ליחצו לשליחת שאלה לרב
יד בנימין
בית הכנסת שירת קטיף
רחוב שליו
יום ג' ג' טבת 07/11/21 למניינם בשעה 20:30

חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion

כבוד השבת יז וישב תשעח


הפעלת שיעור בפורמטים שונים

שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעלכבוד הספרים והנהגות בלימוד טבת תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת בראשית מביתו של כבוד הרב תשרי תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלדיני ערב פסח מביתו של כבוד הרב ניסן תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שחרית ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו ותפילה לדוד טבת תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת הטבילה לכבוד שבת כסלו תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנות לשבת לומר לכבוד שבת קודש וקבלת שבת בזמן חשון תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלכבוד חכמי ישראל כסלו תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלכבוד השבת יז וישב תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלמלבושי כבוד בלק תשעז
הפעלהפעלהפעלהפעלכבוד הבריות התשעז
הפעלהפעלהפעלהפעלפרקי אבות מידות גאוה וכבוד התשעו
הפעלהפעלהפעלהפעלזהירות בכבוד החכמים תשנח
הפעלהפעלהפעלהפעלמידות הכבוד תשסט
הפעלהפעלהפעלהפעלהספד הרב יהודה מועלם על ידי כבוד הרב
הפעלהפעלהפעלהפעלכבוד הבריות התשעא
הפעלהפעלהפעלהפעללבושי כבוד תשנז
הפעלהפעלהפעלהפעלעצרת מחאה על חילול כבוד ירושלים
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ויצא כבוד גדולי הדור תשסט
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ויצא כבוד גדולי הדור
הפעלהפעלהפעלהפעלכבוד תורת רבי חיים פלאגי תשסח
הפעלהפעלהפעלהפעלזהירות בכבוד חכמים וגדולתו של מרן הרב
הפעלהפעלהפעלהפעלכבוד חכמים
הפעלהפעלהפעלהפעלשיר לכבוד הרב מוצפי
הפעלהפעלהפעלהפעלהזהירות בכבוד השבת
הפעלהפעלהפעלהפעלתורה לימוד וכבוד התורה
הפעלהפעלהפעלהפעלכבוד חכמי התורה א
הפעלהפעלהפעלהפעלכבוד חכמי התורה ג
הפעלהפעלהפעלהפעלברוך שבראנו לכבודו א
הפעלהפעלהפעלהפעלברוך שבראנו לכבודו ב
הפעלהפעלהפעלהפעליהי כבוד ה לעולם א
הפעלהפעלהפעלהפעליהי כבוד ה לעולם ב

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV