שיעורים הבאים בימי שלישי 
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion

קבלת שבת טבת תשפ

הפעלת שיעור בפורמטים שונים

שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעלקבלת שבת טבת תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנות לשבת לומר לכבוד שבת קודש וקבלת שבת בזמן חשון תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלעצות וסגולות לקבלת התפילה פתיחת ההיכל חשון תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלקבלת הוראות מרן חקת תשעז
הפעלהפעלהפעלהפעלקבלת צדקה מגוי שלח לך התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלקבלת התורה כו במדבר תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלקבלת שבת תשנט
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות קבלת שבת ומעלת השירה בשבת
הפעלהפעלהפעלהפעלקבלת שבת
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילה ועצות לקבלתה חלק א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפלה ועצות לקבלתה חלק ב

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV