ליחצו לשליחת שאלה לרב
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion

הלכות ברכת היין תמוז תשפד


הפעלת שיעור בפורמטים שונים

שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעלברכת הטוב והמטיב בית הכנסת סודאי תמוז תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלברכת הטוב והמטיב תמוז תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות ברכת היין בית הכנסת סודאי תמוז תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות ברכת היין תמוז תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות ברכת המזון סיון תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלברכת האורז ודין קדימה בברכות אדר א תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות ברכת הריח סודאי אדר א תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלברכת הריח פרשת תצוה אדר א תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלברכת העץ וברכת האדמה אדר א תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלברכות הנהנין ברכת הפירות סיון תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלהיוצא בימי ניסן ברכת האילנות סודאי ערב ראש חודש ניסן תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלברכת האילנות בשבת אדר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלהיוצא בימי ניסן ברכת האילנות אדר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלפלאי גוף האדם וסגולת ברכת אשר יצר מרחשון תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלברכת מורנו ורבנו לצוות השחיטה והמשגיחים בסיום השחיטה החדשה של בד''צ בני ציון
הפעלהפעלהפעלהפעלברכת המזון סודאי פרשת תצוה אדר א תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות השייכות בברכת המזון וזימון על הכוס אדר א תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת תרומה והלכות ברכת המזון סודאי אדר א תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלהנהגות סעודה וברכת המזון ראש חודש אדר א תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלדיני ברכת המזון ומעלת הזימון על הכוס שבט תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות ברכת הגומל סודאי שבט תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלארבעה צריכים להודות ברכת הגומל שבט תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלירידת השפע לעולם ברכת מעין שלוש סודאי שבט תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות ברכת בורא נפשות פרשת וארא סודאי טבת תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלברכת הפת ושאר מיני בצק ומטוגנים טבת תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות ברכת הריח והבשמים סודאי כסלו תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלחילוקים בין ברכת העץ והאדמה סודאי כסלו תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות זימון וברכת המזון סודאי מרחשון תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלדיני הפסק בסעודה והלכות ברכת המזון מרחשון תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלימי בין המיצרים אבלות וברכת שהחיינו סודאי תמוז תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלביאור התפילה ברכת תקע בשופר גדול לחרותנו תמוז תשפא

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV