ליחצו לשליחת שאלה לרב
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion

מעלת חודש תמוז חקת תשעח


הפעלת שיעור בפורמטים שונים

שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת לימוד התורה והמקדימים ומחשיכים לבית הכנסת שיעור מזכרון יעקב סיון תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלספירת העומר-ספירת היסוד ומעלת שמירת היסוד סודאי אייר תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלגדולת רבי שמעון בר יוחאי ומעלת יום ל ג לעומר אייר תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת השמירה מחמץ בפסח ניסן תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת ראש חודש ניסן אדר ב תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת השמחה בעבודת ה ראש חודש אדר ב תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת הרוגי מלכות סודאי שבט תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת שמות מעלת ימי השובבים והדרך לתיקון שיעור מהעיר בת ים טבת תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת מזמור יושב בסתר עליון ועוד נושאים לשמירה על האדם סודאי כסלו תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת אמירת אדון עולם אשר מלך שיעור מבית כנסת אוהל רחל כפר סבא כסלו תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת אמירת פרשת הקטורת סודאי כסלו תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלחיזוק לעם ישראל ומעלת מזמור לדוד הבו להשם בני אלים יראנו ניסים נתניה חשון תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת ראש חודש הנה זה עומד אחר כותלנו משגיח מן החלונות חשון תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלתם של עשרת ימי תשובה תשרי תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלאמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות מעלת תקיעת השופר אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת חודש אלול על פי הזהר הקדוש אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת טהרת המחשבה הכנה לחודש אלול בית הכנסת סודאי ראש חודש אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת ערב ר ח אלול וההכנות לימים נוראים מנחם אב תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלראש חודש מנחם אב מעלת תפילת ראש חודש בית הכנסת החיד א אשדוד מנחם אב תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלתו של יום ראש חודש-ראש חודש תמוז תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת וחשיבות ברכות הנהנין בית הכנסת סודאי חולון סיון תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלקבלנו תורה בחג השבועות מעלת וחשיבות לימוד התורה סיון תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעללשמוע אל הרנה ואל התפילה מעלת התפילה בבית הכנסת סודאי אייר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת חודש סיון והכנה לקבלת התורה אייר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת תפילה בציבור והתנאים לקבלתה אייר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת חג השבועות כל אדם מקבל התורה בחג השבועות כולל בית אלכסנדר יוקנעם אייר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת ימי העומר בית הכנסת ממזרח שמש בית שמש ניסן תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת חודש ניסן חודש הגאולה בית הכנסת עוז ותעצמות באר שבע אדר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלשבת זכור מעלתה וסגולותיה אשר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת שבוע שישי של השובבים בית הכנסת שערי ירושלים שבט תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלימי השובבים מעלתם ותיקונם סודאי טבת תשפג

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV