ליחצו לשליחת שאלה לרב
מודיעין
בית כנסת ובחרת בחיים
רחוב מיכה הנביא 1
יום ג' י"ח אדר 02/03/21 למניינם בשעה 20:30

שיעורים הבאים בימי שלישי 
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion

יורה דעה הלכות שחיטה סימן סה תרומה תשעב


הפעלת שיעור בפורמטים שונים

שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פד א
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פג ה
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פג א שופטים תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פא ג ואתחנן תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן עט ב מטות מסעי תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן עז ב פינחס תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן עו ג בלק תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פ ג דברים תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן עט ב מטות מסעי תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פב א עקב תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פא ג ואתחנן תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה ח אב דברים תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה דברים תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סח יג אחרי מות תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סח ח תזריע מצורע תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סח א צו תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סז א ויקרא תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סו ד ויקהל פקודי תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סה א משפטים תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן יט וירא תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה נב ויגש תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה ו בא תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה א הדגמא מקץ תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן יח ניצבים וילך תשעא
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה גמ חולין נה וישלח תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה גמ חולין ב תולדות תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה א הדגמא מקץ תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה ב ויגש תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה ג ויחי תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה גמרא חולין יח מסעי תשעא

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV