ליחצו לשליחת שאלה לרב
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion

פרשת שמות שובבים סודאי טבת תשפ


הפעלת שיעור בפורמטים שונים

שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעלבגדי הכהן לכבוד ולתפארת שבוע אחרון של שובבים פרשת תצוה אדר א תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעליסוד שבשובבים תיקון המעשים שבט תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת שמות מעלת ימי השובבים והדרך לתיקון שיעור מהעיר בת ים טבת תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת שבוע שישי של השובבים בית הכנסת שערי ירושלים שבט תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלשובבים תיקון המידות והמעשים אור עקיבא בית הכנסת קול יעקב שבט תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלדובר אמת בלבבו קדושת הדיבור שובבים טבת תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלשובבים קריאת שמע על המיטה סודאי טבת תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלקריאת שמע על המיטה בכוונה בימי השובבים טבת תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמה צריך לכוון בקריאת שמע על המיטה בימי השובבים טבת תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלימי השובבים מעלתם ותיקונם סודאי טבת תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלסגולות ימי השובבים טבת תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלכפרת עוונות בימי השובבים טבת תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלימי השובבים שיעור מהעיר אור יהודה טבת תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלימי השובבים עצות לתיקונים שבט תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלמצוות הצדקה והסכם יששכר וזבולון שבוע שישי של שובבים שבט תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלסגולות ודברים המועלים לימי השובבים שבט תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלטבילה מטומאות ותיקון המעשים שובבים שבט תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלשובבים איך זוכים למחילת עוונות ולחיי עולם הבא שבט תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלפידיון תעניות וסיגופים בימי השובבים טבת תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלימי השובבים ובעלי חיים טהורים וטמאים סודאי טבת תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלהנהגות לימי השובבים טבת תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלשבוע אחרון של השובבים שבט תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלשובבים מעלת הזהירות בברכות שבט תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת בשלח שובבים שבוע רביעי שבט תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת שמות שובבים סודאי טבת תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלשבוע אחרון שובבים מעלת הדיבור לבשר בשורות טובות אדר א תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת ערב ראש חודש שובבים אדר א תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת משפטים שבוע שישי שובבים סודאי שבט תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלימי השובבים כפרת עוונות שבט תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלשמירת וקודשת העיניים שובבים שבט תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלסגולות לימי השובבים טבת תשעט

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV