ליחצו לשליחת שאלה לרב
קרית ארבע
בית הכנסת מגן אבות
רחוב כלב בן יפונה
יום ג' י"ח מנחם אב 27/07/21 למניינם בשעה 20:30

שיעורים הבאים בימי שלישי 
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion

חובות הלבבות שער הבטחון פתיחה עמוד שג


הפעלת שיעור בפורמטים שונים

שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות הקדמה עמוד כא
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות הקדמה עמוד מד
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות הקדמה עמוד ל חלק ב
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות הקדמה עמוד לט
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות הקדמה עמוד סו
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ב עמוד שכ
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ג עמוד שלג
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ג עמוד שמב
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ד עמוד שנג
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ד עמוד שסד
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ד עמוד שסט
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ד עמוד שעו
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ד עמוד שפג
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ה עמוד שצא
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ו עמוד שצט
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פרק ז עמוד תו
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הבטחון פתיחה עמוד שג
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הכניעה פתיח עמוד שט
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הכניעה פרק א עמוד א
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הכניעה פרק ב עמוד ה
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הכניעה פרק ד עמוד פב
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הכניעה פרק ה עמוד פו
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הכניעה פרק ו עמוד צב
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הכניעה פרק ז
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער הכניעה פרק ח עמוד קו
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער יחוד המעשה פרק י עמוד קיא
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער התשובה פרק ז עמוד קמז
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער יחוד המעשה פרק א עמוד ז
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער יחוד המעשה פרק ג עמוד י
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער יחוד המעשה פרק ד עמוד י
הפעלהפעלהפעלהפעלחובות הלבבות שער יחוד המעשה פרק ה עמוד יז

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV