ליחצו לשליחת שאלה לרב
אשדוד
בית הכנסת החיד"א
רחוב יצחק הנשיא 22
יום ג' כ"ט כסלו 12/12/23 למניינם בשעה 20:30

חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion

פרשת חיי שרה סודאי חשון תשפ


הפעלת שיעור בפורמטים שונים

שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת מזמור יושב בסתר עליון ועוד נושאים לשמירה על האדם סודאי כסלו תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת אמירת פרשת הקטורת סודאי כסלו תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלעצות טובות וסגולות לשמירה על עם ישראל בית הכנסת סודאי מר חשון תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלהאמונה בבורא עולם פרשת וירא בית כנסת סודאי מר חשון תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו סודאי מר חשון תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנה לחג הסוכות וארבעת המינים בית כנסת סודאי תשרי תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנה ליום הכיפורים וסדר יום הכיפורים בית הכנסת סודאי תשרי תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנות אחרונות לראש השנה בית הכנסת סודאי אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמהלך ראש השנה על פי הזהר הקדוש סודאי אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלכל הלומד תורה בחודש אלול זוכה להריח ריח גן עדן בתפילתו סודאי אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת טהרת המחשבה הכנה לחודש אלול בית הכנסת סודאי ראש חודש אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעליום קודם יום הכיפורים הכנה לחודש אלול בית הכנסת סודאי מנחם אב תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלשבע הפטרות הנחמה נחמת הקב''ה לעם ישראל סודאי מנחם אב תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב סודאי מנחם אב תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלשלושת השבועות ימי בין המיצרים סודאי תמוז תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלשלושת השבועות ימי בין המיצרים י ז בתמוז סודאי תמוז תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלברכות הנהנין שיויתי השם לנגדי תמיד הנהגות והלכות בית הכנסת סודאי תמוז תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת וחשיבות ברכות הנהנין בית הכנסת סודאי חולון סיון תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלתנאים לקניין התורה בית הכנסת סודאי חולון סיון תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת בהעלותך אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה סודאי סיון תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות אתה בחרתנו מכל העמים ללמוד תורה לשם שמיים סודאי סיון תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעללשמוע אל הרנה ואל התפילה מעלת התפילה בבית הכנסת סודאי אייר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלשיוויתי השם לנגדי תמיד עין רואה אוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים סודאי אייר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלפרקי אבות הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה סודאי אייר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלהוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס סודאי ניסן תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלחול המועד ושביעי של פסח סודאי ניסן תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלהיוצא בימי ניסן ברכת האילנות סודאי ערב ראש חודש ניסן תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלהימים שבין פורים לפסח סודאי אדר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלפורים שבת זכור ומחיית עמלק סודאי אדר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלקדושת הדיבור סודאי אדר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלשמירת העיניים סודאי שבט תשפג

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV