץ לבית הכנסת ולשיעור תורה.

מאחל לכולנו לקיים כל זה, נכתב ונחתם בספר חיים טובים, שנה טובה ומבורכת, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. מתפלל תמיד לשלומכם, בן ציון.
שאלה - 231244
לכבוד מורי ורבי שליט"א, קראתי עתה תיקון חצות ופרצתי בבכי מר לאחר ששמעתי הלילה את השיעור של הרב מדבר על חבלי משיח וצער השכינה, ולא יכולתי לסבול ובכיתי ואין מנחם.
הרב, עד מתי נבכה ונספיד על החורבן?

תשובה
התנחם ידידי התנחם, שומע תפילה קיבל את צעקתך, גם במרום הוא יושב ובוכה ושואג כארי על החורבן, על חילול שם שמים בין האומות, ועל גלות ישראל, על האלמנות והיתומים, על ההורים השכולים, על האסונות הפוקדות אותנו חדשים לבקרים, על הגזירות האיומות על היהדות על ידי ממשלת הזדון ההורסת ונלחמת בכל הקדוש, ומי יודע אם לא היא מנהלת עתה בפועל את מלחמת גוג ומגוג, כפי שתתבונן באמירת "עלינו לשבח" שנאמרה ברוח הקודש על ידי יהושע בן נון ועם ישראל.

על ימי "בין הזמנים" שאינם כתובים בשום מקום בשלחן ערוך, ולא בספרי המנהגים למיניהם. ואשר יש שבדו מליבם, וכמה אסונות נוראים מתרחשים כל שנה בימים אלה, ובפרט אצל ילדים וילדות המקפחים את חייהם כמעט מדי יום, בבוקר תאמר מי יתן ערב. ובערב תאמר מי יתן בוקר. ומי הוא אשר יתן דין וחשבון על הימים המטורפים הללו, בכבישים ברחובות ובסימטאות, במזללות למיניהם אוכלים וטורפים ללא הבחנה בין שחור ללבן ובין תכל'ת לכרת'י. ידידי, בימים אלה חסר במשקל הזכויות תורה תורה ותורה, ובקושי אנחנו מתקיימים, ובנס העולם עומד, על תינוקות של בית רבן, וגם הם בעוונותינו נספים ונופלים חללים לכפר על עם ישראל.

בשעה קשה זו אשא אני העני תפילה ליושב מרום בדמע ובבכיה, אנא אב רחמן חוסה נא על שארית עמך ישראל והצילם מכל רע, מדבר וממגיפה ומחולאים רעים. הצילנו והצל את התינוקות שלך ממיתות משונות, מתאונות ומחבלות, ומשמועות רעות, הבט נא ברחמיך הרבים על שארית הצאן, גער במשחית לבל יבא אל בתי ישראל להזיק, צווה למלאכיך הקדושים לשמור את כל אחד מישראל מעון ומחטא, מתאונות ומאסונות, כי בניך הם, בני בחוניך, זרע אברהם אהוביך, בני יצחק עקדיך, ובני יעקב תמימך, ובזכותם תחיש לגאלינו בקרוב אמן.
שאלה - 229210
שבוע טוב ומבורך, לפי בקשת הציבור הקדוש אנחנו מביאים להלן את הקינות שנהגו בירושלים ובצפת לאומרם בימי בין המצרים בחצות היום מהשעה 12.45 והלאה.
תשובה
לידיעת הציבור, אין לומר תיקון חצות ולא קינות, ביום השישי, בכ"ט בתמוז, וא' באב.


תודה על העזרה והאיכפתיות של כבודו.

הגאון המקובל רבנו חיים הכהן מארם צובה ז״ל כתב אותה. ונהגו לאמרה בחצות היום בימים אלה.

קוֹל בְּרָמָה נִשְׁמָע בִּילָלָה. קוֹל נְהִי מִצִּיּוֹן הַמְהֻלָּלָה:
קול ברמה:
חִשַּׁבְתִּי יָמִים הָיִיתִי גְבֶרֶת. בְּיַד יְהוָה עֲטֶרֶת תִּפְאֶרֶת. וְעַתָּה אֲנִי שְׁחַרְחרֶת. טָבַעְתִּי בַבּוֹר בִּיוֵן מְצוּלָה:
קול:
יְחִידָה רַעְיָה אֲזַי הָיִיתִי. וּכְבוֹד עֶלְיוֹן אֲנִי נִקְרֵאתִי. וְעַתָּה לְתַחְתִּיּוֹת יָרַדְתִּי. וְדוֹדִי וְרֵעִי לָרוּם עָלָה:
קול:
יַחַד יוֹדְעַי בְּתוּלוֹתַי וְרַעְיוֹתַי. בְּכוּ עִמִּי כִּי רַבּוֹת אַנְחוֹתַי. אֵין נוֹטֶה עוֹד אָהֳלִי וּמֵקִים יְרִיעוֹתַי. כִּי דוֹדִי מֶנִּי נָסַע וְנִגְלָה:
קול:
מִמָּרוֹם הֻשְׁלַכְתִּי בְּרב מְגִנָּה. שָׁלַח אֵשׁ בְּעַצְמוֹתַי וַיִּרְדֶּנָּה. וְיָצָאתִי בַגּוֹלָה בָּדָד כְּאַלְמָנָה. הָגְלָה יְהוּדָה הָגְלַת שְׁלוֹמִים כֻּלָּהּ:
קול:
הָיִיתִי כְכַלָּה בְּתוֹךְ אַפִּרְיוֹן. וַעֲנַן יוֹמָם עַל מְכוֹן הַר צִיּוֹן. הֻשְׁלַכְתִּי לַחוּץ כְּעָנִי וְאֶבְיוֹן. בְּגָדַי לָקַח צָר וַאֲנִי אֻמְלָלָה:
קול:
כּהֲנַי וּזְקֵנַי טָבְחוּ אוֹיְבַי. מַחֲזִיקִים בִּבְרִיתִי זֶרַע אוֹהֲבַי. בָּנַי הַיְקָרִים וּבַחוּרַי. הָלְכוּ בַשֶּׁבִי וְעוֹלָלַי בַּגּוֹלָה:
קול:
הֵן כָּל אֵלֶּה אֵין דּוֹרֵשׁ לְנַפְשִׁי. אִמָּלְאָה הָחֳרָבָה וְאֶל עַמִּים אָרִים ראשִׁי. וְאוֹיְבִי אָמַר לֹא תִקְרְאִי עוֹד אִישִׁי. כִּי נָפַלְתִּי לִפְנֵי בְנֵי עַוְלָה:
קול:
נָא אָב הָרַחֲמָן תָּשׁוּב לְצִיּוֹן. עַיִן בְּעַיִן נִרְאֶה בְּבִנְיַן אַפִּרְיוֹן. וְהַבַּיִת הַזֶּה יִהְיֶה עֶלְיוֹן. וְאָז גְּאוּלִים יִפְצְחוּ צָהֳלָה:
וְהַבַּיִת הַזֶּה יִהְיֶה עֶלְיוֹן. וְאָז גְּאוּלִים יִפְצְחוּ צָהֳלָה:על היכלי חיברו רבי יהודה עבאש ז"ל.

עַל הֵיכָלִי אֶבְכֶּה יוֹמָם וָלַיְלָה
וּלְתִפְאֶרֶת צִיּוֹן עִיר הַהֻלָּלָה
בְּכִי נַפְשִׁי עַל חָרְבַּן פַּעֲמַיִם
אֶרֶץ צְבִי צְבִי יְרוּשָׁלַיִם
וְעַל עַמָּהּ אֲשֶׁר הָלַךְ בַּגּוֹלָה
וּלְתִפְאֶרֶת צִיּוֹן עִיר הַהֻלָּלָה
בֵּית תִּפְאַרְתִּי שָׂם אוֹיֵב לְשַׁמָּה
הוֹשִׁיבַנִי בִּידֵי נְבָיוֹת וְשַׁמָּה
עַל זֹאת אֶבְכֶּה תָמִיד בְּקוֹל יְלָלָה
וּלְתִפְאֶרֶת צִיּוֹן עִיר הַהֻלָּלָה
סִפְדִי תוֹרָה כִּי חֻלְּלָה תִפְאַרְתֵּךְ
נָפַל נִזְרֵךְ מִיּוֹם שֶׁחָרַב בֵּיתֵךְ
וּשְׂאִי קִינָה עַל אֲהֳלִיבָה וְאָהֳלָה
וּלְתִפְאֶרֶת צִיּוֹן עִיר הַהֻלָּלָה
חִזְקוּ עַמִּי מַהֵר אֶבְנֶה דְבִירְכֶם
נָקָם אֶלְבַּשׁ וְאָשִׁיב אֶת שְׁבוּתְכֶם
תּוֹךְ הֵיכָלִי אֶשְׁכּוֹן כְּבַתְּחִלָּה
כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תּוֹרָה וּתְהִלָּה
שאלה - 228330
לכבוד הרב אנו שמחים לבשר על החזרת שיווק ישיר בני ציון שחיטה בהשגחת מורנו הגאון רבי בן ציון מוצפי לפעילות אשר תשווק את מוצרי הבשר והעופות לבית הלקוח ניתן לפנות בטלפון 0522156691
תשובה
חזקו ואמצו, מומלץ בכל פה,
שאלה - 227655
למו"ר שליט"א
בשבח והודיה לבורא יתברך יצא לאור אחרי כ"כ הרבה שנים של ציפיה סידור לשבת קודש של כבוד מו"ר שליט"א
אזור אשדוד
אושר 0533156996
אור 0503636716

תשובה
ישר כח לכם, ישר כח לכל העובדים והעורכים המסורים, תודה מיוחדת להאי גברא רבה וירירא, פה מפיק מרגליות, דורש כתרי אותיות, בנם של קדושים, אראלים ותרשישים, מגזע ישישים, נכדו של מרן פאר הדור והדרו, נודע בשערים שמו, הגאון הגדול, סבא דמשפטים, ארי במסתרים, חבר בית הדין בירושלים רבתי אשר מצודתו פרוסה בכל רחבי הארץ, מרביץ תורה לעדרים, המאיר לארץ ולדרים, חתני ידידי כמוהרר"ר עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחשל"א, הוא וצוות י"ב הרבנים הגדולים על עמלם יומם ולילה ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה.

על פעלם הרב בכל הספרים שיצאו לאור בסייעתא דשמיא, ובעזרתם המסורה, ובפרט בסידור זה והשקיעו בו עמל רב ויזע יקרב, בכל אות ואות, בהלכות, במנהגים, בדברי הקבלה, דבר דבור על אופניו, דור דור ומנהגיו, באהבה ובחיבה, במסירות עילאית, ואין זה מובן מאליו.
ישלם השם יתברך פעלם, וימצאו שכר טוב מהשמיים בפעלם, ויזכו לרוות רוב נחת מבניהם ומבנותיהם, ויגדלו מעלה מעלה, בתורה וביראה, בבריאות, בנחת ובשלווה עם כל הנלווים אליהם אמן.
כה דברי הצב"י בן ציון מוצפי ס"ט.
שאלה - 232054
לכבוד הרב מוצפי שליט"א למה אישה צריכה בעל דורש כעסן מגביל אותי אם היה אומץ היתי מתגרשת הוא לא קמצן הוא אוהב אותי אבל אני עומדת ברשות עצמי יש לי משכורת יפה שיתפתי אותך בצער שלי
תשובה
חיים טובים לכל עם ישראל.
שאלה - 232053
שלום לכבוד הרב אני חוזרת בתשובה מגיל 30 בשידוכים אומרים לי את מאוס יםה וצנועה אבל אני מחפש יותר צעירה. ככה עברו לי שנים ואני כבר מבוגרת וכולן נשאות.אני לבד מתדרדרת רוחנית
תשובה
תבחרי את האיש המתאים ביותר ממה שיש.
שאלה - 232052
לכבוד הרב. הבן שלי כשהיה תינוק נדבק בהרפס באזור הברית. הרופאה אומרת שייתכן ונדבק מהמוהל. ראיתי הנחיה שניתן לבצע את המציצה עם שפורפרת. האם כשר?
תשובה
במקרים מסויימים בהחלט כן.
שאלה - 232051
בס"ד
לכב' מר"ן
אחי גבאי בישיבה נשוי + קטינים הלכו בלי מסכה הפרו בידוד וכך התנהגותו בהרבה תחומים
ללא רקע קודם ועכשיו אשפזו בכפיה דכאון נאלצתי לטפל והעול כבד
כיצד להתייחס?

תשובה
צריכים לעזור לו ולהבריאו בדרך הכי טובה, מבלי להתייחס למה שהיה.
שאלה - 232050
שלום כבוד הרב, איך צריך להיות היחס ביהדות לנתניהו, מצד אחד אוכל טריפות מחלל שבת, מצד שני מייצג שנים ארוכות את החלק הדתי והמסורתי שבעם וזוכה לסייעתא דשמיא עצומה,
תשובה
הרע במיעוטו, ויש לו זכויות רבות בהצלת עם ישראל. ובושה וחרפה אים שהתייחסו ומתייחסים אליו אותם המתיימרים להנהיג את הציבור.
שאלה - 232049
לכבוד כבוד הרב שלנו
הרב אמר בשיעור...
יש לי בל"נ מנהג לתת פרוטות כל פעם ל כמה צדיקים אחרים ומבקש שיתפללו על השכינה
נותן ומבקש
לשנות? ואם כן מה סדר הנתינה?

תשובה
לא כך אמרתי, ונא לדייק. תתן לכבוד נשמתם ולאחר שנתת תבקש שיתפללו.
שאלה - 232048
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ראוי לאבא לישון בלילה עם מכנס קצר ?

תשובה
בתנאי שבנות הבית אינם רואים אותו בלבוש זה.
שאלה - 232047
לכבוד הרב היקר שליט"א
אדם שהתבלבל ואמר בתפילה " אלהי אברהם יצחק ויעקב " ולא "אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב " האם בדיעבד זה מעכב ?
תודה !

תשובה
קודם שחתם "ברוך אתה השם", יחזור.
שאלה - 232046
לכבוד הרב שלום רב
בבית הכנסת ביקשו לקנות כוסות שתייה קרה וחמה, העניין הוא שמשתמשים בהם גם כדי לשתות בתוך בית הכנסת ולא רק בחדר החיצוני שבו יש שיעורים ,האם לקנות או להימנע

תשובה
אל תתן ידך לעוון חמור זה.
שאלה - 232045
שלום לכבוד הרב
גוייה שהתעברה מגוי ועברה גיור מלא במהלך 9 החודשים ,האם הולד יהיה נחשב ליהודי או שהוא נשאר גוי למרות הגיור שעברה אימו?

תשובה
נחשב יהודי. תתחיל ללמוד שלחן ערוך.
שאלה - 232044
שלום לכבוד הרב
חבר ביקש ממני להיכנס במקומו למבחן ממשלתי (תז מזוייפת )
מבחן סופי ( ללא משמעות לחיים או השפעה כלל )
אם לא יעבור ייזרקו לו 7 שנים של השקעה
האם מותר??

תשובה
אל תהיה אתה השותף לעבירה.
שאלה - 232043
לכבוד הרב שלום רב
מה הנשמה רואה בבית דין של מעלה לאחר הפטירה?

תשובה
יודעת הכל.
שאלה - 232042
לכבוד הרב שלום
אני גר בעיר אשקלון ובגינת הבית עצי פרישתולים באדמה בתוך חבית פלסטיקהעצים מקבלים השקיה ודישוןאוטומטי אך יש לשפוך חומר דישון
מידי שבוע האם מותר בשמיטה
תודה

תשובה
רק מה שצריך שהאילן יחיה אך מעבר לכך שהוא להגדיל את העץ או הפירות.
שאלה - 232041
שלום לכבוד הרב.אורז שבושל במים של העוף..וטעו ומזגו לאנשים בצלחות קציצות דגים בצד..מה הדין? תודה ובריאות איתנה
תשובה
יוציאו את הקציצות וישטפום ומותרים באכילה.
האורז כל מה שנגע בקציצות יסירוהו והשאר מותר.
שאלה - 232040
שלום לרב מלוס אנגלס. כותב הבא"ח שראוי לכל איש לתת לחברו הלוואה קטנה ואחר כך לוותר עליה לצאת ידי חובת מצווה "לא יגש". האם ראוי לנהוג כך? אם כן, האם עושים את זה השנה או שנה הבאה?
תשובה
בשלהי אלול תשפ"ב הבאה עלינו לטובה.תדרוש בשלום אחינו היהודים אשר בגולה.
שאלה - 232039
שלום לכבוד הרב האם יש הרגשה או ידיעה לנפטרים בכל פעם כשעושים למענם לימוד או צדקה?והאם צריך להזכיר את שמם לפני כל לימוד וצדקה?
תשובה
כשהם אבותיך אין צורך להזכירם, כי הכל עושה להם נחת רוח.
שאלה - 232038
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם שמורידים את המזוזות בבית לבדיקה צריך להחזיר כל מזוזה למקומה מאיפה שהורדה או סדר ההחזרה לא חשוב?
תודה לרב ורפואה שלמה

תשובה
אם כולם שווים באותה מדריגה אין חשש בזה.
שאלה - 232037
כבדו.
ראיתי לאחד הפוסקים שאומר שאין להשים ספרי קודש תפילין וכדומה בתיבה שיש בספסלי בית הכנסת שהרי נותן להם את הגב ואין זה כבודם אלא שיש הפרש טפח.מה דעת כבוד הרב.

תשובה
כיוון שהם סגורים ומכוסים בתיבה בשלחן בפני עצמו, אין חשש.
שאלה - 232036
לכבוד הרב
בתורתינו הקד' יש כל כך הרבה חלקים שצריך להבין בעיון ובבקיאות גמרא ראשונים אחרונים הלכה מוסר זוהר חסידות
יש לי חלישות הדעת מזה שכמה שנלמד לא נגיע לכלום ובמה נתמקד

תשובה
אם תסתכל על מה שיש ללמוד ולדעת לסיום לא תצליח. תביט מה אתה יכול ללמוד ולעיין עכשיו, וקובץ על יד ירבה כתוב בקהלת.
שאלה - 232035
שלום לכבוד הרב
אם אני מתפלל עם אשכנזים וצם והם אומרים את סדר יו"כ קטן לומר ביחד איתם או ללכת למניין אחר? אציין שאין איפה שאני מתפלל סליחות אצל ספרדים

תשובה
אם לא מצאת מנין ספרדי האומרים היום סליחות, תתפלל שם יכול לומר עמהם.
שאלה - 232034
שלום לכבוד הרב
בעלי היה שומר בביס והתחלפו המעסיקים
בעלי שאל אם כדאי ללמוד נהיגה על אוטובוס אם יש בזה ברכה
תודה רבה לרב

תשובה
השם ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו.
שאלה - 232033
שלום לכבוד הרב.הרמב״ם בהלכות תשובה כתב שמדרכי התשובה:יגלה האדם ממקומו,שזה יגרום לו להיות שפל.האם היום העניין הזה שייך? ואם לא מה יעשה האדם במקום ויעלה לו כדברי הרב ז״ל
תשובה
ילמד בפינת הכולל בתענית דיבור 40 יום.
שאלה - 232032
לכבוד הרב,
ב"ה בהריון ראשון. יש יום כיף לנשים בהריון במלון בירושלים, ארוחה החרדית, סטנד אפ נשים והכנה ללידה. הכל רק נשים. בסדר ללכת? בכלל, וכן שיוצא בג' אלול

תשובה
כת ליצים, ואוכלים שם.... השם ישמור. והכשרות.... לא אליכם.
שאלה - 232031
לכבוד הרב בן ציון מוצפי
בע"ה כשיבוא המשיח לא נצטרך יותר לעבוד כולנו? או רק הכהנים?
אם כך כל מי שמתאמץ ולומד מקצוע ותואר אקדמאי שנים!
אם המשיח יבוא ולא נעבוד יוצא שעמל לחינם?

תשובה
אתה תמשיך לעבוד ולהתפרנס.
שאלה - 232030
לכבוד הרב שלום רב
גר בחו"ל. יש לי אפשרות לשכור בשטר בקרקע של חבר, עץ פרי וד' אמות שסביבו למשך שנת השמיטה הבעל"ט. האם יועיל לי לקיים מצות שמיטה והפקר הפירות?
תודה רבה

תשובה
אתה פטור, אך זכור! ותלמוד תורה כנגד כולם, מה עם ביטול תורה??? כולם נזהרים!!! לשון הרע ורכילות??? כולם צדיקים!!!
שאלה - 232029
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מי שמתענה כל ערב ראש חודש וששכח ולא קיבל על עצמו תענית מוקדמת ערב ראש חודש אלול האים יוכל להתענות תודה כבוד הרב

תשובה
יתענה אך לא יאמר עננו בתפילה.
שאלה - 232028
לכבוד הרב
שלום כבוד הרב במהלך השבוע לא אוכל פת שחרית מחמת הלחץ בעבודה יום שישי לא עובד יכול לאכול בבוקר שישי?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 232027
שלום לכבוד הרב לאישה עם ההמטומה שבוע 10 גם לי היתה גדולה בשבוע 12 עד שלא נספגה כ8 שבועות לא הפסיקו הכאבים כדורים לא כ"כ עזרו סבלנות ותפילה נולדה ילדה בריאה ב"ה אשמח לדבר איתה
תשובה
הוא אשר אמרתי סבלנות בחיים וכך מחזיקים מעמד.
שאלה - 232026
מרנו ורבנו הרב שלום
האם יש בעיה כלשהי על אכילתטשולנט בליל שישי כי שמעתי רבשאמר שצריך מאכל מיוחד לשבתוזהו המאכל תודה מראוש

תשובה
צודק בהחלט זה שייך לשבת ואין לאכלו הימי החול. ועוד זה מנהג רע של רקים ופוחזים הזוללים וסובאים כדרך הגויים.
שאלה - 232025
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש את הפסוק: אָבוֹת אָכְלוּ בֹסֶר וְשִׁנֵּי בָנִים תִּקְהֶינָה.
זה אומר שכשההורים עושים עונוות ומעשים רעים וחטאים אז הבנים סובלים בגלל ההורים?

תשובה
נכון, אך בתלמוד אמרו כשהבנים עושים מעשה אבותיהם מגלגל עליהם עוון אבותם.
שאלה - 232024
ל הרב מוצפי שליט"א
משהו שחוזר על עצמו פעמים אחרונות אישתי חוזרת אחרי יום מאוד עמוס ומאוחר ודוחים את המצוה ביום או יומיים היא בשלה עיקשת וקשה לה עם ביקורת
האם לוותר ?

תשובה
אריכות אפים היא דבר חשוב בחיים. אתה צריך להקדיש לה הרבה תשומת לב והתעניינות אמיתית בשלומה ובמצבה.
שאלה - 232023
לכבוד הרב
הבת שלנו היתה ילדה מצויינת התחילה להכיר בחורים לא טובים,מגדלת כבשים ועוד שטויות. גילינו שהיא מעשנת...אנחנו לא מבינים מה קורה איתה. אודה לרב אם יסייע לנו.

תשובה
קודם כל איחרתם בברור את המועד, לא התחיל אתמול ולא שלשום ולא קודם שנה, זה כמה שנים טובות שהוזנחה. מה שצריך כיום לעשות זה למצוא אדם ישר והגון ובעל חכמה בשטח זה שידבר או תדבר על לבה ותקרב אותה.
שאלה - 232022
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לתועלת הציבור היקר נא עיינו בשאלה מס' 163190 בה זכינו וכתב מורינו הרב הנהגות טובות לקראת יום הדין
תודה רבה לרב על הטרחה הרבה

תשובה
תודה לך, ולכן הנחנו אותה בראש רשימת התשובות.
שאלה - 232021
לכבוד הרב שלום נשאר לי לסיים הכרך האחרון של הזוהר שמחולק ל12 חודשים,מה העדיפות לסיים אותו אולהתחיל לקרוא את תיקוני הזוהר שאמרו שטוב לקרוא עד כיפור
תשובה
תיקוני הזוהר הקדוש.
שאלה - 232020
לכבוד הרב שלום סליחה שאני מטריחה עושים לסבתא אזכרה ב11 חודש תפילה ואולי לימוד קל וסעודה הרוב חילונים קראתי בשות שלא טוב מה אוכל לעשות ב12 למענה? נפטרה בג' תשרי צאת ר"ה
תשובה
לסבתא אין לך אחריות עליה.
שאלה - 232019
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני אשה מאמינה לאחר שתי לידות צפופות ממש לקחתי מניעה באישור רב לאחר 9 חודשים מהלידה האחרונה נכנסתי להריון לקחתי את זה מאוד קשה הרב יוכל לחזק אותי?

תשובה
הכל מאתו יתברך שמו ויתעלה כסא הדרו. העובר הזה יביא עמו את הגאולה, נשמה טהורה, זכה ובר , יורדת אלייך מהשמיים.
שאלה - 232018
תודה רבה הרב
הציבור יכול לתמוך בהוצאת הנחמד למראה בקישור https://headstart.co.il/project/ 64853
כמובן זכות גדולה לכל מי שיכול להפיץ את המידע. המספר שלי 0556799982 .

תשובה
עלה והצלח.
שאלה - 232017
לכבוד הרב שלום רב
אני חמדתי אנשים לקחתי מהם חטיפים
ושתייה אני ממש מתחרט על זה איך לכפר על הטעות?

תשובה
תאהוב את בורא עולם בכל לבך.
שאלה - 232016
שלום לכבוד הרב
שלום לכבוד הרב הגאוןמחליפים בבית משקופים( וכן שיפוץ כללי)
האם מותר להחליף את המזוזות?(כרגע המזוזות כשרות )

תודה לרבינו

תשובה
יש בהחלט בעיה במזוזות של עתה שיצטרכו להיגנז וחלילה יורדות מקדושתן.
שאלה - 232015
לכבוד הרב שלום רב האם יש מניעה מלקחת ילד קטן קצת פחות מגיל 3 לקבר צדיק שנמצא בבית עלמין
תשובה
לא מומלץ.
שאלה - 232014
כבוד הרב
אני מגייס תומכים להוצאת כתבי חכמי אזמיר בדפוס מהודר, הפרויקט הראשון הוא הוצאת הנחמד למראה על הירושלמי לרבנו נסים אברהם אשכנזי, אפשר לקבל את עזרת הרב בפרסום כאן?

תשובה
מצווה רבה לסייע בכל דרך אפשרית.
שאלה - 232013
לכבוד הרב שליט"א
כאשר אני מתפללת או קוראת תהילים ובמיוחד בברכת המזון אני מתקשה להוציא את המילים בקול.
זה קורא לי רק בדברים שבקדושה.
כיצד ניתן לעבוד על זה?

תשובה
לא נורא זה משתנה עם הזמן.
שאלה - 232012
לכבוד הרב מוצפי שליט"אהרב האם המשיח צריך כל רגע לבוא?הקורונה מתפרצת בצורה מבהילה!היום ימ"ש ירו עלינו טילים מהצפון נפתחה חזיתוחצי ירושלים אין חשמל ועוד צרות רבות לכולם
תשובה
מאמינים בכל רגע שיבוא.
שאלה - 232011
לכבוד מרן הרב מוצפי
יש עניין לסלוח לאדם שפגע בי גם עם הוא אדם חילוני רחוק מתורה ומצוותאדם שפגע ופוגע עשרות פעמים ובסוף מבקש מחילה אני צריך למחול לו? ומשמיים ימחלו גם לי?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 232010
לכבוד הרב מוצפי!
יש אצלי בעבודה מתחזק בסתר בן 35 אביו מסורתי משוייך לחב"ד אמו מרוקאית והוא מתלבט באיזה דרך לבחור בתשובה שומר שבת בסתר ויש הרבה זרמים ולא יודע אשכנזי / ספרדי

תשובה
פרדי ודאי.
שאלה - 232009
לכבוד הרב היקר,
בספר היקר אורח צדיקים לגביי ח' באלול שחל ביום שני השנה תשפ"א, כתוב שיש להתנהג בקדושה יתרה.
מה הרב מייעץ לי בתור אישה לעשות ביום קדוש זה?

תשובה
תענית דיבורוללמודתהלים בלי נדר.
שאלה - 232008
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, זה שמקדימים את ערב ראש חודש זה רק השלמה בעלמא? או שממש ישנה את קדושת ומעלת ערב ראש חודש באותו יום שאליו הקדימוהו
תשובה
ישנה בהחלט מכיוון והיא שלהי החודש והלבנה במיעוטה.
שאלה - 232007
לכל משתמשי האתר הקדוש דורש ציון, ברצוני למחות על כבוד תלמידי חכמים ובפרט של מורנו ורבינו שליט"א. לא יתכן שפונים לרב בחוסר כבוד ועוד מבקשים מקורות...
קצת רגישות ושימת לב

תשובה
המערכת. מחאתך נשמעה היטב, יש החושבים שהרב הוא הפקיד שלנם.
שאלה - 232006
לכבוד הרב שלום רב.. לבת שלי יש נכות והיא מקבלת לרכב תו נכה .. ויש אפשרות לרכב של ההורים לקבל גם תו נכה נוסף מרשות הרישוי. האם מותר להם להשתמש ולהחנות בכחול לבן מבחינה הלכתית?
תשובה
רק אם אחד מהם בעל זכאות לתו.
שאלה - 232005
לכבוד הרב שלום רב
שבוע 10 להריון עם המטומה בנוסף בליווי כאבי בטן עזים
הרופאים לא יודעים מימה הכאבים מאושפזת כבר כמה ימים
מה עליי לעשות?

תשובה
רפואה שלימה בקרוב.
שאלה - 232004
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה עניין שאדם גרוש חוזר בעולם הבא לאישתו הראשונה גם אם לא היו לו ילדים ממנה ואילו מהשני יש? העש מקור לזה ?ואם כן מדוע האשה השנייה פצות נחשבת בעולם הבא?
תשובה
מי אמר לך זאת? אין מי שיודע מי למי
שאלה - 232003
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מתי עושים התרת נדרים של ער"ח אלול? וכן אם אני מתפלל עם אשכנזים וצם והם אומרים יו"כ קטן לומר או ללכת למניין אחר? תודנ לרב

תשובה
התרה עושים מחר 40 יום קודם יום הכיפורים, במקום בשבת.
שאלה - 232002
לכבוד הרב שלום רב
אנחנו גרים באמריקה יש ארגון ידידים שעוזר בכול הם צריכים עזרה בכסף ולחלק לא יודע אים אנשים מברכים על האוכל האים לעזור גם כסף גםחלוקה תודה כבוד מעלתו

תשובה
הטוב ביותר לתת אישית לעניים צנועים בסביבתך.
שאלה - 232001
לכבוד מרן הרב בן מוצפי שליט"א!
ישנו מנהג / הלכה ששנים אני שומע שבהולנד יהודי הולנד! נהגו לשמור רק שעה או 3 שעות בין בשר לחלב!
האם יש לזה סימוכין בהלכה?
וממתי מנהג הופך להלכה?

תשובה
״שמעתי״ כמה שמועות שמעת? ממי???? מקור מוסמך? ונניח שיש אחד או שנים כאלה, זה כל יהודי הולנד?
הידעת??? כמה קהילות קדושות היו בהולנד עד השואה האיומה? כמה גדולי תורה היו בה? לא שמעת!!! אבל דברי הבל שמעת!!! ובאת היום לבזבז את זמנים בשטויות ששמעת!!^ יהוגי הונד היו שתי קהילות, ספרדים ואשכנזים. שמרו על יהדותם באש ובמים! למעלה מ - 104 אלף יהודים נספו בשואה.
נספו בשואה וגלו מארצם, את כל כספם וזהבם הפסידו, את השם יתברך לא עזבו. עפר אני תחת כפות רגליהם. אנשק את קבריהם, אספר ברבים מעשיהם. ואתה שומע מבטלן אחד שמועת שוא ומפרסם עליהם.
איך תעמוד בראש השנה מולם, מה תענה לדבריהם???
שאלה - 232000
שלום למורנו הרב, האם מי שלא התחסן וידע שהדבר מסוכן, ונדבק ומת, האם דינו כמתאבד?
תשובה
גם אם ייתכן הדבר, אסור לנו לחרוץ דין בנושא חמור זה.
שאלה - 231999
לכבוד הרב
ב״ה ילדתי לפני 12 שעות. בבית הרפואה בין ארוחת הצהריים (בשרית) לארוחת הערב (חלבית) יש הבדל של כ 5 שעות.
האם אפשר לחכות פחות מ 6 שעות ?
תודה רבה

תשובה
ליולדת מותר.
שאלה - 231998
לכבוד הרב שלום וברכה. האם מותר לעלות לבית העלמין ביום שלפני האזכרה,בצהרים של ה11 חודשוכמובן לימוד של אברכים בכולל עד למחרת לעילוי נשמת אימי.
תודה לרב וסליחה על ההפרעה.

תשובה
תלמידי חכמים לא מקיימים אזכרה ב - 11 חודש. כי העיקר הוא 12 חודש.
שאלה - 231997
שלום לכבוד הרב
רציתי להיתיעץ עם הרב אני רוצה להתחיל כשדכנית כמה עלי לומר לאנשים לשלם בעבור שידוך שניסגר?

תשובה
נכון ביותר לקיים מצווה לשם שמים כמו כל מצווה. שלא על מנת לקבל פרס.
שאלה - 231996
לכבוד הרב
בני נ"י חוזר לישיבה ביום ראשון.
האם כדאי להתענות כדי שיהיה לו סייעתא דישמיא בלימודים?
במידה וכן, אז מתי מאחר ויום ראשון זה ר"ח?

בברכה והצלחה ובשורות טובות

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 231995
לכבוד הרב שלום רב
כשאני רואה שיעורים בשידור חי והרב מברך או שאומרים קדיש אני יכול לענות אמן?

תשובה
אם זה דרך המדיה לא.
שאלה - 231994
כבודו
שבט מוסר בשם השלה

אדם שלא יכול לסגף עצמו בתענית
יבחר יום אחד בחודש ויתבודד בחדר וישפוך לבו לפני ה בתפלה ותחנונים כבן המתרצה בפני אביו ושב ורפא לו
האם גם על כמה תעניות?

תשובה
כל חודש יעשה כן.
שאלה - 231993
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישה לאחר הפסק טהרה ביום השני התקן והחל דימום שנמשך יומיים
מתי צריכה לטבול?

תשובה
תספור רק השביעי ותטבול.
שאלה - 231992
לכבוד הרב שלום רב, אדם חולה שקיבל כסף תרומה לתרופות,והשתמש בחלק מהכסף לשכירות ואוכל,צריך להחזיר את הכסף? תודה רבה,רפואה שלמה ושבת שלום
תשובה
מה שצריך יעשה בו.
שאלה - 231991
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בזמנים של עומס כשהריכוז לו כ"כ במלואו מה עדיף תפילה ארוכה בלי כ"כ כוונה או תפילה קצרה עם יותר כוונה
מדובר על אישה שמתפללת ביחידות בבית
תודה רבה

תשובה
קריאת שמע ועמידה מספיקים.
שאלה - 231990
בתור לבדיקת קורונה השומר הכניס אותי לפני כולםכי באתי עם תינוק ואמר לי להגיד לשומר בתוך האולם שיקדם אותי וכך עשיתי סביבי אנשים חילונים שדברו בגנותי היה עלי להמנע? חילול ה?
תשובה
זה לא חילול השם חלילה, על פי חק וסדר מגיע לך, וכן על פי התורה הקדושה.
ואותם חולנים חילונים שונאי דת השם המה. ואין להתחשב בהם. סיכה מצאו להתמרמר חינם.
שאלה - 231989
לכבוד הרב
המילה אחד בקריאת שמע. האם להאריך באות ד אבל שישי בהבהרה כמו האות ז? כדי שלא יהיה תקלה בדקדוק לא נכון.

תשובה
ד רפויה כמו התימנים הי"ו.
שאלה - 231988
שאלה לעורך. לאחרונה לא מצליחים למצוא בצפת שחיטה בהשגחת הרב מוצפי אם אפשר לקבל טלפון לבירורים תודה
תשובה
לברר אצל.... חיים. עיין תשובה בראש העמוד מימין 228330 .
שאלה - 231987
הוזמנתי לאירוע של בעלי שמלכתחילה אמרו שתהיה מחיצה כשהגעתי ראיתי אין מחיצה (ריקוד מעורב) למרות ההכשר המהודר סירבתי לאכול ואחרי כמה דק עזבתי את המקום האם זאת יוהרה מצידי ?
תשובה
אסור לדרוך רגל שם, עוד חודש כולנו עומדים לדין. השם ירחם.
שאלה - 231986
לרב שליט"א.
אנו בני העדה הפרסית, וישנו מנהג בחתונות לרקוד סביב כוס זכוכית שלרוב נשברת לבסוף. לא ידוע הטעם למנהג זה, רצינו לשאול האם מותר להשתתף בזה או שמא יש בזה חשש כלשהו.

תשובה
חששות רבות בזה ומקורם מהגויים הנתעבים בעלי כשפים וכוחות רשע.
שאלה - 231985
שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול אם מבחינת ההלכה מותר ללכת לפינת ליטוף בשביל ילדים קטנים עם ארנבות, ברווזים,אוגרים ראיתי אותם והם יושבים רועדים, יש עניין של צער בע"ח?

תשובה
צער בעלי חיים מדאורייתא.
שאלה - 231984
לכבוד הרב שלום רב אני נשואה עם 6 ילדים בעלי אברך מרוויח מלגות כולל ואני עקרת בית מקבלת קצבת נכות 5000 מביטוח לאומי המשכנתא שלי גבוהה 6000 בחודש האם אני צריכה לעשר?
תשובה
פטורה לחלוטין.
שאלה - 231983
לכבוד הרב הצדיק. איך קורה מצב כזה שילד בגיל 5 שנים מרביץ לאנשים בלי בושה מושך בשערות לילדים מרביץ להם עושה כל העולה על רוחו אפילו יורק על אנשים. מה העצה להתמודד עם דבר כזה
תשובה
יועץ פסיכולוגי לילדים בדחיפות, במימון המועצה המקומית - או העיריה.
שאלה - 231982
שלום לכבוד הרב
הכנתי עוגת גבינה ברינג עם תחתית נייר כסף ושמתי על תבנית תנור פרווה
וכן שמתי בתנור תבנית זכוכית עם מים
מה דין התבניות האם מותר לאפות בהם חלות לשבת לאחר 24 שעות?

תשובה
בדיעבד זה כן, ויש לקנות טוסטר אובן תנור מיוחד לחלבי. וזה יעמוד לנו ביום הדין כי אנחנו זקוקים לזכויות.
שאלה - 231981
לכבוד מ"ור האם אברך נמדד בעבודת השם דוקא בזמן הזה שכולם "בחופש". וראוי לקום נץ חצות לימוד נ"ך בעיון שהרי בכולל טרוד בלימודו וכן הרחבת הידע ושינון או רק לימוד רגיל "ולטייל"
תשובה
בוודאי ככל שירבה בלימוד תורה כך מלתו תגדל. והאמן לי שכל הענין הוא סתם הרגשה, הייתי בחו"ל, הייתי בצימר, הייתי במלון, ומרבה קנאה ושנאה ותחרות.
שאלה - 231980
לכבוד הרב בקשר לשאלה ללימוד קוסמטיקה אצל גבר הוא עושה טיפולים לנשים אבל אני רק רואה כדי ללמוד את המקצוע
תשובה
מסייע בידי עוברי עבירה ומתחבר לרשע.
שאלה - 231979
שלום לכבוד הרב
האם מותר לאישה לעשות קורס אלימות במשפחה במקום של אנשים כופרים ללא שום זיקה ליהדות .
תודה לרב
בריאות איתנה

תשובה
מה מלמדים שם?
שאלה - 231978
לשואלת על העסקת ילדים אנוכי הקטנה אשמח להציע רעיונות להעסקת ילדים בגילאים שונים ברוח התורה וההלכה בצניעות כפי שהרב מלמדנו
תוכלי לפנות אלי במייל
simhaefrat@gmail.com

תשובה
תודה לך. תבורכו בכל הברכות.
שאלה - 231977
לכבוד הרב שלום רב
אבקש לדעת אם יותר מתאים לי לצום בשישי מחמישי ער"ח.
האם זה מותר ?
תודה .
בריאות איתנה לרב בעז"ה

תשובה
אם זה יותר נח מותר, וביום חמישי לומר ״ מקבלת עלי תענית עד השקיעה״ ובשקיעה לטעום משהו קל פרי וכוס מים ולקבל שבת.
שאלה - 231976
שלום לכבוד הרב אני נכה והידיים בקושי מתפקדות.אני רוצה לומר תיקון חצות.לפעמים הכיפה נופלת מכיוון שהשיער קצר.ניסיתי כובע אבל לא נוח.אני לא רוצה להטריח אנשים באמצע הלילה
תשובה
תניח מגבת או מטפחת מהודקת.
שאלה - 231975
שלום לכבוד הרב שליט"א,
השבת ערב ראש חודש אלול, האם נקרא את ההפטרה הרגילה עניה סוערה שהיא משבעה דנחמתא או שנקרא ויאמר לו יהונתן מחר חודש?
שיחדש עלינו הקב"ה חודש טוב ומבורך.

תשובה
הרגילה ופסוק ראשון ואחרון של מחר חודש.
שאלה - 231974
לכבוד הרב שליט"א
האם בשבת שלאחר חתונה החתן חייב לקרוא בתורה בבית כנסת או אין חיוב?

תשובה
אין חיוב לקרוא, אך יש מנהג לעלות לתורה.
שאלה - 231973
לכבוד הרב שלום רב שלום האם מותר לאישה ללכת ללמוד מקצוע של קוסמטיקה כגבר מקצועי מלמד?
תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 231972
שלום לכבוד הרב,
היום נפלו לי תפילין של ראש כשהם היו בתוך נרתיק קשיח ובתוך התיק של התפילין, מה לעשות לכפרה?

תשובה
וידוי בכוונה וצדקה.
שאלה - 231971
לכבוד הרב שלום רב , אני נשואה ב"ה וסטודנטית. משלמת בכל חודש 1800 בערך על לימודים ומשלמים על הוצאות דיור 3500 שח בחודש.
האם אנחנו צריכים לתת מעשרות כספים בכל חודש ?

תשובה
פטורה לחלוטין.
שאלה - 231970
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א

האם אני יכול לקנות פלאפון כשר מכספי מעשר? תודה למורנו ורבנו שליט"א

תשובה
לא.
שאלה - 231969
לכבוד הרב שלום רב
כבוד הרב לגבי חיסון 3 לקורונה אים כדי אני בן 60 קבלתי 2 חיסונים לפי חצי שנה, תודה לרב

תשובה
תעשה בדחיפות.
שאלה - 231968
לכבוד הרב שלום רב,
במידה ויש לי דירת גן שכל הגינה על חניון תת קרקעי כלומר על מצע מנותק, ולא על אדמה אדמה, האם הלכות שנת שמיטה תופסות גם פה או לא? האם מותר לטעת עצים וצמחים?

תשובה
כל עבודות האדמה אסורות.
שאלה - 231967
לכבוד הרב בוקר טוב ושלום רב, קיבלתי חליפה במתנה שרכיביה הם צמר ופוליאסטר האם חייב לקחת אותה לבדיקת שעטנז? תודה ובריאות שלימה למורנו שליט'א
תשובה
בדיקת מעבדה.
שאלה - 231966
שלום הרב יש לי בעיה שנהיה לי נקב ליד ויוצא לי בלי שליטה ממש כל הזמן. אי אפשר להתפלל ככה. מה עלי לעשות?
תשובה
תלך למרכז רפואי יתקינו לך צינורות עם מכשיר.
שאלה - 231965
לכבוד הרב: מחר בבוקר 2 מניינים שחרית, אחד בנץ ואחד בשעה 8, בשעה 8 יש עלייה לתורה לחתן בר מצווה, האם המנניין הראשון של הנץ צריך לומר תחנון
תשובה
אומר בהחלט.
שאלה - 231964
לכבוד הרב
האם וקרה מקרה שבוא בבוקר מקווה היה מלא כמו שצריך במים ובערב היה חסר בוא מים ומישהו טבל בוא ולא יודעים עם המקווה היה מלא באותו זמן או לא האם הטבילה כשרה או לא

תשובה
כשר כי איאפשר לטבול כל גופו אלא כשיש ארבעים סאה.
שאלה - 231963
לכבוד הרב שלום
כשאני מדבר עם חברים ועם אנשי ביתי מעניין הלכות וכד', אני שם לב שאף אחד לא מוכן להקשיב ולקבל יכול להיות שמתקיים בי "אין יראת שמים דבריו אינם נשמעים"? מצער מאוד

תשובה
תספר להם סיפור מענין ובאמצע תזכיר הלכה.
שאלה - 231962
לכבוד הרב
בשעת החופה אפשר לתת לדוד חילוני לברך ברכה משבע הברכות? מה הטוב ביותר
האם חייבים לעשות שבע ברכות בכל שבעת הימים. ?לזוג יש דירה שכורה קטנה.תודה כבוד הרב תודה

תשובה
אוי ואבוי, לא ייקראו נישואים כלל. מה המנהג הרע הזה לכבד דודים ומכרים, רב צדיקים גמורים. ואיך עלה כך על דעתך??????
שאלה - 231961
לכבוד מרן עט"ר נר"ו
האם נהגו להגיד לשם יחוד לפני וידוי בשחרית ומנחה או שזה הוא מנהג בית א-ל בלבד והאם הוא ע"פ מרן הרש"ש זיע"אואם אפשר לדעת מנהג ציס"עהרב סלמן מוצפי זיע"א

תשובה
אנא ממך, עיין ארחות ציון, שם הובאו המקורות לאמירתו בשם הזוהר הקדוש ורבנו האריז״ל, והוא מנהג קדום בכל ארצות המזרח, ותמצא אותו בסידורים קדמונים,בית עובד, סידור ליוורנו, ספרי החיד״א זיע״א ועוד קדמונים.
שאלה - 231960
לכבוד הרב שלום רב שתי שאלות למו"ר שליט"א. א. ענין היום הולדת היכן מצוי בחז"ל ומה צריך לעשות בו ב.מי שבפער גדול בשמו"ת האם ימשיך בכל זאת מאיפה שנמצא או את פרשת אותה שבת
תשובה
לא נהגו לציינו כלל. יקרא במשך ימי החול להשלים הפער בדחיפות, וכל יום השישי את פרשת השבוע, ויהיה זריז ונשכר.
שאלה - 231959
לכבוד הרב
אני אברך בעל תשובהב"ה אני נמצא בכולל הלכה מצויןוסיימנו כבר מספר מבחנים ברבנותלצערי לא מספיק לחזור על הנושאים הקודמיםהאם לחזור על טור ב"יואיך לחלק את הזמן?

תשובה
תחזור על כל לימודך, ותשתדל ללמוד לשם שמים, ולא בשביל קבלת תעודות.
שאלה - 231958
נשוי + 3
חבר קרוב מתחתן וחוגגים לו עם החברים הקרובים באילת(בית סגור רק לנו ללא חוסר צניעות ח"ו) זה חמישי-מוצש. מדובר ב6 חברים, 4 מהם לא שומרים שבת אך מכבדים מאוד! מותר ללכת?

תשובה
עוון גדול וחילול השם. אוי על החברים הללו.
שאלה - 231957
לכבוד הרב בקשר 231553 "לדוד" בלחש .מה אם אני אכן כן קורא מתוך הסידור. ועוד יש לי כבר "פה כבד" וכמעט לעולם לא מספיק קדושה דסידרא ואני בודאי יכול לקרוא יותר מהר בקול אעפכ בלחש?
תשובה
תקרא בלחש, וכשהחזן מגיע לקדושה דסידרא תפסיק ותענה קדוש…וברוך…
שאלה - 231956
לרב היקר
בחור שהכרתי ביקש היום בשיחה שאשאל שוב רב אם לשלוח תמונה לאחר שסירבתי בשיחות קודמות והסברתי למה לא, וחצי מהשיחה שאל על המראה שלי
האם בסדר להיעלם ולא לענות לו יותר?

תשובה
עזי פנים, מתחתנים לא לשם שמים. חוצפה שולטת בראש כל חוצות.
שאלה - 231955
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
יש חובה להשאיר חתיכת לחם על השולחן בזמן ברכת המזון גם במקום העבודה?
אצלנו היום מנקה ערבי! 2-3 פעמים זרק לי שקית עם חתיכת לחם והפריע לי בזה!

תשובה
תשאיר פירור בשקית ניילון קטנה ותניח בכיסך.
שאלה - 231954
שלום לכבוד הרב
אני אברך וקיבלתי דירה מההורים במתנה בעבר.
כעת מכרנו אותה, כדי לקנות דירה באיזור מגורים שלנו.
האם צריך לעשר מכספי הקניה?
תודה

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 231953
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א
טחינה של חברת אחלה!
הכשרות שלה זה בד"ץ שארית ישראל.
האם בכללי הכשרות הזאת טובה?
בטחינה עצמה יש גם חתיכות של פטרוזיליה יש חשש של תולעים?

תשובה
אינני מכיר.
שאלה - 231952
מחילה כבוד הרב ענה לי בשאלה 231860
הבחורה עושה רושם שיש לה יראה מהאמא ולא מוכנה להתפשר על עיר אחרת
אנו חוששים למה שהרב כתב. מה לעשות במצב כזה להוריד את השידוך?
תודה ומחילה

תשובה
תדבר אתה מפורשות על חינוך חרדי לילדים, ללא שום השפעה מבני חשפחתה, ול5 בילויים במקומות פרוצים.
שאלה - 231951
מחפשים שידוך לכהן תלמיד חכם תורתו אומנתו, בן 53, גרוש + 2 נשואים. מצווה גדולה. נא ליצור קשר: תודה.
תשובה
תיצור קשר עם שרה השדכנית באתר.
שאלה - 231950
לכבוד הרב שליטא
האם הוידוי שלפני תיקון רחל חלק מתיקון רחל עצמו או שהוא נפרד? נפקא מינא לימים שאין אומרים תיקון רחל אך עדיין יש וידוי כמו שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה
תודה רבה

תשובה
הוידוי קשור לתיקון רחל.
שאלה - 231949
לכבוד הרב,אדם שעובד ולומד האם ומשתדל לומר תיקון חצות בלי נדר
האם יכול לומר ממש סמוך לעלות השחר ?,מסיים את התיקון בדקה שתיים לפני עלות השחר,תבורך מפי עליון.

תשובה
אשריו ואשרי חלקו.
שאלה - 231948
לכבוד הרב שליט"א
פעמים באים מאחרים ומתפללים מאחורי ממש בסיום העמידה (ליד הקיר לא תמיד יש מקום)
הדבר מטריח להמתין להם ובנוסף מתווכחים מדוע לא פסעתי ולטענתם השולחן חוצץ

תשובה
תעמוד קרוב להיכל ותפסע באלכסון.
שאלה - 231947
שלום לכת"ר,
אני קורא את השאלות באתר ואני רואה ששואלים הרבה על שידוכים, ואני צעיר ב"ה אבל זה נראה שמאוד קשה להתחתן, יש משהו שאוכל בגילי לעשות כדי שכאשר יבוא הזמן אתחתן במהרה

תשובה
בכלל לא קשה, אנשים מפונקים ובררנים.
שאלה - 231946
הרב הי"ו
אמנו נפטרה לפני כ 6 חודשים ואנו עדיין בשנת האבל ולאחי יש לו אזכרה של בנו רווק שבוע הבא
ב אלול שאל אותי אם אוכל ללכת אתו לבית עלמין האם אנו יכולים ללכת לאזכרה ?
יישר כח

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 231945
שלום לכבוד הרב. אני בשנת אבל על אימי המנוחה. נפטרה ב' תשרי תשפ"א נקברה ג' תשרי תשפ"א. באיזה תאריך עורכים את האזכרה בשנה הראשונה?
תשובה
מוצאי ראש השנה לימוד בבית הכנסת עם כיבוד בלי סעודה.
שאלה - 231944
שלום לכבוד הרב
מראש מחילה מכבוד הרב.לגבי הרוגי ביתר התשובה לא הובנה. איך מנקדים את המילה ביתר? בצירה או בחיריק? ושוב מחילה מהרב

תשובה
מה לא הובנה???בצירי.
שאלה - 231943
לכבוד הרב שליטא . האם לימוד גמרא עם שוטנשטיין (מבוארת) נחשבת כלימוד עם חברותא ?
תשובה
זה רבע חברותא, כי צריך להוציא בפה את הביאור, ועוד אולי יבים לא מדוייק וחבירו יישר אותו.
שאלה - 231942
לכבוד מרן הרב מוצפי
יש לרב עצה איך להצליח בעבודה?
שיאהבו אותי וגם מה צריך לומר כדאי שדברי יכנסו לליבם של האנשים?
האם יש פסוקים או תהילים שמסוגלים להצלחה ואימה בפני הבריות?

תשובה
תאיר להם פנים, תחייך. תברכם לשלוםויאהבוך.
שאלה - 231941
לרב מוצפי
מי ששנים היה מובטל לפניי כחודש מצא עבודה רגיל יום יום לעשות תיקון חצות כתוצאה מכך לא מצליח לקום בזמן! מתפלל יחיד ומאחר לעבודה חשש שיפוטר רשאי לוותר על תיקון חצות?

תשובה
תישן מוקדם ותתעורר מוקדם ותתפלל במנין ואולי באשמורת תזכה לומר תיקון חצות.
שאלה - 231940
כבוד הרב כתב לי שהוא חושש אם הבחורה יכולה לעמוד כחומה בצורה היא עושה רושם שיש לה יראה מהאמא
והיא לא מוכנה לבוא לעיר אחרת האם להוריד את השידוך על כזה דבר?

תשובה
לא זוכר את שאלתך.
שאלה - 231939
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לרכוש מכספי מעשרות דבקים וציוד לכריכת ספרים לצורך כריכת ספרי הכולל ובית הכנסת?

תשובה
נכון בהחלט. מצווה רבה היא.
שאלה - 231938
שלום לכבוד הרב
אדם שבירך בביתו ברכת נהנין, ואורח הביא לביתו דבר מאכל - ללא הכנה מוקדמת. האם הוא צריך לברך שנית?

תשובה
כתבתי לכם לכווין מראש שבכל פעם שאברך תחול הברכה על כל מה שיביאו לי מהיכן שיהיה.
שאלה - 231937
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סבא וסבתא מעל גיל 80 ב"ה
האם להתחסן חיסון שלישי?יישר כח!

תשובה
כבר היום. המספרים עולים לא עלינו.
שאלה - 231936
לכבוד הרב מוצפי שליט"א היקר. תודה לבורא עולם הבדיקות של הילד תקינות תודה לרב היקר ששלח אותי לעשות בדיקות . מי שמתפלל ונכנע לפני בורא עולם נענה. מי ש
תשובה
בשורות טובות.
שאלה - 231935
כבוד הרב חברה בעבודה ביקשהלשאול את הרב לגבי כך שהיא הלכה לרב בבוכרים והוא נתן לה קמעות שתשים בבית של הבת שלה להרחיק מחברות רעות. האם להשאיר את הקמעות בבית של הבת או להוציא?
תשובה
היא הלכה לעם הארץ, ואת קוראת אותו רב.
שאלה - 231934
מו"ר. האם מותר לבנים להיות בטהרה / להלביש התכריכים כאשר ח"ק לא מכוונים את מה שהרב כתב במבשרת ציון ח"ד? האם מועיל לעשות ז' הקפות לפני ההספד? תודה למו"ר על כל ההכוונה לדורנו!
תשובה
תחיה בקדושה וכל עסקך יהא אך ורק בתורה.
שאלה - 231933
הרבה חברים שלי התחתנו בישיבה ותמיד הראו לי בחתונה שהם לא מעוניינים שאני אתקרב אליהם תמיד חשבתי שאני מדמיין , אך שבאתי להגיד שלום או לרקוד הם התעלמו כיאלו לא ראו אותי.מדוע?
תשובה
המחשבות שלך גוברות על אישיותך, לא חסר לך כלום ושום אדם אינו דוחה אותך.
שאלה - 231932
לכבוד הרב מוצפי שליט"א היקר
אני התחלתי לצאת לשידוכים, מתפללת המוןןן על השידוך מה אני יכולה לעשות עוד כדי שילך מהר בעזרת ה'?
תודה רבה

תשובה
תמצאי לך בחור הגון וירא אלקים ואליו תינשאי.
שאלה - 231931
לכבוד הרב מוצפי שליט"א!
חוץ מכל מה שכתבתי ובלא נדר אלמד ואעשה אני בכל זאת מרגיש דינים וחוסר חן מאנשים ורוצים לריב איתי הרב מציע לי אולי גם פדיון נפש?
האם כבודו יוכל לעשות לי?

תשובה
אתה שוגה בדמיונות ומוציא מפיך דברים קשים. חזור בך!!!
שאלה - 231930
הרב
איך קוראים למיקוד המודגש תחת האותיות בספר תהילים והאם חובה לקרוא אותו
למשל פעם הערת שצריך להגיד למנצח במם לא דרושה
האם כל הספר צריך לקרוא את ההדגשים או שלא מעכב

תשובה
צריך ללמוד את כולם ולדקדק בהם, ולשאול חכם מדקדק.
שאלה - 231929
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, מהי דעת כבוד הרב על רכישת יחידת קרקע חקלאית בנאמנות לשנת השמיטה בבעלות פרטית (טאבו) בארץ הקודש. האם יש עניין או מעלה בזה? תודה
תשובה
כתבתי באתר שאין בזה צורך. יש גינה משותפת בבית.
שאלה - 231928
שלום
הבוקר הגעתי לתפילה והייתי עשירי, בכניסה לביהכ כאבה לי הבטן וביקשתי סליחה מהמתפללים והלכתי לביתהתפללו יחיד
אין מקרה בעולם,האם הרב יודע להגיד למה זה הגיע לי ולמניין

תשובה
לפני שתלך לבית הכנסת, תבקש רחמים שהכל יהא תקין.
שאלה - 231927
לכבוד הרב מוצפי!
יש לי קצת בעיות בעבודה לא הגעתי כמה ימים הייתי חולה וגם אני לא מצליח להגיע בזמן ויש קצת מתיחות ואיום לפיטורין אני מפחד להתפטר! הייתי הרבה זמן מובטל מה אעשה?

תשובה
תלך מוקדם לעבודה, שפר מעשיך ותמצא בעיני מעבידיך.
שאלה - 231926
לכבוד הרב שלום רב
איך מעסיקים את הילדים בחופש ?
יש לנו 6 ילדים ואי אפשר לצאת איתם כל יום , זה גם המון כסף היציאות הללו.

תשובה
חידונים שונים, ציונים על התנהגות טובה. סיפורים מילדות, סיפורי צדיקים מיוחדים ועוד.
שאלה - 231925
לכבוד הרב שלום רב
האם כשמחמיאים לגוי על שירות שנתן לך הן בפניו הן ביני לבין אנשים שאיתך שלא בפניו, עוברים על לא תחונם?

תשובה
רק בפניו מפני דרכי שלום.
שאלה - 231924
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מורי ורבי.בריאיות איתנה. כששומעים קדיש בשידור חי.דרך פלפון. האם מותר להגיד במקום אמן. פסוק ברוך השם לעולם אמן ואמן. וגם אמן. יהי שמה רבה.. תודה
תשובה
לא, אך תוסיף ואל תגרע, תענה על מה ששמעת כמו כולם.
שאלה - 231923
שלום לכבוד הרב,
האם זה נכון שלא טוב להזמין מישהו/תלמיד חכם להיות סנדק באותה משפחה יותר מפעם אחת?
או שאין עם זה שום בעיה?

תשובה
מותר להזמין תלמיד חכם אחד ואפילו כמה פעמים, ובלבד שיהיה גדול בתורה.
שאלה - 231922
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש סגולה לשמור ולא להשתמש בכסף שמצאתי?
תודה לרב

תשובה
איני בקי בסגולות ולא מתעסק בהם.
שאלה - 231921
לכבוד הרב שליטא,(בבא בתרא טו ב) א"ר אבא בר שמואל איוב וותרן בממונו היה.
מה המיוחד, איוב עשיר היה, ולמה שיבחו אותו בדבר שהוא פעוט בשבילו?

תשובה
א, כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. ב, אוהב כסף לא ישבע כסף. ג, אם לכל אחד תוותר על עוד 10 דולר ועוד אחד, ולעשרת אלפים, צא וחשוב כמה וויתרת.
שאלה - 231920
שלום לכבוד הרב
בעזרת השם עוד שבועים אזכרה של אבא. 1.אני (חיבת* צריכה להיות נוכחת או יכולה לבקש שיעשו לו בכולל. 2 מה כדאי לי כבת לעשות 3. האם (חיבים) לעלות לבית העלמין
תודה רבה לרב

תשובה
אשה פטורה לחלוטין.
שאלה - 231919
לכבוד הרב שלום רב.. האם אדם שכיר יכול לקום לסליחות באשמורת ואח" כ תפלה בנץ.. ויהיה קצת עייף בעבודה או שיעשה סליחות אחה" צ.מה עדיף ?תודה ובריאות איתנה
תשובה
ילך לישן מוקדם יותר.
שאלה - 231918
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אם תוכלו לכוון עלי בהתרת קללות.
תשובה
בלי נדר.
שאלה - 231917
לכבוד הרב שליטא
אנשים קרובים שפגעו בי והיה שותפים לפירוק הבית שלי ואפילו מצדיקים את עצמם קשה לי לא להקפיד ולסלוח להם וגם חלקם חיים חיי תועבה מותר לי לא לסלוח להם זה קשה שכן

תשובה
תקבל הכל מהשמיים.
שאלה - 231916
ב"ה
לכבוד הרה"ג שליט"א
האם אשכנזי יכול לברך חתן ספרדי ברכת שבע ברכות שלא בדירת החתן?
(במידה ואי אפשר יורנו רבינו היאך לעשות)
בברכת כל טוב ותודה,
עדי

תשובה
בשום פנים ואופן ברכות לבטלה.
שאלה - 231915
לכבוד הרב שלום רב
מי היה רבו של רבי יוסף חיים בקבלה ומה המקור לכך?

תשובה
תודה אדון נכבד. על המקור.
שאלה - 231914
אשה שילדיה אי"ה מדברים על שידוכין ולה אחים שטרם זכו להינשא. האם קיים חשש מגרימת צער ח"ו להורים משיתוף על שמחת ילדיה בעוד להורים ילדים רווקים? הרי טבעי לשתף הורה
בריאות לרב

תשובה
שום חשש, אדרבה, בזכות זה יבוא להם אור משמיים להתחתן.
שאלה - 231913
לכבוד הרב שלום רב אני עובד בתור מחסנאי בצבא.
במחסן נכנסו יונים וישנה יונה שיושבת בקן על ביצים ביצעתי שילוח הקן הבעיה שקיבלתי פקודה להוציא את כול היונים
זה לא צער בעלי חיים?

תשובה
תעביר למישהו אחר שיבצע. ואתה תנקה המקום.
שאלה - 231912
לכבוד מרן הרב מוצפי שליט"א

כבוד הרב לפני 3 שנים בערך עשית שיעור בעיר עפולה ותוך כדי השיעור שרת שיר על משפחת אבולעפיה אפשר לדעת מה שם השיר? או מה מילותיו? תוך לכבוד הרב

תשובה
ךא זכור לי, ייתכן שהיה השיר "אוחיל יום יום אשתאה".
שאלה - 231911
לכבוד הרב שלום
שאלה, אני עובד במשרד שאנשים לא מברכים על מאכלים.
לא מצע מיוזמתילעיתם הם מבקשים ממני להביא להם מים כשאני הולך למטבחהאם מותר? יש חשש לחילול ה במידה ואסרב

תשובה
תאמר להם "אני מברך ואתם עונים אמן" תאמר עם חיוך.
שאלה - 231910
הרב ה' יברכך בבריאות איתנה.כשהילד היה קטן אמרתי אם יקבלו אותו לתלמוד תורה לא יהיה לי אייפון.עכשיו מאלצים אותי בעבודה להשתמש בטלפון כזה בשביל תוכנה מסוימת.אני חד הורית.
תשובה
תתחמקי מהם.
שאלה - 231909
לכבוד הרב שלום רב האם אני יכולה להגיד פתח אליהו ואמר רבי שמעון לפני קריאת שמע שעל המיטה תודה לרב
תשובה
זה שייך לגברים. ורק באשמורת הבוקר.
שאלה - 231908
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
התרת נדרים 40 יום לפני יום הכיפורים.

תשובה
נכון כך המנהג.
שאלה - 231907
לכב' הרב שלום, התיעצות דחופה דעתך
חשובה. בסביבתי הרבה נשיםלא מתחסנות ומתגאות, שהד' שומרוהן נגד החיסוןזה מבלבל מה הנכון? את אשר יורוך תעשהאו לסמוך על השם בלי חיסון?

תשובה
לא נתייחסים לטפשים שאינם נכנעים להלכה. ומורדים בתורה הקדושה. תפילתם לא תעלה למרום. כי פירשו מהציבור ומזיקים לאחרים.

וכבר רבנו בחיי זיע״א בחובות הלבבות שער הבטחון, שאדם שאינו נוקט בהשתדלות להגן על עצמו, אין זה בטחון אלא עצלות, ועתיד ליתן את הדין על מה שיקרה עמו, וכן כתב הרמב״ם ז״ל וכן הוא במסילת ישרים להרמח״ל ועוד. ולמה זה דומה לאחד שוטה ההולך ביום שלג בבגדי קיץ, אולבעל אוצרות זהב וכסף המשאיר דלתו פתוחה, ומתרברב ואומר אני בוטח בהשם יתברך, ואין זה בטחון אלא שטות ועצלות.
שאלה - 231906
לכבוד מורנו ורבנו שליט"א

יש ימים במניין שחרית שהמניין מצומצם רציתי לדעת עד מתי ניתן לומר את הקדיש שלאחר הקורבנות.

תשובה
עיין במנוע החיפוש.
המערכת, ישנה קבוצה ששמה לה למטרה להטריד את הרב בנושא מדי יום יומיים.
שאלה - 231905
לכבוד הרב מוצפי שליט"אמה התנאים לקיים את מצוות שלוח הקןתודה רבה הרב שליט"א.
תשובה
המקום כאן לא יספיק לכל הפרטים, נא עיין שלחן ערוך יורה דעה.
שאלה - 231904
לכבוד הרב שליט"א,
האם מותר לבנות דירת מגורים על בית כנסת קיים בשטח שהוקצה ע"י הרשות מלכתחילה לטובת בית כנסת/מדרש?

תשובה
א, הנושא מורכב ותלויי בפרטים רבים של המקום. ב, גם אם הוא מותר אינו מומלץ. כי אלה ענינים שיש בהם סכנה.
שאלה - 231903
לכבוד הרב
הייתי רוצה לצום בעבור בני שסר מן הדרך אך לא יכולה. מה אפשר לעשות ?

תשובה
להתפלל עבורו בכותל המערבי.
שאלה - 231902
לכבוד הרב
גר בשכונה שמוגדרת מאז ומתמיד דתית. בעל הדירה (שייך לציבור שמטיף לחרדים מוסר והיום מוכר את הכיפה בחצי שקל) ממולי משכיר לזוג חילוני. האם זו עילה לקחת אותו לבי"ד?

תשובה
לא ישמע להם ולא ילך אליהם.
שאלה - 231901
לכבוד הרב שלום רב
מדוע אנו מתעטפים בטלית בשחרית הרי יש לנו ציצית קטן על גופנו .
תודה לרב ורפואה שלמה

תשובה
שתי מצוות שונות הן, טלית קטן לקיים כל רגע מצוות ציצית. טלית גדול לכבוד הקריאת שמע והתפילה.
שאלה - 231900
לכב' הרב שלום, אני ב. מחוסנת ואין שלטים במקוה מי שבידוד לא להגיע.ושאר הב.לא מחוסנות.אני בבידוד כי הטבלתי חולה.מותר לספר לראש מועצה לתועלת?
תשובה
מותר, השאלה אם יצא מכך תועלת או תרבה המחלוקת חלילה???
שאלה - 231899
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א שלום רב
רציתי לשאול האם אישה שמתלבשת צנוע ועוברות לידה עוד נשים אבל שלא לבושות בבגדים צנועים האם אסור לאישה להסתכל על הנשים?

תשובה
לאשה אין איסור, אך לא טוב להביט בהן כי רוח הטו׳ מרחפת עליהן.
שאלה - 231898
לרהג
מי שבספק עם ירדם עד עלות השחר יגיד קש שעל המיטה או שלא או לא יזכיר שם ומלכות?

תשובה
כל העולם אומרים מיד בחצות הלילה קריאת שמע שעל המיטה בין ער בין הולך לישן, ועיין ארחות ציון.
שאלה - 231897
שלום לכבוד הרב
אחיין שלי בן 10פעם שניה בבית חולים כאבים בחזה דופק נמוך מה ניתן לקרוא לרפואתו?במה צריך להתחזק?

תשובה
תהלים פרק מא בכוונה ובמיתון.
שאלה - 231896
כבודו
מתעורר אני בלימוד התורה ותיקון חצות יותר מללכת לסליחות ברוב עם אני מפסיד משהו בזה?

תשובה
דע ידידי, מי שמתנהג שלא כדרך כל העולם נרשם הוא אצל הכוחות ההם, ומקטרגים עליו חס ושלום, כפי שכתבו בזוהר הקדוש וחכמי הקבלה. לכן לא כדאי ולא משתלם להיות שונה מאחרים.
שאלה - 231895
לכבוד מורנו הרב נר:ו
במעשה דרב הונא ורב אדא בר אהבה בנזיר (נז ע"ב) ובבא קמא (פ ע"א) האם אפשר ללמוד ממעשה זה שקללת צדיק מתקיימת היינו דווקא בחיים חיותו אבל לאחר מותו פוקעת?

תשובה
אין לנו הבנה בענינים עמוקים הללו. ולא נוכל לחוות דיעה על גדולי ישראל.
שאלה - 231894
לכבוד הרב מוצפי שליט"א א.שמעתי שיש מי שאומר שהיום טלפון חכם מסונן אין בזה אפילו מראית עין מה דעת הרב זה נכון? ב.כשיש צורך מה עדיף טלפון כזה או מחשב עם סינון כמובן ? תודה רבה
תשובה
בסופר מרקט יש מבחר מיני מאכלים. תטעם את כולם? לא זה ולא זה.
שאלה - 231893
שלום לכבוד הרב,
אני מעוניין לבצע סימן היכר בתפילין יד ר"ת.
שמעתי המלצה לגזור את סוף הרצועה לצורת משולש, האם ניתן מספריים רגילות?

תשובה
כך נוהגים רוב העולם, אך מכיוון שהשמשת ברצועות לא ראוי לגוזרם, אלא תעשה לך סימן היכר בקצה שתצבע אותו בצבע מתאים.
שאלה - 231892
לכבוד מו"ר
מתי יש להתענות ער"ח הבא עלינו לטובה?
תודה

תשובה
בעזרת השם יתברך ביום חמישי הקרוב. ולקבל התענית ביום רביעי במנחה.
שאלה - 231891
לכבוד הגאון הרב מוצפי שליט"א
אני שנים סובל מפרנסה קשה חובות ועוני!
חשבתי לקנות את פתיחת ההיכל לפרנסה בראש השנה אך שמעתי שהרב אמר פעם שזה המצאה של הגבאים!
מה הרב מציע לפרנסה

תשובה
תקרא מדי יום ביומו תהלים כ"ג וכ"ד בכוונה עצומה ובמיתון.
שאלה - 231890
לכבוד הרב מוצפי שליט"א!
חוץ מלימוד תורה מתוך שמחה!כדאי גם לומר את תיקון היסוד של הבן איש חי זצוק"לומספיק פעם אחת או יום יום כל חודש אלול?
וצריך גם את הרמזים הקשורים ליסוד?

תשובה
איך שנוח לך תלמד. העיקר ללמוד.
שאלה - 231889
לכבוד הרב מוצפי!
האם אמירת סליחות החל מיום אחרי ראש חודש אלול ועד ראש השנה עשרת ימי תשובה בפרט ובעיקר עד כיפור זה חובה הלכתית?
או רק מנהג טוב ?
מי שלא יכול כי צריך לקום לעבודה?

תשובה
מנהג קדום הוא, ואסור לפרוש מן הציבור. ועל כל אחד להשתדל ולהיות שותף בזה, כי בתלמוד אמרו כי רבים השבים בתשובה מעלתם גדולה ויקרה.
שאלה - 231888
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, איך לנהוג עם תפילין של חמי ז"ל? לתרום למי שאין לו (לבעלי ולנכדים יש תפילין)או להשאיר בבית ושמישהו מהמשפחה יניח מדי פעם? הנכד רוצה אותם
תודה רבה.

תשובה
כתבתי לכם להניח אותו מדי פעם בני המשפחה, לעשות לו נחת רוח.
שאלה - 231887
לכבוד הרב
מחילה מכבוד הרב, אנחנו נמצאים במושב בצפון והיינו היום תשעה אנשים, והסתפקנו אם מועיל לצרף כלב רפורמי לעשרה?

תשובה
לבדוק אם הוא שומר שבת כהלכה, אם אוכל בשר חלק, ונזהר מלהתערב עם נשים, ואם מרצה בפניהם ומצחיקם, ואם הוא נימול כדין.
שאלה - 231886
לכבוד הרב שלום רב
מה הדין בשבעית לקנות ירקות מערבים בשטחים יש בהם קדושת שבעית כיוון שגדלו בא"י ואפילו אצל גוי או שאין בזה חשש

תשובה
עיין בברכי יוסף להגאון החיד"א, כי חכמי ירושלים וצפת משנים קדמוניות עשו חרם ונידוי שלא להוציא לעז על פירות שבשדה גוי שהם כאילו יש בהם קדושת שביעית. והטעם שלא להרבות מחלוקות בישראל.
שאלה - 231885
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם להרשם לשדכן אחד או לכמה (נחשב חוסר בטחון)?

תשובה
למה לך להרשם שם, תיגש למכרים, לחברים, ותפציר בהם למצוא לך שידוך טוב.
שאלה - 231884
לכבוד הרב שליטא
למדתי בתיכון חרדי,כרגע לומדת בסמינר,חברות מהתיכון מארגנות מסיבת רווקות בוילה
הבנות רובן עם סמרטפונים וכו',רוצה ללכת כדי לכבד, מה הרב אומר???
תודה רבה

תשובה
זה בהחלט גרוע מאוד.
שאלה - 231883
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לנו לשנוא את הרשעיםאו שצריך רק לשנוא את מעשיהם הרעים?
ומה לגביי שונאי הדת ומהרסיהולהביט בפניו?

תשובה
לא דורשים מאתנו לא לאהוב ולא לשנוא. ב, גם אסור להביט בפני רשע וגם לא בתמונתו.
שאלה - 231882
לכבוד מרן הרב מוצפי שליט"א
בתפילת 18 מותר לקצר ביהיו לרצון הראשון לעשות 3 פסיעות כדאי לתפוס את הקדושה ולאחר מכן להשלים את אלוקי נצור וכו'?
מותר גם לענות על אמנים וברוך שמו?

תשובה
כך נהג לעשות מורנו הגאון רבי עזרא עטייה ז"ל.
שאלה - 231881
לכבוד הרב
אם אישה נוגעת בי ללא רצוני כגון לסמן לי שאני יזוז האם אני עובר איסור ? ואם כן יש תיקון לכך ? דואג ומודאג מעצמי לקראת הימים הנוראים

תשובה
לא ביצעת שום איסור.
שאלה - 231880
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נולד לי בן שני בניתוח קיסרי בח' באב והייתה בעיה רפואית וכרגע מתעכבים אם הברית, עדיף להמתין לבחירת שם לברית או לבחור לו שם ולהתפלל לרפואתו

תשובה
לקרוא לו לבנתיים רפאל מהלילה ואני מברך אותן שיתרפא. ובברית תקראו השם שתבחרו.
שאלה - 231879
למו"ר שליט"א רציתי לשאול איך מגיעים לתשובה שלימה על העוונות עם חרטה עמוקה בלב ודמעות וצער אמיתי שלא אחזור שוב לאותו מצב כדברי הרמב"ם יישר כח
תשובה
ללמוד הרבה בספרי מוסר.
שאלה - 231878
לכבוד הרב שליט"א 4 ילדים, רעיתי בהריון עובדת קשה בניקיון ולאחרונה הבוס משפיל אותה בצעקות, נשברת מיזה אבל ממשיכה לעבוד ולפרנס בית, האם לומר לה לעזוב למרות קשיי הפרנסה?
תשובה
היא תחליט מה שטוב לה.
שאלה - 231877
לכבוד הרב שלום רב
להרשם לכמה שדכנים נחשב חוסר בטחון?

תשובה
למה לך שדכנים, לך אל קרובים ומכרים והם הציעו לך.
שאלה - 231876
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אים אפשר שהרב יברך אותי

תשובה
ברכות בטלפונים.
שאלה - 231875
שלום לכבוד הרב היקר!
האם זה נכון שהיתירו ללכת עם גרביים בצבע רגל בתנאי שיהיו 70 דינר? ואם יש לי 40 דינר אבל בגוון שונה מצבע הגוף ( כהה יותר)?

תשובה
כהה יותר זה טוב.
שאלה - 231874
שלום לכבוד הרב
כיריים קרמיות-האם ניתן להשתמש באותם כיריים
גם לבישול בשרי וגם לחלבי?כמובן לאחר ניקיון בין השימושים.

תשובה
כמו הכיריים של גז. הכל בתוך כלי.
שאלה - 231873
לכבוד הרב שלום רב
אם רצועות של תפילין שלי המון שנים אבל הם כשרות יש עניין להחליף תודה רבה למורנו הגאון המופלא

תשובה
כשהם במצב טוב מדוע לגנוז אותם, גם כיום החומר פחות טוב ומיוצר בסין השם ישמור.
שאלה - 231872
לכבוד מרן עט"ר נר"ו
בעניין מזמור למנצח בנגינות בצורת המנורה האם בתיבת בנגינות צריך לכתוב ב-ו' אחרי ה-נ' ?לפני וידוי נהגו לומר לשם יחוד כמו במנהג בית-אל ?

תשובה
לא משנה הדבר, וייתכן שנכון בלי וו כדי מספר האותיות.
שאלה - 231871
משתדלת מאד בכבוד הבעל,ולהיות קשובה לו. יש לו הרגל לומר כמעט על הכל - לא היום, מחר סוג של דחיינות.
ניסיתי לדבר עמו שהעניין יוצר בי כעס ומוצאת עצמי מתפרצת על כך
מה ניתן לעשות?

תשובה
תניחי לו.
שאלה - 231870
לכבוד הרב שלום רב,
מה דעת הרב?
אני בת 34 חזרתי בתשובה ושמי הוא חן,
האם להשאיר את השם? האם להוסיף? או האם לשנות את השם?
תודה.

תשובה
הרב אינו מתעסק בזה. העורך.
שאלה - 231869
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יעור על יסורים מאהבה שמכפרים על חטאים ואם אדם עשה תשובה בעקבות יסורים שהיו או יש לו?

תשובה
צריך תשובה מוחלטת ואיתנה.
שאלה - 231868
לכבוד הרב שלום
יום ה-30 לפטירת אבי יוצא ביום שני א' אלול. כדי לא לעלות לבית העלמין בר"ח נקדים לעלות לפני שבת. האם טוב לעלות ביום שישי? או שאפשר גם בחמישי אחר הצהרים? מה עדיף?

תשובה
חמישי אחר הצהריים.
שאלה - 231867
לכב הרב שליט"א מה פירוש ספיחי שביעית? ומאיזה לשון זה?
תשובה
כתב הרמב"ם, הלכות שמיטה ויובל, פרק ד', הלכה ב' "ומדברי סופרים שיהיו כל הספיחים אסורין באכילה, ולמה גזרו עליהם מפני עוברי עבירה, שלא ילך ויזרע תבואה וקטניות וזרעוני גנה בתוך שדהו בסתר, וכשיצמח יאכל מהם ויאמר ספיחים הן, לפיכך אסרו כל הספיחים הצומחים בשביעית".
ועיין בפירוש רבנו אברהם אבן עזרא שפירש שהם מלשון נספחים, לא עיקר הזריעה אלא הנוספים.

שאלה - 231866
שלום לכבוד הרב אמרתי את דברי הרב לגבי לא לאכול בשר ביום שישי בצהריים .השומעים ביקשו אם אפשר מקור לדבר תודה לרב
תשובה
זה סימן שהם עמי ארצות גמורים ואל תתקרב אליהם.
שאלה - 231865
שלום כבוד הרב , גיליתי שיש לי מחשבות טורדניות , וברוך ה' זה פחות מורגש אחרי פגישות אצל פסיכולוג , האם לספר זאת בשידוכים, אני לא הייתי רוצה שיסתירו ממני כזה דבר , אז מה לעשות
תשובה
להמשיך ולטפל. ולא לספר.
שאלה - 231864
מורי ורבי הלכתי היום בחסדי ה לעשות רנטגן בכתף ובגב הכאב לא קל אבל לא מתלונן שיצאתי מהקופח נפלתי על היד הכואבת והרגל בצורה לא נעימה הרמתי עיניים לשמיים ואמרתי תודה לבורא
תשובה
חזק ואמץ.
שאלה - 231863
לכבוד הרב שלום רב,

בבהכנ"ס קראו בעיתון עם מעט דברי תורה והרבה שטויות. הערתי לרב במקום, והוא טען שמותר לצורך קירוב, והראה לי את ההלכה לגבי לימוד מקצועות של חול בבהכנ"ס.

תשובה
השם יצילנו מהם ומשכמותם.
שאלה - 231862
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, שמעתי פעם שזמרי היה גלגול חיה טמאה, ואיני זוכר אם חמור או כלב?
תשובה
כתב הרב המקובל ילקוט ראובני על התורה פרשת וישלח
"שכם בני חשקה נפשו בבתכם וגו'. אין לטומאה שום תאווה בקדושה אם לא שיהיה לו איזה שייכות לקדושה וראויה היא להטהר או שאותה קדושה יש לה שייכים לטומאה, על כן לא לחנם הלך זמרי אחר כזבי בעת שהיתה דינה אצל שכם הוטל בה זוהמא והיה לה דביקות מזוהמת טומאתו ואנשי שכם שנימולו היה להם קצת תיקון ושייכו' אל דינה וע"י שהיה שלא לשמה על כן נהרגו מהם כ"ד אלפים. ע"כ כתיב שכם בני חשקה נפש"ו בבתכם דייקא וכשנשאת אח"כ לשמעון ילדה לו זמרי בן סלוא שהוא גלגול שכם בן חמור, וכזבי היא גלגול דינה וע"כ היתה תאוות זמרי לכזבי ונהרגו עי"ז כ"ד אלף כמנין הרוגי שכם כי אותן ההרוגים היה להם קצת שייכו' בדינה ועי"ז היה תאות ערב רב שהיו מגלגולי אותם כ"ד אלף לקחת נשים משבט שמעון".
וכנראה שהוא מה שזכרת.
שאלה - 231861
לכבוד מו"ר בנש"ק
האם מי שקם באמצע הלילה להתפנות פטור מנטילה ואשר יצר כמו שמי שקם בלילה פטור מנטילת ידיים, או שחייב ליטול ולברך אשר יצר?
תודה רבה למו"ר עט"ר

תשובה
ירחץ ידיו במים מהברז ויברך אשר יצר.
שאלה - 231860
כבוד הרב
שאלתי את הרב על גבי שידוך שההורים של המשודכת (חילונים)והבחור חשש מזה והרב כתב שיש מצב שההורים ייתקרבו על ידו הבחורה רוצה לגור בסמוך להוריה בעיר מעורבת

תשובה
אני מאוד חושש אם היא מסוגלת לעמוד כחומה בצורה, ולא להסכים שהילדים ילכו לשם ולא יצפו במסך עם עניני זבל וכדומה. וכן שלא יקחו אותם לבילויים שונים בימי החגים והחופשים.
שאלה - 231859
לכבוד הרב מוצפי שליט"אהאם אדם שלא ראה את חברו במשך שנה מברך שהחיינו או רק מחיה המתים?
תשובה
ספק גדול אם יש בימינו חברים אמתיים בלב ובנפש. כי כבר היו דברים מעולם, קשר שנפסק על מאומה.
שאלה - 231858
לכבוד הרב היקר
רכשנו סידורי שבת של הרב וסט שבת וגאולה.
ביום רביעי הקרוב ב"נ נגיע לשיעור מה כדאי לרכוש עבור אב הבית שומר מצוות אך לא בכולל על מנת להתחזק עוד?משהו לא קשה?
תודה

תשובה
עטרת ציון בעניני הגאולה זה קרוב לכולם.
שאלה - 231857
לכבוד מרן עט"ר נר"ו
התםילה המובאת בעטרת תפארת עמוד 215 להצלחה ופרנסה האם יש זמן חשוב יותר ביום או בלילה שכדאי להגיד אותה ?

תשובה
ככל התפילות כולם.
שאלה - 231856
קבעתי הכנסת ספר תורה לביהכ"נ רו"ח אלול
אמי אושפזה בבית חולים במצב קשה מאוד מאוד-לדעת הרופאים
מצב רוח ירודחס וחלילה אם ידחה ויקרה...(מתפללים לשלומה)
לדחות, לעשות איך ?

תשובה
להכניסו בלי חגיגות.
שאלה - 231855
לכבוד הרב
מי שמבקר בקבר צדיק, האם עליו להקיפו ז' פעמים, או שמדובר רק כשקהל אומר סליחות ובקשות וכד'?

תשובה
מנהג טוב בלבד.
שאלה - 231854
ברוך ה' המזכני להגיע בשנים האחרונות לשיעורי הרב מאיר נפשינו ולואי כך עד בוא יינון.זקוק למזוזות אנא יפניני הרב לסופר ירא שמים עוסק בתורה. מוכן לשלם מה שצריך על מצוה יקרה זו
תשובה
יפה ביקשת, סופר ירא שמים, תתקשר לאלירן יש לו פרטים על סופר ירא אלקים.
שאלה - 231853
כבוד הרב
חבר שחולה במחלה טרם התרפא הרב המליץ לכשיתרפא לעשות סעודה להושע בן בארי כעט עושה הכנסת ספר תורה הסעודה ביום שלישי בערב האם צריך דווקא ביום ג ביום ?

תשובה
להמתין עד שיתרפא בעזרת השם יתברך. להכניס ספר תורה לא חייבים סעודה.
שאלה - 231852
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
(לא לפרסום)
יש אפשרות לדבר עם הרב בבקשה?

תשובה
בבקשה תדבר. שמך אינו מופיע.
שאלה - 231851
הרב הגאון
(שכרנו חוקר ויש לנו ראיות. האם אפשר לאיים על גבר שנואף עם אשת איש ברכבו, עם אנשים שיאיימו עליו להתרחק ממנה ועל הקלקול שגרם להוציא ממנו כסף שילך לאברכים ונזקקים?)

תשובה
כסף אסור להוציא ממנו. זו סחיטה ואינו של יושר.
שאלה - 231850
לכבוד הרב שליט"א
כיצד מקיימים את מצוות שילוח הקן? לאחר שהמקום הופקר, לוקחים את הביצים? מה עושים איתם? האם צריך לברך לפני כן?
תודה רבה

תשובה
רק בלילה בשעה מאוחרת האם נמצאת, משלחים אותה ולוקחים את הביצים, מחזירים מיד והאם תחזור ותדגור עליהם. לא מברכים שום ברכה.
שאלה - 231849
יהודי מסיים את הבא"ח עם ה"ע בעיון. מבקש לדעת מתי לעשות סיום ביום חמישי יא' אלול או ביג' אלול? איך יעשה את הסיום בצנעא?סעודה לו ולמשפחתו?
תשובה
היום בצינעא בתוך ביתו.
שאלה - 231848
לכבוד הרב
בחלקי פרדס התורה , מה נחשב כרמז ודרש , רוב הספרים הינם פשט או סוד אך ספרי רמז או דרש כמעט ולא נתקלים בזה . יאיר הרב את עיני

תשובה
טעות בידך, התלמוד כולו בנוי על רמז ודרש, הלכות נדרשות מהפסוקים ברמזים, בהיקש, באות נוספת, בגזירה שווה ועוד.
שאלה - 231847
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישה שטבילתה בשבת.
לכתחילה עדיף שתבטל בבין השמות?

תשובה
יש כך ויש כך.
שאלה - 231846
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
גרושה 11 שנה +3 ילדים בוגרים, עברתי גרושים קשים, האב לא מכיר בילדיי, ואני לבד
מה עליי לעשות כדי לקבל ישועות משמים ולזכות בזוגיות חדשה ומתקנת?

תשובה
להתפלל בכותל המערבי.
שאלה - 231845
לכבוד הרב,
קניתי בלונים. המוכר אמר שיש גם אריזות על האריזה מחיר ואמרתי לו לנפח כל האריזה לא ידעתי שזה לא כולל ניפוח. ניפח כל הבלונים ואמר סכום אחר לגמרי כולל ניפוח
מה לעשות?

תשובה
תשלם.
שאלה - 231844
שלום לרב

אם הזמנתי את פלוני לאירוע שעשיתי ולא הגיע עכשיו גלגל חוזר והוא מזמין אותי יודע בלבי שאני לא הולך בגלל שהוא לא הגיע אליי ולא רואה להטריח עצמי חינם
יש פה לא תקום?

תשובה
אין בזה איסור של לא תיקום, מפני שיש רבים המזמינים מפני הנימוס ואין אדם חייב לבטל תורה ולהגיע לכל מקום.
שאלה - 231843
תודה רבה לרב על הדאגה ועל כך שאנשים לא יזללו בחוץ ולא בפנים.
מה ששאלתי את הרב האם לקנות בסופרים וברשתות את ההשגחה שציינתי, על מסעדות לא חשבתי בכלל פחד פחדים בחוץ.

תשובה
המצב גרוע ביותר ומיום ליום הופך קשה ביותר. ואסור לאכול בחוץ. אלא לבשל בבית. ולהתפלל שמה שהנך קונה כשר באמת.
שאלה - 231842
שלום לכבוד הרב
האם מותר היום לשתול קנה סוכר,?
תודה רבה לכבוד הרב

תשובה
עד ראש חודש מותר.
שאלה - 231841
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לגבי השאלה של הבדיקות פעמיים ביום
אני עם התקן ובודקת רק בראשון ובאחרון כי לפעמים כתמים באצע ואז קשה להיות טהורה
האם נכון?

תודה לרב הצדיק

תשובה
כשיש בעיות חריפות ממליצים ללבוש צבעוני, ולבדוק ראשון ושביעי לפחות.
שאלה - 231840
שלום לכבוד הרב ביב אלול יהיה 12 חודש של אימי עה.מה הכי יועיל לנשמתה לעשות ביום הזה.
.

תשובה
לימוד תורה בלילה וביום. ספר מנוחת הנפש. זוהר משפטחם. ויקהל ופקודי.
שאלה - 231839
לכבוד הרב שלום רב
האם זה נכון שעד טו באב היה מותר לשתול פרחים/עץ או שעדיין מותר?
תודה רבה לכבוד הרב שליטא

תשובה
אילני פירות עד טו באב היה מותר, אילני סרק פרחים ועוד מותר עסד ראש חודש ויש מקילים עוד.
שאלה - 231838
למו"ר היקר
בשבועיים הקרובים אני עוזב את מקום עבודתי ובחודש האחרון לא היו הרבה שעות עבודה אם הבוס שלי מסכים לצרף את שעות עבודה של חודש 8 עם חודש 7 ע"מ שאקבל אבטלה גבוהה מותר?

תשובה
תיזהר מחילול השם.
שאלה - 231837
לכבוד הרב האם מה שהתירו גרביים לנשים 70 דינר זה גם בצבע חוף ושאר צבעים (נורמליים) או שרק שחור מותר ?
תשובה
בצבע חום.
שאלה - 231836
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם בערב ראש השנה ובערב כיפור כהן צריך לפקוד את קבר אביו כמובן מרחוק ?

תשובה
בהחלט לא. איסור חמור.
שאלה - 231835
שלום לכבוד הרב הצדיק
צדקה לקופה שקונים ממנה האברכים אוכל לבית המדרש זו אותה מעלה כמו צדקה לעני?

תשובה
אסור מכספי צדקה. באו ללמוד ולא לאכול.
שאלה - 231834
לכבוד הגאון הרב מוצפי שליט"א
יש לי חבר מתחזק חיזקתי אותו בשמירת הברית! היה לו חברה נתתי לו הצעות שלא יפול לצערנו ביום שישי שוב נפל וברוך השם נפרד ממנה איך יתקן את הפגם הנורא?

תשובה
תקנה לו ספר יסוד ציון.
שאלה - 231833
לכבוד הרב שלום רב
האם השם חן בסדר לבת? מעדיפה להוסיף,
במידה ויש צורך שהרב ישנה.
תודה.

תשובה
איני מתעסק בזה.
שאלה - 231832
לכבוד מרן הרב מוצפי!
בהמשך לתשובה של הרב על התיקון נפטרים!
הרב כתב לי לעיין בתשובה במחילה הרב יש טעות במספר כי אין תשובה כזאת המערכת תוכל בבקשה לבדוק מה המספר?

תשובה
התשובה הועתקה לך כמחווה של רצון טוב.
שאלה - 231831
שלום לכבוד הרב . ראש השנה יום הדין , אך רואים שצדיקים גמורים נפרדים מאיתנו במהלך השנה , ואילו להבדיל רשעים גמורים , ממשיכים לחיות , האם הרב יכול להסביר לנו. קשה לי הדבר
תשובה
הצדיקים מכפרים בעדינו. עיין בשופר בציון.
שאלה - 231830
לכבוד הרב מוצפי שליט"א!
אבי אתאלמן מאמי לפני חצי שנה הוא לא אדם דתי והוא שבור מאוד לא מוכן להתחזק או לשמוע שיעורי תורה ורוצה אם כבר להינשא שוב רק לחילונית מה אפשר לעשות איתו?

תשובה
תניחו לו בשלו.
שאלה - 231829
שלום לכבוד הרב
גבאי בשכונה חילונית
מעוניין לפתוח תהילים לילדים. האם מותר למשכם ע"י קיום הצגה המבוססת על סיפורי צדיקים בבית הכנסת תוך שמירה על הפרדה? שואל מתוך חוסר אונים

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 231828
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
אני כבר שבועיים מרגיש לא טוב חולשה נוראית ומאתמול דפיקות לב חזקות!
אני מפחד מה הרב מציע לי לעשות?
האם זה לחץ נפשי וסטרס! או חלילה לב או קורונה?

תשובה
קח לך כדור הרגעה.
שאלה - 231827
לכבוד הרב שלום,בחור25 מאמריקה שחזור בתשובה מגיע לארץ ללמוד בישיבה ,אזה ספר הרב ממליץ שאוכל לקנות לו במתנה?
תשובה
יסוד ציון.
שאלה - 231826
רב תלמיד חכם אמר במהלך שיעור שהוא בדק ולא ניתן לסמוך על בשר של…
עד עכשיו אכלתי מהכשרות בהבנה שגדולים וטובים אוכלים ואין רעותה מה עושים אין לזה סוף?

תשובה
הוא אינו יודע כמה הוא טועה בדקתי אישית עם המגיחים והמפקחים בשניהם המצב בשפל המדריגה. יש מסעדה מפורסמת שרבים מבני הישיבות הולכים שם לזלול ומכניסים שם כל מיני בשרים אשר מקורם בלתי נודע, המפקח מגיע בצהריים זולל וסובא בחינם ומיד נעלם ונמוג.
מסקנה אין לאכול בחוץ.
שאלה - 231825
לרב שליט"א הבנתי מחברות בעבודה שמקפידות בעיקר על בדיקות ראשון ושביעי שהם חובה, לצערי גרם לי לזלזל גם, אשמח לחיזוק מהרב, על חשיבות הבדיקות פעמים ביום כל הימים
אם יוכל הרב

תשובה
טעות חמורה בידם וגורמות לילדים מקולקלים, ואחר כך צועקים ואינם נענים.
שאלה - 231824
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
השנה יחול יום הפטירה של מורנו הרב יוסף חיים זצ״ל בשבת קודש , רוצים לעשות שיעור לזכות הצדיק אפשר להקדים ליום חמישי לאחר ערבית ?

תשובה
תעשו ביום השבת כי הוא זמנו.
שאלה - 231823
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמעתי פעם שיש בחינה כזאת לרשעים שהארץ מקיאה אותם!
"בבחינת הארץ תקיא אותם" האם זה נכון?
אותם רשעים ושונאי דת שנוסעים הרבה לחו"ל או גרים שם זה הבחינה?

תשובה
בימים אלה זה הזמן שנעשה עם עצמינו חשבון נפש ולא עם אחרים.
שאלה - 231822
לכבוד הרב שלום רב
אני עובדת נקיון בית כבר 17 שנה בלי ביטוח אפשר אני לקבל פיצויים אני עזבה בגלל אני חולה

תשובה
תבררי בביטוח לאומי.
שאלה - 231821
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
לפעמים אני מתפלל תפילת מנחה ומיד אחריה בדרכי לבית יש מניין ערבית עושים בבין השמשות כשאני עובר והם אומרים קדיש ועלינו לשבח אני חייב לומר?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 231820
לכבוד הרב מוצפי שליט"א'בית כנסת (בעבודה) שאינו "מחמיר" חזן עם חולצה קצרה במידה וקורה אני יוצא ומתפלל במניין שמקפיד על זאת. האם נכון? או שישנו איסור?
תשובה
נכון מאוד.
שאלה - 231819
לכבוד הרב
האם מותר להאריך מזגן בשבת?

תשובה
לא כדאי להתעסק בזה, כי השבת מישהו הסתבך בחילול שבת בגלל זה.
שאלה - 231818
לכבוד הרב שלום רב
מנסים להיכנס להריון שנה וחצי, רוצה להתחיל טיפולים אך בעלי לא מתלהב מהנושא..
האם להתחיל בתהליך?

תשובה
תתייעצו עם אירגון בוני עולם.
שאלה - 231817
לכבוד הרב אני בן 30 ועוד לא מצאתי את הזיווג שלי
תשובה
אינך רוצה למצוא בת זוג.
שאלה - 231816
שלום לכבוד הרב
אבי מעל גיל 60 וקיבל הודעה לעשות חיסון 3 אני קצת חושש משיעשה כי לא קיבל אישורים בעולם, לא ראיתי את דעת הרב על החיסון ה3 מה כבוד הרב אומר?

תשובה
אבשר אותך שהיום בשעה טובה התחסנתי, ואחרי כן זכיתי לתת שיעור בענין תשובה מאהבה מבחינת ההלכה, חובה על כולם להתחסן וכתבתי זאת כמה פעמים. וממשלת האנדרוגינוס הזאת לא הכינה מנות חיסון מספיקות.
שאלה - 231815
לכבוד הרב שלום רב האם החצי קדיש לאחר קריאת התורה שייך דווקא לאבל?ומה קורה אם העולה אינו יודע או חושש לומר קדיש?
תשובה
מעיקר ההלכה זה שייך לקורא בתורה גם אם הוריו בחיים.
שאלה - 231814
כבוד הרב
כאשר אני שובת עם (מו"ר) אבי בשבת קודש. התפילה בבית הכנסת שלן שחלילה אנשים מדברים בתפילה. חזרת הש"ץ וקדיש. מה עליי ךעשות כדי לשמור על מצוות כיבוד אב?

תשובה
אין בידי עיצה אלא אם תאמר לו שבימים הנוראים אינך מוותר. לפחות זה.
שאלה - 231813
לכבוד הרב שליט"א
אנחנו זוג צעיר. ובבעלותינו דירה בעפולה ובאה לידנו הזדמנות לרכוש דירת קרקע באזור נוח בסמוך להורים בסכום כפול מהדירה שברשותנו כיום
האם הרב ממליץ על הצעד?

תשובה
לא מכיר את מצבכם הכלכלי.
שאלה - 231812
בת 55 וזכינו לבן 4 מעוכב התפתחותית לאחר 20 מתרומת ביצית של יהודיה פנויה. נשאר עובר נוסף. האם חובה עלינו לנסות ועשות מאמץ לקיים את המצווה בהתחשב בגילי ובזה
תשובה
תתייעצו עם אירגון בוני עולם. מהבחינות ההלכתית והמקצועית.
שאלה - 231811
לרב היקר, אלמנה שבעלה נפטר לפני חודש שואלת האם היא צריכה ללכת לבית העלמין כל ראש חודש?
וכל כמה זמן ומתי היא צריכה ללכת אליו?

תשובה
היא יכולה שלא ללכת בכלל.
שאלה - 231810
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נשארוי לי בקבוקי של שמנים אגוזים ודקלים שהביאו לי. ואנחנו לא משתמשים
מהכדאי לעשות .
כמו כן נשארו ליבקבוקי שמן סויה משנים קודמות
מהעלי לעשות.

תשובה
תשמור להדלקה לל״ג לעומר.
שאלה - 231809
שלום לכבוד הרברציתי לדעת אם הפרדתי בין שתי אנשים שהתקוטטו אני מקבל על זה שכר? והאם זה נקרא שלום בן אדם לחבירו?
תשובה
זה הצלת חיי אדם.
שאלה - 231808
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול את כבוד הרב מה זה סעודת רשות שאסור לקיים? האם הכוונה לסעודות מרעים? עם פת?

תשובה
כל מסיבה עם מזון היא אסורה.
שאלה - 231807
לכבוד הרב שלום רב באיזה מקום כדאי להתפלל להצלחה בזמן אלול הקרוב בלימוד, ביר"ש ?
תשובה
הכותל המערבי.
שאלה - 231806
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מדוע יש כאלו שמדליקים 7 נרות שבת וכאלה 9 נרות ?

תשובה
אין מקור להדלקת 9 נרות, המקובלים מדליקים 7.
שאלה - 231805
כבוד הרב היקר
האם כשבעל או אשה שותקים ומוותרים על משהו שיכולים לעשות ממנו רעש יש להם שכר?
והאם בכל מצב עדיף לשתוק ולוותר או שיש דברים שלא ?
תודה רבה

תשובה
בכל ענין לגופו.
שאלה - 231804
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני קורא באתר שהרב נגד גרושין.
השאלה מתי כן נאמר לתת גט? האם יש מצווה לסבול? אדם הסובל או חיי ללא שותף/ה אמת וכו? לא עדיף גט?

תשובה
כל מקרה לגופו, ואגב, אל תחשוב שזה פתרון.
שאלה - 231803
לכבוד הרב שלום רב
כשאין מניין בשחרית ואנשים מגיעים טיפין טיפין עד מתי אפשר לומר את הקדיש שאומרים לפני הודו?

תשובה
עד סיום ההללויות.
שאלה - 231802
הרפורמים רק שמעו שאני פרשתי מדרכם ודאגו להפיץ בקרב משפחתי והסביבה שאני לומד בה שצריך להשגיח עליי ולעקוב ושאני הולך בדרך לא נכונה וגורמים לסיכסוכים וגורמים לי להיות לבד.
תשובה
טוב להיות לבד בעולמינו מאשר להיות עם רשעים בגהינם. אלה המרגנים הופעות מעורבות.
שאלה - 231801
לכבוד מרן עט"ר נר"ו
נשאלתי לגבי ילד בן 5 אסמתי שצריך טיפול שיניים בכל חלקי הפה בהרדמה מלאה בעצת הרופאים בגלל ריבוי הטיפולים הנדרשים
מה דעת כמו"ר ?

תשובה
זו הדרך היחידה בשבילו ולטובתו.
שאלה - 231800
הרב היקר,
הנכד דתי הכיר בצבא חיילת חילונית ומאז פורק עול . היא אנטי וטוענת תמיד על הדתה . ולא מוכנים להפרד . מה עושים?

תשובה
סליחה, כששולחים לצבא יש להתכונן לכל מיני התרחשויות.
שאלה - 231799
לכבוד הרב שלום רב
ישנה חלקת אדמה משותפת, אך אין עם מי לדבר לגבי השקייה בשמיטה.
האם מועיל להפקיר את חלקי היחסי בגינה לפני השמיטה?

תשובה
אתה מפקיר בפני שלשה נאמנים את חלקך.
שאלה - 231798
לכבוד הרב שלום רב
אימי נפטרה לפני חודשיים, נאמר לי שמותר לעלות לקבר רק בערב ראש שנה ובאזכרה בטענה שזה מזיק לנפטרת. האם אסור לעלות בשאר הימים כמובן לא אעשה משהו שיפגע באמא.

תשובה
אפשר לעלות בכל חודש ביום כ"ט בו או יום קודם לכן, לדוגמא השבוע יחול ערב ראש חודש יחול בשבת קודש, עולים בחמישי.
שאלה - 231797
שלום לכבוד הרב, מה ההבדל בין ברכת גואלנו, תקע בשופר גדול, השיבה שופטינו, תשכון, את צמח, הלא כולם אותו עניין ממש - בקשת הגאולה.
תשובה
בבקשה תלמד את ביאורי התפילה. המערכת, הרב אינו המורה הפרטי שלך.
שאלה - 231796
שלום לכבוד הרב
האם יש חובה שאבי הבן והרך הנולד יהיו נוכחים בברית יצחק, כגון שברית יצחק נעשה ע"י הסבא בעיר אחרת ?
ההורים לא ממש בעניין.
תודה כבוד הרב.

תשובה
בעיר אחרת אין חובה.
שאלה - 231795
שלום לכבוד הרב
אני ואשתי מודים לרב שליט"א על שהגיע להיות סנדק אצל בננו יצחק הי"ו, שמחנו מאוד, תודה רבה מכל הלב, תזכה לשנים רבות נעימות וטובות ולקבל פני משיח בקרוב

תשובה
תגדלוהו לתורה לחופה למצוות ולמעשים טובים.
שאלה - 231794
שלום כבוד הרב
אנו זקוקים ליעוץ זוגי, אני מחפשת שהיועץ יהיה ברמה רוחנית גבוהה ,האם הרב מכיר יועץ שמקפיד שלא לשבת מול האישה? למשל שהאישה יושבת מאחורי וילון.
תודה רבה

תשובה
אינני מכיר.
שאלה - 231793
שלום כבוד הרב
אני בחורה מצטיינת אוהבת ללמוד
איני רוצה לעסוק במקצועות שיש בלימודי ערב בסמינר.
ודווקא במה שאני אוהבת יש תואר.
לא רוצה להרגיש מבוזבזת בחיים ורוצה בית של תורה

תשובה
אנחנו מכניעים עצמינו לציווי התורה.
שאלה - 231792
שלום לכבוד הרב
שלום כבוד הרב
האם הרב ממליץ לעשות את החיסון השלישי למבוגרים
בברכת בריאות איתנה ואורך שנים טובות

תשובה
כתבתי לכם. עיין באתר.
שאלה - 231791
החלטנו לא לאפשר יותר חלוקת עלונים בכניסה לבית הכנסת בשבת אבל מביאים בכל זאת. האם מותר בערב שבת לפני שכולם באים לזרוק הכל לפח או למחזור ניר? הגניזה עולה כסף
תשובה
כך נכון לעשות.
שאלה - 231790
לכבוד הרב שלום רב
בעלי הולך בלי נדר לשיעור שבועי ביום שני. יש פעילות רק לבנים בבריכת שחייה האם אפשר שילך לשיעור אחר ביום שלישי ואז ילך עם הבנים לבריכה. כמובן מה שהרב יגיד

תשובה
היכן שלומדים הלכה ילך.
שאלה - 231789
שלום לכבוד הרב.חטא האדם הראשון גרם
תשובה
תפסיק להתעסק בנסתרות. תעסוק בשלחן ערוך.
שאלה - 231788
לכבוד הרב שלום רב
לגבי הכשרת כבד לפי ספרדים, האם מותר לשטוף במים ולשפשף את הכבד אחרי שעושים חתכים שתי וערב בכבד ולפני ששמים על האש? תודה.

תשובה
אפשר וטעון מעט מלח אחרי השטיפה.
שאלה - 231787
לרב
רוצה לשאול ואשמח אם תענה לי בהרחבה על הנושא
מזמור קיטאניניודע שישנה סגולה לקרוא את אותיות שמו ושם אמו
האם גם ניתן להוסיף אותיות של בקשה ספציפית כגון "גמילה מעישון"

תשובה
המצאה לא מוצלחת.
שאלה - 231786
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה עדיף נסיעה לקברות צדיקים בירושלים לנשים או ללכת לכותל לקרוא את כל ספר התהילים בלי נדר כמובן לאשה
תודה רבה תבורך בכל הברכות הכתובות בתורה הקדושה

תשובה
נשים לא יוצאין למקומות פומביים, בפרט לא בקבוצה.
שאלה - 231785
לכבוד הרב שלום רב
הרב ענה באתר לאדם שלא לקנות תפילין חרוצות בלב שלם. רציתי לשאול מדוע.. הרושם המתקבל זה שזו חומרא עם בסיס ומקור. לא? אז לא כדאי להחמיר מי שיכול?
תודה רבה

תשובה
תמשיך להתווכח כשאינך בקי בפרטים.
שאלה - 231784
כבוד הרב בלי נדר קיבלתי על עצמי לנסות ולדון כל אדם לכף זכות גם את הרחוקים והמכעיסים ביותר, האם גם אדם שמכנה את עצמו רב רפורמי יש לי חובה לדון לכף זכות? אני בוער כשאני רואה אותו
תשובה
כל מחטיאיח הרבים הרפורמים וה"רפורמים". הוציאו עצמם מכלל ישראל. כי הם מחטיאי הרבים.
שאלה - 231783
שלום לכבוד הרב. בעלי הי"ו נוחר חזק מאוד. התינוק נמצא איתנו בחדר וזה מפריע מאוד לשנינו. בשגרה, נוגעת בכתפו ומפסיק. כיצד אוכל לפעול במצב של נידה? האם נגיעה במקל ניתן? תודה
תשובה
בהחלט לא. תקישי על המיטה.
שאלה - 231782
שלום לרב הי"ו
אני יכול להפיץ בבית הכסת לציבור המתפללים מהספר "אורח צדיקים" על ימים קדושים
ומיוחדים בשנה ?ב"ה התאריך הקרוב זה בחודש אלול הבא עלנו לטובה כדי לחזק
יישר כוח

תשובה
אפשר.
שאלה - 231781
לכת"ר מו"ר, בהבדלה נהוג אצלנו לומר "הצלח את היהודים בכל מקום שהם בעולם" פתאום חששתי אם זה בסדר, כיוון שיש יהודים רבים בארץ ובחו"ל שעושים נגד היהדות והתורה. מה נכון לומר?
תשובה
תאמר את כל עובדי השם יתברך.
שאלה - 231780
שבוע 41+2. משקל 3.944 ק״ג. שאלתי את הרב לגבי זירוז והרב ענה לחכות עד אחרי ש״ק. הבדיקות יצאו תקינות וזה רק בגלל המשקל. אני ממש חוששת ולא רוצה לעשות זירוז. האם אפשר לחכות עוד ?
תשובה
אין שאת מרגישה. בהצלחה.
שאלה - 231779
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אימי נפטרה בט'תשרי השנה ונקברה בי"א תשרי ואנו עולים לקבר בערב יו"כ כמו בכל שנה האם יש ענין לעלות השנה גם בי"א?

תשובה
אין בכך צורך.
שאלה - 231778
לכבוד מרן נ"י
מדוע לפני לימוד תורה צריך להתנות " בלי נדר " ,הרי אדם מחויב לעסוק בתורה ימים ולילות וזהו חוקו ,כמו שלא שייך להתנות על תפילין או לולב בלי נדר ?
אוהבים את הרב ! תודה

תשובה
כי אם לא ילמד או יפסיק בדברים בטלים, עבר שתי עבירות. גם ביטל תורה וגם עבר על נדר.
שאלה - 231777
ברשות מו"ר בברכת רפואה וחיים.
קיים שיעור של מו"ר בשם "קול זעקה על הצניעות" דברים משברים את הלבבות
פרסמתי לקרובים אליי והדברים עשו פירות
הנני מוכן לתרום ב"ל להפצת השיעור

תשובה
עשה והצלח.
שאלה - 231776
שלום כבוד הרב
אם יש לי בעיות רפואיות שבגללם המליצו לי לאכול כמה חודשים רק פירות וירקות כולל בשבתות וחגים. ולא לאכול בשבתות וחגים לחם בשר עוף ודגים. האם מותר לי לפי הלכה ?

תשובה
אסור לשמוע בקולם, איך יבא אדם מהשוק ויעקור דבר מהתורה???
שאלה - 231775
לכבוד הרב ברשות׳ 2 שאלות
האם בפרשת עקב היו פסוק׳ שמורידים הקול ? כמו ״אם שכוח תשכח״ או וחרה אף״
לפי מה שכ׳ בשיבת ציון ב פ׳ ב אות כו הקורא עונה אמן אחרי שהציבור ענה, האם נכון ?

תשובה
בהחלט כן, עונה אמן בקול רם שהציבור יידע להקשיב לקריאה.
שאלה - 231774
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב
אני גורבת גרביים בעובי 70 דנייר. וכעת רוצה לרכוש נוספים האם 60 דנייר זה אותו הדבר או רק 70?
תודה לרב ומחילה על הטרחה

תשובה
הרבנים פסקו 70.
שאלה - 231773
שלום לכבוד הרב יש אחינית של... שהיא שומרת מצוות לוקחת 500 שקל ואומרת לאדם מה הבעיות שלו היא מדליקה נר לצדיק וברוב המקרים... , מעניין מה דעת הרב
תשובה
רק טפשים וכסילים הולכים אצלה.
שאלה - 231772
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה דינו של מי שמתרים כסף להדרדרות ?

תשובה
קבצן שמתרים עבור עשירים.
שאלה - 231771
לכבוד הרב שלום רב
האם יש כיון שאסור לשים מיטה כמו לכיון פתח הדלת של החדר או שזה אמונות תפלות?האם יש כיוונים שצריך לשים את המיטה של הילדים או ההורים או שאין בזה כלום

תשובה
דברים בטלים.
שאלה - 231770
לכבוד אם עכשיו במוצש אין לי תיאבון לאכול לחם, יש לי שכר אם אני אוכל?
תשובה
הרי אמרו חז"ל כי סעודה זו מצילה מחיבוט הקבר, והוא בא על שנהנה מהנאות העולם הזה. ואין לך סעודה שאדם אינו נהנה ממנה כסעודה רביעית, כי אינו בעל תיאבון, והאכילה נטו לשם מצוה ולכן היא מכפרת.
שאלה - 231769
למור היקר
מחר בעזרת השם יש לי ריאיון עבודה מה ניתן לעשות ע"מ שאצליח בעזרת השם?

תשובה
תקבל עליך לקבוע עתים לתורה בכל יום.
שאלה - 231768
שלום הרב אני רוצה לעשות מסיבת הפתעה לחבר, האם מותר לשקר ולומר לו שיבוא לבית שלי למשהו אחר (כן ראיתי שהתיר בעל משנה הלכות) או שאסור לשקר (ראיתי שאסר הרב ישראל יעקב פישר) תודה
תשובה
האם בכלל מותר לעשות מסיבות? הרי זה סעודת הרשות ואינה של מצווה. וידוע בהלכה מה ההגדרה והחטא של סעודות הרשות. השם ישמור.
שאלה - 231767
למערכת, עד מתי לעדה הרעה הזאת נמאס מכפויי הטובה, מיני טפשים ועמי ארצות החושבים שיש לאל ידם לומר דברי סתירה או חלוק על דברי רבינו הקדוש המוסר נפשו עלינו ואלו מכלים לריק זמנו
תשובה
משתדלים לא לפרסם דברי שטות.
שאלה - 231766
שבוע טוב.
ישנו יועץ נישואים אחד בעלון ת,,,, שכותב שבנים לגרושים רוב הסיכוים שיתגרשו ומביא לכך סיפורים והוכחות. עד מתי ימשיכו להכפיש את הבנים של הגרושים?

תשובה
לא יועץ ולא בטיח, שוטה שלא צריך לפרסם דבריו. ואין להסתכל בעלונים, והם ביטול תורה.
שאלה - 231765
לכבוד הרב הצעתי לחבר שיש לו בת, בן של חבר. שניהם אברכים, בת סמינר-בחור ישיבה, הבחור חולה מילדותו בסכרת נעורים, מתי צריך לספר זאת לאבי הבת, קודם הכל או אחרי כמה פגישות?
תשובה
זו בהחלט בעיה. וצריך הרבה שיקול דעת בזה.
שאלה - 231764
לכבוד הרב,
לפני כ5 חודשים ראיתי דירה למכירה דרך תיווך,בגלל מחיר לא סגרתי.המודעה ירדה לפני שבוע ויצרתי קשר ישירות עם בעל הדירה.הדירה ללא תיווך. האם אני פטור מתשלום תיוך?

תשובה
יצרת קשר כתוצאה מהפירסום וזה מצריך פיצוי.
שאלה - 231763
לכבוד הרב, ביהי רצון שבסוף "מנוחת הנפש" הנוסח הוא ברבים: תגדיל חסדך עליהם, תמתיק גבורתך עליהם... האם כשלומדים לע"נ אישה צריך לשנות ל"עליה" או תמיד אומרים ברבים? ולמה?
תשובה
מה שכתוב בלשון רבים, כוונתו על הנפש הרוח והנשמה. וגם לאשה נכון לומר כן.
שאלה - 231762
שלום לכבוד הרב
רצינו לדעת בבקשה מה דעת הרב לגבי "תפילין חרוצות?"אני עומד לרכוש תפילין חדשות ואני רוצה להדר. תודה רבה.

תשובה
שאלה - 231577
לכבוד הרב שלום רב
התפילין ש"ר נסדקו בין הבתים ואי אפשר לתקנן (שאלתי כמה סופרים) השאלה היא יש תפילין חרוצות שעולות 1500 רק בית בלבד ויש תפילין לא חרוצות בפחות. האם להחמיר?
תשובה
תיקח לא חרוצות. בלב שלם.
שאלה - 231761
לכבוד הרב היקר שמי אוריאל חקלאי מהגולן כבוד הרב דיבר בשישי על תוצרת הארץ מחזק את דבריו אני והרבה חקלאים חברים נותנים את כל יכולתנו באמונה ואהבה
תשובה
תבורכו מן השמיים בכפל כפליים, אשריכם, שאתם מגדלים פירות וירקות בארצינו הקדושה.
שאלה - 231760
לכבוד הרב שלום רב
1)האם חייב לאכול לחם ב 4 סעודות שבת ?
2)האם חייב לאכול בשבת בשר, עוף ודגים ?
תודה מראש

תשובה
צריך לאכול לחם. לגבי בשר מי שחולה פטור. אבל בריא צריך לכבד את השבת.
שאלה - 231759
לכה"ר
האם מותר באופן כלשהו (שבנות עד גיל מסוים או באופן כלשהו) יהיו ביחד עם הבנים בזמן שיעור תורה ותהילים לילדים בשבת קודש? (הבנים בערך בגיל 5-14)
כי אין מישהי שתלמד אותן.

תשובה
אסור בהחלט. עוון חמור.
שאלה - 231758
שלום לכבוד הרב
לצערי הגדול לפי כמה רופאים ,סובל מפוסט טראומה , והדבר שעוזר לי זה קנאביס.
ונורא קשה לי כי אני רוצה לעבוד את ה'- מתודעה נקיה .ניסתי להפחית אבל לא מצליח ,כואב. ?

תשובה
תבצע דברי הרופאים.
שאלה - 231757
לכבוד מרן הרב מוצפי!
מארגנים תיקון נפטרים של מניין תלמידי חכמים שביניהם אחי ואולי גם אני אשתתף רוצים 100₪ לכל אברך סה"כ 1000₪ כדאי לעשות?

תשובה
עיין שאלה 420240 ,

מעולם לא שמענו ולא ראינו כל התלמידי חכמים בירושלים ובכל המקומות שמישהו עשה "תיקון נפטרים". וכששאלתי את מורי הגאון רבנו בן ציון אבא שאול ז"ל ואמר לי אין בדורינו מי שיכול לעשות תיקון לנפטרים.
מה שיש לעשות הוא לימוד תורה של הבנים מדי יום, קדיש, צדקה, ומעשים טובים.
שאלה - 231756
לכבוד הרב הנכבד!
מתפלל לפי תפילת ישורון.אוהב דקדוק.ראיתי הוכחה שבברכת אשר יצר אומרים "אי" בחיריק ולא בצירי. דעת הרב לשנות או ללכת לפי מנהגי?

תשובה
ממקום שבאת טעית, אומרים "אי אפשר" בצירי.
שאלה - 231755
לכבוד הרב מוצפי שבוע טוב ומבורך
ברצוני לשאול כשיש לי סיר עם מיים רותחים ואני רוצה לשפוך אותם לכיור
האם עליי לחכות שיתקררו
או שזה בסדר לשפוך כשהם רותחים

תשובה
לא מבין בזה.